Oprustning af virksomheder og udd.- institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprustning af virksomheder og udd.- institutioner"

Transkript

1 Projektplan oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Derfor dette projekt!... 2 Projektets baggrund... 2 Projektets vision... 3 Projektets indsatsområder... 4 Projektets overordnede mål... 5 Bosætnings- og brandingstrategi samt stedbundne potentialer... 5 Projektets principper... 6 Projektets organisering og aktører... 7 Samarbejdspartnere... 8 Ambassadører... 8 Interne ambassadører i virksomheder... 8 Møder i arbejdsgruppen... 9 Aktørdag... 9 Kommunikationsstrategi... 9 Fyrtårne Tidsramme Økonomi Projektets potentielle målgrupper Beskrivelse af målgrupperne Projektets primærmålgrupper Aktivitetsplan for indsatsområde 1: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Aktivitetsforslag til gruppen af nyuddannede Aktivitetsforslag til gruppen af tilbageflyttere Aktivitetsforslag til gruppen af ægtefæller Aktivitetsforslag til de resterende målgrupper Aktivitetsplan for indsatsområde 2: Oprustning af virksomheder og uddannelses- institutioner Aktivitetsplan for indsatsområde Indsatsområde 3: Fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft Aktivitetsplan for indsatsområde 3: Aktiviteter målrettet kvalificeret arbejdskraft

3 Derfor dette projekt! Thisted og Morsø Kommune har de samme udfordringer i forhold til faldende befolkningstal og lavt uddannelsesniveau, ligesom demografien også er en udfordring. Samtidig har begge kommuner også basis i sårbare primære erhverv som landbrug, fiskeri og produktion. Det er også karakteristisk, at der bor mange ældre og få unge i såvel Thy som på Mors. Blandt de unge er tendensen, at de flytter til de større byer for at få en uddannelse, og at kun få af de unge efterfølgende flytter retur. På baggrund af ovenstående udfordringer i de to kommuner er der behov for udvikling af lokalsamfundene, økonomien og erhvervslivet. I både Thisted og Morsø kommune er der bred enighed om, at kvalificeret arbejdskraft kan være med til at skabe positiv udvikling i kommunerne. Begge kommuner har formuleret erhvervspolitikker og -strategier, hvor udvikling og innovation er i højsædet. Der er derfor behov for et fokus på, hvordan det for det første er muligt at få trukket kvalificeret arbejdskraft til Thy og Mors for at arbejde og for det andet at få arbejdskraften til at bosætte sig lokalt. Projektets baggrund I 2011 henvendte Karrierecentret ved Aalborg Universitet (AAU) sig til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Thisted Kommune. Henvendelsen indeholdt en ansøgning om midler til i et samarbejde med Morsø Kommune at gennemføre en større undersøgelse af mulighederne for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft blandt studerende, virksomheder, bosatte og pendlere. Undersøgelsen indeholdt en række spørgsmål, som skulle besvares: Hvad skal der til for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvordan ser virksomhederne på dét at ansætte kvalificeret arbejdskraft, og hvilke forestillinger har studerende m.fl. om at bo og arbejde i Thy og på Mors. Formålet med undersøgelsen var at få skabt et overblik over udfordringerne, ligesom undersøgelsen også skulle give et kvalificeret bud på, hvordan udfordringerne kunne imødekommes. Den endelige rapport med resultaterne af undersøgelsen skulle derefter ligge til grund for det videre udviklingsarbejde med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i de to kommuner. Ud over denne undersøgelse foreligger et speciale fra 2013, hvor to kommunikationsstuderende har udarbejdet et forslag til en mediestrategi for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i Thy og på Mors. Resultaterne fra rapporten og specialet peger blandt andet på, at lokale virksomheders udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft samt arbejdskraftens manglende kendskab til lokale virksomheder skyldes, at lokale virksomheder og den kvalificerede arbejdskraft i udpræget grad benytter sig af forskellige medier. Det seneste år har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Thisted Kommune, Morsø Kommune, Thy Erhvervsforum, Morsø Erhvervsråd, Dansk Industri, Væksthus Nordjylland og Karrierecentret ved AAU arbejdet med at konkretisere anbefalingerne rapporten og specialet. Hos Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune og Morsø Kommune og er 2

4 der derfor på nuværende tidspunkt blevet afsat penge til at ansætte en projektleder over en 3-årig periode, som skal arbejde målrettet med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i de to kommuner. I projektet vil betegnelsen kvalificeret arbejdskraft dække over en både faglærte og højtuddannede, som i varieret omfang efterspørges af lokale virksomheder. I afsnittet projektets målgrupper identificeres en række potentielle målgrupper, og under disse vil virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft bidrage til at konkretisere aktiviteterne på de enkelte indsatsområder. På den måde vil virksomhedernes individuelle behov for specifik arbejdskraft bidrage til at definere de enkelte målgrupper på indsatsområderne om tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. Udfordringerne omkring tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft knytter an til både private, offentlige, regionale og statslige arbejdspladser. Derfor dækker projektets brug af betegnelsen virksomheder over alle typer af arbejdspladser i Thy og på Mors. De enkelte aktiviteter som præsenteres i aktivitetsplanen synliggør således også, at projektet bestræber sig på at matche kvalificeret arbejdskraft med alle typer af arbejdspladser i lokalområdet. I juni 2014 afholdt projektet et kick-off arrangement på BILA A/S på Mors, hvor styregruppen og projektgruppen var samlet for at diskutere mulige indsatsområder og aktiviteter. På baggrund af dette forudgående arbejde foreligger nu en vision for det fremtidige arbejde med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i Thy og på Mors, som klarlægger målet for indsatsen i projektperioden. Projektets vision Projektet vil tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Thy og Mors, med nye målrettede metoder mod konkrete målgrupper, så uddannelsesniveauet bliver højnet i området og vi sikrer et samlet kompetenceløft og dermed en positiv erhvervsudvikling i de to kommuner Projektet vil arbejde for, at Thisted og Morsø Kommune gennem nye bosætningsog brandingstrategier gør Thy og Mors attraktive for den kvalificerede arbejdskraft. Gennem håndholdte indsatser skal kvalificeret arbejdskraft matches med virksomheder i lokalområdet. Projektet vil opruste virksomhederne i Thy og Mors til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og skabe nye jobs samt benytte de støttemuligheder, der findes på området. Projektet vil fokusere på at fastholde kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet gennem tiltag med en række lokale aktører. 3

5 Projektets indsatsområder Rapportens resultater fra 2011 påpegede fire indsatsområder i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdskraft i Thy og på Mors; tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, tiltrækning af virksomheder, fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, tiltrækning af virksomheder og fastholdelse af virksomheder. I dette projekt er det nærliggende at sammenfatte to af indsatsområderne; tiltrækning af virksomheder og fastholdelse af virksomheder, fordi aktiviteterne på disse to områder overlapper hinanden markant. Derfor vil aktiviteterne her fra blive sammenfattet under indsatsområdet oprustning af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi har valgt at tilføje uddannelsesinstitutioner som en del af indsatsområdet omkring oprustning, fordi en specifik indsats over for uddannelsesinstitutioner kan bidrage til et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv. Formålet hermed er på den ene side at synliggøre lokale jobmuligheder for de unge i en tidligere alder, da indsatsen kan målrettes helt ned til folkeskoleniveau. Hermed sikres en tidlig indsats i forhold til at synliggøre det lokale erhvervsliv over for de unge og samtidig de karrieremuligheder, som findes lokalt. Projektets tre indsatsområder bliver derfor: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Oprustning af virksomheder og udd.- institutioner Fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft I forhold til den konkrete indsats for at tiltrække og fastholde arbejdskraft, er det nærliggende at målrette indsatsen i forhold til de forskellige typer af målgrupper, som projektet omfatter. Under hvert indsatsområde vil der blive tilføjet en række aktiviteter, hvilke beskrives yderligere i aktivitetsforslagene. 4

6 Projektets overordnede mål Med afsæt i projektets baggrund, vision og de tre indsatsområder vil projektets sigte være at opnå følgende overordnede mål i den treårige projektperiode. Målene skal betragtes som overordnede effektmål for de løbende aktiviteter, der iværksættes inden for de tre indsatsområder: Involvere 100 virksomheder Formidle 25 støtteordninger Uddanne 50 virksomhedsledere Understøtte rekrutteringen til 50 jobs Understøtte mere end 25 arrangementer med fokus på kvalificeret arbejdskraft Arbejde for en bosætnings- og brandingstrategi i Thisted og Morsø Kommune Etablere samarbejde mellem 5 lokale uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder Målene skal indfries gennem aktiv deltagelse af en række aktører, som alle i et givent omfang vil bidrage til gennemførelsen af aktiviteter i projektet. De enkelte aktiviteter vil også omfatte aktivitetsmål, som bidrager til at fastholde en løbende udvikling inden for de enkelte aktiviteter og dermed også de tre indsatsområder. Bosætnings- og brandingstrategi samt stedbundne potentialer Etableringen af en bosætnings- og brandingstrategi i de to kommuner kan ikke indfries gennem projektets aktiviteter, da beslutningerne herom er politiske. Bosætnings- og brandingstrategien er alligevel vigtig i forhold til at sikre en fremadrettet strategisk indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til lokalområdet, når dette projektforløb afsluttes. Det er samtidig nærliggende at sammentænke en bosætnings- og brandingstrategi, fordi generel branding af de to kommuner er nødvendig for at gøre lokalområdet attraktivt for de målgrupper, der skal arbejdes med i projektet. I forhold til branding udgør lokalområdets stedbundne potentialer som Nationalpark Thy, Jesperhus og Cold Hawaii også stærke brands, som bør medtænkes i brandingstrategien. En medtænkning af disse vil være ønskelig i forhold til branding af Thy og Mors internationalt, fordi de stedbundne potentialer kan være trækplastre i forhold til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Også i forhold til at differentiere sig fra andre af landets kommuner, som på samme vis forsøger at tiltrække arbejdskraft, bør der ske en medtænkning af de stedbundne potentialer, som er specielle for lokalområdet. Samlet set vil en branding- og bosætningsstrategi være understøttende for hele viften af aktiviteter, som iværksættes som en del af dette projekt. Derfor vil der i projektets løbetid 5

7 også være fokus på at få synliggjort vigtigheden af, at der vedtages bosætnings- og brandingstrategier i begge kommuner. Projektets principper Projektet prioriterer at lave skræddersyede og håndholdte aktiviteter, som er meget målrettede. Projektet tror på det personlige møde og den varme markedsføring frem for masseudsendelser og kold markedsføring. Projektet skal gennem en række eksisterende aktører på området geare dem, understøtte og udfordre dem til at igangsætte og udvikle aktiviteter, der opfylder fælles mål om tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 6

8 Projektets organisering og aktører Styregruppe: Lars Steffensen, Thisted Kommune Ellen Philipsen Dahl, Morsø Kommune Lars Torrild, Dolle A/S Jan B. Sørensen, BILA A/S Leif Amby, IDA Kenny Thomsen, EUC Nordvest Dennis Jensen, Business Development, Aalborg Martin Hoxer Thy Erhvervsforum Bidragsydere: Thy Erhvervsforum Thisted Kommune Morsø Kommune Thy Erhvervsforum Projektleder: Jeanette Lund/ Pia Ravnholt Arbejdsgruppe: Kent K. U. Madsen, EUC Nordvest Michael G. Grimm, DJØF Tanja Christiansen, Morsø Kommune Line Hyldgaard, Thisted Kommune Kim M. Poulsen, IDA Arne Munkholm, Morsø Erhvervsråd Bjørn Roed, Karrierecentret, AAU Pia Ravnholt, Thy Erhvervsforum Jeanette Lund, Thy Erhvervsforum Referencegruppe: Landsbygruppen Thy Landdistriktsrådet på Mors Mads Dahl, Alive Festival Lars Riis m.fl. Projektet om tiltrækning og fastholdelse er iværksat på baggrund af Thisted og Morsøs kommunes ønsker om at styrke erhvervsudviklingen i lokalområdet. Ansvaret for projektet ligger derfor hos Thy Erhvervsforum, da organisationen netop har det som en strategisk prioritering, at udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. Derfor er projektlederen også fysisk placeret i Thy Erhvervsforum. 7

9 Styregruppen skal deltage i fastsættelsen af delmål og projektmål og beslutte, hvilke handlinger og aktiviteter der skal satses på og hvornår. Gruppen består af repræsentanter fra lokale virksomheder, Morsø Kommune, Thisted Kommune samt en fra DI. Sammen med projektlederen skal styregruppen være den udførende kraft i forhold til at få gennemført forskellige aktiviteter, og derfor er styregruppen også medansvarlig for at prioritere vigtigheden af de enkelte aktiviteter på de tre indsatsområder. Styregruppen vil mødes to gange årligt og er medansvarlig for at udarbejde en midtvejsevaluering for en evaluering af projektet ultimo Arbejdsgruppen og referencepersonerne vil blive tilknyttet alt efter behov i projektperioden, og består ligeledes af en række repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, fagforeninger samt Thisted og Morsø kommuner. Samarbejdspartnere Projektet er et udpræget samarbejdsprojekt, hvor visionen og de overordnede mål kun kan nås, hvis der samarbejdes bredt. Ud over samarbejdet med styregruppen og arbejdsgruppen samarbejder projektet for eksempel med fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre interessenter, som støtter projektets ide. Ambassadører I projektet ønsker vi at lokalisere ambassadører, der i et givent omfang kan bidrage til at sprede projektets budskaber. Her skal identificeres personer, som er villige til at brande vores egn i landets større byer. Unge med oprindelse i Thy eller Mors kan tænkes ind i rollen som ambassadører, og desuden kan unge med særlige interesser for Thy og Mors (f.eks. surfing, Alive Festival) ligeledes være interessante at medtænke i denne sammenhæng. Det skal gøres prestigefyldt i at være ambassadør for Thy og Mors, og derfor vil det være oplagt at ambassadørerne udnævnes ved officielle arrangementer som f.eks. nytårskuren, generalforsamling, vækstkonferencen mv. Nøglepersoner i virksomheder Projektet vil ligeledes arbejde på at identificere en række nøglepersoner i lokale virksomheder for at forankre ansvaret for projektets aktiviteter hos bestemte personer. Ideen hermed er at sikre en effektiv arbejdsproces, når de enkelte aktiviteter i projektet skal planlægges og gennemføres. Oplagte nøglepersoner er HR-medarbejdere i det omfang de findes. Forhåbentlig kan samarbejde omkring projektet bidrage til at få etableret netværk blandt nøglepersonerne, som gør det muligt at bibeholde og videreudvikle nogle af de aktiviteter, som iværksættes i projektperioden. 8

10 Møder i arbejdsgruppen Der afholdes temadage med arbejdsgruppen hver 6. måned. Formålet hermed er at give projektet ejerskab hos de forskellige parter i gruppen, og ligeledes skal temadagene generere nye idéer til aktiviteter målrettet forskellige målgrupper i projektet. På baggrund af ideudvekslingen er det ønsket, at arbejdsgruppen kan motiveres til indbyrdes at arbejde videre med udviklingen af idéerne. Aktørdag I januar planlægges en dag for aktørerne i projektet med det formål både at skabe begejstring for projektet samt at give de deltagende aktører ejerskab. Projektets succes afhænger af aktørernes interesse og velvillighed til at investere ressourcer i projektets løbende aktiviteter, fordi der er generel enighed om at aktørerne skal løfte ansvaret for de enkelte aktiviteter. Kommunikationsstrategi Projektet består af mange delindsatser med hver deres målgruppe. For hver indsats der sættes i gang, udarbejdes der derfor en særlig kommunikationsplan for netop den indsats. Der vil blive benyttet mange forskellige medier løbende - særlig udvalgt og tilpasset målgrupperne i den enkelte indsats. Projektet skal desuden synliggøres gennem materiale som logo, roll-ups, visitkort mv., som også skal gøres tilgængelig for de virksomheder, der har interesse i projektet og derfor ønsker at brande det. Det vurderes nøje, i hvilket omfang selve projektet har brug for selvstændige medier at kommunikere ud fra. Der bliver et vist behov for at synliggøre og formidle projektet, men indtil videre foreslås det, at dette sker igennem allerede eksisterende medier. Eksempler på disse medier er: - Thy Erhvervsforums hjemmeside, hvor vi har en underside om projektet - Facebook siden "Job og erhverv i Nordvestjylland", hvor virksomhederne formidler jobs - Thy Erhvervsforums LinkedIn profil - Thy Erhvervsforums nyhedsbrev På sigt skal projektet formentlig have sin egen hjemmeside, der kan være omdrejningspunkt for kommunikationen. Dertil skal den lokale og regionale presse bruges aktivt igennem hele projektperioden. 9

11 Fyrtårne Projektet vil arbejde for, at der skal etableres et fysisk sted i et eller flere af landets større byer med det formål at brande projektet. Thisted kommune har allerede nu adgang til et lokale på Aalborg Universitet, som for eksempel vil kunne bruges til formålet. De tidligere omtalte ambassadører får her medansvar for at medvirke at tiltrække studerende fra forskellige uddannelser. Et alternativ hertil kunne være at etablere et fysisk miljø centralt i byerne og evt. samtænke projektet med caféer, butikker eller lignende. Tidsramme Projektet løber fra 1. juli 2014 til 31. december Økonomi Projektets økonomiske finansiering: 10

12 Bidragsydere Thisted Kommune Morsø Kommune Thy Erhvervsforum Lokale virksomheder Tilskud kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år I alt kr. pr. år Punktet Lokale virksomheder dækker over en finansieringsdel, som Thy Erhvervsforum forpligter sig til at skaffe hos lokale virksomheder. For beløbet vil virksomheder blive yderligere eksponeret ved bl.a. arrangementer og i markedsføringsmateriale samt fungere som foregangsvirksomheder for de mange øvrige virksomheder i Thy og på Mors. Projektlederen vil samtidig søge ekstra midler ved både lokale og nationale fonde som f.eks. Vækstforum og LAG. I november 2014 sendes en ansøgning til Vækstforum med henblik på at rejse økonomiske midler til blandt andet aktiviteter, arrangementer, messedeltagelse og markedsføring. Projektets potentielle målgrupper I forhold til at kunne optimere projektets indsats på de tre områder er det nødvendigt med en præcisering af, hvem den kvalificerede arbejdskraft er for at kunne målrette kommunikationen specifikt. På baggrund af SFI s undersøgelser på området er det lykkedes at identificere 6 grupper, som er potentielle primærmålgrupper for indsatsområde 1; tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft samt fastholdelse af arbejdskraften: Unge nyuddannede, hvor et job i lokalområdet kan kickstarte karrieren. Tilbageflyttere (gruppen er en undergruppe til unge nyuddannede) Yngre børnefamilier som ønsker en mere familievenlig bolig, nærhed til øvrig familie, trygge og naturlige omgivelser og et roligere hverdagsliv Lidt ældre etablerede, som søger karriereskifte og/eller miljøforandring Pendlere (gruppen er egentlig en undergruppe til de tre ovenstående grupper) Beta-beboere Udenlandsk arbejdskraft (målgruppen er ikke omfattet af SFI s rapport) Ægtefæller 11

13 Beskrivelse af målgrupperne Der kan laves en grov typeopdeling af de potentielle tilflyttere 1 : De unge nyuddannede, hvor et job i yderområdet kan kickstarte karrieren De yngre børnefamilier, som ønsker en mere familievenlig bolig, nærhed til øvrig familie, trygge og naturlige omgivelser og et roligere hverdagsliv. De lidt ældre etablerede, som søger karriereskifte og/eller miljøforandring De tre typer skal forstås som idealtyper snarere end enkeltpersoner eller familier. Det vil sige, at de enkelte personer godt kan indgå i flere af typerne og kan trække på flere typer af motiver for deres bosætning. For unge nyuddannede er det særligt muligheden for at få det første faste job i yderområderne, hvor de kan få erfaring, ansvar og alsidige arbejdsopgaver, der trækker dem ud af byen. Ofte er det specifikke tilflytningssted underordnet, og disse tilflyttere er også åbne over for muligheden for at flytte igen, hvis de vil skifte job på et tidspunkt. Denne type tilflyttere er ofte singler og er i midten af 20 erne og starten af 30 erne. I forhold til mere etablerede par eller familier er denne type særdeles fleksibel i forhold til at flytte til et yderområde. Jobbet har primær betydning -omgivelserne sekundær. Gruppen er meget mobil både til og fra et yderområde Generelt fraflytter 33 % af de bosatte landkommunerne inden for 3 år og yderligere 7 % i de efterfølgende 3 år. 44 % fraflytter yderområderne inden for de første 3 år og 19 % i de efterfølgende 3 år. Der er nogle forhold, som kan være kilde til frustration hos nogle af disse tilflyttere. Flere peger på, at udbuddet i land- og yderområder er noget mindre, både i form af kulturliv og i form af indkøbsmuligheder, spisesteder og caféer. Nogle tilkendegiver også, at grundlaget for at finde nye venner (ofte ligesindede og højtuddannede) er mindre, fordi gruppen af potentielle venner simpelthen er mindre. Transportmuligheder og muligheden for at være anonym er også nogle af de forhold, som tilflyttere fra denne gruppe kan savne. 2 En delgruppe af de unge nyuddannede er potentielle tilbageflyttere, som ud over at have samme grundlæggende karakteristika som den ovenstående gruppe oprinder fra området og derved har kendskab og et netværk. Denne gruppe er særligt interessant at fokusere på, da de grundet deres kendskab og netværk allerede er en del af området og derved har større sandsynlighed for at blive boende i en længerevarende periode. CRT s analyser viser, at hvis kontakten med de unge fastholdes under uddannelse, og man giver dem mulighed for at vende tilbage efter endt uddannelse uden at påtvinge dem en tilbageflytning, men giver dem mulighed for at komme hjem og skabe noget (evt. kulturelle arrangementer eller lignende 1 SFI rapport; Flytninger fra by til land og yderområder 2 SFI rapport; Flytninger fra by til land og yderområder s

14 som fx Alive festival) og bringe deres nye kompetencer i spil, vil der være større chance for, at de selv vælger at flytte tilbage og etablere sig i området. Samtidig viser Thisted og Morsø kommunes egen undersøgelse, at 66% af de studerende fra Thisted Kommune og 42% fra Morsø Kommune godt kunne overveje at bosætte sig i området efter endt uddannelse. Det er høje tal, som er værd at fokusere på i projektet. For yngre børnefamilier er det også af stor betydning for deres beslutning om at flytte til et yderområde, at der er et job (helst til begge parter) i sigte. Samtidig har tilflytningsstedet for denne gruppe betydning, og til sammenligning med de unge nyuddannede vælger denne gruppe i højere grad yderområdet til. Yderområdet giver mulighed for at skifte lejlighed ud med hus og have, samtidig med at arbejdslivets rammer giver mere plads til familieliv. Herudover er det pågældende yderområde oftest bevidst udvalgt i forhold til tidligere tilknytning og nærhed til øvrig familie (stedstilknytning, kendskab, familie, tilbageflyttere, betabeboere mm.). Ifølge SFI analysen optræder denne type af motiver oftest hos personer, som er i starten af 30 erne og har 1-2 børn. Det er den gruppe, der mest aktivt vælger stedet/omgivelserne til. Ud over jobmuligheder er det afgørende for flytningen, at der for det første er mulighed for at få et hus med have, og for det andet muligheden for at lade børnene vokse op i et lille, trygt miljø tæt på naturen. Ud over forældrenes muligheder på jobmarkedet er børnenes trivsel i yderområdet af stor betydning. Børnefamilier, der er flyttet fra en bykommune til land- og yderkommuner 3, bliver i højere grad boende, end de unge nyuddannede gør. I løbet af det første år flytter ca. 7 % af de personer med børn, der er flyttet til en landkommune, væk fra landkommunerne igen. Efter tre år er knap 20 % og efter seks år er knap 25 % fraflyttet landkommunerne. Det betyder omvendt, at en relativt høj andel af tilflyttere med børn bliver boende i en landkommune. Efter seks år er det således hele 74,6 % af tilflyttere med børn, der fortsat bor i en landkommune. Blandt tilflyttere fra bykommuner til yderkommuner er det de samme tendenser, der gør sig gældende. Dog er det generelt færre af tilflytterne, der forbliver bosat i en yderkommune. Mangler et eksakt tal fra yderområder?? Gruppen af nyuddannede børnefamilier savner ofte bylivet, særligt bystemningen, dels udbuddet og dels nærheden til venner og veninder og dels muligheden for at være anonym. De lidt ældre etablerede har allerede erfaring fra arbejdsmarkedet og søger, at udfordringer på karrierefronten i højere grad end hidtil kan harmonere med deres ønsker til bosted. Det er afgørende for disse tilflyttere, at jobbet er spændende og passer til deres faglige profil, men der er samtidig tale om et ønske om et skifte; både fra den tidligere arbejdsplads, men også fra den tidligere bopæl i et større byområde. Typen kan, ifølge SFI rapporten, både være single 3 Baseret på data om tilflyttere fra

15 og med familie, men er oftest over fyrre år. Selve yderområdets lokalisering i forhold til øvrig familie såvel som dets naturrigdom er hos den type mere i fokus end hos de unge nyuddannede. De lidt ældre etablerede er i begge tilfælde udtryk for en mellemkategori, der afbalancerer karriere ønsker og ønsker for bostedet. Det kan både være et ønske om at skifte spor i karrierelivet der motiverer til flytningen, et ønske om at skabe en roligere hverdag og et ønske om at komme ud i et andet miljø, tættere på naturen og i til et mindre lokalsamfund. Det er i nogle tilfælde kombinationen af nogle særlige karrieremuligheder og ønsker om at drosle ned på en travl hverdag i et hektisk bymiljø, der trækker dem ud i de mere rolige yderområder. Personer i denne gruppe, der flyttede til en yderkommune, er den af de tre grupper, der er mest tilbøjelige til at blive boende i en yderkommune. SFI rapportens undersøgelser viser at efter 6 år er der 66 % af tilflyttere fra denne gruppe, der fortsat bor i en yderkommune. Det er nogle anderledes udfordringer og muligheder, denne gruppe af tilflyttere har end tilflyttere med børn. Ligesom de unge nyuddannede skal denne gruppe af tilflyttere i højere grad gøre en indsats for at skabe sig et nyt netværk. Netværk gennem jobbet spiller en stor rolle for denne gruppe. En sidste gruppe, der kræver særligt fokus er pendlere. Pendlere findes i alle aldersgrupper og livsfaser, derfor kan der i forhold til behov og ønsker hentes inspiration fra den af de tre ovenstående typer, som den pågældende pendler hører ind under set i forhold til alder og livsfase. Gruppen af pendlere er særlig interessante fordi de har kendskab til området og som minimum et netværk gennem arbejdet, hvilket giver dem et godt grundlag for at kunne etablere sig fast i området. Her kan et fokus på ægtefælle jobs være en vigtig prioritering. Gruppen af betabeboere er også oplagt at fokusere på i projektets aktivitetsforslag. Gruppen er karakteriseret ved, at de kommer et til et givent sted flere gange og har en bestemt tilknytning hertil. Klitmøller er et godt eksempel på en by med betabeboere, fordi personer med interesse for surfing vender tilbage til byen og Vesterhavet for at dyrke deres interesser. Betabeboerne i fx Klitmøller har nu også mulighed for at kombinere arbejde og fritidsinteresse i kontorfællesskaberne Matchmakingzone og Starfish. Herudover tiltrækker kulturevents som Alive festival, Thy Rock, Limfjordsteatret, Kulturmødet og PWA World Cup i Cold Hawaii også mange til Thy og Mors. Derfor bør disse lokale tiltag udnyttes strategisk i forhold til at få beta-beboere til at blive beboere i området. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er en potentiel målgruppe i projektet, fordi lokale virksomheder kan søge kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Allerede nu har nogle lokale virksomheder udenlandsk arbejdskraft, og projektet vil kunne understøtte denne udvikling. Øget fokus på import af kvalificeret arbejdskraft vil kunne bidrage til at løse nogle af de 14

16 udfordringer, som lokale virksomheder oplever i forhold til rekruttering af bestemte faggrupper. Ægtefæller er en anden potentiel målgruppe i projektet, fordi ægtefæller har afgørende indflydelse på både tiltrækningen og fastholdelsen af kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet. Derfor bør målgruppen medtænkes i indsatserne over for de tidligere beskrevne målgrupper. Projektets primærmålgrupper I forhold til aktiviteter på indsatsområde 1; tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft står det klart, at allerede iværksatte tiltag med fokus på dette indsatsområde primært er centreret omkring målgruppen af unge nyuddannede og undergruppen af tilbageflyttere. Indsatsen over for denne specifikke målgruppe skal ses i lyset af Thisted Kommunes samarbejde med Karrierecentret ved Aalborg Universitet, som blev indledt i Aftalen har betydet, at der er etableret nogle tilbagevendende aktiviteter som Tour de Thy/Mors og deltagelsen ved Karrieredagene i Aalborg. Iværksatte aktiviteter som følge af samarbejdsaftalen i perioden vil blive fastholdt som aktiviteter i dette projekts treårige løbetid. Derfor vil grupperne nyuddannede og tilbageflyttere også forblive primærmålgrupper i hele projektperioden. Indsatsen over for målgruppen understøttes yderligere af en interessentaftale indgået mellem Thy Erhvervsforum og Karrierecenteret i august Karrierecentret har iværksat projektet Mindre virksomhed, Større indflydelse, hvis fokus er at optimere grundlaget for samarbejde mellem højtuddannede og små/mellemstore virksomheder i Nordjylland. Med interessentaftalen støtter Thy Erhvervsforum op om projektet, og samtidig tilbydes Aalborg Universitet en netværksrolle i dette projekt. Karrierecentret ved AAU bliver derfor en af dette projektets potentielle ressourcer, som med deltagelse i konkrete tiltag kan bidrage til bygge bro mellem universitetet og det lokale erhvervsliv i Thy og på Mors. Herunder vil gruppen af ægtefæller også blive en primærmålgruppe i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. På tværs af de forskellige målgrupper vil det være aktuelt at arbejde med ægtefæller som en primærmålgruppe, fordi en målrettet indsats over for denne gruppe har afgørende betydning for den kvalificerede arbejdskrafts motivation og lyst til at bosætte sig lokalt i Thy eller på Mors. Pendlere, ældre etablerede, udenlandsk arbejdskraft og yngre børnefamilier vil indledningsvist ikke blive prioriterede som primærmålgrupper, da det er uklart, hvilken indsats det specifikt kræver at nå ud til disse. Ønsket er dog, at målgrupperne opprioriteres i takt med projektets udvikling. Derfor vil det være relevant at undersøge, hvordan andre kommuner konkret har arbejdet med tiltrækning og fastholdelse af disse målgrupper for herigennem at finde inspiration til, hvordan konkrete aktiviteter i dette projekt kan tilrettelægges for at nå ud til målgrupperne. 15

17 I forhold til indsatsområde 2; oprustning af virksomheder er målgruppen lokale virksomheder i Thy og på Mors. Både store og mellemstore virksomheder i området er oplagte at målrette aktiviteterne til, fordi det typisk er større virksomheder som efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Herudover er det nærliggende at arbejde med små virksomheder som målgruppe, fordi en række tilskudsordninger muligvis kan gøre det attraktivt for små virksomheder at få tilknyttet vidensmedarbejdere tilknyttet virksomhederne i kortere eller længere perioder. Under indsatsområde 3; Fastholdelse af arbejdskraft er pendlere en oplagt målgruppe at arbejde med på sigt, fordi målgruppen allerede har en tilknytning til Thy eller Mors i form af beskæftigelse. Herudover kan der under dette indsatsområde tilføjes gruppen af ægtefæller/samlevere, fordi bosætning i Thy og på Mors forudsætter, at den kvalificerede arbejdskrafts familie kan motiveres til at bosætte sig lokalt. Derfor bør der over for denne gruppe iværksættes aktiviteter, der kan sikre en helhedsorienteret indsats, når kvalificeret arbejdskraft skal fastholdes i Thy og på Mors. 16

18 Aktivitetsplan for indsatsområde 1: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Formålet med dette indsatsområde er, at få kvalificeret arbejdskraft til at søge jobs i Thy og på Mors. Det overordnede mål for dette indsatsområde er derfor: At matche målgruppen med lokale virksomheder Målet gælder for alle aktiviteter, der iværksættes over for alle målgrupper i projektperioden. Indledningsvist er aktivitetsforslagene henvendt til primærmålgruppen; unge nyuddannede og tilbageflyttere, og derfor er indsatsområdets delmål på nuværende tidspunkt også målrettet denne gruppe. Som en vigtig del af indsatsen for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft bør der også tilrettelægges konkrete tiltag med fokus på ægtefæller. Hermed vil projektet forsøge at sikre en tidlig helhedsorienteret indsats med det sigte at gøre det attraktivt for både den kvalificerede arbejdskraft og ægtefæller til at bosætte sig lokalt. Delmålene vil blive suppleret yderligere i takt med, at indsatsen over for de øvrige målgrupper iværksættes. I forhold til tiltrækning af målgruppen nyuddannede og tilbageflyttere er der en række udfordringer, som projektet med fordel vil rette fokus på. En af problematikkerne omkring dét at matche arbejdskraften med lokale virksomheder er, at studerende og højtuddannedes medievalg adskiller sig fra de medier, som lokale virksomheder i Thy og på Mors foretrækker at bruge. Projektet bør derfor fokusere på at gøre virksomhedsoplysninger og jobopslag lettilgængelige for målgruppen online for herved at øge sandsynligheden for eksponering. En anden større udfordring i Thy og på Mors er at tiltrække bestemte faggrupper som for eksempel programmører, ingeniører, læger og tandlæger. Kommunerne lider for eksempel under, at antallet af praktiserende læger i området er faldende, hvilket har betydet, at flere lokale lægepraksisser har et langt højere antal patienter end overenskomsten foreskriver. Desuden er det lykkedes i Region Nordjylland at øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for praktiserende læger fra 62 år til over 65 år for at dække behovet for praktiserende læger i yderområderne 4. I projektet er det derfor aktuelt at iværksætte en række aktiviteter med det formål at understøtte udviklingen af samarbejder mellem studerende og for eksempel praktiserende læger i Thy og på Mors, for herigennem på sigt at vende den negative tendens inden for brancher, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er stor. Derfor kan der med udgangspunkt i primærmålgruppen; nyuddannede og tilbageflyttere opstilles følgende delmål for indsatsområde 1: 4 Baseret på informationer fra Lægeforeningens hjemmeside 17

19 1: At øge tilgængeligheden af jobs for målgruppen via online rekruttering 2: At matche programmører/medicinstuderende/ tandlægestuderende/ ingeniører med lokale læger/tandlæger/virksomheder 3. At fokusere på ægtefællejobs Aktivitetsforslag til gruppen af nyuddannede Tour de Thy/Tour de Mors Bustur til lokalområderne for studerende ved AAU Dagsarrangement. Planlægges én gang årligt i 2014 er datoen d. 4 november Karrierecenteret, AAU. Thisted Kommune Morsø Kommune Lokale virksomheder i Thy og på Mors 2015: 23 deltagende virksomheder. Morsø skal deltage i Tour de Mors Deltagelse ved virksomhedsdating koster 250 kr. pr. virksomhed Aktiviteten indfrier delmål 1 Arrangementet evalueres og videreudvikles i projektet. Konceptet skal muligvis gøres mere håndholdt fremover (2013: 20 virksomheder fra Thy) Karrieremessen AAU Dagsarrangement. Branding af virksomheder og jobmuligheder i Thy og på Mors Aktiviteten indfrier delmål 1 Planlægges én gang årligt. I 2015 er datoen fastsat til 3. marts Karrierecenteret, AAU. Thisted Kommune Morsø Kommune Lokale virksomheder i Thy og på Mors 2016: At få 5 lokale virksomheder at deltage på messen (I 2015: netip, Cimbria, Revision Limfjord) Personligt fremmøde på AAU med virksomheder Virksomheder får mulighed for at opsøge studerende fra bestemte uddannelser Kan planlægges løbende i projektfasen Karrierecenteret, AAU Thisted Kommune Lokale virksomheder Thy EF 2015: Besøg på AAU med 2 lokale virksomheder Forplejning Kørsel Aktiviteten indfrier delmål 1 18

20 DJØF bus Bustur for Djøf studerende Aktiviteten indfrier delmål 3 Dagsarrangement Djøf Studerende/ dimittender Lokale virksomheder Thisted Kommune Morsø Kommune At matche djøf er med lokale virksomheder Bustransport Forplejning Fokus på at tiltrække læger og lægestuderende til Thy og Mors Der skal udarbejdes en plan for, hvordan Thy og Mors kan tiltrække praktiserende læger og hvordan vi kan fastholde de lægestuderende, der er kommer til Sygehus Thy-Mors En mulighed kan være at fortælle de positive historier fra Sygehus Thy- Mors Aktiviteten indfrier delmål 1+3 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med relevante parter Sygehus Thy-Mors Medicin-uddannelsen, AAU Region Nordjylland(?) Den almindelige Dansk Lægeforening (DADL) Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Lokale læger i Thy og på Mors Forår 2015: Kortlægning af nuværende samarbejde/problemstillinger på området Efterår 2015: konkrete aktiviteter Fokus på at tiltrække tandlæger til Thy og Mors Der skal udarbejdes en plan for, hvordan Thy og Mors kan tiltrække tandlæger til området Aktiviteten indfrier delmål 1+3 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med relevante parter Lokale tandlæger Tandlægeskolen Århus Tandlægeforeningen De offentlige tandlæger Nordjysk Tandlægeforening Forår 2015: Kortlægning af nuværende samarbejde/problemstillinger på området Efterår 2015: Konkrete aktiviteter 19

21 Samarbejde med Maskinmesterskolen i Århus Der forsøges at etablere et samarbejde med Maskinmesterskol en i Århus Indfrier delmål 1+3 Specifikke match arrangementer Arrangementer/ Virksomhedsbesøg for bestemte uddannelser, f.eks. ingeniører Aktiviteten indfrier delmål 1+3 Kan arrangeres på baggrund af virksomhedernes behov AAU Lokale uddannelsesinstitutioner Lokale virksomheder Studerende 2015: At gennemføre et match arrangement på baggrund af erfaringerne fra Tour de Thy 2014 Transport Forplejning Mentorordninger Studerende kobles til mentorer fra lokale virksomheder. Kan både etableres på gymnasialt niveau (talentarbejdet) og på universiteter Indfrier delmål 1+3 Kan arrangeres løbende Medarbejdere fra lokale virksomheder Uddannelsesinstitutioner Fagforeninger Der etableres min. 10 mentorordninger pr. år fra og med 2015 Tansport UddannelsesKaravanen Thisted Gymnasium Branding af arbejdspladser i Thy og på Mors for gymnasie-elever og HTX Aktiviteten indfrier delmål 1 Dagsarrangemen t Thisted Kommune Lokale virksomheder Thisted Gymnasium 2015: deltagelse af 2 lokale virksomheder + 1 iværksætter (2014: 1 virksomhed + 1 iværksætter) 750 kr. pr. virksomhed Forplejning 20

22 Online platform med oplysninger/jobopslag fra lokale virksomheder Allerede eksisterende medier skal bruges strategisk til formidling af lokale jobs/virksomhedsoplysninger Aktiviteten indfrier delmål 2 Lokale virksomheder Thy EF 2014: Kortlægning af relevante medier på Thy og Mors Vedligeholdelse/o pdateringer af medierne Lokale kulturevents som løftestang for tiltrækning og fastholdelse Thy og Mors har en række kulturevents hvert år. Projektet skal undersøge, disse kan støtte op om projektets formål og aktiviteter. Ideen er at skabe kontakt med arrangørerne og med afsæt i deres viden målrette konkrete aktiviteter for at tiltrække arbejdskraft Arrangører af f.eks. Thy Rock Alive Festival Surfjoint Love Surf Festival World Cup Skaldyrsfestival Kulturmødet Dampmøllen (andre aktører fra nattelivet ) Projektets mål skal indarbejdes i mindst 5 større events i projektperioden Mødeaktivitet Lokalt incubatorhus i Thisted Der er ansøgt om finansiering af incubatorhus i Thisted med fokus på innovation og iværksætteri blandt unge studerende. Placeringen vil blive udd. miljøet i Thisted Projektets skoler skal udarbejde entrepenørskabsbarometer i 2015, 2016 og sidste gang i Bl.a. lokale Uddannelsesinstitu tioner. Ansøgeren er Aalborg Handelsskole. Der ansøges om incubatorhuse i Hjørring, Aalborg og Thisted 21

23 Aktivitetsforslag til gruppen af tilbageflyttere I projektet bør der satses på at tiltrække gruppen af tilbageflyttere, da resultaterne fra Thisted og Morsø kommunes egen undersøgelse viser, at en stor del af denne målgruppe vil overveje at bosætte sig i lokalområdet efter endt uddannelse. Samlet plan for arbejdet med tilbageflyttere Der er potentiale i arbejdet med tilbageflyttere. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan der systematisk kan arbejdes med at holde fast i udflytterne og invitere dem hjem igen. Der skal f.eks. arbejdes med, at unge lærer virksomhederne bedre at kende, mens de bor her. Det kan f.eks. ske gennem mentorordninger. Unge fra gymnasiernes talenthold kobles med virksomheder Planen udarbejdes i 2014 og aktiviteterne gennemføres i resten af projektperioden Lokale uddannelsesinstitutioner 22

24 Aktivitetsforslag til gruppen af ægtefæller Med hensyn til gruppen af ægtefæller kan det være aktuelt at iværksætte tiltag med fokus på blandt andet mulighederne for iværksætteri i Thy og på Mors. Samtidig er det nærliggende at fremhæve kontorfællesskaber i lokalområdet. Disse giver tilflyttere mulighed for at komme ud og arbejde og samtidig etablere et sociale netværk i lokalområdet. Ægtefællejobs Løbende - ved ansættelse af kvalificeret arbejdskraft i Thy og på Mors Indfrier delmål 2 Et antal medarbejdere fra lokale virksomheder udgør kontaktpersoner på en ringeliste, som kan kontaktes ved behov for ægtefællejobs Bred variation af medarbejdere fra kommunale institutioner og private virksomheder. Gerne personer med brede sociale netværk i lokalområdet Forår 2015: kontaktpersoner Findes til ringelisten, som herefter sendes ud til virksomheder. Iværksætterrådgivning Iværksætteri kan være et alternativ for ægtefæller, der ikke kan finde jobs lokalt. Derfor kan der ydes iværksætterrådgivning, så ægtefæller har mulighed for at bevare jobs inden for deres branche Løbende ved ansættelse af kvalificeret arbejdskraft Thy EF Lokale iværksættere Imødekomme behovet for 12 gratis rådgivningstimer. Herefter egenbetaling Aktiviteten indfrier delmål 2 Dagsarrangement for betabeboere og deres ægtefæller Betabeboere returnerer til lokalområdet. Derfor kan der med fordel arrangeres tiltag for denne gruppe+ deres ægtefæller Løbende Virksomheder Borgerforeninger Kommunerne Matchmaking Zone Klitmøller og Starfish i Klitmøller 23

25 Aktivitetsforslag til de resterende målgrupper Yngre børnefamilier, ældre etablerede, pendlere og udenlandsk arbejdskraft: Samlet plan for arbejdet med øvrige målgrupper i indsatsområde 1 For hver af de udpegede målgrupper skal udarbejdes en plan for, hvordan vi arbejder med dem Planerne udarbejdes primo 2015 og aktiviteterne gennemføres i resten af projektperioden Aktivitetsplan for indsatsområde 2: Oprustning af virksomheder og uddannelses- institutioner Dette indsatsområde omhandler en række aktiviteter, der kan understøtte lokale virksomheder i både at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og efterfølgende at fastholde medarbejderne. Virksomhederne skal først og fremmest gøres bevidste om de fordele og den merværdi, som kvalificeret arbejdskraft kan bidrage med for hermed at gøre virksomheder interesserede i at ansætte kvalificeret arbejdskraft. Til dette formål findes en række tilbud som praktikker, projektsamarbejde, tilskudsordninger mv., som muliggør kortere eller længere samarbejdsforløb mellem den kvalificerede arbejdskraft og virksomheder. Indsatsen omfatter derfor, at lokale virksomheder skal have kendskab til samarbejdsmulighederne. Hernæst bør virksomheder være opmærksomme på paletten af medier, når de ønsker at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen for lokale virksomheder er i denne sammenhæng at etablere sig på de sociale medier, hvor det giver mening i forhold til at kunne nå ud til den kvalificerede arbejdskraft. Derfor vil indsatsen inden for dette område også omfatte dét at øge virksomhedernes kendskab til sociale medier og det potentiale, som online medier giver i forhold til rekruttering. Samtidig skal der inden for dette område fokuseres på at opruste lokale uddannelsesinstitutioner til at fremme samarbejdet med erhvervslivet, så lokalområdets unge på et tidligere stadie bliver bevidste om karrieremulighederne i Thy og på Mors. Projektet vil arbejde for, at der allerede på folkeskoleniveau etableres et tættere samarbejde mellem eleverne og virksomhederne, hvilket kan ske igennem f.eks. samarbejdsforløb og virksomhedsbesøg. Derfor skal der etableres et tættere samarbejde mellem skoleledelsen, lærere, uddannelsesvejledere på de forskellige uddannelser og aktører fra erhvervslivet. Det overordnede mål for indsatsområdet er derfor: 24

26 At informere lokale virksomheder om potentialet ved kvalificeret arbejdskraft og opruste virksomheder til at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft At etablere et samarbejde med lokalområdets uddannelser og virksomheder gennem netværk, der også etableres på folkeskoleniveau Endelig omfatter indsatsområdet dét at styrke lokale virksomheder i fortsat at fastholde kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne. Med øget fokus på en række forhold som f.eks. videreuddannelse af ledere og mellemledere, faglig sparring og familiære behov kan virksomheder øge sandsynligheden for at fastholde den kvalificerede arbejdskraft. Herunder bør virksomhederne være opmærksomme på, hvilken af de seks identificerede målgrupper arbejdskraften tilhører, således at medarbejdernes behov og ønsker tilgodeses. Delmålene for indsatsområdet er derfor: 1. At formidle de gode historier om akademikere i lokale virksomheder 2. At give lokale virksomheder viden om rekrutteringsmuligheder 3. At give lokale virksomheder viden om mulige støtteordninger og muligheder for samarbejde med studerende og kvalificeret arbejdskraft 4. At ruste virksomhederne til at kunne fastholde kvalificeret arbejdskraft 5. At etablere samarbejdsforløb mellem bestemte klassetrin i folkeskolen og lokale virksomheder 6. At opruste lærere, uddannelsesvejledere m.fl. til at inddrage lokale virksomheder i tilrettelagte undervisningsforløb 25

27 Aktivitetsplan for indsatsområde 2 Gode historier fra virksomheder Formidling af medarbejdernes arbejdsopgaver og virksomhedsledernes gevinst af kvalificeret arbejdskraft Aktiviteten indfrier delmål 1 Løbende i hele projektperioden En lang række aktører, har lavet råmateriale. F.eks. Følg din natur, Mod stjernerne og akademikerkampagnen Herudover indsamler vi selv data til historier, som både rummer medarbejdernes og ledernes oplevelser med kvalificeret arbejdskraft 2015: De gode historier bringes i 5 nyhedsbreve fra Thy EF Der arbejdes også med at få de gode historier bragt i lokale medier samt få dem fortalt til relevante møder Online rekruttering af medarbejdere Opkvalificere virksomhederne i rekruttering. Det kan være brugen af online medier samt andre nye rekrutteringsformer. På baggrund af kursusaktiviteten udarbejdes en guide til virksomhederne i online rekruttering Aktiviteten indfrier delmål : 1. kursusforløb 2015: 2 kursusforløb EUC Lokale virksomheder Fagforeninger 2015: Etablering af tilbud samt gennemførelse af kursusforløb for minimum 1 hold Samarbejdsordninger Synliggørelse af samarbejdsmuligheder med arbejdskraften. Herunder InnoBooster, løntilskud, praktik. Der identificeres 15 virksomheder som vurderes parate og som indsatsen målrettes (Bjarne Brodersens hjælp) Indfrier delmål Uddannelsesinstitutioner Lokale virksomheder 2015: 20 stk. møder og etablering af 5 samarbejder 26

28 Efteruddannelse (AAU, EUC, VUC Thy-Mors) Tilbud om efteruddannelse Til virksomhedsledere og mellemledere Aktiviteten indfrier delmål 4 Tilbuddene oprettes løbende i projektfasen AAU EUC Nordvest VUC Thy-Mors 2015: Oprettelse eller videreformidling af to tilbud om efteruddannelse målrettet virksomhedsledere/ Mellemledere i lokale virksomheder Undersøge behovet for arbejdskraft Undersøge de lokale virksomheders behov for arbejdskraft. Resultaterne udgør grundlaget for de fremadrettede aktiviteter ift. specifikke faggrupper, f.eks. ingeniører Indledende undersøgelse i 2015 af lokale virksomheders behov for kvalificeret Arbejdskraft. Thy EF Lokale virksomheder At identificere de vigtigste faggrupper, der skal laves indsatser for Service til virksomheder Hvad kan projektet bidrage med til virksomheder? Der udarbejdes en liste over, hvad virksomhederne får ud af at være med. Co-branding? Udbrede unges kendskab til lokale jobmuligheder Lokale unge skal langt tidligere informeres om jobmuligheder allerede i folkeskolen kan der iværksættes aktiviteter i samarbejde med Folkeskoler Gymnasiale uddannelser Lokale virksomheder 27

29 lokale virksomheder Matche lokale udd. Institutioner og virksomheder ift. talentarbejde Gymnasierne i Thisted og Nykøbing har talentarbejde, hvor det er oplagt at koble eleverne med lokale virksomheder. Lokalområdets gymnasiale uddannelser Virksomheder 28

30 Indsatsområde 3: Fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft Indsatsområdet handler om at fastholde den kvalificerede arbejdskraft i Thy og på Mors, som allerede er i job i lokalområdet. Pendlere vil i denne sammenhæng være en oplagt målgruppe at arbejde mere målrettet med at påvirke, fordi gruppen af pendlere i forvejen har en arbejdsmæssig tilknytning til lokalområdet. Målet for dette indsatsområde er derfor: At informere arbejdskraften om fordelene ved at bosætte sig lokalt i Thy og på Mors Dét at informere den kvalificerede arbejdskraft om de specifikke fordele ved at bo i lokalområdet betyder, at der skal iværksættes en indsats overfor udvalgte målgrupper for at synliggøre f.eks. muligheden for attraktive boliger i lokalområdet, kulturelle arrangementer som f.eks. Thy Rock, Alive Festival, Cold Hawaii World Cup, aktiviteter og muligheder i Nationalpark Thy. I det hele taget skal pendlere og andre målgrupper gøres opmærksomme på alle fordelene ved at flytte her til området, hvor nærhed og sammenhold skaber grobund for sociale arrangementer og et lokalt foreningsliv. Der skal fokuseres på, hvordan højtuddannede gennem netværk med ligesindede og lokalt foreningsliv kan fastholdes i job og i området, og samtidig skal der gøres opmærksom på mulighederne for iværksætteri, som kan være et alternativ for ægtefæller/samlevere, som kan have svært ved at finde jobs lokalt. Derfor er delmålene på dette område, at: 1: Brande Thy og Mors som områder, hvor det er rart at leve og bo 2: Informere om mulighederne for iværksætteri 3: Synliggøre eksisterende netværk overfor kvalificeret arbejdskraft 29

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flyttemønstre og motiver KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvorfor vælger henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 1.0 Indledning Følgende aftale har til formål

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR!

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR! Holstebro by, land og vand Holstebro Vi går andre veje Holstebro En kulturby Holstebro God karriere godt familieliv Holstebro Udsyn, udfoldelse og udvikling Holstebro En talent- og studieby HOLSTEBRO TÆTTERE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere