Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår skal visdomstænder fjernes?"

Transkript

1 Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf / fax: Produktinformation Oral Care: tlf a/s blumøller healthcare Nyvang 16, DK-5500 Middelfart professional dental care

2 Hvornår skal visdomstænder fjernes? Vejledning for tandlæger og specialtandlæger i privat praksis og kommunal tandpleje Der er ofte behov for stillingtagen til, om en 3. molar skal observeres, om den skal fjernes, eller om der skal foretages koronektomi. Der har tidligere været tradition for på unge personer at fjerne alle 3. molarer, som ikke forventedes at kunne eruptere normalt. En undtagelse var, hvis tanden lå så dybt i kæbeknoglen, at senere kommunikation til mundhulen ansås for usandsynlig. Der er i dag europæisk enighed om, at profylaktisk fjernelse af 3. molar uden symptomer og patologi med henblik på at undgå senere udvikling af symptomer og patologi normalt ikke er i patientens interesse. Derfor er der som hovedregel udelukkende indikation for kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar ved tilstedeværelse af irreversibel patologi. I denne vejledning redegøres for indikationer for kirurgisk fjernelse og koronektomi af underkæbens 3. molar. Vejledningen er baseret på en tidligere artikel publiceret i Tandlægebladet (Schou et al. 2009), og målgruppen er tandlæger og specialtandlæger i såvel privat praksis som kommunal tandpleje. Søren Schou, Birgit Kenrad, Bjarne Simonsen og Jørgen Bindslev. Frembrud af underkæbens 3. molar kompromitteres ofte på grund af pladsmangel. Tanden kan således være retineret eller kun delvist frembrudt, og der kan opstå patologiske forandringer i forbindelse hermed. De hyppigst forekommende forandringer er: Pericoronitis. Caries. Marginalt fæstetab svarende til 2. molars distale rodflade. Resorption af 2. molar. Cyste. Operativ fjernelse kan imidlertid også medføre komplikationer. De hyppigst forekommende er: Anders Nattestad. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of The Pacific, San Francisco, USA. Søren Hillerup. Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet og Rigshospitalet. Alveolitis sicca dolorosa. Infektion. Temporær eller permanent sensibilitetsforstyrrelse svarende til nervi alveolaris inferior, lingualis og buccalis. Marginalt fæstetab svarende til 2. molars distale rodflade. Flere af disse komplikationer kan være varige og særdeles invaliderende for patienten. Der er således fordele og risici ved at foretage 2 3

3 såvel kirurgisk fjernelse som ved at efterlade 3. molar in situ. Risikoen ved fjernelse af tanden er belyst i flere undersøgelser. Risikoen ved at efterlade tanden er også blevet undersøgt. Mange af de initialt inkluderede tænder er imidlertid fjernet profylaktisk i disse langtidsundersøgelser. Derfor er vor viden om risikoen ved at efterlade 3. molar stadig mangelfuld. Som det fremgår af det efterfølgende, kan der ikke fastlægges detaljerede retningslinjer for indikationer for fjernelse af underkæbens 3. molar. Der må derfor altid foretages et individuelt skøn, og beslutningen om fjernelse må sammen med patienten afvejes mod risikoen ved indgrebet. Retningslinjerne er derfor vejledende. Kirurgisk fjernelse Følgende tilstande indicerer kirurgisk fjernelse: Pericoronitis Det første tilfælde af pericoronitis behandles som hovedregel ved intensiveret mundhygiejne og lokal skylning med 0,12 % klorhexidin mundskyllevæske 2-3 gange dagligt, eventuelt suppleret med klorhexidin gel (Figur 1). Ved gentagne akutte infektioner vil der være indikation for fjernelse af tanden (Figur 2). Der kan imidlertid være indikation for kirurgisk fjernelse af tanden efter kun en enkelt episode med pericoronitis, såfremt der har været kraftige symptomer eller abscesdannelse. Den kirurgiske fjernelse foretages efter behandling af den akutte infektion. En enkelt pericoronitis-episode kan også indicere kirurgisk fjernelse, såfremt en fornyet episode med pericoronitis med stor sandsynlighed må forventes. Dette er især relevant hos yngre individer, det vil sige personer under 25 år. Der er ofte tale om tænder, hvis lejring ikke forventes ændret i fremtiden (stærkt Figur 1. Klinisk foto af 19-årig mand med ikke helt frembrudt 8-. Der har de seneste dage været lette og murrende smerter fra regionen. Slimhinden omkring 8- er hævet, ødematøs og erytematøs. Der er store mængder plak og blødning ved sondering. Behandlingen involverede intensiveret mundhygiejne og lokal skylning med 0,12 % klorhexidin mundskyllevæske. Der har ikke efterfølgende været episoder med pericoronitis. Figur 2. Udsnit af panoramaoptagelse af 22- årig mand. Som følge af gentagne episoder med pericoronitis er der udvidet perikoronarrum distalt for 8-. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af 8-. A B C Figur 3. A: Udsnit af panoramaoptagelse af 48-årig kvinde med retention af 8- og stor cystisk opklaring omkring kronen. B: Kontrolrøntgen umiddelbart efter fjernelse af 8,7- og cyste. Normalt er en cystisk opklaring omkring en retineret tand en follikulær cyste. I dette tilfælde viste den histologisk undersøgelse imidlertid, at der var tale om en keratocyste. C: Kontrolrøntgen efter et år viser betydelig knogleregeneration. mesioverterede/horisontalt lejrede 3. molarer), og hvor mundhygiejnen på trods af motivation og instruktion fortsat ikke er optimal. Cyste eller tumor Cyste- eller tumordannelse svarende til 3. molar nødvendiggør kirurgisk fjernelse af tanden og den patologiske proces. Der er oftest tale om odontogen cyste eller tumor (Figur 3). Caries Caries svarende til 3. molar eller 2. molars distalflade kan nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af 3. molar (Figur 4 og 5). I nogle tilfælde kan ekstraktion af 2. molar være nødvendig. Hvis dette er tilfældet, kan det overvejes at efterlade 3. molar, såfremt denne har en sådan lejring, at eruption vurderes muligt. Der er ikke behov for kirurgisk fjernelse ved mindre cariesangreb i 3. molar, som kan behandles med simpel fyldningsterapi. Hvis der er stor sandsynlighed for fortsat cariesaktivitet, kan der være indikation for fjernelse. Dette er især tilfældet ved 3. molarer, som er omgivet af løst bundet slimhinde, og hvor renhold er vanskeliggjort. Resorption af 2. molars distalflade Resorption svarende til 2. molars distalflade vil i de fleste tilfælde nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af 3. molar. I nogle tilfælde kan ekstraktion af 2. molar være nødvendig. Hvis dette er tilfældet, kan det overvejes at efterlade 3. molar, såfremt denne har en sådan lejring, at eruption vurderes muligt. Figur 4. Udsnit af panoramaoptagelse af 54-årig kvinde. Der er retention af 8- og caries okklusalt. Klinisk kunne tanden sonderes distalt for 7-. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af 8-. Figur 5. Udsnit af panoramaoptagelse af 26-årig mand. Der er caries svarende til distalfladen af -7. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af -8 og cariesbehandling svarende til

4 Progredierende marginalt fæstetab Progredierende marginalt fæstetab svarende til 3. molar eller 2. molars distalflade kan nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af 3. molar (Figur 6 og 7). Hos unge patienter (< 25 år) kan profylaktisk fjernelse overvejes ved horisontalt lejrede 3. molarer, såfremt 3. molars okklusalflade ligger i tæt kontakt med 2. molars distale rodflade, og 3. molars distalflade i øvrigt har gennembrudt slimhinden. Det samme kan være tilfældet ved mesioverterede 3. molarer, hvor der mangler knogle svarende til en stor del af 7 erens distale rodflade. En forudsætning herfor er imidlertid, at senere kirurgisk fjernelse med stor sandsynlighed må forventes, og at indgrebet kan foretages med ingen eller lille risiko for varige men. Dette er især tilfældet, såfremt mundhygiejnen på trods af motiva tion og instruktion fortsat ikke er optimal. Som tidligere anført er profylaktisk fjernelse af 3. molar uden symptomer og patologi som hovedregel ikke i patientens interesse. Baggrunden for ovenstående undtagelse er, at muligheden for parodontal heling er væsentligt bedre inden 25-års alderen. Fjernelse efter 25-års alderen vil således ofte medføre marginalt fæstetab svarende til 2. molar. Derfor er profylaktisk fjernelse efter dette tidspunkt ikke relevant. Endelig er 8 erens roddannelse ofte ikke afsluttet inden 25-års alderen, hvorfor risikoen for efterfølgende temporær eller permanent sensibilitetsforstyrrelse svarende til nervus alveolaris inferior på dette tidspunkt ofte er mindre, end hvis tanden skal fjernes på et senere tidspunkt, hvor roddannelsen er afsluttet. Forhindret eruption af 2. molar Tredje molar kan forhindre eruptionen af 2. molar. I de tilfælde kan der være indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar. Manglende eruption af 2. molar er dog sjældent Figur 6. Intraoral røntgenoptagelse af 24-årig mand med retention af -8 og knogletab svarende til -7 s distalflade. Pochedybden var 10 mm distalt for -7, og der var udtalt blødning ved sondering. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af -8. Figur 7. Udsnit af panoramaoptagelse af 22-årig mand med retention af 8- og tiltagende knogletab svarende til distalfladen af 7-. Pochedybden var 9 mm distalt for 7-, og der var blødning ved sondering. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af 8-. forårsaget af 8 eren, men derimod af forhold svarende til 7 eren, typisk standset eruption, inklusive ankylose. I de tilfælde kan der være indikation for fjernelse af 7 eren og ikke af 8 eren. Overeruption Overeruption af 3. molar, som har medført problematisk okklusion eller artikulation, kan nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af tanden. Overeruption af mandiblens 3. molar forekommer dog sjældent. Ortodontisk behandling Ortodontisk behandling kræver sjældent kirurgisk fjernelse af 3. molar. Behov for større distalføring af mandiblens molarer kan imidlertid nødvendiggøre dette. Det er dokumenteret, at tilstedeværelse af 3. molar ikke øger risikoen for trangstilling svarende til underkæbefronttænderne. Ved ortodontisk-kirurgisk korrektion af vækstbetinget kæbedeformitet er kirurgisk fjernelse hensigtsmæssig, såfremt behandlingen involverer sagittal ramus mandibulae osteotomi. Fokussanering før hjerteklap-substitution og strålebehandling Ved eliminering af aktuelle eller potentielle infektionsfoci før hjerteklap-substitution og strålebehandling kan der være indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar. Denne behandling varetages af de kæbekirurgiske afdelinger på sygehusene. Kirurgisk fjernelse af 3. molar på patienter, som tidligere er strålebehandlet på grund af hovedhals-cancer eller har fået intravenøs bisphosphonatbehandling, er karakteriseret ved en betydelig risiko for efterfølgende udvikling af knoglenekrose. Såfremt kirurgisk fjernelse af den 3. molar på trods heraf er indiceret, varetages denne behandling af de kæbekirurgiske afdelinger på sygehusene eller af egen tandlæge i samarbejde med disse afdelinger. Tredje molar i frakturspalte Hensyn til frakturbehandlingen kan i nogle tilfælde indicere fjernelse af 3. molar, såfremt tanden er lokaliseret i en frakturspalte ved angulusfraktur. Denne behandling varetages af de kæbekirurgiske afdelinger på sygehusene. Særlige tilfælde I sjældne tilfælde kan der være behov for profylaktisk fjernelse af symptomfrie 3. molarer uden patologi, såfremt senere tandbehandling kan være umulig eller vanskelig. Der er ofte tale om militært personale, som skal udstationeres til regioner med ingen eller begrænsede muligheder for tandbehandling. Koronektomi I forbindelse med den radiologiske undersøgelse er der beskrevet syv advarselstegn, som indikerer tæt relation mellem 3. molar og nervus alveolaris inferior: Mørk dentinskygge. Rodafbøjning. Indsnævring af roden. Mørk og bifid rod. Brud på mandibularkanalens lamina dura. Ændret forløb af kanalen. Indsnævring af kanallumen. Det falder uden for rammerne af nærværende vejledning at diskutere den diagnostiske sensitivitet og specificitet af de ovennævnte radiologiske tegn, og der er ikke enighed om betydningen af hvert enkelt tegn. Dog har flere undersøgelser vist, at 1) mørk dentinskygge, 2) tab af kanalens kompaktalamel og 3) knæk på kanalens forløb medfører særlig forøget risiko for skade på nervus alveolaris inferior ved kirurgisk fjernelse af 3. molar. Endvidere er der enighed 6 7

5 om, at samtidig tilstedeværelse af flere af de omtalte risikofaktorer øger risikoen for beskadigelse af nerven. Det er i dag muligt med en Cone Beam CT-scanning (CBCT) at fastlægge den præcise anatomiske relation mellem visdomstanden og canalis mandibulae. I dag anvender flere centre og klinikker rutinemæssigt CBCT, såfremt relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae ikke med sikkerhed kan bedømmes ud fra traditionelle optagelser, inklusive vinklede optagelser. De fleste patologiske forandringer svarende til 3. molar er relateret til tandens krone. Det kan derfor være relevant udelukkende at fjerne kronen og efterlade roden in situ, såfremt der er fravær af patologi svarende til roden, inklusive pulpa, og den radiologiske undersøgelse, eventuelt suppleret med CBCT, har vist tæt relation til nerven (Figur 8). A A Ved koronektomi fjernes tandens krone, og roden forsænkes 3 mm apikalt i forhold til det omkringliggende knoglevæv (Figur 8). Det synes endvidere af betydning, at rodkomplekset ikke løsnes i forbindelse med fjernelse af kronen. Der er tale om en teknisk krævende procedure, hvorfor såvel behandlingsplanlægning som behandling bør foretages på specialistniveau. Der er ikke gennemført egentlige langtidsundersøgelser efter koronektomi. De foreliggende undersøgelser viser, at koronektomi reducerer risikoen for skade på nervus alveolaris inferior, og der er ingen rapporter om væsentlige komplikationer. De hyppigste synes at være vandring af rodkomplekset væk fra nervus alveolaris inferior samt infektion (Figur 9). Førstnævnte kan ikke betragtes som en alvorlig komplikation. Koronektomi rummer en risiko for en faglig glidebane med valg af den tilsyneladende letteste løsning, nemlig at fjerne kronen og efterlade roden i kæben, og kalde operationen en koronektomi, da det ikke lykkes at fjerne roden. Lege artis behandling ved koronektomi involverer detaljeret præoperativ planlægning af indgrebet, som på ingen måde er lettere end at fjerne hele tanden. Koronektomi uden reel risiko for nerveskade er en ringere behandling end fjernelse af hele tanden, idet den efterladte rod kan give anledning til problemer og kræve fjernelse senere. B C Figur 8. A: Udsnit af panoramaoptagelse af 43-årig kvinde med retention af -8 og gentagne episoder med pericoronitis. Der er flere radiologiske tegn på tæt relation mellem -8 s rodkompleks og nervus alveolaris inferior (mørk dentinskygge, tab af kanalens kompaktalamel og indsnævring af kanallumen). B,C: Efter koronektomi. Rodsoklen er forsænket 3 mm i forhold til den omkringliggende knogleoverflade for at give de bedste muligheder for ossøs regeneration. B C D Figur 9. A: Udsnit af panoramaoptagelse af 34-årig kvinde. Der har været gentagne episoder med pericoronitis svarende til 8-. B: Cone Beam CT-scanning viser tæt relation mellem 8- og nervus alveolaris inferior. Nervus alveolaris inferior er komprimeret og beliggende mellem 8- s rodkompleks og den linguale kompaktalamel (pil). C: Umiddelbart efter dekoronering. D: Kontrolrøntgen efter et år viser vandring af rodkomplekset. 8 9

6 Konklusion På baggrund af ovenstående gennemgang kan det konkluderes: I dag kræves som hovedregel tilstedeværelse af irreversibel patologi, for at der er indikation for fjernelse af 3. molar, og indgreb på udelukkende profylaktisk indikation bør være sjældne. Der kan imidlertid ikke beskrives detaljerede retningslinjer for, hvornår der er indikation for fjernelse af mandiblens 3. molar. Der må derfor foretages et individuelt skøn, og retningslinjerne er derfor vejledende. Overordnet går overvejelserne på en afvejning af fordele og risici ved at fjerne tanden og ved ikke at fjerne tanden. For at kunne foretage denne vurdering er det vigtigt, at der foretages sufficient radiologisk undersøgelse af relationen mellem tanden og nervus alveolaris inferior. Det ligger uden for rammerne af nærværende vejledning at beskrive disse teknikker, som ofte involverer panoramaoptagelse, eventuelt suppleret med scanogram, andre vinklede optagelser eller Cone Beam CT-scanning. Såfremt den radiologiske undersøgelse viser tæt relation mellem tanden og nervus alveolaris inferior med forøget risiko for efterfølgende sensibilitetsforstyrrelse efter kirurgisk fjernelse af tanden, skal det overvejes at observere tanden eller at foretage koronektomi. Efter nødvendig udredning og overvejelser er patientens valg og informerede samtykke afgørende for det endelige valg af behandling eller fortsat observation. Såfremt tanden efterlades, er det vigtigt, at der foretages kontrol i forbindelse med almindeligt tandeftersyn. Det er ikke muligt at give entydige retningslinjer herfor, men der er som hovedregel behov for radiologisk kontrol hvert år. Anbefalelsesværdig litteratur 1. Schou S, Kenrad B, Simonsen B, Bindslev J, Nattestad A, Hillerup S. Kirurgisk fjernelse eller koronektomi af mandiblens 3. molar. Tandlægebladet 2009; 113: Hillerup S, Schou S. Koronektomi - et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Aktuel Nordisk Odontologi. København: Munksgaard Danmark, 2009, Mettes TG, Nienhuijs ME, van der Sanden WJ, Verdonschot EH, Plasschaert AJ. Interventions for treating asymptomatic impacted wisdom teeth in adolescents and adults. Cochrane Database Syst Rev 2005; 18: CD National Institute for Clinical Excellence. Guidance on the extraction of wisdom teeth Song F, O Meara S, Wilson P, Golder S, Kleijnen J. The effectiveness and cost-effectiveness of prophylactic removal of wisdom teeth. Health Technol Assess 2000; 4: Forfattere Søren Schou, professor, ph.d., dr.odont., specialtandlæge. Birgit Kenrad, studielektor, specialtandlæge. Bjarne Simonsen, klinisk lærer, specialtandlæge. Jørgen Bindslev, klinisk lærer, tandlæge. Anders Nattestad, professor, ph.d., specialtandlæge. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of The Pacific, San Francisco, USA. Søren Hillerup, professor, overtandlæge, ph.d., dr.odont., specialtandlæge. Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet og Rigshospitalet

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 13. september 2013 Søren Schou Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar 10.00-10.20: Pause 10.20-11.20: Radiologisk

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 5. september 2014 Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Nærværende artikel beskriver Afdeling for Kæbekirurgi

Nærværende artikel beskriver Afdeling for Kæbekirurgi Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi Søren Schou 1, Bjarne H. Simonsen 2 og Jens Erik Winther 3 1 Professor, specialtandlæge, ph.d., dr.odont., 2 klinisk lærer, specialtandlæge, Afdeling for Kæbekirurgi

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Peter Torkov, Henning Lehmann Bastian og Torben Henrik Thygesen Koronektomi, sammensat af det latinske ord corona, som betyder krone, og det græske

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Kære Københavns Tandlægeforening

Kære Københavns Tandlægeforening Kære Københavns Tandlægeforening Vi vil gerne sige tak for jeres uundværlige støtte til vores frivillige arbejde med Rise Above Foundation Cebu på Filippinerne i juli måned 2013. Hermed fremsender vi jer

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv Iatrogene nerveskader Nina von Wowern Hyppighed, type og årsag mht. permanente nerveskader er opgjort for de første 3 1 2 år af Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikrings virke. Desuden er der foretaget

Læs mere

show mening til kende i forhold til TNL s fremtid. Medlemsmøderne er resultaterne af medlemsundersøgelsen

show mening til kende i forhold til TNL s fremtid. Medlemsmøderne er resultaterne af medlemsundersøgelsen Road show 2010 EA NIELSEN, redaktør, MICHELLE CARLSLUND, fotograf Under overskriften TNL i fremtiden startede TNL s hovedbestyrelse i slutningen af februar en tur rundt i Danmark for at mødes med medlemmerne.

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

Symposium 2008 Æstetik, kvalitet og etik

Symposium 2008 Æstetik, kvalitet og etik Efteruddannelse Symposium 2008 Æstetik, kvalitet og etik 31. oktober og 1. november 2008 Bella Center Hovedsponsor: Colgate Arrangør: tandlægeforeningen Efteruddannelse VELKOMMEN til Colgate og Tandlægeforeningens

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Konference 2015 for klinikassistenter

Konference 2015 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2015 for klinikassistenter Den akutte patient 13. november 2015 Aalborg ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2015 for klinikassistenter

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben?

Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben? Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben? søren hillerup Skade på nerver opstået under behandling kaldes iatrogene nerveskader. Iatrogen betyder forårsaget af behandleren.

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere