Betegnelsen odontogen keratocyste (OKC) blev første

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betegnelsen odontogen keratocyste (OKC) blev første"

Transkript

1 Behandling af store keratocyster med dekompression og efterfølgende cystektomi Langtidskontrol og histologisk undersøgelse af 23 tilfælde Peter Marker, Niels Brøndum, Per Prætorius Clausen og Henning Lehmann Bastian Resultatet af dekompressionsbehandling af 23 store keratocyster præsenteres. Patienterne bestod af en tidligere præsenteret gruppe på 12 og en ny på 11. Den gennemsnitlige observationstid på de 12 patienter var 13 år, for de 11 patienter 4,7 år. Behandlingen blev gennemført i to seancer: 1) oplukning af cysten, evakuering af cysteindholdet, biopsi af cystebælg og indsættelse af et polyethylendræn, og 2) cystektomi af restcysten og fjernelse af drænet ca. ét år senere. Dekompressionen medførte i 19 tilfælde (83%) betydelige histologiske ændringer i cysteepitelet. Der fandtes recidiv i to tilfælde. Der kunne konkluderes følgende: 1) dekompressionen medfører knoglenydannelse og fortykkelse af cystebælgen, 2) behandlingen er skånsom sammenlignet med de ofte mutilerende, primære cystektomier eller resektionsbehandlinger, 3) recidivfrekvensen er lav, og 4) keratocysteepitelet transformeres til non-keratocysteepitel efter dekompression. Artiklen er baseret på en artikel som tidligere har været publiceret i Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 1996;82; (med tilladelse fra Mosby-Year Book Inc.) Betegnelsen odontogen keratocyste (OKC) blev første gang introduceret af Philipsen i 1956 (1). Denne cystes specielle histologiske billede blev senere beskrevet af Shear (2) og af Pindborg & Hansen (3). Keratocysten klassificeres som en udviklingsbetinget epitelial cyste (4) og udgør ca. 11% af alle kæbecyster. Aldersfordelingen synes at være bimodal (5). Ahlfors et al. (6) fandt hos 255 patienter en gennemsnitsalder på 41 år på diagnosetidspunktet. Der synes i dette materiale at være incidenstoppe mellem 25 og 34 og mellem 55 og 64 år. Dette er i overensstemmelse med andre rapporter (7,8). Cysten forekommer oftest i angulus og ramus mandibulae (6,8-10). Det røntgenologiske udseende er karakteriseret ved en uni- eller multilokulær opklaring med en guirlandeformet afgrænsning (7,8,10). Det mest karakteristiske træk ved keratocysten er imidlertid den høje recidivfrekvens (5,10,11). Tabel 1 viser eksempler på tidligere opgørelser over recidivfrekvensen. De fleste tilfælde af recidiv forekommer inden for de første fem år efter behandlingen (12,13). Pga. denne cystes specielle og problematiske natur har mange behandlingsformer været forsøgt for at reducere den høje recidivfrekvens. Bramley (14) anbefaler radikal kirurgi med resektion og knogletransplantation. Ephros & Lee (15) plæderer for anvendelse af en anden radikal operationsmetode: den såkaldte Brosch-operation, som indebærer en fjernelse af hele den laterale corticalis og enukleation af cysten. Flere forfattere (16,18) foretager en garvning af cystebælgen vha. Carnoy s opløsning før cystektomi. Denne procedure bliver ofte efterfulgt af ekscision af den overliggende slimhinde, der står i direkte forbindelse med det patologiske væv i tilfælde af knogleperforation. Andre foretrækker mere konservative behandlinger og anvender enukleation (19,20), undertiden suppleret med kryobehandling (21,22). Jensen et al. (22) fandt imidlertid ingen reduktion af recidivfrekvensen ved brug af kryobehandling. Der er i de senere år beskrevet flere tilfælde, hvor en mere Tabel 1. Recidivfrekvensen af keratocyster i tidligere undersøgelser. Forfattere Antal patienter Recidivfrekvens Pindborg & Hansen, 1963 (3) Rud & Pindborg, 1969 (11) Browne, 1970 (9) Brannon, 1976 (10) Vedtofte & Prætorius, 1979 (12) Ahlfors et al., 1984 (6) Voorsmit, 1984 (17) 50 0 Forssell et al., 1988 (13)

2 konservativ behandling, såsom marsupialisering og dekompression er blevet foreslået (25,27). Endvidere har vi tidligere behandlet 12 store keratocyster med dekompression efterfulgt af cystektomi nogle måneder senere. Vi fandt ingen recidiv hos disse 12 patienter efter en observationsperiode på mellem syv og 17 år. Siden da har vi rutinemæssigt anvendt dekompressionsbehandling ved store keratocyster pga. disse gode resultater. Formålet med nærværende undersøgelse var at studere helingsforløbet og registrere recidivfrekvensen efter dekompressionsbehandling af store keratocyster. Da vi tidligere har observeret betydelige ændringer i keratocysternes epitel efter dekompressionsbehandling (28), blev disse ændringer registreret og beskrevet. Betydningen af disse vil blive diskuteret. Materiale og metode Materialet besod af 23 konsekutive patienter delt i to grupper: den oprindelige gruppe på 12 patienter og en ny gruppe på 11. Hver af disse patienter havde én cyste. Tilfælde med Gorlins syndrom blev ekskluderet fra undersøgelsen. Behandlingen blev gennemført i to seancer. I første seance blev cysten under lokalbedøvelse åbnet og cysteindholdet evakueret. Der blev taget biopsi af cystebælgen. Herefter blev der indsat et polyethylendræn. Drænet og dets fremstilling er for nylig blevet beskrevet i Tandlægebladet (29). Nogle måneder senere blev der efter passende reduktion af cystekaviteten foretaget cystektomi og fjernelse af drænet. Reduktionen i cystekaviteten blev kontrolleret med røntgenbilleder hver fjerde måned. Det optimale tidspunkt for cystektomi og fjernelse af drænet blev afgjort på baggrund af den radiologiske reduktion af cystelumen. Hvis nervus alveolaris inferior eller tandrødder var involveret, blev fjernelsen udsat til disse strukturer var fri af cystekaviteten. Der blev foretaget histologisk undersøgelse både af biopsimaterialet fra det første indgreb og af vævet der blev fjernet ved cystektomien. Keratocysteepitelet blev klassificeret efter Forssell & Sainios klassifikation (30). Forssell-grupperne er følgende: (I) Tyndt båndformet parakeratotisk cysteepitel. Basalcellerne er kubiske eller cylinderformede, accentueret i en palisadelignende anordning. (II) Ortokeratotisk cysteepitel med distinkt stratum granulosum. Accentuering af basalcellelaget er ikke udtalt. (III) Cysteepitel med områder af ortokeratinisering og manglende keratinisering. (IV) Parakeratotisk cystepitel der ligner mundslimhindeepitelet. (V) Cysteepitelet er tyndt og parakeratotisk. Basalcellerne er ikke accentuerede. Patienterne blev fulgt røntgenologisk i ni måneder efter den sidste operation og derefter hvert eller hvert andet år i mindst 10 år. Resultater Den første gruppe bestod af otte mænd og fire kvinder. I den anden gruppe var der seks mænd og fem kvinder. M:F-ratio for alle 23 patienter, var således 14:9. I den første gruppe varierede alderen fra 10 til 87 år (x = 47 år), og i den anden gruppe var aldersspredningen år (x = 25 år). Lokalisationen og størrelsen af cysterne fremgår af Fig. 1. Den hyppigste lokalisation var angulus eller ramus mandibulae. Den gennemsnitlige dekompressionstid for den første gruppe var 12 mdr. og for den ny gruppe 9,5 mdr. Observationsperioden efter den anden operative seance (cystektomien) varierede i den første gruppe fra syv til 19 år (x = 13 år). I den ny gruppe varierede observationstiden fra ét til ni år (x = 4,7 år). Røntgenkontrolundersøgelserne viste i alle tilfældene reduktion af cystekaviteten som følge af dekompressionen. Cysterne blev i gennemsnit reduceret med 50-60%, målt som den lineære reduktion af diameteren på panoramarøntgenoptagelsen. I de tilfælde hvor cysten havde displaceret en tand, kunne hel eller delvis eruption af tanden undertiden ses. På Fig. 2 ses et typisk eksempel på det røntgenologiske fund efter dekompression af en stor keratocyste. Ved den anden operation (cystektomien) fandt man klinisk at cystebælgen fuldstændig havde ændret karakter. Der var ikke længere tale om det karakteristiske tynde og spindelvævsagtige keratocystevæv. Cystebælgen var nu væsentligt tykkere og mere sammenhængende og meget lig med det væv man finder ved andre kæbecyster (follikulære eller radikulære cyster). Som følge heraf kunne den væsentlig lettere løsnes fra knoglekaviteten og derefter fjernes in toto. Fig. 1. Lokalisation og størrelse af cysterne hos de 23 patienter. Den hyppigste lokalisation var angulus eller ramus mandibulae. Fig. 1. Location and size of cysts in 23 patients are shown. The most frequent site was in angle or ramus of mandible. FAGLIGE ARTIKLER 297

3 Behandling af store keratocyster... A C B D Fig. 2. Panoramaoptagelser af 24-årig kvinde med stor multilokulær keratocyste i højre angulus-/ramus-region. 3. molar er displaceret ned mod basis. A: Før operation. B: Fire mdr. efter indsættelse af et polyethylendræn er cystekaviteten reduceret og 3. molar begyndt at eruptere. C: Seks mdr. senere. D: Cystektomien blev gennemført efter 13 mdr.s dekompression, hvor drænet og visdomstanden blev fjernet. Situationen fem mdr. efter cystektomien, hvor der er fuldstændig knogleopheling. Fig. 2. Panoramic radiographs of a 24-year-old woman with large multilocular keratocyst in right angle/ramus. The third molar has been forced downward. A: Before surgery. B: Four months after insertion of polyethylene drain. Size of cavity was reduced and eruption of molar commenced. C: Six months later. D: Cystectomy was carried out after thirteen months of decompression; tooth was removed. X-ray shows the situation five months after cystectomy with new bone formation. Recidiv forekom i to tilfælde, begge i den nye gruppe. I det ene tilfælde var det hos en 20-årig kvinde hvor recidivet blev diagnosticeret 15 mdr. efter cystektomi. Den oprindelige cyste havde været multilokulær og lokaliseret til højre ramus-/ angulus-region af mandiblen. Endvidere involverede det rødderne på 1. og 2. molar. Recidivet forekom på apex af de to involverede tænder. Behandlingen bestod i cystektomi efter ekstraktion af de to tænder. På nuværende tidspunkt, ca. fire år efter den sidste operation, er der ingen tegn til recidiv. Det andet recidivtilfælde fandtes hos en 30-årig mand ca. fem år efter cystektomien. I dette tilfælde var den oprindelige cyste også multilokulær og lokaliseret til venstre ramus-/ angulus-region. Cysten målte ca. 40 mm i diameter og involverede rødderne på de to foranstående molarer. Recidivet, der målte 10 mm i diameter og var adhærent til den distale rod på 2. molaren, blev behandlet med cystektomi og ekstraktion af denne tand. Der er nu to år efter ingen tegn til recidiv hos denne patient. Histologisk undersøgelse Biopsierne fra de 23 cyster blev diagnosticeret og klassificeret i henhold til Forssells grupper (30). Fordelingen på disse grupper fremgår af Fig. 3A. Type I var den hyppigste med 18 ud af 23 biopsier (78%). Denne type svarer til det typiske billede af en keratocyste (2, 3, 10, 30). Vævet, der blev fjernet i forbindelse med cystektomien nogle måneder senere, blev også undersøgt histologisk og ligeledes klassificeret efter Forssells grupperinger. I 19 tilfælde (83%) resulterede dekompressionen i ændringer i cysteepitelet. Fordelingen af epitelet af de 23 cyster efter dekompression fremgår af Fig. 3B hvor der er en ny søjle kaldet non-keratocyste. Efter dekompressionen var der kun fire cyster der kunne klassificeres som type I. Der var 14 der kunne klassificeres som non-keratocyste. Det histologiske billede af disse cyster var hyperplastisk, flerlaget, ikkekeratiniseret pladeepitel, som det fx ses ved follikulære eller radikulære cyster. Omhyggelig undersøgelse af alt det fjernede væv viste at i adskillige tilfælde var ikke alt keratocy- 298

4 A Fig. 3. Fordelingen af Forssell-grupper før dekompression (A) og efter (B). Dekompressionen medfører betydelig ændring fra ægte aggressiv keratocyste til uægte keratocyste eller non-keratocyste (Non-OKC). Fig. 3. Distribution of Forssell groups before (A) and after decompression (B). Decompression causes pronounced shifts from aggressive keratocysts to either non-genuine keratocysts or nonkeratocysts (Non-OKC). B steepitelet ændret til non-keratocystevæv. I nogle tilfælde var kun % af cystevævet transformeret. Vi besluttede at klassificere cysten som non-keratocyste når mindst 80% af epitelet var omdannet. Fig. 4 viser eksempel på vævsforandringer efter dekompression. Histologisk undersøgelse af vævet fra det første indgreb viste at ingen af cysterne viste tegn på inflammation i det underliggende væv, mens alle cysterne efter dekompressionen havde subepiteliale, inflammatoriske forandringer i varierende grader. Nogle havde ret ekstensive inflammatoriske forandringer. Af og til fandtes dattercyster (satellitcyster) i det fjernede væv. Der blev dog ikke foretaget nogen systematisk søgen eller registrering af satellitcysterne i disse præparater. Alligevel var vi i stand til at se en tendens til ændringer i satellitcysteepitelet af samme karakter som i modercysten. Vi havde indtryk af at transformationen af epitelet i satellitcysterne var lidt forsinket i forhold til den tilsvarende proces i modercysten. Fig. 5 viser en satellitcyste A B Fig. 4. Eksempel på ændring i det histologiske billede før (A) og efter (B) dekompression. (Hæmatoxillin-eosinfarvning; original forstørrelse: X 400 (A) og X 100 (B)). Fig. 4. Example of change in histologic picture before (A) and after decompression (B). (Hematoxylineosin stain; original magnification: x 400 (A) and x 100 (B)). FAGLIGE ARTIKLER 299

5 Behandling af store keratocyster... Fig. 5. Satellitcyste beliggende i cystemembranen af en stor keratocyste, som er blevet dekomprimeret i 10 mdr. Epitelvævet er, bortset fra den øverste del af cysten, ændret til non-keratocyste. (Hæmatoxillin-eosinfarvning; oprindelig forstørrelse: x 100). Fig. 5. Satellite cyst situated in the membrane of a large keratocyst that has been decompressed for ten months. Apart from the upper portion it has changed to non-keratocyst. (Hematoxylineosin stain; original magnification: x 100). beliggende i bindevævsmembranen af en keratocyste. Epitelet i modercysten er blevet transformeret til non-keratocysteepitel efter dekompression i 10 mdr. Satellitcystens epitel er også forandret. Bortset fra en lille bræmme af epitel i den øverste del af cysten er alt det øvrige transformeret til flerlaget pladeepitel. Dette fund tyder på at satellitcysternes epitel også kan transformeres efter dekompression i modercysten. Diskussion Nærværende undersøgelse viser klart at store keratocyster, selv multilokulære, med succes kan behandles med dekompression og senere enukleation. Materialet i denne undersøgelse er, hvad angår alders- og kønsfordeling, samt lokalisation og røntgenologisk udseende, i overensstemmelse med tidligere studier af OKC (5-10). Behandling af OKC med dekompression har tidligere været beskrevet, dog hyppigst som kasuistikker eller i små materialer (24-27). Denne behandlingsmetode har sammen med marsupialisation og cystotomi givet anledning til debat i litteraturen. Bramley (14) anfører bl.a.:»der synes ikke at være nogen logisk begrundelse for at anvende en totrinsbehandling ved anvendelse af dekompression og sidenhen enukleation«. Forfatteren angiver dog ikke sin begrundelse for denne udtalelse. Thomas et al. (31) argumenterer også mod brug af dekompressionsbehandling pga. muligheden for at efterlade cysterester i kæben. Machtens et al. (32) og Niemayer et al. (33) fandt de højeste recidivfrekvenser efter henholdsvis marsupialisation og cystotomi. Brown (9) anvendte tre forskellige behandlingsmetoder: marsupialisation, enukleation med primær lukning og endelig enukleation med åben pakning. Forfatteren fandt stort set samme recidivfrekvens ved alle tre behandlingsmetoder. Brown antager at recidivtilbøjeligheden hænger sammen med cystens natur og at den ikke er relateret til selve behandlingsmetoden. Tidligere kasuistikker omhandlende dekompression og lignende konservative behandlingsmetoder er i overensstemmelse med vores erfaring. Buch et al. (24) anvendte marsupialisation til at behandle en stor OKC, som strakte sig fra venstre 2. molar hen over midtlinjen til højre hjørnetand. Efter 57 mdr. fandtes en tilfredsstillende knoglenydannelse, ligesom tænderne og sensibilitet af underlæben var i behold. Pham & Lamberg (25) behandlede tre store OKC på tre forskellige måder: marsupialisation, dekompression efterfulgt af enukleation og enukleation med pakning. Der fandtes tilfredsstillende heling i alle tre tilfælde. Tilfælde nr. 2, der var en stor cyste som udfyldte hele højre ramus, blev behandlet på samme måde som hos vores patienter. Efter seks års observationstid var der ingen tegn til recidiv hos denne patient. Crainin et al. (26) behandlede med succes tre tilfælde af store OKC med en teknik, der var næsten identisk med vores. Der var imidlertid ingen oplysninger om observationstiden. Tucker et al. (27) beskrev også et tilfælde med en stor OKC der involverede de fleste af underkæbetænderne og nervus alveolaris inferior. Cysten blev behandlet med dekompression og sekundær enukleation, samme behandlingsmetode som vi har brugt. Cysten blev dekomprimeret i 13 mdr. Ved kontrol ca. 20 mdr. efter det første indgreb var der god heling, uden at der var sket skade på tænder eller nerve, ligesom de faciale konturer var intakte. Ovennævnte rapporter samt resultatet af vor undersøgelse viser klart at store OKC kan behandles med godt resultat vha. dekompression og senere enukleation. Ulempen ved denne behandlingsmetode er at den kræver to kirurgiske indgreb og at behandlingstiden er forholdsvis lang. På den anden side medfører de radikale operationer en betydelig risiko for at miste tænder samt for at kompromittere sensibiliteten af nervus alveolaris inferior. Endvidere er der mulighed for frakturer af mandiblen. Endelig vil resektion efterfulgt af ekstensive rekonstruktioner ofte ende med dårlig funktion af tyggeapparatet. Det er velkendt at store keratocyster er i stand til at perforere compacta og invadere blødtvæv i nabostrukturerne (7, 10, 34). Vi foretog i egen undersøgelse ingen specifik registrering af eventuelle knogleperforationer. Men det er højst 300

6 sandsynligt at flere af cysterne i vores materiale havde perforeret compacta uden at vi har registreret det. Men dette synes ikke at have haft nogen effekt på cysternes evne til at hele og danne ny knogle efter dekompression. De histologiske undersøgelser af cysterne før og efter dekompression viser at cysteepitelet ændredes i 19 (83%) af tilfældene. Forssell & Sainio (30) angiver at kun type I og II kan betragtes som ægte aggressive keratocyster. Betegnelsen aggressiv eller ægte OKC defineres i denne undersøgelse som OKC med typiske kliniske og radiologiske træk, der er traditionelle og unikke for keratocyster, og dvs. en høj recidivfrekvens, hurtig vækst med kamring, hvilket sandsynligvis skyldes enzymatisk sekretion fra cystevæggen. De andre cyster er keratiniserede, men uden disse karakteristiske kliniske egenskaber. De ægte OKC i vort materiale udgjorde 22 cyster (18 af type I og fire af type II), men efter dekompression var der kun fire ægte OKC (type I) tilbage. Som det fremgår af Fig. 3 A og B er der et tydeligt skifte fra venstre mod højre i søjlediagrammerne. Med andre ord: dekompressionen ændrer den ægte aggressive OKC til en mindre aggressiv (uægte keratocyste) eller til en non-keratocyste. Der var i nogle tilfælde ikke 100% transformation af epitelet. Dette skyldes sandsynligvis at transformationen er en proces, der tager en vis tid. I de tilfælde hvor der ikke var 100% transformation, havde vi formentlig kunnet opnå dette ved at have udskudt cystektomien og derved forøget dekompressionstiden. Vort kriterium for hvornår cystektomien skulle udføres, blev udelukkende baseret på røntgenologiske fund. Vi kender ikke mekanismen bag transformationsprocessen i epitelet. Det er imidlertid blevet vist at inflammation i det underliggende bindevæv kan ændre det overliggende epitels karakter (35). Vi fandt at dekompressionen medførte varierende grader af inflammation i bindevævet. Dette er i overensstemmelse med den traditionelle holdning at marsupialisation med åbning til mundhulen vil øge muligheden for inflammation (35). Det er derfor muligt at drænet forårsager en inflammatorisk respons i bindevævet, hvilket kunne være årsagen til transformation af epitelet. Vi har ikke systematisk diagnosticeret og registreret ændringer i satellitcysterne. Imidlertid så vi i de satellitcyster vi fandt, at dekompressionen medførte ændringer i epitelet af samme karakter som fandtes i modercysten. En mulig forklaring på dette fænomen er at bindevævet formentlig også har ændret karakter. Det er blevet vist at bindevævet i OKC også vokser aktivt og besidder egenskaber der er forskellige fra bindevæv i fx follikulære og radikulære cyster (36). Det er muligt at disse egenskaber i bindevævet ændres ved dekompression og at bindevævet dernæst inducerer transformationen af epitelet i satellitcysterne. En anden forklaring kan være at det er inflammationen i bindevævet der er årsag til ændringerne også i satellitcysterne. Ligesom Rodu et al. (35) synes vi også at det er fristende at antage at ændringer i keratocysteepitelet til et epitel der minder om det som findes i fx radikulære cyster, ledsages af en tilsvarende ændring i den biologiske adfærd. Patridge et al. (7) er enig i dette:»tilfælde behandlet med marsupialisation viser at på trods af aktiv vækst vil primordialcysten efter dekompression høre op med at opføre sig som en tumor«. Denne formodede ændring i biologisk adfærd spiller sandsynligvis en betydelig rolle i tilfælde hvor vævsrester accidentelt er efterladt i kaviteten efter cystektomi. En af grundene til OKC s høje recidivtilbøjelighed menes netop at hænge sammen med at rester af cystevæv utilsigtet efterlades under cystektomien. Dette efterladte cystevæv kan indeholde rester af det aktive epitel og bindevæv fra modercysten og/eller aktivt bindevæv med satellitcyster (17, 29). Hvis der er sket en transformation af epitelet af såvel modercyste som satellitcyster, som demonstreret her, og måske også af bindevævets egenskaber, er det næppe sandsynligt at efterladt væv vil danne ny keratocyste. Nogle forfattere (16-18) garver cystevævet med Carnoy s opløsning før cystektomi med det formål bl.a. at undgå at efterladte vævsrester danner ny OKC. Vi foretrækker dekompression for at opnå dette fordi dekompression er et ikke-destruktivt og et mere fysiologisk/biologisk behandlingsprincip. De to recidiver i vort materiale opstod hos en 20-årig kvinde og en 30-årig mand. Cysten hos den 20-årige kvinde viste ingen transformation af keratocysteepitel efter ni mdr. s dekompression. Det er derfor meget sandsynligt at vævsrester af ikke transformeret keratocystevæv blev efterladt omkring rødderne af de involverede molarer og at recidivet er opstået her. Mangel på transformation skyldtes måske den korte dekompressionstid. Dette er i overensstemmelse med at begge de to recidiver forekom i den ny gruppe, hvor den gennemsnitlige dekompressionstid var mdr. kortere end i den oprindelige gruppe. Cysten hos den 30-årige mand var en primordialcyste idet der ikke var nogen 3. molar. På den anden side var cysteepitelet 100% transformeret på cystektomitidspunktet. Vi har ingen umiddelbar forklaring på dette recidiv, men det er sandsynligt at det er en fuldstændig ny cyste og ikke et recidiv. Dette understøttes af det faktum at det forekom fem år efter cystektomien. Selv om materialet er lille og ikke tillader nogen meningsfuld statistisk analyse baseret på forløbet hos den 20-årige kvinde og på forskellen i dekompressionstiden mellem de to grupper, vil vi dog anbefale at dekompressionen skal vare så længe som muligt. Mht. store cyster i angulus/ramus mandibulae betyder dette: 1) dekompressionstiden skal være ét år eller mere, 2) den FAGLIGE ARTIKLER 301

7 Behandling af store keratocyster... lineære reduktion af cystelumen målt på røntgenbilleder skal være 50-60% eller mere, og 3) klinisk kan man vente til drænet er ved at blive skubbet ud som følge af heling i kaviteten. English summary Treatment of large odontogenic keratocysts by decompression and later cystectomy. A long-term follow-up and a histologic study of 23 cases. The purpose of this study was to determine the course of healing, the frequency of recurrence, and the changes in the epithelium of keratocysts after decompression treatment. The treatment of 23 keratocysts, which had been divided into two groups (12 and 11 patients, respectively), was carried out in two phases: (1) insertion of polyethylene drain and removal of a biopsy specimen from the cyst wall, and (2) cystectomy and removal of the drain approximately one year later. Histologic examination of the biopsy material from the two phases was performed, and the material classified according to Forssell. Reduction in cyst volume together with bone healing occurred in all cases, although there was recurrence in two patients. Decompression resulted in substantial histologic changes in the epithelium in 19 cases (83%). It is reasonable to conclude that (1) decompression results in new bone formation and thickening of the cyst wall. (2) This treatment conserves bone and anatomic structures. (3) The frequency of recurrence is low. (4) The keratocyst epithelium is modulated histologically to non-keratocyst after decompression. Litteratur 1. Philpsen HP. Om keratocyster (kolesteatomer) i kæberne. Tandlægebladet 1956; 60: Shear M. Primordial cyst. J Dent Assoc SAfr 1960; 15: Pindborg JJ, Hansen J. Studies on odontogenic cyst epithelium. 2. Clinical and roentgenological aspects of odontogenic keratocysts. Acta Pathol Microbiol Scand 1963; 58: Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M. Histological typing of odontogenic tumours. Berlin: Springer, Shear M. Developmental odontogenic cysts. An update. J Oral Pathol Med 1994; 23: Ahlfors E, Larsson Å, Sjögren S. The odontogenic keratocyst: A benign cystic tumor? J Oral Maxillofac Surg 1984; 42: Partridge M, Towers JF. The primordial cyst (odontogenic keratocyst): Its tumour-like characteristics and behaviour. Br J Oral Maxillofacial Surg 1987; 25: Forssell K, Sorvari TE, Oksala E. A clinical and radiographic study of odontogenic keratocysts in jaws. Proc Finn Dent Soc 1974; 70: Browne RM. The odontogenic keratocyst. Clinical aspects. Br Dent J 1970; 128: Brannon RB. The odontogenic keratocyst. A clinicopathological study of 312 cases. Part I. Clinical features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1976; 42: Rud J, Pindborg JJ. Odontogenic keratocysts: A follow up study of 21 cases. J Oral Surg 1969; 27: Vedtofte P, Prætorius F. Recurrence of the odontogenic keratocysts in relation to clinical and histological features. A 20-year follow-up study of 72 patients. Int J Oral Surg 1979; 8: Forssell K, Forssell H, Kahnberg K-E. Recurrence of keratocysts: A long-term follow-up study. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: Bramley P. The odontogenic keratocyst an approach to treatment. Int J Oral Surg 1974; 3: Ephros H, Lee HY. Treatment of a large odontogenic keratocyst using the Brosch procedure. J Oral Maxillofac Surg 1991; 49: Voorsmit RACA, Stoelinga PJW, van Haelst VJGM. The management of keratocysts. J Maxillofac Surg 1981; 9: Voorsmit RACA. The incredible keratocyst. (Thesis). Naarden: Los Printers, University of Nijmegen, Williams TP, Connor Jr FA. Surgical management of the odontogenic keratocyst: aggressive approach. J Oral Maxillofacial Surg 1994; 52: Swanson AE. The recalcitrant keratocyst. Int J Oral Maxillofacial Surg 1986; 15: Meiselmann F. Surgical management of the odontogenic keratocyst: conservative approach. J Oral Maxillofac Surg 1994; 52: Webb DJ, Brockbank J. Treatment of the odontogenic keratocyst by combined enucleation and cryosurgery. Int J Oral Surg 1984; 13: Jensen J, Sindet-Pedersen S, Simonsen EK. A comparative study of treatment of keratocysts by enucleation or enucleation combined with cryotherapy. J Craniomaxfac Surg 1988; 16: Weerheijm K, van der Waal I. De dentogene keratocyste, voorlopige resultaten van conservative chirurgische behandeling. Ned Tijdschr Tandheelkd 1985; 92: Buch B, Dresner J, Peters E. Conservative management of an odontogenic keratocyst: a four and a half year evalution. J Dent Assoc S Afr 1988; 42: Pham H, Lamberg S. Les kératokystes odontogènes, revue de littérature et présentation de trois cas cliniques avec approches chirurgicales différentes. J Dent Quebec 1989; 26: Cranin AN, Madan S, Fayans E. Novel method of treating large cysts of jaws in children. NY State Dent J 1994; 60: Tucker WM, Pleasants JE, MacComb WS. Decompression and secondary enucleation of a mandibular cyst: report of case. J Oral Surg 1972; 30: Brøndum N, Jensen VJ. Recurrence of keratocysts and decompression treatment: A long-term follow-up of forty-four cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991; 72: Marker P, Nielsen A. Behandling af store kæbecyster hos børn. Tandlægebladet 1996; 100: Forssell K, Sainio P. Clinicopathological study of keratinized cysts of the jaws. Proc Finn Dent Soc 1979; 75: Thomas M, Tackett JC, Desai P. The incredible odontogenic keratocyst. NY State Dent J 1992:

8 32. Machtens E, Hjørting-Hansen E, Schmallenback HJ, Werz L. Keratozyste-Amoloblastom, ein klinisch diagnostisches Problem. Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd 1972; 58: Niemeyer K, Schlien HP, Habel G, Mentler C. Behandlungsergebnisse und Langzeitbeobachtungen bei 62 Patienten mit Keratozysten. Dtsch Zahnärztl Z 1985; 40: Persson G. Remarkable recurrence of a keratocyst in a bone-graft. Int J Oral Surg 1973; 2: Rodu B, Tate AL, Martinez Jr MG. The implication of inflammation in odontogenic keratocysts. J Oral Pathol 1987; 16: Scharffetter K, Balz-Herrmann C, Langrange W, Koberg W, Mittermayer C. Proliferation kinetics study of growth of keratocysts. Morpho-functional explanation for recurrence. J Craniomaxfac Surg 1989; 17: Forfattere Peter Marker, overtandlæge, og Niels Brøndum, specialtandlæge Kæbekirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Per Prætorius Clausen, overlæge Patologisk institut, Odense Universitetshospital Henning Lehmann Bastian, administrerende overtandlæge, klinisk lektor Kæbekirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital FAGLIGE ARTIKLER 303

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel ABSTRACT Ameloblastomer, hvor hyppigt forekommer de, og hvordan behandles de? Formål Formålet med undersøgelsen var at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge i

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune 1 Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer 1999-23 i relation til bopælskommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Skadestuerne ved Universitetshospital, Sygehus og Sygehus behandler årligt

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel JESPER REIBEL og Birgit KENRAD Undervisnings- og forskningsmæssigt indgår den periapikale patologi, væsentligst apikal parodontitis og radikulær

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD. Kirurgisk evolution Åben kirurgi 1850 Kikkertoperation 1980 Robotassisteret kirurgi 2000 Evolution

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING NMSC databasen BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TIL REGISTRERING I NMSC DATABASEN FOR PATIENTER MED FØLGENDE DIAGNOSER: BASALCELLE KARCINOM PLANOCELLULÆRT KARCINOM MB. BOWEN KERATOAKANTOM DENNE BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes Abstract Forholdsregler ved oralkirurgiske indgreb og tandekstraktioner Osteonekrose efter behandling med lavdosis bisfosfonat Baggrund Bisfosfonater hæmmer osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og

Læs mere

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste Processus condylarisfrakturer II. Resultater af behandling af 348 patienter Peter Marker, Arnoff Nielsen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere