BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN

2 Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Gem din brugsanvisning sammen med kvitteringen som bevis for dit køb i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice. Registrer dit produkt online på adressen Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den oprindelige ejer af produktet. Din registrering hos Brother: kan virke som bekræftelse af købsdatoen for produktet, hvis du mister kvitteringen, og kan underbygge et eventuelt erstatningskrav, der fremsættes i tilfælde af produkttab, som er omfattet af garantien Brother Industries, Ltd.

3 Bemærkning til kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 Indholdsfortegnelse Afsnit I Generelt 1 Generel information 2 Brug af dokumentation...2 Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen...2 Sådan åbnes din Softwarebrugsanvisning og din Netværksbrugsanvisning...3 Visning af dokumentation...3 Adgang til Brother Support (Til Windows )...5 Oversigt over betjeningspanel...6 Statusindikator, beskrivelse Ilægning af papir og dokumenter 10 Ilægning af papir og udskriftsmedier...10 Ilægning af papir i et standard papirmagasin...10 Ilægning af papir i en multifunktionsbakke (MP-bakke)...11 Printbart område...13 Brugbart papir og andre medier...14 Anbefalet papir og udskriftsmedie...14 Papirtype og -størrelse...15 Håndtering og brug af specialpapir...17 Ilægning af dokumenter...20 Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF)...20 Brug af scannerglaspladen Generel opsætning 23 Papirindstillinger...23 Papirtype...23 Papirstørrelse...23 Valgt bakke til kopiering...24 Valgt bakke til udskrivning...25 Lydstyrkeindstillinger...25 Bipperlydstyrke...25 Automatisk sommertid...25 Økologifunktioner...26 Tonerbesparelse...26 Dvaletilstand...26 Slukning af scannerlampen...27 Displaykontrast...27 Liste med brugerindstillinger...27 Netværkskonfigurationsliste...27 ii

5 4 Sikkerhedsfunktioner 28 Secure Function Lock Indstilling af adgangskode for administrator...29 Ændring af adgangskode for administrator...29 Opsætning af offentlig tilstand...30 Opsætning af brugere med begrænset adgang...30 Aktivering og deaktivering af Sikker funktionslås...31 Skift af bruger...31 Afsnit II Kopi 5 Tage kopier 34 Sådan tages kopier...34 Gå til kopifunktion...34 Enkelt kopi...34 Flere kopier...34 Standsning af kopiering...34 Kopieringsindstillinger (midlertidige indstillinger)...35 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede...35 Forbedring af kopikvaliteten...36 Sortering af kopier med ADF'en...36 Ændring af opløsning for tekstkopi...36 Justering af Kontrast og Lysstyrke...37 Udskrivning af N i 1-kopier (sidelayout)...38 Duplekskopiering (2-sidet)...39 Duplekskopi (bøjet på den lange led)...39 Avanceret duplekskopi (den korte led)...40 Valg af bakke...41 Meddelelsen "Hukommelse fuld"...42 Afsnit III Direkte udskrivning 6 Udskrivning af data fra en USB-flashenhed eller et digitalkamera, der understøtter Mass Storage 44 Understøttede filformater...44 Oprettelse af en PRN- eller PostScript 3 -fil til direkte udskrivning...45 Udskrivning af data fra en USB-flashenhed eller et digitalkamera, der understøtter Mass Storage...45 Beskrivelse af fejlmeddelelser...48 iii

6 Afsnit IV Software 7 Software- og netværksfunktioner 50 Sådan læses din Brugsanvisning i HTML-format...50 Windows...50 Macintosh...51 Afsnit V Appendikser A Sikkerhed og regler 54 Valg af placering...54 Sikker brug af maskinen...56 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...60 Libtiff copyright og licens...62 Varemærker...63 B Indstillinger 64 Valgfrit papirmagasin (LT-5300)...64 Hukommelseskort...64 Installation af ekstra hukommelse...65 C Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 66 Fejlfinding...66 I tilfælde af problemer med maskinen...66 Forbedring af udskriftskvalitet...71 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...78 Dokumentstop...82 Papirstop...83 Regelmæssig vedligeholdelse...90 Rense maskinens overflade...90 Rengøring af scanneren...91 Rengøring af laserscannervinduet...92 Rengøring af koronatråden...93 Rengøring af tromleenheden...95 Udskiftning af forbrugsstoffer...97 Udskiftning af tonerpatronen...98 Udskiftning af tromleenheden Udskiftning af dele, der skal vedligeholdes regelmæssigt Maskinoplysninger Kontroller serienummeret Kontroller sidetællerne Kontrol af delenes resterende levetid Nulstil Sådan udføres en nulstilling Pakning og afsendelse af maskinen iv

7 D Menu og funktioner 107 Programmering via skærmen Menutabel Lagre i hukommelse Menutaster Sådan får du adgang til menutilstanden Menutabel Indtastning af tekst E Specifikationer 121 Generelt Udskriftmedier Kopi Scan Udskrift Interfaces Funktionen Direct Print Computerkrav Forbrugsstoffer Kabelbaseret Ethernet-netværk F Ordliste 135 G Indeks 136 v

8 Afsnit I Generelt I Generel information 2 Ilægning af papir og dokumenter 10 Generel opsætning 23 Sikkerhedsfunktioner 28

9 1 Generel information 1 Brug af dokumentation1 Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Gennemlæsning af dokumentationen vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af din maskine. Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer taster på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå personlige skader. FORSIGTIG FORSIGTIG beskriver procedurer, som du skal følge eller undgå for at forhindre mindre eller alvorlige personskader. VIGTIGT VIGTIGT beskriver procedurer, som du skal følge eller undgå for at forhindre mulige maskinproblemer eller beskadigelse af maskinen eller andre objekter. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Bemærkninger beskriver, hvordan du skal reagere i givne situationer, eller giver tip om, hvordan den aktuelle betjening påvirker andre funktioner. 2

10 Generel information Sådan åbnes din Softwarebrugsanvisning og din Netværksbrugsanvisning 1 Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. hvordan du bruger de avancerede printer-, scanner- og netværks funktioner. Når du er parat til de mere detaljerede beskrivelser af disse funktioner, skal du læse din Softwarebrugsanvisning og din Netværksbrugsanvisning. Visning af dokumentation 1 Visning af dokumentation (Windows )1 Hvis du vil have vist dokumentationen, skal du gå til menuen Start, pege på Brother, DCP-XXXX i programgruppen (hvor XXXX er navnet på din model), og derefter klikke på Brugsanvisning i HTML-format. Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne herunder: a Tænd pc en. Sæt den Brother-cd-rom, der er mærket Windows, i cd-rom-drevet. b Hvis du får vist sprogskærmen, skal du klikke på dit sprog. c Klik på navnet på din model, hvis du får vist skærmen med modelnavne. Cdrom'ens hovedmenu vises. Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet start.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en. d Klik på Dokumentation. e Klik på den dokumentation, du vil læse: HTML-dokumenter (3 manualer): Brugsanvisning til standalonebetjening, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning i HTMLformat. Dette format anbefales til visning på din computer. PDF-dokumenter (4 manualer): Brugsanvisning til standalonebetjening, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Hurtig installationsvejledning. Dette format anbefales til udskrivning af manualerne. Klik for at gå til Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller indlæst PDFdokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.) 1 3

11 Kapitel 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: 1 Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren i kapitel 2 Kapitel 2: Scanning af et dokument med WIA-driveren (Windows XP/Windows Vista ). Brug af ControlCenter3 i kapitel 3 Netværksscanning i kapitel 4 Sådan gør du-vejledninger til ScanSoft PaperPort 11SE med OCR: 1 Den komplette betjeningsvejledning til ScanSoft PaperPort 11SE med OCR og Sådan gør du-vejledninger findes i hjælpefunktionen i programmet ScanSoft PaperPort 11SE. Visning af dokumentation (Macintosh ) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt den Brother-cd-rom, der er mærket Macintosh, i cd-rom-drevet. b Følgende vindue vises. c Dobbeltklik på ikonet Documentation. d Hvis du får vist sprogskærmen, skal du dobbeltklikke på dit sprog. e Dobbeltklik på filen øverst på siden for at åbne Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning i HTMLformat. f Klik på den dokumentation, du vil læse: Brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning 4

12 Generel information Bemærk! Dokumenterne findes også i PDF-format (4 manualer): Brugsanvisning til standalone-betjening, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Hurtig installationsvejledning. PDFformatet anbefales til udskrivning af manualerne. Dobbeltklik på ikonet Brother Solutions Center for at gå til dit Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller hente PDF-dokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.) Adgang til Brother Support (Til Windows ) 1 Du kan finde alle de kontakter, du har brug for som f.eks. Web support (Brother Solutions Center). Klik på Brother Support i hovedmenuen. Følgende skærmbillede vises: 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: 1 Scanning i kapitel 9 Brug af ControlCenter2 i kapitel 10 Netværksscanning i kapitel 11 Brugsanvisning til Presto! PageManager: 1 Du kan åbne den komplette Brugsanvisning til Presto! PageManager kan åbnes fra hjælpefunktionen i programmet Presto! PageManager. Hvis du vil have adgang til vores websted (http://www.brother.com), skal du klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores websted for originale Brother forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Klik på Tilbage for at gå tilbage til hovedsiden eller på Afslut, hvis du er færdig. 5

13 Kapitel 1 Oversigt over betjeningspanel 1 1 Statusindikator Statusindikatoren blinker og skifter farve, afhængigt af maskinens status. 2 LCD Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. 3 Menutaster: Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. Clear/Back Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. d eller c Tryk for at rulle tilbage eller frem gennem menuvalgene. a eller b Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. 4 Nummertaster Brug disse taster til at indtaste tekst. 5 Stop/Exit Stopper en handling eller afslutter en menu. 6 Start Starter kopiering eller scanning. 7 Copytaster: Duplex Gør det muligt at vælge Dupleks for at kopiere på begge sider af papiret. Contrast/Quality Gør det muligt at ændre kvalitet eller kontrast for den næste kopi. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Tray Select Gør det muligt at vælge, hvilken bakke der skal bruges til næste kopi. Sort Sorterer flere kopier med ADF'en. Nin1 Gør det muligt at vælge N i 1 til at kopiere 2 eller 4 sider på en enkelt side. 6

14 Generel information 1 8 Scan Sætter maskinen i scannefunktion. (Yderligere oplysninger om scanning findes i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.) 9 Print-taster: Secure/Direct Denne tast har to funktioner. Secure Gør det muligt at udskrive data fra hukommelsen, når du indtaster en firecifret adgangskode (yderligere oplysninger om brug af Secure-tasten findes i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en). Tryk på d, og hold den nede, mens du trykker på Secure/Direct for at bruge Secure Function Lock til at skifte mellem brugere, der har begrænsede adgang. (Se Secure Function Lock 2.0 på side 28.) Direct Gør det muligt at udskrive data fra en USBflashenhed. Direct-tasten aktiveres, når der sættes en USB-flashenhed i maskinens USB-stik. (Se Udskrivning af data fra en USB-flashenhed eller et digitalkamera, der understøtter Mass Storage på side 45.) Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjobs skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 7

15 Kapitel 1 Statusindikator, beskrivelse 1 Statusindikatoren (LED) blinker og skifter farve, afhængigt af maskinens status. Indikator Maskinstatus Beskrivelse Dvaletilstand Der er slukket for strømmen, eller maskinen er i dvaletilstand. Varmer op Maskinen varmer op til udskrivning. Grøn (blinker) Grøn Gul (blinker) Gul Rød (blinker) Klar Modtager data Data i hukommelsen Servicefejl Maskinen er nu klar til at udskrive. Maskinen modtager data fra en computer, behandler data i hukommelsen eller udskriver data. De udskrevne data forbliver i maskinens hukommelse. Følg trinnene nedenfor. 1. Sluk på netafbryderen. 2. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter maskinen igen, og prøv at udskrive. Hvis problemet ikke er løst, og du får vist den samme sevicefejl, efter at maskinen er blevet tændt igen, skal du kontakte din Brother-forhandler for at få den efterset. 8

16 Generel information Åben låge Frontlågen eller lågen til varmeenheden står åben. Luk lågen. Rød Ikke mere toner Papirfejl Udskift den tomme tonerpatron med en ny. Læg papir i bakken, eller fjern fastkørt papir. Kontroller meddelelsen på displayet. 1 Scannerlås Kontroller, at scannerlåsen er deaktiveret. Andet Kontroller meddelelsen på displayet. Bemærk! Statusindikatoren lyser ikke, når der er slukket for strømmen, eller maskinen er i dvaletilstand. 9

17 2 Ilægning af papir og dokumenter2 Ilægning af papir og udskriftsmedier 2 Maskinen kan fremføre papir fra et standard papirmagasin, fra en valgfri nedre bakke eller fra en multifunktionsbakke. Når du lægger papir i papirbakken, skal du huske følgende: Hvis din programsoftware understøtter papirstørrelsen på udskriftsmenuen, kan du vælge den via softwaren. Hvis din programsoftware ikke understøtter den, kan du indstille papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge kontrolpanelknapperne. Ilægning af papir i et standard papirmagasin 2 Udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir eller transparenter fra et papirmagasin 2 a Tag papirbakken helt ud af maskinen. b Tryk på papirstyrets blå udløserhåndtag (1), og skub papirstyrene sammen, så de passer til den papirstørrelse, der ligger i magasinet. Check, at styrene sidder fast i åbningerne. c Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 10

18 Ilægning af papir og dokumenter d Læg papir i kassetten, og sørg for, at papiret er under maksimumpapirmærket (1). Den side, der skal udskrives på, skal vende ned. 1 Ilægning af papir i en multifunktionsbakke (MPbakke) 2 MP-bakken kan indeholde op til 3 konvolutter eller specialudskriftsmedier eller op til 50 ark almindeligt papir. Brug denne bakke til at udskrive eller kopiere på tykt papir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter eller transparenter. 2 VIGTIGT! Kontroller, at papirstyrene rører ved papirets sider. Udskrivning på tykt papir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter og transparenter 2 Før konvolutternes ilægges, skal du glatte deres hjørner og sider ud, så de bliver så flade som muligt. e Sæt papirbakken tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat fuldstændigt ind i maskinen. f Fold støtteklappen ud (1) for at undgå, at papiret glider ud af udfaldsbakken. 1 Når den bagerste udfaldsbakke trækkes ud, har maskinen en lige papirfremføringslinje fra MP-bakken til maskinens bagende. Brug denne papirfremføring og output-metode, når der skal udskrives på tykt papir, kontraktpapir, konvolutter, etiketter eller transparenter. VIGTIGT! Fjern hvert udskrevet ark eller kuvert umiddelbart efter udskrivning for at undgå papirstop. a Åbn bagklappen. 11

19 Kapitel 2 b Åbn MP-bakken, og fold den forsigtigt ud. e Placer konvolutterne (op til 3), tykt papir, etiketter eller transparenter i MP-bakken med den øverste kant først og med udskriftssiden opad. Kontroller, at højden på den samlede papirstak er inden for mærket for maksimum papirhøjde (b). c Træk ud i MP-bakkens støtteklap (1), og fold klappen ud (2). d Tryk på papirstyrets udløserhåndtag, mens du justerer papirstyrene til den papirstørrelse, som du vil bruge. VIGTIGT! Kontroller, at papirstyrene rører ved papirets sider. 12

20 Ilægning af papir og dokumenter Printbart område 2 Område der ikke kan udskrives 2 Følgende figurer viser områder, der ikke kan udskrives Dokument størrelse Top (1) Bund (1) Venstre (2) Højre (2) Letter 3 mm 4 mm A4 3 mm 2 mm 2 1 Bemærk! Det ovenfor viste område, der ikke kan udskrives, gælder for en enkelt kopi eller en 1 i 1-kopi i A4-format. Det omåde, der ikke kan udskrives, ændres med papirstørrelsen. Printbart område, når der udskrives fra en computer 2 Når du bruger en printerdriver, er det printbare område mindre end den papirstørrelse, der vises nedenfor. Stående Liggende Windows printerdriver og Macintosh printerdriver BRScript-driver til Windows og Macintosh Stående 1 4,23 mm 4,23 mm 2 6,35 mm 4,23 mm Liggende 1 4,23 mm 4,23 mm 2 5,08 mm 4,23 mm Bemærk! Det ovenfor viste område, der ikke kan udskrives, gælder papir i A4-format. Det omåde, der ikke kan udskrives, ændres med papirstørrelsen. 13

21 Kapitel 2 Brugbart papir og andre medier 2 Udskriftskvaliteten kan variere, afhængigt af den papirtype der anvendes. Du kan bruge de følgende udskriftsmedier: tyndt papir, almindeligt papir, tykt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, transparenter, etiketter eller konvolutter. For at få de bedste resultater skal du følge nedenstående instruktioner: Brug almindeligt kopipapir. Brug papir, der vejer 60 til 105 g/m 2. Brug etiketter og transparenter, der er designet til brug i laserprintere. Du må IKKE lægge forskellige papirtyper i samme papirmagasin på én gang, da det kan medføre papirstop eller fremføringsfejl. En korrekt udskrivning kræver den valgte papirstørrelse i programsoftwaren er identisk med den papirstørrelse, der ligger i bakken. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Ved brug af transparenter skal du fjerne hvert ark omgående efter udskrivning for at undgå, at de sværter hinanden til. Brug papir med lange fibre og en neutral PH-værdi og et fugtindhold på ca. 5 %. Anbefalet papir og udskriftsmedie 2 For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger følgende papir. Papirtype Almindeligt papir Genbrugspapir Transparent Etiketter Konvolut Element Xerox Premier TCF 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Genbrugspapir Xerox Recycled Supreme 80 g/m 2 3M CG3300 Avery laser label L7163 Antalis River-serien (DL) 14

22 Ilægning af papir og dokumenter Papirtype og -størrelse 2 Maskinen kan fremføre papir fra et standard papirmagasin, fra en valgfri nedre bakke eller fra en multifunktionsbakke. Standard papirbakke 2 2 Da standard papirbakken er universal, kan du bruge enhver af de papirstørrelser (én papirtype og -størrelse ad gange), der er anført i tabellen i Papirmagasinernes papirkapacitet på side 16. Standard papirmagasinet kan indeholde op til 250 ark papir i Letter/A4-format (80 g/m 2 ). Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket på papirbreddestyret. Multifunktionsbakke (MP-bakke) 2 MP-bakken kan indeholde op til 50 ark almindeligt papir (80 g/m 2 ) eller op til 3 konvolutter. Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket på papirbreddestyret. Valgfri nedre bakke (LT-5300) 2 En valgfri nedre bakke kan indeholde op til 250 ark papir i Letter/A4-format (80 g/m 2 ). Papiret kan lægges i op til mærket for maksimum papirhøjde, der findes på styret til justering af papirbredde. Navnene på papirmagasinerne i printerdriveren i denne brugsanvisning er som følger: 2 Bakke og valgfri enhed Navn Standard papirbakke Bakke 1 Valgfri nedre bakke Bakke 2 Multifunktionsbakke MP-bakke 15

23 Kapitel 2 Papirmagasinernes papirkapacitet 2 Papirbakke (Bakke 1) Multifunktionsbakke (MP-bakke) Papirbakke (Bakke 2) Papirstørrelse Papirtyper Antal ark A4, Letter, Executive, A5, A5 (på den lange led), A6, B5 og B6. Bredde: 69,8 til 216 mm Længde: 116 til 406,4 mm A4, Letter, Executive, A5, B5 og B6. Almindeligt papir, tyndt papir og genbrugspapir op til 250 [80 g/m 2 ] Transparent Op til 10 Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, konvolutter og etiketter. Transparent Op til 10 Almindeligt papir, tyndt papir og genbrugspapir op til 50 [80 g/m 2 ] op til 3 (konvolutter) op til 250 [80 g/m 2 ] Specifikationer for anbefalet papir 2 Papir med følgende specifikationer er velegnet til denne maskine. Basisvægt g/m 2 Tykkelse µm Ruhed Højere end 20 sek. Stivhed cm 3 /100 Fiberretning Volumenmodstand Overflademodstand Filler Lange fibre 10e 9-10e 11 ohm 10e 9-10e 12 ohm-cm CaCO 3 (Neutral) Askeindhold Under 23 wt% Lysstyrke Højere end 80% Opacitet Højere end 85% 16

24 Ilægning af papir og dokumenter Håndtering og brug af specialpapir 2 Maskinen er designet til at kunne udskrive på de fleste typer xerografisk papir og kontraktpapir. Men nogle papirvarianter kan have en effekt på udskriftskvaliteten eller håndteringspålideligheden. Test altid med en prøve af papiret, før du køber det, for at sikre det ønskede resultat. Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Nogle vigtige retningslinjer ved valg af papir er: Benyt ikke papir, der er specielt beregnet til blækprintere, da det kan forårsage papirstop eller ødelægge maskinen. Brevpapir, der er trykt på forhånd, skal være trykt med blæk, der kan modstå temperaturen fra maskinens varmeproces (200 grader celcius). Hvis der bruges kontraktpapir, papir med ru overflade eller krøllet og foldet papir, kan papiret gøre ydelsen ringere. Papirtyper der skal undgås 2 VIGTIGT! Nogle papirtyper er ikke gode eller kan beskadige maskinen. Brug IKKE papir: der har stærk tekstur der er meget glat eller skinnende der er krøllet eller deformeret 1 1 2mm der er coated eller har en kemisk finish der er beskadiget, krøllet eller foldet der overstiger de anbefalede vægtspecifikationer i denne brugsanvisning med faner eller hæfteklammer med brevhoveder med lavtemperaturfarver eller termografi der er flerlags eller gennemslagspapir der er beregnet til inkjet-udskrivning Hvis du bruger en af de typer papir, der er angivet ovenfor, kan de beskadige maskinen. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale

25 Kapitel 2 Konvolutter 2 Der findes mange velegnede konvolutter til din maskine. Nogle konvolutter kan give problemer med indføring og udskriftskvalitet på grund af deres fremstillingsmåde. En passende konvolut skal have kanter med lige folder, og den forreste kant må ikke være tykkere end to stykker papir. Konvolutten skal ligge fladt og må ikke være af udposende eller tynd konstruktion. Du bør købe kvalitetskonvolutter der er specielt egnet til brug på laserprinter. Konvolutter kan kun fremføres fra MPbakken. Du må ikke udskrive konvolutter med dupleksudskrivning. Vi anbefaler, at du udskriver en testkuvert for at kontrollere, om udskrivningsresultatet er som ønsket, førend du udskriver flere eller indkøber at stort antal kuverter. Kontrollér følgende: Konvolutter skal have en langsgående lukkeklap. Lukkeklapperne skal være foldet skarpt og korrekt (uregelmæssigt klippede eller foldede konvolutter kan resultere i papirstop). Konvolutter skal have to lag papir inden for det område, der er markeret herunder. Konvoluttyper du bør undgå 2 VIGTIGT! Brug IKKE konvolutter: der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer der er meget skinnende eller med tekstur med clips, hæfteklammer, snaplukning eller snore med selvklæbende lukninger der har posefacon der ikke er skarpt foldede der er prægede (med hævede skrifttyper) der tidligere har været udskrevet på en laserprinter der er fortrykte på indersiden der ikke kan lægges pænt, når de stables der er fremstillet af papir, som vejer for meget i forhold til specifikationerne for maskinen med kanter, der ikke er lige eller helt firkantede med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer med lim på overfladen som vist i nedenstående figur Indføringsretning Før du udskriver en konvolut, bør du teste en af dem for at sikre dig, at udskriftsresultatet er tilfredsstillende. Vi anbefaler, at du ikke udskriver tætter på konvoluttens kant end 15 mm. 18

26 Ilægning af papir og dokumenter med dobbeltflapper som vist i nedenstående figur med lukkeklapper, der ikke er foldede ved købet med lukkeklapper som vist i nedenstående figur med hver side foldet som vist i nedenstående figur Hvis du bruger en af de konvoluttyper, der er angivet ovenfor, kan din maskine blive beskadiget. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale. Du vil undertiden opleve papirfremføringsproblemer på grund af tykkelsen, størrelsen eller klappens form på de konvolutter, du bruger. Etiketter 2 Maskinen kan udskrive på de fleste typer etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Etiketterne skal have en lim, der er akrylbaseret, da det er mere stabilt ved høje temperaturer i fikseringsenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, da etiketten i så fald kan klæbe fast til tromleenheden eller rullerne og resultere i papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Der må ikke være synligt klæbestof mellem etiketterne. Etiketterne skal være placeret, så de dækker hele arkets bredde og længde. Bruges etiketter med mellemrum imellem, kan det resultere i, at etiketterne bliver skrællet af og giver alvorlige papirstop og udskriftsproblemer. Alle etiketter, der bruges i denne maskine, skal kunne modstå en temperatur på 200 grader Celsius i 0,1 sekunder. Etiketark må ikke overstige de specifikationer for papirvægt, der står i denne brugsanvisning. Etiketter, der ikke overholder disse specifikationer, kan forårsage manglende fremføring eller forkert udskrivning og muligvis beskadige maskinen. Etiketter kan kun fremføres fra MP-bakken. 2 19

27 Kapitel 2 Etikettyper du bør undgå 2 Brug ikke etiketter, der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer. VIGTIGT! Du må IKKE bruge delvist brugte etiketark. Det eksponerede bæreark vil beskadige maskinen. Ilægning af dokumenter. Ilægning af dokumenter 2 Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) 2 ADF'en kan indeholde op til 50 sider og indfører hvert ark enkeltvis. Brug standardpapir (80 g/m 2 ), og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. Anbefalet miljø 2 Temperatur: 20 til 30 C Fugtighed: 50 % til 70 % Papir: Xerox Premier TCF 80 g/m 2 eller Xerox Business 80 g/m 2 VIGTIGT! Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. For at undgå, at maskinen går i stykker, når du bruger ADF en, må du IKKE trække i dokumentet, mens det fremføres. Bemærk! Se Brug af scannerglaspladen på side 21 for at scanne ikke-standard dokumenter. Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. 20

28 Ilægning af papir og dokumenter a Fold ADF-outputstøtteklap (1) og ADFstøtteklap (2) ud. Luft siderne godt. b Luft siderne godt. c Dokumenterne skal lægges i ADF'en med forsiden opad og den øverste kant først, indtil du kan mærke, at de rører fremføringsrullen. d Indstil papirstyrene (1), så de passer til dokumentets bredde. 2 1 Brug af scannerglaspladen 2 Scannerglaspladen gør det muligt at kopiere eller scanne sider fra en bog eller enkeltsider Dokumenterne må være op til 215,9 mm i bredden og 355,6 mm i længden. Bemærk! Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom. a Løft dokumentlåget. b Brug dokumentstyrerne til venstre til at centrere dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen

29 Kapitel 2 c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis dokumentet er en bog eller hvis det er tykt, må du ikke smække låget ned eller trykke på det. 22

30 3 Generel opsætning 3 Papirindstillinger 3 Papirtype 3 Indstil maskinen til den type papir, du bruger. Det giver den bedste udskriftskvalitet. a Gør et af følgende: Hvis du vil indstille papirtypen for MP Bk: Tryk på Menu, 1, 1, 1, 1. Hvis du vil indstille papirtypen for Bakke 1: Tryk på Menu, 1, 1, 1, 2. Hvis du vil indstille papirtypen for Bakke 2 1 og har installeret den valgfrie bakke: Tryk på Menu, 1, 1, 1, 3. 1 Meddelelsen Bakke#2 Kun eller T2 vises kun, hvis du har installeret den valgfrie bakke. b Tryk på a eller b for at vælge Tyndt, Almindelig, Tykt, Tykkere, Transparent eller Genbrugspapir. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Bakke 1 og MP-bakken understøtter valg af Transparent. Papirstørrelse 3 Du kan bruge ti papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 og Folio. Når du ændrer papirstørrelsen i bakken, skal du også ændre indstillingen for papirstørrelse, så maskinen kan placere dokumentet korrekt. a Gør et af følgende: Hvis du vil indstille papirstørrelsen for MP Bk: Tryk på Menu, 1, 1, 2, 1. Hvis du vil indstille papirstørrelsen for Bakke 1: Tryk på Menu, 1, 1, 2, 2. Hvis du vil indstille papirstørrelsen for Bakke 2 1 og har installeret den valgfrie bakke: Tryk på Menu, 1, 1, 2, 3. 1 Meddelelsen Bakke#2 Kun eller T2 vises kun, hvis du har installeret den valgfrie bakke. b Tryk på a eller b for at vælge A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6, Folio eller Alle. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. 3 23

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning For brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Læs "MFC" som "DCP", hvor der står "MFC" i denne brugsanvisning. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

MFC-9160 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9160 BRUGSVEJLEDNING MFC-9160 BRUGSVEJLEDNING i Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Fabriksanlæg Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Golden Garden

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere