Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyringsmanual Projektpuljen og"

Transkript

1 Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen

2 Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA Puljen

3 Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en service- og interesseorganisation, som arbejder for at fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Siden sin oprettelse i 1940 har DUF arbejdet for at styrke unges vilkår og medbestemmelse og for, at unge gennem et aktivt foreningsliv tilegner sig demokratiske værdier som respekt for andre, samtale og dialog samt ansvar for hinanden. DUFs medlemmer DUF repræsenterer 71 landsdækkende danske børne- og ungdomsorganisationer og har omkring medlemmer, knap 5000 lokalforeninger og over frivillige. Knap halvdelen af den danske befolkning er eller har været medlem af en ungdomsorganisation, som DUF repræsenterer. DUFs medlemmer laver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge og beskæftiger sig med blandt andet ungdomspolitik, spejderarbejde, religion, miljø, ungdomsklubber, teater, udveksling og internationale projekter. Det gør DUF DUFs sekretariat har omkring 35 ansatte og ligger i København. Sekretariatet laver kurser for foreningsaktive, tilbyder rådgivning til medlemsorganisationerne, arbejder for børn og unges gode rammer i foreningslivet, støtter foreningernes internationale arbejde og varetager foreningslivets interesser over for politikere og myndigheder. Derudover uddeler DUF omkring 120 millioner kroner om året til sine medlemmer. Pengene kommer blandt andet fra danskernes tips- og lottospil, EU og ministerier, herunder Udenrigsministeriet. Ansvarlig: Henriette Laursen, Dansk Ungdoms Fællesråd Redaktion: Manualen blev udarbejdet af Kristoffer Anhøj som konsulent for Dansk Ungdoms Fællesråd i Redigeret i 2015 af Sidsel Koordt Vognsen og Vibeke Møller Thomsen, Dansk Ungdoms Fællesråd. Foto: Mikal Schlosser og Sanne Vils Axelsen Layout: grafiliokus.dk Tryk: Christensen Grafisk

4 Indhold sådan bruger i manualen budgetlægning...6 Sådan lægger I budget... 6 Budgettets opbygning... 7 Projektstøtte... 7 Revision... 8 Budgetmargin... 8 Administration Løn økonomistyring i projektet Kom godt fra start Lav en samarbejdskontrakt Kontakt revisor, når projektet er bevilget Separat bankkonto og udbetaling Overførsel af penge til jeres partnerorganisation Valutakurser vægtet gennemsnitskurs Statusrapport til DUF Økonomistyring i projektet Budgetlægning og ændring af budgetter God bogføringspraksis Bogføring af ungdomslederes udgifter Intern kontrol Regler for benyttelse af indkøbt inventar eller udstyr Ændringer i budgettet Omfordeling af penge mellem budgetposter Brug af budgetmargin Regnskab og afrapportering Rapportering og regnskabsaflæggelse til DUF Revision af regnskaber Krav til det reviderede regnskabs indhold Inventarliste og overdragelsesdokument Mistanke om korruption eller uregelmæssigheder Hvad forstår DUF ved korruption? Definition af mistanke og beviseligt bedrageri Forebyggelse af korruption og uredelig praksis Håndtering af ansvar og beviseligt bedrageri Ordliste Indeks... 38

5 Når unge samarbejder med unge i andre lande, er det præget af enormt meget engagement og motivation. Man er på bølgelængde med hinanden, og det giver en enorm følelse af ansvar. Hvis der skal ske grundlæggende forandringer, skal det komme fra unge. Ida Kirkegaard Mikkelsen, Det Danske Spejderkorps

6 sådan bruger i manualen Denne manual er en hjælp til at styre økonomien i projekter under DUFs Projektpulje og MENA Pulje. Manualen beskriver DUFs retningslinjer og krav, lige fra I lægger budgettet, til regnskabet udarbejdes. Det er vigtigt, at I igennem hele projektforløbet er opmærksomme på at efterleve DUFs retningslinjer og krav. På den måde sikrer I en ansvarlig styring af økonomien, og at I indsender de korrekte informationer til DUF om økonomien i jeres projekt. Når I får en bevilling, følger der et stort ansvar med. I skal håndtere et stort pengebeløb korrekt og sørge for, at både den danske organisation og partnerorganisationen kender DUFs krav og retningslinjer for forvaltning af midlerne. Det er derfor vigtigt, at I i fællesskab tager ansvar for at styre økonomien. Manualen er opbygget, så den følger den økonomicyklus, der normalt er i et projekt. Kapitel 1. Budgetlægning tager udgangspunkt i forberedelserne til et nyt projekt og beskriver, hvordan I lægger et godt budget. Kapitel 2. Økonomistyring i projektet beskriver, hvordan I styrer økonomien under projektforløbet. Kapitel 3. Regnskab og afrapportering beskriver, hvordan I udarbejder et regnskab, og hvordan I afrapporterer på projektet. Kapitel 4. Mistanke om uregelmæssigheder eller korruption forklarer, hvordan I skal forholde jer til økonomiske uregelmæssigheder og mistanke om misbrug af midler. Bagerst i manualen findes en ordliste og et indeks. I tillæg til manualen er der udarbejdet en række budget- og regnskabsskabeloner. Vær opmærksom på, at Kontakt DUF Ring til DUF på tlf Find DUFs internationale konsulenter på duf.dk hovedparten af skabelonerne er obligatoriske for jer at anvende i forbindelse med ansøgning og afrapportering på projekter fra Projektpuljen og MENA Puljen. Eksempelvis er det obligatorisk at anvende DUFs budgetskabelon og regnskabsskabeloner. Vær opmærksom på, at skabelonerne indimellem bliver revideret. Brug derfor altid de opdaterede skabeloner på DUFs hjemmeside. I er altid velkomne til at kontakte DUFs konsulenter, der kan svare på spørgsmål og rådgive jer via mail, telefon eller til et møde hos jer eller DUF. DUF kan blandt andet hjælpe jer med at: Læse budgetter igennem inden ansøgning og give faglige indspark Rådgive om forventningsafstemning mellem partnere Rådgive om praktisk økonomistyring Rådgive om afrapportering og regnskabsaflæggelse Rådgive om, hvad I kan gøre for at forebygge misbrug af midler og magt Værktøjskassen og manualer DUF har udarbejdet en række budget- og regnskabsskabeloner, som kan hjælpe jer i jeres projekt. Alle DUFs manualer og skabeloner findes på engelsk, så de kan bruges i samarbejde med jeres partnerorganisation. De kan bestilles og downloades fra DUFs hjemmeside. DUFs retningslinjer er jeres vigtigste redskab til at udvikle jeres projekt. Samtidig er DUFs værktøjskasse fuld af gode råd, som vi anbefaler jer at bruge, når I skal i gang med at udarbejde jeres projekt. DUFs guide til ungdomslederudveksling er et særligt redskab til jer, der overvejer at tilknytte ungdomsledere til jeres projekt. 5

7 1 budgetlægning Tjekliste Når I laver jeres budget, skal I huske at: Bruge DUFs budgetskabelon, som I finder på duf.dk Indhente priser i Danmark og i partnerlandet Uddybe alle mellemregningerne i budgettet Indhente tilbud hos revisor og informere revisoren om krav fra DUF og Udenrigsministeriet Indregne budgetmargin Indregne administrationsbidrag Dette kapitel handler om forberedelserne til et nyt projekt og beskriver, hvordan I lægger et realistisk budget. For at lægge et realistisk budget, hvor I får alle udgifterne med, er det nødvendigt at have gennemtænkt projektet fra start til slut. Sådan lægger I budget Når I forbereder jeres projekt, skal I lægge et budget for at skabe et overblik over, hvor mange penge der er behov for til at gennemføre projektet. Budgettet beskriver jeres forventninger til, hvad et projekts aktiviteter koster. Sørg for, at både den danske organisation og partnerorganisationen deltager aktivt i projektplanlægning og budgetlægningen. Det skaber fælles ejerskab for projektet fra start, og I opnår enighed og en fælles forståelse for, hvad pengene skal bruges til. Et eksempel på et budget Hvis I skal afholde en træning for en gruppe unge frivillige, er det vigtigt, at I på forhånd får et overblik over, hvad det vil koste at afholde workshoppen, så I er sikre på, at alle udgifter er dækket. Tænk over, hvor lang tid workshoppen varer, om der skal indgå mad og drikke, og om I skal leje et lokale eller hyre en underviser. Leje af lokale (2 dage á 400 kr.) = 800 kr. Underviser (2 dage á 600 kr.) = 1200 kr. Mad & drikke (20 deltagere x 50 kr. x 2 dage) = 2000 kr. Samlede udgifter for træning = 4000 kr. Teknisk set er det ikke så svært at lægge et budget. Kunsten består i at få alle udgifter i projektet med. 6

8 DUFs puljer giver ikke støtte til diæter, generel drift og køb af jord og fast ejendom. Se, hvilke udgifter puljerne dækker på side i retningslinjerne for Projektpuljen og MENA Puljen. Kontakt DUFs konsulenter, hvis I har spørgsmål til budgetlægning eller er i tvivl om prisniveauet i det land, hvor I ønsker at lave et projekt. Brug DUFs budgetskabelon Alle ansøgninger til Projektpuljen og MENA Puljen skal indeholde et budget. Det er obligatorisk at bruge DUFs budgetskabelon. Sørg for, at der er god sammenhæng mellem projektansøgningen og budgettet, og at de udgiftsposter, der indgår i budgettet, er omtalt i projektansøgningen. Få mellemregningerne med Husk at inkludere jeres mellemregninger i jeres detaljerede budget til DUF. Så kan Projektpuljeudvalget og MENA-udvalget bedre forstå, hvad I søger penge til. Derudover giver det jer også en fælles forståelse i partnerskabet om, hvad I har søgt penge til. Læg et realistisk budget Det er vigtigt at være realistisk omkring udgifterne i budgettet. Pas derfor på med hverken at over- eller underbudgettere med udgifterne. Vær opmærksom på, at I ikke behøver at søge om det maksimale beløb inden for en bestemt projekttype. Budgettets opbygning Det er vigtigt, at budgettet udarbejdes så overskueligt som muligt. Tænk på, at budgettet skal læses og kunne forstås af andre end dem, der har udarbejdet det. Det er en fordel at bruge partnerorganisationens viden om prisniveauet i hjemlandet. Det er samtidig vigtigt, at I undersøger priser. I kan for eksempel indhente tilbud fra mulige undervisere, butikker og udlejere, når I lægger budgettet. Hvis I har lavet et lignende projekt før, kan I bruge erfaringerne fra tidligere. Det kan give jer en idé om, hvilke udgifter der er forbundet med projektets aktiviteter. I kan også spørge andre til råds, der arbejder med lignende projektaktiviteter. DUFs budgetskabelon er opdelt i et hovedbudget og et detaljeret budget. Hovedbudgettet opsummerer de samlede hovedposter i budgettet, mens det detaljerede budget forklarer udgifterne til projektets aktiviteter i detaljer. På den måde skaber I overblik over økonomien, samtidig med at I får de detaljerede udregninger med. Hovedbudgettet er inddelt i fire hovedposter: Projektstøtte, revision, budgetmargin og administration. Det detaljerede budget refererer til hovedposten Projektstøtte og indeholder kun udgifter til projektets aktiviteter. I DUFs budgetskabelon har hver enkelt budgetpost et unikt nummer. Det gør budgettet lettere at overskue, og når budgettet skal diskuteres med andre, er det let at henvise til en given budgetpost i enten hovedbudgettet eller det detaljerede budget. Projektstøtte I hovedbudgetposten Projektstøtte indregnes alle de aktivitetsudgifter, der er direkte forbundet med projektet. Den danske organisations udgifter til projektbesøg er også en del af denne post. Søger I penge til indkøb af inventar eller udstyr som en computer eller lignende, er det vigtigt, at I grundigt forklarer, hvorfor udstyret er nødvendigt, og hvem der efter projektets afslutning skal overtage den indkøbte genstand. 7

9 I beslutter selv, hvordan I navngiver budgetposter under Projektstøtte. Aktiviteterne varierer fra projekt til projekt, og de budgetposter, som er angivet i budgetskabelonen, er eksempler på de oftest anvendte budgetposter. For at budgettet bliver overskueligt, accepterer DUF kun, at projektstøtten inddeles i maksimalt 10 budgetposter. I bør uddybe mellemregningerne i de enkelte budgetposter i det detaljerede budget. Der er intet maksimum for, hvor mange underposter I må have under hver budgetpost i det detaljerede budget. I kan ikke inkludere udgifter til aktiviteter, der ikke er beskrevet i ansøgningen. I kan for eksempel ikke lave en budgetpost til diverse aktiviteter i budgettet. Det forventes, at I har gennemtænkt projektet og undersøgt, hvilke udgifter der er forbundet med jeres projektaktiviteter, når I ansøger. budgettet udarbejdes. Tal gerne med den økonomiansvarlige i jeres organisation om, hvordan revisionen skal foregå, og om organisationens egen revisor skal benyttes. Afhængig af størrelsen på jeres bevilling gælder der forskellige regler for revision: For DUF-støttede projekter med bevillinger på under kr. er der ikke krav om ekstern revision. Det er tilstrækkeligt at få en intern revisor til at revidere regnskabet. Den interne revisor kan både være organisationens valgte interne revisor eller ansatte økonomiansvarlige, hvis denne person ikke står for bogføringen af projektets udgifter. Det er ikke muligt at aflønne jeres interne revisor, medmindre aflønning sker med midler fra administrationsposten. For DUF-støttede projekter med bevillinger på over kr. skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor. Når pengene bevilges, er de bevilget efter det budget, I har indsendt med ansøgningen. I kan derfor ikke indsætte nye budgetposter, efter at pengene til jeres projekt er bevilget. I begge tilfælde skal I underrette revisor om de krav, som DUF og Udenrigsministeriet stiller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsaflæggelse for projekter støttet af Projektpuljen og MENA Puljen. Revision Alle projektregnskaber skal revideres, og I skal derfor huske at indhente et tilbud på revision af projektet, når Der er forskellige tilgange til revision af regnskaber, og det afhænger af jeres projekt og partnerskab, hvad der fungerer bedst for jer. I kan læse mere om krav og tilgange til revision i kapitel 3. Et projekt forløber ikke altid som planlagt, og der kan opstå uforudsete udgifter, der gør, at budgettet må justeres undervejs. I kapitlet om økonomistyring kan I læse, hvordan I flytter beløb mellem de enkelte budgetposter. DUF anbefaler også, at I budgetterer med en budgetmargin til at dække uforudsete udgifter inden for rammen af projektansøgningen. Budgetmargin Et projekt forløber ikke altid som planlagt, og der kan ske uforudsete ting, der gør, at budgettet må justeres undervejs. DUF opfordrer derfor til, at I søger om budgetposten Budgetmargin på op til 5 procent af projektstøtten. Budgetmargin kan efter aftale med DUF anvendes under de enkelte hovedposter, hvis der er opstået uforudsete udgifter, prisstigninger eller kurssvingninger. 8

10 Budgeteksempel Hovedbudget for forundersøgelse i Malawi Budgeteksempel Detaljeret budget for forundersøgelse i Malawi Detailed Budget Budget in MWK Budget in DKK 10 Preparation - meetings in DK Foreign Currency DKK 11 Transport (63 kr. x 4 pers.) Food and drinks (55 kr. x 6 pers.) Sub total International and local transport Foreign Currency DKK 21 Train: Viborg <--> Cph. (855 kr. x 2 pers.) Fligth: Cph. <--> Lilongwe (6.493 kr. x 2 pers.) Local transportation Sub total Lodging Foreign Currency DKK 31 Lodge (140 kr. x 7 nights x 2 pers.) Sub total Food and drinks Foreign Currency DKK 41 Dinner (45 kr. x 7 days x 2 pers.) Lunch (30 kr. x 3 days x 2 pers.) Water (15 kr. x 7 days x 2 pers.) Sub total Visa Foreign Currency DKK 51 Visa (175kr. x 2 pers.) Sub total Vaccination and insurance Foreign Currency DKK 61 Insurance (221 kr. x 2. pers.) Malaria profylaxe (2 pers.) Yellow fever vaccine (114 kr. x 2. pers.) Diphteria vaccine (71 kr. x 2 pers.) Sub total Meetings and activities Foreign Currency DKK 71 Rent of meeting hall Snacks (5 kr. x 4 days x 12 pers.) Drinks (8 kr. x 4 days x 12 pers.) Lunch (30 kr. x 4 days x 12 pers.) Sub total Materials Foreign Currency DKK 81 Note pads, pens Local sim card Sub total Information activities Foreign Currency DKK 91 Presentation to Danish local group (train ticket 158 kr. x 2 pers.)

11 Bemærk, at budgetmargin ikke kan anvendes til at igangsætte projektaktiviteter, som ikke er en del af den godkendte projektansøgning. Husk, at I skal ansøge om at bruge budgetmargin hos DUFs konsulenter, inden projektperioden udløber. Ansøgningsskemaet findes på DUFs hjemmeside. Administration Når I søger om penge hos DUF, er det muligt at søge om et administrationsbidrag. Administrationsbidraget skal dække de administrative merudgifter, som I har i løbet af projektperioden, og som ikke dækkes af projektets andre budgetposter. I kan søge om op til 7 procent af subtotalen i hovedbudgettet til administrationsomkostninger. Når I aflægger regnskab, må administrationsudgiften ikke overstige 7 procent af den forbrugte subtotal. Samtidig må beløbet ikke overstige det administrationsbeløb, som er bevilget i ansøgningen. I budgetfasen beregnes administrationsbidraget af subtotalen I regnskabsfasen beregnes bidraget af det faktiske subtotalforbrug Administrationsbidraget skal dække generelle administrationsudgifter i den danske medlemsorganisation og i partnerorganisationen i forbindelse med bevillingen. Det er op til organisationerne selv at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles imellem de to organisationer. Projektregnskaber kan være en stor arbejdsbyrde at lægge på mindre organisationers økonomimedarbejdere og interne revisorer. I kan derfor altid ansøge om midler til at få en ekstern revisor til at revidere regnskabet. Det er ikke et krav, at I skal redegøre for eller dokumentere, hvordan administrationsbidraget tænkes anvendt, hverken i budget- eller regnskabsfasen. Husk dog, at det forbrugte beløb skal fremgå i det afsluttende regnskab såvel som i organisationens årsregnskab. I kan også indregne administrative udgifter, der knytter sig direkte til projektaktiviteterne under hovedbudgetposten Projektstøtte. Det kan for eksempel være udgifter hos partnerorganisationen til forberedelsesmøder, løbende planlægningsmøder, styregruppemøder og projektspecifik monitorering. Det kan også være større telefon- og internetudgifter eller større bankgebyrer i forbindelse med overførsler af projektmidler. Når I indregner administrative udgifter som en del af projektstøtten, skal disse udgifter altid dokumenteres med bilag i modsætning til administrationsbidraget. Løn Generelt støtter DUFs puljer hellere mennesker end mursten. Der kan i særlige tilfælde gives støtte til at dække lønudgifter i partnerorganisationen i udviklingslandene eller MENA-regionen, hvis arbejdsbyrden er større end det, man kan forlange af frivillige. I den slags tilfælde kan der bevilges løn til koordinering af projektets aktiviteter. Administrationsbidraget kan for eksempel dække kontorholdsudgifter, transport og møder for projektfrivillige, kontakt til DUF, budget- og regnskabsopgaver, rapportering, bankgebyrer og vekselgebyrer. Nogle organisationer vælger også at anvende en del af administrationsbidraget på at udvikle nye projekter eller sørge for, at ansatte og frivillige kender retningslinjerne for Projektpuljen og MENA Puljen. 10

12 Eksempel på udregning af administrationsbidrag: I budgetfasen: I regnskabsfasen: Hvis I søger støtte til at dække lønudgifter i jeres partnerorganisation, er det et krav, at I laver en grundig jobbeskrivelse, som tydeliggør den ansattes rolle og ansvarsområder. I kan også søge om støtte til at aflønne en træner, hvis I vil afholde en workshop eller en træning, som de frivillige ikke selv kan stå for. Eventuelle lønkroner i Danmark skal altid trækkes fra administrationsbidraget. Frivilligt arbejde udføres uden løn, og I kan ikke kompensere for tabt arbejdsfortjeneste. I kan dække de frivilliges transportudgifter, overnatning og mad i forbindelse med projektaktiviteterne. DUF finansierer rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med jeres projektaktiviteter. Det er for eksempel et krav, at I skal rejse på økonomiklasse, og i forbindelse med projektbesøg må indkvartering ikke overstige prisen for et almindeligt turistklassehotel. 11

13 2 økonomistyring i projektet Tjekliste Når projektet går i gang, skal I huske at: Oprette en separat bankkonto i Danmark og i partnerlandet til projektmidlerne Informere revisor om, at bevillingen er godkendt Afklare, hvilke forventninger revisor og den danske organisations økonomiansvarlige har til den løbende bogføring i Danmark og i partnerlandet Afklare, hvem der er ansvarlig for at styre projektets økonomi i den danske organisation og i partnerorganisationen Aftale retningslinjer for økonomistyring i overensstemmelse med DUFs krav Udarbejde og underskrive en samarbejdskontrakt (pilotprojekter og partnerskabsprojekter) og sende den til DUF Underskrive kontrakten med DUF og sende den til DUF Holde styr på økonomien undervejs i projektet og være opmærksom på, om I får brug for at justere budgettet Indsende en midtvejsstatus til DUF og deltage i et møde med DUFs konsulenter, hvis jeres partnerskabsprojekt varer længere end 1½ år Det er dejligt at få positivt svar på en ansøgning, så I kan komme i gang med jeres projekt. Når I får en bevilling, følger der også et stort ansvar med. I skal sørge for, at både den danske organisation og partnerorganisationen kender DUFs retningslinjer og krav til forvaltning af midlerne. Dette kapitel giver overblik over DUFs krav til forvaltning af midler og forslag til, hvordan I afstemmer forventninger til økonomistyring i partnerskabet og i fællesskab tager ansvar for at styre økonomien. krav til administration og implementering af projektet, som I er forpligtet til at opfylde overfor DUF og i sidste ende Udenrigsministeriet. Vær opmærksom på, at det er den danske organisation, der som medlem af DUF påtager sig det fulde juridiske og økonomiske ansvar for projektmidlerne, og for at de bliver anvendt korrekt. Den danske organisation har derfor både ansvaret for de penge, der sendes videre til partnerorganisationen, og for de penge, der bruges i Danmark. Hvem har ansvaret? Når pengene til jeres projekt er bevilget af DUF, skal I underskrive en kontrakt med DUF og sætte jer ind i de 12

14 Når I underskriver kontrakten, forpligter I jer på: At implementere projektet i overensstemmelse med den bevilgede ansøgning og at leve op til DUFs retningslinjer og antikorruptionskodeks, Udenrigsministeriets revisionsinstruks og de krav, der optræder i denne økonomistyringsmanual DUF anbefaler, at I snakker samarbejdskontrakten grundigt igennem i partnerskabet. På den måde sørger I for at forventningsafstemme om ansvar og forpligtelser fra start. Løbende at holde jer orienteret om eventuelle ændringer af retningslinjerne på DUFs hjemmeside Kom godt fra start Lav en samarbejdskontrakt Hvis jeres partnerorganisation skal være ansvarlig for dele af bevillingen, er I forpligtet til at udarbejde en samarbejdskontrakt, som beskriver den danske organisations og partnerorganisationens finansielle ansvarsområder og forpligtelser. Det er et krav, at I udarbejder en samarbejdskontrakt i forbindelse med pilotprojekter og partnerskabsprojekter, hvor der overføres midler til partnerorganisationen. DUF har udarbejdet et format for en samarbejdskontrakt, som I vil få tilsendt sammen med en bevillingsskrivelse og et kontraktudkast, hvis det er relevant for den projekttype, I har fået bevilget penge til. At sørge for, at partnerorganisationen er bekendt med og lever op til de samme krav og retningslinjer Samarbejdskontrakten skal udfyldes og sendes til DUF, inden jeres bevilling kan komme til udbetaling. Det er derfor vigtigt, at ledelsen i den danske organisation er klar over, at organisationen er ansvarlig for de bevilgede projektmidler. Kontakt DUFs konsulenter for at høre mere om ansvar. Kontakt revisor, når projektet er bevilget Når pengene til jeres projekt er bevilget, skal I huske at kontakte den revisor, som I har brugt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, og fortælle, at I har modtaget bevillingen fra Projektpuljen eller MENA Puljen. Det er revisors opgave at sikre, at bevillingen bliver forvaltet forsvarligt af den danske organisation. Separat bankkonto og udbetaling Når I har underskrevet kontrakten med DUF og samarbejdskontrakten med jeres partner, hvis det er relevant, skal I sende den til DUF. Herefter udbetaler DUF bevillingen til den danske organisation. Den danske organisation får 80 procent af bevillingen udbetalt fra DUF ved projektets start. De resterende forbrugte midler af bevillingen bliver først udbetalt, når det endelige projektregnskab er afleveret og godkendt hos DUF. Udenrigsministeriets revisionsinstruks Som dansk organisation er I ansvarlige for, at revisoren og jeres partner er bekendt med revisionsinstruksen, som Udenrigsministeriet har fastsat, og som jeres bevilling er underlagt. Instruksen har titlen Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer og er tilgængelig på dansk, engelsk, fransk og spansk på DUFs hjemmeside. 13

15 Det er ikke altid let at åbne en ny bankkonto, og der kan være regler og gebyrer i hvert enkelt land, som I skal være opmærksomme på. Afsæt derfor god tid til at få dette i stand og kontakt DUF, hvis der er store udfordringer med at åbne en separat bankkonto. For bevillinger på kr. og derunder bliver den fulde bevilling udbetalt, når DUF har modtaget den underskrevne kontrakt. DUF kræver, at I opretter en separat bankkonto kun til projektets midler. På den måde sikrer I, at der ikke sker en sammenblanding af organisationens og projektets midler. Der skal oprettes en separat bankkonto både i Danmark og i samarbejdslandet. Overførsel af penge til jeres partnerorganisation Der er flere måder at overføre projektmidler til partnerorganisationen. DUF anbefaler, at I overfører penge mellem to pengeinstitutter. Vær opmærksom på, at der kan være betydelige gebyrer for pengeoverførsler, og i nogle lande kan det være forbundet med skatter eller afgifter at modtage valuta fra udlandet. Husk at regne de udgifter med, når I lægger jeres budget. Skal der overføres mindre beløb hurtigt, kan en alternativ løsning være at overføre penge via pengeoverførselsbureauer som Western Union og Moneygram, der har mange agenter rundt omkring i verden. Det er ofte markant dyrere end bankoverførsler. Hvis I vælger at bruge pengeoverførselsbureauer, skal I være sikre på, at der er klare procedurer i partnerskabet om, hvem der modtager pengene, og hvordan I sikrer intern kontrol. Pengeoverførselsbureauer kan bruges ved mindre beløb, men DUF anbefaler, at I kun bruger store anerkendte pengeinstitutter, når det gælder større beløb. I nogle projekter medbringer repræsentanter fra den danske organisation kontanter, når projektets aktiviteter skal gennemføres. Vær opmærksom på, at de fleste lande har regler for, hvor store kontantbeløb det er tilladt at indføre og udføre. Når I rejser med store kontantbeløb, risikerer I også at blive udsat for tyveri. Det vil typisk være den rejsendes egen forsikring, som kan dække eventuelt tyveri. Der er dog mange forsikringer, som ikke dækker tyveri af kontanter. Det er vigtigt at huske på, at det kan være en voldsom oplevelse at blive udsat for tyveri. I skal derfor tænke jer godt om, inden I beslutter jer for at medbringe kontante pengebeløb. Valutakurser vægtet gennemsnitskurs Når DUF udbetaler penge til et projekt, udbetales pengene altid i danske kroner. Pengene skal derfor veksles til en anden valuta, når I overfører penge til partnerorganisationen. Kursen på valuta vil højst sandsynligt Sådan udregner I en vægtet gennemsnitskurs Eksemplet antager, at I har overført midler til en partnerorganisation i Malawi tre gange i løbet af et projekt: Den 15/ overførte I kr. til kurs 71,68, som omvekslet i malawiske kwacha blev til MWK Den 15/ overførte I kr. til kurs 70,00, som omvekslet i lokal valuta blev til MWK Den 23/ overførte I kr. til kurs 68,79, som omvekslet i lokal valuta blev til MWK Alt i alt har I altså overført kr., som omvekslet i lokal valuta er blevet til MWK. Den vægtede gennemsnitskurs er derfor: / = 70,07. Det vil sige, at 1 DKK svarer til 70,07 MWK. 14

16 ændre sig i løbet af projektperioden. Der vil ofte være forskel på det beløb, I har budgetteret med, og det reelle forbrug, efterhånden som der overføres penge til forskellige kurser. Derudover kan det også være svært at sige, hvilken kurs der gælder for hvert enkelt varekøb. Når I laver jeres regnskab, skal I tage højde for de svingninger i valutakurs, der har været i løbet af projektet. Det gør I ved at benytte en vægtet gennemsnitskurs, der udregnes ved afslutningen af projektperioden. Det er en god ide at holde øje med kursudsving i løbet af projektperioden. Hvis der er store kursudsving, kan det være nødvendigt at vurdere, om budgettet holder og eventuelt lave budgetomlægninger. Statusrapport til DUF Partnerskabsprojekter, der varer længere end 1½ år, skal indsende en midtvejsstatus til DUF og deltage i et møde med DUFs konsulenter. Skemaer til midtvejsstatus findes på DUFs hjemmeside. Økonomistyring i projektet DUF anbefaler, at I ved projektets start afstemmer forventninger i partnerskabet og aftaler, hvordan I styrer økonomien i projektet. Det vil være en fordel, hvis I sammen orienterer jer i de finansielle retningslinjer og procedurer i jeres organisationer. I skal samtidig sørge for, at I lever op til Udenrigsministeriets revisionsinstruks, DUFs antikorruptionskodeks, DUFs økonomistyringsmanual og retningslinjerne for Projektpuljen og MENA Puljen. De nævnte dokumenter findes på DUFs hjemmeside. DUF anbefaler, at I sammen med jeres partner aftaler et sæt finansielle retningslinjer for økonomistyringen. Retningslinjerne bør tilpasses jeres enkelte organisationer og det konkrete projekt, men husk, at I skal forholde jer til DUFs krav og anbefalinger på følgende områder: Budgetlægning og ændring af budgetter Bogføring og regnskab Interne kontroller Økonomistyring og løbende statusrapporter Regler for benyttelse af udstyr Korruptionshåndtering Regnskabsaflæggelse Budgetlægning og ændring af budgetter Projektets budget og større budgetrevisioner bør godkendes af organisationernes ledelse og bestyrelse. DUF anbefaler, at I aftaler, hvor store ændringer den daglige ledelse selv kan træffe beslutninger om, og hvornår og hvordan organisationens bestyrelse skal inddrages. God bogføringspraksis I bør aftale og nedskrive, hvem der er ansvarlig for den praktiske bogføring i projektet. I skal sørge for, at der er klare retningslinjer for, hvordan bilag bogføres i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Aftal også, hvor ofte bogføringen opdateres, og hvornår regnskabet afstemmes med kontoudtog fra banken. Husk kvitteringen! I henhold til god bogførings- og regnskabskik skal I kunne dokumentere, hvordan alle pengene i projektet er blevet brugt. Derfor skal der være bilag på alle de udgifter, I har haft. Hver gang I køber noget, skal kvitteringen gemmes. Hver gang I tager toget, skal billetten gemmes, og hver gang I udbetaler et honorar, skal personen, som har fået honoraret, udarbejde en faktura til jer. I flere lande er det svært at få en kvittering. Hvis I handler på en markedsplads eller tager lokale transportmidler, vil I typisk ikke få en kvittering. DUF anbefaler, at I bruger kvitteringsblokke eller tro og love-erklæringer. 15

17 Kvitteringsblok Hvis det ikke er muligt at få en kvittering på en købt vare eller tjeneste, kan I anvende en fortrykt kvittering eller udarbejde en kvittering på stedet. Af kvitteringen skal det fremgå: Hvilken vare I har købt Varens pris Dato En underskrift fra den person, som har solgt jer varen I kan købe kvitteringsblokke hos boghandlere i Danmark og i udlandet. Alternativt kan I selv lave en skabelon og medbringe en stak kopier. Tro og love-erklæring Hvis I mister en kvittering eller glemmer at få en kvittering for en vare, kan I udarbejde en tro og loveerklæring (solemn declaration). Erklæringen skal indeholde information om, hvilken vare I har købt, til hvilken pris og dato. Derudover skal der være underskrifter både fra den person, som har haft udgiften, og en økonomiansvarlig fra organisationen. Solemn Declaration (Tro og love-erklæring) Name of organisation: Address: City: Date: Hvis I tager på projektbesøg, kan det være en idé at printe nogle tro og love- erklæringer, som let kan udfyldes undervejs på rejsen. Expense FOR: AMOUNT: En tro og love-erklæring er en nødløsning. Forhør jer inden projektets start hos organisationens revisor, om tro og love-erklæringer kan godkendes, og om der er en grænse for, hvor store beløb det må dreje sig om. Total We hereby solemnly declare that the expense noted above, has been spent according to the budget approved by DUF in relation to project id: Name: Position: Signature: Name: Position: En tro og love-erklæring kan se sådan ud: Signature: 16

18 Husk at aftale med jeres revisor ved projektets start, hvilke former for kvitteringer og tro og love-erklæringer der kan godkendes i regnskabet. Registrering af bilag De enkelte bilag skal registreres i overensstemmelse med projektets budgetposter. Bilag, der hører til projektets forberedelse under budgetpost 10: Forberedelse, skal derfor registreres under regnskabspost 10: Forberedelse. Regnskabsskabeloner DUF har udviklet regnskabsskabeloner i Excel baseret på DUFs budgetskabelon. I kan bruge skabelonerne til at registrere bilag og holde styr på økonomien under projektforløbet. I kan finde de senest opdaterede regnskabsskabeloner og en vejledning i at bruge dem på DUFs hjemmeside. Registreringen af de enkelte bilag gøres nemmest i et Excel-regnskabsark på computeren eller i et regnskabsprogram. I de længerevarende projekter skal I være opmærksomme på, at I nemt kan ende med flere tusinde bilag. Det er derfor vigtigt, at I fra projektets start husker at notere hvert enkelt bilag kronologisk med unikke numre og sørger for, at de er dateret. Desuden bør I have klare nedskrevne aftaler om, hvem der samler, registrerer og godkender alle bilagene. Bogføring af ungdomslederes udgifter For ungdomsledere gælder der særlige forhold omkring indsamling af bilag. Det er ikke nødvendigt for ungdomslederne at indsamle bilag for lommepenge og madpenge, når de danske og udenlandske ungdomsledere er hos partnerorganisationen i udlandet. Ungdomslederne kan i stedet kvittere for, at de har modtaget et samlet beløb til at dække udgifterne til mad og lommepenge. Ungdomsledernes madpenge og lommepenge er ikke løn, men betragtes som diæter og er således skattefrie i Danmark. Diæter kan dog være skattepligtige i Danmark, hvis bopæl og arbejdssted er tæt på hinanden. I skal selv være opmærksomme på at undersøge skatteforhold i og uden for Danmark. Madpenge og lommepenge udregnes i forhold til Moderniseringsstyrelsens satser for diæter. Læs om satserne for lommepenge og madpenge i dokumentet Satser for ungdomslederophold på DUFs hjemmeside, som opdateres løbende. Økonomistyring og løbende økonomirapporter Det er vigtigt, at I i fællesskab styrer økonomien og holder overblik over forbruget i jeres projekt. Det er en god idé, at I udarbejder og følger en aktivitetskalender, hvor de forskellige deadlines for de økonomiske aspekter omkring projektet fremgår. I kan registrere bilag i en kassebog eller i et registreringsark, der svarer til dette. Husk at give hvert bilag et unikt nummer og en selvforklarende tekst. 17

19 Når projektplanen rammer virkeligheden, bliver I ofte nødt til at justere jeres planer. Derfor er det vigtigt at have gode systemer til at styre økonomien og håndtere ændringer undervejs. DUF anbefaler, at den danske organisation overfører penge til partnerorganisationen i mindre portioner, og at I sammen følger op på, hvordan pengene er brugt. Det sikrer gennemsigtighed og en fælles forståelse. For at I har et fælles grundlag at styre økonomien ud fra, er det vigtigt, at partnerorganisationen løbende sender økonomirapporter, der giver overblik over forbruget. Det er vigtigt, at der følger kommentarer med til det løbende regnskab, og at I snakker om budgetafvigelser, årsager hertil og eventuelle tiltag i den forbindelse. DUF anbefaler, at I ved projektets start aftaler en plan for projektets økonomistyring. Aftal datoer for løbende rapportering, økonomistyringsmøder og afsluttende rapportering og regnskab. Intern kontrol Den danske organisation er ansvarlig for de projektmidler, der er udbetalt fra DUF. Derfor skal I sikre jer, at de økonomiske forretningsgange i partnerskabet er betryggende, og at der er et velfungerende internt kontrolsystem. Det handler også om at beskytte jeres økonomiansvarlige, så de ikke mistænkes for at misbruge midler eller fristes til at være uærlige. Regelmæssige økonomirapporter kan hjælpe jer med at følge udviklingen i projektet og forbruget af penge. DUF anbefaler, at I afstemmer indtægter og udgifter på månedsbasis og rapporterer på forbruget kvartalsvist. Partnerorganisationen skal desuden løbende sende projektets udgiftsbilag til den danske medlemsorganisation. Det kan enten være i form af scannede kopier eller i papirversion. Aftal ved projektets start med den danske organisations revisor, om I skal have de originale bilag til regnskabet, eller om en scannet version er tilstrækkelig. DUF anbefaler, at partnerorganisationen forud for nye overførsler laver et budgetoverslag for, hvor mange penge der skal overføres i næste omgang, og redegør for, hvilke aktiviteter pengene skal bruges til. Brug økonomirapporterne til at vurdere, om det vil blive nødvendigt at ændre i budgettet eller projektplanen. Husk, at DUF skal godkende eventuelle budgetændringer. DUF anbefaler, at der er nedskrevne regler om fordeling af ansvar, beslutningskompetence og arbejdsbeskrivelser for ansatte og frivillige, så der er gennemsigtighed i økonomistyringen. Sørg for, at værdier håndteres sikkert, at bogføring kontrolleres og afstemmes jævnligt, at regnskaberne er opdaterede og fejlfrie, og at der er et forsvarligt internt kontrolsystem, der kan fange fejl og forebygge misbrug af midler. Der skal være mindst to personer tilknyttet økonomistyringen for at sikre, at projektmidlerne bliver brugt korrekt. Den person, der autoriserer og godkender udgifter, må ikke være den samme, som står for bogføring og regnskab. DUF anbefaler, at I har en nedskrevet politik om, hvem der kan autorisere og godkende udgifter af forskellig art og størrelse. I mange organisationer vil en projektleder selv kunne autorisere betaling af mindre udgifter, men skal have ledelsens godkendelse til større udgifter. Husk at udføre bankafstemning og kasseafstemning jævnligt, så I sikrer jer, at bogføringen sker korrekt. En bankafstemning udføres ved at sammenligne kontoudtoget fra banken med kassebogen i bogføringssystemet. 18

20 Gode råd til håndtering af kontantbeløb DUF anbefaler, at I har klare aftaler for, hvordan kontante penge skal håndteres, så I undgår fejl i bogføringen, og at penge går tabt eller bliver stjålet. Hold projektets midler adskilt fra organisationens øvrige midler. Når I håndterer kontanter i projektet, er det en god idé at holde dem adskilt fra organisationens øvrige kontante midler, så der ikke opstår forvirring. Husk kvitteringen! Sørg altid for at få en kvittering for penge, der er givet ud. Hold styr på bogføringen af indtægter og udgifter i en kassebog eller i et Excel-ark. Aftal regler for udlæg og for afregning. Når I giver udlæg til, at ansatte eller frivillige kan købe ting på organisationens vegne, skal der kvitteres for udlægget og aftales, hvornår og hvordan udlægget skal afregnes. Begræns adgangen til kontantbeholdningen. Sørg for, at kun den økonomiansvarlige har nøgler til en pengekasse, et pengeskab eller det kontor, hvor I opbevarer kontanter til projektets aktiviteter. Sæt kontantbeløb i banken. Hvis I har store pengebeløb liggende, kan I være et oplagt mål for tyveri. Samtidig kan det friste folk til at låne af pengene. Hvis der er behov for det, kan I lave aftaler for, hvornår organisationen må modtage større kontantbeløb. Det kan for eksempel være svært at nå i banken fredag eftermiddag. Aftal regler for hævning af penge i banken. I samarbejde med jeres bank kan I aftale, hvem der har adgang til at kunne hæve på projektets konto og hvordan. I kan for eksempel aftale, at der skal foreligge en underskrift fra en tegningsberettiget person og fra den person, som hæver beløbet i banken. Nogle banker har en sms-ordning, hvor der sendes en sms-besked til en ansvarlig person fra organisationen, hver gang der bliver hævet et beløb på projektets bankkonto. I skal sikre jer, at alle indtægter og udgifter er gengivet begge steder med samme beløb og samme sum. En kasseafstemning for kontantbeholdning udføres på samme vis. DUF anbefaler, at det sker en gang om måneden, og at kasseafstemningen kontrolleres af en person, der ikke har lavet afstemningen. Regler for benyttelse af indkøbt inventar eller udstyr I kan i nogle tilfælde indkøbe udstyr og inventar til projektet. Det er en god idé at nedskrive, om og i så fald hvordan disse ting må benyttes privat. Ved projektets afslutning skal I lave en inventarliste og et overdragelsesdokument for indkøbt udstyr og inventar, hvis beløbet overstiger statens grænse for småanskaffelser. I 2015 er beløbet kr. pr. småanskaffelse. Læs mere herom i kapitel 3. DUF har udarbejdet en Excel-skabelon, som gør det nemt at holde regnskab på rejser. Skabelonen kan håndtere, at op til fire personer rejser sammen og betaler undervejs i danske kroner, dollars, euro og tre valgfrie valutaer. Skabelonen er opbygget således, at man altid kan se, hvor meget der er brugt i danske kroner. Find skabelonen på DUFs hjemmeside. 19

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Pr. 16/1 2012 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Uanset hvilket tilskud, der søges, starter man sådan her: 1. På PBUs hjemmeside www.pbuf.dk går du ind

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a t i o n s - og B o l i g m i n i s t e r i e t

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a t i o n s - og B o l i g m i n i s t e r i e t U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a t i o n s - og B o l i g m i n i s t e r i e t Esbjerg Kommune Jørgen Brun Torvegade 74 6700 Esbjerg Udlændinge-. Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere