For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: / / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan."

Transkript

1 Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse af beplantningen i gården og forslag til udvidelse af børnenes legeplads i gården. Programmet for julefesten var i det store hele fastlagt, som det fremgik af plakaten, som var opsat i alle opgange. Det var kun de forskellige opgaver med hensyn til indkøb, julepynt og tilberedning af glögg og kage, slik osv., der skulle fordeles. En stor tak til Ingrid Brynjølfsson og Lene Jensen for deres uundværlige hjælp. Underholdningen skulle i år lægges i hænderne på juleklovnen "Raffus", som, selvom han er lidt dyr, leverer en virkelig professionel indsats for at henrykke børn og voksne. Trudy Velders havde et par dage forinden gennemgået gården og dens beplantning sammen med gartneren. Den beskæring og fjernelse af ukrudt, som gårdmændene skal udføre efter gartnerens anvisninger lod en hel del tilbage at ønske. Der kan derfor påregnes en del ekstraudgifter til gartnerarbejde, hvis ikke den side af gårdmændenes arbejde bliver forbedret. Det vil naturligvis blive påset, at det sker. Samtidig blev det besluttet at bevilge Robert nyt arbejdstøj ( Helge fik sidste år ), samt et julegratiale til både Robert og Helge. Efter at have gennemset adskillige brochurer omkring legepladsmiljøer til gårde og institutioner er bestyrelsens valg faldet på Silvans Aktivitetstårn. Aktivitetstårnet kan kombineres på mange måder med tag, platform, glidebane, trappe, legehus, dobbeltgynge, klatrevæg og evt. udvides med et tårn ekstra, gangbro og sandkasse. Det kan desuden leveres som selvbyg. Prisen på aktivitetstårnet er langt det billigste tilbud vi kan få, og bruger nogle forældre eller andre i gården en weekend på at bygge det, bliver prisen virkelig fordelagtig, omkring en tredjedel af andre firmaers tilbud. Det drejer sig som bekendt om at stille aktivitetstårnet op på det ovale grus stykke, hvor den gamle og farlige rutsjebane stod. Vi kan få materialerne leveret og så er det ellers om at gå i gang. Alternativt kan vi lade gartneren om at ordne opsætningen. For de interesserede har jeg lagt Silvans brochure for legemiljø som en PDF fil her på hjemmesiden. Den kan downloades ved at klikke her. 2,32 MB. For at læse filen skal du have adobe reader. Den kan downloades hos For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: / / / Man er meget velkommen til at komme med kommentarer til legepladsen på debatsiden ved at skrive et indlæg. Klik på "Billeder" ude til venstre for at se et par billeder af Silvans aktivitetstårn. Mødet sluttede kl Venlig hilsen, Frank Vælum, kasserer i gårdlavet. Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 6. okt. 2003, kl. 19. Tilstede Frank Vælum og Trudy Velders

2 Til mødet var der følgende punkter: Sommerfesten, rotter i gården, legeplads, julefest og affaldssortering. Sommerfesten som blev afholdt søndag d. 31. august. Programmet var loppemarked, underholdning for børnene, kaffebord med kringle, øl og vand. Sangerinden Pernille Oschlag og pianisten Emil Baldsgaard underholdt med levende musik, blues, jazz og gospel og gjorde det fremragende. Kun synd at så lidt publikum var mødt frem, selvom der var musik og gratis øl. En stor tak til Nina Engelsen, som om formiddagen sammen med sin mand og far, hjalp til med at sætte pavilloner op i gården og i det hele taget dagen igennem leverede en uundværlig indsats, også ved oprydningen. Selvom festen således forløb fint og vejret holdt næsten tørt, må det meget spinkle fremmøde af gårdens beboere og den lave interesse for at lave loppemarked, endnu engang give anledning til overvejelser, om sommerfesten er noget, der skal fortsætte i den nuværende form eller måske helt droppes. Det er trods alt et stort arbejde at stille en sommerfest på benene. I sommerens løb blev der konstateret rotter i gården af Miljøkontrollen. Entreprenørfirmaet 3 B blev sat på opgaven at finde ud af, hvor de kom fra. Der blev udført spuling og TV inspektion af brønde ud for porten ved Asger Ryesgade 17, men der kunne ikke konstateres huller eller uafproppede grenrør, hvorfor der ikke var grund til opgravning af området. Der blev dog foretaget opgravning bag storskraldshuset, hvor der også blev fundet en død rotte, men ikke kunne konstateres rottegange i nærheden. Efter nogen tids observation er sagen nu afsluttet. Miljøkontrollen vil fortsat holde gården under observation. Der vil snart komme forslag og links til en lille legeplads i gården op på hjemmesiden. Det drejer sig i første omgang kun om at sætte en rutchebane, et skib eller legetårn eller andet op på det ovale grusstykke, hvor den gamle (og farlige) rutchebane stod. På det andet ovale grusstykke står et par gynger og lidt derfra et legehus og en vippe og en sandkasse, som fungerer udmærket. Julefesten vil i år blive afholdt 1. søndag i advent, nemlig søndag d. 30. november kl til Vi skal igen i år lave vores egen juledekoration og synge et par julesange ved det tændte juletræ i gården. Men i år har vi en rigtig god nyhed for børn i alle aldre. Juleklovnen (som under navnet Raffus har været her før til børnenes store begejstring) kommer nemlig på besøg i år samme dag kl. 15 og laver sit store trylleshow. Gå ikke glip af denne begivenhed og tag bare børnenes venner med. Der skal nok blive reklameret kraftigt god tid i forvejen. Affaldssorteringen fungerer nogenlunde tilfredsstillende. Der spares mange penge ved at frasortere de enorme mængder reklameaviser vi får ind ad døren, ved at de lægges i de rigtige containere til papir og blade. Ligeledes spares der penge ved, at beboerne er påpasselige med at frasortere glas, pap og elektronik, idet vi som bekendt kun betaler for at få fjernet det affald som bliver tilbage. På et tidpunkt hænger vi en plakat op i opgangene, som blev lavet sidste år og som igen minder om vigtigheden af ovennævnte. Mødet sluttede kl. 20. Frank Vælum. Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. juni 2003, kl Tilstede var Trudy Velders og Frank Vælum.

3 Da det var det første møde den nye bestyrelse havde siden generalforsamlingen, skulle der konstitueres en formand og en kasserer. Da der noget utilfredsstillende kun var to tilstede, blev valget indlysende. Trudy Velders er valgt som ny formand og tager sig af alt, hvad der har med affaldssortering at gøre og den direkte kontakt til gårdmanden Robert og medhjælper Helge samt arbejdsformidlingen. Det blev dog besluttet, at så meget administration som muligt angående disse to, lønregnskab, Helges arbejdsopgaver for de forskellige foreninger m.m. lægges ud til advokat Bente Kyed, som en konsekvens af den manglende tilslutning til bestyrelsen. Frank Vælum blev valgt som kasserer og tager sig af udgifter i forbindelse med vores gårdarrangementer, nyhedsbreve og opdatering af webside. Den af gårdlavet i år 1999 indkøbte bærbare computer skal opdateres med mere ram, hvis den stadig skal være anvendelig. Det blev besluttet at gøre det. Der blev i store træk diskuteret mål for den kommende sæson. Der var enighed om, at en ny legeplads til børnene har høj prioritet. Der vil derfor i nærmeste fremtid blive lagt konkrete forslag, angående indkøb af legeredskaber til gården, ud til debat på vores hjemmeside på nettet. Debatten vil kun forgå der. Forslagene bliver så vidt muligt fulgt af billeder og priser, som man kan tage stilling til. I sidste ende bliver det bestyrelsen, der fortager de nødvendige indkøb. Der er i indeværende år ingen planer for yderligere at udbygge affaldssorteringen med en kompostbeholder. Der er simpelthen ikke råd og usikkerheden hos gårdmand og publikum omkring dette tiltag er endnu for stor. Vi vil i år bestræbe os på at få den igangværende ordning med at frasortere pap, papir, glas, elektronik, stort og farligt affald samt genbrugstøj til at fungere endnu bedre. Spørgsmålet omkring de to ejendomme, der betaler ejendomsskat af gårdens fællesareal, blev berørt. Der vil ikke fra bestyrelsens side i indeværende år fremkomme nye initiativer for at få løst dette problem. Der er simpelthen ikke ressourcer i bestyrelsen. De to berørte ejendomme må selv fremkomme med forslag og lægge dem frem til afstemning på generalforsamlingen. Sommerfesten vil som tidligere år så vidt muligt finde sted sidste weekend i august. I år bliver den holdt søndag d. 31. august kl til Programmet vil som sidste år bestå af loppemarked, fælles kaffebord, musik og fællessang, konkurrencer og leg for børn m.m. Efterfølgende grillparty i de små gårde står foreningerne selv for. Måske kan vi få Mc. Donalds klovnen på besøg og trylle for børnene, hvis han ikke er for dyr. Der er jo vokset nye generationer op siden han var her sidst. Gartnerens arbejde med at passe gården med nye beplantninger, beskæringer og hvad der ellers kan være, fortsætter som hidtil. Gartneren finder i en vis udstrækning selv frem til, hvad der behøves. Mødet sluttede kl Frank Vælum. Bestyrelsesmøde d. 22/4-2003, kl Formanden bød velkommen og glædede sig over at kunne deltage i mødet, der for en stor del handlede om den forestående generalforsamling og formuleringen af bestyrelsens forslag om lejeordning af fællesarealet. Man fandt frem til en formulering og enedes om at lade den endelige lejekontrakt udforme af alle parters advokater. Forslag om køb og opsætning af komposteringsmaskine vil Trudy tage sig af efter at have forhørt sig om muligheder og vores krav til indretningen, forslag indsendes senere.

4 Rettelser til dette års budget blev gennemgået og kommenteret, ligesom der blev gjort notater til næste års budget. Gartneren havde tilsendt en arbejdsliste til gårdmanden og nogle forslag til fornyelse og udskiftning af enkelte Planter og disse forslag vedtages. Generalforsamlingen skal afholdes d. 26/ kl. l9.00 i lokalerne Valdemarsgade 4. Lokalerne er bestilt og der er kommet en udgift på en cafevagt til 120,- kr. pr. time. Møde vedrørende orientering og arbejdsgange i ny aftale med aftager af viceværttjeneste tager Kai sig af sammen med Helge og vedkommende husvært. Bestyrelsen enedes om at mødes kl d. 26/ ganske kort før generalforsamlingen. Mødet slut kl Kai Nielsen Sekr. Bestyrelsesmøde d. 1/4, kl. l900. Bestyrelsen kunne konstatere at fastelavnsfesten var gået fint, med glade børn og forældre samt boller, chokolade og sodavand, alt i alt en dejlig eftermiddag med uddeling af præmier til kattekonge, kattedronning samt finest udklædte både voksne og børn. Præmierne var biografbilletter til fisketorvet. Bestyrelsen gennemgik udkast til årsberetningen, der blev taget til efterretning. Vedrørende en eventuel ansvarsforsikring for bestyrelsen var der fremsendt et udkast, men bestyrelsen enedes om at opsætte afgørelsen til efter generalforsamlingen, så der kunne tages stilling af den, til den tid siddende bestyrelse. Trudy var utilfreds med Robert og omgangstonen med ham og Kai lovede at tage problemet op med ham igen, så han fortsat forstod, at det er den samlede bestyrelse, der er hans arbejdsgiver, og det er bestyrelsen der leder og fordeler arbejdet. Der har været en episode i gården, hvor Helge havde påtalt, at en hund løb løs rundt i gården, hvorefter ejeren havde overfuset ham og grebet fat i ham og truet med bank. En sådan opførsel finder bestyrelsen aldeles forkastelig overfor gårdlaugets ansatte, der blot udfører deres arbejde og reglerne siger klart at hunde ikke er tilladt i gården. Gartneren har været her og har klippet roser og tyndet ud i buske, rokeret lidt med planter og udfyldt tomme huller i bunddækket samt foretaget reparation af belægningen et par steder i begge ender af gården. Der er endvidere lavet et par tilfasninger, så det kan undgås at ødelægge eller nedtrampe Bunddækket. Havemøblerne kommer ud igen og afvaskes for lidt senere at blive taget ind for oliering et par stykker ad gangen.

5 Der vil blive omdelt en pjece til alle beboerne i gården om måden at sortere affald på og som samtidig minder om vores hjemmeside. Hvis der er noget man vil vide om regler og andet om gården, står det her - husk at der er også er en debatside, hvor der er mulighed for at stille forslag til nye legeredskaber. Fra administrator er kommet et foreløbigt udkast til årsregnskab som bestyrelsen har til gennemgang og som skal kommenteres på det næste bestyrelsesmøde. Der vil blive indkaldt telefonisk i forhold til hvornår generalforsamlingen kan afholdes. Mødet slut kl Kai B Nielsen Sekr. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/2, Formanden ikke til stede grundet sygdom, hospitalsindlæggelse og operation for blindtarm. Ifølge aftale har gartneren sendt et overslag omhandlende prisen på de forskellige opgaver med vedligeholdelse af anlægget og den nødvendige beskæring af buske og især roser samt rokering af enkelte planter. Ud over supplerende nybeplantning, skal der på visse steder rettes op på belægningen af fliser og sten. Der følges op med konsultation hver måned dog aftagende til hver anden måned i takt med vores egen indsats. Dette blev taget til efterretning. Da der ikke forelå presserende sager, enedes bestyrelsen om at gøre mødet kort og afvente formandens tilbagekomst. Fastelavnsfesten afholdes som planlagt søndag d. 2/3 kl med tøndeslagning for både børn og voksne. Derefter bliver der cacao og sodavand med fastelavnsboller samt kaffe i lokalet i gården. Der foretages de nødvendige indkøb, tønder, køller og det ( søde) indhold samt præmier i form af biografbilletter til Cinemaxx på Fisketorvet Bestyrelsen mødes søndag kl for tilrettelægning, ophængning af tønder samt borddækning. Kassereren kunne meddele, at der var blevet indkøbt arbejdstøj til Helge. Der er opstillet en tøjkontainer fra Røde Kors og der er kommet beholdere til batterier samt flaskekasser på alle affaldssteder, så nu begynder det at fungere med affaldssorteringen. Iøvrigt henvises til vor hjemmeside på ( Det er rart at kunne følge med i gårdens anliggender og muligt at komme med forslag til nyt på legepladsen i hjemmesidens debatforum. Næste møde bliver 1. April kl. l9.00. Kai B.Nielsen sekr. Bestyrelsesmøde d. 13/1, kl Formanden bød velkommen og ønskede godt Nytår.

6 Frank kunne meddele at Gårdlaugets hjemmeside nu er i luften og er at finde på adressen og at der indenfor 14 dage bliver trykt 500 brochurer og 70 plakater vedrørende affaldssortering, som bliver uddelt til de forskellige foreninger gården rundt, hvor vi kan køre en oplysningskampagne om gårdens affaldsorteringssystem. De tekniske detaljer vedrørende affaldssortering er ved at være på plads og der bliver opstillet forskellige containere til både batterier, småt elektronik, glas og tøj og der vil også blive opstillet en byttereol, hvor man kan henstille ting, der er for gode til at kaste bort og hvor andre så kan bytte eller blot overtage disse ting. Dette skulle være på plads omkring 1/ Formanden har kontaktet arbejdsformidlingen og kommunen vedrørende Robert og Helge for at klarlægge de forskellige muligheder for tilskud og det skulle resultere i, at gårdlauget kan tilbyde viceværtgerning på x-antal timer pr. uge til fast pris. Den bliver på ca. kr. 500,-. om måneden for 1. times ugentlig råderet eller sagt på en anden måde, skal du bruge en vicevært i 3. timer om ugen så koster det kr. på måned. Eventuelt interesserede bedes indhente tilbud hos formanden. Der er ikke kommet forslag til nye legeredskaber, men spørgsmålet lægges ud til debat på hjemmesiden. Vedrørende grundskylden på det fælles gårdareal forsøges det beregnet af en statsautoriseret revisor, hvordan en regulær fordeling kan klares og formanden forventer, at kunne komme med et oplæg først i februar. Kai kontakter gartneren vedrørende tilrettelægningen af deres nye arbejdsopgaver i det kommende år, beskæring og plantning og hvad der ellers måtte dukke op. Næste møde bliver tirsdag d. 25/ kl. l900. Kai B.Nielsen sekr. Bestyrelsesmøde d. 3/12, kl. l9.00 Formanden meddelte, at Bent Christensen fra Ejendommen Ingerslevgade og Asger Ryesgade havde anmodet om at deltage i mødet og tre repræsentanter ville komme kl for en kort orientering. Julefesten d. 8 / 12. Kassereren foretager de fornødne indkøb og vil samle disse hos Claus på Sdr. Boulevard for at handle lokalt og så supplere med indkøb i Netto og Føtex. Frank tager sig af musik og sange og prøver at lede festens forløb. Mads forsøger at finde forældre, der vil danne et udvalg og finde på forslag til udvikling af legeområder og legeredskaber, der er tidsvarende og opfylder kravene til sådanne. Kai tager sig af gløggen og æbleskiverne mens Trudy og Kirsten hjælper børnene med klip og klister samt dekorationer. Borde og stole opstilles lørdag kl. l0.00 og vi mødes søndag kl. l3.00 for at forberede festens forløb. Kl ankom tre repræsentanter fra ejendommen Ingerslevsgade og Asger Ryesgade efter aftale. Deres anke gik på, at bestyrelsen ikke foretog sig nok for at "afhjælpe udkørselsgenerne ved renovationen og ikke overholdt aftaler desangående, samt ikke orienterede nok om forløbet". Mads kunne meddele, at der siden sidste møde om sagen var arbejdet på en rimelig fordeling af udkørslen i forhandling med R38 og det endelige møde skulle afholdes i ugens løb. På grund af

7 Roberts manglende evne eller vilje til at efterkomme bestyrelsens anvisninger med hensyn til udkørslen af affaldscontainere, er der opstået visse problemer. Der vil tilgå ejendommen Ingerslevsgade og Asger Ryesgade resultatet af den bedst mulige ordning, så snart den foreligger. Kl fortsattes mødet og det aftaltes, at Kai skulle prøve at tale med Robert om de klager, der var kommet og prøve at gøre det forståeligt, at fremtidige klager skulle undgås så vidt muligt, da det i yderste konsekvens kunne afstedkomme afsked, hvis de af bestyrelsen udstukne retningslinier ikke blev efterkommet. Budgettet for blev gennemgået, og det stiger med kr. til Kr. Der er ikke de store ændringer i forhold til sidste år. Det aftaltes at bevilge telefongodtgørelse til bestyrelse og suppleanter med 800,- kr på årsbasis. Hjemmeside på internettet samt plakater og brochurer med oplysning om affaldssortering og lignende kommer i starten af Den gamle sag vedrørende nedkastning fra taget kan betragtes som afsluttet efter aftale mellem administrator og bestyrelsen. Mødet sluttede ca. kl B. Nielsen Sekretær. Bestyrelsesmøde d. 5/11, 2002 kl Formanden redegjorde for et møde mellem gårdlauget og ejendommen Ingerslevsgade / Asger Ryesgade omhandlende blandt andet udkørsel af renovation gennem porten til Asger Ryesgade og det aftaltes her, at gårdlauget skulle forsøge at få en aftale med R 98. om en bedre måde at afvikle udkørslen på, så det hele ikke nødvendigvis skulle denne vej ud. Det skal dog medtages i vurderingen, at der også er ændret tidspunkt for afhentningen så den ligger i tidrummet mellem l0.00 og så det ikke generer nogen om morgenen og at antallet af beholdere er reduceret til under 20. Det antal bliver formentlig mindre, da det jo er starten på en proces der lige er begyndt. Endvidere skal det også nævnes, at der på årsbasis allerede er sparet ca. 25 procent rent økonomisk. Fordelingen af grundskyld blev også berørt og gårdlauget ville prøve at finde en løsning på sagen, eventuelt ved en form for lejebasis, dette undersøges nærmere. Vedrørende legeplads og legeredskaber må det erkendes, at en del af dem ikke lever op til de normerede krav med hensyn til forsikring, og vi har derfor indhentet en udtalelse fra Teknologisk Institut, samt repræsentant derfra har været herude og foretage en besigtigelse af hele området. Der vil derfor ske en del ændringer, de høje træstubbe og rutsjebanen vil blive fjernet og andre stubbe vil blive afkortet. Legehuset vil blive flyttet, så der bliver mere plads omkring det. Ligeledes vil der sikkert blive tale om nyindkøb, men der vil til julefesten blive foreslået at danne en forældregruppe, som formentlig vil komme med mange gode forslag til egnede redskaber og disse forslag vil så indgå i bestyrelsens vurdering ved nyindkøb. Vedrørende nummerering af gårdlyset, kan der måske findes en lettere løsning på kontrol af lamperne, da de jo også kan tændes manuelt om dagen så man kan se om der er mangler lys. Med mere kan der jo laves periodiske eftersyn. Gartneren sørger forjuletræer så de er klar til at blive tændt førstesøndag i Advent d. 1. december. Roberts fladsuger skal repareres og der er foreslået en sliske til den, så den kan køres ind i alle gårde. Endvidere skal der også foretages eftersyn og vedligeholdelse af fejemaskine. Plæneklipperen skal også efterses, men alt dette klares via gartneren.

8 Der mangler opbevaringsplads til nogle af vores havemøbler fra øerne, så hvis der skulle være et ledigt kælderrum et sted, så hører vi gerne fra jer, så de kan komme i ly for vinteren. Juletræerne vil blive tændt søndag d. 1/12 og der vil blive en hyggelig julekomsammen d. 8/12. Vi starter kl med at klippe og klistre samt lave juledekorationer. Derefter tager vi et par runder om juletræet i skumringen og synger et par julesange og varmer os med gløg og æbleskiver, mens børnene får juleknas og sodavand. Frank har lavet et oplæg til gårdlaugets hjemmeside, som han selv vil lave og dette blev gennemgået og kommenteret. Det koster lidt at lave en sådan hjemmeside, hvorfor der blev vedtaget et rammebeløb til indkøb af nødvendige programmer, domænenavn, webhotel osv. Hjemmesiden forventes at være klar til brug lige efter nytår 2003, og får navnet: Mødet slut kl og næste møde tirsdag d. 3. December. Kai B. Nielsen Sekretær.

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere