Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 CSR Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden

2 Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal deles 11 Nyt samarbejde støtter erhvervsuddannelse i Uganda 12 Gratis rådgivning skaber faglig udvikling 13 Miljø 14 De rigtige ressourcer 15 Etik & Compliance 16 Advokatetik på højeste niveau 17

3 CSR Året der gik 2014 var et spændende år i Bech-Bruun. Ny ledelse og ny strategi var nogle af de begivenheder, som satte præg på året. Og med den nye strategi har vi også skærpet vores fokus på CSR som en integreret del af vores forretningsgrundlag. Et fast fokusområde i Bech-Bruun er vores medarbejdere. Grundlaget for, at vi kan tilbyde landets bedste rådgivning, er, at vi har de dygtigste medarbejdere. Derfor har vi stort fokus på uddannelse og udvikling, ligesom vi løbende sikrer, at vores medarbejdere får tilbudt de rette karriereveje. Uddannelse og videndeling er både et internt og eksternt engagement. Derfor tilbyder vi mange af vores kurser gratis til klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede. I år holdt vi for eksempel vores store årlige arrangement Den Offentlige Uddannelsesdag i både København og Aarhus. Det blev der taget rigtig godt imod. I år har vi desuden indgået et nyt samarbejde med Red Barnet, der skal sikre flere unge i Uganda en erhvervsuddannelse var også året, hvor vi flyttede ind i vores nye, miljørigtige lokaler i Aarhus højeste erhvervsbygning. Vi har siden 2008 arbejdet målrettet på at minimere vores forbrug i hverdagen og har reduceret ressourceforbruget betydeligt. Med vores miljørigtige lokaler engagerer vi os endnu mere i at drive bæredygtig virksomhed. Etik og compliance har også været i fokus i Compliance er en naturlig del af vores rådgivning, og vi har derfor blandt andet indført en årlig obligatorisk test i advokatetik og hvidvask for alle vores jurister. For sjette år i træk bekræfter vi vores opbakning til UN Global Compact og de ti principper med vores fire fokusområder: Mennesker, Samfund, Miljø og Etik & Compliance. Rigtig god læselyst. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner

4 CSR Vores fokusområder Mennesker Vores ambitioner Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold. Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen. Samfund Vores ambitioner Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling. Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel.

5 CSR Miljø Vores ambitioner Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. Vi vil bruge grønne leverandører. Etik & Compliance Vores ambitioner Vi vil sikre den højeste etiske standard både hos os selv og hos vores klienter. Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed.

6 CSR Mennesker Som videnbaseret virksomhed er vi afhængige af at kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, så vi kan servicere vores klienter med den skarpeste rådgivning. Vi skal have branchens mest anerkendte og specialiserede eksperter og forstå vores klienters forretninger og markeder, så vi kan hjælpe med at skabe de bedste resultater. Vores med arbejdere skal derfor også have de bedst mulige rammer, så talent trives, innovation styrkes og værdi maksimeres. Derfor er investering i uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø en topprioritet. Vores ambitioner Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold. Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen. Vi planlægger i at: Fokusere på forretningsudvikling i vores interne uddannelsesprogram. Udvikle et mini-mba-forløb for partnere. Kortlægge årsager til, hvorfor færre kvinder end mænd vælger partnervejen. 170 senioradvokater har siden 2007 deltaget i vores talentudviklingsprogram 187 interne kompetenceudviklende kurser var på programmet i % af vores medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Bech-Bruun ifølge den seneste APV

7 CSR Skræddersyet kompetenceudvikling 187 interne, kompetenceudviklende kurser. I Bech-Bruun Academy deltager vores medarbejdere i kurser, der matcher deres faglige profil og ansvars område. Dermed sikrer vi vores klienter handlingsanvisende og markeds orienteret rådgivning. Vores klienters behov er i konstant udvikling. Som deres betroede rådgiver har vi et ansvar for hele tiden at holde os opdateret og sørge for, at vores kompetencer matcher deres efterspørgsel. Derfor har vi vores eget Bech-Bruun Academy, der hvert år udbyder en lang række kurser, der afspejler de kompetencer, vores klienter efterspørger. Målet er dels at sikre, at vores klienter kan få netop den rådgivning, de har brug for, dels at den enkelte medarbejder kan udvikle sig i overensstemmelse med sin faglige profil og sit ansvarsområde. Fokus på fremtidens talenter I 2007 startede vi vores unikke talentudviklingsprogram, som er et særligt talentforløb for senioradvokater. Siden har cirka 170 jurister deltaget i programmet, hvor der er fokus på at udvikle og understøtte den enkeltes kompetencer. Tre intensive og udbytterige dage på Judge Business School i Cambridge kickstarter talentprogrammet, som det følgende års tid sætter fokus på områder som forretningsudvikling, ledelse, klientrelationer og netværk og på den enkeltes forcer og udviklingsmuligheder. I 2015 vil der særligt blive lagt vægt på, hvad der skal til for at gå partnervejen: I talentprogrammet klæder vi del tagerne på til, hvordan de bliver gode sparringspartnere for klienterne, hvad de skal kunne som gode ledere, og vi inspirerer dem til, hvordan de som rådgivere skal agere på fremtidens marked. COO og vicedirektør i Bech-Bruun, Christian Ejvin Andersen. I talentudviklingsforløbet sætter vi fokus på områder, som hurtigt glider i baggrunden i en travl hverdag, men som er helt essentielle for at skabe en sund forretning drevet af dygtige mennesker. Derfor har programmet indtil videre været en stor succes både for den enkelte deltager og for Bech-Bruun. I 2015 deltager 19 senioradvokater i talentudviklingsprogrammet 9 kvinder og 10 mænd. 58% 30% 12% kurser med fokus på faglige kompetencer kurser med fokus på personlige kompetencer kurser med fokus på it-kompetencer

8 CSR Fokus på diversitet I Bech-Bruun ønsker vi at skabe en ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt vores medarbejdere. Derfor har vi planlagt at kortlægge, hvorfor mange kvinder fravælger partnervejen. Traditionelt set har advokatbranchen haft svært ved at fastholde kvinder. Det kan der være mange grunde til, men særligt et forhold som work-lifebalance har været med til at skabe uligevægt mellem mænd og kvinder. Vi har de sidste mange år, så vidt muligt, rekrutteret ligeligt kvalificerede mandlige og kvindelige jurister, og på nuværende tidspunkt svarer fordelingen mellem mænd og kvinder blandt vores jurister til fordelingen i advokatbranchen som helhed. Det kan og skal dog stadig blive bedre. Vi har særligt en udfordring i at fast holde vores kvindelige jurister og motivere dem til at vælge partnereller ledelsesvejen. For os er spørgsmålet ikke, om vi skal øge diversiteten. Det er der ingen tvivl om, at vi skal. Spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre det. Derfor er vi nødt til at kortlægge de faktorer, der får kvinder til at vælge andre karriere veje, før vi kan planlægge konkrete initiativer. Managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. I 2015 begynder arbejdet med at identificere årsagerne til, hvorfor mange kvinder fravælger partnervejen. Derefter skal vi indsamle best practice -tiltag fra både vores egen og sammenlignelige brancher og ud fra disse identificere hvilke initiativer, der vil have bedst grobund og effekt i Bech-Bruun.

9 CSR Antal medarbejdere Partnere (interessenter): 65 Ansatte partnere: 16 Advokater: 113 Advokatfuldmægtige: 61 Sagsbehandlere: 54 Andre medarbejdere: 199 Ialt: Diversitet i Bech-Bruun Partnere Advokater Fuldmægtige 11% kvinder 89% mænd 46% kvinder 54% mænd 41% kvinder 59% mænd

10 CSR Samfund Vi ved, at uddannelse og viden er grundlaget for vækst. Det er det også i vores forretning. Derfor prioriterer vi videndeling som en del af vores samfundsansvar. I Bech-Bruun Academy deler vi vores viden med klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede gennem en lang række arrangementer og kurser. Derudover engagerer vi os i sager, hvor vi ved at bruge vores kernekompetencer kan gøre en forskel, og vi støtter projekter, der har fokus på uddannelse og udvikling. Vores ambitioner Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling. Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel. Vi planlægger i at: Udvide Bech-Bruun Academy, så vi i højere grad tager udgangspunkt i vores klienters udfordringer i stedet for kun at fokusere på de isolerede, juridiske problemstillinger. Kortlægge omfanget af vores pro bono-ydelser. Fortsætte vores samarbejde med Red Barnet. Støtte til Justitia Vi støtter Danmarks første uafhængige juridiske tænketank, Justitia. Justitia har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder. 35% stigning i antal deltagere i Bech-Bruun Academys gratis kurser i udsatte unge i Uganda skal sikres bedre beskæftigelses muligheder

11 CSR Viden skal deles Hvert år deler vores specialister deres viden i et bredt udvalg af gratis, kompetencegivende kurser og uddannelsesdage i Bech-Bruun Academy. I Bech-Bruun er vi stolte specialister. Det er vi, fordi vi skal kunne tilbyde vores klienter markedsorienteret rådgivning på højeste niveau. Vores ekspertise er opnået gennem en kombination af erfaring og videndeling. Og vi brænder for at give vores viden videre. Derfor tilbyder vi en lang række gratis, kompetencegivende kurser, hvor vores specialister deler ud af både viden og erfaring. Hvert år holder vi blandt andet en uddannelsesdag for virksomhedsjurister, offentlig uddannelsesdag for jurister i den offentlige sektor, iværksætterdag, studiedage og en lang række morgen- og gå-hjem-møder både i København og Aarhus. Mange af arrangementerne er så efterspurgte, at vi må oprette ventelister, og år for år får vi flere og flere deltagere klienter deltog i vores kurser i gratis kurser, gå-hjem - møder og heldagsarrangementer i ,6 i tilfredshed med kurserne på en skala fra 1-5

12 CSR Nyt samarbejde støtter erhvervsuddannelse i Uganda Forbedrede beskæftigelsesmuligheder til flere tusinde unge i Uganda. Det er målet med et nyt Red Barnet-projekt, som vi har engageret os i. I et nyt samarbejde mellem Red Barnet og Bech-Bruun er målet at forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge i Uganda i alderen år ved at udvikle deres faglige kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i de lokale forretningsmuligheder og markedsefterspørgslen. På baggrund af dette vil de unge i løbet af projektet blandt andet lære at udvikle forretningsplaner, lave et regnskab, prissætte produkter og services mv. Det nye projekt har allerede givet konkrete resultater. Over 400 unge har gennemført en længerevarende uddannelse, mens mere end 200 har stået i lære hos lokale håndværkere. Red Barnet anslår, at de forbedrede beskæftigelsesmuligheder indirekte vil have en positiv effekt på familiemedlemmer, foruden de unge selv. Red Barnet og Bech-Bruun Foruden samarbejdet med Red Barnet i Uganda yder vi også pro bono-rådgivning til Red Barnet. Dette omfatter blandt andet rådgivning til mulige testatorer til Red Barnet og repræsentation i arvesager, hvor Red Barnet er indsat som arving. Ved vores reception i forbindelse med flytningen til City Tower i Aarhus opfordrede vi gæsterne til at donere til Red Barnet i stedet for en eventuel gave. Det medførte en samlet donation på næsten kroner. I Bech-Bruun lever vi af vores viden og ved, hvor afgørende uddannelse og de rigtige kompetencer er. Derfor er vi utroligt glade for, at målet er nået på de etiopiske skoler. Og samarbejdet med Red Barnet fortsætter med et nyt vigtigt projekt. Managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. Siden 2008 har Red Barnet og Bech-Bruun samarbejdet om at forbedre muligheden for uddannelse i Afrika. Vi er nu nået i mål med projektet om forbedring af forholdene på 11 etiopiske skoler: 30 lærere, skoleledere og forældrerepræsentanter fra de 11 skoler har modtaget efteruddannelse 2 skoler er blevet fuldt renoveret 500 børn i de 11 skoler har fået kladdehæfter, bøger, blyanter og skoletasker

13 CSR Gratis rådgivning skaber faglig udvikling 110 timers gratis rådgivning, 49 personligt fremmødte klienter og 22 besvarede telefonopkald. Det er gennemsnittet for en aften i Københavns Retshjælp. Flere af de frivillige, der alle hverdagsaftener sidder klar til at yde juridisk rådgivning, kommer fra Bech-Bruun. Stinna Mohr er advokatfuldmægtig og blandt de cirka 10 frivillige fra Bech-Bruun, der dedikerer en aften om ugen til at rådgive i Københavns Retshjælp. Faglige udfordringer er der nok af som advokatfuldmægtig i Bech-Bruun, og Stinna Mohr understreger, at det ikke var for cv ets skyld, at hun blev frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp: Når man til hverdag sidder i en stor advokatvirksomhed og oftest er fordybet i store sager, er det spændende også at prøve kræfter med én til én-rådgivningen. På den måde er rådgivningen i den frivillige retshjælp meget konkret. Den frivillige rådgivning giver også mulighed for faglig udvikling. For eksempel følger den direkte sagsbehandling først senere i advokatuddannelsen i Bech-Bruun. I retshjælpen sidder jeg direkte over for klienten, og det er mit ansvar at formidle juraen på en forståelig måde. Vi rådgiver flere klienter på en aften, så jeg er også blevet mere øvet i at bevare overblikket over flere igangværende sager. Samtidig beskæftiger jeg mig i retshjælpen med områder, som ligger uden for mine sædvanlige arbejdsområder. På den måde har jeg gennem retshjælpen fået et mere indgående kendskab til en række forskellige retsområder, siger Stinna Mohr. Formålet med Københavns Retshjælp er at give borgere, som ikke kan få hjælp andre steder, en mulighed for at blive hørt. Det er ikke al rådgivning, der handler om jura. Reelt er det måske kun procent af den gennemsnitlige samlede rådgivning. Ofte mangler klienterne i retshjælpen et generelt kendskab til, hvordan problemerne skal gribes an og håndteres, de er måske analfabeter eller har måske simpelthen brug for at høre en udenforstående sige, at de skal give slip på en sag, der har naget i årevis. Stinna Mohr om engagementet i Københavns Retshjælp. Øvrige samfundsengagementer Bech-Bruun yder hvert år pro bono-rådgivning til en lang række organisationer. I 2014 rådgav vi blandt andre Red Barnet og Røde Kors. Vi støtter Verdens Bedste Nyheder, som er en nyhedskampagne, der i sammenhæng med FN s 2015 Mål formidler fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene. Københavns Retshjælp yder bistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst. Retshjælpen kan rådgive om langt de fleste sagstyper, dog ikke køb og salg af fast ejendom, oprettelse af pantebrev og enkelte andre retsområder.

14 CSR Miljø Som en moderne advokatvirksomhed er det vigtigt for os at være på forkant med nye energi- og miljørigtige løsninger, der både gavner miljøet, vores egen forretning og vores klienter. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at minimere og retænke vores forbrug og på at ressourceoptimere. Vi lægger vægt på at gøre bæredygtige indkøb og på at vælge miljørigtige alternativer. Vores ambitioner Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. Vi vil bruge grønne leverandører. Vi planlægger i at: Løbende udskifte elektronik, elpærer mv., til mere miljørigtige alternativer. Fortsat fokusere på indkøb af de mest bæredygtige løsninger. Fortsat optimere vores affaldssortering. Miljørigtigt kontor når nye højder I august 2014 flyttede vores afdeling i Aarhus til City Tower Aarhus første erhvervsbyggeri, der lever op til de skrappe 2015-krav for energiklasse 1. City Tower har 24 etager, måler 92 meter og er opført med fokus på bæredygtighed og energioptimering. For eksempel bliver bygningen forsynet med energi fra det solcelleanlæg, der er integreret på bygningens sydside. 6% lavere elforbrug i forhold til % lavere varmeforbrug i forhold til % lavere vandforbrug i forhold til 2013

15 CSR De rigtige ressourcer Markant fald i forbrug af både el, vand og varme. I Bech-Bruun har vi valgt at satse på at reducere ressourceforbruget i hverdagen, og det har givet gode resultater. I 2008 blev en miljøgennemgang af Bech-Bruuns kontorer i København og Aarhus startskuddet til en række energioptimerende tiltag. Der blev igangsat kampagner og initiativer for at energioptimere kontorer og arbejdsgange. Det betød, at Bech- Bruun meget hurtigt steg fra at ligge i den tunge ende af energiskalaen til at være blandt de mest eksemplariske virksomheder. Alle medarbejdere blev inddraget i processen, fordi den enkelte medarbejder i høj grad kan medvirke til at nedbringe vand- og energiforbruget. Og det har givet resultater: Selvom vores forbrug nu er meget forbilledligt, betyder det ikke, at vi læner os tilbage. Vi udskifter løbende vores enheder og maskiner, så gamle modeller gradvist bliver udfaset. Samtidig vil vi ikke bidrage til en brug og smid væk-kultur, så det er hele tiden en afvejning, siger driftansvarlig i Bech-Bruun, Tonni Poulsen. Grønne leverandører Bech-Bruun satser dog ikke kun på at minimere forbruget, men også på at bruge de rigtige ressourcer. Det sker i høj grad ved at satse på grønne leverandører. Bech-Bruun har derfor en grøn indkøbspolitik, der fastslår, at vi som udgangspunkt altid skal efterspørge grønne løsninger. Vores grønne leverandører De Forenede Dampvaskerier anvender miljøvenlige produkter, processer og teknologier, som reducerer miljøpåvirkningen mest muligt. Anders Andersens Rengøring er et svanemærket rengøringsselskab, der leverer svanemærket rengøring. Bring stræber efter at være ledende inden for miljø i transport- og logistikbranchen. Blandt andet satser de på køretøjer, der kører på biogas, biodiesel eller el. Renseriet Fred Butler renser tøj uden brug af kemikalier, med genanvendt CO 2, hvilket gør en forskel for miljøet, tøjet og huden. Fred Butler er tildelt en række miljø certifikater, blandt andet svanemærket. Markant nedgang i forbrug Vi kan i 2014 se en tydelig reduktion i vores forbrug af både el, vand og varme El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 86,54 79,56 79,18 Genbrug (t) 24,05 19,31 31, Stigningen skyldes blandt andet en større makuleringsrunde som følge af oprydning i vores arkiver.

16 CSR Etik & Compliance Som advokatvirksomhed har vi et stort etisk ansvar. Med udgangspunkt i de advokatetiske regler og vores Code of Conduct har vi opbygget et solidt corporate governance-system. Det omfatter blandt andet avancerede konflikt- og hvidvasksøgninger på nye klienter og sager samt politikker om insiderviden, interessekonflikter, databeskyttelse og tavshedspligt. Vi har nultolerancepolitik over for bestikkelse og korruption, og vi driver virksomhed på ærlig og etisk vis. Vores ambitioner Vi vil sikre den højeste etiske standard både hos os selv og hos vores klienter. Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed. Vi planlægger i at: Gentage vores årlige e-learning-program i advokatetik og hvidvask. Etablere en ny faggruppe for Corporate Compliance & Investigations og konceptualicere compliance-ydelser til vores klienter. Optimere it-sikkerheden yderligere. Optimering af it-sikkerhed I 2014 igangsatte vi et omfattende projekt, der har til formål at optimere vores it-sikkerhed. Det har vi gjort for at kunne garantere den højeste grad af sikkerhed og fortrolighed i håndteringen af vores klienters sager og data. Vi har i forvejen et af de højeste sikkerhedsniveauer blandt danske advokatvirksomheder, og det er et forspring, vi nu udbygger. Alle vores jurister gennemgik i 2014 vores interne e-learning-program i advokatetik og hvidvask

17 CSR Advokatetik på højeste niveau Som advokatvirksomhed skal vi sikre, at vi konstant overholder både de advokatetiske regler og lovgivningen om hvidvaskkontrol. I 2014 indførte vi endnu et initiativ for at understøtte dette. I efteråret 2014 gennemgik alle vores jurister et obligatorisk e-learningprogram, der havde til formål at teste deres viden om advokatetik og hvidvask. Testen er ikke en prøve i paratviden, men derimod en test i anvendelse af reglerne i en række konkrete cases. Testen vil blive gennemført årligt og skal sikre, at vores jurister konstant er opdateret på reglerne. Vi vil arbejde på at kunne tilbyde samme e-learning-program til virksomhedsjurister. Fokus på Corporate Compliance & Investigations Skærpet finansiel regulering, et øget fokus på bekæmpelse af korruption og nye digitale trusler har medført et stigende fokus på compliance. Mange virksomheder mangler overblik over deres aktuelle complianceniveau og efterspørger hjælp til risikoanalyser, complianceprogrammer, politikker mv. I løbet af 2015 vil vi etablere en ny faggruppe for Corporate Compliance & Investigations, der kan hjælpe virksomheder med dybdegående undersøgelser og sikring af compliance. De advokatetiske regler er grund stenen i måden, vi fører forretning på. Det er derfor helt essentielt, at vores jurister kender og kan anvende reglerne i praksis. Vores klienter og samarbejdspartnere skal altid kunne regne med, at vi agerer på ærlig og etisk vis. Videnpartner og for mand for Bech-Bruuns etik- og konfliktudvalg, Lars Lindencrone Petersen.

18 CSR

19

20 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 8 Menneskerettigheder Principperne 1-2 12 Miljø

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2012 1 Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

MORTANG A D V O K A T E R

MORTANG A D V O K A T E R A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd.

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Virksomhedsaftale med FAIR Danmark Virksomheders kasserede computere

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Mandag morgen academy 2012/2013

Mandag morgen academy 2012/2013 Mandag morgen academy 2012/2013 Forskellen mellem en trussel og en mulighed er, hvor hurtigt du opdager den. Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder.

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond -Udfordringer og gevinster. -Erfaringer fra en case Oplæg v. Henning Nilausen på FOPS møde 23.5. 2012.11 1 Oplægget 1. Præsentation 2. Generelt om formen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere