NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,"

Transkript

1 NORDIC NYT 8 September Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også en betydelig ændring i aktionærstrukturen, idet en række gamle aktionærer valgte ikke at benytte sig af deres fortegningsret. Det betød, at de selskaber og enkeltpersoner, som på forhånd havde garanteret emissionen, herigennem fik mulighed for at erhverve større eller mindre aktieposter. Det betyder, at største enkeltaktionær efter aktieudvidelsen er Clipper Group med 30,9 pct., mens indiske Siva Group med 23,5 pct. er næststørst. Tilsammen ejer de to selskaber altså nu mere end halvdelen af Nordic Tankers. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, men svenske Gotlandsbolaget, der var blandt garanterne, ejer nu en større aktiepost. Tilbage er de oprindelige aktionærer, som tilsammen nu ejer tæt på 40 pct. af aktiekapitalen. Denne betydelige reduktion afspejler, at mange gamle aktionærer har holdt fast i deres oprindelige aktier, men har valgt ikke at tegne nye. Aktionærkredsen i Nordic Tankers tæller således fortsat ca personer. Aktieudvidelsen indbragte Nordic Tankers et bruttoprovenu på DKK 251,8 mio. eller netto DKK 233,2 mio. efter fradrag af omkostninger. Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har man nu registreret, at Nordic Tankers aktiekapital nominelt er på DKK fordelt på aktier a nominelt DKK 10. Den fuldtegnede emission gør det muligt bl.a. at reducere rederiets finansielle omkostninger i 2010 med ca. USD 1 mio. Nordic Tankers CEO Tommy Thomsen siger efter kapitaludvidelsen, at han ser den som en tillidserklæring fra eksisterende og nye aktionærer til ledelsen og den nye bestyrelse. Vi er sikret en betydelig bedre soliditet, og har desuden fået styrket vores muligheder for aktivt at deltage i konsolideringen af kemikalietankskibsmarkedet, siger han.

2 2 Nordic Tankers på ret kurs! Det vil næppe være rigtigt at påstå, at Nordic Tankers trængsler er overstået. Alene den aktuelle aktiekurs taler sit tydelige sprog om, at der er flere sømil at sejle, før vores ejere kan begynde at få udbytte af deres investeringer. Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade Copenhagen Denmark Tel CVR Den altoverskyggende årsag hertil er, at vi oplever et historisk ringe marked for produkt- og kemikalietankskibe, som vi naturligvis ikke har kunnet navigere udenom. Selvom vi således ikke kan byde velkommen tilbage fra sommerferien med et budskab om, at markedsudviklingen definitivt er vendt, så er der alligevel meget at glæde sig over. Det drejer sig om en række tiltag, der entydigt styrker Nordic Tankers fundament, og som stiller os gunstigere, når konjunkturerne igen giver medvind. Det første og afgørende skridt var gennemførelsen af den helt nødvendige aktieemission i maj. Den blev fuldttegnet, tilførte os værdifuld og tiltrængt kapital, og så sikrede den os en ejerkreds, som fremover giver os arbejdsro og et solidt boldværk mod uvenlige overtagelsesforsøg. Vi har nu to store professionelle virksomheder i ejerkredsen aktionærer, som ikke blot styrker vores soliditet og anseelse, men som også rummer interessante samarbejdsmuligheder. Vi har også indgået et samarbejde i kemikalietankskibssegmentet med det asiatisk baserede selskab Womar Tanker Pools, som, jeg er overbevist om, kan medføre adgang til det attraktive og hurtigt voksende fjernøstlige marked, hvor vi i dag står relativt svagt. Også på det organisatoriske plan er vi på plads med en stærk og anerkendt bestyrelse og med dedikerede og erfarne medarbejdere i udlandet og i Harbour House i København. Vores ambition om at skabe en ledende global spiller på markedet for kemikalietankskibe i løbet af få år forbliver vores hovedfokus. Det er jo netop i trange tider, at der opstår muligheder for konsolideringer i branchen, hvor vi kan komme til at spille en væsentlig rolle. Men det er også klart, at ekspansionen ikke kan ske gennem massive opkøb. Dertil rækker pengepungen simpelthen endnu ikke! Derimod tror vi fortsat, at der både herhjemme og i udlandet er rederier, som kan se en fordel i at bytte skibe for aktier altså den model, som blev anvendt ved Clipper-transaktionen. Det er bl.a. den model, som skal være med til at skabe vækst og konsolidering for Nordic Tankers og som vi forfølger med stor energi. Derudover har vi igangsat tradingaktivitet og påbegyndt indchartring af skibe, som vil blive beskæftiget i vore geografiske aktivitetsområder. Jeg ville ønske, at jeg oveni denne optimistiske tro på fremtiden også kunne tilføje et klart signal om, at markedet for vores skibe er i bedring. Desværre lader det vente noget på sig. De ratestigninger som andre rederier nyder godt af har deres afsæt i især tørlast og containerfart. Og selvom vi har set bedre rater i nogle områder, så må det erkendes, at produkttankskibene og vores kemikalietankere fortsat er ude i krap sø, og at det næppe bliver i år, at vi vil opleve en mærkbar ændring. Tonnagetilgangen for kemikalietankere aftager dog ganske mærkbart i 2011, så der er god grund til optimisme på sigt. På den baggrund er der også al mulig grund til at sige tak til vores mange trofaste aktionærer. Med næsten navnenoterede aktionærer, så er vi et rederi med en meget bredt sammensat aktionærkreds, som gang på gang har vist deres loyalitet og opbakning. Tommy Thomsen CEO

3 3 Nordic byder velkommen til indisk storaktionær Nordic Tankers ejerkreds har efter emissionen i maj 2010 gennemgået betydelige ændringer. Mest bemærkelsesværdigt er det, at den indisk baserede koncern Siva Group med en ejerandel på 23,5 pct. er blevet storaktionær i selskabet. Sammen med Clipper Group tegner de to selskaber sig nu for over halvdelen af Nordic Tankers aktiekapital. Men mens de fleste kender Clipper og dets mange aktiviteter, så er Siva nok et relativt ubeskrevet blad herhjemme, selvom der er tale om en betydelig virksomhed med globale interesser og en samlet omsætning på mere end 3 mia. US-dollars. Aktiviteterne spænder fra ejendomme, telekommunikation, rådgivende ingeniørvirksomhed og shipping til energisektoren, fødevarer, drikkevarer, mode og e-undervisning. Før investeringen i Nordic Tankers var Siva således allerede aktiv i Skandinavien med større investeringer i Norge og Finland. Skabelsen af Siva-gruppen er i sig selv et stykke erhvervshistorie, hvor nøgleordene bag den imponerende vækst har været visioner, hurtighed, konsolidering og operationel styrke. Selskabet er grundlagt i 1986 af Mr. C. Sivasankaran en særdeles fremsynet indisk forretningsmand, som tidligt opdagede de store potentialer i en række nye, trendsættende brancher. I begyndelsen af 80 erne havde han således bl.a. fokus på de nye PC ere, og han så de store muligheder, der måtte være i at udvikle en computer, som også var til at betale for private. Sivas PC ere blev meget hurtigt indbegrebet af den maskine, hvor man fik mest for pengene og en trendsætter for den computerindustri, som spirede frem i Indien. I de følgende år blev Sivas anseelse som pioner og nextpert udbygget med ledende mærkevarer indenfor bredbånd, mobil telekommunikation og vedvarende energi. Overalt skete det med afsæt i Sivas grundlæggende filosofi om entreprenørskab, operationel duelighed og en uforlignelig evne til at kunne skalere forretningerne. Hertil blev lagt en holdning om, at de største værdier opnås gennem de synergier, som er baseret på langvarige partnerskaber og forretningsforbindelser. Stort rederi I februar 2008 købtes J. B. Ugland Shipping (JBUS), og Siva blev derved fra den ene dag til den anden også en respekteret reder og operatør med et anerkendt navn. JBUS har hovedsæde i Oslo og har rødder i den berømte norske Ugland-familie. Selskabet har stærke partnerskaber med selskaber som bl.a. belgiske Bocimar og danske Torm og desuden tætte samarbejder med flere større skibsværfter i Asien. Rederiet J. B. Ugland Shipping kontrollerer i dag en flåde på 31 skibe med en samlet tonnage på 2,8 mio. tdw. indenfor produkt- og kemikalietank og gas-og bulkcarriers. Med flere skibe i ordre ventes den totale flåde om få år at nå op på ca. 40 skibe. Gennemsnitsalderen på den nuværende flåde er kun fem år. Sivas shippinginteresser omfatter herudover også Crossbridge Shipping med kontorer i Mumbai og Singapore. Crossbridge opererer en flåde af bulkcarriers især på det hastigt voksende asiatiske marked. Sivas interesser i Nordic Tankers varetages af Mr. Saravana Sivasankaran, der er søn af grundlæggeren Fra besøget i København. Fra venstre CFO Christian Hassel, NT, Saravana Sivasankaran, Director, Siva Group, CEO og formand for bestyrelsen i Clipper, Frank G. Jensen, og CEO Tommy Thomsen, NT. og direktør i en række af gruppens selskaber. Foreløbigt er der tale om en passiv investering, men med Sivas interesser indenfor shipping vil det være naturligt løbende at se på yderligere samarbejdsmuligheder. I forbindelse med at Siva er blevet storaktionær i Nordic Tankers, siger CEO for Siva Group og direktør Mr. V. Srinivasan: Vi har traditionelt anset shipping som et centralt vækstområde for Siva Group, og vi er derfor meget tilfredse med aftalen om at blive medejere af Nordic Tankers. Denne investering er endnu et skridt i retning af fortsat ekspansion på de internationale markeder, og den vil tilføre os yderligere strategiske fordele. Og hvordan er kontakten til Nordics nye storaktionær så kommet i stand? Hertil siger CEO Tommy Thomsen: Jeg lærte selskabet at kende for et års tid siden gennem vores nye næstformand Erik Bartnes. På det tidspunkt var vi i dialog om en helt anden samarbejdsmulighed, som dog ikke blev til noget. Men kontakten blev opretholdt, og med Sivas betydelige investering i J. B. Ugland i baghovedet var det naturligt at vende blikket mod Indien, da den nye emission skulle skrues sammen. Det er et godt eksempel på, at international shipping er en lille verden, hvor personlige og fortrolige kontakter stadig spiller en stor rolle, siger han.

4 4 Stærk støtte og tro på fremtiden Nordic Tankers to nye store ejere Siva-gruppen og Clippergruppen havde for nyligt lejlighed til at mødes på ledelsesniveau. Det skete i forbindelse med et bestyrelsesmøde i København, hvor der også blev tid til at mødes med topfolk fra de to grupper. Fra Siva deltog direktør og bl.a. ansvarlig for shippingaktiviteterne, Saravana Sivasankaran, mens Clipper bl.a. var repræsenteret af CEO og formand for bestyrelsen, Frank G. Jensen. Det gælder i øvrigt for begge, at de er sønner af de respektive selskabers grundlæggere. Frank G. Jensen siger i forbindelse med mødet i Harbour House: Vi har tidligere været i kontakt med Siva-gruppen, og har haft fornøjelsen af at mødes med Saravana Sivasankaran. Det var derfor meget positivt igen at møde ham og få bekræftet indtrykket af en professionel og eftertænksom forretningsmand, der har samme indstilling til Nordic Tankers, som os. Vi ved begge, at der er tale om en langsigtet investering, som kræver tålmodighed, og at en betydelig konsolidering i branchen er første skridt i den retning. Men vi har også at gøre med et selskab, som er kendt for at agere aggressivt og fremadrettet, når de ser mulighederne. Den kombination, synes jeg, åbner for spændende perspektiver, siger han, og tilføjer, at mødet bestemt kan åbne op for andre samarbejdsmuligheder. Frank G. Jensen understreger, at såvel Clippers som Sivas engagement er med til at give Nordic Tankers en mere positiv identitet. Vi repræsenterer begge virksomheder med en track record som dygtige forretningsfolk. Når vi nu engagerer os så stærkt i Nordic Tankers, så kan det kun styrke investorernes og samarbejdspartnernes tillid til, at vi har at gøre med et rederi, som på sigt nok skal blive en betydelig spiller på markedet for kemikalietankskibe. Det glæder vi os til sammen med Siva og de øvrige aktionærer at følge tæt, siger han. Et fremragende team Også Saravana Sivasankaran er begejstret for samarbejdet og mødet i København. Han siger bl.a.: I Siva har vi altid fokus på investeringer i virksomheder med et stort vækstpotentiale og en professionel ledelse, der har bevist deres værd. Vi er sikre på, at markedet for kemikalietankere på sigt rummer store muligheder, og at det nuværende negative marked gør det oplagt at investere. Vi ejer allerede flere kemikalietankere og har derigennem en god indsigt i markedet. Efter mødet med ledelsen i København er vi kun blevet bekræftet i, at vi gjorde det rigtige ved at investere i Nordic Tankers. Om sit indtryk af organisationen siger han: Jeg er meget tilfreds med de betydelige tiltag, som allerede er taget efter vores køb af aktier. Efter at jeg har mødt mange af medarbejderne, er jeg overbevist om, at Tommy Thomsen har fået sammensat et fremragende team. De er motiverede, forretningsstrategien er sund, og rederiet mødes med velvilje i den maritime verden. Det bringer Nordic Tankers i en fornem position til at opnå gode resultater, når markedet vender, siger han, og tilføjer: Vi er overbeviste om potentialet indenfor produkt- og kemikalietankmarkederne, og med støtte og opbakning nu fra to finansielt stærke investorer, har Nordic Tankers et godt afsæt til at vokse og spille en proaktiv rolle i konsolideringen af markedet. Vi ser frem til at bakke op både med strategisk og finansiel støtte. To nøglepersoner i det nye Nordic Tankers : Frank G. Jensen, CEO og formand for Clipper Group, og Saravana Sivasankaran, direktør og bl.a. ansvarlig for shipping-aktiviteterne i indiske Siva Group.

5 5 Halvår som forventet Nordic Tankers soliditet og kapitalberedskab er forbedret betydeligt, og alle kræfter kan nu koncentreres om at skabe lønsom vækst, når markedsvilkårene bedres. Det er hovedbudskabet i rederiets halvårsregnskab, som netop er blevet offentliggjort. Ser man isoleret på tallene, så byder regnskabet ikke på større overraskelser. Resultatet for 1. halvår 2010 før skat og nedskrivninger af goodwill blev på USD -3,9 mio. og før skat men efter nedskrivning af goodwill på USD -12,0 mio. Resultatet reguleret for ikke realiserede kursgevinster er i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, og ledelsen fastholder sit estimat om et underskud for hele 2010 på mellem USD 20 og 25 mio. De ikke realiserede kursgevinster, som påvirker resultatet positivt, skyldes dollarkursen, som har haft en positiv indflydelse både i forbindelse med provenuet fra aktieemissionen og i forhold til eksisterende euro-lån. Finansdirektør Christian Hassel siger i forbindelse med regnskabet, at det følger ledelsens forventninger. Vores skibe sejler fortsat i et særdeles vanskeligt marked, hvor det er svært at tjene penge. Det positive er, at vi med en ny stærk ejerkreds, et styrket kapitalgrundlag og et spirende samarbejde på det attraktive asiatiske marked nu har skabt et stabilt grundlag for at opfylde vores ambitioner om en lønsom vækst. Nu skal vi ud og arbejde og tjene penge, og jeg er overbevist om, at fundamentet er lagt, og at alle medarbejdere er opsatte på at vise, at vi kan! Med lidt medvind fra konjunkturerne og dermed et rateløft står vi godt rustet både til at være med til at tegne en forventet konsolidering i branchen og til at få bundlinjen i plus, siger han. At optimismen er i behold fremgår dog også af, at man i slutningen af 2. kvartal har opstartet en egentlig tradingaktivitet og indchartret nogle kemikalietankere fra redere udenfor ejerkredsen. Denne aktivitet forventes at øge Nordic Tankers omsætning for hele året fra tidligere USD mio. til nu USD mio. I overensstemmelse med markedsforventningerne kalkulerer man dog ikke med, at denne øgede omsætning vil slå igennem på bundlinjen i 2010, men tidligst i Halvårsregnskabet kan i sin helhed downloades fra Nordic Tankers hjemmeside com, men udsendes ikke i print til aktionærerne. Med Dannebrog agter! Det vil nu også kunne ses i agterstavnen af skibene, at Nordic Tankers er et dansk funderet rederi. Det er nemlig besluttet at hjemflage de fleste af rederiets skibe, så ikke mindre end 10 af de 15 skibe, Nordic Tankers selv ejer, i løbet af kort tid får Dannebrog agter! Dermed bliver Nordic Tankers formentlig det danske rederi, som relativt set har flest skibe under dansk flag. De 10 skibe, som kommer ind i Dansk Internationalt Skibsregister eller allerede er det, er de fem oprindelige Clipper-tankere, LR1-tankeren Nordic Anne og de fire kemikalietankere Nordic Copenhagen, Nordic Oslo, Nordic Stockholm og Nordic Helsinki. Baggrunden for flagskiftet er et ønske om at simplificere forretningsgangene, men skal også ses som en opbakning til Det Blå Danmark. Der er de senere år udfoldet store og positive bestræbelser på at opbygge Danmark som en ledende søfartsnation, som der står respekt om internationalt. De bestræbelser vil vi gerne bakke op om også fordi vi på sigt nyder godt af den kompetence og anerkendelse, vi, som søfartsnation, nyder i disse år, siger Tommy Thomsen. Flagskiftet betyder marginalt øgede omkostninger primært fordi sikkerhedskravene ombord skærpes under DIS. De fem skibe, som forbliver under fremmed flag indtil videre, er de fem handy-size produkttankskibe.

6 6 Nordic øst for Suez Nordic Tankers har indgået et markedsføringssamarbejde med WOMAR Tanker Pools. Det er planen, at dette samarbejde med tiden skal udbygges til et egentligt pool-samarbejde. WOMAR er en anerkendt tankskibsoperatør med base i Mumbai i Indien, i Singapore og i London. Selskabet ejer ikke selv tankskibe, men har ca. 40 tank- og kemikalietankskibe fra forskellige ejere i sine pools. Samarbejdet med Nordic fokuserer på kemikalietankskibssegmentet og omfatter skibe i størrelsesordenen tdw. Markedsføringsamarbejdet vil blive varetaget gennem WOMARs afdelinger i Singapore og i London, og Nordic Tankers afdeling i Connecticut og fra hovedkontoret i København, idet de fire kontorer har opdelt markedet mellem sig. På nuværende tidspunkt er der alene tale om et markedsføringssamarbejde, som også betyder, at man slutter skibe for hinanden indenfor de respektive segmenter. Dette samarbejde blev påbegyndt den 1. juni, og forløber det efter planerne, vil det senere blive udbygget med et egentligt pool-samarbejde. For Nordic Tankers betyder det nye samarbejde primært, at man opnår mere synlighed på det store marked øst for Suez. Her opererer rederiet i dag kun sporadisk, men med den Som led i Nordic Tankers strategiske overvejelser har der gennem nogen tid været arbejdet på at sikre en stærkere synlighed på de spændende østasiatiske markeder. Samarbejdet med WOMAR Tanker Pools er første skridt i den retning. voldsomme industrielle ekspansion i regionen har det været ambitionen i langt højere grad at være til stede. Det er denne mulighed samarbejdet med WOMAR nu åbner op for.

7 7 Nordic Anne i ny pool Nordic Tankers eneste LR1-tanker, Nordic Anne, har fået ny poolmanager. Det er den nyetablerede tankoperatør Hafnia Management, som fremover skal beskæftige den tdw. store produkttanker. Skibet er hidtil indgået i Tormpoolen, men da en række ledende medarbejdere for nogen tid siden valgte at forlade Torm og etablere egen virksomhed, besluttede Nordic Tankers at flytte med. Det samme gjorde en række andre deltagere i Torm-poolen, hvilket betyder, at Hafnia Management med hovedkontor i København medregnet ikke leverede nybygninger kan komme til at disponere over en betydelig flåde i LR1-klassen og MR-segmentet. Nordic Tankers fem produkttankskibe i handy-tanker segmentet fortsætter deres tilknytning til Mærsks pool. Rederiets eneste LR1-tanker og det største skib i flåden Nordic Anne har fået ny poolmanager. Den tdw. store produkttanker var i øvrigt det første af Nordic Tankers skibe under dansk flag.

8 FLAMA LIGHT FLAMA MEDIUM 8 Nyt bomærke Nordic Tankers har haft flere bomærker i sin korte, men hektiske tilværelse. Først brugte man som Difko-selskab logoet herfra, men da man etablerede sig som selvstændigt rederi, blev det besluttet at udarbejde egen grafiske identitet. Det blev til det kendte logo med himlen og bølgen i lyseblå og mørkere blå. Først med Difko-bomærket diskret indarbejdet siden helt uden. Efterfølgende har rederiets grafiske identitet så at sige svømmet lidt, og det har gennem nogen tid været et ønske, at der blev skabt et nyt bomærke og i forlængelse heraf også en ny visuel identitet. Andre projekter har dog haft prioritet, så først nu er det nye logo på plads. Det nye logo indeholder elementer fra det tidligere logo, men har fået skærpet form og fremtoning. De to blå farver er justeret, men grundlæggende bibeholdt med associationerne fra himmel og hav. Oveni er et N blevet synligt mellem de to blå farver. Den nye grafiske identitet er allerede synlig på hjemmeside, intranet, brevpapir og visitkort, mens der på f. eks. brochurer, kedeldragter, skilte og Nordic Nyt m.v. vil ske ændringer senere i løbet af Implementeringen af det nye bomærke planlægges med omkostningsbevidsthed for øje. Således ændres skibenes bemaling ikke Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade Copenhagen Denmark Tel CVR dog vil det nye logo også komme til at optræde som skorstensmærke. Det vil ske i forbindelse med de enkelte skibes dokninger, og det vil derfor vare nogen tid, inden identitetsskiftet er gennemført her. Vice President Helle Bjerre, der har styret arbejdet med den nye visuelle identitet, siger, at man har fundet det væsentligt at markere, at Nordic Tankers efter sammenlægningen med Clipper Tankers er et nyt og anderledes selskab, og at den nye strategi The Nordic Ambition derfor også bør kunne aflæses i logo og grafisk identitet. Rosalyn D. Patawaran Crew Accounts Coordinator W H A T WE CARRY ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXabcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXabcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøå Direct +xxxxxxxxxxxxxxx Mobile Tel Fax c/o Seacrest Maritime Management 25th Floor Rufino Pacific Tower 6784 Ayala cor, Rufino Street Legaspi Village, Makati City 1229 Philippines Den nye grafiske linje vil i den kommende tid blive synlig på en lang række områder, hvor Nordic Tankers visuelle identitet skal slås fast. Her er et par eksempler på anvendelsen af det nye logo og det nye grafiske snit. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Ansvarshavende redaktør: Helle Bjerre. Indholdet er intern information til selskabets ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16 Resumé Rederiet har i 1. kvartal arbejdet videre med implementering af strategien og med integrationen af den fra Clipper overtagne

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Fortegningsemission. Det nye Nordic Tankers

Fortegningsemission. Det nye Nordic Tankers Fortegningsemission Det nye Nordic Tankers Nordic Tankers Nordic Tankers gennemførte et betydeligt strategiskifte i forbindelse med overtagelsen af dele af Clipper Groups kemikalietankaktiviteter i januar

Læs mere

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det nye Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende.

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det nye Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende. NORDIC NYT SÆRUDGAVE November 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers skaber stort dansk tankskibsrederi sammen med Clipper Spændende vækst- og konsolideringsaftale forelægges

Læs mere

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt NORDIC NYT 10 Oktober 2012 1 Information til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt Nordic Shipholding befinder sig i en vanskelig situation. Som mange andre

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald NORDIC NYT 1 Oktober 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S Halvårsresultat præget af kursfald Driften i Nordic Tankers blev for første halvår af 2006 præget af kursfald og manglende

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

nordicnyt Dobbelt så stor / side 2 Expressen til Antwerpen / side 4 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S

nordicnyt Dobbelt så stor / side 2 Expressen til Antwerpen / side 4 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S nordicnyt 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Dobbelt så stor / side 2 Nordic Tankers administrerende direktør, Tommy Thomsen, om hvorfor der stadig er fokus på vækst og fremgang,

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr.

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. NORDIC NYT 2 December 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. Nordic Tankers A/S kom ud af årets 3. kvartal med et overskud på 15,4 mio.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009 CVR-nr. 76 35 17 16 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Koncernens hoved- og nøgletal 6 Årets resultat og forventninger til fremtiden 7 Produkttankere - drifts- og markedsforhold

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010 Højgaard Holding Præsentation den 31. august 2010 » Investorpræsentation August 2010 » Indhold Økonomien Præsentation af Q2, 2010 Forretningen/-erne Præsentation af MT Højgaard-porteføljen Retningen Den

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere