En kulturvision for. En rejse ud i fremtiden mellem Sverige og Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kulturvision for. En rejse ud i fremtiden mellem Sverige og Danmark"

Transkript

1 En kulturvision for Øresundsregionen En rejse ud i fremtiden mellem Sverige og Danmark

2 Øresundsregionen Øresundsregionen består af Skåne på den svenske side af Øresund og Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm på danske side. Der bor 3,7 millioner mennesker i regionen. Det indebærer at Øresundsregionen om den integreres fuldt ud bliver en af Nordeuropas største og mest tætbefolkede storbyregioner. Der bor flest mennesker på den danske side, her bor 2,5 millioner mennesker og på den svenske side bor ca. 1,2 millioner. Den geografiske variation er stor fra relativt tyndtbefolkede landsbykommuner på Lolland og i det østlige Skåne til tætte storby områder som København og Malmö. Øresundsregionens danske og svenske del bindes sammen af den 16 km lange Øresundsbro i syd mellem København og Malmöområdet, samt af færgeforbindelserne som krydser den nordlige del af Øresund mellem Helsingborg og Helsingør.

3 Flere og flere mennesker har en hverdag på begge sider af Øresund. I 2008 var der omkring personer som bor på ene side af Øresund og arbejder på den anden side. Siden Øresundsbroen åbnede i 2000 er antallet af personer som har valgt at flytte over til den anden side af Øresund øget kraftigt. Det er først og fremmest danskere som flytter til Skåne. I dag bor der ca danskere i Skåne. Øresundsregionen har stor betydning for økonomien i både Danmark og Sverige og har mulighed for på sigt at blive det vigtigste økonomiske kraftcenter i Norden. Øresundsregionen står for for 26 procent af Danmark og Sveriges samlede BNP. I Øresundsregionen findes der 14 universiteter, studenter, studenter fra udlandet og et aktivt samarbejde med 800 andre universiteter i verden. Øresundsregionen er imidlertid ikke en region på samme måde som Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne. Disse regioner er administrative og politiske organer med ansvar for spørgsmål som sundhed, trafik og den overordnede regionale udvikling. I Øresundsregionen findes der ikke et overordnet administrativt og politisk organ. Øresundsregionen er først og fremmest en virtuel region - dvs. en region båret frem af visioner, ideer og fælles udviklingsmål men også en funktionel region, som er godt på vej mod et fælles arbejdsmarked og fælles boligog uddannelsesmiljøer. For at understøtte udviklingen af en fælles, integreret Øresundsregion har en række lokale og regionale myndigheder dannet Öresundskomiteen. Komiteen har eksisteret siden 1993 og består af politikere fra begge sider af Sundet. Du kan læse mere om Öresundskomiteen på Betyder det noget for dig, at du bor i Øresundsregionen? Hvis ja, hvorfor?? Hvis nej, hvad skal der til?

4 Öresundskomiteens Et af de emner Öresundskomiteen kommer til at arbejde med i løbet af 2008 frem til 2010 er at udvikle fremtidsvisionen for Øresundsregionen og en udviklingsstrategi for at kunne gøre visionen til virkelighed. Det overordnede mål med visionen er at få klarhed over hvordan Øresundsregionen kan blive en af Europas mest konkurrencekraftige, attraktive og funktionelle grænseregioner. Nogle af de emner, som skal indgå i visionen er kultur, arbejdsmarked, erhvervsudvikling, infrastruktur og uddannelse. Kultur over Øresund udfordringer og muligheder et indlæg til inspiration Øresundsregionen har et stort kulturelt potentiale, som den nye udviklingsstrategi vil søge at udvikle og udnytte. Uanset om man vurderer potentialet ud fra mængden af kulturelle institutioner eller om man anvender et mere nuanceret kulturbegreb, så har regionen forudsætninger for i langt højere grad end det er tilfældet i dag, at placere sig på det europæiske kulturelle landkort som en region med et dynamisk, innovativt og mangfoldigt kulturliv.

5 udviklingsstrategi Kulturen som mellemfolkelig brobygger De perspektiver, der tegner sig ved at tænke kultur ind som en del af den regionale udvikling og integration over Øresund, har ikke bare økonomisk betydning, men er også på andre måder vigtig. Tilstedeværelsen af et rigt og mangfoldigt kulturliv på begge sider af Øresund spiller en vigtig rolle for den videre integrationsproces, hvor danskere og svenskere kan mødes omkring oplevelser og udtryk. Det kan i et bredere perspektiv lede til flere muligheder og en større forståelse for indbyrdes forskelle og ligheder. Udfordringen ligger i at prioritere de politiske, økonomiske og strukturelle indsatser, som kan understøtte og udvikle den proces. Kulturlivet lever parallelle liv Selvom forlystelser og kulturoplevelser, ifølge en opinionsundersøgelse fra september 2004, var en af de vigtigste anledninger for sjællændere og skåninge til at tage turen over Øresund, er det fortsat sådan, at kulturlivet på henholdsvis den danske og den svenske side af Sundet i vid udstrækning lever parallelle liv. Det betyder, at der ikke findes noget dybere kendskab til mangfoldigheden i det respektive kulturudbud på den anden side af sundet. Det er fortrinsvis de store institutioner og festivaler, som når et bredere publikum på tværs af Sundet. Det kan hænge sammen med de ganske forskellige forudsætninger, som gør sig gældende mellem Skåne og Sjælland, - eller mere præcist: Skåne/Sjælland og København. Øresundsregionen er i gang med at udarbejde en kulturstrategi. Hvilke billeder får du på nethinden, når du hører ordet `kulturregion Øresund??

6 Øresundsregionen er skandinaviens største kulturelle vækstcenter Øresundsregionen er allerede i dag Skandinaviens største kulturelle vækstcenter. Trianglen med Hovedstadsregionen, Malmø og Helsingborg fungerer som lokomotivet for det professionelle kulturliv i regionen, med København som den store cylinder i den kulturelle motor. Mange store kulturinstitutioner Alene i kraft af Københavns statslige, kommunale og store regionale institutioner er byen det naturlige kulturelle midtpunkt for brugere af kulturen på begge sider af Øresund. Som mange af alverdens storbyer har København og hovedstadsregionen med hjælp fra staten siden midten af 90 erne satset stort på kultursektoren som et strategisk kerneområde. Det skal give byen et forspring i den globale konkurrence, hvor det i sær handler om at bygge et varemærke eller skabe et billede af byen og regionen som kreativ, innovativ, dynamisk, moderne og attraktiv for at kunne tiltrække investorer og højtuddannet arbejdskraft. Parametre for succesrige kultursatsninger Hovedstaden har en størrelse, som indebærer, at de fleste parametre for succesrige kultursatsninger er til stede. Store internationale og nationale aktører bliver blandet med mindre, lokale og regionale aktører. Det kommercielle fungerer side om side med etablerede offentlige institutioner og med undergrunden. Et tæt samspil mellem kultur og en række andre parametre bidrager aktivt til byens attraktionskraft i forhold til virksomhedsetableringer og øget tilflytning af højtuddannet og højtlønnet arbejdskraft. Infrastrukturinvesteringer som gør det let for mennesker at komme rundt og varer at blive distribueret er vigtige. Eksempler er den ny metro i København og Øresundsbroen. Byens industrielle og erhvervsmæssige profil er præget af mange små virksomheder, som arbejder som underleverandører og udviklere for større virksomheder, - ikke mindst

7 inden for kulturområdet og kulturelt beslægtede erhverv. Mindre nicheproduktioner eksempelvis lysfirmaer leverer lysprodukter til erhvervslivet men også til teatre og andre sceneopsætninger. Kulturen er større end kultursektoren selv - andre virksomheder lever af kulturlivet og bidrager til dets udvikling. De samlede investeringer i kultursektoren i hovedstadsregionen de seneste 20 år ligger mere på niveau med Berlin og Madrid end med Stockholm og Amsterdam. Hvad betyder det store fokus på København for kulturlivet i regionen Det store fokus på det københavnske kulturliv, ikke mindst i medierne, kan være en medvirkende årsag til, at ganske mange skånske og sjællandske aktører og beslutningstagere oplever at befinde sig i udkanten af den regionale kulturpolitiske bevidsthed. En udfordring for en Øresundsregional udviklingsstrategi bliver derfor at nuancere og stimulere til en øget regionalisering i forhold til de kulturelle initiativer og projekter i hele regionen. Endvidere bliver udfordringen at bidrage til at understøtte en proces, hvor kulturlivet i Skåne og på Sjælland i højere grad bliver en del af det dominerende kulturelle centrum, således at centrum udvides til at omfatte hele Øresundsregionen. Det handler i særdeleshed om at positionere sig indholdsmæssigt, kvalitativt og profilmæssigt i forhold til de kulturelle aktiviteter i København for at opnå større opmærksomhed fra både publikum, presse og mulige investorer. Man kan sige, at der er behov for at flytte fokus fra det lokale til et regionalt perspektiv. Hele Øresundsregionen udgør reelt publikumsunderlaget for de store kulturinstitutioner og større kulturelle satsninger. Talentudvikling Sammenhængende systemer for talentudvikling fra grundskolen til masterclasses kan være et grundlag for at styrke kulturlivet lokalt og regionalt og styrke det samlede kreative potentiale. Udvikling og profilering af lokale kulturskoler, så de bliver kulturcentre med et bredt repertoire af kultur og kunstkompetencer kan være en mulighed. Øresundsregionen har en vision om at være kendt for et aktivt kulturliv for alle borgere i regionen.? Hvad mener du der skal til for at denne vision bliver til virkelighed?

8 Sverige Delt ansvar Kommunerne, regionerne og staten deler ansvaret for kulturområdet. Sammen skal man støtte, styrke og udvikle kulturlivet. Forskellige institutioner, virksomheder og kulturaktiviteter får også bidrag. De samlede udgifter til kulturen i Sverige var i mio sek Stat millioner sek Kommune millioner sek Region/landsting millioner sek Kommuner Kommunerne arbejder med kulturspørgsmål gennem sine forvaltninger for kultur, fritid og uddannelse. Hvordan arbejdet er organiseret og hvad man prioriterer, ser forskelligt ud fra kommune til kommune. Kulturområdet er en frivillig forpligtelse for kommunerne, med undtagelse af bibliotekerne. Ifølge biblioteksloven skal hver kommune have et folkebibliotek. Kommunerne kan bedrive egen kulturvirksomhed. Foruden bibliotekerne kan der være kunsthaller, kommunale museer eller kulturhuse. Gennem bidrag støtter kommunerne også for eksempel teatergrupper, foreninger og studieforbund. Man kan også engagere sig i festivaler og kulturbegivenheder. Skolerne er vigtige i arbejdet for at børn og unge på forskellig måde skal få tilgang til kulturoplevelser. Ofte sker det i samarbejde med forskellige aktører indenfor kulturområdet. Kommunerne kan også, lige som i Danmark have særskilte musik- eller kulturskoler som efter skoletid giver undervisning i musik, dans, billedkunst, teater, film og skrivning. Regionen Regionen og/eller landstinget, har et ansvar for at udvikle kulturområdet og gøre kulturlivet tilgængeligt for medborgerne. Regionen skal fungere som rådgiver, drive udviklingsspørgsmål, arrangere møder og konferencer og give økonomisk støtte. Regionen giver bidrag til de større regionale institutioner som teatre, orkestre og museer. Frie grupper som er erhvervsaktive inden for teater, dans og nycirkus kan også få økonomisk støtte, bland andet til turnéer. Regionen giver også støtte til studieforbund. Region Skåne skal i sær arbejde for at børn og unge skal få tilgang til kulturoplevelser, kulturpædagogik og mulighed for selv at skabe. Regionen giver blandt andet støtte til skolernes besøg ved forskellige forestillinger. Regionen giver også støtte til kulturpædagoger, kulturkonsulenter, ungdomsorganisationer og ungdomsfestivaler. Staten Staten har et overordnet ansvar for kulturområdet. Forskellige myndigheder har til opgave at gøre de nationale kulturpolitiske mål som regering og rigsdag beslutter om. Hvem har ansvaret for kulturen? Alle som er Alle. Det er et fælles interesserede. ansvar. (barn 11 år) (ung 15 år) Medborgerne. De som har magten er også medborgere. (ung voksen 25 år)

9 Statslige institutioner kan have nationale ansvarsområder og også være kulturproducenter. Staten giver endvidere bidrag til foreningers og organisationers landssækkende organisationer og til de regionale kulturinstitutioner. Region Skåne har ansvaret for at fordele de statslige midler til de regionale kulturinstitutioner i Skåne Kultur for børn og unge og flerkulturelle spørgsmål ser staten som særligt vigtige kulturpolitiske områder. Børn og unge skal prioriteres, når støtte gives til kulturel virksomhed. Ansvar og roller i fremtiden For tiden foregår der diskussioner om hvordan ansvarsfordelingen mellem kommune, region og stat skal se ud i fremtiden. To statslige analyser behandler spørgsmål som også berører kulturlivet. Ansvarsudredningen har i første omgang kigget på ansvarsfordelingen mellem stat og regioner. Den igangværende kulturudredning ser over hele kulturområdet. Rollefordelingen på kulturområdet kan illustreres således: Staten (departement och myndigheter) kulturinstitutioner utbildningsinstitutioner Skånska kommuner (nämnder och förvaltningar) Bibliotek och skola. Musikoch kulturskolor/museer/ kulturhus/konsthallar, kulturevenemang, kulturinstitutioner med regionala uppdrag Region Skåne (kulturnämnd och kulturförvaltning) Regionbibliotek Övriga huvudmannaskap (t.ex. samägande mellan kommun och region, föreningar, stiftelser, fria grupper) Teatrar, museer, studieförbund, folkhögskolor, kulturinstitutioner med regionala uppdag Hvilke kulturtilbud er vigtige for dig? Hvorfor??

10 Danmark I Danmark lige som i Sverige er der en lang tradition for offentlig støtte til professionelle kunstnere, kulturinstitutioner, kunstneriske uddannelser samt idræt og folkeoplysning. Støtten til kunstnere uddeles med udgangspunkt i armslængde-princippet, der betyder at politikerne i det danske Folketing fastsætter den overordnede økonomiske ramme mens selvstændige instanser af fagfolk fordeler den konkrete kulturstøtte. Dette princip er nordisk og gælder også for Sverige. Princippet skal sikre at der ikke er direkte politisk indblanding i hvordan kunst og kulturstøtte fordeles. Den samlede kulturstøtte i Danmark var i mio. kr. fordelt mellem stat, kommuner og amter. Staten betalte knap mio. kr., kommunerne mio. kr. og amterne 429 mio. kr. Dertil bidrog det daværende Hovedstadens Udviklingsråd med 138 mio. kr. til kulturinstitutioner i København. Med ikrafttrædelse af den såkaldte strukturreform den 1. januar 2007 også kaldet Kommunalreformen - ændredes det politiske og administrative landskab sig imidlertid. Amterne blev nedlagt og Danmark gik fra at have 271 kommuner og 13 amter til i dag at have 98 kommuner og 5 regioner, herunder Region Hovedstaden, Region Sjælland. På kulturområdet betød den ændring at kommunerne fik et større ansvar for kulturaktiviteter på det lokale niveau mens amternes opgaver hovedsageligt blev overflyttet til kommunerne. De danske regioner har ingen lovpligtige opgaver på kulturområdet, men kan medvirke til at igangsætte nye initiativer. Kommunerne Kommunerne har ansvar for at yde tilskud til de områder og institutioner, der har en udpræget lokal karakter, og som findes i stort set alle kommuner. Det drejer sig om folkebiblioteker, kulturhuse, de rytmiske spillesteder, egnsteatrene, kulturskoler, herunder musikskoler for børn og unge, mindre lokalhistoriske museer samt folkeoplysning og idræt. Økonomisk drives nogle af disse institutioner dog også med tilskud fra staten via såkaldte bloktilskud og via de særlige kulturaftaler, som mange kommuner i dag har indgået med Kulturministeriet. En helt central del af kommunernes ansvar på kulturområdet er via Folkeoplysningsloven at yde tilskud til at børn, unge og voksne kan deltage i foreningsaktiviteter såsom idræt, undervisning, foredrag, studiekredse og debatskabende aktiviteter. Regionerne Har ingen lovpligtige opgaver på kulturområdet og yder derfor ikke driftstilskud til eksempelvis kulturinstitutioner. Regionerne kan dog som en del af en regional udviklingsstrategi medvirke til at igangsætte enkeltstående kulturbegivenheder, udvikle nye kulturelle tilbud samt yde tilskud til nye kulturprojekter. Regionerne kan eksempelvis støtte projekter, der fremmer den regionale udvikling, herunder turisme og bosætning. Dette gøres primært med tilskud til enkeltstående kulturbegivenheder og festivaler,

11 men regionerne arbejder også med etablering af netværk og samarbejdsprojekter på tværs af kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Staten På kulturområdet har Staten økonomisk ansvar for de kulturinstitutioner og kunstneriske uddannelser, der i kraft af deres kunstneriske virke har national og international betydning. Det er eksempelvis statslige kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Det kgl. Bibliotek, Rollefordelingen på kulturområdet kan illustreres således: Stat Statslige kulturinstitutioner, kunstneriske uddannelser, Statens Kunstfond, Kunstrådet, Det Danske Filminstitut, DR og TV2. Statens Museum for Kunst, Det kongelige Teater, landsdelsscenerne: Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater samt landets symfoniorkestre. Herudover yder staten kunststøtte via Statens Kunstfond til skabende kunst, herunder eksempelvis arbejdslegater til kunstnere. Kunstrådet støtter kunstneriske aktiviteter inden for billedkunst, litteratur, scenekunst og musik mens Det Danske Filminstitut primært støtter produktion af film og computerspil. Staten støtter endvidere medieområdet med driftstilskud til licenskanalerne Danmarks Radio og TV2. Idrætten støttes også af Staten selvom langt de fleste midler til dette område tages fra de såkaldte Tipsmidler. Staten støtter herudover de videregående kunstneriske uddannelser indenfor arkitektur, design, billedkunst, konservering, musik, film, teater og dans samt biblioteksskolen. For eksempel Den Danske Filmskole, Det kgl. Danske Kunstakademi, teaterskolerne i København, Odense og Århus samt Danmarks Designskole i København, Kolding og på Bornholm. Bloktilskud, Kulturaftaler Kommune Biblioteker, kulturhuse, egnesteatre, rytmiske spillesteder, kulturskoler, lokalhistoriske museer, folkeoplysning og idræt. Regioner Udvikling og igangsættelse af nye kulturbegivenheder og kulturelle tilbud, etablering af netværk og samarbejde på tværs af kommuner og aktører. Hvilke hindringer findes der i dag for at benytte kulturtilbud i hele Øresundsregionen? - Transport? - Formidling? - Sprog? - Information??

12 Kultur i Øresundsreg Ca 87% er voksne og ca 13% er børn og unge Hvor mange besøgende er der til forskellige kulturtilbud i Øresundsregionen nogle eksempler Museer scorer højest besøgsantal om året 2. Koncerter Kunstinstitutioner Teater Øvrige scenekunstarrangementer Opera- og musikteater Dans Kulturaktører på Sjælland 10 danseaktører 56 teatre 8 musikinstitutioner med egne orkestre eller ensembler 8 opera- og musikteatre 16 musikarrangører og musikscener 11 øvrige scenekunstarrangører og scener 14 kulturhuse 28 kuntsinstitutioner og kunsthaller 89 museer og kulturmiljøer Kulturaktører i Skåne 6 danseaktører 28 teatre 3 musikinstitutioner med egne orkestre eller ensembler 6 opera- og musikteatre 11 musikarrangører og musikscener 17 øvrige scenekunstarrangører og scener 10 kulturhuse 18 kunsinstitutioner og kunsthaller 50 museer og kulturmiljøer

13 ionen i tal Kultur og uddannelse I Øresundsregionen er der 8 forskellige kunstneriske skoler på universitetsniveau indenfor dans, musik, teater og kunst. Roskildefestivalen Roskildefestivalen er nordeuropas største musikfestival. Ca 40% af deltagerne kommer fra andre lande end Danmark. 12 % kommer fra Sverige. Der gennemføres ca. 200 koncerter per festival og der deltager ca hvert år. Malmöfestivalen Byfest med masser af arrangementer og festligheder. Løber over en uge. På 13 scener spilles ca 200 koncerter. Alle arrangementer er gratis og ca 1,5 mill. besøger festivalen. Copenhagen Jazz festival 9 dage med jazz i hele København. Ca 950 koncerter med et publikumantal på ca Hvordan kan man bidrage til at kvalificere og synliggøre kulturelle projekter og idéer? Hvad betyder den øgede internationale/globale indflydelse og de mange internationale? kulturprodukter (film, spil mv.) for din måde at vælge kulturtilbud på.

14 Hvad menes der egentlig med en integreret Øresundsregion og hvorfor er det vigtigt? Betyder det at alle vi som bor her skal tale samme sprog, at vi skal få en fælles identitet og kultur? Öresundskomiteen arbejder for at det skal være enkelt for mennesker at flytte, arbejde, studere, bruge kultur og fritidstilbud på begge sider af sundet og det skal på samme måde være enkelt for virksomheder at drive virksomhed på begge sider af sundet. Gennem at skabe en større fælles arbejds- bosætnings- og uddannelsesmarked og kulturel samvirke øger udbuddet af muligheder for både indbyggere og virksomheder i regionen. Og merværdien af dette bliver en mere attraktiv og konkurrencekraftig region.

15 Hvad mener duen Øresundsregional kulturvision konkret skal indholde? Tryk: Vester Kopi Foto: Tao Lytzen, Viktoria Blomberg

16 Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V Tlf Fax

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK

kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK KØBENHAVNS AMT kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK Kunst- og kulturlivet er i rivende udvikling i disse år, hvor blandingsformer

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Region Sjælland og kulturen

Region Sjælland og kulturen 2 Region Sjælland og kulturen Regionsrådet prioriterer kulturområdet højt. Det gør vi ikke fordi vi skal ifølge lovgivningen, men fordi vi kan. Med kommunalreformen er kulturområdet primært blevet en statslig

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet Spr. 1_KUM_S Det beskrives, at staten vil øge sit engagement i hele landets kulturliv og støtte synlige kulturelle fyrtårne, der har særlig kvalitet. På den

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere