Arbejdslivs Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdslivs Nyhedsbrev"

Transkript

1 Arbejdslivs Nyhedsbrev December 2013 Arbejdsulykker bekæmpes med video og e-læringsmodul December 2013 Takket være et samarbejde med Teknologisk Institut har Rockwool på blot to år mere end halveret antallet af arbejdsulykker på virksomhedens to danske fabrikker i Øster Doense og Vamdrup. Rockwool fremstilles af smeltet sten, der opvarmes til 1700 grader, før det bliver flydende. I produktionen bliver den flydende stenmasse fyldt i store turbiner, hvor den bliver trådet som candyfloss og efterfølgende vævet til tykke måtter. Der findes naturligvis en række regler og retningslinjer for medarbejderne på en virksomhed med et relativt højt risikoniveau. Men en sjælden gang sker det, at retningslinjerne ikke bliver fulgt til punkt og prikke, og så kan farlige situationer opstå. Og sikkerhed er ikke kun et spørgsmål om at bruge fysiske værnemidler og kende til arbejdsinstrukserne både hjernen og hjertet skal med for at styrke sikkerhedskulturen. Teknologisk Institut har fra gennemført et projekt i et tæt samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to fabrikker og med høj grad af involvering af medarbejderne i produktionen. Projektets DNA har været inddragelse af medarbejderne. Det var arbejdsmiljøgrupperne på de to fabrikker, som behandlede og diskuterede data fra skadestatistikken ved projektets start. Der blev udviklet et spil om risikoadfærd - kaldet RockSafe - og der blev afholdt fotosafari, hvis temaer var formuleret på baggrund af medarbejdernes vinkler. Et andet stort moment i projektet var afholdelse af en teaterworkshop i samarbejde med skuespillere (og virksomheden Lena Bjørn Story Works). I Porten på Teknologisk Institut i Århus gennemspillede medarbejdere og skuespillere en række situationer fra deres hverdag omkring sikkerhedsadfærd, og disse spil blev senere til indhold i en sikkerhedsvideo og e-læringsmoduler. Alle disse aktiviteter gjorde, at medarbejderne aktivt har påvirket, hvad der er sket i projektet og har udviklet et stort ejerskab. 1

2 - For at sikre varige ændringer i arbejdsrutiner og adfærd er det vigtigt at få medarbejderne til selv at gøre sig nogle tanker om, hvornår de farlige situationer opstår, og hvordan de kan undgås. Desuden er det vigtigt, at ledelsen aktivt deltager i og bakker op om at understøtte en medarbejderdreven udvikling af sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Og det kan faktisk siges meget nemt: Lærer vi at sige til hinanden, hvis noget er farligt, så kan vi undgå, at en kollega kommer til skade, og så sparer virksomheden penge. Samtidig sker der ofte det, at når det bliver legalt at tale om disse ting, opstår modet til også at komme med forslag til forbedringer i produktionen, og på den måde skabe innovative løsninger i virksomheden siger faglig leder Eva-Carina Nørskov fra Teknologisk Institut. I projektet Rocksafe har Rockwool sammen med Teknologisk Instituts arbejdsmiljøkonsulenter udfordret sikkerhedsbevidstheden og sikkerhedsansvaret hos fabriks- og lagerarbejderne samt lederne ved hjælp af blandt andet fotosafari, en sikkerhedsvideo og et stort e-læringsmodul. Og alt dette har reduceret antallet af skader med 55 % i 2012 sammenlignet med Yderligere oplysninger: Faglig leder Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut, mobil: Fakta: Teknologisk Institut er godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Instituttets rådgivning baserer sig på en kombination af en stærk arbejdsmiljøviden og et stort branchekendskab. I projektet er der udarbejdet et e-læringsmodul, en video og en nyudviklet metode til en mobil enhed, der kan dokumentere og indsamle erfaringer fra såkaldte tilløb til ulykker. Teknologisk Instituts konsulenter gav løbende sparring til en arbejdsgruppe på virksomheden bestående af produktionsdirektør, HR-direktør, to safety officerer og to HR-konsulenter. Teknologisk Institut stod for analyser af skadesdata undervejs, undersøgelse af sikkerhedskulturen samt involvering af medarbejderne og udviklede derudover også storyboard og varetog optagelser og produktionen af både e-læring og sikkerhedsvideo. Eva-Carina Nørskov Telefon:

3 Workshop om samarbejde og forretning - aftagere og leverandører i livlig diskussion om telemedicinske løsninger December 2013 Den 28. november afholdt Teknologisk Institut i samarbejde med Alexandra Instituttet, FORCE Technology og DELTA en eksperimenterende, hands-on workshop i regi af projektet Telemed.nu. Målet for workshoppen var at udvikle samarbejds- og forretningsmodeller for en telemedicinsk løsning, der skulle hjælpe en borger - Holger. Deltagerne på workshoppen var både aftagere og leverandører inden for telemedicin og repræsenterede virksomheder, kommuner, regioner og distributører. Workshoppen illustrerede de behov og udfordringer, der er i forhold til samarbejde omkring telemedicin, og de forretningsmæssige konstellationer der skal arbejdes med, når offentlige og private partnere samarbejder om at skabe løsninger. En forretningsmodel beskriver hvordan en organisation skaber, leverer og fanger værdi Osterwalder & Pigneur 2010 Igennem en række øvelser, hvor deltagerne bl.a. skulle bytte roller og repræsentere forskellige interesser, skulle grupperne blive enige om de samarbejdsmodeller, der skulle til for at udvikle en løsning, som vil hjælpe Holgers hverdag og forbedre hans livskvalitet. Deltagerne kortlagde forretningsmodellen (baseret på Business Model Canvas af Osterwalder & Pigneur 2010), hvor både investeringer (f.eks. i tid og penge) og gevinster skulle fordeles mellem aktørerne. Dernæst blev der tegnet et udviklings- og tidsforløb, som fordelte de opgaver, der skulle til for at udvikle en løsning til Holger. 3

4 Det er ikke nemt Diskussionerne var mange, og der var bred enighed om, at det er ikke nemt!. De største udfordringer deltagerne pegede på er organisatoriske forhindringer og økonomiske barrierer. Der var bred enighed om, at selv om der ikke manglede samarbejdsvillighed blandt partnerne, skulle der være klare retningslinjer for de økonomiske vilkår i et samarbejde, og organisationerne skulle være klar til at implementere de nye løsninger. Dette indebærer også uddannelse af medarbejdere og en villighed til at dele sundhedsdata på tværs af kommuner og regioner med de private partnere. Dvs. at der skal skabes et økosystem af aktører, der alle bidrager til den fælles vision om at skabe værdi for borgerne. Telemed.nu arbejder videre med dagens resultater i 2014 og 2015, hvor endnu flere samarbejds- og forretningsmodeller vil blive udviklet og testet af projektets partnere i samarbejde med aftagere og leverandører. Et telemedicinsk økosystem - om Telemed.nu Danmark får flere ældre med kroniske sygdomme, samtidig med at offentlige sundhedsbudgetter er under pres. Digitale løsninger til pleje og behandling på afstand er hjørnesten i omstillingen af sundhedsvæsenet mod mere forebyggelse og hjælp til selvhjælp. Udvikling og anvendelse af telemedicinske løsninger indeholder et stort potentiale for danske virksomheder og offentlige organisationer. Potentialet risikerer dog ikke at blive realiseret pga. manglende integration mellem it-systemer og medicoudstyr, samt organiseringsformer der ikke understøtter effektivt tværsektorielt samarbejde og fravær af incitamenter til brug hos sundhedsprofessionelle, offentlige betalere og slutbrugere. Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut er derfor gået sammen om at igangsætte et økosystem omkring telemedicinske løsninger, som led i regeringens telemedicinske handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Økosystemet bringer private leverandører, sundhedsorganisationer, forskningsmiljøer og brugere sammen i et partnerskab for udvikling af fremtidens telemedicinske løsninger til patienter og borgere. Målene er: Øget udbredelse af telemedicinske løsninger til gavn for patienter og samfundsproduktiviteten. Udvikling af et stærkt eksportorienteret marked for telesundhedsløsninger i Danmark gennem anvendelse af internationale standarder. Skabelsen af et telemedicinsk økosystem baseret på internationale standarder sikrer, at systemløsninger og medicoudstyr kan snakke sammen, og at regulering af løsninger og forretningsmæssige vilkår er gennemskuelige og enkle at håndtere for offentlige og private parter. Fakta om projektet Resultatkontrakten Telemed.nu - Danmark som telemedicinsk foregangsland er indgået mellem Rådet for Teknologi og Innovation samt DELTA, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut i perioden Alexandra Instituttet er projektholder. Ana Maria d Auchamp Telefon:

5 Kortlægning og technology roadmap for anvendelse af mobile sundheds-it løsninger til fremme af mental sundhed December 2013 I samarbejde med Psykiatrifonden gennemfører Teknologisk Institut en kortlægning af eksisterende it-løsninger og en køreplan for fremtidig teknologiudvikling til fremme af mental sundhed i Danmark. Samarbejdet giver Psykiatrifonden og Teknologisk Institut et overblik over, hvilke teknologier der er rettet mod mental sundhed og psykiatriområdet. Hvilke konkrete teknologiske løsninger er i brug, hvad er erfaringerne og udviklingstendenserne på området? Kortlægningen vil fokusere på brugerrettede teknologier til borgere, der har psykiske problemer inde på livet, og borgere der er i risiko for udvikling af psykisk sygdom. Det drejer sig f.eks. om: Børn og unge Voksne Pårørende Vi vil se på initiativer i kommuner f.eks. i forbindelse med kommunernes implementering af forebyggelsespakken om mental sundhed, og vi vil se på initiativer på frivillighedsområdet, i forskningsregi og blandt private leverandører af digitale løsninger. Vi vil også udvælge et antal internationale cases, der perspektiverer udviklingen i Danmark i de kommende år siger Marie Paldam Folker, seniorkonsulent på Teknologisk Institut. Feltet mobil mental sundhed er nyt i Danmark, men kommuner og regioner gør sig allerede flere erfaringer med afprøvninger af teknologiunderstøttelse på psykiatriområdet. F.eks. indgår telepsykiatri og internetpsykiatri som pilotprojekter i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Der er også et hastigt voksende vækstlag af mobil- og webbaserede virksomheder, der udvikler apps, spil og pc-programmer til psykiatriområdet. Hvad er mobil mental sundhed? Mobil mental sundhed er brug af digitale teknologier til fremme af mental sundhed - apps, sociale medier, spil, online og app-assisteret terapi via tablets, pc og smartphone. Området er kendetegnet ved stor udviklingsintensitet og få danske modne løsninger. Psykiatrifonden er meget optaget af at få afdækket potentialet for brugen af digitale teknologier i relation til mental sundhed. Dels kan der være et potentiale, som handler om bedre adgang og tilgængelighed til den rette støtte/hjælp, og dels kan der ligge et potentiale for bedre forebyggelse og ikke mindst for at kunne støtte/hjælpe på en måde, der opleves mere værdig og selvstyret af brugerne selv. Pressechef i Psykiatrifonden Dorthe Lysdal glæder sig derfor til samarbejdet med Teknologisk Institut. Instituttet har viden fra lignende kortlægninger og arbejder i forvejen med velfærdsteknologi - både i udviklingsregi og strategisk. Derudover har Teknologisk Institut de rette netværk og ikke mindst den erfaring og professionalisme, der gør, at de kan samle de vigtigste kapaciteter på området, siger Dorthe Lysdahl. 5

6 Mere information: Marie Paldam Folker, Center for Arbejdsliv, Signe Skov-Hansen, Idé og Vækst, Dorthe Lysdahl, Psykiatrifonden, Marie Paldam Folker Telefon:

7 Health Bridge Bridging Danish and American markets for health technology Danish trade R&D study delegation to USA Boston & Washington December In December 2013 Minister of Health, Astrid Krag heads a new and large-scale Danish export promotion activity in Boston and Washington D.C. Health Bridge The occasion is that the Minister of Health is invited as keynote speaker at the world s largest conference for the growing mobile healthcare market mhealth Summit in Washington. When she enters the podium at this 5th edition of the international conference she will be succeeding speakers such as Bill Gates. The activity is recognition of the fact that Denmark is considered a market leader within the mobile healthcare industry, and is a direct consequence of the deliberate focus to use international standards in the new digital strategy for the health care industry. Especially, it has created a lot of attention in industry circles that Denmark was the first in the world to implement Continua Health Alliance guidelines. Birgit Lübker and Marie Paldam Folker from Danish Technological Institute take part in the Danish delegation, and their main focus will be on technology enabled healthcare, organizational development and business models for scaling-up health and welfare services. Both Birgit and Marie look forward to bring back both knowledge and contacts which will help Denmark a great step further in developing key enablers for smarter deployment of technologies, new business and partner models, a better skilled workforce and the breaking down of policy silos. Look out for more about this in the next newsletter from DTI Centre of Organizational Development, Business and Society. Telemedicine Birgit Lübker Telefon:

8 Hvis det skal lykkes at udbrede velfærdsteknologi i kommunerne, skal både borgere og medarbejdere tages i ed Alle landets kommuner har i disse år fokus på brug af velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet. En stor udfordring er at implementere løsningerne ordenligt - og få borgere og medarbejdere til at støtte op om brugen. December 2013 Den 28. november afholdte Center for Arbejdsliv i samarbejde med Robotteknologi CARENET arrangementet Velfærdsteknologi & Arbejdsmiljø. Der deltog 50 personer fra kommuner, virksomheder og organisationer med interesse inden for velfærdsteknologi og arbejdsmiljø. Heraf var der 31 repræsentanter fra 17 kommuner. Det helt store omdrejningspunkt for dagen var brugerinddragelse og implementering af teknologi. Der er langt fra at foretage investeringer i velfærdsteknologiske løsninger til at opnå effekt og bedre bundlinje. Der skal satses på systematisk implementering, hvor medarbejderne inddrages i hele processen. Man skal klæde medarbejderne på med kompetencer og uddannelse samt give dem ejerskab til projektet. Center for Arbejdsliv stod for det indledende oplæg om velfærdsteknologi og ibrugtagning i relation til medarbejderne i kommunerne. Der er på nuværende tidspunkt kun få eksempler på, hvordan velfærdsteknologien påvirker arbejdsmiljøet, da det stadig er et nyt område. Men sikkert er det, at det som ved andre typer af forandringsprocesser kan have både positive og negative effekter for medarbejderne. På den positive side kan velfærdsteknologi være med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, bl.a. ved brug af loftslifte, bade-bækkenstole, benløftere etc. Nogle teknologier reducerer nedslidning af medarbejderne. Andre bevirker, at arbejdsprocesser omlægges eller helt forsvinder. Eksempelvis kan et vasketoilet være med til at gøre borgere mere selvhjulpne og kan også tage en arbejdsopgave fra medarbejdere, som vedkommende nok ikke vil savne. Brug af teknologier der gør borgere mere selvhjulpne, samt forflytningsteknik, loftslifte mv. kan f.eks. gøre, at der kun behøves at være en og ikke to hjemmehjælpere, der tager ud til en borger, når de skal ud af sengen eller på toilettet - ud fra et fornufts- og økonomisk synspunkt er det en ganske god ide. På den negative side kan medarbejderne være bange for, at de kan blive overflødige, når de oplever, der kommer teknologi og robotter, som kan gøre arbejdet. De kan føle tab af kompetencer, når nye teknologier skal betjenes. 8

9 Hvad kan der gøres? Noget af det der kan gøres for at sikre tilfredse medarbejdere, og samtidig en god implementering af velfærdsteknologi, er at involvere medarbejderen i processen. Det er ikke nogen ny sandhed, men alligevel er det godt at repetere. Fordele ved at involvere medarbejderen er bl.a.: Mindske modstand ved senere gennemførsel. Informere: Skabe faktisk viden om teknologi og arbejdsrutiner. Skabe forståelse: Hvorfor skal det ske? Skabe accept: Forpligtelse til løsningen. Udnytte medarbejdernes gode ideer og særlige viden. Nu skal det hele ikke opleves som gråt-i-gråt, for ny teknologi, ændrede arbejdsprocesser og andre forandringer giver også nogle nye muligheder: Man kan få et mere spændende job, ny viden og kompetencer, overflødige arbejdsprocesser kan forsvinde, og man kan lære sine kollegaer at kende på en ny måde. Men det kræver, at man gennemfører en implementeringsproces, hvor medarbejderne inddrages mest muligt. Planen for digital velfærd - en lettere hverdag Arrangementets anden del tog udgangspunkt i den nationale udrulning af vasketoiletter, spiserobotter og hjælp til løft. Der var blandt deltagerne en bred enighed om, at det store gennembrud for brugen af velfærdsteknologi stadig manglede at indfinde sig. Alle kommuner er i gang med deres egne velfærdsteknologiplaner og -projekter. Man mangler dog stadig at se de større projekter, hvor man virkelig kan se, det nytter noget. Der var flere steder en frustration over, at man fra politisk hold havde besparelsesbrillerne på, når man gik i gang med projekterne. Det kunne betyde, at man gevinstrealiserede, inden man havde opnået effekten - med andre ord: Man høstede, før man såede! Planen for digital velfærd - en lettere hverdag er for kommuneren et pres for at skulle opnå resultater ved brugen af velfærdsteknologi. Det kan også tænkes at være den løftestang, der skal bringe teknologien videre fra bare at være test og projekter til egentlig udrulning og drift. Rundbordsdialog om de tre teknologier: Spiserobot, hjælp til løft og vasketoiletter. Teknologisk Institut tilbyder rådgivning om implementering af velfærdsteknologiske løsninger lige fra strategisk planlægning af processen til medarbejderinddragelse og opnåelse af gevinstrealisering. 9

10 Yderligere viden FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG Udgivet af: REGERINGEN/KL/DANSKE REGIONER, september 2013 Om Carenet og flere oplæg fra dagen Casper Burlin Telefon:

11 Energizer: Thorvaldsen på slap line Formål: Fysisk kontakt Øve sig i at tænke kreativt Tid: Ca. 5-7 minutter. Egner sig bedst til gruppestørrelse: personer. Beskrivelse: Stil jer sammen i par. Begge parter skal nu ændre 5 ting på den anden (det går som regel forholdsvist let). Nu skal begge parter ændre 5 ting til (nu bliver det sværere). Nu skal de ændre 10 ting til (dette kan som regel kun lykkes, hvis man begynder at tage ting fra de andre par eller ting ude fra rummet - alt er tilladt). Fif: Du kan variere antallet af ting, der skal ændres, så meget du vil, men pointen er, at det skal blive rigtigt svært for at tvinge deltagerne til at sprænge rammerne for deres konventionelle tænkning. Start eventuelt med at fortælle om, at de nu kan få lov at gøre det, som Thorvaldsen, den danske skulptør, altid drømte om, men ikke kunne, fordi han primært lavede naturalistiske skulpturer. De kan nemlig forme mennesker, ikke i marmor, men i fri fantasi. Her kan du bestille 25 af vores bedste energizers Christina Rosendahl Telefon:

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Trivsel - hvor svært kan det være? - Arbejdslivs nyhedsbrev, juni 2008 -

Trivsel - hvor svært kan det være? - Arbejdslivs nyhedsbrev, juni 2008 - Trivsel - hvor svært kan det være? - Arbejdslivs nyhedsbrev, juni 2008 - Trivsel, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og motivation m.v. ofte omtales disse elementer af arbejdslivet i dagspressen. I det følgende

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., phd.stipendiat indenfor Pervasive Healthcare, Leder af det højteknologiske

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Workshoppens indhold. 2 minutter om ispoc

Workshoppens indhold. 2 minutter om ispoc Simply improve Simply improve Mobile Service Management Copyright ispoc a/s. 1 Workshoppens indhold Præsentation 2 minutter om ispoc Mobile bevægelser Mobile muligheder og udfordringer Praktiske øvelser

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere