Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 131. årgang. 2012-04-25 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DK-Lite Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Broders (730) Indehaver: Jakob Christiansen, Ternevænget 13, 2791 Dragør, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Black Hound (730) Indehaver: MAC Y A/S, Søndergade 52, Frederiks, 7470 Karup J, (511) Klasse 32: Øl. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Engroshandel med vin og spiritus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Modularum (730) Indehaver: Claus Nielsen, Ekkodal 9, 2770 Kastrup, (511) Klasse 35: Detailhandelsmæssige formål (Præsentation af varer på kommunikationsmedier til -); Præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål, detail- og engroshandel med køkken- og møbelmoduler. (511) Klasse 42: Formgivning [industriel design]; Design (Industriel -); Industriel design, herunder design af køkken- og møbelmoduler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WTPC (730) Indehaver: NOREQACTA A/S, Industrivej 9, 5260 Odense S, (740/750) Fuldmægtig: Kielberg Advokater A/S, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; salgsautomater. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser); polstrings- og stopningsmaterialer (dog ikke af gummi eller af plastic); uforarbejdet tekstilfibermateriale. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (730) Indehaver: STOK EMBALLAGE K/S, Erik Stoks Allé 4, 5550 Langeskov, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS ADVOKATER P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), så som bølgepapemballage og pa-pirsække, plasticmateriale til emballeringsbrug, herunder plastfolier, specielemballager, forsendelsesemballage, tape, plastemballage, affaldssække og plast. (511) Klasse 35: Detail eller engroshandel med emballage og emballeringsmaskiner. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, lageropbevaring, logistikløsninger indenfor transport og opbevaring. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YALE DOORMAN (730) Indehaver: RUKO A/S, Marielundvej 20, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 06: Låse af metal (ikke elektriske); nøgler, råemner til nøgler; låse og greb til døre og vinduer, ikke lektriske; beslag af metal til døre og vinduer; dørgreb af metal; dørcylindere; forstærkede låse og dørgreb, af metal; mekaniske dørgreb, ikke elektriske, af metal; smæklåse; dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikkeindeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Elektriske eller elektroniske dør- og vinduesåbnere/lukkere. (511) Klasse 09: Elektriske eller elektroniske låse til døre og vinduer; digitale låse; elektromekaniske dørhåndtag, elektromekaniske låse; elektroniske tastaturer; numerisk fjernbetjeningstastatur; fjernbetjente låse; elektronisk udstyr til adgangskontrol af døre og vinduer; dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Dørgreb, ikke af metal; beslag, ikke af metal til døre og vinduer; forstærkede låse, ikke elektriske og ikke af metal; forstærkede dørgreb, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ENERGI FYN HOLDING A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, (511) Klasse 04: Elektricitet; Elektrisk energi. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed; installationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; Elektricitetsdistribution. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er i mørkegrøn - pantone

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dansk Autohjælp (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSK AUTOHJÆLP A/S, Torsøvej 2, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (500) Bemærkninger: Registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUMANLEGAL (730) Indehaver: Fredericia Advokaterne I/S, Høgevej 4, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 45: Advokatbistand og juridisk rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Chainbox ApS (730) Indehaver: CHAINBOX ApS, Ny Vestergade 7, 1471 København K, (511) Klasse 09: Computersoftware vedrørende integration mellem ERP-system, onlinebutik og CMS. (511) Klasse 42: Rådgivning om computersoftware, der vedrører integration mellem ERP-system, onlinebutik og CMS. (730) Indehaver: Kelds Pølser og Udlejning v/keld Nielsen, Lundborgvej 5, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen I/S, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, pølser, ristede løg, agurkesalat. (511) Klasse 30: Brød, sennep, ketchup (sovser), remoulade. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende drift af pølsevogne og grillbarer. (511) Klasse 41: Udlejning af hoppeborge og jukebokse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder fra pølsevogne og grillbarer; midlertidig indkvartering; udlejning af pølsevogne, telte, popcornmaskiner, softice maskiner, slush ice-maskiner, appelsinpressemaskiner, grills, pølsemaskiner, køkkenmaskiner; udlejning af borde og stole, duge og servietter; udlejning af service, herunder bestik, tagetøj, tallerkner, glas, skåle og fade, karafler, kander, termokander, salt og peber sæt, sukker og fløde sæt, lysestager og askebægre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOU'RE ON (730) Indehaver: GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 35: Præsentation af apparater til telefoni og kommunikation i brochure og online på et computernetværk til detailhandelsmæssige formal. (730) Indehaver: Susanne Bülow, Skovriddergårdsvej 39, 2830 Virum, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 41: Undervisning vedrørende sundhed og forebyggelse af sygdomme. (511) Klasse 44: Rådgivning og vejledning vedrørende sundhed og forebyggelse af sygdomme. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 724

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARAVAN (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDISK COMPANY A/S, Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstilet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke; rygsække, køjesække, tasker, paktasker og saddeltasker. (511) Klasse 20: Soveposer, også til camping. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WYWALLET (730) Indehaver: 4T Sverige AB, Norrtullsgatan 6, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Brann AB, Box 12246, Stockholm, Sverige (511) Klasse 09: Tele-, data- og radiokommunikationsudstyr og -anordninger; computerprogrammer til behandling af betalinger via mobiltelefon, computernetværk og internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; kontortjenester; levering af forretningsoplysninger, herunder sådanne via mobiltelefon, computernetværk og internettet; administration af loyalitets- og belønningsordninger. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; betalingsformidling; Betalingstjenester, herunder elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengepungstjenester (betalingstjenester), elektroniske betalingstjenester via mobiltelefon, computernetværk og internettet, elektroniske betalingstjenester med NFC-kommunikation (Near Field Communication), fjernbetalingstjenester, betalingstjenester i forbindelse med elektronisk handel, herunder behandling af betalinger for køb af varer og tjenesteydelser via mobiltelefon, computernetværk og internettet; betalingsservice og administration af betalinger, herunder behandling af betalinger i forbindelse med kreditkort, bank- eller girooverførsel samt betalinger via websteder; tilvejebringelse af betalingskontoer, herunder elektroniske pengekonton online (elektronisk pengepungskonto), til elektroniske betalingstjenester og overførslerstjenester via mobiltelefon, computernetværk og internettet; pengeoverførsler, herunder elektroniske pengeoverfrsler, herunder via mobiltelefon, computernetværk og internettet samt tilvejebringelse af tjenesteydelser for elektroniske pengeoverførsler mellem privatpersoner; finansiel virksomhed i forbindelse med indskud og hævning af penge, styring af finansielle transaktioner, likviditetsstyring, finansiel virksomhed via mobiltelefon, computernetværk og internettet; finansiel virksomhed til støtte for detailhandelsvirksomhed, tilvejebragt via direkte tilslutning, via elektroniske net og via den mobile telekommunikationshjælpemidler, herunder betaling via trådløse enheder; bekræftelse og autorisation til betalingstransaktioner og verificering; tjenesteydelser i forbindelse med debet- og kreditkort udbudt ved hjælp af kommunikations- og telekommunikationsudstyr; behandling af kredit- og debettransaktioner via en telefon- og telekommunikationsforbindelse; elektroniske overførsler af penge og betalingsservice ved anvendelse af et forudbetalt kort via trådløse kommunikationsnetværk, computernetværk og internettet; informationsvirksomhed om finansiel og valutarisk virksomhed, herunder informationsvirksomhed om elektroniske betalinger. (511) Klasse 38: Tele-, data- og radiokommunikation, herunder kommunikation via mobiltelefon, computernetværk og internettet; informationsvirksomhed om tele-, data- og radiokommunikation; transmission af meddelelser via elektroniske medier; tjenesteydelser i forbindelse med transmission og udbydelse af information fra en computerlagret databank eller via internettet inden for finansiel virksomhed; NFC-kommunikation (Near Field Communication). (730) Indehaver: 4T Sverige AB, Norrtullsgatan 6, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Brann AB, Box 12246, Stockholm, Sverige (511) Klasse 09: Tele-, data- og radiokommunikationsudstyr og -anordninger; computerprogrammer til behandling af betalinger via mobiltelefon, computernetværk og internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; kontortjenester; levering af forretningsoplysninger, herunder sådanne via mobiltelefon, computernetværk og internettet; administration af loyalitets- og belønningsordninger. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; betalingsformidling; Betalingstjenester, herunder elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengepungstjenester (betalingstjenester), elektroniske betalingstjenester via mobiltelefon, computernetværk og internettet, elektroniske betalingstjenester med NFC-kommunikation (Near Field Communication), fjernbetalingstjenester, betalingstjenester i forbindelse med elektronisk handel, herunder behandling af betalinger for køb af varer og tjenesteydelser via mobiltelefon, computernetværk og internettet; betalingsservice og administration af betalinger, herunder behandling af betalinger i forbindelse med kreditkort, bank- eller girooverførsel samt betalinger via websteder; tilvejebringelse af betalingskontoer, herunder elektroniske pengekonto online (elektronisk pengepungskonto), til elektroniske betalingstjenester og overførslerstjenester via mobiltelefon, computernetværk og internettet; pengeoverførsler, herunder elektroniske pengeoverførsler, herunder via mobiltelefon, computernetværk og internettet samt tilvejebringelse af tjenesteydelser for elektroniske pengeoverførsler mellem privatpersoner; finansiel virksomhed i forbindelse med indskud og hævning af penge, styring af finansielle transaktioner, likviditetsstyring, finansiel virksomhed via mobiltelefon, computernetværk og internettet; finansiel virksomhed til støtte for detailhandelsvirksomhed, tilvejebragt via direkte tilslutning, via elektroniske net og via den mobile telekommunikationshjælpemidler, herunder betaling via trådløse enheder; bekræftelse og autorisation til betalingstransaktioner og verificering; tjenesteydelser i forbindelse med debit- og kreditkort udbudt ved hjælp af kommunikations- og telekommunikationsudstyr; behandling af kredit- og debittransaktioner via en telefon- og telekommunikationsforbindelse; elektroniske overførsler af penge og betalingsservice ved anvendelse af et forudbetalt kort via trådløse kommunikationsnetværk, computernetværk og internettet; informationsvirksomhed om finansiel og valutarisk virksomhed, herunder informationsvirksomhed om elektroniske betalinger. (511) Klasse 38: Tele-, data- og radiokommunikation, herunder kommunikation via mobiltelefon, computernetværk og internettet; informationsvirksomhed om tele-, data- og radiokommunikation; transmission af meddelelser via elektroniske medier; tjenesteydelser i forbindelse med transmission og udbydelse af information fra en computerlagret databank eller via internettet inden for finansiel virksomhed; NFC-kommunikation (Near Field Communication). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MADS HEINDORF JEWELLERY (730) Indehaver: Heindorf v/mads Heindorf, Gothersgade 105, 1123 København K, (511) Klasse 06: Statuer og statuetter af uædelt metal. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, perler, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Tegninger, tegneserier, bøger, malerier, midlertidige, ikkepermanente tatoveringer, statuer og statuetter af papmache. (511) Klasse 40: Gravering, guldsmedevirksomhed. 725

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Business Centrum (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDEA EJENDOMSINVESTERING A/S, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup, (511) Klasse 36: Køb og salg af fast ejendom for andre; udlejning af fast ejendom; finansiel virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; ejendomsadministration; formueforvaltning. (511) Klasse 42: Teknisk projektudvikling af fast ejendom; arkitektonisk rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Recommended By I/S, Skanderborgvej 249 st.tv, 8260 Viby J, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.fodtøj til børn og voksne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKUMRING (730) Indehaver: LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S, Oensvej 28, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Brød, konditorivarer, mel og næringsmidler af korn, gær og bagepulver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLÁUDIA (730) Indehaver: Editora Abril S.A., Avenida das Nações Unidas, Andar-Bairro:, Pinheiros São Paolo , Brasilien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Blade. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret EU (730) Indehaver: P7S1 Broadcasting Europe B.V., Radarweg 60, NL-1043 NT Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Cd'er, Cd-roms, dvd'er og andre digitale databærere; elektroniske og digitale publikationer, også på databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf, ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, herunder bøger, aviser, tidsskrifter, guidebøger, programmer, brochurer, foldere og andre publikationer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 28: Spil, legetøj; elektroniske spil, dog ikke spil, der kan anvendes sammen med fjernsynsapparater; sportsartikler ikke indeholdt i andre klasser; kort til spil. (511) Klasse 35: Annonceformidling og annonce- og reklamevirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger for andre; reklameomdeling; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved forretningsadministration, nemlig tilrettelæggelse og styring af databaser, blandt andet i forbindelse med forlystelsesbranchen, underholdning, radio- og fjernsynsprogrammer, film, transport, trafik, rejser og vejr; arrangering af udstillinger til erhvervs- eller reklameformål; auktionsvirksomhed, tvangsauktioner; forretningsmæssige oplysninger; markedsforskning, - undersøgelse og -analyse; opinionsundersøgelser; kopiering af dokumenter; ovennævnte tjenesteydelser også leveret via radio, tv, teletekst, internettet eller andre netværk, også elektroniske. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder holdingselskabsvirksomhed; skatte- og afgiftsanliggender; valutarisk virksomhed; finansieringsvirksomhed; formidling af køb og salg af værdipapirer; forvaltning af fast ejendom; forsikringsvirksomhed; udlejning af fast ejendom; rådgivning vedrørende alle forannævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer; transmission af lyd, tekst og/eller billede via satellit; telex-, telegram-, telefon-, radio-, telefoni- og telegrafivirksomhed; tilvejebringelse af adgang til internettet (Internetudbydervirksomhed); udlejning af telekommunikationsudstyr; nyhedsbureauer; nyhedstjenester; ovennævnte tjenesteydelser også via radio, tv, teletekst, internettet eller andre netværk, også elektroniske. (511) Klasse 41: Uddannelse og underholdning; tilrettelæggelse, produktion, instruktion og gennemførelse af radio-, fjernsyns-, musik-, underholdnings- og teaterprogrammer samt audiovisuelle programmer; produktion af film og videobånd; organisering af sports- og musikarrangementer, kulturelle arrangementer samt uddannelsesmæssige arrangementer; arrangering af udstillinger og messer med kulturelt og uddannelsesmæssigt sigte; formidling af information vedrørende underholdningsbranchen, forlystelser, radio- og fjernsynsprogrammer, biograffilm, kultur, uddannelse, underholdning og sportsbegivenheder; udlejning af film og videobånd; udlejning af teaterdekorationer; publikation, udlån, udgivelse og distribution af bøger, aviser, tidsskrifter, guidebøger, programhæfter og andre publikationer; forlagsvirksomhed; lotterier; ovennævnte tjenesteydelser også via radio, tv, teletekst, internettet eller andre netværk, også elektroniske; redaktionsvirksomhed; fotografering og film- og videooptagelser; fotografering. (511) Klasse 42: Juridisk forvaltning af ophavsrettigheder; juridisk bistand. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sinful (730) Indehaver: MCOMPANY ApS, c/o Tonny Andersen, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 10: Sexlegetøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; en gros- og detailhandel med sexlegetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUOFLEX (730) Indehaver: FLSMIDTH A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, (511) Klasse 11: Brændere til industrielle anvendelsesformål, brændere til cementovne og mineralovne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SBS BROADCASTING (730) Indehaver: P7S1 Broadcasting Europe B.V., Radarweg 60, NL-1043 NT Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Cd'er, Cd-roms, dvd'er og andre digitale databærere; elektroniske og digitale publikationer, også på databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf, ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, herunder bøger, aviser, tidsskrifter, guidebøger, programmer, brochurer, foldere og andre publikationer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 28: Spil, legetøj; elektroniske spil, dog ikke spil, der kan anvendes sammen med fjernsynsapparater; sportsartikler ikke indeholdt i andre klasser; kort til spil. (511) Klasse 35: Annonceformidling og annonce- og reklamevirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger for andre; reklameomdeling; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved forretningsadministration, nemlig tilrettelæggelse og styring af databaser, blandt andet i forbindelse med forlystelsesbranchen, underholdning, radio- og fjernsynsprogrammer, film, transport, trafik, rejser og vejr; arrangering af udstillinger til erhvervs- eller reklameformål; auktionsvirksomhed, tvangsauktioner; forretningsmæssige oplysninger; markedsforskning, - undersøgelse og analyse; opinionsundersøgelser; kopiering af dokumenter; ovennævnte tjenesteydelser også leveret via radio, tv, teletekst, internettet eller andre netværk, også elektroniske. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder holdingselskabsvirksomhed; skatte- og afgiftsanliggender; valutarisk virksomhed; finansieringsvirksomhed; formidling af køb og salg af værdipapirer; forvaltning af fast ejendom; forsikringsvirksomhed; udlejning af fast ejendom; rådgivning vedrørende alle forannævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer; transmission af lyd, tekst og/eller billede via satellit; telex-, telegram-, telefon-, radio-, telefoni- og telegrafivirksomhed; tilvejebringelse af adgang til internettet (Internetudbydervirksomhed); udlejning af telekommunikationsudstyr; nyhedsbureauer; nyhedstjenester; ovennævnte tjenesteydelser også via radio, tv, teletekst, internettet eller andre netværk, også elektroniske. (511) Klasse 41: Uddannelse og underholdning; tilrettelæggelse, produktion, instruktion og gennemførelse af radio-, fjernsyns-, musik-, underholdnings- og teaterprogrammer samt audiovisuelle programmer; produktion af film og videobånd; organisering af sports- og musikarrangementer, kulturelle arrangementer samt uddannelsesmæssige arrangementer; arrangering af udstillinger og messer med kulturelt og uddannelsesmæssigt sigte; formidling af information vedrørende underholdningsbranchen, forlystelser, radio- og fjernsynsprogrammer, biograffilm, kultur, uddannelse, underholdning og sportsbegivenheder; udlejning af film og videobånd; udlejning af teaterdekorationer; publikation, udlån, udgivelse og distribution af bøger, aviser, tidsskrifter, guidebøger, programhæfter og andre publikationer; forlagsvirksomhed; lotterier; ovennævnte tjenesteydelser også via radio, tv, teletekst, internettet eller andre netværk, også elektroniske; redaktionsvirksomhed; fotografering og film- og videooptagelser; fotografering. (511) Klasse 42: Juridisk forvaltning af ophavsrettigheder; juridisk bistand. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (730) Indehaver: HUMAN TIME A/S, Bomuldsgade 4, 2., 2500 Valby, (511) Klasse 09: computersoftware til brug inden for HR- (human resource) og lønadministration samt digitalisering af forretningsprocesser, dokumenthåndtering, online-arkiv til private dokumenter samt øvrige ydelser i naturlig tilknytning hertil. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning inden for HR-området (human resource), forretningsmæssig rådgivning inden for digitalisering af forretningsprocesser, forretningsmæssig rådgivning inden for dokumenthåndtering samt øvrige ydelser i naturlig tilknytning til dokumenthåndtering ; detail- og engroshandel med computersoftware til brug inden for HR- (human resource) og lønadministration samt digitalisering af forretningsprocesser, dokumenthåndtering, online-arkiv til private dokumenter samt øvrige ydelser i naturlig tilknytning hertil. (511) Klasse 42: Udvikling og hosting af computersoftware til brug inden for HR- (human resource) og lønadministration, digitalisering af forretningsprocesser og dokumenthåndtering, online-arkiv til private dokumenter samt øvrige software i naturlig tilknytning hertil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FynskSupportEl (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. 727

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACCURA TAX (730) Indehaver: ACCURA TAX P/S, Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretnings-administration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med fusioner, overtagelser, franchising og afvikling af virksomheder; forretningsmæssig rådgivning, planlægning, information og konsulentbistand vedrørende skat og beskatning; forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med salg og køb af virksomheder, selskabsstiftelse og undersøgelse af virksomheder. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmægler-virksomhed; skatterådgivning; skatteansættelse; rådgivning og bistand vedrørende finansielle anliggender og beskatning; finansiel konsulentbistand; finansiel forretningsrådgivning i forbindelse med salg og køb af virksomheder, selskabsstiftelse og undersøgelse af virksomheder; finansiel risikostyring; finansiel rådgivning i forbindelse med fusioner, overtagelser, franchising og afvikling af virksomheder; finansiel rådgivning, planlægning, information og konsulentbistand vedrørende skat og beskatning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; juridisk skatterådgivning; juridisk rådgivning i forbindelse med fusioner, overtagelser, franchising og afvikling af virksomheder; juridisk rådgivning, planlægning, information og konsulentbistand vedrørende skat og beskatning; juridisk forretningsrådgivning i forbindelse med salg og køb af virksomheder, selskabsstiftelse og undersøgelse af virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AnonymDesign (730) Indehaver: AnonymDesign I/S, Strandvejen 277A, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretnings-administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser, forskning i forbindelse med teknologiske og videnskabelige tjenesteydelser, industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CJ Corporation, 5000, 5ga, Namdaemoon-no, Jung-gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Konserverede bønner; forarbejdede grøntsager; forarbejdet ginseng (fødevarer); kimchi (gæret kål); saltede radiser; frugtgeléer; forarbejdede kastanjer; frugt på dåse; forarbejdede frugter; supper; tofu; svinekød; forarbejdet kød; kød på dåse; pølser; æg; mælkedrikke med mælkesyrebakterier; smør; sojabønne olie; spiselige olier og fedtstoffer; sesamolie til mad; fiskeprodukter på dåse; dampede eller ristede kager af fiskefars (fiskeprodukter); forarbejdet tang; ristet tang. (591) Farvetekst: Sort, blå, orange og rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPIDER-NET (730) Indehaver: Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A, Vesterbrogade 4A, 1620 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); net, netværk og bindegarn, alt til anvendelse i landbrugsøjemed, tråd, ikke af metal, til emballering og til bindeformål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZOLUX (730) Indehaver: Zolux, S.A.S, c/o Bernard Haurit, 141, cours Paul Doumer, F Saintes, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hotel (730) Indehaver: Hotel A/S, Vester Voldgade 89, 1552 København V, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CASINO DANMARK JACKPOT (730) Indehaver: Casino Odense K/S, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; casinovirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; barer; cafeer; cafeterier; catering; hoteller; hotelreservation; restauranter, herunder selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; reservation og udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af mødelokaler. (730) Indehaver: DIÆTKLINIKKEN ApS, Allehelgensgade 13, 1.tv., 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: NEMADVOKAT ADVOKATANPARTSSELSKAB, Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lysegrøn, mellemgrøn, hvid og brun (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KODIAK CANADA'S BOOT (730) Indehaver: Kodiak Group Holdings Co., 415, Thomson Drive, Cambridge, N1T 2K7 Ontario, Canada (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Sikkerhedsudstyr, nemlig hjelme, beskyttelseshjelme, visirer og beskyttelsesværn (beskyttel-sesbeklædning), faldsikringsudstyr og taljereb, ørepropper, beskyttelsesbriller, solbriller, briller, knæbeskyttere til arbejdsbrug, trafiksikkerhedsveste (refleksveste), åndedrætsmasker (beskyttelsesmasker), måleudstyr og måleinstrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og rejsetasker; punge, tegnebøger, rygsække, skoletasker, rejsetasker, sportstasker, håndtasker og dokumentmapper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Psykolog/Angstcenteret v/jonna Bech Midtgaard, Pantheonsgade 29, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Medicinske ydelser; veterinærvirksomhed; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. 729

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BONNY DANE (730) Indehaver: Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform, mælkebaserede dessertmousser, ost, flødeost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CityCallCenter ApS (730) Indehaver: K-Salat A/S, Havnevej 32, Havnsø, 4591 Føllenslev, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Pålæg og pålægssalater, hovedsageligt bestående af kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, grøntsager, frugter, rodfrugter, bær, nødder (behandlede) og æg, salater hovedsageligt bestående af kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, grøntsager, frugter, rodfrugter, bær, nødder (behandlede) og æg; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; toppings hovedsageligt bestående af kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, grøntsager, frugter, rodfrugter, bær, nødder (behandlede) og æg; æg, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af foranstående varer. (511) Klasse 30: Remoulade, mayonnaise; eddike, herunder vineddike; salatdressinger,saucer (krydrede); krydderier; sennep, ketchup, færdigretter hovedsageligt bestående af foranstående varer; sandwiches. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med fødevarer. (591) Farvetekst: Rød, hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARLA WELLNESS (730) Indehaver: Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: CITYCALLCENTER ApS, Hammerensgade 1, 2., 1267 København K, (740/750) Fuldmægtig: HALDGUTTENBERG ADVOKATFIRMA, Nikolajgade 22, 1068 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder PA (personlig assistent)-opgaver for klienter såsom telefonpasning, adresse-, omstillings- og beskedservice, kopiering, booking af hotelophold, taxature, flybilletter samt restaurantbesøg, pakning af breve, opdatering af websites, korrekturlæsning og ordrehåndtering; vikarbureau. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejen-domsmæglervirksomhed; udlejning af kontorlokaler: udlejning af mødelokaler. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORESENSE (730) Indehaver: Emerson Climate Technologies, Inc., 1675 West Campbell Road, US Sidney, Ohio, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Kompressorer. (511) Klasse 09: Software, elektroniske apparater og instrumenter til brug i forbindelse med optagelse/registrering og transmission af informationer i forbindelse med HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) og kølesystemer; apparater og instrumenter til elektronisk diagnostik og overvågning til motorbeskyttelse til kompressorer; elektroniske moduler nemlig moduler til spændingsovervâgning og elektroniske overvågningsmoduler til overvågning at elektrisk strøm; elektriske styreenheder og spændingsregulatorer; software til brug inden for diagnosticering og overvågning af betjening af kompressorer og HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) systemer. (300) Prioritetsoplysninger: US USA Kompressorer, elektroniske moduler; styreenheder; software til brug inden for diagnosticering og overvågning af betjening af kompressorer og HVAC systemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KODIAK (730) Indehaver: Kodiak Group Holdings Co., 415, Thomson Drive, Cambridge, N1T 2K7 Ontario, Canada (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Sikkerhedsudstyr, nemlig hjelme, beskyttelseshjelme, visirer og beskyttelsesværn (beskyt-telsesbeklædning), faldsikringsudstyr og taljereb, ørepropper, beskyttelsesbriller, solbriller, briller, knæbeskyttere til arbejdsbrug, trafiksikkerhedsveste (refleksveste), åndedrætsmasker (beskyttelsesmasker), måleudstyr og måleinstrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og rejsetasker; punge, tegnebøger, rygsække, skoletasker, rejsetasker, sportstasker, håndtasker og dokumentmapper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 730

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jyllands-Posten Holding A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), nemlig aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, distribueret online fra databaser eller fra computernetværk, herunder internettet, herunder også sådanne publikationer i multimedieformat (kombination af tekst, billeder, video, tale og musik) og i interaktive former. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, magasiner, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til elektronisk avis, radioudsendelser, nyhedsbureau, nyhedstavle (tilvejebringelse af elektronisk). (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), tilvejebringelse af online spiltjenester fra et computernetværk (ikke downloadable), for-lagsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, radio- og tv-underholdning, undervisning (fra et computernetværk), forlagsvirksomhed, undervisning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, grønt og hvidt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jyllands-Posten Holding A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), nemlig aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, distribueret online fra databaser eller fra computernetværk, herunder internettet, herunder også sådanne publikationer i multimedieformat (kombination af tekst, billeder, video, tale og musik) og i interaktive former. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, magasiner, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til elektronisk avis, radioudsendelser, nyhedsbureau, nyhedstavle (tilvejebringelse af elektronisk). (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), tilvejebringelse af online spiltjenester fra et computernetværk (ikke downloadable), for-lagsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, radio- og tv-underholdning, undervisning (fra et computernetværk), forlagsvirksomhed, undervisning. (591) Farvetekst: Rød og hvid (730) Indehaver: KOPENHAGEN FUR, Langagervej 60, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind, pelsskind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, herunder sådanne varer af skind, pelsskind, læder eller læderimitationer. (511) Klasse 27: Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, også via internettet, med ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer; skind, pelsskind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; møbler, spejle, billedrammer; varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; tekstilstoffer og tekstilvarer; senge- og bordtæpper; beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, herunder sådanne varer af skind, pelsskind, læder eller læderimitationer; gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler; juletræspynt; annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionsvirksomhed, værdifastsættelse af pels og pelsskind. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, pleje, rensning og reparation af pelsværk, samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, syning af pelse efter mål; farvning, forarbejdning, glansning, satinering og mølimprægnering af pelsværk, samt rådgivning i forbindelse hermed. 731

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WE LOVE PEOPLE A/S, Vermundsgade 40B 2, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, (511) Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: We Love People (730) Indehaver: WE LOVE PEOPLE A/S, Vermundsgade 40B 2, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, (511) Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper; Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ME (730) Indehaver: ØnskeBørn A/S, Lunavej 1 C, 8700 Horsens, (511) Klasse 12: Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OH! by Kopenhagen Fur (730) Indehaver: KOPENHAGEN FUR, Langagervej 60, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind, pelsskind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, herunder sådanne varer af skind, pelsskind, læder eller læderimitationer. (511) Klasse 27: Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, også via internettet, med ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer; skind, pelsskind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; møbler, spejle, billedrammer; varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; tekstilstoffer og tekstilvarer; senge- og bordtæpper; beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, herunder sådanne varer af skind, pelsskind, læder eller læderimitationer; gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler; juletræspynt; annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionsvirksomhed, værdifastsættelse af pels og pelsskind. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, pleje, rensning og reparation af pelsværk, samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, syning af pelse efter mål; farvning, forarbejdning, glansning, satinering og mølimprægnering af pelsværk, samt rådgivning i forbindelse hermed. 732

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBEN & MØDREGRUPPEN (730) Indehaver: BERLINGSKE PEOPLE A/S, Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret online, via mobiltelefoner eller via multimedia-netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og Tv-udsendelser; information om telekommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling samt formidling af underholdning, sportsnyheder og kulturelle begivenheder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster; bladudgivervirksomhed; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret online eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEY MOBILE (730) Indehaver: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable eller optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget) dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader, reklamemedier og andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailog engroshandel (også via Internettet) med telekommunikationsvarer, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsudbydere, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, datatransmission; bredbåndskommunikation, IP-telefoni. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BERLINGSKE PEOPLE A/S, Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret online, via mobiltelefoner eller via multimedia-netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og Tv-udsendelser; information om telekommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling samt formidling af underholdning, sportsnyheder og kulturelle begivenheder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster; bladudgivervirksomhed; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret online eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvidt og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DE 6 HATTE (730) Indehaver: BERLINGSKE PEOPLE A/S, Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret online, via mobiltelefoner eller via multimedia-netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og Tv-udsendelser; information om telekommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling samt formidling af underholdning, sportsnyheder og kulturelle begivenheder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster; bladudgivervirksomhed; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret online eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier. 733

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BERLINGSKE PEOPLE A/S, Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret online, via mobiltelefoner eller via multimedia-netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og Tv-udsendelser; information om telekommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling samt formidling af underholdning, sportsnyheder og kulturelle begivenheder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster; bladudgivervirksomhed; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret online eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvidt og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MILLIONÆRKLUBBEN (730) Indehaver: BERLINGSKE PEOPLE A/S, Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret online, via mobiltelefoner eller via multimedia-netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og Tv-udsendelser; information om telekommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling samt formidling af underholdning, sportsnyheder og kulturelle begivenheder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster; bladudgivervirksomhed; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret online eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier. 734

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INCENTO (730) Indehaver: INCENTO A/S, Langebrogade 5, 1411 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CD'er, DVD'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater; audiovisuelle undervisningsapparater, optaget computer software, computerprogrammer (downloadable), optagne computerprogrammer, downloadable publikationer (elektroniske-). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbin-ding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver, bistand, rådgivning og konsulentydelser vedrørende industriel virksomhed; bistand, rådgivning og konsulentydelser vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsorganisation, forretnings- og personaleledelelse; bistand, rådgivning og konsulentydelser vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration i form af ledelsesog personaleudvikling, personlig sparring, teambuilding, samt person- teamog makkerparanalyser; outplacement (forretningsmæssig bistand); psykologiske tests ved udvælgelse af personale; personalerekruttering; rådgivning og information vedrørende forretningsvirksomhed; forretningsundersøgelser og - analyser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med ledelses- og personaleudvikling, uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med projektledelse, procesledelse, coaching, kommunikation og innovation; kursusvirksomhed, udvikling, arrangering og ledelelse af konferencer, kongresser, seminarer, symposier, workshops og forelæsninger; coaching (uddannelse), individuel business coaching, teamcoaching, eksaminering, information om undervisning, undervisning i personaleadministration, undervisning i brug af psykologiske tests, personlighedsanalyser og personlighedstests; undervisning i brug af kognitive tests, evnetests, færdighedstests, kulturanalyser og tilfredshedsanalyser. (511) Klasse 44: Psykologivirksomhed, erhvervspsykologiske tests, personlighedsanalyser, personlighedstests, kognitive tests, evnetests, færdighedstests, kulturanalyser og tilfredshedsanalyser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLICK PACK (730) Indehaver: Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz (511) Klasse 34: Tobak, rå eller forarbejdet; tobaksprodukter, herunder cigarer, cigaretter, cigarillos, tobak til hjemmerulning af cigaretter, pibetobak, skrå, snustobak, kretekcigaretter, snus; tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); artikler for rygere, herunder cigaretpapir og -mundstykker, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretæsker og askebægre; piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter, lightere; tændstikker. 735

16 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA

17 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eastman Kodak Company, 343 State Street, Rochester, New York 14650, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: igrafx, LLC, 6011 West Courtyard Drive, Suite 200, Austin, Texas 78730, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BOLLORÉ, Odet Ergue Gaberic, F Quimper, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eastman Kodak Company, 343 State Street, Rochester, New York 14650, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NETS DANID A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, ; Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Ritz Hotel Limited, 15, Place Vendome, F Paris, Frankrig ; The Ritz Hotel Limited, 14 South Street, London W1K 1DF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Ritz Hotel Limited, 15, Place Vendome, F Paris, Frankrig The Ritz Hotel Limited, 14 South Street, London W1K 1DF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NETS DENMARK A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Åhus Glass AB, Box 53, S Åhus, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WOLFEDALE ENGINEERING LIMITED, 2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1, Canada (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MAN SE, Ungererstrasse 69, D München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MAN SE, Ungererstrasse 69, D München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CLEANFIELD DANMARK ApS, Mesterlodden 36, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S, Knabrostræde 3, 1., 1210 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ONTRIS ApS, Randersvej 38, 6700 Esbjerg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth LLC, a Delaware limited liability company, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth Holdings Corporation, a corporation of the State of Maine, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KOSMOLET A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OSCAR A/S, Industrivej 36, 4683 Rønnede, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 737

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Ganghoferstrasse 47, D Maisach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Flexello Limited, 136 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire SL1 4SS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company, 80 Tiverton Court, Suite 600, Markham, Ontario L3R 0G4, Canada (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Busch Boake Allen Limited, Duddery Hill, Havenhill, Suffolk CB9 8LG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eastman Kodak Company, 343 State Street, Rochester, New York 14650, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INTERNATIONAL STARCH INSTITUTE A/S, Agro Food Park 13, 8200 Århus N, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Spótka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Armii Krajowej 12, PL , Piaseczno, Polen (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eastman Kodak Company, 343 State Street, Rochester, New York 14650, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BD Baggies Ltd., 24 Farney Park - Sandymount, Dublin 4, Irland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as Seiko Epson Corporation), 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bata Brands S.à r.l., 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pepperidge Farm, Incorporated, 595 Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Monnoyeur SAS, 117, rue Charles Michels, F Saint Denis, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ernie Ball, Inc., 151 Suburban Road, P.O. Box 4117, San Luis Obispo, Californien 93403, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ernie Ball, Inc., 151 Suburban Road, P.O. Box 4117, San Luis Obispo, Californien 93403, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, 738

19 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 15: (Registreringen omfatter ikke elektroniske musikinstrumenter). (511) Klasse 41: (Registreringen omfatter ikke udlejning af fjernsynsapparater). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: elektriske artikler. (511) Klasse 08: elektriske barbermaskiner. (511) Klasse 09: fjernsynsapparater, radioapparater, båndoptagere, grammofoner og elektriske (herunder også radiotekniske) apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser) samt elektriske apparater og instrumenter til undervisning og elektriske talemaskiner. (511) Klasse 10: elektriske artikler. (511) Klasse 11: elektriske artikler. (511) Klasse 37: Installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed vedrørende elektriske apparater og instrumenter; udlejning af vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørreapparater og -tumblere; udlejning af støvsugere. (511) Klasse 39: Udlejning af køleskabe og frysere. (511) Klasse 40: Udlejning af luftkonditioneringsapparater og udlejning af rumopvarmningsapparater. (511) Klasse 41: udlejning af fjernsynsapparater, radioapparater, båndoptagere, grammofoner og andre lignende elektriske instrumenter og apparater. (511) Klasse 43: Udlejning af ovne, mikroovne og elektriske komfurer; udlejning af blendere og saftpressere, alle til husholdningsbrug. (511) Klasse 44: Udlejning af elektriske apparater til medicinske og sundhedsmæssige formål. 739

20 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR VG VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 133. årgang. 2012-03-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 133. årgang. 2012-03-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 133. årgang. 2012-03-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 465 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 649 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3429 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1111 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 417 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere