Skilsmisse eller dødsfald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmisse eller dødsfald"

Transkript

1 Skilsmisse eller dødsfald hvad er værst? Værre end døden, hedder det med et udtryk, vi normalt ikke tager bogstaveligt. En psykolog er gået anderledes direkte til sammenligningen mellem tab af ægtefælle ved død og skilsmisse. Ti teser Af Søren Braskov Statistisk set opløses næsten hvert andet ægteskab ved skilsmisse. Det er så almindeligt, at vi måske af den grund tænker mindre traumatisk om det end for år siden. Mange gifter sig anden gang, men der findes mig bekendt ikke nogen statistik for skilsmisseraten i andet ægteskab. For nylig læste jeg, at skilsmissesandsynligheden var højere i andet ægteskab end i første hvad jeg personligt var forundret over (Haldford et al., 2007). Umiddelbart tænker vi vel, at man var klogere anden gang end første, men livet og kærlighedsrelationerne bliver formodentlig ikke lettere af, at man i andet ægteskab ofte har dine og mine børn og måske de fælles. Det vil være forkert at tale om skilsmisse som et entydigt begreb for et tab eller forandring. Der er selvfølgelig stor forskel på at forlade og blive forladt. Det er to meget forskellige skilsmisser. Den valgte skilsmisse er nok forbundet med tab og mange vanskeligheder, men psykologisk ikke nær så hård ved personens selvværd og selvforståelse som den ikke-valgte skilsmisse. Man skulle hellere tale om den selvvalgte og påtvungne, når man refererer til, hvad skilsmisse kan betyde for menneskers selvforståelse og for deres liv i det hele taget. At skære alle skilte over én kam, vil være forkert med tanke på, hvad det betyder psykologisk for de involverede. Jeg har i mit professionelle psykologliv assisteret mange i deres kriser efter skilsmisser og dødsfald. Jeg har tidligere tænkt, at det ultimativt værste må være at miste sin ægtefælle ved dødsfald, men er blevet langt mere opmærksom på den påtvungne skilsmisse og omfanget af de psykologiske tab og traumer, der kan være forbundet hermed. Her er en ægtefælles død anderledes. Her er ikke tale om et valg, døden vælger din ægtefælle, og du kan ufrivilligt og afmægtigt se til. Døden er skånselsløs og smertefuld for alle de nærtstående ingen tvivl om det. Jeg har den dybeste forståelse for menneskers oplevelser af det smertefulde tab det må være, at ens ægtefælle dør men Jeg vil her tillade mig at opstille ti teser om, hvorfor en påtvungen skilsmisse psykologisk er anderledes og måske på nogle områder vanskeligere end tabet af en ægtefælle ved død. Jeg er ikke ude i en konkurrence om, hvad der er mest smertefuldt men der er nogle væsentlige psykologiske og relationelle problemer, som jeg ønsker at reflektere over. Jeg har personligt haft begge kriser på nært hold og jeg blev inspireret til at nedskrive disse teser efter deltagelse i den 5. internationale kongres om Personal Meaning i Toronto 2008, hvor mange oplæg og workshops tog udgangspunkt i dødens betydning i forhold til meningsfuldhed eller meningsløshed herunder tab af ægtefælle, og hvad denne sorg og dette afsavn indebærer. 4 Psykolog nyt

2 modelfoto: bam/scanpix

3 Lad mig forinden påpege, at der i enhver skilsmisse og dødsfald er idiosynkrasier, som gør mennesker til de personligheder, de er, og hvorfor der altid vil optræde undtagelser. Det er ikke sådan, at jeg, når jeg taler om den påtvungne skilsmisse, så tænker, at den kommer som et lyn fra en klar himmel selv i den påtvungne skilsmisse har der selvfølgelig været mange hints og nærved-skilsmisser. Nogle gange er det kun en magtkamp mellem ægtefællerne om, hvem der tager det afgørende skridt, måske for at frisætte sig selv fra skyld og ansvar. Reelt kunne det lige så godt være den ene som den anden. Men psykologien i, hvem der træffer beslutningen, bliver afgørende. Derfor er der reelt mere tale om et kontinuum fra lidt påtvunget til meget påtvunget, når jeg taler om den påtvungne skilsmisse. De samme nuancer gør sig tilsvarende gældende, når vi taler om dødsfald hos ægtefælle. Kontinuummet fra langvarigt sygeleje til pludselig død og fra elendigt ægteskab til godt ægteskab. Derfor beder jeg om, at mine teser bliver taget med et vist forbehold! Læsevejledning: Teserne er ikke i prioriteret rækkefølge. For nogle vil nogle teser være mere vigtige og afgørende for deres selvopfattelse og for deres relationer ud i verden. Når jeg nedenfor taler om skilsmisser, mener jeg den påtvungne skilsmisse, medmindre jeg eksplicit skriver noget andet. # 1: Det er din skyld! For de fleste skilte optræder tanker om hvorfor? Når andre kan, hvorfor kan jeg så ikke? Vi har stadig et iboende imperativ om, at livslange ægteskaber er godt, og skilsmisser er Derfor bliver skyld og skam en følgesvend for de fleste efter en skilsmisse. Hvad er der med mig? Hvad gør jeg galt? Hvorfor elsker hun/han mig ikke mere? Eller selvransagelser som: Jeg skulle nok også I bagklogskabens lys skulle jeg Hvorfor insisterede jeg også på? Osv. Et hyppigt anvendt udtryk er, at der skal to til en skilsmisse underforstået, at ingen kan være uskyldsrene. Det er jeg enig i, men det betyder også, at den fraskilte ledes til selvransagelse og efterfølgende selvbebrejdelser: Var jeg for kedelig?. Var jeg for dominerende? Jeg burde nok også Alle udsagn, der puster skyldfølelsen hos den fraskilte modelfoto: bam/scanpix 6 Psykolog nyt

4 En kollega og jeg har i en anden sammenhæng skrevet om skyld og skam, hvor jeg blot herfra vil citere: Til skylden knytter skammen sig. Skam handler i modsætning til skyld om en stærk følelse af at være uværdig og i vanære og ikke være et fuldgyldigt medlem af det menneskelige fællesskab. Skam handler om det, man er. Skyld er bevidstheden om at have gjort/handlet forkert eller have undladt at gøre noget påkrævet, som krænker en norm, værdi, en aftale eller et andet menneske. Altså det, man gør. Skamfølelse er en psykologisk smertelig oplevelse, som vi som mennesker vil forsøge at undgå. (Braskov & Neumann, 2009). Den efterladte til den afdøde kan fastholde sin uskyld Det er ikke min skyld, at min kone fik cancer etc.. selv om nogen selvfølgelig kan føle skyld over ikke at have været nok til stede, bidraget nok, udtrykt sig nok i tide inden dødsfaldet. Det er skyld over noget, som er foregået, men som ikke udspiller sig længere, og som du ved med dig selv at du ikke kan gøre noget ved længere. Det er overstået, ægteskabet er slut, døden er indtrådt. I skilsmissen kan du lige til det sidste og et stykke tid efter forestille dig, at du kan reparere på, hvad der er sket: Jeg skal nok lade være med at gå alene i byen igen. Jeg skal nok tage mig noget mere af børnene osv. Og hvis man gør noget ved det lige nu og her kan det så redde ægteskabet? Eller få ham/hende tilbage, der allerede er rejst? # 2: Halvdelen af boet forsvinder Ved en skilsmisse skal boet gøres op imellem de skilte. For de fleste betyder det mere eller mindre en deling af fællesboet. Derfor vil du som skilt opleve, at indbo, som du holder af, går til den anden, hvad du ikke oplever ved et dødsfald. Den gode lænestol får du måske ikke selv om det var dig, som altid holdt mest af læse avis i netop den lænestol. Bøgerne skal deles, så halvdelen af de mange bøger, du holder af, forsvinder. Malerier, som du igennem årene måske har købt, skal deles. Familiealbummet skal reduceres til halv størrelse. Og i hvert fald en af parterne vil opleve at skulle forlade det hus eller lejlighed, som man havde sammen. Den tryghed, som huset, naboerne og omgivelserne gav dig, forsvinder med ét. Du skal bo et nyt sted, med nye naboer, nye lugte og nye nærbutikker og oftest inden for kort tidsfrist. Den efterladte til en afdød kan ofte blive i samme bolig. Boet er intakt. Familiealbummet er ikke revet op. Bøgerne står, hvor de altid har stået. Malerierne hænger, hvor de altid har hængt osv. Ikke at det ikke er smertefuldt at gå i de vante omgivelser og savne sin mand eller kone, men det er forskelligt fra den fraskiltes dagligdag, hvor man er tvunget ind i nye omgivelser med kun halvdelen af det, som man holder af og her taler vi kun om det rent materielle. Hvis også vi taler om mistet samvær med børnene, bliver det endnu værre. Pludselig skal parterne deles om samværet med børnene et forhold, man slet ikke skal forholde sig til som efterladt. # 3: Børn og familier skal forholde sig Børn og familie er et kapitel for sig selv. Ved en skilsmisse skal børnene og samværet deles med den anden i et eller andet forhold. Det siger sig selv, at det ikke er nogen let opgave. Det kan ikke gå op børn kan ikke deles, som Kong Salomon demonstrerede for mange år siden. Det kan lykkes mere eller mindre godt og heldigvis lykkes det for de fleste at gebærde sig ud dette dilemma uden alt for store omkostninger for børnene hvad det jo primært skal handle om. Men du vil som deleforældre fremover altid (som udgangspunkt) have dine børn halvtid til jul, påske, ferier. Eksfamilien mister man som oftest også kontakten med. Det er hårdt at miste en god svigermor eller -far. Eller en svoger eller tante på eksægtefællens side. De fleste kan opretholde nogen kontakt i nogen tid, men det er min erfaring, at når en ny kærester eller ægtefælle kommer til, så bliver det svært (og måske uhensigtsmæssigt) at fastholde en kontakt med ekssvigerfamilien. Samme dilemma og fravalg oplever efterladte ikke. De er eneforældre på godt og ondt selvfølgelig. Men måske knyttes båndene endnu stærkere til børnene. Højtider, traditioner etc. kan forblive intakte i hvert fald indtil svigerbørn kommer på banen. Den efterladte kan oftest uden problemer fastholde kontakten til svigerfamilien. Måske opleves der en masse omsorg og støtte fra netop den gren af familien idet man kan samles om mindet om den afdøde. For den fraskilte er det lige modsat. # 4: Vennerne skal forholde sig På samme måde som familien bliver også vennerne i en skilsmisse involveret. Igen er der forskel på, hvor konfliktfyldt skilsmissen har været, men alle skilte oplever ændringer i Psykolog nyt

5 vennerelationer. Nogle venner forsøger selvfølgelig at gebærde sig i dette emotionelle vand men det er nemt for den fraskilte at læse for og imod én når det uddeles invitationer, eller når man hører, at vennerne har haft en fantastisk hyggelig aften med eks en forleden. Nogle venner fordeler sig meget naturligt typisk sådan, at de venner, som den ene havde med ind i relationen, tager han også med ud igen. Men jo ikke altid. Nogle af eks ens venner blev måske mere den anden ægtefælles nære relation og går over på den anden side hvad der selvfølgelig er smertefuldt, om end forståeligt. Nogle venner forsvinder helt, måske fordi skilsmisser er ubehagelige og sætter spørgsmålstegn ved deres eget ægteskab, og det kan det måske ikke helt bære? Pludselig bliver man også en single, en mulig ægtefællerøver hvad jeg især har hørt fraskilte kvinder beskrive som meget belastende. Den efterladtes venner behøver ikke i samme grad at vise sin solidaritet. Der er ingen konflikt. Selvfølgelig forsvinder nogle af de efterladtes venner også, fordi kontakten ikke er stærk nok (enkelte gange for smertefuld). Men der er ikke i samme grad tale om valg eller fravalg. # 5: Økonomisk er der ingen kompensation Der er dyrt at bliver skilt, det ved alle, der har prøvet det. Foruden diverse regninger fra diverse hjælpekonsulenter (psykologer, revisorer, advokater, ejendomsmæglere) så indbefatter en skilsmisse en reetablering af et halvt nyt hjem. Det være sig bolig, møbler, seng, børneværelser, gryder, tv, computer og bil oven i at der ingen økonomisk kompensation finder sted. Der udbetales ingen livsforsikring. Der kommer ikke nogen ægtefællepension, men derimod børnepenge og måske hustrubidrag. For den efterladte og jeg ved godt, det gør sig ikke gældende for alle udbetales forsikring for den efterladte og måske ægtefællepension, herunder ydelser til børnene indtil en vis alder. Hjemmet skal ikke (nødvendigvis) deles, og selv om der måske er udgifter til hjælpekonsulenterne, er det, som om du i højere grad er herre over omfanget af brugen af dem. # 6: Ingen begravelse ingen ritualer For nylig er man i kirkelige kredse begyndt at diskutere, om man i lighed med bryllupsritualet også skulle have et skilsmisseritual. Jeg morede mig herligt, da dagbladet Politikkens At Tænke Sig gjorde sig munter over, hvordan sådan et ritual kunne lyde men da latteren havde lagt sig, tænkte jeg: Der mangler et ritual for skilsmissen? I psykologien omkring tab og sorg er vi meget opmærksomme på vigtigheden af ritualer som en af måderne, hvorpå man kan komme igennem tabet. Men hvem kan forestille sig et lille tableau i det nye hjem, hvor der hver aften brænder et levende lys ved siden af billedet af den fraskilte!!! Nej vel, det ville virke patetisk og suspekt. Ingen ville dog på nogen måde rynke på næsen af, om et lignende tableau ville være at finde i den efterladtes hjem i en vis periode. Det er også min oplevelse, at de fleste begravelser har været smukke og betydningsfulde i form af at begrave og dermed virkeliggøre, at den afdøde ikke eksisterer mere. Begravelsen indeholder muligheden for, at præsten og andre betydningsfulde og nærtstående kan udtrykke, hvad afdøde har betydet for verden og for én selv og oftest indeholder disse taler også ord til den eller de efterladte. Den efterladte har ligeledes mulighed for at fremføre i offentligheden, hvad pågældende person har betydet og ikke mindst, hvad man nu mister. Hvem kan forestille sig det ved en skilsmisse? Jeg kan ikke selv se det for mig og de nok ganske få, der ville møde frem til en sådan forestilling, ville formodentlig have deres egen dialog kørende i hovedet: Jeg kan godt forstå, hun er gået fra ham han er da også ynkelig. Der kommer altid en sporvogn og pige til. Jeg har aldrig fattet, hvad han så i hende osv. Måske pænere og værre varianter, end hvad jeg giver smagsprøver på her. Skilsmisseritual? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at der er en forskellighed i, hvad den efterladte oplever. # 7: Der er ikke noget at græde over De fleste kan godt sætte sig ind i, at en skilsmisse er en psykologisk hård omgang. Alligevel er det min oplevelse, at det vækker irritation hos de fleste, hvis den fraskilte tuder alt for meget. Den fraskilte tuder (eller råber og skriger), hvorimod den efterladte lader en tåre falde eller hulker. De fleste vil kunne forstå og have empati over for, at den efterladte viser megen sorg og opløsning, hvis der har været tale om meget stor kærlighed. Det er lige før det er smukt, hvis den efterladte taber sig ti kilo og har sorte og forgrædte øjne. 8 Psykolog nyt

6 Nærtstående til den efterladte kan trøste og holde om ham eller hende. Den efterladte vil blive mødt med ord som Jeg kan godt forstå, at du er ulykkelig ; Det er godt, at du giver efter for dine følelser ; Han/hun var også en dejlig person hvorimod der i mindre grad vil være empati over for den fraskilte. Dette knytter sig (igen) til skyldsspørgsmålet (Hvad var din rolle i skilsmissen?), og den fraskiltes gråd og sorg vil i højere grad blive mødt med en intellektuel respons som: Der er nu også fordele ved at være alene ; Jeg kunne nu godt selv engang imellem drømme om at være helt mig selv igen ; Så bliv dog vred på den skiderik, han fortjener ikke andet hvor budskabet i højere grad er, at nu skal den fraskilte til at komme videre. Det er mit indtryk, at hvis man analyserede de film, som arbejder med temaerne skilsmisser eller død, så ville ovenstående blive bekræftet. Jeg mindes at have set adskillige film, hvor hovedpersonerne i film om skilte ofte bliver gjort grin med, eller man oplever en proces, hvor manden (især) går fra at være kejtet og håbløs i forhold til daglig husførelse og børn til at udvikle sig til en spændende mand og modelfoto: bam/scanpix med et nyt liv underforstået, at han ikke begræder, hvad han har mistet. Den efterladte bliver portrætteret med empati og nænsomhed, hvor man måske enten ser og udforsker den psykologiske smerte eller skildrer, hvordan den efterladte langsomt kommer tilbage til verden igen og med en forståelse for den smerte, som den efterladte har været igennem. Den efterladte har fået bearbejdet sin sorg den fraskilte skal til at komme videre og forholde sig realistisk til hvem eks en var, og hvad den fraskiltes egen rolle i skilsmissen handlede om. Tidligere var det almindeligt, at enken eller enkemanden bar et sorgbind eller gik i sort i en længere periode. Sådan gør vi ikke mere. Men på mange måder har det jo været et klart, tydeligt og respekteret signal til omverdenen om, at personen var i en sorgproces med al den sårbarhed og skrøbelighed, som døden medfører. Noget lignende har aldrig været opfundet til efterladte ved skilsmisser men tabet og sorgen kan absolut være lige så voldsom og dybfølt. # 8: Nu må det snart være slut Nu må det snart være slut knytter sig til ovenstående tese nr. 7, men fortjener alligevel sin egen plads. Der er lavet mange studier over, hvor lang tid det tager at komme over en ægtefælles død. I dag tænker vi oftest et til to år snarere to end et år. Der er sværere at gøre op, hvornår den fraskilte er ovre sin skilsmisse og forståeligt nok, fordi en skilsmisse ikke er nær så ren og clear cut som dødsfaldet. Den fraskilte kan blive ved med at have mere eller mindre kontakt med den anden. Mere eller mindre tvunget (fx på grund af børn) og mere eller mindre destruktivt. Der kan hele tiden spilles nye kort i de fraskiltes relation, direkte eller indirekte igennem børn, familie og venner. Hos den efterladte kan man lettere beregne, hvor vedkommende befinder sig på en sorgskala. Det er sværere hos den fraskilte, fordi der stadig er en dynamisk proces i gang også selv om de fraskilte ikke har nogen direkte kontakt med hinanden. Hvis vi skulle forsøge at måle skilsmissesorgen, vil spørgsmål rejse som: Er det et psykologisk sundhedstegn, hvis den fraskilte næsten ingen kontakt har med eks en eller gør det modsatte sig gældende? Skal den fraskilte kunne tåle at se eks en med en ny kæreste og ikke lade sig mærke af det? Vanskeligheder og dilemmaer, som ikke optræder hos den efterladte. 10 Psykolog nyt

7 Jeg ved heller ikke, i hvor lang tid man kan gøre sig fortjent til at kunne titulere sig selv som fraskilt i forhold til, om man er enlig eller single (som det hedder på nudansk). At være enke eller enkemand har ikke den samme nødvendige tidsbegrænsning enke kan man være i mange år, uden at nogen ville synes, at den beskrivelse vil være suspekt. Er man fraskilt på 10. år, hænger man så ikke fast i noget? # 9: Hvad skal du fortælle den nye Formodentlig og forhåbentlig kommer der på et tidspunkt en eller flere potentielle kærester ind i billedet, og hvad er det så lige, man skal sige om, hvorfor man blev skilt? Og én skilsmisse er ligesom accepteret, men to skilsmisser, så må der jo være noget galt? Det er måske ikke lige til at se, men det må jo være der et eller andet sted? Er man valgt fra hvorfor så det? Har man selv valgt fra hvad kan den nye kæreste stole på? Den efterladte enken eller enkemanden har ikke på samme måde et forklaringsproblem. Det kan give den nye kæreste præstationsangst, fordi den afdøde måske bliver idealiseret og ægteskabet idylliseres, men det er en anden problematik. Der er som udgangspunkt ikke noget suspekt hos den efterladte. Der er ikke nødvendigvis skjulte sider, som skal graves frem. # 10: Alt håb er ikke ude En ikke uvæsentlig forskel på skilsmisse og dødsfald er den fortsatte mulige relation. Eks en lever jo lige derovre måske ser man ham eller hende i bybilledet eller til bestemte lejligheder. Er man fravalgt, er det selvfølgelig rigtig hårdt. Det river i såret at se den anden. Måske ser eks en endnu bedre ud end nogen sinde og udstråler, at det går storartet i det nye liv. Ordsproget Så længe der er liv, er der håb gælder også i kærlighedsrelationer. Alle fraskilte kender til historier, hvor fraskilte igen har fundet hinanden og nu har det så fantastisk. Sådanne forestillinger giver næring til håb og gør det vanskeligere for den fraskilte at slukke lyset helt. Derfor kan det også være vanskeligere at involvere sig i nyt forhold, idet man jo her signalerer, at man har opgivet troen på en genforening. Den efterladte ved, at lyset er slukket. Han eller hun kommer aldrig mere tilbage det er slut, slut og slut, hvor smerteligt det end måtte være. Men sorg og savn lettes måske (trods alt) af, at den efterladte ved, at han ingenting kan gøre. Der er heller ikke små glimt af den anden højst i vedkommendes egen fantasi eller i albummet fra dengang Jeg forestiller mig ikke, at de ti teser er fyldestgørende i beskrivelsen af forskellen på en ufrivillig påtvungen skilsmisse og et dødsfald af en ægtefælle. Hertil er området for kompleks og nuanceret. Men de kan måske nuancere forståelsen for den fraskilte og belyse, hvorfor en skilsmisse er eller kan være en meget svær belastning for den berørte person. Måske sværere på nogle områder end det at miste en ægtefælle ved dødsfald. Og atter med streg under: at teserne ikke er i en konkurrence om, hvad der er værst, og hvem man skal have mest ondt af. Livet er hårdt, og når man først har indset det, er det lidt lettere! En grundantagelse, jeg ofte gentager for mig selv og for mine klienter. Ikke som kynikeren, men som pragmatikeren og som et psykologisk værn mod idylliseringen af det perfekte liv. Heri ligger også beskyttelsen imod bitterhed og selvmedlidenhed. Søren Braskov, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi litteratur Braskov, Søren & Neumann, Asger: Om skyld, forsoning og tilgivelse. Erhvervspsykologi, vol. 7, nr. 1, 2009, p Danmarks Statistik Braskov, Søren & Neumann, Asger: Om skyld, forsoning og tilgivelse. Erhvervspsykologi, vol. 7, nr. 1, 2009, p Haldford, K.; Nicholson, J. & Sanders, M: Couple Communication in Stepfamilies. Family Process, 46(4), , Psykolog nyt

I farlige omstændigheder

I farlige omstændigheder 6 27. marts 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I farlige omstændigheder De lykkelige omstændigheder kan ændre karakter, hvis man bliver fyret under graviditet. Dansk Psykolog Forening har lige været

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser INUA v/. Sygeplejelærer / Psykoterapeut MPF. Foreløbige erfaringer, Indhold, Metoder og resultater ved afholdte kurser vedrørende arbejdsledige rundt omkring

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord.

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord. Skilsmisse Står du midt i et overvældende følelsesmæssigt kaos? Er samarbejdet med din eks. gået i hårdknude, og frygter du oveni, at det vil gå ud over børnene? - Måske er det en god idé, at søge professionel

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere