4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC."

Transkript

1

2 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Vejleder: Thomas Søbirk Petersen. Gruppe 12 juni Anias Held-Hansen Jakob Malchow-Møller Rasmus Nielsen Simon Jehrbo Troels Freud-Magnus Valentin Scherfig

3 Abstrakt Denne rapport er en kritisk argumentationsanalyse af de centrale argumenter i debatten vedrørende lovgivningen om alkoholreklamer. Ud fra et utilitaristisk synspunkt bliver de forskellige relevante argumenter i debatten analyseret og vurderet. Der er tre hovedinddelinger af argumenter, hhv. Sundhedsrelaterede, økonomiske relaterede og argumenter relateret til ytringsfriheden. Argumenterne er analyseret i overensstemmelse med eksisterende argumentationsteori for at de kan dekonstrueres og sættes op overfor hinanden, så det kommer til udtryk hvilke argumenter der findes i debatten. Rapportens overordnede formål er give læseren den relevante viden, for at denne kan træffe det etiske optimale valg i spørgsmålet om hvorvidt vi bør indføre et forbud mod alkoholreklamer. Rapporten konkluderer at et alkoholforbud vil være et ønskværdigt tiltag, da argumentanalysen indikerer at det ville være det etisk korrekte valg. Abstract This study is a critical analysis of the central arguments in the debate concerning the alcohol advertising law. Seen from a utilitarianistic point of view, the different prevalent arguments in the debate will be analyzed and assessed. There are three main groupings of arguments; the health related, the economical related and the arguments related to freedom of speech. The arguments are analyzed in accordance with existing theory of argumentation, so that they may be deconstructed and juxtaposed, to clarify which opinions exist in the current debate. The general purpose of the study is to give the reader the necessary knowledge to take a stand in the ethical question, on whether we should induce a ban on alcohol advertising. The study concludes that a ban on alcohol advertising would be the desirable initiative, in accordance to the argument analysis, which indicates that this would be the ethically correct solution.

4 Indhold 1. Indledning... 1 Intro Problemformulering Problemfelt Afgrænsning Relevans Begrebsdefinition Velfærd Alcopops Semesterbinding Metode Rapport opbygning Dataindsamling Pålidelighed Lovgivning Generel markedsføringslovgivning Retningslinjer omkring alkoholholdige drikkevarer Fjernsyn uden grænser Argumentationsanalyseteori Hvad er argumentation? Argumentationsanalysemodel Identifikation af argumenter Argument struktur Vurdering af argumenter Logisk gyldighed Etisk argumentation Utilitarisme Argumentationsanalyse Sundheds argumenter Argument Argument

5 Argument Økonomiske argumenter Argument 4 - Staten Argument 5 - Frit marked Danmark - Sundhedsøkonomisk Argument 6 Frit marked Danmark - Erhvervslivet Argument 7 Frit marked EU - Erhvervslivet Argument 8 Lokalmiljø Opsummering af økonomiske argumenter Ytringsfriheds argumenter Fri kommerciel ytringsfrihed Argument 9 - Christopher Arzrouni Argument 10 - Brian Sørensen Argument 11 Brian Sørensen Begrænset kommerciel ytringsfrihed Argument 12 - Morten Nielsen Argument 13 - Louise Albers Argument 14 Louise Albers Opsummering af ytringsfrihedsargumenter Argument X Argument-diskussion Gruppe 1: For et forbud Gruppe 2: Stramning af markedsføringslovgivningen, uden et forbud Gruppe 3: Mod et forbud Gruppe 4: Lempning af eksisterende lovgivning Samlet vurdering Konklusion Litteraturliste Bøger Artikler Hjemmesider... 67

6

7 1. Indledning 1 1. Indledning Intro Bo har aftalt med nogle af sine venner, at de skal til fest hos en fra 8.b fredag aften. Det er ikke første gang han tager til fest, og som Bo ofte har gjort i efterhånden et års tid, regner han også med at skulle drikke alkohol i aften. De har splejset om en kasse øl og nogle Cult Shakers, som de slæber med til festen. De har købt alkoholsodavandene, da de har set mange reklamer for Shakers. De er nemlig frække og sjove og har været et stort samtaleemne, desuden smager de sødt som sodavand. Dette er ikke en sjælden holdning i Bos vennekreds. Drengene starter godt ud med nogle øller og festen er rigtig hyggelig. Der er mange mennesker, både bekendte og nye mennesker og der bliver danset og drukket tæt. Efterhånden er Bo blevet ret fuld han nyder stadig stemningen, men har ikke længere helt styr på hvad han laver. Shakerne røg meget hurtigere ned end øllerne. Bo har det meste af aftenen haft et godt øje til Liv, der er en af parallelklassens mest populære piger. Da hun kommer over og tilbyder Bo en Breezer, bliver han glad og begynder at flirte med hende. Han kunne godt tænke sig at kysse med Liv, og måske lidt mere. Bos hjerne skrider straks til handling, og fornuften har alkoholen sat ud af spillet. Hans forståelse for piger er præget af reklamernes stereotyper, og han føler han har al ret til at gøre som han gør, da han pludselig forsøger at kysse hende samtidig med at han tager hende på brysterne. Liv synes han er klam og fuld, og føler sig krænket. Hun begynder at græde og løber udenfor. Han tænker at hun er kedelig, men på den anden side må han være undskyldt, når han er fuld. Bo kan ikke huske hvordan han kom fra festen, men han vågner på skadestuen. En læge fortæller ham, at han har fået en mindre hjernerystelse. Bo tænker ikke over hvad han nu har forårsaget; hospitalsvæsenet har netop brugt tid og ressourcer for flere tusinde kroner på ham, blot fordi han ikke kan styre sin brandert. I skolen griner vennerne af fredagens episode og synes det var sjovt. Bo kan ikke huske voldsomt meget af det, men griner af historien. De ser en video på nettet, det er en reklame for

8 2 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål energidrik. Der er både sexchikane, tyveri og vold i den - den minder åbenbart vennerne om fredagens fest, hvilket de griner endnu mere af. 1 Historien ovenfor er en fiktiv, men realistisk historie. Den danske ungdom har et af Europas højeste alkoholforbrug (EONN, 2009). Problemet med den danske alkoholkultur afspejler sig også i sundhedsmæssige problemer med høje udgifter til sygehusvæsenet og mange alkoholrelaterede dødsfald, færdselsulykker m.m.. Der bliver argumenteret for at reklamerne skal begrænses, da de kan være diskriminerende, forlede forbrugerne og bidrage til tidlig alkoholdebut og overdreven indtagelse blandt de unge. Denne debat er en meget aktuelt debat, som efter Forebyggelseskommissionens rapport fra 2009, har fået S og SF til at fremstille et forslag om, at indføre et forbud mod Alkoholreklamer (Andreasen, 2009). Dette forbud ser vi, som værende et spændende grundlag for en etisk debat omkring indførslen af alkoholreklameforbud, specielt da alkoholreklamer allerede har været forbudt på dansk tv fra 1993 til Dette gør at et forbud ikke vil være så stor en ændring, da vi har haft en lignende situation for 10 år siden. Hvis Staten vil nedbringe vores alkoholforbrug og øge folkesundheden, er spørgsmålet om alkoholreklameforbuddet, og hvorvidt det virker, både interessant og relevant. 1.1 Problemformulering Hvilke centrale etiske argumenter bliver fremført i debatten for og imod alkoholreklamelovgivningen, og I hvilket omfang er det forsvarligt at indføre et alkoholreklameforbud? 1.2 Problemfelt Alkohol er en stor belastning for samfundet, og det offentlige bruger store summer på såvel behandling af alkoholrelaterede sygdomme og skader, som andre relaterede konsekvenser, f.eks. vold, hærværk og anden kriminalitet. Vi ser en sammenhæng mellem alkoholreklamer og forbrug, og ser derfor et problem ved at det er tilladt at reklamere for alkohol. 1 Cult reklame med the Company -

9 1. Indledning 3 Der er mange argumenter i debatten, både for og imod alkoholreklamer. Nogle argumenterer for et forbud på basis af øget sundhed og velfærd, mens andre argumenterer imod, på basis af f.eks. ytringsfriheden. Argumenterne er dog langt mere mangfoldige og varierede end dette, da det er et komplekst spørgsmål. Vi vil forsøge at skabe et overblik over argumenterne i den eksisterende debat. De, i debatten, opstillede argumenter kan til tider være en smule forvirrende, da det ikke altid fremgår klart hvor grunden for argumentet kommer fra, og om det er sandt. Dette ser vi som et problem, og vil derfor prøve at analysere disse argumenter, og derigennem se hvilken effekt et forbud for alkoholreklamer kan have. Vi vil arbejde neutralt med et bredt politisk syn på spørgsmålet. Vi vil forholde os kritisk til de enkelte præmisser og udpege betydningsfulde områder. 1.3 Afgrænsning Vi vil begrænse os til at beskrive den eksisterende debat og en konsekvens- og mulighedsvurdering af denne. Vi vil ikke komme ind på dybere politiske forhandlingsprocesser, men blot beskrive de overordnede emner i de relevante diskussioner og spørgsmål. Vi vil ydermere ikke beskrive de konkrete processer for lovgivningsmæssig forandring eller regulering, da det ligeledes er et uvedkommende og forholdsvis komplekst område, der blot er i periferien af vores problemformulering. Vi mener ikke, at det har nogen relevans for vores problemformulering at beskrive alkoholens direkte effekt på menneskekroppen, men blot godtage at det er en gift der er skadelig for mennesket. Vi begrænser os desuden til at behandle emnet på nationalt plan. Et projekt af denne størrelsesorden vil ikke kunne håndtere spørgsmålet på EU-plan, selvom det, som vores rapport beskriver, er yderst aktuelt at behandle på dette plan. 1.4 Relevans Vi ser en markant relevans for dette emne, da debatten omkring et alkoholreklameforbud er ny, og aktuel. De fleste af de argumenter vi ser i debatten, er blevet fremstillet som en reaktion på Forebyggelseskommissionens rapport fra Ud fra denne rapport har S og SF som nævnt, fremstillet et forslag om at indføre et forbud mod alkoholreklamer. Dette forslag er

10 4 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål ikke blevet afgjort, men er forsat et omdiskuteret emne. Vi ser derfor en gennemgang og analyse af argumenterne i debatten, som værende en relevant problemstilling for vores projekt. Projektet kunne eventuelt være behjælpeligt, som overbliksassisterende og oplysende information til et beslutningsgrundlag. For at komme med et forslag til, hvordan disse argumenter skal vægtes, har vi taget den utilitaristiske teori i brug. Dette gøres, da den kan bruges til at vurdere en forøgelse eller tab af velfærd, ved indførsel af et alkoholreklameforbud. 1.5 Begrebsdefinition I rapporten vil der jævnligt forekomme begreber, som vi kort vil redegøre for i dette afsnit. Det giver læseren bedre forståelse for, hvad det er vi mener Velfærd I rapporten vil vi bruge velfærdsbegrebet til at foretage utilitaristiske vurderinger. Da definitionerne af velfærd er både mangfoldige og forskellige, er det vigtigt at specificere hvordan vores opfattelse af velfærd er. Vi forholder os neutralt til hvilken velfærdsteori der er korrekt. Vores anvendte definition af velfærd bygger på det hedonistiske nydelsesprincip, hvor nydelsen er det højeste gode. Den maksimale nydelse er at opleve behagelige mentale tilstand, hvilket desuden kan opnås gennem mange andre goder som behovstilfredsstillelse, fysisk sundhed m.m Alcopops Alkoholsodavand, er den type alkohol der indeholder sodavand blandet med alkohol, som købes færdigblandet på flaske. Smirnoff Ice og Bacardi Breezer er eksempler på disse. Derudover findes der også ciderbaserede alkoholprodukter, som Somersby og Cult Shaker. I vores rapport vil vi ikke skelne imellem alkoholsodavand og ciderbaserede alkoholprodukter. Vi vil benytte den engelske term Alcopops til at beskrive alle disse typer færdigblandede produkter. Alcopops er populært hos den helt unge del af befolkningen, da flere undersøgelser har vist at unge helt ned i 13 års alderen er forbrugere af alkoholsodavand. Dette kan eksempelvis ses i en nyere undersøgelse fra Nordvestsjælland. 2 2

11 1. Indledning Semesterbinding Denne rapport inkluderer semesterbindingen videnskabsteori og metode, da vi igennem udarbejdelsen hele tiden har forholdt os kritisk og objektivt i både vores fremgangsmåde, og vores tilgang til bl.a. litteratursøgning. Dette vil sige, at vi har sørget for at diskutere relevans og forholde os kritisk over for de forskellige kilder vi har inddraget. Derudover inddrager vi også semesterbindingen subjektivitet, teknologi og samfund, da vores rapport beskæftiger sig med menneskeligsundhed og hvordan alkoholreklamer kan påvirke denne. Dette er desuden også en problemstilling på samfundsplan.

12 6 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 2. Metode I dette afsnit, forklarer vi om de metodiske overvejelser vi har gjort os, i udarbejdelsen af denne rapport. Dette dækker både rapportopbygningen, dataindsamling og vores refleksioner omkring pålideligheden af rapporten. 2.1 Rapport opbygning Rapporten er opbygget med en indledning og problemformulering først, med tilhørende begrundelse og uddybning af problemet, for at give et overblik over emnet. Herefter følger dette metodeafsnit, der beskriver vores tilgang og arbejdsmetoder. Teori-afsnittene følger herefter, for at give læseren indblik i redskaber og værktøjer, der lægger til grunde for en dybere forståelse af analysen. Analysen anvender værktøjerne fra teorien, til at gå i dybden med debataktuelle emner indenfor alkohol- og reklameområdet, og udreder de centrale pointer og meninger i debatten. Desuden udsætter vi disse argumenter for et kritisk syn og sætter argumenterne i gruppering, hvorefter vi udsætter dem for en grundig analyse, for herefter at sammenligne de konklusioner vi har opnået. Vi har valgt at starte med argumenter inden for sundhedsaspektet, efterfulgt af det økonomiske aspekt. Herefter går vi videre til argumenter der har grobund i ytringsfrihed og til sidst et afsnit, der vil omhandle den manglende konsensus om, hvorvidt reklamer påvirker salg. Herunder vil vi også redegøre for, hvordan vi vil se en eventuel realisering af de problematikker, vi har identificeret i analyseafsnittet. Den heraf følgende konklusion resumerer og vurderer vores opnåede viden og de identificerede problemområder. De enkelte afsnit er opbygget med en kort beskrivende, introducerende og forståelsesvejledende indledning, fulgt af de egentlige afsnit.

13 2. Metode Dataindsamling I vores indsamling af data/viden har vi benyttet Roskilde universitets bibliotek, samt bibliotek.dk til at indsamle den nødvendige viden i form af både relevante bøger, samt videnskabelige artikler. Derudover har vi brugt diverse akademiske databaser, såsom sciencedirect.com. Vi har også benyttet os af almen søgen på internettet, hvor vi har været selektive i vores vurdering af, hvad der var akademisk relevant for vores projekt. Dataindsamlingen har fokuseret på at opnå relevant viden, der kunne kvalificere os til at foretage en korrekt argumentationsanalyse, på et sagligt grundlag. Vi har primært læst bøger omhandlende brug af argumentationsteori, etik og utilitarisme. Den gennemgåede argumentationsteori har været fokuseret på, at få tilstrækkelig indsigt i argumentstruktur- og opbygning. Dette var nødvendigt, for først og fremmest at opretholde overblik over de respektive debattørers specifikke argumenter og hvordan disse opbygges og understøttes. Desuden kan argumentationsteorien også give kompetence til at gennemskue mål, hensigter og metoder. Alle disse redskaber gør det lettere f.eks. at identificere, hvor forskellige debattører er uenige eller ligefrem tager fejl. Den etiske teori hænger sammen med argumentationsteorien. Kombinationen af de to begreber, gør det muligt at forstå holdningsbaserede argumenter. I forbindelse med etikken har vi valgt, at læse om utilitarismen, for at have et værktøj til at vurdere værdien, af det etiske grundlag. 2.3 Pålidelighed Vores rapport forsøger at beskrive alle aspekter af den aktuelle debat. Dermed inkluderer vi ikke blot sider der går ind for et forbud, men også sider der går i den stik modsatte retning. Vi fokuserer på det overordnede billede, og prøver hermed at øge objektiviteten i rapporten. Det er naturligvis altid svært, om end ikke umuligt, at forholde sig helt objektivt, da man altid til en vis grad vil være farvet af sine holdninger.

14 8 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål Da vi går meget i dybden med de enkelte argumenter, gør det også, at vi kan vurdere hvorvidt de forskellige debattører, vi arbejder med, har specifikke mål og intentioner. Vi kan derved tage højde for kildernes manglende upartiskhed. Vi forsøger desuden, så vidt muligt, at bruge adskillige kilder for yderligere at verificere argumenternes gyldighed. Rapporten er ydermere relevant, da vi tager udgangspunkt i de mest relevante emner i debatten. Vi benytter tekster fra fremtrædende tænketanke, skribenter, tidsskrifter og debattører, samt interessenter indenfor branchen teksterne er, med få undtagelser, meget nye og sikrer dermed et godt billede af den aktuelle debat. Vi ser de tekster, vi har inkluderet som pålidelige. Men da der er en flydende debat og mange studier har forskellige meninger om de forskellige emner, kan det tit være svært at se, hvilke studier der fremstår mest korrekte. Da mange af disse spørgsmål også er holdningsbaserede, afhænger det følgelig også af læserens egne holdninger og tanker om emnet. Vi har naturligvis prøvet at vurdere dette, ud fra så neutral et synspunkt som muligt.

15 3. Lovgivning 9 3. Lovgivning Dette kapitel har til formål at beskrive visse dele inden for markedsføringslovgivningen, som vi finder væsentlige. Derefter vil vi kort give et indblik i Retningslinjerne for markedsføring af alkohol i Danmark 3, samt EU-direktivet: Fjernsyn uden grænser. 3.1 Generel markedsføringslovgivning I det følgende afsnit har vi taget udgangspunkt i Bekendtgørelse af lov om markedsføring 4. Markedsføringslovgivningen har til formål at sætte regler og rammer inden for reklamekampagner, værende enten på tv, radio eller lignende. Lovgivningen skal sikre, at man som forbruger ikke bliver vildledt eller direkte snydt af reklamen. Et eksempel kunne være, at et givent dåsetunsfirma lancerede deres nye og forbedrede hvide tun, som forbliver hvid i dåsen hvilket indirekte sender signaler om, at de konkurrerende firmaers tun ikke er frisk, da den ikke forbliver hvid. (Nielsen, 2003, s. 118) I følgende afsnit har vi udvalgt nogle paragraffer i markedsføringsloven, som er relevante at kommentere på: 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. 5 Ad 3: Ud fra 3 forstår vi, at man ikke må bruge falske informationer, for at fremme salget for et givet produkt eller brand. Et eksempel på dette har været Sunset Boulevard s reklameslogan Fedtfattig på den fede måde samt Frit og uden friture, som gav kunden den ide, at Sunset s produkter var af fedtfattig karakter. Dette har sidenhen vist sig at være falsk markedsføring, da undersøgelser har vist, at Sunset s pomfritter 3 https://www.alkoholreklamenaevn.dk/default.asp?pid=29 4 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Kapitel 2-3.

16 10 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål har været for-friturestegt hos deres grossist, og derfor ikke har været så fedtfattige, som deres reklamer ellers har lovet. De har på den måde skabt en reklame/slogan, der i princippet skabte falske forudsætninger hos kunden og med stor sandsynlighed, har givet dem en økonomisk gevinst, samt strategisk fordel ved at lokke kunder væk fra tilsvarende fastfoodkæder Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt. 7 Ad 3-Stk. 2: Dette er en videreudbygning af 3, der som beskrevet sætter fokus på, at reklamer ikke må vildlede, være aggressive eller udsætte folk for utilbørlig påvirkning. Stk. 2 lægger op til et lettere tolkningsforhold, da visse folk er letpåvirkelige, hvorimod andre ser henover reklamens indirekte budskaber, og kun fokuserer på selve produktet/brandet der reklameres for. Et eksempel på dette er Cult s Party Now - apologize later 8 reklamer, der sælger deres produkt med seksuelle undertoner den letpåvirkelige person kan hypotetisk vildledes til at tro, at Cult Shakers er vejen til seksuel kontakt med det modsatte køn. Disse reklamer er, om man bryder sig om dem eller ej, aggressive i deres måde at kommunikere produktet ud til modtagerne. Party now apologize later reklamerne har desuden, været under behandling hos Alkoholreklamenævnet som i deres afgørelse bl.a. skriver: Alkoholreklamenævnet finder, at markedsføringstiltagene ved teksten Party now apologize later i sammenhæng med de afbildede situationer giver forbrugerne indtryk af, at alkoholindtagelse medfører, at forbrugeren kan agere på måder, der ikke er normalt acceptabelt https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Kapitel 2-3. Stk og 9

17 3. Lovgivning 11 Dette underbygger vores påstand om, hvorfor denne reklame falder ind under denne paragraf. Måden, hvorpå vi forstår reklamen er, at man på trods af at man har en kæreste, eller en man holder af, skal feste på livet løs og være denne utro. Da utroskab ligger udenfor det moralske regelsæt, tager vi denne reklame som meget aggressiv i sin opfordring, om at bryde disse rammer. 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. 10 Ad 8 + stk. 2: Af denne paragraf forstås der, hvordan man skal forholde sig når man producerer en reklame rettet direkte mod børn. Dette kunne f.eks. være en reklame for Toms slikprodukt SPUNK. Der er dog også en anden side af dette nemlig reklamer der ikke nødvendigvis er rettet direkte mod børn og unge, men derimod indeholder genkendelige brands fra børnerelaterede produkter. Dette kunne eksempelvis være SPUNK Vodka Shot, som de ikke særlig hensigtsmæssigt valgte at producere og sætte i handel. SPUNK Vodka Shot er senere hen blevet taget af markedet igen, da SPUNK logoet var det samme som for SPUNK slikket, og børn og unge derfor forbandt dette med slik 11. Et andet eksempel, der ikke inkluderer alkoholiske drikke, er en reklamefilm for Cult Raw, hvor en mindreårig dreng går amok efter store indtagelser af Cult Raw. Reklamen sender et dårligt budskab ud, i henhold til unge og deres indtagelse af denne drik, og bedre bliver det ikke, da drengen undervejs i reklamefilmen udøver hærværk, vold, seksuel krænkelse samt tyveri. Denne reklamefilm blev hurtigt forbudt i Danmark 10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Kapitel stk

18 12 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål pga. de signaler den sendte og specielt fordi det var en mindreårig der var i hovedrollen Retningslinjer omkring alkoholholdige drikkevarer Retningslinjerne omkring alkoholholdige drikkevarer ser vi, som en udvidelse af den generelle markedsføringslovgivning. Denne har, som titlen antyder, dog sit hovedfokus på reklamer for alkoholholdige produkter. Det forekommer plausibelt, at de fleste af paragrafferne kan tolkes på flere måder dette understøttes også med, at Alkoholreklamenævnet 13 (som bl.a. varetager klagesager vedrørende alkoholreklamer) skriver, at retningslinjerne skal ses som en etisk standard 14. Retningslinjerne har specielt fokus på uetiske koblinger, heriblandt markedsføring af alkoholiske drikke til børn og unge og kobling af alkohol til sportslige begivenheder. Af Alkoholreklamenævnets hjemmeside fremgår det, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget. 15 Alkoholreklamenævnet i sig selv har ikke nogen dømmende magt, men de kan, hvis det er nødvendigt, tage en evt. klage videre til forbrugerombudsmanden, der kan udstede bøder m.m.. Alkoholreklamenævnets repræsentanter består af forskellige brancheorganisationer. Heriblandt kan nævnes Bryggeriforeningen og Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter. For nogen kan dette virke mærkværdigt, at netop disse foreninger også er medlemmer men dette er på baggrund af, at de støtter deres egne interesser og samtidig sørge for, at et enkelt firma ikke kan sætte hele den danske alkoholindustri i dårligt lys. Retningslinjerne kan findes på: 12 Se reklamefilmen på:

19 3. Lovgivning Fjernsyn uden grænser I EU-direktivet Fjernsyn uden grænser 16 fremgår det, at der inden for EU s grænser skal opretholdes sendefrihed. Kort sagt betyder dette, at de enkelte lande ikke kan forhindre modtagefrihed af programmer sendt fra et andet EU-land, så længe det ikke er i strid med direktivets regler vedrørende beskyttelse af mindreårige. Dette betyder også, at danske tv-kanaler, som sender fra udlandet kan undgå dele af lovgivningen omkring tv/radio i Danmark. Dette har bl.a. indflydelse på reklameblokkene og indholdet af disse. 16

20 14 Gruppe 12 Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Argumentationsanalyseteori I dette afsnit vil vi redegøre for de grundlæggende teorier omkring argumentation og argumentationsanalyse. Vi ser det som yderst vigtigt, at have en forståelse for hvordan argumenter opbygges, vurderes og anvendes, specielt da vi ser at det meste akademiske viden baserer sig på argumenter og argumentanalyser. Vi vil endvidere redegøre for grundtrækkene i undergenren etisk argumentation. Dette vil være relevant, overfor problemstillingen med hvilke argumenter der bruges i den etiske debat, omhandlende et forbud mod alkoholreklamer. Følgende afsnit er primært baseret på bogen: Derfor bogen om argumentation af Finn Collin et al. 4.1 Hvad er argumentation? Et argument er i bund og grund en begrundelse for en påstand (Collin et al., 1987, s. 9). Vi vil i dette afsnit præcisere hvad der menes med et argument, og hvad der ligger til grund for at et argument rent faktisk er et argument. Finn Collin et al. forklarer, hvordan et argument grundlæggende er opbygget. Et argument skal indeholde mindst en præmis, men der kan og vil ofte være flere præmisser i et argument, ud fra hvilke man kan drage en konklusion. For at et argument kan være gyldigt, skal konklusionen logisk følge af præmisserne. Dette betyder dog ikke naturligvis, at argumentet er holdbart. Er præmisserne og konklusionen sande og gyldigt opbygget, har vi et godt og holdbart argument. En falsk konklusion ud fra et eller flere falske præmisser, kan stadig være et gyldigt argument. Hvis man har et argument med sande præmisser, men usand konklusion, er der ikke tale om et holdbart argument. Dog kan argumentet stadig være gyldigt, hvis konklusionen logisk følger præmisserne. Lad os tage et ganske simpelt argument som eksempel: Grøn Tuborg er en øl, og øl indeholder alkohol, derfor må Grøn Tuborg indeholde alkohol. Dette eksempel kan så deles op i små bidder af præmisser/påstande og en konklusion. Præmis 1: Grøn Tuborg er en øl. Præmis 2: Øl indeholder alkohol. Konklusion: Derfor indeholder Grøn Tuborg alkohol.

21 4. Argumentationsanalyseteori 15 Vi kan se at dette er et argument, både da det er en velbegrundet påstand og da det indeholder argumentmarkører. Collin et al. definerer argumentmarkører som ord, man benytter for at gøre opmærksom på at dette er et argument, eks. da, følgelig, derfor og for. Argumentmarkører er en nem måde at identificere om der er tale om et argument. Dog kan der sagtens forekomme argumenter, uden argumentmarkører. Eksempelvis kunne argumentet være: Øl indeholder alkohol, Grøn Tuborg er øl. Grøn Tuborg indeholder alkohol. Hvis der ikke fremtræder nogle argumentmarkører, skriver Collin et al., at man ved at udføre derfor testen kan undersøge, om der rent faktisk er tale om et argument i en udtalelse. Testen udføres ved, at tage det sagte og derefter omskrive det til en sætning, hvor derfor indgår, så det nemmere kan identificeres som et argument. Denne test, som vi vil kalde for derfor -testen, tjener ikke blot til at afgøre, om man har at gøre med et argument, men også til at gøre det klart hvad argumentet i givet fald går ud på. (Collin et al.) Denne fremgangsmåde er god til at lokalisere de konkrete argumenter, og gør det lettere at analysere sig frem, til hvad argumentet egentlig drejer sig om. Et andet problem man ofte kan komme ud i, når man beskæftiger sig med argumenter, ifølge Collin et al., er at argumenterne ofte er underlødige. Dette kendetegnes ved, at præmisserne ikke understøtter konklusionen, men er fremført på en måde så det alligevel virker som om at det er et gyldigt argument. Underlødige argumenter er ikke ensbetydende med usande præmisser, men er alligevel en form for præmisser, der ikke hører sagen til, men som i stor udstrækning bliver brugt af debattører. Underlødige argumenter bruges ikke til at udvide erkendelse, men kan bruges til at manipulere med, eller de kan blive fremført af folk der ikke ved at de præmisser de bruger, ikke fører frem til den konklusion de kommer med. Hvis man ikke forstår at genkende et underlødigt argument, vil man stilles åben overfor manipulation af dygtige debattører. Et eksempel på et underlødigt argument kunne se således ud: P1: Din mor kan ikke flyve. P2: En sten kan ikke flyve. K1: Ergo er din mor en sten Ludvig Holberg: Erasmus Montanus

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 25. april 2006

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 25. april 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 25. april 2006 Klage over tv-reklamen NO MARTINI NO PARTY! for Bacardi- Martini udsendt på TV2/Danmark A/S Alkoholpolitisk

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning KULTUR & SAMFUND fysik kemi biologi matematik Samfundsfag Dansk Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD Intro 03 Formål 04 Indhold 04 Faglig baggrund 05 Temaoversigt og forslag til opbygning af undervisningsforløb

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med.

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Syg af reklamer Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015 Torben Jørgensen Professor, enhedschef, dr.med. 1 Jeg har

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

God markedsføringsskik

God markedsføringsskik God markedsføringsskik Copenhagen Business School, 1 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered UfR 2000.2064SH Fokusér bl.a. på: Parterne og sagens faktum Bevisførelse

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere