Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 CSR Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden

2 Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal deles 11 Nyt samarbejde støtter erhvervsuddannelse i Uganda 12 Gratis rådgivning skaber faglig udvikling 13 Miljø 14 De rigtige ressourcer 15 Etik & Compliance 16 Advokatetik på højeste niveau 17

3 CSR Året der gik 2014 var et spændende år i Bech-Bruun. Ny ledelse og ny strategi var nogle af de begivenheder, som satte præg på året. Og med den nye strategi har vi også skærpet vores fokus på CSR som en integreret del af vores forretningsgrundlag. Et fast fokusområde i Bech-Bruun er vores medarbejdere. Grundlaget for, at vi kan tilbyde landets bedste rådgivning, er, at vi har de dygtigste medarbejdere. Derfor har vi stort fokus på uddannelse og udvikling, ligesom vi løbende sikrer, at vores medarbejdere får tilbudt de rette karriereveje. Uddannelse og videndeling er både et internt og eksternt engagement. Derfor tilbyder vi mange af vores kurser gratis til klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede. I år holdt vi for eksempel vores store årlige arrangement Den Offentlige Uddannelsesdag i både København og Aarhus. Det blev der taget rigtig godt imod. I år har vi desuden indgået et nyt samarbejde med Red Barnet, der skal sikre flere unge i Uganda en erhvervsuddannelse var også året, hvor vi flyttede ind i vores nye, miljørigtige lokaler i Aarhus højeste erhvervsbygning. Vi har siden 2008 arbejdet målrettet på at minimere vores forbrug i hverdagen og har reduceret ressourceforbruget betydeligt. Med vores miljørigtige lokaler engagerer vi os endnu mere i at drive bæredygtig virksomhed. Etik og compliance har også været i fokus i Compliance er en naturlig del af vores rådgivning, og vi har derfor blandt andet indført en årlig obligatorisk test i advokatetik og hvidvask for alle vores jurister. For sjette år i træk bekræfter vi vores opbakning til UN Global Compact og de ti principper med vores fire fokusområder: Mennesker, Samfund, Miljø og Etik & Compliance. Rigtig god læselyst. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner

4 CSR Vores fokusområder Mennesker Vores ambitioner Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold. Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen. Samfund Vores ambitioner Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling. Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel.

5 CSR Miljø Vores ambitioner Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. Vi vil bruge grønne leverandører. Etik & Compliance Vores ambitioner Vi vil sikre den højeste etiske standard både hos os selv og hos vores klienter. Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed.

6 CSR Mennesker Som videnbaseret virksomhed er vi afhængige af at kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, så vi kan servicere vores klienter med den skarpeste rådgivning. Vi skal have branchens mest anerkendte og specialiserede eksperter og forstå vores klienters forretninger og markeder, så vi kan hjælpe med at skabe de bedste resultater. Vores med arbejdere skal derfor også have de bedst mulige rammer, så talent trives, innovation styrkes og værdi maksimeres. Derfor er investering i uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø en topprioritet. Vores ambitioner Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold. Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen. Vi planlægger i at: Fokusere på forretningsudvikling i vores interne uddannelsesprogram. Udvikle et mini-mba-forløb for partnere. Kortlægge årsager til, hvorfor færre kvinder end mænd vælger partnervejen. 170 senioradvokater har siden 2007 deltaget i vores talentudviklingsprogram 187 interne kompetenceudviklende kurser var på programmet i % af vores medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Bech-Bruun ifølge den seneste APV

7 CSR Skræddersyet kompetenceudvikling 187 interne, kompetenceudviklende kurser. I Bech-Bruun Academy deltager vores medarbejdere i kurser, der matcher deres faglige profil og ansvars område. Dermed sikrer vi vores klienter handlingsanvisende og markeds orienteret rådgivning. Vores klienters behov er i konstant udvikling. Som deres betroede rådgiver har vi et ansvar for hele tiden at holde os opdateret og sørge for, at vores kompetencer matcher deres efterspørgsel. Derfor har vi vores eget Bech-Bruun Academy, der hvert år udbyder en lang række kurser, der afspejler de kompetencer, vores klienter efterspørger. Målet er dels at sikre, at vores klienter kan få netop den rådgivning, de har brug for, dels at den enkelte medarbejder kan udvikle sig i overensstemmelse med sin faglige profil og sit ansvarsområde. Fokus på fremtidens talenter I 2007 startede vi vores unikke talentudviklingsprogram, som er et særligt talentforløb for senioradvokater. Siden har cirka 170 jurister deltaget i programmet, hvor der er fokus på at udvikle og understøtte den enkeltes kompetencer. Tre intensive og udbytterige dage på Judge Business School i Cambridge kickstarter talentprogrammet, som det følgende års tid sætter fokus på områder som forretningsudvikling, ledelse, klientrelationer og netværk og på den enkeltes forcer og udviklingsmuligheder. I 2015 vil der særligt blive lagt vægt på, hvad der skal til for at gå partnervejen: I talentprogrammet klæder vi del tagerne på til, hvordan de bliver gode sparringspartnere for klienterne, hvad de skal kunne som gode ledere, og vi inspirerer dem til, hvordan de som rådgivere skal agere på fremtidens marked. COO og vicedirektør i Bech-Bruun, Christian Ejvin Andersen. I talentudviklingsforløbet sætter vi fokus på områder, som hurtigt glider i baggrunden i en travl hverdag, men som er helt essentielle for at skabe en sund forretning drevet af dygtige mennesker. Derfor har programmet indtil videre været en stor succes både for den enkelte deltager og for Bech-Bruun. I 2015 deltager 19 senioradvokater i talentudviklingsprogrammet 9 kvinder og 10 mænd. 58% 30% 12% kurser med fokus på faglige kompetencer kurser med fokus på personlige kompetencer kurser med fokus på it-kompetencer

8 CSR Fokus på diversitet I Bech-Bruun ønsker vi at skabe en ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt vores medarbejdere. Derfor har vi planlagt at kortlægge, hvorfor mange kvinder fravælger partnervejen. Traditionelt set har advokatbranchen haft svært ved at fastholde kvinder. Det kan der være mange grunde til, men særligt et forhold som work-lifebalance har været med til at skabe uligevægt mellem mænd og kvinder. Vi har de sidste mange år, så vidt muligt, rekrutteret ligeligt kvalificerede mandlige og kvindelige jurister, og på nuværende tidspunkt svarer fordelingen mellem mænd og kvinder blandt vores jurister til fordelingen i advokatbranchen som helhed. Det kan og skal dog stadig blive bedre. Vi har særligt en udfordring i at fast holde vores kvindelige jurister og motivere dem til at vælge partnereller ledelsesvejen. For os er spørgsmålet ikke, om vi skal øge diversiteten. Det er der ingen tvivl om, at vi skal. Spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre det. Derfor er vi nødt til at kortlægge de faktorer, der får kvinder til at vælge andre karriere veje, før vi kan planlægge konkrete initiativer. Managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. I 2015 begynder arbejdet med at identificere årsagerne til, hvorfor mange kvinder fravælger partnervejen. Derefter skal vi indsamle best practice -tiltag fra både vores egen og sammenlignelige brancher og ud fra disse identificere hvilke initiativer, der vil have bedst grobund og effekt i Bech-Bruun.

9 CSR Antal medarbejdere Partnere (interessenter): 65 Ansatte partnere: 16 Advokater: 113 Advokatfuldmægtige: 61 Sagsbehandlere: 54 Andre medarbejdere: 199 Ialt: Diversitet i Bech-Bruun Partnere Advokater Fuldmægtige 11% kvinder 89% mænd 46% kvinder 54% mænd 41% kvinder 59% mænd

10 CSR Samfund Vi ved, at uddannelse og viden er grundlaget for vækst. Det er det også i vores forretning. Derfor prioriterer vi videndeling som en del af vores samfundsansvar. I Bech-Bruun Academy deler vi vores viden med klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede gennem en lang række arrangementer og kurser. Derudover engagerer vi os i sager, hvor vi ved at bruge vores kernekompetencer kan gøre en forskel, og vi støtter projekter, der har fokus på uddannelse og udvikling. Vores ambitioner Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling. Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel. Vi planlægger i at: Udvide Bech-Bruun Academy, så vi i højere grad tager udgangspunkt i vores klienters udfordringer i stedet for kun at fokusere på de isolerede, juridiske problemstillinger. Kortlægge omfanget af vores pro bono-ydelser. Fortsætte vores samarbejde med Red Barnet. Støtte til Justitia Vi støtter Danmarks første uafhængige juridiske tænketank, Justitia. Justitia har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder. 35% stigning i antal deltagere i Bech-Bruun Academys gratis kurser i udsatte unge i Uganda skal sikres bedre beskæftigelses muligheder

11 CSR Viden skal deles Hvert år deler vores specialister deres viden i et bredt udvalg af gratis, kompetencegivende kurser og uddannelsesdage i Bech-Bruun Academy. I Bech-Bruun er vi stolte specialister. Det er vi, fordi vi skal kunne tilbyde vores klienter markedsorienteret rådgivning på højeste niveau. Vores ekspertise er opnået gennem en kombination af erfaring og videndeling. Og vi brænder for at give vores viden videre. Derfor tilbyder vi en lang række gratis, kompetencegivende kurser, hvor vores specialister deler ud af både viden og erfaring. Hvert år holder vi blandt andet en uddannelsesdag for virksomhedsjurister, offentlig uddannelsesdag for jurister i den offentlige sektor, iværksætterdag, studiedage og en lang række morgen- og gå-hjem-møder både i København og Aarhus. Mange af arrangementerne er så efterspurgte, at vi må oprette ventelister, og år for år får vi flere og flere deltagere klienter deltog i vores kurser i gratis kurser, gå-hjem - møder og heldagsarrangementer i ,6 i tilfredshed med kurserne på en skala fra 1-5

12 CSR Nyt samarbejde støtter erhvervsuddannelse i Uganda Forbedrede beskæftigelsesmuligheder til flere tusinde unge i Uganda. Det er målet med et nyt Red Barnet-projekt, som vi har engageret os i. I et nyt samarbejde mellem Red Barnet og Bech-Bruun er målet at forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge i Uganda i alderen år ved at udvikle deres faglige kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i de lokale forretningsmuligheder og markedsefterspørgslen. På baggrund af dette vil de unge i løbet af projektet blandt andet lære at udvikle forretningsplaner, lave et regnskab, prissætte produkter og services mv. Det nye projekt har allerede givet konkrete resultater. Over 400 unge har gennemført en længerevarende uddannelse, mens mere end 200 har stået i lære hos lokale håndværkere. Red Barnet anslår, at de forbedrede beskæftigelsesmuligheder indirekte vil have en positiv effekt på familiemedlemmer, foruden de unge selv. Red Barnet og Bech-Bruun Foruden samarbejdet med Red Barnet i Uganda yder vi også pro bono-rådgivning til Red Barnet. Dette omfatter blandt andet rådgivning til mulige testatorer til Red Barnet og repræsentation i arvesager, hvor Red Barnet er indsat som arving. Ved vores reception i forbindelse med flytningen til City Tower i Aarhus opfordrede vi gæsterne til at donere til Red Barnet i stedet for en eventuel gave. Det medførte en samlet donation på næsten kroner. I Bech-Bruun lever vi af vores viden og ved, hvor afgørende uddannelse og de rigtige kompetencer er. Derfor er vi utroligt glade for, at målet er nået på de etiopiske skoler. Og samarbejdet med Red Barnet fortsætter med et nyt vigtigt projekt. Managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. Siden 2008 har Red Barnet og Bech-Bruun samarbejdet om at forbedre muligheden for uddannelse i Afrika. Vi er nu nået i mål med projektet om forbedring af forholdene på 11 etiopiske skoler: 30 lærere, skoleledere og forældrerepræsentanter fra de 11 skoler har modtaget efteruddannelse 2 skoler er blevet fuldt renoveret 500 børn i de 11 skoler har fået kladdehæfter, bøger, blyanter og skoletasker

13 CSR Gratis rådgivning skaber faglig udvikling 110 timers gratis rådgivning, 49 personligt fremmødte klienter og 22 besvarede telefonopkald. Det er gennemsnittet for en aften i Københavns Retshjælp. Flere af de frivillige, der alle hverdagsaftener sidder klar til at yde juridisk rådgivning, kommer fra Bech-Bruun. Stinna Mohr er advokatfuldmægtig og blandt de cirka 10 frivillige fra Bech-Bruun, der dedikerer en aften om ugen til at rådgive i Københavns Retshjælp. Faglige udfordringer er der nok af som advokatfuldmægtig i Bech-Bruun, og Stinna Mohr understreger, at det ikke var for cv ets skyld, at hun blev frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp: Når man til hverdag sidder i en stor advokatvirksomhed og oftest er fordybet i store sager, er det spændende også at prøve kræfter med én til én-rådgivningen. På den måde er rådgivningen i den frivillige retshjælp meget konkret. Den frivillige rådgivning giver også mulighed for faglig udvikling. For eksempel følger den direkte sagsbehandling først senere i advokatuddannelsen i Bech-Bruun. I retshjælpen sidder jeg direkte over for klienten, og det er mit ansvar at formidle juraen på en forståelig måde. Vi rådgiver flere klienter på en aften, så jeg er også blevet mere øvet i at bevare overblikket over flere igangværende sager. Samtidig beskæftiger jeg mig i retshjælpen med områder, som ligger uden for mine sædvanlige arbejdsområder. På den måde har jeg gennem retshjælpen fået et mere indgående kendskab til en række forskellige retsområder, siger Stinna Mohr. Formålet med Københavns Retshjælp er at give borgere, som ikke kan få hjælp andre steder, en mulighed for at blive hørt. Det er ikke al rådgivning, der handler om jura. Reelt er det måske kun procent af den gennemsnitlige samlede rådgivning. Ofte mangler klienterne i retshjælpen et generelt kendskab til, hvordan problemerne skal gribes an og håndteres, de er måske analfabeter eller har måske simpelthen brug for at høre en udenforstående sige, at de skal give slip på en sag, der har naget i årevis. Stinna Mohr om engagementet i Københavns Retshjælp. Øvrige samfundsengagementer Bech-Bruun yder hvert år pro bono-rådgivning til en lang række organisationer. I 2014 rådgav vi blandt andre Red Barnet og Røde Kors. Vi støtter Verdens Bedste Nyheder, som er en nyhedskampagne, der i sammenhæng med FN s 2015 Mål formidler fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene. Københavns Retshjælp yder bistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst. Retshjælpen kan rådgive om langt de fleste sagstyper, dog ikke køb og salg af fast ejendom, oprettelse af pantebrev og enkelte andre retsområder.

14 CSR Miljø Som en moderne advokatvirksomhed er det vigtigt for os at være på forkant med nye energi- og miljørigtige løsninger, der både gavner miljøet, vores egen forretning og vores klienter. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at minimere og retænke vores forbrug og på at ressourceoptimere. Vi lægger vægt på at gøre bæredygtige indkøb og på at vælge miljørigtige alternativer. Vores ambitioner Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. Vi vil bruge grønne leverandører. Vi planlægger i at: Løbende udskifte elektronik, elpærer mv., til mere miljørigtige alternativer. Fortsat fokusere på indkøb af de mest bæredygtige løsninger. Fortsat optimere vores affaldssortering. Miljørigtigt kontor når nye højder I august 2014 flyttede vores afdeling i Aarhus til City Tower Aarhus første erhvervsbyggeri, der lever op til de skrappe 2015-krav for energiklasse 1. City Tower har 24 etager, måler 92 meter og er opført med fokus på bæredygtighed og energioptimering. For eksempel bliver bygningen forsynet med energi fra det solcelleanlæg, der er integreret på bygningens sydside. 6% lavere elforbrug i forhold til % lavere varmeforbrug i forhold til % lavere vandforbrug i forhold til 2013

15 CSR De rigtige ressourcer Markant fald i forbrug af både el, vand og varme. I Bech-Bruun har vi valgt at satse på at reducere ressourceforbruget i hverdagen, og det har givet gode resultater. I 2008 blev en miljøgennemgang af Bech-Bruuns kontorer i København og Aarhus startskuddet til en række energioptimerende tiltag. Der blev igangsat kampagner og initiativer for at energioptimere kontorer og arbejdsgange. Det betød, at Bech- Bruun meget hurtigt steg fra at ligge i den tunge ende af energiskalaen til at være blandt de mest eksemplariske virksomheder. Alle medarbejdere blev inddraget i processen, fordi den enkelte medarbejder i høj grad kan medvirke til at nedbringe vand- og energiforbruget. Og det har givet resultater: Selvom vores forbrug nu er meget forbilledligt, betyder det ikke, at vi læner os tilbage. Vi udskifter løbende vores enheder og maskiner, så gamle modeller gradvist bliver udfaset. Samtidig vil vi ikke bidrage til en brug og smid væk-kultur, så det er hele tiden en afvejning, siger driftansvarlig i Bech-Bruun, Tonni Poulsen. Grønne leverandører Bech-Bruun satser dog ikke kun på at minimere forbruget, men også på at bruge de rigtige ressourcer. Det sker i høj grad ved at satse på grønne leverandører. Bech-Bruun har derfor en grøn indkøbspolitik, der fastslår, at vi som udgangspunkt altid skal efterspørge grønne løsninger. Vores grønne leverandører De Forenede Dampvaskerier anvender miljøvenlige produkter, processer og teknologier, som reducerer miljøpåvirkningen mest muligt. Anders Andersens Rengøring er et svanemærket rengøringsselskab, der leverer svanemærket rengøring. Bring stræber efter at være ledende inden for miljø i transport- og logistikbranchen. Blandt andet satser de på køretøjer, der kører på biogas, biodiesel eller el. Renseriet Fred Butler renser tøj uden brug af kemikalier, med genanvendt CO 2, hvilket gør en forskel for miljøet, tøjet og huden. Fred Butler er tildelt en række miljø certifikater, blandt andet svanemærket. Markant nedgang i forbrug Vi kan i 2014 se en tydelig reduktion i vores forbrug af både el, vand og varme El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 86,54 79,56 79,18 Genbrug (t) 24,05 19,31 31, Stigningen skyldes blandt andet en større makuleringsrunde som følge af oprydning i vores arkiver.

16 CSR Etik & Compliance Som advokatvirksomhed har vi et stort etisk ansvar. Med udgangspunkt i de advokatetiske regler og vores Code of Conduct har vi opbygget et solidt corporate governance-system. Det omfatter blandt andet avancerede konflikt- og hvidvasksøgninger på nye klienter og sager samt politikker om insiderviden, interessekonflikter, databeskyttelse og tavshedspligt. Vi har nultolerancepolitik over for bestikkelse og korruption, og vi driver virksomhed på ærlig og etisk vis. Vores ambitioner Vi vil sikre den højeste etiske standard både hos os selv og hos vores klienter. Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed. Vi planlægger i at: Gentage vores årlige e-learning-program i advokatetik og hvidvask. Etablere en ny faggruppe for Corporate Compliance & Investigations og konceptualicere compliance-ydelser til vores klienter. Optimere it-sikkerheden yderligere. Optimering af it-sikkerhed I 2014 igangsatte vi et omfattende projekt, der har til formål at optimere vores it-sikkerhed. Det har vi gjort for at kunne garantere den højeste grad af sikkerhed og fortrolighed i håndteringen af vores klienters sager og data. Vi har i forvejen et af de højeste sikkerhedsniveauer blandt danske advokatvirksomheder, og det er et forspring, vi nu udbygger. Alle vores jurister gennemgik i 2014 vores interne e-learning-program i advokatetik og hvidvask

17 CSR Advokatetik på højeste niveau Som advokatvirksomhed skal vi sikre, at vi konstant overholder både de advokatetiske regler og lovgivningen om hvidvaskkontrol. I 2014 indførte vi endnu et initiativ for at understøtte dette. I efteråret 2014 gennemgik alle vores jurister et obligatorisk e-learningprogram, der havde til formål at teste deres viden om advokatetik og hvidvask. Testen er ikke en prøve i paratviden, men derimod en test i anvendelse af reglerne i en række konkrete cases. Testen vil blive gennemført årligt og skal sikre, at vores jurister konstant er opdateret på reglerne. Vi vil arbejde på at kunne tilbyde samme e-learning-program til virksomhedsjurister. Fokus på Corporate Compliance & Investigations Skærpet finansiel regulering, et øget fokus på bekæmpelse af korruption og nye digitale trusler har medført et stigende fokus på compliance. Mange virksomheder mangler overblik over deres aktuelle complianceniveau og efterspørger hjælp til risikoanalyser, complianceprogrammer, politikker mv. I løbet af 2015 vil vi etablere en ny faggruppe for Corporate Compliance & Investigations, der kan hjælpe virksomheder med dybdegående undersøgelser og sikring af compliance. De advokatetiske regler er grund stenen i måden, vi fører forretning på. Det er derfor helt essentielt, at vores jurister kender og kan anvende reglerne i praksis. Vores klienter og samarbejdspartnere skal altid kunne regne med, at vi agerer på ærlig og etisk vis. Videnpartner og for mand for Bech-Bruuns etik- og konfliktudvalg, Lars Lindencrone Petersen.

18 CSR

19

20 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere