For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: / / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan."

Transkript

1 Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse af beplantningen i gården og forslag til udvidelse af børnenes legeplads i gården. Programmet for julefesten var i det store hele fastlagt, som det fremgik af plakaten, som var opsat i alle opgange. Det var kun de forskellige opgaver med hensyn til indkøb, julepynt og tilberedning af glögg og kage, slik osv., der skulle fordeles. En stor tak til Ingrid Brynjølfsson og Lene Jensen for deres uundværlige hjælp. Underholdningen skulle i år lægges i hænderne på juleklovnen "Raffus", som, selvom han er lidt dyr, leverer en virkelig professionel indsats for at henrykke børn og voksne. Trudy Velders havde et par dage forinden gennemgået gården og dens beplantning sammen med gartneren. Den beskæring og fjernelse af ukrudt, som gårdmændene skal udføre efter gartnerens anvisninger lod en hel del tilbage at ønske. Der kan derfor påregnes en del ekstraudgifter til gartnerarbejde, hvis ikke den side af gårdmændenes arbejde bliver forbedret. Det vil naturligvis blive påset, at det sker. Samtidig blev det besluttet at bevilge Robert nyt arbejdstøj ( Helge fik sidste år ), samt et julegratiale til både Robert og Helge. Efter at have gennemset adskillige brochurer omkring legepladsmiljøer til gårde og institutioner er bestyrelsens valg faldet på Silvans Aktivitetstårn. Aktivitetstårnet kan kombineres på mange måder med tag, platform, glidebane, trappe, legehus, dobbeltgynge, klatrevæg og evt. udvides med et tårn ekstra, gangbro og sandkasse. Det kan desuden leveres som selvbyg. Prisen på aktivitetstårnet er langt det billigste tilbud vi kan få, og bruger nogle forældre eller andre i gården en weekend på at bygge det, bliver prisen virkelig fordelagtig, omkring en tredjedel af andre firmaers tilbud. Det drejer sig som bekendt om at stille aktivitetstårnet op på det ovale grus stykke, hvor den gamle og farlige rutsjebane stod. Vi kan få materialerne leveret og så er det ellers om at gå i gang. Alternativt kan vi lade gartneren om at ordne opsætningen. For de interesserede har jeg lagt Silvans brochure for legemiljø som en PDF fil her på hjemmesiden. Den kan downloades ved at klikke her. 2,32 MB. For at læse filen skal du have adobe reader. Den kan downloades hos For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: / / / Man er meget velkommen til at komme med kommentarer til legepladsen på debatsiden ved at skrive et indlæg. Klik på "Billeder" ude til venstre for at se et par billeder af Silvans aktivitetstårn. Mødet sluttede kl Venlig hilsen, Frank Vælum, kasserer i gårdlavet. Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 6. okt. 2003, kl. 19. Tilstede Frank Vælum og Trudy Velders

2 Til mødet var der følgende punkter: Sommerfesten, rotter i gården, legeplads, julefest og affaldssortering. Sommerfesten som blev afholdt søndag d. 31. august. Programmet var loppemarked, underholdning for børnene, kaffebord med kringle, øl og vand. Sangerinden Pernille Oschlag og pianisten Emil Baldsgaard underholdt med levende musik, blues, jazz og gospel og gjorde det fremragende. Kun synd at så lidt publikum var mødt frem, selvom der var musik og gratis øl. En stor tak til Nina Engelsen, som om formiddagen sammen med sin mand og far, hjalp til med at sætte pavilloner op i gården og i det hele taget dagen igennem leverede en uundværlig indsats, også ved oprydningen. Selvom festen således forløb fint og vejret holdt næsten tørt, må det meget spinkle fremmøde af gårdens beboere og den lave interesse for at lave loppemarked, endnu engang give anledning til overvejelser, om sommerfesten er noget, der skal fortsætte i den nuværende form eller måske helt droppes. Det er trods alt et stort arbejde at stille en sommerfest på benene. I sommerens løb blev der konstateret rotter i gården af Miljøkontrollen. Entreprenørfirmaet 3 B blev sat på opgaven at finde ud af, hvor de kom fra. Der blev udført spuling og TV inspektion af brønde ud for porten ved Asger Ryesgade 17, men der kunne ikke konstateres huller eller uafproppede grenrør, hvorfor der ikke var grund til opgravning af området. Der blev dog foretaget opgravning bag storskraldshuset, hvor der også blev fundet en død rotte, men ikke kunne konstateres rottegange i nærheden. Efter nogen tids observation er sagen nu afsluttet. Miljøkontrollen vil fortsat holde gården under observation. Der vil snart komme forslag og links til en lille legeplads i gården op på hjemmesiden. Det drejer sig i første omgang kun om at sætte en rutchebane, et skib eller legetårn eller andet op på det ovale grusstykke, hvor den gamle (og farlige) rutchebane stod. På det andet ovale grusstykke står et par gynger og lidt derfra et legehus og en vippe og en sandkasse, som fungerer udmærket. Julefesten vil i år blive afholdt 1. søndag i advent, nemlig søndag d. 30. november kl til Vi skal igen i år lave vores egen juledekoration og synge et par julesange ved det tændte juletræ i gården. Men i år har vi en rigtig god nyhed for børn i alle aldre. Juleklovnen (som under navnet Raffus har været her før til børnenes store begejstring) kommer nemlig på besøg i år samme dag kl. 15 og laver sit store trylleshow. Gå ikke glip af denne begivenhed og tag bare børnenes venner med. Der skal nok blive reklameret kraftigt god tid i forvejen. Affaldssorteringen fungerer nogenlunde tilfredsstillende. Der spares mange penge ved at frasortere de enorme mængder reklameaviser vi får ind ad døren, ved at de lægges i de rigtige containere til papir og blade. Ligeledes spares der penge ved, at beboerne er påpasselige med at frasortere glas, pap og elektronik, idet vi som bekendt kun betaler for at få fjernet det affald som bliver tilbage. På et tidpunkt hænger vi en plakat op i opgangene, som blev lavet sidste år og som igen minder om vigtigheden af ovennævnte. Mødet sluttede kl. 20. Frank Vælum. Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. juni 2003, kl Tilstede var Trudy Velders og Frank Vælum.

3 Da det var det første møde den nye bestyrelse havde siden generalforsamlingen, skulle der konstitueres en formand og en kasserer. Da der noget utilfredsstillende kun var to tilstede, blev valget indlysende. Trudy Velders er valgt som ny formand og tager sig af alt, hvad der har med affaldssortering at gøre og den direkte kontakt til gårdmanden Robert og medhjælper Helge samt arbejdsformidlingen. Det blev dog besluttet, at så meget administration som muligt angående disse to, lønregnskab, Helges arbejdsopgaver for de forskellige foreninger m.m. lægges ud til advokat Bente Kyed, som en konsekvens af den manglende tilslutning til bestyrelsen. Frank Vælum blev valgt som kasserer og tager sig af udgifter i forbindelse med vores gårdarrangementer, nyhedsbreve og opdatering af webside. Den af gårdlavet i år 1999 indkøbte bærbare computer skal opdateres med mere ram, hvis den stadig skal være anvendelig. Det blev besluttet at gøre det. Der blev i store træk diskuteret mål for den kommende sæson. Der var enighed om, at en ny legeplads til børnene har høj prioritet. Der vil derfor i nærmeste fremtid blive lagt konkrete forslag, angående indkøb af legeredskaber til gården, ud til debat på vores hjemmeside på nettet. Debatten vil kun forgå der. Forslagene bliver så vidt muligt fulgt af billeder og priser, som man kan tage stilling til. I sidste ende bliver det bestyrelsen, der fortager de nødvendige indkøb. Der er i indeværende år ingen planer for yderligere at udbygge affaldssorteringen med en kompostbeholder. Der er simpelthen ikke råd og usikkerheden hos gårdmand og publikum omkring dette tiltag er endnu for stor. Vi vil i år bestræbe os på at få den igangværende ordning med at frasortere pap, papir, glas, elektronik, stort og farligt affald samt genbrugstøj til at fungere endnu bedre. Spørgsmålet omkring de to ejendomme, der betaler ejendomsskat af gårdens fællesareal, blev berørt. Der vil ikke fra bestyrelsens side i indeværende år fremkomme nye initiativer for at få løst dette problem. Der er simpelthen ikke ressourcer i bestyrelsen. De to berørte ejendomme må selv fremkomme med forslag og lægge dem frem til afstemning på generalforsamlingen. Sommerfesten vil som tidligere år så vidt muligt finde sted sidste weekend i august. I år bliver den holdt søndag d. 31. august kl til Programmet vil som sidste år bestå af loppemarked, fælles kaffebord, musik og fællessang, konkurrencer og leg for børn m.m. Efterfølgende grillparty i de små gårde står foreningerne selv for. Måske kan vi få Mc. Donalds klovnen på besøg og trylle for børnene, hvis han ikke er for dyr. Der er jo vokset nye generationer op siden han var her sidst. Gartnerens arbejde med at passe gården med nye beplantninger, beskæringer og hvad der ellers kan være, fortsætter som hidtil. Gartneren finder i en vis udstrækning selv frem til, hvad der behøves. Mødet sluttede kl Frank Vælum. Bestyrelsesmøde d. 22/4-2003, kl Formanden bød velkommen og glædede sig over at kunne deltage i mødet, der for en stor del handlede om den forestående generalforsamling og formuleringen af bestyrelsens forslag om lejeordning af fællesarealet. Man fandt frem til en formulering og enedes om at lade den endelige lejekontrakt udforme af alle parters advokater. Forslag om køb og opsætning af komposteringsmaskine vil Trudy tage sig af efter at have forhørt sig om muligheder og vores krav til indretningen, forslag indsendes senere.

4 Rettelser til dette års budget blev gennemgået og kommenteret, ligesom der blev gjort notater til næste års budget. Gartneren havde tilsendt en arbejdsliste til gårdmanden og nogle forslag til fornyelse og udskiftning af enkelte Planter og disse forslag vedtages. Generalforsamlingen skal afholdes d. 26/ kl. l9.00 i lokalerne Valdemarsgade 4. Lokalerne er bestilt og der er kommet en udgift på en cafevagt til 120,- kr. pr. time. Møde vedrørende orientering og arbejdsgange i ny aftale med aftager af viceværttjeneste tager Kai sig af sammen med Helge og vedkommende husvært. Bestyrelsen enedes om at mødes kl d. 26/ ganske kort før generalforsamlingen. Mødet slut kl Kai Nielsen Sekr. Bestyrelsesmøde d. 1/4, kl. l900. Bestyrelsen kunne konstatere at fastelavnsfesten var gået fint, med glade børn og forældre samt boller, chokolade og sodavand, alt i alt en dejlig eftermiddag med uddeling af præmier til kattekonge, kattedronning samt finest udklædte både voksne og børn. Præmierne var biografbilletter til fisketorvet. Bestyrelsen gennemgik udkast til årsberetningen, der blev taget til efterretning. Vedrørende en eventuel ansvarsforsikring for bestyrelsen var der fremsendt et udkast, men bestyrelsen enedes om at opsætte afgørelsen til efter generalforsamlingen, så der kunne tages stilling af den, til den tid siddende bestyrelse. Trudy var utilfreds med Robert og omgangstonen med ham og Kai lovede at tage problemet op med ham igen, så han fortsat forstod, at det er den samlede bestyrelse, der er hans arbejdsgiver, og det er bestyrelsen der leder og fordeler arbejdet. Der har været en episode i gården, hvor Helge havde påtalt, at en hund løb løs rundt i gården, hvorefter ejeren havde overfuset ham og grebet fat i ham og truet med bank. En sådan opførsel finder bestyrelsen aldeles forkastelig overfor gårdlaugets ansatte, der blot udfører deres arbejde og reglerne siger klart at hunde ikke er tilladt i gården. Gartneren har været her og har klippet roser og tyndet ud i buske, rokeret lidt med planter og udfyldt tomme huller i bunddækket samt foretaget reparation af belægningen et par steder i begge ender af gården. Der er endvidere lavet et par tilfasninger, så det kan undgås at ødelægge eller nedtrampe Bunddækket. Havemøblerne kommer ud igen og afvaskes for lidt senere at blive taget ind for oliering et par stykker ad gangen.

5 Der vil blive omdelt en pjece til alle beboerne i gården om måden at sortere affald på og som samtidig minder om vores hjemmeside. Hvis der er noget man vil vide om regler og andet om gården, står det her - husk at der er også er en debatside, hvor der er mulighed for at stille forslag til nye legeredskaber. Fra administrator er kommet et foreløbigt udkast til årsregnskab som bestyrelsen har til gennemgang og som skal kommenteres på det næste bestyrelsesmøde. Der vil blive indkaldt telefonisk i forhold til hvornår generalforsamlingen kan afholdes. Mødet slut kl Kai B Nielsen Sekr. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/2, Formanden ikke til stede grundet sygdom, hospitalsindlæggelse og operation for blindtarm. Ifølge aftale har gartneren sendt et overslag omhandlende prisen på de forskellige opgaver med vedligeholdelse af anlægget og den nødvendige beskæring af buske og især roser samt rokering af enkelte planter. Ud over supplerende nybeplantning, skal der på visse steder rettes op på belægningen af fliser og sten. Der følges op med konsultation hver måned dog aftagende til hver anden måned i takt med vores egen indsats. Dette blev taget til efterretning. Da der ikke forelå presserende sager, enedes bestyrelsen om at gøre mødet kort og afvente formandens tilbagekomst. Fastelavnsfesten afholdes som planlagt søndag d. 2/3 kl med tøndeslagning for både børn og voksne. Derefter bliver der cacao og sodavand med fastelavnsboller samt kaffe i lokalet i gården. Der foretages de nødvendige indkøb, tønder, køller og det ( søde) indhold samt præmier i form af biografbilletter til Cinemaxx på Fisketorvet Bestyrelsen mødes søndag kl for tilrettelægning, ophængning af tønder samt borddækning. Kassereren kunne meddele, at der var blevet indkøbt arbejdstøj til Helge. Der er opstillet en tøjkontainer fra Røde Kors og der er kommet beholdere til batterier samt flaskekasser på alle affaldssteder, så nu begynder det at fungere med affaldssorteringen. Iøvrigt henvises til vor hjemmeside på ( Det er rart at kunne følge med i gårdens anliggender og muligt at komme med forslag til nyt på legepladsen i hjemmesidens debatforum. Næste møde bliver 1. April kl. l9.00. Kai B.Nielsen sekr. Bestyrelsesmøde d. 13/1, kl Formanden bød velkommen og ønskede godt Nytår.

6 Frank kunne meddele at Gårdlaugets hjemmeside nu er i luften og er at finde på adressen og at der indenfor 14 dage bliver trykt 500 brochurer og 70 plakater vedrørende affaldssortering, som bliver uddelt til de forskellige foreninger gården rundt, hvor vi kan køre en oplysningskampagne om gårdens affaldsorteringssystem. De tekniske detaljer vedrørende affaldssortering er ved at være på plads og der bliver opstillet forskellige containere til både batterier, småt elektronik, glas og tøj og der vil også blive opstillet en byttereol, hvor man kan henstille ting, der er for gode til at kaste bort og hvor andre så kan bytte eller blot overtage disse ting. Dette skulle være på plads omkring 1/ Formanden har kontaktet arbejdsformidlingen og kommunen vedrørende Robert og Helge for at klarlægge de forskellige muligheder for tilskud og det skulle resultere i, at gårdlauget kan tilbyde viceværtgerning på x-antal timer pr. uge til fast pris. Den bliver på ca. kr. 500,-. om måneden for 1. times ugentlig råderet eller sagt på en anden måde, skal du bruge en vicevært i 3. timer om ugen så koster det kr. på måned. Eventuelt interesserede bedes indhente tilbud hos formanden. Der er ikke kommet forslag til nye legeredskaber, men spørgsmålet lægges ud til debat på hjemmesiden. Vedrørende grundskylden på det fælles gårdareal forsøges det beregnet af en statsautoriseret revisor, hvordan en regulær fordeling kan klares og formanden forventer, at kunne komme med et oplæg først i februar. Kai kontakter gartneren vedrørende tilrettelægningen af deres nye arbejdsopgaver i det kommende år, beskæring og plantning og hvad der ellers måtte dukke op. Næste møde bliver tirsdag d. 25/ kl. l900. Kai B.Nielsen sekr. Bestyrelsesmøde d. 3/12, kl. l9.00 Formanden meddelte, at Bent Christensen fra Ejendommen Ingerslevgade og Asger Ryesgade havde anmodet om at deltage i mødet og tre repræsentanter ville komme kl for en kort orientering. Julefesten d. 8 / 12. Kassereren foretager de fornødne indkøb og vil samle disse hos Claus på Sdr. Boulevard for at handle lokalt og så supplere med indkøb i Netto og Føtex. Frank tager sig af musik og sange og prøver at lede festens forløb. Mads forsøger at finde forældre, der vil danne et udvalg og finde på forslag til udvikling af legeområder og legeredskaber, der er tidsvarende og opfylder kravene til sådanne. Kai tager sig af gløggen og æbleskiverne mens Trudy og Kirsten hjælper børnene med klip og klister samt dekorationer. Borde og stole opstilles lørdag kl. l0.00 og vi mødes søndag kl. l3.00 for at forberede festens forløb. Kl ankom tre repræsentanter fra ejendommen Ingerslevsgade og Asger Ryesgade efter aftale. Deres anke gik på, at bestyrelsen ikke foretog sig nok for at "afhjælpe udkørselsgenerne ved renovationen og ikke overholdt aftaler desangående, samt ikke orienterede nok om forløbet". Mads kunne meddele, at der siden sidste møde om sagen var arbejdet på en rimelig fordeling af udkørslen i forhandling med R38 og det endelige møde skulle afholdes i ugens løb. På grund af

7 Roberts manglende evne eller vilje til at efterkomme bestyrelsens anvisninger med hensyn til udkørslen af affaldscontainere, er der opstået visse problemer. Der vil tilgå ejendommen Ingerslevsgade og Asger Ryesgade resultatet af den bedst mulige ordning, så snart den foreligger. Kl fortsattes mødet og det aftaltes, at Kai skulle prøve at tale med Robert om de klager, der var kommet og prøve at gøre det forståeligt, at fremtidige klager skulle undgås så vidt muligt, da det i yderste konsekvens kunne afstedkomme afsked, hvis de af bestyrelsen udstukne retningslinier ikke blev efterkommet. Budgettet for blev gennemgået, og det stiger med kr. til Kr. Der er ikke de store ændringer i forhold til sidste år. Det aftaltes at bevilge telefongodtgørelse til bestyrelse og suppleanter med 800,- kr på årsbasis. Hjemmeside på internettet samt plakater og brochurer med oplysning om affaldssortering og lignende kommer i starten af Den gamle sag vedrørende nedkastning fra taget kan betragtes som afsluttet efter aftale mellem administrator og bestyrelsen. Mødet sluttede ca. kl B. Nielsen Sekretær. Bestyrelsesmøde d. 5/11, 2002 kl Formanden redegjorde for et møde mellem gårdlauget og ejendommen Ingerslevsgade / Asger Ryesgade omhandlende blandt andet udkørsel af renovation gennem porten til Asger Ryesgade og det aftaltes her, at gårdlauget skulle forsøge at få en aftale med R 98. om en bedre måde at afvikle udkørslen på, så det hele ikke nødvendigvis skulle denne vej ud. Det skal dog medtages i vurderingen, at der også er ændret tidspunkt for afhentningen så den ligger i tidrummet mellem l0.00 og så det ikke generer nogen om morgenen og at antallet af beholdere er reduceret til under 20. Det antal bliver formentlig mindre, da det jo er starten på en proces der lige er begyndt. Endvidere skal det også nævnes, at der på årsbasis allerede er sparet ca. 25 procent rent økonomisk. Fordelingen af grundskyld blev også berørt og gårdlauget ville prøve at finde en løsning på sagen, eventuelt ved en form for lejebasis, dette undersøges nærmere. Vedrørende legeplads og legeredskaber må det erkendes, at en del af dem ikke lever op til de normerede krav med hensyn til forsikring, og vi har derfor indhentet en udtalelse fra Teknologisk Institut, samt repræsentant derfra har været herude og foretage en besigtigelse af hele området. Der vil derfor ske en del ændringer, de høje træstubbe og rutsjebanen vil blive fjernet og andre stubbe vil blive afkortet. Legehuset vil blive flyttet, så der bliver mere plads omkring det. Ligeledes vil der sikkert blive tale om nyindkøb, men der vil til julefesten blive foreslået at danne en forældregruppe, som formentlig vil komme med mange gode forslag til egnede redskaber og disse forslag vil så indgå i bestyrelsens vurdering ved nyindkøb. Vedrørende nummerering af gårdlyset, kan der måske findes en lettere løsning på kontrol af lamperne, da de jo også kan tændes manuelt om dagen så man kan se om der er mangler lys. Med mere kan der jo laves periodiske eftersyn. Gartneren sørger forjuletræer så de er klar til at blive tændt førstesøndag i Advent d. 1. december. Roberts fladsuger skal repareres og der er foreslået en sliske til den, så den kan køres ind i alle gårde. Endvidere skal der også foretages eftersyn og vedligeholdelse af fejemaskine. Plæneklipperen skal også efterses, men alt dette klares via gartneren.

8 Der mangler opbevaringsplads til nogle af vores havemøbler fra øerne, så hvis der skulle være et ledigt kælderrum et sted, så hører vi gerne fra jer, så de kan komme i ly for vinteren. Juletræerne vil blive tændt søndag d. 1/12 og der vil blive en hyggelig julekomsammen d. 8/12. Vi starter kl med at klippe og klistre samt lave juledekorationer. Derefter tager vi et par runder om juletræet i skumringen og synger et par julesange og varmer os med gløg og æbleskiver, mens børnene får juleknas og sodavand. Frank har lavet et oplæg til gårdlaugets hjemmeside, som han selv vil lave og dette blev gennemgået og kommenteret. Det koster lidt at lave en sådan hjemmeside, hvorfor der blev vedtaget et rammebeløb til indkøb af nødvendige programmer, domænenavn, webhotel osv. Hjemmesiden forventes at være klar til brug lige efter nytår 2003, og får navnet: Mødet slut kl og næste møde tirsdag d. 3. December. Kai B. Nielsen Sekretær.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Frank (FV) og Christina(CV) har holdt en del møder med og vedrørende gårdmændene. Der har været møder på følgende dage:

Frank (FV) og Christina(CV) har holdt en del møder med og vedrørende gårdmændene. Der har været møder på følgende dage: Referater 2004. Mødeaktiviteter i efteråret og vinteren 2004. Frank (FV) og Christina(CV) har holdt en del møder med og vedrørende gårdmændene. Der har været møder på følgende dage: 28.september: FV og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Den 24. maj, år 2004, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

Den 24. maj, år 2004, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Generalforsamling GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2004. Den 24. maj, år 2004, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Trudy Velders

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

Formandens og bestyrelsens årsberetning 2003-2004. Fester: Det Grønne: Børnene: Affaldssortering:

Formandens og bestyrelsens årsberetning 2003-2004. Fester: Det Grønne: Børnene: Affaldssortering: Formandens og bestyrelsens årsberetning 2003-2004 Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen i praksis bestået af repræsentanter fra 2 ejendomme. Nogle ville kalde dette en smule i underkanten, andre

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tilstede: Helge Larsen, Christina Virkelyst (CV), Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV). Referent: Mette Vingaard.

Tilstede: Helge Larsen, Christina Virkelyst (CV), Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV). Referent: Mette Vingaard. Referater 2005. Referat af Gårdlaugsmøde 18. oktober 2005. Tilstede: Helge Larsen, Christina Virkelyst (CV), Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV). Referent: Mette Vingaard. Gennemgang

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Referat fra bestyrelsesmøde den 10.02.2016 kl. 19:30 hos JBK Dato: Deltagere ved mødet: Frank Nissen (FN), Tomas Klement (TK), Jørn Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv onsdag, den 9. december 2009 kl. 19.00 Generalforsamlingen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006.

Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006. Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006. Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Kirsten Olsen, Mette Vingaard (referent). Afbud: Lasse Andersson Dagsorden: Godkendelse af referatet godkendt uden tilføjelser

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00 Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter. Vi sørger for lidt til ganen i form af Tapas og rødvin. Tilmelding

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Indhold : Den nye bestyrelse se også bagsiden af Ørenlyd Side 1 Vedtægtsændringer Afstemning Side 1 Udvalg Side 2 Fodboldmål

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014 30. januar 2014 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2008 kl

Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2008 kl Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 25/03/08 Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2008 kl. 19.30 Til stede: Sanne, Karen, John, Ejvind, Jon, Preben og Jan. Ingen afbud. Gæster: Christian Udesen, KAB/Københavns

Læs mere

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Kære beboere i Havneparken, så fik vi en pragtfuld sommer, hvor vi alle har nydt området og havnen det er jo pragtfuldt at bo her, super flot og god atmosfære. Og det bliver

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 28. april 2009 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdte generalforsamling tirsdag d. 29. april 2008, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

ry olllillotut Beboer nyt Lathyrushaven sommerfest på fodboldsbanen i Lathyrushaven. Lørdag den 13. juni afholdes der både loppemarked og Maj 2015

ry olllillotut Beboer nyt Lathyrushaven sommerfest på fodboldsbanen i Lathyrushaven. Lørdag den 13. juni afholdes der både loppemarked og Maj 2015 Beboer nyt Lathyrushaven Maj 2015 ry olllillotut Lørdag den 13. juni afholdes der både loppemarked og sommerfest på fodboldsbanen i Lathyrushaven. Husk at sætte kryds i kalenderen! lndholdsforteenelse:

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere