Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune"

Transkript

1 Velkommen til møde om indsatsplaner

2 Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig som ejer jord tæt på en vandværksboring? Hvem skal lave indsatserne og hvordan? Eventuelt

3 Indsatsplanområderne 1 2 Er færdig.. Follerup & Kongsted Vonsild-Agtrup 5 3 I gang nu.. Viuf-Bramdrupdam Trudsbro Christiansfeld Sommersted Ødis-Vamdrup 4 Næste

4 Indsatsplan Trudsbro Antal vandværker: 10 Antal boringer: 33 Projektleder: Susanne Marcussen Tilbage

5 Antal vandværker: 6 Antal boringer: 23 Indsatsplan Viuf- Bramdrupdam Antal vandværker: 6 Antal boringer: 23 Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk Birkemosevej er ikke etableret endnu Projektleder: Marianne Yde Tilbage

6 Indsatsplan Christiansfeld Antal vandværker: 8 Antal boringer: 19 Projektleder: Betina S. Cramer Tilbage

7 Haderslev Kommune Indsatsplan Sommersted Antal vandværker: 1 Antal boringer: 2 Projektleder: Betina S. Cramer Tilbage

8 Indsatsplan Ødis- Vamdrup Antal vandværker: 5 Antal boringer: 11 Projektleder: Dariush Hakimi Tilbage

9 Beskyttelse af grundvandet sker på mange måder De nationale vandplaner Pesticidhandlingsplaner Den nationale godkendelsesordning for pesticider, som siger, at alle pesticider, der anvendes i Danmark, skal være godkendt af Miljøstyrelsen Harmonikrav for udspredning af husdyrgødning mv. Tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter så som udspredning af slam Tilladelses- og godkendelsesordninger for placering og drift af anlæg som for eksempel spildevandsanlæg, listevirksomheder, husdyrbrug mv. Den offentlige indsats mod jordforurening Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet

10 Hvorfor skal der laves indsatsplaner? For at sikre rent drikkevand til alle nu og i fremtiden

11 Hvad er en indsatsplan egentlig? Overordnet: Indsatsplanen er primært et aftalegrundlag. Skal betragtes som en slags aftale mellem de berørte parter (vandværker og kommunen). Indsatsplanen skal angive de områder, hvor en indsats skal gennemføres. Og hvem der skal gøre hvad og hvornår.

12 Hvem bliver inddraget? Vandværker Byrådet Kommunen Indsatsplaner Interesse - organisationer Berørte Lodsejere Vandforum

13 Indsatsplaner Områdeudpegninger i indsatsplan sammenhæng

14 Nitratsårbarhed Nitratsårbarhed vurderes i forhold til lertykkelser og vandkemi

15 Nitratfølsomme indvindingsområder - NFI NFI afgrænses indenfor OSD og indvindingsoplande Nogen og stor nitratsårbarhed Stor grundvandsdannelse Nitrat > 25 mg/l Nitrat > 5 mg/l stigende

16 Indsatsområder - IO IO afgrænses indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder Landbrugsarealer Naturarealer Skov By

17 Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO 10 m fredningsbælte 25 m zone BNBO BNBO afhænger af Indvindingsmgd. Magasintykkelse Analysehyppighed

18 Hvor stor er BNBO så i de aktuelle indsatsplaner? Eksempel hvor BNBO overlapper hinanden = Vandværksboring = 25 meter zonen (svarer til 0,2 ha) = BNBO Aktuelle indsatsplaner: Gns. BNBO 64 meter, hvilket svarer til 1,3 ha, som skal fratrækkes 25 m zonen Variation i BNBO Størst = 178 m (9,9 ha) Mindst = 11 m (0 ha) 4 BNBO under 25 meter 7 BNBO over 100 meter Nogle BNBO overlapper hinanden.

19 De mest sårbare zoner Eksempler på zoner, hvor der kan komme indsatser BNBO IO i forhold til nitrat Ungt grundvand Indvindingsoplande Grundvandsdannen de oplande

20 Indsatsplaner Trusler for grundvandet

21 Hvor kommer truslerne mod drikkevandet fra? Punktkildeforurening Olietanke Vaskepladser Forurenede grunde Utætte kloakledninger Møddingspladser Markstakke Fladebelastning Sprøjtemidler Kvælstofudvaskning fra landbrugsjord Spildevandsslam

22 Problemstillingerne i indsatsområderne Nitrat Miljøfremmede stoffer Områder med nogen og stor nitratsårbarhed i OSD Fund af olieprodukter og tjærekomponenter Fund af nitrat mere terrænnært, men ikke i de dybere magasiner Fund af klorerede opløsningsmidler Sprøjtemidler Fund af pesticider/nedbrydningsprodukter i de dybe magasiner både over og under grænseværdi. Fund af både godkendte og ikke godkendte midler Primært BAM, Atrazin og nedbrydningsprodukter deraf Øvrige problemstillinger En række kortlagte grunde forurening indenfor OSD og indvindingsopland

23 Indsatsplaner Mulige indsatser

24 Hvilke indsatser kan komme i spil? Indsatser inden for BNBO rettet mod: Kvælstof Pesticider Slam Punktkilder (vaskepladser, olietanke, opbevaring af sprøjtemidler, inaktive brønde og boringer mv.)

25 Kvælstof To scenarier afhængig af nitratkoncentration i vandværkernes råvand Scenarie 1: gælder uanset nitratkoncentrationen Scenarie 2: gælder ved koncentrationer over 10 mg nitrat/liter i råvandet

26 Kvælstof Scenarie 1: gælder uanset nitratkoncentrationen Alle husdyrgodkendelsessager Gældende inden for BNBO og Indsatsområder for Nitrat (IO) Vilkår i miljøgodkendelse (efterafgrøder, reduceret N-kvote eller reduceret dyretryk) Ingen markstakke af dybstrøelse eller ensilage inden for 300 m fra vandværksboringer Vilkår i miljøgodkendelse

27 Kvælstof Scenarie 2: gælder ved koncentrationer over 10 mg nitrat/liter i råvandet Overvågningsprogram Frivillige dyrkningsaftaler Gældende inden for BNBO

28 Dyrkningsaftaler Vurdering om det er nødvendigt med dyrkningsaftaler: Overvågningsbehov Overvågningsprogram Dyrkningsaftale

29 Dyrkningsaftaler Dyrkningsaftale (indenfor BNBO) o Evt. adskilles i aftale for pesticider og for kvælstof o Ikke lagt fast hvilken aftale gælder både o niveau af restriktioner o hvordan udformningen bliver

30 Dyrkningsaftaler Aftale Aftale mellem vandværk og lodsejer Vandværk betaler kompensation Dyrkningsaftale på ekspropriationslignende vilkår Kommunen pålægger dyrkningsrestriktioner Erstatning (ekspropriationslignende vilkår) Vandværk betaler kompensation

31 Pesticider Tager udgangspunkt i scenarierne for kvælstof: Ved koncentrationer under 10 mg nitrat/liter i råvandet iværksættes ingen indsatser Ved koncentrationer over 10 mg nitrat/liter i råvandet Overvågning Dyrkningsrestriktioner

32 Slam Efter konkret vurdering Forbud mod oplag og udspredning af slam inden for BNBO Fastholdelse ved vilkår i miljøgodkendelse

33 Punktkilder Punktkilder (vaskepladser, olietanke, opbevaring af sprøjtemidler, inaktive brønde og boringer mv.) Indsatserne: Tilsyn Administrative muligheder

34 Hvad betyder det så for dig som ejer jord tæt på en vandværksboring? Kommunen og/eller vandværket kontakter lodsejeren og går i dialog omkring den/de aktuelle indsatser. Frekvensen af tilsyn kan blive øget. Andre, som ikke hidtil har fået tilsyn, kan få tilsyn. Restriktioner kan forekomme i forhold til udspredning af gødning herunder også slam og brug af pesticider.

35 Hvad kan det så betyde for dig som ejer jord tæt på en vandværksboring? Eksempel BNBO = 45 meter Vej Landbrugsjord: Det er her, at der skal indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår, hvis det bliver nødvendigt. Svarer til 0,05 ha 25 meter zonen Svarer til ca. 0,20 ha Parcelhus Landbrugsjord: Det er her, at der skal indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår, hvis det bliver nødvendigt. Svarer til 0,24 ha Vej

36 Hvem skal lave indsatserne og hvordan? Afhænger af indsatser Vandværket (dyrkningsaftaler, informationskampagner) Kommunen (administration af lovgivning f.eks. fjernelse af brønde/boringer, tilsyn, vilkår i miljøgodkendelser)

37 Spørgsmål? Se

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere