Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat..."

Transkript

1 1

2 Indhold Kapitel Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching... 8 Projekttragt... 8 Baggrunds beskrivelse... 9 Projekt chart...10 Segmentbeskrivelse...11 Indholdsleverandører...13 Sammenlignelige løsninger...13 Delkonklusion...13 Kapitel Foranalyse...14 WBS...15 SWOT & TOWS

3 Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...21 Delkonklusion...21 Kapitel Planlægning...22 Teamet bag konceptet...22 Flow chart...23 Opgaveliste...24 Tidsplan...24 Delkonklusion...24 Kapitel Udførelse...25 Vandfaldsmetoden...26 SCRUM...26 Mockup...27 Kapitel Konklusion...33 Perspektivering...34 Kapitel Kildefortegnelse

4 Bilag...37 Annette H. Kierans Winnie H. Bartholomæussen Casper D. Jørgensen Kristian Kiersgaard Cecilie G. Kock Dato: 4

5 Kapitel 1 Indledning Aqvitivia er vores bud på et interaktivt akvarium, som undgår alt det vi synes der er frustrerende ved et almindeligt analogt akvarium; algevækst, døde fisk, rensning, dyrt i anskaffelse, og i fisk. Akvarier opleves i private hjem, virksomheder og restauranter og akvarier ses i flere reklamer. Der er meget snak og debat omkring truede dyrearter herunder fiskearter, som er udryddelsestruet. Denne rapport giver vores bud på en løsning: Aqvitivia. Problembaggrund Mange fravælger at have et akvarium som udsmykning eller børns kæledyr, i deres hjem, på grund af de besværligheder der er forbundet at have et akvarium. Samtidig findes der utallige pauseskærme til computer, tv og lignende, samt et hav af app s til mobiltelefoner, tablets og lignende, som forsøger at give sine brugere den samme oplevelse som det er at have et akvarium i virkeligheden. Desværre er de fleste i så dårlig kvalitet at brugerne ikke har taget dem til sig som erstatning for et analogt akvarium. Problemstilling Der ligger en stor udfordring i at udnytte den udvikling i fx. 3d grafik, touch baserede skærme og interessen for at kunne interagerer med de forskellige devises, der er fremme på markedet. Det er en generel voksende forventning om at man skal kunne alt, på alle devise Problemformulering Hvilke parameter er vigtigst ved udvikling af software til et naturtro interaktivt akvarium? Hvad skal der til for, at det interaktive akvarium kan erstatte og muligvis forbedre oplevelsen i forhold til et almindeligt akvarium? Hvordan kan et software udviklings projekt som dette styres bedst muligt? 5

6 Problemafgrænsning Vi har valgt ikke at beskæftige os med udvikling af hardware i forbindelse med det interaktive akvarium. Projektstyring Til opbygningen af rapporten og udviklingen af projektet har vi taget udgangspunkt i projektstyrings Struktur 1. Se figur nedenfor: Metode Projektstyring Struktur bruger vi til at opbygge rapporten og udvikling af projektet. (Se figur på samme side) WBS (Work Breakdown Structure) Til fordeling af arbejdsopgaver og identifikation af milepæle i projektet. SWOT til at analysere eksterne og interne forhold i projektet Aqvitivia. SCRUM som projektstyring i forhold mellem os og fremtidige kunder. Mikkelsen og Riss, projekt portræt til at vurdere hvor vi i forhold til vores projekt skal ligge fokus i starten af projektet. Gantt chart er tidsplanen over arbejdsopgaver for hele projektet. Projektstyrings trekant til prioritering af projektet mellem tre faktorer: Scope, Cost og Time. Vandfaldsmetode som projektstyring i forhold mellem os og vores outsourcing i Fjernøsten. PLUS til værdier/kvaliteter. 1 Toonquist, Bo mfl. Projekt Mangement a complete guide, Academica, 1 Udgave, Kap 1 side 1 6

7 Opstart Her beskriver vi hvad der vi vil, og hvordan vi kommer frem til vores koncept. Vi vil belyse hvordan vi laver vores idegenerering, og beskrive hvordan vi udvikler fra en simpel idé til et koncept. Idégenerering Dette er en liste over de ideer vi fik da vi brainstormede. I skemaets første kolonne ses vores idéer, i anden kolonne hvad vores svar var til idéen, og i sidste kolonne hvorfor vi forkastede eller beholdte idéen 2. Ideer Ja/Nej Hvorfor? Bus til tiden NEJ Der var mange lignende systemer i forvejen. P - Billetautomat system NEJ Vi forventede at møde for stor modstand, da vi havde lidt indsigt omkring det. Og da staten og P-selskaberne skal tjene penge på bøderne fravalgte vi den. Akvarium JA Vi så de mange muligheder der er i ny teknologi. Der er mange konkurrenter inde for akvariespil, men vores skiller sig ud. Sensor system til kraner Reducering af madspild i butikker Intelligente Køleskab NEJ NEJ NEJ Vi fandt det meget svært at finde viden om selve de systemer der er i kraner. Sikkerhedsmæssigt og teknologimæssigt var de godt med i forvejen. "Udvikling i gang og ville være svær at implementere." Vi snakkede om det og fandt at der i forvejen er mange der arbejder med at udvikle teknologien. Kapitel 2 2 Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 2 Side 19. 7

8 Sketching Da vi havde besluttet at det var Akvarium ideen vi ville arbejde videre med lave vi en brainstorming i form af sketching (se overforstående billede) på alle de ideer vi havde til konceptet. Vi brugte sketching hvor vi hver især sad og skrev på / tegnede på samme papir og kom med alle vores ideer. Projekttragt Efterfølgende sorterede vi i vores ideer som illustreret i en projekt tragten herunder. 3 Alle vores ideer: F.eks spil, kalender, naturtro akvarie, læring, interaktion, forskellige habitater, pejs, bamser og organisationer, Udvalgte / Tilkomne ideer: F.eks. Bamser, forskellige habitater, interaktivt, Reklamefisk for virksomheder Endelig koncept! 3 Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 3 Side 64. 8

9 Baggrunds beskrivelse Det er en uddybelse af vores koncept i forhold til de seks hovedpunkter, som ses i tabellen 4. Ide / opgave Afklaring Løsning / strategi / analyse Planlægning Udførelse Afslutning Hvad er problemet? Hvem har problemet? Hvor er det? Hvorfor? Er der brug for en løsning? Dyrt at anskaffe. Nogle dyr er truede. Pasningskræven de. Personer der har eller gerne vil have akvarium. Børn der skal have kæledyr. Både private hjem og i erhverv Gør det mere uforpligtende, billigere og mere miljøvenligt, bruge det til at vise holdninger. Give børn mulighed for at have et kæledyr. Vi ser det som at der er brug for en løsning. Nuværende situation? Drømme scenarie? Hvad har påvirkning? Hvem påvirker og hvem bliver påvirket? Bliver fravalgt af nogle. En del App s er udviklet, så det er et samlede koncept, der er unikt. At alle målgrupper bruger det. At der er kontinuerlig udvikling. Hvor hurtigt hardwareteknologien udvikles. Brugernes forventninger. Kan vi finde sponsorer/ interessenter. Outsourcing, kunder, forhandlere, alle interessenter. Hvilken løsning er fundet? Hvilken løsning er bedst? Hvad udfordrer udførelsen? Hvordan og for hvor længe? Kvalitet? Selve udviklingen af teknologien for softwaren er opfundet og tilgængeligt. Så lidt en kombination af andre koncepter. Vi har overvejet det som lærings materiale, og som interaktivt spil for børn, men nåede frem til at lave et stationært akvarium, som skulle have en funktion som interaktivt brugskunst. At få lavet selve softwaren og finde sponsorer, der kan se den gode ide. Noget outsourcing og ud til virksomheder som vi præsenterer for vores ide. Vi vil estimere et års tid før det lander hos forbrugerne, og vi vil tro at selve konceptet holder ca. 3-5 år. Kvaliteten vil være i højsædet både systemmæssigt og designmæssigt. Hvad skal laves? I hvilken rækkefølge? Hvilke kompetenc er skal bruges? Hvem har disse kompetenc er? Kritiske mål? App s, med købsfunktion, der er forbundet med akvariet. Design, software, tøj fiskebamse, prototyper, præsentationer. Prototyper/Design. Præsentation, Software, App, tøj, fiskebamse. Softwareudvikler inden for 3D, App, m.m. Designer, bamsefabrik. Softwareudvikling og Bamser outsources i f.eks. Kina. Design laves i gruppen. Kan vi finde investorer eller sponsorer. Hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi følge op på det? Hvem / Hvad støtter vi? Hvordan håndterer vi forandringer og revisioner? Vi uddelegerer opgaverne i gruppen og outsourcer det vi ikke selv har kompetencerne til. Ved hele tiden at være i kontakt med vores samarbejdspartnere. Holde status møder i gruppen og med sponsorer og investorer. Vi støtter klimaet, miljøet, velgørenhedsorganisa tioner. Med SCRUM. Hvem overleverer vi til? Hvad er tilbage? Næste step? Hvordan evaluerer vi? Til dels til vores investorer ellers beholder vi det selv. Videre udvikling og vedligeholdelse. Tilpasse til ny teknologi og til andre dyre kategorier. Ved løbende at se på og revurderet den oprindelige plan i forhold til udviklingen. Forbindelse med virksomheds strategi? Ja, der er brug af nyeste teknologi. Miljømæssigt ansvarligt. SA8000 er en standard om social ansvarlighed. Sjovt og socialt. Nyeste markedsføringsp rincipper. Finansierings klar? Pt. nej, men senere i udviklingen helt bestemt. Vi forstiller os at div. firmaer vil være interesserede i at investerer i det for at bruge det som markedsføring/csr. Tilgængelige ressourcer? Kristian kan lave en prototype i 3D. Vores tid og gejst i gruppen. Gode kontakter til outsourcing i udlandet. Hvor meget må det koste? Budget lægges senere. 4 Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 2 Side 24. 9

10 Projekt chart Denne model er specifikation af vores koncept Aqvitivia. Den henvender sig til sponserer og andre interessenter ved at give indblik i baggrund, mål og afklaring af produktet 5. Projektnavn Baggrund (Den originale ide) Aqvitivia - Interaktivt Akvarium Vi kom på ideen ved at vi snakkede om kæledyr, og om børn bør have ansvar for deres eget kæledyr, og om at det var dyrt at anskaffe sig sådan et almindeligt akvarium. Ideen er at det skal gøre det nemmere for børnene at tage ansvar for vedligeholdelse og pasning af dyrene. Vi drøftede hele tamagoichi universet, som ide til hvordan man skal passe sine fisk. For at de mindre børn kan blive integreret i det interaktive akvarium uden at de behøver at eje en smartphone eller tablet, vil vi producere en tøjbamse med fx QR-kode som kan scannes og derved kommer fisken ned i Akvariet til de andre fisk. Som en anden del i ideen skal det være til virksomheder til udsmykning og reklame, som en slags merchandise. Teknologien gør det i dag muligt at bruge meget touch, derudover har vi set mange artikler og reklamer for ny teknologi der er udviklet eller under udvikling. Der er derfor mulighed for at sammenkoble vores ide med ny teknologi og den allerede eksisterende. Med den teknologi der er nu, og kommer, vil vores ide med et interaktivt akvarium give en ægte følelse at et akvarium både auditivt og visuelt. Sponsor Slut brugere Forretningsmål Projektmål - slut resultat for projektet Alle firmaer og velgørenhedsorganisationer der kan have interesse i markedsføring/csr via vores ide. Det er næsten uanede muligheder lige fra Disney, rockband, bryggerier, red barnet osv. Private, børn, og virksomheder. At få skabt en trend der henvender sig til børn, voksne og virksomheder. Løsningen giver mulighed for både at bruge det til leg, udsmykning/pyntegenstand og til holdnings- og livsstils ytringer. At udvikle en app som er et interaktivt akvarium, med fisk og tilbehør der kan bruges på både smartphone, tablets, smart tv og fremtidige touch baserede devises, hvilket gør det muligt og attraktivt for både private og virksomheder, der ikke ønsker at bruge tid på vedligeholdelse og lignende som et traditionelt akvarium. 5 Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 2 Side

11 Tidshorisont for udførelse af projektet Start: 1. december 2012 Afsluttet: 1. Juni 2013 Tid: 35% Prioritering af hvad der er vigtigst i % Ressourcer: 15% Kvalitet: 50% Budget kr. 6 Dokumentation modtaget af Dato: Underskrift: Segmentbeskrivelse Vi foretog en segmentanalyse og vurdering på baggrund af Gallup kompas segment beskrivelser. Ud fra denne segmentbeskrivelse kan vi konstatere at de segmenter der har størst relation til vores produkt er det moderne fællesskabsorienterede segment, og det moderne segment. Vi ser en umiddelbar sammenhæng mellem segmenternes kerneværdier og vores produkt. Heriblandt en stærk interesse for miljø spørgsmål, samt en positiv indstilling til it og ny teknologi.aldersmæssigt ligger de to segmenter indenfor et spænd hvor en del af dem må antages at have børn i målgruppen. Ud fra deres alder og indtægtsgruppe, må de forventes at have råd til den teknologi som vores løsning kræver, hvis de ikke ligefrem har teknologien i hjemmet allerede. 6 Se / læs mere under Outsourcing side 15 i rapporten 11

12 Udelukkede segmenter *Traditionel individorienterede -It skeptiske *de traditionelle -it skeptiske *det traditionelle fællesskabsorienterede -it skeptiske *fællesskabsorienterede -for gamle = for konsoliderede i deres vaner og holdninger. *Indvidorienterede -begrænset samfundsinteresse -usundt stor interesse for biler og motoranliggender. Mulige segmenter *De moderne fællesskabsorienterede -den rigtige alder (20 49) -kan godt lide nye produkter -it kyndige -deltager i debatter omkring forurenings- og miljøspørgsmål *Det moderne segment -begejstrede for ny teknologi -It kyndige -vækst skal ikke være på bekostning af miljøet -lille overvægt af mænd, som er under 40, og bosiddende i hovedstadsområdet. *Moderne individorienterede -synes godt om ny teknologi og it -hyppig bruger af pc og internet, privat som på arbejde. -rigtig alder (20 39) 12

13 Indholdsleverandører Det vil hovedsageligt være os som virksomhed der står for leveringen af indhold til app en. Især omkring lanceringen og i tiden umiddelbart derefter. På længere sigt satser vi dog på at i højere grad at inddrage brugeren i indholds leverancen. Det skal blandt andet ske ved lade brugere selv designe fisk og baggrunde til akvariet. Sammenlignelige løsninger Vi har observeret en del fiske baserede app s såsom Fish Farm, happy akvarium, Tap Fish HD 7, men ingen gør præcist det samme som vi har valgt at arbejde med. Mange af de nævnte er dog af tvivlsom kvalitet, og virker blot til at være beregnet som pengeslugere, der ikke bringer brugeren nogen egentlig merværdi. Forretningsmodeller for løsning Vores primære forretningsmodel vil være salg af fisk og akvarie tilbehør gennem app ens købsfunktion. Der vil være cirka seks standard fisk ved download af gratis app en, derefter kan man købe sig til flere fisk. Der vil yderligere være indtjening ved salg af organisations fisk (fiskene vil være dyrere, men noget at indtjeningen vil gå til den organisation man vælger at støtte ved køb af valgte fisk). Hvis man får kontakt til nogle kunstnere kan der være specialet designede fisk fra en bestemt kunstner, som også vil give en indtjening. Teknologier til løsning Vi vil i første omgang have vores løsning til at fungere på mobile enheder (smartphone og tablets), både Android og IOS baserede systemer, dernæst ser vi også gerne løsningen integreret med smart tv. Delkonklusion I dette kapitel af rapporten har vi lavet en meget udspecificeret beskrivelse af vores koncept ide. Hvor vi har vendt forskellige faktorer der vil spille ind i konceptet. Vi har fundet ud af hvad der vil være vores målgruppe ud fra de forskellige segmentbeskrivelser hvor vi konkluderede at vores målgruppe er de traditionel individorienterede og de moderne fællesskabsorienterede. Vi undersøgte indholdsleverandører, konkurrenter og forretningsmodeller for vores koncept. Ved indholdsleverandører kom vi frem til af vi vil få lavet indholdet indledningsvis, men med tiden vil vi prøve at satse på at brugerne selv skal kunne bidrage til indholdet. På konkurrencedelen fandt vi at der ikke er andre apps, som minder om vores ide, og intet der ligner det vi har tænkt designmæssigt. 7 Se på App store 13

14 Kapitel 3 Foranalyse Her ligger vi synsvinklen på projektet hvor vi har lavet nogle forskellige analyser som inter og eksterne forhold, prioriteringen i projektet, uddeling af arbejdsopgaver der skal laves igennem projektet, et portræt på hvor vi vil ligge trykket henne i starten af vores projekt. For vores applikation har vi lavet en kravspecifikation som skal give et indblik i hvad det er vi vil have i app en, til de samarbejdspartner vi vil outsource til. 14

15 WBS WBS står for Work Breakdown Structure, som er et værktøj til at nedbryde hele projektet til håndterbare elementer. WBS kan derfor hjælper med at gennemføre projektet så det forløber lettere og gør det lettere at identificere milepæle og planlægge de aktiviteterne der forløber i projektet. 8 Vi udarbejdede den via brainstorming og post it notes, hvor vi hver især skrev hvilke arbejdsopgaver der er forbundet med udvikling og nedbrydningen af vores fire hovedpunkter 9. Vi har brugt programmet Gliffy til at opsætte vores WBS. De forskellige farver viser: Gul: Arbejdsopgaver indenfor administration. Rød: Arbejdsopgaver indenfor programmering. Blå: Arbejdsopgaver indenfor Marketing. Grøn: Arbejdsopgaver indenfor design. Lilla: Arbejdsopgaver indenfor fysiske produkter. 8 Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 3 Side Se bilag 1: Billeder af WBS med post it. 15

16 SWOT & TOWS En SWOT analyse beskriver projektets stærke og svage sider, samt åbner for projektets trusler og muligheder, som påvirker projektet eksternt, uden vores indvirkende. I TOWS analysen laver man strategier ud fra de eksterne forhold, som muligheder og trusler, og drager nytte af de fordele, som projektets styrker har i interne forhold. Derved får vi strategier for projektets fordele og projektets måde at forsvare sig på overfor trusler. Vi ser SWOT og TOWS som værende et vigtigt grundlag for projektets udvikling, da det giver os klarhed over hvor vi skal være ekstra opmærksomme og lægge vores kræfter. Vi har valgt at lægge selve analysen ind som bilag. 10 Projektstyrings trekant Projektstyringstrekanten bruges til at analysere eller forstå de vanskeligheder, der kan opstå som følge af implementering og udførelse af et projekt. De tre vigtigste indbyrdes afhængige begrænsninger for hvert projekt er; Tid (time) Omkostninger (cost) Omfang (scope) Dette er også kendt som projektstyringstrekanten 10 Se bilag 3 16

17 Tid Tid er en afgørende faktor, som kan være en ukontrollabel. På den anden side kan manglende overholdelse af fristerne i et projekt skaber bivirkninger. Manglende ressourcer er oftest den vigtigste årsag til at organisationer fejler i forhold til at overholde aftalte tidsbegrænsninger. Omkostninger Det er nødvendigt for både projektlederen og organisationen at have et budget, når virksomheden skal gennemføre et projekt. Budgetter vil sikre, at projektet udvikles eller gennemføres til en pris der ligger så tæt på den oprindeligt aftalte som muligt. Nogle gange vil projektledere være nødt til at afsætte yderligere ressourcer med henblik på at overholde de tidsfrister. Omfang Scope ser på resultatet af den udførte projekt. Denne består af en liste af projektleverancer, der skal løses af projektgruppen. Et vellykket projekt manager vil vide at styre både omfanget af projektet og enhver ændring i omfang, og det påvirker tid og omkostninger. 17

18 Kvalitet Kvalitet er ikke et punkt for sig i projektledelsestrekanten, men det er det endelige mål for den endelige levering. Mange projektledere er under den opfattelse, at høj kvalitet kommer med høje omkostninger, som til en vis grad er sandt. Herunder er det vigtigt at kaste et kritisk blik på hvad de vigtigste interessenter opfatter som kvalitet. Det vigtige aspekt at beskæftige sig med for projektlederen er at finde en balance mellem de tre begrænsninger, således at kvaliteten af projektet vil ikke blive bragt i fare 11. Vi har valgt at vægte vores projekt som illustreret i denne trekant: Grunden til at vi har valgt at placere vores projekt netop her er udfra følgende: Der findes masser af andre digitale akvarier, men vores skiller sig ud på kvaliteten og at det er livagtigt og interaktivt. Dette er med til at gøre at vi ikke ser det økonomiske aspekt som værende vigtigt og at tidsaspektet også har begrænset betydning. Projekt portræt Vi har lavet Projekt portrættet 12 for projektet. Projekt portrættet bruger vi til at lave en analyse af projektets usikkerheder, succeskriterier og potentielle trusler. Dette er nyttigt i forhold til at bestemme og udpege områder, man bør være særlig opmærksom på i den indledende fase af projektets gennemførelse og planlægning. Selve projekt portrættet er vedlagt som bilag Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 3 Side Projekt portræt" af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis, dokument fra fronter 18

19 Outsourcing Tilbud fra Relation house på udvikling af Appén: Vi har Snakket med Relationhouse i København, som er et webbureau. De har ansatte i Filippinerne og vi har i gennem dem fået en overslagspris på kodning af appen i både Danmark og Filippinerne. De har ikke nogen specifik erfaring med 3D Grafik, så vi har valgt at indhente særskilt tilbud på 3D grafikken. Prisen for at få det produceret her i landet ville derfor også blive relativ høj og vi skulle som et udgangspunkt forvente en minimumspris på kr ud fra vores nuværende kravspecifikation. Dog bør man formentlig forvente en prisstigning efter en revurdering af kravspecifikationen, medmindre vi vil være villige til at give afkald på funktioner eller kvalitetsmæssige forringelser. Alternativ ville det også være muligt at få app en produceret i filippinerne, hvor det ville kunne gøres billigere, men samtidig ville vi her også skulle være indstillet på at projektvarigheden nok ville være markant længere end i Danmark, som til slut nok ville give samme prisniveau som i Danmark. I tilfælde af at det ikke skulle fungere at outsource produktionen af 3d-grafikken til østasien pga. tekniske, kulturelle eller sproglige vanskeligheder har vi indhentet et tilbud fra Mediafarm, som er et dansk spil og -3d visualiseringsfirma med kontor i Roskilde. Ydermere er det ikke sikkert at waterfall vil fungere som projektstyringsmetode, og i tilfælde af at man bliver nødt til at bruge en mere SCRUM-agtig metode vil det alt andet lige være nemmere at arbejde med et hjemligt firma, der kan klare alle delelementer af projektet under samme tag - dette projekt er teknisk tungt, og kræver en god indbyrdes forståelse mellem de medarbejdere der skal tage sig af de enkelte delelementer. 19

20 Tilbud fra Mediafarm på 3d grafik: 1 fisk + 4 habitater = kr ,- Efterfølgende fisk pr. stk kr (10 fisk pr. habitat = 39 fisk)= kr ,- I alt = kr ,- Med en app til kr og 3D fisk på kr. bliver det en samlet pris på kr. Dette er under vores budget på de kr. 13 men der skal også medregne uforudsete udgifter til implementering og til afregning af vores løn. Internationale businessforhandlinger I internationale business forhandlinger vil vi til enhver tid forhandle i henhold til dansk lov og ret, alt kommunikation vil foregå på engelsk og vi have garanteret at en engelsktalende medarbejder er til stede ved alle forhandlinger. Betalinger falder ved aftalt produktlevering og vi beholder alle rettigheder til produkter, som er produceret til vores virksomhed. Underleverandøren har dog ret til at fremvise produktet i en eventuel portfolio. Medarbejdere hos den pågældende underleverandør skal være ansat under ordentlige forhold. 13 Se i tideligere projekt chart. 20

21 SA8000 certifikat SA8000 er en standard der omhandler social ansvarlighed, og de virksomheder der er SA8000 certificerede lever op til en række krav om basale menneskerettigheder, de har intet børnearbejde, intet tvangsarbejde, godt arbejdsmiljø som er tilpasset til de enkeltes lokale forhold, organisationsret, ingen diskriminering eller nogen former for fysisk afstraffelse, rimelig arbejdstid og rimelig løn osv. der er mange ting. Mange af tingene er en selvfølge i Danmark og alle medarbejder forventer der men der er ikke nødvendigvis tilfældet i andre områder som i fjernøsten. Derfor kan etik nemt blive glemt når man outsourcer til fx østen, da det mange gange er billigere 14. Hvis en virksomhed har certifikatet er det en slags dokumentation for af både deres egne og deres underleverandørens medarbejder har ordentlige vilkår der køre efter de basale menneskerettigheder som er en slags principper i det internationale samfund der har fået opbygget en række kontrolmekanismer 15. Vi har udarbejdet en kontrakt til outsourcing så at SA8000 certifikatet bliver overholdt og hvis ikke hvad der så sker 16. Delkonklusion Ved udarbejdelse af SWOT og brugen af TOWS fik vi oplyst projektets interne og eksterne sider og minimerede vores svage sider samt trusler og maksimerede vores styrker og muligheder. Ved at lave en kravspecifikation fik vi klar gjort hvad vores app skulle indeholde og skrevet en kontrakt. 14 servicesheetid=6186&servicesheetname=sa Social+Accountability&gclid=CJv5_r2B9rICFYeXcAodE2MAVg Besøgt d. 31/ Besøgt d. 31/ Se bilag 5. 21

22 Kapitel 4 Planlægning Vi bruge en Belbin test til at finde ud ag hvilke roller vi har i en team, så vi kan bruger vores forskellige kompetencer. Vi vil lave en tidsplan i form af et Gantt chart hvor vi vil uddelegere ansvarligheden for arbejdsopgaver efter hvilke stærke sider vi hver især besad. Teamet bag konceptet I beskrivelsen af vores gruppe har vi bl.a. gjort brug en belbin test til fordeling af roller i vores team set ud fra vores stærke og svage sider. Derudover har vi set på hvilke elementer i de enkelte funktioner der motiverer os hver især. På baggrund af ovennævnte refleksioner har vi fordelt ansvarsområderne følgende måde: Projektleder: Salg og marketing: Teknik: Design: Art director: Annette Winnie Casper Cecilie Kristian 22

23 Flow chart I Flow chartet bliver arbejdsopgaverne opstillet i den rækkefølge de skal laves i forlængelse af hinanden. Nogle af arbejdsopgaverne kan laves på samme tid og er illustreret ved at være over hinanden, mens andre er afhængige af at tidligere arbejdsopgaver bliver udført inden den pågældende arbejdsopgave kan begynde. Flow Chartet 17 er taget udgangspunkt i WBS, som er beskrevet tidligere i rapporten under kapitel 3, og derfor illustrerer farverne det samme som i WBS Tonnquist, Bo mfl. Projekt Management a complete guide, 1. Udgave, Academia. Kap. 5 Side Se flow chart større på 23

24 Opgaveliste Alle arbejdsopgaverne fra Flow Chart er kommet i et skema som en opgaveliste, som er en basis for tidsperiode og ressourcehåndtering. Denne opgave liste finder i på bilag Tidsplan Vi har brugt Microsoft Project til udarbejdelse af tidsplan på baggrund af opgavelisten, som er sat op i et i Gantt Chart. 20 Delkonklusion Vi brugte Belbin testen og fik svar på hvilke stærke sider vi hver især har, og det lagde vi til grund for til at dele ansvaret ud på de forskellige arbejdsopgaver i tidsplanen. 19 Se bilag Se bilag 2. 24

25 Kapitel 5 Udførelse I dette kapitel vil vi beskrive valg af projektstyringsmetoder i forhold til outsoursing og i forhold til kommende kunder, sponsorer og investorer. Ydermere vil vi dette kapitel vise vores udarbejdelse af en mockup som er udarbejdet i Photoshop og dernæst 3D max til at give en bedre illustration. 25

26 Vandfaldsmetoden Vandfaldsmetoden egner sig bedst til opgaver der er klart afgrænsede og overskuelige. Vi har tænkt os at anvende denne projektstyringsmetode i forbindelse med outsourcing af 3dmodelerings opgaver, da vi har en forholdsvis fast idé om hvordan disse skal udføres. Selve designdelen af applikationens grafiske objekter kommer vi selv til at udfærdige. Denne del af projektet egner sig ikke til outsourcing til underleverandører i Fjernøsten, da de har andre æstetiske normer, som muligvis ikke vil harmonere med smag og designtraditioner i Skandinavien. Den designproces der skal udføres her i Danmark vil udmønte sig i modelsheets der på nærmest detaljefetichistisk facon redegør for alle designs i millimeter, hvilket i dette tilfælde gør vandfaldsmetoden yderst anvendelig til outsourcings opgaver. SCRUM Scrum egner sig godt til udarbejdelse af design og det endebærer ofte at kunden og designeren udveksler ideer undervejs af det endelige design til kunden er tilfreds. Vi vil gøre brug af SCRUM i forbindelse med kunder her i Danmark. dvs. at hvis vi f.eks. indgår samarbejde med kræftens bekæmpelse og de ønsker at få et antal fisk udviklet, har vi en forventning om at de gerne vil have indflydelse på design osv. Derfor egner projektmetoden Scrum sig ideelt til sådanne projekter, da det er en flexibel og løbende proces. 26

27 Mockup Start menu Vores startmenu er et typisk eksempel på graphic user interface (GUI) type, da interaktionen her er indirekte, i form af kommunikation gennem knapper. Herudover er der tale om et dobbelt medie først og fremmest i form af knappen, som er et medie i sig selv, der ydermere forbinder til et andet medie i form af app en. Vi spiller her også på knappens genkendelighed da knappen som et grafisk virkemiddel i en stor udstrækning ligger indenfor den almene befolknings referenceramme. 27

28 Træk ned!!! Vi spiller her på mange af de samme principper som tidligere nævnt i startmenuen, heriblandt genkendeligheden i tekstboksen som mange vil kunne genkende fra arbejde med computere i form af eksempelvis fejlmeddelelser og andre infobokse. 28

29 Hold fingeren Her tiltrækker vi fiskene ved at holde fingeren på skærmen. Vi bevæger os her over mod en langt mere nui-præget interface type da den er direkte og umedieret. Den derudover også kontekstuel da fiskene naturligt vil reagere således på menneskelig interaktion i et reelt akvarie. 29

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

På mit første semester på BA i E- Koncept udvikling her har jeg arbejdet med 3 hoved projekter, Aqvitivia, Nyborg julemarked og EYA: I Mirabilia.

På mit første semester på BA i E- Koncept udvikling her har jeg arbejdet med 3 hoved projekter, Aqvitivia, Nyborg julemarked og EYA: I Mirabilia. 1 Synopsis Præsentation af projekter: På mit første semester på BA i E- Koncept udvikling her har jeg arbejdet med 3 hoved projekter, Aqvitivia, Nyborg julemarked og EYA: I Mirabilia. Aqvitivia: Projektet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Winnie Helena Bartholomæussen. Milestone 1 EYA. Aqvitivia. Usability & Videnskabsteori. Nyborg julemarked. Internationalreporters.

Winnie Helena Bartholomæussen. Milestone 1 EYA. Aqvitivia. Usability & Videnskabsteori. Nyborg julemarked. Internationalreporters. Winnie Helena Bartholomæussen Erhvervsakademi Lillebælt E-konceptudvikler - 1. semester 2012 Synopsis d. 2. januar 2013 Anslag: 7346 Milestone 1 Aqvitivia EYA Internationalreporters.org Usability & Videnskabsteori

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal.

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal. Vejledere: Kirsten Hanna Volan Kasch & Adam Montandon Introduktion denne synopsis er lavet for at give et overblik over hvad jeg har arbejdet med i løbet af første semester på E-concept development, og

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

En præsentation af Primavera Risk Analysis

En præsentation af Primavera Risk Analysis En præsentation af Primavera Risk Analysis Vælg i menuen: Om West Soft Om Oracle Primavera Alment om Risk Analysis Vores forretningsidé er at tilbyde vores kunder Forbedret projekt- og porteføljestyring

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere