For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: / / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan."

Transkript

1 Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse af beplantningen i gården og forslag til udvidelse af børnenes legeplads i gården. Programmet for julefesten var i det store hele fastlagt, som det fremgik af plakaten, som var opsat i alle opgange. Det var kun de forskellige opgaver med hensyn til indkøb, julepynt og tilberedning af glögg og kage, slik osv., der skulle fordeles. En stor tak til Ingrid Brynjølfsson og Lene Jensen for deres uundværlige hjælp. Underholdningen skulle i år lægges i hænderne på juleklovnen "Raffus", som, selvom han er lidt dyr, leverer en virkelig professionel indsats for at henrykke børn og voksne. Trudy Velders havde et par dage forinden gennemgået gården og dens beplantning sammen med gartneren. Den beskæring og fjernelse af ukrudt, som gårdmændene skal udføre efter gartnerens anvisninger lod en hel del tilbage at ønske. Der kan derfor påregnes en del ekstraudgifter til gartnerarbejde, hvis ikke den side af gårdmændenes arbejde bliver forbedret. Det vil naturligvis blive påset, at det sker. Samtidig blev det besluttet at bevilge Robert nyt arbejdstøj ( Helge fik sidste år ), samt et julegratiale til både Robert og Helge. Efter at have gennemset adskillige brochurer omkring legepladsmiljøer til gårde og institutioner er bestyrelsens valg faldet på Silvans Aktivitetstårn. Aktivitetstårnet kan kombineres på mange måder med tag, platform, glidebane, trappe, legehus, dobbeltgynge, klatrevæg og evt. udvides med et tårn ekstra, gangbro og sandkasse. Det kan desuden leveres som selvbyg. Prisen på aktivitetstårnet er langt det billigste tilbud vi kan få, og bruger nogle forældre eller andre i gården en weekend på at bygge det, bliver prisen virkelig fordelagtig, omkring en tredjedel af andre firmaers tilbud. Det drejer sig som bekendt om at stille aktivitetstårnet op på det ovale grus stykke, hvor den gamle og farlige rutsjebane stod. Vi kan få materialerne leveret og så er det ellers om at gå i gang. Alternativt kan vi lade gartneren om at ordne opsætningen. For de interesserede har jeg lagt Silvans brochure for legemiljø som en PDF fil her på hjemmesiden. Den kan downloades ved at klikke her. 2,32 MB. For at læse filen skal du have adobe reader. Den kan downloades hos For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: / / / Man er meget velkommen til at komme med kommentarer til legepladsen på debatsiden ved at skrive et indlæg. Klik på "Billeder" ude til venstre for at se et par billeder af Silvans aktivitetstårn. Mødet sluttede kl Venlig hilsen, Frank Vælum, kasserer i gårdlavet. Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 6. okt. 2003, kl. 19. Tilstede Frank Vælum og Trudy Velders

2 Til mødet var der følgende punkter: Sommerfesten, rotter i gården, legeplads, julefest og affaldssortering. Sommerfesten som blev afholdt søndag d. 31. august. Programmet var loppemarked, underholdning for børnene, kaffebord med kringle, øl og vand. Sangerinden Pernille Oschlag og pianisten Emil Baldsgaard underholdt med levende musik, blues, jazz og gospel og gjorde det fremragende. Kun synd at så lidt publikum var mødt frem, selvom der var musik og gratis øl. En stor tak til Nina Engelsen, som om formiddagen sammen med sin mand og far, hjalp til med at sætte pavilloner op i gården og i det hele taget dagen igennem leverede en uundværlig indsats, også ved oprydningen. Selvom festen således forløb fint og vejret holdt næsten tørt, må det meget spinkle fremmøde af gårdens beboere og den lave interesse for at lave loppemarked, endnu engang give anledning til overvejelser, om sommerfesten er noget, der skal fortsætte i den nuværende form eller måske helt droppes. Det er trods alt et stort arbejde at stille en sommerfest på benene. I sommerens løb blev der konstateret rotter i gården af Miljøkontrollen. Entreprenørfirmaet 3 B blev sat på opgaven at finde ud af, hvor de kom fra. Der blev udført spuling og TV inspektion af brønde ud for porten ved Asger Ryesgade 17, men der kunne ikke konstateres huller eller uafproppede grenrør, hvorfor der ikke var grund til opgravning af området. Der blev dog foretaget opgravning bag storskraldshuset, hvor der også blev fundet en død rotte, men ikke kunne konstateres rottegange i nærheden. Efter nogen tids observation er sagen nu afsluttet. Miljøkontrollen vil fortsat holde gården under observation. Der vil snart komme forslag og links til en lille legeplads i gården op på hjemmesiden. Det drejer sig i første omgang kun om at sætte en rutchebane, et skib eller legetårn eller andet op på det ovale grusstykke, hvor den gamle (og farlige) rutchebane stod. På det andet ovale grusstykke står et par gynger og lidt derfra et legehus og en vippe og en sandkasse, som fungerer udmærket. Julefesten vil i år blive afholdt 1. søndag i advent, nemlig søndag d. 30. november kl til Vi skal igen i år lave vores egen juledekoration og synge et par julesange ved det tændte juletræ i gården. Men i år har vi en rigtig god nyhed for børn i alle aldre. Juleklovnen (som under navnet Raffus har været her før til børnenes store begejstring) kommer nemlig på besøg i år samme dag kl. 15 og laver sit store trylleshow. Gå ikke glip af denne begivenhed og tag bare børnenes venner med. Der skal nok blive reklameret kraftigt god tid i forvejen. Affaldssorteringen fungerer nogenlunde tilfredsstillende. Der spares mange penge ved at frasortere de enorme mængder reklameaviser vi får ind ad døren, ved at de lægges i de rigtige containere til papir og blade. Ligeledes spares der penge ved, at beboerne er påpasselige med at frasortere glas, pap og elektronik, idet vi som bekendt kun betaler for at få fjernet det affald som bliver tilbage. På et tidpunkt hænger vi en plakat op i opgangene, som blev lavet sidste år og som igen minder om vigtigheden af ovennævnte. Mødet sluttede kl. 20. Frank Vælum. Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. juni 2003, kl Tilstede var Trudy Velders og Frank Vælum.

3 Da det var det første møde den nye bestyrelse havde siden generalforsamlingen, skulle der konstitueres en formand og en kasserer. Da der noget utilfredsstillende kun var to tilstede, blev valget indlysende. Trudy Velders er valgt som ny formand og tager sig af alt, hvad der har med affaldssortering at gøre og den direkte kontakt til gårdmanden Robert og medhjælper Helge samt arbejdsformidlingen. Det blev dog besluttet, at så meget administration som muligt angående disse to, lønregnskab, Helges arbejdsopgaver for de forskellige foreninger m.m. lægges ud til advokat Bente Kyed, som en konsekvens af den manglende tilslutning til bestyrelsen. Frank Vælum blev valgt som kasserer og tager sig af udgifter i forbindelse med vores gårdarrangementer, nyhedsbreve og opdatering af webside. Den af gårdlavet i år 1999 indkøbte bærbare computer skal opdateres med mere ram, hvis den stadig skal være anvendelig. Det blev besluttet at gøre det. Der blev i store træk diskuteret mål for den kommende sæson. Der var enighed om, at en ny legeplads til børnene har høj prioritet. Der vil derfor i nærmeste fremtid blive lagt konkrete forslag, angående indkøb af legeredskaber til gården, ud til debat på vores hjemmeside på nettet. Debatten vil kun forgå der. Forslagene bliver så vidt muligt fulgt af billeder og priser, som man kan tage stilling til. I sidste ende bliver det bestyrelsen, der fortager de nødvendige indkøb. Der er i indeværende år ingen planer for yderligere at udbygge affaldssorteringen med en kompostbeholder. Der er simpelthen ikke råd og usikkerheden hos gårdmand og publikum omkring dette tiltag er endnu for stor. Vi vil i år bestræbe os på at få den igangværende ordning med at frasortere pap, papir, glas, elektronik, stort og farligt affald samt genbrugstøj til at fungere endnu bedre. Spørgsmålet omkring de to ejendomme, der betaler ejendomsskat af gårdens fællesareal, blev berørt. Der vil ikke fra bestyrelsens side i indeværende år fremkomme nye initiativer for at få løst dette problem. Der er simpelthen ikke ressourcer i bestyrelsen. De to berørte ejendomme må selv fremkomme med forslag og lægge dem frem til afstemning på generalforsamlingen. Sommerfesten vil som tidligere år så vidt muligt finde sted sidste weekend i august. I år bliver den holdt søndag d. 31. august kl til Programmet vil som sidste år bestå af loppemarked, fælles kaffebord, musik og fællessang, konkurrencer og leg for børn m.m. Efterfølgende grillparty i de små gårde står foreningerne selv for. Måske kan vi få Mc. Donalds klovnen på besøg og trylle for børnene, hvis han ikke er for dyr. Der er jo vokset nye generationer op siden han var her sidst. Gartnerens arbejde med at passe gården med nye beplantninger, beskæringer og hvad der ellers kan være, fortsætter som hidtil. Gartneren finder i en vis udstrækning selv frem til, hvad der behøves. Mødet sluttede kl Frank Vælum. Bestyrelsesmøde d. 22/4-2003, kl Formanden bød velkommen og glædede sig over at kunne deltage i mødet, der for en stor del handlede om den forestående generalforsamling og formuleringen af bestyrelsens forslag om lejeordning af fællesarealet. Man fandt frem til en formulering og enedes om at lade den endelige lejekontrakt udforme af alle parters advokater. Forslag om køb og opsætning af komposteringsmaskine vil Trudy tage sig af efter at have forhørt sig om muligheder og vores krav til indretningen, forslag indsendes senere.

4 Rettelser til dette års budget blev gennemgået og kommenteret, ligesom der blev gjort notater til næste års budget. Gartneren havde tilsendt en arbejdsliste til gårdmanden og nogle forslag til fornyelse og udskiftning af enkelte Planter og disse forslag vedtages. Generalforsamlingen skal afholdes d. 26/ kl. l9.00 i lokalerne Valdemarsgade 4. Lokalerne er bestilt og der er kommet en udgift på en cafevagt til 120,- kr. pr. time. Møde vedrørende orientering og arbejdsgange i ny aftale med aftager af viceværttjeneste tager Kai sig af sammen med Helge og vedkommende husvært. Bestyrelsen enedes om at mødes kl d. 26/ ganske kort før generalforsamlingen. Mødet slut kl Kai Nielsen Sekr. Bestyrelsesmøde d. 1/4, kl. l900. Bestyrelsen kunne konstatere at fastelavnsfesten var gået fint, med glade børn og forældre samt boller, chokolade og sodavand, alt i alt en dejlig eftermiddag med uddeling af præmier til kattekonge, kattedronning samt finest udklædte både voksne og børn. Præmierne var biografbilletter til fisketorvet. Bestyrelsen gennemgik udkast til årsberetningen, der blev taget til efterretning. Vedrørende en eventuel ansvarsforsikring for bestyrelsen var der fremsendt et udkast, men bestyrelsen enedes om at opsætte afgørelsen til efter generalforsamlingen, så der kunne tages stilling af den, til den tid siddende bestyrelse. Trudy var utilfreds med Robert og omgangstonen med ham og Kai lovede at tage problemet op med ham igen, så han fortsat forstod, at det er den samlede bestyrelse, der er hans arbejdsgiver, og det er bestyrelsen der leder og fordeler arbejdet. Der har været en episode i gården, hvor Helge havde påtalt, at en hund løb løs rundt i gården, hvorefter ejeren havde overfuset ham og grebet fat i ham og truet med bank. En sådan opførsel finder bestyrelsen aldeles forkastelig overfor gårdlaugets ansatte, der blot udfører deres arbejde og reglerne siger klart at hunde ikke er tilladt i gården. Gartneren har været her og har klippet roser og tyndet ud i buske, rokeret lidt med planter og udfyldt tomme huller i bunddækket samt foretaget reparation af belægningen et par steder i begge ender af gården. Der er endvidere lavet et par tilfasninger, så det kan undgås at ødelægge eller nedtrampe Bunddækket. Havemøblerne kommer ud igen og afvaskes for lidt senere at blive taget ind for oliering et par stykker ad gangen.

5 Der vil blive omdelt en pjece til alle beboerne i gården om måden at sortere affald på og som samtidig minder om vores hjemmeside. Hvis der er noget man vil vide om regler og andet om gården, står det her - husk at der er også er en debatside, hvor der er mulighed for at stille forslag til nye legeredskaber. Fra administrator er kommet et foreløbigt udkast til årsregnskab som bestyrelsen har til gennemgang og som skal kommenteres på det næste bestyrelsesmøde. Der vil blive indkaldt telefonisk i forhold til hvornår generalforsamlingen kan afholdes. Mødet slut kl Kai B Nielsen Sekr. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/2, Formanden ikke til stede grundet sygdom, hospitalsindlæggelse og operation for blindtarm. Ifølge aftale har gartneren sendt et overslag omhandlende prisen på de forskellige opgaver med vedligeholdelse af anlægget og den nødvendige beskæring af buske og især roser samt rokering af enkelte planter. Ud over supplerende nybeplantning, skal der på visse steder rettes op på belægningen af fliser og sten. Der følges op med konsultation hver måned dog aftagende til hver anden måned i takt med vores egen indsats. Dette blev taget til efterretning. Da der ikke forelå presserende sager, enedes bestyrelsen om at gøre mødet kort og afvente formandens tilbagekomst. Fastelavnsfesten afholdes som planlagt søndag d. 2/3 kl med tøndeslagning for både børn og voksne. Derefter bliver der cacao og sodavand med fastelavnsboller samt kaffe i lokalet i gården. Der foretages de nødvendige indkøb, tønder, køller og det ( søde) indhold samt præmier i form af biografbilletter til Cinemaxx på Fisketorvet Bestyrelsen mødes søndag kl for tilrettelægning, ophængning af tønder samt borddækning. Kassereren kunne meddele, at der var blevet indkøbt arbejdstøj til Helge. Der er opstillet en tøjkontainer fra Røde Kors og der er kommet beholdere til batterier samt flaskekasser på alle affaldssteder, så nu begynder det at fungere med affaldssorteringen. Iøvrigt henvises til vor hjemmeside på ( Det er rart at kunne følge med i gårdens anliggender og muligt at komme med forslag til nyt på legepladsen i hjemmesidens debatforum. Næste møde bliver 1. April kl. l9.00. Kai B.Nielsen sekr. Bestyrelsesmøde d. 13/1, kl Formanden bød velkommen og ønskede godt Nytår.

6 Frank kunne meddele at Gårdlaugets hjemmeside nu er i luften og er at finde på adressen og at der indenfor 14 dage bliver trykt 500 brochurer og 70 plakater vedrørende affaldssortering, som bliver uddelt til de forskellige foreninger gården rundt, hvor vi kan køre en oplysningskampagne om gårdens affaldsorteringssystem. De tekniske detaljer vedrørende affaldssortering er ved at være på plads og der bliver opstillet forskellige containere til både batterier, småt elektronik, glas og tøj og der vil også blive opstillet en byttereol, hvor man kan henstille ting, der er for gode til at kaste bort og hvor andre så kan bytte eller blot overtage disse ting. Dette skulle være på plads omkring 1/ Formanden har kontaktet arbejdsformidlingen og kommunen vedrørende Robert og Helge for at klarlægge de forskellige muligheder for tilskud og det skulle resultere i, at gårdlauget kan tilbyde viceværtgerning på x-antal timer pr. uge til fast pris. Den bliver på ca. kr. 500,-. om måneden for 1. times ugentlig råderet eller sagt på en anden måde, skal du bruge en vicevært i 3. timer om ugen så koster det kr. på måned. Eventuelt interesserede bedes indhente tilbud hos formanden. Der er ikke kommet forslag til nye legeredskaber, men spørgsmålet lægges ud til debat på hjemmesiden. Vedrørende grundskylden på det fælles gårdareal forsøges det beregnet af en statsautoriseret revisor, hvordan en regulær fordeling kan klares og formanden forventer, at kunne komme med et oplæg først i februar. Kai kontakter gartneren vedrørende tilrettelægningen af deres nye arbejdsopgaver i det kommende år, beskæring og plantning og hvad der ellers måtte dukke op. Næste møde bliver tirsdag d. 25/ kl. l900. Kai B.Nielsen sekr. Bestyrelsesmøde d. 3/12, kl. l9.00 Formanden meddelte, at Bent Christensen fra Ejendommen Ingerslevgade og Asger Ryesgade havde anmodet om at deltage i mødet og tre repræsentanter ville komme kl for en kort orientering. Julefesten d. 8 / 12. Kassereren foretager de fornødne indkøb og vil samle disse hos Claus på Sdr. Boulevard for at handle lokalt og så supplere med indkøb i Netto og Føtex. Frank tager sig af musik og sange og prøver at lede festens forløb. Mads forsøger at finde forældre, der vil danne et udvalg og finde på forslag til udvikling af legeområder og legeredskaber, der er tidsvarende og opfylder kravene til sådanne. Kai tager sig af gløggen og æbleskiverne mens Trudy og Kirsten hjælper børnene med klip og klister samt dekorationer. Borde og stole opstilles lørdag kl. l0.00 og vi mødes søndag kl. l3.00 for at forberede festens forløb. Kl ankom tre repræsentanter fra ejendommen Ingerslevsgade og Asger Ryesgade efter aftale. Deres anke gik på, at bestyrelsen ikke foretog sig nok for at "afhjælpe udkørselsgenerne ved renovationen og ikke overholdt aftaler desangående, samt ikke orienterede nok om forløbet". Mads kunne meddele, at der siden sidste møde om sagen var arbejdet på en rimelig fordeling af udkørslen i forhandling med R38 og det endelige møde skulle afholdes i ugens løb. På grund af

7 Roberts manglende evne eller vilje til at efterkomme bestyrelsens anvisninger med hensyn til udkørslen af affaldscontainere, er der opstået visse problemer. Der vil tilgå ejendommen Ingerslevsgade og Asger Ryesgade resultatet af den bedst mulige ordning, så snart den foreligger. Kl fortsattes mødet og det aftaltes, at Kai skulle prøve at tale med Robert om de klager, der var kommet og prøve at gøre det forståeligt, at fremtidige klager skulle undgås så vidt muligt, da det i yderste konsekvens kunne afstedkomme afsked, hvis de af bestyrelsen udstukne retningslinier ikke blev efterkommet. Budgettet for blev gennemgået, og det stiger med kr. til Kr. Der er ikke de store ændringer i forhold til sidste år. Det aftaltes at bevilge telefongodtgørelse til bestyrelse og suppleanter med 800,- kr på årsbasis. Hjemmeside på internettet samt plakater og brochurer med oplysning om affaldssortering og lignende kommer i starten af Den gamle sag vedrørende nedkastning fra taget kan betragtes som afsluttet efter aftale mellem administrator og bestyrelsen. Mødet sluttede ca. kl B. Nielsen Sekretær. Bestyrelsesmøde d. 5/11, 2002 kl Formanden redegjorde for et møde mellem gårdlauget og ejendommen Ingerslevsgade / Asger Ryesgade omhandlende blandt andet udkørsel af renovation gennem porten til Asger Ryesgade og det aftaltes her, at gårdlauget skulle forsøge at få en aftale med R 98. om en bedre måde at afvikle udkørslen på, så det hele ikke nødvendigvis skulle denne vej ud. Det skal dog medtages i vurderingen, at der også er ændret tidspunkt for afhentningen så den ligger i tidrummet mellem l0.00 og så det ikke generer nogen om morgenen og at antallet af beholdere er reduceret til under 20. Det antal bliver formentlig mindre, da det jo er starten på en proces der lige er begyndt. Endvidere skal det også nævnes, at der på årsbasis allerede er sparet ca. 25 procent rent økonomisk. Fordelingen af grundskyld blev også berørt og gårdlauget ville prøve at finde en løsning på sagen, eventuelt ved en form for lejebasis, dette undersøges nærmere. Vedrørende legeplads og legeredskaber må det erkendes, at en del af dem ikke lever op til de normerede krav med hensyn til forsikring, og vi har derfor indhentet en udtalelse fra Teknologisk Institut, samt repræsentant derfra har været herude og foretage en besigtigelse af hele området. Der vil derfor ske en del ændringer, de høje træstubbe og rutsjebanen vil blive fjernet og andre stubbe vil blive afkortet. Legehuset vil blive flyttet, så der bliver mere plads omkring det. Ligeledes vil der sikkert blive tale om nyindkøb, men der vil til julefesten blive foreslået at danne en forældregruppe, som formentlig vil komme med mange gode forslag til egnede redskaber og disse forslag vil så indgå i bestyrelsens vurdering ved nyindkøb. Vedrørende nummerering af gårdlyset, kan der måske findes en lettere løsning på kontrol af lamperne, da de jo også kan tændes manuelt om dagen så man kan se om der er mangler lys. Med mere kan der jo laves periodiske eftersyn. Gartneren sørger forjuletræer så de er klar til at blive tændt førstesøndag i Advent d. 1. december. Roberts fladsuger skal repareres og der er foreslået en sliske til den, så den kan køres ind i alle gårde. Endvidere skal der også foretages eftersyn og vedligeholdelse af fejemaskine. Plæneklipperen skal også efterses, men alt dette klares via gartneren.

8 Der mangler opbevaringsplads til nogle af vores havemøbler fra øerne, så hvis der skulle være et ledigt kælderrum et sted, så hører vi gerne fra jer, så de kan komme i ly for vinteren. Juletræerne vil blive tændt søndag d. 1/12 og der vil blive en hyggelig julekomsammen d. 8/12. Vi starter kl med at klippe og klistre samt lave juledekorationer. Derefter tager vi et par runder om juletræet i skumringen og synger et par julesange og varmer os med gløg og æbleskiver, mens børnene får juleknas og sodavand. Frank har lavet et oplæg til gårdlaugets hjemmeside, som han selv vil lave og dette blev gennemgået og kommenteret. Det koster lidt at lave en sådan hjemmeside, hvorfor der blev vedtaget et rammebeløb til indkøb af nødvendige programmer, domænenavn, webhotel osv. Hjemmesiden forventes at være klar til brug lige efter nytår 2003, og får navnet: Mødet slut kl og næste møde tirsdag d. 3. December. Kai B. Nielsen Sekretær.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006.

Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006. Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006. Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Kirsten Olsen, Mette Vingaard (referent). Afbud: Lasse Andersson Dagsorden: Godkendelse af referatet godkendt uden tilføjelser

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 afsundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: 26. august 2009 kl. 18.00 22:30 (4,5 timer). Dirigent: Signe Nielsen Referent: Signe Hinz Til stede: Signe Hinz, Sara, Asbjörn, Maria, Signe Højgaard,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 08 september 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden Dato: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde d. 21.04.2015 kl. 19:00 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle Nielsen,

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Ref. Best. møde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 20. juni 2011 TID OG STED: Kl 19:00-22:50 Skydebanegades beboerlokale. TIL

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. november 2013 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere