Produktionsskoleforeningens. Kursuskatalog 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskoleforeningens. Kursuskatalog 2015"

Transkript

1 Produktionsskoleforeningens Kursuskatalog

2 Forord Produktionsskoleforeningen genoptager efter et par års pause hermed traditionen med at udsende et kursuskatalog til skolerne med foreningens samlede tilbud af kurser, konferencer og temadage. At udvikle disse tilbud til skolernes medarbejdere, ledere og bestyrelser er en central opgave for foreningen, og med et samlet katalog ønsker vi at give jer på skolerne et overblik over tilbuddet og dermed bedre mulighed for at prioritere jeres indsatsområder i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling blandt medarbejdere såvel som blandt ledelses- og bestyrelsesmedlemmer. Det handler om kurser, der kan være med til at styrke produktionsskolemedarbejdernes pædagogiske indsats, så de på bedst mulig måde kan udnytte det potentiale, der ligger i skolernes særlige læringsform læring i praksis, og på den måde hjælpe en stor gruppe unge på vej mod uddannelse og arbejde. Om kurser, der kan være med til at styrke skoleledelserne i deres arbejde med at gøre skoleformen til en ligeværdig partner i den fælles målsætning at give alle unge en uddannelse. Og om kurser, der kan styrke skolernes bestyrelser i deres overordnede ansvar for, at arbejdet på skolerne går op i en højere enhed, og alle kommer til at trække på samme hammel til fordel for de unge. Nogle af kurserne er gamle kendinge, andre er nyskabelser. Her tænker jeg især på 2 områder: Kurser, der retter sig mod en specifik (værksteds)faglighed og efteruddannelseskurser på og elevudvekslingsforløb med produktionsskoler i udlandet. Vi håber, at mange vil benytter sig af mulighederne i og vil finde viden og inspiration til det fortsatte arbejde. God Arbejdslyst! Lennart Damsbo-Andersen Formand for Produktionsskoleforeningen 2

3 Indhold Generelt om tilmelding mm. 4 EUD reform og kombineret ungdomsuddannelse: Produktionsskolernes rolle i EUD-reformen 5 Om Kombineret ungdomsuddannelse 6 I. Kurser for medarbejdere samt kurser for bestyrelser: Introkursus for nye medarbejdere 9 Pædagogisk grundkursus - vejledning i værkstedet 10 Pædagogisk grundkursus Psykologi 11 Pædagogisk grundkursus Pædagogik og værkstedsledelse 12 Vejledningskonference ( 1 dag ) 13 Dagskursus: Vejledning i fællesskaber og grupper 14 Dagskursus: Konfliktforståelse 15 Dagskursus: Kollegial Supervision 16 Kursus for administrative medarbejdere på produktionsskolerne 17 Bestyrelseskursus/fyraftensmøder 18 Introduktion til Lego Serious play (LSP) 19 II. Kursusdage o. lign. på skolerne: Kompetencebevis 21 Produktionsskolerne og dannelsen 22 Søren Kierkegaard og produktionsskolerne 23 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse 24 SkoleUdviklingsSamtalen (SUS) 25 III. Internationalt: Efteruddannelse af værkstedslærere i udlandet Efteruddannelse af værkstedslærere i udlandet International udveksling af produktionsskoledeltagere Konsulentbistand i forbindelse med internationalt arbejde 31 IV. Andre kurser: Fagspecifikke kurser / Det Alternative Universitet Kursus i AutoCAD 33 Kursus i Inventor 34 Børn og natur - på pædagogværkstedet 35 Smartphones og tables som kompenserende hjælpemidler 36 De danske slagtemestre 37 Den keative produktion 38 Fra produktionsskoleelev til PBE-læring 39 I grisens tegn 40 3

4 Generelt om programmer, tilmelding mm. PSF udsender program/invitation til skolerne typisk 2 mdr. før kursets start. Tillige vil programmerne blive lagt på PSF s hjemmeside nu Hvordan tilmelder I jer PSF s kurser? Tilmeldingen skal herefter foregå via PSF s hjemmeside under Kursus & arrangementer I programmet oplyses sidste tilmeldingsfrist. Bemærk ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist betales et gebyr på 200 kr. Hvad koster kurset? Prisen for kurset fremgår i dette katalog under præsentationen af kurset eller du finder det i programmet/invitationen Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail Hvis jeres spørgsmål drejer sig om kursets indhold kan I også henvende jer direkte til kursets tovholder. Navnet fremgår i dette katalog under præsentationen af kurset eller du finder det i programmet/invitationen. Udover aktiviteterne i dette katalog, kan der løbende blive oprettet relevante kurser og temadage. Hold derfor øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev, hvor aktiviteterne vil blive annonceret. 4

5 Produktionsskolernes rolle i EUD-reformen I samarbejde med Industriens Fond inviterer Produktionsskoleforeningen til roadshow om Produktionsskolernes rolle i den ny erhvervsuddannelsesreform og Målrettede forløb hen imod grundforløb 2. Arrangementet er anden del af en indsats, som vi har skudt i gang med orienteringsmødet d. 9. december 2014 om produktionsskolernes rolle i EUD-reformen. Temaet for mødet er igen de ny rammer for erhvervsuddannelserne og i særdeleshed hvordan vi som produktionsskoler, skal gribe det an, og herunder: Centrale elementer i erhvervsuddannelsesreformen Målrettede forløb hen imod grundforløb 2 Inspiration til det videre arbejde på egen skole Men denne gang inviterer vi ikke alene produktionsskolerne, men også en lang række samarbejdspartnere. Og derudover arbejder vi på, at erhvervsskolerne og projektet Nye Spor til Teknik (et samarbejde mellem Korsør Produktionshøjskole og Dansk Industri) bliver en del af programmet. Ledere og medarbejdere fra produktionsskoler, erhvervsskoler og UU, kommunale embedsfolk/ politikere samt øvrige samarbejdspartnere for hvem overgangen til erhvervs-uddannelse er relevant. BEMÆRK: Invitér gerne dine lokale samarbejdspartnere med! Mødet afholdes 4 steder i landet på datoerne: 23., 24., 25. og 26. februar, alle dage kl (nærmere program mv. udsendes senere). Mødet er gratis (men det kræver tilmelding til Produktionsskoleforeningen). Yderligere oplysninger: Tilmelding: Tilmeldingen kan ske via PSF s hjemmeside under Kursus & arrangementer. Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 5

6 Om Kombineret ungdomsuddannelse Med den ny Kombineret ungdomsuddannelse opstår en række nye opgaver, som såvel produktionsskolerne som de øvrige involverede institutioner skal løse. Det stiller også nye krav til personalet, og det må enhver KUU-institution forholde sig til. Det er vi også meget opmærksomme på i PSF, og vi har i skrivende stund ansøgt om midler til at udvikle kursustilbud omkring en række temaer mv., som opstår i kølvandet på den ny uddannelse (se nedenfor). Vores ambition er at lave et fælles og tværinstitutionelt kompetenceudviklingstilbud omkring KUU, hvor vi i PSF står som tovholder, men hvor arbejdet og udviklingen gøres i samarbejde med en række af de øvrige KUU-institutioner. Eksempler på temaer og personalegrupper, som et målrettet kompetenceudviklingsarbejde omkring Kombineret ungdomsuddannelse vil omhandle, er: Administration af Kombineret ungdomsuddannelse (mhp. tovholderinstitutioner) Portfolio som redskab i Kombineret ungdomsuddannelse Kontakt og samarbejde med lokalt erhvervsliv Kvalitetssikring af Kombineret ungdomsuddannelse Netværk og videndeling for ledelse og/eller koordinatorer af Kombineret ungdomsuddannelse Kontaktpersonernes opgave Det er endnu uvist, om vi får de midler, vi har ansøgt. Derfor er vi ikke gået videre i arbejdet med at udvikle kursustilbud om KUU. Vi vil orientere skolerne om, hvad der sker på området. Men uanset om vi får midler eller ej, er vi meget opmærksomme på de behov for kompetenceudvikling, der opstår med Kombineret ungdomsuddannelse. Vær derfor opmærksomme på, at vi har til hensigt at udbyde relevante kurser mv. om (forhåbentlig alle) de ovenstående temaer mv. 6

7 HUSK PSF s ÅRSMØDE Årets tema: Skolegørelse eller praksisgørelse Med erhvervsskolereformen og den nye Kombinerede ungdomsuddannelse har produktionsskolerne fået nye opgaver. Vi skal målrette en gruppe af vores unge mod erhvervsskolernes grundforløb 2, og vi skal deltage i den nye Kombinerede ungdomsuddannelse som tovholderskoler og som konsortiemedlemmer. Hvor står vi i forhold til disse opgaver? Når 2-tallene ikke bare spøger i kulissen men nu er trådt helt frem på scenen, så kan det være nemt at falde i talfælden og tro, at vi skal skolegøre vores skoleform. Derfor har vi bedt professor Lene Tanggaard om at lægge op til debat og give sit bud på en retningsangivelse: Skal vi skolegøre os eller skal vi holde fast i vores pædagogiske grundide og blive ved med at praksisgøre os? En væsentlig opgave i forhold til at gøre de unge klar til uddannelse er udviklingen af sociale og personlige kompetencer. Vores unge skal kunne være fleksible i en fleksibel verden. Men hvor er balancen mellem at udvikle fleksibilitet og have så meget ballast, at man kan stå fast? Vi har bedt professor Svend Brinkmann om at give sit bud på, hvad der er vigtigt i forhold til vores unge på produktionsskolerne. Hvordan kan vi være med til at danne dem til hele individer, der både har fødder og rødder? Fredag bliver der blandt andet lejlighed til at mødes og diskutere branchevis. Kom og være med i de aktuelle debatter! Årsmødet finder sted på : VingstedCenteret fra torsdag d. 23. april til lørdag d. 25. april 7

8 I. Kurser for medarbejdere samt kurser for bestyrelser Her kan du finde de kendte kurser, som er en del af grunduddannelsen som produktionsskolelærer: Introduktionskurset samt de tre pædagogiske grundkurser. Ideelt set har en ny produktionsskolelærer været forløbet igennem i løbet af de første to år af sin ansættelse i løbet af det første halvår et intro-kursus, og derefter et modul hvert af de følgende halvår. Du finder også kurser/temadage målrettet hhv. vejledere og administrativt personale samt kurser for produktionsskolernes bestyrelser. 8

9 Introkursus for nye medarbejdere På introkurset får du mulighed for at fordøje nogle af de indtryk, du har fået ved mødet med produktionsskoleverdenen. Formålet er for det første, at du får samlet op på den første tids erfaringer og indtryk, og for det andet, at du får konkret og anvendeligt input fremadrettet. Vi diskuterer de væsentligste betingelser for produktionsskolens eksistens: lovgivning, pædagogik, historie, charter, og du får lejlighed til at diskutere og reflektere over din hverdag sammen med andre produktionsskolemedarbejdere. Vi besøger en produktionsskole, hvor vi får indblik i de enkelte værksteders arbejde og organiseringen af de mange forskellige opgaver på skolen, og hvor du kan få lejlighed til at møde mere erfarne medarbejdere indenfor dit eget arbejdsområde. Og vi hører erfarne produktionsskolelærere fortælle om, hvordan de organiserer deres værksted. Omdrejningspunktet for kurset er diskussionen af, hvad det egentlig vil sige at arbejde som lærer på et produktionsskoleværksted, eller i en anden funktion på en produktionsskole. Kurset er målrettet produktionsskolemedarbejdere, der er ansat Medarbejdere, der er ansat før, og ikke har været på introduktionskursus vil blive optaget, hvis der er ledige pladser. Internatkursus over 2 hele dage. Den juni i Aarhus Kurset (kursusmaterialer, forplejning og overnatning) er gratis. Ved framelding efter tilmeldingsfristen for det pågældende kursus betales forplejning og overnatning kr. Konsulenter fra PSF s sekretariat. 9

10 Pædagogisk grundkursus: Vejledning i værkstedet Vejledningsmodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere, hvor man får en bred og almen indføring i begreber og viden om vejledning, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen. Vejledning i produktionsskolen rummer mere end, at unge træffer et uddannelsesvalg. Vejledning handler også om, at unge udvikler kompetencer, der styrker dem i deres overgang til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv. I denne proces er de unges fællesskab i værkstedet et centralt udgangspunkt, og værkstedslæreren en nødvendig medspiller. Kurset tager afsæt i en forståelse af unges udfordringer i dag i overgangen til ungdomsuddannelse og arbejde, og har fokus på vejledningspraksisser i værkstedet og på udviklingen af værkstedslærerens kompetencer til at varetage denne opgave. Temaer på kurset er: Hvorfor vejledning i produktionsskolen og på værkstederne? Vejledningssamtalen Gruppesamtalen og andre fællesskabsbaserede vejledningsformer Værkstedsvejledning i samarbejde med andre vejledningsordninger - i og uden for skolen Kurset er målrettet praksis, hvilket betyder at praksiseksempler og inddragelse af deltagernes erfaringer bliver vægtet. Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen. Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum. Tune kursuscenter: Den 3., 10., 17. og 24. marts Silkeborg Vandrehjem: Den 2., 8., 15. og 22. september Prisen for forløbet er 4375, - kr. Trine Hinchely Harck, konsulent i Udvikling af vejledning, Bemærk: Kan også rekvireres af en skole, som kursus for den samlede medarbejdergruppe. 10

11 Pædagogisk grundkursus: Psykologi Psykologimodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere, hvor man får en bred og almen indføring i begreber og viden om psykologi, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen. At bibringe deltagerne grundlæggende viden om psykologi, med henblik på en øget forståelse og handlemulighed i praksisarbejdet indenfor produktionsskolerammen. På kurset inddrages grundlæggende teorisyn indenfor udviklingspsykologi, neuropsykologi og indlæringspsykologi, herudover er der på kurset især fokus på særlige psykologiske forhold omkring unge med risikoadfærd eller bekymrende udviklingstendenser emotionelt, kognitivt og socialt. Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen. Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum. Silkeborg Vandrehjem: 26. februar, 3., 12. og 17. marts Tune Kursuscenter: 15., 22. og 28. september samt 6. oktober Prisen for forløbet er 4375, - kr. Psykolog Lars Hugo Sørensen. Bemærk: Kan også rekvireres af en skole, som kursus for den samlede medarbejdergruppe. 11

12 Pædagogisk grundkursus: Pædagogik og værkstedsledelse Pædagogik og værkstedsledelsesmodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere, hvor man får en bred og almen indføring i begreber og viden om ledelse og pædagogik, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen. Modulet præsenterer kursisterne for en række konkrete værktøjer som fx forskellige måder at tænke planlægning og prioritering på. Men endnu vigtigere er det, at kursisterne på modulet vil komme til at diskutere og reflektere over ledelse i forhold til værkstedets forskellige funktioner; produktion, vejledning og læring. Hvad kræves der, når man på samme tid skal lede en produktion, der skal munde ud i konkrete værdisatte produkter, og pædagogiske processer, der skal munde ud i, at en ung bevæger sig hen imod et livs- eller uddannelsesmål? Hvordan kan man strukturere en hverdag på værkstedet, der både faciliterer produktion og læ- ring? Og hvad vil ledelse i det hele taget sige? Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen. Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum. Silkeborg Vandrehjem: Den 4., 11., 18. og 25. marts Klemmenstrupgaard, Køge: Den 10., 17. og 24. september samt 1. oktober Bemærk: Kan også rekvireres af en skole, som kursus for den samlede medarbejdergruppe. Prisen for forløbet er 4375, - kr. Pædagogisk konsulent fra PSF. 12

13 Vejlederkonference (1 dag) Der er tradition for en årlig vejlederkonference i PSF s regi. På konferencen tages vejledningsfaglige og aktuelle temaer op til nærmere drøftelse sammen med kompetente fagpersoner på området. Samtidig giver konferencen anledning til at mødes og netværke på tværs af skoler og regionale samarbejder. Nærmere indhold og program opslås i løbet af. Fortrinsvis produktionsskolernes vejledere, men andre interesserede kan fint deltage. Efter i en årrække at have haft vigende tilslutning til PSFs vejlederkonferencer, har vi valgt at overgå til en enkelt dag uden overnatning. I efteråret, midt i landet. Vil fremgå af programmet. Tovholder: Konsulent fra PSF s sekretariat. PSF s Nyhedsbrev PSF udsender et nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden. I nyhedsbrevet finder I vores kurser og temadage, aktuel infor- mation om PSF s politiske arbejde, relevante links, kort nyt fra skolerne og meget mere. I kan tilmelde jer Nyhedsbrevet via PSF s hjemmeside på 13

14 Dagskursus: Vejledning i fællesskaber og grupper Produktionsskolerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at kvalificere udsatte unges overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og job. Et vigtigt element i disse bestræbelser er vejledningen af de unge. At vejlede i fællesskaber og grupper åbner for nye og anderledes muligheder i vejledningen og er derfor et godt supplement til andre vejledningsformer. Her er der mulighed for at unge kan dele erfaringer og oplevelser, de kan lære af hinanden og støtte hinanden gennem samtale og refleksion. Der er mulighed for at styrke solidariske og forpligtende relationer mellem unge. Indholdet på temadagen: Hvorfor vejledning i fællesskaber og grupper? Hvad kendetegner disse måder at vejlede på og hvad kan de? Hvordan arbejder man med og hvordan planlægger man disse samtale- og vejledningsformer? Erfaringer fra fællesskabsbaserede forløb i produktionsskolen Kurset er målrettet vejledere og værkstedslærere, der er optaget af at udvikle samtale og vejledningsformer i grupper og fællesskaber i produktionsskolen. Kurset udbydes som et dagskursus fra kl I kurset vil indgå oplæg såvel som øvelser og træning. Tirsdag d. 21. april i Aarhus Prisen for dagen er kr. Trine Hinchely Harck, konsulent i Udvikling af vejledning, 14

15 Dagskursus: Konfliktforståelse Ofte rejses drøftelsen af konflikter. I dagligdagen opleves konflikter ofte som noget, vi gerne vil undgå, eller som noget destruktivt. I en produktionskolehverdag kunne man vælge at sige, at konflikter er en uundgåelig del af en hverdag, hvor verdener mødes og brydes. Som når elever skal udfordres og skubbes/trækkes ud af deres komfortzone for at blive bedre rustet til fremtiden i uddannelse og arbejde. Hvis konflikter skal være konstruktive, må vi som ansatte forstå dem og bestræbe os på at kunne være i dem på en måde, så dem vi har ansvar for, stadig kan lære af konflikterne og udvikle sig sammen med os efterfølgende. Denne dag vil sætte fokus på at forstå konflikters indhold og dynamik, med henblik på at øge deltagernes bevidsthed og håndteringsmuligheder i fremtidige konflikter. Kurset er målrettet medarbejdere på produktionsskolerne. Max 20 deltagere. Kurset udbydes som et dagskursus fra kl I kurset vil indgå oplæg såvel som øvelser og træning. Onsdag d. 7. september i Odense Prisen for dagen er kr. Psykolog Lars Hugo Sørensen. 15

16 Dagskursus: Kollegial supervision Denne workshopdag sigter mod at introducere kollegial vejledning som metode til faglige samtaler, med henblik på fælles læring og faglig udvikling. Supervision er for mange et mystisk og lukket land. Vi arbejder med korte oplæg og praktiske øvelser, for at vise at supervision er metode, rammer og strukturer, og ikke egenterapi eller udstilling i den varme stol. Dagens er tilrettelagt ud fra et udviklingsprojekt, hvor kollegial supervision er brugt som en del af den faglige udvikling i en ny personalegruppe på Produktionsskolen Fabrikken i Tårnby. Medarbejdere herfra deltager som konsulenter og undervisere på dagen. Dagen kræver intet forudgående kendskab til supervision, men blot lyst til at lære noget nyt og lyst til at få kendskab til nye eller anderledes måder at lave faglige samtaler og skabe fælles læring på. Kurset er målrettet medarbejdere på produktionsskolerne. Max 20 deltagere. Som workshop og med produktionsskolemedarbejdere fra Fabrikken som konsulenter og med-undervisere. Mandag den 4. maj på Produktionsskolen Fabrikken. Prisen for dagen er kr. Psykolog Lars Hugo Sørensen. 16

17 Kursus for adm. medarbejdere på produktionsskolerne En gang årligt udbyder PSF en 2-dages konference, der især sætter fokus på emner, der vedrører arbejdet i produktionsskolernes administration. Indholdet i konferencen skifter fra år til år, men overordnet beskæftiger den årlige konference sig med: Præsentationer og drøftelser af aktuelle emner omkring skolernes administration Præsentationer og drøftelser af emner vedr. tilskud, indberetninger, økonom, revision, løn mv. Konferencen er målrettet administrative medarbejdere på produktionsskolerne. Konferencen udbydes som en 2-dages konference. I efteråret/november - midt i landet. Vil fremgå af programmet. Tovholder: Kirsten Grønvall, sekretær, PSF s sekretariat. 17

18 Bestyrelseskursus/ fyraftensmøder Produktionsskolernes placering i uddannelseslandskabet. Der er i disse år stort fokus på, hvordan alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og derfor bliver store dele af ungdomsuddannelsesområdet reformeret. I forbindelse med disse reformer skærpes kravene til produktionsskolernes rolle også, og skolerne skal indgå i udvidede samarbejder omkring ungdomsuddannelserne: Overgang til G2 fra produktionsskolen Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) Bestyrelsesmedlemmer og forstandere ved produktionsskoler. Kurset afholdes som fyraftenskurser 4 forskellige steder i Danmark. I efteråret - stederne vil fremgå af programmet/invitationen. Vil fremgå af programmet. Sekretariatsleder Axel Hoppe, PSF. 18

19 Introduktion til Lego Serious Play (LSP) Gennem forskellige øvelser med Lego Serious Play (LSP) indføres kursisten i det unikke, som LSP giver, nemlig at få alle i en gruppe til at deltage/bidrage. Gennem kurset øges progressionen, så alle kan være med, samtidig med at potentialet for LSP bredes ud. I forlængelse af de indledende øvelser, bruges LSP til at arbejde med emner, som kursisten typisk kan relatere til egen hverdag. Således får kursisten et klart billede af at, hvad enten det drejer sig om problemløsning, opgaveprioritering, udvikling af nye produkter, optimering af samarbejdsrelationer eller strategiudvikling, er LSP et ualmindeligt godt værktøj. Kurset er meget afvekslende, da det hele tiden skifter mellem at bygge sine tanker og dele disse med de andre kursister. Ledere, vejledere og øvrige medarbejdere. Kurset afholdes som dagskurser fra kl Af hensyn til kursusudbyttet skal der være mindst 10 deltagere og max. 20. Ved 10-13/14 deltagere afvikles det med én kursusleder og ved 13/14-20 deltagere vil der være to kursusledere. Efter aftale kan kurset tilbydes til skoler enkeltvis, hvor kurset i højere grad skræddersyes efter behov. Som udgangspunkt afholdes kurset på kursusejendommen NXT LEVL, Niels Kjærbyes Vej 11, 5610 Assens, men kan efter aftale holdes på andre lokaliteter. Prisen for dagen er 1.850,- pr. deltager. Carsten Hogrefe (vicedirektør på erhvervsskole, certificeret LSP-facilitator og NLP-coach) og Søren Ditlev Jensen (certificeret LSP-facilitator og salg, marketing og eventkoordinator). 19

20 II. Kursusdage o. lign. på skolerne Her kan du finde en række kursustilbud, der tematisk favner bredt, men som har det tilfælles, at kurset/temadagen tilrettelægges for en hel skoles medarbejdergruppe, eller at flere skoler går sammen om et kursus/temadag. Hvis I ikke kan finde det, I leder efter Så HUSK, at I altid kan kontakte PSF, hvis I har andre ideer eller behov, end det her udbudte. Det kan fx være kurser inden for psykologi, vejledning samt pædagogik og værkstedsledelse, som vi gerne tilrettelægger for en skole, eller for flere skoler, der går sammen. Hvis jeres medarbejdere allerede har været på grundkurserne, er det også en mulighed, at vi i stedet udvikler et modul II, der passer til jeres skole. Det kan også være kurser eller pædagogiske dage, hvor I gerne vil have input til et særligt tema eller en problemstilling, fx relationskompetence. Hvis ikke PSF s egne konsulenter besidder kompetencen til at undervise inden for området, kan Trine Harck eller Lars Hugo Sørensen (begge undervisere på vores pædagogiske grundkurser) måske være de rigtige. Indhold, dato og pris aftales i så fald mellem den/de enkelte skole(r) og PSF. 20

21 Kompetencebevis Alle produktionsskoler er lovpligtigt ansvarlige for at udstede et kompetencebevis, når en deltager afslutter sit forløb. Men hvordan skaber man en arbejdsgang omkring beviset, der på den ene side gør det nemt og smidigt at arbejde med, og på den anden side sikrer en god kvalitet i hvert enkelt bevis? Det kræver bl.a. en god sammenhæng mellem forløbsplan, værkstedsarbejde og kompetencebevis, og det kræver nogle klare arbejdsgange, der bliver efterlevet. Endelig kræver det et vedvarende fokus og det er netop formålet med dagen: At sætte fokus på din skoles praksis omkring kompetencebeviset. Målgruppen er en hel skole, således at alle der har at gøre med kompetencebeviset inddrages. En pædagogisk dag på skolen. Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen. Aftales med PSF s sekretariat. Konsulent fra PSF s sekretariat. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 21

22 Produktionsskolerne og dannelsen Produktionsskoleforeningen har gennem det sidste års tid sat fokus på dannelsesdimensionen i skolernes arbejde. Dels gennem projekter støttet af Dansk Folkeoplysnings Fællesråd, dels gennem en række dannelsesartikler i Nyhedsbrevet. Inspireret heraf ser undervisningstilbuddet Produktionsskolerne og dannelsen på forskellige dannelsesdimensioner i skolernes virke, dels gennem forskellige forskere og teoretikeres syn på produktionsskolernes dannelsesarbejde, dels gennem konkrete eksempler og diskussioner af disse. Personalegruppen på en produktionsskole. Oplæg, øvelser og diskussioner, der kan tilpasses den tid, der er til rådighed (f.eks. som en hel- eller halvdags seance) Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen. Aftales med PSF s sekretariat. Konsulenter fra PSF s sekretariat. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 22

23 Søren Kierkegaard og produktionsskolerne Dette foredrag gælder en specifik del af produktionsskolernes dannelsestradition. I foredraget ser vi nærmere på nogle af dansk dannelseshistories store koryfæer, først og fremmest Søren Kierkegaard, men også hans samtidige N.F.S. Grundtvig. Et grundspørgsmål er, hvad disse herrer mon ville sige til produktionsskolerne i dag, og som sådan er foredraget også et oplæg til en bredere drøftelse af dannelse på produktionsskolen anno 2014/15. Personalegruppen på en produktionsskole. Foredrag med efterfølgende spørgsmål og diskussion (fx ifm. med pædagogisk dag, fyraftensmøde el.lign.) Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen. Aftales med PSF s sekretariat. Konsulent Michael Bjergsø, PSF s sekretariat. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 23

24 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (Se også dagskurset Fra produktionsskoleelev til PBE-lærling på s. 39) Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) er en fantastisk mulighed for at give unge, der ellers ville have svært ved at tage en erhvervsuddannelse, en sådan med udgangspunkt i produktionsskolen. At have PBE-elever er samtidig noget, der løfter kvaliteten på værkstedet og skolen som helhed. Men hvad skal der til for at komme i gang med PBE? Og hvad stiller det af krav til skole og værkstedslærer? Skoler, der ikke er i gang med PBE, men som er interesseret i at vide mere og/eller i at komme i gang. Det kan enten være for relevant personale på en enkelt skole, eller det kan være for flere skoler i fællesskab. Fyraftensmøde el.lign. (det aftales mellem Produktionsskoleforeningen og skole(r)). Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen. Aftales med PSF s sekretariat. Konsulent Michael Bjergsø, PSF s sekretariat. Tilmelding: Kontakt Produktionsskoleforeningen mhp. aftale på eller telefon Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 24

25 SkoleUdviklingsSamtalen (SUS-besøg) Skole Udviklings Samtalen er Produktionsskoleforeningens tilbud til alle medlemsskoler, og bliver gennemført af to af foreningens konsulenter sammen med repræsentanter for skolens ledelse, medarbejdere og deltagere. skal ses som et led i foreningens ønsker om dialog med hver enkelt skole om dens pædagogiske praksis og udviklingsmuligheder. Efter besøget på den enkelte skole udarbejder konsulenterne en rapport til skolen. Besøget indbefatter: indledende samtale med repræsentanter for ledelse, medarbejdere og udvalgte eksterne samarbejdspartnere, inviteret af skolens ledelse, besøg på skolens værksteder, gruppeinterviews med henholdsvis medarbejdere og deltagere og en afsluttende samtale med skolens ledelse og repræsentanter for bestyrelsen. Et SUS besøg kan bestilles af skolens forstander. SUS besøget forløber over 1 dag (skoler under 100 årselever) eller 2 dage (skoler over 100 årselever). SUS datoer i er følgende: Torsdage d. 29. januar, 26. februar, 19. marts, 28. maj, 27. august, 17. september, 26. november, 10. december. Ved 2dages besøg medtages den efterfølgende fredag. Et SUS besøg er gratis, men ønsker man et opfølgende møde, hvor konsulenterne kommer og diskuterer rapporten aftales prisen med PSF s sekretariat. PSF s konsulenter. Elsesminde Odense Produktions-Højskole var lidt længe om at tilmelde sig til SUS, idet vi troede der var en del arbejde i Tilmelding og yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail Citater: SUS. Vi meldte os så, og det viste sig at arbejdsbyrden ikke var så stor. SUS gav en rigtig god proces på skolen, konsulenterne havde lavet et godt program som lige passede vores skole, og rapporten var brugbar for os. Jeg kan kun anbefale produktionsskoler at tage imod SUS. Vibeke Nørby Mouridsen, Elsesminde Odense Produktions-Højskole SUS besøget har været et værdifuldt indspark i bestræbelserne på at blive bedre til det vi gør. Konsulenterne har med deres spørgsmål og kommentarer udfordret os på vores tilgang til det at drive produktionsskolevirksomhed. Vi ser frem til opfølgningen. Bjarne Bonvang, Produktionsskolen Kolding 25

26 III. Internationalt Det internationale arbejde er blevet et af PSF s satsningsområder, og vi har som følge heraf ansat en international konsulent i PSF, Christine Muurholm. Hun er lykkedes med at bringe flere internationale projekter ind i foreningen blandt andet udvekslingsprojekter under EU s programmer, der gør det muligt at sende produktionsskolelærere på efteruddannelse hos kolleger i udlandet. I det følgende finder du en række kurser med internationalt sigte. Bemærk at der også er mulighed for at trække på Christines viden ift. fx egne ansøgninger og ideer til internationalt arbejde/projekter. 26

27 International Production School Organization (IPSO) Sammen med produktionsskoleorganisationerne i Frankrig, Tyskland og Østrig stiftede Produktionsskoleforeningen i 2011 foreningen: International Production School Organization. I 2014 er foreningen for de finske ungdomsværksteder desuden kommet til. IPSO s formål er: At sammenføre nationale produktionsskoleorganisationer, der anerkender og følger fælles standarder for produktionsskoler. At promovere produktionsskolekonceptet gennem internationalt netværks- og lobbyarbejde. At etablere internationalt samarbejde mellem produktionsskoler. At etablere internationale projekter, målrettet udvikling af skoleformen. IPSO s bestyrelse mødes hvert halve år PSF s formand, Lennart Damsbo-Andersen er præsident for IPSO, og PSF varetager IPSO s sekretariatsfunktion. Læs mere på 27

28 Efteruddannelse af værkstedslærere i udlandet Som led i det internationale samarbejde og partnerskab med produktionsskoleorganisationer i Tyskland, Østrig og Frankrig samt værkstedorganisationen i Finland, har PSF søgt og fået tilskud fra EU s Leonardo Mobility program til udsendelse af produktionsskolelærere i et 1-uges efteruddannelsesprogram på en produktionsskole i udlandet. Projektet gennemføres efterår 2013-forår. Den 4., og sidste, omgang af udsendelser er i foråret til Frankrig/Finland. I samme projekt modtager danske produktionsskoler lærere fra Finland, Frankrig, Tyskland og Østrig, Efteruddannelsen er målrettet værkstedslærere. Der er 4 pladser til Frankrig/Finland. 1 uge med ankomst søndag og afgang fredag/lørdag. Foråret i Frankrig eller Finland. Man får et tilskud på 1000 til at dække udgifter. Samarbejde med kollegaer på tilsvarende værksted i udlandet. Tilmelding: Indkaldelse af ansøgninger bliver sendt til alle skoler. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 28

29 Efteruddannelse af værkstedslærere i udlandet Som led i det internationale samarbejde og partnerskab med produktionsskoleorganisationer i Tyskland, Østrig og Frankrig, har PSF søgt og fået tilskud fra EU s Erasmus+ Mobility program til udsendelse af produktionsskolelærere i et 1-uges efteruddannelsesprogram på en produktionsskole i udlandet. Projektet er en fortsættelse af Leonardo lærerudvekslingen, hvor sidste udsendelse er i foråret. I samme projekt modtager danske produktionsskoler lærere fra Frankrig, Tyskland og Østrig, Efteruddannelsen er målrettet værkstedslærere. Der er 3 pladser til Frankrig. 1 uge med ankomst søndag og afgang fredag/lørdag. Efterår i Frankrig. Tilskud på 275 pr. person til rejse (Travel) og 882 til kost og logi (Individual support). Samarbejde med kollegaer på tilsvarende værksted i udlandet. Tilmelding: Indkaldelse af ansøgninger bliver sendt til alle skoler. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 29

30 International Udveksling af produktionsskoledeltagere Som led i det internationale samarbejde og partnerskab med produktionsskoleorganisationer i Tyskland, Østrig og Frankrig, har PSF søgt og fået tilskud fra EU s Erasmus+ Mobility program til udsendelse af produktionsskoledeltagere i et 2-uges elevudvekslingsprogram på en produktionsskole i udlandet. Projektet gennemføres efterår 2014-forår Af 3 omgange har PSF fået midler til at sende 6 elever + medfølgende lærer til Frankrig, Østrig og Tyskland. Altså 21 mobiliteter i alt. Udvekslingsprogrammet er til produktionsskoleelever. 2 uger med ankomst søndag, og start på program mandag. Ud over værkstedsarbejde (som er primært) arrangeres der også besøg/samarbejde med en virksomhed i lokalområdet. Vinter/forår i Frankrig og efterår i Østrig. Tilskud på 275 pr. person til rejse og til kost og logi alt efter destination. Samarbejde med elever/kollegaer på tilsvarende værksted i udlandet. Tilmelding: Indkaldelse af ansøgninger bliver sendt til alle skoler. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 30

31 Konsulentbistand i forbindelse med internationalt arbejde PSF har internationalt samarbejde som prioritet, og i den forbindelse har PSF ansat Christine Muurholm som international konsulent. Christine står for sekretariatet i IPSO (International Production School Organization) og for at søge og udføre PSF s internationale projekter. Produktionsskoler kan kontakte Christine, hvis der er brug for (en større mængde) hjælp til arbejde i internationalt regi. Det kan være brainstorming af ideer, gennemgang både engelsksprogligt og indholdsmæssigt af ansøgninger, eller noget helt tredje. Aftales ift. opgave. Selvfølgelig kan I også kontakte Christine omkostningsfrit, hvis I har spørgsmål eller behov for mindre oplysninger i forbindelse med Internationalt arbejde. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 31

32 IV. Andre kurser: Fag-faglige kurser og Det Alternative Universitet Som noget nyt vil vi i gøre noget ud af fag-faglige kurser, dvs. kurser der ikke har et pædagogisk/psykologisk/vejledningssigte, men som tager udgangspunkt i en specifik værkstedsfaglighed. Det kan være i samarbejde med andre aktører, som det er tilfældet med AutoCAD og Inventor-kurserne. Men vi har derudover lagt vægt på at lære af hinanden! I er mange dygtige fagfolk ude på skolerne, og det skal vi forsøge at udnytte til gensidig glæde og gavn her i form af en håndfuld dagskurser, som holdes på en produktionsskole og typisk med en eller flere værkstedslærere som undervisere. Der vil være rig mulighed for inspiration og faglige snakke i værkstedet og med gode kollegaer fra nær og fjern. Vi kalder kurserne for Det Alternative Universitet bl.a. fordi de er et alternativ til den universitære/teoretiske måde at lære på. På produktionsskolerne taler vi meget om læring i praksis og på værkstedet. Alligevel er der en tendens til at vi går i klasseværelset, når vi selv skal blive klogere på vores praksis. Det kan være fint nok MEN initiativet her er et forsøg på at bedrive kursus- og kompetenceudvikling på en anden måde end i klasseværelset. Vi skal ud i værkstedet og med udgangspunkt i faget blive klogere på vores praksis. Vi håber, I vil tage godt imod initiativet! 32

33 Kursus i AutoCAD (afvikles i samarbejde med UCN act2learn) Kurset i AutoCAD er målrettet værkstedslærere inden for træ. Gennem forløbet bliver du opdateret på udviklingen inden for byggeriet, herunder Det Digitale Byggeri, effektivitet og bæredygtighed. Du bliver rustet til at anvende alle de funktioner i AutoCAD, som kræves for at være effektiv og produktiv i det daglige arbejde med AutoCAD. Du får desuden oparbejdet en teoretiske og praktiske viden om en stor del af AutoCAD, så du dels bliver i stand til at videreformidle brugen af AutoCAD til eleverne, men også bliver i stand til at give eleverne en større forståelse for brugen af AutoCAD på en fremtidig arbejdsplads. Værkstedslærere inden for træ. Kurset udbydes i samarbejde med UCN act2learn, som udbyder kurset specifikt for produktionsskolelærere. Kursusomfang er 10 kursusdage henover ca. 2 måneder, og der er mulighed for eksamen (frivilligt), som giver 10 ECTS-point. Rekvirér evt. kursusopslag. BEMÆRK: Kurset kan også tages som fjernundervisning kontakt UCN act2learn herfor på mail: Nordjylland fra den 13. april - til den 12. juni ( 10 undervisningsdage plus eksamen). Sjælland 10. august til den 9. oktober ( 10 undervisningsdage plus eksamen). Kurset koster ca ,- kr., men bemærk, at der kan søges SVU-midler, der dækker en stor del heraf. Instruktør fra UCN act2learn. Yderligere oplysninger: Tilmelding: Vil fremgå af det materiale, der udsendes. Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 33

34 Kursus i Inventor (afvikles i samarbejde med UCN act2learn) Kurset i Inventor er målrettet værkstedslærere inden for metal. På forløbet får du en introduktion til udviklingen inden for konstruktion, produktion og produktudvikling, og bliver rustet til at håndtere og opbygge 3D modeller, samlingsfiler, samt udarbejde teknisk dokumentation. Du får en oparbejdet viden om Inventor, så du dels bliver i stand til at videreformidle brugen af Inventor til eleverne, men du bliver også i stand til at give eleverne en større forståelse for brugen af Inventor på en fremtidig arbejdsplads. Værkstedslærere inden for metal (se ovf.). Kurset udbydes i samarbejde med UCN act2learn, som udbyder kurset specifikt for produktionsskolelærere. Kursusomfang er 6 kursusdage henover ca. 5 uger, og der er mulighed for eksamen (frivilligt), som giver 6 ECTS-point. Rekvirér evt. kursusopslag. BEMÆRK: Kurset kan også tages som fjernundervisning kontakt UCN act2learn herfor på mail: Sjælland 23. februar til den 27. marts ( 6 undervisningsdage plus eksamen). Nordjylland fra den 2. november til den 8. december ( 6 undervisningsdage plus eksamen). Kurset koster ca ,- kr., men bemærk, at der kan søges SVU-midler, der dækker en stor del heraf. Instruktør fra UCN act2learn. Yderligere oplysninger: Tilmelding: Vil fremgå af det materiale, der udsendes. Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 34

35 Børn og natur på pædagogværkstedet Kurset finder sted på Korsør Produktionshøjskoles pædagogiske værksted Kløverhaven, hvor der er masser af natur og dyr, bålplads og meget mere. På kurset skal vi arbejde på flere niveauer: Vi skal arbejde med, hvordan man bruger naturen til at skabe gode oplevelser for børn. Og vi skal arbejde med, hvordan man skaber læring og erfaringer for deltagerne på værkstedet, så de bliver forberedt til videre uddannelse og arbejde med børn. Medarbejdere på produktionsskolerne, som arbejder på fx pædagogiske værksteder med at forberede unge til at arbejde med børn. Dagskursus på en produktionsskole. Bemærk at kurset foregår udendørs, og du skal have praktisk tøj på. På Korsør Produktionshøjskoles Pædagogiske værksted (Kløverhaven, Skovvejen, 4220 Korsør). Tirsdag d. 12. maj kl Prisen for dagen er 1.050,- kr. pr. person. Henrik Kalckar Hansen (naturvejleder fra Tarup-Davinde I/S, Naturskolen Åløkkestedet Oversoeland ). Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Mie Rask, Korsør Produktionshøjskole, telefon , mail 35

36 Smartphones og tablets som kompenserende hjælpemidler Med fokus på læse-, skrive- samt struktur-apps. Næsten alle unge er i besiddelse af smartphones. Udbuddet af apps, som kompenserende værkstøjer i forhold til læsning, skrivning og struktur er i en rivende udvikling. På dette kursus/workshop vil I stifte bekendtskab med en række af disse apps, og vi vil se på, hvordan de kan bruges i forskellige arbejds- og værkstedssammenhænge. Medarbejdere på produktionsskolerne. Et eftermiddagskursus på en produktionsskole. Bemærk at man skal medbringe egen smartphone og/eller tablet (kursisterne vil få information om apps o.lign. op til kurset). Kurset afholdes på Korsør Produktionshøjskole den 3. februar fra kl til Prisen for dagen er 1.050,- kr. pr. person. 2 konsulenter fra Center for Specialundervisning (CSU), Slagelse Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Tine Russotti, CSU Slagelse, telefon , mail 36

37 De danske slagtermestre PSF blev i starten af 2014 kontaktet af De danske slagtermestres organisation, som ønskede et nærmere kendskab til produktionsskoler, for eventuelt at etablerede et tættere samarbejde mellem produktionsskolerne og de butikker og virksomhed, der er organiseret i Danske Slagtermestre. Dette kursus er det første initiativ til at etablere et sådant samarbejde, og det henvender sig til lærere på produktionsskolernes køkkenværksteder. Formålet med kurset er, at køkkenlærerne får mulighed for at stifte bekendtskab med fagområder indenfor Butiksslagter, og herigennem være med til at sikre, at produktionsskolernes køkkener kan vejlede flere elever ud i praktik indenfor de forskellige job en slagterbutik repræsenterer, eller bruge butikken som praktikplads i forbindelse med EGU. Køkkenlærere på produktionsskoler Kurset afholdes som et dagskursus 3 gange i med max 12 deltagere pr. kursus, fordi kurserne foregår i praksis hos 3 forskellige slagtermestre. Der afholdes et kursus henholdsvis på Sjælland, Fyn og Jylland. Datoer for kurserne meldes ud senere. Prisen for dagen er kr. inkl. forplejning pr. kursist 1 slagtermester og en underviser/vejleder fra slagteriskolen i Roskilde Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på eller på mail 37

38 Den kreative produktion Hvordan får man skabt en solid produktion i det kreative værksted? Og hvordan tilrettelægger man arbejdet, så deltagerne er med og lærer noget, samtidig med at man når det, man skal? På kurset vil vi bl.a. arbejde med produktionsplanlægning i det kreative værksted, samt komme ind på ideer til, hvordan man som værkstedslærer selv kan være kreativ ift. at finde spændende og billige materialer, samt til at opbygge et godt kundegrundlag. Vi kan også inddrage vores erfaringer med at åbne en netbutik ( Medarbejdere på produktionsskolerne, som arbejder i kreative værksteder. Dagskursus på en produktionsskole. Kurset afholdes på Produktionsskolen i Greve og Høje-Tåstrup torsdag den 12. marts. Prisen for dagen er 1.050,- kr. pr. person. Værkstedsleder Karen Brinck og Anja Moos Wagner, Produktionsskolen i Greve og Høje-Tåstrup. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Karen Brinck på telefon , mail 38

39 Fra produktionsskoleelev til PBE-lærling Randers Produktionsskole er en af de skoler i landet, der har flest PBE-lærlinge, og nu får du mulighed for at trække på medarbejdernes mange erfaringer på området. Kurset tilbyder en praktisk tilgang til det at have lærlinge. Dagen vil indeholde (kortfattet) information om PBE-uddannelsen, men fokus vil være på det at have lærlinge i værkstedet. I mødelokalet vil vi gennemgå lærlingens dag rent teoretisk, men efter frokost går vi i værkstedet, hvor du vil få et praktisk indblik i, hvad det betyder at have en eller flere lærlinge på værkstedet. Medarbejdere på produktionsskolerne (fortrinsvis inden for værksteder, der er beslægtet med Service og pedel samt Skov og natur, idet det er værkstedslærere inden for de to værksteder, der er undervisere på kurset). Dagskursus på en produktionsskole. Kurset afholdes på Randers Produktionsskole d. 16. april kl Prisen for dagen er 1.050,- kr. pr. person. Kurt Laursen og Lasse Borch, værkstedsledere på Randers Produktionsskole. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Kurt Pedersen, Randers Produktionsskole, telefon , mail 39

40 I grisens tegn Dagen står på udskæring og partering af gris, samt gode råd til hjemmelavet pålæg. Dette kan alt sammen bruges i det daglige arbejde med de dejlige unge på produktionsskolen. Vi lægger op til at man som underviser fremadrettet kan få mod på at sætte nogle hjemmelavede madprocesser i gang i undervisningen. Vi har meget erfaring i dette, da hovedparten af vores mad er lavet helt fra bunden, og det ser vi som noget enormt lærerigt og motiverende for eleverne, udfordrende for underviseren og super godt for økonomien. Og så er der ikke meget der slår et stykke med hjemmelavet sylte med grov sennep! Medarbejdere og lærlinge på produktionsskolerne, som arbejder på køkkenværksted. Dagskursus på en produktionsskole. Bemærk at kursisterne får ½ gris med hjem til skolen. På Hobro Produktionshøjskole den 6. marts fra kl til ,- kr. pr. person for kurset og dertil 400 kroner for ½ gris. Kenneth og Rasmus, begge undervisere på Hobro Produktionshøjskoles køkkenværksted. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Rasmus Bjørn på mail eller mobil

Produktionsskoleforeningens. Kursuskatalog 2016

Produktionsskoleforeningens. Kursuskatalog 2016 Produktionsskoleforeningens Kursuskatalog 2016 Forord Produktionsskoleforeningen genoptog sidste år traditionen med at udsende et katalog til skolerne med foreningens samlede udbud af kurser, konferencer

Læs mere

Produktionsskoleforeningens. Kursuskatalog 2017

Produktionsskoleforeningens. Kursuskatalog 2017 Produktionsskoleforeningens Kursuskatalog 2017 Forord PSF udsender hermed foreningens kursuskatalog for 2017 med det samlede udbud af kurser, konferencer, temadage med videre. At udvikle disse tilbud til

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Møde i pædagogisk udvalg Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 09.30 14.30 i Vejle

Møde i pædagogisk udvalg Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 09.30 14.30 i Vejle Møde i pædagogisk udvalg Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 09.30 14.30 i Vejle Referat Afbud: 1. Velkomst og kommissorium Formanden for pædagogisk udvalg André Gremaud bød velkommen til nye og gamle medlemmer,

Læs mere

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Produktionsskoleforeningens Årsmøde 2013 Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Faktuelle oplysninger Sted: Tid: Vingsted Centret Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten. Fra torsdag den 18. april

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014.

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi

Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi Produktionsskoleforeningens anbefalinger Regeringen har nu fremlagt deres udspil, Tro på dig selv det gør vi, hvor de lægger op til at etablere en ny Forberedende

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse. Produktionsskoleforeningens bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger

Bedre veje til en ungdomsuddannelse. Produktionsskoleforeningens bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger Bedre veje til en ungdomsuddannelse Produktionsskoleforeningens bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger Forord I Produktionsskoleforeningen ser vi ekspertgruppens anbefalinger som et meget positivt

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om Folkemødet samt punkt 12 om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i PSF s arrangementer. 2. Godkendelse

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere