ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen Bryrup. CVR nummer Å R S R E G N S K A B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN Kirsebærdalen Bryrup CVR nummer Å R S R E G N S K A B 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2012 Dirigent

2 2 Bestyrelsens beretning: Omstående aflægges regnskab for 2011 bestående af resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2011, balance pr. 31. december 2011 samt noterne 1 4. Regnskabet udviser et overskud på kr efter afskrivninger og finansieringsomkostninger. Heraf er kr henlagt til senere vedligeholdelse, og de resterende kr. 666 er overført til næste år. Egenkapitalen andrager pr. 31. december 2011 kr Andelsbevisernes værdi er pr. 31. december 2011 opgjort til kr pr. andelsbevis jf. note 4. Værdien er opgjort på grundlag af ejendommenes anskaffelsessum og prioritetsgælden til pantebrevsrestgæld. Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af andelsboligforeningens driftsresultat, aktiver og passiver samt den finansielle stilling. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bryrup, den 8. marts 2012 Lissy Vang Nielsen Carsten Bastrup Rita Grosser formand

3 3 Revisionspåtegning: Jeg har revideret årsregnskabet for 2011 for Andelsboligforeningen Kirsebærdalen. Den udførte revision: Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. På grundlag af de fra foreningen modtagne bilag og opgørelser har jeg tillige bistået bestyrelsen med bogføringen og udarbejdelsen af årsregnskabet. Konklusion: Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver samt økonomiske stilling på statustidspunktet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Brædstrup, den 6. marts 2012 Kai Evald Petersen revisor Gartnervangen 44, 8740 Brædstrup Telefon

4 4 Anvendte regnskabsprincipper, værdiansættelser og sikkerhedsstillelser m.v.: Boligerne er optaget i balancen til anskaffelsessummerne. Der afskrives ikke på ejendommenes anskaffelsessummer. Kurstab, låneomkostninger og garantiprovision er optaget i balancen såvel ved den oprindelige belåning som ved omprioriteringen i Kurstab, låneomkostninger og garantiprovision afskrives lineært over 30 år svarende til prioritetsgældens løbetid. Lysanlæg ved bækken er optaget i balancen til anskaffelsessummen og afskrives lineært over den forventede levetid på 20 år. Prioritetsgælden er optaget i balancen til nominel restgæld. Prioritetsgælden er afdragsfri indtil oktober Når afdragsfriheden udløber, vil den kvartalsvise terminsydelse stige med ca kr. Bestyrelsen er løbende opmærksom på at udnytte muligheder for omprioritering til imødegåelse af stigningen i prioritetsydelserne. Der er for ejendommene tegnet husforsikring omfattende ansvar og retshjælp, bygningsbrand, kasko, svamp og insekt, indvendige rør, stikledninger samt bestyrelsesansvar. Herudover har andelsboligforeningen tegnet erhvervsforsikring. Værdiansættelsen af andelsbeviserne er uændret i forhold til balancen pr. 31. december 2010, og er sket på grundlag af ejendommenes anskaffelsessum samt tilgodehavender og gæld til nominel værdi. Alle væsentlige poster er periodiseret.

5 5 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER kr. Note Kr. Kr. 474 Indbetalte boligafgifter Indbetalte fællesudgifter Gebyrindtægter INDTÆGTER I ALT Fællesudgifter Afskrivning kurstab og låneomkostninger Afskrivning lysanlæg ved bækken RESULTAT FØR FINANSIERINGSOMKOSTNINGER Finansieringsomkostninger: 445 Renteudgift af prioritetsgæld _ 2 Renteindtægt af bankindestående ÅRETS RESULTAT _ RESULTATDISPONERING Henlægges til senere vedligeholdelse Overføres til næste år _

6 6 BALANCE PR. 31. DECEMBER kr Note Kr. Kr. AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum (Offentlig ejd.værdi kr ) Kurstab, låneomkostninger og 635 garantiprovision _ 21 Lysanlæg ved bækken 3 _ ANLÆGSAKTIVER I ALT Kontant beholdning 0 19 Jyske Bank konto Jyske Bank konto Jyske bank konto Jyske Bank konto _ 58 Jyske Bank konto _ _ 173 OMSÆTNINGSAKTIVER _ AKTIVER I ALT

7 7 BALANCE PR. 31. DECEMBER kr Note Kr. Kr. PASSIVER EGENKAPITAL Andelskapital Overført fra sidste år Årets resultat overført til næste år 666 _3.640 EGENKAPITAL I ALT _ HENLÆGGELSER TIL VEDLIGEHOLDELSE 50 Henlagt Henlagt til senere vedligeholdelse i 2011 _ HENLÆGGELSER TIL VEDLIGEHOLDELSE I ALT GÆLD Prioritetsgæld DLR Forudbetalt boligafgift og fællesomkostninger 0 - Kursdifferencer vedr. Indbetaling af boligafgift m.v. _ Skyldige omkostninger _ _ GÆLD I ALT _ _ PASSIVER I ALT

8 8 NOTER TIL REGNSKABET 2010 Kr. Kr kr. Note 1 Fællesudgifter 1 Generalforsamling Porto, gebyrer m.v Regnskabsmæssig assistance og revision Juridisk assistancer ABF kontingent, håndbøger m.v ABF kurser og møder El til lys ved bækken Ejendomsskat Renovation Husforsikring Erhvervsforsikring Blomster og gaver Kontorartikler Mindre vedligeholdelser Vandnæser på vinduer 0 4 Energimærkning 0 1 Fællesarrangementer og beboermøder Beplantninger Småanskaffelser Græsslåning Renholdelse af udeareal og hæk m.v Snerydning og saltning 0 0 Afrundingsdifferencer m.v _95.182

9 9 NOTER TIL REGNSKABET 2010 Kr. Kr kr. Note 2 Kurstab, låneomkostninger og garantiprovision Ved låneoptagning og rentetilpasning 2003 og 2004: Låneomkostninger Garantiprovision Afskrivninger Afskrivning for _ Bogført værdi _ Ved omprioritering 2005: Kurstab ved indfrielse Kurstab ved nyt lån Kurtage og gebyrer Garantiprovision I alt Afskrivninger Afskrivning for _ Bogført værdi I ALT _ _ Note 3 Lysanlæg ved bækken Etableringsudgifter Afskrivninger Afskrivning for Bogført værdi

10 10 NOTER TIL REGNSKABET Kr. Kr. Note 4 Andelsbevisernes værdi I henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 5 stk. 2 litra A er andelsbevisernes værdi opgjort med udgangspunkt i ejendommenes anskaffelsessummer og prioritetsgælden er medregnet med pantebrevsrestgælden, hvilket svarer til værdiansættelserne i balancen. Egenkapital ifølge balancen Andelsbevisernes værdi ( : 10) Hertil kommer eventuelle tillæg for andelshaverens forbedringer i den enkelte bolig i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere