Januar Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter"

Transkript

1 Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

2 NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer i den kommunale sundhedsplanlægning... 7 Krydsord... 9 Selvvalgte kurser...10 Medlemsaften med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Workshop i stress og stresshåndtering...13 Kursus i kommunikation samarbejde teambuilding...15 Kursus i projekt og forskningsmetoder...17 Undervisning i sondeernæring og ernæringsterapi til småtspisende...19 Kursus i sår og sårpleje...21 Kursus i diabetes...23 Påtænkte aktiviteter, som endnu ikke er annonceret for Hyggeaften for plejehjemsassistenter...25 Gæstebud...27 Overenskomst...30 Har du noget du synes kunne være af interesse for dine Social- og sundhedsassistentkolleger, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. marts. Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Jette Rømer Dreier, Loni Bjerre og Anne Kolling Tryk: Werks Offset A/S, Århus Oplag:

3 Januar 2006 For meget forlangt? Vi kan ikke og vi skal ikke forsvare omsorgssvigt. Tvært imod så skal vi påtage os ansvaret for at få drøftet åbenlyse behov for forbedringer i sundhedssektoren. Samtidig skal vi sikre os, at vores observationer og forslag kommer de rette ansvarlige i hænde, og vi skal kræve at ledelsen forholder sig til forbedringsforslag og egentlige problemer, som vi bringer til torvs. Og vi skal holde ledelsen fast på, at der skal findes løsninger. Desværre ser vi oftere og oftere, at social- og sundhedspersonalet selv påtager sig ansvaret for at finde løsninger, når der eksempelvis mangler ressourcer, og der pludseligt er flere opgaver der skal løses, end det praktisk er muligt. Vi skal som social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter være bevidste om vores eget ansvar kontra ledelsens ansvar. Vi har, som uddannede social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, ansvar for at gøre ledelsen opmærksom på forhold, som kan føre til omsorgssvigt. Vi har pligt til at komme med forslag til forbedringer og vi har pligt til at gøre opmærksom på konsekvenserne af de løsningsforslag vi præsenteres for. Men vi har også ansvaret for at finde løsninger i akutte situationer, så vi blandt andet sørger for, at alle basale behov først og fremmest er dækket at borgere og patienter eksempelvis får mad og drikke, og hjælp til toiletbesøg m.v. Når det er sagt, så skal vi måske også lære at ranke ryggen stole på vores værd og med det som udgangspunkt tage teten i debatten om de udfordringer, som sundhedssektoren står overfor. Alt for længe, har andre sat dagsordenen for sundhedssektorens behov. Men vi har, som social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter faktisk forudsætningerne for at nytænke og for at tænke koordinerende i den samlede sundhedsindsats. I den seneste tids debat om ældrepleje, får man det indtryk, at alle ældre ligger i deres eget skidt overladt til skæbnen. Det er naturligvis ikke rigtigt, men med det system, som personalet i ældreplejen arbejder under, da vil der opstå uløselige situationer. Helt galt er det, når det samtidig viser sig, at ledelserne ikke sørger for tilstrækkeligt personale til de opgaver der skal løses. Når der mangler 19 ansatte ud af 51 på Lokalcentret Marselis, så siger det næsten sig selv, at der kan opstå nogle uhyrlige situationer. Vi kender endnu ikke omstændighederne i forhold til den ældre, demente diabetiker, som blev omtalt i medierne, men historien melder om en mand, som ligger i en våd seng. 3

4 NYHEDSbladet Han har ikke fået medicin, og han har ikke fået mad. Det har personalet skrevet i samarbejdesbogen. Det er dog mest sandsynligt, at personalet har forsøgt at overtale manden til at spise og til at tage medicin, men hvis den ældre mand ikke vil nogen af delene hvad gør personalet så? Der er mange andre borgere der venter på hjælp. Der er ikke afsat ressourcer til at personalet kan blive i hjemmet og observere den demente mand. Måske har den næste borger der venter, lige så stort et behov for hjælp? Hvad gør en klog? Det er nogle af de dilemmaer, som vi som assistenter må tage fat på. Det kræver en debat. Det forudsætter også, at vi har bud på alternative styreformer. Det har FOA et bud på men sidst og ikke mindst kræver det, at der er politisk vilje til at skabe rammerne for en bedre og mere værdig ældrepleje. Men det er vel heller ikke for meget forlangt? Annie Schacht 4

5 Januar 2006 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever Århus kommune er i gang med en undersøgelse, hvor de vil kortlægge hvilke ressourcer der bruges på uddannelse af elever og studerende indenfor sundhedsuddannelserne. Samtidig skal det undersøges, hvorvidt ressourcerne i forhold til uddannelse kan bruges bedre, såvel i forhold til kvantitet som i forhold til kvaliteten af elevarbejdet. Vi hilser undersøgelsen velkommen, hvis den kan være med til at synliggøre kvaliteten og de uligheder der findes for eleverne. Det er elevernes egen opfattelse, at de har meget forskellige vilkår. Århus kommune har allerede taget fat på nogle af problemerne, blandt andet med en beslutning om, at social- og sundhedselever ikke længere tæller med i normeringerne. Men måske er ressourcerne generelt for knappe? Måske skal der arbejdes med kulturen i forhold til den uddannelsesmæssige indsats? Under alle omstændigheder oplever eleverne fortsat et meget belastet uddannelsesmiljø. De oplever at de arbejder som en del af det faste personale. Social- og sundhedsassistentelever har traditionelt skullet indgå med en vis % del af arbejdskraften, dette praktiseres stadig. Der bliver i højere grad set på, hvilke hænder der skal bruges / mangler, og dermed er det ikke det uddannelsesmæssige der fokuseres på, når eleverne eksempelvis sættes til weekendvagter. Særligt mærker vi problemerne, hvor eleverne er i praktik i frit valg (hjemmeplejen) Her kan det være endnu mere vanskeligt at leve op til de mål som de skal nå i praktikken. Et eksempel her fra hjemmeplejen er at, en social- og sundhedsassistentelev arbejder med køresedler i 35 timer om ugen og resten af tiden har hun mulighed for at fordybe sig. Vi håber undersøgelsen vil være med til at afsløre uligheder og at der kan komme nogle kvalitetsstandarter for kommunens elevarbejde. Vi skal arbejde for, at vi kan fokusere på uddannelsen af elever, på trods af en presset hverdag, og sådan at både elev og praktikvejleder oplever, at der er kvalitet i indsatsen. Det kræver både fokus på rammer og kultur og en vilje til at ville sikre kvaliteten. Britta Bertel og Susanne Ladefoged Kontaktpersoner til social- og sundhedsskolen 5

6 NYHEDSbladet Klubben har lukket i påsken den marts. begge dage inkl. Og igen den marts. begge dage inkl. på grund af studietur til Polen. 6

7 Januar 2006 Nye udfordringer i den kommunale sundhedsplanlægning Statistisk set vil der blive flere ældre (+65) i 2040 og færre personer imellem 15 og 65 år. Det fremgår af den rapport, som regeringens velfærdskommission netop har udgivet. Kommissionen skønner, at denne udvikling vil betyde 90 mia. kr. i mistede skatter og øgede udgifter. Endeligt giver kommissionen 42 bud på, hvordan vi kan kompensere for demografien. Stigende udgifter til sundhed og ældrepleje skal sammenholdes med borgernes forventning til let og lige adgang til sundhed og pleje. Kommissionens bud på løsning er øget beskæftigelse, blandt andet ved en senere afgang fra arbejdsmarkedet og en tidligere start på arbejdsmarkedet. Af andre muligheder er der peget på brugerbetalinger både på lægebesøg og hjemmehjælp, øget forskning og effektivitet og konkurrence i det offentlige. Lige præcis øget effektivitet og konkurrence i det offentlige kan vi se konsekvensen af nu. Vi får stigende henvendelser fra medlemmer som er bukket under for det stigende arbejdspres både det fysiske men ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Øget konkurrence med resultatkrav til lederne betyder, at der ikke er plads til rummelighed på arbejdspladsen. Medarbejdere skal kunne yde 100 %, vi ser et stigende behov for effektivisering og rationalisering, uanset om det er på bekostning af personale og borgere. Velfærdskommissionen lægger op til at forsætte den linie regeringen har startet, med det resultat, at vi betragter borgernes behov for velfærd som et problem, og problemerne skal løses så billigt som muligt. Ikke nok med at vi marginaliserer borgere med behov for hjælp blandt andet ved at fremhæve borgere der klarer sig selv, så betyder dette menneskesyn også, at den helhedsorienterede indsats bliver vanskelig. Her og nu løsninger risikerer at erstatte langsigtede og mere holdbare løsninger, hvor den enkelte hjælpes til at hjælpe sig selv. Hvordan skal vi som social- og sundhedsassistenter forholde os til prognoserne og til de udviklingstendenser vi er vidne til? Vores uddannelser er baseret på det hele menneske vi er uddannet til at se det raske i mennesket med de ressourcer der er hos den enkelte og hvor vi kan styrke egenomsorgen. Vi har meget erfaring og kendskab til kronisk 7

8 NYHEDSbladet syge (som optager 80 % af sundhedsudgifterne). Ved at bruge de ressourcer der ligger hos frontpersonalet og borgeren kan det skabe muligheder for færre indlæggelser, større livskvalitet for borgeren. Men ikke mindst kan det også medvirke til en større medarbejdertilfredshed hvor personalet kan bruge de redskaber de er uddannet til. En måde at øge sundheden frem til år 2040 kunne være at efteruddanne eks. alle de som skal yde omsorg for andre, det kunne være dagplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærer, social- og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter etc., til at tænke forebyggelse og styrkelse af egenomsorg ind i alle arbejdsområderne. Frontpersonalet kender de enkelte brugere af institutionerne og ved hvilke personer som er i sundhedsmæssig fare og i en periode har brug for ekstra ressourcer. Det kræver politiske ændringer i sundhedsstrategien hvis frontpersonalet skal kunne yde den støtte den enkelte har brug for ud fra sociale vilkår, livsstil og sygdom/sundhed. Forebyggelse koster som bekendt, så det vil forudsætte en anden politisk vilje og kultur at skulle arbejde forebyggende, da gevinsten ikke ligger lige her og nu, men om x antal år. Man kan ikke se på»bundlinien«om der spares penge, da det ikke kan ses om det enkelte menneske eks. har fået et større funktionsniveau ud af forebyggelsen eller færre indlæggelser. Men det vil under alle omstændigheder skabe større livskvalitet, når den enkelte selv er med til at tage ansvar for egen sundhed. Social- og sundhedsassistenter har forudsætningerne for at påvise at forebyggelse virker. Vi skal derfor arbejde for, at vi får mulighed for at deltage i projekter og forskning hvor forebyggelse er lagt ud til frontpersonalet. Vindere af kryds og tværs konkurrencen i sidste blad: Kirsten Nedergaard, Risskov Karin Lind, Tilst Anna Jensen, Trige Denne gang er gevinsterne en vinkasse med tilbehør, som kan afhentes i klubbens åbningstid. Tillykke! 8

9 Januar 2006 Løsning: Navn: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X vej Viby J senest den 27. februar 9

10 NYHEDSbladet Selvvalgte kurser Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter der er betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelse, workshops, temadage, studieture og konferencer samt andre udviklingstiltag for social- og sundhedsassistenter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusafgift, køb af bøger og materialer til kurset, forplejning transport eller andre udgifter i forbindelse med dette. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor FOA eller klubben i forvejen dækker kursusafgift, udgift til materialer, forplejning eller transport. Du har mulighed for at søge op til 1000 kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. halve år til formålet. Husk at medsende kvittering, kontonummer og begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre Social- og sundhedsassistenter, modtager klubben gerne dit indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. Obs. medlemmer af Psykiatriklubben: Er du medlem af Psykiatri klubben, kan du ikke søge tilskud igennem Social- og sundhedsassistentklubben. Hvis du ønsker at deltage i klubbens arrangementer, skal din ansøgning sendes til Psykiatriklubben. 10

11 Januar 2006 Medlemsaften med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Bestyrelsen i social- og sundhedsassistentklubben vil kort orienterer medlemmerne om hvilke opgaver vi har arbejdet med i det forløbende år, samt hvilke opgaver vi står overfor i det kommende år, herefter overlader vi medlemmerne til teatergruppen Klods Hans, som vil inspirere til et godt psykisk arbejdsmiljø. Denne aften går vi i klodshans fodspor og undersøger, hvordan vi skaber et godt psykisk arbejdsmiljø med plads til humor, tilstedeværelse, livgivende relationer og kreativitet på trods af nedskæringer, tidspres og andre ydre krav. Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke noget man kan læse sig til, eller lære udenad. Man må gøre noget sætte sig selv på spil og kaste sig ud på det dybe vand. Gennem sjove og enkle øvelser og teknikker fra teatrets verden mærker deltagerne på egen krop, hvilke muligheder vi alle sammen har for at bidrage til godt arbejdsmiljø. 11

12 NYHEDSbladet Der vil bl.a. blive arbejdet med At takle det uventede At fokusere på de gode historier Udstråling og gennemslagskraft Udforskning af egne og andres roller Statusspil Samarbejde Kropssprog tilstedeværelse i nuet Provokation af vanetænkning At betragte konflikter som et tilbud At udfolde hinandens talenter og blive opmærksom på sine egne Humor. Denne aften er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Den 1. marts kl i FOA Århus kantine, Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip, af hensyn til forplejningen. Antal deltagere er max.60, ved mere end 60 tilmeldinger er det først til mølle princippet der gælder. Deadline for tilmelding er den 24. februar. Hvis du ikke hører fra klubben senest d. 27. februar er du tilmeldt medlemsaftenen. Tilmelding til medlemsaftenen den 1. marts 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Medlemsaften. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 12

13 Januar 2006 Workshop i stress og stresshåndtering Underviser: Fysioterapeut Lisbeth Ingvartsen Roberts (Du kan få yderligere oplysninger på Dette er en praktisk inspirationsaften hvor sætter fokus på kroppen og dens signaler. Hvordan undgår vi at»brænde vores lys i begge ender«så vi har energi til både arbejds og familieliv? Når man arbejder med at hjælpe andre mennesker, gør stressede situationer, at vi ofte strækker os længere end kræfterne er til. Kroppen er vores ressource, den snakker hele tiden til os om sin tilstand. Hvordan lærer vi at høre efter? Aftenens overskrifter er: Kraniosakralterapi/massage som omsorg til kroppen. Smerte og stress kontra velvære. Hvordan kan koncentration og åndedræt hjælpe os. 13

14 NYHEDSbladet Workshop torsdag den 9. februar fra kl til Sted: Sverigesgade 1, 1. sal, 8000 Århus C. (Århus Sømandshjem ) Der er plads til 25 personer på holdet, først til mølle. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Deadline for tilmelding er den 6. februar Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Tilmelding stresshåndtering. torsdag den 9. februar 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Stresshåndtering. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 14

15 Januar 2006 Kursus i kommunikation samarbejde teambuilding Formålet med dette kursus er overordnet, at støtte udviklingen af velfungerende teams. Målet er at styrke deltagerne i at kommunikere og samarbejde positivt, således at de efterfølgende bliver bedre rustet til at indgå i teams. Program: 1. dag Startopgave Præsentation af deltagerne Hvorfor spilleregler? Hvordan ser min verden ud? Vanegrøften contra nytænkningen? Positiv kommunikation og aktiv lytning (Assertion) 2. dag Mine og dine arbejdsværdier Netværket, kommunikationen og den uformelle organisation 3. dag Hvilken type er jeg som teamplayer? Kommunikation, samarbejde og koordinering en øvelse i kaos, med»hold-kæft-kopper«og bind for øjnene. Afslutning 15

16 NYHEDSbladet Kursusforløb 1. Dag: Onsdag den 15. marts kl Dag: Onsdag den 22. marts kl Dag: Onsdag den 29. marts kl Sted: FOA Århus Christian X vej Viby J Underviser: Svend Møller Kristensen, konsulent. Kurset er gratis for medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste. Tilmelding er bindende. For at kunne modtage kursusbevis skal man have deltaget i mindst to af dagene. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben, enten skriftlig på nedenstående slip eller pr. tlf Der bliver serveret lidt let. Antal deltagere Max deltager er 18. Ved mere end 18 tilmeldte vil der ske lodtrækning. Sidste frist for tilmelding er den 28. februar hvis du ikke hører fra klubben senest den 2. marts 2006, er du optaget på kurset. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer 16

17 Januar 2006 Kursus i projekt og forskningsmetoder Formålet med kurset er at støtte og udvikle Social- og sundhedsassistenters og plejehjemsassistenters arbejde indenfor projekt og forskning. Målet med kurset er at styrke deltagerne i hvordan man kommer i gang med projekt og forskningsarbejde. Herunder hvilke forskningsmetoder er relevante i sundhedsvæsenet. Indholdet: i kurset vil være kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode, læsning af videnskabelig artikel, hvordan udarbejdes en protokol/ projektbeskrivelse, hvor og hvordan kan man søge projektmidler. Undervisningen vil blive tilrettelagt som vekselvirkning mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser. Der skal beregnes forberedelsestid mellem kursusaftenerne. 17

18 NYHEDSbladet Kursusaften 1: 6. marts 2006 kl Kursusaften 2: 13. marts 2006 kl Kursusaften 3: 20. marts 2006 kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Underviser: Projekt og forskningssygeplejerske Helle Terkildsen Maindal Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste. For at få udstedt kursusbevis, skal man have deltaget min.2 af dagene. Tilmelding (bindende) til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Antal deltagere er max. 20. Ved mere end 20 tilmeldinger, vil der ske lodtrækning. Sidste frist for tilmelding er den 1. marts Hvis du ikke hører fra klubben senest d. 3. marts er du optaget på kurset. Tilmelding projekt/forskningsmetoder første aften er den 3. marts 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Projekt og forskningsmetoder Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 18

19 Januar 2006 Undervisning i sondeernæring og ernæringsterapi til småtspisende Af sygeplejerske Dorthe Hundahl Storgaard, konsulent ved Simonsen & Weel der er leverandør af kliniske ernæringsprodukter. Når borgere har brug for sondeernæring forudsætter det ofte en god og opdateret viden om eks: Hvilken type sonde, sondeernæring og ernæringssæt der skal bruges Hvordan en ernæringspumpe kan hjælpe os i plejen, når en borger får sondemad. Nødvendigheden af at ændre / tilpasse ernæring f.eks. efter sygehus ophold eller hvis der opstår akut sygdom. Hvilken type sondemad er bedst til diabetikere. Hvilken medicin kan indvirke på den ældres indtagelse af sondemad. Hvilke årsager kan der være til at sondemaden giver problemer. Ordination. 19

20 NYHEDSbladet Hvordan iværksættes en forebyggende ernæringsbehandling af ældre borgere Indhold: Generelt om ernæring. Hvem er småtspisende? Risikofaktorer /»den onde spiral«hvilke redskaber eksisterer til at finde småtspisende? Hvem gør hvad? og ansvarsfordeling Energitæt kost. Betydningen af mellemmåltidet. Etik omkring måltider. Måltidspiloter. Ernæringsdrikke hvilke findes og hvordan findes den rigtige? Ordination af ernæringspræparater. Den 16. marts 2006 kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding på nedenstående slip eller til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben, øvrige skal ansøge igennem egen klub. Antal deltagere er max. 40 personer, ved mere end 40 tilmeldinger, er det først til mølle. Deadline for tilmelding er den 9. marts Hvis du ikke hører fra klubben, er du optaget på kurset. Tilmelding til sondeernæring og småtspisende senest 16. februar til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Sondeernæring Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 20

21 Januar 2006 Kursus i Sår og sårpleje På baggrund af, at medlemmerne efterspørger mere viden og opdatering om sår og sårpleje, tilbyder klubben hermed et kursus. Kort gennemgang af hudens anatomi og fysiologi. Hudens normale sårheling og hvilke faktorer der har indflydelse på denne. Der vil blive undervist i de generelle teorier i såroprensning, sårheling og sårbehandling. Når der sker ændringer i såret, hvad skal vi observere og ud fra det kliniske billede diskutere behandlingsforslag. Afslutningsvis vil der være en produktgennemgang. Underviser: Helle Laugesen fra Kirudan. Dato: Mandag den 27. februar 2006 kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. 21

22 NYHEDSbladet Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Antal deltagere er max.40, ved mere end 40 tilmeldinger, vil der ske lodtrækning. Deadline for tilmelding er den 20. februar 2006, Hvis du ikke hører fra klubben senest den 24. februar 2006 er du optaget på kurset. Tilmelding Sår og Sårpleje. Mandag den 27. februar 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Sår og sårpleje. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 22

23 Januar 2006 Kursus i diabetes Vi har fundet en kapacitet inden for diabetesområdet. Åse Jensen fra Århus Sygehus afdeling 20. Hun vil fortælle om det nye, der er inden for diabetes, bl.a. om insulinsprøjter og blodsukkerapparater. Der bliver mulighed for selv at afprøve apparaterne. Åse har arbejdet med diabetes siden 1992 og har lavet forskning med Tyrkiske deltagere (det har været omtalt i Jyllandsposten den 9. oktober 2005). Hun er nu med i et projekt med arabiske deltagere. Åse kan fortælle om selve projektet, men ikke om resultaterne, da de ikke er offentliggjorte endnu. Kurset er mandag den 28. marts fra kl Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer inden for dette område har du mulighed for at tilmelde dig til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Deadline for tilmelding er den 21. marts Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der er plads til 40 personer på holdet, efter først til mølle princippet. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Øvrige deltagere skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til kursus i diabetes 28. marts 2005 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Diabetes Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 23

24 NYHEDSbladet Påtænkte aktiviteter, som endnu ikke er annonceret for 2006: Cafe aften emne: Pleje og etik Kommunikation samarbejde teambuilding, udvidet Projekter og forskning opfølgning Dokumentation kommunikation Kend og forstå din lønseddel Vold anmeldelse regler Blodprøve analyse Fælles sprog 2 Sundhedspædagogik/forandringscirklen Netværksgruppe for demensnøglepersoner Har du et forslag til en kommende aktivitet, er du velkommen til at kontakte klubben. 24

25 Januar 2006 Hyggeaften for plejehjemsassistenter Klubben vil gerne invitere alle plejehjemsassistenter til en hyggeaften med et fagligt islæt. Det er meningen, at vi skal drøfte dagsorden til faggruppelandsmødet. Samtidig vi vil også meget gerne hører, hvordan det går ude på arbejdspladserne, men det er først og fremmest en aften med hyggeligt samvær med kollegaer, hvor klubben vil være vært med en bid brød, en sodavand, samt kaffe og te. Den 6. april kl i FOA Århus kantine, Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip, af hensyn til forplejningen. Deadline for tilmelding er den 30. marts. Tilmelding til medlemsaftenen den 6. april 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Hyggeaften. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 25

26 NYHEDSbladet 26

27 Januar 2006 Gæstebud Kandidat til byrådsvalget i Ny Skanderborg kommune (Ry kommune) Ib Rasmussen opstillede for socialdemokratiet. Hjertet på rette sted er mit udgangspunkt og derfor skal der efter min mening tilføres så mange ressourcer som muligt, så de områder hvor der ydes omsorg ikke udsultes der er kun tre steder hvor pengene kan tages fra, børn/ unge, ældre og trafikområderne. Desværre er det sådan, at den førte politik med skattestoppet gør, at kommunerne langsomt bliver udsultet, med det resultat at minimalstaten gennemføres. Jeg mener at der bør indføres et nærhedsprincip, hvor sundhedscentrene skal etableres i nærområdet så borgerne kan henvende sig direkte med de små ting, for at undgå hospitalsindlæggelser og sætte det store apparat i gang. Social og sundhedsassistenter vil fremadrettet blive en stor mangel. Undersøgelser viser ifølge Jyllandsposten den 8. januar 2006 at der skal bruges dobbelt så mange Social- og sundhedsassistenter på længere sigt. Det vil være en udfordring for kommunerne at få uddannet nok social- og sundhedsassistenter. Det vil jeg være med til at gøre politikerne opmærksom på. For at kunne få personale nok til at arbejde inden for pleje og omsorg og fastholde de medarbejdere som allerede er på arbejdsmarkedet så længe som muligt, bør der laves fordelagtige seniorordninger, således at senior medarbejderne bliver motiveret til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Da det ofte er kvinderne der forlader arbejdsmarkedet når de får mulighed for det, mener jeg at der skal ses på, hvad der kan få blive længere. Et godt psykisk arbejdsmiljø mener jeg er en af løsningerne, da jeg mener at dette er højere prioriteret end kroner og øre. At der bliver mangel på social og sundhedsassistenter bør være med til at der ses på ressourcerne som bliver brugt i dag, da der er områder hvor social og sundhedsassistenterne ofte kun bruges som hjælpere. Autorisation kunne være med til at give social og sundhedsassistenterne det løft der skal til både som rekruttering men også som job fastholdelses muligheder. Uddannelsen skal bruges fuldt ud. Selv om jeg ikke blev valgt ind vil jeg stadig arbejde for at få mine meninger og holdninger igennem ved dialog med mine byrådskolleger. 27

28

29

30 NYHEDSbladet Overenskomst Overenskomsten år 2005 til 2008 er nu kommet i lommeformat, den kan fås ved henvendelse til din tillidsrepræsentant. 30

31 Januar 2006 Klubbestyrelsen Formand Annie Schacht Har orlov fra Århus Amt Næstformand Britta Bertel Har orlov fra Århus Kommune Bestyrelsesmedlem Jette Dreier, fællestillidsmand i Århus Amt Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Fællestillidsmands suppleant i Århus Kommune Bestyrelses suppleant Loni Bjerre Tillidsmand i Århus Kommune Bestyrelses suppleant Anne Kolling Tillidsrepræsentant i Århus kommune 31

32 Afsender Social- og sundhedsassistentklubben Christian X vej Viby J Vores adresse er: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X vej Viby J Vores numre og adresser er: Annie Schacht og adresse: Britta Bertel og adresse: Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag Klubben har lukket den 1. mandag i hver måned pga. bestyrelsesmøde Klubben holder lukket i påsken fra den 13. april til den 17. april 2006, Begge dage inkl. Og igen fra den 24. april til den 28. april 2006, på grund af studieturen. I ønskes alle en rigtig god påske. Mange hilsner bestyrelsen i social- og sundhedsassistentklubben.

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Forord Nu er det nok... s. 3 Gæstebud Dorthe Laustsen... s. 5 Sodoko... s. 8 Beretning... s. 10 Netværksgrupper...

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra referatet fra ordinær generalforsamling......................

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud Jan Helbak om diskurs....................................

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Du skal være på vagt...................................... 3 Gæstebud: Et STORT til lykke!.....................................

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION

KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter (Kort version) VELFÆRDEN HAR BRUG FOR INNOVATIVE MEDARBEJDERE

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere