Sustainability Quarterly August

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sustainability Quarterly August"

Transkript

1 Sustainability Quarterly August 2008 Magasin om bæredygtighed og etik i et forretningsmæssigt perspektiv Ansvaret følger globaliseringen At støtte iværksætteri er et universelt samfundsansvar. Interview med Danfoss administrerende direktør, Jørgen M. Clausen, om at videregive virksomhedens værdier i en global sammenhæng. Tema: Rapportering skaber værdi Vi sætter fokus på virksomhedens rapportering om miljø og social ansvarlighed (CSR) i lyset af regeringens handlingsplan for virksom heders samfundsansvar. Læs bl.a. om, hvordan CSR-rapportering skaber værdi for virksom hederne f.eks. for DONG Energy, D/S NORDEN og Danske Bank. 1

2 Kære læser Rapportering om virksomhedens sociale og miljømæssige performance bliver stadig mere udbredt i takt med, at virksomhedernes ansvar udvides og interessenternes krav og forventninger ændrer sig. Hvor rapporteringen hidtil har været frivillig lægger den danske regering nu op til, at større danske virksomheder skal rapportere om samfundsansvar i ledelsesberetningen i årsrapporten. Vi hilser hermed regeringens initiativ velkommen og stiller gennem en række temaartikler skarpt på erfaringerne og værdien af at rapportere om virksomhedens samfundsansvar og performance. Vi håber, at du finder temaet og magasinets øvrige artikler nyttige og inspirerende for din forretning og dit arbejde. God læselyst Helle Bank Jørgensen og Birgitte Mogensen 8 3 Tema: Rapportering skaber værdi Vi sætter fokus på virksomhedens rapportering om miljø og social ansvarlighed (CSR) i lyset af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Læs bl.a. om, hvordan CSR-rapportering skaber værdi f.eks. for DONG Energy, som rapporterer efter Global Reporting Initiative (GRI) og for den svenske stat, som stiller krav om GRI-rapportering. Læs også om tendenser inden for rapportering med eksempler fra D/S NORDEN og Danske Bank. 8 CEO-interview Jørgen M. Clausen træder i efteråret 2008 tilbage fra posten som Danfoss administrerende direktør. Her fortæller han om virksomhedens værdier og samfundsansvar i lyset af en globalisering af virksomheden. Et ansvar, der i høj grad inkluderer støtte til iværksætteri Kort nyt Klima er højt på dagsordenen: Det nye værktøj Klimakompasset hjælper virksomheden til at arbejde med klima; Nordic Climate Solutions er ud over en konference en markedsplads for klimaløsninger; konkurrencen Climate Cup giver mulighed for at skabe synlighed om virksomhedens klimatiltag; og PwC har indgået et samarbejde med Carbon Disclosure Project. Derudover blev der på Roskilde Festival i år stillet krav om fair trade inden for mobiltelefoner, og en ny bog om CSR-ledelse er på gaden. 12 Gæsteskribent Bagsidens gæsteskribent, Finn Mortensen, direktør i Klimakonsortiet, forholder sig til, om danske virksomheder tager deres klimaansvar alvorligt. Læs mere om PricewaterhouseCoopers (PwC) rådgivningsydelser på og om dette magasin på Redaktion: Helle Bank Jørgensen, partner; Birgitte Mogensen, partner; Anne Mette Christiansen, senior manager (ansvarshavende redaktør); Pernille Risgaard, consultant (redaktør). Kommentarer til magasinet og forslag til temaer og artikler modtager vi meget gerne. Skriv eller ring til Pernille Risgaard: Hvis du ikke er interesseret i at modtage Sustainability Quarterly, bedes du også tage kontakt til Pernille Risgaard. Udgiver: PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Layout: PwC M&C (063308). Foto: Hans Henrik Samuelsen og Rie Neuchs. Tryk: Kailow Graphic. Oplag: eksemplarer. ISSN: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Pricewaterhouse Coopers ikke påtager sig ansvar for indholds mæs sige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. Pricewater housecoopers betegner det netværk af virksom heder, der er omfattet af Price - waterhousecoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed.

3 Tema Rapportering skaber værdi Ikke-finansiel rapportering er ikke kun højaktuel på grund af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Den er også aktuel på grund af interessenternes øgede krav og dermed den øgede værdi rapporteringen giver såfremt den er relevant og troværdig. Nye krav og yderligere lovgivning bliver sjældent positivt modtaget men for de mange danske virksomheder, der gør mere inden for social og miljømæssig ansvarlighed (CSR), end de rapporterer om, kan et krav om rapportering vise sig at være en konkurrencemæssig fordel. Med handlingsplan for virksomheders samfundsansvar opfordrer regeringen danske virksomheder til at gøre brug af Global Compact som ramme for deres CSR-arbejde. Samtidig vil den gøre det lovpligtigt for større virksomheder, institutionelle investorer og investeringsforeninger samt statslige aktieselskaber at rapportere om samfundsansvar i ledelsesberetningen i årsrapporten. I praksis betyder det, at danske virksomheder skal følge kravet eller forklare, hvorfor de ikke mener, det er relevant for dem at rapportere om CSR. Flere virksomheder, både internationalt og herhjemme, rapporterer allerede frivilligt om CSR, og har gennem flere år prøvet kræfter med de forskellige standarder, der er inden for rapportering om bæredygtighed. Som opfølgning på regeringens handlingsplan og kom mende krav sætter vi i dette tema derfor fokus på forskellige erfaringer og værdien af at rapportere. Behov for relevant rapportering Hvor flertallet af større danske virk somheder i dag rapporterer om CSR, varierer formen fra omtale i ledelsesberetningen i årsrapporten til særskilte rapporter med ikke-finansielle data og integrerede årsrapporter. Billedet afspejler det faktum, at behovet for CSR-rapportering er stigende, men også at disciplinen stadig er i en udvikling, der går hen imod integreret og bredt funderet rapportering om CSR. Det altafgørende for virksomheden uafhængigt af formen er dog, at rapportere troværdigt om det, der har relevans og er væsentligt for virksomheden og dens interessenter. Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for rapportering fokuserer blandt andet på relevans og væsentlighed af de informationer, der rapporteres om. DONG Energy er blandt de virksomheder, der frivilligt rapporterer efter GRI, og deres erfaring viser, at processen ikke kun styrker rapporteringen, men også den måde, de arbejder med CSR. GRI er også den ramme, som den svenske regering siden 2006 har valgt at stille krav om i forhold til de 54 statsejede virksomheders rapportering om CSR. Det giver stor værdi for staten som ejer, i og med at det opfylder deres behov for bedre overblik og mere transparens. Dette er en stor anerkendelse af GRI, der p.t. er det tætteste vi kommer på de rigide principper og regler, der gælder for finansiel rapportering. Værdien af at rapportere Mange af de virksomheder, der rapporterer i dag, gør det, fordi det allerede er almindelig praksis inden for branchen, fordi det forventes af virksomhedens interessenter og fordi det styrker det gode omdømme. Ofte har rapporteringen således både interne og eksterne målgrupper, og det viser sig ofte at være en god platform for dialog med interessenterne om virksomhedens værdier og de aktiviteter, der er iværksat. Netop denne værdi og pointe fremhæver både Danske Bank og D/S Norden, som hver har deres tilgang til arbejdet med og rapportering om CSR. Sat på spidsen handler CSR-rapporteringen om at beholde virksomhedens værdi, omdømme og position i markedet. Derfor er det også vigtigt, at de, der rapporterer, og de, der bedømmer rapporteringen har gjort deres forarbejde ved, hvad der kendetegner relevant, troværdig og dermed værdiskabende rapportering. Læs mere på ISAE 3000 (RS 3000) er en international erklæringsstandard om afgivelse af assurance-erklæringer på ikke-finansielle rapporter, herunder CSR rapporter. IFAC (International Federation of Accountants) står bag standarden. AA1000AS er en international erklæringsstandard for en organisations sociale, økonomiske og miljømæssige rapportering. Standarden, som organisationen AccountAbility står bag, har specifikt fokus på interessentdialog. FN Global Compact indeholder 10 principper om bæredygtighed, som virksomheder kan tilslutte sig. Virksomheder som tilslutter sig FNs Global Compact initiativ skal årligt udarbejde en Communication on progress. Global Reporting Initiative (GRI) er en international organisation, der etablerer globale retningslinjer for virksomheders rapportering om bæredygtighed. G3 er det nyeste sæt af retningslinjer fra GRI. Af Helle Bank Jørgensen, Statsautoriseret revisor , 3

4 Tema Fokuser på det, der tæller Rapportering skal være relevant, væsentlig og umagen værd. DONG Energy har gjort sig en række erfaringer med Global Reporting Initiatives nyeste retningslinjer for rapportering om bæredygtighed. Det nærmeste vi kommer globale retningslinjer for virksomhedens rapportering om økonomiske, sociale og miljømæssige forhold er fra Global Reporting Initiative (GRI). De seneste år har DONG Energy anvendt GRI s retningslinjer, og Villy Dyhr, direktør for Samfundsansvar, Arbejdsmiljø og Miljø, anser retningslinjerne for at være et effektivt værktøj til at strukturere de ikke-finansielle data. Dog gør han opmærksom på, at GRI-rapportering er omfangsrig. Det kræver god planlægning og involvering af mange forskellige funktioner i virksomheden at indhente og dokumentere de relevante oplysninger. Test, om det tæller Vi har arbejdet med GRI i et stykke tid, og vi er stadig i en proces, hvor vi definerer, hvilke GRI-indikatorer der er relevante og væsentlige for os. Det er en vigtig proces, som ikke kun styrker vores rapportering den er også med til vi er stadig i en proces, hvor vi definerer, hvilke GRI-indikatorer der er væsentlige for os at strukturere, hvordan vi arbejder med CSR, fortæller Villy Dyhr. Arbejdet med at vurdere, hvilke GRIindikatorer der tæller for DONG Energy, bygger på relevans- og væsentlighedstesten (se figur). Med udgangspunkt i denne kan man for hver indikator vurdere relevans i forhold til virksomhedens interessenter og væsentlighed i forhold til virksomhedens påvirkning. Vurderingerne vil blive beskrevet i DONG Energys Ansvarlighedsrapport for at give interessenterne indblik i, hvordan indikatorerne er udvalgt, samt for at lægge op til dialog. Vi vil gerne give vores interessenter mulighed for at udfordre vores indikatorer og metode for at udvælge, hvad der er væsentligt for DONG Energy at rapportere om, siger Villy Dyhr. Rapportering skal være relevant, væsentlig og umagen værd. GRI kan være med til at definere og afgøre de forhold. Gør brug af GRI som: Inspiration til, hvad virksomheden kan rapportere om inden for CSR Værktøj til at drøfte, hvilke CSR-emner der er væsentlige for virksomheden at arbejde for og rapportere om Udgangspunkt for virksomhedens CSR-ledelse i forhold til at fastsætte og følge op på målsætninger Ramme for dialog med virksomhedens interessenter om deres krav og forventninger i forhold til håndtering af sociale og miljømæssige forhold i virksomhedens værdikæde Udgangspunkt for den påkrævede rapportering om fremdrift (Communication on progress) i relation til FN s Global Compactprincipper såfremt virksomheden er tilsluttet Global Compact. Af Pernille Risgaard M.Sc. i Miljøvidenskab , Indflydelse på interessenternes vurderinger og beslutninger Ikke-relevante emner Væsentlige emner Lav Relativ rapporteringsprioritet Høj GRIs relevans- og væsentligheds test Tag f.eks. denne GRI-indikator: Lokationer, hvor der er identificeret en betydelig risiko for børnearbejde, samt initiativer til at udrydde børnearbejde, (HR6) og vurder relevans i forhold til virksomhedens interessenter og væsentlighed i forhold til virksomhedens påvirkning. Signifikans af økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger 4

5 Værdien af rapportering for staten som ejer Transparens, åbenhed og solid viden om, hvad virksomheden gør på CSR-området det får staten som ejer ud af at stille krav til, at deres virksomheder rapporterer struktureret om CSR. Den ejer 54 virksomheder til en anslået værdi af 750 milliarder svenske kroner og har siden 2006 stillet krav om, at virksomhederne skal benytte Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer i forbindelse med CSR-rapportering. Ejeren er den svenske stat, og den stiller krav om rapportering for at vide, hvad der rent faktisk sker i virksomhederne på CSR-området. Og det virker. Rapportering om CSR bibringer, ifølge Jenny Didongs præsentation i det svenske erhvervsministerium i juni 2008, værdi i form af overblik: Rapportering om CSR bibringer stor værdi for os som ejere. Det er en oplagt måde at skabe transparens og åbenhed på, og det sikrer, at vi har de informationer, vi har brug for. Samtidig kan andre interessenter nemt få svar på deres spørgsmål, siger Jenny Didong. Behov for overblik Den svenske regerings fokus på CSR og krav om rapportering kom efter en Rapportering om CSR bibringer stor værdi for os som ejere. Det er en oplagt måde at skabe transparens og åbenhed på, og det sikrer, at vi har de informationer, vi har brug for. Global Reporting Initiative og G3 kampagne, hvori regeringen blev mødt af intensiv kritik fra Amnesty International. Kampagnen slog på, at regeringen ikke havde overblik over potentielle krænkelser af menneskerettigheder i de statsejede virksomheder og deres leverandørkæder. Den svenske stat er en af de største virksomhedsejere i Sverige med helt eller delvist ejerskab af 54 virksomheder heriblandt børsnoterede selskaber som Telia, Nordea og SAS. Regeringen har nu sat som overordnet mål at være en aktiv ejer med fokus på værdiskabelse, og det udmønter sig i kravet om GRIrapportering. Regeringen forventer, at de statsejede virksomheders CSR-tiltag vil smitte af på privatejede virksomheder og at de vil blive inspireret til at gøre mere på CSR-området. Ønske om sammenlignelighed Med hensyn til rapporteringen er der tre årsager til, at den svenske regering stiller krav om at benytte GRI. Først og fremmest giver det mulighed for en høj GRI har eksisteret siden 1997 og har til formål at etablere globale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed. G3 er det nyeste og tredje sæt af retningslinjer. G3 er fleksibelt, da det giver mulighed for at rapportere på niveau A, B eller C. Niveauerne angiver omfanget af rapportering om organisationsprofil, ledelsesstrategi og indikatorer. G3 indeholder i alt 79 indikatorer, som virksomheden skal forholde sig til væsentlighed og relevans af. Læs mere på grad af sammenlignelighed mellem forskellige virksomheder, dernæst er det et sæt af globalt anerkendte retningslinjer, og endelig giver G3 (se boks) mulighed for at skalere rapporteringen, så omfanget kan tilpasses virksomhedens behov. Og erfaringerne har indtil nu vist, at det ikke kun er ejerne, der er tilfredse med kravet om rapportering: Virksomhederne har generelt reageret positivt på vores krav. Mange har udtrykt begejstring for, at der er kommet klare retningslinjer for, hvad der forventes af dem i forhold til rapportering, siger Jenny Didong. Statsejede virksomheders rapportering om CSR Den svenske regering har udarbejdet retningslinjer for de statsejede virksomheders rapportering, som gælder fra I Guidelines for external reporting by state-owned companies står der f.eks., at CSR-rapporteringen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside, i en særskilt rapport eller integreret i årsrapporten. Med hensyn til de svenske statsejede virksomheders sociale og miljømæssige performance for 2007 kan man læse mere herom i rapporten Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande. Læs mere på Af Anne Mette Christiansen, Cand.merc.int , 5

6 Tema Tendenser inden for CSR-rapportering Internationale tendenser inden for rapportering om CSR afspejler sig også i de største danske virksomheder. Flertallet rapporterer årligt om ikke-finansielle data og temaer fra klimaområdet til anti-korruption tilpasset virksomhedens behov på forskellig vis. Internationalt set stiger antallet af virksomheder, der frivilligt rapporterer om CSR. I 1997 udgav cirka 400 virksomheder rapporter med fokus på deres miljømæssige og/eller sociale performance i 2007 var det cirka ifølge organisationen Corporate Register. Samtidig udvikler disciplinen sig. Hvor rapporterne tidligere havde fokus på miljø, rapporterer virksomheder i dag mere bredt og om flere temaer f.eks. om menneskerettigheder, arbejdsforhold og anti-korruption. Desuden går tendensen mod integrerede rapporter, hvor de ikke-finansielle data indgår som en del af virksomhedens årsrapport. Spørgsmålet er, om de internationale tendenser inden for rapportering, brug af GRIs retningslinjer (se side fire og fem) og erklæringer på ikke-finansielle data går igen i danske virksomheder. PwC har set nærmere på rapporteringen fra 2007 blandt virksomhederne på Københavns Fondsbørs indeks OMXC20 (C20-indekset) for at give et bud. Rapportering på forskellig vis Flertallet af virksomhederne i C20- indekset rapporterer allerede årligt om CSR-temaer. Men på forskellig vis alt efter virksomhedens behov. Cirka en tredjedel af virksomhederne udgiver en særskilt rapport med de ikke-finansielle data. F.eks. udgiver Danske Bank og Danisco begge deciderede CSR-rapporter, der omhandler miljø, samfundsansvar, anti-korruption, leverandørstyring mv., mens f.eks. Carlsberg overvejende rapporterer om miljø i deres særskilte rapport. Ser vi på tendensen for de integrerede årsrapporter, som indeholder det finansielle og ikke-finansielle regnskab, er Novo Nordisk og Novozymes i front. Begge sætter i årsrapporten fokus på den tredobbelte bundlinje med både finansielle, miljømæssige og sociale data samlet i en rapport. Endelig er der virksomheder i C20- indekset, der beretter om en miljø- og klimarelateret indsats i årsrapportens ledelsesberetning. Eksempelvis behandler D/S NORDEN ud over miljø og klima også temaer som anti-korruption og samfundsansvar. Ifølge regeringens handlingsplan er Derfor rapporterer vi Et er tendenser. Noget andet er virkeligheden. To virksomheder fra C20-indekset fortæller her om deres overvejelser vedrørende CSR-rapportering. D/S NORDEN om samfunds ansvar i ledelsesberetningen D/S NORDEN rapporterer om samfundsansvar i ledelsesberetningen i årsrapporten. Her dækker de blandt andet miljø, klima, arbejdsmiljø, menneskerettigheder og anti-korruption. Kort og godt dækker vi i årsrapporten de temaer, som har vores interesse og som oftest samtidig vil være en del af FN s Global Compact-principper. Det er vores værdigrundlag og interesse i at være en god samfundsborger, der driver arbejdet frem. Vi bruger det, som en mulighed for at kommunikere NORDENs holdning til vigtige emner som klima og menneskerettigheder til vores eksterne interessenter, forklarer Peter Sand, der er senior analyst i D/S NORDEN. Også de eksterne interessenter er vigtige i denne sammenhæng. Indtil videre har vores investorer vist størst interesse i de ikke-finansielle informationer. Vores kunder har også vist interesse, særligt i klimaudfordringen, men indtil videre retter vi primært vores klimakommunikation mod investorerne, uddyber Peter Sand. Læs mere på 6

7 det i eller via ledelsesberetningen, at virksomheden fremover skal rapportere om samfundsansvar. Brug af retningslinjer og erklæringer Virksomhedens muligheder inden for valg af rapportering og erklæring inden for CSR er forholdsvis brede og vi ser en kombinationen af de forskellige retningslinjer og standarder (se boks side tre) i brug. Internationalt set anvender cirka en tredjedel af virksomhederne GRI-retningslinjerne i deres rapportering fra 2007 ifølge Corporate Register. Desuden får over en fjerdedel en ekstern assurance-erklæring på de ikke-finansielle data. Blandt virksomhederne i C20-indekset ser vi eksempler på virksomheder, som gør brug af GRI. For eksempel benytter Danisco, Danske Bank, Novozymes og DONG Energy GRI-retningslinjerne i deres rapportering, selvom de rapporterer på forskellig vis dels i en særskilt og dels i en integreret rapport. Samtidig er der også i Danmark virksomheder, der vælger at få ekstern assuranceerklæring på alle eller udvalgte ikkefinansielle oplysninger. Eksempelvis benytter Novozymes, Novo Nordisk og Danisco erklæringsstandarden AA1000AS, mens andre, som f.eks. Vestas, gør brug af erklæringsstandarden ISAE Råderummet gør, at danske såvel som internationale virksomheder har mulighed for at vælge den type rapportering og standard, der passer deres behov. Og praksis viser, at råderummet bliver udnyttet, og at flertallet gør brug af en eller flere standarder. Kernen i CSR rapportering er ikke, hvorvidt den skaber værdi. Det er derimod hvilken form og standard, der sikrer, at rapporteringen skaber og maksimerer værdien for virksomheden ved at imødekomme interessenternes behov for relevante og troværdige oplysninger. Af Anne Mette Christiansen, Cand.merc.int , Danske Bank om CSR-rapporten Danske Bank udgiver en særskilt CSRrapport, hvor de bredt fortæller om virksomhedens CSR-aktiviteter inden for blandt andet miljø, leverandørstyring og arbejdsmiljø. Vi arbejder med CSR, fordi vi mener, at det giver god forretningsmæssig mening. Det hjælper os med at tiltrække og fastholde investorer, kunder og medarbejdere. CSR-rapporten er en af de kommunikationskanaler, vi anvender for at fortælle om vores indsats, siger Anne Søgaard Melchiorsen, CSR Manager i Danske Bank. Rapporten er primært henvendt til investorer og erhvervskunder, men den har værdi på flere fronter. CSR-rapporten er et vigtigt værktøj for os internt. Rapporteringen hjælper os med at fastholde fokus, og den forbereder os på de spørgsmål, der kan komme fra vores interessenter. Den bidrager også til at skabe et positivt omdømme. Men det er vigtigt at huske, at det er de konkrete aktiviteter og handlinger, der er afgørende for et godt omdømme, understreger Anne Søgaard Melchiorsen. Læs mere på 7

8 CEO-interview Ansvaret følger globaliseringen Der er kun et Danfoss. Der er kun et sæt af værdier og politikker. Og de gælder for Danfoss-koncernen globalt. For Danfoss følger det lokale ansvar fra Als med, når virksomheden etablerer sig i f.eks. Kina. En del af ansvaret er at støtte iværksætteri og derved skabe velstand et samfundsansvar, der, ifølge administrerende direktør Jørgen M. Clausen, er universelt og overset. Et godt omdømme, respekt og troværdighed. Det er de tre ord, Jørgen M. Clausen vælger at fremhæve, når han fortæller om udbyttet af den sociale ansvarlighed, som Danfoss har udøvet og forfinet i løbet af de 75 år, som virksomheden har eksisteret. Når medarbejderne er med dig, så kommer kunderne også til dig, og du skaber værdi for virksomheden, siger Jørgen M. Clausen. Resultatet er en høj grad af loyalitet blandt både medarbejdere og kunder. Det er for Jørgen M. Clausen en indikator på, at social ansvarlighed betaler sig. Værdier skaber loyalitet og sammenhold Loyalitet er ikke kun gældende for medarbejderne i Danmark. Den gælder ifølge Jørgen M. Clausen også på de nye markeder, hvor Danfoss har etableret sig inden for de seneste år. Han fremhæver et eksempel fra Kina. I Virksomheden skal kunne tåle danske avisers søgelys. Om det så gælder aktivi te ter i Kina eller Danmark en samtale med en af virksomhedens kinesiske ledere blev han betroet, at hun værdsatte sit arbejde hos Danfoss, fordi det for hende var ligesom at være derhjemme. Lige netop dette forhold siger for Jørgen M. Clausen en hel del om virksomhedens værdisæt: Selvom hun går på arbejde, føler hun, at hun er i en familie, som tænker på hende og tager hensyn, hvis hun har et behov i arbejdstiden, og hun kan tale fortroligt, når der er brug for det. Ud over loyalitet fremhæver Jørgen M. Clausen også sammenhold som beskrivende for virksomhedens værdier. Også set i forhold til kunderne. 90 % af Danfoss kunder kommer igen og igen - medmindre der ikke er fokus på at fastholde en god og langvarig relation til kunden. Hvis der er et problem i forbindelse med brugen af vores produkter, og der er mistanke om en seriefejl, går vi i dialog med kunden og afhjælper problemet. Vi kan bruge mange ressourcer på det, men erfaringen viser, at det betaler sig. Det er ligesom et ægteskab sammenholdet viser, at man kan overleve selv små katastrofer, påpeger Jørgen M. Clausen. Selvfølgeligheder på skrift Til trods for loyalitet og sammenhold er en selvfølgelighed i Danmark dog ikke nødvendigvis kutyme i udlandet. Den erfaring har vist sig i forbindelse med de udflytninger, opkøb og ekspansioner, som gør, at Danfoss er gået fra at være en dominerende virksomhed på Als til i dag at være en global virksomhed med 70 fabrikker i 25 lande. Vi har kun et Danfoss. Vores værdier og politikker gælder alle steder. Virksomheden skal kunne tåle danske avisers søgelys. Om det så gælder aktiviteter i Kina eller Danmark. Det er den standard og fællesnævner, vi opererer efter, fastslår Jørgen M. Clausen. Samtidig understreger han vigtigheden af en Rapportering om ansvarlighed Danfoss udgiver årligt en Corporate Citizenship-rapport, som dækker temaerne mennesker og værdier, social ansvarlighed (CSR) samt miljø. Med rapporten ønsker Danfoss at vise, at de gør det, de siger og har orden i eget hus. Rapportering efter Global Reporting Initiatives retningslinjer er næste skridt for Danfoss inden for dette område. 8

9 De ting, vi indfører i gode tider, skal helst være nogle, der kan holde i dårlige tider det skal være udgangspunktet, siger Jørgen M. Clausen om nye tiltag inden for social ansvarlighed. åben, ærlig og tydelig kommunikation. Både i forhold til eksterne interessenter gennem rapportering om ansvarlighed, men også i forhold til medarbejderne. Både i forhold til eksterne interessenter gennem rapportering om ansvarlighed, men også i forhold til medarbejderne. Et af de seneste tiltag på denne front er en håndbog i etik, som koncernens over medarbejdere har fået. Den opridser netop de fælles retningslinjer for, hvad der er selvfølgeligheder i Danfoss. Den dækker også FN s 10 Global Compact-principper. Fra gammel tid har vi haft en del uskrevne synspunkter og holdninger. Vi følte, at tiden var inde til at skrive ned, hvad vi egentlig mener, så medarbejderne ikke er i tvivl om, hvorvidt de handler rigtigt, forklarer Jørgen M. Clausen. Han erkender desuden, at den globale tilstedeværelse kræver, at de er mere påpasselige og på forkant med virksomhedens etik i praksis for at undgå at skade omdømmet og den troværdighed, de har opbygget. Iværksætteri et universelt samfundsansvar En anden selvfølgelighed for Danfoss er det at tage ansvar i lokalsamfundet et samfundsansvar, som går videre end aktiviteter og krav i virksomhedens værdikæde. Hvor Mads Clausens Vi burde alle gøre noget mere for iværksætteri Det er roden til velstand i ethvert samfund Fond siden 1960 har ydet støtte til lokalområdet omkring Nordborg på Als, er fundatsen i dag ændret, så den dækker de lokaliteter, hvor Danfoss er til stede og dermed følger virksomhedens udvikling. Hvor ansvar og engagement i praksis kan have forskellige velgørende mål for øje, er Jørgen M. Clausen særligt fortaler for iværksætteri, da det er en hjælp til selvhjælp og skubber til samfundsudviklingen. Og det i sådan en grad, at det bør være en fast del af en virksomheds samfundsansvar på linje med at bæredygtighed er integreret i forretningsmodellen. Vi burde alle gøre noget mere for iværksætteri. Iværksættere skaber værdier, når de starter egen virksomhed og pludselig beskæftiger 500 mennesker. Det er roden til velstand i ethvert samfund, siger han med en klar opfordring i stemmen og fortæller blandt andet om det millionbidrag, Danfoss giver til undervisning inden for feltet, samt hvordan Danfoss Universe understøtter hans tankegang. Ifølge Jørgen M. Clausen er iværksætteri aktuelt i alle tider og skaber mere end blot velstand til lokalsamfundet. Det gør også samfundet mindre afhængigt af store virksomheder og mindre sårbart over for udsving i beskæftigelsen. Desuden fremhæver han, at de fleste virksomheder har en fin forståelse for tankegangen, i og med at de selv er vokset frem af en god ide og derfra har udviklet en forretning. Jørgen M. Clausen forlader den 1. oktober 2008 den forretning, han har været administrerende direktør for og udviklet gennem de sidste 12 år. Han indtager posten som formand for Danfoss bestyrelse i foråret Ifølge eget udsagn har han til hensigt at blive ved med at skabe grobund for innovation og nye iværksættere samt engagere sig i debatten om dansk erhvervsudvikling. Værdien af Global Compact Danfoss blev tilsluttet FN Global Compact i 2002, da initiativet lå i direkte forlængelse af Danfoss behov og fokus. Global Compactprincipperne giver for Danfoss god mening i forhold til at konkretisere bæredygtighed og udveksle erfaringer med andre globale virksomheder, som står med samme udfordringer inden for menneskeog arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Læs mere på Af Pernille Risgaard M.Sc. i Miljøvidenskab , 9

10 Kort nyt Markedsplads for nordiske klimaløsninger Nordic Climate Solutions er mere end blot en ud af mange klimakonferencer, der varmer op til FN s klimatopmøde i København i Det er en markedsplads og udstilling, hvor nordiske virksomheder præsenterer deres løsninger på klimaudfordringen over for et internationalt publikum, fortæller Jens Nielsen, direktør hos NIDAB Networking. I samarbejde med Mandag Morgen og Nordisk Minister råd arrangerer de konferencen, som løber af stablen den 25. og 26. november 2008 i Bella Center i København. Per Meilstrup, klimadirektør hos Mandag Morgen, uddyber desuden værdien af konferencen i forhold til internationale kunder: De nordiske lande har en lang stolt tradition for at tænke bæredygtighed og har udviklet spidskompetencer inden for energieffektivitet og fornybar energiproduktion det være sig vind i Danmark, geotermisk energi på Island, vandenergi i Norge og Sverige og biomasse i Finland. Norden mønstrer i dag et bredt spektrum af energiløsninger, og som region står vi utrolig stærkt, når lande som Kina og USA kommer her og spejder efter løsninger. Vi tilbyder dem en samlet pakke, siger han. Læs mere på Krav om fair trade-mobiltelefoner Mobiltelefonen er et produkt, de fleste unge interesserer sig for. Derfor har Roskilde Festivalen i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp i år sat fokus på mobiltelefoner og fair handel i kampagnen Fair Phone Fair Future. Kampagnen, som er baseret på DanWatch-rapporten Bad connections How your mobile phone is linked to abuse, fraud and unfair mining practices in DR Congo, er et eksempel på de forbrugerkrav, virksomhederne bliver stillet over for i dag. Det gælder om at sikre fair arbejdsforhold og hensyn til natur og miljø i værdikæden. Ikke kun blandt de primære leverandører og det første led i værdikæden, men helt tilbage til de leverandører, der udvinder råstoffer. At fair trade handler om andet end kaffeplantager, understreger kampagnen ved at sætte fokus på udvindingen af mineralet kobolt, der bruges til genopladelige batterier i mobiltelefoner. Kobolt udvindes bl.a. i Congo ofte under kritisable arbejdsforhold for minearbejderne og med store miljømæssige konsekvenser. Under Roskilde Festivalen deltog mange i kampagnen ved at sende en protest-sms, som bliver samlet og sendt videre til de store mobilproducenter. Læs mere på eller Få hjælp til klimaarbejdet Klimakompasset er et elektronisk værktøj, som giver konkret hjælp til, hvordan man kan arbejde med klima i virksomheden. Økonomi- og Erhvervsministeriets Center for Samfundsansvar og DI står bag udviklingen af hjemmesiden som præsenteres i en ny og forbedret version den 25. september Ifølge konsulent Nis Christensen fra DI mærkes både interessen og behovet for et værktøj som Klimakompasset: Vi får en hel del henvendelser, særligt fra de mindre og mellemstore virksomheder, om hvordan de kan arbejde Klimakompasset er et oplagt sted at starte og søge inspiration til klimaarbejdet mere aktivt med klimaspørgsmålet og reducere udledningen af drivhusgasser. Klimakompasset er et oplagt sted at starte og søge inspiration til klimaarbejdet, siger han. Læs mere på 10

11 Praktisk håndbog om CSR-ledelse Bogen CSR-ledelse giver en god indføring i, hvordan man kommer i gang med at arbejde med CSR på systematisk og strategisk vis. I bogen gennemgås fem trin, der kan bruges som udgangspunkt for virksomhedens arbejde med CSR: 1) Analyse, 2) Interessentanalyse og -dialog, 3) Skab værdi for jeres interessenter, 4) Sæt tingene i system og 5) Rapportering og kommunikation. Bogen er skrevet af Anders Holbech og Peter Haisler og er netop udkommet på Børsens forlag i serien Kort til Viden. Læs mere på Deltag i Netværket for Ansvarlig Leverandørstyring Nyt fra PwC Netværket for Ansvarlig Leverandørstyring er et forum, hvor I kan vende konkrete problemstillinger, få feedback og information om de nyeste tiltag og den seneste udvikling samt høre om andres erfaringer inden for ansvarlig leverandørstyring. PricewaterhouseCoopers starter i september 2008 en ny runde møder og inviterer nye virksomheder til at være med i netværket, som mødes fire gange årligt. I kan nu melde jer til og deltage i netværket sammen med bl.a. Bestseller, B&O, Coloplast, Danisco, DONG Energy, Ecco, Egmont, ISS, Novo Nordisk, Novozymes, Vestas og Statens Indkøb. Deltagerne i netværket er typisk ansvarlige for indkøb, miljø eller CSR. Hvis I har interesse i at blive kontaktet og høre mere om Netværket for Ansvarlig Leverandørstyring så skriv til Globalt samarbejde med Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project (CDP) er en NGO, der på vegne af næsten 400 investorer hvert år udsender et spørgeskema til mere end førende, globale virksomheder om deres CO 2 - aftryk og klimastrategi. PricewaterhouseCoopers og CDP har indgået et samarbejde, der bl.a. betyder, at PricewaterhouseCoopers fremover vil analysere svarene fra disse spørgeskemaer og på den baggrund udarbejde rapporter om virksomhedernes håndtering af klimaudfordringen. Samarbejdet inkluderer også en rolle for Pricewaterhouse- Coopers som strategisk rådgiver. Læs mere på Synliggør jeres klimaindsats deltag i Climate Cup Klimaforandringer er en af de største udfordringer for virksomheder i dag. Hvordan udfordringen håndteres, er kernen i Climate Cup-priskonkurrencen, som Pricewaterhouse- Coopers, Berlingske Tidende og Mandag Morgen står bag. Formålet med Climate Cup er at synliggøre danske aktørers klimaindsats, miljømæssige innovationer og CO 2 -reduktioner. Motivet bag konkurrencens fire forskellige klimapriser er desuden at inspirere private og offentlige aktører til at tænke i mulige løsninger og skabe en fælles forståelse for, at klimaudfordringerne kræver handling fra alle aktører. For at være med i Climate Cup skal I ansøge om at blive nomineret til en af de fire priser inden den 30. september Læs mere på 11

12 Afsender: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Gæsteskribent Ansvarlighed betaler sig Stadig flere danske virksomheder tager deres klimaansvar alvorligt ikke alene af etiske grunde, men også af økonomiske grunde. Af Finn Mortensen Virksomhederne tager ikke deres klimaansvar alvorligt, lyder det ofte. Det synspunkt kan man selvfølgelig godt have, men det klinger hult, og det bliver ikke mere rigtigt af at blive gentaget. I dansk erhvervsliv ved man nemlig godt, at der ikke er nogen modsætning mellem økonomisk vækst og en begrænsning af konsekvenserne af de klimaforandringer, vi står over for. Det har vi bevist i Danmark gennem de seneste 25 år, hvor dansk økonomi er vokset med 75 procent, mens energiforbruget stort set har været konstant i samme periode. Og det vil også være muligt fremover: Den tidligere cheføkonom i Verdensbanken, Sir Nicholas Stern, konstaterede i oktober 2006 i sin rapport om klimaforandringer, at de ikke alene vil skabe betydelige forretningsmuligheder, men også nye job, fordi der opstår nye markeder for mindre CO 2 -intensive produkter og serviceydelser. Den vurdering deler man i dansk erhvervsliv. Og virksomhederne agerer allerede ud fra den. Ikke kun fordi man med de få, brodne kar som undtagelse generelt opfører sig anstændigt i erhvervslivet, men også fordi man kan se en økonomisk fordel i at være ansvarlig. Forbrugerne forventer i stigende grad, at de producenter og leverandører af varer og tjenesteydelser, som de handler med, har en klimastrategi og kan dokumentere den. De institutionelle investorer presser på over for de børsnoterede selskaber fremover vil investorerne gå i en bue uden om de selskaber, der ikke har forstået budskabet. Og endelig rasler politikerne med lovsabelen: Regeringen ønsker nu, at de omkring største danske virksomheder, statslige aktieselskaber, institutionelle investorer og investeringsforeninger i deres årsrapporter skal rapportere om deres klimaansvar. Som i enhver forandringsproces er der nogen, der skal gå forrest, ligesom der altid vil være en bagtrop, som enten ikke forstår budskabet eller måske direkte modarbejder processen. Men de sidstnævnte bliver med sikkerhed kørt agterud. De store danske virksomheder er naturligvis i front, både når det handler om at reducere deres egne CO 2 - udledninger, at tænke klimaansvaret ind i den overordnede forretningsstrategi og at udvikle teknologiske løsninger på klimaudfordringerne, men underskoven i erhvervslivet følger også godt med. Der er en klar erkendelse af, at det skaber værdi for ejerne på langt sigt at satse strategisk på konsekvenserne af klimaforandringerne. Måske er det lidt dyrere her og nu at tænke en klimavinkel ind, når udviklingsafdelingen arbejder med nye produkter, men det betaler sig på langt sigt. Og det er et rigtigt godt incitament. Sustainability Quarterly giver på bagsiden ordet til en gæsteskribent. Denne gang er det Finn Mortensen, direktør i Klimakonsortiet, som har sagt ja tak til invitationen om at forholde sig til, om danske virksomheder tager deres klimaansvar alvorligt. Klimakonsortiet er et offentligt/privat partnerskab mellem staten og DI, Dansk Energi, Dansk Byggeri, Vindmølleindustrien og Landbrugsraadet.

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Dette dokument er en forkortet oversigt over de 11 NGO ers svar på en række spørgsmål, der kredser omkring fire temaer:

Dette dokument er en forkortet oversigt over de 11 NGO ers svar på en række spørgsmål, der kredser omkring fire temaer: Notat - Samarbejdet mellem virksomhed og NGO i Danmark Resultater af PwC s NGO-undersøgelse Introduktion I forbindelse med december 2007-udgaven af "Sustainability Quarterly" - PwC s kvartalsvise magasin

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 25. juni2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo bød velkommen

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer

Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer Brønderslev, den 22. januar 2010 Dia Wolffhechel Chefkonsulent, Center for Samfundsansvar Erhvervs- og

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Rapporteringsprincipperne i Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

csr rapporteringsprisen hvem udmærker sig og udgiver de bedste csr rapporter i danmark?

csr rapporteringsprisen hvem udmærker sig og udgiver de bedste csr rapporter i danmark? csr rapporteringsprisen 2017 hvem udmærker sig og udgiver de bedste csr rapporter i danmark? Med CSR Rapporteringsprisen 2017 har dommerpanelet nomineret de syv virksomheder, som har lavet de bedste rapporter,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere