Fedtafgiftens afskaffelse Betydning for forbrugerpriserne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fedtafgiftens afskaffelse Betydning for forbrugerpriserne?"

Transkript

1 Fedtafgiftens afskaffelse Betydning for forbrugerpriserne?

2 Fedtafgiftens afskaffelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Juni 2014

3 Indhold Kapitel 1 Resume, hovedkonklusioner og baggrund Resume og hovedkonklusioner Fedtafgiften... 9 Kapitel 2 Analysens resultater Indledning Prisudviklingen for produkter omfattet af fedtafgiften Leverandørdrevne prisstigninger Detailhandelsdrevne prisstigninger Bilag 1 Produkternes prisudvikling Lurpak smør Økologisk smør Private label smør Kærgården original Kærgården økologisk Lurpak smørbar Bakkedal smørbar Private label flydende margarine Becel flydende margarine Bagemargarine Stegemargarine Olivenolie Private label rapsolie Private label solsikkeolie Private label piskefløde Karolines piskefløde Økologisk piskefløde Philadelphia original flødeost Buko flødeost naturel Private label flødehavarti Stryhns Grovhakket leverpostej Stryhns Fransk postej Private label leverpostej Private label bacon i tern Tulip bacon 3 pk Private label mayonnaise Private label remoulade... 32

4 Bilag 2 Metode Databehandling Generel sammenligning af prisudviklingen på produkter med og uden fedtafgift Prisudviklingen for produkter omfattet af fedtafgiften på produktniveau... 37

5 SIDE 5 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE Kapitel 1 Resume, hovedkonklusioner og baggrund 1.1 Resume og hovedkonklusioner Fedtafgiften blev indført per 1. oktober 2011 og afskaffet igen per 1. januar Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger i denne analyse, hvilken effekt perioden med fedtafgift har haft på forbrugerpriserne på 27 udvalgte produkter omfattet af fedtafgiften. Analysen viser, at stigningen i forbrugerpriserne for produkter, der var belagt med fedtafgift, gennemsnitligt ikke har været større end for produkter, der ikke var belagt med fedtafgift. Fedtafgiften synes således ikke generelt at have ført til højere priser for de produkter, der var omfattet af fedtafgiften. På produktniveau viser analysen, at der er stor variation i forbrugerprisudviklingen for de 27 undersøgte produkter. I perioden fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013 er 18 produkter steget i pris, mens ni produkter enten har haft uændrede priser eller er faldet i pris. Den største stigning i forbrugerpriserne var på private label bacon i tern, der steg med pct., og det største fald i forbrugerpriserne var på private label smør, der faldt med pct. Boks 1.1 Fedtafgiftens indførelse og afskaffelse Fedtafgiftens indførelse og afskaffelse Regeringen indførte pr. 1. oktober 2011 en afgift på mættet fedt i fødevarer (fedtafgiften). Formålet med fedtafgiften var at tilskynde danskerne til bedre kostvaner og dermed styrke befolkningens sundhed. Det fremgår af bemærkningerne til fedtafgiftsloven, at for så vidt angår de økonomiske konsekvenser for borgerne bemærkes, at afgiften forventes at blive fuldt overvæltet i priserne. 1 Som en del af regeringens afgifts- og konkurrencepakke indgik regeringen den 10. november 2012 aftale om, at fedtafgiften skulle afskaffes med virkning fra 1. januar 2013, da den var blevet kritiseret for at forhøje forbrugerpriserne, forøge virksomhedernes administrative omkostninger og bringe danske arbejdspladser i fare. 2 Sammenholdes udviklingen i forbrugerpriserne på de 27 udvalgte produkter, der var omfattet af fedtafgiften, med udviklingen i det generelle fødevareprisindeks, viser styrelsens analyse, at forbrugerpriserne på seks ud af undersøgelsens 27 produkter steg betydeligt mere end det generelle fødevareprisindeks. 1 LFF nr Afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven). 2 Noter til Lov nr

6 SIDE 6 KAPITEL 1 RESUME, HOVEDKONKLUSIONER OG BAGGRUND Fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013 er det generelle fødevareprisindeks steget med 5,5 pct. 3, mens det generelle forbrugerprisindeks er steget med 2,5 pct. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at se nærmere på de seks produkter, hvor priserne er steget betydeligt mere end det generelle fødevareprisindeks. Det er sket med henblik på at vurdere, om prisstigningerne hovedsagligt er sket i detailleddet eller i leverandørleddet. I boks. 1.2 er de seks produkter, som er steget mere end det generelle fødevareprisindeks, opdelt efter, om stigningerne i forbrugerpriserne er drevet af leverandørerne eller detailhandlen. Boks 1.2 Fokusprodukter Analysens fokusprodukter Leverandørdrevne prisstigninger» Lurpak smørbar» Kærgården original» Kærgården økologisk Detailhandelsdrevne prisstigninger» Økologisk piskefløde» Stryhns Fransk postej 200g» Private label bacon i tern Ud over de seks produkter, viser analysen, at der for yderligere fem af de 27 udvalgte produkter er sket betydelige stigninger i detailhandlens indkøbspriser, som detailhandlen ikke har videreført fuldt ud i forbrugerpriserne. For disse produkter er forbrugerpriserne steget mindre end det generelle fødevareprisindeks eller ligefrem faldet. Om leverandørdrevne prisstigninger For Lurpak smørbar, Kærgården økologisk og Kærgården original har leverandøren øget detailhandlens indkøbspriser. Detailhandlen har ikke videreført prisstigningerne på Lurpak smørbar fuldt ud i sine udsalgspriser, hvilket har resulteret i et fald i detailhandlens bruttoavance. For Kærgården original har detailhandlen stort set kun videreført leverandørprisstigningen i deres udsalgspriser, mens de har øget deres bruttoavance en smule på Kærgården økologisk. De tilfælde, hvor stigningerne i leverandørernes priser ikke videreføres fuldt ud i detailhandlens udsalgspriser, eller hvor den største andel af stigningerne i forbrugerpriserne målt i kr. kan henføres til leverandørernes stigninger i detailhandlens indkøbspriser, er angivet som leverandørdrevne prisstigninger. Om detailhandelsdrevne prisstigninger For økologisk piskefløde har detailhandlen øget forbrugerpriserne på trods af lavere indkøbspriser. Detailhandlen har herved hævet deres bruttoavance på økologisk piskefløde med 9-11 pct. point. For Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern har detailhandlen øget udsalgspriserne mere, end hvad der kan begrundes i stigende indkøbspriser, hvilket har øget detailhandlens bruttoavance med henholdsvis 1-3 og 3-5 pct. point. 3 Kilde: Udtræk for fødevarepriser fra Danmarks Statistik, EU-harmoniseret forbrugerprisindeks tabel PRIS5. 4 Kilde: Danmarks Statistik, EU-harmoniseret forbrugerprisindeks tabel PRIS5

7 SIDE 7 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE De tilfælde, hvor detailhandlens udsalgspriser er steget, uden at der er sket stigninger i deres indkøbspriser, eller hvor den største andel af forbrugerprisstigningerne målt i kr. kan henføres til detailhandlen, er angivet som detailhandelsdrevne prisstigninger. Særligt om mejeriprodukter Fire ud af de seks produkter i Boks 1.2 er mejeriprodukter. Tre af mejeriprodukterne (Lurpak smørbar, Kærgården original og Kærgården økologisk) fremstilles af Arla Foods og er alle stærke varemærker. Stigningerne i de tre produkters udsalgspriser kan primært eller udelukkende henføres til leverandørleddet, dvs. Arla Foods, der har hævet detailhandlens indkøbspriser mellem 9-11 og pct. Dette skal ses i sammenhæng med en generel stigning i fødevarepriserne på 5,5 pct. samt en stigning i de generelle forbrugerpriser på 2,5 pct. Arla Foods fastsætter priserne på smørprodukter på det danske marked ud fra prisen på smørfedt på verdensmarkedet og ud fra hvilken alternativ pris, de kan opnå på de store eksportmarkeder. Styrelsens analyse viser, at Arla Foods priser på de nævnte produkter ikke har fulgt det prisfald, der har været på verdensmarkedet og på det tyske marked. I modsætning hertil viser styrelsens analyse, at leverandørernes priser på private label smør og til dels økologisk smør i betydelig grad har fulgt udviklingen i de internationale og tyske smørpriser. Private label smør og økologisk smør produceres af flere udbydere. Således produceres økologisk smør i modsætning til stærke varemærker som Kærgården og Lurpak smørbar af en række danske mejerier. Private label smør produceres af både danske og udenlandske udbydere på baggrund af årlige udbudsrunder. Flere udbydere betyder et større konkurrencepres, hvilket kan have været en medvirkende årsag til, at private label smør og økologisk smør i betydelig grad har fulgt udviklingen i de internationale smørpriser, mens dette ikke har været tilfældet for de stærke varemærker. Om den anvendte metode For at få et overordnet billede af, om forbrugerpriserne generelt er steget mere for produkter, der var omfattet af fedtafgiften, har styrelsen sammenlignet prisudviklingen for de 27 udvalgte produkter, der var belagt med fedtafgift, med prisudviklingen for 55 produkter, der ikke var belagt med fedtafgift5 ved at sammenligne priserne efter fedtafgiftens afskaffelse (første kvartal 2013) med priserne før fedtafgiftens indførelse (tredje kvartal 2011). Efterfølgende har styrelsen set nærmere på forbrugerprisudviklingen på produktniveau, dvs. for hvert af de 27 produkter, der var belagt med fedtafgift ved at sammenligne detailhandlens udsalgspriser umiddelbart efter fedtafgiftens afskaffelse (første kvartal 2013) med udsalgspriserne umiddelbart før fedtafgiftens indførelse (tredje kvartal 2011). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for undersøgelsen indhentet prisinformationer på kædeniveau hos et væsentligt udsnit af dansk detailhandel. Prisinformationerne dækker 27 produkter inden for ni produktkategorier, der alle har været belagt med fedtafgift. Prisinformationerne omfatter detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser på månedsbasis vægtet i forhold til hhv. indkøbt og solgt volumen. For en fuldstændig oversigt over de 27 produkter henvises til bilag 1. 5 Til dette formål er anvendt en simpel regressionsanalyse, jf. bilag 2, afsnit 4.2.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 RESUME, HOVEDKONKLUSIONER OG BAGGRUND Her ud over er der indhentet priser på 55 produkter, der ikke var omfattet af fedtafgiften fra Danmarks Statistiks fødevareprisindeks. 6 Boks 1.3 Hovedresultater Analysens hovedresultater Fedtafgiften har generelt ikke ført til højere forbrugerpriser på de 27 undersøgte produkter, som har været belagt med fedtafgift. Således adskiller forbrugerprisstigningerne på produkter der har været omfattet af fedtafgiften sig generelt ikke fra forbrugerprisstigningerne på produkter, der ikke har været omfattet af fedtafgiften i perioden fra før afgiftens indførelse (tredje kvartal 2011) til efter dens afskaffelse (første kvartal 2013). 6 ud af undersøgelsens 27 produkter er steget betydeligt mere end det generelle fødevareprisindeks (5,5 pct.) og forbrugerprisindekset (2,5 pct.). Det drejer sig om: Produkt Prisstigning i pct. fra Q til Q Lurpak smørbar 7-9 Kærgården original 9-11 Kærgården økologisk Økologisk piskefløde Stryhns Fransk postej 200g Private label bacon i tern For 3 produkter kan forbrugerprisstigningerne helt eller primært henføres til leverandørleddet. Det er tilfældet for:» Lurpak smørbar» Kærgården original» Kærgården økologisk Samtidig med at leverandørerne har hævet priserne på disse smørprodukter på det danske marked, er engrospriserne på smør faldet både på verdensmarkedet og det tyske marked. Derimod har leverandørpriserne på økologisk smør og private label smør i betydelig grad fulgt prisudviklingen på verdensmarkedet og det tyske marked. En del af forklaringen kan være, at der er flere leverandører af økologisk smør og private label smør, hvilket øger konkurrencepresset på disse produkter. For de resterende 3 produkter, kan forbrugerprisstigningerne helt eller primært henføres til detailhandlen. Det drejer sig om:» Økologisk piskefløde» Stryhns Fransk Leverpostej» Private label bacon i tern 6 For en samlet oversigt over disse produkter henvises til bilag 2, Tabel 4.1.

9 SIDE 9 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 1.3 Fedtafgiften Fedtafgiften var en punktafgift på 16 kr. pr. kg. mættet fedt, hvilket svarede til 20 kr. pr. kg. inkl. moms. Fedtafgiften betød, at såfremt indholdet af mættet fedt i en fødevare oversteg bagatelgrænsen på 2,3 vægtprocent, skulle producenter og importører betale en afgift på 16 kr. pr. kg. mættet fedt. De fedtafgiftspligtige råvarer var: a. Kød b. Mejeriprodukter c. Animalsk fedt, der er udsmeltet d. Spiseolier og fedtstoffer e. Margariner f. Smørbare blandingsprodukter g. Andre fødevarer, der kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af ovenstående fødevarer Drikkemælk var som følge af bagatelgrænsen ikke pålagt fedtafgift. Eksempelvis indeholder sødmælk 3,5 pct. fedt, hvoraf 2,3 pct. er mættet fedt, hvorfor sødmælk netop var undtaget fra fedtafgiften. Afgiften blev opkrævet hos virksomheder, der fremstiller eller indfører afgiftspligtige fødevarer. Fedtafgiften blev således betalt af producenter og importører og indgik derfor som regel i detailhandlens indkøbspriser. De store detailkæder står selv for en vis import, hvorfor fedtafgiften på disse varer er blevet pålagt varens pris i deres eget grossistled. Ved fedtafgiftens indførelse skulle der ikke betales afgift af de varer, der allerede lå på lager. Til gengæld modtog virksomhederne heller ikke kompensation, da fedtafgiften blev afskaffet, for de produkter, som de havde betalt fedtafgift af.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 ANALYSENS RESULTATER Kapitel 2 Analysens resultater 2.1 Indledning For at undersøge, om fedtafgiftens afskaffelse pr. 1. januar 2013 er slået igennem i forbrugerpriserne, har styrelsen indhentet prisinformationer på kædeniveau hos en væsentlig del af detailhandlen på 27 produkter inden for ni produktkategorier, der alle har været belagt med fedtafgift. Prisinformationerne omfatter detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser på månedsbasis vægtet i forhold til hhv. indkøbt og solgt volumen. Her ud over har styrelsen anvendt et særudtræk fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for fødevarer, hvorfra der er udvalgt 55 produkter, som ikke har været belagt med fedtafgift, og som ikke har været væsentligt påvirket af andre afgifter. Styrelsen har renset detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser for fedtafgift i perioden fra oktober 2011 til december 2012, således at de er direkte sammenlignelige med priserne før og efter perioden med fedtafgift. Såfremt fedtafgiften er slået fuldt ud igennem i forbrugerpriserne, vil priserne alt andet lige være de samme i hele perioden. 2.2 Prisudviklingen for produkter omfattet af fedtafgiften Indledningsvist har styrelsen undersøgt, om forbrugerprisen på produkter, der var omfattet af fedtafgiften, generelt er steget mere end på produkter, der ikke var omfattet af fedtafgiften. Dvs. om fedtafgiften generelt har ført til højere forbrugerpriser på de 27 undersøgte produkter, også efter fedtafgiften blev afskaffet. Hertil har styrelsen anvendt en simpel regressionsanalyse, hvor forbrugerprisudviklingen for de 27 produkter, som har været belagt med fedtafgift, sammenlignes med forbrugerprisudviklingen for de 55 produkter, der ikke har været belagt med fedtafgift. Forbrugerpriserne påvirkes af tilbud, rabatter, kampagner, tilbud og sæson. For at korrigere for dette er der taget udgangspunkt i forskellen i gennemsnitsprisen (opgjort som indeks) i månederne juli 2011 til september 2011 (før fedtafgiften) og januar 2013 til marts 2013 (efter fedtafgiften). Regressionsanalysen viser, at forbrugerprisudviklingen for de 27 produkter, der har været omfattet af fedtafgiften, ikke er signifikant forskellig fra forbrugerprisudviklingen for de udvalgte produkter, der ikke var omfattet af fedtafgiften. Styrelsen har således ikke fundet, at fedtafgiften generelt har ført til højere forbrugerpriser på de produkter, der har været belagt med fedtafgift, i forhold til produkter, der ikke har været belagt med fedtafgift, jf. afsnit 4.2. Dette resultat betyder imidlertid ikke, at fedtafgiftens afskaffelse er slået igennem i priserne på hvert af de 27 produkter. Derfor har styrelsen set nærmere på forbrugerprisudviklingen for de 27 produkter, der har været omfattet af fedtafgiften. Det er i den forbindelse nærliggende at sammenligne forbrugerpriserne umiddelbart før fedtafgiftens afskaffelse (december 2012) med forbrugerpriserne umiddelbart efter fedtafgiftens afskaffelse (januar 2013). Styrelsens analyse viser dog, at en sådan sammenligning ikke nødvendigvis giver et retvisende billede.

11 SIDE 11 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE Dette skyldes, at der kan være tale om kortvarige stigninger i forbrugerpriserne for nogle af de produkter, der steg i pris fra december 2012 til januar 2013, mens den langsigtede trend ikke viser stigninger i forbrugerpriserne. Et eksempel er Karolines piskefløde, hvor prisen steg betydeligt fra december 2012 til januar 2013, jf. bilag 1, Figur I december har detailhandlen meget ofte tilbud på piskefløde, der bruges som trafikskaber i julemåneden. Den store prisforskel giver derfor ikke et retvisende billede af prisudviklingen for Karolines piskefløde. Omvendt kan der for nogle af de produkter, hvor det umiddelbart ser ud som om, at afskaffelsen af fedtafgiften er slået igennem, være tale om, at priserne kontinuerligt er steget i hele perioden, eller at prisen er steget umiddelbart før fedtafgiftens afskaffelse, efterfulgt af et prisfald lige efter. Et eksempel på dette er Stryhns Grovhakket leverpostej, jf. bilag 1, Figur Styrelsen har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at sammenligne priserne efter fedtafgiftens afskaffelse med priserne inden fedtafgiftens indførelse. En sammenligning af to enkelte måneder, eksempelvis en sammenligning mellem januar 2013 og september 2011 øger risikoen for, at resultatet påvirkes af enkelte kortvarige månedsudsving, hvorfor styrelsen har valgt at anvende et tre-måneders gennemsnit som referenceperiode. I analysen har styrelsen primært valgt at se nærmere på de produkter, hvor udsalgsprisen steg fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013, dvs. de tre måneder før og efter fedtafgiften var gældende. De produkter, hvor forbrugerprisen steg i denne periode fremgår af Tabel 2.1. Da der også er andre faktorer end fedtafgiften, der kan have påvirket forbrugerpriserne, har styrelsen valgt kun at se nærmere på de produkter, hvor stigningerne i forbrugerpriserne, er større end stigningen i det generelle fødevareprisindeks fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013, som var på 5,5 pct. Til sammenligning steg det generelle forbrugerprisindeks i samme periode med 2,5 pct. De produkter der steg mere end det generelle fødevareprisindeks er markeret med fed i Tabel 2.1.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 ANALYSENS RESULTATER Tabel 2.1 Oversigtstabel Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 Stigning i det generelle forbrugerprisindeks Stigning i det generelle fødevareprisindeks 2,5 pct. 5,5 pct. Kategori Produkt Ændring udsalgspris Q Q (pct.) Smør Lurpak smør [1;3] Smørbare blandingsprodukter Piskefløde KÆRGÅRDEN ORIGINAL KÆRGÅRDEN ØKOLOGISK LURPAK SMØRBAR Bakkedal smørbar Karolines piskefløde ØKOLOGISK PISKEFLØDE [9;11] [15;17] [7;9] [1;3] [-1;1] [13;15] Margarine Private label flydende margarine [1;3] Olie Private label rapsolie [1;3] Ost Leverpostej Philadelphia original flødeost Buko flødeost naturel Private label Flødehavarti Stryhns Grovhakket leverpostej 500g STRYHNS FRANSK POSTEJ 200g Private label leverpostej 500g [3;5] [1;3] [3;5] [3;5] [15;17] [3;5] Bacon PRIVATE LABEL BACON I TERN [17;19] Mayonnaise og Remoulade Private label mayonnaise Private label remoulade [1;3] [-1;1] Note 1: Oversigtstabel over stigninger i udsalgspriserne, for et udvalg af 27 produkter omfattet af fedtafgiften, fra tredje kvartal 2011 til første kvartal Note 2: Der er anvendt intervaller af fortrolighedshensyn. Anm.: erne er renset for fedtafgift. I Tabel 2.1 ses, at 18 produkter steg i pris fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013, hvoraf seks produkter steg mere end det generelle fødevareprisindeks. I det efterfølgende er de seks produkter opdelt efter, om stigningerne i forbrugerpriserne kan henføres til (1) leverandørerne eller (2) detailhandlen. Ad 1) Denne gruppe indeholder de produkter, hvor leverandørernes stigning i detailhandlens indkøbspriser ikke videreføres fuldt ud i detailhandlens udsalgspriser, eller hvor den største andel af forbrugerprisstigningerne målt i kr. kan henføres til leverandørernes stigninger i detailhandlens indkøbspriser. Herved henføres stigningerne i forbrugerpriserne til leverandørleddet. Ad 2) Denne gruppe indeholder de produkter, hvor detailhandlens udsalgspriser er steget, uden at der er sket stigninger i deres indkøbspriser, eller hvor den største andel af forbrugerprisstigningerne målt i kr. kan henføres til detailhandlens stigninger i udsalgspriserne. Herved henføres stigningerne i forbrugerpriserne til detailhandlen.

13 SIDE 13 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 2.3 Leverandørdrevne prisstigninger Det fremgår af tabel Tabel 2.2, at for tre af de seks produkter, er stigningerne i forbrugerpriserne helt eller primært drevet af leverandørerne. Tabel 2.2 Leverandørdrevne prisstigninger Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 Produkt Ændring i indkøbspris Ændring i udsalgspris Ændring i detailhandlens bruttoavance pct. pct. pct. point Lurpak smørbar [13;15] [7;9] [-5;-3] Kærgården original [9;11] [9;11] [-1;1] Kærgården økologisk 1 [13;15] [15;17] [1;3] Lurpak smør [7;9] [1;3] [-7;-5] PL Solsikkeolie [13;15] [-5;-3] [-19;-17] Stryhns Grovhakket leverpostej 500g [11;13] [3;5] [-7;-5] PL Leverpostej 500g [9;11] [3;5] [-5;-3] PL mayonnaise [13;15] [1;3] [-7;-5] Gennemsnit af de viste smørprodukter 2 [11;13] [7;9] Note 1: Pga. databrud i talmaterialet for Kærgården økologisk, indgår en mindre andel af detailhandlen i perioden efter 1. januar Note 2: Lurpak smør, Lurpak smørbar, Kærgården original og Kærgården økologisk. Gennemsnittet er beregnet, da der er en vis substitution mellem smørprodukterne. Gennemsnittet er beregnet på baggrund af en vægtning af supermarkedernes indkøbte volumen på månedsbasis for hvert smørprodukt. Anm.: Arla Foods egne beregninger viser en prisstigning på 5-7 pct. for Kærgården økologisk i samme periode. Imidlertid viser prisdata fra både KFST og Arla Foods, at indkøbspriserne for Kærgården økologisk er steget betydeligt fra før fedtafgiftens indførsel til efter dens afskaffelse. Forskellen ligger i, at indkøbspriserne for Kærgården økologisk ifølge KFST s data stiger i første kvartal 2013, mens de ifølge Arla Foods data først stiger fra andet kvartal 2013 og frem. Arla Foods gennemsnit for de viste smørprodukter er derfor 7-9 pct. Kilde: Data fra dansk detailhandel, Arla Foods samt egne beregninger. Tabellen viser, at stigningerne i forbrugerpriserne på de tre ovennævnte produkter er mellem 7-9 og pct., og at leverandørernes priser overfor detailhandlen er steget mellem 9-11 og pct. Dette har resulteret i en ændring af detailhandlens bruttoavance på mellem [-5;-3] og 1-3 pct. point. Af Tabel 2.2 fremgår endvidere fem produkter, hvor stigningen i forbrugerpriserne ikke overstiger udviklingen i det generelle fødevareprisindeks, men hvor der har været en stor stigning i detailhandlens indkøbspriser. Tre af produkterne er discount private label produkter, hvilket kan være årsagen til, at detailhandlen har valgt ikke at videreføre leverandørernes prisstigninger i deres udsalgspriser. For Lurpak smør og Stryhns Grovhakket leverpostej kan den manglende videreførelse af leverandørenes prisstigninger til forbrugerne skyldes, at der er tale om efterspurgte must-have produkter med et stort salg og som derfor udgør en væsentlig konkurrenceparameter i detailhandlen. I Tabel 2.2 ses desuden et samlet gennemsnit for smørprodukterne Lurpak smør, Lurpak smørbar, Kærgården original og Kærgården økologisk.

14 SIDE 14 KAPITEL 2 ANALYSENS RESULTATER Af Figur 2.1 nedenfor ses hvor stor en andel i kr. som hhv. leverandørerne og detailhandlen har bidraget med til forbrugerprisstigningerne. Søjlerne angiver den samlede stigning i forbrugerpriserne fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013, som fremgår med fed øverst på søjlerne i figuren. Den røde del af søjlerne angiver leverandørernes andel af forbrugerprisstigningerne, og den blå del angiver detailhandlens andel af forbrugerprisstigningerne. En skraveret søjle betyder, at detailhandlen ikke har videreført leverandørernes fulde prisstigning i deres udsalgspriser, men har betalt en del af leverandørernes prisstigning for forbrugerne. Figur 2.1 Leverandørdrevne forbrugerprisstigninger Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,97 0,85 0,05 1,64 0,47 0,50 0,00-0,50 0,52 1,49 0,80 1,17-1,00 Lurpak smørbar Kærgården original Kærgården økologisk Leverandør Detailhandel Stigningen i forbrugerpriserne på Lurpak smørbar, Kærgården original og Kærgården økologisk er mellem 0,85 kr. og 1,64 kr. og leverandørernes andel af forbrugerprisstigningerne målt i kr. er mellem 0,80 kr. og 1,49 kr. For Lurpak smørbar har Arla øget detailhandlens indkøbspriser med 1,49 kr., heraf har detailhandlen valgt kun at videreføre 0,97 kr. til forbrugerne gennem en stigning i udsalgspriserne, herved har detailhandlen betalt 0,52 kr. af Arlas prisstigning på Lurpak smørbar. Det har medført, at detailhandlens bruttoavance er faldet med 3-5 pct. point. For Kærgården original har detailhandlen videreført hele Arlas prisstigning til forbrugerne og næsten opretholdt sin bruttoavance. For Kærgården økologisk har detailhandlen mere end videreført Arlas prisstigning og dermed øget deres bruttoavance en smule. Lurpak og Kærgården er stærke varemærker inden for mejeriprodukter. Arla Foods fremstiller en meget stor andel af den samlede produktion af Lurpak smør og er eneproducent af Lurpak smørbar og Kærgården-produkter. Arla Foods har tidligere overfor styrelsen oplyst, at den danske pris på smør fastsættes under hensyntagen til verdensmarkedsprisen og alternativprisen ved at afsætte smørret på de store eksportmarkeder, fx det tyske. Fedtindholdet i Kærgården og Lurpak smørbar, består af pct. mælkefedt (smør), hvorfor prisen på disse produkter i høj grad også påvirkes af smørpriserne på verdensmarkedet og på de store eksportmarkeder.

15 SIDE 15 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE Engrospriserne på smør på verdensmarkedet og i Tyskland 7 har imidlertid været konstant faldende de første otte måneder efter fedtafgiftens indførelse og er først begyndt at stige igen medio I februar 2013 lå prisniveauet på verdensmarkedet og i Tyskland fortsat under niveauet for september 2011, jf. Figur 2.2. Figur 2.2 Engrosprisudviklingen på smør januar 2011 september 2013 sep jan Verdensmarkedet Tysk smør Private label smør Økologisk smør Lurpak smør Lurpak smørbar Note: De to lodrette markeringer angiver hhv. månederne september 2011 og januar Kilde: DairyCO: EU Wholesale prices, clal: Butter Germany, data fra detailhandlen og egne beregninger. Af figuren fremgår desuden, at priserne på private label smør og til dels på økologisk smør i modsætning til Lurpak smør og Lurpak smørbar i høj grad har fulgt prisudviklingen på verdensmarkedet og i Tyskland. For både private label smør samt økologisk smør er konkurrencepresset langt større end på fx Lurpak og Kærgården. Dette skyldes bl.a., at en stor del af det smør, der sælges i private label importeres, og at der er flere mindre danske mejerier, der fremstiller økologisk end konventionelt smør. Flere udbydere betyder et større konkurrencepres, hvilket kan have været en medvirkende årsag til, at private label smør og økologisk smør i betydelig grad har fulgt udviklingen i de internationale smørpriser, mens dette ikke har været tilfældet for de stærke varemærker. 7 Tyskland indgår i EU7, som er de lande styrelsen generelt sammenligner priser med.

16 SIDE 16 KAPITEL 2 ANALYSENS RESULTATER 2.4 Detailhandelsdrevne prisstigninger For tre af de undersøgte produkter kan stigningerne i forbrugerpriserne helt eller primært henføres til detailhandlens pris- og bruttoavancestigninger, jf. Tabel 2.3. Tabel 2.3 Detailhandelsdrevne prisstigninger Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 Produkt Ændring i indkøbspris Ændring i udsalgspris Ændring i detailhandlens bruttoavance pct. pct. pct. point Økologisk piskefløde [-3;-1] [13;15] [9;11] Stryhns Fransk postej 200g [9;11] [15;17] [1;3] Private label bacon i tern [11;13] [17;19] [3;5] Tabellen viser, at forbrugerpriserne på økologisk piskefløde, Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern er steget mellem og pct. fra tredje kvartal 2011 til første kvartal For økologisk piskefløde har leverandørerne sænket deres priser med 1-3 pct. mens detailhandlen har øget deres udsalgspriser mellem pct., hvilket har øget detailhandlens bruttoavance med 9-11 pct. point. Både for Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern gælder, at detailhandlen har hævet forbrugerpriserne med mere, end hvad der kan begrundes i de stigende indkøbspriser, hvilket for begge produkter har ført til en stigning i detailhandlens bruttoavance på henholdsvis 1-3 og 3-5 pct. point. Af Figur 2.3 nedenfor ses, hvor stor en andel i kr., som hhv. leverandørerne og detailhandlen har bidraget med til forbrugerprisstigningen.

17 SIDE 17 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE Figur 2.3 Detailhandelsdrevne forbrugerprisstigninger Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 kr. 2,50 2,00 1,70 1,50 1,00 1,02 1,04 1,29 0,67 0,50 0,00-0,50-0,08 1,10 Økologisk piskefløde 0,66 0,62 Stryhns Fransk postej Private label bacon i tern Leverandør Detailhandel Af figuren fremgår, at forbrugerprisen på økologisk piskefløde er steget med 1,02 kr., og at detailhandlens andel heraf udgør 1,10 kr. At detailhandlens andel af prisstigningen på økologisk piskefløde udgør mere end forbrugerprisstigningen skyldes, at leverandørernes indkøbspriser i første kvartal 2013 er faldet 1-3 pct. i forhold til tredje kvartal 2011, hvorfor detailhandlens reelle stigning i udsalgsprisen er større end forbrugerprisstigningen. Detailhandlens reelle prisstigning på økologisk piskefløde er derfor 1,10 kr. Dette har medført en stigning i detailhandlens bruttoavance på økologisk piskefløde på 9-11 pct. point. Stigningen i forbrugerpriserne på Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern er på hhv. 1,70 kr. og 1,29 kr. som primært kan henføres til detailhandlen, som udover leverandørernes stigning på hhv. 0,65 kr. og 0,62 kr. har øget udsalgsprisen med hhv. 1,04 kr. og 0,67 kr., hvilket har medført en stigning i detailhandlens bruttoavance på henholdsvis 1-3 og 3-5 pct. point for begge produkter.

18 SIDE 18 BILAG 1 PRODUKTERNES PRISUDVIKLING Bilag 1 Produkternes prisudvikling Bilag Lurpak smør Økologisk smør Private label smør Kærgården original Kærgården økologisk Lurpak smørbar Bakkedal smørbar Private label flydende margarine Becel flydende margarine Bagemargarine Stegemargarine Olivenolie Private label rapsolie Private label solsikkeolie Private label piskefløde Karolines piskefløde Økologisk piskefløde Philadelphia original flødeost Buko flødeost naturel Private label flødehavarti Stryhns Grovhakket leverpostej Stryhns Fransk postej Private label leverpostej Private label bacon i tern Tulip bacon 3 pk Private label mayonnaise Private label remoulade... 32

19 SIDE 19 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.1 Lurpak smør Figur 3.1 Prisudvikling for Lurpak smør inkl. fedtafgift 3.2 Økologisk smør Figur 3.2 Prisudvikling for økologisk smør inkl. fedtafgift

20 SIDE 20 BILAG Private label smør Figur 3.3 Prisudvikling for private label smør inkl. fedtafgift 3.4 Kærgården original Figur 3.4 Prisudvikling for Kærgården original inkl. fedtafgift Note 1: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar Note 2: I april 2012 reducerede Arla indholdet i Kærgården original fra 250 g til 200 g. Priserne på Kærgården original 250 g er derfor omregnet til en tilsvarende pakke på 200 g.

21 SIDE 21 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.5 Kærgården økologisk Figur 3.5 Prisudviklingen for Kærgården økologisk inkl. fedtafgift Note 1: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar Note 2: I april 2012 reducerede Arla indholdet i Kærgården økologisk fra 250 g til 200 g. Priserne på Kærgården økologisk 250g er derfor omregnet til en tilsvarende pakke på 200g. 3.6 Lurpak smørbar Figur 3.6 Prisudvikling for Lurpak smørbar inkl. fedtafgift

22 SIDE 22 BILAG Bakkedal smørbar Figur 3.7 Prisudvikling for Bakkedal smørbar inkl. fedtafgift 3.8 Private label flydende margarine Figur 3.8 Prisudvikling for private label flydende margarine inkl. fedtafgift

23 SIDE 23 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.9 Becel flydende margarine Figur 3.9 Prisudvikling for Becel flydende margarine inkl. fedtafgift 3.10 Bagemargarine Figur 3.10 Prisudvikling for bagemargarine inkl. fedtafgift

24 SIDE 24 BILAG Stegemargarine Figur 3.11 Prisudvikling for stegemargarine inkl. fedtafgift 3.12 Olivenolie Figur 3.12 Prisudvikling for olivenolie inkl. fedtafgift

25 SIDE 25 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.13 Private label rapsolie Figur 3.13 Prisudvikling for private label rapsolie inkl. fedtafgift 3.14 Private label solsikkeolie Figur 3.14 Prisudvikling for private label solsikkeolie inkl. fedtafgift

26 SIDE 26 BILAG Private label piskefløde Figur 3.15 Prisudvikling for private label piskefløde inkl. fedtafgift 3.16 Karolines piskefløde Figur 3.16 Prisudvikling for Karolines piskefløde inkl. fedtafgift

27 SIDE 27 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.17 Økologisk piskefløde Figur 3.17 Prisudvikling for økologisk piskefløde inkl. fedtafgift 3.18 Philadelphia original flødeost Figur 3.18 Prisudvikling for Philadelphia original flødeost inkl. fedtafgift

28 SIDE 28 BILAG Buko flødeost naturel Figur 3.19 Prisudvikling for Buko flødeost naturel inkl. fedtafgift 3.20 Private label flødehavarti Figur 3.20 Prisudvikling for private label flødehavarti sep jan inkl. fedtafgift

29 SIDE 29 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.21 Stryhns Grovhakket leverpostej Figur 3.21 Prisudvikling for Stryhns Grovhakket leverpostej 500g inkl. fedtafgift 3.22 Stryhns Fransk postej Figur 3.22 Prisudvikling for Stryhns Fransk postej 200g inkl. fedtafgift

30 SIDE 30 BILAG Private label leverpostej Figur 3.23 Prisudvikling for private label leverpostej 500g inkl. fedtafgift 3.24 Private label bacon i tern Figur 3.24 Prisudvikling for private label bacon i tern inkl. fedtafgift

31 SIDE 31 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 3.25 Tulip bacon 3 pk. Figur 3.25 Prisudvikling for Tulip bacon 3 pk. inkl. fedtafgift 3.26 Private label mayonnaise Figur 3.26 Prisudvikling for private label mayonnaise inkl. fedtafgift

32 SIDE 32 BILAG Private label remoulade Figur 3.27 Prisudvikling for private label remoulade inkl. fedtafgift

33 SIDE 33 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE Bilag 2 Metode 4.1 Databehandling Til brug for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af om fedtafgiften er slået igennem i forbrugerpriserne, har styrelsen indhentet indkøbs- og udsalgspriser hos et væsentligt udsnit af dansk detailhandel på 27 produkter inden for følgende produktkategorier: Smør Smørbare blandingsprodukter Piskefløde Margarine Olie Ost Leverpostej Bacon Mayonnaise og remoulade I produktudvælgelsen har styrelsen lagt vægt på, at produkterne har et højt fedtindhold, og at de kan sammenlignes på tværs af supermarkederne. Hver enkelt produktkategori indeholder flere underprodukter, herunder mærkevare-, private label- og økologiske produkter. Markedsføringsstrategierne og prisudviklingen varierer for de enkelte underprodukter, hvorfor styrelsen har valgt at se nærmere på hvert enkelt underprodukt frem for selve produktkategorien. Fx opdeles smørkategorien i Lurpak smør, økologisk smør og private label smør. Indkøbs- og udsalgspriser er opgivet på kædeniveau på månedsbasis ekskl. moms vægtet i forhold til volumen. Priserne i detailleddet påvirkes af tilskud, rabatter, kampagner og tilbud. Det gælder særligt kendte varemærker, såsom Lurpak og Kærgården. For at opnå et retvisende billede af de faktiske indkøbs- og udsalgspriser, har styrelsen udbedt sig disse priser inkl. de tilskud, rabatter, kampagner og tilbud, der har været ydet i de pågældende måneder, i det omfang de har været direkte henførbare til det pågældende produkt. I perioden med fedtafgift, dvs. fra oktober 2011 til december 2012, har styrelsen renset indkøbs- og udsalgspriserne for fedtafgift. Det betyder, at priserne i perioden med fedtafgift bliver direkte sammenlignelige med priserne før fedtafgiftens indførelse og efter dens afskaffelse. Såfremt afskaffelsen af fedtafgiften er slået fuldstændig igennem i forbrugerpriserne, vil detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser for de undersøgte produkter alt andet lige være de samme før, under og efter fedtafgiften. Særligt for Kærgården smørbar Arla, som producerer Kærgården, valgte i foråret 2012 at reducere indholdet i deres pakker med Kærgården (original og økologisk) fra 250 gram til 200 gram. For at kunne sammenligne priserne over tid har styrelsen omregnet prisen på en pakke Kærgården 250 gram til hvad en tilsvarende pakke ville koste med 200 gram i den periode, hvor Kærgården solgtes i pakker af 250 gram.

34 SIDE 34 BILAG 2 METODE Sammenligning af priser For at sammenligne udviklingen i priserne over tid er indkøbs- og udsalgspriserne i perioden med fedtafgift renset for afgiften. Fedtafgiften i kr. beregnes efter følgende formel: = Hvor er indhold i gram for produkt i. er mættet fedt pr. gram og t er fedtafgift i kr./g. For en pakke Lurpak smør indeholdende 250 g, hvoraf 52 g pr. g udgør mættet fedt, er fedtafgiften i kr.: = æ 0,016=2,08 "#. Indholdet i enkelte af de undersøgte produkter, fx rapsolie, opgøres ofte i milliliter, hvorfor det har været nødvendigt at omregne indholdet til gram. Disse volumenomregninger er for så vidt muligt sket med oplysninger fra producenternes egne hjemmesider. Styrelsen har både foretaget beregninger af indkøbs- og udsalgspriser på kædeniveau, koncernniveau og samlet. Beregningsmetoden gennemgås nedenfor. Kædeniveau: For hver enkel supermarkedskæde beregnes indkøbs- og udsalgspriserne på månedsbasis efter følgende to formler: %& '(,,) = %& *(,,),& '(,,) =,& *(,,) Hvor %& '(,,) er indkøbsprisen uden afgift for produkt i for kæde j. %& *(,,) er indkøbsprisen med afgift for produkt i, for kæde j.,& '(,,) er udsalgsprisen uden afgift for produkt i for kæde j, og,& *(,,) er udsalgsprisen med afgift for produkt i, for kæde j. For de måneder hvor fedtafgiften ikke var gældende observeres %& '(,,) og,& '(,,). Koncernniveau: For de adspurgte koncerner beregnes en gennemsnitspris på månedsbasis vægtet i forhold til kædernes markedsandele. 8 Gennemsnitsprisen er beregnet efter følgende to formler: %& '(,, = -%& '(,,). ),,& '(,, = -,& '(,,). ), Hvor %& '(,, og,& '(,, angiver henholdsvis gennemsnitsindkøbspris og -udsalgspris renset for afgift for produkt i, tilhørende koncern k. %& '(,,) og,& '(,,) er som defineret tidligere.. ), er kæde j s markedsandel i koncern k i procent. Styrelsen har anvendt markedsandele for dagligvarer generelt for de forskellige supermarkedskæder og ikke inden for de specifikke produktkategorier. 9 Det bemærkes, at disse mar- 8 I tilfælde af at ikke alle koncernens kæder fører et givent produkt, kan kædernes markedsandele variere fra produkt til produkt indenfor koncernen. 9 Kilde: Hvem er hvem, 2013

35 SIDE 35 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE kedsandele ikke nødvendigvis er helt retvisende for de pågældende produkter. Det forventes dog ikke at have den store betydning, da non-food ikke er med i disse markedsandele, og da flere supermarkeder udbyder de samme produkttyper i forskellige kvaliteter og priser. Samlet: For hvert produkt udregnes én gennemsnitsindkøbspris og én gennemsnitsudsalgspris på månedsbasis efter følgende to formler: %& '(, = -%& '(,,.,& '(, = -,& '(,,. Hvor %& '(, og,& '(, angiver henholdsvis gennemsnitsindkøbspris og -udsalgspris renset for afgift for alle supermarkedskæder. %& '(,,) og,& '(,,) er som defineret tidligere og. angiver koncern k s markedsandel i procent. Det skal bemærkes, at de beregnede priser kan påvirkes af, at det ikke er det enkelte supermarkeds markedsandel der benyttes, men koncernens markedsandel. En fejlkilde kan således opstå, hvis et givent produkt ikke føres af alle kæder i en koncern. Hermed vil det i udregningen fremgå, at de kæder der fører det pågældende produkt har en markedsandel der svarer til hele koncernens markedsandel. Styrelsen har foretaget en følsomhedsanalyse som viser, at denne fejlkilde alene har minimal betydning. Prisdata for produkter uden fedtafgift Styrelsen har også anvendt data fra Danmarks Statistik, herunder et særudtræk fra forbrugerprisindekset. Fra udtrækket er fødevarer, som ikke har været omfattet af fedtafgiften, blevet udvalgt. Derudover er fravalgt produkter, som har været pålagt andre afgifter, der er blevet ændret væsentligt i perioden. Følgende 55 fødevarer er udvalgt, jf. Tabel 4.1.

36 SIDE 36 BILAG 2 METODE Tabel 4.1 Produkter uden fedtafgift Appelsiner Kartofler, økologiske Peberfrugt Syltetøj og marmelade Bananer Kiwi Porrer Sødmælk Blomkål Krydderurter Rejer Sødmælk, økologisk Champignons, friske Kærnemælk Ris Tomater Eddike Laksefilet Rødspættefilet, frosne Tomatketchup Frosne grøntsager Letmælk Rødspætter Torsk Frugt på dåse, frosne bær Letmælk, økologisk Røget laks i skiver Torskefilet, frosne Gryn Løg Røget makrel Torskerogn i dåse Gulerødder Marinerede sild Salatagurker Vaniljesukker Gulerødder, økologiske Mel Salt Vindruer Honning Minimælk Sennep Æbler Hvidkål Minimælk, økologisk Sildefileter Æg Icebergsalat Nødder, mandler Skummetmælk Æg, økologiske Kartofler Peber Skummetmælk, økologisk Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik 4.2 Generel sammenligning af prisudviklingen på produkter med og uden fedtafgift Styrelsen har ved en simpel regressionsanalyse sammenlignet forbrugerprisudviklingen på produkter med fedtafgift med forbrugerprisudviklingen på produkter uden fedtafgift. Priser på produkter belagt med fedtafgift er fra dansk detailhandel, mens priser på produkter uden fedtafgift er fra Danmarks Statistik og fremgår af Tabel 4.1. Forbrugerpriserne påvirkes af tilbud, rabatter, kampagner og tilbud. For at korrigere for dette er der taget et gennemsnit for følgende måneder: Før fedtafgiften: juli 2011 til og med september 2011 Efter fedtafgiften: januar 2013 til og med marts 2013 Differensen udregnes som forskellen i gennemsnittet (opgjort som indeks) før og efter fedtafgiften. Den simple regression er givet ved: /#010 = h78 +9 Den forklarende variabel er indholdet af mættet fedt pr. g. (model 1). Regressionen er ligeledes kørt med en binær variable for, om produktet er belagt med fedtafgift eller ej (model 2). Resultatet fra regressionsanalysen er vist i Tabel 4.2.

37 SIDE 37 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE Tabel 4.2 Estimationsresultater Variabel Koefficient t-værdi p-værdi Model 1 Fedtindhold -0,046-0,55 0,5832 Model 2 Med/uden fedt -0,292-0,12 0,9021 Note: Estimatoren fra denne regression svarer til den såkaldte difference-in-difference estimator. Anm.: For at tage højde for sæsonudsving er samme regression foretaget for januar 2011 til og med august 2011 og januar 2013 til og med august Resultatet heraf ændrer ikke ved, at der ikke er signifikant forskel i forbrugerprisudviklingen på produkter hhv. med og uden fedtafgift. Kilde: Data fra dansk detailhandel, samt særudtræk fra Danmarks Statistik Resultaterne fra den simple regressionsanalyse viser, at der ikke er signifikant forskel i forbrugerprisudviklingen på produkter hhv. med og uden fedtafgift. Dette resultat er uafhængigt af, hvordan der kontrolleres for fedtafgiften. Resultatet skal tolkes under nogle strenge antagelser. For det første antages det, at alle produkter har samme udvikling i den underliggende trend, fx råvarepriserne. For det andet antages, at alle produkter udsættes for den samme fordeling af eksogene stød. Derudover er analysen kun baseret på 82 produkter, hvilket giver anledning til en vis usikkerhed. 4.3 Prisudviklingen for produkter omfattet af fedtafgiften på produktniveau Styrelsen har til brug for undersøgelsen af, om fedtafgiftens afskaffelse er slået igennem i forbrugerpriserne på de 27 produkter valgt at sammenligne indkøbs- og udsalgspriserne umiddelbart før fedtafgiftens indførelse (tredje kvartal 2011) med priserne umiddelbart efter fedtafgiftens afskaffelse (første kvartal 2013). Da der også er andre faktorer end fedtafgiften, der kan have påvirket forbrugerpriserne, har styrelsen valgt kun at se nærmere på de stigninger i forbrugerpriserne, som har været større end stigningen i det generelle fødevareprisindeks fra september 2011 til februar 2013, som var på 5,5 pct.

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Fødevarepriser Oktober 2008

Fødevarepriser Oktober 2008 Fødevarepriser Oktober 2008 Indhold Kapitel 1 Sammenfatning 1.1 Mælk og smør... 4 1.2 Brød og mel... 7 Kapitel 2 Udviklingen i fødevarepriserne generelt Kapitel 3 Mælk og smør 3.1 Mælk... 21 3.2 Smør...

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Fødevarepriser Prisudviklingen på mælk, smør og brød

Fødevarepriser Prisudviklingen på mælk, smør og brød Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 271 Offentligt Fødevarepriser Prisudviklingen på mælk, smør og brød Juni 2009 Indhold Kapitel 1 Sammenfatning 3 Kapitel 2 Mælk og smør... 7 2.1 Mælk... 7 2.2

Læs mere

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Fedtafgift Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Baggrund Forslag om fedtafgift Et højt indtag af mættet fedt er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme En

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Prisundersøgelsen er foretaget fredag d. 21. juni 2013 i følgende tre fysiske butikker

Prisundersøgelsen er foretaget fredag d. 21. juni 2013 i følgende tre fysiske butikker KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 23-08-2013 1. Prisanalyse af leverandører af indkøbsordning København Kommune har i forbindelse med indkøbsordningen til borgere i eget hjem mulighed

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Fødevarepriser. Prisudviklingen på mælk, smør og brød. Konkurrenceanalyse 02/2009

KONKURRENCESTYRELSEN. Fødevarepriser. Prisudviklingen på mælk, smør og brød. Konkurrenceanalyse 02/2009 KONKURRENCESTYRELSEN Fødevarepriser Prisudviklingen på mælk, smør og brød Konkurrenceanalyse 02/2009 Juni 2009 KONKURRENCESTYRELSEN fødevarepriser prisudviklingen på mælk, smør og brød Juni 2009 Oplag

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION

FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION 5. maj 2008 Af Luise A. Hansen g Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION Resumé: Inflatinen har i starten af 2008 ligget relativt højt efter en stærk stigning igennem

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Økologisk Mad i Dagplejen

Økologisk Mad i Dagplejen Økologisk Mad i Dagplejen Københavns Kommune har et mål om at blive verdens første miljøcertificerede hovedstad i 2015. Derfor skal alle dagtilbud i kommunen - også dagplejen - i dag tilbyde mad, der

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Indhold Executive summary... 2 1.0 Konklusioner og anbefalinger... 3 1.1 Indledning... 4 2.0 Kontekst... 4 2.1 Grænsehandlen udgør kun 4% af danskernes

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere August 2017 SIDE 2 Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Sammenligning af prisindeks for stregkoder med det officielle forbrugerprisindeks

Sammenligning af prisindeks for stregkoder med det officielle forbrugerprisindeks 27. juli 2015 TSJ Priser og Forbrug Sammenligning af prisindeks for stregkoder med det officielle forbrugerprisindeks Implementering af stregkoder Fra og med indeks for januar 2016 bliver priserne for

Læs mere

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION 24. februar 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION Inflationen er stigende og ligger over udlandets. Ifølge de seneste pristal var inflationen i januar 2,6 procent (årsniveau),

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

TALEPUNKTER. Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg om spørgsmål A (Markedsføring af Lurpak Smørbar)

TALEPUNKTER. Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg om spørgsmål A (Markedsføring af Lurpak Smørbar) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. januar 2008 TALEPUNKTER Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Tabel Fra Kalorier til skridt Skridtlængde 0,70 meter

Tabel Fra Kalorier til skridt Skridtlængde 0,70 meter Tabel Fra Kalorier til skridt Skridtlængde 0,70 meter Denne tabel gælder for personer med en Skridtlængde på 0.70 m = 0.0007 km. Kalorieforbrug (kcal) = antal skridt x skridtlængde (km) x vægt (kg) Antal

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Bilag 9. Vejledning til prisindsamlere for Danmarks Statistik. Juni 2011

Bilag 9. Vejledning til prisindsamlere for Danmarks Statistik. Juni 2011 Juni 2011 Bilag 9. Vejledning til prisindsamlere for Danmarks Statistik Danmarks Statistik indhenter hver måned oplysninger om detailpriser for varer og tjenester inden for det private forbrug. De indhentede

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal Patientvejledning Kostplan 1200 kcal Kostplan på 1200 kcal/ 5000 kj Morgen Formiddag ½ skive (25 g) rugbrød ½ skive groft franskbrød skrabet minarine 1 skive ost 30+/18% 150 ml skummetmælk Se forslag ½

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov.

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov. Til Folketingets tolke Skatteudvalg 29. oktober 2010 Vedr. Fedtafgiftsloven Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Mandag d. 20 1,250 kg kyllingefilet 100 g fedtstof 2½ agurk 1 tsk. salt 5 fed hvidløg 5 dl creme fraiche 2 spsk. olie Kartofler Kylling: 1. Krydder kyllingefileterne

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 - Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere