D &... D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D. 31 31 32 32 &... D."

Transkript

1

2 2 Indhold I Manuel skemalægning 4 II Skemalægning af timer i lektionsplan 4 1 At skemalægge... lektioner 4 2 Låse lektioner Flytte lektioner Bytte... lektioner 10 5 Bytteforslag Skemalægning... med kollisioner 15 7 Opløs... kobling i skemaet 17 8 Ej skemalagte... lektioner 17 9 Tildele... lokaler Vurdere... den aktive lektion Planlægge... i oversigtsskemaer 20 III Planlægningsskemaet 21 1 At skemalægge... lektioner 23 2 Låse lektioner Bytte... lektioner 25 4 Skemalægning... med kollisioner 25 5 Slette... lektioner 25 6 Tildel... lokale 25 7 Fortryd IV Skemadialogen 28 1 Generelt Valgfeltet Time detaljevinduet Undervisning... søgning 29 Time tilgængelighed Tidsønsker Individuelle indstillinger Fanen 'Information' Vindueslogik Skemafunktioner Skemalæg lektion Slette/omlægge... lektioner 32 Planlæg med kollision Flyt lektion med... Drag&Drop 32

3 Indhold 3 Fortryd Tildel lokale Vis reservelokale Ny aktuel undervisning Undervisning... låses 34 Optimering Bedømmelse... for indeværende 35 Ændre læreren... for faget 35 4 Vis funktioner Vise alle lærere... af en klasse 36 Vis alle klasser,... lærere og lokaler 37 Vis 2. undervisning Slet række Vis undervisningsfarver Indstillinger Vis et specifikt... element 38 5 Genvejstaster V Bytte lektioner 39 1 Bytteforslag Byttekæde VI Skemalægge halve timer 42 VII Multi-tidstabel 43 Indeks 44 3

4 4 1 Manuel skemalægning Untis tilbyder flere forskellige muligheder for manuel skemalægning (planlægning, flytninger og sletning af timer): den manuelle skemalægning af lektionsplaner, planlægningsskema og skemadialogen. De vigtigste funktioner såsom planlægning, flytning, bytning, låsning og sletning af timer, såvel som den manuelle tildeling af lokaler, er mulige med alle tre værktøjer. Planlægningsskemaet og skemadialogen tilbyder specielle funktioner og ekstra information. 2 Skemalægning af timer i lektionsplan Den enkleste måde at skemalægge på, hvilket ikke involverer at lære nye vinduer at kende, er ved at skemalægge i den normale lektionsplan. De følgende opgaver kan løses manuelt for en normal klasseeller lærerplan: 2.1 planlæg ikke-skemalagte lektioner lås lektioner byt lektioner, der i forvejen er skemalagte slet lektioner og tildel lokaler manuelt. At skemalægge lektioner Formålet med første øvelse, er, at placere timer i et tomt skema, og låse dem for at forhindre det automatiske planlægningsværktøj at flytte dem under en senere optimering. 1. Åben filen demo.gpn og slet nuværende skema via "Planlægning Slet det lagte skema' 2. Ikke-skemalaget timer vil nu blive placeret ved siden af skemaet, og kan blive lagt over i skemaet ved hjælp af 'drag & drop.' Når du klikker på en time, du vil skemalægge, vil du se mulige tidsintervaller i skemaet. Grønne felter indikerer et godt tidinterval at placere timen i uden risiko for kollisioner. Softwaren tager også alle andre indstillinger, du nu har, i betragtning. F.eks.: Fredag vises som en ikkemulig dag for lektionen 'Mus' for klasse 1a, fordi læreren Callas har fået tildelt en fridag om fredagen ('Lærere Tidsønsker').

5 Skemalægning af timer i lektionsplan 5 Tip: Du kan benytte knappen <Elementets farve> i vinduet for 'tidsønsker' for at specificere de viste farver for de forskellige tidsønsker. Dette er nødvendigt, hvis der f.eks. er problemer med at skelne mellem grøn og rød. Hvis du klikker på knappen <Indstillinger> og derefter sætter hak i feltet 'DragDrop: farver samme som tidsønsker' under fanen 'Layout 2', vil indstillingerne også blive brugt for den manuelle planlægning af skemaer. Undervisning er automatisk vist og lagt som single- eller dobbelttimer (eller blokke) i overensstemmelse med indstillinger lavet for dobbelttimer under undervisning. Når der er mere end én ikke-skemalagt lektion for en bestemt undervisning, vil de individuelle lektioner blive vist stablet. Når der er tale om flere end tre lektioner, vil antallet af ej skemalagte lektioner også blive vist.

6 6 Du kan selv bestemme, hvor de ikke-skemalagte lektioner skal placeres, ved blot at gruppere stablen omkring den ønskede position i skemaet. Efter at have højreklikket og valgt 'Omgruppér ej skemalagte lekt.' vil stablen automatisk blive "ommøbleret".

7 Skemalægning af timer i lektionsplan 7 Alternativt kan du skemalægge lektionerne fra undervisningsvinduet. For at gøre dette skal du klikke på den relevante lektion i kolonnen 'Ej skemalagt' og bruge drag & drop for at placere den i skemaet. Lokaletildeling

8 8 Et lilla felt indikerer, at det er muligt at skemalægge lektionen uden klasse- og lærerkonflikter, men at lokaleledighed (dvs. dét rum, som er afsat til lektionen - og alle alternative lokaler - ikke er frie) forhindre lektionen at blive lagt (se figur). Hvis du placere en lektion i et lilla felt, vil lektionen blive lagt uden et lokale. Lokaletildelingen af den lektion, som allerede var skemalagt i denne situation, vil ikke ændre sig. Der vil lyde et kort bip som en yderligere advarsel for at indikere, at lektionen er blevet lagt uden lokale (se venligst i kapitlet "Tildele lokaler"for mere information). 2.2 Låse lektioner Hvis du ønsker at låse skemalagte timer, skal du klikke på <Undervisning låses> i skemaets værktøjslinje. Dette vil forhindre det automatiske planlægningsværktøj i at flytte lektionen under en optimering. Alternativt kan du låse lektioner ved et trykke <F7>. Den samme tast bruges til at åbne en lektion igen. Låste lektioner er markeret med en stjerne (*) i lektionens detaljevindue ved siden af undervisningsnummeret. Du kan også vælge at vise stjernen i skemaet (under 'Layout 2 via <Indstilling af skema>).

9 Skemalægning af timer i lektionsplan 9 Tip: Du kan se alle låste lektioner i vinduet 'Planlægning Låst/ignoreret undervisning'. Vinduet tillader dig også at åbne lektionerne på forskellige niveauer. Se venligst kapitlet "Låst undervisning". 2.3 Flytte lektioner Lektioner kan nemt blive flyttet fra et felt i skemaet til et andet ved brug af drag & drop. Tomme grønne felter indikerer et godt tidinterval at placere lektionen i uden risiko for kollisioner. De forskellige nuancer af grøn angiver egnetheden af placering af den valgte lektion. Jo mørkere, jo bedre. Evalueringen afhænger af de parametre, du har indtastet (tidsønsker, dobbelttimer, vægtning osv.). Røde felter angiver at skemalægning er mulig uden kollisioner, men at skema vil blive signifikant værre, bl.a. på grund af blokering (tidsønske -3). Skemaets detaljevindue viser hvilket element, der er blokeret.

10 10 Lilla felter indikerer, at lokalet tildelt en lektion ikke er ledigt. Flyt dobbelttimer og lektionsblokeringer samme vej, som du ville gøre for single lektioner. Men hvis du kun ønsker at flytte én time fra en undervisningsblok eller dobbelttime, kan du klikke på <CTRL> tasten for at vælge, hvilken lektion, du ønsker at skemalægge. Det vil resultere i, at lektionerne nu vil blive vist som single lektioner og kan flyttes individuelt. 2.4 Bytte lektioner Hvis du vælger en lektion i skemaet og flytter det ved at holde venstre museknap nede, vil de skemalagte lektioner vise bestemte egenskaber: a) Ingen markering af lektionen Hvis du vil flytte lektionen Ti-5 for klasse 1a til Ti-1, vil du se, at den første lektion ikke er markeret, dvs. den ikke er velegnet til en bytning, fordi det vil kollidere med lektionen. Hvis du alligevel placerer den på To-1, vil Untis spørge om du ønsker at gemme blokken og tage den lagte lektion ud af skemaet eller om du ønsker at skabe en kollision.

11 Skemalægning af timer i lektionsplan 11 b) Blå pil Hvis en skemalagt lektion har en blå pil i øverste venstre hjørne, er en byttekæde mulig for denne lektion. I vores eksempel vil dette fx være onsdag første lektion (On-1). Byttekæden er illustreret med røde pile i skemaet. Hvis du slipper lektionen og bekræfter, vil lektionerne blive byttet.

12 12 c) Blå pil og grøn baggrund Lektioner med en grøn baggrund er også egnet til 2 bytninger (fx To-1). Hvis du lægger en lektion på sådan en position, vil den fremkomne dialog give dig mulighed for at vælge, om du vil bytte de 2 lektioner (Ti-5 med To-1) eller hvis du ønsker at lave en byttekæde. 2.5 Bytteforslag Udover bytteforslagene vist i skemaet med drag&drop funktionen, er der en separat funktion, som giver dig flere muligheder. Via menufanen 'Planlægning' kan du åbne en vinduesgruppe for 'Bytteforslag'

13 Skemalægning af timer i lektionsplan 13 Alternativt kan denne funktion tilgås via knappen <Bytteforslag> for hvert individuelt klasseskema. 2-, 3- og 4-vejs bytninger kan foreslås for klassen. Kolonnen 'Gevinst' indikerer, hvorvidt skemaet vil forbedres (positive værdier) eller forringes (negative værdier) baseret på de indtastede data. Kolonnen 'Konsekvens' viser den værste konflikt, som den pågældende bytning vil forårsage, hvis skemaet sandsynligvis vil blive forringet. Men hvis skemaet øjensynligt bliver forbedret (positive værdier i kolonnen 'Gevinst'), vil emnet for den største forbedring blive vist her. Mulige bytteforslag illustreres ved røde pile i skemaet. Et klik på knappen <Byt> udfører den valgte bytning. Knappen <Opdater> vil justere bytteforslag til den aktive lektion i skemaet.

14 14 Kryds-klasser forslag Det er ofte nødvendigt at udføre bytninger på tværs af flere klasser. For at kunne gøre dette, skal du sætte hak i boksen 'På tværs af klasser' i vinduet 'Bytteforslag'. Eksempel: Lektionen i tysk for klasse 1b om mandagen, 5. lektion (Ma-5) skal byttes. Bytningen vist i nedenstående figur vil give en forbedring på 238 point ('Gevinst'). Den potentielle gevinst er høj, fordi dette ville fjerne en kerne-tidsoverskridelse (tidsønske). Det kan dog kun gennemføres uden kollision, hvis et andet byt foretages samtidigt. Lærer Rubens, som underviser tysk for klasse 1b har en planlagt lektion med klasse 1a om Mandagen4. Den ekstra klasse er derfor 1a og dette er vist i kolonnen 'Spring kla'. Mulighederne for at flytte denne lektion til hvor Rubens tager klasse 1a, vises i nederste sektion af vinduet 'Bytteforslag'. Den bedste mulighed ville dog føre til en forringelse i skemaet for klasse 1a på 66 point, da det ville resultere i en dobbeltlektionsfejl for tysk. Differencen i vurdering af begge bytninger vises i kolonnen 'I alt'. Kun forskellige lærere Hvis en lærer underviser i flere fag, er det sjældent ønskeligt, at der tilbydes bytninger mellem disse fag. Hvis du sætter hak i boksen 'Kun forskellige lærere' undgår du, at sådanne bytteforslag bliver vist.

15 Skemalægning af timer i lektionsplan Skemalægning med kollisioner Det er ikke muligt at flytte en lektion til et ufarvet felt uden at forårsage en kollision. Detaljevinduet viser undervisningsnummeret og detaljerne for lektionen i konflikt med den flyttede lektion. Hvis du beslutter dig for at lægge en lektion i et sådan felt, vil et vindue dukke op med følgende to muligheder: <Afbryd> - afbryder handlingen. <Gem blok> - den aktive lektion vil blive skemalagt og den originale lektion bliver ikke-skemalagt. <Skab en kollision> skemalægger lektionen med klasse- og måske også lærerkollision. Hvis du vælger 'Gem med lokalekollision' vil lokalet ligeledes blive skemalagt to gange. Detaljevinduet for lektioner viser alle lektionens elementer, som er skemalagt for dette tidspunkt. Ved at sætte hak i feltet "Adskil lektioner ved kollision" (fanen 'Layout 2' under <Indstilling af skema>) kan du se konflikter i skemaet. Se venligst også kapitlet "Layout 2" i sektionen "Skemavisning". Hver af disse lektioner kan markeres og flyttes separat.

16 16 Du kan også flytte alle lektioner, som ligger i samme position (enten som kollisioner eller som klynger i skemalægning). Skema i cluster mode Hvis du ønsker at skifte skemaet til 'cluster mode', skal du sætte hak ud for "DragDrop flere undervisninger" i fanen "Layout 2" under <Indstilling af skema>. Markering med <CTRL> tasten Hvis du normalt ønsker at vælge enkle lektioner, men til tider også ønsker at ændre hele klyngen, kan du holde <CTRL> tasten nede, mens du klikker på den relevante position. Du kan således flytte alle lektioner for denne periode i en enkelt handling. Opløsning Dobbelttimer kan opsplittes direkte i skemaet og man kan derefter skemalægge den nyskabte lektion i en anden position. Eksempel: De koblede timer i periode 7 og 8 på torsdage skal 'opsplittes', da læreren Anders skal til at undervise hans hold på torsdage. Højreklik på dobbeltlektionen og vælg "Opløs kobling". Lektionen er nu afkoblet og den nye undervisning med lærer Anders kan nu nemt blive omlagt vha. drag & drop.

17 Skemalægning af timer i lektionsplan Opløs kobling i skemaet Dobbelttimer kan opsplittes direkte i skemaet og man kan derefter skemalægge den nyskabte lektion i en anden position. Eksempel: De koblede timer i periode 7 og 8 på torsdage skal 'opsplittes', da læreren Anders skal til at undervise hans hold på torsdage. Højreklik på dobbeltlektionen og vælg "Opløs kobling". Lektionen er nu afkoblet og den nye undervisning med lærer Anders kan nu nemt blive omlagt vha. drag & drop. 2.8 Ej skemalagte lektioner Skemalagte lektioner kan trækkes ud af skemaet, hvis man ønsker dem ej-skemalagte. Lektioner kan både trækkes ned i detaljevinduet eller ud i rubrikken til højre for skemaet vha. drag & drop. Alle ikkeskemalagte lektioner for den pågældende klasse og periode vil være at finde i rubrikken til højre.

18 18 Alternativt kan du trække en lektion ud af skemaet med <DEL>-tasten. 2.9 Tildele lokaler Du kan også håndtere lokaletildeling direkte i skemavinduet. Benyt knappen <Tildel/slet lokale> eller brug <CTRL>+R for at tildele skemalagte lektioner et lokale eller slette allerede tildelte lokaler. En detaljeret beskrivelse af denne funktion kan findes i kapitlet "Planlægningsskema Tildele lokaler". Tip: Alle ændringer i skemaet kan fortrydes trin for trin på knappen <Fortryd ændringer>. Ændre lokaler i oversigtsskemaet Som et alternativ til lokaletildelingsdialogen kan du også ændre lokaler i lokaleoversigten. Du skal blot trække lektionen fra et lokale til et andet. Hvis lokalet allerede er optaget, vil der ske en bytning af

19 Skemalægning af timer i lektionsplan 19 lokaler Vurdere den aktive lektion Hvis du ønsker at flytte en lektion, eksempelvis fra Ma-1 til Ti-3, kan du bare gøre dette via drag&drop. Men hvordan finder du ud af, om det er muligt at udfylde en mellemtime med en allerede skemalagt lektion? Klik på positionen, du ønsker at fylde i skemaet og hold venstre museknap nede i mindst 2. sek og bevæg dernæst musen. Skemalagte lektioner, der kan flyttes til den position, vil blive markeret grønne.

20 Planlægge i oversigtsskemaer Du er ikke begrænset til et enkelt skema til manuel planlægning. Du kan også bruge oversigtskemaer for klasser og lærere. Disse hjælper til med at give et overblik over alle klasser og lærere. De ej-skemalagte lektioner vises som små kort under skemaet, og kan blive skemalagt via drag&drop. Du kan reducere visningen til enkle klasser, lærere eller fag for at få et overblik. Du kan filtrere - fx efter alle ej-skemalagte idrætslektioner eller efter enkle klassetrin.

21 Skemalægning af timer i lektionsplan 3 21 Planlægningsskemaet Også i planlægningsskemaet har du mulighed for manuelt at lave ændringer i dit skema. Alle funktioner for manuel skemalægning, som er beskrevet i kapitlet "Planlægge i skemaet" er også tilgængelige i planlægningsskemaet. Dette værktøj tilbyder også ekstra funktioner for at skemalægge lektioner manuelt. Åben filen demo.gpn Åben planlægningsskemaet ved at vælge "Planlægning Skemadialog Planlægningsskema" fra hovedmenuen. Planlægningsskemaet åbner sig og viser den relevante information omkring skemalægning for klasse 1a.

22 22 Du kan se den aktive klasse (1a) i øverste venstre hjørne af skemaet. Fanen "Ej skemalagt" viser en liste over de lektioner, der endnu ikke er blevet skemalagt. Hvis du klikker på undervisning 53 i denne liste, ses det, at der stadig mangler at blive skemalagt to timer. I forhold til alle planlagte lektioner viser det aktuelle skema i vinduet ekstra information om den aktive lektion. Den aktive lektion i eksemplet er undervisning 53 - Tysk for klasse 1a med lærer Rub. Samtidigt ser du hele skemaet for klasse 1a. Hvis du nu ønsker at skemalægge en time af undervisningen i første lektion om torsdagen, ville dette forhindre lærer Callas' musiktime ('MU') med klasse 1a. Dette er dog ikke den eneste undervisning, som kan forhindre konflikt-fri planlægning første lektion om torsdagen. Undervisning med lærer 'Rub' er også allerede planlagt for denne plads. Detaljevinduet for skemadialogen viser også denne information. Detaljevinduet for skemadialogen indikerer derfor alle lektioner, der kan forhindre konflikt-fri planlægning for den i øjeblikket aktive lektion.

23 Planlægningsskemaet At skemalægge lektioner... Angiver en lektion af den aktive undervisning.... Angiver låste lektioner af den aktive undervisning (se venligst kapitlet "Låse lektioner"). x... Felter markeret med et x er allerede blokeret af en lærer. F. eks.: lærer Rub er allerede planlagt at undervise klasse 1a for Man-5, hvilket betyder, at undervisning 53 med lærer Rub ikke kan skemalægges for Man-5 uden at skabe en konflikt. X... Et stort X angiver en kobling, som involverer læreren. (f.eks. Ons-5). *x*, *X*, *&*... En markering med to stjerner angiver låste lektioner, som skaber en konflikt (F.eks.: undervisning PE for Tor-7,8 involverer lærer Rub). Låste lektioner kan ikke flyttes af det automatiske planlægningsværktøj (se kapitlet "Låse lektioner"). &... Angiver lektioner med flere ikke-tilgængelige elementer (klasser og/eller lærere) Nogle lektioner, hvor hverken klassen eller læreren er optaget, er markeret med et "-" (f.eks. om mandagen, tirsdagen og torsdagen). Det er ikke muligt at skemalægge her, fordi klasse 1a er blokeret

24 24 pga. et tidsønske om tre eftermiddage for denne uge (se venligst "Klasser Stamdata"). Du kan skemalægge den aktive lektion, hvis et felt er tomt. Skemalæg den endnu ikke skemalagte time af undervisning 53 for Fre-5. Du kan gøre dette ved at dobbeltklikke på feltet eller ved at klikke på knappen. Lokaletildeling Klik på undervisning 21 under fanen "Ej skemalagt". Som du kan se, er nogle af felterne farvet lilla. Dette indikerer, at det tildelte lokale (og alle alternativer) allerede er optaget. Af hensyn til klarheden, kan farvekoderne, som er defineret under stamdata og vist i planlægningsskemaet, deaktiveres ved at klikke på "Vis undervisningsfarver" 3.2. Låse lektioner Lås skemalagte lektioner ved at klikke på <Undervisning låses>, hvis du ønsker at planlægningsværktøjet skal ignorere dem under optimering. Den låste lektion vil nu være markeret med stjerner (, *x*, *X*) og kan ikke flyttes af optimeringsværktøjet.

25 Planlægningsskemaet Bytte lektioner Find en passende bytte-partner for en lektion i samme klasseskema ved at trække lektionen væk (hold den venstre museknap nede). Enhver lektion i skemaet, som er passende til bytning, vil blive vist grønne og markeret med dobbeltpile. Slip lektionen i et valgfrit felt og bekræft handlingen ved at klikke på <Bytning>. 3.4 Skemalægning med kollisioner Som regel går Untis ud fra, at hver lærer, klasse og lokale kun kan være involveret i en enkel lektion af gangen. Softwaren viser en advarsel hver gang, du prøver at skemalægge et element (klasse, lærer, lokale), som er optaget for den pågældende periode. På lignende måde, som når der skal planlægges skema, kan lektioner også blive skemalagt med kollision (Se kapitlet 'Skemalægge lektionsplaner Skemalægge med kollisioner'). 3.5 Slette lektioner Slet skemalagte lektioner ved at vælge lektionen og klikke på <Slet lektion> eller ved at trykke på <DEL>tasten. Lektionen vil dukke op i vinduet "ej skemalagt" igen. (Alternativt kan du slette ved at dobbeltklikke på den aktive lektion). 3.6 Tildel lokale Benyt knappen <Tildel / slet lokale> for at tildele skemalagte lektioner et lokale eller slette allerede tildelte lokaler. Du kan finde denne funktion fra skemaet, planlægningsskemaet eller skemadialogen. Undervisningen i håndarbejde i 7. og 8. time om tirsdagen skal tildeles et andet lokale. 1. Åben filen demo.gpn og åben derefter planlægningsskemaet ('Planlægning Skemadialog Planlægningsskema'). 2. Bevæg musen henover Tor-7 og vælg <Tildel / slet lokale>. Alternativt kan du åbne vinduet med tastekombinationen <CTRL>+R. Den venstre rude i dialogen, som nu ses, oplister lokalerne involveret i denne undervisning. Du kan selv vælge hvilke lektioner, der skal involveres i lokaleændringen via funktionen "Tildel lokale til": a) en enkelt time b) hele blokken c) alle timer i undervisningen Planned: Actual: Tea.: det ønskede lokale, som skal tildeles lektionen lokalet, som aktuelt er planlagt læreren tildelt denne lektion I dette eksempel, skal en lokaletildeling ændres til en dobbelttime, så 'hele blokken' vælges.

26 26 Den højre rude oplister de ledige lokaler. Søjlerne indikerer: Lok. Navnet på lokalet Plad. Lokalets kapacitet/plads (hvis defineret i stamdata) Res.lok. Reservelokale, som er et alternativ til det valgte lokale Res.st-l Reservelokale, som er et alternativ for klasseværelse. Vælg nu et lokale(f.eks. R1a) og klik på <Tildel lokale>. Lokale R1a vil nu være tildelt i stedet for værkstedet. Klik på anden række i venstre rude og byt lokalet 'TW' ud med et andet lokale (f.eks. 'PL'). I stedet for at bruge <Tildel lokale> knappen, kan du tildele det nye lokale ved at dobbeltklikke.

27 Planlægningsskemaet 27 Detaljevinduet for planlægningsskemaet vil nu vise det nytilføjede lokale for 7. og 8. time. De tidligere tildelte lokaler er angivet i parentes. Du kan trykke <Slet lokale> for at slette et lokale, som allerede er blevet skemalagt. Hvis du sætter hak i feltet "Vis også lokaler, der er optaget" i lokaletildelingsdialogen, vil du også i listen kunne se de lokaler, som er optaget i den pågældende periode. Hvis du ønsker at tildele et af disse rum, kan du: fortrænge nuværende undervisning skabe en kollision eller bytte lokaler

28 Fortryd Ethvert planlægningstrin udført i skemaet eller i planlægningsskemaet er bogført under fanen "Historik", og kan fortrydes - trin for trin - ved brug af knappen <Fortryd>. Et klik på <Slet liste> vil tømme listen for alle viste planlægningstrin. Samtlige funktioner beskrevet i kapitlet "Planlægningsskema" er også at finde i skemadialogen. 4 Skemadialogen Skemadialogen indeholder funktioner for at placere og flytte lektioner manuelt. Ugens lektioner er arrangeret i søjler fra toppen og elementerne (lærere, klasser, lokaler) i rækker fra siden. 4.1 Generelt Det følgende eksempel giver et overblik over den type af informationer, som er at finde i skemadialogen. Åben demo.gpn og derefter "Skemalægning Skemadialog" Valgfeltet Indtast nummeret på den undervisning, du ønsker at se eller redigere (undervisning 11 i eksemplet) i valgfeltet.

29 Skemadialogen Time detaljevinduet Den nederste sektion af skemadialogen viser information omhandlende den valgte undervisning. Dette svarer til visningen af time detaljevinduet i det normale skema. Se venligst kapitlet "Skema visning" for en detaljeret beskrivelse af felterne. Den midterste sektion indeholder detaljer for alle klasser, lærere og lokaler involveret i den aktive/valgte undervisning for hele ugen Undervisning søgning I stedet for at indtaste et undervisningsnummer kan du benytte valgfeltet til at søge efter en specifik undervisning ved at indtaste en kombination af detaljer (klasser, lærere og/eller fag involverede) separeret med komma Indtastningen 1a, Dan vil vise undervisningen af faget Dan for klasse 1a Indtastningen Arist, 1b vil vise den første lektion lærer Aristoteles underviser for klasse 1b. Time tilgængelighed Lektion 11 er skemalagt til onsdag, 1. time, og lørdag, 4. time, som vist af ikonet i første række. Et tomt felt i tabellen angiver en time, som er ledig til skemalægning af et element (lærer, klasse eller lokale). I eksemplet er Fre-5 stadig ledigt for klasse 1a og 1b. Man kan nemt kontrollere dette ved at kryds-tjekke detaljerne i klassernes skemaer.

30 Tidsønsker Ethvert tidsønske indtastet for en lektion (i rækken "Undv.") eller for elementerne involveret, er markeret med deres relevante farvekode. Tidsønsker indtastet under Stamdata for et fag vises i en separat række. Eksemplet viser, at der er blevet indtastet tidsønsker for fagene 'Slø' og 'Hus'. Hvis du har indtastet uspecificerede tidsønsker, kan du tildele disse en anden farve i tidsønskevinduet (f.eks. lilla for -3 for klasse 3b). Tidsønsker indtastet under Stamdata eller Undervisning kan slettes direkte i skemadialogen ved at klikke på knappen <Slet lektion>, eller ved at trykke på <Delete> tasten Individuelle indstillinger Når du bruger Untis software på to forskellige computere (f.eks. i skole og i hjemmet), vil du sjældent arbejde med to identiske systemer. Forskelle i hardware (skærm, grafikkort m.m.) kan nødvendiggøre tidskrævende og irriterende justeringer, når der skiftes fra det ene system til et andet. Dine individuelle indstillinger for skemadialogen (f.eks. skriftstørrelse, kolonnebredde osv.) er derfor gemt lokalt på din computer i filen view.ini. Dette sparer dig for at genindtaste dine indstillinger, når du åbner filen på en anden computer Fanen 'Information' Her finder du ekstra information om den aktive lektion såsom antal ej skemalagte lektioner eller de samlede skemalagte lektioner for klassen pr. uge og pr. år. 4.2 Vindueslogik Ligesom de fleste funktioner i Untis applikationen, kommunikerer skemadialogen med alle andre vinduer. Synkronisering Når du åbner et undervisningsvindue (eller skema) og vælger en lektion, viser skemadialogen automatisk den aktive lektion og omvendt, undervisningsvinduet viser altid den valgte lektion i skemadialogen. Låse undervisning Aktiver knappen <Undervisning låses> for at låse visningen af skemadialogen.

31 Skemadialogen 31 Vindue i baggrunden Som regel kan du bringe et vindue frem (aktivere et vindue) ved at klikke på det. Skemadialogen giver dig mulighed for at undertrykke denne opførsel ved at aktivere funktionen "Vinduet i baggrunden" under <Indstillinger>. Flytte faner De individuelle faner i skemadialogen (Ej skemalagt, Information...) kan også placeres ved siden af hinanden. Dette giver dig mulighed for at udnytte skemaområdet bedre og øge klarheden. 4.3 Skemafunktioner I skemadialogen står en række forskellige skemafunktioner til rådighed: Skemalæg lektion Slet lektion Planlæg med kollision Flyt lektion med Drag&Drop Fortryd Tildele lokale Vis Reservelokale Ny aktuel undervisning Undervisning låses Optimering Gennemgå aktuelle tidspunkt Ændre læreren for faget Skemalæg lektion Skemalæg lektioner ved brug af en af følgende metoder: Ved at dobbeltklikke på en lektion Ved at klikke på knappen <Skemalæg> Ved at trykke på tasten K Via genvejsmenuen (højre museklik) (se kapitlet "Slette lektionsblokke".)

32 Ved at bruge drag&drop fra tabellen med de ej skemalagte lektioner. Slette/omlægge lektioner Slet (omlæg) lektioner ved brug af en af følgende muligheder: Ved at dobbeltklikke på en aktiv lektion Ved at klikke på knappen <Slet lektion> Ved at trykke på <Delete> tasten Via genvejsmenuen (højre museklik) Ved brug af drag&drop i detaljevinduet for lektionen Slette lektioner i en række Klik på <Slet række>, hvis du ønsker at slette hele skemarækken for et specifikt element (f.eks. klasse 1a). Slet (aktivér) lektion Hvis du sletter en ikke-aktiv lektion via <Slet lektion>, kan den pågældende lektion straks omlægges (dvs. skemalægges på ny). Lektionen aktiveres automatisk, så du med det samme kan lægge det i et nyt felt. Man kan alternativt også bruge genvejen <CTRL>+X Planlæg med kollision Untis vil advare dig, hvis du prøver på at skemalægge en lektion, som allerede er optaget af en anden klasse, lærer eller lokale. I dette tilfælde: udfør en kollision, som beskrevet i kapitlet "Skemalægge lektionsplaner Skemalægge med kollisioner" Flyt lektion med Drag&Drop Lektioner i skemadialogen kan flyttes på samme måde som lektioner direkte i skemaet. Klik på en lektion i skemadialogen og træk det væk ved at holde venstre museknap nede. Alle de timer, hvor lektionen kan lægges, er markeret med grøn i rækken "Undv.". Når musen passerer en skemalagt lektion, vil lektionens detaljer automatisk dukke op i detaljevinduet. For klarhedens skyld viser de røde pile de mulige felter i skemaet, som lektion kan flyttes hen til. Dette giver dig mulighed for at få et overblik over, om flytningen vil være fordelagtig for klasser og/eller lærere. Slip lektionen i et passende felt (f.eks. Fre-5) ved at give slip på venstre museknap. Lektioner markeret med ikonet er ledige til bytning.

33 Skemadialogen Fortryd Hvert planlægningstrin udført i skemaet er bogført under fanen "Historik" og kan fortrydes - trin og trin ved at benytte knappen <Fortryd>. Ved at klikke på <Slet liste> slettes alle planlægningstrin vist i historik-listen Tildel lokale Benyt knappen <Tildel / slet lokale> i genvejsmenuen for at tildele skemalagte lektioner et lokale via lokaletildelingsdialogen, eller tryk <CTRL>+R. Funktionaliteten af dialogen er beskrevet i kapitlet ' Planlægge skema Tildel lokale '. Når musen føres henover rækken "Lok." under den aktive lektion, og du klikker på knappen <Tildel / slet lokale>, slettes lokalet, som allerede var tildelt, øjeblikkeligt og bliver erstattet med det udpegede lokale Vis reservelokale Når musen er placeret over rækken "Lok.", vil funktionen <Reservelokale> blive aktiveret. Klik på denne knap for at vise et alternativt lokale specificeret under Stamdata. I eksemplet er dette lokalet R1b (første reservelokale for R1a). Klik igen for at se det andet alternative lokale (R2a) osv.

34 34 Du kan også se kapaciteten af lokalerne under skemadialogens indstillinger, hvis kapaciteten er indtastet under Stamdata Ny aktuel undervisning Klik på en lektion og derefter på knappen <Ny aktuel undervisning> for at aktivere den. Du kan alternativt benytte tastekombinationen <CTRL>+<ENTER>, eller dobbeltklikke på lektionen, du ønsker at aktivere Undervisning låses Klik på <Undervisning låses> for at låse den valgte lektion (eller for at 'åbne' en allerede låst lektion). Låst undervisning vil ikke blive flyttet af en eventuel optimering. Låst undervisning er markeret i rækken "Undv." og markeret med en stjerne (*) i elementrækken. Du kan også markere et helt område i skemadialogen og derefter klikke på <Undervisning låses> for at låse alle valgte lektioner. Samme funktion er tilgængelig via genvejsmenuen, som er at finde ved et klik med højre museknap Optimering Funktionen giver dig tilladelse til, at starte optimeringsprocessen fra skemadialogen. Skemaet er betinget låst, dvs. at lektionerne, som allerede er skemalagt, ikke bliver påvirket af optimeringsprocessen. Optimeringsværktøjet vil kun placere ej skemalagte lektioner. Det efterfølgende bytte-optimeringsværktøj kan dog godt bytte alle låste lektioner. Et skema beregnes ved brug af strategi A.

35 Skemadialogen Bedømmelse for indeværende Funktionen vurderer alle timerne for ugen for at bestemme deres egnethed for at blive skemalagt for et specifikt tidspunkt. Før musen over en fri time for klassen og klik på knappen i værktøjslinjen i skemadialogen. Positionen, for hvilken der ledes efter en lektion, indikeres med ikonet i undervisningsrækken. Softwaren vurderer nu alle timer for ugen for at bestemme deres egnethed for at blive skemalagt på et bestemt tidspunkt. Resultaterne fra beregningerne vises i rækken "Undv.". Jo mindre værdi, jo mere passende er positionen Ændre læreren for faget Benyt denne funktion i skemadialogen for at erstatte en undervisningslærer med en anden. Aktivér en lektion og klik på. En dialog åbnes, hvor du kan ændre læreren for lektionen. Den venstre side af vinduet viser læreren for den aktive undervisning. Den højre side viser alle de ledige lærere (baseret på deres egne skemaer), der kan overtage ALLE timerne for den aktive undervisning. De følgende ekstra detaljer udbydes for at lette beslutningsprocessen: Ugelek: Antal af ugelektioner undervist af læreren. EjSk: Antal af ej skemalagte lektioner. Har fag: Læreren underviser allerede i dette fag. Lærer komp.: Læreren er kvalificeret til at undervise i dette fag. Eksemplet viser, at "Anders", "Gauss" og "Curie" kan overtage undervisningen. Dog er det kun "Anders", der har kvalifikationerne for faget. Klik på <Tildel lærer> for at tildele læreren til undervisningen.

36 36 Hvis du sætter hak i boksen 'Vis lærere med kollision', vil alle lærere blive vist, for hvem skemaændringer er nødvendigt at blive udført for at de kan tildeles denne lektion. Derfor er det vigtigt at vide, hvor mange kollisioner, der skal løses, og hvornår kollisionerne sker. 4.4 Vis funktioner Funktionerne beskrevet nedenfor kan bruges til at ændre visningen af skemadialogen Vise alle lærere af en klasse Placer musen over en klasserække for at vise skemaet for alle lærere involverede i klassen. Lærere, som ikke er tildelt undervisning for en klasse i denne periode, listes først, dernæst følger de ikke-koblede lærere.

37 Skemadialogen 37 Placer musen over en lærerrække for at vise skemaet for alle klasser, som læreren er involveret i Vis alle klasser, lærere og lokaler Benyt denne funktion for at vise alle klasser, lærere og lokaler for din skole i skemarækkerne i skemadialogen. Hvis du kun ønsker at vise klasserne, skal du holde <SHIFT> nede, mens du gør brug af funktionen. Placer musen over lærerrækken, hvis du ønsker at alle lærerne skal listes først (under den aktive undervisning). På samme måde skal du gøre for hhv lokalerækken og klasserækken, hvis du ønsker at liste lokaler eller klasser først Vis 2. undervisning Denne funktion viser ikke kun den aktive undervisning, men også den undervisning, musen har markeret. Funktionen "2. undervisning" giver dig også lov til at se ekstra information om den markerede undervisning Slet række Benyt denne funktion til at slette alle de rækker i skemavinduet, som er placeret under musens markering. Bemærk, at den aktive undervisning stadig vil være at se Vis undervisningsfarver Farverne, som er defineret for stamdata elementer og individuelle lektioner, kan aktiveres og deaktiveres ved brug af knappen <Vis undervisningsfarver> Indstillinger Denne funktion indeholder flere forskellige indstillinger, som har at gøre med layoutet af skemadialogen.

38 Vis et specifikt element For at frembringe skemaet for ethvert element (eller undervisning), skal du blot indtaste navnet på elementet eller undervisningsnummeret et valgfrit sted i skemavinduet og trykke <ENTER>. Eksemplet viser, at betegnelsen for Idrætshallen 1, Id1, er blevet indtastet. Softwaren svarer ved at vise lokalets tilgængelighed. Hvis du ønsker at skifte til en anden undervisning, men stadig ønsker at se ledigheden af Id1, kan du låse denne række (ligesom enhver anden række) ved at klikke på "Vis alle linjer". Elementet er nu markeret med et "+" foran navnet og vises indtil du fjerner det med knappen "Vis ej markerede linjer". 4.5 Genvejstaster De fleste af skemadialogens funktioner kan aktiveres med genvejstaster (altså uden brug af musen) Brug <CTRL>+<TAB> for at skifte mellem individuelle vinduer i Untis. Når skemadialogen er åben, fremhæver en blå rektangel hvilken del af dialogen, der er aktiv.

39 Skemadialogen 39 For at bevæge dig fra felt til felt i øvre del af skemadialogen, kan du benytte <ALT>+<Venstre piletast> og <ALT>+<Højre piletast>. Inden for et felt kan du bevæge dig imellem de individuelle elementer med <TAB> tasten. I midten af skemadialogen kan du benytte piletasterne for at kontrollere musen. De følgende genvejskombinationer er også mulige: <CTRL> + <Højre piletast>: sidste time i ugen <CTRL> + <Venstre piletast>: første time i ugen <ALT> + <HOME>: første time på dagen <ALT> + <END>: sidste time på dagen <CTRL> + <Pil op>: første række <CTRL> + <Pil ned>: sidste række <CTRL> + <Højre piletast>: næste dag <CTRL> + <Venstre piletast>: forrige dag Flere skemadialogfunktioner kan også bruges ved brug af følgende genvejstaster: <INSERT>: Skemalæg lektion <DEL>: Slet lektion <CTRL> + <X>: Slet aktuel lektion <F7>: Undervisning låses <CTRL> + <ENTER>: Ny aktuel undervisning <CTRL> + <R>: Tildel lokale <CTRL> + <SHIFT> + <ENTER>: 2. undervisning <F8>: Reservelokale 5 Bytte lektioner Foruden time-byttefunktionen ved brug af drag&drop, tilbyder skemadialogen ekstra funktioner til at bytte i forvejen skemalagte timer. Brug disse funktioner, når skemaet kræver yderligere forbedringer. 5.1 Bytteforslag Fortløbende bytninger Byttekæde Bytteforslag Denne funktion tilbyder bytteforslag for en markeret time i klasseskemaet. Til dette formål vil Untis evaluere skemaet baseret på dine vægtningsindstillinger og indikere, hvis skemaets kvalitet kunne blive bedre eller værre.

40 40 Åben funktionen ved at klikke på knappen <Bytteforslag> i skemadialogen. Disse funktioner er beskrevet i kapitlet 'Skemalægning af timer i lektionsplan Bytte lektioner'. Måske vil du i praksis gerne flytte en undervisning til et andet felt i skemaet, som allerede er optaget af en anden undervisning. Denne undervisning ville så blive misplaceret og være nødsaget til at flytte til et andet felt. De samme bytteregler gælder også for den anden undervisning: enten finder softwaren et passende sted i skemaet eller også vil undervisningen blive forflyttet endnu engang. Denne kædereaktion vil fortsætte indtil alle lektioner har fået et passende sted i skemaet. Untis understøtter denne intuitive planlægningsmetode med funktionerne 'Fortløbende bytninger' og 'Byttekæde'. Den hovedsagelige forskel mellem disse, er, at fortløbende bytninger kan udføres med drag&drop samt tillader bytning af lektioner på tværs af klasser. 5.2 Byttekæde Funktionen er tilgængelig fra fanen 'Byttekæde' i skemadialogen. 1. Åben filen demo.gpn, skemadialogen og et klasseskema. Formålet med denne øvelse, er, at bytte den markerede lektion (lektion 38, Callas, MU, 2a) med en lektion i et andet felt. 2. Start byttekæden ved at klikke på 'Begynd' under fanen 'Byttekæde'. Rækken "Undv." viser nu forskellige talsymboler i nogle af cellerne i tidstabellen. Jo lavere værdi, desto bedre evaluerer Untis positionen. To udråbstegn efter nummeret (f.eks. ) indikerer, at et byt til denne position vil misplacere en lektion, som allerede er lagt i dette felt. Et udråbstegn før og efter nummeret (f.eks. ) indikerer, at bytningen ikke ville resultere i en misplacering af en anden lektion, hvilket færdiggør byttekæden. Du ønsker at flytte undervisning 38 (Callas, 2a, MU) fra Man-1 til Tor-1. Dette vil kræve en omlægning af en lektion af undervisning 41 (Callas, 2a, AR). 3. Placer musen over Tor-1 og klik på knappen <Byt>.

41 Bytte lektioner 41 Den oprindelige lektion af undervisning 38 er nu blevet flyttet til Tor-1. Ændringen ses også i skemaet for undervisning 41, hvor en misplaceret lektion automatisk bliver den aktive (aktuelle) lektion. Untis fremhæver igen de passende bytte-positioner med numre vist i rækken for undervisning. Hvis du ikke er tilfreds med bytteresultatet, kan du fortryde individuelle trin af processen eller endda hele byttekæden. Du ønsker nu at skemalægge den misplacerede lektion af undervisning 41 til Lør-1. ikke vil misplacere yderligere lektioner og at byttekæde vil være færdiggjort. 4. Placer musen over Lør-1 og klik på knappen 'Byt'. indikerer, at dette Undervisning 41 (Callas, 2a, AR) misplaceret fra Tor-1 er nu flyttet til Lør-1. Byttekæden er nu færdiggjort. Bemærk, at funktionen "Byttekæde" kun understøtter bytninger, som ikke resulterer i en signifikant reduktion af skemaet kvalitet (baseret på de vægtningsindstillinger, du har indtastet). Dette betyder, at kun de byttepartnere, som er identificerede i rækken for undervisning, kan benyttes til bytning,

42 42 6 Skemalægge halve timer Hvis du ikke altid skemalægger hele lektioner, er du nødt til at tage stilling til, i hvilken del af timen, den halve lektion skal placeres. Når man skemalægger en lektionsblok (f.eks. 1,5 time), vil Untis spørge, om du ønsker at skemalægge to hele timer eller om den halve time skal lægges i første eller anden time. I tilfælde af en lektion på en halv time, skal du tage stilling til, om lektionen skal finde sted i første eller anden halvdel af timen.

43 Skemalægge halve timer 7 43 Multi-tidstabel Hvis du bruger forskellige tidstabeller (gitre), afhænger visningen i skemadialogen af den aktive (aktuelle) lektion. Tidstabellen for den aktive lektion er også den aktive tidstabel. Timer i den aktive tidstabel, som er helt eller delvist blokeret af timer fra den anden tidstabel, er markeret med symbolet O. Dette gælder også i planlægningsskemaet.

44 44 Indeks Planlægningsskemaet 21 -S-AAt skemalægge lektioner 4, 23 -B- Skemadialogen 28 Skemalæg lektion 31 Skemalægge halve timer 42 Skemalægning med kollisioner Slette lektioner 25 Slette/omlægge lektioner 32 Bytte lektioner 10, 25 Bytteforslag 12 Byttekæde 40 -T - -E- Tidsønsker 30 Tildel lokale 25 Tildele lokaler 18 Ej skemalagte lektioner 17 -U- -FFlyt lektion med Drag&Drop Flytte lektioner 9 Fortryd V- -I- Vindueslogik 30 Vurdere den aktive lektion Individuelle indstillinger 30 -LLåse lektioner 8, 24 - MMulti-tidstabel Undervisning låses 34 Undervisning søgning OOpløs kobling i skemaet 17 -PPlanlæg med kollision 32 Planlægge i oversigtsskemaer , 25

45 45 Endnotes 2... (after index)

46 Back Cover

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Nyheder Untis 2016 Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Fra Untis 2016 er det rammens placering, der afgør, hvor dobb.lektionen/blokken placeres i skemaet i forb. med manuel

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger.

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder kan hjælpe dig med at få de skemaer, du ønsker, når du anvender den automatiske skemaoptimering.

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien. 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger... 8 4 Kobling... af undervisning

Læs mere

Indhold. I Skemaoptimering. II Prioriteringer. III Optimering. 1 Vægtningsparametrene. 4 Se optimeringsresultater. Fanen "Klasser"

Indhold. I Skemaoptimering. II Prioriteringer. III Optimering. 1 Vægtningsparametrene. 4 Se optimeringsresultater. Fanen Klasser 2 Indhold I Skemaoptimering 4 II Prioriteringer 4 1 Vægtningsparametrene... 5 Fanen "Lærere... 1" 6 Fanen "Lærere... 2" 7 Fanen "Klasser"... 8 Fanen "Fag"... 9 Fanen "Hovedfag"... 11 Fanen "Lokaler"...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale 2 Indholdsfortegnelse I Untis 4 1 Generelle... ændringer 4 Kom m andolinjeparam... etre v. installation 4 PDF-eksport m... ed én fil per elem ent 4 Undv. rækkefølge:... om dan til koblinger 4 Visning af

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS 2017 Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger. Når Untis

Læs mere

Import af skemaskabeloner

Import af skemaskabeloner Import af skemaskabeloner Når du laver et nyt layout til et skema i Untis, gælder indstillingerne KUN på den pågældende computer. Du har mulighed for at eksportere en Untis skemaskabelon fra en computer

Læs mere

Indhold. I Brugertips. II Bånd. III Arbejde med flere vinduer. Indstillinger. V Indtastningshjælp. VI Tidsønsker

Indhold. I Brugertips. II Bånd. III Arbejde med flere vinduer. Indstillinger. V Indtastningshjælp. VI Tidsønsker 2 Indhold I Brugertips 5 II Bånd 5 1 Generelt... 5 2 Fanen... 'Filer' 6 3 Værktøjslinjen... Hurtig start 7 III Arbejde med flere vinduer 9 1 Vinduesarrangementer... 10 2 Vinduesgrupper... 14 IV Indstillinger

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I de næste eksempler

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger Fagrækkefølge mv. Når du optimerer dit grundskema (ugelektioner), kan du på forskellige måder styre, hvordan Untis skemalægger fagene. I denne FAQ er der vist 3 forskellige måder: 1. Fagrækkefølge for

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.171 Side 1 Lave et postkort i A6 størrelse, hvor LibreOffice Draw bliver brugt til opsætning

Vejledning til Photofiltre nr.171 Side 1 Lave et postkort i A6 størrelse, hvor LibreOffice Draw bliver brugt til opsætning Side 1 I denne vejledning (opgave) skal vi lave et postkort i A6 størrelse i Photofiltre og sætte det op i Libre Office Draw. For at finde den nøjagtige størrelse på A6 kortet skal vi starte i Draw og

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere