Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre. Dansk Fægte Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre. Dansk Fægte Forbund"

Transkript

1 Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre Dansk Fægte Forbund Forberedelsesprojekt for Talentudvikling

2 Udgiver: Dansk Fægte Forbund Tekst: Carina Sørensen Redigering: Marlene Spanger Dansk Fægte Forbund Idrættens Hus DK 2605 Brøndby E mail: Tlf.: Hjemmeside: September 2010 Forside foto: Fægtemester Ferenc Toth og ung talentfægter. Fotograf Karsten Weirup Pjecen kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Der kan læses mere om Forberedelsesprojektet For Talentfægtning på DFFs web site eller rettes henvendelse til projektlederen på e mail: 2

3 Forord At være forældre til en ung fægter kan være vanskeligt, da det er svært at finde ud af, hvor meget man som forældre skal involvere sig i sit barns fægtning. Skal forældrene presse barnet til at tage til træning, selvom motivationen ikke lige er der, eller skal forældrene sige, at det er okay at blive hjemme fra træning? Skal forældrene have en dialog med trænerne omkring barnets udvikling? Og hvor meget skal barnet fravælge for at blive en god fægter? Der kan dukke mange spørgsmål op, når ens barn vælger at gå til fægtning og især, hvis ens barn viser sig at være et talent inden for sporten. Denne pjece er en del af Dansk Fægte Forbunds Forberedelsesprojekt , som er medfinansieret af Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund. Den henvender sig til unge talenter og deres forældre, og er ment som en generel vejledning til nogle af de spørgsmål, der kan dukke op hos både de unge fægtere og deres forældre. Særlig sættes der fokus på, hvordan forældre skal håndtere og forholde sig til, når det viser sig, at ens barn er et talent inden for fægtning. Pjecen vil indledningsvis give et bud på, hvad et talent egentlig er. God fornøjelse! Dansk Fægte Forbund 3

4 Indhold 1. Definition af af et et talent Hvordan spotter man man et et talent? Hvad påvirker talenters udvikling? Hvilken rolle spiller forældre i talenters i udvikling? Hvilken støtte har har unge fægtere brug brug for? for? Ordentlig kost Anbefalinger til til talenternes forældre Litteratur

5 1. Definition af et talent Begrebet talent er sjældent blevet defineret i litteraturen. Nogle gange refererer vi til begrebet talent, som noget en udøver kan have, altså særlige medfødte forudsætninger for at blive dygtig. Andre gange er talent noget, man kan være, som når idrætten uddeler en pris til årets talent. Ofte uddeles disse priser til én, der præsterer godt på ungdomsniveau, men groft sagt uden vi ved, om det skyldes et særligt talent eller en stor træningsindsats eller begge dele. Ind imellem refererer vi til en etableret eliteudøver som et talent, måske endda et naturtalent. Ofte er vores dagligdags forståelse af talent tilmed cirkulær. Hun spiller godt fordi hun er et stort talent. Jeg ved hun er et stort talent, fordi hun spiller så godt. Sportspsykolog Kristoffer Henriksen, 2008: 22 Begrebet talent er svært at definere, som ovenstående citat giver udtryk for. Der er endda forskellige holdninger i idrætsforskningen til, hvad talent egentlig er. Nogle idrætsforskere mener, at næsten alle atleter kan nå toppen inden for sin sportsgren ved målrettet og seriøs træning i mange år. De mener, at det er antallet af træningstimer, der har betydning for atleters udvikling og ikke et medfødt talent. Andre idrætsforskere mener derimod, at talent er medført, og at de evner og egenskaber atleter er født med, spiller en vigtig rolle for at nå toppen i sin sportsgren. Disse idrætsforskere mener også, at målrettet, seriøs og kvalificeret træning gennem mange år er en forudsætning, men at idrætsudøveren ikke kan nå toppen uden det medførte talent. 1 På Undervisningsministeriets hjemmeside defineres et talent således: Børn og unge, der har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder, og som går i normalskoler eller institutioner. Et talent er en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres. 2 1 Team Danmark, 2005: Jun/100623%20Ny%20strategi%20for%20talenter.aspx 5

6 Et eksempel herpå er Michael Laudrup, som kun havde 2 3 spidskompetencer, men alligevel blev en verdensklassefodboldspiller, fordi han netop var bedst til de 2 3 spidskompetencer han havde. 3 Det medfødte talent kan indeholde mange forskellige egenskaber for eksempel: Motivation, styrkepotentiale, muskelfibertyper, iltoptagelsespotentialer, ihærdighed, udholdenhed, læringspotentiale og intelligens. Derfor er to talenter inden for den samme sportsgren ikke ens. 3 Henriksen, 2008:

7 2. Hvordan spotter man et talent? Det er dokumenteret, at man kun i sjældne tilfælde kan forudsige om en atlet under 12 år senere vil udvikle sig til topatlet. 4 Det vil sige, at det er svært at spotte et talent i en meget tidlig alder. Et talent kan ikke kun identificeres ud fra én enkel egenskab. I stedet bør et talent vurderes ud fra en kombination af flere egenskaber som 5 : 1. Antropometri (kropsbygning) 2. Fysiologi (f.eks. hurtighed, muskelfibersammensætning) 3. Psykologi (f.eks. motivation, ihærdighed, vedholdenhed) 4. Motorik (f.eks. evne til at udføre forskellige færdigheder) 5. Kognition (f.eks. intelligens, erkendelse og læring) 6. Sociologi (f.eks. familiebaggrund, økonomi, uddannelse, kultur) 4 Team Danmark, 2005: Eiberg, 2008; Team Danmark, 2005:

8 Som det tidligere er antydet, kan det være meget svært at spotte et talent i en tidlig alder, da mange forskellige faktorer spiller en rolle for om atleten er et talent, som senere vil udvikle sig til en topatlet. Ydermere udvikler talenter sig også på forskellige tidspunkter, så derfor kan det være svært at spotte talenterne i en ung alder. Inden for hver sportsgren er der en række forskellige egenskaber, som er vigtige. Inden for fægtning er for eksempel hurtighed, motorik og taktik vigtige egenskaber at besidde for at nå et internationalt eliteniveau. Det kan være en fordel at være strategisk, hurtig på pisten og have en god motorik til at udføre for eksempel angreb eller modangreb. Det kan også være en stor fordel at have en god motivation og være disciplineret nok til at overholde sine træningspas, selvom andre aktiviteter nogen gange skal fravælges. Der er dog eksempler på talenter, der ikke besidder de førnævnte egenskaber, som definerer et talent. Eksempelvis kan nævnes basketballspilleren, som var for lille, 8

9 svømmeren som havde for korte arme eller fodboldspilleren som ikke var stærk nok, men alligevel blev en af verdens bedste. Et talent består dermed af mange egenskaber. Her er det muligt at kompensere for en svag egenskab (højde, hurtighed, korte arme, styrke m.v.) ved at besidde en anden stærk egenskab (motivation, udholdenhed, strategisk sans m.v.). Selvom du ikke lige opfylder de rette definitioner på et talent eller ikke bliver spottet til at begynde med, så klø på alligevel. Det kan ændre sig med tiden! Fotograf Karsten Weirup 9

10 3. Hvad påvirker talenters udvikling? Flere idrætsforskere har udarbejdet modeller for, hvilke miljøer et talent er omgivet af. Nedenstående model giver et bud på, hvilke faktorer der er med til at påvirke et ungt talents udvikling. Modellen er inspireret af sportspsykolog Kristoffer Henriksens Talentudviklingsmiljø model. 6 6 Henriksen, 2011:

11 Den illustrerer, hvordan talentudviklingsmiljøet består af mange forskellige aktører og personer, der både repræsenterer sportslige og ikke sportslige miljøer. På meget forskellig vis er aktørerne og personerne med til at påvirke talentets udvikling. Fotograf Karsten Weirup For eksempel illustrerer den inderste grå ring det nære sportslige klubmiljø, som tegner talentfægterens dagligdag. Ligeledes illustrerer den midterste ring (forældre, skole, venner og andre fritidsinteresser/klubber) også nærmiljøer, som talentfægteren indgår i dagligdagen udenfor fægtning. Fotograf Karsten Weirup 11

12 Den yderste ring illustrerer makromiljøer, som de forskellige mikro miljøer er indlejret i. For eksempel kan Dansk Idrætsforbund (DIF) og Dansk Fægte Forbund (DFF) have indflydelse på klubstrukturer og aktiviteter, kraftcentre, udtagelse til landshold og støttemidler. Andre makroaktører kan for eksempel være kommuner og sponsorer. Dermed har aktørerne og personerne forskellige funktioner i udviklingen af det enkelte fægtetalent.7 7 Henriksen, 2011:

13 4. Hvilken rolle spiller forældre i talenters udvikling? Der er ingen tvivl om, at forældrene spiller en vigtig rolle for talenters udvikling til at blive etablerede elitefægtere. Undersøgelser viser, at hvis forældrene ikke spiller en aktiv rolle i talentets udvikling, er det svært at få hende/ham til at klare en elitetilværelse. 8 Forældrene er dem, der kender børnene bedst, og er tæt på deres op og nedture. 9 Forældrene er børnenes helle; det trygge sted, hvor de altid kan vende tilbage til. Dette er vigtigt, da mange personer og aktører trækker i talentet (jævnfør modellen). Det er hos forældrene, at de unge talenter ved, at de bliver elsket, uanset om de vinder eller taber. For forældrene handler det om at finde den rette balancegang i forbindelse med involvering, engagement og støtte. Vi har set forældre, der råber og skriger, når deres barn har fægtet en kamp eller står på pisten, eller som ryster på hovedet, når deres barn ikke præsterer, som forældrene forventer. Eller det modsatte hvor forældre overhovedet ikke 8 Kissmeyer, 2009: Kissmeyer, 2009: 142.

14 engagerer sig i deres barns fægtning eller ikke viser interesse i barnets evner og interesser. Det handler derfor om, at forældre skubber og holder igen på de rigtige tidspunkter. Fotograf Karsten Weirup Det gælder om, at forældrene rådgiver deres børn og tilsidesætter deres egne behov. Det kan til tider være svært for forældre, at adskille deres egne drømme, ønsker og behov fra barnets. Hvis forældrene primært koncentrerer sig om barnets præstationer og resultater, og dermed presser den unge fægter, giver negativ feedback eller har for høje forventninger, så øges sandsynligheden for, at den unge fægter reagerer med angst, stress og lavt selvværd eller simpelthen mister al motivation til at gå til fægtning. 10 Det handler derfor om at fokusere på, hvad fægteren rent faktisk signalerer og siger. Hvis forældrene derimod generelt støtter fægterens træningsindsats og deltager i klublivet øges sandsynligheden for, at hun eller han får succes i fægtning. 11 Det betyder ikke, at forældrene ikke skal være i dialog med trænerne. Tværtimod. 10 Team Danmark, 2005: Team Danmark, 2005:

15 Forældrene er en aktiv og kompetent medspiller i barnets talentudvikling og er ikke en negativ og hæmmende faktor, som mange måske går og tror. Som forældre bør I støtte og motivere jeres barn og lade trænerne tage sig af det fægtemæssige såsom træning, coaching ved stævner, talentudvikling og det præstationsorienterede! Forældrene kan stå med mange ubesvarede spørgsmål, hvor det er svært at finde den rigtige løsning. Derfor anbefales det, at forældrene henvender sig til barnets trænere og ledere. Ved at følge med i sit barns fægteudvikling vil det også være lettere at bakke 100 procent op. 15

16 5. Hvilken støtte har unge fægtere brug for? Hvilken form for støtte har de unge talentfægtere helt præcis brug for? Meget forskning peger på tre former for støtte, talenter har brug for fra deres forældres side 12 : Emotionel støtte når det går dårligt med træning eller stævner Økonomisk støtte fordi det koster penge at satse Praktisk støtte f.eks. at køre barnet til træning og stævner, reparere udstyr m.v. Fotograf Karsten Weirup Emotionel støtte Unge fægtere, især i alderen 7 16 år, har brug for sine forældres anerkendelse, når det går godt, men har ligeledes brug for støtte, når det ikke går så godt. Når det går dårligt til træning eller til stævner kan det være svært for unge fægtere at finde motivationen igen. 12 Henriksen,

17 Forhindringen kan virke som verdens undergang set ud fra de unge fægteres synsvinkel, men sjældent forholder det sig dog sådan. De unge fægtere har derfor brug for forældrenes støtte og hjælp til at komme over forhindringen på vejen og se, at det rent faktisk ikke er verdens undergang at have en dårlig dag til træning eller præstere dårligt til et stævne. Økonomisk støtte Forældrenes økonomiske støtte spiller en vigtig rolle inden for fægtning. Der kan være tale om økonomisk støtte til udstyr, omkostninger i forbindelse med stævner i ind og udland, klubkontingent m.v. Får de unge talenter ikke økonomisk støtte fra forældrene, kan det være meget svært at nå toppen inden for fægtning. Praktisk støtte til træning, stævner og træningssamlinger, samt deltage aktivt i klubmiljøet (hjælpe til ved stævneafholdelse og andre klubarrangementer, deltagelse i bestyrelsesarbejde m.v.). Ikke alle talenter bor for eksempel tæt på en fægteklub. Så uden hjælp fra forældrene kan det være svært at komme til træning, og uden Sidst men ikke mindst spiller forældrenes praktiske støtte også en vigtig rolle i de unge fægteres udvikling. Den praktiske støtte omfatter: Hente og bringe fægterne træning er det umuligt at blive en rigtig god fægter i Danmark eller på internationalt plan. 17

18 6. Ordentlig kost Fægtetræning medfører et øget behov for energi, som skal dækkes gennem kosten. Derfor er det vigtigt at spise ordentligt. Det er ikke nok, bare at møde op til træning. Det er også vigtigt, at fægteren er engageret, oplagt og kan koncentrere sig til træning såvel ved stævnedeltagelse. Dette kræver, at kroppen får tilført tilstrækkelig energi gennem kosten. Her spiller forældrene en central rolle, da de unge talentfægtere ofte bor hjemme, hvor det er forældrene, der køber ind og tilbereder maden. Forældrene kan hjælpe deres børn til at præstere, koncentrere sig og have energi nok til både at gå i skole og træne, ofte flere gange om ugen, ved at servere og fortælle dem om sund og varieret kost. 18

19 For yderligere inspiration og vejledning til kost for talenter kan vi henvise til Team Danmarks pjece: Dit barn træner meget hvilke krav stiller det til kosten, på følgende link: eringspjece.pdf Det er også oplagt, at jeres fægteklub afholder en temaaften om sund ernæring til hverdag og ved stævner for fægterne og forældrene. Inviter en ernæringsekspert fra for eksempel DIF. 19

20 Anbefalinger til talenternes forældre Team Danmark kommer med en række anbefalinger til børn der træner meget og deres forældre, som Dansk Fægte Forbund støtter op omkring. 13 Tag udgangspunkt i relationen til jeres barn lad trænerne tage sig af præstationen og de sportslige krav. Afstem jeres forventninger med jeres barn. Hvad forventer du af os? Og hvad forventer vi af dig? Spørg til og fremhæv den indre motivation. Det er jer forældre, der kan komme helt tæt på jeres barn, således at hun/han føler sig tryg nok til at åbne sig, og I kan tale om mål, værdier, og hvad barnet gerne vil opnå. Jeres barn er også bare et barn børn udvikler sig også, når de ikke dyrker sport. Vær derfor bindeleddet mellem fægteverden og den virkelige verden, og vis at sport og identitet ikke helt hænger sammen. Lad trænerne gøre deres arbejde og støt jeres barn ved at have dialog med trænerne, så I er up to date med hvad der sker. Respekter dommere, ledere og officials husk på, at I er rollemodeller. Der er mange valg og fravalg. Støt jeres barn og synliggør mulige konsekvenser af forskellige valg. Sport er fyldt med følelser, men husk på at relationen til barnet varer livet ud også når lyset slukkes på pisten. Støt op om den daglige planlægning men husk, at målet er barnets selvstændighed og ansvarlighed. Tal med andre forældre også modstanderens. De er ikke fjender! Dyrk rollen som forældresupporter med positiv stil. God fornøjelse med udviklingen af jeres fægtetalent! 13 Lanagergaard,

21 Litteratur Eiberg, Steen (2008): Talentudvikling Dansk Energis Lederforum af Team Danmark. Henriksen, Kristoffer (2011): Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Dansk Psykologisk Forlag: København. Henriksen, Kristoffer (2008): Inspiration til talentudvikling Et Psykologisk perspektiv. Syddansk Universitetsforlag: Odense. Kissmeyer, Lise (2009): Jagten på glæden og det bedste talentliv. Syddansk Universitetsforlag: Odense. Lanagergaard, Martin Thomsen (2006) Talenternes forældre. Eliteviden, Sportspykologi 22. December. Team Danmark: Brøndby. Team Danmark (2005): Aldersrelateret træning Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge. Team Danmark: Brøndby. 21

22 Notater

23

24 Dansk Fægte-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Agenda. Introduktion. Talent anno 2012 ATK, trivsel og miljø Forældrerollen Forældre i konkurrence Anbefalinger

Martin Thomsen Langagergaard. Agenda. Introduktion. Talent anno 2012 ATK, trivsel og miljø Forældrerollen Forældre i konkurrence Anbefalinger Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi og sportspsykologi Cand.scient. Idræt og Psykologi Løser pt. opgaver for: Dansk Golf Union, Dansk

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre.

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre. Talenternes forældre Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Forældre til. golftalenter.

Martin Thomsen Langagergaard. Forældre til. golftalenter. Forældre til golftalenter Forældre til golftalent Golftalent anno 2010 Forældreforskning hvad ved vi? Anbefalinger Golftalent anno 2010 Fysisk Internationalt Taktisk Teknisk Talent Livsstil Miljø, kulturelt

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Forældrevejledning

DANSK GOLF UNION. Forældrevejledning DANSK GOLF UNION Forældrevejledning trivsel støtte motivation kend din rolle juli 2008 H O V E D S P O N S O R Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller.

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014

Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014 Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014 KULTUR & FRITID Hvorfor talentstrategi? Formålet med talentstrategien er at skabe de optimale vilkår for den enkelte, så talentet stimuleres

Læs mere

Talentudvikling buzzword og begreb

Talentudvikling buzzword og begreb Talentudvikling buzzword og begreb Mette Krogh Christensen, lektor, ph.d. Leder af forskningsgruppen Talentudvikling og ekspertise i sport Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet mkchristensen@health.sdu.dk

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

FORÆLDREVEJLEDNING 2017

FORÆLDREVEJLEDNING 2017 FORÆLDREVEJLEDNING 2017 Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel, uanset om det er i livet generelt eller i golfsporten specifikt. Undersøgelser inden for idrætsforskning viser, at

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd

Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd Christina Teller Falkonergårdens Gymnasium og HF Mail: ct@falko.dk Mobil: 23267610 Falkonergårdens Gymnasium og HF 440 Team Danmark-elever

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23%

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23% Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Pigefodbold Roskilde Tennis Klub Roskilde Roklub Roskilde Svømning Badminton Roskilde KFUMs Boldblub Roskilde BMX Roskilde Håndbold Roskilde

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

TEAM DANMARK Eliteviden, sportspsykologi 22. december 2006

TEAM DANMARK Eliteviden, sportspsykologi 22. december 2006 Eliteviden, sportspsykologi 22. december 2006 Talenternes forældre Af Martin Thomsen Langagergaard, cand.scient. idræt og psykologi Talentudvikling stiller en række forskellige krav til trænere og ledere.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Fra praksis til forskning 1 Talent i forskellige paradigmer Biologisk paradigme Potentialet i centrum Problemer med talentspotting og tidlig selektion

Læs mere

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011 Carsten Hvid Larsen

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Stig Eiberg Team Danmark Indhold Arv eller miljø og definition af talent? Faser i identifikation og udvikling af talenter Afrunding Arv eller

Læs mere

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra Talentets motivation Rasmus Henning, Europamester 2004 Lars Smith, TRI4 elite team Page 1 Marts-06 Author Lars Smith Disposition TRI4 baggrund Hvordan bliver et ungt talent motiveret til at give sig i

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur 1 Drømmen om det ultimative sted at dyrke eliteidræt. Et sted hvor man kan stå op om morgenen, cykle eller gå til træning sammen med andre elitesportsudøvere på max 10 min Et sted hvor man efter dagens

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20$21.Januar2015 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen Esbjerg Ishockey Klub Eliteidrætsklasse Vitaskolen Rev. 1 November 2014 Optagelse Eliteidrætsklasse Esbjerg Ishockey Klub (EIK) indgår i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union (DIU), Team Danmark, Esbjerg

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Talentworkshop - onsdag d. 30/

Talentworkshop - onsdag d. 30/ Talentworkshop - onsdag d. /-6 Onsdag d.. november blev der afholdt en workshop omkring 'Talent' i den nye Kultur- og Fritidspolitik. Der blev drøftet, hvordan begrebet 'talent' skal forstås i den nye

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Coaching og mental træning Vejen til succes og endnu mere af den!

Coaching og mental træning Vejen til succes og endnu mere af den! Coaching og mental træning Vejen til succes og endnu mere af den! Forældrerollen Vaner Hvis du ønsker dine børn holder begge ben på jorden, så kom noget ansvar på deres skuldre. Abigail Van Buren Sportspsykologi

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

M a rtin Langagergaard

M a rtin Langagergaard Cand.scient. Idræt og psykologi Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi arbejder som mental træner, konsulent og rådgiver Løser pt. opgaver

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Jeg hedder Tobias og er 12 år gammel, jeg dyrker Taekwondo og har gjort det siden jeg var 4 år, Jeg bestod min graduering til sort bælte, da jeg var 10 år. Min store

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Glæden driver eliten!

Glæden driver eliten! Glæden driver eliten! -En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af frafald og fastholdelse af tidligere og nuværende kvindelige elitefodboldspillere inden for DBUs talentsystem Af Gitte Therkelsen, Dansk

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. Copenhagen Beachvolley Beachvolley 200.000 kr. Oprettelse

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 110.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Talent med Bredde - inkluderende talentudvikling i gymnasiet

Talent med Bredde - inkluderende talentudvikling i gymnasiet Talent med Bredde - inkluderende talentudvikling i gymnasiet Pernille Maj Svendsen Astrid Leick Siegumfeldt Smitter talent? Nej, men Engagement smitter Elever der gøres noget særligt for kan løftes gælder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole Hvorfor? Den nye skolereform giver mulighed for at tilgodese talentudviklingen inden for idræt ved at skabe rum til

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk Mental træning Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle!

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle! High Performance Talent Akademiet for Talen8ulde Unge 2.juli2014 MikaelTrolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og chefkonsulent i High

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Mestring kontra resultatfokus

Mestring kontra resultatfokus DHFs konference, Kolding, 24. september, 2016 Mestring kontra resultatfokus Peter Krustrup Professor i Sport og Sundhed Københavns Universitet - indtil 30/9-16 Syddansk Universitet - fra 1/10-16 Peter

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere