BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN

2 Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Gem din brugsanvisning sammen med kvitteringen som bevis for dit køb i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice. Registrer dit produkt online på adressen Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den oprindelige ejer af produktet. Din registrering hos Brother: kan virke som bekræftelse af købsdatoen for produktet, hvis du mister kvitteringen, og kan underbygge et eventuelt erstatningskrav, der fremsættes i tilfælde af produkttab, som er omfattet af garantien Brother Industries, Ltd.

3 Bemærkning til kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 Indholdsfortegnelse Afsnit I Generelt 1 Generel information 2 Brug af dokumentation...2 Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen...2 Sådan åbnes din Softwarebrugsanvisning og din Netværksbrugsanvisning...3 Visning af dokumentation...3 Adgang til Brother Support (Til Windows )...5 Oversigt over betjeningspanel...6 Statusindikator, beskrivelse Ilægning af papir og dokumenter 10 Ilægning af papir og udskriftsmedier...10 Ilægning af papir i et standard papirmagasin...10 Ilægning af papir i en multifunktionsbakke (MP-bakke)...11 Printbart område...13 Brugbart papir og andre medier...14 Anbefalet papir og udskriftsmedie...14 Papirtype og -størrelse...15 Håndtering og brug af specialpapir...17 Ilægning af dokumenter...20 Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF)...20 Brug af scannerglaspladen Generel opsætning 23 Papirindstillinger...23 Papirtype...23 Papirstørrelse...23 Valgt bakke til kopiering...24 Valgt bakke til udskrivning...25 Lydstyrkeindstillinger...25 Bipperlydstyrke...25 Automatisk sommertid...25 Økologifunktioner...26 Tonerbesparelse...26 Dvaletilstand...26 Slukning af scannerlampen...27 Displaykontrast...27 Liste med brugerindstillinger...27 Netværkskonfigurationsliste...27 ii

5 4 Sikkerhedsfunktioner 28 Secure Function Lock Indstilling af adgangskode for administrator...29 Ændring af adgangskode for administrator...29 Opsætning af offentlig tilstand...30 Opsætning af brugere med begrænset adgang...30 Aktivering og deaktivering af Sikker funktionslås...31 Skift af bruger...31 Afsnit II Kopi 5 Tage kopier 34 Sådan tages kopier...34 Gå til kopifunktion...34 Enkelt kopi...34 Flere kopier...34 Standsning af kopiering...34 Kopieringsindstillinger (midlertidige indstillinger)...35 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede...35 Forbedring af kopikvaliteten...36 Sortering af kopier med ADF'en...36 Ændring af opløsning for tekstkopi...36 Justering af Kontrast og Lysstyrke...37 Udskrivning af N i 1-kopier (sidelayout)...38 Duplekskopiering (2-sidet)...39 Duplekskopi (bøjet på den lange led)...39 Avanceret duplekskopi (den korte led)...40 Valg af bakke...41 Meddelelsen "Hukommelse fuld"...42 Afsnit III Direkte udskrivning 6 Udskrivning af data fra en USB-flashenhed eller et digitalkamera, der understøtter Mass Storage 44 Understøttede filformater...44 Oprettelse af en PRN- eller PostScript 3 -fil til direkte udskrivning...45 Udskrivning af data fra en USB-flashenhed eller et digitalkamera, der understøtter Mass Storage...45 Beskrivelse af fejlmeddelelser...48 iii

6 Afsnit IV Software 7 Software- og netværksfunktioner 50 Sådan læses din Brugsanvisning i HTML-format...50 Windows...50 Macintosh...51 Afsnit V Appendikser A Sikkerhed og regler 54 Valg af placering...54 Sikker brug af maskinen...56 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...60 Libtiff copyright og licens...62 Varemærker...63 B Indstillinger 64 Valgfrit papirmagasin (LT-5300)...64 Hukommelseskort...64 Installation af ekstra hukommelse...65 C Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 66 Fejlfinding...66 I tilfælde af problemer med maskinen...66 Forbedring af udskriftskvalitet...71 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...78 Dokumentstop...82 Papirstop...83 Regelmæssig vedligeholdelse...90 Rense maskinens overflade...90 Rengøring af scanneren...91 Rengøring af laserscannervinduet...92 Rengøring af koronatråden...93 Rengøring af tromleenheden...95 Udskiftning af forbrugsstoffer...97 Udskiftning af tonerpatronen...98 Udskiftning af tromleenheden Udskiftning af dele, der skal vedligeholdes regelmæssigt Maskinoplysninger Kontroller serienummeret Kontroller sidetællerne Kontrol af delenes resterende levetid Nulstil Sådan udføres en nulstilling Pakning og afsendelse af maskinen iv

7 D Menu og funktioner 107 Programmering via skærmen Menutabel Lagre i hukommelse Menutaster Sådan får du adgang til menutilstanden Menutabel Indtastning af tekst E Specifikationer 121 Generelt Udskriftmedier Kopi Scan Udskrift Interfaces Funktionen Direct Print Computerkrav Forbrugsstoffer Kabelbaseret Ethernet-netværk F Ordliste 135 G Indeks 136 v

8 Afsnit I Generelt I Generel information 2 Ilægning af papir og dokumenter 10 Generel opsætning 23 Sikkerhedsfunktioner 28

9 1 Generel information 1 Brug af dokumentation1 Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Gennemlæsning af dokumentationen vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af din maskine. Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer taster på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå personlige skader. FORSIGTIG FORSIGTIG beskriver procedurer, som du skal følge eller undgå for at forhindre mindre eller alvorlige personskader. VIGTIGT VIGTIGT beskriver procedurer, som du skal følge eller undgå for at forhindre mulige maskinproblemer eller beskadigelse af maskinen eller andre objekter. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Bemærkninger beskriver, hvordan du skal reagere i givne situationer, eller giver tip om, hvordan den aktuelle betjening påvirker andre funktioner. 2

10 Generel information Sådan åbnes din Softwarebrugsanvisning og din Netværksbrugsanvisning 1 Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. hvordan du bruger de avancerede printer-, scanner- og netværks funktioner. Når du er parat til de mere detaljerede beskrivelser af disse funktioner, skal du læse din Softwarebrugsanvisning og din Netværksbrugsanvisning. Visning af dokumentation 1 Visning af dokumentation (Windows )1 Hvis du vil have vist dokumentationen, skal du gå til menuen Start, pege på Brother, DCP-XXXX i programgruppen (hvor XXXX er navnet på din model), og derefter klikke på Brugsanvisning i HTML-format. Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne herunder: a Tænd pc en. Sæt den Brother-cd-rom, der er mærket Windows, i cd-rom-drevet. b Hvis du får vist sprogskærmen, skal du klikke på dit sprog. c Klik på navnet på din model, hvis du får vist skærmen med modelnavne. Cdrom'ens hovedmenu vises. Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet start.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en. d Klik på Dokumentation. e Klik på den dokumentation, du vil læse: HTML-dokumenter (3 manualer): Brugsanvisning til standalonebetjening, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning i HTMLformat. Dette format anbefales til visning på din computer. PDF-dokumenter (4 manualer): Brugsanvisning til standalonebetjening, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Hurtig installationsvejledning. Dette format anbefales til udskrivning af manualerne. Klik for at gå til Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller indlæst PDFdokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.) 1 3

11 Kapitel 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: 1 Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren i kapitel 2 Kapitel 2: Scanning af et dokument med WIA-driveren (Windows XP/Windows Vista ). Brug af ControlCenter3 i kapitel 3 Netværksscanning i kapitel 4 Sådan gør du-vejledninger til ScanSoft PaperPort 11SE med OCR: 1 Den komplette betjeningsvejledning til ScanSoft PaperPort 11SE med OCR og Sådan gør du-vejledninger findes i hjælpefunktionen i programmet ScanSoft PaperPort 11SE. Visning af dokumentation (Macintosh ) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt den Brother-cd-rom, der er mærket Macintosh, i cd-rom-drevet. b Følgende vindue vises. c Dobbeltklik på ikonet Documentation. d Hvis du får vist sprogskærmen, skal du dobbeltklikke på dit sprog. e Dobbeltklik på filen øverst på siden for at åbne Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning i HTMLformat. f Klik på den dokumentation, du vil læse: Brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning 4

12 Generel information Bemærk! Dokumenterne findes også i PDF-format (4 manualer): Brugsanvisning til standalone-betjening, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Hurtig installationsvejledning. PDFformatet anbefales til udskrivning af manualerne. Dobbeltklik på ikonet Brother Solutions Center for at gå til dit Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller hente PDF-dokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.) Adgang til Brother Support (Til Windows ) 1 Du kan finde alle de kontakter, du har brug for som f.eks. Web support (Brother Solutions Center). Klik på Brother Support i hovedmenuen. Følgende skærmbillede vises: 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: 1 Scanning i kapitel 9 Brug af ControlCenter2 i kapitel 10 Netværksscanning i kapitel 11 Brugsanvisning til Presto! PageManager: 1 Du kan åbne den komplette Brugsanvisning til Presto! PageManager kan åbnes fra hjælpefunktionen i programmet Presto! PageManager. Hvis du vil have adgang til vores websted (http://www.brother.com), skal du klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores websted for originale Brother forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Klik på Tilbage for at gå tilbage til hovedsiden eller på Afslut, hvis du er færdig. 5

13 Kapitel 1 Oversigt over betjeningspanel 1 1 Statusindikator Statusindikatoren blinker og skifter farve, afhængigt af maskinens status. 2 LCD Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. 3 Menutaster: Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. Clear/Back Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. d eller c Tryk for at rulle tilbage eller frem gennem menuvalgene. a eller b Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. 4 Nummertaster Brug disse taster til at indtaste tekst. 5 Stop/Exit Stopper en handling eller afslutter en menu. 6 Start Starter kopiering eller scanning. 7 Copytaster: Duplex Gør det muligt at vælge Dupleks for at kopiere på begge sider af papiret. Contrast/Quality Gør det muligt at ændre kvalitet eller kontrast for den næste kopi. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Tray Select Gør det muligt at vælge, hvilken bakke der skal bruges til næste kopi. Sort Sorterer flere kopier med ADF'en. Nin1 Gør det muligt at vælge N i 1 til at kopiere 2 eller 4 sider på en enkelt side. 6

14 Generel information 1 8 Scan Sætter maskinen i scannefunktion. (Yderligere oplysninger om scanning findes i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.) 9 Print-taster: Secure/Direct Denne tast har to funktioner. Secure Gør det muligt at udskrive data fra hukommelsen, når du indtaster en firecifret adgangskode (yderligere oplysninger om brug af Secure-tasten findes i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en). Tryk på d, og hold den nede, mens du trykker på Secure/Direct for at bruge Secure Function Lock til at skifte mellem brugere, der har begrænsede adgang. (Se Secure Function Lock 2.0 på side 28.) Direct Gør det muligt at udskrive data fra en USBflashenhed. Direct-tasten aktiveres, når der sættes en USB-flashenhed i maskinens USB-stik. (Se Udskrivning af data fra en USB-flashenhed eller et digitalkamera, der understøtter Mass Storage på side 45.) Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjobs skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 7

15 Kapitel 1 Statusindikator, beskrivelse 1 Statusindikatoren (LED) blinker og skifter farve, afhængigt af maskinens status. Indikator Maskinstatus Beskrivelse Dvaletilstand Der er slukket for strømmen, eller maskinen er i dvaletilstand. Varmer op Maskinen varmer op til udskrivning. Grøn (blinker) Grøn Gul (blinker) Gul Rød (blinker) Klar Modtager data Data i hukommelsen Servicefejl Maskinen er nu klar til at udskrive. Maskinen modtager data fra en computer, behandler data i hukommelsen eller udskriver data. De udskrevne data forbliver i maskinens hukommelse. Følg trinnene nedenfor. 1. Sluk på netafbryderen. 2. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter maskinen igen, og prøv at udskrive. Hvis problemet ikke er løst, og du får vist den samme sevicefejl, efter at maskinen er blevet tændt igen, skal du kontakte din Brother-forhandler for at få den efterset. 8

16 Generel information Åben låge Frontlågen eller lågen til varmeenheden står åben. Luk lågen. Rød Ikke mere toner Papirfejl Udskift den tomme tonerpatron med en ny. Læg papir i bakken, eller fjern fastkørt papir. Kontroller meddelelsen på displayet. 1 Scannerlås Kontroller, at scannerlåsen er deaktiveret. Andet Kontroller meddelelsen på displayet. Bemærk! Statusindikatoren lyser ikke, når der er slukket for strømmen, eller maskinen er i dvaletilstand. 9

17 2 Ilægning af papir og dokumenter2 Ilægning af papir og udskriftsmedier 2 Maskinen kan fremføre papir fra et standard papirmagasin, fra en valgfri nedre bakke eller fra en multifunktionsbakke. Når du lægger papir i papirbakken, skal du huske følgende: Hvis din programsoftware understøtter papirstørrelsen på udskriftsmenuen, kan du vælge den via softwaren. Hvis din programsoftware ikke understøtter den, kan du indstille papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge kontrolpanelknapperne. Ilægning af papir i et standard papirmagasin 2 Udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir eller transparenter fra et papirmagasin 2 a Tag papirbakken helt ud af maskinen. b Tryk på papirstyrets blå udløserhåndtag (1), og skub papirstyrene sammen, så de passer til den papirstørrelse, der ligger i magasinet. Check, at styrene sidder fast i åbningerne. c Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 10

18 Ilægning af papir og dokumenter d Læg papir i kassetten, og sørg for, at papiret er under maksimumpapirmærket (1). Den side, der skal udskrives på, skal vende ned. 1 Ilægning af papir i en multifunktionsbakke (MPbakke) 2 MP-bakken kan indeholde op til 3 konvolutter eller specialudskriftsmedier eller op til 50 ark almindeligt papir. Brug denne bakke til at udskrive eller kopiere på tykt papir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter eller transparenter. 2 VIGTIGT! Kontroller, at papirstyrene rører ved papirets sider. Udskrivning på tykt papir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter og transparenter 2 Før konvolutternes ilægges, skal du glatte deres hjørner og sider ud, så de bliver så flade som muligt. e Sæt papirbakken tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat fuldstændigt ind i maskinen. f Fold støtteklappen ud (1) for at undgå, at papiret glider ud af udfaldsbakken. 1 Når den bagerste udfaldsbakke trækkes ud, har maskinen en lige papirfremføringslinje fra MP-bakken til maskinens bagende. Brug denne papirfremføring og output-metode, når der skal udskrives på tykt papir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter eller transparenter. VIGTIGT! Fjern hvert udskrevet ark eller kuvert umiddelbart efter udskrivning for at undgå papirstop. a Åbn bagklappen. 11

19 Kapitel 2 b Åbn MP-bakken, og fold den forsigtigt ud. e Placer konvolutterne (op til 3), tykt papir, etiketter eller transparenter i MP-bakken med den øverste kant først og med udskriftssiden opad. Kontroller, at højden på den samlede papirstak er inden for mærket for maksimum papirhøjde (b). c Træk ud i MP-bakkens støtteklap (1), og fold klappen ud (2). d Tryk på papirstyrets udløserhåndtag, mens du justerer papirstyrene til den papirstørrelse, som du vil bruge. VIGTIGT! Kontroller, at papirstyrene rører ved papirets sider. 12

20 Ilægning af papir og dokumenter Printbart område 2 Område der ikke kan udskrives 2 Følgende figurer viser områder, der ikke kan udskrives Dokument størrelse Top (1) Bund (1) Venstre (2) Højre (2) Letter 3 mm 4 mm A4 3 mm 2 mm 2 1 Bemærk! Det ovenfor viste område, der ikke kan udskrives, gælder for en enkelt kopi eller en 1 i 1-kopi i A4-format. Det omåde, der ikke kan udskrives, ændres med papirstørrelsen. Printbart område, når der udskrives fra en computer 2 Når du bruger en printerdriver, er det printbare område mindre end den papirstørrelse, der vises nedenfor. Stående Liggende Windows printerdriver og Macintosh printerdriver BRScript-driver til Windows og Macintosh Stående 1 4,23 mm 4,23 mm 2 6,35 mm 4,23 mm Liggende 1 4,23 mm 4,23 mm 2 5,08 mm 4,23 mm Bemærk! Det ovenfor viste område, der ikke kan udskrives, gælder papir i A4-format. Det omåde, der ikke kan udskrives, ændres med papirstørrelsen. 13

21 Kapitel 2 Brugbart papir og andre medier 2 Udskriftskvaliteten kan variere, afhængigt af den papirtype der anvendes. Du kan bruge de følgende udskriftsmedier: tyndt papir, almindeligt papir, tykt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, transparenter, etiketter eller konvolutter. For at få de bedste resultater skal du følge nedenstående instruktioner: Brug almindeligt kopipapir. Brug papir, der vejer 60 til 105 g/m 2. Brug etiketter og transparenter, der er designet til brug i laserprintere. Du må IKKE lægge forskellige papirtyper i samme papirmagasin på én gang, da det kan medføre papirstop eller fremføringsfejl. En korrekt udskrivning kræver den valgte papirstørrelse i programsoftwaren er identisk med den papirstørrelse, der ligger i bakken. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Ved brug af transparenter skal du fjerne hvert ark omgående efter udskrivning for at undgå, at de sværter hinanden til. Brug papir med lange fibre og en neutral PH-værdi og et fugtindhold på ca. 5 %. Anbefalet papir og udskriftsmedie 2 For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger følgende papir. Papirtype Almindeligt papir Genbrugspapir Transparent Etiketter Konvolut Element Xerox Premier TCF 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Genbrugspapir Xerox Recycled Supreme 80 g/m 2 3M CG3300 Avery laser label L7163 Antalis River-serien (DL) 14

22 Ilægning af papir og dokumenter Papirtype og -størrelse 2 Maskinen kan fremføre papir fra et standard papirmagasin, fra en valgfri nedre bakke eller fra en multifunktionsbakke. Standard papirbakke 2 2 Da standard papirbakken er universal, kan du bruge enhver af de papirstørrelser (én papirtype og -størrelse ad gange), der er anført i tabellen i Papirmagasinernes papirkapacitet på side 16. Standard papirmagasinet kan indeholde op til 250 ark papir i Letter/A4-format (80 g/m 2 ). Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket på papirbreddestyret. Multifunktionsbakke (MP-bakke) 2 MP-bakken kan indeholde op til 50 ark almindeligt papir (80 g/m 2 ) eller op til 3 konvolutter. Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket på papirbreddestyret. Valgfri nedre bakke (LT-5300) 2 En valgfri nedre bakke kan indeholde op til 250 ark papir i Letter/A4-format (80 g/m 2 ). Papiret kan lægges i op til mærket for maksimum papirhøjde, der findes på styret til justering af papirbredde. Navnene på papirmagasinerne i printerdriveren i denne brugsanvisning er som følger: 2 Bakke og valgfri enhed Navn Standard papirbakke Bakke 1 Valgfri nedre bakke Bakke 2 Multifunktionsbakke MP-bakke 15

23 Kapitel 2 Papirmagasinernes papirkapacitet 2 Papirbakke (Bakke 1) Multifunktionsbakke (MP-bakke) Papirbakke (Bakke 2) Papirstørrelse Papirtyper Antal ark A4, Letter, Executive, A5, A5 (på den lange led), A6, B5 og B6. Bredde: 69,8 til 216 mm Længde: 116 til 406,4 mm A4, Letter, Executive, A5, B5 og B6. Almindeligt papir, tyndt papir og genbrugspapir op til 250 [80 g/m 2 ] Transparent Op til 10 Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, konvolutter og etiketter. Transparent Op til 10 Almindeligt papir, tyndt papir og genbrugspapir op til 50 [80 g/m 2 ] op til 3 (konvolutter) op til 250 [80 g/m 2 ] Specifikationer for anbefalet papir 2 Papir med følgende specifikationer er velegnet til denne maskine. Basisvægt g/m 2 Tykkelse µm Ruhed Højere end 20 sek. Stivhed cm 3 /100 Fiberretning Volumenmodstand Overflademodstand Filler Lange fibre 10e 9-10e 11 ohm 10e 9-10e 12 ohm-cm CaCO 3 (Neutral) Askeindhold Under 23 wt% Lysstyrke Højere end 80% Opacitet Højere end 85% 16

24 Ilægning af papir og dokumenter Håndtering og brug af specialpapir 2 Maskinen er designet til at kunne udskrive på de fleste typer xerografisk papir og kontraktpapir. Men nogle papirvarianter kan have en effekt på udskriftskvaliteten eller håndteringspålideligheden. Test altid med en prøve af papiret, før du køber det, for at sikre det ønskede resultat. Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Nogle vigtige retningslinjer ved valg af papir er: Benyt ikke papir, der er specielt beregnet til blækprintere, da det kan forårsage papirstop eller ødelægge maskinen. Brevpapir, der er trykt på forhånd, skal være trykt med blæk, der kan modstå temperaturen fra maskinens varmeproces (200 grader celcius). Hvis der bruges kontraktpapir, papir med ru overflade eller krøllet og foldet papir, kan papiret gøre ydelsen ringere. Papirtyper der skal undgås 2 VIGTIGT! Nogle papirtyper er ikke gode eller kan beskadige maskinen. Brug IKKE papir: der har stærk tekstur der er meget glat eller skinnende der er krøllet eller deformeret 1 1 2mm der er coated eller har en kemisk finish der er beskadiget, krøllet eller foldet der overstiger de anbefalede vægtspecifikationer i denne brugsanvisning med faner eller hæfteklammer med brevhoveder med lavtemperaturfarver eller termografi der er flerlags eller gennemslagspapir der er beregnet til inkjet-udskrivning Hvis du bruger en af de typer papir, der er angivet ovenfor, kan de beskadige maskinen. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale

25 Kapitel 2 Konvolutter 2 Der findes mange velegnede konvolutter til din maskine. Nogle konvolutter kan give problemer med indføring og udskriftskvalitet på grund af deres fremstillingsmåde. En passende konvolut skal have kanter med lige folder, og den forreste kant må ikke være tykkere end to stykker papir. Konvolutten skal ligge fladt og må ikke være af udposende eller tynd konstruktion. Du bør købe kvalitetskonvolutter der er specielt egnet til brug på laserprinter. Konvolutter kan kun fremføres fra MPbakken. Du må ikke udskrive konvolutter med dupleksudskrivning. Vi anbefaler, at du udskriver en testkuvert for at kontrollere, om udskrivningsresultatet er som ønsket, førend du udskriver flere eller indkøber at stort antal kuverter. Kontrollér følgende: Konvolutter skal have en langsgående lukkeklap. Lukkeklapperne skal være foldet skarpt og korrekt (uregelmæssigt klippede eller foldede konvolutter kan resultere i papirstop). Konvolutter skal have to lag papir inden for det område, der er markeret herunder. Konvoluttyper du bør undgå 2 VIGTIGT! Brug IKKE konvolutter: der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer der er meget skinnende eller med tekstur med clips, hæfteklammer, snaplukning eller snore med selvklæbende lukninger der har posefacon der ikke er skarpt foldede der er prægede (med hævede skrifttyper) der tidligere har været udskrevet på en laserprinter der er fortrykte på indersiden der ikke kan lægges pænt, når de stables der er fremstillet af papir, som vejer for meget i forhold til specifikationerne for maskinen med kanter, der ikke er lige eller helt firkantede med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer med lim på overfladen som vist i nedenstående figur Indføringsretning Før du udskriver en konvolut, bør du teste en af dem for at sikre dig, at udskriftsresultatet er tilfredsstillende. Vi anbefaler, at du ikke udskriver tætter på konvoluttens kant end 15 mm. 18

26 Ilægning af papir og dokumenter med dobbeltflapper som vist i nedenstående figur med lukkeklapper, der ikke er foldede ved købet med lukkeklapper som vist i nedenstående figur med hver side foldet som vist i nedenstående figur Hvis du bruger en af de konvoluttyper, der er angivet ovenfor, kan din maskine blive beskadiget. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale. Du vil undertiden opleve papirfremføringsproblemer på grund af tykkelsen, størrelsen eller klappens form på de konvolutter, du bruger. Etiketter 2 Maskinen kan udskrive på de fleste typer etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Etiketterne skal have en lim, der er akrylbaseret, da det er mere stabilt ved høje temperaturer i fikseringsenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, da etiketten i så fald kan klæbe fast til tromleenheden eller rullerne og resultere i papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Der må ikke være synligt klæbestof mellem etiketterne. Etiketterne skal være placeret, så de dækker hele arkets bredde og længde. Bruges etiketter med mellemrum imellem, kan det resultere i, at etiketterne bliver skrællet af og giver alvorlige papirstop og udskriftsproblemer. Alle etiketter, der bruges i denne maskine, skal kunne modstå en temperatur på 200 grader Celsius i 0,1 sekunder. Etiketark må ikke overstige de specifikationer for papirvægt, der står i denne brugsanvisning. Etiketter, der ikke overholder disse specifikationer, kan forårsage manglende fremføring eller forkert udskrivning og muligvis beskadige maskinen. Etiketter kan kun fremføres fra MP-bakken. 2 19

27 Kapitel 2 Etikettyper du bør undgå 2 Brug ikke etiketter, der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer. VIGTIGT! Du må IKKE bruge delvist brugte etiketark. Det eksponerede bæreark vil beskadige maskinen. Ilægning af dokumenter. Ilægning af dokumenter 2 Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) 2 ADF'en kan indeholde op til 50 sider og indfører hvert ark enkeltvis. Brug standardpapir (80 g/m 2 ), og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. Anbefalet miljø 2 Temperatur: 20 til 30 C Fugtighed: 50 % til 70 % Papir: Xerox Premier TCF 80 g/m 2 eller Xerox Business 80 g/m 2 VIGTIGT! Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. For at undgå, at maskinen går i stykker, når du bruger ADF en, må du IKKE trække i dokumentet, mens det fremføres. Bemærk! Se Brug af scannerglaspladen på side 21 for at scanne ikke-standard dokumenter. Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. 20

28 Ilægning af papir og dokumenter a Fold ADF-outputstøtteklap (1) og ADFstøtteklap (2) ud. Luft siderne godt. b Luft siderne godt. c Dokumenterne skal lægges i ADF'en med forsiden opad og den øverste kant først, indtil du kan mærke, at de rører fremføringsrullen. d Indstil papirstyrene (1), så de passer til dokumentets bredde. 2 1 Brug af scannerglaspladen 2 Scannerglaspladen gør det muligt at kopiere eller scanne sider fra en bog eller enkeltsider Dokumenterne må være op til 215,9 mm i bredden og 355,6 mm i længden. Bemærk! Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom. a Løft dokumentlåget. b Brug dokumentstyrerne til venstre til at centrere dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen

29 Kapitel 2 c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis dokumentet er en bog eller hvis det er tykt, må du ikke smække låget ned eller trykke på det. 22

30 3 Generel opsætning 3 Papirindstillinger 3 Papirtype 3 Indstil maskinen til den type papir, du bruger. Det giver den bedste udskriftskvalitet. a Gør et af følgende: Hvis du vil indstille papirtypen for MP Bk: Tryk på Menu, 1, 1, 1, 1. Hvis du vil indstille papirtypen for Bakke 1: Tryk på Menu, 1, 1, 1, 2. Hvis du vil indstille papirtypen for Bakke 2 1 og har installeret den valgfrie bakke: Tryk på Menu, 1, 1, 1, 3. 1 Meddelelsen Bakke#2 Kun eller T2 vises kun, hvis du har installeret den valgfrie bakke. b Tryk på a eller b for at vælge Tyndt, Almindelig, Tykt, Tykkere, Transparent eller Genbrugspapir. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Bakke 1 og MP-bakken understøtter valg af Transparent. Papirstørrelse 3 Du kan bruge ti papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 og Folio. Når du ændrer papirstørrelsen i bakken, skal du også ændre indstillingen for papirstørrelse, så maskinen kan placere dokumentet korrekt. a Gør et af følgende: Hvis du vil indstille papirstørrelsen for MP Bk: Tryk på Menu, 1, 1, 2, 1. Hvis du vil indstille papirstørrelsen for Bakke 1: Tryk på Menu, 1, 1, 2, 2. Hvis du vil indstille papirstørrelsen for Bakke 2 1 og har installeret den valgfrie bakke: Tryk på Menu, 1, 1, 2, 3. 1 Meddelelsen Bakke#2 Kun eller T2 vises kun, hvis du har installeret den valgfrie bakke. b Tryk på a eller b for at vælge A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6, Folio eller Alle. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. 3 23

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-9045CDN Version A DAN hvis du ønsker at ringe til kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-9045CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-8370DN og MFC-8380DN (sæt en ring

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-7030, DCP-7040 og DCP-7045N (Sæt

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-9270CDN Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9270CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-8250DN Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-8250DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

SP 1200S Brugsanvisning

SP 1200S Brugsanvisning SP 1200S Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9010CN. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-9010CN. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DP-9010N Version 0 DAN Hvis du har brug for at ringe til ustomer Service Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DP-9010N Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D

BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D i EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Produktionsanlæg Brother

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8070D. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-8070D. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-8070D Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8070D Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-770CW

BRUGSANVISNING DCP-770CW BRUGSANVISNING DCP-770CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-770CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C og DCP-560CN (Tegn

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Hvis du skal i kontakt med Kunderservice Nedskriv følgende oplysninger til fremtidig reference: Modelnummer: DCP-7010L og DCP-7025 (lav en cirkel om din model) Serienummer:*

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-385C, DCP-383C, DCP-387C og

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere