Effekten af svigtende vandudladere i procesindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekten af svigtende vandudladere i procesindustrien"

Transkript

1 DK, Rev A i procesindustrien Indholdsfortegnelse 1.1 Introduktion Introduktion... side 1 Baggrund... side 1 Meningen med vandudladere... side 1 Svigtende vandudladere i lukket leje... side 2 Svigtende vandudladere i åbent leje... side 4 Fejlfrekvens på vandudladere... side 4 Manuel revision af vandudladere... side 5 Realtidsovervågning af status på vandudladere... side 5 Økonomisk effekt af svigtende vandudladere... side 5 Eksempel fra procesanlæg... side 7 Ethen kracker... side 8 Korn industri... side 9 Raffinaderi... side 9 Sammenfatning... side 10 Formålet med denne rapport er at beskrive baggrunden for anvendelsen af vandudladere, fejltilstande og deres følgevirkninger, og nuværende metoder til fejlsøgning. Medens vi giver en bred oversigt af ældre og nye metoder til at overvåge vandudladeres helsetilstand, så er det ønskede resultat for Emerson, at vi kan samarbejde for at finde den løsning som passer jeres behov bedst. 1.2 Bakgrund Formålet med vandudladere Damp leveres fra kedlen med en kvalitet tæt på 100% (mættet damp). Når dampen så distribueres i anlægget opstår varmetab og en del af dampen kondenserer og samles i lave punkter. Kondensat i dampledninger får flere konsekvenser, som vi vil beskrive yderligere i sektionen om svigtende vandudladere i lukket leje. 1

2 rapport DK Rev A Konklusionen er at vandudladere udgør en beskyttelse mod følgende: Sikkerhed for personale og udstyr Negativ indflydelse på anlæggets produktion og kvalitet Øget udgift til vedligeholdelse Øget brændstofforbrug med øgede omkostninger som følge Mindsker muligheden til at opfylde miljøkrav Svigtende vandudladere i lukket leje Vandslag Vandslag opstår når vandsamlinger havner i damp flowet og derefter accelererer til en høj hastighed. Ved denne hastighedsstigning, slynges vandsamlingerne af sted og giver anledning til kraftige slag, som kan forårsage store skader i anlæggets udstyr. Figur 1 1. Rørinstallationer og varmevekslerørs skader forårsaget af vandslag Termodynamisk virkningsgrad Vand, som ikke fjernes fra dampen, vil samle sig i lave punkter i systemet og i anlæggets udstyr. En almindelig plads er i varmevekslere. Her vil vandsamlingen dække varmevekslerens rør og medføre forringet varmeoverføring. Reduceret varmeoverføring vil give forsinkelser i processen og få uønskede effekter på både kvalitet og produktion. I et eksempel er hvor en dækfabrikant ikke kunne kontrollere temperaturen i sin proces på grund af en svigtende vandudlader. Da proces temperaturen var uden for tolerancen så måtte hele produktionen omarbejdes til en omkostning af millioner af dollars som følge. Vands påvirkning af anlæggets udstyr Om vandudladeren ikke fjerner vandet i dampsystemet følger der vanddråber med i dampen. Vanddråberne i dampen kan forårsage slitage på anlæggets udstyr, hvilket igen kan give anledning til dyre reparationer og udsætte personalet for større risiko. Lækage i varmevekslerrør Turbineblade som løsner sig Svækkelse af ydervæggen i rørbøjninger 2

3 DK, Rev A Figur 2. Vandets påvirkning af turbineblade Erosion på blad Trykslag / rørbrud i dampledning Kondensat ved mætningstemperatur er tilbøjelig til at flasha, hvilket betyder, at det vil overgå til damp, hvis trykket i systemet synker. Alle ventilåbninger har potentiale til at sænke trykket og forårsage ekstreme trykstød, når kondensatet flashar. Dette kan lede til fejl på komponenter og rørledninger og udsætte personale og udstyr for risiko. Figur 3. Brud på dampledning forårsagede fire dødsfald 3

4 rapport DK Rev A Svigtende vandudladere i åbent leje Når vandudladere sætter sig fast i åbent leje, så slipper de ud damp konstant. Vandudladere er konstrueret med en indbygget forsnævring for at begrænse mængden af damp de slipper ud, men denne mængde kan stadigvæk være betydningsfuld. Øget udgifter til brændstof Det andet fejlsymptom på en vandudlader er svigtet i åbent leje, hvor vandudladeren slipper ud damp konstant. Selvom dette ikke udgør en direkte trussel for processen eller sikkerheden for anlæggets personale, så har det meget stor økonomisk indflydelse på virksomhedens resultat. Hver vandudlader har en indbygget forsnævring, som begrænser mængden damp/kondensat, som strømmer gennem den, når den står åben. Alligevel kan vandudladere på større ledninger med højtryksdamp slippe ud op til 300 kg/hr. Afhængig af anlæggets udgifter til damp, så kan omkostningerne blive fra DKK : pr. år. Øget belastning af dampkedler Alt eftersom anlægget bliver ældre så øger antallet lækager og virkningsgraden mindsker. Man skulle kunne sige, at man fyrer for gråspurvene. En chef for et raffinaderi anslog at 20% af deres dampkedels produktion gik tabt, en stor del af dette ved lækkende vandudladere. Om de ikke havde haft en strategi for at forbedre tilstanden på vandudladere, ville de være tvunget til at gennemføre en stor investering for at øge kapaciteten på sine kedler, alternativt udvide med yderligere en kedel. At reducere tabene med vandudladere kan reducere belastningen, så at man eliminerer behovet for at øge kapaciteten. På grund af sikkerheds og proces problemer, som forårsagedes af svigtende vandudladere i lukket leje, så er det almindeligt at operatørerne vælger at åbne bypass på svigtende lukkede vandudladere. Selvom dette minimerer effekten af fejlen, som de udgør på sikkerheden og på processen, så øger det brændstofforbruget og mindsker eventuel overkapacitet. Dette har både en økonomiskt indflydelse på brændstofudgifterne og påvirkning på miljøet, speciellt om man anvender fossile brændstoffer Fejlfrekvens på vandudladere Når man taler om fejlfrekvens, så er det rimeligt at tage den grundlæggende fejlfrekvens i betragtning, eller den hastighed vandudladere i virkeligheden svigter med. Ældre anlæg kan føles som at have en højere fejlfrekvens på grund af, at der i årevis ikke er identificeret og/eller udskiftet svigtende vandudladere. Når man taler med operatører på procesanlæg, så hører man ofte, at de oplever en fejlfrekvens på op til 35% ved årlige revisioner. Dette er i virkeligheden en indikering på efterslæb i vedligeholdelsen og ikke at den grundlæggende fejlfrekvens er så høj. Vi ved, at om vi ikke vedligeholder vores vandudladere rutinemæssigt, så skulle vi efter nogle år kunne have et eller andet sted mellem 25% og 35% i svigtende tilstand... Dette skulle øge vores udgifter til brændstof med mellem 8% og 10% pr. år. Dan Dvorak, DuPont Engeneering Technology Vandudladere med standard kvalitet kan have en forventet livslængde på kun 4 år (hvilket indebærer en 25% fejlfrekvens), mens vandudladere af højere kvalitet kan have en forventet livslængde på 8 år (hvilket indebærer en fejlfrekvens på 12,5%) Risko, J.,Understanding Steam Traps, Chemical Engineering Progress, feb

5 DK, Rev A 1.3 Manuel revision af vandudladere Mange anlæg udfører revision af vandudladere årligt, og efterlader dermed anlægget sårbart under lange perioder, eventyrer sin sikkerhed og proces, samt de økonomiske konsekvenser det får om vandudladere skulle svigte. Jo større indblik en operatør har i vandudladere, desto bedre kan man håndtere vedligeholdelse til at mindske effekterne af fejl og forbedre systemets helsestatus. Den bedste metode for revision er at måle flow (almindeligvis ved at måle akustiskt bulder) og temperatur. Felttekniker og ekstern personale går fra vandudlader til vandudlader og udfører hver måling individuelt. I bedste tilfælde er typen af vandudlader, størrelse og driftstryk indtastet i måleinstrumentet og de målte data kan sammenlignes med de normale. Visse måleinstrumenter udfører denne sammenligning på så kort tid som 15 sekunder. Et måleinterval på 15 sekunder tillader kun højst to cyklusser af en vandudlader i normal drift. I mange tilfælde kommer flow bulderet at variere tilstrækkeligt, selv på en vandudlader som svigtede i åbent leje, for at måleudstyret skal opfatte at vandudladeren fungerer korrekt. Desuden er vandudladere kun i drift, når de dele af dampsystemet de er installeret i, anvendes. Under en årlig revision kan kun de vandudladere, som sidder i idriftværende dele, kontrolleres. Dette kan lede til at op til 30% af vandudladere ikke kontrolleres før næste årlige revision (ved et tidpunkt de måske atter igen ikke anvendes). Mere normalt forekommende er at den som udfører bulder målingen af flow også sammenligner og vurderer status på vandudladere. Eftersom hver type af vandudlader fungerer på forskellige måder, så vil de have forskellig karakteristik for flow og temperatur beroende på belastning, størrelse, type og andre faktorer, dette indebær at det bliver svært ved en årlig revision at få et sandt billed af den virkelige tilstand af damp systemet og dets problemer. Desuden kan udførsel og bedømning være forskellig mellem de forskellige teknikere. Det er således ikke kun revisionen som kan blive fejlagtig, den kan blive inkonsekvent og mindre grundig. 1.4 Realtids måling af status på vandudladere Der er nu gjort fremskridt i sensorteknik som gør det muligt kontinuerligt at overvåge vandudladere til relativt lave udgifter. Denne nye teknik har to store fordele: At få status på sine vandudladere i realtid indebær at man kan skifte de svigtende ud inden de påvirker anlæggets funktion og virkningsgrad. Kontinuerlig overvågning er bedre til at analysere status på vandudladere da den ikke afhænger af et 15 sekunders øjebliksbilled af vandudladerens funktion. 1.5 Økonomisk effekt af svigtende vandudladere Det er svært at sætte tal på de økonomiske effekter af svigtende vandudladere i lukket leje. Der findes utallige fortællinger om alt fra sprængte dampledninger, som har betydet titals millioner kroner i form af skader og uplanlagte produktionsstop til reparation af udstyr. En større lægemiddels industri blev ramt af alvorlige vandslag på grund af fire tilstoppede vandudladere. Skaderne resulterede i et anlægsstop på seks timer og 2 millioner kroner i reparationer. 5

6 rapport DK Rev A Brud i dampledninger og fejl i vitale dele i et anlæg kan forårsage stop, som kan vare i alt fra mellem dage til måneder. Den økonomiske konsekvens kan blive omfattende. Selvom det er umuligt at forudse hvilke fejl som kan opstå, hvis kondensat ikke ledes ud fra dampsystemet, så kan næsten alle være enige om en ting. Udgifterne til en svigtende vandudlader i lukket leje overstiger værdien af energien som går tabt ved udblæsningen i en svigtende vandudlader åbent leje. Uden nærmere eftertanke så virker det mere rimeligt, det er jo trods alt årsagen til at vandudladere findes der fra begyndelsen af. Dette understreges også af det faktum, at man åbner bypass, når en vandudlader svigter i lukket leje, samtidigt som man er medvidende om udgifterne til damp, der går til spilde. De økonomiske konsekvenser af en svigtende vandudlader i åbent leje er betydeligt lettere at beregne. Da den økonomiske effekt er så meget mindre end den er for en svigtende vandudlader i lukket leje, så laver man ofte en forenklet og konservativ vurdering af omkostningerne ved at anvende samme omkostningsberegning for en svigtende lukket vandudlader, som for en svigtende åben vandudlader Napiers ligning John Napier opdagede ligningen for at beregne dampmængden gennem en åbning. Da alle vandudladere har en indre forsnævring til at minimere damp tabet i tilfælde af svigtende vandudlader i åbent leje, så anvendes ligningen ofte netop for at vurdere tabt i en svigtende vandudlader i åbent leje. W = 0,2471 x P abs x D 2 W = damptab kg/h 0,2471 = konstant P abs = damptryk i Bar (a) D = diameter på indre forsnævring i mm Om vi tager et eksempel med en vandudlader i et dampsystem på 17 Bar med en indre forsnævring på 4,76 mm, så kan vi beregne damp tabet med en svigtende vandudlader i åbent leje. W = 0,2471 x P abs x D 2 W = 0,2471 x (17 Bar+1,01 Bar) x (4,76 mm) 2 W = 102,3 kg/h Vi kan herefter anvende omkostningerne for damp for en procesenhed for at finde de økonomiske konsekvenser af en svigtende vandudlader i åbent leje. En typisk udgift for damp er 150 kr per ton, så det er hvad vi vil anvende i vores eksempel. Udgift (kr/år) = damptab (ton/time) x udgift for damp (kr/ton) x 8760 (timer/år) Udgift(kr/år)= 102,3 kg/time x 150 kr/ton x 8760 timer/år Udgift = kr/år Som vi kan se, så er udgiften for netop denne vandudlader over pr. år. 6

7 DK, Rev A Fordeling af vandudladeres størrelse Tidligere eksempel er anvendeligt af et par grunde. For det første viser det hvordan effekten på forskellige dampkedler kan konstateres og beregnes. Dette er værdifuld information når man skal træffe beslutning om allokering af resurser for vedligeholdelse. For det andet, så viser det den økonomiske konsekvens af en svigtende vandudlader...men er det det typiske tilfælde? Både ja og nej. Det er logisk at alle vandudladere ikke er ens. Som man kan se med Napiers ligning, så er mængden gennem en forsnævring afhængig af både dampens tryk og størrelsen på vandudladeren. Selvom om hvert anlæg er individuelt udformet, så kan vi generalisere antal og størrelse på anlæggets vandudladere. For enkelhedens skyld kan vi så lave en fordeling i den økonomiske effekt af svigtende vandudladere. Figur 4. Vandudladere fordelt efter udgift Figuren ovenfor viser at majoriteten af vandudladere i et anlæg ikke er i nærheden af de økonomiske konsekvenser som beskrevet i eksemplet. Det findes dog et betydende antal vandudladere som har en stor økonomisk effekt. Vi henviser til disse som vandudladere med høj værdi. Dette er bare et aspekt som bør overvejes, når man identificerer dem af sine vandudladere som anses for at have høj værdi Vandudladere med høj værdi Der findes flere parametrer man skal overveje, når man identificerer vandudladere med høj værdi. Det er vigtigt at huske på at energitab via vandudladere er en af de mindre effekter som en dårlig optimeret kondensat udledning har. Man bør regne med vandudladere med høj værdi som: Beskytter vigtigt udstyr i anlægget Skulle have stor indflydelse på anlæggets funktion i tilfælde af fejl Sidder placeret på store rørdimensioner med højtryksdamp Har kendt høj fejlfrekvens 1.6 Eksempel på procesanlæg Følgende er nogle specifikke eksempler på virkelige problemer som forårsagedes af vandudladere og en analyse af årsagen. I hvert eksempel så identificerer vi de vandudladere som har høj værdi og giver rekommandation om fordelene som realtidsovervågning skulle give for driften af disse. 7

8 rapport DK Rev A Ethen kracker En ethen kracker er en storforbrugere af damp. Alt hvad der kan gøres for at reducere udgifterne til brændstof har betydelse for den totale økonomi. Vi udførte en analyse på en kundens vandudlader system for at identificere udladere med høj værdi og deres økonomiske indflydelse, samt hvordan vedligeholdelse med hjælp af realtidsovervågning skulle påvirke dette. Den metode som blev anvendt var at lade en tredjepart udføre en manuel inventering hvert halvår. Alla vandudladere blev ikke analyseret, kun de som man ansåg havde høj værdi. Det resulterede i at de så en fejlfrekvens på 18,6% pr. år. Med tanke på deres fejlfrekvens og størrelsen på vandudladere i anlægget kan vi beregne den økonomiske følge af disse fejl til 2,7 millioner kroner. Om man ser yderligere på vandudladere som kan kategoriseres med høj værdi, så kunne vi se at 112 vandudladere (39% af de kontrollerede) svarade for 2,3 millioner kroner (eller 84,5% af tabene). Implementering af realtidsovervågning udelukkende på de 112 højest vurderede vandudladere skulle direkte kunne give besparelser og investeringen betale sig selv på bare nogle måneder. Figur 5. Vandudla derer per udgifter for fejl 8

9 DK, Rev A Korn industri Vandudladere anvendes i mange forskellige industrier. Alle processer, som anvender damp, har vandudladere. Et andet tilfælde, hvor vi udførte en analyse af systemet med vandudladere gav lignende resultat. Vi gennemgik den information de gav os om deres 100 mest betydningsfulde vandudladere (i et anlæg med hver 400 vandudladere). De havde to størrelser på vandudladere i deres 10 bars dampsystem. Når man ser på udgiften til fejl, bliver det tydeligt, at det bedste sted at begynde med, er implementering af kontinuerlig overvågning. Baseret på en fejlfrekvens på 15% per år, som de opgav, så kunde vi se den økonomiske følge af fejl på vandudladere med høj værdi kontra de øvrige installerede. I dette tilfælde, så stod 12,5% af deres vandudladere for 38% af damp tabene i anlægget. Dette indebar en årlig besparelse på 2 millioner kroner Raffinaderi Et stort raffinaderi som nylig installerede overvågning på 50 vandudladere var skeptiske til at fast installeret realtidsovervågning skulle give et bedre resultat end deres nuværende manuelle metode med årlige revisioner. De anså at det manuelle systemet have en pålidelighed på 95% 97%. Til at begynde med installerede de realtidsovervågning på 24 vandudladere, disse var nylig kontrolleret og bedømt til at fungere korrekt. Af disse 24 vandudladere så indikeress 16 direkte for fejltilstand. For at verificere resultatet, så bad man den kontrakt havende tredjepart at komme tilbage for at se om vandudladere virkeligt havde svigtet. De bekræftede, at samtlige af de 16 vandudladere var i fejltilstand. Den økonomiske konsekvens af disse svigtende vandudladere var 3,4 millioner kronor pr. år, så vidt at man ikke har erstattet dem. 9

10 rapport DK Rev A 1.7 Sammenfatning Dampsystemer er konstruerede med vandudladere til at lede ud kondensat for beskyttelse af udstyr og for effektiv drift af anlæggets processer. Når de svigter så får det betydende konsekvenser. Den traditionelle metode til at kontrollere vandudladere er at hyre en tredjepart som udfører manuelle revisioner. Disse kontroller udføres ved at måleniveauer på ultralyd og temperaturen på vandudladere for derefter at kunne bestemme deres tilstand. Denne metode har en svaghed i og med at den kun ser et kort øjebliksbillede af vandudladerens drift, og den kan derfor ikke altid give en god indikering af dens tilstand. Desuden, årlige revisioner efterlader driften i uvidenhed om vandudladeres tilstand i lange perioder. Med indførelsen af wireless sensor teknik, så er kontinuerlig tilstandsovervågning af vandudladere med høj værdi en omkostningseffektiv løsning. Ved implementeringen af kontinuerlig overvågning er det vigtigt at vide, hvad det giver den største effekt i processen. De faktorer som afgør dette inkluderer ikke alene størrelse og fejlfrekvens på vandudladere, men tillige også placeringen i anlægget og hvilke betydningsfuldt udstyr de beskytter. 10

11 DK, Rev A Rosemount and the Rosemount logotype are registered trademarks of Rosemount Inc. PlantWeb is a registered trademark of one of the Emerson Process Management group of companies. All other marks are the property of their respective owners Rosemount Inc. All rights reserved. Rosemount Temperature GmbH Frankenstrasse Karlstein Germany T F Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore T F Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA T (U.S.) T (International) F Emerson Process Managment No. 6 North Street Hepingli, Dong Cheng District Beijing , China T F Rev AA Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise Florida USA Tel Emerson Process Management A/S Generatorvej 8A, 2 sal 2730 Herlev Denmark T F

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

NR. 2 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. Puratos Nordic...2-4. Vahterus...5. Kursus 2008...6-7. www.spiraxsarco.com/dk

NR. 2 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. Puratos Nordic...2-4. Vahterus...5. Kursus 2008...6-7. www.spiraxsarco.com/dk NR. 2 2008 35. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 Puratos Nordic...2-4 Vahterus...5 Kursus 2008...6-7 www.spiraxsarco.com/dk 2 SIDEN SIDST PURATOS NORDIC PURATOS NORDIC 3 Mens sommeren sætter fuld damp på

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

Integration af energimåling direkte måling op til 125A

Integration af energimåling direkte måling op til 125A Integration af energimåling direkte måling op til 125A Acti 9 iem3000-serien 100 % kompatibel med Acti 9 MCB'er og RCCB'er Den effektivitet, du fortjener LED til kommunikation Indikerer status Impulsudgang

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Effektivt. > Optimer dit energiforbrug, bevar et sundt og produktivt indeklima, opdater

Læs mere

Nr. 1 2010 37. årgang. indhold: Siden sidst... 2. Hvem er vi... 2-3. Spirax Energy Service.. 4-6. Mere en 100 års viden... 7. Kursus...

Nr. 1 2010 37. årgang. indhold: Siden sidst... 2. Hvem er vi... 2-3. Spirax Energy Service.. 4-6. Mere en 100 års viden... 7. Kursus... Nr. 1 2010 3. årgang indhold: Siden sidst... 2 Hvem er vi... 2-3 Spirax Energy Service.. 4-6 Mere en 100 års viden... Kursus... 8 www.spirax.dk 2 siden sidst Spirax Sarco Danmark 3 Kære kunde Det er en

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

NR. 2 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. HI-Messe...2-3. God dampkvalitet...3-5. Ren damp...6. Kursus...8. www.spiraxsarco.

NR. 2 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2. HI-Messe...2-3. God dampkvalitet...3-5. Ren damp...6. Kursus...8. www.spiraxsarco. NR. 2 2009 36. ÅRGANG INDHOLD: Siden sidst...2 HI-Messe...2-3 God dampkvalitet...3-5 Ren damp...6 Kursus...8 www.spiraxsarco.com/dk 2 SIDEN SIDST HI-MESSEN 2009 Velkommen tilbage fra ferien! Nu begynder

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Regnskabsparametre i automatisk kreditvurdering

Regnskabsparametre i automatisk kreditvurdering Regnskabsparametre i automatisk kreditvurdering 26. september 2013 Bjarne Bilsted Jensen Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other products

Læs mere

Unik AFCteknologi. Her er Max

Unik AFCteknologi. Her er Max Unik AFCteknologi Her er Max For at udruge det sarte æg fra en skægagame, skal det opbevares ved en perfekt reguleret temperatur. Det ville normalt være en stor udfordring for en almindelig termostatventil.

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energirådgivning i i Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energibevidst projektering LCC Life Circle Cost Levetidsomkostninger

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50%

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% Stjernholm dagen den 18. 19. og 20. August 2009 Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% v/ Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning og blæsere -

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution Demand Driven Distribution Er vandtab virkelig et problem? Globalt mister vi hver dag 45 millioner kubikmeter (drikkevand) på grund af lækager i forsyningsnettet - nok til at forsyne næsten 200 millioner

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER OVERVÅGNINGSSYTEM ENERGILØSNINGER Fjernovervågning på el-sikringer Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system Sådan virker din løsning Webbaseret adgang til etactica databasen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

INDEN EN ENKELT DRÅBE UDVIKLER SIG TIL EN OVERSVØMMELSE. START I GROHE SENSE BESKYTTER DIT HJEM MOD VAND. BRANCHEN FOR VANDSIKKERHED MED GROHE SENSE

INDEN EN ENKELT DRÅBE UDVIKLER SIG TIL EN OVERSVØMMELSE. START I GROHE SENSE BESKYTTER DIT HJEM MOD VAND. BRANCHEN FOR VANDSIKKERHED MED GROHE SENSE INDEN EN ENKELT DRÅBE UDVIKLER SIG TIL EN OVERSVØMMELSE. GROHE SENSE BESKYTTER DIT HJEM MOD VAND. START I BRANCHEN FOR VANDSIKKERHED MED GROHE SENSE HAV LØSNINGEN PÅ ET PROBLEM: GÅ IND I BRANCHEN FOR VANDSIKKERHED

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

MHS 2500 MANUAL - DANSK

MHS 2500 MANUAL - DANSK MHS 2500 MANUAL - DANSK ! ADVARSEL TIPVINKEL OVER 3 FORÅRSAGER FEJL I MÅLINGEN. Begrænset 3 vinkel 3 Kardanleddene er fabriksmonterede med belastningscellen. De skal under ingen omstændigheder drejes.

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark Beskrivelse 394m2 tagintegreret Batec solvarmeanlæg til brugsvand delt op med 155 m2 på vestsiden og 239m2 på østsiden. Projektering udført af: Ai gruppen øst as i samarbejde med Batec A/S. Bygning Type

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere