DI ITEKs årsberetning Din udfordring vores fokus! Årsberetning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ITEKs årsberetning 2015 3. Din udfordring vores fokus! Årsberetning 2015"

Transkript

1 DI ITEKs årsberetning Din udfordring vores fokus! Årsberetning 2015

2 Indhold 1 DI ITEK medlemmernes forening 2 Gør de teknologiske drømme til virkelighed 4 DI ITEKs mærkesager 8 DI ITEKs bestyrelse 10 ITEK-branchernes skjulte produktivitetseventyr 12 Politiske udvalg 14 DI ITEKs netværk 17 Selvstændig forening i DI ITEK 18 DI ITEKs projekter 19 Medlemsfordele i DI ITEK 20 Medarbejdere hos DI ITEK

3 DI ITEKs årsberetning DI ITEK medlemmernes forening Sidste år lancerede vi en ny strategi for DI ITEK, hvor vi satte fokus på, hvordan vi kan skabe værdi for vores medlemmer og gøre Danmark til det mest attraktive land at drive teknologivirksomhed i og ud fra. Vi skal være med til at skabe den innovation, der leder til fornyelse og forandring ikke blot i teknologibranchen, men i hele det danske samfund. Adam Lebech Branchedirektør, DI ITEK Det seneste år har været præget af høj aktivitet blandt medlemmerne i DI ITEKs mange udvalg og netværk og til det væld af konferencer, vi har afholdt i løbet af året. Vi har givet medlemmerne gode muligheder for at netværke samtidig med, at gæster som politikere, trendsettere og forretningsfolk har bidraget til inspiration og nytænkning. DI ITEK har sat en politisk dagsorden om, at teknologi skaber værdi for alle. Den første digitale vækstplan for Danmark er søsat. Produktivitet gennem øget teknologianvendelse er på den politiske agenda, og mange erhvervspartnerskaber er etableret for at føre arbejdet ud i livet. Den nye offentlige digitaliseringsstrategi lanceres i efteråret 2015, men arbejdet har været i gang længe. DI ITEK har lanceret sit eget indspil til arbejdet, og har sammen med 24 andre organisationer bidraget med et konkret initiativkatalog til arbejdet. Forventningen er, at der i strategien vil blive sat fokus på vækst, brugervenlige løsninger og informationssikkerhed. Teknologiske talenter har vi brug for mere end nogensinde før. DI ITEK har derfor i det forløbne år arbejdet for at sikre, at erhvervet kan tiltrække kvalificerede kandidater med spidskompetencer inden for smalle og dybe fagområder. Vi har også fået rettet et stærkt fokus på det at kunne tiltrække og fastholde udenlandske medarbejdere. Det har været et godt år for teknologibranchen. Mange har oplevet fremgang på både top- og bundlinje. Efter en række hårde år opnåede branchen ved årsskiftet endelig omsætningsniveauet før krisen. Og virksomhedernes forventninger viser, at der er stigende optimisme om fremtiden. Jeg glæder mig til samarbejdet med både vores nuværende og kommende medlemmer. Med venlig hilsen Adam Lebech

4 2 DI ITEKs årsberetning 2015 Gør de teknologiske drømme til virkeligehed 2015 er på flere måder et valgår. Dels er der valg til Folketinget. Men det er også et år, hvor vi i lidt bredere forstand får mulighed for at vælge, hvilket land vi ønsker at være. Vi mener, at vi bør drømme stort om at lade teknologien forandre vores land til det bedre. Ikke for teknologierhvervets skyld, men for Danmarks skyld. For hvis der er én ting, vi har lært gennem de seneste år, er det, at virksomheder og hele brancher med ét kan blive overflødiggjorte, hvis man ikke formår at ride med på den teknologiske bølge. Hvad der gælder for virksomheder og brancher gælder også for et land som Danmark. Vi kan være en disrupter, der formår at tænke nyt, eller vi kan blive disrupted af de andre lande, der bruger ny teknologi til at vinde markedsandele og arbejdspladser. Vælger vi at være disrupted, kan et gryende opsving få ny dynamik. Vælger vi at lade andre tage teten, går vi i retning af anakronistisk frilandsmuseum. Vi må se i øjnene, at vi som land ikke har råd til at vælge teknologien fra. Derfor er det vigtigt, at der efter valget bliver udstukket en ambitiøs teknologisk retning, der kan være med til at løfte hele Danmark. Vi har i DI ITEK sat markante fingeraftryk på den digitale vækstaftale, som Folketinget blev enige om i for-

5 DI ITEKs årsberetning året Men vi skal også sætte fingeraftryk på politikken efter valget og på den kommende strategi for digitaliseringen af det offentlige, der skal gælde frem til Danmark har i mange år været et digitalt foregangsland, der konsekvent endte på de øverste pladser i internationale sammenligninger af landenes brug af it. I februar 2015 blev Danmark blandt andet kåret som det mest avancerede digitale land i EU. Vi har derfor et solidt fundament at bygge på, når nye landvindinger skal tages. Men det er nødvendigt med et fornyet teknologisk og politisk fokus. Både i det offentlige og i det private er der stadig store potentialer at indfri ved at satse på teknologien. Vore virksomheder kan over en bred kam blive langt mere produktive og innovative, hvis de tager teknologien til sig. Og det offentlige kan yde langt mere med færre hænder, hvis automatisering og digitalisering får lov til at gå sin sejrsgang på samme vis, som det er sket i andre dele af samfundet. Vi tror på, at der i Danmark er masser af gode ideer og virkelyst til at sikre, at vi også i fremtiden kan begå os i den globale tech-elite. Der er drømme nok, og dem skal vi lade få flyvehøjde. Men skal drømmene blive til virkelighed, skal vi overvinde de udfordringer, vi står overfor. Det drejer sig blandt andet om, at investeringerne i ny teknologi ikke afspejler behovet for konstant udvikling. Det drejer sig også om, at Danmark desværre ikke formår at uddanne og tiltrække nok af de bedste hoveder. Det er en unødvendig bremseklods for den fremdrift, som vi har brug for. Vi skal også i teknologibranchen lære og lade os inspirere af hinanden. Netop derfor er netværk og vidensudveksling på tværs af it-, tele-, elektronik- og kommunikationsbrancherne vigtigere end nogensinde før. Danmark har brug for et stærkt ITEKerhverv. Derfor håber vi, at DI ITEK i 2015 kan blive et stærkere branchefællesskab end nogensinde før. Vi vil gøre vores for, at 2015 bliver året, hvor vi gør de teknologiske drømme til virkelighed. Lars Tofft Vice President, Ericsson AB Formand for DI ITEK Toke Foss Adm. direktør, DEIF A/S Næstformand for DI ITEK 'Vi må se i øjnene, at vi som land ikke har råd til at vælge teknologien fra.

6 4 DI ITEKs årsberetning 2015 DI ITEKs mærkesager DI ITEKs mærkesager DI ITEK har formuleret fem mærkesager for den politiske interessevaretagelse, som understøttes af en række pejlemærker frem til DI ITEK vil hvert år frem til 2018 følge op på status for gennemførelsen af pejlemærkerne samt bench marke op imod international best practice: > Innovation i teknologierhvervet: De danske teknologivirksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. > Teknologianvendelse i erhvervslivet: Det danske erhvervsliv kan blive mere effektivt, produktivt og innovativt gennem øget digitalisering og automatisering. > Offentlig digitalisering: Ambitionsniveauet for digitalisering af den offentlige sektor skal hæves. Øget digitalisering skal øge produktiviteten i den offentlige sektor, der i de kommende år skal yde mere og fylde mindre. > Informationssikkerhed og privacy: Niveauet for informationssikkerhed og privacy for virksomheder, myndigheder og borgere skal matche risici. > Teknologiske kompetencer: Danske virksomheder skal have adgang til de bedste medarbejdere og den bedste teknologiske viden. Det kræver et uddannelsessystem med fokus på teknologivirksomhedernes behov samt adgang til kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.»» DI ITEKs mærkesager Innovation i teknologierhvervet Teknologianvendelse i erhvervslivet Offentlig digitalisering Informationssikkerhed og privacy Teknologiske kompetencer

7 DI ITEKs årsberetning DET VIL DI ITEK Vision: DI ITEK vil sikre, at Danmark bliver det mest attraktive land at drive teknologivirksomhed i og ud fra for at gøre Danmark rigere. Mission: DI ITEK vil: > Skabe politisk indflydelse og gode rammevilkår for medlemmerne > Synliggøre erhvervet samfundsmæssigt > Hjælpe medlemmerne med at skabe forretningsudvikling og vækst.

8 6 DI ITEKs årsberetning 2015 Mærkesager Særlige fokusområder Pejlemærker frem til 2018 Innovation i teknologierhvervet Teknologi anvendelse i erhvervslivet Fremvise teknologierhvervets store betydning for vækst og velfærd Skabe politisk opmærksomhed om vigtigheden af elektronikproduktion Fremme investeringslysten i digital infrastruktur gennem forbedrede rammevilkår Fremme en mediepolitik med fokus på vækst af den private medieindustri. Understøtte og supplere DI s produktivitetsindsats gennem teknologi bl.a. ved at lancere et teknologiscoreboard Udvide og udvikle anvendelsen af teknologi og derved forbedre konkurrenceevnen i erhvervslivet. Værditilvæksten i ITEK-erhvervet skal være over 100 mia. kr (2014: 83 mia. kr.*) Danmark skal vedblive at være i top 3 i EU Innovation Scoreboard (2014: nr. 2, 2015: nr. 1) Danmark skal være i top 5 i World Economic Forum s benchmark Broadband Internet Subscriptions (2014: nr. 3, 2015: nr. 2). Optagelse af teknologi i virksomhederne skal være i den globale top 5 i Firm Level Technology Absorption i WEF s Networked Readiness Index (2014: nr. 20, 2015: nr. 15) I min. 20 pct. af virksomhederne er det mindst hver anden medarbejder, der modtager e-læring** (2014: 9 pct.*) iflg. It-anvendelse i virksomheder. Offentlig digitalisering Det offentlige skal sætte ambitiøse mål for digitalisering, ikke kun af selvbetjeningsløsninger Videndeling mellem medlemmer inden for offentlig digitalisering Skabe gode rammer for udbud og indkøb af it og teknologi Fremme digital læring og borgernes IKT-kompetencer. Danmark skal være i top 5 i Goverment ICT Usage (2014: nr. 26, 2015: nr. 40) i WEF Networked Readiness Index Andelen af danskere, der er dårlige til at udføre helt almindelige opgaver på en computer, er faldet med 25 pct. målt i Danskernes kompetencer (PIAAC 2013) (2014: 1 mio. voksne danskere*). *Tal for 2015 er endnu ikke tilgængelige. ** Mindre tilpasning af pejlemærke af hensyn til kontinuitet i udvikling.

9 DI ITEKs årsberetning Mærkesager Særlige fokusområder Pejlemærker frem til 2018 Informationssikkerhed og privacy Teknologiske kompetencer Der skal arbejdes med at skabe tillid til digitale løsninger gennem høj beskyttelse af persondata, sikker produktion og sikre produkter og services Motivere flere unge til at uddanne sig indenfor naturvidenskab samt it og elektronik Sikre, at færdiguddannede kandidater har de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger Opkvalificere relevante kandidater til it- og elektronikmedarbejdere Arbejde for, at udenlandske teknologi specialister får job i Danmark. It-sikkerhed som barriere for virksomheders anvendelse af it skal falde til 18 pct.** (2014: 25 pct.*) iflg. It-anvendelse i virksomheder Der skal gennemføres en fremtidssikring af CPR-systemet, som understøtter øget sikkerhed og privacy for borgerne (ikke gennemført endnu) EU skal gennemføre en regelharmoniserende persondataforordning, som øger tilliden til anvendelse af data. (ikke gennemført endnu). Optaget på universiteternes bacheloruddannelser for datalogi og it-civilingeniører mv. øges fra knap i 2014 til årligt* Antallet af it- og elektronikvirksomheder, der har problemer med at rekruttere it- og elektronikspecialister er halveret. (2013: 40 pct., 2014: 41 pct.*). *Tal for 2015 er endnu ikke tilgængelige. ** Mindre tilpasning af pejlemærke af hensyn til kontinuitet i udvikling. Udarbejdelse og opfølgning på årlige handlingsplaner Strategien understøttes af årlige handlingsplaner, der opstiller konkrete resultatmål, som skal understøtte gennemførelsen af strategien. Der gøres status på handlingsplanen på hvert bestyrelsesmøde, og der udarbejdes ny handlingsplan hvert år.

10 8 DI ITEKs årsberetning 2015 DI ITEKs bestyrelse DI ITEKs bestyrelse vælges på generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges typisk for to år ad gangen. Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 22. september Bestyrelsen mødes seks gange om året og træffer beslutninger om principielle politiske og organisatoriske udfordringer samt godkender strategi og handlingsplan for DI ITEKs arbejde. Endvidere tager bestyrelsen stilling til nedsættelse af diverse udvalg og netværk.

11 DI ITEKs årsberetning Branchedirektør Adam Lebech, DI ITEK Adm. direktør Peter Mægbæk Madsen, Viasat A/S Personaledirektør Anne Bornfeld, Software Sales Europe, IBM Adm. direktør Ole Kring, Scandinavian Micro Biodevices ApS Vice President Lars Tofft, Ericsson AB (formand) Adm. direktør Michael Holm, Systematic A/S Vice President Camilla Kampmann, Systems Support, Oracle Corporation Divisionsdirektør Bjarne Lykke Sørensen, Digital Factory Process Industries & Drives, Siemens A/S Adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen Adm. direktør Toke Foss, DEIF A/S (næstformand) Adm. direktør Michael Meister, Jaynet A/S Ikke med på billedet: Adm. direktør Flemming L. Jensen, Atos IT Solutions and Services A/S Adm. direktør Bo Lybæk, GPV International A/S Adm. direktør Claus Riekehr Møller, Cadpeople A/S Udviklingsdirektør Peter Ulrik Scheel, GN Resound A/S Koncerndirektør og COO Peter Trier Schleidt, TDC Operations Adm. direktør Leif Vestergaard, EG A/S

12 10 DI ITEKs årsberetning 2015 ITEK-branchernes skjulte produktivitetseventyr ITEK-brancherne præsterer betydeligt højere stigninger i produktiviteten end de fleste andre brancher. Men eftersom mange ITEK-produkter ofte falder i pris, skjules denne fremgang, når man måler i produktivitetsudviklingen i løbende priser. Det er især kunder inden for tele- og elektronikindustrien, som høster gevinsterne af de faldende priser. Bruttoværditilvæksten (BVT) måler værdien af produktionen fratrukket værdien af input til produktionen; altså den værdi virksomhederne skaber. Udviklingen i BVT pr. præsteret time i kædede priser (dvs. justeret for prisudviklingen) er dermed et udtryk for en branches produktivitetsudvikling. ITEK-erhvervene er generelt ramt af, at prisen på branchens produkter falder over tid. Det betyder, at en del af den produktivitetsudvikling, branchen oplever, udhules af de faldende priser. Det ses ved, at udviklingen i BVT pr. præsteret time målt i kædede priser over de seneste år er steget mere end dobbelt så meget som i løbende priser. I perioden fra oplevede ITEK-erhvervene en gns. vækst i BVT pr. time målt i kædede priser på 6,3 pct. pr. år. I løbende priser var væksten dog blot 2,5 pct. Virksomhederne i ITEK-erhvervene får dermed ikke i fuldt omfang nytte af sin øgede produktivitet. Derimod nyder branchens kunder godt af de faldende priser. Kunderne høster gevinsterne, idet produkterne falder i pris år for år. ITEK-erhvervene har i perioden oplevet høj vækst i produktiviteten, når man sammenligner industrien og den samlede private sektor. Mens ITEK-erhvervene oplevede en vækst i BVT pr. præsteret time på 6,3 pct. pr. år i perioden i kædede priser, oplevede industrien en vækst på 3,3 pct. pr. år, og hele den private sektor oplevede en vækst på 1,1 pct. pr. år. Udvikling i ITEKs bruttoværditilvæksten pr. præsteret time Indeks, 1995 = Gns. årlig vækst i bruttoværditilvæksten pr. præseteret time , pct Kædede priser 6 5 Kædede priser Løbende priser Løbende priser ITEK Industri Privat sektor Anm.: ITEK består her af telekommunikation, elektronikindustri samt it- og informationstjenester. Kilde: Danmarks Statistik og DI ITEK Anm.: ITEK består her af telekommunikation, elektronikindustri samt it- og informationstjenester. Kilde: Danmarks Statistik og DI ITEK

13 DI ITEKs årsberetning I løbende priser steg ITEK-erhvervenes BVT pr. præsteret time i gns. 2,5 pct. pr. år i perioden Den private sektor oplevede en vækst på 3,1 pct. pr. år, mens industrien oplevede en vækst på 4,5 pct. pr. år. Væksten har bidt sig fast i teknologierhvervene Samlet set opnåede ITEK-erhvervene en omsætning på 217 mia. kr. i Alle delbrancher oplevede en stigende omsætning. Under ét steg ITEKerhvervenes omsætning således med 4,6 pct. i Væksten dækker over meget forskellige udviklingstræk i delbrancherne. Stærkest var væksten hos softwareudviklerne samt virksomheder, der fremstiller computere og andet kommunikationsudstyr. Virksomheder i disse delbrancher har gennemsnitligt oplevet 2-cifrede vækstrater. Televirksomhederne har fået vendt den negative udvikling i omsætningen i 2013, og de opnåede samlet en fremgang i omsætningen på 1,6 pct. i Omsætning i teknologierhvervet Omsætning 2014, mia. kr. sæsonkorrigeret It-konsulenter mv. Engroshandel med it-udstyr Telekommunikation Fremstilling af andet elektronisk udstyr Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr Informationstjenester Udgivelse af computerspil og anden software Indenlandsk salg Eksport Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI ITEK Udvikling i teknologierhvervets omsætning , pct. It-konsulenter mv. Engroshandel med it-udstyr Telekommunikation Fremstilling af andet elektronisk udstyr Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr Informationstjenester Udgivelse af computerspil og anden software Pct. Kilde: Danmarks Statistik og DI ITEK

14 12 DI ITEKs årsberetning 2015 Politiske udvalg DI har en lang række udvalg om alt fra brede emner som forsknings- og uddannelsespolitik, skattepolitik, telepolitik og sundhedspolitik til mere nicheprægede emner i specialudvalgene. I udvalgene sidder repræsentanter fra medlemmerne sammen med DI-repræsentanter. På områderne it, tele, elektronik og kommunikation varetager DI ITEK den samlede industris interesser på vegne af DI. Udvalgene forbereder politiske holdninger og udarbejder politiske synspunkter samt høringssvar til offentlige myndigheder og andre aktører inden for de respektive udvalgs områder. Herudover laver de netværk, arrangementer og medlemsservices. Alle udvalg har et medlem som formand. Formanden leder møderne, og holder tæt dialog med sekretariatet om mødernes indhold. Udvalget er en lukket gruppe, hvor typisk 20 medlemmer deltager.»» DI s telepolitiske udvalg Formand: Juridisk direktør Ann-Louise Hansen, Hi3G Denmark ApS Formål: At skabe optimale rammer for teleerhvervet og fremme en effektiv udnyttelse af it og tele i såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Teleerhvervets udviklings- og vækstmuligheder Sikre fair konkurrencebetingelser i erhvervet Udarbejde og koordinere telepolitiske positioner Fremme fokus på teleerhvervets samfundsmæssige betydning. Kontaktperson: Christian Hannibal»» DI s it-politiske udvalg Formand: Partner Carsten Gomard, Netcompany IT and business consulting A/S Formål: At skabe gode vækstvilkår for it-erhvervet og være rådgivende i forhold til DI s politik formulering om it-politik. Digitalisering i den offentlige sektor, herunder de store velfærdsområder som undervisning, social- og sundhedsområdet Offentlig udbuds- og indkøbspolitik Udbredelse af digitalisering i mindre- og mellemstore virksomheder Øget produktivitet gennem brug af digitalisering. Kontaktperson: Christian Hannibal

15 DI ITEKs årsberetning »» DI s medieindustri politiske udvalg Formand: Koncerndirektør Hans J. Carstensen, Egmont A/S Formål: At skabe fair, lige og transparente konkurrence vilkår for alle aktører i mediesektoren. Fremme det private mediemarked Italesætte hvor meget public service skal fylde i mediebilledet Bekæmpe ophavsretskrænkelser. Kontaktperson: Søren Cajus»» DI s e-business udvalg Formand: Marketingdirektør Kim Øxenholt, Lemvigh-Müller A/S Formål: At øge medlemsvirksomhedernes kendskab til værdiskabelsen og udfordringerne ved e-business. Udvalget er et tværfagligt samarbejde mellem DI Handel og DI ITEK. B2B e-business e-business for MMV er. Kontaktperson: Ulla Scherfig Gilberg»» DI og DI ITEKs udvalg for Informationssikkerhed Formand: It-sikkerhedschef Adser Leick, LEGO A/S Formål: At rådgive DI s medlemmer om informationssikkerhed, andre former for sikkerhed og privacy samt varetage medlemmernes interesser i forhold til andre organisationer, råd, forskningsinstitutioner og det politiske system. Informationssikkerhed Sikkerhed i produktionen og produkter Privacy Fysisk sikkerhed. Kontaktperson: Henning Mortensen»» DI ITEKs elektronikudvalg Formand: VP Lars Lindqvist, GN ReSound A/S Formål: At styrke elektronikindustriens virksomheder. Det gøres ved at fremme samarbejde mellem virksomhederne i industriens værdikæde samt med brugervirksomheder inden for andre industrier. Værdiskabelse Kompetencer Sourcing Danske potentialer. Kontaktperson: Ulla Scherfig Gilberg»» DI ITEKs forsknings- og uddannelsespolitiske udvalg Formand: Senior Vice President Jan Aagaard, R&D, DEIF A/S Formål: At styrke forskning, uddannelse og innovation inden for ITEK-erhvervene. Forsknings- og uddannelsespolitik Innovationspolitik Videre- og efteruddannelse. Kontaktperson: Henrik Valentin Jensen

16 14 DI ITEKs årsberetning 2015 DI ITEKs netværk DI ITEK arbejder for at styrke den faglige udvikling og det tværgående sammenhold blandt medlemsvirksomhederne. Konkret sker det gennem arbejdet i DI ITEKs netværksgrupper. Alle interesserede DI ITEK medlemmer kan tilmelde medarbejdere til netværk. Medlemskab af disse netværk er mindre formelt, og det koster ikke ekstra at være medlem af et netværk. Antallet af medlemmer i et netværk er variabelt. Netværkene mødes om faglige forhold inden for en defineret ramme, og der tilstræbes afholdt et møde pr. kvartal. Møderne afholdes hos DI eller hos medlemmerne, så der også er lejlighed til at se de fysiske rammer samt aktiviteter hos værtsvirksomheden. Alternativt kan møder også afholdes hos DI i København. Erfaringsudveksling og gensidig inspiration til udvikling af forretningsmuligheder er nøgleordene for DI ITEKs netværk. Netværk etableres efter behov. Smart Energy Formål: Målet med netværket er at understøtte erfaringsudveksling omkring teknologi- og markedsudvikling. Fokus er bl.a. på at: holde deltagerne opdateret på den danske og europæiske politikudvikling skabe en platform for afholdelse af konferencer, workshops mv. Målgruppe: Virksomheder, som har en forretningsmæssig interesse inden for smart energy herunder virksomheder der leverer løsninger, som muliggør intelligent styring af energiforbrugende produkter mv. Netværket drives i samarbejde med DI Energi. Digital læring Formål: DI ITEKs Taskforce for digital læring arbejder for, at digital læring bliver til en integreret og naturlig del af det samlede danske uddannelses- og kompetenceudviklingssystem. Målet er, at Danmark bliver internationalt anerkendt som foregangsland for livslang læring. Netværket ønsker at positionere danske digitale læringsløsninger på de relevante eksportmarkeder. Målgruppe: Taskforce for digital læring består af de førende leverandører af digitale læringsløsninger. Kontaktperson: Henrik Valentin Jensen Kontaktperson: Søren Cajus

17 DI ITEKs årsberetning Big data Formål: DI ITEKs medlemmer skal være de bedste til datadrevet forretningsudvikling. Vi skal bidrage til, at topledelsen i danske virksomheder giver big data strategisk prioritet. Målgruppe: Virksomheder som designer, udvikler, sælger og bruger big data teknologi. Kontaktperson: Anja Skadkær Madsen It sikkerhedspanel Formål: Medlemmerne inviteres til sikkerhedsarrangementer, som DI ITEK er medarrangør af, informeres om den aktuelle politiske udvikling samt informeres om nye sikkerheds- og privacy-tiltag. Medlemmerne får tilsendt nyheder vedrørende it-sikkerhed hver tredje til fjerde uge. Målgruppe: Panelet fungerer som en mailingliste for ca. 600 DI-medlemmer med interesse for informationssikkerhed og privacy. Tal elektronik med andre Formål: Målet med netværksmøderne Tal elektronik med andre (TEMA) er at skabe en uformel og faglig dialog og erfaringsudveksling blandt elektronikindustriens virksomheder. Kontaktperson: Henning Mortensen Målgruppe: Netværket samler virksomheder med interesse for elektronik. Smart city Formål: At understøtte erfaringsudveksling om forretningsmodeller, teknologiudvikling samt offentlige udbud inden for smart city-området. Målgruppe: Virksomheder, der har forretningsmæssig interesse inden for smart city-området. Det kan være på it-siden som hardwareleverandør, applikationsudvikler eller it-arkitekt. Men du kan også være leverandør på sektorspecifikke løsninger, herunder traffic management, facility management, intelligent energi, ressourceoptimering, digital government mv. Kontaktperson: Søren Cajus Kontaktperson: Anja Skadkær Madsen Leverandørnetværk for informationssikkerhed Formål: Netværket fremmer erfaringsudveksling mellem virksomheder, der leverer produkter og services til at understøtte informationssikkerhed og privacy. Netværket høres i politiske spørgsmål, der har leverandørspecifik interesse Netværket inviteres til fire årlige morgenmøder, to møder om udviklingen i efterspørgslen og bidrager desuden til DI ITEKs sikkerhedsnyhedsbrev, der beskriver aktuelle problemstillinger og anviser løsninger Målgruppe: Netværket består af virksomheder, der leverer produkter og services til at understøtte privacy og informationssikkerhed i bred forstand. Kontaktperson: Henning Mortensen

18 16 DI ITEKs årsberetning 2015 Netværk for frekvenspolitik Formål: Netværket for frekvenspolitik fremmer videndeling om internationale og nationale beslutninger på frekvensområdet samt som sparringsorgan for høringssvar m.m. Fremme en effektiv anvendelse af frekvensressourcerne Informere om den aktuelle politiske udvikling Udvikle positioner til frekvenspolitiske emner Målgruppe: Deltagerne i netværket er teleselskaber og -operatører. Kontaktperson: Christian Hannibal DI ITEKs netværk Sundhedsteknologi Formål: Målet er at fremme brugen af teknologi til levering af sundhedsydelser i Danmark og i udlandet. Der er et udstrakt samarbejde med offentlige myndigheder for at fremme et innovativt og effektive marked. Målgruppe: Netværket samler ildsjæle, der vil bruge it, tele og elektronik til at forbedre danskeres sundhed i samarbejde med det offentlige. Kontaktperson: Ulla Scherfig Gilberg Internationalt markedsforum Formål: Netværket er medlemmernes portal til aktiviteter og relevant viden vedrørende det internationale marked for IKT og elektronik. Der udveksles erfaringer og gode idéer til eksport og forretningsudvikling. Målgruppe: Forummet er for alle DI ITEK medlemmer, som har interesse i internationale aktiviteter og som ønsker at deltage i og bidrage med forslag til relevante aktiviteter. Kontaktperson: Ulla Scherfig Gilberg

19 DI ITEKs årsberetning Selvstændig forening i DI ITEK Dansk Automationsselskab (DAu) Formål: DI ITEK driver sekretariatet for Dansk Automationsselskab (DAu). DAu er en selvstændig forening under DI og repræsenterer godt 100 virksomheder. DAu er dansk industriens samlede omdrejningspunkt for erfaringsudveksling omkring automationsforhold. Samle og formidle viden om automation og industriel it Udbrede budskabet om automation som et lønsomt alternativ i forhold til at outsource produktion. Kontaktpersoner: Søren Cajus og Henrik Valentin Jensen

20 18 DI ITEKs årsberetning 2015 DI ITEKs projekter»» Industriel teknologi og software (ITOS) DI ITEK gennemfører sammen med 12 medlemmer, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og DTU et projekt, som over fire år skaffer ny viden, nye kompetencer og nye ingeniører om udvikling af smarte produkter med embedded systemer. Projektet løber til udgangen af Projektet overfører teknologi og specialkompetencer mellem danske virksomheder, universiteter og udenlandske videncentre. Det sker bl.a. gennem industricases, virksomhedsseminarer og masterclasses. ITOS er sat i søen sammen med Industriens Fond, som støtter projektet med 5,5 mio. kroner. Kontaktperson: Henrik Valentin Jensen Projekter sammen med medlemmerne Vi deltager sammen med medlemmerne i en række projekter, som understøtter mærkesagerne eller bidrager til innovation i medlemsvirksomheder. Projekterne giver: > Ny innovation > Netværk på tværs af erhvervet > Politiske resultater.»» Grand Coalition for Digital Jobs Grand Coalition for Digital Jobs samler interessenter i Europa om at få løst op for mis-matchet mellem de it-specialister virksomhederne forgæves efterspørger, og dem der er på arbejdsmarkedet. DI ITEK leder projektet i Danmark. Grand Coalition er sat i gang på EU s initiativ. Projektet understøtter DI ITEKs arbejde med at dæmme op for manglen på it- og elektronikspecialister. Gennem Digitaljobs.dk, arbejder DI ITEK herhjemme sammen med blandt andre Akademikerne, Akademikernes A-Kasse, Djøf, IDA, Magisterforeningen og Prosa for at få matchet ledige it-og elektronikspecialister med ledige it-job. Kontaktperson: Henrik Valentin Jensen»» WATIFY digitalisering og digitale iværksættere Watify-projektet søger på europæisk plan at få digitale iværksættere til at overvinde tvivlen om, hvorvidt de digitale drømme kan realiseres. Projektet vil styrke digitale iværksættere og digitalisering af mindre og mellemstore virksomheder. Målet er at skabe vækst i Europa. DI ITEKs bidrag til denne kampagne er at: fremhæve nuværende danske digitale ikoner som inspiration for kommende iværksættere mobilisere danske iværksættere til at gå fra drøm til handling skabe netværk for digital forretningsudvikling. Kontaktperson: Christian Hannibal

21 DI ITEKs årsberetning Medlemsfordele i DI ITEK DI ITEK er en samarbejdspartner for dig og din virksomhed, når I har brug for det. Nogle gange kan vi selv løse en opgave for dig andre gange kan vi formidle kontakt til den helt rigtige specialistkollega i DI. Som medlem af DI ITEK får du blandt andet: Indflydelse og viden Netværk, der understøtter faglig erfaringsudvikling og forretningsmuligheder Stærk platform for politisk medindflydelse i Danmark og EU Adgang til dagsordensættende konferencer og seminarer Målrettet branchestatistik Gratis rådgivning indenfor personalejura, arbejdsmiljø og lønsystemer Ugentlige nyhedsbreve og adgang til itek.dk og di.dk Et bredt udvalg af DI s publikationer, kontrakter og blanketter på di.dk Støtte til at styrke dine markedsmuligheder i udlandet og adgang til Eksporthåndbogen Inspiration til at styrke din virksomheds produktivitet Rådgivning om mulighederne for effektivisering og omkostningsreduktion inden for teknologi, ledelse og innovation. Konkrete fordele Adgang til attraktiv pensionsaftale med Danica Pension Tilbud på professionel it-ansvarsforsikring fra Tryg Forsikring To timers gratis rådgivning hos specialister i EU-ret og it-ret Fordelagtig leje af mødelokaler og konferencesal i mødecentret i Industriens Hus på Rådhuspladsen Mulighed for at afholde møder, kurser eller konferencer i DI s konferencehus, Gl. Vindinge i Nyborg Fordelagtig barselsfond. Hvad koster et medlemskab af DI ITEK? Medlem af DI ITEK Kontingentet til DI ITEK udgør kr ,- årligt, plus kr. 290,- årligt pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder Kontingentet kan dog maksimalt beløbe sig til kr ,- For at være medlem af DI ITEK skal en virksomhed være tilknyttet DI enten som medlem eller som associeret virksomhed: Medlem af DI Kontingentet til DI for 2015 udgør 0,26 pct. af den udbetalte lønsum i 2014 Minimumskontingentet er kr Associeret til DI Associeringsbidraget til DI udgør kr årligt pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder Deltidsmedarbejdere omregnes til fuldtidsmedarbejdere Minimumsbidraget er kr Alle beløb opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms. Har du spørgsmål kan du kontakte: Chefkonsulent Bjørn Bagge,

22 20 DI ITEKs årsberetning 2015 Medarbejdere hos DI ITEK Brug din personlige kontakt hos DI ITEK Adam Lebech branchedirektør tlf.: mobil: Henning Mortensen chefkonsulent tlf.: mobil: Anja Skadkær Møller konsulent tlf.: mobil: Henrik Valentin Jensen chefkonsulent tlf.: mobil: Bastian Emil Jørgensen studentermedhjælp Tlf.: Mads Tryggedsson studentermedhjælp Bjørn Bagge chefkonsulent tlf.: mobil: Stephan Frisendal studentermedhjælp tlf.: Christian Hannibal chefkonsulent tlf.: mobil: Søren Cajus chefkonsulent tlf.: mobil: Fanny Marie Schmidt sekretær tlf.: Ulla Scherfig Gilberg chefkonsulent tlf.: mobil:

23 Juridisk og internationalt Har du personalejuridiske udfordringer brug DI s rådgivere med fokus på DI ITEKs område: Sanne Bech advokat tlf.: mobil: Morten Pedersen advokat tlf.: mobil: Nina Haff Jørgensen advokat tlf.: mobil: Undersøg internationale forretningsmuligheder brug DI s eksperter i markedsudvikling med fokus på DI ITEKs område: Ole Christensen chefkonsulent tlf.: mobil: Ejvind Vøgg chefkonsulent tlf.: mobil: HVOR? Undersøg muligheder på markedet >Konferencer > og seminarer 2 HVORDAN? Vælg strategi >Etableringsrådgivning > > > Internationale netværk 3 AFSTED Besøg markedet og etabler en tilstedeværelse >Storkundebesøg, > fællesstande og markedsfremstød > > Kontorer i udlandet >Virksomhedsrepræsentation i > udlandet 4 NAVIGER Forstå markedets regler og rammer > > Eksportdokumenter > > Eksporthåndbogen > > Rådgivning om handelsregler og barrier > > Rådgivning om projektog eksportfinansiering > > Indflydelse i EU > > Indflydelse i Kina 5 VOKS Styrk dine relationer og udbyg din forretning > > Officielle eksportfremstød med ministre og kongehus > > VIP besøg fra udlandet af statsoverhoveder, ministre og virksomhedsdelegationer»» Din udfordring er vores fokus!

24 2 DI ITEKs årsberetning 2015 HC. Andersens Boulevard København V itek.di.dk

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

DI ITEKs årsberetning 2014 1. STAY Årsberetning 2014 RELEVANT!

DI ITEKs årsberetning 2014 1. STAY Årsberetning 2014 RELEVANT! DI ITEKs årsberetning 2014 1 STAY Årsberetning 2014 RELEVANT! Indhold 3 Ny retning for DI ITEK 5 Mod til forandring 6 DI ITEKs mærkesager 8 ITEK-erhvervet i tal 10 DI ITEKs bestyrelse 12 Politiske udvalg

Læs mere

Viden indflydelse DI ITEK 2013 1

Viden indflydelse DI ITEK 2013 1 Viden indflydelse netværk 2013 DI ITEK 2013 1 Indhold 3 Velkommen til DI ITEK 4 Teknologierhvervet fremgang eller tilbagegang? 7 DI ITEKs bestyrelse 8 Hvad kan DI ITEK gøre for dig? 8 Medarbejdere hos

Læs mere

DI Digital STRATEGIPLAN

DI Digital STRATEGIPLAN DI Digital STRATEGIPLAN 2016 2018 DI Digital er et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder, der driver forretning inden for it, tele, elektronik og kommunikation. Vi repræsenterer mere end

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Referat. af Ordinaer generalforsamling i Dl ITEK. Mandag den 22. September Industriens Hus; H.C. Andersens Boulevard 18; 1787 Kobenhavn V

Referat. af Ordinaer generalforsamling i Dl ITEK. Mandag den 22. September Industriens Hus; H.C. Andersens Boulevard 18; 1787 Kobenhavn V GO ITEK Referat af Ordinaer generalforsamling i Dl ITEK Mandag den 22. September 2014 Industriens Hus; H.C. Andersens Boulevard 18; 1787 Kobenhavn V Generalforsamlingens dagsorden var i henhold til vedtasgterne:

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16 1 Digitaliseringen er global og følger eksponentielle principper 2 Hvad sker der, når alle disse dele kan 3D-printes? 3 Hvad sker der, når dine indkøbsdata bestemmer prisen på din forsikring? 4 Globale

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet: ITEK er branchefællesskabet i Dansk Industri (DI) for virksomheder, der arbejder med it, tele, elektronik og kommunikation. Som medlem af ITEK får du adgang til politisk indflydelse, medlemsservices og

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen Program for dagen 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen 13.10-13.20 Direktør i REG LAB Bjarne Jensen sætter scenen og præsenterer den industrielle stjerne 13.20-14.30

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

KONFERENCER EVENTS NETVÆRK

KONFERENCER EVENTS NETVÆRK KONFERENCER EVENTS DI Digital holder en lang række konferencer og møder alene eller i samarbejde med andre. Desuden faciliteter vi en række netværk for vores medlemmer. Nedenfor kan du se et udvalg af

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoTparatheden blandt nogle af landets største virksomheder 76% af de

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere