BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A DAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A DAN"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-7030, DCP-7040 og DCP-7045N (Sæt cirkel om dit modelnummer) Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på adressen Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den oprindelige ejer af produktet. Din registrering hos Brother: kan virke som bekræftelse af købsdatoen for produktet, hvis du mister kvitteringen, og kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af reklamationsretten Brother Industries, Ltd.

3 Bemærkning til kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 EU-overensstemmelseserklæring ii

5 EU-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabrik Brother Industries (Vietnam) Ltd. Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune,Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam Erklærer hermed at: Produktbeskrivelse : Laserprinter Produktnavn : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N er i overensstemmelse med bestemmelserne i de anvendte direktiver: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og Elektromagnetisk Kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EC. Anvendte standarder: Harmoniseret: Sikkerhed EN :2001+A11:2004 EMC EN55022: A1: 2007 Klasse B EN55024: A1: A2: 2003 EN : 2006 EN : A1: A2: 2005 Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2007 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 6. april 2009 Sted : Nagoya, Japan iii

6 Indholdsfortegnelse Afsnit I Generelt 1 Generel information 2 Brug af dokumentation...2 Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen...2 Adgang til Softwarebrugs-anvisningen og Netværksbrugs-anvisningen (Kun DCP-7045N)...3 Visning af dokumentation...3 Oversigt over betjeningspanel Ilægning af papir og dokumenter 6 Sådan ilægges papir og udskrivningsmedier...6 Læg papir i papirbakken...6 Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring...7 Printbart område udskrives...10 Brugbart papir og andre medier...11 Anbefalet papir og udskrivningsmedie...11 Papirtype og -format...11 Håndtering og brug af specialpapir...12 Ilægning af dokumenter...15 Brug af den automatiske dokumentføder (ADF) (DCP-7040 og DCP-7045N)...15 Brug af glaspladen Generel opsætning 17 Papirindstillinger...17 Papirtype...17 Papirstørrelse...17 Lydstyrkeindstillinger...17 Bipperlydstyrke...17 Økologifunktioner...18 Tonerbesparelse...18 Dvaletid...18 Display kontrast...19 Liste med brugerindstillinger...19 Netværkskonfigurationslisten (kun DCP-7045N)...19 iv

7 Afsnit II Kopi 4 Tage kopier 22 Sådan tages kopier...22 Aktivering af kopieringstilstand...22 Tage en enkelt kopi...22 Kopiering af flere kopier...22 Standsning af kopiering...22 Kopieringsindstillinger (midlertidige indstillinger)...23 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede...23 Justering af kontrast...24 Brug af tasten Indstillinger...25 Forbedring af kopikvaliteten...25 Sortering af kopier ved hjælp af ADF (DCP-7040 og DCP-7045N)...26 Udskrivning af N i 1 kopier (sidelayout)...26 Meddelelsen Hukommelse fuld...27 Afsnit III Software 5 Funktioner for software og Netværk (kun DCP-7045N) 30 Sådan læses HTML Brugsanvisningen...30 Til Windows...30 Til Macintosh...31 Afsnit IV Appendikser A Sikkerhed og regler 34 Valg af placering...34 Vigtige oplysninger...35 Sikkerhedsforanstaltninger...35 IEC A2:2001 Specifikation...38 Frakobling af enhed...38 LAN-tilslutning (Kun DCP-7045N)...39 Radiointerferens...39 EU-direktiv 2002/96/EC og EN International ENERGY STAR overensstemmelseserklæring...40 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...40 Varemærker...42 v

8 B Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 43 Fejlfinding...43 I tilfælde af problemer med maskinen...43 Forbedring af udskrivningskvalitet...48 Fejl og vedligeholdelsesmeddelelser...54 Papirstop (Kun DCP-7040 og DCP-7045N)...56 Papirstop...57 Regelmæssig vedligeholdelse...62 Rense maskinens overflade...62 Rengøring af scannerglaspladen...63 Rengøring af laserscannervinduet...63 Rengøring af corona-tråden...65 Rengøring af tromleenheden...67 Udskiftning af forbrugsstoffer...69 Udskiftning af en tonerpatron...69 Udskiftning af tromleenheden...73 Ændring af Display sprog...76 Oplysninger om maskinen...76 Kontrol af serienummeret...76 Kontrol af sidetællerne...76 Kontrol af levetid for tromle...76 Pakning og afsendelse af maskinen...77 C Menu og funktioner 78 Displayprogrammering...78 Menutabel...78 Hukommelseslager...78 Menutaster...78 Sådan får du adgang til menutilstanden...79 Menutabel...80 D Specifikationer 85 Generelt...85 Udskriftmedier...87 Kopi...88 Scanning...89 Udskrivning...90 Interfaces...90 Computerkrav...91 Forbrugsstoffer...93 Kabelbaseret netværk med Ethernet (kun DCP-7045N)...94 E Ordliste 95 F Indeks 96 vi

9 Afsnit I Generelt I Generel information 2 Ilægning af papir og dokumenter 6 Generel opsætning 17

10 1 Generel information 1 Brug af dokumentation1 Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Gennemlæsning af dokumentationen vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af din maskine. Bemærk! Illustrationer i denne brugsanvisning er baseret på DCP-7045N. Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer taster på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå personlige skader. Meddelelser om forsigtighed angiver fremgangsmåder, der skal følges eller undgåes for at undgå skade på maskine eller andre objekter. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Ikoner for bemærkninger giver nyttige tips. 2

11 Generel information Adgang til Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen (Kun DCP-7045N) 1 Denne brugsanvisning indeholder ikke alle informationer om maskinen, som f.eks. anvendelse af de avancerede funktioner for printer, scanner og netværk (kun DCP-7045N). Når du er parat til at lære mere om detaljerne for dise funktioner, henvises til Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen (kun DCP-7045N). Visning af dokumentation 1 Visning af dokumentation (Windows )1 For at få vist dokumentationen skal du fra menuen Start pege på Brother, DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnavnet) fra programgruppen og derefter klikke på Brugsanvisning i HTML-format. Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne herunder: a Tænd pc en. Sæt Brother cd-rom en med navnet Windows i cd-rom-drevet. b Hvis du får vist sprogskærmen, skal du klikke på dit sprog. c Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn. Cd-rom'ens hovedmenu vises. Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet Start.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en. d Klik på Dokumentation. e Tryk på den dokumentation, du ønsker at læse: HTML-dokuments (3 manuals): Brugsanvisning for stand-alone funktioner, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning (kun DCP-7045N) i HTML-format. Dette format anbefales til visning på din computer. PDF-dokumenter (4 manualer): Brugsanvisning til stand-alone funktioner, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning (kun DCP-7045N) og Hurtig installationsvejledning. Dette format anbefales til udskrivning af manualerne. Klik for at gå til Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller indlæst PDFdokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.) 1 3

12 Kapitel 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: 1 Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren i kapitel 2 Scanning af et dokument med WIA-driveren (kun for Windows XP/Windows Vista ) i kapitel 2 Brug af ControlCenter3 i kapitel 3 Netværksscanning i kapitel 4 (Kun DCP-7045N) Brugsvejledninger til ScanSoft PaperPort 11SE med OCR 1 Hele brugsvejledningen til ScanSoft PaperPort 11SE med OCR kan ses i afsnittet Hjælp i programmet ScanSoft PaperPort 11SE. Visning af dokumentation (Macintosh)1 a Tænd din Macintosh. Sæt Brother cd-rom en med navnet Macintosh i cd-rom-drevet. b Følgende vindue vises. e Dobbeltklik på den øverste fil på siden for at få vist Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning (kun DCP-7045N) i HTML-format. f Klik på den dokumentation, du vil læse: Brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning (kun DCP-7045N) Bemærk! Dokumenterne er også tilgængelige i PDF-format (4 manualer): Brugsanvisning til stand-alonebetjening, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning (Kun DCP-7045N) og Hurtig installationsvejledning. PDF-formatet anbefales til udskrivning af manualerne. Dobbeltklik på ikonet Brother Solutions Center for at gå til Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller indlæse PDF-dokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.) Sådan finder du scanningsinstruktioner1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: 1 Scanning i kapitel 9 Brug af ControlCenter2 i kapitel 10 Netværksscanning i kapitel 11 (Kun DCP-7045N) c Dobbeltklik på ikonet Documentation. d Hvis du får vist sprogskærmen, skal du dobbeltklikke på dit sprog. Brugsanvisning til Presto! PageManager: 1 Den komplette Brugsanvisning til Presto! PageManager kan du få vist ved at vælge Hjælp i programmet Presto! PageManager. 4

13 Generel information Oversigt over betjeningspanel 1 DCP-7030, DCP-7040 og DCP-7045N har samme taster. 1 1 Print tast Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjobs skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 2 Scan tast Sætter maskinen i scannefunktion. (Se flere oplysninger om scanning i Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.) 3 Copytaster: Options Du kan hurtigt og let skifte mellem midlertidige indstillinger for kopiering. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Contrast Du kan forøge eller mindske kontrasten på dine kopier. Number of Copies Anvend denne tast til at foretage flere kopier. 4 Display Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. 5 Menutaster: Clear/Back Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. a + eller b - Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. 6 Start Starter kopiering eller scanning. 7 Stop/Exit Stopper en handling eller afslutter en menu. 5

14 2 Ilægning af papir og dokumenter2 Sådan ilægges papir og udskrivningsmedier2 Maskinen kan fremføre papir fra standardpapirkassetten eller åbningen til manuel fremføring. Når du lægger papir i papirbakken, skal du huske følgende: Hvis din programsoftware understøtter papirstørrelsen på udskriftsmenuen, kan du vælge den via softwaren. Hvis din programsoftware ikke understøtter den, kan du indstille papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge kontrolpanelknapperne. Før du bruger papir med huller, f.eks. faneblade, skal du 'lufte' stakken for at undgå papirstop og forkert indføring. Læg papir i papirbakken 2 Udskrivning på almindeligt papir, genbrugspapir eller transparenter fra papirkassetten 2 a Tag papirbakken helt ud af maskinen. b Tryk på det grønne udløserhåndtag til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirstørrelsen. Check, at styrene sidder fast i åbningerne. 6

15 Ilægning af papir og dokumenter c Læg papir i kassetten, og sørg for, at papiret er under maksimumpapirmærket (1). Den side, der skal udskrives på, skal vende ned. 1 Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring 2 I denne åbning kan du lægge kuverter og andet særligt udskrivningsmedie i ét ad gangen. Benyt åbningen til manuel fremføring til udskrivning eller kopiering på labelark, kuverter eller kraftigt papir. 2 FORSIGTIG For at undgå beskadigelse af din maskine forårsaget af fejlindføringer af papiret, skal du sørge for, at papirstyrets sider berører siderne af papiret. Udskrivning på almindeligt papir, genbrugspapir eller transparenter fra åbningen til manuel fremføring 2 Bemærk! Maskinen skifter automatisk til tilstand for manuel fremføring, når der indføres papir i åbningen til manuel fremføring. a Løftstøtteklappen (1) op for at undgå, at papiret glider ud af udfaldsbakken, eller fjern hver side, så snart den bliver udskrevet. d Sæt papirbakken tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat fuldstændigt ind i maskinen. e Fold støtteklappen (1) ud for at undgå, at papiret glider ud af udfaldsbakken. 1 b Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring. 1 7

16 Kapitel 2 c Med begge hænder skal du skubbe papirstyret til åbningen for manuel fremføring, så det passer med bredden af det papir, der skal anvendes. d Med begge hænder skal du isætte et ark papir eller en transparent i åbningen til manuel fremføring, indtil forreste kant kommer i kontakt med papirindføringsrullen. Når du mærker, at maskinen kan trække papiret ind, skal du give slip. Udskrivning på kraftigt papir, kontraktpapir, etiketter og konvolutter2 Når den bagerste udfaldsbakke trækkes ud, har maskinen en lige papirfremføringslinje fra åbningen til manuel fremføring, gennem maskinen til enden af maskinen. Anvend denne form for papirfremføring og outputmetode ved udskrivning på kraftigt papir, labelark og kuverter. Bemærk! Fjern hvert udskrevet ark eller kuvert umiddelbart efter udskrivning for at undgå papirstop. Maskinen skifter automatisk til tilstand for manuel fremføring, når der indføres papir i åbningen til manuel fremføring. a Åbn bagklappen (bagerste udfaldskassette). b Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring. 8

17 Ilægning af papir og dokumenter c Med begge hænder skal du skubbe papirstyret til åbningen for manuel fremføring, så det passer med bredden af det papir, der skal anvendes. d Med begge hænder skal du isætte et ark papir eller en kuvert i åbningen til manuel fremføring, indtil forreste kant på papiret eller transparenten kommer i kontakt med papirindføringsrullen. Når du mærker, at maskinen kan trække papiret ind, skal du give slip. Bemærk! Sæt papiret i åbningen for manuel fremføring med udskrivningssiden op. Kontrollér, at udskrivningsmediet (se Brugbart papir og andre medier på side 11) er lige og er i korrekt position i åbningen til manuel fremføring. Hvis dette ikke er tilfældet, kan papiret eller transparenten muligvis ikke indføres korrekt, hvilket kan resultere i en skæv udskrivning eller papirstop. Anbring ikke flere papirark i åbningen for manuel fremføring på én gang, da der hermed kan opstå papirstop. Hvis du sætter et udskrivningsmedie i åbningen for manuel fremføring, før maskinen er i klar tilstand, vil udskrivningsmediet blive skubbet ud uden udskrivning. For let at fjerne et lille udskrivningsformat fra udfaldsbakken skal du løfte scannerlåget med begge hænder som vist på illustrationen. 2 Du kan stadig anvende maskinen, selv om scannerlåget er løftet. For at lukke scannerlåget skal du trykke det ned med begge hænder. 9

18 Kapitel 2 Printbart område udskrives 2 Printbart område, der ikke kan kopieres 2 Det område, der kan udskrives på din maskine begynder ved ca. 3 mm fra top og bund og 2 mm fra begge sider af papiret mm 2 2 mm Bemærk! Det område der ikke kan udskrives, som er vist herover, er for en enkelt kopi eller en 1 i 1-kopi med A4-papirstørrelse. Det omåde, der ikke kan udskrives, ændres med papirstørrelsen. 1 Område, der ikke kan udskrives, når du udskriver fra en computer 2 Når du bruger printerdriveren, er det område der kan udskrives, mindre end papirstørrelsen, som vist herunder. Stående Liggende Windows printerdriver og Macintosh printerdriver Stående 1 4,23 mm 4,23 mm 2 6,01 mm 4,23 mm Liggende 1 4,23 mm 4,23 mm 2 5 mm 4,23 mm BRScript Driver for Windows og Macintosh (Kun DCP-7045N) Bemærk! Det område, der ikke kan udskrives, er vist herover for A4-papirformat. Det omåde, der ikke kan udskrives, ændres med papirstørrelsen. 10

19 Ilægning af papir og dokumenter Brugbart papir og andre medier 2 Udskriftskvaliteten kan variere, afhængigt af den papirtype der anvendes. Du kan bruge de følgende medietyper: Almindeligt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, transparenter, etiketter eller konvolutter. For at få de bedste resultater skal du følge nedenstående instruktioner: Brug almindeligt kopipapir. Brug papir, der er 75 til 90 g/m 2. Brug etiketter og transparenter, der er designet til brug i laserprintere. Læg IKKE forskellige papirtyper i papirbakken samtidig, da der ellers kan opstå papirstop eller fejl i indføringen. For korrekt udskrivning skal du vælge den samme papirstørrelse i softwareprogrammet som i papirbakken. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Ved brug af transparenter skal du fjerne hvert ark omgående efter udskrivning for at undgå, at de sværter hinanden til. Brug papir med lange fibre og en neutral PH-værdi og et fugtindhold på omkring 5%. Anbefalet papir og udskrivningsmedie 2 For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger følgende papir. Papirtype Almindeligt papir Genbrugspapir Transparent Etiketter Konvolut Element Xerox Premier TCF 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Xerox Recycled Supreme 80 g/m 2 3M CG3300 Avery laseretiketter L7163 Antalis River-serierne (DL) Papirtype og -format 2 Maskinen kan fremføre papir fra den installerede standardpapirkassette eller åbningen til manuel fremføring. Standard papirbakke 2 Da standard papirbakken er universal, kan du bruge enhver af de papirstørrelser (én papirtype og -størrelse ad gange), der er anført i tabellen i Papirkassetternes papirkapacitet på side 12. Standardpapirkassetten kan indeholde op til 250 ark Letter/A4-, størrelse (80 g/m 2 ). Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket på papirbreddestyret. 2 Åbning til manuel fremføring 2 Åbningen til manuel fremføring kan indeholde ark med en størrelse på 76,2 til 220 mm i bredden og 116 til 406,4 mm i længden. Du kan bruge åbningen til manuel fremføring ved brug af specielt papir, kuverter eller labelark. 11

20 Kapitel 2 Papirkassetternes papirkapacitet 2 Papirbakke Åbning til manuel fremføring Papirstørrelse Papirtyper Antal ark A4, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6. Bredde: 76,2 til 220 mm Length: 116 til 406,4 mm Almindeligt papir og Op til 250 genbrugspapir [80 g/m 2 ] Transparent Op til 10 Almindeligt papir, genbrugspapir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter og transparenter 1 Anbefalede papirspecifikationer 2 Papir med følgende specifikationer er velegnet til denne maskine. Basisvægt (g/m 2 ) Tykkelse µm Ruhed Højere end 20 sek. Stivhed cm 3 /100 Fiberretning Volumenmodstand Overflademodstand Filler Lange fibre 10e 9-10e 11 ohm 10e 9-10e 12 ohm-cm CaCO 3 (Neutral) Askeindhold Under 23 wt% Lysstyrke Højere end 80 % Opacitet Højere end 85 % Håndtering og brug af specialpapir 2 Maskinen er designet til at kunne udskrive på de fleste typer xerografisk papir og kontraktpapir. Men nogle papirvarianter kan have en effekt på udskriftskvaliteten eller håndteringspålideligheden. Test altid med en prøve af papiret, før du køber det, for at sikre det ønskede resultat. Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Nogle vigtige retningslinjer ved valg af papir er: Benyt ikke papir, der er specielt beregnet til blækprintere, da det kan forårsage papirstop eller ødelægge maskinen. Brevpapir, der er trykt på forhånd, skal være trykt med blæk, der kan modstå temperaturen fra maskinens varmeproces (200 grader celcius). Hvis der bruges kontraktpapir, papir med ru overflade eller krøllet og foldet papir, kan papiret gøre ydelsen ringere. 12

21 Ilægning af papir og dokumenter Papirtyper der skal undgås 2 FORSIGTIG Nogle papirtyper er ikke gode eller kan beskadige maskinen. Brug IKKE papir: der har stærk tekstur der er meget glat eller skinnende der er krøllet eller deformeret mm der er coatet eller har en kemisk finish der er beskadiget, krøllet eller foldet der overstiger de anbefalede vægtspecifikationer i denne brugsanvisning med faner og hæfteklammer med brevhoveder med lavtemperaturfarver eller termografi der er flerlags eller gennemslagspapir der er beregnet til inkjet-udskrivning Hvis du bruger en af de typer papir, der er angivet ovenfor, kan de beskadige maskinen. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale. 1 Konvolutter 2 De fleste konvolutter er velegnede til din maskine. Nogle konvolutter kan give problemer med indføring og udskriftskvalitet på grund af deres fremstillingsmåde. En passende konvolut skal have kanter med lige folder, og den forreste kant må ikke være tykkere end to stykker papir. Konvolutten skal ligge fladt og må ikke være af udposende eller tynd konstruktion. Du bør købe kvalitetskonvolutter der er specielt egnet til brug på laserprinter. Kuverter skal indføres en ad gangen via åbningen til manuel fremføring. Vi anbefaler, at du udskriver en prøvekuvert for at kontrollere, at udskriftsresultatet er som ønsket inden udskrivning eller indkøb af stort antal kuverter. Kontroller følgende: Konvolutter skal have en langsgående lukkeklap. Lukkeklapperne skal være foldet skarpt og korrekt (uregelmæssigt klippede eller foldede konvolutter kan resultere i papirstop). Konvolutter skal have to lag papir inden for det område, der er markeret herunder. 1 1 Indføringsretning Vi anbefaler, at du ikke skriver tættere på konvolutkanten end 15 mm. Konvolutsamlingerne fra fabrikken skal være sikre

22 Kapitel 2 Konvoluttyper du bør undgå 2 FORSIGTIG Brug IKKE konvolutter: der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer der er meget skinnende eller med tekstur med clips, hæfteklammer, snaplukning eller snore med selvklæbende lukninger der har posefacon der ikke er skarpt foldede der er prægede (med hævede skrifttyper) der tidligere har været udskrevet på en laserprinter der er fortrykte på indersiden der ikke kan lægges pænt, når de stables der er fremstillet af papir, som vejer for meget i forhold til specifikationerne for maskinen med kanter, der ikke er lige eller helt firkantede med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer med lim på overfladen som vist i nedenstående figur med dobbeltflapper som vist i nedenstående figur med lukkeklapper, der ikke er foldede ved købet med lukkeklapper som vist i nedenstående figur med hver side foldet som vist i nedenstående figur Hvis du bruger en af de konvoluttyper, der er angivet ovenfor, kan din maskine blive beskadiget. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale. Du vil undertiden opleve papirfremføringsproblemer på grund af tykkelsen, størrelsen eller klappens form på de konvolutter, du bruger. 14

23 Ilægning af papir og dokumenter Etiketter 2 Maskinen kan udskrive på de fleste typer etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Etiketterne skal have en lim, der er akrylbaseret, da det er mere stabilt ved høje temperaturer i fikserenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, da etiketten i så fald kan klæbe fast til tromleenheden eller rullerne og resultere i papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Der må ikke være synligt klæbestof mellem etiketterne. Etiketterne skal være placeret, så de dækker hele arkets bredde og længde. Bruges etiketter med mellemrum imellem, kan det resultere i, at etiketterne bliver skrællet af og giver alvorlige papirstop og udskriftsproblemer. Alle etiketter, der bruges i denne maskine, skal kunne modstå en temperatur på 200 grader Celsius i 0,1 sekunder. Etiketark må ikke overstige de specifikationer for papirvægt, der står i denne brugsanvisning. Etiketter, der overstiger disse specifikationer, vil måske ikke se ordentlige ud, og kan beskadige maskinen. Etiketter kan kun indføres fra åbningen til manuel fremføring. Etikettyper du bør undgå 2 Brug ikke etiketter, der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer. Ilægning af dokumenter 2 Brug af den automatiske dokumentføder (ADF) (DCP-7040 og DCP-7045N) 2 ADF'en kan indeholde op til 35 sider og indfører hvert ark enkeltvis. Brug standard 80 g/m 2 papir, og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. Anbefalet miljø 2 Temperatur: 20 til 30 C Fugtighed: 50% - 70% Papir: Xerox Premier TCF 80 g/m 2 eller Xerox Business 80 g/m 2 FORSIGTIG Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. 2 FORSIGTIG Indfør IKKE delvis brugte etiketark. Det eksponerede bæreark vil beskadige maskinen. For at undgå, at maskinen går i stykker, når du bruger ADF en, må du IKKE trække i dokumentet, mens det fremføres. Se Brug af glaspladen på side 16 for at scanne ikke-standard dokumenter. Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. 15

24 Kapitel 2 Dokumenter skal være fra 148 til 215,9 mm brede og fra 148 til 355,6 mm lange og med en standardvægt på 80 g/m 2. a Fold ADF-udfaldsstøtteklap (1) og ADF-støtteklap (2) ud. 2 1 Bemærk! (DCP-7040 og DCP-7045N) Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom. a Løft dokumentlåget. b Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre. b Luft siderne godt. c Sørg for at anbringe dokumenterne med forsiden opad og overkanten forrest i ADF'en, indtil du kan mærke, at de berører fremføringsrullen. d Indstil papirstyrene (1), så de passer til dokumentets bredde. 1 Brug af glaspladen 2 Du kan bruge scannerglaspladen til at scanne eller kopiere sider i en bog eller én side ad gangen. Dokumenter kan være op til 215,9 mm brede og 297 mm lange. c Luk dokumentlåget. FORSIGTIG Hvis dokumentet er en bog eller hvis det er tykt, må du ikke smække låget ned eller trykke på det. 16

25 3 Generel opsætning 3 Papirindstillinger 3 Papirtype 3 Indstil maskinen til den type papir, du bruger. Det giver den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 1.Papirtype. d Tryk på a eller b for at vælge Tyndt, Almindelig, Tykt, Tykkere, Transparent eller Genbrugspapir. e Tryk på Stop/Exit. Papirstørrelse 3 Du kan bruge syv papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 og B6. Når du ændrer størrelsen på papiret i kassetten, skal du også ændre indstillingen af papirstørrelse samtidigt, så din maskine kan tilpasses dokumentet på siden. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 2. Papirstørrelse. d Tryk på a eller b for at vælge A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 eller B6. e Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Hvis du vælger Transparent som papirtype, kan du kun vælge Letter eller A4 som papirstørrelse i trin d. Lydstyrkeindstillinger 3 Bipperlydstyrke 3 Hvis bipperen er aktiveret, vil maskinen bippe, hvis du kommer til at trykke på en tast eller lave en fejl. Du kan vælge et område til lydstyrkeniveauerne fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 3.Bipper. d Tryk på a eller b for at vælge Fra, Lav, Med eller Høj. e Tryk på Stop/Exit. 3 17

26 Kapitel 3 Økologifunktioner 3 Tonerbesparelse 3 Du kan spare toner ved at bruge denne funktion. Når du indstiller Tonerbesparelse til Til, udskrives der noget lysere. Standardindstillingen er Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 4.Økologi. d Tryk på a eller b for at vælge 1.Toner spar. e Tryk på a eller b for at vælge Til eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Vi fraråder tonerbesparelse til udskrivning af fotos eller Gråtonebilleder. Dvaletid 3 Indstilling af dvaletid reducerer strømforbruget ved at afbryde fikserenheden, når maskinen er ledig. Du kan vælge, hvor lang tid maskinen skal være ledig (fra 00 til 99 minutter), før den skifter til dvaletilstand. Når maskinen modtager computerdata eller tager en kopi, nulstilles timeren. Standardindstillingen er 05 minutter. Når maskinen er i dvaletilstand, viser displayet Dvale. Når der udskrives eller kopieres i dvaletilstand, vil der være en kort forsinkelse, mens fikserenheden varmer op. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 4.Økologi. d Tryk på a eller b for at vælge 2.Dvaletid. e Indtast den tidsperiode, hvor maskinen skal være ledig, før den skifter til dvaletilstand (00 til 99). f Tryk på Stop/Exit. Bemærk! For at stille dvaletilstand til Fra skal du trykke på Start og Options på samme tid i e. Tryk på a eller b for at vælge Fra. 18

27 Generel opsætning Display kontrast 3 Du kan ændre kontrasten for at få displayet til at blive lysere eller mørkere. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 5.LCD Kontrast. d Tryk på a for at gøre displayet mørkere. Eller tryk på b for at gøre displayet lysere. e Tryk på Stop/Exit. Liste med brugerindstillinger 3 Du kan udskrive en liste over de programmerede indstillinger. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 6.Brugerindstil.. d Tryk på Start. e Tryk på Stop/Exit. Netværkskonfiguration slisten (kun DCP-7045N)3 Netværkskonfigurationslisten er en liste med al aktuel netværkskonfiguration, herunder netværksindstillingerne for printernetkortet. Bemærk! Nodenavn: Nodenavnet vises i netværkskonfigurationslisten. Standardnodenavnet er BRNXXXXXXXXXXXX. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge 7.Netværkskonfig. d Tryk på Start. e Tryk på Stop/Exit. 3 19

28 20 Kapitel 3

29 Afsnit II Kopi II Tage kopier 22

30 4 Tage kopier 4 Sådan tages kopier 4 Aktivering af kopieringstilstand 4 Standsning af kopiering 4 Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. 1 Stakke/Sortere 1 2 Kopieringsforhold og kopieringslayout 3 Kontrast 4 Kvalitet 5 Antal kopier 1 Sortering er kun tilgængeligt for DCP-7040 og DCP-7045N. Tage en enkelt kopi 4 a Ilæg dokumentet. b Tryk på Start. Kopiering af flere kopier 4 a Ilæg dokumentet. b Gør et af følgende: Tryk på Number of Copies for at indtaste antallet af kopier (op til 99). Tryk på a eller b eller hold dem nede for at øge eller mindske antallet af kopier. c Tryk på Start. Bemærk! Vedrørende sortering af kopierne, se Sortering af kopier ved hjælp af ADF (DCP-7040 og DCP-7045N) på side

31 Tage kopier Kopieringsindstillinger (midlertidige indstillinger) 4 Hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi, skal du bruge de midlertidige Copy-taster. Du kan bruge forskellige kombinationer. (DCP-7040 og DCP-7045N) Når maskinen er indstillet til Auto, vil den beregne, hvilket reduktionsforhold, der bedst passer til papirformatet, som papirbakken er indstillet til. (Se Papirstørrelse på side 17.) Auto er kun tilgængelig ved brug af ADF. Bruger(25-400%) gør det muligt at indtaste et forhold mellem 25% til 400%. For at forstørre eller formindske den næste kopi, skal du følge instruktionerne herunder: 4 Maskinen vender tilbage til standardindstilling et minut efter kopiering. Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede 4 Du kan vælge følgende forstørrelses- eller formindskelsesforhold: Tryk på 100%* 97% LTRiA4 94% A4iLTR 91% Fuld side 85% LTRiEXE 83% 78% 70% A4iA5 50% Bruger(25-400%) Auto 200% 141% A5iA4 104% EXEiLTR * Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. a Ilæg dokumentet. b Indtast det ønskede antal kopier. c Tryk på Enlarge/Reduce. d Gør et af følgende: Tryk på a eller b for at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse. Tryk på a eller b for at vælge Bruger(25-400%). Tryk på a eller b for at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse fra 25% til 400%. e Tryk på Start. Bemærk! Sidelayout-indstillingerne 2 i 1(P), 2 i 1(L), 4 i 1(P) eller 4 i 1(L) er ikke tilgængelige med Enlarge/Reduce. 23

32 Kapitel 4 Justering af kontrast 4 Kontrast 4 Du kan ændre kontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud. For midlertidig ændring af kontrastindstillingen skal du følge nedenstående trin: a Ilæg dokumentet. b Indtast det ønskede antal kopier. c Tryk på Contrast. d Tryk på a eller b for at øge eller mindske kontrasten. e Tryk på Start. For at ændre standardindstillingen skal du følge nedenstående trin: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 2.Kontrast. d Tryk på a eller b for at øge eller mindske kontrasten. e Tryk på Stop/Exit. 24

33 Tage kopier Brug af tasten Indstillinger 4 Brug Options-tasten, hvis du hurtigt vil angive følgende kopiindstillinger midlertidigt for den næste kopi. Tryk på Menuvalg Indstillinger Side Tryk på a eller b, og tryk derefter på OK Tryk på a eller b, og tryk derefter på OK 4 Kvalitet (DCP-7040 og DCP-7045N) Stak/Sortér (vises, når dokumentet er i ADF'en) Auto* Foto Tekst Stak* Sorter Sidelayout Fra(1 i 1)* 2 i 1 (P) 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) 4 i 1 (L) Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. Forbedring af kopikvaliteten 4 Du kan vælge imellem en række kvalitetsindstillinger. Standardindstillingen er Auto. Auto Auto er den anbefalede funktion for almindelige udskrifter. Egnet til dokumenter, der indeholder både tekst og fotos. Tekst Egnet til dokumenter, der kun indeholder tekst. Foto Egnet til kopiering af fotos. For midlertidig ændring af kvalitetsindstillingen skal du følge nedenstående trin: a Ilæg dokumentet. b Indtast det ønskede antal kopier. c Tryk på Options. Tryk på a eller b for at vælge Kvalitet. d Tryk på a eller b for at vælge Auto, Foto eller Tekst. e Tryk på Start. 25

34 Kapitel 4 For at ændre standardindstillingen skal du følge nedenstående trin: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 1. Kvalitet. d Tryk på a eller b for at vælge kopikvaliteten. e Tryk på Stop/Exit. Sortering af kopier ved hjælp af ADF (DCP-7040 og DCP- 7045N) 4 Du kan sortere flere kopier. Siderne stakkes i rækkefølgen 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, osv. a Læg dokumentet i ADF'en. b Indtast det ønskede antal kopier. c Tryk på Options og a eller b for at vælge Stak/Sortér. d Tryk på a eller b for at vælge Sorter. e Tryk på Start. Udskrivning af N i 1 kopier (sidelayout) 4 Du kan reducere antallet af papirark ved kopiering ved at bruge N i 1 kopifunktion. Det giver dig mulighed for at kopiere to eller fire sider på én side, hvormed du sparer papir. Vigtigt 4 Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til Letter eller A4. (P) betyder Stående, og (L) betyder Liggende. Du kan ikke bruge indstillingen Enlarge/Reduce sammen med funktionen N i 1. a Ilæg dokumentet. b Indtast det ønskede antal kopier. c Tryk på Options. d Tryk på a eller b for at vælge Sidelayout. e Tryk på a eller b for at vælge 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Fra(1 i 1). f Tryk på Start for at scanne siden. (DCP-7040 og DCP-7045N) Hvis du har anbragt dokumentet i ADF en, scanner maskinen siderne og starter udskrivningen. Hvis du bruger scannerglaspladen, gå til g. g Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på a for at scanne den næste side. Næste side? a Ja b Nej h Læg den næste side på scannerglaspladen. Gentag g og h for hver side i layoutet. 26

35 Tage kopier i Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på b i h for at afslutte. (DCP-7040 og DCP-7045N) Hvis du kopierer fra ADF: 4 Indsæt dokumentet med forsiden opad i den retning, der er vist herunder: 2 i 1 (P) 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) Meddelelsen Hukommelse fuld 4 Hvis hukommelsen bliver fuld, mens du tager kopier, vil meddelelsen på displayet føre dig gennem de næste trin. (DCP-7030) Hvis du ser meddelelsen Hukommelse fuld, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere handlingen. (DCP-7040 og DCP-7045N) Hvis du får en meddelelse Hukommelse fuld under scanning af en efterfølgende side, kan du trykke på Start for at kopiere de sider, der er scannet indtil nu eller trykke på Stop/Exit for at annullere handlingen. 4 4 i 1 (L) hvis du kopierer fra scannerglaspladen:4 Indsæt dokumentet med forsiden nedad i den retning, der er vist herunder: 2 i 1 (P) 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) 4 i 1 (L) 27

36 28 Kapitel 4

37 Afsnit III Software III Funktioner for software og Netværk (kun DCP- 7045N) 30

38 5 Funktioner for software og Netværk (kun DCP-7045N) 5 Brugsanvisningen på cd-rom en indeholder Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning(kun DCP-7045N) med oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige, når du er tilsluttet en computer (f.eks. udskrivning og scanning). Disse brugsanvisninger har letanvendelige links, der ved aktivering bringer dig direkte til et bestemt afsnit. Du kan finde oplysninger om følgende funktioner: Udskrivning Scanning ControlCenter3 (til Windows ) ControlCenter2 (til Macintosh) Netværksudskrivning (kun DCP-7045N) Netværksscanning (kun DCP-7045N) Bemærk! Se Adgang til Softwarebrugs-anvisningen og Netværksbrugs-anvisningen (Kun DCP-7045N) på side 3. Sådan læses HTML Brugsanvisningen 5 Dette er en hurtig vejledning i brug af HTML Brugsanvisningen. Til Windows Bemærk! Hvis du ikke har installeret softwaren, se Kapitel 1. a Fra menuen Start skal du pege på Brother, DCP-XXXX fra programgruppen og derefter klikke på Brugsanvisning i HTML format. b Klik på den manual, du ønsker (BRUGSANVISNING, SOFTWAREBRUGSANVISNING eller BRUGSANVISNING TIL NETVÆRK (kun DCP-7045N)) fra topmenuen. 5 30

39 Funktioner for software og Netværk (kun DCP-7045N) c Klik på den overskrift, du vil se, i listen til venstre for vinduet. Til Macintosh 5 5 a Sørg for, at din Macintosh er tændt. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. b Dobbeltklik på ikonet Documentation. c Dobbeltklik på din sprogmappe, og dobbeltklik derefter på den øverste fil på siden. d Klik på den manual, du ønsker (BRUGSANVISNING, SOFTWAREBRUGSANVISNING eller BRUGSANVISNING TIL NETVÆRK (kun DCP-7045N)) fra topmenuen, og klik derefter på den overskrift, du ønsker at læse, i listen til venstre for vinduet. 31

40 32 Kapitel 5

41 Afsnit IV Appendikser IV Sikkerhed og regler 34 Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 43 Menu og funktioner 78 Specifikationer 85 Ordliste 95

42 A Sikkerhed og regler A Valg af placering A Anbring maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer. Anbring maskinen nær en standardstikkontakt med jordforbundet vekselstrøm. Vælg en placering, hvor temperaturen holder sig mellem 10 C og 32,5 C, og hvor luftfugtigheden ligger mellem 20% og 80% (uden kondensering). Sørg for, at de kabler, der ikke udgør en fare, hvis der trædes på dem. Undgå at anbringe maskinen på et gulvtæppe. Anbring den IKKE i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier eller køleskabe. Udsæt IKKE maskinen for direkte sollys, stærk varme, fugtighed eller støv. Tilslut ikke maskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske tidsure eller til samme kredsløb som store apparater, der kan forstyrre strømforsyningen. 34

43 Sikkerhed og regler Vigtige oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger A A Læs disse instruktioner inden forsøg på at udføre vedligeholdelse, og opbevar dem til senere brug. Når du anvender udstyret, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade. Brug IKKE dette produkt i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser. Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved lynnedslag. Vi anbefaler ikke brug af forlængerledning. Hvis kabler bliver beskadigede, skal du afbryde maskinen og kontakte din Brother-forhandler. Anbring IKKE genstande ovenpå maskinen, og bloker IKKE åbningerne til luftventilation. Dette produkt skal tilsluttes en nærliggende, jordforbundet vekselstrømskilde inden for den rækkevidde, der er angivet på mærkelabelen. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller vekselretter. Hvis ikke du er sikker, skal du kontakte en uddannet elektriker. A 35

44 ADVARSEL Før rengøring af maskinens indre skal du tage strømledningen ud af stikkontakten. Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind. Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i maskinen meget varme. Når du åbner frontklappen eller bagklappen, må du IKKE berøre de skraverede dele, der er vist på følgende illustrationer. For at undgå skader skal du passe på ikke at anbringe hænderne på kanten af maskinen under dokument- eller scannerlåget som vist på illustrationen. (DCP-7040 og DCP-7045N) Anbring IKKE fingrene i det område, der er vist på illustrationerne. Så undgår du at komme til skade. 36

45 Sikkerhed og regler Du skal IKKE bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage at tonerstøvet antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Det anbefales, at du regelmæssigt rengør for tonerstøv med en tør, fnugfri klud og bortskaffer kluden i henhold til lokale regulativer. Hvis du skal flytte maskinen, skal du bruge de medfølgende håndtag. Sørg først for at afbryde strømmen til kablerne. Brug INGEN former for brændbare væsker, spray eller organiske opløsningsmidler, der indeholder sprit eller ammoniak til at rense indersiden eller ydersiden af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se Regelmæssig vedligeholdelse på side 62 for at få oplysninger om, hvordan du renser maskinen. A Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde. Bemærk! Fikserenheden er markeret med en forsigtighedslabel. Du må IKKE fjerne eller ødelægge labelen. 37

46 IEC A2:2001 Specifikation A Denne maskine er et laserprodukt i Klasse 1, der er defineret i specifikationerne IEC A2:2001. Den viste label er påsat i de lande, hvor det er påkrævet. Denne maskine indeholder en laserdiode i Klasse 3B, som udsender usynligt laserlys i scannerenheden. Scannerenheden må under ingen omstændigheder åbnes. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Laserdiode A Bølgelængde: nm Output: 10 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B A ADVARSEL Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Frakobling af enhed A Dette produkt skal installeres nær en stikkontakt, der er let tilgængelig. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. 38

47 Sikkerhed og regler LAN-tilslutning (Kun DCP-7045N) A FORSIGTIG Tilslut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse, der bliver udsat for overspænding. Radiointerferens A Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger følgende netværkskabel. Et USB-kabel, som ikke må være længere end 2,0 m. EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419 A A Kun for EU Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Det betyder, at når produktet er udtjent, skal du bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads. Dette vil gavne miljøet. (Kun for EU) 39

48 International ENERGY STAR overensstemmelseserklæring A Formålet med programmet International ENERGY STAR er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som partner for ENERGY STAR har Brother Industries, Ltd. besluttet, at dette produkt overholder retningslinjerne fra ENERGY STAR vedrørende energieffektivitet. Vigtige sikkerhedsinstruktioner A 1 Læs alle disse instruktioner. 2 Gem dem til senere brug. 3 Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet. 4 Tag netledningen ud af vægkontakten inden rengøring af maskinens indvendige dele. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring. 5 Anbring ikke dette produkt på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget. 6 Åbningerne i kabinettet og på bagsiden eller bunden er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, hvis produktet skal kunne fungere pålideligt og være beskyttet mod overophedning. Blokér aldrig åbningerne ved for eksempel at anbringe produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre der er sørget for korrekt ventilation. 7 Dette produkt skal tilsluttes en vekselstrømskilde indenfor den rækkevidde, der er angivet på labelen. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller vekselretter. Hvis ikke du er sikker, skal du kontakte en uddannet elektriker. 8 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må ikke omgås. 9 Brug kun den netledning, der følger med denne maskine. 10 Lad ikke noget hvile på netledningen. Anbring ikke dette produkt, hvor det er muligt at træde på ledningen. 11 Brug produktet i et velventileret område. 40

49 Sikkerhed og regler 12 Strømledningen, inklusive forlængerledning, bør ikke være længere end 5 meter. Du må IKKE bruge et strømkredsløb, hvortil der er tilsluttet andre højspændingsapparater, som f.eks. aircondition, kopimaskine, makulater eller lignende enheder. Hvis du ikke kan undgå at anvende printeren med disse apparater, anbefaler vi, at du anvender et højfrekvent støjfilter. Anvend en spændingsregulator, hvis strømkilden ikke er stabil. 13 Du må ikke anbringe noget foran maskinen, der kan blokere udskrevne sider. Du må ikke anbringe noget, der kan blokere vejen for udskrevne sider. 14 Vent, indtil siderne er kommet ud af maskinen, før du samler dem op. 15 Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret Brother-servicepersonale under følgende omstændigheder: Når netledningen er beskadiget eller flosset. Hvis der er spildt væske ned i produktet. Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand. Hvis produktet ikke fungerer normalt, selv om betjeningsanvisningerne følges. Brug kun de kontrolfunktioner, som er omfattet af betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre kontrolfunktioner kan forårsage skader, og det vil ofte kræve omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal funktion. Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service. 16 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse. 17 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade: Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i våde kælderrum eller ved en swimmingpool. Anvend ikke denne maskine under tordenvejr (hvor der er en spinkel risiko for elektrisk stød). A 41

50 Varemærker A Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Intel, Intel Core og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller et tilknyttet selskab i USA og/eller andre lande. De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. 42

SP 1200S Brugsanvisning

SP 1200S Brugsanvisning SP 1200S Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-9045CDN Version A DAN hvis du ønsker at ringe til kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-9045CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9010CN. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-9010CN. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DP-9010N Version 0 DAN Hvis du har brug for at ringe til ustomer Service Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DP-9010N Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Læs denne brochure igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Hvis du skal i kontakt med Kunderservice Nedskriv følgende oplysninger til fremtidig reference: Modelnummer: DCP-7010L og DCP-7025 (lav en cirkel om din model) Serienummer:*

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information1

Sikkerhed og juridisk information1 Sikkerhed og juridisk information1 MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-9270CDN Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9270CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-8370DN og MFC-8380DN (sæt en ring

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-8250DN Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-8250DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Produktsikkerhedsguide

Produktsikkerhedsguide ADS-2100e ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We DAN Version 0 Læs denne vejledning igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne ikke følges nøje, kan der være

Læs mere

Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk!

Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk! Sikkerhed og juridisk information (HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK

Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK Produktsikkerhedsguide 1 (HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Betjeningsvejledning Papirhåndbog

Betjeningsvejledning Papirhåndbog Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Papirhåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 1. Papirets egenskaber

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL Hurtig installationsvejledning PDS-5000 / PDS-6000 Start her PDS-5000 PDS-6000 Læs venligst Produktsikkerhedsguide på side 6, før du konfigurerer din maskine. Gå derefter tilbage til denne side i Hurtig

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere