Højteknologisk konkurrencedygtigt. højvandslukke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højteknologisk konkurrencedygtigt. højvandslukke"

Transkript

1 Højteknologisk konkurrencedygtigt højvandslukke 2013

2 Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke Projektgruppe: Jens Peter Heide Niels Sejersen Søren Holmer Gert Vestergaard Larsen Jesper André Lynge Pedersen Flemming Lind Andersen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Redaktion Flemming Lind Andersen Jens Peter Heide År: 2013 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen offentliggør rapporter inden for vandteknologi, medfinansieret af Miljøministeriet. Offentliggørelsen betyder, at Naturstyrelsen finder indholdet af væsentlig betydning for en bredere kreds. Naturstyrelsen deler dog ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne. Må citeres med kildeangivelse. 2 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

3 Indhold Forord... 5 Sammenfatning... 6 Summary Indledning Indhold Elektronik & Software produktudvikling Test af elektronik software Afsendelse af SMS er til WellSafe enheder Afsendelse af SMS er til ejere af WellSafe enheder Modtagelse af SMS er fra WellSafe enheder Modtagelse af SMS er fra ejere af WellSafe enheder Registrering af informationer fra SmartPhone App Tilgængelighed af informationer fra SmartPhone App Modtagelse af kommandoer fra SmartPhone App Registrering af data Konfiguration og sikkerhed Andet WellSafe App Gennemgang af skærmbilleder Kommunikation med WellSafe Server Fremtiden Mekanisk produktudvikling Resultater Mobilt højvandslukke med alarmsystem Patent Konklusion Litteratur [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 3

4 4 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

5 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af projektet Højteknologisk konkurrencedygtigt højvandslukke, der er gennemført med tilskud fra Miljøministeriet, 2013 Projektgruppen har bestået af: Jens Peter Heide Niels Sejersen Søren Holmer Gert Vestergaard Larsen Jesper André Lynge Pedersen Flemming Lind Andersen I følgegruppen har, udover projektgruppen, også Naturstyrelsen deltaget v/ Ditte Holse [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 5

6 Sammenfatning Ideen til nærværende projekt er opstået i forbindelse med det seneste voldsomme regnskyl i københavn den 2. Juli Masser af kældre blev oversvømmet med forurenet kloakvand fra de offentlige kloakledninger, med meget store omkostninger til følge for alle skadelidte parter. En overordnet markedsundersøgelse afslørede dyre og mangelfulde løsninger, som dette projekt har forsøgt at rette op på. Generelt kan siges følgende for eksisterende løsninger på området: Høj system og installationspris Arbejdsintensiv montage og demontering Skal tilkobles det offentlige elnet Mangler professionelt IT-system Monteres indenfor i bygningens kloakanlæg Projektet har til formål at rette op på disse uhensigtsmæssige forhold og forløber i 4 sammenhængende faser, hvor produktet udvikles henimod den endelige prototype. Hver fase følger sin naturlige del i det overordnede projektforløb og er afsluttet med en faserapport tilknyttet en kort oversigt og konklusion for den pågældende fase. I projektets forløb har vi konkluderet følgende: 1. Det er muligt at sende et trådløst signal fra en kloakbrønd med et batteridrevet mobilt signal givet dens natur, hvor brønde ofte er afsluttet med betonkrave og stål-låg. 2. Vi har realiseret et patent på et fleksibelt system hvorved vi kan montere vores højvandslukke i samtlige spule/samle/inspektions-brønde, hvori sådanne højvandslukkere monteres udenfor bygninger. Også brønde i en diameter på 310/450 mm, hvor ingen konkurrenters højvandslukkere kan monteres i eksisterende kloakanlæg 3. Vi har opnået et samarbejde med Frederiksberg Forsyning omkring test og salg af de første systemer. 4. Vi har fået kontor i det Grønne Iværksætterhus på Risø 5. Vi har videreført projektet sammen med Grøn Omstillingsfond, der har bevilliget penge til at udvikle en grøn forretningsmodel til borgere på Frederiksberg i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. 6. Vi har samlet den endelige prototype og set alle elementer bestående af elektronik, software og mekanik arbejde sammen, hvorved produktet lever op til alle de krav, vi har opstillet i vore kravspecifikationer. 7. Projektet er forløbet planmæssigt, og vi har overholdt de på forhånd opstillede budgetter for timeforbrug og eksterne omkostninger med de rapporterede ændringer. Projektet videreføres i regi af Grøn Omstillingsfond og holder nu til i det Grønne Iværksætterhus på Risø ved Roskilde. Og vi arbejder videre mod egentlig markedsintroduktion og endeligt produktions-setup. Projektet forventes at levere de første salgsklare produkter i løbet af April måned 2014, og her følger en kort oversigt over det videre arbejde. 1. Opbygning af identitet og brand 2. Valg af hovedleverandør 3. Endelig markedsintroduktion 4. Implementering af salgs og strategiplaner 5. Første ansættelser 6. Opstart af første eksportmarkeder 6 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] jjjjjj

7 Summary On the 2. of July 2011 Copenhagen experienced the worst rainstorm in approximately 500 Years. Many homes, businesses and apartment buildings were severely flooded with contaminated water directly from the sewer. Causing a cost of massive amounts of money to all parties involved in this incident. A thourough market investigation conceived a market full of very expensive systems suffering from poor and inefficiant technical solutions which this project is trying to correct. Generally following can be said about existing solutions on the market today: Expensive to purchase and install Labour intensive to install and disassemble Must be attached to electricity from public supply Needs a professional IT-system Assembled directly in the sewer inside the building This project aims at correting these flaws in existing systems on the market today and progresses through 4 different stages in the flow of the project. These 4 phases in the project aims at a final prototype demonstrating all the principles and technology working together in a robust manor showing that this is actually a Roadmap towards the final product. Every stage in the project is following a natural path in the overall project plan within this development project. Also every stage is concluded in a separate report each attached with a brief paper on project budget and summary on progression through the actual project phase. Along the path of this project we have concluded the following statements: 1. It is possible to transmit a battery driven wireless signal from inside the sewage well. Given its surroundings of concrete topped with a steel lid. 2. We have realised a patented solution for the different types of sewage wells. Even for wells with a narrow diameter of 310/450 mm where competing systems dosen t fit. 3. Frederiksberg Forsyning is included in first testing and purchase of first systems. 4. We are now situated within Grønne Iværksætterhus inside the compound of Risø 5. The project has recieved new funding from Grøn Omstillingsfond which has put money into develloping a new green businessmodel towords the citizens on Frederiksberg 6. We have assembled the final prototy and demonstrated that all systems consisting of elektronics, software og mechanics are working together in a manor that will finally satify all demands set forth in the projectplan as well as in all national and European standards. 7. The project is on budget and on time given the allready reported deviations. Work is progressing against actual market introduction and final manufactoring setup. and the project carries on in the framework of Grøn Omstillingsfond and is now situated in Risø by Roskilde - Det grønne iværksætterhus The project is expected to deliver products ready for sale by late April 2014 and below is shown a brief overview of following activities in the project: 1. Building identity and brand 2. Choise of main contractor 3. Final market introduction 4. Implementing first sales and sales strategy 5. First hire 6. Starting sales to first export market [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 7

8 1. Indledning Problemstilling Den 2. juli 2011 blev Danmark ramt af et "voldsomt skybrud", som skabte store oversvømmelser og ødelæggelser i ejendomme landet over. Nedbøren var så kraftig, at normalt konstruerede og godt vedligeholdte afløbssystemer ikke kunne klare afledningen. Resultatet var at regnvand og fækalieholdigt spildevand trængte ind i ejendomme blandt andet via kloaknettet. Kloaknettet og tilkoblingen heraf på ejendomme er i dag dimensioneret og konstrueret på baggrund af det hidtidige danske klima. Det forventes at klimaet forandrer sig og at landet vil modtage flere skybrud end tidligere. Inden kloaknettet konstrueres til at rumme og håndtere denne nye trussel, er det nødvendigt, at ejendomme sikres mod tilbageløb af regnvand og fækalieholdigt spildevand. Klimasikring af ejendomme kan ske på mange forskellige måder. Nogle løsninger kan være simple og billige foranstaltninger, hvor der i kælderetagen installeres tilbageløbsventiler og eller tilbageløbsstop i gulvafløb, toiletter, håndvaske osv. Andre løsninger er avancerede og bekostelige, så som højvandslukker og pumpebrønde, der installeres på kloakledningen. Under alle omstændigheder kræver en klimasikring af ejendomme en del viden om produkter og godkendte løsninger på markedet samt viden om kloaknettet det pågældende sted. For at klimasikringen skal være lovlig, skal den i de fleste tilfælde installeres af dertil uddannede kloakfolk. Grundlag for vores produkt En fællesnævner for kloakledningsnettet der løber fra alle ejendomme til hovedkloakken er inspektionsbrønden også kaldet: rensebrønd, samlebrønd, spulebrønd. Alle afløb fra ejendommen samles i brønden og føres ud via et enkelt afløb til hovedkloaknettet. Inspektionsbrønden er en grænsestation mellem kommunens og ejendommens kloaknet. Inspektionsbrønden er som oftest placeret inde på ejendommens grundareal. Ved oversvømmelse og tilbageløb fra hovedkloakken presses spildevand igennem kloakledningen og første stop på vejen er inspektionsbrønden. Herfra kan spildevandet løbe videre ind i ejendommen eller stige i selve brønden. Det er derfor fordelagtigt, at stoppe et tilbageløb i inspektionsbrønden og holde spildevandet ude på kommunens del af kloaknettet. Der anvendes i dag mange plastbrønde i dimensionen Ø 310mm. Det er en meget smal brønd, og det er hverken tilladt eller muligt at kravle ned i den. Det er derfor ikke lovligt at installere et højvandslukke i brønden med mindre det kan afmonteres. Vores løsning er mobil og kan anbringes i alle typer brønde, herunder brønde i dimensionen Ø 310 mm. Løsningen lukker af for spildevand, der trænger ind fra hovedkloaknettet med et lukke, som bevirker at spildevandet forbliver ude i hovedkloaknettet. Løsningen har ligeledes et lukke mod ejendommen, der forhindrer at vand skal trænge ind i ejendommen. Løsningen kan til hver en tid serviceres eller udskiftes, da den er mobil. 8 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

9 Beskrivelse af den færdige løsning - WellSafe: - WellSafe er et mobilt højvandslukke. Det kan monteres i en brønd og tages op igen fra gadeplan. - Produktet er simpelt og logisk at forstå og betjene - WellSafe er variabelt og fleksibelt i højden og kan tilpasses alle brønde uanset brøndens dybde. Det betyder ligeledes at produktet ikke fylder noget under transport og på lager. - Produktet kan klare alle varianter, størrelser og antal af udløbsrør. - Den mekaniske del af produktet er lavteknologisk og billig at fremstille i syrefast stål - Den elektroniske del aktiveres ved tilbageløb og sender en SMS op til det mobile netværk. Ekspansionsmekanismen bevirker at produktet låses fast i brønden - Alarmsystemet sender op til mobilnettet, når der er forhøjet vandstand eller fejl. - Lukket mod hovedkloakken holder kloakvandet holdes tilbage i hovedkloakken - Lukket mod huset afholder kloakvandet fra at trænge ind i ejendomme Overordnet skitse af løsning: [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 9

10 10 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

11 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 11

12 12 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

13 2. Indhold en elegant, simpel og logisk måde, som vist på nedenstående billede. 2.1 Elektronik & Software produktudvikling Der blev først udfærdiget en kravspecifikation, hvorefter der blev lavet 2 funktionsmodeller som afspejlede de fleste af disse krav. Disse funktionsmodeller blev brugt til dels at teste kravene, dels til at påbegynde den embeddede softwareudvikling. Da de endelige krav til elektronikken var fastlagte, blev nedenstående print designet. Her ses det først uden radio modem monteret. Her ses printet med radio modem et monteret. For at få så kompakt en opbygning som muligt (for at få så lille en boks som muligt) er radio modem et monteret ovenover microprocessor samt diverse andet elektronik. [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 13

14 Her ses printet monteret i elektronikboksen. De 2 grå ledninger går ned til sensorerne på klapperne. Antennen føres ud i et BNC stik, som er den gængse standard til montering af eksterne antenner. Det betyder, at der er frihed til at montere en vilkårlig GSM antenne Endelig ses kontrolboksen her i lukket tilstand Test af elektronik Der er lavet funktions- og systemtests, der viser at elektronikken kan detektere når klapperne på højtvandslukket åbner og lukker, og at den kan sende informationen videre til serveren. Elektronikken kan også modtage en konfigurations-sms, som kan angive hvor ofte den skal sende alive-sms er osv. Ud over de nævnte funktions- og systemtests, er der lavet forskellige accelererede tests. Formålet med disse har været at verificere levetiden på elektronikken/batteriet. Ca. 90 % af energiforbruget går til af 14 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

15 afsende alive SMS erne. De accelererede tests (ved forskellige temperaturer) har vist, at modulet kan sende SMS er ved +25 C, SMS er ved +5 C og 600 SMS er ved -17 C. Modulet kan således sende 2 SMS er om ugen i 10 år, med den energimængde der er til rådighed. Dette er i overensstemmelse med de opstillede mål herfor Server software For at beskrive status af den server-software, der er udviklet i forbindelse med dette gennemførlighedsprojekt, gennemgås kravene til server-softwaren opstillet i dokumentet WellSafe Server kravspecifikation revision 1.0 pr. 28/ Afsendelse af SMS er til WellSafe enheder Begge typer beskeder til WellSafe-enheder er blevet aftestet, og de afsendes korrekt og modtages korrekt af enhederne Afsendelse af SMS er til ejere af WellSafe enheder 1. der kan afsendes tilbageløbs-sms-tekst-alarmer af typen til ejeren af WellSafe enheder 2. der kan sendes statusbeskeder til ejeren 3. der afsendes automatisk ikke i live beskeder når der ikke er hørt fra en WellSafe-enhed efter udløb af to perioder, hvor den skulle have sendt. 4. der sendes kommunikationsstatus til ejeren i forbindelse med installation, så det kan afgøres om enheden er placeret således at SMS-kommunikation er mulig. 5. der sendes en afblæsningsalarm, når der ikke længere er tilbageløb. Modtagelse af SMS er fra WellSafe enheder Både tilbageløb-alarm-sms og Jeg er i live SMS er blevet modtaget fra WellSafe enheder med succes. Modtagelse af SMS er fra ejere af WellSafe enheder De tre beskeder som ejeren kan sende er alle aftestet med succes. Registrering af informationer fra SmartPhone App Serveren kan registrere de beskrevne stam-oplysninger fra SmartPhone App en Tilgængelighed af informationer fra SmartPhone App Alle oplysninger opremset er tilgængelige fra SmartPhone App, eller for den sags skyld en web-app, da de er tilgængelige vha. RESTful webservices. Modtagelse af kommandoer fra SmartPhone App Ja, der kan modtages OK fra SmartPhone App en, via en RESTful webservice Registrering af data Der registreres de opremsede i forbindelse med SMS-kommunikation til/fra WellSafe-enheder samt i forbindelse med modtagelse af Jeg er i live beskeder fra enhederne. Desuden er statistikoplysningerne udvidet med flg. fra WellSafe enhederne: 1. GPRS modem svarer ikke 2. GPRS modem modtagne SMS er 3. GPRS modem modtagne SMS, som blev afvist 4. GPRS modem afsendte SMS er 5. GPRS modem fejlede forsøg på at afsendte SMS er 6. GPRS modem totale oppe tid 7. GPRS modem uventede genstarter 8. Temperatur på enhedens CPU, da den sidst gik i dvale. 9. Temperatur på enhedens CPU, da den sidst vågnede fra dvale. Konfiguration og sikkerhed Andet Der er udover det krævede udviklet flg. ekstra funktionalitet: 1. Internationalisering, det er muligt at konfigurere sprog for en ejer, og således få sendt SMSbeskeder i det pågældende sprog. I øjeblikket er danske og engelske oversættelser lagt ind i systemet, men det vil være nemt at udvide med andre sprog. [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 15

16 2. Simpelt Web-interface: Der viser de registrerede brønde på et kort og give en rudimentær statusvisning når de vælges; dette er et proof of concept, som skal udvides til a. et generelt administrations-interface til WellSafe, for systemfolk b. en kunde/ejer vendt status/administration med adgangskontrollerende begrænsninger. 3. Indsamling af yderligere oplysninger til statistik, som beskrevet ovenfor. Fremtiden Den foreløbige vision for serverfunktionaliteten i det færdige WellSafe-produkt/service er beskrevet i WellSafe Server Functionality revision 3.0 pr. 28/ Hertil kommer givetvis flere udvidelser fx:, 1. Håndtering af arbejdsgange, der er anderledes end de i dag indarbejdede. 2. Integration til ejeres SCADA systemer 3. Reelt web-interface til administration WellSafe App Hovedformålet med WellSafe app en er at lette installatørens opgaver i forbindelse med opsætning og efterfølgende vedligeholdelse. Det er vigtigt at pointere at app en kun er et supplement som letter driften - det er stadig muligt at lave en opsætning og få alarmer via SMS, så det ikke er nødvendigt med en iphoneeller Android-baseret smartphone. App en er skrevet vha. Appcelerator Titanium, som gør det muligt at genbruge store dele af koden på tværs af både iphone og Android. Det er dog muligt at udvide med native komponenter - et eksempel på dette er stregkodescanneren, som gør det enklere at indtaste serienummeret på brønden under opsætning og vedligeholdelse. Og som det ses på skærmbillederne, nåede app en at blive klar til ios 7. Gennemgang af skærmbilleder 16 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

17 For at kunne oprette eller rette brønddata skal man være en gyldig bruger i systemet. Dette er hovedindgangen hvor man indtaster brøndens serienummer eller scanner stregkoden via mobilens kamera. [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 17

18 Denne skærm viser overordnede oplysning om brønden og hvor man har mulighed for at angive ejerens telefonnummer, brøndens geoposition og adresse og tilføje billeder af brønden. Det sidste kan være et hjælp når brøden skal vedligeholdes på et senere tidspunkt, hvis der er særlige ting man skal være opmærksom på. Bemærk desuden at appen selv foreslår en adresse, hvis man ændrer positionen, og omvendt hvis man ændrer adressen. Det er muligt at tilføje så mange billeder, som man nu synes er nødvendigt. 18 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

19 Den vigtigste skærm under installation og vedligeholdelse. Her kan man se brøndens aktuelle status, bl.a.: Online status Tidspunkt for sidste online indikation Om brønden er åben eller lukket Synlige GSM master og signalstyrken Listen af synlige master og signalforholdene kan især være interessant, hvis WellSafe enheden installeres i en brønd i et område med dårlig GSM dækning. Her kan disse oplysninger være med til hurtigt at kunne afgøre, om det er nødvendigt med en bedre antenne. Kommunikation med WellSafe Server WellSafe App en benytter sig af de tilgængelige webservices fra serveren. Kommunikation kan foregå både via HTTP og HTTPS. Til den endelige version vil der naturligvis blive benyttet HTTPS for at beskytte installatørens og ejerens brønddata. Fremtiden Som det er nu er app en et proff-of-concept, som kan bruges til opsætning og demonstrationsformål. I fremtiden skal alle workflows for alle aktører gennemtænkes og især delen med brugeropsætning og rettigheder skal finpudses. Det ville for eksempel være fint hvis en ejer havde mulighed for at se alle sine brønde listet eller på et kort direkte fra app en. 2.2 Mekanisk produktudvikling Research & Analyse; Normer, regler og lovgivning DS432 Undersøgelse af normer, regler og lovgivning på området: Et højvandslukke skal iflg. DS432 være godkendt til hhv. fækalieholdigt eller ikke fækalieholdigt spildevand. Højvandslukket skal samtidig, ifølge DS432, være forsynet med mindst to af hinanden uafhængige lukkeanordninger, hvoraf den ene lukkeanordning, som ikke må være en pumpe, skal kunne lukkes manuelt og fastholdes i lukket stilling. Stående ledninger (faldstammer) skal tilsluttes EFTER højvandslukket. I dag skal et højvandslukke ikke nødvendigvis have en VA godkendelse. Det er nok at produktet er CE mærket ( Kilde NAPAN, ETA Danmark ). Research & Analyse; Brøndtyper og eksisterende løsninger: Undersøgelse af kloak og brønde: Omtrent 60 % af alle spulebrønde / samlebrønde / rensebrønde /inspektionsbrønde der bygges i dag i DK består af plast rør og plast banketter Ø310 og Ø450. De [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 19

20 resterende brønde består af beton. Til større byggerier og etageejendomme anvendes til stadighed betonbrønde og banketter, men til enfamilieejendomme benyttes udelukkende plast Ø310 og Ø450 brønde. Ældre byggerier; etageejendomme og enfamiliehuse fra før 1980 hvor kloaksystemet ikke har været ændret består hovedsaglig af betonløsninger I fremtiden benyttes hovedsalig plastbanketter. 40% af plastbanketterne er med ligeløb og 60% med en enkel forgrening. ( Kilde: telefoninterview med 30 kloakfirmaer ). Brøndene er typisk er gravet 1-2 meter ned i jorden. Brøndene er meget små med et 315mm eller 400mm. opføringsrør. De tilstødende rør måler Ø110,og Ø160. Research & Analyse; Placering af Højvandslukke, Tilbageløbsstop eller en Kontraventil: Et højvandslukke, tilbageløbsstop eller en kontraventil bør altid monteres i brønden så langt væk fra bygningen som muligt. På den måde bruges installationens rørsystem som bufferlager i den korte tid, produktet er lukket. Derved undgås, at bygningen får sit eget vand ind i kælderen eller andre lavtliggende rum. Research & Analyse; konkurrerende produkter i DK og udland: I øjeblikket findes følgende højvandslukkere og tilbageløbsstop (Napan, Dollmer, Wapro, Staufix, Kessel og Viega) til fækalieholdig spildevand i Danmark. I modsætning til Napans tilbageløbsstop kræver de øvrige højvandslukkere årlig inspektion, rengøring og eventuel udskiftning af reservedele af en autoriseret kloakmester. Det mest simple system, som ofte virker bedre end de mere komplicerede løsninger, er kontraklapventilen. Denne type ventil er yderst effektiv i sin simple udformning, men kræver regelmæssig inspektion og rengøring. Ventilen er i konstant berøring med vandet og derved sårbar. Indenfor et par år lejres et hvidligt fedtlag på klappen. Fedtlaget vokser sig hurtigt tykkere og bliver meget hårdt. Konsekvensen heraf er, at ventilen ikke fungerer, da den ikke kan lukke tæt. Det største problem med denne type ventil er, at folk glemmer at tilse og rengøre den. Konceptudvikling; Mobil løsning i Ø310 brønd Vi arbejder frem mod at finde en mobilløsning til Ø310 brønd og banket. Det er den mindste brønd. Når vi engang har en løsning til denne minimumstørrelse brønd vil det være nemmere at få løsningen til at passe ind i større brønde. Vores krav er at produktet skal være mobilt, således at man kan tage det op igen, og at det samtidigt opfylder de krav der stilles i DS 432 til højvandslukker. Vi bygger en teststand til at afprøve vores modeller. Kan de komme ned i brønden og ekspandere? Kan vi få den til at sætte sig fast i banketten og samtidigt være tætte? Konceptudvikling; Teststationer Ø310 Vi bygger teststationer med Ø310 brøndrør og banketter samt Ø110 udløbsrør. Konceptudvikling; Skitsering, papmodeller og prototyper Vi begynder med at løse lukkerne først. Det er vigtigt at den samlede størrelse på lukkerne gør det muligt at de kan komme ned i brønden. Derefter skitseres der på stativ med ekspansionsmekanisme og endeligt sættes elektronik på. 20 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

21 Konceptudvikling; Skitsering af lukkerne Lukkerne skitseres i flere forskellige forslag, og der bygges som 1:1 papmodeller til test i banketterne. Der udvælges en bundløs konceptløsning og en ikke bundløs løsning. Den bundløse model bygges i stål til prototype og testes i banket. Den bygges af et par smede fra Ballerup. Prototypen bygges således, at vi kan skifte gummipakninger ud på klapperne og i det område hvor den møder udløbsrørene. Prototypen virker både godt og skidt. Den er imponerende nem at sætte i brønden, og den ekspanderer og låses fast på en meget fin måde. Derimod er den utæt. Vi skifter gummipakninger ud på klapperne til de lukker tæt. Det er svært at gøre prototypen tæt på siderne, fordi den er bundløs. Princippet er dog lovende, men meget besværligt at gøre tæt. Vi går bort fra det bundløse system: Vi bygger plastmodeller af det andet koncept, som ikke er bundløst. Vi starter med et studie, hvor vi udelukkende fokuserer på tætning af lukket mod udløbsrør. Udfordringen er at gøre løsningen tæt samtidigt med, at den skal kunne trækkes ud igen. Vi får hjælp af en ingeniør til at løse problemet med en W-pakning, som anbringes på kanten af vore lukker. Det er løsningen. Vi gør klapperne på lukkerne tætte. Lukket mod hovedkloak volder problemer. Det er svært at tætne en klap, der skal kunne bevæge sig i det område, hvor den skal være tæt. Det løses i det indvendige design af lukkehuset. Vi bygger modeller i plast af flydelodder samt mekanikken, der forbinder flydelodderne med klapperne på lukkerne. Flydelodderne skal placeres så tæt på bunden af banketten som muligt, men der skal være plads til at mekanikken kan lukke klapperne tæt, når brønden fyldes med vand og flydepropperne løftes. Flydepropperne er forbundet mekanisk med lukkerne. På toppen af flydepropperne sidder en rustfri metalplade, der aktiverer et relæ, når den løftes op af vandet. Konceptudvikling; Skitsering af stativ med ekspansionsmekanisme (Patentløsning) [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 21

22 Vi skitserer på et stativ med ekspansionsmekanisme. Stativet skal være fleksibelt i højden, så det kan tilpasse sig i de forskellige brønddybder, og således at man kan trække stativet op på gaden og betjene produktets funktioner uden at skulle komme i kontakt med miljøet i brønden. Stativet har en ekspansionsmekanisme, der kan ekspandere i bunden af brønden og sætte sig fast. Ekspansionsmekanismen betjenes fra toppen af stativet. Stativet skal kunne huse al elektronik. Vi skitserer på et 2-benet og et 1-benet stativ, der er fleksibelt. Vi tager inspiration fra en teleskopstige og fra nodestativet. Ved at skille en teleskopstige ad og tage det ene ben fra, får vi en hurtig mockup model. På stigebenet sætter vi en trykstang som kan aktivere ekspansionsmekanismen med lukkerne på. Vi borer ud i stigen og får hevet 4 ledninger ind i røret. De 4 ledninger forbinder relæerne på lukkerne med senderen i toppen af stativet. På dette stadie af processen har vi en fuld mockup model af den samlede løsning, som virker upåklageligt. Der tegnes på en rustfri / syrefast løsning. Hvert led på stativet kan låses. Låsemekanismen tages fra et mikrofonstativ. Konceptudvikling; Stativet med ekspansionsmekanisme bliver patentløsningen Vi bliver af et patentkontor gjort opmærksom på, at det er selve stativet i vores samlede løsning, der er afgørende for denne. Det er det mobile system, som skiller sig ud fra de konkurrerende produkter og løsninger. Lukkemekanisme, tilbageløbsventiler og andre funktioner er tillægsprodukter til vores stativ. Servicering af plast modeller Vi tester plastlukkerne i 3 forskellige Ø310 banketter. Meningen med den første test er at se, om lukkerne kan ekspandere på samme måde i alle banketter. Vi må flytte flydelodderne oven på lukkerne for at tilpasse lukkerne til alle banketterne. Det resulterer i at mekanikken skal ændres endnu en gang, således at flydelodderne kan trække klapperne på plads, når der er vand i brønden. Derefter virker ekspansionsmekanismen i alle Ø310 banketter. 22 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

23 Vi tester flydelodderne efterfølgende og justerer dem i størrelse, så de aktiverer relæerne. I sidste ende virker flydelodderne, som de skal; de lukker klapperne til og aktiverer relæerne. Herefter tager vi til Aarhus, hvor vi mødes med Amplex, der står for elektronisk udvikling. Vi sætter elektronikboksen sammen med den mekaniske løsning og tester i en banket fyldt med vand. Når flydeloddet stiger op, lukker klapperne og relæet aktiveres. Herved sendes en SMS til en mobiltelefon. Alt virker som forventet. Vi sætter plastprototypen ned i en spulebrønd på en byggeplads. Der løber kun regnvand i bunden, da toilet og faldstamme ikke er tilsluttet. Vi lader højvandslukket sidde i brønden i et par dage. Da vi tager det op er flydelodsbeholderen gået op i limningen. Endnu engang er vi blevet overbevist om at lukkerne skal produceres i stål. Møde med ETA og Rørcenteret; Ny løsning i stål. På et møde hos ETA hvor vi gennemgik prototypen med plastlukker, blev det gjort klart, at principperne for produktet opfyldte kravene i DS 432 på nær alarmdelen. Det er således ikke nok udelukkende at have en SMS-alarm. Produktet skal være forsynet med en visuel og en auditiv alarm, og en SMS-alarm kan hverken erstatte en visuel eller en auditiv alarm. Vi beslutter at lade højvandslukket sende alarmen op til en boks i huset via mobilnettet. På et møde i rørcenteret gennemgik vi prototypen med plastlukker. Stig Clausen påpegede nogle steder på lukkerne, hvor der i en plastversion vil kunne opstå problemer. Flydelodderne, som sidder beskyttet i cylinderen skal være lukket bedre af for snavs. Selve produktet vil være mere robust og driftsikkert, hvis det er produceret i syrefast rustfrit stål fremfor i plast. Han mente, at vi kunne komme uden om disse problemer, hvis vi ændrede lukkerne fra plast til stål. Vi beslutter efter det møde at lave lukkerne i stål og rette os efter råd fra Rørcenteret. Herefter bygges en ny stålmodel. Konceptudvikling; Patent [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke] 23

24 Patentet er udarbejdet af Patentgruppen i Aarhus. Patentet omhandler udelukkende stativ og ekspansionsmekanisme i en brønd. Dernæst kan der på stativet monteres forskellige delprodukter, så som tilbageløbsventil, tilbageløbsstop, rottesikring, alarm, måleudstyr og andre relevante produkter. Konceptudvikling; Emballagen Målsætningen for emballagen er at få den til signalere kvalitet og gennemtænkt design, samt give brugeren en god første gangs oplevelse af produktet. Emballagen er nem og logisk at betjene. Materialet, som er 3mm kanalplastkanalplast, er valgt, fordi det allerede bruges til stålprodukter herunder adskillelser af stålplader under fragt. Kanalplasten er ligeledes et eksklusivt materiale, som blandt andet bruges af tøj og skomærkerne PRADA og MIU MIU som emballage til sko. Emballage i kanalplast. Logo er trykt på. I Emballagen ligger manualen. Emballagen passer til EU-paller og containermål. 2.3 Resultater Projektet er gennem de forskellige faser udviklet til et færdigt produkt, som beskrevet i forgående afsnit, og de forskellige bilag vedlagt til denne rapport dokumenterer krav sat til produktet på forhånd, systembeskrivelse, manual som beskriver brugen af produktet, emballage-illustrationer, patent - hvor man kan læse offentliggørelsen i patent-litteraturen, og forretningsplanen, hvori vi beskriver, hvorledes produktet skal rulles ud til markedet. Sammenfattende har vi opnået nedenstående resultater i projektperioden: Mobilt højvandslukke med alarmsystem Ved at følge vores faseopdelte arbejdsplan med de dertil stillede kravspecifikationer, har vi i fællesskab opnået at designe et nyskabende produkt, der ikke er set på markedet og som løser problematikken 24 [Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke]

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Højvandssikring af din kælder og dine værdier!

Højvandssikring af din kælder og dine værdier! Højvandssikring af din kælder og dine værdier! DMI varsler om større, flere og kraftigere regnskyl og skybrud! Er der fald mod kloakken? Det kan du typisk få oplyst hos Teknik & Miljø i din Kommune. Såfremt

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SMARTair nøgleordet er fleksibilitet SMARTair er et fleksibelt elektronisk system til adgangskontrol. Et adgangskontrolsystem

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring!

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! GSM/SMS kommunikation Elektronisk kodelås Sirene og blåt blink Termostatstyret varme Blæser for ventilation Batteribackup Isoleret rustfri skab

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Den direkte vej til store besparelser Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Højvandssikring af ejendomme med en stor brugerkreds Made in Germany www.lhi.as

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL 2.0. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION GENEREL Installation af HSYCO/Alarms Manager gennemføres bedst

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere