Skilsmisse eller dødsfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmisse eller dødsfald"

Transkript

1 Skilsmisse eller dødsfald hvad er værst? Værre end døden, hedder det med et udtryk, vi normalt ikke tager bogstaveligt. En psykolog er gået anderledes direkte til sammenligningen mellem tab af ægtefælle ved død og skilsmisse. Ti teser Af Søren Braskov Statistisk set opløses næsten hvert andet ægteskab ved skilsmisse. Det er så almindeligt, at vi måske af den grund tænker mindre traumatisk om det end for år siden. Mange gifter sig anden gang, men der findes mig bekendt ikke nogen statistik for skilsmisseraten i andet ægteskab. For nylig læste jeg, at skilsmissesandsynligheden var højere i andet ægteskab end i første hvad jeg personligt var forundret over (Haldford et al., 2007). Umiddelbart tænker vi vel, at man var klogere anden gang end første, men livet og kærlighedsrelationerne bliver formodentlig ikke lettere af, at man i andet ægteskab ofte har dine og mine børn og måske de fælles. Det vil være forkert at tale om skilsmisse som et entydigt begreb for et tab eller forandring. Der er selvfølgelig stor forskel på at forlade og blive forladt. Det er to meget forskellige skilsmisser. Den valgte skilsmisse er nok forbundet med tab og mange vanskeligheder, men psykologisk ikke nær så hård ved personens selvværd og selvforståelse som den ikke-valgte skilsmisse. Man skulle hellere tale om den selvvalgte og påtvungne, når man refererer til, hvad skilsmisse kan betyde for menneskers selvforståelse og for deres liv i det hele taget. At skære alle skilte over én kam, vil være forkert med tanke på, hvad det betyder psykologisk for de involverede. Jeg har i mit professionelle psykologliv assisteret mange i deres kriser efter skilsmisser og dødsfald. Jeg har tidligere tænkt, at det ultimativt værste må være at miste sin ægtefælle ved dødsfald, men er blevet langt mere opmærksom på den påtvungne skilsmisse og omfanget af de psykologiske tab og traumer, der kan være forbundet hermed. Her er en ægtefælles død anderledes. Her er ikke tale om et valg, døden vælger din ægtefælle, og du kan ufrivilligt og afmægtigt se til. Døden er skånselsløs og smertefuld for alle de nærtstående ingen tvivl om det. Jeg har den dybeste forståelse for menneskers oplevelser af det smertefulde tab det må være, at ens ægtefælle dør men Jeg vil her tillade mig at opstille ti teser om, hvorfor en påtvungen skilsmisse psykologisk er anderledes og måske på nogle områder vanskeligere end tabet af en ægtefælle ved død. Jeg er ikke ude i en konkurrence om, hvad der er mest smertefuldt men der er nogle væsentlige psykologiske og relationelle problemer, som jeg ønsker at reflektere over. Jeg har personligt haft begge kriser på nært hold og jeg blev inspireret til at nedskrive disse teser efter deltagelse i den 5. internationale kongres om Personal Meaning i Toronto 2008, hvor mange oplæg og workshops tog udgangspunkt i dødens betydning i forhold til meningsfuldhed eller meningsløshed herunder tab af ægtefælle, og hvad denne sorg og dette afsavn indebærer. 4 Psykolog nyt

2 modelfoto: bam/scanpix

3 Lad mig forinden påpege, at der i enhver skilsmisse og dødsfald er idiosynkrasier, som gør mennesker til de personligheder, de er, og hvorfor der altid vil optræde undtagelser. Det er ikke sådan, at jeg, når jeg taler om den påtvungne skilsmisse, så tænker, at den kommer som et lyn fra en klar himmel selv i den påtvungne skilsmisse har der selvfølgelig været mange hints og nærved-skilsmisser. Nogle gange er det kun en magtkamp mellem ægtefællerne om, hvem der tager det afgørende skridt, måske for at frisætte sig selv fra skyld og ansvar. Reelt kunne det lige så godt være den ene som den anden. Men psykologien i, hvem der træffer beslutningen, bliver afgørende. Derfor er der reelt mere tale om et kontinuum fra lidt påtvunget til meget påtvunget, når jeg taler om den påtvungne skilsmisse. De samme nuancer gør sig tilsvarende gældende, når vi taler om dødsfald hos ægtefælle. Kontinuummet fra langvarigt sygeleje til pludselig død og fra elendigt ægteskab til godt ægteskab. Derfor beder jeg om, at mine teser bliver taget med et vist forbehold! Læsevejledning: Teserne er ikke i prioriteret rækkefølge. For nogle vil nogle teser være mere vigtige og afgørende for deres selvopfattelse og for deres relationer ud i verden. Når jeg nedenfor taler om skilsmisser, mener jeg den påtvungne skilsmisse, medmindre jeg eksplicit skriver noget andet. # 1: Det er din skyld! For de fleste skilte optræder tanker om hvorfor? Når andre kan, hvorfor kan jeg så ikke? Vi har stadig et iboende imperativ om, at livslange ægteskaber er godt, og skilsmisser er Derfor bliver skyld og skam en følgesvend for de fleste efter en skilsmisse. Hvad er der med mig? Hvad gør jeg galt? Hvorfor elsker hun/han mig ikke mere? Eller selvransagelser som: Jeg skulle nok også I bagklogskabens lys skulle jeg Hvorfor insisterede jeg også på? Osv. Et hyppigt anvendt udtryk er, at der skal to til en skilsmisse underforstået, at ingen kan være uskyldsrene. Det er jeg enig i, men det betyder også, at den fraskilte ledes til selvransagelse og efterfølgende selvbebrejdelser: Var jeg for kedelig?. Var jeg for dominerende? Jeg burde nok også Alle udsagn, der puster skyldfølelsen hos den fraskilte modelfoto: bam/scanpix 6 Psykolog nyt

4 En kollega og jeg har i en anden sammenhæng skrevet om skyld og skam, hvor jeg blot herfra vil citere: Til skylden knytter skammen sig. Skam handler i modsætning til skyld om en stærk følelse af at være uværdig og i vanære og ikke være et fuldgyldigt medlem af det menneskelige fællesskab. Skam handler om det, man er. Skyld er bevidstheden om at have gjort/handlet forkert eller have undladt at gøre noget påkrævet, som krænker en norm, værdi, en aftale eller et andet menneske. Altså det, man gør. Skamfølelse er en psykologisk smertelig oplevelse, som vi som mennesker vil forsøge at undgå. (Braskov & Neumann, 2009). Den efterladte til den afdøde kan fastholde sin uskyld Det er ikke min skyld, at min kone fik cancer etc.. selv om nogen selvfølgelig kan føle skyld over ikke at have været nok til stede, bidraget nok, udtrykt sig nok i tide inden dødsfaldet. Det er skyld over noget, som er foregået, men som ikke udspiller sig længere, og som du ved med dig selv at du ikke kan gøre noget ved længere. Det er overstået, ægteskabet er slut, døden er indtrådt. I skilsmissen kan du lige til det sidste og et stykke tid efter forestille dig, at du kan reparere på, hvad der er sket: Jeg skal nok lade være med at gå alene i byen igen. Jeg skal nok tage mig noget mere af børnene osv. Og hvis man gør noget ved det lige nu og her kan det så redde ægteskabet? Eller få ham/hende tilbage, der allerede er rejst? # 2: Halvdelen af boet forsvinder Ved en skilsmisse skal boet gøres op imellem de skilte. For de fleste betyder det mere eller mindre en deling af fællesboet. Derfor vil du som skilt opleve, at indbo, som du holder af, går til den anden, hvad du ikke oplever ved et dødsfald. Den gode lænestol får du måske ikke selv om det var dig, som altid holdt mest af læse avis i netop den lænestol. Bøgerne skal deles, så halvdelen af de mange bøger, du holder af, forsvinder. Malerier, som du igennem årene måske har købt, skal deles. Familiealbummet skal reduceres til halv størrelse. Og i hvert fald en af parterne vil opleve at skulle forlade det hus eller lejlighed, som man havde sammen. Den tryghed, som huset, naboerne og omgivelserne gav dig, forsvinder med ét. Du skal bo et nyt sted, med nye naboer, nye lugte og nye nærbutikker og oftest inden for kort tidsfrist. Den efterladte til en afdød kan ofte blive i samme bolig. Boet er intakt. Familiealbummet er ikke revet op. Bøgerne står, hvor de altid har stået. Malerierne hænger, hvor de altid har hængt osv. Ikke at det ikke er smertefuldt at gå i de vante omgivelser og savne sin mand eller kone, men det er forskelligt fra den fraskiltes dagligdag, hvor man er tvunget ind i nye omgivelser med kun halvdelen af det, som man holder af og her taler vi kun om det rent materielle. Hvis også vi taler om mistet samvær med børnene, bliver det endnu værre. Pludselig skal parterne deles om samværet med børnene et forhold, man slet ikke skal forholde sig til som efterladt. # 3: Børn og familier skal forholde sig Børn og familie er et kapitel for sig selv. Ved en skilsmisse skal børnene og samværet deles med den anden i et eller andet forhold. Det siger sig selv, at det ikke er nogen let opgave. Det kan ikke gå op børn kan ikke deles, som Kong Salomon demonstrerede for mange år siden. Det kan lykkes mere eller mindre godt og heldigvis lykkes det for de fleste at gebærde sig ud dette dilemma uden alt for store omkostninger for børnene hvad det jo primært skal handle om. Men du vil som deleforældre fremover altid (som udgangspunkt) have dine børn halvtid til jul, påske, ferier. Eksfamilien mister man som oftest også kontakten med. Det er hårdt at miste en god svigermor eller -far. Eller en svoger eller tante på eksægtefællens side. De fleste kan opretholde nogen kontakt i nogen tid, men det er min erfaring, at når en ny kærester eller ægtefælle kommer til, så bliver det svært (og måske uhensigtsmæssigt) at fastholde en kontakt med ekssvigerfamilien. Samme dilemma og fravalg oplever efterladte ikke. De er eneforældre på godt og ondt selvfølgelig. Men måske knyttes båndene endnu stærkere til børnene. Højtider, traditioner etc. kan forblive intakte i hvert fald indtil svigerbørn kommer på banen. Den efterladte kan oftest uden problemer fastholde kontakten til svigerfamilien. Måske opleves der en masse omsorg og støtte fra netop den gren af familien idet man kan samles om mindet om den afdøde. For den fraskilte er det lige modsat. # 4: Vennerne skal forholde sig På samme måde som familien bliver også vennerne i en skilsmisse involveret. Igen er der forskel på, hvor konfliktfyldt skilsmissen har været, men alle skilte oplever ændringer i Psykolog nyt

5 vennerelationer. Nogle venner forsøger selvfølgelig at gebærde sig i dette emotionelle vand men det er nemt for den fraskilte at læse for og imod én når det uddeles invitationer, eller når man hører, at vennerne har haft en fantastisk hyggelig aften med eks en forleden. Nogle venner fordeler sig meget naturligt typisk sådan, at de venner, som den ene havde med ind i relationen, tager han også med ud igen. Men jo ikke altid. Nogle af eks ens venner blev måske mere den anden ægtefælles nære relation og går over på den anden side hvad der selvfølgelig er smertefuldt, om end forståeligt. Nogle venner forsvinder helt, måske fordi skilsmisser er ubehagelige og sætter spørgsmålstegn ved deres eget ægteskab, og det kan det måske ikke helt bære? Pludselig bliver man også en single, en mulig ægtefællerøver hvad jeg især har hørt fraskilte kvinder beskrive som meget belastende. Den efterladtes venner behøver ikke i samme grad at vise sin solidaritet. Der er ingen konflikt. Selvfølgelig forsvinder nogle af de efterladtes venner også, fordi kontakten ikke er stærk nok (enkelte gange for smertefuld). Men der er ikke i samme grad tale om valg eller fravalg. # 5: Økonomisk er der ingen kompensation Der er dyrt at bliver skilt, det ved alle, der har prøvet det. Foruden diverse regninger fra diverse hjælpekonsulenter (psykologer, revisorer, advokater, ejendomsmæglere) så indbefatter en skilsmisse en reetablering af et halvt nyt hjem. Det være sig bolig, møbler, seng, børneværelser, gryder, tv, computer og bil oven i at der ingen økonomisk kompensation finder sted. Der udbetales ingen livsforsikring. Der kommer ikke nogen ægtefællepension, men derimod børnepenge og måske hustrubidrag. For den efterladte og jeg ved godt, det gør sig ikke gældende for alle udbetales forsikring for den efterladte og måske ægtefællepension, herunder ydelser til børnene indtil en vis alder. Hjemmet skal ikke (nødvendigvis) deles, og selv om der måske er udgifter til hjælpekonsulenterne, er det, som om du i højere grad er herre over omfanget af brugen af dem. # 6: Ingen begravelse ingen ritualer For nylig er man i kirkelige kredse begyndt at diskutere, om man i lighed med bryllupsritualet også skulle have et skilsmisseritual. Jeg morede mig herligt, da dagbladet Politikkens At Tænke Sig gjorde sig munter over, hvordan sådan et ritual kunne lyde men da latteren havde lagt sig, tænkte jeg: Der mangler et ritual for skilsmissen? I psykologien omkring tab og sorg er vi meget opmærksomme på vigtigheden af ritualer som en af måderne, hvorpå man kan komme igennem tabet. Men hvem kan forestille sig et lille tableau i det nye hjem, hvor der hver aften brænder et levende lys ved siden af billedet af den fraskilte!!! Nej vel, det ville virke patetisk og suspekt. Ingen ville dog på nogen måde rynke på næsen af, om et lignende tableau ville være at finde i den efterladtes hjem i en vis periode. Det er også min oplevelse, at de fleste begravelser har været smukke og betydningsfulde i form af at begrave og dermed virkeliggøre, at den afdøde ikke eksisterer mere. Begravelsen indeholder muligheden for, at præsten og andre betydningsfulde og nærtstående kan udtrykke, hvad afdøde har betydet for verden og for én selv og oftest indeholder disse taler også ord til den eller de efterladte. Den efterladte har ligeledes mulighed for at fremføre i offentligheden, hvad pågældende person har betydet og ikke mindst, hvad man nu mister. Hvem kan forestille sig det ved en skilsmisse? Jeg kan ikke selv se det for mig og de nok ganske få, der ville møde frem til en sådan forestilling, ville formodentlig have deres egen dialog kørende i hovedet: Jeg kan godt forstå, hun er gået fra ham han er da også ynkelig. Der kommer altid en sporvogn og pige til. Jeg har aldrig fattet, hvad han så i hende osv. Måske pænere og værre varianter, end hvad jeg giver smagsprøver på her. Skilsmisseritual? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at der er en forskellighed i, hvad den efterladte oplever. # 7: Der er ikke noget at græde over De fleste kan godt sætte sig ind i, at en skilsmisse er en psykologisk hård omgang. Alligevel er det min oplevelse, at det vækker irritation hos de fleste, hvis den fraskilte tuder alt for meget. Den fraskilte tuder (eller råber og skriger), hvorimod den efterladte lader en tåre falde eller hulker. De fleste vil kunne forstå og have empati over for, at den efterladte viser megen sorg og opløsning, hvis der har været tale om meget stor kærlighed. Det er lige før det er smukt, hvis den efterladte taber sig ti kilo og har sorte og forgrædte øjne. 8 Psykolog nyt

6 Nærtstående til den efterladte kan trøste og holde om ham eller hende. Den efterladte vil blive mødt med ord som Jeg kan godt forstå, at du er ulykkelig ; Det er godt, at du giver efter for dine følelser ; Han/hun var også en dejlig person hvorimod der i mindre grad vil være empati over for den fraskilte. Dette knytter sig (igen) til skyldsspørgsmålet (Hvad var din rolle i skilsmissen?), og den fraskiltes gråd og sorg vil i højere grad blive mødt med en intellektuel respons som: Der er nu også fordele ved at være alene ; Jeg kunne nu godt selv engang imellem drømme om at være helt mig selv igen ; Så bliv dog vred på den skiderik, han fortjener ikke andet hvor budskabet i højere grad er, at nu skal den fraskilte til at komme videre. Det er mit indtryk, at hvis man analyserede de film, som arbejder med temaerne skilsmisser eller død, så ville ovenstående blive bekræftet. Jeg mindes at have set adskillige film, hvor hovedpersonerne i film om skilte ofte bliver gjort grin med, eller man oplever en proces, hvor manden (især) går fra at være kejtet og håbløs i forhold til daglig husførelse og børn til at udvikle sig til en spændende mand og modelfoto: bam/scanpix med et nyt liv underforstået, at han ikke begræder, hvad han har mistet. Den efterladte bliver portrætteret med empati og nænsomhed, hvor man måske enten ser og udforsker den psykologiske smerte eller skildrer, hvordan den efterladte langsomt kommer tilbage til verden igen og med en forståelse for den smerte, som den efterladte har været igennem. Den efterladte har fået bearbejdet sin sorg den fraskilte skal til at komme videre og forholde sig realistisk til hvem eks en var, og hvad den fraskiltes egen rolle i skilsmissen handlede om. Tidligere var det almindeligt, at enken eller enkemanden bar et sorgbind eller gik i sort i en længere periode. Sådan gør vi ikke mere. Men på mange måder har det jo været et klart, tydeligt og respekteret signal til omverdenen om, at personen var i en sorgproces med al den sårbarhed og skrøbelighed, som døden medfører. Noget lignende har aldrig været opfundet til efterladte ved skilsmisser men tabet og sorgen kan absolut være lige så voldsom og dybfølt. # 8: Nu må det snart være slut Nu må det snart være slut knytter sig til ovenstående tese nr. 7, men fortjener alligevel sin egen plads. Der er lavet mange studier over, hvor lang tid det tager at komme over en ægtefælles død. I dag tænker vi oftest et til to år snarere to end et år. Der er sværere at gøre op, hvornår den fraskilte er ovre sin skilsmisse og forståeligt nok, fordi en skilsmisse ikke er nær så ren og clear cut som dødsfaldet. Den fraskilte kan blive ved med at have mere eller mindre kontakt med den anden. Mere eller mindre tvunget (fx på grund af børn) og mere eller mindre destruktivt. Der kan hele tiden spilles nye kort i de fraskiltes relation, direkte eller indirekte igennem børn, familie og venner. Hos den efterladte kan man lettere beregne, hvor vedkommende befinder sig på en sorgskala. Det er sværere hos den fraskilte, fordi der stadig er en dynamisk proces i gang også selv om de fraskilte ikke har nogen direkte kontakt med hinanden. Hvis vi skulle forsøge at måle skilsmissesorgen, vil spørgsmål rejse som: Er det et psykologisk sundhedstegn, hvis den fraskilte næsten ingen kontakt har med eks en eller gør det modsatte sig gældende? Skal den fraskilte kunne tåle at se eks en med en ny kæreste og ikke lade sig mærke af det? Vanskeligheder og dilemmaer, som ikke optræder hos den efterladte. 10 Psykolog nyt

7 Jeg ved heller ikke, i hvor lang tid man kan gøre sig fortjent til at kunne titulere sig selv som fraskilt i forhold til, om man er enlig eller single (som det hedder på nudansk). At være enke eller enkemand har ikke den samme nødvendige tidsbegrænsning enke kan man være i mange år, uden at nogen ville synes, at den beskrivelse vil være suspekt. Er man fraskilt på 10. år, hænger man så ikke fast i noget? # 9: Hvad skal du fortælle den nye Formodentlig og forhåbentlig kommer der på et tidspunkt en eller flere potentielle kærester ind i billedet, og hvad er det så lige, man skal sige om, hvorfor man blev skilt? Og én skilsmisse er ligesom accepteret, men to skilsmisser, så må der jo være noget galt? Det er måske ikke lige til at se, men det må jo være der et eller andet sted? Er man valgt fra hvorfor så det? Har man selv valgt fra hvad kan den nye kæreste stole på? Den efterladte enken eller enkemanden har ikke på samme måde et forklaringsproblem. Det kan give den nye kæreste præstationsangst, fordi den afdøde måske bliver idealiseret og ægteskabet idylliseres, men det er en anden problematik. Der er som udgangspunkt ikke noget suspekt hos den efterladte. Der er ikke nødvendigvis skjulte sider, som skal graves frem. # 10: Alt håb er ikke ude En ikke uvæsentlig forskel på skilsmisse og dødsfald er den fortsatte mulige relation. Eks en lever jo lige derovre måske ser man ham eller hende i bybilledet eller til bestemte lejligheder. Er man fravalgt, er det selvfølgelig rigtig hårdt. Det river i såret at se den anden. Måske ser eks en endnu bedre ud end nogen sinde og udstråler, at det går storartet i det nye liv. Ordsproget Så længe der er liv, er der håb gælder også i kærlighedsrelationer. Alle fraskilte kender til historier, hvor fraskilte igen har fundet hinanden og nu har det så fantastisk. Sådanne forestillinger giver næring til håb og gør det vanskeligere for den fraskilte at slukke lyset helt. Derfor kan det også være vanskeligere at involvere sig i nyt forhold, idet man jo her signalerer, at man har opgivet troen på en genforening. Den efterladte ved, at lyset er slukket. Han eller hun kommer aldrig mere tilbage det er slut, slut og slut, hvor smerteligt det end måtte være. Men sorg og savn lettes måske (trods alt) af, at den efterladte ved, at han ingenting kan gøre. Der er heller ikke små glimt af den anden højst i vedkommendes egen fantasi eller i albummet fra dengang Jeg forestiller mig ikke, at de ti teser er fyldestgørende i beskrivelsen af forskellen på en ufrivillig påtvungen skilsmisse og et dødsfald af en ægtefælle. Hertil er området for kompleks og nuanceret. Men de kan måske nuancere forståelsen for den fraskilte og belyse, hvorfor en skilsmisse er eller kan være en meget svær belastning for den berørte person. Måske sværere på nogle områder end det at miste en ægtefælle ved dødsfald. Og atter med streg under: at teserne ikke er i en konkurrence om, hvad der er værst, og hvem man skal have mest ondt af. Livet er hårdt, og når man først har indset det, er det lidt lettere! En grundantagelse, jeg ofte gentager for mig selv og for mine klienter. Ikke som kynikeren, men som pragmatikeren og som et psykologisk værn mod idylliseringen af det perfekte liv. Heri ligger også beskyttelsen imod bitterhed og selvmedlidenhed. Søren Braskov, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi litteratur Braskov, Søren & Neumann, Asger: Om skyld, forsoning og tilgivelse. Erhvervspsykologi, vol. 7, nr. 1, 2009, p Danmarks Statistik Braskov, Søren & Neumann, Asger: Om skyld, forsoning og tilgivelse. Erhvervspsykologi, vol. 7, nr. 1, 2009, p Haldford, K.; Nicholson, J. & Sanders, M: Couple Communication in Stepfamilies. Family Process, 46(4), , Psykolog nyt

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

I farlige omstændigheder

I farlige omstændigheder 6 27. marts 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I farlige omstændigheder De lykkelige omstændigheder kan ændre karakter, hvis man bliver fyret under graviditet. Dansk Psykolog Forening har lige været

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede (Carsten Bruun, Livet uden Lena, Kr. Dagblad, 22.02.2014) Sorg - når ægtefællen dør Jorit

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven.

Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven. Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven. Dette er et redskab til at håndtere krisesituationer. Det kan være en alvorlig ulykke, skilsmisse, langvarig sygdom, eller et dødsfald hvor børn / voksne i Blommehaven

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

Relationers betydning (gode/dårlige minder) Ny viden! (vi er mere optaget af selvværd og trivsel end man var i pligtkulturen)

Relationers betydning (gode/dårlige minder) Ny viden! (vi er mere optaget af selvværd og trivsel end man var i pligtkulturen) GAMMELBRO 2012 Trivsel i de nære relationer Ved Psykolog Inge Vesterdal 2012 . RELATIONER ELATIONER. Relationers betydning (gode/dårlige minder) Ny viden! (vi er mere optaget af selvværd og trivsel end

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere