DIGITALE DAGTILBUD EVA TEMA #12 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD. 5 RÅD Tjek dit dagtilbuds holdninger og handlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALE DAGTILBUD EVA TEMA #12 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD. 5 RÅD Tjek dit dagtilbuds holdninger og handlinger"

Transkript

1 EVA TEMA #12 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD DIGITALE DAGTILBUD DIGITALE REDSKABER Når de digitale larver kryber ind i pædagogikken 5 RÅD Tjek dit dagtilbuds holdninger og handlinger PÆDAGOGISK MERVÆRDI? Robotter og 3-d-printere inspirerer dagtilbud i Furesø

2 REPLIK Digitale redskaber kan være en frodig pædagogisk ressource EVA TEMA Nr. 12 DIGITALE DAGTILBUD Danmarks Evalueringsinstitut 2018 Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Redaktion Signe Bohm (ansvh.) Britta Conny Carl Trine Beckett Anne Breinhold Olsen Hanna Bjørnøy Sommersel Design BGRAPHIC Fotos istock Furesø Kommune Illustrationer BGRAPHIC Noun Project Tryk Rosendahls ISBN TRYKT: WEB: ISSN Trykt: Web: Når et wi-fi-kamera placeret i en redekasse betyder, at børnene i et dagtilbud kan følge med i fuglenes liv, eller et trådløst mikroskop giver dem mulighed for at undersøge, hvordan små bitte dyr i et vandhul ser ud tæt på. Så er det eksempler på, at digitale redskaber kan udvide den pædagogiske faglighed og give børnene en oplevelse af verden, som de ellers ikke ville have fået. Digitale redskaber og særligt skærme som ipads, mobiltelefoner og computere har længe været en del af børnenes liv uden for dagtilbuddet. Inde på stuerne i de enkelte dagtilbud i de enkelte kommuner spiller de digitale redskaber nogle steder en større rolle i arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø. Andre steder spiller de digitale redskaber en mindre eller slet ingen rolle. Meget tyder på, at der her ligger et uudnyttet potentiale i forhold til dagtilbuddenes arbejde med at understøtte børns leg og læring. De forskere, vi har talt med i dette EVAtemanummer, peger samstemmende på, at digitale redskaber kan være en frodig pædagogisk ressource. Fordi de i sig selv giver nogle andre muligheder end dagtilbuddets traditionelle redskaber for at udforske verden, ligesom mikroskopet og wi-fi-kameraet. Men også, fordi de giver børnene mulighed for at mestre den teknologiske verden ved at lege, eksperimentere og udtrykke sig kreativt. Som når et barn fx oplever, at det selv kan tegne figurerne i en animationsfilm eller programmere retningen for en robot. Og herigennem sætter sit præg på verden. De digitale redskaber kan understøtte børnenes dannelse og skaberkraft. Men de stiller også nye krav, særligt til de voksne. Det pædagogiske personale skal turde eksperimentere med det digitale legetøj, have modet til at fejle og lære undervejs. De skal lege sig frem til, hvordan tingene virker på samme måde, som børnene gør. Og sammen med dem. Samtidig skal de udvikle børnenes digitale dømmekraft så børnene lærer at forholde sig til, fx hvornår man må tage eller dele billeder af hinanden. Mange dagtilbud er allerede i gang. Nogle har nedskrevne digitale strategier og bruger dem også som afsæt for dialog med forældrene. Nogle udvikler sig i dialog med dagtilbud i andre lande. De dagtilbud, hvor de digitale redskaber indgår på lige fod med LEGO-klodserne eller perlepladerne i de pædagogiske refleksioner om, hvordan man skaber det bedste læringsmiljø, er nået langt. Lad os prioritere at understøtte det pædagogiske mod og åbenheden over for at lære og lege os klogere. Så vi i endnu højere grad udnytter potentialet i de redskaber, vi inddrager i den pædagogiske praksis. Og så vi udvikler læringsmiljøer, der i så høj grad som muligt understøtter, at børnene kan mestre den verden, de vokser op i. Uanset om de skal begå sig analogt eller digitalt. Signe Bohm Områdechef for dagtilbud Danmarks Evalueringsinstitut KVALITETSVURDERET FORSKNING I DAGTILBUD Forskningsdatabasen NB-ECEC.org, der står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care, samler hvert år kvalitetsvurderet forskning i dagtilbud fra Danmark, Norge og Sverige. EVA TEMA-hæfter tager afsæt i forskning fra forskningsdatabasen, samt i anden viden og undersøgelser om dagtilbud. Artikler, der er baseret på forskning fra forskningsdatabasen, er markeret med et stempel. 2 EVA TEMA NR. 12

3 INDHOLD INDBLIK Skal digitale larver krybe ind i pædagogikken? Vi bør stoppe med at diskutere, om vi vil have teknologi i dagtilbuddet, og i stedet tale om, hvordan vi vil bruge det mere aktivt i dagtilbuddets læringsmiljø, mener flere forskere. 4 CASE Der skal reflekteres lige så meget over farveblyanten som over robotten Fire dagtilbud i Furesø kommune har haft særlig fokus på at bruge digitale redskaber i det pædagogiske arbejde. Børnene har blandt andet undersøgt hovedlus i et mikroskop og programmeret robotter. 7 GUIDE 5 gode råd til bedre digitale dagtilbud Tjek jeres eget dagtilbuds holdninger og handlinger igennem med disse fem gode råd fra den danske ekspert i børn og digitale teknologier, lektor Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. 9 EVA UNDERSØGER Digital dømmekraft for de allermindste 10 I Norge arbejder man på at lære børn digital dømmekraft, fra de er helt små. Via et kampagnesite med bl.a. musikvideoer skal de mindste børn lære at sige fra og spørge om lov, når der tages billeder. DIALOG- KORT DIALOGKORT Sæt gang i den faglige refleksion Brug spørgsmålene fra EVA s dialogkort i jeres faglige drøftelser om, hvordan I kan arbejde med digitale redskaber. 11 NR. 12 EVA TEMA 3

4 INDBLIK Skal digitale larver krybe ind i pædagogikken? Digitale redskaber er en pædagogisk ressource, der stimulerer børnenes leg, lyder det fra flere forskere, der mener, at vi bør stoppe med at diskutere, om vi vil have teknologi i dagtilbuddet, og i stedet begynde at diskutere, hvordan vi vil bruge det mere aktivt i dagtilbuddets læringsmiljø. Teknologien er en integreret del af børnenes hverdag en del af den måde, de møder verden og sig selv på. Og dagtilbuddet har mulighed for at bidrage til, at børnene oplever, at de selv kan have indflydelse på den teknologiske virkelighed. At de oplever at se sig selv ikke bare som passive konsumenter, forbrugere, af teknologien, men også som aktive producenter, medskabere, af den. Digitale medier og film er en del af børnenes omverden. Derfor giver det god mening, at pædagogisk personale i dagtilbuddet fx arbejder med, hvordan man laver animationsfilm. Og snakker om, hvad der sker, når man dæmper lyset eller sætter musik på. Børnene skal have lov til at lære, hvad der ligger bag det, de bruger tid på, siger forskeren og vender tilbage til sit eksempel fra før: Når den femårige viser sin animationsfilm for et publikum, tager han en plads i rummet. Han får en stemme på baggrund af sine digitale kompetencer og sin viden. Og han oplever at mestre redskaberne og bruge dem til at sætte sit aftryk på verden, siger forskeren. Af Trine Beckett Den femårige sidder lidt uroligt på stolen ved siden af sin far, der er kommet til forældrekaffe. Pædagogen står ved en stor skærm og forklarer, hvordan børnene de sidste to måneder har arbejdet med animationsfilm. De har tegnet figurer, undersøgt figurernes bevægelser ved selv at hoppe og rulle rundt og i fællesskab udviklet historien. Forældrene lytter opmærksomt. Den femårige hvisker til sin far, at filmen har taget lang tid at lave. Hans øjne er store af forventning og stolthed. Eksemplet kommer fra Mari-Ann Letnes, forsker i børns digitale udtryk og dannelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun vurderer, at de digitale teknologier er et vigtigt element i børns dannelse. Børn dannes i mødet med verden og i mødet med sig selv. Og i dag er teknologien en del af deres møde og kommunikation med verden. Teknologi er en forlænget blyant og tegneblok. Det er et værktøj, som er knyttet til barnets mulighed for at udtrykke sig, siger Mari-Ann Letnes. Fra konsumenter til producenter Den norske forsker vil hellere tale om dannelse end om digital dannelse. Det sidste er blot en del af det første, slår hun fast og vurderer, at vi de seneste år har brugt alt for meget tid på at diskutere, om teknologien har en plads i dagtilbuddet, frem for at diskutere hvordan. 4 EVA TEMA NR. 12

5 Vær bevidst om din position Det pædagogiske personale spiller en væsentlig rolle i forhold til at udforske verden i børnehøjde, også gennem digitale redskaber, vurderer Mari-Ann Letnes. Ser vi igen på animationsfilmen som eksempel, vil der være en masse meningsskabende diskussioner undervejs fx om, hvor hovedpersonen skal gå hen og hvorfor. Hvad han tænker og føler. Og hvordan han udtrykker det. Her skal det pædagogiske personale være med og stille spørgsmål sammen med børnene, siger Mari-Ann Letnes og rører dermed ved en grundlæggende pædagogisk refleksion, der handler om, hvilken pædagogisk position, man indtager, når man skal understøtte børnenes udvikling. Går man foran barnet og viser det, hvordan et digitalt redskab skal bruges, ved siden af og støtter barnet i at bruge et redskab, eller bagved, hvor barnet bruger redskabet uden støtte, men ved, at den voksne er til stede? Eller er man ikke til stede og lader børnene bruge de digitale redskaber på egen hånd? Lær af børnene Når det gælder digitale redskaber er der ofte et potentiale i at gå bag ved børnene. Det konkluderer forskningsrapporten Brug af digitale redskaber i dagtilbud (2015), der peger på, at hvor børn ofte har en legende og eksperimenterende tilgang, er voksne mere optagede af at bruge de digitale redskaber rigtigt. Hvis man skal sætte børnenes kreativitet i spil, kan man lade sig inspirere af børnene og deres måde at prøve ting af på. Det er også Karina Tougaard Poulsens erfaring. Hun er pædagog i Børnehuset Bjørnen, hvor den digitale teknologi er en integreret del af børnenes legeunivers. De bruger hjemmevant robotter, digitale mikroskoper, kameraer, ipads og Code-a-pillars, digitale larver, som kan kodes, så de bevæger sig i forskellige retninger. Det digitale gør noget ved børns måde at tænke på, som er megaspændende. De oplever, at de voksne ikke er de eneste eksperter, Børn skal afprøve mange forskellige lege. Nogle gange er de digitale, andre gange analoge. Helle Marie Skovbjerg Professor i leg, Designskolen Kolding og udforsker selv det, de er optaget af, siger Karina Tougaard Poulsen og giver et eksempel på, hvordan hun med et digitalt mikroskop zoomede ind på en bænkebider, fordi børnene var nysgerrige på at se, hvordan benene sad fast. Oplevelsen med bænkebideren rejste en række nye spørgsmål om, hvordan andre ting var bygget. Som fx briller og brillestel. Hvilket børnene efterfølgende fortsatte med at undersøge på egen hånd. Karina Tougaard Poulsen har skullet vænne sig til at lade børnene føre an. I gamle dage, når jeg fik noget nyt digitalt legetøj, brugte jeg dage på at sætte mig ind i det. Nu tager jeg det med og lader børnene finde ud af det. Man skal turde træde et skridt tilbage og opleve tingene med børnenes øjne. Jeg er blevet bedre til at sidde på hænderne, siger Karina Tougaard Poulsen. Leg jer frem til, hvordan I kan bruge teknologiens muligheder. Ligesom børnene. Mari-Ann Letnes Lektor og ph.d., Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Trondheim Rammesæt det digitale aspekt Børnehuset Bjørnen har netop vedtaget en digital mediestrategi, som giver en retning for, hvordan børnehusets pædagogiske personale bruger de digitale redskaber aktivt i forhold til børnenes læringsmiljø og formulerer arbejdet med børnenes digitale dømmekraft, som fx hvordan og hvornår man må tage og dele billeder af og med hinanden. Ifølge Karina Tougaard Poulsen er strategien vigtig i forhold til at rammesætte, hvordan de digitale redskaber har en funktion i det pædagogiske arbejde over for både pædagoger og forældre. For begge grupper har brug for at få udviklet et sprog og en forståelse for, hvilken pædagogisk funktion de digitale redskaber har, og hvad det kræver af børn og personale at begå sig digitalt, er Karina Tougaard Poulsens erfaring. Det digitale kan godt være lidt grænseoverskridende for nogle af mine kolleger. Vi mangler lidt et sprog for, hvad det er, de digitale redskaber kan! For vores pædagogiske arbejde og i forhold til at kunne forklare det til forældrene, siger Karina Tougaard Poulsen. Forskning bag artiklen Denne artikel er blandt andet baseret på forskning fra forskningsdatabasen nb-ecec. org, der rummer kvalitetsvurderet forskning på dagtilbudsområdet. Herunder: Letnes, M.-A. (2014). Digital dannelse i barnehagen: Barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. (Vol. 2014:250). Trondheim: Norges teknisknaturviten skapelige universitet. Desuden indgår viden fra: Letnes, M.-A. (2016). Barns møter med digital teknologi: Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. Letnes, M.-A. (2017). Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL, UCC, Aarhus Universitet, Implement Consulting Group, Socialt Udviklingscenter SUS. (2015). Brug af digitale redskaber i dagtilbud, resultater fra praksisnær forskning. NR. 12 EVA TEMA 5

6 Teknologi er en forlænget blyant og tegneblok! Mari-Ann Letnes Lektor og ph.d., Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Trondheim Børn skal smage mange forskellige ting Helle Marie Skovbjerg, der netop er udnævnt til Danmarks første professor i leg på Designskolen Kolding, genkender den udfordring, som Karina Tougaard Poulsen skitserer. Selv om vi i Danmark er godt med i forhold til at inddrage digitale redskaber i den pædagogiske praksis, kan vi blive endnu bedre. Jeg møder mange dygtige pædagoger, som er på banen med programmering, filmproduktion og masser af lege, hvor børn også fysisk er aktive. De forstår, at digital teknologi ikke bare er lig med stillesiddende kroppe foran en skærm. Men der mangler efter- og videreuddannelse, overlevering af erfaringer og et sprog. Hvis børn leger rolleleg, er pædagogerne gode til at fortælle, hvordan legen støtter social og emotionel udvikling. Det er vanskeligere at formulere, når det kommer til de digitale redskaber. Og mange er i tvivl om, hvordan de kommer i gang. Ifølge Helle Marie Skovbjerg er der et potentiale i, at flere dagtilbud tager aktivt stilling til, hvordan de vil bruge de digitale redskaber. Og ikke mindst i, at de lader sig inspirere af børnene og leger sig frem. Leg er kendetegnet ved åbenhed, mod, at sætte sig selv på spil. Og det skal vi i vores dagtilbud skabe gode betingelser for. Vi skal væk fra at vurdere et redskab på, om det er analogt eller digitalt. Vi skal i stedet vurdere det på dets legeværdi. Børnene selv er heller ikke optagede af, om de leger med det ene eller det andet. De vurderer deres legetøj ud fra, om det duer til de aktiviteter, de gerne vil lave. Den pædagogiske opgave handler ifølge forskeren om at sikre, at børnene får adgang til et bredt repertoire af lege: Når vi taler om dannelse, er dét opdragelsesopgaven, ligesom hvis vi taler om mad, at børn skal smage mange forskellige ting. Børn skal afprøve mange forskellige lege. Nogle gange er de digitale, andre gange er de analoge, siger Helle Marie Skovbjerg. Leg jer klogere Men hvad skal der til, for at pædagogisk personale forholder sig til digitale redskaber på samme måde, som de forholder sig til tegneblokken eller perlepladen som elementer i et pædagogisk læringsmiljø? Også her er legen i centrum. Mari-Ann Letnes ser et behov for, at det pædagogiske personale får rum til at lege sig klogere sammen med hinanden, og anbefaler, at man som leder prioriterer at sætte digital leg på dagsordenen for personalemødet. Dannelse er en proces, der foregår hele tiden. Men det tager tid at udvikle faglig digital kompetence. Så sørg for at sætte tid af på personalemødet. Lav en pædagogisk platform, lav en tekst eller en lille film. Og leg jer frem til, hvordan I kan bruge teknologiens muligheder. Ligesom børnene. Få europæisk inspiration med etwinning I Børnehuset Bjørnen i Hjørring er pædagog Karina Tougaard Poulsen en del af det europæiske projekt etwinning. etwinning er et digitalt netværk og medie, hvor pædagogisk personale, lærere og børn på tværs af lande i et lukket og sikret rum kan dele pædagogiske erfaringer, billeder, videoer og filer. Børnene i Børnehuset Bjørnen har en venskabsbørnehave i Norge, som de har lavet mini-ol sammen med. De fandt hver især på aktiviteter såsom trillebørskørsel, lakridssnørespisning og længdespring, udførte, tog tid, filmede og viste filmene for hinanden. I projektet Vis mig dit fuglehus arbejder de sammen med børn fra skoler og dagtilbud i lande som Italien, Bulgarien og Tyrkiet. Børnene bygger fuglehuse og sender billeder til hinanden, og snart skal de begynde at lege med at kode og formidle deres oplevelser til børn i Italien og Slovakiet. Tingene bliver rigere, når man får input udefra. Børnene stiller nogle andre spørgsmål og gør sig andre refleksioner over sprog og kultur, end de plejer, hvilket bidrager til vores arbejde med inklusion. Og jeg får som pædagog nogle andre idéer ved at snakke med andre kolleger end dem, der bor lige om hjørnet, siger Karina Tougaard Poulsen. Mari-Ann Letnes Lektor og ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun arbejder ved Institutt for lærerutdanning og er særligt optaget af at forske i børns digitale udtryk og dannelse. Helle Marie Skovbjerg Professor i leg på Designskolen Kolding. Hun har tidligere arbejdet på Aarhus Universitet som idéhistoriker med fokus på menneskets natur og dannelsesbegrebet. Læs mere om Vis mig dit fuglehus og andre projekter på modul/etwinning-i-børnehaven 6 EVA TEMA NR. 12

7 Børnene i Furesø Kommune kombinerer analoge og digitale lege. De bygger robotter og programmerer digitalt legetøj til at følge bestemte ruter. CASE Der skal reflekteres lige så meget over farveblyanten som over robotten Fire dagtilbud i Furesø Kommune har haft særlig fokus på at bruge digitale redskaber i det pædagogiske arbejde. Børnene har fx undersøgt en hovedlus i et mikroskop, printet kageforme fra en 3-d-printer og programmeret robotter. Digital pædagogisk konsulent i Furesø Kommune Nikolaj Bührmann fortæller, hvorfor man satte projektet i gang, og hvad man har lært undervejs. Fortalt til Trine Beckett Børn bliver tidligere og tidligere medieforbrugere. De ser Ramasjang, Viaplay, Netflix, YouTube. Flere dagtilbud i kommunen var optagede af, hvordan børnene også kunne være aktive producenter. Om vi kunne mindske skærmtiden, samtidig med at vi var digitalt dannende. Derfor gik vi på opdagelse i det digitale legetøj. Vi satte arbejdet i gang ud fra seks temaer, herunder læreplanstemaerne fra dagtilbudsloven. Vi indkøbte trådløse mikroskoper, redekassekamera med wi-fi, GoPro-kameraer, der kunne sættes på børn og hænges i træer, 3-d-printere, lydoptageelementer. Det hele blev leveret i gennemsigtige kasser, så børnene selv kunne vælge, hvad de ville lege med. Og det pædagogiske personale blev udfordret af børnene med hensyn til deres valg. Det var ingen stor udskrivning. Mange kommuner og institutioner har indkøbt ipads uden at få pædagogisk værdi ud af dem eller mooncar nummer 37 frem for at købe noget, der giver en bredde i legetøjet. Meget af det digitale legetøj ligger inden for en almindelig driftsøkonomisk ramme. Vores 3-d-printer kostede fx kr. NR. 12 EVA TEMA 7

8 Institutionerne håndterede opgaven meget forskelligt. Alene placeringen af udstyret havde stor betydning for, hvor hurtigt det gik med at få det brugt. Nogle lagde det ned i kælderen. Her skete der ingenting i starten. Andre lagde det i en reol i alrummet. Her skete der lidt mere man så på det, men det kom ikke rigtigt frem, for alrummet er ikke nødvendigvis et pædagogisk rum på samme måde som stuen. Endelig var der nogle, der lagde det ud på stuerne i børnehøjde, så børnene kunne vælge at lege med en robot på lige fod med bamser og Duplo-klodser. Her gik det hurtigt. Børnene startede bare eller spurgte pædagogerne om, hvordan det virkede, og så kom de i gang. Vi har tendens til at gøre, hvad vi plejer, i forhold til brug af medier i dagtilbud. Ingen stiller spørgsmål, når børnene vil bruge perlepladen, fodbolden eller et fiskenet. Men der sker noget, når der kommer en 3-d-printer eller en robot ind på stuen. Børnene vil lege med den med det samme. Men de voksne begynder at reflektere over tingene, fordi de digitale redskaber er fremmedlegemer. Det digitale udgør en disruption af dagtilbuddets kultur, nok mest de voksnes. Pædagogerne har skullet lære at eksperimentere, og at de ikke kan alt med det samme. Vi har talt en del om at turde fejle at man skal have modet til at fejle og lære undervejs. Det er vi blevet bedre til. Forældrene fik holdt et spejl op. De kunne godt se, at deres barn sad og konsumerede en masse digital underholdning derhjemme. Hvorfor skulle barnet så ikke have lov til at lære at skabe noget indhold til skærmen? Eller lege med det digitale medie i dagtilbuddet? Vi holdt en del forældremøder, hvor vi fortalte, at grunden til, vi gik i gang, var, at børnene var forbrugere i forvejen. Flere forældre, som startede med at være skeptiske, reflekterede en del bagefter. Ledelsesmæssigt var det nødvendigt at arbejde med narrativet fortællingen om, at det digitale legetøj er vigtigt og nødvendigt og at insistere på, at det blev brugt. At der er et ligeværd mellem analoge og digitale medier, og at man skal benytte det medie, der skaber den pædagogiske merværdi. Der skal reflekteres lige så meget over farveblyanten som over robotten og 3-d-printeren. Det udstyr, man køber, skal passe til konteksten, og hvad det skal bruges til på den enkelte institution. Det digitale skal integreres i den pædagogisk-didaktiske kontekst og planlægning. Ikke som noget, der skal bruges for sin egen skyld. Børnene i Furesø kommune laver musik med laserlys. 5 eksempler på digitalt legetøj og redskaber for børn og voksne Bærbar projektor En bærbar projektor kan være et godt redskab til at kreere aktiv og inddragende leg for mange børn på én gang. Via projektoren kan man lege med skygger, projicere billeder eller små film op på væggene og lade det være baggrundstæppe eller medspiller i børnenes leg. 3-d-printer Med en 3-d-printer får børn mulighed for at udtrykke sig kreativt, nøjagtigt som når de fx tegner eller bygger noget. Med en 3-d-printer kan barnet tegne tredimensionelt eller indscanne sine tegninger og på kort tid få et helt konkret produkt i hånden. Mikroskop Et digitalt håndholdt mikroskop giver børnene mulighed for at komme helt tæt på objekter i deres omgivelser, som de synes, er spændende fx små dyr eller lignende. Det kan være et redskab til at gå på opdagelse i naturen eller på kroppen. Fakta om digital leg i Furesø Kommune Furesø Kommune har i samarbejde med fire daginstitutioner, et privat firma og UCC sat fokus på eksperimenterende leg. Indsatsen handler om at gøre børn og pædagoger så bekendte med teknologi, at den indgår i kreativ leg på lige fod med velkendte materialer som karton og modellervoks. Formålet er at understøtte børnenes skaberkraft og kreativitet og sikre, at de kan udnytte mulighederne i moderne digital teknologi. Kamera Et digitalt kamera (fx på en mobil eller ipad eller et GoPro-kamera) kan være et oplagt redskab i børnenes leg fx en kamerafangeleg, hvor børnene fanger hinanden ved at tage billeder af hinanden men det kan også bruges til at gå på opdagelse i børnenes perspektiver, fx ved at bede børnene tage billeder af deres yndlingssteder i børnehaven eller på tur. Eller når der skal leges med augmented reality eller green screen i forhold til at konstruere en virkelighed og være en del af den. Robot Robotter kan i flere tilfælde bruges på flere måder i flere sammenhænge. Leg med robotter kan lære børnene at programmere og gøre dem fortrolige med at eksperimentere med robotteknologi. Nogle robotter kan fx programmeres til at følge bestemte ruter og kan nemt bruges af børn. Lydelementer Optageklemmer eller -knapper kan bruges til at optage små lydstykker på. Her kan børnene opleve at høre sig selv og blive nysgerrige på at lege med sproget. De kan også bruges på legepladsen eller til at indtale instruktioner til næste post på motorikbanen. 8 EVA TEMA NR. 12

9 GUIDE gode råd til bedre digitale dagtilbud Den pædagogiske faglighed kan få nye facetter ved at bruge digitale teknologier i hverdagen, mener en af de fremmeste danske eksperter i digitale teknologier og børns leg, Stine Liv Johansen, der er lektor og forsker ved Aarhus Universitet. Få hendes fem gode råd til bedre digitale dagtilbud her: 1. Hold fokus på den pædagogiske intention og processen frem for produktet Det er ikke et mål i sig selv at bruge digitale redskaber, men redskaberne kan være en rigtig god ressource til at understøtte det pædagogiske arbejde, som allerede foregår i dagtilbuddet. Tag udgangspunkt i, hvad det er, I er optagede af et særligt læreplanstema eller fx at arbejde med børnenes nærmeste udviklingszone og find frem til, hvilke medier og teknologier der giver mening for jer at arbejde med. Pas på, at selve teknologien fx appen ikke bliver for styrende for jeres aktiviteter, ligesom det heller ikke er så vigtigt, hvordan produktet ender med at blive; det er processen, børnene lærer af. 2. Vov at kaste jer ud i de nye teknologier og øv jer sammen med børnene Dagtilbud spiller en stor rolle for, at børnene udvikler deres digitale kompetencer og lærer at forholde sig aktivt og kreativt til at bruge forskellige redskaber og medier. En af de bedste måder, man som pædagogisk personale kan støtte børnene på, er at turde afprøve de nye medier foran børnene (og vise dem, at man selv er lidt usikker og måske fumler lidt). Vis børnene, at det med de digitale teknologier er et rum, som vi skaber sammen, og som vi selv sætter i scene. Hvis børnene selv får lov at prøve kræfter og eksperimentere med redskaberne, giver det dem ydermere agency; nøjagtigt som når man øver selvhjulpenhed i en måltidssituation. Og dét er vigtigt, hvis vi gerne vil lære børnene at bruge de digitale redskaber på en aktiv måde. 3. Giv plads til legen og det eksperimenterende Børn lærer ved at lege, og det er i legen, børn fx øver sig på de sociale relationer eller træner deres evner til at være kreative og selvstændige. Så giv plads til den legende og eksperimenterende tilgang til de moderne teknologier, og overvej, hvordan børnenes leg kan stimuleres og videreudvikles af at bruge de digitale teknologier. 4. Prioriter, og sæt rammerne Hvis man gerne vil blive skarpere til at bruge de nye digitale redskaber til det pædagogiske arbejde, kræver det en særskilt indsats og et større engagement fra hele dagtilbuddet. Læg en strategi for jeres tilgang, og sæt ord på, hvad I vil opnå, og hvordan I vil nå derhen. Det er fx langtfra nok bare at sende det pædagogiske personale på kursus, det er måden, man arbejder med det på i det daglige, der batter. 5. Tal med forældrene Nogle forældre er lidt skeptiske over for fx brugen af ipads i deres barns institution, fordi de er bange for, at der er for meget inaktiv skærmtid uden læring. Derfor er det vigtigt at tale med forældrene om jeres syn på og arbejde med de teknologiske redskaber. Vær meget specifik med hensyn til, hvad I bruger redskaberne til, og hvad de bidrager med i forhold til det enkelte barn og hele børnegruppen. Det, der for alvor kan åbne forældrenes øjne, er, hvis de også bliver inddraget i, hvordan de kan bruge digitale redskaber sammen med børnene. Stine Liv Johansen Lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Forsker i samspillet mellem medier, teknologi og leg og medlem af Medierådet for Børn og Unge. Vidste du, at... Danske børn er blandt de allermest flittige brugere af medier og digitale teknologier i Europa. Børnene bruger generelt digitale redskaber relativt passivt og konsumerende i hjemmene. Fx bruges tablets oftest som tv og spillekonsol og sjældent som kamera eller til kreativ udfoldelse. Kilde: Johansen, S. L., & Larsen, M. C. (2016). Digitale medier i småbørnshøjde: Om 0-8-åriges brug af digitale medier i hjemmet. København: Medierådet for Børn og Unge. NR. 12 EVA TEMA 9

10 EVA UNDERSØGER Digital dømmekraft for de allermindste I Norge arbejder man på at lære børn digital dømmekraft, fra de er helt små. Via et kampagnesite med bl.a. musikvideoer skal de mindste børn lære at sige fra og spørge om lov, når der tages billeder. Vidste du, at... Digital dannelse blev skrevet ind i den fællesoffentlige digitaliserings-strategi fra 2016 som et særligt initiativ. Det har fokus på, at børn og unge tilegner sig god digital adfærd, så de kan begå sig læringsmæssig, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed. Som en del af initiativet er der udarbejdet to inspirationsfilm og dilemma- og dialogkort om digitaldannelse til forældresamarbejdet i dagtilbud. EVA har udarbejdet materialet for Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen. Hent materialet: emu.dk/ sammen-om-digital-dannelse Af Anne Breinhold Olsen Det er blevet så nemt lige at hive telefonen op eller tage ipad en frem for at tage et billede af de søde Luciabrude, de seje udklædte børn til fastelavn eller ens venner, der leger. Men med de nye teknologier er der også opstået et behov for, at både børn og voksne følger en række spilleregler for, hvornår det er i orden at tage billeder af hinanden, og om billederne fx må postes på sociale medier. Ligesom det er vigtigt for børn at lære, at de har retten til at sige fra og pligt til at spørge om lov. I Norge har man gennem ti år arbejdet med kampagnesitet Du bestemmer, som skal bidrage til at uddanne reflekterede og bevidste unge netbrugere, som tager deres egne valg baseret på kundskab og refleksion. Det er det norske datatilsyn og uddannelsesdirektorat, der står bag Du bestemmer. Det seneste skud på stammen er en række film og vejledningsmaterialer, der retter sig mod personale og børn helt ned til vuggestuealderen, og som handler om, hvordan man giver børn en bevidsthed om, at de selv kan bestemme, om der skal tages billeder af dem, og at de har retten til at bestemme, om billederne skal finde vej til sociale medier. Musikvideo lærer børn selv at bestemme En af filmene er en musikvideo med et budskab om, at man skal spørge om lov, hvis man vil tage billeder af de andre børn, og at man som barn har lov til at sige nej til andre, der vil tage billeder af én. Musikvideoen, der ligger på YouTube, bliver vist i norske børnehaver og er blevet taget vældig godt imod, fortæller Dina Dalaaker, der er seniorkonsulent i det norske uddannelsesdirektorat. Vi har fået rigtig positiv respons på videoen fra børnehaver. Både fordi der ikke fandtes noget lignende i forvejen, og fordi musikvideoen får et klart budskab igennem på en måde, som taler til både børn og voksne, siger Dina Dalaaker, der fortæller, at hun blandt andet er blevet kontaktet af en børnehave, som selv gerne vil lære sangen og synge den for forældrene. Vores ønske var at understøtte, at børnehaverne selv sætter digital dømmekraft på dagsordenen, og musikvideoen er et rigtigt fint medie at formidle budskaberne gennem. Som voksne og som pædagogiske fagpersoner har vi et ansvar for, at vi lærer børnene, at de har retten til selv at bestemme, om andre må tage billeder af dem, ligesom de også skal lære at gå til andre med respekt og omtanke, siger Dina Dalaaker. Se mere på hvor der kan downloades film og findes arbejdsmateriale til dagtilbud. SANG Det er du som bestemmer Voksen Det er sjovt med billeder af venner og alle andre, som du kender. Men tager du kameraet frem for at tage et billede af en ven, skal du spørge om lov Må jeg tage et billede af dig? Barn Hvis nogen vil tage et billede af dig, har du faktisk lov at sige nej. Tager nogen et kamera op, har du lov at sige stop Er du sød at vende kameraet en anden vej? Omkvæd For det er dig, der bestemmer, ingen andre, som du kender. Vi er ikke ens og det er helt okay Du skal spørge mig: Må jeg tage et billede af dig? Nogle vil sige nej, og andre vil sige ja. Barn Har du taget et billede af en ven, skal du spørge, før du viser det frem. De har lov at sige nej Det billede kan jeg ikke li Så må du være sød og ikke vise det billede hvis de ikke vil. Tekst og foto gengivet med tilladelse fra 10 EVA TEMA NR. 12

11 DIALOG- KORT EVA s dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog. På personale-, leder- eller forældremødet eller i det hele taget dér, hvor der er brug for at spørge og tale sammen på en anden måde, end I plejer. Du finder alle EVA s dialogkort på vores hjemmeside DIGITALE DAGTILBUD Digital leg Hvordan vil vi karakterisere brugen af digitale redskaber hos os? Hvordan understøtter de digitale redskaber, vi bruger, vores pædagogiske arbejde? Hvilken betydning har vores egen holdning til digitale redskaber for børnenes brug af dem? Tør vi eksperimentere, fumle og fejle? Hvordan inspirerer vi hinanden og bliver klogere på, hvad vi kan bruge digitale redskaber til? Digital dømmekraft Hvilke spilleregler har vi for, hvordan vi bruger de digitale redskaber? Har vi fx regler for at tage eller dele fotos? Ved børnene, hvordan man er en god kammerat også når man har med digitale redskaber at gøre? Hvordan taler vi med forældrene om digitale spilleregler? NR. 12 EVA TEMA 11

12 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Få aktuel viden om dagtilbud direkte i din indbakke Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og hold dig opdateret på, hvad forskningen siger om dagtilbud. Næste EVA temanummer handler om overgangen fra dagtilbud til skole. DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT T E H

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen 1 Indhold Indledning...Side 3 It i dagtilbud... Side 3 Digital dannelse og kompetencer...side

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

BØRNE- PERSPEKTIVER EVA TEMA #11 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD. 7 METODER Sådan kommer I i gang

BØRNE- PERSPEKTIVER EVA TEMA #11 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD. 7 METODER Sådan kommer I i gang EVA TEMA #11 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD BØRNE- PERSPEKTIVER BØRNEPERSPEKTIVER Derfor skal vi lytte til børnene 7 METODER Sådan kommer I i gang EVA AFPRØVER FORSKNINGEN Tre indsigter fra børnehaven

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Digitalt det er for børn

Digitalt det er for børn Digitalt det er for børn IT-strategi på dagtilbudsområdet i Vejle Kommune Af Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbud Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år fremgår det: Alle børn skal udforske

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017 Den store opdagelsesrejse for de helt små Danmarks Læringsfestival 2017 Hvem er vi? Kjetil Sandvik (KU) Stine Liv Johansen (AU) Klaus Thestrup (AU) Jacob Knudsen (VIFIN) Anne Charlotte Petersen (VIFIN)

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

TEKNOLOGI, LEG OG KREATIVITET

TEKNOLOGI, LEG OG KREATIVITET TEKNOLOGI, LEG OG KREATIVITET OPLÆG PÅ NATIONALT KOORDINATORMØDE/ASTRA 4. OKTOBER 2017 Stine Liv Johansen, medieforsker, ph.d. AGENDA MELLEM JUBELOPTIMISME OG POP-PESSIMISME: KAN VI FINDE EN ANDEN VEJ?

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 www.eva.dk Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 Anne Kjær Olsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Oplægget Kort om EVA EVA s position

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Digitale redskaber i dagtilbud. Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet

Digitale redskaber i dagtilbud. Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Digitale redskaber i dagtilbud Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Børns læring og dannelse i fremtidsperspektiv Hvad er læring til fremtiden?

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside:

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside: 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder april 2014 til Marts 2017... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog....

Læs mere

Brug af digitale redskaber i dagtilbud RESULTATER FRA PRAKSISNÆR FORSKNING

Brug af digitale redskaber i dagtilbud RESULTATER FRA PRAKSISNÆR FORSKNING Brug af digitale redskaber i dagtilbud RESULTATER FRA PRAKSISNÆR FORSKNING Denne publikation er udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS og Implement Consulting Group i samarbejde med Professionshøjskolen

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Sammenfattende rapport Rapporten er udarbejdet af Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Science indsatsområde

Science indsatsområde Science indsatsområde 2013-2014 Naturens Farver tema projekt i perioden sept, okt, nov. 2014 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede lærings mål, inden for

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Digidagi Programmet

Digidagi Programmet Digidagi 2017 Programmet Velk om m en Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til den første af forhåbentligt mange årlige tilbagevendende konferencer med fokus på dagtilbud og digitale medier. En

Læs mere

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER Alice Darville CV Pædagog, lærer, konsulent, forfajer, inklusionsvejleder, læringssdls- cerdficeret prakdkker J JEG ER SÆRLIGT OPTAGET AF: Børns (voksnes) forskellige

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Digital kultur og pædagogisk praksis i 0-6 års institutioner

Digital kultur og pædagogisk praksis i 0-6 års institutioner Digital kultur og pædagogisk praksis i 0-6 års institutioner Af Marlene Vorborg Jensen 1 Jeg tjekker lige mine beskeder To femårige drenge var for nylig i gang med en leg på legepladsen, hvor de brugte

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2014/15

Evaluering af indsatsområder2014/15 Evaluering af indsatsområder2014/15 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2014-2015... 4 Udmeldt indsatsområde: Science og læring 2014-2015 (fælles)... 5 Udmeldt Indsatsområde: Digital

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID Få kontrol over børnenes tablet-tid INDHOLD: Min bedste ven tablet...

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for. Sisse Oreskov

Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for. Sisse Oreskov Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for Kort præsentation Nikolaj Warming Pædagog Dagtilbud, SFO, børnehaveklasseleder og lærer Pædagogisk konsulent i Ministeriet Lektor UCSJ,

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIAUC Sprogpædagogik i hverdagen. Århus, Onsdag den 14. Maj 2014 Hvis IPad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere