A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober september 2002 Balance pr. 30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30."

Transkript

1 A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 20. januar 2003 Dirigent:

2 1 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2002 Ordinære indtægter Budget 2001/2002 Boligafgift, medlemmer Lejeindtægt, boliger Lejeindtægt, erhverv m.m Refusion, dagrenovation Antenneindtægter Vurderingsgebyr Andre indtægter Renteindtægter, bankindestående Ordinære indtægter i alt Ordinære udgifter Prioritetsydelser Heraf afdrag Renter, kassekredit m.m Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Elforbrug Gager, vicevært og varmemester Anden rengøring incl. lønninger Udvendig vedligeholdelse: Maler Snedker/tømrer Murer Blikkenslager Elinstallatør Glarmester Centralvarme Kloak Elevator Dørtelefonanlæg Nøgler og låseservice Antenne Vaskeri Gårdsplads Arkitekthonorar Diverse transport

3 2 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) Ordinære udgifter Budget 2001/2002 transport Hensat til senere maling af vinduer Hensat indvendig vedligeholdelse Elektrolyse m.v Elevatorabonnement Signallevering m.v Administrationshonorar Revision og regnskabsassistance Bankomkostninger Kopiering, porto m.m Varmeregnskab Møder og generalforsamling Kursusomkostninger Telefon ABF kontingent Kørsel Annonceudgifter Printer Tingbogsoplysninger Andre foreningsudgifter Ordinære udgifter i alt Resultat af ordinær drift Ordinære indtægter Ordinære udgifter Korrektion skat tidligere år Skat af erhvervsmæssig udlejning Resultat ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Ordinært resultat efter afdrag

4 3 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER Ekstraordinære indtægter Budget 2001/2002 Afgift ved indmeldelse af nye medlemmer Saldo indvendig vedligeholdelse ved salg Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Omkostninger omprioritering Udskiftning af faldstammer, radiatorer og gulve m.v Renovering af elevator i nr Tab på lejere Varme tomgang lejemål Ekstraordinære udgifter i alt Resultat af ekstraordinær drift Resultat af ordinær drift Underskud af ekstraordinær drift Årets samlede resultat Afdrag på prioritetsgæld Årets resultat efter afdrag

5 4 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2002 Aktiver Anlægsaktiver 2000/2001 Ejendommens værdikonto: Saldo primo Opskrivning til ejendomsvurdering pr. 1. januar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgode lejere og andelshavere Periodeafgrænsningsposter Likvide midler Kassebeholdning, foreningen Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 5 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) GÆLD Langfristet gæld 2000/2001 Prioritetsgæld: Afdrag Nykredit, udløb 2027, 7,70 % Nykredit, udbetalt og indfriet i regnskabsåret Nykredit, udløb 2032, 5,7048 % Nykredit, udløb 2032, 4,1618 % Nykredit, udløb 2029, 6,5 % Nykredit, udløb 2030, 3,9861 % Provenu omprioritering (Restgæld pr. 30. september 2002 kr ) Depositum og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldig skat Kassekredit (maksimum kr ) Nykredit afregningskonto Hensat indvendig vedligeholdelse Varmeregnskab 2001/02: Betalt varmeudgifter Indbetalt a conto bidrag Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld lejere og andelshavere Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Hensættelser Hensættelse til maling vinduer

7 6 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) EGENKAPITAL 2000/2001 Andelskapital: Saldo primo Indbetalt nye medlemmer Almindelig reservefond: Saldo primo Afdrag prioritetsgæld Kurstab ved indfrielse af kontantlån Ejendom: Saldo primo Opskrivning ejendom til ejendomsvurdering Kursregulering prioritetsgæld Tabs- og vindingskonto: Saldo primo Årets resultat efter afdrag Egenkapital i alt Gæld og egenkapital i alt Garantier afgivet for lån til andelshavere Til sikkerhed for lån i BG Bank er tinglyst et ejerpantebrev på kr Andelenes værdi I henhold til vedtægternes 14 foreslår bestyrelsen, at i tiden indtil næste ordinære generalforsamling vil følgende priser blive godkendt ved salg af andelslejligheder: Pr. 30. september 2002 udgjorde prisen 3,116 x indskuddet, hvilket for foreningen som helhed svarer til kr For perioden 1. oktober januar 2003 er godkendt en månedlig prisstigning på 0,012 x indskuddet, hvilket svarer til kr for foreningen som helhed i perioden. Pr. 31. januar 2003 foreslås en andelspris på 3,4 x indskuddet, hvilket for foreningen som helhed svarer til kr For tiden efter 1. februar 2003 foreslås godkendt en månedlig prisstigning på 0,02 x indskuddet, hvilket på årsbasis svarer til kr for foreningen som helhed.

8 7 København, den 27. december 2002 Administrator: Grubbe Ejendomsadministration ApS Bestyrelse: Hanne Locher formand Rasmus Jakobsen Vilhelm Niemann Eva Kondrup Sune Målholm

9 8 REVISIONSPÅTEGNING Andelsboligforeningen Sønderport Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for tiden 1. oktober september 2002, bestående af siderne 1 8, udvisende et underskud på kr og en egenkapital på kr Revisionen har ikke omfattet budgetforslag på siderne Redegørelsen for den udførte revision og min konklusion dækker derfor ikke det opstillede budgetforslag. Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger, samt taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har endvidere vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. København, den 2. januar 2003 Flemming Jacobsen statsautoriseret revisor

10 9 Budgetforslag for regnskabsåret 2002/2003 Budgetforslag 2002/2003 Ordinære indtægter: Lejeindtægt Boligafgift medlemmer (inklusive forhøjelse 3 % pr. 1. oktober 2002) Refusion dagrenovation Antenneindtægt Vurderingsgebyr Andre indtægter Renteindtægter Ordinære udgifter: Prioritetsydelser Heraf afdrag Prioritetsrenter Renter, kassekredit Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Elforbrug Gager, vicevært og varmemester Anden rengøring Udvendig vedligeholdelse Hensat til senere udskiftning af faldstammer, stigrør, radiatorer og badeværelsesgulve samt til maling af vinduer Hensat indvendig vedligeholdelse Elektrolyse m.v Abonnement elevatorer Signallevering m.v Administrationshonorarer Revision og regnskabsassistance Bankomkostninger Kopiering, porto m.m Varmeregnskab Møder og generalforsamling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter

11 10 Budgetforslag for regnskabsåret 2002/2003 (fortsat) Resultat af ordinær drift Budgetforslag 2002/2003 Ordinære indtægter Ordinære udgifter Overskud ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag Resultat af ekstraordinær drift Ekstraordinære indtægter: Afgift ved indmeldelse af nye medlemmer... 0 Ekstraordinære udgifter: Reparation af elevator Amagerbrogade Kloakreparation Ekstraordinære udgifter Resultat af ekstraordinær drift Ekstraordinære indtægter... 0 Ekstraordinære udgifter Underskud ekstraordinær drift Ved budgettet udarbejdelse er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens eventuelle beslutning om andre vedligeholdelsesarbejder end de anførte. Beregnet udfra ovenstående budgettal vil der ikke skulle betales skat for året 2002/2003 af den erhvervsmæssige indkomst. Likviditetsoversigt for regnskabsåret 2002/2003 Likviditetsoverskud primo Ordinært resultat efter afdrag Tilbageførsel hensættelse til maling af vinduer til delvis finansiering af kloakreparation og elevatorreparation Resultat af ekstraordinær drift Likviditetsunderskud pr. 30. september I ovenstående likviditetsunderskud pr. 30. september 2003 er kassekredit medtaget med maksimum kr Hensættelse til udskiftning af faldstammer, stigrør, radiatorer og badeværelsesgulve samt til maling af vinduer udgør kr MEB/201700reg201/120

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31.

~~~ K MedlemI Kreston lillerr~ac', GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31. GENPART ~~~ BGC.Revision ANDELSBLIGFRENINGEN JÆGER JÆGERSBRGGADE 32-34 ST. 2200 KØBENHAVN N ÅRSREGNSKAB FR PERIDEN 1. AUGUST 1997-31. JULI 1998 (5. REGNSKABSÅR) K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN Kirsebærdalen 1 11 8654 Bryrup CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2012 Dirigent 2 Bestyrelsens

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere