Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008"

Transkript

1 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen Design og afvikling Brugerundersøgelsens design Metodiske problemstillinger Sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugernes tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen Brugernes tilfredshed med tid til patienten under behandling Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære og Tandplejens fysiske rammer Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling og forebyggelse Brugernes oplevelse af og ønske om medansvar i tandplejen Brugernes ønske om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg Brugernes oplevelse af medansvar i forbindelse forebyggelse Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside

3 1. Formålet med brugerundersøgelsen Dette er en rapport om brugernes tilfredshed med Tandplejen i Odder Kommune anno Det er første gang, at Tandplejen gennemfører en større brugerundersøgelse. Formålet med brugerundersøgelsen er: At anvende brugerundersøgelsens resultater i arbejdet med at udvikle og forbedre Tandplejens service overfor brugerne. Brugerundersøgelsen afdækker derfor følgende aspekter: Brugernes tilfredshed med Tandplejens service (Brugerne forstået som børn og forældre med tilknytning til Tandplejen) Brugernes oplevelse af og ønske om medansvar i tandplejen Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside 2. Design og afvikling 2.1 Brugerundersøgelsens design Brugerundersøgelsen blev gennemført fra d. 25. april til d. 6. juni 2008 via det netbaserede spørgeskemaprogram Defgonet. Brugerne har haft mulighed for at svare på undersøgelsen gennem links på Oddernettet og Tandplejens hjemmeside eller de opstillede computere på klinikkerne. Følgende er blevet spurgt i undersøgelsen: Børn over 11 år, der er tilknyttet Tandplejen Forældre, hvis børn er tilknyttet Tandplejen 2.2 Metodiske problemstillinger 376 brugere svarede på spørgeskemaet, hvilket giver en overordnet svarprocent på 9 %. Dette fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Svarprocenterne i brugerundersøgelsen Antal mulige respondenter Antal respondenter Svarprocent Brugere i Tandplejen i alt Børn med tilknytning til Tandplejen Forældre, hvis børn har tilknytning til Tandplejen % % % 2

4 Svarprocenten i undersøgelsen er meget lav, hvilket skyldes, at undersøgelsen er gennemført via internettet, og på Tandplejens klinikker, hvor antallet af behandlede patienter i maj/juni måned er væsentligt lavere end det samlede antal patienter, der er tilknyttet Tandplejen. Den lave svarprocent bevirker, at man skal tage forbehold for, at resultaterne i undersøgelsen ikke afspejler holdningen hos alle Tandplejens brugere. Undersøgelsen kan alligevel give et fingerpeg om brugertilfredsheden. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at respondenterne i denne undersøgelse ikke er tilfældigt udvalgt. Respondenterne har i stor udstrækning selv taget initiativ til at svare på undersøgelsen. Man må derfor formode, at brugere med en interesse for Tandplejens arbejde i højere grad end andre har svaret på undersøgelsen. Dette kan skabe en skævhed i besvarelserne. En væsentlig problematik er desuden, at børn under 11 år med tilknytning til Tandplejen ikke er blevet spurgt til tilfredsheden i undersøgelsen. Det er derfor kun tilfredsheden hos børn over 11 år, rapporten kan udtale sig om. Børn under 11 år er dog til dels dækket ind af forældrenes besvarelser. 3. Sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater Generel stor tilfredshed med Tandplejens service Tandplejens brugere er generelt meget tilfredse med den service, som Tandplejen leverer. 98 % af forældrene er samlet set meget tilfredse eller tilfredse med Tandplejens service, mens det tilsvarende tal for børnene er 94 %. 2 % af forældrene er utilfredse, og 1 % af børnene er meget utilfredse. Der er ingen forskel i den generelle tilfredshed mellem Tandplejens klinikker. Stor tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse lavest tilfredshed med de fysiske rammer Ud fra besvarelserne i undersøgelsen tyder det på, at brugernes tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse er stor. Et generelt træk er, at børnene er mindre tilfredse end deres forældre. I det følgende kommenteres brugernes tilfredshed med servicen i hovedtræk: 96 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen. Til sammenligning er 89 % af børnene meget tilfredse/tilfredse. Henholdsvis 2 % og 4 % er utilfredse. 97 % af forældrene og 90 % af børnene er meget tilfredse/tilfredse med den tid Tandplejen har til den enkelte patient under behandlingen, mens henholdsvis 2 % og 3 % er utilfredse/meget utilfredse. 97 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære, mens 2 % er utilfredse/meget utilfredse. Børnene er ligesom forældrene helt overvejende tilfredse. 91 % er meget tilfredse/tilfredse, mens 2 % er utilfredse/meget utilfredse 84 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens fysiske rammer, mens 73 % af børnene er meget tilfredse/tilfredse. Til sammenligning er henholdsvis 11 % og 17 % hverken tilfredse eller utilfredse (Dvs. midterkategorien hverken eller), mens 4 % og 9 % er utilfredse/meget utilfredse. De fysiske rammer er dermed den del af servicen, hvor brugernes er mindst tilfredse. 93 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens information i forbindelse med forebyggelse, mens 2 % er utilfredse. Til sammenligning er 84 % af børnene meget tilfredse/tilfredse, og 1 % er utilfredse. Derudover er 81 % af forældrene meget tilfredse/tilfredse med informationsniveauet i forbindelse med behandling, og 5 % er utilfredse. 84 % er børnene er meget tilfredse/tilfredse, mens 5 % er utilfredse/meget utilfredse. Det er derfor det sidstnævnte informationsniveau, der er mindst tilfredshed med. 3

5 Brugerne ønsker medansvar og oplever medansvaret som positivt De fleste brugere ønsker et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg. Børnene er dog mere skeptiske end deres forældre. Således ønsker 74 % af forældrene i meget høj grad eller høj grad et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg, mens det tilsvarende tal for børnene er 49 %. Derudover svarer 21 % af forældrene og 35 % af børnene, at de kun delvist ønsker et medansvar. Henholdsvis 2 % af forældrene og 3 % af børnene har kun i ringe grad eller meget ringe grad et ønske om at deltage i behandlingsvalget. synes i stor udstrækning selv, at de kan gøre noget for at holde deres børns tænder sunde. Hele 95 % mener i meget høj grad eller i høj grad, at det er tilfældet. Kun 2 % af forældrene mener det i ringe grad. Børnene synes i mindre grad end deres forældre, at de kan gøre noget for at holde deres tænder sunde. 78 % synes i meget høj grad eller i høj grad, at de selv kan gøre noget, mens 16 % kun delvist mener, at det er tilfældet. 4 % synes kun, at de i ringe grad eller meget ringe grad selv kan gøre noget for deres tandsundhed. Forældrene oplever medansvaret for deres børns forebyggelse som positivt. 80 % oplever det som positivt, mens 10 % har en negativ oplevelse. Forældrene synes i stor udstrækning også, at det er positivt at deltage i deres børns tandpleje på Tandplejens klinikker. Hele 85 % opfatter det som positivt, mens 7 % opfatter det som negativt. Få brugere benytter hjemmesiden En stor del af brugerne benytter ikke Tandplejens hjemmeside. 70 % af forældrene og 86 % af børnene bruger aldrig hjemmesiden, og kun 2 % af forældrene og 1 % af børnene benytter den ofte. 4. Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service 4.1 Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugerne er samlet set meget tilfredse med Tandplejens service. Således svarer 64 % af forældrene, at de alt i alt er meget tilfredse Tandplejens service, mens 34 % er tilfredse. 1 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og kun 2 % af forældrene er utilfredse. Børnene er ligesom forældrene meget tilfredse med Tandplejens service, men tilfredsheden er mindre end forældrenes. Som det fremgår af figur 1, er 46 % af børnene meget tilfredse, mens 48 % er tilfredse. 4 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og kun 1 % er meget utilfredse. Der er i øvrigt ingen forskel i den generelle tilfredshed mellem Tandplejens klinikker på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen Figur 1: Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugernes tilfredshed med Tandplejen alt i alt 8 64% % 48% 34% 4% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 4

6 5. Brugernes tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse 5.1 Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen Brugerne blev i undersøgelsen spurgt til, hvor tilfredse de er med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen. Ifølge besvarelserne er tilfredsheden stor, dog er forældrene mere tilfredse end børnene. 66 % af forældrene er meget tilfredse med Tandplejens evne til at skabe tryghed for deres børn, mens 30 % er tilfredse. Kun 2 % er utilfredse. Til sammenligning er 50 % af børnene meget tilfredse, og 39 % er tilfredse. 3 % af børnene er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 3 % er utilfredse og 1 % er meget utilfredse. Svarfordelingen fremgår af figur 2. Figur 2: Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed % Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen % 3 2% 3% 2% 3% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 5.2 Brugernes tilfredshed med tid til patienten under behandling Som det fremgår af figur 3 er brugernes tilfredshed med den tid Tandplejen har til den enkelte patient under behandlingen stor. Kun 2 % af forældrene og 3 % af børnene er utilfredse med den tid, der er til rådighed under behandlingen, mens 1 % af børnene er meget utilfredse. Hele 97 % af forældrene og 90 % af børnene er meget tilfredse eller tilfredse. Der kan altså konstateres en mindre forskel i tilfredsheden mellem forældrene og børnene. 5

7 Figur 3: Brugernes tilfredshed med Tandplejens tid til patienten under behandlingen 8 Brugernes tilfredshed med Tandplejens tid til patienten under behandlingen % 4 35% 5 2% 3% 2% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 5.3 Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære og Tandplejens fysiske rammer Ifølge besvarelserne er brugerne tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære. Således er 68 % af forældrene meget tilfredse, og 29 % er tilfredse. 2 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og kun 2 % er utilfredse eller meget utilfredse. Børnene er ligesom forældrene helt overvejende tilfredse, men er dog mindre tilfredse end forældrene. 50 % af børnene er meget tilfredse, 41 % er tilfredse, mens 5 % hverken er tilfredse eller utilfredse. 2 % er som ved forældrene utilfredse. Figur 4: Brugernes tilfredshed med Tandplejens fysiske rammer Brugernes tilfredshed med Tandplejens fysiske rammer 6 52% 49% % 24% 17% 1 7% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke en med de fysiske rammer, såsom venteværelset, klinikrummet mv., er den del af servicen, hvor brugerne er mindst tilfredse. På trods af dette er tilfredsheden stadig stor. 32 % af forældrene er meget tilfredse med rammerne, mens 52 % er tilfredse. 11 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og 4 % af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Børnene er en smule mere utilfredse end deres forældre. 9 % af børnene er ikke tilfredse med rammerne. 17 % er 6

8 hverken tilfredse eller utilfredse, mens 49 % er tilfredse og 24 % er meget tilfredse. Se svarfordelingen i figur 4. Forskellen i tilfredshed med klinikkernes rammer er ikke stor, men brugerne er mest tilfredse med faciliteterne på Parkvejens Skole. 5.4 Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling og forebyggelse Brugerne blev i undersøgelsen spurgt til tilfredsheden med Tandplejens informationsniveau i forbindelse med behandlingsvalg og forebyggelse. Undersøgelsen viser, at der størst tilfredshed med informationen i forbindelse med forebyggelse. 43 % af forældrene og 27 % af børnene er meget tilfredse med informationsniveauet i forbindelse med forebyggelse. 50 % af forældrene og 57 % af børnene er tilfredse. 4 % af forældrene og 8 % af børnene er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2 % af forældrene og 1 % af børnene er utilfredse. Kun 1 % af børnene er meget utilfredse. Til sammenligning er 37 % af forældrene og 35 % af børnene meget tilfredse med informationen i forbindelse med behandlingen, mens henholdsvis 44 % og 49 % er tilfredse. 12 % af forældrene og 6 % af børnene er hverken tilfredse eller utilfredse. 5 % af forældrene og 2 % af børnene er alt i alt utilfredse, mens 3 % af børnene er meget utilfredse. Figur 5: Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling 8 Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling % 35% 49% 44% 2 12% 6% 5% 5% 2% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 6. Brugernes oplevelse af og ønske om medansvar i tandplejen 6.1 Brugernes ønske om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg Som det fremgår af figur 6, ønsker de fleste af brugerne et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg. Børnene er dog mere skeptiske end deres forældre. Således ønsker 38 % af forældrene i meget høj grad et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg, mens det tilsvarende tal for børnene er 19 %. 36 % af forældrene og 20 % af børnene ønsker det i høj grad. Derudover svarer 21 % af forældrene og 35 % af børnene, at de kun delvist ønsker et medansvar. Henholdsvis 2 % af forældrene og 3 % af børnene har kun i ringe grad eller meget ringe grad et ønske om at deltage i behandlingsvalget. En stor gruppe af børnene har svaret ved 7

9 ikke, hvilket enten kan tyde på, at børnene har svært ved at forholde sig til, hvad et medansvar indebærer, eller at de ikke har forstået spørgsmålet korrekt. Figur 6: Brugernes ønske om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg I hvor høj grad ønsker du, et medansvar i forbindelse med valg af behandling til dig/dit barn? Ved ikke I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I megt høj grad 2% 13% 4% 2 19% 35% 3 36% 38% Brugernes oplevelse af medansvar i forbindelse forebyggelse Tandplejens forældre synes i stor udstrækning selv, at de kan gøre noget for at holde deres børns tænder sunde. Hele 69 % mener i meget høj grad, at det er tilfældet, mens 26 % mener det i høj grad. 4 % synes delvist, at de kan gøre noget aktivt for deres børns tandsundhed, og kun 2 % af forældrene mener det i ringe grad. Figur 7: Brugernes oplevelse af medansvar i forbindelse med forebyggelse I hvor høj grad synes du, at du selv kan gøre noget for at holde dine/dit barns tænder sunde? Ved ikke I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I megt høj grad 2% 3% 2% 4% 16% 26% 34% 44% 69% Børnene synes i mindre grad end deres forældre, at de kan gøre noget for at holde deres tænder sunde. 34 % synes i meget høj grad, at de selv kan gøre noget, mens 44 % mener det i høj grad. 16 % kan delvist tilslutte sig, at de selv kan gøre noget for egen tandsundhed, mens 4 % kun i ringe grad eller meget ringe grad synes, at det er tilfældet. Svarfordelingen fremgår af figur 7. 8

10 Forældrene oplever det generelt som positivt at have medansvar i forbindelse deres børns forebyggelse. Som det fremgår af figur 8 oplever 80 % af forældrene, det som positivt, mens 10 % oplever medansvaret som negativt. Figur 8: Forældrenes oplevelse af medansvar i forbindelse med deres børns forebyggelse Hvordan opleves det, at have et medansvar i forbindels med dit barns forebyggelse? 1 5% 5% 1 69% Meget positivt Positivt Neutralt Negativt Meget negativt Forældrene synes i stor udstrækning også, at det er positivt at deltage i deres børns tandpleje på Tandplejens klinikker. Hele 85 % opfatter det som positivt, mens 7 % opfatter det som negativt. Svarfordelingen fremgår af figur 9. Figur 9: Forældrenes oplevelse af at deltage i deres børns tandpleje på klinikkerne Hvordan opleves det, at deltage i deres barns tandpleje på klinikken? 8% 3% 4% 15% 7 Meget positivt Positivt Neutralt Negativt Meget negativt 9

11 7. Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside 7.1 Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside En stor del af brugerne benytter ikke Tandplejens hjemmeside, og de brugere, der benytter den, benytter den kun sjældent. Forældrene benytter den oftere end børnene. 70 % af forældrene og 86 % af børnene bruger aldrig hjemmesiden, mens 24 % af forældrene og 11 % af børnene kun sjældent benytter den. Kun 2 % af forældrene og 1 % af børnene bruger ofte hjemmesiden. Svarfordelingen fremgår af figur 10. Figur 10: Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside Hvor ofte Tandplejens brugere benytter Tandpelejens hjemmeside Aldrig 7 86% Hyppighed Sjældent Af og til 2% 4% 1 24% Ofte 2% en med informationen på hjemmesiden afspejler, at brugerne kun i ringe grad benytter hjemmesiden. 80 % af brugerne har således svaret ved ikke til dette spørgsmål, hovedsagligt fordi de aldrig bruger hjemmesiden. 11 % er tilfredse med informationen, mens 9 % er hverken tilfredse eller utilfredse. 2 % af brugerne er utilfredse med informationen. 10

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje...

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 1 Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 5 Holdning til Tandplejens serviceydelser og faglighed... 9 Holdning

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse

Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse Rapport om børns kostvaner i kommunens skoler og daginstitutioner, samt om elevers, forældres og medarbejderes holdninger til en fælles Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje

Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje 2014 Forfatter: Stud. cand. scient. pol. Mette Riishøj Mathiasen 1 Indhold Grundlæggende om brugerundersøgelsen... 3 Design... 4 Data indsamling... 4 Resultater

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Page 1 of 6 Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Skrevet af BU Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole Meget tilfreds 61 svar 19% Tilfreds 196 svar 62% Hverken utilfreds eller tilfreds 34 svar

Læs mere