Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008"

Transkript

1 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen Design og afvikling Brugerundersøgelsens design Metodiske problemstillinger Sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugernes tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen Brugernes tilfredshed med tid til patienten under behandling Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære og Tandplejens fysiske rammer Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling og forebyggelse Brugernes oplevelse af og ønske om medansvar i tandplejen Brugernes ønske om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg Brugernes oplevelse af medansvar i forbindelse forebyggelse Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside

3 1. Formålet med brugerundersøgelsen Dette er en rapport om brugernes tilfredshed med Tandplejen i Odder Kommune anno Det er første gang, at Tandplejen gennemfører en større brugerundersøgelse. Formålet med brugerundersøgelsen er: At anvende brugerundersøgelsens resultater i arbejdet med at udvikle og forbedre Tandplejens service overfor brugerne. Brugerundersøgelsen afdækker derfor følgende aspekter: Brugernes tilfredshed med Tandplejens service (Brugerne forstået som børn og forældre med tilknytning til Tandplejen) Brugernes oplevelse af og ønske om medansvar i tandplejen Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside 2. Design og afvikling 2.1 Brugerundersøgelsens design Brugerundersøgelsen blev gennemført fra d. 25. april til d. 6. juni 2008 via det netbaserede spørgeskemaprogram Defgonet. Brugerne har haft mulighed for at svare på undersøgelsen gennem links på Oddernettet og Tandplejens hjemmeside eller de opstillede computere på klinikkerne. Følgende er blevet spurgt i undersøgelsen: Børn over 11 år, der er tilknyttet Tandplejen Forældre, hvis børn er tilknyttet Tandplejen 2.2 Metodiske problemstillinger 376 brugere svarede på spørgeskemaet, hvilket giver en overordnet svarprocent på 9 %. Dette fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Svarprocenterne i brugerundersøgelsen Antal mulige respondenter Antal respondenter Svarprocent Brugere i Tandplejen i alt Børn med tilknytning til Tandplejen Forældre, hvis børn har tilknytning til Tandplejen % % % 2

4 Svarprocenten i undersøgelsen er meget lav, hvilket skyldes, at undersøgelsen er gennemført via internettet, og på Tandplejens klinikker, hvor antallet af behandlede patienter i maj/juni måned er væsentligt lavere end det samlede antal patienter, der er tilknyttet Tandplejen. Den lave svarprocent bevirker, at man skal tage forbehold for, at resultaterne i undersøgelsen ikke afspejler holdningen hos alle Tandplejens brugere. Undersøgelsen kan alligevel give et fingerpeg om brugertilfredsheden. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at respondenterne i denne undersøgelse ikke er tilfældigt udvalgt. Respondenterne har i stor udstrækning selv taget initiativ til at svare på undersøgelsen. Man må derfor formode, at brugere med en interesse for Tandplejens arbejde i højere grad end andre har svaret på undersøgelsen. Dette kan skabe en skævhed i besvarelserne. En væsentlig problematik er desuden, at børn under 11 år med tilknytning til Tandplejen ikke er blevet spurgt til tilfredsheden i undersøgelsen. Det er derfor kun tilfredsheden hos børn over 11 år, rapporten kan udtale sig om. Børn under 11 år er dog til dels dækket ind af forældrenes besvarelser. 3. Sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater Generel stor tilfredshed med Tandplejens service Tandplejens brugere er generelt meget tilfredse med den service, som Tandplejen leverer. 98 % af forældrene er samlet set meget tilfredse eller tilfredse med Tandplejens service, mens det tilsvarende tal for børnene er 94 %. 2 % af forældrene er utilfredse, og 1 % af børnene er meget utilfredse. Der er ingen forskel i den generelle tilfredshed mellem Tandplejens klinikker. Stor tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse lavest tilfredshed med de fysiske rammer Ud fra besvarelserne i undersøgelsen tyder det på, at brugernes tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse er stor. Et generelt træk er, at børnene er mindre tilfredse end deres forældre. I det følgende kommenteres brugernes tilfredshed med servicen i hovedtræk: 96 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen. Til sammenligning er 89 % af børnene meget tilfredse/tilfredse. Henholdsvis 2 % og 4 % er utilfredse. 97 % af forældrene og 90 % af børnene er meget tilfredse/tilfredse med den tid Tandplejen har til den enkelte patient under behandlingen, mens henholdsvis 2 % og 3 % er utilfredse/meget utilfredse. 97 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære, mens 2 % er utilfredse/meget utilfredse. Børnene er ligesom forældrene helt overvejende tilfredse. 91 % er meget tilfredse/tilfredse, mens 2 % er utilfredse/meget utilfredse 84 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens fysiske rammer, mens 73 % af børnene er meget tilfredse/tilfredse. Til sammenligning er henholdsvis 11 % og 17 % hverken tilfredse eller utilfredse (Dvs. midterkategorien hverken eller), mens 4 % og 9 % er utilfredse/meget utilfredse. De fysiske rammer er dermed den del af servicen, hvor brugernes er mindst tilfredse. 93 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med Tandplejens information i forbindelse med forebyggelse, mens 2 % er utilfredse. Til sammenligning er 84 % af børnene meget tilfredse/tilfredse, og 1 % er utilfredse. Derudover er 81 % af forældrene meget tilfredse/tilfredse med informationsniveauet i forbindelse med behandling, og 5 % er utilfredse. 84 % er børnene er meget tilfredse/tilfredse, mens 5 % er utilfredse/meget utilfredse. Det er derfor det sidstnævnte informationsniveau, der er mindst tilfredshed med. 3

5 Brugerne ønsker medansvar og oplever medansvaret som positivt De fleste brugere ønsker et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg. Børnene er dog mere skeptiske end deres forældre. Således ønsker 74 % af forældrene i meget høj grad eller høj grad et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg, mens det tilsvarende tal for børnene er 49 %. Derudover svarer 21 % af forældrene og 35 % af børnene, at de kun delvist ønsker et medansvar. Henholdsvis 2 % af forældrene og 3 % af børnene har kun i ringe grad eller meget ringe grad et ønske om at deltage i behandlingsvalget. synes i stor udstrækning selv, at de kan gøre noget for at holde deres børns tænder sunde. Hele 95 % mener i meget høj grad eller i høj grad, at det er tilfældet. Kun 2 % af forældrene mener det i ringe grad. Børnene synes i mindre grad end deres forældre, at de kan gøre noget for at holde deres tænder sunde. 78 % synes i meget høj grad eller i høj grad, at de selv kan gøre noget, mens 16 % kun delvist mener, at det er tilfældet. 4 % synes kun, at de i ringe grad eller meget ringe grad selv kan gøre noget for deres tandsundhed. Forældrene oplever medansvaret for deres børns forebyggelse som positivt. 80 % oplever det som positivt, mens 10 % har en negativ oplevelse. Forældrene synes i stor udstrækning også, at det er positivt at deltage i deres børns tandpleje på Tandplejens klinikker. Hele 85 % opfatter det som positivt, mens 7 % opfatter det som negativt. Få brugere benytter hjemmesiden En stor del af brugerne benytter ikke Tandplejens hjemmeside. 70 % af forældrene og 86 % af børnene bruger aldrig hjemmesiden, og kun 2 % af forældrene og 1 % af børnene benytter den ofte. 4. Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service 4.1 Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugerne er samlet set meget tilfredse med Tandplejens service. Således svarer 64 % af forældrene, at de alt i alt er meget tilfredse Tandplejens service, mens 34 % er tilfredse. 1 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og kun 2 % af forældrene er utilfredse. Børnene er ligesom forældrene meget tilfredse med Tandplejens service, men tilfredsheden er mindre end forældrenes. Som det fremgår af figur 1, er 46 % af børnene meget tilfredse, mens 48 % er tilfredse. 4 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og kun 1 % er meget utilfredse. Der er i øvrigt ingen forskel i den generelle tilfredshed mellem Tandplejens klinikker på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen Figur 1: Brugernes generelle tilfredshed med Tandplejens service Brugernes tilfredshed med Tandplejen alt i alt 8 64% % 48% 34% 4% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 4

6 5. Brugernes tilfredshed med Tandplejens service i forbindelse med behandling og forebyggelse 5.1 Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen Brugerne blev i undersøgelsen spurgt til, hvor tilfredse de er med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen. Ifølge besvarelserne er tilfredsheden stor, dog er forældrene mere tilfredse end børnene. 66 % af forældrene er meget tilfredse med Tandplejens evne til at skabe tryghed for deres børn, mens 30 % er tilfredse. Kun 2 % er utilfredse. Til sammenligning er 50 % af børnene meget tilfredse, og 39 % er tilfredse. 3 % af børnene er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 3 % er utilfredse og 1 % er meget utilfredse. Svarfordelingen fremgår af figur 2. Figur 2: Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed % Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed under behandlingen % 3 2% 3% 2% 3% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 5.2 Brugernes tilfredshed med tid til patienten under behandling Som det fremgår af figur 3 er brugernes tilfredshed med den tid Tandplejen har til den enkelte patient under behandlingen stor. Kun 2 % af forældrene og 3 % af børnene er utilfredse med den tid, der er til rådighed under behandlingen, mens 1 % af børnene er meget utilfredse. Hele 97 % af forældrene og 90 % af børnene er meget tilfredse eller tilfredse. Der kan altså konstateres en mindre forskel i tilfredsheden mellem forældrene og børnene. 5

7 Figur 3: Brugernes tilfredshed med Tandplejens tid til patienten under behandlingen 8 Brugernes tilfredshed med Tandplejens tid til patienten under behandlingen % 4 35% 5 2% 3% 2% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 5.3 Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære og Tandplejens fysiske rammer Ifølge besvarelserne er brugerne tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære. Således er 68 % af forældrene meget tilfredse, og 29 % er tilfredse. 2 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og kun 2 % er utilfredse eller meget utilfredse. Børnene er ligesom forældrene helt overvejende tilfredse, men er dog mindre tilfredse end forældrene. 50 % af børnene er meget tilfredse, 41 % er tilfredse, mens 5 % hverken er tilfredse eller utilfredse. 2 % er som ved forældrene utilfredse. Figur 4: Brugernes tilfredshed med Tandplejens fysiske rammer Brugernes tilfredshed med Tandplejens fysiske rammer 6 52% 49% % 24% 17% 1 7% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke en med de fysiske rammer, såsom venteværelset, klinikrummet mv., er den del af servicen, hvor brugerne er mindst tilfredse. På trods af dette er tilfredsheden stadig stor. 32 % af forældrene er meget tilfredse med rammerne, mens 52 % er tilfredse. 11 % er hverken tilfredse eller utilfredse, og 4 % af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Børnene er en smule mere utilfredse end deres forældre. 9 % af børnene er ikke tilfredse med rammerne. 17 % er 6

8 hverken tilfredse eller utilfredse, mens 49 % er tilfredse og 24 % er meget tilfredse. Se svarfordelingen i figur 4. Forskellen i tilfredshed med klinikkernes rammer er ikke stor, men brugerne er mest tilfredse med faciliteterne på Parkvejens Skole. 5.4 Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling og forebyggelse Brugerne blev i undersøgelsen spurgt til tilfredsheden med Tandplejens informationsniveau i forbindelse med behandlingsvalg og forebyggelse. Undersøgelsen viser, at der størst tilfredshed med informationen i forbindelse med forebyggelse. 43 % af forældrene og 27 % af børnene er meget tilfredse med informationsniveauet i forbindelse med forebyggelse. 50 % af forældrene og 57 % af børnene er tilfredse. 4 % af forældrene og 8 % af børnene er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2 % af forældrene og 1 % af børnene er utilfredse. Kun 1 % af børnene er meget utilfredse. Til sammenligning er 37 % af forældrene og 35 % af børnene meget tilfredse med informationen i forbindelse med behandlingen, mens henholdsvis 44 % og 49 % er tilfredse. 12 % af forældrene og 6 % af børnene er hverken tilfredse eller utilfredse. 5 % af forældrene og 2 % af børnene er alt i alt utilfredse, mens 3 % af børnene er meget utilfredse. Figur 5: Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling 8 Brugernes tilfredshed med Tandplejens information i forbindelse med behandling % 35% 49% 44% 2 12% 6% 5% 5% 2% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 6. Brugernes oplevelse af og ønske om medansvar i tandplejen 6.1 Brugernes ønske om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg Som det fremgår af figur 6, ønsker de fleste af brugerne et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg. Børnene er dog mere skeptiske end deres forældre. Således ønsker 38 % af forældrene i meget høj grad et medansvar i forbindelse med behandlingsvalg, mens det tilsvarende tal for børnene er 19 %. 36 % af forældrene og 20 % af børnene ønsker det i høj grad. Derudover svarer 21 % af forældrene og 35 % af børnene, at de kun delvist ønsker et medansvar. Henholdsvis 2 % af forældrene og 3 % af børnene har kun i ringe grad eller meget ringe grad et ønske om at deltage i behandlingsvalget. En stor gruppe af børnene har svaret ved 7

9 ikke, hvilket enten kan tyde på, at børnene har svært ved at forholde sig til, hvad et medansvar indebærer, eller at de ikke har forstået spørgsmålet korrekt. Figur 6: Brugernes ønske om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg I hvor høj grad ønsker du, et medansvar i forbindelse med valg af behandling til dig/dit barn? Ved ikke I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I megt høj grad 2% 13% 4% 2 19% 35% 3 36% 38% Brugernes oplevelse af medansvar i forbindelse forebyggelse Tandplejens forældre synes i stor udstrækning selv, at de kan gøre noget for at holde deres børns tænder sunde. Hele 69 % mener i meget høj grad, at det er tilfældet, mens 26 % mener det i høj grad. 4 % synes delvist, at de kan gøre noget aktivt for deres børns tandsundhed, og kun 2 % af forældrene mener det i ringe grad. Figur 7: Brugernes oplevelse af medansvar i forbindelse med forebyggelse I hvor høj grad synes du, at du selv kan gøre noget for at holde dine/dit barns tænder sunde? Ved ikke I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I megt høj grad 2% 3% 2% 4% 16% 26% 34% 44% 69% Børnene synes i mindre grad end deres forældre, at de kan gøre noget for at holde deres tænder sunde. 34 % synes i meget høj grad, at de selv kan gøre noget, mens 44 % mener det i høj grad. 16 % kan delvist tilslutte sig, at de selv kan gøre noget for egen tandsundhed, mens 4 % kun i ringe grad eller meget ringe grad synes, at det er tilfældet. Svarfordelingen fremgår af figur 7. 8

10 Forældrene oplever det generelt som positivt at have medansvar i forbindelse deres børns forebyggelse. Som det fremgår af figur 8 oplever 80 % af forældrene, det som positivt, mens 10 % oplever medansvaret som negativt. Figur 8: Forældrenes oplevelse af medansvar i forbindelse med deres børns forebyggelse Hvordan opleves det, at have et medansvar i forbindels med dit barns forebyggelse? 1 5% 5% 1 69% Meget positivt Positivt Neutralt Negativt Meget negativt Forældrene synes i stor udstrækning også, at det er positivt at deltage i deres børns tandpleje på Tandplejens klinikker. Hele 85 % opfatter det som positivt, mens 7 % opfatter det som negativt. Svarfordelingen fremgår af figur 9. Figur 9: Forældrenes oplevelse af at deltage i deres børns tandpleje på klinikkerne Hvordan opleves det, at deltage i deres barns tandpleje på klinikken? 8% 3% 4% 15% 7 Meget positivt Positivt Neutralt Negativt Meget negativt 9

11 7. Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside 7.1 Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside En stor del af brugerne benytter ikke Tandplejens hjemmeside, og de brugere, der benytter den, benytter den kun sjældent. Forældrene benytter den oftere end børnene. 70 % af forældrene og 86 % af børnene bruger aldrig hjemmesiden, mens 24 % af forældrene og 11 % af børnene kun sjældent benytter den. Kun 2 % af forældrene og 1 % af børnene bruger ofte hjemmesiden. Svarfordelingen fremgår af figur 10. Figur 10: Brugernes anvendelse af Tandplejens hjemmeside Hvor ofte Tandplejens brugere benytter Tandpelejens hjemmeside Aldrig 7 86% Hyppighed Sjældent Af og til 2% 4% 1 24% Ofte 2% en med informationen på hjemmesiden afspejler, at brugerne kun i ringe grad benytter hjemmesiden. 80 % af brugerne har således svaret ved ikke til dette spørgsmål, hovedsagligt fordi de aldrig bruger hjemmesiden. 11 % er tilfredse med informationen, mens 9 % er hverken tilfredse eller utilfredse. 2 % af brugerne er utilfredse med informationen. 10

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 169 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32% Gribskov Kommune Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 75% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole Antal besvarelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 301 Svarprocent: 78% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole Antal besvarelser: 429 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 169 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 664 Svarprocent: 75% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 597 Svarprocent: 82% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 4.438 Svarprocent: 74% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 688 Svarprocent: 72% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12

INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12 3 INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN 2016 6 3. BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12 5. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL STYRELSEN 18 6. METODE

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Personale. En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april Dagtilbudsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelse Personale. En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april Dagtilbudsområdet. Brugertilfredshedsundersøgelse Personale En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april 2018. Dagtilbudsområdet. Indhold Personaletilfredshed... 3 Tilfredshed, personale...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 68% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje...

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 1 Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 5 Holdning til Tandplejens serviceydelser og faglighed... 9 Holdning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 212 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 212 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 81% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 82% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 95% FORÆLDRETILFREDSHED 212 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 212 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 55% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73% e Antal besvarelser: 32 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 264 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,6%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,6% beelser: 176 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,6% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 375 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 429 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 469 Svarprocent: 81% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 68,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 68,1% beelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 68,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 318 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 279 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 860 Svarprocent: 83% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 307 Svarprocent: 80% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 538 Svarprocent: 84% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 2.195 Svarprocent: 73% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 482 Svarprocent: 85% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 635 Svarprocent: 85% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 65,7%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 65,7% beelser: 420 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 65,7% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Forældretilfredshed og Indhold

Forældretilfredshed og Indhold Forældretilfredshed og Indhold Sammenfatning de vigtigste resultater 2 Baggrund 3 Svarprocenter og svarfordeling 4 Tilfredshed med skole, SFO og klub 5 Faglighed og læring i skolen 8 Trivsel og mobning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

Hovedrapport - dagplejen Forældretilfredshed 2010

Hovedrapport - dagplejen Forældretilfredshed 2010 Brugerund ersøgelse af dagtilbu d i Favrsko v Kommun e Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne...6

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 39 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 beelser: 44 Svarprocent: 80 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 19 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 74 Svarprocent: 83 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 13 Svarprocent: 76 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Daginstitution beelser: 330 Svarprocent: 79 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 69.2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 69.2% Silkeborgvej Antal besvarelser: 611 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 69.2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 20 Svarprocent: 91 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 46 Svarprocent: 79 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Marielyst beelser: 62 Svarprocent: 90 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med

Læs mere