Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale"

Transkript

1

2 2 Indholdsfortegnelse I Untis 4 1 Generelle... ændringer 4 Kom m andolinjeparam... etre v. installation 4 PDF-eksport m... ed én fil per elem ent 4 Undv. rækkefølge:... om dan til koblinger 4 Visning af aktuel... Afdeling / Periode 5 Sm arte felter: Størrelsesjustering... 5 AutoInfo for WebUntis... vikariater 6 Visning af m ellem... tim er i lærer-stam data 7 Specificering af... 'Tim er i lokale' 7 Ændring af lærer... i skem a 8 2 Manuel... skemalægning 9 Tildel / slet lokale... 9 Tildeling af lærer... i skem alægningsproces 11 Skem adialog Udvalg for... undervisning 13 Sumlinje for... elementer 13 Lokalebytte... med Drag&Drop 15 Element-vindue:... ekstra elementer 16 Flere muligheder... med Explorer-visning 17 Skem alægning... af dobbeltlekt. og blokke 18 Faneblad, når... du lægger skem a 20 Skem a: Låse flere... lektioner på én gang 21 Medtage m anuelt... ændrede lokaler 22 Skem alægning... ved ikke ledigt lokale 23 3 Skemapræsentation Læreroversigt:... Sortér klasse efter lærer 24 Læreroversigt:... Angivelse af ugelektioner 25 Klasseoversigt:... Angivelse af stam lokaler 26 Oversigtsskem... aer: Gem m e filtre 27 Form at 'Flere... elem enter': Udskriv pr uge 28 Pausebetegnelse... i skem aet 29 Overskrifter: Tid... og betegnelse 30 Udvalg for form... ater 31 Standard form... at: Udskriv linjetekster 32 Tim elister Nye felter Timeliste for... hel periode 33 Indstillinger Undervisningsplanlægning... / tjenestetidsberegning 35 Matrice: Flere... rækker i en celle 35 Andet arbejde... / Ø-tid 35 Kom bineret udskrift:... Ugeværdi/Undv/Ø-tid 37 Reelle værdier... og Reelle lektioner 38 5 Flerugeskemaer Undervisningsgrupper... pr. koblingsrække 44

3 3 Flere ringetider:... Skabe lærer-kollision 44 6 Info-skema Central funktion... for eksport 44 7 Pausetilsyn Rapport Ugeoversigt Antal pausetilsyn... i lærer-stam data 46 8 Kursusplanlægning Båndm odus i... skem a 47 Kort kursus-elevliste Standardoptim... ering 50 Undv.vindue: Fjern... kursus fra kursusvalg 51 Manuel skem... alægning: Elevkollisioner 51 Skem adialog:... Båndm odus 52 9 Kalender Filter i Skem adialog Ændre lærer Ændre lokale... for flere uger 57 Vinduet Kalender-Sem... esterskem a 58 Farvekoder... for tidsfrister og uv.grupper 58 Kopiere fordeling... fra en uge til andre 58 Ny kolonne... beskrivelse og faggruppe 59 Tooltips Vikarhåndtering Belægningsstatistik... m ed vikardata 60 Kollisioner i vikarliste Lokaletildeling... i vikarforslag 62 Ændre lokale... for alle koblingsrækker 63 Skem adialog:... Elevgruppe i detaljer 64 Lærer-lokale-princippet Genveje i m orgen... / i går 67 Selvstændigt arbejde... pr tim e 67 Udelade vikariater... i skem a 68 Kursusplanlægning... / vikarhåndtering 69 Tekst til eksamenstimer Eksamen på... trods af sygdom MultiUser Parallelt arbejde... skem a/vikarm odus 69 Backup via kom... m andolinjen 70 Ekst elem enter:... Visning af optagede uger 70 Index 0 3

4 4 1 Untis 1.1 Generelle ændringer Kommandolinjeparametre v. installation Ved installation af software, der skal distribueres til flere klienter, er det ofte at foretrække, at alle konfigurationstrinnene sker så automatisk som muligt. Når du installerer fra kommandolinjen, er der kommet flere parametre, så du nu kan angive en destinationsmappe samt vælge 'Silent mode'. Destinationsmappe En installationsordre skal altid angives som det sidste parameter, og må ikke være mellem anførselstegn, selv om der er mellemrum. For at angive en destinationsmappe, skal du benytte /D. For eksempel: SetupUntis2016DK.exe /D=C:\Untis Silent Installation Installationen kan kaldes fra kommandolinjen i 'Silent mode'. For at gøre dette, bruger du indstillingen /S. For eksempel: SetupUntis2016DK.exe /S PDF-eksport med én fil per element Untis version 2015 lancerede funktionen automatisk generering af PDF-dokumenter. I 2016-versionen vil det være muligt at eksportere hvert element som en selvstændig PDF-fil. Sætter du hak ud for 'slå sammen til én fil' bliver der genereret et samlet dokument for eksporten Undv. rækkefølge: omdan til koblinger I vinduet "Undervisningsrækkefølge" (under fanebladet 'Planlægning') kan du nu med ét klik omdanne de undervisningsrækkefølger, der er markeret som bånd (samtidig undervisning), til koblinger. Hvis disse

5 Untis 5 undervisninger er tilknyttet undervisningsgrupper, vil disse blive overført til det nye felt ' RækkeUndervisningsgruppe '. Kolonnen 'Række-undervisningsgruppe' kan du finde under: Feltvalg Skema Visning af aktuel Afdeling / Periode Uanset hvilken fane, der er aktiv i menuen (båndet), kan du nu se hvilken afdeling og periode, der er gældende Smarte felter: Størrelsesjustering Tidligere var det nødvendigt at justere størrelsen på felter manuelt. I den nye version justeres størrelsen på listen automatisk efter antal elementer, der skal vises.

6 AutoInfo for WebUntis vikariater Hidtil har det været muligt at synkronisere WebUntis automatisk, når du gemmer eller lukker vikarhåndteringsvinduet. Det er nu en mulighed, at man kan indstille synkroniseringen, så den automatisk udløses på et bestemt

7 Untis 7 tidspunkt / klokkeslæt. Bemærk: Denne indstilling ligger - ligesom de andre AutoInfo-indstillinger - i Untis.ini filen og er dermed gemt på arbejdsstationen/pc'en (altså ikke pr. installation og ikke for andre computere). Dette vil forhindre, at alle brugere synkroniserer samtidigt (for eksempel i et MultiUser-system) fra forskellige steder. Eksporten bør altid udføres på samme computer Visning af mellemtimer i lærer-stamdata Lærernes mellemtimer er væsentligt at forholde sig til, når man skal vurdere det endelige skema. For at gøre denne vurdering nemmere har vi indført kolonnen 'Mellemtimer' i lærernes stamdata. Den angiver hvilke lærere, der har hvor mange mellemtimer i det aktuelle skema. Bemærk: Disse mellemtimer henviser til en hel periode, dvs. at 14-dages huller i skemaplanen ikke bliver indberettet som mellemtimer. Hvis diagnosevinduet samtidigt er åbent, bliver der synkroniseret med den valgte uge Specificering af 'Timer i lokale' Med feltet 'Timer i lokale' kan du for en undervisning angive, hvor mange af de 5 fysiktimer, der skal skemalægges i fysiklokalet, eksempelvis. Hidtil har man forsøgt at ramme et præcist antal lektioner i de ønskede faglokaler. I version 2016 kan du blot angive en tilladt størrelse i dette felt - det kunne fx være, at 3 eller 4 lektioner skulle skemalægges i fysiklokalet

8 Ændring af lærer i skema I skemaet har du nu tilgang til funktionen 'Ændre lærer' via genvejsmenuen (højreklik i skemaet). I det åbnede dialogvindue er det muligt at ændre læreren for en enkelt lektion eller for alle lektioner af en

9 Untis 9 undervisning. I udvalgslisten (drop down) er alle elementer, der vil skabe kollision efter ændringen, markeret med rødt. Hvis man udskifter lærer Rub med lærer Ander for en enkelt lektion i en 5-lektions undervisning, bliver der automatisk oprettet en ny enkeltlektions undervisning med Ander. Undervisningens ugelektionstal bliver reduceret fra 5 til 4 for lærer Rub. 1.2 Manuel skemalægning Tildel / slet lokale Dialogen for 'Tildel /slet lokale' (døren) er blevet revideret i version 2016.

10 10 Tildel ekstra lokale Denne nye valgmulighed kan du bruge til at tildele et ekstra lokale til en skemalagt lektion. I eksemplet for lærer Callas bliver håndarbejdslokalet nu også skemalagt sammen med lokale R1a. I undervisningsvinduet ses nu begge lokaler.

11 Untis 11 Nye felter I venstre side er felterne 'Klasse', 'Gang' og 'Statistik' nu blevet tilføjet lokalestamdata - i højre side bliver lokalegrupper, gangarealer og statistik-koder nu også vist. Antal frie lektioner Ved visningen af optagede lektioner, er det nu også muligt at se, i hvor mange af de ønskede lektioner, lokalet er ledigt. Det er praktisk, når du samtidigt ønsker at ændre lokale for flere lektioner. I nedenstående billede skal lokalet ændres for en undervisning på 5 lektioner. Alle tre lokaler er optaget, men arbejdslokalet er imidlertid frit i 4 af de 5 krævede lektioner Tildeling af lærer i skemalægningsproces På nogle skoler sker lærertildelingen sideløbende med skemalægningsprocessen. Untis 2016 understøtter nu i lærer-oversigtsskemaet, at undervisning, der endnu ikke har en tildelt lærer, kan skemalægges via Drag&Drop.

12 12 Når lektionen så er skemalagt, bliver den pågældende lærer tilknyttet undervisningen.

13 Untis Skemadialog Udvalg for undervisning 13 Den intelligente udvalgsliste er nu tilgængelig for udvælgelsen af ej skemalagte undervisninger. Indtaster du klasse, lærer, lokale eller fag i udvalgsfeltet, bliver listen filtreret, så det ønskede element fremkommer. Koblinger er ekstra genkendelige i listen (se billede) Sumlinje for elementer Som standard i skemadialogen i Untis 2016 bliver koblinger med flere klasser el. lærere kun vist på en enkelt række (linje) pr. elementtype. Denne sumlinje bliver angivet med en grøn farve på de tidspunkter, hvor alle involverede elementer er ledige. I nedenstående billede er klasse 1a og 1b eksempelvis ledige tirsdag i 6. lektion, men ikke de andre dage i samme lektion.

14 14 Ved lokalerne bliver det desuden vist, hvornår det ønskede lokale (eller et alternativt lokale) er ledigt. Nedenstående grafik illustrerer farvelægningen i skemadialogen. Derudover har du mulighed for at 'udfolde' visningen med det lille '+', hvis eksempelvis flere klasser deltager i den pågældende undervisning. De udfoldede rækker vises igen i den velkendte farvesammensætning.

15 Untis 15 Hvis du kun vil se sumlinjer, når der er flere ens elementer tildelt en undervisning, kan du fastlægge dette under <Indstillinger> i skemadialogen ved at sætte hak ud for "vis ikke totaler, hvis der kun er én ekstra række" (se billede) Lokalebytte med Drag&Drop Når du udfolder reservelokaler, kan du ganske nemt foretage lokalebytte ved hjælp af Drag&Drop.

16 Element-vindue: ekstra elementer Du kan anvende element-vinduet til at få vist ekstra elementer i skemadialogen vha. Drag&Drop. De ekstra elementer kan foldes ind og ud med '+' symbolet.

17 Untis Flere muligheder med Explorer-visning Også menupunkterne <Alle klasser, Lærere...> og <Klassens lærere> fører til, at elementer bliver vist som en enkelt række, der kan foldes ud ved at klikke på '+'.

18 Skemalægning af dobbeltlekt. og blokke Ved skemalægning af blokke har det hidtil været sådan, at den første lektion af blokken altid blev lagt, hvor markøren befandt sig via Drag&Drop i skemaet. Der kunne derved opstå problemer, når en 3lektionsblok eksempelvis blev 'berørt' af den 3. lektion. Det er ændret fra Untis Nu bliver blokken skemalagt, hvor omridset af blokken vises - se nedenstående billede.

19 Untis 19 Farverne i skema-felterne har også ændret sig. Ved skemalægning af en blok blev kun positionerne, hvor blokken kunne 'begynde' blive grøn - fremover vil alle lektioner, hvor en kollisionsfri skemalægning er mulig, være grønne. Derved kan det fx forekomme, at lektion 1-3 er grønne en dag, men at en dobbeltlektion kun må finde sted fra lekt. 1-2 eller 3-4. Når du prøver at trække denne dobbeltlektion over lekt. 2-3 (ikke tilladt, hvis der under ringetider er indsat en * i pausen mellem 2. og 3. lektion, så der ikke kan lægges dobbeltlektioner hen over pausen), bliver disse lektioner farvet røde.

20 Faneblad, når du lægger skema I skemaet har det længe været muligt manuelt at gennemføre en byttekæde. De mere komplekse bytninger mellem flere skemabrikker har ikke været let at gennemskue, da man skulle vide hvilke klasseog lærerskemaer, der blev berørt af sådanne bytninger. Fra Untis 2016 kan du flytte skemabrikker til den nye position. Når skemabrikken er flyttet, og INDEN du klikker OK til at bruge byttekæden, vil du over skemaet kunne se de stamdataelementer, der er involveret i byttekæden, i hvert sit faneblad. Du kan nu klikke på de enkelte faneblade for at se ændringerne.

21 Untis Skema: Låse flere lektioner på én gang I Untis 2016 er det muligt at markere flere lektioner på én gang med <CTRL>+klik i skemaet, hvorefter de markerede lektioner får et sort-gult omrids. Klikker du efterfølgende på knappen <Undervisning låses>, bliver alle de markerede lektioner låst.

22 Medtage manuelt ændrede lokaler Når du - i tidligere versioner - manuelt ændrede et lokale i skemaet ved hjælp af 'Tildel/slet lokale' (døren) og efterfølgende flyttede skemabrikken til en ny position i skemaet, blev det oprindeligt planlagte lokale sat på igen. Fra Untis 2016 bliver det ændrede lokale bibeholdt ved flytning såfremt, det er ledigt på det pågældende tidspunkt. Hvis skemabrikken med det manult ændrede lokale derimod helt tages ud af skemaet og placeres igen, eller hvis det manuelt tildelte lokale ikke er ledigt i positionen, skemabrikken flyttes til, bibeholdes lokalet ikke men skemalægges med det oprindelige lokale.

23 Untis Skemalægning ved ikke ledigt lokale Allerede i tidligere versioner ville en lektion blive violet (rosa) ved manuel skemalægning, når det pågældende lokale ikke var ledigt. Med en biblyd blev du gjort opmærksom på, at du skulle løse et lokaleproblem i din skemalægning. I version 2016 har vi erstattet biblyden med en dialog, hvor du kan angive, hvad der skal ske. Du kan vælge mellem:

24 Skemapræsentation Læreroversigt: Sortér klasse efter lærer Med mange lærere på en skole, kan det være vanskeligt at få overblik over skemaerne for alle kollegaerne. Untis 2016 hjælper dig ved at give dig mulighed for at filtrere lærerne efter klasse eller fag direkte i oversigtsskemaet (se billede).

25 Untis Læreroversigt: Angivelse af ugelektioner I læreroversigten under 'Rækkeoverskrift' er det nu også muligt at angive/vise, hvor mange ugelektioner, der er skemalagt for hver enkelt lærer. Efter en '/' vises hvor mange lektioner den pågældende lærer mangler at få skemalagt.

26 Klasseoversigt: Angivelse af stamlokaler I klasseoversigten under 'Rækkeoverskrift' er det nu også muligt at angive/vise stamlokalet.

27 Untis Oversigtsskemaer: Gemme filtre Allerede i version 2015 var det i oversigtsskemaerne muligt at filtrere de viste elementer via elementvinduet eller udvalgslisten. Fra Untis 2016 er det også muligt at gemme disse filtrerede oversigter under et navn og dermed kunne tage dem i brug til enhver tid.

28 28 Filteret bliver gemt uafhængigt af skemaformatet og står derfor til rådighed ved alle typer oversigtsskemaer. De filtrerede oversigtsskemaer kan udskrives Format 'Flere elementer': Udskriv pr uge Nu er det også muligt at vælge at udskrive skemaformatet 'Flere elementer' flere uger ad gangen, Vælges under sidelayout.

29 Untis Pausebetegnelse i skemaet Under fanebladet 'Pauser' i vinduet <Ringetider> kan du nu indtaste en pausebetegnelse. Denne betegnelse bliver som standard vist i alle skemaer. Hvis du ønsker at undertrykke denne visning for nogle skemaformater, kan du fjerne hakket (fluebenet) ud for 'Pausebetegnelse' via skemaindstillinger og 'Layout 2'.

30 30 Bemærk: Skriftstørrelsen i skemaet afhænger af den valgte indstilling under <Indstilling af skema> og 'Skrift' Overskrifter: Tid og betegnelse I rækkeoverskrifterne for enkeltskemaerne er det nu muligt at vælge både tid og lektionsbetegnelse sammen. Lektionsbetegnelserne er oprettet under Ringetider..

31 Untis Udvalg for formater Analogt til stamdata- og undervisningsvinduet, er det nu også muligt at oprette og at skifte mellem formater via en udvalgsliste i skemavinduet (nede i højre hjørne). 31

32 Standard format: Udskriv linjetekster I 'Skemaruden' under <Indstilling af skema> kan du, som noget nyt, vælge, at skemaet i standard format skal vise Linjetekst.

33 Untis Timelister Nye felter Timelisterne anno 2016 har teknisk set fået et helt nyt grundlag. Der er dermed også kommet enkelte nye funktioner til din rådighed. Du har nu også følgende felter til rådighed: 'U.nr., Start- og slutdato, Undervisningsgruppe, Elevgruppe, Lektionstekst, uge, Tilsynsområde og Eksterne lektioner'. Eksterne lektioner er interessant, hvis du arbejder med Untis MultiUser og anvender eksterne elementer Timeliste for hel periode Ved indstilling af dato er det nu også muligt at vælge, at timelisten ikke bliver vist for en konkret dato, men for en hel periode. Vælges 'periodens skema', bliver feltet 'Dato' ud for ugelektioner tomt. I feltet 'Uger' kan du se, hvornår de berørte lektioner finder sted.

34 Indstillinger Der er også nye muligheder i 'Indstillinger'. Du kan bl.a. vælge om du kun vil vise årslektioner eller om du vil skjule eksterne elementer.

35 Untis 1.4 Undervisningsplanlægning / tjenestetidsberegning Matrice: Flere rækker i en celle Efter mange kundeforespørgsler er det nu muligt for en undervisningsmatrice at vise hele koblingsinformationen i en enkelt celle Andet arbejde / Ø-tid I vinduet 'Andet arbejde / Ø-tid' er der talrige, små ændringer. 35

36 36 Filter Ved at klikke på den nye knap <Filter> kan elementerne filtreres på samme måde, som i andre oversigter. Serieændre Brug knappen <serieændre< til at tilføje samme art 'Andet arbejde/øtid' til flere undervisere på én gang. Kolonnen 'Lærer' Knappen 'Lærer' er synlig og kan bruges til hurtigt at flytte en registrering fra én lærer til den anden. Der er kommet en ekstra kolonne 'Værdi', som kan vise, hvor meget tid der er brugt på de forskellige typer af 'Andet arbejde/øtid'.

37 Untis Kombineret udskrift: Ugeværdi/Undv/Ø-tid Ved udskrivning af ugeværdier kan du nu vælge 'Undervisning' i udskriftdetaljerne. Er denne funktion aktiveret, bliver undervisning udskrevet periodevis sammen med Ø-tider. Fra 2. periode vil kun de ændringer fra perioden før blive udskrevet.

38 Reelle værdier og Reelle lektioner Er lektionerslængderne i løbet af dagen ikke ens, vil beregninger over de enkelte læreres arbejdstid først kunne foretages, når skemaerne er lagt, dvs. når lange og korte lektioner er fordelt. For at imødekomme det, er der nu indført to nye begreber: Reel værdi og Reelle lektioner Dermed bliver det muligt at a) få et overblik over omfanget af hver enkelt lærers arbejde undervejs i skemalægningen og b) efter skemalægningen at kunne sende en timeopgørelse til hver enkelt underviser over Følgende ændringer skal foretages, før beregningen er mulig; Indtastning af Reelle lektionslængder Indtast lektionernes relle start- og sluttider under "Indstillinger Ringetider"

39 Untis 39 Indstil undervisningsvindue til "En uge" Den nye værdi viser værdien af den enkelte lektion ud fra lektionens placering i skemaet, dvs. på et bestemt tidspunkt i skoleåret. Dette kan kun gøres ugevis, da undervisningen eksempelvis kan være forskellig hveranden uge. Undervisningsvinduet for læreren skal ændres til "En uge" under "Indstillinger". I dato vinduet vælges, som vist, den ønskede uge. Er første uge i et skoleår kortere end de øvrige uger, vil værdien af første uge være forskellig fra de øvrige uger. Sæt derfor datoen til den første hele uge i skoleåret mens skemaerne udarbejdes. Skal skemaerne ændres i løbet af skoleåret, sættes datoen til den første uge, hvor ændringerne træder i kraft.

40 40 Reelle værdier og Reelle lektioner Nu er det muligt at få vist to nye kolonneoverskrifter"reelle værdier" og "Reelle lektioner" Reelle lektioner Kolonnen "Reelle lektioner" viser værdien af de skemalagte lektioner, dvs. en optælling, der tager højde for længden af de enkelte lektioner. En lektion på 45 minutter tæller for 1. Ingen andre faktorer medtages

41 Untis 41 i beregningen. En lektion på 60 minutter tæller for 1,33: Reel lektion: En ugentlig lektion*60/45 = 1,33. Lektionen Mus i 3.a. tæller 1,33, da den ligger i første lektion, som, i eksemplet, er af 1 times varighed, mens Ku, som ligger i 4. lektion, tæller for 1, da varigheden af denne lektion er 45 minutter. Reel værdi Kolonnen "Reel værdi" viser de reelle værdier på baggrund af både lektionslængder og andre faktorer, eksempelvis forberedelsesfaktor for faget. Er forberedelsesfaktoren f.eks. 1,35, vil et fag, der er skemalgt i første lektion (af en times varighed) få værdien 1,80: Reel værdi: 1 ugentlig lektion * 1,35*60/45 = 1,80 Hvis et fag er skemalagt flere gange om ugen på forskellige tisdpunkter, foregår beregningen efter samme model: Se eksemplet med 4 lektioner Mat skemalagt som to lange og som to "normale" lektioner: 2 ugelektioner *1,35*45/ ugelektioner * 1,35*60/45 = 6,30

42 42 Er lektioner kortere end 45 minutter foretages beregningen på tilsvarende måde Information til underviserne Beregninger over ugentlig arbejdstid kan nu sendes til underviserne. Tilpas og gem et format Lærer Undervisning til brug for et print og tilpas visningen således: Klik på "Sidelayout" i det pågældende format "Lærere Undervisning". I det højre felt skal indstillingerne være som vist herunder:

43 Untis 43 Her ses et eksempel på traditionel beregning: Aktiver "Sum funktionen" for de to nye kolonner, hvorefter der nederst vises en opsummering af værdier samt en opgørelse over plus/minus tid. I eksemplet har underviseren -1,4 timer, men dette tal ændres til 0,85, når beregningen tager udgangspunkt i de reelle lektionslængder.

44 Flerugeskemaer Undervisningsgrupper pr. koblingsrække I undervisningsvinduet findes der nu en ny kolonne, kaldet 'Række-undervisningsgruppe'. Kolonnen giver mulighed for at tildele forskellige undervisningsgrupper til forskellige koblingsrækker. På den måde kan det nemt lade sig gøre, at 2 koblingsrækker fx bytter hver 14. dag. Kolonnen finder du i: Feltvalg Skema. Du bør naturligvis tage hensyn til alle andre programområder såsom vikarhåndtering eller værdiberegning ved en sådan ændring. Bemærk: Når man i vinduet 'Undervisningsrækkefølge' kobler 2 undervisninger med forskellige undervisningsgrupper, bliver disse automatisk overført til feltet 'Række-undervisningsgruppe' Flere ringetider: Skabe lærer-kollision Tidligere var det ikke muligt at skabe lærer-kollisioner manuelt ved anvendelse af flere ringetidssæt. I Untis 2016 er denne mulighed nu låst op. 1.6 Info-skema Central funktion for eksport Med den nye funktion <Infoskema HTML-eksport> kan du med et enkelt museklik starte samtlige aktive udskriftsindstillinger for 'Stat.HTML' og 'Monitor HTML'.

45 Untis 1.7 Pausetilsyn Rapport Ugeoversigt Tidligere blev rapporten 'Ugeoversigt' for pausetilsyn dannet uafhængigt af, i hvilke uger lærerne var skemalagt. Når lærerne skal skemalægges forskelligt i forskellige uger i version 2016, bliver ugeoversigten også udskrevet på ugebasis. 45

46 Antal pausetilsyn i lærer-stamdata I lærer-stamdata er det nu også muligt, ikke kun at få vist det planlagte antal pausetilsyns-minutter, men også antallet af pausetilsyn.

47 Untis 1.8 Kursusplanlægning Båndmodus i skema 47 I <Skemaindstillinger> i Untis version 2016 finder du under fanebladet 'Layout 2' fluebenet 'Båndmodus'. Aktiveres denne funktion, bliver de ej-skemalagte lektioner under skemaet ikke længere vist enkeltvist de grupperes efter bånd. Ved hjælp af Drag&Drop kan du nu trække disse bånd op i skemaet.

48 48 Du kan dog frigøre enkelte kurser fra et bånd og via Drag&Drop trække dem til en anden position i skemaet. Hold CTRL-tasten nede, mens du klikker på kurset.

49 Untis Kort kursus-elevliste I den korte kursus-elevliste kan man nu angive under <Udskrift detaljer>, at læreren for det pågældende kursus også skal med på udskriften.

50 Standardoptimering I opsætningen af standardoptimering er der nu mulighed for at fravælge mulighed for omvalg af låste bånd.

51 Untis Undv.vindue: Fjern kursus fra kursusvalg Tidligere var det kun muligt at fjerne kurser fra kursusvalg via Kursus-elev-oversigten. Nu er det også muligt at gøre dette fra undervisningsvinduet Manuel skemalægning: Elevkollisioner Ved at flytte på enkelte lektioner under en manuel skemalægning, bliver det i Untis 2016 muligt at se elevkollisionerne under skemaet (se et eksempel i nedenstående figur).

52 Skemadialog: Båndmodus Man har også tidligere kunne skifte til båndmodus via Skemadialogens <Indstillinger>. Det nye er, at de viste bånd bliver synkroniseret med Kursus-Bånd-Matricen - og dermed slipper du for en irriterende ekstra søgning.

53 Untis 53 Tip: I båndmodus bliver alle involverede undervisninger i et bånd vist under hinanden. Når du trækker i en undervisning via det blå '+' i undervisningscellen, bliver hele båndet lagt. Klikker du derimod på dette '+', udpakkes båndet, så du kan trække i enkelte undervisninger.

54 Kalender Filter i Skemadialog Ved årslektioner i skemadialogen bliver der i kolonnen 'Ej Skemalagt' nu (både) vist, hvor mange lektioner der sammenlagt og for den aktuelle uge endnu ikke er skemalagt. Det samlede antal ej-skemalagte lektioner vises i en parentes bag antallet af ej-skemalagte lektioner for den aktuelle uge.

55 Untis 55 Under skemadialogens <Indstillinger> kan du desuden angive, at der i listen over ej-skemalagte lektioner kun skal vises de undervisninger, der stadig mangler at blive skemalagt i den aktuelle uge.

56 Ændre lærer Analogt til beskrivelsen i kapitlet af samme navn under 'Generelt' er det ved brug af årslektioner også muligt at ændre en lærer i en bestemt lektion via genvejsmenuen. Skulle skemaet vise et større tidsinterval end en uge, bliver den pågældende lærer ændret i denne position for hver uge i tidsintervallet (se eksemplet nedenfor).

57 Untis Ændre lokale for flere uger Det har også indtil nu været muligt, at ændre lokaler for årslektioner på ugebasis. Det har dog været en tidskrævende proces, da ændringen af et lokale for resten af året skulle gøres enkeltvist uge for uge. Vi har derfor indført en ny funktion i dialogen 'Tildel/slet lokale', der hedder 'også lektioner i efterfølgende uger', så man kan gennemføre en lokaleændring for alle planlagte årslektioner fra en bestemt dato og frem.

58 Vinduet Kalender-Semesterskema Farvekoder for tidsfrister og uv.grupper I version 2016 bliver tidsintervaller, der er indtastet for undervisningsgrupper eller for undervisning i feltet fra-til, markeret med en farve i kalendervinduet Kopiere fordeling fra en uge til andre I Untis 2016 i kalendersemesterskemaet er det muligt at markere en hel kolonne ved at klikke på overskriften. Med copy paste (kopier og indsæt) kan du dermed hurtigt og nemt overføre fordelingen fra

59 Untis 59 en uge til en anden. Når du har markeret en kolonne, kan du med ét klik på symbolet spærre en hel uge med tidsønsket -3. Tip: Når du ikke kun vil kopiere fordelingen, men også skemaet for det markerede område, skal du vælge fanebladet 'Dataindtastning' og menupunktet 'Sæt ind Avanceret sæt ind' Ny kolonne beskrivelse og faggruppe I venstre side af kalender-semesterskemaet er der nu også tilføjet kolonnerne 'Beskrivelse' og 'Faggruppe', da dette har været efterspurgt.

60 Tooltips Når du bevæger musen henover en celle i kalender-semesterskemaet, får du nu vist yderligere informationer om den aktuelle undervisning. Det er også angivet, hvor mange lektioner, der er skemlagt, hvor mange lektioner, der stadig er åbne, samt en forklaring på de farvede celler Vikarhåndtering Belægningsstatistik med vikardata Fremover vil grundlaget for alle rapporter, der er listet under 'Belægningsstatistik', ikke være de oprindelige skemaer, men i stedet de dagsaktuelle skemaer med vikardækning. Tallene svarer derfor 100% til virkeligheden.

61 Untis Kollisioner i vikarliste Gennem det daglige arbejde i vikarhåndteringen kan der af forskellige årsager opstå kollisioner ved skemalægning af lærere eller lokaler. Eksempelvis kan en ændring i det oprindelige skema skabe problemer i tilknyttede vikariater, og somme tider bliver kollisioner også fremkaldt bevidst. For at minimere fejl bliver lærer- og lokalekollisioner i vikarlisten fremhævet med en farve i Untis Derudover bliver alle kollisioner også vist i kalendervinduet. 61

62 Lokaletildeling i vikarforslag Arbejdet i programmet er mere behageligt, jo færre vinduer, der er åbnet. For at lette anvendelsen i dette henseende, er det nu også muligt at tildele lokaler direkte i vikarforslag under den nye fane 'Lokaler'. Her har du de samme muligheder som i dialogen 'Tildel/slet lokale'. Som ny funktionalitet kan man nu også sætte hak ved 'fast vikariat' under lokaleplanlægningen, så man hurtigt kan afvikle langsigtede lokalevikariater. I øvrigt har du også mulighed for at tildele et ekstra lokale til en vikariats-række ved at sætte hak ved muligheden 'Tildel ekstra lokale'.

63 Untis Ændre lokale for alle koblingsrækker Lokaler kan ikke kun ændres via vikarlisten, de kan også ændres via dialogen 'Tildel/slet lokale' direkte i skemaet. Det er nyt, at man nu kan ændre lokale for hver koblingsrække - førhen kunne det kun lade sig gøre for den første koblingsrække.

64 Skemadialog: Elevgruppe i detaljer Nu kan du i vikarhåndteringens skemadialog indtaste og se ekstra aktiviteter og også elevgrupper.

65 Untis Lærer-lokale-princippet På flere og flere skoler bliver lærer-lokale-princippet anvendt. I dette system 'vandrer' læreren ikke længere til eleverne, derimod har hver lærer sit eget undervisningslokale. Dette princip bliver nu også understøttet i vikarhåndteringen i Untis For at gøre brug af dette, skal du først indtaste et tilknyttet lokale til hver lærer i lærer-stamdata.

66 66 Derefter skal du via 'Indstillinger Vikarhåndtering Øvrige' sætte et hak ved 'Overhold lærer-lokaleprincippet'. Når du nu planlægger et vikariat og trækker en lærer ind, vil hans/hendes lokale automatisk følge med (se nedenstående billede). Hvis lokalet viser sig ikke at være ledigt, dukker der en besked op, hvor du kan bestemme, hvordan kollisionen skal løses.

67 Untis Genveje i morgen / i går I arbejdet med at forenkle tastaturet yderligere, har vi indført følgende, nye genveje: CTRL + M = skift til i morgen afhængig af dags dato CTRL + G = skift til i går afhængig af dags dato Selvstændigt arbejde pr time Under klasse-ringetider kan du på klasseniveau definere, hvilke lektioner, der skal aflyses og hvilke der skal vikardækkes i hvilke klasser. Derudover kunne man tidligere kun fastlægge 'selvstændigt arbejde' for alle eller ingen lektioner i en klasse. I den nye version er det muligt eksempelvis at angive, at (kun) de første 5 lektioner af et vikariat skal omdannes til 'selvstændigt arbejde' - og alle de efterfølgende lektioner aflyses.

68 Udelade vikariater i skema I Untis 2016 kan åbne vikariater udelades i skemaet ved at trække dem ned i detaljevinduet via Drag&Drop. Herefter overstreges undervisningen i skemaet, og vikariatet skifter fra typen "Vikariat" til typen "Aflysning"

69 Untis Kursusplanlægning / vikarhåndtering Tekst til eksamenstimer Når du definerer en eksamen og frigiver vikarhåndteringen, bliver teksten fra denne eksamen vist i feltet 'Vikartekst' - du kan redigere den, men kun i selv eksamen. Feltet 'Vik-Tekst2' kan dog redigeres som normalt Eksamen på trods af sygdom Selvom en lærer, der er tilknyttet en eksamen, bliver syg, kan det ske, at den alligevel bliver afholdt. I dette tilfælde trækkes læreren ind i undervisningen MultiUser Parallelt arbejde skema/vikarmodus Efter ønske fra vores brugere har vi i Untis MultiUser 2016 gennemført ændringer for lokaletildelingen i skema-modus parallelt med vikar-modus. Dermed gælder følgende regel: Vikarinformation i de eksisterende vikardata bliver ikke ændret! I nedenstående billede er følgende situation simuleret: - klasse 4 har skemalagt undervisning i lokale 4 - onsdag d bliver lærer Gauss syg, så der opstår 2 vikarrækker - vikarplanlæggeren tildeler anden vikarrække et andet lokale - første række forbliver i lokale 4

70 70 - nu ændrer skemalæggeren lokale 4 til '4a' i det oprindelige skema Resultat: Vikarinformationen i feltet 'Lokale' bliver ikke berørt, men i kolonnen '(Lokale)' står den nye indtastning dog: Lokale '4a'. Naturligvis kan der opstå kollisioner ved parallelt arbejde i disse modi. Disse kollisioner vil nu blive fremhævet med en farve i vikarlisten. Bliver der fx lagt et fysiklokale onsdag 3. lektion i skema-modus, bliver kollisionen fremhævet i den pågældende celle. Derudover bliver vikarnummeret rødt Backup via kommandolinjen Mange brugere af Untis MultiUser laver regelmæssigt backups i form af gpn-filer. Disse backups kan du nu også kalde via kommandolinjen. Syntaksen vil blive forklaret ved hjælp af et eksempel: Untis.exe DB~1~ ~1 /user=administrator /pw=abcd /backup=c:\temp\backup.gpn Dermed bliver filen backup.gpn lagt i mappen C:\temp - til denne backup bliver administrator-adgangen (password: abcd) anvendt. OBS! Ved denne type backup bliver der ud over skolens data kun sikret formater for den angivne bruger (stamdata, undervisning, skemaer). Private formater for alle brugere (dvs. formater, hvor der ikke er sat hak ved 'offentlig') kan kun blive sikret via et SQL-dump Ekst elementer: Visning af optagede uger I detaljevinduet under skemaet vises de uger, hvor elementet ikke er tilgængeligt.

71 Untis 71

72 Back Cover

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Nyheder Untis 2016 Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Fra Untis 2016 er det rammens placering, der afgør, hvor dobb.lektionen/blokken placeres i skemaet i forb. med manuel

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger.

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder kan hjælpe dig med at få de skemaer, du ønsker, når du anvender den automatiske skemaoptimering.

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

D. 31 31 32 32 &... D.

D. 31 31 32 32 &... D. 2 Indhold I Manuel skemalægning 4 II Skemalægning af timer i lektionsplan 4 1 At skemalægge... lektioner 4 2 Låse lektioner... 8 3 Flytte lektioner... 9 4 Bytte... lektioner 10 5 Bytteforslag... 12 6 Skemalægning...

Læs mere

Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen.

Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen. 2 Indhold I Untis 5 1 Generelle... ændringer 5 CR Runtim e... 5 Menu navigation... 5 Menuen Data... 5 Vinduesgrupper... 6 Enkelt vindue... 8 Værktøjslinjen... Hurtig start 9 MultiUser... 10 Klassiske menu...

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015

Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015 Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015 Nyhedsbrev 12 Ny opbygning af FAQ'erne på vores hjemmeside untis.dk. Orientering om funktionen "Tildele/slette lokale". Rettelse vedr. manuel skemalægning og lokalegrupper

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I de næste eksempler

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Indhold. I Skemaoptimering. II Prioriteringer. III Optimering. 1 Vægtningsparametrene. 4 Se optimeringsresultater. Fanen "Klasser"

Indhold. I Skemaoptimering. II Prioriteringer. III Optimering. 1 Vægtningsparametrene. 4 Se optimeringsresultater. Fanen Klasser 2 Indhold I Skemaoptimering 4 II Prioriteringer 4 1 Vægtningsparametrene... 5 Fanen "Lærere... 1" 6 Fanen "Lærere... 2" 7 Fanen "Klasser"... 8 Fanen "Fag"... 9 Fanen "Hovedfag"... 11 Fanen "Lokaler"...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien. 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger... 8 4 Kobling... af undervisning

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Import af skemaskabeloner

Import af skemaskabeloner Import af skemaskabeloner Når du laver et nyt layout til et skema i Untis, gælder indstillingerne KUN på den pågældende computer. Du har mulighed for at eksportere en Untis skemaskabelon fra en computer

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS 2017 Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger. Når Untis

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

SkemaWeb nyhedsbrev, 12. marts -12

SkemaWeb nyhedsbrev, 12. marts -12 SkemaWeb nyhedsbrev, 12. marts -12 Denne gang har udviklingsarbejdet koncentreret sig om flere ting: - Nye funktioner i KontrolCentret. - En helt ny hjemmeside til I-Arkaden og Septimana, med bedre hjælp

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og slutdatoen i Untis

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 15 august 2016

Nyhedsbrev nr. 15 august 2016 Nyhedsbrev nr. 15 august 2016 I uge 45 præsenterer Andreas Frey Fletting, Frey Software og Andreas Domnanovich, Østrig nyhederne i Untis 2017. Møderne bliver afholdt tirsdag den 8.november 2016 i Århus

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

1 Udvalgsvinduet 2 Skemavinduet 3 Detaljevinduet. 1 Enkelt-skemaer 2 Oversigtsskemaer. 1 Nyt skemaformat. Koblet undervisning

1 Udvalgsvinduet 2 Skemavinduet 3 Detaljevinduet. 1 Enkelt-skemaer 2 Oversigtsskemaer. 1 Nyt skemaformat. Koblet undervisning 2 Indhold I Skemadesign 4 II Vindues-opbygning 4 1 Udvalgsvinduet... 6 2 Skemavinduet... 8 3 Detaljevinduet... 10 III Skema interaktion 13 IV Skemaformater 17 1 Enkelt-skemaer... 18 2 Oversigtsskemaer...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Gymtech Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN I SYSTEMET...

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

SMART TRANSCRIPTION MANUAL

SMART TRANSCRIPTION MANUAL SMART TRANSCRIPTION MANUAL 1 Har du spørgsmål til programmet, så send en email til support@mirsk.com eller ring på 70 25 00 29 Vi ønsker rigtig god fornøjelse med Smart Transcription Healthcare TM Med

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer

RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer Installationsprogram o Ved ny installation gives mulighed for at vælge placering af databaser og systemindstillingsfiler. Vigtigt ved installation på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten 11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten - Kandidatlisten Klik på projektets navn og følgende vindue åbner sig: WorkflowSteps Alle kandidater - viser alle kandidater i projektet, hvor de

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere