CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling"

Transkript

1 CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling

2 INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN I TAL 11

3 SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING I det forgangne år har vi haft travlt med at følge op på sidste års initiativer og forankre vores arbejde med samfundsansvar, som vi kalder corporate responsibility. CR indgår i vores kerneforretning og forretningsstrategi og skaber grobund for bæredygtig forretningsudvikling. I det seneste år har vi haft fokus på at rådgive og indgå i dialog med andre virksomheder om samfundsansvar. Vi har fx effektueret mere synlig CR-rådgivning og videndeling og afholdt tænketanksmøder og seminarer for medarbejdere og klienter om den juridiske vinkel på CR. Derudover har vi udarbejdet en business case til DI's CSR Kompasset om arbejdet med samfundsansvar i en servicevirksomhed. På miljøområdet har vi udarbejdet en grøn indkøbspolitik, der sikrer, at vi i videst muligt omfang får bæredygtige produkter og ydelser. Derudover er vi ved at undersøge mulighederne for at få miljøcertificeret vores kopimaskiner. Et planlagt nybyggeri, som skal huse vores medarbejdere i Aarhus, er 100 % energivenligt. Vi er i gang med at effektivisere vores sagsadministration og faktureringsproces for at sikre øget kvalitet i vores konfliktsøgning og hvidvaskhåndtering. Velkommen til vores anden CR-rapportering. Trivsel, sundhed og uddannelse fylder meget i Bech-Bruun. Det seneste år har vi især koncentreret os om talent- og uddannelsesområdet og blandt andet iværksat et særligt talent- og fastholdelsesprogram, som i første omgang ser på de prioriteringer, kvinder forholder sig til karrieremæssigt. Indsatsen bakkes op af vores deltagelse i Ambassadørkorpset for flere kvinder i ledelse. Vi har også fået systematiseret vores pro bono-indsats og har som det første danske advokatfirma tilsluttet os det internationale pro bono-netværk TrustLaw Connect, som hjælper NGO'er på tværs af landegrænserne. Randi Bach Poulsen Managing partner CORPORATE RESPONSIBILITY

4 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Uddannelse og udvikling i høj kurs Uddannelse har topprioritet i Bech-Bruun. Som videnbaseret virksomhed er efteruddannelse og talent udvikling helt essentiel. Bech-Bruun Academy for medarbejdere og klienter har derfor fortsat et stort kursusudbud og afholdte i 2010 i alt 216 kurser. Gennem det seneste år har vi g jort en ekstraordinær indsats for at udbrede CR-budskabet. Vi har holdt adskillige seminarer og deltaget som foredragsholdere ved flere større konferencer om CR og Cleantech. Det var interessant at høre, hvordan CR kan håndteres i praksis. Med kursus deltagelsen fik jeg både besvaret mine forhåndsspørgsmål, og vi kom omkring problemstillinger, jeg ikke på forhånd havde tænkt over Klientevaluering efter deltagelse i CR-kursus Endelig har vores CR-partnere Monica Reib og Mette Klingsten arbejdet målrettet med at indarbejde CR i en virksomhedsrelateret kontekst. Corporate responsibility har fået større bevågenhed fra virksomhedernes topledelse, og mange virksomheder er forpligtet til at rapportere om deres samfundsansvar. Vi hjælper fx vores klienter med at gennemgå forretningsgange og aftale- og medarbejdervilkår for at integrere CR i den daglige forretning Monica Reib CR-partner Vores arbejde med samfunds- og miljøansvar har desuden ført til, at Dansk Industri (DI) har udvalgt Bech-Bruun som case-virksomhed i deres anerkendte onlineværktøj CSR Kompasset. Hér kan virksomheder fx få inspiration til at udarbejde en strategi på området. 4 CORPORATE RESPONSIBILITY 2011

5 Tættere på de studerende og erhvervslivet På uddannelsessiden har vi g jort en ekstra indsats, idet vi ønsker at være med til at talentudvikle Danmarks fremtidige jurister. Vi er med i Københavns Uni versitets mentorordning for kandidatstuderende, hvor vores jurister vejleder udvalgte studerende. Herved får vi indblik i de studerendes arbejdsmetoder og kan samtidig hjælpe dem med at afklare deres fremtidige karrieremuligheder og lette overgangen til arbejdsmarkedet. Udover mentorordningen samarbejder vi med Københavns Universitet om en ErhvervsPhd-ordning, der skal bygge bro mellem teori og praksis. Phd-programmet kombinerer arbejdet som advokatfuldmægtig med et ErhvervsPhdforløb og bringer derved den studerende tættere på erhvervslivet. Det at kunne kombinere den juridiske forskning med arbejdet som advokatfuldmægtig, er en stor fordel. Man beholder kontakten til erhvervslivet og kan bruge input fra jobbet som advokat fuldmægtig i Phdarbejdet og omvendt Mathias Krarup Advokatfuldmægtig og ErhvervsPhd-studerende Fokus på talentudvikling På talent- og kompetenceudviklingsområdet har vi i mange år haft et uddannelsesprogram for vores advokater. For øjeblikket prøvekører vi et særligt karriereudviklingsforløb for kvinder. Et hold af vores yngre kvindelige advokater deltager i et såkaldt testprogram, som ser på de prioriteringer, kvinder skal forholde sig til, hvis de vil gøre karriere. I en tid hvor der bliver udklækket flere og særdeles talentfulde kvindelige kandidater, vil vi gerne modsvare det billede, som vi ser hos vores klienter, hvor der er flere og flere talentfulde kvinder i ledende stillinger Randi Bach Poulsen Managing partner Programmet bliver evalueret i løbet af 2011 med henblik på en endelig fastlæggelse. Meningen er, at fremtidige forløb skal være for både mænd og kvinder. CORPORATE RESPONSIBILITY

6 Ambassadør for kvinder i ledelse I februar 2011 blev managing partner Randi Bach Poulsen udnævnt som ambassadør i Ambassadørkorpset for flere kvinder i ledelse, som er et samarbejde mellem ligestillingsministeren og DI. Målet er at motivere flere kvinder til at gøre ledelseskarriere. Bech-Bruun deltager derfor i DI's LederDepeche 2011 et strategisk initiativ fra Ambassadørkorpset med det formål at fremme flere kvinder i ledelse. De deltagende virksomheder matches to og to, og en lederaspirant og en leder indgår i et sparringsforløb, hvor aspiranten blandt andet får indblik i lederens hverdag. Bech-Bruun har i den sammenhæng også tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse og Operation Kædereaktion, som begge har flere kvinder i ledelse for øje. Vi ønsker med vores deltagelse i disse initiativer at understøtte vores egen talentsatsning og samtidig inspirere flere kvinder til at gå partnervejen og ledelsesvejen i det hele taget. Sundhed og trivsel Bech-Bruun tilbyder et gratis sundhedstjek til alle medarbejdere. Det giver medarbejderne mulighed for løbende at få en opfølgning på deres helbredstilstand. I 2010 lå det generelle sundhedsniveau igen flot over landsgennemsnittet for sammenlignelige arbejdspladser. Det viser, at vores indsats i forhold til sundhed og trivsel bærer frugt. Vi har valgt ikke at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2010/11, da vi er i gang med en større proces, hvor der vil blive målt på en række nye parametre som fx talentudvikling. SUNDHEDSTJEK Meget lavt kondital Forhøjet blodtryk Svært forhøjet kolesterol BMI over 30 Forhøjet blodsukker Bech-Bruun Branchegennemsnit Kilde: Healthy Company 6 CORPORATE RESPONSIBILITY 2011

7 MENNESKERETTIGHEDER Sidste år præsenterede vi vores første rapport om samfundsansvar i forbindelse med vores deltagelse i UN Global Compacts Leaders Summit i New York. Hovedpunktet på dagsordenen var at følge op på FNs 2015 udviklingsmål og samtidigt motivere virksomheder til at tage større ansvar i arbejdet. Vi støtter fortsat op om at nå disse mål blandt andet ved aktiv deltagelse i Verdens bedste nyheder-kampagnen, som udbreder budskabet om, at indsatsen mod fattigdom nytter. Gennem det seneste års tid har vi udvidet vores pro bono arbejde internationalt og har som det første danske advokatfirma tilsluttet os det internationale pro bononetværk TrustLaw Connect. TrustLaw hjælper med at formidle kontakten mellem os og internationale organisationer, der har brug for juridisk assistance. Vi hjælper i øjeblikket en kinesisk NGO fra Environmental and Resource Law Institute i Kina med at udarbejde en håndbog i miljøret. Projektet tjener et større formål nemlig at udbrede viden om miljøet og de regler, der kan gøre sig gældende for at passe på det Anne Sophie K. Vilsbøll Specialistadvokat Vi yder derudover fortsat omfattende rådgivning til organisationer som Red Barnet og WWF og har i en del år haft et sam arbejde med iværksætterorganisationen og netværket CONNECT Denmark. Her er et udpluk af vores mange pro bono-aktiviteter: ORGANISATION AKTIVITET Udarbejdelse af testamenter Kontraktuelle forhold Bestyrelsesarbejde Iværksætterrådgivning Selskabsretlige forhold CORPORATE RESPONSIBILITY

8 MILJØ OG KLIMA Forbrug, genbrug og energi Vi har g jort en målrettet indsats for at mindske mængden af affald og samtidig øge andelen af genbrug. Siden 2008 har vi reduceret mængden af affald med over 11 ton. Vores med arbejdere har fx printet mindre og husket at smide papir i genbrugsbeholderne. Hvor elforbruget fortsat går i den rigtige retning og nu er nedbragt med hele 9 % siden 2008, er vores vand- og varmeforbrug steget. Det øgede vandforbrug kan til dels forklares ved, at vi er skiftet fra plastvandflasker til postevand, og ved at flere med arbejdere cykler til arbejde og derfor i højere grad benytter vores badefaciliteter. Varmeforbruget skyldes især den ekstra kolde vinter. FORBRUG OG GENBRUG (TON) Pap og papir til genbrug 9,1 11,7 12,6 Anden genbrug 5,4 4,2 1,5 Affald i alt 106,1 97,6 95,0 Placeringen er geografisk perfekt for os og vores klienter. Desuden er det vigtigt, at der ikke kun er tale om et fantastisk flot, men også et energivenligt byggeri Jesper Bøge Pedersen Partner Transport Vi motiverer fortsat vores medarbejdere til at bruge cyklen som transportmiddel og bakker op om initiativer som Vi cykler til arbejde. Det gør vi, fordi vi på den måde kan være med til at gøre en forskel for både miljøet og sundheden. Vores transporttema betyder også, at vi har indgået en aftale med virksomheden Baisikeli, som hver måned kommer og reparerer medarbejdernes cykler i arbejdstiden. Vores samarbejde med Baisikeli omfatter også leasing af en særlig robust cykel, som efter tre års brug som mødecykel bliver sendt til Afrika. ENERGI Vandforbrug (m 3 ) El-forbrug (kwh) Varme (m 3 ) Grønne initiativer Vi er i gang med en række grønne initiativer. Blandt andet er vi ved at implementere en grøn leverandørpolitik og undersøge mulighederne for at få et mere grønt internt trykkeri. I efteråret 2013 flytter vores Aarhus-kontor til nye lokaler i det energivenlige 23. etagers projekterede erhvervshus, der bliver et vartegn for Aarhus by. Byggeriet bliver Aarhus første erhvervsbyggeri i energiklasse 1. 8 CORPORATE RESPONSIBILITY 2011

9 ANTI-KORRUPTION Globalisering Som del af en bredere Asien-strategi lancerede vi i januar 2011 Bech-Bruuns Chinese Desk, der assisterer danske virksomheder i Kina og hjælper kinesiske virksomheder med at etablere sig i Danmark. Med vores øgede internationale aktivitet er vi samtidig blevet mere bevidste om måden, vi driver forretning på, og hvilke retningslinjer vi ønsker at følge. Effektivisering og datahåndtering Siden efteråret 2010 har vi arbejdet intensivt med at implementere vores nye Client Relationship Managementsystem (CRM-system). Vores klienter vil opleve, at vores viden om dem og deres forretning øges, da vi får et professionelt værktøj, hvor videndelingen på tværs af organisationen vil blive større Janie C. Nielsen Direktør for forretningsudvikling og kommunikation Som led i udviklingen af vores forretning både fagligt og driftsmæssigt er vi ved at effektivisere vores sagsadministration og faktureringsproces. Målene er at øge kvaliteten i vores konfliktsøgning og hvidvaskhåndtering og at optimere sagsadministrationen. Herved får både arbejdsglæden og kvaliteten af vores sagsadministration et løft og vores klienter en endnu bedre service. CRM-systemet hjælper os med at få et større overblik og en mere central placeret viden om vores klienter og andre relationer. CORPORATE RESPONSIBILITY

10 I den kommende periode har vi sat os følgende målsætninger og besluttet, hvordan målene skal nås: MÅL Vi vil bevare den høje medarbejdertilfredshed Vi vil sikre talentudvikling for alle Vi vil føre mindst to sager gennem TrustLaw om året Vi vil reducere vores energiforbrug Vi vil øge kvaliteten af vores sagsadministration MIDDEL Der skal i foråret 2012 foretages en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som skal måle på en række nye parametre. Undersøgelsen skal afdække, hvordan vi som virksomhed bedst kan understøtte vores medarbejderes udvikling og trivsel. Vi har i år testkørt et særligt talentudviklingsprogram for kvinder. Programmet skal udvides og gælde både for mænd og kvinder. Vi er i øjeblikket ved at gennemføre vores første pro bono- sag gennem TrustLaw. Alle sager, vi behandler, skal falde i tråd med vores strategi og kompetenceområde. Vi vil iværksætte initiativer såsom medarbejderkampagner for at nedbringe vores vand- og varmeforbrug. Inden årets udgang vil vi have implementeret vores CRM-system og effektiviseret vores sagsadministration. 10 CORPORATE RESPONSIBILITY 2011

11 BECH-BRUUN I TAL MEDARBEJDERE * Antal medarbejdere i alt Antal jurister Antal partnere Procentdel kvinder i alt 60,3 % 60,1 % 59,6 % 58,7 % Procentdel af kvinder blandt jurister 40,5 % 41,9 % 39,0 % 39,0 % Procentdel af kvinder blandt partnere 9,8 % 9,4 % 12,9 % 13,1 % Gennemsnitsalder 38,7 36,1 36,4 36,1 Gennemsnitsanciennitet i år 6,6 6,4 6,3 6,4 FLEKSIBILITET Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads SUNDHED Sygefravær pr. flexbruger i procent 5,1 % 4,1 % 3,6 % 4,6 % Sygefravær pr. jurist i procent 1,4 % 1,8 % 1,6 % 1,2 % UDDANNELSE Antal interne kurser** Deltagertilfredshed (skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) 4,0 4,1 4,4 4,3 Antal afholdte kurser for klienter Deltagertilfredshed (skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) 4,6 4,5 * Målt per 1. maj ** Alle klientkurser er også åbne for medarbejdere og er derfor inkluderet i antal interne kurser CORPORATE RESPONSIBILITY

12 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ansvarlighed gennem vores forretning

Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/aarsrapport Ansvarlighed gennem vores forretning CSR i årsrapporten 2010/11 Ansvarlighed gennem vores forretning Vi har i PwC Danmark valgt særligt at fokusere på områderne Mennesker og Miljø.

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position Bestyrelsens beretning for 2014 Dansk Kommunikationsforening (DKF) har i 2014 budt velkommen til 268 nye medlemmer. Vi har også sagt farvel til flere gode medlemmer og en hel del prøvemedlemmer, og i dag

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere