Corporate Social Responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 CSR Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden

2 Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal deles 11 Nyt samarbejde støtter erhvervsuddannelse i Uganda 12 Gratis rådgivning skaber faglig udvikling 13 Miljø 14 De rigtige ressourcer 15 Etik & Compliance 16 Advokatetik på højeste niveau 17

3 CSR Året der gik 2014 var et spændende år i Bech-Bruun. Ny ledelse og ny strategi var nogle af de begivenheder, som satte præg på året. Og med den nye strategi har vi også skærpet vores fokus på CSR som en integreret del af vores forretningsgrundlag. Et fast fokusområde i Bech-Bruun er vores medarbejdere. Grundlaget for, at vi kan tilbyde landets bedste rådgivning, er, at vi har de dygtigste medarbejdere. Derfor har vi stort fokus på uddannelse og udvikling, ligesom vi løbende sikrer, at vores medarbejdere får tilbudt de rette karriereveje. Uddannelse og videndeling er både et internt og eksternt engagement. Derfor tilbyder vi mange af vores kurser gratis til klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede. I år holdt vi for eksempel vores store årlige arrangement Den Offentlige Uddannelsesdag i både København og Aarhus. Det blev der taget rigtig godt imod. I år har vi desuden indgået et nyt samarbejde med Red Barnet, der skal sikre flere unge i Uganda en erhvervsuddannelse var også året, hvor vi flyttede ind i vores nye, miljørigtige lokaler i Aarhus højeste erhvervsbygning. Vi har siden 2008 arbejdet målrettet på at minimere vores forbrug i hverdagen og har reduceret ressourceforbruget betydeligt. Med vores miljørigtige lokaler engagerer vi os endnu mere i at drive bæredygtig virksomhed. Etik og compliance har også været i fokus i Compliance er en naturlig del af vores rådgivning, og vi har derfor blandt andet indført en årlig obligatorisk test i advokatetik og hvidvask for alle vores jurister. For sjette år i træk bekræfter vi vores opbakning til UN Global Compact og de ti principper med vores fire fokusområder: Mennesker, Samfund, Miljø og Etik & Compliance. Rigtig god læselyst. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner

4 CSR Vores fokusområder Mennesker Vores ambitioner Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold. Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen. Samfund Vores ambitioner Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling. Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel.

5 CSR Miljø Vores ambitioner Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. Vi vil bruge grønne leverandører. Etik & Compliance Vores ambitioner Vi vil sikre den højeste etiske standard både hos os selv og hos vores klienter. Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed.

6 CSR Mennesker Som videnbaseret virksomhed er vi afhængige af at kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, så vi kan servicere vores klienter med den skarpeste rådgivning. Vi skal have branchens mest anerkendte og specialiserede eksperter og forstå vores klienters forretninger og markeder, så vi kan hjælpe med at skabe de bedste resultater. Vores med arbejdere skal derfor også have de bedst mulige rammer, så talent trives, innovation styrkes og værdi maksimeres. Derfor er investering i uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø en topprioritet. Vores ambitioner Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold. Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen. Vi planlægger i at: Fokusere på forretningsudvikling i vores interne uddannelsesprogram. Udvikle et mini-mba-forløb for partnere. Kortlægge årsager til, hvorfor færre kvinder end mænd vælger partnervejen. 170 senioradvokater har siden 2007 deltaget i vores talentudviklingsprogram 187 interne kompetenceudviklende kurser var på programmet i % af vores medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Bech-Bruun ifølge den seneste APV

7 CSR Skræddersyet kompetenceudvikling 187 interne, kompetenceudviklende kurser. I Bech-Bruun Academy deltager vores medarbejdere i kurser, der matcher deres faglige profil og ansvars område. Dermed sikrer vi vores klienter handlingsanvisende og markeds orienteret rådgivning. Vores klienters behov er i konstant udvikling. Som deres betroede rådgiver har vi et ansvar for hele tiden at holde os opdateret og sørge for, at vores kompetencer matcher deres efterspørgsel. Derfor har vi vores eget Bech-Bruun Academy, der hvert år udbyder en lang række kurser, der afspejler de kompetencer, vores klienter efterspørger. Målet er dels at sikre, at vores klienter kan få netop den rådgivning, de har brug for, dels at den enkelte medarbejder kan udvikle sig i overensstemmelse med sin faglige profil og sit ansvarsområde. Fokus på fremtidens talenter I 2007 startede vi vores unikke talentudviklingsprogram, som er et særligt talentforløb for senioradvokater. Siden har cirka 170 jurister deltaget i programmet, hvor der er fokus på at udvikle og understøtte den enkeltes kompetencer. Tre intensive og udbytterige dage på Judge Business School i Cambridge kickstarter talentprogrammet, som det følgende års tid sætter fokus på områder som forretningsudvikling, ledelse, klientrelationer og netværk og på den enkeltes forcer og udviklingsmuligheder. I 2015 vil der særligt blive lagt vægt på, hvad der skal til for at gå partnervejen: I talentprogrammet klæder vi del tagerne på til, hvordan de bliver gode sparringspartnere for klienterne, hvad de skal kunne som gode ledere, og vi inspirerer dem til, hvordan de som rådgivere skal agere på fremtidens marked. COO og vicedirektør i Bech-Bruun, Christian Ejvin Andersen. I talentudviklingsforløbet sætter vi fokus på områder, som hurtigt glider i baggrunden i en travl hverdag, men som er helt essentielle for at skabe en sund forretning drevet af dygtige mennesker. Derfor har programmet indtil videre været en stor succes både for den enkelte deltager og for Bech-Bruun. I 2015 deltager 19 senioradvokater i talentudviklingsprogrammet 9 kvinder og 10 mænd. 58% 30% 12% kurser med fokus på faglige kompetencer kurser med fokus på personlige kompetencer kurser med fokus på it-kompetencer

8 CSR Fokus på diversitet I Bech-Bruun ønsker vi at skabe en ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt vores medarbejdere. Derfor har vi planlagt at kortlægge, hvorfor mange kvinder fravælger partnervejen. Traditionelt set har advokatbranchen haft svært ved at fastholde kvinder. Det kan der være mange grunde til, men særligt et forhold som work-lifebalance har været med til at skabe uligevægt mellem mænd og kvinder. Vi har de sidste mange år, så vidt muligt, rekrutteret ligeligt kvalificerede mandlige og kvindelige jurister, og på nuværende tidspunkt svarer fordelingen mellem mænd og kvinder blandt vores jurister til fordelingen i advokatbranchen som helhed. Det kan og skal dog stadig blive bedre. Vi har særligt en udfordring i at fast holde vores kvindelige jurister og motivere dem til at vælge partnereller ledelsesvejen. For os er spørgsmålet ikke, om vi skal øge diversiteten. Det er der ingen tvivl om, at vi skal. Spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre det. Derfor er vi nødt til at kortlægge de faktorer, der får kvinder til at vælge andre karriere veje, før vi kan planlægge konkrete initiativer. Managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. I 2015 begynder arbejdet med at identificere årsagerne til, hvorfor mange kvinder fravælger partnervejen. Derefter skal vi indsamle best practice -tiltag fra både vores egen og sammenlignelige brancher og ud fra disse identificere hvilke initiativer, der vil have bedst grobund og effekt i Bech-Bruun.

9 CSR Antal medarbejdere Partnere (interessenter): 65 Ansatte partnere: 16 Advokater: 113 Advokatfuldmægtige: 61 Sagsbehandlere: 54 Andre medarbejdere: 199 Ialt: Diversitet i Bech-Bruun Partnere Advokater Fuldmægtige 11% kvinder 89% mænd 46% kvinder 54% mænd 41% kvinder 59% mænd

10 CSR Samfund Vi ved, at uddannelse og viden er grundlaget for vækst. Det er det også i vores forretning. Derfor prioriterer vi videndeling som en del af vores samfundsansvar. I Bech-Bruun Academy deler vi vores viden med klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede gennem en lang række arrangementer og kurser. Derudover engagerer vi os i sager, hvor vi ved at bruge vores kernekompetencer kan gøre en forskel, og vi støtter projekter, der har fokus på uddannelse og udvikling. Vores ambitioner Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling. Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel. Vi planlægger i at: Udvide Bech-Bruun Academy, så vi i højere grad tager udgangspunkt i vores klienters udfordringer i stedet for kun at fokusere på de isolerede, juridiske problemstillinger. Kortlægge omfanget af vores pro bono-ydelser. Fortsætte vores samarbejde med Red Barnet. Støtte til Justitia Vi støtter Danmarks første uafhængige juridiske tænketank, Justitia. Justitia har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder. 35% stigning i antal deltagere i Bech-Bruun Academys gratis kurser i udsatte unge i Uganda skal sikres bedre beskæftigelses muligheder

11 CSR Viden skal deles Hvert år deler vores specialister deres viden i et bredt udvalg af gratis, kompetencegivende kurser og uddannelsesdage i Bech-Bruun Academy. I Bech-Bruun er vi stolte specialister. Det er vi, fordi vi skal kunne tilbyde vores klienter markedsorienteret rådgivning på højeste niveau. Vores ekspertise er opnået gennem en kombination af erfaring og videndeling. Og vi brænder for at give vores viden videre. Derfor tilbyder vi en lang række gratis, kompetencegivende kurser, hvor vores specialister deler ud af både viden og erfaring. Hvert år holder vi blandt andet en uddannelsesdag for virksomhedsjurister, offentlig uddannelsesdag for jurister i den offentlige sektor, iværksætterdag, studiedage og en lang række morgen- og gå-hjem-møder både i København og Aarhus. Mange af arrangementerne er så efterspurgte, at vi må oprette ventelister, og år for år får vi flere og flere deltagere klienter deltog i vores kurser i gratis kurser, gå-hjem - møder og heldagsarrangementer i ,6 i tilfredshed med kurserne på en skala fra 1-5

12 CSR Nyt samarbejde støtter erhvervsuddannelse i Uganda Forbedrede beskæftigelsesmuligheder til flere tusinde unge i Uganda. Det er målet med et nyt Red Barnet-projekt, som vi har engageret os i. I et nyt samarbejde mellem Red Barnet og Bech-Bruun er målet at forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge i Uganda i alderen år ved at udvikle deres faglige kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i de lokale forretningsmuligheder og markedsefterspørgslen. På baggrund af dette vil de unge i løbet af projektet blandt andet lære at udvikle forretningsplaner, lave et regnskab, prissætte produkter og services mv. Det nye projekt har allerede givet konkrete resultater. Over 400 unge har gennemført en længerevarende uddannelse, mens mere end 200 har stået i lære hos lokale håndværkere. Red Barnet anslår, at de forbedrede beskæftigelsesmuligheder indirekte vil have en positiv effekt på familiemedlemmer, foruden de unge selv. Red Barnet og Bech-Bruun Foruden samarbejdet med Red Barnet i Uganda yder vi også pro bono-rådgivning til Red Barnet. Dette omfatter blandt andet rådgivning til mulige testatorer til Red Barnet og repræsentation i arvesager, hvor Red Barnet er indsat som arving. Ved vores reception i forbindelse med flytningen til City Tower i Aarhus opfordrede vi gæsterne til at donere til Red Barnet i stedet for en eventuel gave. Det medførte en samlet donation på næsten kroner. I Bech-Bruun lever vi af vores viden og ved, hvor afgørende uddannelse og de rigtige kompetencer er. Derfor er vi utroligt glade for, at målet er nået på de etiopiske skoler. Og samarbejdet med Red Barnet fortsætter med et nyt vigtigt projekt. Managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. Siden 2008 har Red Barnet og Bech-Bruun samarbejdet om at forbedre muligheden for uddannelse i Afrika. Vi er nu nået i mål med projektet om forbedring af forholdene på 11 etiopiske skoler: 30 lærere, skoleledere og forældrerepræsentanter fra de 11 skoler har modtaget efteruddannelse 2 skoler er blevet fuldt renoveret 500 børn i de 11 skoler har fået kladdehæfter, bøger, blyanter og skoletasker

13 CSR Gratis rådgivning skaber faglig udvikling 110 timers gratis rådgivning, 49 personligt fremmødte klienter og 22 besvarede telefonopkald. Det er gennemsnittet for en aften i Københavns Retshjælp. Flere af de frivillige, der alle hverdagsaftener sidder klar til at yde juridisk rådgivning, kommer fra Bech-Bruun. Stinna Mohr er advokatfuldmægtig og blandt de cirka 10 frivillige fra Bech-Bruun, der dedikerer en aften om ugen til at rådgive i Københavns Retshjælp. Faglige udfordringer er der nok af som advokatfuldmægtig i Bech-Bruun, og Stinna Mohr understreger, at det ikke var for cv ets skyld, at hun blev frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp: Når man til hverdag sidder i en stor advokatvirksomhed og oftest er fordybet i store sager, er det spændende også at prøve kræfter med én til én-rådgivningen. På den måde er rådgivningen i den frivillige retshjælp meget konkret. Den frivillige rådgivning giver også mulighed for faglig udvikling. For eksempel følger den direkte sagsbehandling først senere i advokatuddannelsen i Bech-Bruun. I retshjælpen sidder jeg direkte over for klienten, og det er mit ansvar at formidle juraen på en forståelig måde. Vi rådgiver flere klienter på en aften, så jeg er også blevet mere øvet i at bevare overblikket over flere igangværende sager. Samtidig beskæftiger jeg mig i retshjælpen med områder, som ligger uden for mine sædvanlige arbejdsområder. På den måde har jeg gennem retshjælpen fået et mere indgående kendskab til en række forskellige retsområder, siger Stinna Mohr. Formålet med Københavns Retshjælp er at give borgere, som ikke kan få hjælp andre steder, en mulighed for at blive hørt. Det er ikke al rådgivning, der handler om jura. Reelt er det måske kun procent af den gennemsnitlige samlede rådgivning. Ofte mangler klienterne i retshjælpen et generelt kendskab til, hvordan problemerne skal gribes an og håndteres, de er måske analfabeter eller har måske simpelthen brug for at høre en udenforstående sige, at de skal give slip på en sag, der har naget i årevis. Stinna Mohr om engagementet i Københavns Retshjælp. Øvrige samfundsengagementer Bech-Bruun yder hvert år pro bono-rådgivning til en lang række organisationer. I 2014 rådgav vi blandt andre Red Barnet og Røde Kors. Vi støtter Verdens Bedste Nyheder, som er en nyhedskampagne, der i sammenhæng med FN s 2015 Mål formidler fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene. Københavns Retshjælp yder bistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst. Retshjælpen kan rådgive om langt de fleste sagstyper, dog ikke køb og salg af fast ejendom, oprettelse af pantebrev og enkelte andre retsområder.

14 CSR Miljø Som en moderne advokatvirksomhed er det vigtigt for os at være på forkant med nye energi- og miljørigtige løsninger, der både gavner miljøet, vores egen forretning og vores klienter. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at minimere og retænke vores forbrug og på at ressourceoptimere. Vi lægger vægt på at gøre bæredygtige indkøb og på at vælge miljørigtige alternativer. Vores ambitioner Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. Vi vil bruge grønne leverandører. Vi planlægger i at: Løbende udskifte elektronik, elpærer mv., til mere miljørigtige alternativer. Fortsat fokusere på indkøb af de mest bæredygtige løsninger. Fortsat optimere vores affaldssortering. Miljørigtigt kontor når nye højder I august 2014 flyttede vores afdeling i Aarhus til City Tower Aarhus første erhvervsbyggeri, der lever op til de skrappe 2015-krav for energiklasse 1. City Tower har 24 etager, måler 92 meter og er opført med fokus på bæredygtighed og energioptimering. For eksempel bliver bygningen forsynet med energi fra det solcelleanlæg, der er integreret på bygningens sydside. 6% lavere elforbrug i forhold til % lavere varmeforbrug i forhold til % lavere vandforbrug i forhold til 2013

15 CSR De rigtige ressourcer Markant fald i forbrug af både el, vand og varme. I Bech-Bruun har vi valgt at satse på at reducere ressourceforbruget i hverdagen, og det har givet gode resultater. I 2008 blev en miljøgennemgang af Bech-Bruuns kontorer i København og Aarhus startskuddet til en række energioptimerende tiltag. Der blev igangsat kampagner og initiativer for at energioptimere kontorer og arbejdsgange. Det betød, at Bech- Bruun meget hurtigt steg fra at ligge i den tunge ende af energiskalaen til at være blandt de mest eksemplariske virksomheder. Alle medarbejdere blev inddraget i processen, fordi den enkelte medarbejder i høj grad kan medvirke til at nedbringe vand- og energiforbruget. Og det har givet resultater: Selvom vores forbrug nu er meget forbilledligt, betyder det ikke, at vi læner os tilbage. Vi udskifter løbende vores enheder og maskiner, så gamle modeller gradvist bliver udfaset. Samtidig vil vi ikke bidrage til en brug og smid væk-kultur, så det er hele tiden en afvejning, siger driftansvarlig i Bech-Bruun, Tonni Poulsen. Grønne leverandører Bech-Bruun satser dog ikke kun på at minimere forbruget, men også på at bruge de rigtige ressourcer. Det sker i høj grad ved at satse på grønne leverandører. Bech-Bruun har derfor en grøn indkøbspolitik, der fastslår, at vi som udgangspunkt altid skal efterspørge grønne løsninger. Vores grønne leverandører De Forenede Dampvaskerier anvender miljøvenlige produkter, processer og teknologier, som reducerer miljøpåvirkningen mest muligt. Anders Andersens Rengøring er et svanemærket rengøringsselskab, der leverer svanemærket rengøring. Bring stræber efter at være ledende inden for miljø i transport- og logistikbranchen. Blandt andet satser de på køretøjer, der kører på biogas, biodiesel eller el. Renseriet Fred Butler renser tøj uden brug af kemikalier, med genanvendt CO 2, hvilket gør en forskel for miljøet, tøjet og huden. Fred Butler er tildelt en række miljø certifikater, blandt andet svanemærket. Markant nedgang i forbrug Vi kan i 2014 se en tydelig reduktion i vores forbrug af både el, vand og varme El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 86,54 79,56 79,18 Genbrug (t) 24,05 19,31 31, Stigningen skyldes blandt andet en større makuleringsrunde som følge af oprydning i vores arkiver.

16 CSR Etik & Compliance Som advokatvirksomhed har vi et stort etisk ansvar. Med udgangspunkt i de advokatetiske regler og vores Code of Conduct har vi opbygget et solidt corporate governance-system. Det omfatter blandt andet avancerede konflikt- og hvidvasksøgninger på nye klienter og sager samt politikker om insiderviden, interessekonflikter, databeskyttelse og tavshedspligt. Vi har nultolerancepolitik over for bestikkelse og korruption, og vi driver virksomhed på ærlig og etisk vis. Vores ambitioner Vi vil sikre den højeste etiske standard både hos os selv og hos vores klienter. Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed. Vi planlægger i at: Gentage vores årlige e-learning-program i advokatetik og hvidvask. Etablere en ny faggruppe for Corporate Compliance & Investigations og konceptualicere compliance-ydelser til vores klienter. Optimere it-sikkerheden yderligere. Optimering af it-sikkerhed I 2014 igangsatte vi et omfattende projekt, der har til formål at optimere vores it-sikkerhed. Det har vi gjort for at kunne garantere den højeste grad af sikkerhed og fortrolighed i håndteringen af vores klienters sager og data. Vi har i forvejen et af de højeste sikkerhedsniveauer blandt danske advokatvirksomheder, og det er et forspring, vi nu udbygger. Alle vores jurister gennemgik i 2014 vores interne e-learning-program i advokatetik og hvidvask

17 CSR Advokatetik på højeste niveau Som advokatvirksomhed skal vi sikre, at vi konstant overholder både de advokatetiske regler og lovgivningen om hvidvaskkontrol. I 2014 indførte vi endnu et initiativ for at understøtte dette. I efteråret 2014 gennemgik alle vores jurister et obligatorisk e-learningprogram, der havde til formål at teste deres viden om advokatetik og hvidvask. Testen er ikke en prøve i paratviden, men derimod en test i anvendelse af reglerne i en række konkrete cases. Testen vil blive gennemført årligt og skal sikre, at vores jurister konstant er opdateret på reglerne. Vi vil arbejde på at kunne tilbyde samme e-learning-program til virksomhedsjurister. Fokus på Corporate Compliance & Investigations Skærpet finansiel regulering, et øget fokus på bekæmpelse af korruption og nye digitale trusler har medført et stigende fokus på compliance. Mange virksomheder mangler overblik over deres aktuelle complianceniveau og efterspørger hjælp til risikoanalyser, complianceprogrammer, politikker mv. I løbet af 2015 vil vi etablere en ny faggruppe for Corporate Compliance & Investigations, der kan hjælpe virksomheder med dybdegående undersøgelser og sikring af compliance. De advokatetiske regler er grund stenen i måden, vi fører forretning på. Det er derfor helt essentielt, at vores jurister kender og kan anvende reglerne i praksis. Vores klienter og samarbejdspartnere skal altid kunne regne med, at vi agerer på ærlig og etisk vis. Videnpartner og for mand for Bech-Bruuns etik- og konfliktudvalg, Lars Lindencrone Petersen.

18 CSR

19

20 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility 1 Corporate Social Responsibility Samarbejde skaber værdi Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Executive Programme kørt i stilling 7 Mere diversitet i partnergruppen 8 Samfund 10 Otte

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2013 1 Corporate Social Responsibility Fokus på viden og vækst Indhold Året der gik 3 CSR på dagsordenen 4 Whistleblower-ordninger bliver obligatoriske 5 CSR vinder frem globalt 6 Unge og uddannelse

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen. Uddannelsesdagen 2017

Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen. Uddannelsesdagen 2017 Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen Uddannelsesdagen 2017 Corporate Compliance & Investigations Vi er eksperter indenfor Compliance & interne undersøgelser Vi laver risikoanalyser,

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Advokatundersøgelser. Ved Lars Lindencrone Petersen

Advokatundersøgelser. Ved Lars Lindencrone Petersen Advokatundersøgelser Ved Lars Lindencrone Petersen 2 Advokatundersøgelser Hvornår? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget? 3 Hvem efterforsker her i landet? Hvilke typer af sager Retsgrundlag Krav til udførelsen

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig 3 Din karriere, din udvikling Vi tilbyder dig en af branchens bedste fuldmægtiguddannelser og unikke muligheder

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

JURAFABRIKKENS KARRIERE MESSE. Torsdag 3. marts 2016 kl. 10-15. City Campus, Rendsburggade 14, Aalborg

JURAFABRIKKENS KARRIERE MESSE. Torsdag 3. marts 2016 kl. 10-15. City Campus, Rendsburggade 14, Aalborg JURAFABRIKKENS KARRIERE MESSE 2016 Torsdag 3. marts 2016 kl. 10-15 City Campus, Rendsburggade 14, Aalborg 1 2 5 gode tips 1. Vær bevidst om dit mål Inden du møder op på messen, bør du overveje, hvorfor

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Corporate Responsibility politik

Corporate Responsibility politik Corporate Responsibility politik Opdateret 5. marts 2010 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCE+ I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 8 Menneskerettigheder Principperne 1-2 12 Miljø

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016. Academy Client

NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016. Academy Client NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016 Academy Client Fremtidens rådgiver 1. halvår 2016 Indhold Fremtidens rådgiver 3 Kreditvurdering 4 Økonomiske nøgletal Resultatledelse 5 Øg effekten af dit lederskab Forretningsmøder

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE 2 Bjørn Hasse Nielsen Miljø- og arbejdsmiljøkoordinator/civ. ing. B ØRESUNDSBRO KONSORTIET

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere