Udkast: kun til brug ved konsultation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast: kun til brug ved konsultation"

Transkript

1 FORSLAG TIL TEKNISKE KRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER Tekst 1 Udkast: kun til brug ved konsultation

2 BILAG I KRAV TIL OPLYSNING A. OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES TIL DONORER 1. Korrekt, men alment forståeligt oplysende materiale om blodets grundlæggende egenskaber og betydning, om de produkter, der fremstilles på basis af blod, og om donorblods og -plasmas store fordele for patienter. 2. Begrundelsen for, at der skal oplyses om sygehistorie, foretages lægeundersøgelse og gennemføres testning af donorblod og -plasma, oplysning om risikoen for infektionssygdomme, som kan overføres gennem blod og blodprodukter, tegn og symptomer på aids, betydningen af begreberne "informeret samtykke", "afståelse fra at afgive blod" og "midlertidig og permanent udelukkelse". 3. Oplysning om beskyttelse af personoplysninger: ingen ubeføjet videregivelse af donorens navn, af oplysninger om vedkommendes helbredstilstand eller af resultaterne af testene. 4. Oplysning om, i hvilke situationer de bør afstå fra at give blod, fordi det kan være skadeligt for donorens eget helbred. 5. Oplysning om, i hvilke situationer de bør afstå fra at give blod, fordi det kan indebære risiko for patienterne, f.eks. risikofyldt seksuel adfærd, hiv/aids, hepatitis, medicinafhængighed og brug og misbrug af narkotiske stoffer. 6. Oplysning om, at de har mulighed for at skifte mening om afgivelse af blod, før de går videre i processen, uden at de behøver at føle forlegenhed eller ubehag derved. 7. Oplysning om, at de har mulighed for at trække sig tilbage eller midlertidigt afstå fra at afgive blod eller plasma på et hvilket som helst tidspunkt i processen. 8. Oplysning om, at de har mulighed for at stille spørgsmål når som helst. 9. Forsikring om, at de, såfremt testresultaterne viser tegn på en sygdomstilstand, vil blive kontaktet af blodcentret. 10. Specifikke oplysninger om procedurerne i forbindelse med afgivelsen af blod eller plasma og de dermed forbundne risici for personer, der er villige til at deltage i afereseprogrammer med henblik på udskillelse af enten plasma eller blodlegemer. 2

3 B. OPLYSNINGER, DER SKAL INDHENTES FRA DONORER 1. Identifikation Passende identifikation med angivelse af navn (fornavn og efternavn) adresse fødselsdato eller andre måder, hvorpå hver donor kan identificeres entydigt. 2. Sygehistorie Sygehistorie alle relevante faktorer, som kan bidrage til at identificere og frasortere personer, hvis afgivelse af blod eller plasma kan indebære en sundhedsrisiko for dem selv eller en risiko for overførsel af sygdomme til andre, ved hjælp af et spørgeskema, som omfatter de kriterier, der anbefales i bilag II, og under en personlig samtale med en rutineret sundhedsmedarbejder. Ved unormale forhold bør der henvises til den ansvarlige læge, der bør kunne træffe endelig afgørelse om, hvorvidt der bør tappes blod fra en donor. Hvis lægen er i tvivl, bør donoren udelukkes. 3. Underskrift Underskrift på spørgeskemaet, som også underskrives af den sundhedsmedarbejder, der har forestået interviewet på vegne af den ansvarlige person eller efter godkendelse af den ansvarlige person. Underskrift på en særskilt attest som bevis for at de har læst og forstået det udleverede oplysningsmateriale at de har haft mulighed for at stille spørgsmål at de har fået tilfredsstillende svar som samtykke til, at det afgivne blod eller plasma kan benyttes til patienter, der har behov for blodtransfusion eller blodprodukter i det land, hvor tapningen finder sted, eller i et andet land, hvortil det ville kunne overføres i overensstemmelse med bestemmelserne i det land, hvor tapningen finder sted, navnlig hvad angår formålet med tapningen som tilkendegivelse af deres informerede samtykke til at gå videre i donorprocessen. 3

4 BILAG II BLOD- OG PLASMADONORERS EGNETHED OG SCREENING AF DONORBLOD 1. BESTEMMELSER TIL BESKYTTELSE AF BLOD- OG PLASMADONORER a) Fysiske krav Alder Kropsvægt Blodtryk Puls Hæmoglobin (eller hæmatokrit) Hæmatokrit Protein år 50 kg for såvel fuldblod som plasma Systolisk slag i minuttet og regelmæssig kvinder 12,5 g/100 ml kvinder 38 % For plasmaferese 60 g/liter år (førstegangsdonor) -pågrundlagafden ansvarlige læges skøn Diastolisk 100 < 50 slag i minuttet. Godkendes, hvis intensiv sportstræning mænd 13,5 g/100 ml mænd 40 % 17 år, som ikke i henhold til loven betragtes som mindreårige; ellers skriftligt samtykke i henhold til gældende lov For plasma fremstillet ved aferese: kvinder og mænd 12,5 g/100 ml For plasma fremstillet ved aferese 38 % >65 år - med tilladelse hvert år fra den ansvarlige læge b) Krav til tapning Tapningsinterval For fuldblod > 8 uger Maksimalt 6 tapninger pr. år for mænd, 4 for kvinder Pr. fuldblodstapning 500 ml For plasma fremstillet ved aferese Normalt > 2 uger 4

5 2. KRITERIER FOR UDELUKKELSE AF BLOD- OG PLASMADONORER 2.1 Kriterier for permanent udelukkelse Potentielle donorer, der lider eller har lidt af følgende: Autoimmune sygdomme, hvis mere end et organ er angrebet Hjerte- og karsygdomme Sygdomme i centralnervesystemet Ondartede sygdomme, undtagen efter vellykket behandling for ikke-invasiv livmoderhalskræft og basalcellekarcinom Abnorm blødningstendens Besvimelsesanfald (synkope) eller krampeanfald Alvorlige eller kroniske sygdomme i mave- og tarmkanalen, blodsygdomme, stofskiftesygdomme, lungesygdomme eller nyrelidelser, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier Smitsomme sygdomme - personer, der lider af eller har lidt af: Babesiosis Hepatitis B (HBsAg positiv efter konfirmatorisk test) Hepatitis C Hepatitis, smitsom (ukendt ætiologi) HIV/AIDS HTLV I/II Spedalskhed Kala Azar (leishmaniasis) Q-feber Syfilis Trypanosoma cruzi (Chagas' sygdom) - blod fra personer, der bor i et endemisk område sammenholdt med dårlige levevilkår må kun anvendes til plasmafraktionerede produkter TSE-sygdomme (eller tidligere forekomst heraf i den genetiske familie) Alkoholisme, kronisk Hornhinde-/dura mater-transplantation Diabetes (insulinkrævende) Intravenøst (IV) stofmisbrug Behandling med hypofysehormon af menneskelig oprindelse (f.eks. væksthormon) 5

6 Seksuel adfærd, som placerer personer i en gruppe med stor risiko for at overføre smitsomme sygdomme, herunder a) personer, som har dyrket sex mod betaling i penge eller narkotika b) personer, der på det givne tidspunkt har en hiv-inficeret person som sexualpartner c) personer, der på det givne tidspunkt har en hbv-inficeret person som sexualpartner, medmindre det dokumenteres, at de er immune Personer, der modtaget et xenotransplantat Allergi - personer med dokumenterede fortilfælde af anafylaksi Malaria - hvis testresultater er positive for personer, der i de første fem leveår har boet i et endemisk område, afvises de som celledonor. 6

7 2.2 Kriterier for midlertidig udelukkelse Udelukkelse i 5 år Akut glomerulonephritis (efter fuldstændig helbredelse) Udelukkelse i 3 år Epilepsi (ikke-behandlingskrævende og uden et angreb) Udelukkelse i 2 år Tuberkulose (efter at donoren er erklæret helbredt) Osteomyelitis (efter at donoren er erklæret helbredt) Toksoplasmose (efter helbredelse og efter at der ikke længere forekommer IgM-antistoffer) Brucellose (efter fuld helbredelse) Gigtfeber (efter et angreb, hvis der ikke er tegn på en kronisk hjertelidelse) Udelukkelse i 1 år Accidentel eksponering for blod eller blodkontaminerede instrumenter Endoskopisk undersøgelse Behandling, som medfører anvendelse af kateter Transfusion af fuldblod eller blodkomponenter Vævs- eller celletransplantation Større operationer Akupunktur (der ikke har været udøvet af en autoriseret læge) Tatovering Piercing af kroppen Lægemiddelallergi, herunder særlig allergi over for penicillin (efter seneste eksponering) Nær kontakt til en person, der lider af hepatitis B eller C Rabiesvaccinering (efter eksponering) Vaccinering mod tægebåren encephalitis (efter eksponering) Udelukkelse i ni måneder Graviditet (efter fødsel) Abort Udelukkelse i seks måneder Smitsom mononukleose (efter helbredelse) Malaria (efter hjemkomst fra det seneste besøg i et endemisk område og symptomfri) 7

8 2.2.7 Udelukkelse i mindst to uger Profylaktiske immuniseringer (efter vaccination med svækkede bakterier og vira) (fire uger) Mindre alvorlige smitsomme sygdomme (to uger) Feber over 38 ºC, influenzalignende sygdom (efter ophør af symptomer) Udelukkelse i mindst en uge Mindre kirurgiske indgreb (uden komplikationer) Udelukkelse i 72 timer Efter vaccination (desensibilisering) Udelukkelse i 48 timer Behandling hos tandlæge eller tandplejer Efter vaccination med dræbte/inaktiverede virale, bakterielle og rickettsiale vacciner Efter rabiesvaccination (profylaktisk). 8

9 BILAG III OPBEVARING OG NEDFRYSNING A. OPBEVARING Blodprodukt Kryopræcipitat Granulocytter Optøet plasma Trombocytter (enkeltportion, koncentrat fremstillet ved fraktionering, puljede trombocytter ( buffy coat ), aferese) Kryopræservere de trombocytter fremstillet ved aferese -18 ºC -25 C Under -25 ºC Uegnet til oplagring. Hvis oplagring ikke kan undgås: +20 C +24 C -18 C -25 C Under -25 ºC -18 C -25 C Under -25 ºC Optøs ved +30 C +37 C +20 C +24 C Frosne trombocytter: opbevaret ved: -80 C (i elektrisk fryser) -150 C (i flydende kvælstof i dampform) Optøede trombocytter Opbevares ved +20 C C med relevant bevægelse, hvis der er behov for opbevaring i kort tid Erytrocytter +2 C +6 C Maksimal opbevaringstid 3 måneder 24 måneder Gives hurtigst muligt efter tapningen med en opbevaringstid på højst 24 timer 3 måneder 24 måneder 3 måneder 24 måneder Transfunderes hurtigst muligt 5 dage (under konstante rolige bevægelser) < 6 timer (efter fremstilling i åbent system) Højst 12 måneder > 12 måneder, anvendes straks efter optøning 35 dage (i antikoagulans tilsat adenin) Opbevaringstemperatur Transporttemperatur Samme som opbevaringstemperatur Samme som opbevaringstemperatur Kryopræcipitatdepleteret plasma Frisk frosset plasma Samme som opbevaringstemperatur Samme som opbevaringstemperatur Samme som opbevaringstemperatur (under konstante rolige bevægelser) Samme som opbevaringstemperatur Transporttid +2 C +10 C 24 timer 9

10 Blodprodukt Maksimal opbevaringstid Opbevaringstemperatur Transporttemperatur Transporttid Erytrocytsuspen sion "Buffy coat"- depleteret erytrocytsuspension Leukocytreducerede erytrocytter Erytrocytter nedfrosset ved metode med lavt indhold af glycerol Erytrocytter nedfrosset ved metode med højt indhold af glycerol Vaskede erytrocytter Fuldblod (bestemt til transfusion som fuldblod) Fuldblod (bestemt til fremstilling af komponenter) +2 C +6 C +2 C +6 C +2 C +6 C -140 ºC -150 ºC i flydende kvælstof i dampform +2 C +6 ºC, efter optøning 60 ºC 80 ºC i elektrisk fryser +2 C +6 ºC, efter optøning +2 C +6 C +2 C +6 C +1 C +6 C +20 ºC +24 ºC (hvis blodet skal anvendes til fremstilling af trombocytter) Ifølge antikoagulans og suspension Ifølge antikoagulans og suspension. Normalt 35 dage. 35 dage i antikoagulans tilsat adenin. < 24 timer, ved fremstilling i åbent system 10 år < 24 timer, anvendes hurtigst muligt efter optøning 10 år <24timer, anvendes hurtigst muligt efter optøning < 24 timer, ved fremstilling ved lav temperatur <6timer,ved fremstilling ved stuetemperatur < 35 dage i antikoagulans tilsat adenin Højst 8 timer inden anvendelsen Højst 24 timer inden anvendelsen +2 C + 10 C 24 timer +2 C + 10 C 24 timer +1 C +10 C Opbevaringsbetingelserne bør bibeholdes Opbevaringsbetingelserne bør bibeholdes 24 timer Frosne erytrocytter: så kort som muligt Optøede erytrocytter: skal transfunderes senest 24 timer efter optøning Frosne erytrocytter: så kort som muligt Optøede erytrocytter: skal transfunderes senest 24 timer efter optøning +2 C +6 C Højst den pågældende opbevarings tid +2 C +10 C 24 timer 10

11 B. NEDFRYSNING Blodprodukt Plasma A Plasma B Plasma C Trombocytter Erytrocytter Nedfrysningsfrist Nedfrysning senest 6 timer efter tapning Nedfrysning senest 24 timer efter tapning Nedfrysning senest 24 timer efter tapning Nedfrysning senest 24 timer efter Nedfrysning senest 7 dage efter 11

12 Komponent Kryopræcipitat Granulocytter fremstillet ved aferese Kryopræcipitatdepleteret plasma Frisk frosset plasma BILAG IV KRAV TIL BLODKOMPONENTERS KVALITET Egenskaber Indeholder størstedelen af faktor VIII, von Willebrandfaktor, fibrinogen, faktor XIII og fibronektin i frisktappet og separeret plasma. Vigtigste funktion er fagocytose af bakterier Indholdet af albumin, immunoglobuliner og koagulationsfaktorer svarer til frisk frosset plasma. Reduceret indhold af faktor V, VIII, XIII, von Willebrand-faktor, fibrinogen og fibronektin. Har normalt plasmaindhold af koagulationsfaktorer, albuminer og immunglobuliner; mindst 70 % af den oprindelige faktor VIIIc, andre labile koagulationsfaktorer og naturligt forekommende inhibitorer. EU-bestemmelserne anvendes, hvis det er kildemateriale for fraktionerede produkter. Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) Faktor VIIIc Prøveudtagning -1%afalle portioner. Hver anden måned: a) samling af 6 portioner af forskellige blodtyper i første opbevaringsmåned b) samling af 6 portioner af forskellige blodtyper i sidste opbevaringsmåned Fibrinogen Prøveudtagning -1%afalle portioner, dog mindst 4 portioner pr. måned Granulocytter (medmindre plasma selv er kilden) Prøveudtagning - alle portioner. (medmindre plasma selv er kilden) Kvalitetskrav ml > 70 IE pr. portion > 140 mg/portion < 500 ml > 10 X 10 9 /portion Oplyst mængde ± 10 % Oplyst mængde ± 10 % Udseende Klar 12

13 Komponent Egenskaber Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) Erytrocytter Leukocytter Trombocytter Kvalitetskrav <6X10 9 /l <0,1X10 9 /l <50X10 9 /l Trombocytter fremstillet ved aferese Trombocytindholdet varierer afhængigt af fremstillingsmetoder og apparat. Det samme gælder leukocyt- og erytrocytkontaminering af produktet. Standardportion = 5-6 enkeltportioner fremstillet ved PRP. Prøveudtagning: 1 % af alle portioner, dog mindst 4 portioner Faktor VIIIc Prøveudtagning: hver anden måned a) samling af 6 portioner af forskellige blodtyper i første opbevaringsmåned b) samling af 6 portioner af forskellige blodtyper i sidste opbevaringsmåned Trombocytindhold Prøveudtagning 1% af alle portioner, dog mindst 10 portioner pr. måned (90 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) Residuale leukocytter - efter leukocytdepletering Prøveudtagning 1% af alle portioner, dog mindst 10 portioner pr. måned (90 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier.) Swirling Prøveudtagning - alle portioner. HLA eller HPA (når og hvis det kræves) ph (målt ved udløbet af opbevaringstiden) Prøveudtagning: 1% af alle portioner, dog mindst 4 portioner Mindst 70 % af den oprindelige værdi > 40 ml/60 X 10 9 trombocytter > 200 X 10 9 trombocytter pr. tapning <1,0X10 6 pr. standardportion +1 (karakter) Typebestemmelse 6,8 7,4 13

14 Komponent Kryopræservere de trombocytter fremstillet ved aferese Trombocytter udskilt fra en enkelt portion ved PRP Puljede trombocytter ("buffy coat") Egenskaber Rekonstitueret portion af kryopræserverede trombocytter stort set uden erytrocytter og granulocytter. trombocytter i en "standarddosis" for voksne svarende til, hvad der fremstilles ud fra 4-6 portioner fuldblod. Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) Trombocytindhold Residuale leukocytter (før nedfrysning) HLA eller HPA (når og hvis det kræves) Trombocytindhold Prøveudtagning -1%afalle portioner: 10 portioner pr. måned (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) Indhold af residuale leukocytter - inden leukocytdepletering - efter leukocytdepletering Prøveudtagning -1%afalle portioner 10 portioner pr. måned (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) ph (ved udløbet af opbevaringstiden) Prøveudtagning - 1 % af alle portioner dog mindst 10 portioner pr. måned HLA eller HPA (når og hvis det kræves) Trombocytindhold Prøveudtagning 1% af alle portioner. Dog mindst 10 portioner (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) Kvalitetskrav ml > 40 % af det oprindelige trombocytindhold for nedfrysning <0,2X10 6 pr. 60 X 10 9 trombocytter Typebestemmelse ml 60 X 10 9 trombocytter pr. enkeltportionækvivalent < 0,2 X 10 9 pr. enkeltportionækvivalent < 0,2 X 10 6 pr. enkeltportionækvivalent 6,8 7,4 ikke angivet >60X10 9 trombocytter pr. enkeltportionækvivalent 14

15 Komponent Egenskaber Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) Indhold af residuale leukocytter - inden leukocytdepletering Kvalitetskrav < 0,05 X 10 9 pr. enkeltportionækvivalent Erytrocytter Buffy coat - depleterede erytrocytter Erytrocytsuspension Indeholder alle erytrocytter fra den tappede portion efter centrifugering. Der er ikke fjernet leukocytter eller trombocytter. Indeholder alle erytrocytter (undtagen ml) fra den tappede portion efter centrifugering. Indeholder alle erytrocytter fra den tappede portion efter centrifugering. Der er ikke fjernet leukocytter eller trombocytter. - efter leukocytdepletering Prøveudtagning -1%afalle portioner 10 portioner pr. måned (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) ph (målt ved udløbet af opbevaringstiden) Prøveudtagning 1% af alle portioner Hæmatokrit Hæmoglobin Hæmolyse ved udløbet af opbevaringstiden jf. bilag VII, samt Prøveudtagning 1% af alle portioner Hæmatokrit Hæmoglobin Leukocytindhold (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) < 0,2 X 10 6 pr. enkeltportionækvivalent 6,8 7,4 280 ± 50 ml % 45 g/portion <0,8%af erytrocytmassen 250 ± 50 ml % > 43 g/portion < 1,2 X 10 9 celler pr. portion 15

16 Komponent "Buffy coat"- depleteret erytrocytsuspension Kryopræserverede erytrocytter Egenskaber Indeholder alle erytrocytter (undtagen ml) fra den tappede portion efter centrifugering. Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) : fastsættes for det anvendte system Prøveudtagning -1%afalle portioner Hæmatokrit Hæmoglobin Hæmolyse ved udløbet af opbevaringstiden jf. bilag VII, samt Prøveudtagning 1% af alle portioner Hæmatokrit Hæmoglobin Hæmolyse ved udløbet af opbevaringstiden Prøveudtagning 4 portioner Leukocytindhold Prøveudtagning: 4 portioner (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) Kvalitetskrav Fastsat mængde ± 10 % % (afhængigt af suspensionens art, centrifugeringsmetoden og mængden af residual plasma) 45 g/portion <0,8%af erytrocytmassen Fastsættes for det anvendte system % (afhængigt af suspensionens art, centrifugeringsmetoden og mængden af residual plasma) 43 g/portion <0,8%af erytrocytmassen <1,2X10 9 celler pr. portion > 185 ml Hb (supernatant) (endelig suspension) < 0,2 g pr. portion Hæmatokrit % Hæmoglobin 36 g/portion Osmolaritet Prøveudtagning: - 1% af alle < 340 mosm/l portioner, dog mindst 4 portioner 16

17 Komponent Leukocytreducerede erytrocytter Vaskede erytrocytter Fuldblod Egenskaber n af residual plasma afhænger af vaskeproceduren. Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) Leukocytter Prøveudtagning: - 1% af alle portioner, dog mindst 4 portioner (75 % af de testede portioner skal falde inden for de anførte værdier) Sterilitet Prøveudtagning -1%afalle portioner Indhold af residuale leukocytter Prøveudtagning -1%afalle portioner, dog mindst 4 portioner (validering med 100 filtrationer for hver type filter) Hæmatokrit Hæmoglobin Prøveudtagning: - 1% af alle portioner, dog mindst 4 portioner Hæmolyse ved udløbet af opbevaringstiden Kvalitetskrav < 0,1 X 10 9 celler pr. portion Steril 250 ± 50 ml < 1 X 10 6 celler pr. portion % 40 g/portion <0,8%af erytrocytmassen Fastsættes for det anvendte system Hæmatokrit % Hæmoglobin Hæmolyse ved udløbet af processen 40 g/portion <0,8% af Residual protein af endelig supernatant Prøveudtagning: 1% af alle portioner, dog mindst 4 portioner Hæmoglobin erytrocytmassen < 5 mg pr. portion (for at sikre et IgAindhold på < 0,2 mg/portion) ml, ekskl. antikoagulans 45 g/portion 17

18 Komponent Egenskaber Parameter, der skal kontrolleres for alle portioner (medmindre andet er oplyst) Hæmolyse ved udløbet af opbevaringstiden Kvalitetskrav < 0,8 % af erytrocytmassen 18

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der 30.3.2004 L 91/25 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/33/EF af 22. marts 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1) BEK nr 652 af 15/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2011052157 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation 1) BEK nr 366 af 23/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-7210-311

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Værdierne er opgivet som median (2,5 percentil 97,5 percentil). Indhold Erytrocyt-komponenter...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2012 2013 Redegørelse for blodproduktområdet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2008 Udgivet september 2009 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redegørelse for blodproduktområdet 2013 2014 Redegørelse for blodproduktområdet 2013 Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse,

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2011 2012 Redegørelse for blodproduktområdet 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: bloddonor,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.12.2000 KOM(2000)816 endelig 2000/0323 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2005 ISSN 1396-1071 Udgivet september 2006 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.9.2001 (EFT C 72 E af

sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.9.2001 (EFT C 72 E af L 33/30 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/98/EF af 27. januar2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2007 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2008 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen 1 Hvad kommer der nu? En baggrund meget teknisk Nogle økonomi meget kedelig Nogle opgaver til

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2006 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2007 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR VIRKSOMHEDER Lægemidler og kosmetik Bruxelles, den 31 marts 2000 ENTR/III/5717/99-en g\common\legal-legislation\75-319 nd81-851\91-356\eudralexvol4\blood\jan

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 931 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 931 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 931 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.s. kontor j.nr. 2003-1340-5 D. 12. november 2004. Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Redegørelse for blodproduktområdet 2015

Redegørelse for blodproduktområdet 2015 oktober 2016 Titel på udgivelsen: Redegørelse for blodproduktområdet 2015 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 22 74 00 E-post: sst@sst.dk Udgivelsesår:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Haemate 500 IE FVIII/ 1200 IE VWF og Haemate 1000 IE FVIII/ 2400 IE VWF pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning Human koagulationsfaktor VIII

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Transfusionsmedicin. Københavns Universitet, forår 2010. Af Asma Bashir, stud med.

Transfusionsmedicin. Københavns Universitet, forår 2010. Af Asma Bashir, stud med. Transfusionsmedicin Københavns Universitet, forår 2010 Af Asma Bashir, stud med. Medicinsk Kompendium Kapitel 46: Transfusionsmedicin Kompendium til transfusionsmedicin og graviditetens immunologi Basisbog

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Michael Bøndergaard Marianne Rhode Traumeteamtræning d. 16.11.2010

Michael Bøndergaard Marianne Rhode Traumeteamtræning d. 16.11.2010 Michael Bøndergaard Marianne Rhode Traumeteamtræning d. 16.11.2010 Viden om hvilke produkter der er til rådighed. Kendskab til anbefalet transfusionsstrategi ved: 1. Kontrollabel blødning 2. Ukontrollabel

Læs mere

Bloddonorer redder liv

Bloddonorer redder liv givblod.dk Det er i dag 14 år siden, at Nina havde brug for blod. Heldigvis har hun siden da fået en søn, Mike, og Ida blev alligevel storesøster. Her ses familien samlet i hjemmet i Greve. Bloddonorer

Læs mere

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen.

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen. NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland Indledning I

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation VEJ nr 9013 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11 Denne raport går ind og ser på vøres blodomløb. Det vil sige at der vil blive uddybet nogle enmer som blodtrykket, pulsen og kondital. Ved hjælp af forskellige målinger, er det muligt at finde ud af, hvor

Læs mere

1.10.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 256/41

1.10.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 256/41 1.10.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 256/41 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/62/EF af 30. september 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

DEN FÆLLES SYGESIKRINGSORDNING FOR DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER PATIENTSPØRGESKEMA

DEN FÆLLES SYGESIKRINGSORDNING FOR DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER PATIENTSPØRGESKEMA DEN FÆLLES SYGESIKRINGSORDNING FOR DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER PMO.3 Sygedomsforebyggelse PATIENTSPØRGESKEMA INSTITUTION:......... Den tilsluttedes efternavn og fornavn:. Den forsikredes efternavn og fornavn:.

Læs mere

Den blodige historie. Blodets kraft og symbolik. At årelade med levende igler

Den blodige historie. Blodets kraft og symbolik. At årelade med levende igler Den blodige historie Blod er gennem tiderne blevet tillagt mange forskellige betydninger, og der er blevet eksperimenteret med åreladninger og blodtransfusioner på et utal af måder og med mange forskellige

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

karantæneregler! Mellemlanding og transitophold i international lufthavn medfører ikke karantæne, selv om lufthavnen er i et karantæneområde.

karantæneregler! Mellemlanding og transitophold i international lufthavn medfører ikke karantæne, selv om lufthavnen er i et karantæneområde. Karantæneregler! REJSEKARANTÆNER Se seperat kort Mellemlanding og transitophold i international lufthavn medfører ikke karantæne, selv om lufthavnen er i et karantæneområde. Mellemlanding og transitophold

Læs mere

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer 17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN Tromsø 2001 er På det 17. Nordiske Møde om Transfusionsmedicin (Trondheim-Tromsø 10.-12. oktober 2001) med deltagelse af overlæger fra de nordiske transfusionscentre

Læs mere

L 38/40 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2006

L 38/40 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2006 L 38/40 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2006 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/17/EF af 8. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF for så vidt angår visse tekniske

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Blodtrk Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Emad Osman 29-10-2007 Indledning I de sidste par uger har vi på skolen haft temaet krop og sundhed, og på grund

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk immunologi

Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Bagside af forsiden. Billederne er behandlet i Adobe Photoshop CS6 64 bit Fra Adobe Systems Incorporated.

Bagside af forsiden. Billederne er behandlet i Adobe Photoshop CS6 64 bit Fra Adobe Systems Incorporated. Bagside af forsiden Billedet på forsiden af denne rapport forestiller en behandsket hånd der udsmider en plasmaportion i en gul risiko affaldspand. Billedet er sammenklippet fra følgende billeder: Ovenstående

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION

VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION 2007 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet høj patientsikkerhed ved anvendelse af donorblod og at nedbringe det store forbrug af donorblod i Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere