NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,"

Transkript

1 NORDIC NYT 8 September Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også en betydelig ændring i aktionærstrukturen, idet en række gamle aktionærer valgte ikke at benytte sig af deres fortegningsret. Det betød, at de selskaber og enkeltpersoner, som på forhånd havde garanteret emissionen, herigennem fik mulighed for at erhverve større eller mindre aktieposter. Det betyder, at største enkeltaktionær efter aktieudvidelsen er Clipper Group med 30,9 pct., mens indiske Siva Group med 23,5 pct. er næststørst. Tilsammen ejer de to selskaber altså nu mere end halvdelen af Nordic Tankers. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, men svenske Gotlandsbolaget, der var blandt garanterne, ejer nu en større aktiepost. Tilbage er de oprindelige aktionærer, som tilsammen nu ejer tæt på 40 pct. af aktiekapitalen. Denne betydelige reduktion afspejler, at mange gamle aktionærer har holdt fast i deres oprindelige aktier, men har valgt ikke at tegne nye. Aktionærkredsen i Nordic Tankers tæller således fortsat ca personer. Aktieudvidelsen indbragte Nordic Tankers et bruttoprovenu på DKK 251,8 mio. eller netto DKK 233,2 mio. efter fradrag af omkostninger. Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har man nu registreret, at Nordic Tankers aktiekapital nominelt er på DKK fordelt på aktier a nominelt DKK 10. Den fuldtegnede emission gør det muligt bl.a. at reducere rederiets finansielle omkostninger i 2010 med ca. USD 1 mio. Nordic Tankers CEO Tommy Thomsen siger efter kapitaludvidelsen, at han ser den som en tillidserklæring fra eksisterende og nye aktionærer til ledelsen og den nye bestyrelse. Vi er sikret en betydelig bedre soliditet, og har desuden fået styrket vores muligheder for aktivt at deltage i konsolideringen af kemikalietankskibsmarkedet, siger han.

2 2 Nordic Tankers på ret kurs! Det vil næppe være rigtigt at påstå, at Nordic Tankers trængsler er overstået. Alene den aktuelle aktiekurs taler sit tydelige sprog om, at der er flere sømil at sejle, før vores ejere kan begynde at få udbytte af deres investeringer. Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade Copenhagen Denmark Tel CVR Den altoverskyggende årsag hertil er, at vi oplever et historisk ringe marked for produkt- og kemikalietankskibe, som vi naturligvis ikke har kunnet navigere udenom. Selvom vi således ikke kan byde velkommen tilbage fra sommerferien med et budskab om, at markedsudviklingen definitivt er vendt, så er der alligevel meget at glæde sig over. Det drejer sig om en række tiltag, der entydigt styrker Nordic Tankers fundament, og som stiller os gunstigere, når konjunkturerne igen giver medvind. Det første og afgørende skridt var gennemførelsen af den helt nødvendige aktieemission i maj. Den blev fuldttegnet, tilførte os værdifuld og tiltrængt kapital, og så sikrede den os en ejerkreds, som fremover giver os arbejdsro og et solidt boldværk mod uvenlige overtagelsesforsøg. Vi har nu to store professionelle virksomheder i ejerkredsen aktionærer, som ikke blot styrker vores soliditet og anseelse, men som også rummer interessante samarbejdsmuligheder. Vi har også indgået et samarbejde i kemikalietankskibssegmentet med det asiatisk baserede selskab Womar Tanker Pools, som, jeg er overbevist om, kan medføre adgang til det attraktive og hurtigt voksende fjernøstlige marked, hvor vi i dag står relativt svagt. Også på det organisatoriske plan er vi på plads med en stærk og anerkendt bestyrelse og med dedikerede og erfarne medarbejdere i udlandet og i Harbour House i København. Vores ambition om at skabe en ledende global spiller på markedet for kemikalietankskibe i løbet af få år forbliver vores hovedfokus. Det er jo netop i trange tider, at der opstår muligheder for konsolideringer i branchen, hvor vi kan komme til at spille en væsentlig rolle. Men det er også klart, at ekspansionen ikke kan ske gennem massive opkøb. Dertil rækker pengepungen simpelthen endnu ikke! Derimod tror vi fortsat, at der både herhjemme og i udlandet er rederier, som kan se en fordel i at bytte skibe for aktier altså den model, som blev anvendt ved Clipper-transaktionen. Det er bl.a. den model, som skal være med til at skabe vækst og konsolidering for Nordic Tankers og som vi forfølger med stor energi. Derudover har vi igangsat tradingaktivitet og påbegyndt indchartring af skibe, som vil blive beskæftiget i vore geografiske aktivitetsområder. Jeg ville ønske, at jeg oveni denne optimistiske tro på fremtiden også kunne tilføje et klart signal om, at markedet for vores skibe er i bedring. Desværre lader det vente noget på sig. De ratestigninger som andre rederier nyder godt af har deres afsæt i især tørlast og containerfart. Og selvom vi har set bedre rater i nogle områder, så må det erkendes, at produkttankskibene og vores kemikalietankere fortsat er ude i krap sø, og at det næppe bliver i år, at vi vil opleve en mærkbar ændring. Tonnagetilgangen for kemikalietankere aftager dog ganske mærkbart i 2011, så der er god grund til optimisme på sigt. På den baggrund er der også al mulig grund til at sige tak til vores mange trofaste aktionærer. Med næsten navnenoterede aktionærer, så er vi et rederi med en meget bredt sammensat aktionærkreds, som gang på gang har vist deres loyalitet og opbakning. Tommy Thomsen CEO

3 3 Nordic byder velkommen til indisk storaktionær Nordic Tankers ejerkreds har efter emissionen i maj 2010 gennemgået betydelige ændringer. Mest bemærkelsesværdigt er det, at den indisk baserede koncern Siva Group med en ejerandel på 23,5 pct. er blevet storaktionær i selskabet. Sammen med Clipper Group tegner de to selskaber sig nu for over halvdelen af Nordic Tankers aktiekapital. Men mens de fleste kender Clipper og dets mange aktiviteter, så er Siva nok et relativt ubeskrevet blad herhjemme, selvom der er tale om en betydelig virksomhed med globale interesser og en samlet omsætning på mere end 3 mia. US-dollars. Aktiviteterne spænder fra ejendomme, telekommunikation, rådgivende ingeniørvirksomhed og shipping til energisektoren, fødevarer, drikkevarer, mode og e-undervisning. Før investeringen i Nordic Tankers var Siva således allerede aktiv i Skandinavien med større investeringer i Norge og Finland. Skabelsen af Siva-gruppen er i sig selv et stykke erhvervshistorie, hvor nøgleordene bag den imponerende vækst har været visioner, hurtighed, konsolidering og operationel styrke. Selskabet er grundlagt i 1986 af Mr. C. Sivasankaran en særdeles fremsynet indisk forretningsmand, som tidligt opdagede de store potentialer i en række nye, trendsættende brancher. I begyndelsen af 80 erne havde han således bl.a. fokus på de nye PC ere, og han så de store muligheder, der måtte være i at udvikle en computer, som også var til at betale for private. Sivas PC ere blev meget hurtigt indbegrebet af den maskine, hvor man fik mest for pengene og en trendsætter for den computerindustri, som spirede frem i Indien. I de følgende år blev Sivas anseelse som pioner og nextpert udbygget med ledende mærkevarer indenfor bredbånd, mobil telekommunikation og vedvarende energi. Overalt skete det med afsæt i Sivas grundlæggende filosofi om entreprenørskab, operationel duelighed og en uforlignelig evne til at kunne skalere forretningerne. Hertil blev lagt en holdning om, at de største værdier opnås gennem de synergier, som er baseret på langvarige partnerskaber og forretningsforbindelser. Stort rederi I februar 2008 købtes J. B. Ugland Shipping (JBUS), og Siva blev derved fra den ene dag til den anden også en respekteret reder og operatør med et anerkendt navn. JBUS har hovedsæde i Oslo og har rødder i den berømte norske Ugland-familie. Selskabet har stærke partnerskaber med selskaber som bl.a. belgiske Bocimar og danske Torm og desuden tætte samarbejder med flere større skibsværfter i Asien. Rederiet J. B. Ugland Shipping kontrollerer i dag en flåde på 31 skibe med en samlet tonnage på 2,8 mio. tdw. indenfor produkt- og kemikalietank og gas-og bulkcarriers. Med flere skibe i ordre ventes den totale flåde om få år at nå op på ca. 40 skibe. Gennemsnitsalderen på den nuværende flåde er kun fem år. Sivas shippinginteresser omfatter herudover også Crossbridge Shipping med kontorer i Mumbai og Singapore. Crossbridge opererer en flåde af bulkcarriers især på det hastigt voksende asiatiske marked. Sivas interesser i Nordic Tankers varetages af Mr. Saravana Sivasankaran, der er søn af grundlæggeren Fra besøget i København. Fra venstre CFO Christian Hassel, NT, Saravana Sivasankaran, Director, Siva Group, CEO og formand for bestyrelsen i Clipper, Frank G. Jensen, og CEO Tommy Thomsen, NT. og direktør i en række af gruppens selskaber. Foreløbigt er der tale om en passiv investering, men med Sivas interesser indenfor shipping vil det være naturligt løbende at se på yderligere samarbejdsmuligheder. I forbindelse med at Siva er blevet storaktionær i Nordic Tankers, siger CEO for Siva Group og direktør Mr. V. Srinivasan: Vi har traditionelt anset shipping som et centralt vækstområde for Siva Group, og vi er derfor meget tilfredse med aftalen om at blive medejere af Nordic Tankers. Denne investering er endnu et skridt i retning af fortsat ekspansion på de internationale markeder, og den vil tilføre os yderligere strategiske fordele. Og hvordan er kontakten til Nordics nye storaktionær så kommet i stand? Hertil siger CEO Tommy Thomsen: Jeg lærte selskabet at kende for et års tid siden gennem vores nye næstformand Erik Bartnes. På det tidspunkt var vi i dialog om en helt anden samarbejdsmulighed, som dog ikke blev til noget. Men kontakten blev opretholdt, og med Sivas betydelige investering i J. B. Ugland i baghovedet var det naturligt at vende blikket mod Indien, da den nye emission skulle skrues sammen. Det er et godt eksempel på, at international shipping er en lille verden, hvor personlige og fortrolige kontakter stadig spiller en stor rolle, siger han.

4 4 Stærk støtte og tro på fremtiden Nordic Tankers to nye store ejere Siva-gruppen og Clippergruppen havde for nyligt lejlighed til at mødes på ledelsesniveau. Det skete i forbindelse med et bestyrelsesmøde i København, hvor der også blev tid til at mødes med topfolk fra de to grupper. Fra Siva deltog direktør og bl.a. ansvarlig for shippingaktiviteterne, Saravana Sivasankaran, mens Clipper bl.a. var repræsenteret af CEO og formand for bestyrelsen, Frank G. Jensen. Det gælder i øvrigt for begge, at de er sønner af de respektive selskabers grundlæggere. Frank G. Jensen siger i forbindelse med mødet i Harbour House: Vi har tidligere været i kontakt med Siva-gruppen, og har haft fornøjelsen af at mødes med Saravana Sivasankaran. Det var derfor meget positivt igen at møde ham og få bekræftet indtrykket af en professionel og eftertænksom forretningsmand, der har samme indstilling til Nordic Tankers, som os. Vi ved begge, at der er tale om en langsigtet investering, som kræver tålmodighed, og at en betydelig konsolidering i branchen er første skridt i den retning. Men vi har også at gøre med et selskab, som er kendt for at agere aggressivt og fremadrettet, når de ser mulighederne. Den kombination, synes jeg, åbner for spændende perspektiver, siger han, og tilføjer, at mødet bestemt kan åbne op for andre samarbejdsmuligheder. Frank G. Jensen understreger, at såvel Clippers som Sivas engagement er med til at give Nordic Tankers en mere positiv identitet. Vi repræsenterer begge virksomheder med en track record som dygtige forretningsfolk. Når vi nu engagerer os så stærkt i Nordic Tankers, så kan det kun styrke investorernes og samarbejdspartnernes tillid til, at vi har at gøre med et rederi, som på sigt nok skal blive en betydelig spiller på markedet for kemikalietankskibe. Det glæder vi os til sammen med Siva og de øvrige aktionærer at følge tæt, siger han. Et fremragende team Også Saravana Sivasankaran er begejstret for samarbejdet og mødet i København. Han siger bl.a.: I Siva har vi altid fokus på investeringer i virksomheder med et stort vækstpotentiale og en professionel ledelse, der har bevist deres værd. Vi er sikre på, at markedet for kemikalietankere på sigt rummer store muligheder, og at det nuværende negative marked gør det oplagt at investere. Vi ejer allerede flere kemikalietankere og har derigennem en god indsigt i markedet. Efter mødet med ledelsen i København er vi kun blevet bekræftet i, at vi gjorde det rigtige ved at investere i Nordic Tankers. Om sit indtryk af organisationen siger han: Jeg er meget tilfreds med de betydelige tiltag, som allerede er taget efter vores køb af aktier. Efter at jeg har mødt mange af medarbejderne, er jeg overbevist om, at Tommy Thomsen har fået sammensat et fremragende team. De er motiverede, forretningsstrategien er sund, og rederiet mødes med velvilje i den maritime verden. Det bringer Nordic Tankers i en fornem position til at opnå gode resultater, når markedet vender, siger han, og tilføjer: Vi er overbeviste om potentialet indenfor produkt- og kemikalietankmarkederne, og med støtte og opbakning nu fra to finansielt stærke investorer, har Nordic Tankers et godt afsæt til at vokse og spille en proaktiv rolle i konsolideringen af markedet. Vi ser frem til at bakke op både med strategisk og finansiel støtte. To nøglepersoner i det nye Nordic Tankers : Frank G. Jensen, CEO og formand for Clipper Group, og Saravana Sivasankaran, direktør og bl.a. ansvarlig for shipping-aktiviteterne i indiske Siva Group.

5 5 Halvår som forventet Nordic Tankers soliditet og kapitalberedskab er forbedret betydeligt, og alle kræfter kan nu koncentreres om at skabe lønsom vækst, når markedsvilkårene bedres. Det er hovedbudskabet i rederiets halvårsregnskab, som netop er blevet offentliggjort. Ser man isoleret på tallene, så byder regnskabet ikke på større overraskelser. Resultatet for 1. halvår 2010 før skat og nedskrivninger af goodwill blev på USD -3,9 mio. og før skat men efter nedskrivning af goodwill på USD -12,0 mio. Resultatet reguleret for ikke realiserede kursgevinster er i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, og ledelsen fastholder sit estimat om et underskud for hele 2010 på mellem USD 20 og 25 mio. De ikke realiserede kursgevinster, som påvirker resultatet positivt, skyldes dollarkursen, som har haft en positiv indflydelse både i forbindelse med provenuet fra aktieemissionen og i forhold til eksisterende euro-lån. Finansdirektør Christian Hassel siger i forbindelse med regnskabet, at det følger ledelsens forventninger. Vores skibe sejler fortsat i et særdeles vanskeligt marked, hvor det er svært at tjene penge. Det positive er, at vi med en ny stærk ejerkreds, et styrket kapitalgrundlag og et spirende samarbejde på det attraktive asiatiske marked nu har skabt et stabilt grundlag for at opfylde vores ambitioner om en lønsom vækst. Nu skal vi ud og arbejde og tjene penge, og jeg er overbevist om, at fundamentet er lagt, og at alle medarbejdere er opsatte på at vise, at vi kan! Med lidt medvind fra konjunkturerne og dermed et rateløft står vi godt rustet både til at være med til at tegne en forventet konsolidering i branchen og til at få bundlinjen i plus, siger han. At optimismen er i behold fremgår dog også af, at man i slutningen af 2. kvartal har opstartet en egentlig tradingaktivitet og indchartret nogle kemikalietankere fra redere udenfor ejerkredsen. Denne aktivitet forventes at øge Nordic Tankers omsætning for hele året fra tidligere USD mio. til nu USD mio. I overensstemmelse med markedsforventningerne kalkulerer man dog ikke med, at denne øgede omsætning vil slå igennem på bundlinjen i 2010, men tidligst i Halvårsregnskabet kan i sin helhed downloades fra Nordic Tankers hjemmeside com, men udsendes ikke i print til aktionærerne. Med Dannebrog agter! Det vil nu også kunne ses i agterstavnen af skibene, at Nordic Tankers er et dansk funderet rederi. Det er nemlig besluttet at hjemflage de fleste af rederiets skibe, så ikke mindre end 10 af de 15 skibe, Nordic Tankers selv ejer, i løbet af kort tid får Dannebrog agter! Dermed bliver Nordic Tankers formentlig det danske rederi, som relativt set har flest skibe under dansk flag. De 10 skibe, som kommer ind i Dansk Internationalt Skibsregister eller allerede er det, er de fem oprindelige Clipper-tankere, LR1-tankeren Nordic Anne og de fire kemikalietankere Nordic Copenhagen, Nordic Oslo, Nordic Stockholm og Nordic Helsinki. Baggrunden for flagskiftet er et ønske om at simplificere forretningsgangene, men skal også ses som en opbakning til Det Blå Danmark. Der er de senere år udfoldet store og positive bestræbelser på at opbygge Danmark som en ledende søfartsnation, som der står respekt om internationalt. De bestræbelser vil vi gerne bakke op om også fordi vi på sigt nyder godt af den kompetence og anerkendelse, vi, som søfartsnation, nyder i disse år, siger Tommy Thomsen. Flagskiftet betyder marginalt øgede omkostninger primært fordi sikkerhedskravene ombord skærpes under DIS. De fem skibe, som forbliver under fremmed flag indtil videre, er de fem handy-size produkttankskibe.

6 6 Nordic øst for Suez Nordic Tankers har indgået et markedsføringssamarbejde med WOMAR Tanker Pools. Det er planen, at dette samarbejde med tiden skal udbygges til et egentligt pool-samarbejde. WOMAR er en anerkendt tankskibsoperatør med base i Mumbai i Indien, i Singapore og i London. Selskabet ejer ikke selv tankskibe, men har ca. 40 tank- og kemikalietankskibe fra forskellige ejere i sine pools. Samarbejdet med Nordic fokuserer på kemikalietankskibssegmentet og omfatter skibe i størrelsesordenen tdw. Markedsføringsamarbejdet vil blive varetaget gennem WOMARs afdelinger i Singapore og i London, og Nordic Tankers afdeling i Connecticut og fra hovedkontoret i København, idet de fire kontorer har opdelt markedet mellem sig. På nuværende tidspunkt er der alene tale om et markedsføringssamarbejde, som også betyder, at man slutter skibe for hinanden indenfor de respektive segmenter. Dette samarbejde blev påbegyndt den 1. juni, og forløber det efter planerne, vil det senere blive udbygget med et egentligt pool-samarbejde. For Nordic Tankers betyder det nye samarbejde primært, at man opnår mere synlighed på det store marked øst for Suez. Her opererer rederiet i dag kun sporadisk, men med den Som led i Nordic Tankers strategiske overvejelser har der gennem nogen tid været arbejdet på at sikre en stærkere synlighed på de spændende østasiatiske markeder. Samarbejdet med WOMAR Tanker Pools er første skridt i den retning. voldsomme industrielle ekspansion i regionen har det været ambitionen i langt højere grad at være til stede. Det er denne mulighed samarbejdet med WOMAR nu åbner op for.

7 7 Nordic Anne i ny pool Nordic Tankers eneste LR1-tanker, Nordic Anne, har fået ny poolmanager. Det er den nyetablerede tankoperatør Hafnia Management, som fremover skal beskæftige den tdw. store produkttanker. Skibet er hidtil indgået i Tormpoolen, men da en række ledende medarbejdere for nogen tid siden valgte at forlade Torm og etablere egen virksomhed, besluttede Nordic Tankers at flytte med. Det samme gjorde en række andre deltagere i Torm-poolen, hvilket betyder, at Hafnia Management med hovedkontor i København medregnet ikke leverede nybygninger kan komme til at disponere over en betydelig flåde i LR1-klassen og MR-segmentet. Nordic Tankers fem produkttankskibe i handy-tanker segmentet fortsætter deres tilknytning til Mærsks pool. Rederiets eneste LR1-tanker og det største skib i flåden Nordic Anne har fået ny poolmanager. Den tdw. store produkttanker var i øvrigt det første af Nordic Tankers skibe under dansk flag.

8 FLAMA LIGHT FLAMA MEDIUM 8 Nyt bomærke Nordic Tankers har haft flere bomærker i sin korte, men hektiske tilværelse. Først brugte man som Difko-selskab logoet herfra, men da man etablerede sig som selvstændigt rederi, blev det besluttet at udarbejde egen grafiske identitet. Det blev til det kendte logo med himlen og bølgen i lyseblå og mørkere blå. Først med Difko-bomærket diskret indarbejdet siden helt uden. Efterfølgende har rederiets grafiske identitet så at sige svømmet lidt, og det har gennem nogen tid været et ønske, at der blev skabt et nyt bomærke og i forlængelse heraf også en ny visuel identitet. Andre projekter har dog haft prioritet, så først nu er det nye logo på plads. Det nye logo indeholder elementer fra det tidligere logo, men har fået skærpet form og fremtoning. De to blå farver er justeret, men grundlæggende bibeholdt med associationerne fra himmel og hav. Oveni er et N blevet synligt mellem de to blå farver. Den nye grafiske identitet er allerede synlig på hjemmeside, intranet, brevpapir og visitkort, mens der på f. eks. brochurer, kedeldragter, skilte og Nordic Nyt m.v. vil ske ændringer senere i løbet af Implementeringen af det nye bomærke planlægges med omkostningsbevidsthed for øje. Således ændres skibenes bemaling ikke Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade Copenhagen Denmark Tel CVR dog vil det nye logo også komme til at optræde som skorstensmærke. Det vil ske i forbindelse med de enkelte skibes dokninger, og det vil derfor vare nogen tid, inden identitetsskiftet er gennemført her. Vice President Helle Bjerre, der har styret arbejdet med den nye visuelle identitet, siger, at man har fundet det væsentligt at markere, at Nordic Tankers efter sammenlægningen med Clipper Tankers er et nyt og anderledes selskab, og at den nye strategi The Nordic Ambition derfor også bør kunne aflæses i logo og grafisk identitet. Rosalyn D. Patawaran Crew Accounts Coordinator W H A T WE CARRY ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXabcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXabcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøå Direct +xxxxxxxxxxxxxxx Mobile Tel Fax c/o Seacrest Maritime Management 25th Floor Rufino Pacific Tower 6784 Ayala cor, Rufino Street Legaspi Village, Makati City 1229 Philippines Den nye grafiske linje vil i den kommende tid blive synlig på en lang række områder, hvor Nordic Tankers visuelle identitet skal slås fast. Her er et par eksempler på anvendelsen af det nye logo og det nye grafiske snit. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Ansvarshavende redaktør: Helle Bjerre. Indholdet er intern information til selskabets ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere