Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer."

Transkript

1 Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet en klasse. Elever kan oprettes manuelt i Untis eller importeres fra et regneark til Untis. Et kursus er defineret som: En undervisning, der ikke behøves at blive læst af samtlige elever fra den eller de deltagende klasser, men som kan vælges individuelt af de elever, der går i klassen/klasserne. Nogle brugere anvender det lille modul, Elevskema, mens andre kunder anvender det store modul, Kursusplanlægning, der både indholder Elevskema og Kursusplanlægning. Denne vejledning beskriver primært Elevmodulet. På i menupunktet: Produkter --> Moduler, er der en kort beskrivelse af henholdvis Elevskema og Kursusplanlægning. Er du i tvivl, om du har begge moduler eller kun Elevmodulet, kan du i Untis åbne menuen, Indstillinger -> Licensdata (fanebladet "Start")., for at se, om der er flueben ud for modulet. Elevskema - 1

2 Dataindtastning --> Elever I Fanebladet "Dataomdtastning" finder du menupunktet: Elever. Her kan du indtaste dine elever. Husk at angive en klasse. Du har også mulighed for at importere dine elever til Untis. For at du kan importere elever til Untis, skal eleverne være listet i et tekstformat, hvor felterne er adskilt af komma, semikolon eller tabulator. Det kan fx være et excel regneark, som du gemmer i csv-format. Derudover skal felterne være ordnet i nedenstående rækkefølge. Det er ikke nødvendigt, at udfylde alle felter. Det er tilstrækkeligt med betegnelse, navn og klasse. Elevskema - 2

3 I dette eksempel er elevoplysningerne i et regneark. Husk at dine data skal være organiseret i korrekt rækkefølge med "Betegnelse" i felt 1, Efternavn i felt 2 mv., og regnearket skal gemmes i et csv-format (semikolonsepareret). Når regnearket er blevet gemt som en csv-fil, kan man højreklikke på filen, vælge "Åbn med" og åbne med fx Notesblok. Her er elevoplysningerne adskilt af semikolon. Elevskema - 3

4 Hvis du vil importere dine elever, skal du vælge menuen Filer --> Import/Eksport --> Import itxt filer (CSV, DIF)--> Elever. I det tidligere eksempel med csv-filen er skilletegnet mellem felterne semikolon, derfor er der sat prik ved "Semikolon". Hvis du har stamdataoplysninger i et tekstformat med et andet skilletegn mellem felterne, skal du selvfølgelig vælge det. Klik nu på knappen "OK" og udpeg den fil, som du vil importere. Elevskema - 4

5 Nu er de to elever fra eksemplet importeret til menuen: Elever (fanebladet: Dataindtastning). Kurser Normalt arbejder man i Untis med klasser, og Untis antager, at alle elever i en klasse deltager i klassens undervisning. Har eleverne mulighed for at vælge kurser, har vi en situation, hvor det ikke længere er alle elever, der deltager i alle klassens aktiviteter. For at en undervisning i Untis bliver betragtet som et kursus, der kan vælges af elever, skal du: 1. Markere undervisningen. 2. Klikke på ikonet: "Overtag undervisningen som kursus". I ovenstående eksempel er U-nr. 195 blevet til et kursus, der kan vælges. c) angiver, at undervisningen er et kursus, dvs. et fag, som du kan knytte bestemte elever til. Elevskema - 5

6 Modulet: Elevskema I menuen: Moduler --> Elevskema --> Kursus-elev-oversigt kan du nu se, at U-nr.195 er blevet til et kursus. Se næste skærmdump. Undervisning, der skal overtages som kursus, må IKKE have flere fag koblet! Og hvert kursus (fag) skal have et entydigt navn. En undervisning skal have minimum én klasse for at kunne overtages som kursus. Og det er kun elever fra klassen/klassserne, som kan vælge kurset. Skal elever kunne vælge mellem tre engelskkurser, skal fagbetegnelsen være forskellig fx ENG1, ENG2 og ENG3. Skal kurserne foregå på samme tid, kan man evt. benytte faciliteten Bånd (Undervisning samtidig). Se særskilt afsnit. Elevskema - 6

7 Kursus-elev-oversigt I ovenstående visning kan du: Se hvilke kurser, der læses af hvilke elever. Tildele elever kurser. Fjerne elever fra kurser. Visningen består af tre dele, hvis brede kan indstilles vilkårligt ved at trække med musen. 1. Til venstre er de oprettede kurser. 2. Til højre er en liste med elever. 3. I midten er der en oversigt. Her kan du kan ikke indtaste noget. Det du ser, er afhængigt af, om du klikker i venstre side (vinduet med fag/kurser) eller i højre side (vinduet med eleverne). I ovenstående eksempel er der klikket på et fag/kursus i venstre. Derfor viser midter-vinduet eleverne, der er tilmeldt faget/kursuset. Bliver der i stedet for klikket på en elev i højre vindue, vil du i midter-vinduet se de fag/kurser, den pågældende elev er tilmeldt. Øvrige funktioner: 4. Her kan du vælge, om du vil se alle klasser, en årgang eller én klasse. Muligheden for at vise en årgang er dog afhængig af, at du i Stamdata --> Klasser har sat klassetrin på dine klasser. 5. Hvis du højreklikker i kolonneoverskrifterne i henholdsvis venstre - og højre side af vinduet, får ud i en dropdown menu mulighed for at sætte flueben ved de kolonner, du vil have vist. I ovenstående eksempel er kolonnen "Markeret" valgt fra. Kolonne benyttes kun i forb. med udskrivning (se evt. afsnittet "Kolonnen: Markeret - udskrivning"). 6. Når du skal udpege kurser eller elever, skal du markere de ønskede linjer (obs. kolonnen: Markeret skal kun bruges i forb. med udskrifter). Du markerer en elev/ et kursus ved at Elevskema - 7

8 klikke på linjen, så den bliver blå. Du kan markere flere linjer ved hjælp af ctrl.- eller shifttasten. 7. Kolonnen "Dnr." (delingsnummer) bruges, hvis du vil sikre, at en elev kun kan vælge ét ud af en række kurser med samme delingsnummer. Delingsnummeret angives i menuen, Undervisning --> Klasser (hvis du ikke kan se kolonnen, kan du åbne kartotekskortvisningen og vælge fanebladet: Undervisning). 8. Kolonnen elever angiver, hvor mange elever, der er på kurset. 9. Kolonnen kurser (højre side) viser, hvor mange kurser den enkelte elev har fået tildelt. Tildele kurser - elever Når det er bestemt, hvilke fag/kurser eleverne skal have, kan fagene/kurserne tildeles på to måder. 1. Fagene/kurserne tildeles de elever, der har valgt dem. 2. Eleverne tildeles de fag/kurser, de har valgt. Det er forskelligt fra skole til skole, hvilken fremgangsmåde man foretrækker. Her vises den første metode: Fagene/kurserne tildeles de elever, der har valgt dem. 1. Marker det fag/kursus, der skal have tildelt elever. 2. Marker den/de elev(er), der skal tilmeldes faget/kurset. 3. Klik på ikon "Udvalgte elever/kurser tildeles". 4. Nu kan du se, at de fem elever er blevet tildelt. 5. Måske undrer du dig over, at der i detaljevinduet kun er vist, hvilket kursus eleven Dan Danielsen har. Forklaringen er, at den allersidste linje der blev markeret, var linjen med eleven Dan Danielsen. Hvis du ønsker at se de elever, der er på kursus TYS1, skal du klikke/markere linjen med TYS1 påny. Nu ser du de fem elever i detaljevinduet, som vist i Elevskema - 8

9 næste skærmdump. 6. Som det fremgår skifter fokus i detaljevinduet hver gang, man skifter/markerer i venstre - eller højre side af vinduet. Det kan i nogle situationer være uhensigtsmæssigt, derfor kan du låse visningen i enten venstre side (kurser) eller højre side (elever) af vinduet. Klik på knappen med nålen for at låse, gentaget klik ophæver låsningen. 7. På samme vis som du tilføjer elever/kurser, kan du slette elever/kurser. I stedet for i punkt 3. at vælge ikonet, hvor du tildeler, vælger du ikonet: "Slette Elev/Kursus tildeling". Hvis du ønsker, at anvende den anden metode, hvor det er eleverne, der tildeles de kurser, de har valgt, skal du følge den samme fremgangsmåde. Dog denne ændring i punkt 1. og 2.: 1. Marker den elev, der skal have tildelt kurser. 2. Marker det/de kurser, eleven skal tildeles. Til- og frameld vha. dobbeltklik I ovenstående eksempel har du anvendt disse ikoner for at tilmelde eller framelde kurser/elever. I nogle situation er det hurtigere eller nemmere blot at dobbeltklikke på én linje for henholdvis at tilføje elle slette eleven/kurset. Elevskema - 9

10 I ovenstående eksemple skal Erik Eriksen tilmeldes til kursus nr. 196 vsp. 1. Erik Eriksen er endnu ikke tilmeldt det markerede kursus nr Ved et dobbeltklikke på linjen med Erik Eriksen, fremgår det straks, at eleven har fået tildelt kurset. Et gentaget dobbeltklik vil påny fjerne Erik Eriksen fra kurset. Kolonnen: Markeret - udskrivning Hvis du vil udskrive fra "Kursus-elev-oversigt", har du mulighed for ved hjælp af flueben at markere netop de elever/kurser, du vil udskrive. 1. Åben "Kursus-elev-oversigt". 2. Sæt flueben ved de elever eller kurser, du vil udskrive. 3. Klik på ikonet "Udskriv. Elevskema - 10

11 1. Klik på knappen Udvalg i feltet Elever (nu åbner vinduet "Elever"). 2. Klik på knappen Markerede og efterfølgende på OK. 1. Nu kan du se, at du vil få udskrevet de tre markerede elever ud af i alt 46 elever. 2. Vær opmærksom på, at du også vil få udskrevet alle 5 kurser (5/5). Hvis du ikke ønsker alle kurser udskrevet, skal du klikke på knappen Udvalg i feltet "Kurs", og indtaste om du ønsker ingen eller udvalgte kurser. Elevskema - 11

12 Optimering Når du tildeler elever til kurser, vil de kriterier, der gælder for klassen ogå gælde for eleven, når Untis optimerer. Men i optimeringen bliver eleven vægtet mindre end klassen. Jo flere elever, der deltager fra klassen, jo højere bliver vægtningen. Nu er de basale funktioner i Elevmodulet beskrevet. De næste afsnit er specialfunktioner, der ikke vedrører alle brugere af elevmodulet. Har du både Elevmodulet og kursusplanlægning, er det dog vigtigt, at du læser det næste afsnit vedr. "Dannelse af parallelkurser". Dannelse af parallelkurser Funktionen "Dannelse af parallelkurser" er henvendt til de brugere, der både har modulet Elevskema og Kursusplanlægning. Har du modulet kursusplanlægning, og opretter du dine kurser, før du kender elevernes valg, er det en stor fordel at anvende funktionen: "Dannelse af parallelkurser". Eksempel I ovenstående skærmdump er der på forhånd i Undervisningsvingsvinduet oprettet 3 engelskhold (ENG1, ENG2 og ENG3), der har samme undervisningsindhold. De er oprettet udfra den betragning, at der nok kan blive mellem 20 og 28 elever på hvert af de tre engelskhold. Men det kan jo vise sig, at eleverne vælger anderledes, så der er enten er for få eller for mange elever til tre engelskhold. I den situation, hvor du ikke kender elevernes valg, når du opretter kurserne, skal du i stedet anvende funktionen: "Dannelse af parallelkurser". Se næste skærmdump. Elevskema - 12

13 Start med KUN at oprette ét engelskhold i menuen: Undervisning (det er en forudsætning, at undervisningsindholdet skal være det samme på alle engelskhold, der skal parallellægges). Husk at indtaste min. og max. elever. Se næste skærmdump. Når du er færdig med at tilmelde elever til kurset ENG, er du klar til at oprette parallelkurser. Klik på ikonet "Dannelse af parallelkurser". Elevskema - 13

14 Nu kan du se, at Untis udover kurset ENG, vil danne 2 parellelkurser (Kolonnen "Nye kurser"). Bånd - undervisning samtidig Bånd er en gruppe fag, der som udgangspunkt skal placeres sammen i skemaet (samtidig undervisning). På skoler med få valgfagstimer (fx 6 ud af 30 ugentlige lektioner), er der ingen grund til at Elevskema - 14

15 oprette bånd, da Untis' optimering godt kan levere gode resultater uden, at der er dannet bånd. Men er det meste af undervisningen på valgbasis (som tilfældet er i de tyske gymnasier), vil det kunne øge skemaets kvalitet betydeligt, hvis man på forhånd fastlægger, hvilken undervisning, der skal læggges i bånd. I modulet, Elevskema kan du selv fastlægge, hvilke kurser der skal være med i et bånd (samtidig undervisning). Men vær opmærksom på, at du i oprettelsen af dine bånd også kan skabe forhindringer for optimeringen, hvis kurserne i et bånd - set i forhold til elevernes valg - ikke er hensigtsmæssige. Når du har dannet et bånd, har du indirekte udelukket andre muligheder for bånddannelse, der måske ville give nogle bedre skemaer. Her kan du med fordel anvende modulet, Kursusplanlægning, der indholder en facilitet, der automatisk kan optimere, hvilke kurser der skal læses samtidig ud fra elevernes valg, og som fordeler eleverne på hold, så flest mulige ønsker imødekommes. "UndervisningsrækkefølgeBånd (undervisning samtid) finder du i fanebladet "Elevskema". Her vises to bånd C1 med 4 kurser og C2 med 3 kurser. I optimeringen bliver bånd behandlet således: 1. I sætteoptimeringen bliver alle kurser fra et bånd sat på samme tid. 2. I bytteoptimeringen kan enkelte kurser bytte plads, hvis det forbedrer det samlede resultat. Elevskema - 15

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien. 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger... 8 4 Kobling... af undervisning

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Divisioner i Blåt Medlem

Divisioner i Blåt Medlem Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. 5 3. Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere