NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,"

Transkript

1 NORDIC NYT 8 September Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også en betydelig ændring i aktionærstrukturen, idet en række gamle aktionærer valgte ikke at benytte sig af deres fortegningsret. Det betød, at de selskaber og enkeltpersoner, som på forhånd havde garanteret emissionen, herigennem fik mulighed for at erhverve større eller mindre aktieposter. Det betyder, at største enkeltaktionær efter aktieudvidelsen er Clipper Group med 30,9 pct., mens indiske Siva Group med 23,5 pct. er næststørst. Tilsammen ejer de to selskaber altså nu mere end halvdelen af Nordic Tankers. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, men svenske Gotlandsbolaget, der var blandt garanterne, ejer nu en større aktiepost. Tilbage er de oprindelige aktionærer, som tilsammen nu ejer tæt på 40 pct. af aktiekapitalen. Denne betydelige reduktion afspejler, at mange gamle aktionærer har holdt fast i deres oprindelige aktier, men har valgt ikke at tegne nye. Aktionærkredsen i Nordic Tankers tæller således fortsat ca personer. Aktieudvidelsen indbragte Nordic Tankers et bruttoprovenu på DKK 251,8 mio. eller netto DKK 233,2 mio. efter fradrag af omkostninger. Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har man nu registreret, at Nordic Tankers aktiekapital nominelt er på DKK fordelt på aktier a nominelt DKK 10. Den fuldtegnede emission gør det muligt bl.a. at reducere rederiets finansielle omkostninger i 2010 med ca. USD 1 mio. Nordic Tankers CEO Tommy Thomsen siger efter kapitaludvidelsen, at han ser den som en tillidserklæring fra eksisterende og nye aktionærer til ledelsen og den nye bestyrelse. Vi er sikret en betydelig bedre soliditet, og har desuden fået styrket vores muligheder for aktivt at deltage i konsolideringen af kemikalietankskibsmarkedet, siger han.

2 2 Nordic Tankers på ret kurs! Det vil næppe være rigtigt at påstå, at Nordic Tankers trængsler er overstået. Alene den aktuelle aktiekurs taler sit tydelige sprog om, at der er flere sømil at sejle, før vores ejere kan begynde at få udbytte af deres investeringer. Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade Copenhagen Denmark Tel CVR Den altoverskyggende årsag hertil er, at vi oplever et historisk ringe marked for produkt- og kemikalietankskibe, som vi naturligvis ikke har kunnet navigere udenom. Selvom vi således ikke kan byde velkommen tilbage fra sommerferien med et budskab om, at markedsudviklingen definitivt er vendt, så er der alligevel meget at glæde sig over. Det drejer sig om en række tiltag, der entydigt styrker Nordic Tankers fundament, og som stiller os gunstigere, når konjunkturerne igen giver medvind. Det første og afgørende skridt var gennemførelsen af den helt nødvendige aktieemission i maj. Den blev fuldttegnet, tilførte os værdifuld og tiltrængt kapital, og så sikrede den os en ejerkreds, som fremover giver os arbejdsro og et solidt boldværk mod uvenlige overtagelsesforsøg. Vi har nu to store professionelle virksomheder i ejerkredsen aktionærer, som ikke blot styrker vores soliditet og anseelse, men som også rummer interessante samarbejdsmuligheder. Vi har også indgået et samarbejde i kemikalietankskibssegmentet med det asiatisk baserede selskab Womar Tanker Pools, som, jeg er overbevist om, kan medføre adgang til det attraktive og hurtigt voksende fjernøstlige marked, hvor vi i dag står relativt svagt. Også på det organisatoriske plan er vi på plads med en stærk og anerkendt bestyrelse og med dedikerede og erfarne medarbejdere i udlandet og i Harbour House i København. Vores ambition om at skabe en ledende global spiller på markedet for kemikalietankskibe i løbet af få år forbliver vores hovedfokus. Det er jo netop i trange tider, at der opstår muligheder for konsolideringer i branchen, hvor vi kan komme til at spille en væsentlig rolle. Men det er også klart, at ekspansionen ikke kan ske gennem massive opkøb. Dertil rækker pengepungen simpelthen endnu ikke! Derimod tror vi fortsat, at der både herhjemme og i udlandet er rederier, som kan se en fordel i at bytte skibe for aktier altså den model, som blev anvendt ved Clipper-transaktionen. Det er bl.a. den model, som skal være med til at skabe vækst og konsolidering for Nordic Tankers og som vi forfølger med stor energi. Derudover har vi igangsat tradingaktivitet og påbegyndt indchartring af skibe, som vil blive beskæftiget i vore geografiske aktivitetsområder. Jeg ville ønske, at jeg oveni denne optimistiske tro på fremtiden også kunne tilføje et klart signal om, at markedet for vores skibe er i bedring. Desværre lader det vente noget på sig. De ratestigninger som andre rederier nyder godt af har deres afsæt i især tørlast og containerfart. Og selvom vi har set bedre rater i nogle områder, så må det erkendes, at produkttankskibene og vores kemikalietankere fortsat er ude i krap sø, og at det næppe bliver i år, at vi vil opleve en mærkbar ændring. Tonnagetilgangen for kemikalietankere aftager dog ganske mærkbart i 2011, så der er god grund til optimisme på sigt. På den baggrund er der også al mulig grund til at sige tak til vores mange trofaste aktionærer. Med næsten navnenoterede aktionærer, så er vi et rederi med en meget bredt sammensat aktionærkreds, som gang på gang har vist deres loyalitet og opbakning. Tommy Thomsen CEO

3 3 Nordic byder velkommen til indisk storaktionær Nordic Tankers ejerkreds har efter emissionen i maj 2010 gennemgået betydelige ændringer. Mest bemærkelsesværdigt er det, at den indisk baserede koncern Siva Group med en ejerandel på 23,5 pct. er blevet storaktionær i selskabet. Sammen med Clipper Group tegner de to selskaber sig nu for over halvdelen af Nordic Tankers aktiekapital. Men mens de fleste kender Clipper og dets mange aktiviteter, så er Siva nok et relativt ubeskrevet blad herhjemme, selvom der er tale om en betydelig virksomhed med globale interesser og en samlet omsætning på mere end 3 mia. US-dollars. Aktiviteterne spænder fra ejendomme, telekommunikation, rådgivende ingeniørvirksomhed og shipping til energisektoren, fødevarer, drikkevarer, mode og e-undervisning. Før investeringen i Nordic Tankers var Siva således allerede aktiv i Skandinavien med større investeringer i Norge og Finland. Skabelsen af Siva-gruppen er i sig selv et stykke erhvervshistorie, hvor nøgleordene bag den imponerende vækst har været visioner, hurtighed, konsolidering og operationel styrke. Selskabet er grundlagt i 1986 af Mr. C. Sivasankaran en særdeles fremsynet indisk forretningsmand, som tidligt opdagede de store potentialer i en række nye, trendsættende brancher. I begyndelsen af 80 erne havde han således bl.a. fokus på de nye PC ere, og han så de store muligheder, der måtte være i at udvikle en computer, som også var til at betale for private. Sivas PC ere blev meget hurtigt indbegrebet af den maskine, hvor man fik mest for pengene og en trendsætter for den computerindustri, som spirede frem i Indien. I de følgende år blev Sivas anseelse som pioner og nextpert udbygget med ledende mærkevarer indenfor bredbånd, mobil telekommunikation og vedvarende energi. Overalt skete det med afsæt i Sivas grundlæggende filosofi om entreprenørskab, operationel duelighed og en uforlignelig evne til at kunne skalere forretningerne. Hertil blev lagt en holdning om, at de største værdier opnås gennem de synergier, som er baseret på langvarige partnerskaber og forretningsforbindelser. Stort rederi I februar 2008 købtes J. B. Ugland Shipping (JBUS), og Siva blev derved fra den ene dag til den anden også en respekteret reder og operatør med et anerkendt navn. JBUS har hovedsæde i Oslo og har rødder i den berømte norske Ugland-familie. Selskabet har stærke partnerskaber med selskaber som bl.a. belgiske Bocimar og danske Torm og desuden tætte samarbejder med flere større skibsværfter i Asien. Rederiet J. B. Ugland Shipping kontrollerer i dag en flåde på 31 skibe med en samlet tonnage på 2,8 mio. tdw. indenfor produkt- og kemikalietank og gas-og bulkcarriers. Med flere skibe i ordre ventes den totale flåde om få år at nå op på ca. 40 skibe. Gennemsnitsalderen på den nuværende flåde er kun fem år. Sivas shippinginteresser omfatter herudover også Crossbridge Shipping med kontorer i Mumbai og Singapore. Crossbridge opererer en flåde af bulkcarriers især på det hastigt voksende asiatiske marked. Sivas interesser i Nordic Tankers varetages af Mr. Saravana Sivasankaran, der er søn af grundlæggeren Fra besøget i København. Fra venstre CFO Christian Hassel, NT, Saravana Sivasankaran, Director, Siva Group, CEO og formand for bestyrelsen i Clipper, Frank G. Jensen, og CEO Tommy Thomsen, NT. og direktør i en række af gruppens selskaber. Foreløbigt er der tale om en passiv investering, men med Sivas interesser indenfor shipping vil det være naturligt løbende at se på yderligere samarbejdsmuligheder. I forbindelse med at Siva er blevet storaktionær i Nordic Tankers, siger CEO for Siva Group og direktør Mr. V. Srinivasan: Vi har traditionelt anset shipping som et centralt vækstområde for Siva Group, og vi er derfor meget tilfredse med aftalen om at blive medejere af Nordic Tankers. Denne investering er endnu et skridt i retning af fortsat ekspansion på de internationale markeder, og den vil tilføre os yderligere strategiske fordele. Og hvordan er kontakten til Nordics nye storaktionær så kommet i stand? Hertil siger CEO Tommy Thomsen: Jeg lærte selskabet at kende for et års tid siden gennem vores nye næstformand Erik Bartnes. På det tidspunkt var vi i dialog om en helt anden samarbejdsmulighed, som dog ikke blev til noget. Men kontakten blev opretholdt, og med Sivas betydelige investering i J. B. Ugland i baghovedet var det naturligt at vende blikket mod Indien, da den nye emission skulle skrues sammen. Det er et godt eksempel på, at international shipping er en lille verden, hvor personlige og fortrolige kontakter stadig spiller en stor rolle, siger han.

4 4 Stærk støtte og tro på fremtiden Nordic Tankers to nye store ejere Siva-gruppen og Clippergruppen havde for nyligt lejlighed til at mødes på ledelsesniveau. Det skete i forbindelse med et bestyrelsesmøde i København, hvor der også blev tid til at mødes med topfolk fra de to grupper. Fra Siva deltog direktør og bl.a. ansvarlig for shippingaktiviteterne, Saravana Sivasankaran, mens Clipper bl.a. var repræsenteret af CEO og formand for bestyrelsen, Frank G. Jensen. Det gælder i øvrigt for begge, at de er sønner af de respektive selskabers grundlæggere. Frank G. Jensen siger i forbindelse med mødet i Harbour House: Vi har tidligere været i kontakt med Siva-gruppen, og har haft fornøjelsen af at mødes med Saravana Sivasankaran. Det var derfor meget positivt igen at møde ham og få bekræftet indtrykket af en professionel og eftertænksom forretningsmand, der har samme indstilling til Nordic Tankers, som os. Vi ved begge, at der er tale om en langsigtet investering, som kræver tålmodighed, og at en betydelig konsolidering i branchen er første skridt i den retning. Men vi har også at gøre med et selskab, som er kendt for at agere aggressivt og fremadrettet, når de ser mulighederne. Den kombination, synes jeg, åbner for spændende perspektiver, siger han, og tilføjer, at mødet bestemt kan åbne op for andre samarbejdsmuligheder. Frank G. Jensen understreger, at såvel Clippers som Sivas engagement er med til at give Nordic Tankers en mere positiv identitet. Vi repræsenterer begge virksomheder med en track record som dygtige forretningsfolk. Når vi nu engagerer os så stærkt i Nordic Tankers, så kan det kun styrke investorernes og samarbejdspartnernes tillid til, at vi har at gøre med et rederi, som på sigt nok skal blive en betydelig spiller på markedet for kemikalietankskibe. Det glæder vi os til sammen med Siva og de øvrige aktionærer at følge tæt, siger han. Et fremragende team Også Saravana Sivasankaran er begejstret for samarbejdet og mødet i København. Han siger bl.a.: I Siva har vi altid fokus på investeringer i virksomheder med et stort vækstpotentiale og en professionel ledelse, der har bevist deres værd. Vi er sikre på, at markedet for kemikalietankere på sigt rummer store muligheder, og at det nuværende negative marked gør det oplagt at investere. Vi ejer allerede flere kemikalietankere og har derigennem en god indsigt i markedet. Efter mødet med ledelsen i København er vi kun blevet bekræftet i, at vi gjorde det rigtige ved at investere i Nordic Tankers. Om sit indtryk af organisationen siger han: Jeg er meget tilfreds med de betydelige tiltag, som allerede er taget efter vores køb af aktier. Efter at jeg har mødt mange af medarbejderne, er jeg overbevist om, at Tommy Thomsen har fået sammensat et fremragende team. De er motiverede, forretningsstrategien er sund, og rederiet mødes med velvilje i den maritime verden. Det bringer Nordic Tankers i en fornem position til at opnå gode resultater, når markedet vender, siger han, og tilføjer: Vi er overbeviste om potentialet indenfor produkt- og kemikalietankmarkederne, og med støtte og opbakning nu fra to finansielt stærke investorer, har Nordic Tankers et godt afsæt til at vokse og spille en proaktiv rolle i konsolideringen af markedet. Vi ser frem til at bakke op både med strategisk og finansiel støtte. To nøglepersoner i det nye Nordic Tankers : Frank G. Jensen, CEO og formand for Clipper Group, og Saravana Sivasankaran, direktør og bl.a. ansvarlig for shipping-aktiviteterne i indiske Siva Group.

5 5 Halvår som forventet Nordic Tankers soliditet og kapitalberedskab er forbedret betydeligt, og alle kræfter kan nu koncentreres om at skabe lønsom vækst, når markedsvilkårene bedres. Det er hovedbudskabet i rederiets halvårsregnskab, som netop er blevet offentliggjort. Ser man isoleret på tallene, så byder regnskabet ikke på større overraskelser. Resultatet for 1. halvår 2010 før skat og nedskrivninger af goodwill blev på USD -3,9 mio. og før skat men efter nedskrivning af goodwill på USD -12,0 mio. Resultatet reguleret for ikke realiserede kursgevinster er i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, og ledelsen fastholder sit estimat om et underskud for hele 2010 på mellem USD 20 og 25 mio. De ikke realiserede kursgevinster, som påvirker resultatet positivt, skyldes dollarkursen, som har haft en positiv indflydelse både i forbindelse med provenuet fra aktieemissionen og i forhold til eksisterende euro-lån. Finansdirektør Christian Hassel siger i forbindelse med regnskabet, at det følger ledelsens forventninger. Vores skibe sejler fortsat i et særdeles vanskeligt marked, hvor det er svært at tjene penge. Det positive er, at vi med en ny stærk ejerkreds, et styrket kapitalgrundlag og et spirende samarbejde på det attraktive asiatiske marked nu har skabt et stabilt grundlag for at opfylde vores ambitioner om en lønsom vækst. Nu skal vi ud og arbejde og tjene penge, og jeg er overbevist om, at fundamentet er lagt, og at alle medarbejdere er opsatte på at vise, at vi kan! Med lidt medvind fra konjunkturerne og dermed et rateløft står vi godt rustet både til at være med til at tegne en forventet konsolidering i branchen og til at få bundlinjen i plus, siger han. At optimismen er i behold fremgår dog også af, at man i slutningen af 2. kvartal har opstartet en egentlig tradingaktivitet og indchartret nogle kemikalietankere fra redere udenfor ejerkredsen. Denne aktivitet forventes at øge Nordic Tankers omsætning for hele året fra tidligere USD mio. til nu USD mio. I overensstemmelse med markedsforventningerne kalkulerer man dog ikke med, at denne øgede omsætning vil slå igennem på bundlinjen i 2010, men tidligst i Halvårsregnskabet kan i sin helhed downloades fra Nordic Tankers hjemmeside com, men udsendes ikke i print til aktionærerne. Med Dannebrog agter! Det vil nu også kunne ses i agterstavnen af skibene, at Nordic Tankers er et dansk funderet rederi. Det er nemlig besluttet at hjemflage de fleste af rederiets skibe, så ikke mindre end 10 af de 15 skibe, Nordic Tankers selv ejer, i løbet af kort tid får Dannebrog agter! Dermed bliver Nordic Tankers formentlig det danske rederi, som relativt set har flest skibe under dansk flag. De 10 skibe, som kommer ind i Dansk Internationalt Skibsregister eller allerede er det, er de fem oprindelige Clipper-tankere, LR1-tankeren Nordic Anne og de fire kemikalietankere Nordic Copenhagen, Nordic Oslo, Nordic Stockholm og Nordic Helsinki. Baggrunden for flagskiftet er et ønske om at simplificere forretningsgangene, men skal også ses som en opbakning til Det Blå Danmark. Der er de senere år udfoldet store og positive bestræbelser på at opbygge Danmark som en ledende søfartsnation, som der står respekt om internationalt. De bestræbelser vil vi gerne bakke op om også fordi vi på sigt nyder godt af den kompetence og anerkendelse, vi, som søfartsnation, nyder i disse år, siger Tommy Thomsen. Flagskiftet betyder marginalt øgede omkostninger primært fordi sikkerhedskravene ombord skærpes under DIS. De fem skibe, som forbliver under fremmed flag indtil videre, er de fem handy-size produkttankskibe.

6 6 Nordic øst for Suez Nordic Tankers har indgået et markedsføringssamarbejde med WOMAR Tanker Pools. Det er planen, at dette samarbejde med tiden skal udbygges til et egentligt pool-samarbejde. WOMAR er en anerkendt tankskibsoperatør med base i Mumbai i Indien, i Singapore og i London. Selskabet ejer ikke selv tankskibe, men har ca. 40 tank- og kemikalietankskibe fra forskellige ejere i sine pools. Samarbejdet med Nordic fokuserer på kemikalietankskibssegmentet og omfatter skibe i størrelsesordenen tdw. Markedsføringsamarbejdet vil blive varetaget gennem WOMARs afdelinger i Singapore og i London, og Nordic Tankers afdeling i Connecticut og fra hovedkontoret i København, idet de fire kontorer har opdelt markedet mellem sig. På nuværende tidspunkt er der alene tale om et markedsføringssamarbejde, som også betyder, at man slutter skibe for hinanden indenfor de respektive segmenter. Dette samarbejde blev påbegyndt den 1. juni, og forløber det efter planerne, vil det senere blive udbygget med et egentligt pool-samarbejde. For Nordic Tankers betyder det nye samarbejde primært, at man opnår mere synlighed på det store marked øst for Suez. Her opererer rederiet i dag kun sporadisk, men med den Som led i Nordic Tankers strategiske overvejelser har der gennem nogen tid været arbejdet på at sikre en stærkere synlighed på de spændende østasiatiske markeder. Samarbejdet med WOMAR Tanker Pools er første skridt i den retning. voldsomme industrielle ekspansion i regionen har det været ambitionen i langt højere grad at være til stede. Det er denne mulighed samarbejdet med WOMAR nu åbner op for.

7 7 Nordic Anne i ny pool Nordic Tankers eneste LR1-tanker, Nordic Anne, har fået ny poolmanager. Det er den nyetablerede tankoperatør Hafnia Management, som fremover skal beskæftige den tdw. store produkttanker. Skibet er hidtil indgået i Tormpoolen, men da en række ledende medarbejdere for nogen tid siden valgte at forlade Torm og etablere egen virksomhed, besluttede Nordic Tankers at flytte med. Det samme gjorde en række andre deltagere i Torm-poolen, hvilket betyder, at Hafnia Management med hovedkontor i København medregnet ikke leverede nybygninger kan komme til at disponere over en betydelig flåde i LR1-klassen og MR-segmentet. Nordic Tankers fem produkttankskibe i handy-tanker segmentet fortsætter deres tilknytning til Mærsks pool. Rederiets eneste LR1-tanker og det største skib i flåden Nordic Anne har fået ny poolmanager. Den tdw. store produkttanker var i øvrigt det første af Nordic Tankers skibe under dansk flag.

8 FLAMA LIGHT FLAMA MEDIUM 8 Nyt bomærke Nordic Tankers har haft flere bomærker i sin korte, men hektiske tilværelse. Først brugte man som Difko-selskab logoet herfra, men da man etablerede sig som selvstændigt rederi, blev det besluttet at udarbejde egen grafiske identitet. Det blev til det kendte logo med himlen og bølgen i lyseblå og mørkere blå. Først med Difko-bomærket diskret indarbejdet siden helt uden. Efterfølgende har rederiets grafiske identitet så at sige svømmet lidt, og det har gennem nogen tid været et ønske, at der blev skabt et nyt bomærke og i forlængelse heraf også en ny visuel identitet. Andre projekter har dog haft prioritet, så først nu er det nye logo på plads. Det nye logo indeholder elementer fra det tidligere logo, men har fået skærpet form og fremtoning. De to blå farver er justeret, men grundlæggende bibeholdt med associationerne fra himmel og hav. Oveni er et N blevet synligt mellem de to blå farver. Den nye grafiske identitet er allerede synlig på hjemmeside, intranet, brevpapir og visitkort, mens der på f. eks. brochurer, kedeldragter, skilte og Nordic Nyt m.v. vil ske ændringer senere i løbet af Implementeringen af det nye bomærke planlægges med omkostningsbevidsthed for øje. Således ændres skibenes bemaling ikke Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade Copenhagen Denmark Tel CVR dog vil det nye logo også komme til at optræde som skorstensmærke. Det vil ske i forbindelse med de enkelte skibes dokninger, og det vil derfor vare nogen tid, inden identitetsskiftet er gennemført her. Vice President Helle Bjerre, der har styret arbejdet med den nye visuelle identitet, siger, at man har fundet det væsentligt at markere, at Nordic Tankers efter sammenlægningen med Clipper Tankers er et nyt og anderledes selskab, og at den nye strategi The Nordic Ambition derfor også bør kunne aflæses i logo og grafisk identitet. Rosalyn D. Patawaran Crew Accounts Coordinator W H A T WE CARRY ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXabcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXabcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøå Direct +xxxxxxxxxxxxxxx Mobile Tel Fax c/o Seacrest Maritime Management 25th Floor Rufino Pacific Tower 6784 Ayala cor, Rufino Street Legaspi Village, Makati City 1229 Philippines Den nye grafiske linje vil i den kommende tid blive synlig på en lang række områder, hvor Nordic Tankers visuelle identitet skal slås fast. Her er et par eksempler på anvendelsen af det nye logo og det nye grafiske snit. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Ansvarshavende redaktør: Helle Bjerre. Indholdet er intern information til selskabets ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede NORDIC NYT 3 Juli 2007 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Overtegnet fire til fem gange Nordic Tankers introduktion på OMX-Københavns Fondsbørs blev en succes. Udbuddet af 1.830.000 stk.

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen Agendaen Vision Marked Konkurrenter

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16)

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Udbud af op til 25.176.592 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 10 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Nordic Tankers

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere