Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering"

Transkript

1 Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013

2 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter for pilotprojektet... 6 Nulpunktsmålinger... 9 Udbredelsesprojektet... 9 Nulpunktsmåling for demonstrationsprojektet Arbejdsgangsanalyse Genberegning af projektets potentiale i fondens skabeloner... 12

3 Forandringsteori For at udbredelsesprojektet kan opnå den forventede arbejdskraftbesparende effekt, skal 50 % af udskrivnings-konferencerne foregå via videokonference på 40 % af de afdelinger, som er relevante, dvs. har en transporttid på mere end 30 minutter mellem sengeafdelingen og de tilhørende distriktspsykiatrier. I demonstrationsprojektet mellem sygehusafdelinger og kommunale Bosteder skal det afdækkes, hvor videokonference kan give en effekt. Det vil medføre en ændret arbejdsgang for mange klinikere. Ved at afholde udskrivningskonferencer som videokonference, sparer klinikeren transporttid, men samtidig styrkes netværket omkring patienten i en overgangsfase, hvor der er risiko for tab af information. Den arbejdskraftbesparende effekt går udelukkende på transportbesparelser i projektet og omhandler følgende indsatser: Antal udskrivningskonferencer, der konverteres til videokonferencer Antal deltagere, der er til hver udskrivningskonference Transporttid, der har været brugt Resultat målinger Tidsplanen er beskrevet i projektplanen. For udbredelsesprojektet. Indsatser i projektet En relevant psykiatrisk afdeling er identificeret og de psykiatriske afdelinger og samarbejdende distriktspsykiatrier kortlagt Identifikation af potentielle risici Projektets vision skal være tydelig og kendt af alle deltagere i projektet Spydspidsafprøvning Evaluering af spydspidsafdelingerne Resultater Have et klart billede af hvor mange relevante afdelinger, der er og derudfra beregne transporttiden mellem sengeafdelinger og distriktspsykiatrierne mere præcist Der er udarbejdet plan, som viser projektets risici, samt en handlingsplan ved indtrædelse. Denne plan skal opdateres hver måned Visionen er udarbejdet første kvartal 2013 og skal medvirke til at styre, koordinere og inspirere til handling i de enkelte afdelinger undervejs i projektet og efterfølgende. Spydspidsafprøvning med tilhørende evaluering gennemføres for at løsningen kan justeres inden national udbredelse. Spydspidsafdelingerne skal inden pilotopstart komme med følgende input til projektet: Antal deltagere i en udskrivningskonference, som har transport Antal udskrivningskonferencer, der i gennemsnit afholdes Er der udskrivningskonferencer, der ikke når at

4 Indsatser i projektet Tilpasning af løsning inden udbredelse af udskrivningskonferencer via video til alle relevante afdelinger Information om projektet løbende til både sygehusledelser og brugerne. Der skal skrives nyhedsbreve, som informerer om projektet og hvem der er i gang med de nye tiltag Projektet har en implementeringsgruppe som består af de regionale projektledere. Hver region skal etablere egen implementeringsgruppe, hvor de udpegede implementeringsansvarlige fra hvert hospital er repræsenterede. Hver afdeling udpeger en kontaktperson. Alle skal undervises i anvendelse af videokonferenceudstyr og kende projektets vision Projektet skal beskrive de kortsigtede gevinster og gøre opnåelse af gevinster synlig for ledelser og brugere Projektet skal informere på flere ledelsesniveauer, fx direktionen, sygehusledelser og afdelingsledelser Resultater blive afholdt? Får alle patienter en udskrivningskonference, hvis de skal efterfølgende skal følges ambulant? Hver afdeling i udbredelsesforløbet skal have: Implementeret den tekniske løsning Modtaget undervisning Udpeget en kontaktperson Informeret ledelsen om projektet Adgang til support Adgang til vejledninger Kende ny arbejdsgang Kende visionen Alle kender projektet og visionen. Ledelserne kan afsætte ressourcer til projektet og brugerne ved at der kommer en forandring og hvorfor, så de også kan afsætte ressourcer til at modtage forandringen. Ved at hver afdeling har en person/ambassadør, som kender projektet og videoudstyret, bliver det lettere for afdelingens medarbejdere at komme i gang med at have udskrivningskonferencer via video. Der er altid én kollega at spørge til råds. Derudover skal der være support tilgængelig. Ved at have kortsigtede mål sikres brugeren hurtigere glæde ved at nå dem. Sikrer ledelsesopbakning til projektet For demonstrationsprojektet Indsatser i projektet Minimum fem kommunale bosteder er udpeget til at deltage i projektet. Det er et krav, at de har et samarbejde med en / flere psykiatriske afdelinger og at der som minimum er et bosted repræsenteret fra hver region Kortlægge de kommunale og regionale bosteder Inden opstart af pilotprojekt, afdække behovet for videokonference mellem psykiatriske afdelinger og bosteder, samt en vurdering af det generelle behov for anvendelse af videokonference Resultater Ved, hvem de enkelte bosteder samarbejder med og derudfra kan beregne transporttiden mellem sengeafdelinger og bostederne mere præcist Kortlægningen skal bruges i udarbejdelse af business case Oplysningerne skal bruges fremadrettet i business casen

5 Indsatser i projektet Identifikation af potentielle risici Projektets vision skal være tydelig og kendt af alle deltagere i projektet Pilotprojekter og efterfølgende evaluering Information om projektet løbende til både Bostedledelser og brugere. Der skal skrives nyhedsbreve, som informerer om projektet og hvem der er i gang med de nye tiltag Projektet har en implementeringsgruppe som består af de regionale projektledere og fem repræsentanter fra bosteder. Hvert bosted udpeger en kontaktperson. Alle skal undervises i anvendelse af videokonferenceudstyr og kende projektets vision Projektet skal beskrive de kortsigtede gevinster og gøre opnåelse af gevinster synlig for ledelser og brugere Projektet skal informere på flere ledelsesniveauer Resultater Der er udarbejdet plan, som viser projektets risici, samt en handlingsplan ved indtrædelse. Opdateres hver måned Visionen skal foreligge i første kvartal af 2013 og medvirke til at styre, koordinere og inspirere til handling i de enkelte afdelinger undervejs i projektet og efterfølgende. Pilotprojekterne med tilhørende evaluering gennemføres for at løsningen kan justeres inden evt. national udbredelse, så potentialet for anvendelse af videokonference i de kommunale bosteder er afdækket i en business case Pilotprojekterne skal vurdere følgende: Identificere møder, som er egnede til videokonference og hvor der spares transport Antal deltagere, der sparer transport Er der udskrivningskonferencer, der ikke når at blive afholdt? Kan videokonference anvendes til at styrke netværket omkring patienten? Sparet transporttid i forbindelse med møde afholdt via videokonference Alle kender projektet og visionen. Ledelserne kan afsætte ressourcer til projektet og brugerne ved at der kommer en forandring og hvorfor, så de også kan afsætte ressourcer til at modtage forandringen. Ved at hvert bosted og hver afdeling har en person/ambassadør, som kender projektet og videoudstyret, bliver det lettere for det enkelte Bosteds medarbejdere at komme i gang med at have udskrivningskonferencer via video. Der er altid én kollega at spørge til råds. Hvert Bosted skal have: Implementeret den tekniske løsning Modtaget undervisning Udpeget en kontaktperson Informeret ledelsen om projektet Adgang til support Adgang til vejledninger Kende ny arbejdsgang Kende visionen Ved at have kortsigtede mål sikres brugeren hurtigere glæde ved at nå dem. Sikrer ledelsesopbakning til projektet

6 Program til resultatmåling Den logiske model Effekter for udbredelse projektet Brugerrettede effekter Kortsigtede effekter Mellemlang effekt Langsigtet effekt Frigjort tid til andre opgaver Fortrolighed med at anvende videokonference Netværket omkring patienten styrkes i overgangsfasen, hvor der er risiko for tab af information Afdelingerne bruger videokonference til flere mødetyper Samfundseffekter Kortsigtede effekter Mellemlang effekt Langsigtet effekt Frigjort medarbejdertid Effektiviseret arbejdsgang med videokonference Sparet kørselsgodtgørelse Færre genindlæggelser Flere møder kan konverteres til videokonference og frigøre medarbejdertid Effekter for pilotprojektet Beskrives, når der er gennemført nulpunktsmålinger

7 Effekter Effektmål Relevante indikatorer Målemetode Frigjort tid til andre opgaver Tidsforbrug for en udskrivningskonference Tidsforbrug for transport og parkering forud for udskrivningskonferencen Tidsforbrug på modtagelse af eksterne mødedeltagere Antal deltagere, som bruger tid på transport Antal km mellem sengeafdeling og distriktspsykiatri, tid beregnes via krak.dk Er der udskrivningskonferencer, som ikke afholdes og hvorfor? Kører klinikeren ind til andre møder omkring patienten eller med sengeafsnittene? Spørgsmål ved nulpunkts måling Spydspidsafdelinger spørges Pilotafdelinger spørges Spørges til ved midtvejsmåling Spørges til ved slutevaluering Brugerrettet effekter Fortrolighed med at anvende videokonference Afdelingens anvendelse af videokonference inden implementering af udskrivningskonferencer via video Netværket omkring patienten styrkes i overgangsfasen, hvor der er risiko for tab af information Afdelingerne bruger videokonference til flere mødetyper Patientens oplevelse Klinikerens oplevelse både på sengeafsnit, distriktspsykiatri og Bosted Hvilke møder afholdes via videokonference? Spørgsmål ved spydspidsafprøvnings evaluering Spørgsmål ved nulpunkts måling Spydspidsafdelinger spørges Pilotafdelinger spørges Spørges til ved midtvejsmåling Spørges til ved slutevaluering

8 Effekter Effektmål Relevante indikatorer Målemetode Frigjort medarbejdertid Målingerne under frigjort tid til andre opgaver bruges som udgangspunkt for estimat Spørgsmål ved nulpunkts måling Spydspidsafdelinger spørges Pilotafdelinger spørges Spørges til ved midtvejsmåling Spørges til ved slutevaluering Nuværende arbejdsgang kortlægges BBH tilgangen ved Nulpunktsmåling Samfundseffekter Effektiviseret arbejdsgang med videokonference Fremtidige arbejdsgang kortlægges Analyse af nuværende og fremtidig arbejdsgang BBH tilgangen ved midtvejsevaluering Registrering af tidsforbrug på udskrivningskonferencerne med og uden brug af video? Sparet kørselsgodtgørelse Antal km og takst for kørselsgodtgørelse pr. måned pr. Bosted /Distriktspsykiatri kilometertakst, gældende for perioden Kilometer, der er sparet beregnes ud fra Krak.dk Færre genindlæggelser Sammenligne spydspidsperiode med tal fra samme periode året før Statistik, trukket fra patientadministrative systemer? Flere møder kan konverteres til videokonference og frigøre medarbejdertid Afdække potentielle møder Kortlægge sparet km Kortlægge deltagerantal Kortlægge mødehyppighed Spydspidsafdelinger spørges i evalueringen

9 Nulpunktsmålinger Der foretages nulpunktsmålinger for dels udbredelsesprojektet og demonstrationsprojektet. Udbredelsesprojektets nulpunktsmålinger gennemføres i januar 2013, mens de for demonstrationsprojektet gennemføres inden opstart af pilotprojekterne. Udbredelsesprojektet Business casen for udbredelse af udskrivningskonference mellem psykiatriske sengeafdelinger og tilhørende distriktspsykiatrier bygger på en antagelse af, at der er 72 distriktspsykiatrier på landsbasis. I projektets baseline er det forudsat: At 40 % af 72 identificerede distriktspsykiatrier vil have besparelser på transporttid. At disse distriktspsykiatrier indgår i 5000 udskrivningskonferencer årligt At der typisk deltager 1 sygeplejerske fra distriktspsykiatrien i hver af disse udskrivningskonferencer Baseline er behæftet med usikkerhed og skal kvalificeres i projektet. Der gennemføres derfor nulpunktsmålinger i projektets opstart. Projektet kortlægger antallet af sengeafdelinger og antallet af distriktspsykiatrier. Det må forventes at være dynamiske tal, da der løbende sker organisatoriske forandringer i sygehusvæsenet. Ud fra denne kortlægning udvælges de relevante afdelinger, dvs. afdelinger, hvor der er en transporttid på 30 minutter eller mere mellem sengeafsnit og tilhørende distriktspsykiatri. Dette vil kortlægges 1. kvartal 2013 i samarbejde med de regionale projektledere. Antallet af afholdte udskrivningskonferencer er estimeret til Dette tal skal verificeres, hvorfor projektet vil trække statistik fra de fem regioner i 1. kvartal 2013, når projektgruppen er startet op. Ved konventionel udskrivningskonference anvendes tid til Transport og parkering for eksterne mødedeltagere Modtagelse af eksterne mødedeltagere Gennemførelse af konferencen (mødetid) Ved telemedicinsk udskrivningskonference anvendes tid til Klargøring af videokonferenceudstyr Gennemførelse af konferencen (mødetid) Projektet antager, at mødetiden er den samme i konventionel udskrivningskonference og telemedicinske udskrivningskonference og at den sparede tid til parkering og modtagelse af eksterne mødedeltagere ved brug af telemedicin, opvejes af tidsforbrug til klargøring af videokonferenceudstyr. Nulpunktsmålingerne skal derfor afdække: Tidsforbrug for en udskrivningskonference. Tidsforbrug for transport og parkering forud for udskrivningskonferencen. Tidsforbrug på modtagelse af eksterne mødedeltagere Antal deltagere, som bruger tid på transport.

10 Antal km mellem sengeafdeling og distriktspsykiatri. Registreres udskrivningskonferencer og hvor? Er der udskrivningskonferencer, som ikke afholdes og hvorfor? Kører distriktssygeplejersken/lægen ind til andre møder omkring patienten eller med sengeafsnittene? Arbejdsgange Netværk kan styrkes ved udskrivningskonference via video? Patient og kliniker. o Hvad vil det bibringe? Antal genindlæggelser? Data tilgængelige? De gennemførte nulpunktsmålinger giver ikke anledning til ændre de indhentede oplysninger på nuværende tidspunkt. Der skal gennemføres flere nulpunktsmålinger og mere kortlægning til. Dele af gennemført Nulpunktsmåling 2 Almen voksen psykiatrisk afdeling - åben 1 Retspsykiatrisk afdeling - lukket Mødevarighed 1 time 1½-2 timer Antal udskrivningskonferencer pr. afsnit 3-4 pr. måned, næsten alle 2 pr. år, alle Antal kilomenter mellem sengeafsnit og ambulant psykiatri hver vej km km Tidsforbrug hver vej min min. Den retspsykiatriske afdeling, som deltog i nulpunktsmålingen har et større optageområde end den almindelige voksenpsykiatriske afdeling, og meget få udskrivelseskonferencer. Nulpunktsmåling for demonstrationsprojektet Baseline Denne del vil først blive beskrevet, når Bostederne er udvalgte.

11 Arbejdsgangsanalyse Arbejdsgangsanalysen deles op i planlægning og afholdelse af udskrivningskonference. Den overordnede arbejdsgang er skitseret og forelagt afdelingerne for nulpunktsmålingerne, samt forelægges afdelingerne i spydspidsafprøvning til justering inden opstart. Den nuværende arbejdsgang på almen voksenpsykiatrisk afdeling

12 Den forventede fremtidige arbejdsgang Den røde ring viser en ændring i arbejdsgangen. Når dato og klokkeslæt for udskrivningskonferencen aftales, skal der også bookes videoudstyr og lokale. Når samarbejdspartere indkaldes, skal de have oplyst videonummer og et telefonnummer, bare hvis de skulle have brug for at kontakte afdelingen. Ændrede arbejdsgange: Ikke alle deltagere behøver at køre til mødet. De samarbejdspartnere, som har videoudstyr kan kalde op til det virtuelle møderum, inklusiv afdelingen, markeret med rød ring. De samarbejdspartnere, som ikke har videoudstyr, møder ind på afdelingen. Genberegning af projektets potentiale i fondens skabeloner Der er ikke tilkommet nye tal i forhold til antallet af udskrivningskonferencer i nulpunktsmålingerne, ej heller i afstandene mellem sengeafsnit og ambulante psykiatriske enheder. Det er tydeligt, at retspsykiatrien ikke har det store antal udskrivningskonferencer. For at genberegne potentialet skal antallet af udskrivningskonferencer, samt oplysninger omkring afstande mellem enheder, indhentes i samarbejde med de regionale projektledere og bostedernes kontaktpersoner.

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video Implementeringsgruppemøde 29. januar 2014

Læs mere

Telepsykiatri Udbredelsesprojektet ( ) Juni 2015

Telepsykiatri Udbredelsesprojektet ( ) Juni 2015 Telepsykiatri Udbredelsesprojektet (2012-2014) Juni 2015 Udarbejdet af Lone Høiberg, projektleder, MedCom Stephanie Bernth Ahrenkiel, konsulent, MedCom Resumé Projektet Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri via video. Opdateret projektplan

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri via video. Opdateret projektplan Demonstration og udbredelse af telepsykiatri via video Opdateret projektplan Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Projektgrundlag... 3 Beskrivelse af Demonstration og

Læs mere

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien Telepsykiatri Videomøder i psykiatrien Agenda Baggrund og resultater v/ Direktør Lars Hulbæk, MedCom Læring fra projektet v/ Teamleder Pernille Rømer, Region Sjælland Baggrund og resultater v/ Lars Hulbæk

Læs mere

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: 28.11.13 Vor ref.: Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: Torsdag den 14. november 2013 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Storm, Thisted Kommune (video) Jette Dalsgaard Andersen, Region

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Forslag til Projektinitieringsdokument (PID) Demonstration og udbredelse af Telepsykiatri

Forslag til Projektinitieringsdokument (PID) Demonstration og udbredelse af Telepsykiatri Forslag til Projektinitieringsdokument (PID) Demonstration og udbredelse af Telepsykiatri 8. november 2013 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING... 5 4 FASER... 6 5 BUDGET...

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat fra 9. telepsykiatriimplementeringsgruppemøde

Referat fra 9. telepsykiatriimplementeringsgruppemøde Dato: 16.09.14 Vor ref.: LHO Referat fra 9. telepsykiatriimplementeringsgruppemøde Dato: Mandag den 15. september 2014 Sted: Deltagere: MedCom Lone Nyby, Thisted Kommune (video) Elisa Hove, Thisted Kommune

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Marts 2009 1. Indledning Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Telepsykiatri Demonstrationsprojektet ( ) Juni 2015

Telepsykiatri Demonstrationsprojektet ( ) Juni 2015 Telepsykiatri Demonstrationsprojektet (2012-2014) Juni 2015 Udarbejdet af Lone Høiberg, projektleder, MedCom Stephanie Bernth Ahrenkiel, projektmedarbejder, MedCom Resumé Projektet Demonstration og Udbredelse

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers Teletolkning - når sproget er en barriere Rikke Viggers riv@medcom.dk Tolkescenarier Ambulatorium, Hospital Privatansatte tolke i egne lokaler Sundhedsdatanettet Video knudepunkt Kommune Privatansatte

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Implementering BILAG 5: Region Midtjylland om implementering. Workshop om udbud af tolkeydelser 7. april 2016

Implementering BILAG 5: Region Midtjylland om implementering. Workshop om udbud af tolkeydelser 7. april 2016 BILAG 5: Region Midtjylland om implementering Implementering Workshop om udbud af tolkeydelser 7. april 2016 Center for Telemedicin, Region Midtjylland www.telemedicin.rm.dk 1 Oplæg om Region Midt Hvor

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 0901627 Bred anvendelse af

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin

Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin Rapport Teleindustrien Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Baggrund for analysen 4 3 Højere sundhedsudgifter og færre ressourcer 5 3.1 Sundhedsudgifterne stiger

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø. Marts 2016

Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø. Marts 2016 Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø Marts 2016 Søvnapnøklinikken på Sjællands Universitetshospital Søvnapnø symptomer & behandling Telemedicinsk projekt Metoder Foreløbige resultater Søvnapnøklinikken

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Drejebog for lederen på det psykiatriske afdeling

Drejebog for lederen på det psykiatriske afdeling Drejebog for lederen på det psykiatriske afdeling - Implementering af virtuelle samarbejdsmøder VIRTUELLE SAMARBEJDSMØDER INDLEDNING Drejebogen er et redskab til at sikre en vellykket implementering af

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Vejledning til efter-analyse

Vejledning til efter-analyse Evaluering af videotolkning på hospitaler Vejledning til efter-analyse Målgruppen for denne vejledning er superbrugerne i spydspidsafdelingerne. Vejledningen beskriver kort, hvordan efter-analysen konkret

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

www.regionmidtjylland.dk I dag har Region Midt et traditionelt video setup med redundant serverinfrastruktur placeret i to driftscentre Til flerparts møder benytter vi MCU 4505 og en MCU 4210 Til administration

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

BRUG AF VIDEOKONFERENCE I PSYKIATRIEN OG PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I REGION MIDTJYLLAND - Evaluering af fem pilotprojekter

BRUG AF VIDEOKONFERENCE I PSYKIATRIEN OG PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I REGION MIDTJYLLAND - Evaluering af fem pilotprojekter BRUG AF VIDEOKONFERENCE I PSYKIATRIEN OG PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I REGION MIDTJYLLAND - Evaluering af fem pilotprojekter 1 Indhold Indhold... 2 1 Introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål med evalueringen...

Læs mere

ABT fonden (Økonomistyrelsen) Institution/virksomhed ABT-fonden (Økonomistyrelsen) Forfattere Mette Thiim, fuldmægtig

ABT fonden (Økonomistyrelsen) Institution/virksomhed ABT-fonden (Økonomistyrelsen) Forfattere Mette Thiim, fuldmægtig ABT fonden (Økonomistyrelsen) Institution/virksomhed ABT-fonden (Økonomistyrelsen) Forfattere Mette Thiim, fuldmægtig Konceptet der eksemplificeres Tilskudsadministration Kort om ABT fonden ABT-fonden,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere