STOKKEBÆKSKOLEN. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOKKEBÆKSKOLEN. Baggrund"

Transkript

1 STOKKEBÆKSKOLEN Baggrund Ideen bag SKOLE+ projektet opstod i Hesselager Sport og Kulturs (HS&K) bestyrelse. Foreningen har siden den blev stiftet i 2008 arbejdet for et etablere et multifunktionelt hus ved skolen i Hesselager. Det første projekt kaldet Folkehuset har HS&K af flere grunde måttet skrinlægge, og i en søgen efter en ny løsning bliver foreningen i januar 2014 opmærksom på SKOLE+ kampagnen. Her åbnedes en ny mulighed for at realisere HS&Ks vision om at skabe nogle faciliteter, som giver flere og forbedrede muligheder for idræts- og bevægelsesaktiviteter for alle borgere og samtidig rummer mulighed for en lang række kulturelle aktiviteter. HS&Ks bestyrelse henvender sig derfor til Stokkebækskolens ledelse med ideen. Stokkebækskolen og HS&K besluttede ret hurtigt at arbejde på at blive et af landets 3-5 SKOLE+ projekter. Projektets tovholdere er Nickolas Dissing Jansen fra Stokkebækskolen og Pia Skovshoved fra HS&K. Da kommunen skal stå som ansøger og skal rejse en medfinansiering, bliver tovholdernes første opgave at præsentere ideen på det politiske niveau. Der tages kontakt til Mette Kristensen, som er formand for Børne- og Ungeudvalget. 27. marts blev der afholdt en SKOLE+ konference på Syddansk universitet i Odense. Her deltog Jes Fectenburg og Nickolas Jansen fra Stokkebækskolen og Kurt Ørnegaard fra Hesselager Sport og Kultur. Dagen var meget inspirerende og gav således en del gode ideer til projektet. Samtidig var konferencen opstarten for ansøgningsproceduren. I maj måned blev ca. 20 udvalgte personer fra skolen og lokalområdet indkaldt til 2 visionsmøder. Personerne blev valgt, fordi de havde nogle spændende og visionære tanker omkring børn, kultur, bevægelse, fritidsliv, fællesskab, udvikling af lokalområder m.m. Visionsmøderne mundede ud i et visionsoplæg, som senere er blevet

2 opkvalificeret på et bestyrelsesmøde i Hesselager Sport og Kultur. Oplægget vil igen blive drøftet på et ide- og informationsmøde i september Kort om SKOLE+ Projektet er skabt i et samarbejde mellem Realdania, Lokale-anlægsfonden og Dansk idrætsforbund. Anledningen har været den nye skolereform, som lægger op til nye læringsstile, som bl.a. stiller nye krav til de eksisterende idrætsfaciliteter på skolerne. Der er afsat 26 mill. til at give 3-5 skoler et bygningsmæssigt løft. Der lægges dog samtidig vægt på, at de nye faciliteter kan anvendes af andre end skolens primære brugere f.eks. alle borgere i skolens nærmiljø på alle tider af døgnet. I udvælgelsen af projekterne vil der blive lagt vægt på en visionær, nytænkende og eksperimenterende tilgang til at udvikle skolens faciliteter, så de i højere grad inviterer til bevægelse. Citatet er hentet fra ansøgningsvejledningen, som også understreger, at det er vigtigt, at visionen har sammenhæng til lokalområdet. Der fremhæves at projektet skal lægge vægt på et aktivt samarbejde mellem kommune og folkeskole, idrætsforeninger samt øvrigt lokalsamfund og selvorganiserede idrætsudøvere. Endvidere står der, at der ses positivt på ansøgninger, som vil udvikle skolens eksisterende indendørsarealer, så de kan anvendes mere alsidigt, fleksibelt og effektivt, og hvor idræt og bevægelse ikke er begrænset til de traditionelle idrætsfaciliteter. Der ses ligeledes positivt på ansøgninger, der udvikler skolen til lokalsamfundets samlingspunkt, som kan rumme forskellige brugere hele døgnet og hele året. Yderligere information kan hentes på kampagnens hjemmeside: Her ligger også ansøgningsvejledningen, som rummer en del vigtig information om kampagnen. Hvorfor SKOLE+ SKOLE+ kampagnen er i god overensstemmelse med Svendborg kommunes værdier og lægger sig i god forlængelse af kommunens idrætspolitik, hvor der med Svendborgprojektet sættes massivt ind med flere idrætstimer i skoledagen. Denne politik har allerede vist sig at give de ønskede resultater målt på elevernes sundhed og faglighed, og da der i SKOLE+ lægges op til at udvikle skolens faciliteter, så de i højere grad inviterer til bevægelse er det i fuld overensstemmelse med Svendborg kommunes intentioner på idrætsområdet.

3 Stokkebækskolen Stokkebækskolen er bygget op på 3 matrikler i hhv. Hesselager, Gudme og Gudbjerg. Skolen er organiseret således, at afdelingerne i Hesselager og Gudbjerg har elever i klasse, med hhv. 115 elever på hver, og ca. 300 elever på afdeling Gudme, som ud over elever fra klasse også rummer udskolingen med elever fra klasse. På Stokkebækskolen har vi fokus på sundhed og trivsel. Skolen har bl.a. lavet en sundhedspolitik (se yderligere på Stokkebækskolen.dk) Stokkebækskolen ser Skole+ som en mulighed for, at elever, forældre, personale, og de lokale samarbejdspartere, får de bedst mulige rammer i et engageret og udviklende lokalsamfund. Alle tre afdelinger trænger til at udvikle faciliteterne omkring skolen, således at mulighederne for, at børnene kan bevæge sig, bliver så mangfoldige og udfordrende som muligt. Og de indvendige rammer er stadig meget traditionelle. Det ønsker vi at ændre. Det er Stokkebækskolens målsætning, at gøre det sjovt, spændende og lærerigt at bevæge sig. Det vil vi gøre ved at skabe gode og nytænkende rammer for legen og læringens muligheder og derved imødekomme et voksende behov for udfoldelse og læring under former, der sikrer og styrker børnene bedst muligt. Vi er med stor stolthed og succes med i Kommunens idrætsskoleprojekt, som vi har været en del af siden det startede op i 2008 og vi oplever i dagligdagen den positive effekt, det gør for vores børn. Vi har igennem flere år arbejdet med begrebet UDESKOLE En stor succes. Udeskole begrebet indebærer bl.a. meget bevægelse i undervisningen. At læringen i store dele finder sted uden for klasselokalerne, gerne ude i naturen og lokalsamfundet omkring. Her har lærere, pædagoger og elever og forældre allerede været i berøring med nye indlæringsformer. Skolen SKAL være et godt sted at være. Vi måler det bl.a. på glade og nysgerrige børn, vores resultater rent fagligt og socialt, fagligt engagerede lærere og pædagoger, samt at forældrene ofte deltager i arrangementer eller bliver på skolen til og efter morgensang, fordi her er rart at være. Den store og stadig voksende efterspørgsel og bookningen af lokaler efter skoletid er også en vigtig del af målingen. Vi ønsker, at kunne leve op til denne efterspørgsel. Dette kan bl.a. gøres ved at dobbeltudnytte lokalerne i SKOLE+ projektets multifunktionelle muligheder.

4 Stokkebækskolen ønsker, at være nytænkende og fremadrettet udvikle vores rammer, så eleven får mulighed for, at blive den bedste udgave af sig selv Stokkebækskolen er som sagt fordelt på 3 matrikler, men SKOLE+ ansøgningen vil tage udgangspunkt i at byggeriet skal ligge i Hesselager. Det betyder dog ikke at resten af Stokkebækskolen ikke er med i projektet, tværtimod, for med SKOLE+ projektet åbner der sig nye døre og nye måder at tænke undervisning og læring på for alle 3 matrikler. Vi har et meget tæt samarbejde med de lokale foreninger, som har medlemmer i alle aldersgrupper. Vi ønsker som skole at være en del af det multifunktionelle center (multicenter), som vi i samarbejde med Hesselager sport & kultur ønsker at udvikle i Hesselager Vi ønsker at omdanne det vi i dag kender som en nedslidt, men velholdt, lille, traditionel gymnastiksal, som rummer de muligheder, det nu giver - til et multicenter med fokus på nyudvikling og nye læringsmetoder på Stokkebækskolen. Vi har på Stokkebækskolen fokus på: EN NY SKOLEREFORM EN MULIGHED FOR NYSKABELSE Vi ønsker at stå som en stærk skole i Svendborg Kommune og en skole som kommunen kan være stolt af. Vi vil gerne gå forrest og vi vil gerne udvikle skolen. Vi har ambitioner på vegne af alle skolens brugere så de får, den bedst mulige læring og oplevelse, når de er på skolen. En nyskabelse, som et multicenter er, vil ikke bare skabe nyt der hvor den er, men også åbne op for nye muligheder andre steder på skolen. Eks: Stokkebækskolen råder over et fællesrum Glassalen, hvor de store 4., 5. og 6. klasses klasseværelser og diverse faglokaler støder op til. Glassalen er et rum der altid skal være ryddet, da det bl.a. er samlingsstedet for alle børn på matriklen f.eks. til vores morgensang mm. Kun enkelte traditionelle arbejdsborde står i rummet. Dette gør at rummet bliver ufleksibelt. Ved etablering af multicenteret vil vi kunne skabe nyt i glassalen og der kan f.eks. skabes unge-miljøer, hvor vi inviterer eleverne ind i nogle spændende læringsmiljøer, som i samspil med multicenteret skaber en helhed i skolen. Eks. Vi gør på skolen meget ud af, at vi er én skole og det betyder også at vi arbejder på tværs. Allerede i de tidlige skoleår arbejder børnene sammen på tværs. Dette sker f.eks. i team uger. I 4., 5.og 6. klasse har eleverne idræt på tværs af matriklerne i perioden fra efterårsferien påskeferien. Her har vi et rigtig godt samarbejde med Gudmehallerne om leje af hallen, men i begrænset omfang, da håndbolden

5 selvfølgelig fylder meget. Vores fælles Karneval for børnene fra klasse og vores fællesprojekt Musical for 5. klasserne, er også et par eksempler. Multicenteret vil give fagligheden et Boost. Nye undervisningsmuligheder i form af inspirerende og nysgerrighedsfremmende rammer. Kendskabet til hinanden er yderst vigtigt, da børnene efter 6. klasse samles på matriklen i Gudme, hvor udskolingen er. Et nyt multicenter vil åbne op for flere nye og spændende muligheder hvor elever fra hele Stokkebækskolen deltager og gerne i samarbejde med lokalområdet. Samarbejdet mellem lærer og pædagog, som vi gennem flere år har set blomstre, når begge fagligheder kommer i spil og bliver til én enhed. Det løfter og børnene er dem, der plukker frugterne. Det ønsker vi at videreudvikle med skole+ projektet. Når børnene starter i skole har en stor del af dem allerede stiftet bekendtskab med skolen Dette fordi de har været der i mødregruppe, med dagplejen, til gymnastik i den lokale forening, folkekøkken og ikke mindst fra børnehaven, hvor vores positive samarbejde omkring overgangsarbejdet med de 4 børnehuse i skoledistriktet (Hesselager, Gudme, Gudbjerg og Oure) hele tiden udvikler sig. Vi skaber fundamentet til barnets skolegang allerede, før barnet starter i 0.klasse. Jo stærkere fundament barnet har jo mere styrket står barnet på den vej gennem skolelivet. Vi ser på Stokkebækskolen frem til den ny skolereform, hvor f.eks. den åbne skole giver større mulighed for inddragelse af de mange resurser, som vi har i lokalsamfundet. Her kan vi trække på al den viden og erfaring som ligger lige rundt om hjørnet. Hesselager sport og kultur Foreningen blev stiftet i 2008 med dette formål. Foreningens formål: Foreningens formål er, at skabe det gode og sunde børne- og voksenliv på et grønt og miljøbevidst grundlag, hvor aktiviteter skaber livskvalitet og vækst for alle i lokalområdet. Dette skal bl.a. ske ved at tilbyde børn og unge alternative idrætstilbud som f.eks. ropeskipping, streetbasket, beach-volley, udendørs fittnes og parkour, der ikke tilbydes i de traditionelle idrætsforeninger i lokalområdet. Endvidere er det foreningens formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i og tage medansvar for foreningen og samfundslivet omkring dem. HS&K har rejst en god kapital ved forskellige indtægtsgivende aktiviteter, herunder fyrværkerisalg og Å-løbet, som er et årligt tilbagevendende

6 flaskepostløb. Herudover afvikler foreningen løbende kulturarrangementer både for børn og voksne. I 2012 åbnede HS&K et Fitnesshus, som tilbyder fitnesstræning under DGI`s foreningsfitnessordning. I 2013 kunne HS&K i samarbejde med Stokkebækskolen indvi juniorklubben, som tilbyder fritidsaktiviteter for aldersgruppen klasse hver eftermiddag. Folkehuset har hele tiden været tænkt opført på skolens sportsplads, og HS&K har tidligere fået både skolen og kommunens accept af denne placering. Derfor falder det godt i tråd med foreningens mål at gå i samarbejde med skolen om dette SKOLE+ projekt. Foreningen arbejder for denne multifunktionelle løsning, fordi der er et stort behov for flere kvadratmeter under tag til en lang række af de traditionelle idrætsaktiviteter i lokalområdet. Herudover ønsker de lokale idrætsforeninger også at kunne udvikle og tilbyde alternative idrætsformer både udendørs og indendørs. Hvorfor her? Hesselager er et stærkt, aktivt og levende lokalsamfund med lidt over 1000 indbyggere ligeligt fordelt mellem unge børnefamilier, ældre pensionister og alt der imellem. Her hersker en stærk fællesskabsånd, som bl.a. giver sig udtryk i, at vi spiser sammen en gang om måneden, hvor skolens aula forvandles til et folkekøkken og beboere mellem 0 og 85 år indtager et måltid ledsaget af musik og fællessang. Her gives også de vigtige fælles beskeder, som alle handler om små og store begivenheder i lokalsamfundet f.eks. Å-løbet, efterår for sjov ( efterårsaktiviteter for børn), lokale koncerter, det årlige fyrværkerisalg, øl - og romsmagning, høstfest i forsamlingshuset og meget andet. Især motions- og idrætsaktiviteterne binder os sammen. Vi elsker at røre os, og vi elsker at gøre det sammen. Hvert år afholder vi en stort anlagt og meget ambitiøs motionsdag med ca. 500 deltagere, og vinteren igennem løbes, cykles og styrketrænes op til den store dag. En skønsmæssig optælling fortæller at ca. halvdelen af vores indbyggere er fysisk aktive i idrætsforeningerne, fitnesshuset, ældreidrætten, juniorklubben og mange har en aktivitet uden for foreningsregi. Hertil kommer at mange fra andre lokalområder vælger at benytte vores tilbud. Uge 31 er noget ganske særligt i Hesselager. Her samles byen omkring vores sportsuge, som er spækket med kultur- og sportsaktiviteter og ugen sluttes af med en kæmpe havefest. Vi tror på fremtiden i Hesselager. Vi har et godt og levende handelsliv. Der er langt i mellem Til salg skiltene, folk er glade for at bo her og bliver her. Børnetallet er opadgående, interessen for lokalsamfundet er stigende og flere yder frivilligt arbejde til gavn for fællesskabet. Vi tror på, at vores stærke bånd og

7 vores sammenhængskraft danner et solidt socialt netværk for vores borgere. Det stærke fællesskab griber og favner børn fra resursesvage familier, holder ensomheden fra døren hos de ældre, og bringer indhold i tilværelsen hos udsatte medlemmer af vores lokalsamfund. Vi arbejder ud fra en tro på at Vi passer på dem, vi kender, Derfor handler det om, at vi møder hinanden og lærer hinanden at kende. Vi gør en aktiv indsats for at integrere vores tilflyttere. Og vi kan med glæde og stolthed konstatere, at vores indsats med at invitere de nye med i det frivillige arbejde har givet pote både for foreningslivet, men især i forhold til tilflytternes glæde ved at være her. Vi ønsker at bryde op med den traditionelle segmentering, og nedbryde grænserne mellem køn, generationer, interessefelter. Vi vil opbygge et liv, hvor vi mødes og udveksler, lærer, accepterer, integrerer, skaber tillid og respekt og giver plads. Midt i byen ligger vores bankende hjerte, som er skolen. Skolen danner sammen med vores sportsplads ramme om mange af vores fælles aktiviteter. Skolen er i dag organisatorisk sammenlagt med to andre landsbyskoler og den nye Stokkebækskolen rummer over 500 elever. Ingen af de 3 skoleafdelinger er gearet til så mange elever, og den nye skolereform giver nu skolen anledning til at se på, hvordan de nye krav kan imødekommes samtidig med at skolen fortsat arbejder med Svendborg kommunes vision om at styrke idræt og bevægelse i skolerne. Byens skole og det lokale foreningsliv har lang tradition for et tæt samarbejde. Vi låner, deler og fællesindkøber i høj grad. Skolen er behjælpelig med at formidle foreningernes tilbud og aktiviteter. Skolen bakker foreningerne op ved at stille lokaler til rådighed for folkekøkkenet og diverse kurser, møder o.a. Vores fælles juniorklub er stadig meget ny, men rummer en del spændende samarbejdsmuligheder, som vi kun så småt har taget fat på. F.eks. deltager juniorklubben i den årlige sportsuge, i vores årlige torvedag, og i Efterår for sjov, som er efterårsferieaktiviteter for børn. Vi ser mange spændende perspektiver i at gøre dette samarbejde til en hjørnesten i SKOLE+ Visionen Skolen bliver et sted hvor vi alle kan færdes i tidsrummet Dagplejen holder legestuesamling. Børnehaverne har bevægelsesaktiviteter. Ældreidrætten er i gang flere steder. Fitnessmedlemmerne træner. Idrætsforeningerne har gang i gymnastik, bordtennis, klatrevæg, hockey, badminton, håndbold og en lang række nye aktiviteter. Juniorklubben bruger faciliteterne frit i åbningstiden. Folkekøkkenet afholder den

8 månedlige fællesspisning. Musikskolen afvikler koncerter sammen med juniorklubben. Der er løbende udstillinger, foredrag, borgermøder og koncerter. Vi understøtter den ny skolereform Her tænker vi bl.a. på lektiehjælpen. F.eks. har ældregruppen været i centeret og efter en god gang træning, går flere af de ældre over og hjælper i lektiecaféen. Store gulvflader inspirerer og inviterer til bevægelse. Gulv har fleksibel anvendelse og med vores SMARTFLOOR-system, som er IT-baseret system, hvor vi med et enkelt tryk på et panel kan forvandle gulvet fra en badmintonbane, til en træningsbane for den lille tabel eller en tonerække med indbygget lyd, en hinkerude, en jorden er giftig bane, en navneordsleg, eller en rundboldbane. Et par særligt passionerede forældre sidder sammen med nogle unge i garageklubben, hvor de er gået i gang med at bygge et sciencerum. Kun fantasien sætter grænser for, hvad vores SMARTFLOOR kan, og vi er ganske fri for at rette ind efter forud optegnede streger. Et eksempel: Projektorienteret undervisning En gruppe 9.klasses elever har i et IT-projekt udviklet en Jorden er giftig bane med emnet Universet til vores smartfloor. Banen går ud på man skal bevæge sig fra planet til planet uden at falde i de sorte huller Banen lægges i databasen og kan bruges af alle andre brugere og elever på skolen. Med multicenteret vil vi allerede tidligt kunne understøtte og videreudvikle disse eksempler Bl.a. vil man med nytænkningen af vores Smartfloor kunne skabe nye og inspirerende måder at lære på. Dette gerne på tværs af eleverne fra alle tre matrikler. En tribuneopbygning kan bruges til mange ting. Man kan sidde på den. Man kan hoppe på den. Man kan optræde på den, og den er dekorativ og inviterer til bevægelse og leg. Væggene er alle fleksible og indretningen kan nemt ændres fra små intime rum beregnet til fordybelse og intensiv træning, til store rum, hvor større fællesaktiviteter kan finde sted. Tilstedeværelsen af fitnessmaskiner og redskaber til motorisk træning skaber mulighed for en nem adgang til fleksibilitet i undervisningen. Kan du ikke løbe, kan du måske cykle eller ro eller sjippe. 3.klasse har skemalagt idræt samtidig med at senioridræt mødes omkring deres ugentlige gymnastik. Opvarmningen foregår fælles. Aktiviteten er høj. Gode gammeldags armsving blandes med øvelser på stepbænk, og de fælles udstrækningsøvelser foregår til Carl Nielsens Tågen Letter I dag har vi alle arbejdet med en agilitybane som udfordrer ung som gammel. Det er eftermiddag og der er fuld gang i klatrevæg og rappellingtårn.

9 Idrætsforeningen har stillet en instruktør til rådighed og børn, unge og enkelte voksne kaster sig frygtløst ud i udfordringerne. Vi omgiver os med glas og vores rum er meget transparente. Vi lader os inspirere af det, der foregår ved siden af, ovenover os og ikke mindst udenfor, hvor der er pakourbaner, udendørsfitness, bueskydning, anlæg til boldspil, sanseuniverser og naturstier. Vi bor i et naturskønt område, og vi kan se over til Damestenen, som ligger 500 m fra skolen. Der får vi lyst til at gå hen, for tænk hvis vi kan få et billede, hvor vi står på Danmarks største fritliggende sten. Den sten, som vores bedsteforældre har fortalt om og som engang var et yndet skoleudflugtsmål. Vores Skole+ projekt er handicapvenligt og der er tænkt på gode parkeringsforhold. Vi er også meget grønne og miljøbevidste. Derfor tænkes der i solopvarmning. Vores kommunikation med hinanden foregår bl.a. via infotavler, som fortæller om de praktiske ting, men som også fortæller om de nye spændende tiltag og ugens spændende begivenheder. Daglig drift Faciliteterne bliver en del af Stokkebækskolens afd. Hesselager, og det er således naturligt, at driften bliver en del af skoleafdelingens øvrige drift. Der kan oplagt tænkes i en model, hvor en del af aktiviteterne er indtægtsgivende og dermed kan bidrage til at afholde drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Her tænkes specifikt på Fitness, som for nuværende lejer sig ind privat og afholder diverse udgifter til leje, vand, varme, rengøring o.a. Intentionen er, at Fitness skal flytte ind i skolens nye faciliteter og fortsat skal drives med indtægt fra medlemmerne. Vi har ligeledes haft inde i vores overvejelser at opkræve lokaleleje fra foreninger og andre, som ønsker at benytte faciliteterne. Finansiering af etableringen Vores udgangspunkt er en ramme på 10 mill. kroner finansieret således: SKOLE+ fonden Svendborg kommune Hesselager Sport og Kultur og Stokkebækskolen 5 mill. kr. 4 mill. kr. 1 mill. kr. 1 mill fra lokalområdet tilvejebringes således: Hesselager Sport og Kultur kan finde Hesselager Forenede Sportsklubber kan finde

10 Fodboldklubben HOGG kan finde Fitnesshuset forventer at kunne bidrage med foruden inventaret til fitnessafdelingen. Skolen kan over 2 budgetår finde i alt Og så er der muligheder, som vi endnu ikke har afsøgt f.eks. foreninger uden for det nære lokalområde og erhvervslivet. Projektering og byggeri forløber over 2 budgetår 2015 og (se ansøgningsvejledning) Som udgangspunkt for projektet ligger den vision, som skal være hovedindholdet i ansøgningen. Lidt pragmatisk formuleret kan vi sige, at vi arbejder i retning af visionen, så langt, som vi kan nå for 10 mill. Det, der måtte stå tilbage at ønske, kan vi efterfølgende arbejde på at få realiseret via fonde eller erhvervsmidler. Perspektiv Vi prioriterer først og fremmest indendørsfaciliteter, men er meget interesseret i at skabe muligheder for udendørsaktivitet i form af f.eks udendørsfitness, læringsmiljøer beregnet for skolens undervisning, men i høj grad også miljøer som inviterer til og befordrer børn og voksnes lyst til bevægelse. Vi har talt meget om at gøre vores kulturarv og vores natur til en del af projektet, hvilket er i god overensstemmelse med at området i kommuneplanen er tænkt som bevaringsværdigt kulturmiljø. Vi forestiller os f.eks naturstier, som fører os rundt til Damestenen, Hesselagergård, Hesselager kirke, Klintholm, Stokkebæk Strand osv. Også formidlingsdelen af kultur- og naturarven kan blive en del af projektet. SKOLE+ ses således kun som en begyndelse på noget, som kan udvikle sig i takt med at ideerne opstår.

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Ny skolereform & RgF

Ny skolereform & RgF Ny skolereform & RgF Min vej Lærer på Mellerup Efterskole Timelærer i folkeskolen Undervist i rytmisk gymnastik, springgymnastik og parkour i foreningsregi Ansat i RgF PD Idræt -øjenåbner. Krop, bevægelse

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

F.nr. Forening Aktivitet U/O 25 år AweDan Kulturelle aktiviteter, sport og. 0/6 undervisning Badmintonklubben af 18. marts Badminton 0/5

F.nr. Forening Aktivitet U/O 25 år AweDan Kulturelle aktiviteter, sport og. 0/6 undervisning Badmintonklubben af 18. marts Badminton 0/5 F.nr. Forening Aktivitet U/O 25 år 26016 AweDan Kulturelle aktiviteter, sport og 0/6 undervisning 28884 Badmintonklubben af 18. marts Badminton 0/5 2016 (BK16) 26013 Byens Baglår FC Fodbold 1/9 28887 Copenhagen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger

2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger Skovgårdsskolen den 24.11.04 fra kl. 18-21 1. Introduktion, status og tidsplan 2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger 3. Værdiprogrammet set på en anden måde 4.»Samtale«ved bordene 5. Måltavle

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere