Tandplejens Brugerundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejens Brugerundersøgelse"

Transkript

1 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen Design, afvikling og metodiske problemstillinger Brugerundersøgelsens design Brugerundersøgelsen afvikling Metodiske problemstillinger Sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater Overordnede tilfredshed Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøg på klinikkerne Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden Mødet med Tandplejen og behandlingssituationen Hjemmesiden Kommentarer fra brugerne, sammenfatning af fællestræk Hvad har betydning for brugernes overordnede tilfredshed med Tandplejen? Udviklingen i brugertilfredsheden fra 2008 til Brugernes overordnede tilfredshed med Tandplejen Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøg på klinikkerne Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne Fysiske rammer Ventetid Behandlingstid Antallet af indkaldelser Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden Brugernes holdning til, hvor meget de selv kan gøre for at holde tænderne sunde Forældrenes oplevelse af at have et medansvar for deres barns forebyggelse og tandsundhed Mødet med Tandplejen og behandlingssituationen Deltagelse i Tandplejen på klinikken og ønsket om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med forebyggelse og behandling Hjemmesiden...18 Dokumentnr.: side 2

3 9.1 Brug af hjemmesiden Tilfredsheden med hjemmesiden Kommentarer fra brugerne sammenfatning af fællestræk Hvad har betydning for brugernes overordnede tilfredshed? Udviklingen i brugertilfredsheden fra 2008 til nu Overordnet tilfredshed Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden Selve mødet med Tandplejen og behandlingssituationen Hjemmesiden Konklusion Bilag 1: Elevernes kommentarer til Tandplejens service Bilag 2: Forældrenes kommentarer til Tandplejens service...24 Dokumentnr.: side 3

4 1. Formålet med brugerundersøgelsen Formålet med brugerundersøgelsen er at afdække børn og forældres tilfredshed med Tandplejen i Odder Kommune. Undersøgelsen søger at afdække mange forskellige aspekter af brugernes tilfredshed for at opnå et så helstøbt billede af brugertilfredsheden så muligt. Denne rapport formidler undersøgelsens resultater og fungerer således som et redskab for Tandplejen i deres kontinuerlige arbejde med at udvikle servicen. Det er anden gang, at Tandplejen gennemfører en større brugerundersøgelse. Første brugerundersøgelse blev gennemført over en periode på halvanden måned i 2008 med deltagelse af 376 respondenter. Brugerundersøgelsen i 2008 mundede også ud i en rapport, og den ekstra dimension i denne rapport er således at sammenligne resultaterne fra 2008 med 2010 for at undersøge, om der er sket en udvikling i brugertilfredsheden. Formålet med brugerundersøgelsen er derfor: At afdække brugertilfredsheden i Tandplejen og anvende undersøgelsens resultater i arbejdet med at udvikle og forbedre Tandplejens service overfor brugerne At sammenligne med brugerundersøgelsen fra 2008 for at afdække om forskellige tiltag iværksat af Tandplejen har haft en positiv effekt i forhold til brugertilfredsheden Brugerundersøgelsens spørgsmål er samlet i seks overordnede kategorier, som danner grundlag for rapportens gennemgang. Disse er: Brugernes overordnede tilfredshed med Tandplejen Tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøg på klinikkerne Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden Mødet med Tandplejen og behandlingssituationen Brugernes anvendelse og vurdering af Tandplejens hjemmeside Spørgsmålene i undersøgelsen er alle blevet krydset med de to klinikker for at se, hvorvidt der er en forskel på tilfredsheden blandt brugerne på de to klinikker. Hvor en sådan forskel er fundet, afrapporteres den. Endvidere er andre interessante krydsninger blevet gennemført, og resultaterne af disse afrapporteres i et afsnit for sig. Rapporten indleder med at redegøre for undersøgelsens design og afvikling samt behandle de metodiske problemstillinger, som har betydning for undersøgelsen. Herefter giver en sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater et hurtigt overblik af de overordnede tendenser. Dernæst følger en grundigere gennemgang af brugertilfredsheden inden for hver af de overordnede seks kategorier. Brugernes kommentarer behandles i et afsnit for sig, hvor fællestrækkene formidles. Et afsnit søger også at kaste lys over, hvilke faktorer der har betydning for den overordnede tilfredshed med Tandplejen. Endelig Dokumentnr.: side 4

5 ses der på udviklingen i brugertilfredsheden fra 2008 og frem til denne undersøgelse, inden der til slut konkluderes. 2. Design, afvikling og metodiske problemstillinger 2.1 Brugerundersøgelsens design Brugerundersøgelsen 2010 er i store træk en gentagelse af undersøgelsen fra 2008, og den er designet således at den spiller sammen med den tidligere undersøgelse. 2.2 Brugerundersøgelsen afvikling Brugerundersøgelsen blev gennemført fra den 1. marts til den 1. juni 2010 via det netbaserede spørgeskemaprogram Defgonet. Brugerne har haft flere forskellige muligheder for at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaerne har været tilgængelige via links på OdderNettet og Tandplejens hjemmeside, og der er blevet opstillet en computer på hver af de to klinikker på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen, som børn og forældre har kunnet udfylde deres besvarelse på. Personalet i Tandplejen har således meget aktivt kunnet opfordre brugerne til at deltage i forbindelse med deres besøg på klinikken, hvilket har været en vigtig strategi i forsøget på at højne svarprocenten. Følgende er blevet spurgt i undersøgelsen: Børn mellem 11 og 17 år, der er tilknyttet Tandplejen Forældre, hvis børn er tilknyttet Tandplejen 2.3 Metodiske problemstillinger Et metodisk forbehold for undersøgelsens resultater er, at der ikke er tale om tilfældig udvælgelse af respondenter. Brugerne i Tandplejen har i stor udstrækning selv taget initiativ til at medvirke i undersøgelsen. Det må derfor antages, at de medvirkende i undersøgelsen har interesse for Tandplejens arbejde, hvilket kan skabe en skævhed i besvarelserne, da undersøgelsen bliver mindre repræsentativ end ønsket. En anden væsentlig problematik er desuden, at undersøgelsen ikke har spurgt børn under 11 år med tilknytning til Tandplejen. Det er derfor kun tilfredsheden hos børn over 11 år, som rapporten kan udtale sig om. Børn under 11 år er dog til dels dækket ind af forældrenes besvarelser. Spørgeskemaerne fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2008 er i vid udstrækning genbrugt men med nogle ændringer. Det kan være problematisk at ændre i spørgsmålene, da sammenligningsgrundlaget herved påvirkes, og man ikke entydigt måler det samme fra den ene undersøgelse til den næste. Revideringen af skemaerne er dog sket i tæt samarbejde med Tandplejen med henblik på at forbedre undersøgelsens spørgsmål og derved forstærke målingen, samt at afdække de nye områder af servicen som Tandplejen er særligt interesseret i. Der ligger således grundige overvejelser til grund for de spørgsmålsændringer, der er foretaget i bestræbelserne på at gøre målingen så valid så muligt. Svarkategorien ved ikke er kun anvendt, hvor det synes nødvendigt at give respondenterne denne svarmulighed. Dette er ændret i forhold til undersøgelsen fra 2008, hvor denne svarmulighed eksisterede Dokumentnr.: side 5

6 på alle spørgsmål. Ændringen er foretaget for at højne besvarelserne på de svarkategorier, som giver brugbar information om respondenternes tilfredshed. Ligeledes er der anvendt tvungen besvarelse på alle spørgsmål til både børn og forældre. Det betyder, at respondenten skal afgive et svar på det pågældende spørgsmål, førend det kan fortsætte til det næste. Dette er anvendt for at tvinge respondenten til at afgive et svar, således at det ikke er muligt blot at hoppe over et spørgsmål. Mængden af brugbar data er således søgt højnet via den tvungne besvarelse. 391 brugere svarede på spørgeskemaet, hvilket giver en overordnet svarprocent på 5,2 %. Dette fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Svarprocenterne i brugerundersøgelsen Antal mulige respondenter Antal respondenter Svarprocent Brugere i Tandplejen i alt ,2 % Børn i alderen år med tilknytning til Tandplejen ,4 % Forældre, hvis børn er tilknyttet Tandplejen ,3 % Svarprocenten i undersøgelsen er desværre relativt lav, især for forældrenes besvarelser. Men da alle børn og forældre ikke har været i kontakt med Tandplejen i de tre måneder undersøgelsen har løbet, og ej heller har opnået kendskab til undersøgelsen via OdderNettet og Tandplejens hjemmeside, er det forventeligt, at svarprocenten påvirkes. Den lave svarprocent bevirker, at man skal tage forbehold for undersøgelsens resultater. Undersøgelsen kan dog alligevel give et godt fingerpeg om brugertilfredsheden. Sammenlignet med brugerundersøgelsen fra 2008 er der kun en begrænset stigning i antallet af besvarelser. I 2008 svarede 376 brugere, og i 2010 er antallet af besvarelser højnet til 391, hvilket er en stigning på 4,0 procent, jf. Tabel 2. Tabel 2. Udviklingen i antallet af besvarelser fra 2008 til 2010 Antal respondenter Brugerundersøgelsen Procentvis stigning i besvarelser Brugerundersøgelsen Stigning i besvarelser på 4,0 % At antallet af respondenter ikke er forøget mere kan skyldes flere ting. En væsentlig årsag til de færre besvarelser kan være, at brugerundersøgelsens afviklingsperiode er faldet sammen med en større spareproces i kommunen, som kan have betydet, at interessen hos borgerne har ligget et andet sted. Dokumentnr.: side 6

7 3. Sammenfatning af brugerundersøgelsens resultater 3.1 Overordnede tilfredshed Der er en meget stor overordnet tilfredshed med Tandplejen. Hele 64 % af forældrene og 60 % af børnene er meget tilfredse og 33 % af forældrene og 39 % af børnene er tilfredse. Der er stort set ingen, der er utilfredse eller meget utilfredse. Andelen af meget tilfredse børn er en smule større på Parkvejens Skole end på Skovbakkeskolen, men når procentandelene for meget tilfreds og tilfreds lægges sammen, er der ingen forskel mellem de to klinikker. 3.2 Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøg på klinikkerne Generelt er både børn og forældre tilfredse med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøgene på klinkkerne. Hele 68 % af børnene svarer, at de føler sig trygge ved at komme på klinikken, og 30 % tilkendegiver, at de synes det er ok. Kun 1 % af børnene føler sig utrygge. Der er en udbredt tilfredshed blandt både børn og forældre, dog størst for forældrene, med Tandplejens evne til at gøre dem trygge i forbindelse med behandlingen. Forsvindende få af brugerne svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med Tandplejens evne til at gøre dem trygge i forbindelse med behandlingen. Hvad angår Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære, ser det også meget flot ud, idet stort set alle brugere er enten meget tilfredse eller tilfredse hermed, og ingen er utilfredse eller meget utilfredse. Der er en lille forskel i børnenes vurdering af de to tandklinikkers evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære, idet andelen af meget tilfredse børn er lidt større på Parkvejens Skole end på Skovbakkeskolen. 3.3 Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne Der er en generel udpræget tilfredshed med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne. Hvad angår de fysiske rammer, dvs. venteværelse, klinikrum mv., er størstedelen af både børn og forældre tilfredse. Sammenlignes børnenes svarprocenter for hver af de to klinikker, tilkendegiver en lidt større andel af børnene på Parkvejens Skole, at de er meget tilfredse med de fysiske rammer end på Skovbakkeskolen. Ses der sammenlagt på svarprocenterne i den tilfredse del af skalaen, er der dog lige mange tilfredse og meget tilfredse børn på de to klinikker. Når der spørges til ventetiden, er der også stor tilfredshed. Således vurderer 96 % af børnene og 95 % af forældrene ventetiden til at være acceptabel. Hvad angår tilfredsheden med behandlingstiden er flest børn og forældre meget tilfredse med den mængde tid, der blev brugt på den seneste behandling, og den næststørste gruppe er tilfredse. Der er ingen, som er utilfredse eller meget utilfredse med behandlingstiden. Når det kommer til antallet af besøg på klinikken svarer flertallet, at antallet af besøg er passende for at opretholde en god tandstatus. 34 % af forældrene tilkendegiver dog, at der er for få besøg mod blot 14 % af børnene. 2 % af børnene synes, der er for mange besøg, mens ingen af forældre finder at dette er tilfældet. Dokumentnr.: side 7

8 3.4 Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden Stort set alle børn og forældre tilkendegiver klart, at de i høj grad eller nogen grad selv kan gøre noget for at holde tænderne sunde, og flertallet af forældrene oplever det positivt eller meget positivt at have et medansvar for deres barns forebyggelse og tandsundhed. 3.5 Mødet med Tandplejen og behandlingssituationen Flertallet af forældrene oplever det meget positivt eller positivt at deltage i deres barns tandpleje på klinikken, og størstedelen af både børn og forældre ønsker i høj grad eller nogen grad at være med til at træffe beslutning om behandlingsvalget. Endelig er der en udbredt tilfredshed blandt både børn og forældre med den information, som gives af Tandplejen i forbindelse med forebyggelse og behandling, om end tilfredsheden er en smule større med den information som gives i forbindelse med forebyggelse. 3.6 Hjemmesiden Langt størstedelen af brugerne benytter kun hjemmesiden sjældent eller aldrig, og dette har betydning for kendskabet til hjemmesiden, idet flertallet er uvidende om kvaliteten af informationen på hjemmeside. Sammenfattende om hjemmesiden kan siges, at der ligger et udviklingspotentiale i at højne kendskabet til hjemmesiden blandt Tandplejens brugere. 3.7 Kommentarer fra brugerne, sammenfatning af fællestræk Overordnet set er det nogle meget positive kommentarer, som gives af både børn og forældre. Børnene skriver blandt andet, at der er god service, at personalet er søde og venlige, og at de gør et godt stykke arbejde. Langt størstedelen af forældrene roser også Tandplejen og personalet for at give deres børn en god og tryg oplevelse. Fællestrækkene i forældrenes mindre positive kommentarer er, at der er for lang tid mellem besøgene, hvilket kan bekymre dem i forhold til deres børns tandsundhed. Endvidere oplever nogle forældre at føle sig som dårlige forældre, hvis Tandplejen påtaler deres barns tandstatus negativt, hvilket kan føles ubehageligt for dem. Et par forældre udtrykker, at de er utrygge ved, at det ikke er tandlæger men i stedet tandplejere, som tilser deres børns tænder. Endelig er der et par forældre, som foreslår et andet indkaldelsessystem, fx via mail for at spare penge, men også at man får en sms-besked som påmindelse om, at man har en tid hos Tandplejen. 3.8 Hvad har betydning for brugernes overordnede tilfredshed med Tandplejen? Da brugerne overordnet set er utrolig tilfredse med Tandplejen, og der på alle spørgsmålene stort set ikke er nogle børn eller forældre, som tilkendegiver, at de er utilfredse, er det svært at finde nogle større sammenhænge i, hvilke brugere der er tilfredse og utilfredse. Der tegner sig dog et billede af, at de forældre, som mener at ventetiden er for lang, også i mindre grad er tilfredse med Tandplejen alt i alt. Det er dog vigtig at være opmærksom på, at der er tale om en meget lille gruppe, samt at ingen af disse forældre tilkendegiver, at de alt i alt er utilfredse eller meget utilfredse med Tandplejen. Det andet billede som tegner sig er en sammenhæng mellem brugernes vurdering af antallet af indkaldelser og tilfredsheden med Tandplejen alt i alt. Krydsningen af de to spørgsmål viser klart, at de forældre, som Dokumentnr.: side 8

9 mener, at der er for få besøg, også er mindre tilfredse med Tandplejen alt i alt. Der er tale om en større respondentgruppe her, idet 72 ud af 142 forældre har svaret, at de synes, der er for få besøg. 3.9 Udviklingen i brugertilfredsheden fra 2008 til 2010 Der er en generel stigning i brugertilfredsheden på langt de fleste spørgsmål. Den overordnede tilfredshed er steget for børnene men ikke for forældrene. I 2008 var 46 % børn meget tilfredse og 48 % tilfredse, mens disse tal i 2010 er steget til 60 % meget tilfredse og 39 % tilfredse børn. Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen er også steget en smule for forældrene, fra 66 % meget tilfredse forældre i 2008 til 73 % i Hvad angår Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære er stigningen størst for forældrene. 68 % forældre var meget tilfredse i 2008 mod 77 % meget tilfredse i Stigningen er mindre for børnene, men stadig klar: 50 % meget tilfredse børn i 2008 mod 58 % meget tilfredse i Børnenes tilfredshed med de fysiske rammer er steget fra 24 % meget tilfredse i 2008 til 40 % meget tilfredse i Både forældre og børns utilfredshed er faldet siden Andelen af børn, som er meget tilfredse med den mængde tid, som blev brugt på deres seneste behandling er steget fra 40 % i 2008 til 53 % i Der er en stigning fra 2008 til 2010 i andelen af forældre, som oplever det positivt at have et medansvar i forbindelse med deres barns forebyggelse/tandsundhed. Endvidere er der et kraftigt fald i andelen af forældre, som på dette spørgsmål svarer, at det opleves negativt eller meget negativt, fra 10 % af forældrene i 2008 til 0 % i Der er et fald i andelen af forældre, som mener, at oplevelsen af at deltage i deres barns tandpleje på klinikken er negativ eller meget negativ fra 7 % i 2008 til blot 1 % i Der er en væsentlig stigning i andelen af meget tilfredse børn, når der spørges til tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med forebyggelse, fra 27 % meget tilfredse børn i 2008 til47 % i Hvad angår tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med behandling er denne steget i 2010, hvor der er flere meget tilfredse børn og forældre end tilfredse. I 2008 var der flere børn og forældre som var tilfredse end meget tilfredse. Hjemmesiden benyttes stadig sjældent, om end der i 2010 er færre børn og voksne, som svarer, at de aldrig benytter hjemmesiden, end der var i Langt størstedelen af brugerne svarer stadig ved ikke, når de spørges til tilfredsheden med informationen på hjemmesiden. 4. Brugernes overordnede tilfredshed med Tandplejen Det ser rigtig flot ud, når man ser på brugernes overordnede tilfredshed med Tandplejen. På spørgsmålet Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? svarer stort set alle børn og voksne, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Blot 1 % af både børn og forældre svarer hverken eller, og stort set ingen brugere er utilfredse eller meget utilfredse, jf. Figur 1. Dokumentnr.: side 9

10 Figur 1: Børn og forældres tilfredshed alt i alt Tilfredshed med Tandplejen alt i alt % % 33% 2 1 1% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen Der er en lille forskel i børnenes overordnede tilfredshed med Tandplejen, når denne gøres op for hver af de to klinikker. Således er andelen af børn, som svarer, at de alt i alt er meget tilfredse med Tandplejen en smule større på Parkvejens Skole end den er på Skovbakkeskolen. Slås svarprocenterne for meget tilfreds og tilfreds sammen, er der derimod ingen forskel mellem de to klinikker, jf. Tabel 3. Der er ingen forskel på forældrenes vurdering af dette spørgsmål, når den gøres for hver af de to klinikker. Tabel 3: Børnenes svarprocenter for tilfredsheden med Tandplejen alt i alt opgjort for hver af de to tandklinikker Hvilken tandklinik er du blevet behandlet på? krydset med Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Parkvejens Skole 63 % 35 % 2 % 0 % 0 % Skovbakkeskolen 52 % 48 % 0 % 0 % 0 % 5. Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøg på klinikkerne Brugernes tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med besøgene på klinikkerne er afdækket via tre forskellige spørgsmål. Det første spørgsmål Hvordan har du det med at komme på klinikken? er kun stillet til børnene. 68 % af børnene svarer, at de føler sig trygge, og 30 % tilkendegiver, at de synes det er ok. Kun 1 % af børnene (svarende til 2 elever) siger, at de føler sig utrygge. Det andet spørgsmål som er brugt til at afdække denne del af brugertilfredsheden er: Hvor tilfreds er du med Tandplejens evne til at gøre dig tryg i forbindelse med behandlingen? Her er både forældre og børn blevet spurgt. Den overordnede tendens er en udbredt tilfredshed blandt både børn og forældre. En noget større andel af forældrene end børnene tilkendegiver dog, at de er meget tilfredse. Forsvindende få af brugerne svarer hverken eller, eller at de er utilfredse eller meget utilfredse, jf. Figur 2. Dokumentnr.: side 10

11 Figur 2: Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen Tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen % 52% 45% 24% 3% 2% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen Det sidste spørgsmål som er blevet brugt her er: Hvor tilfreds er du med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære? Her ser det igen rigtig flot ud, idet stort set alle brugere er enten meget tilfredse eller tilfredse, og ingen børn eller forældre er utilfredse eller meget utilfredse, jf. Figur 3. Figur 3: Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære Tilfredshed med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære % 58% 39% 19% 2% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen Der er synes igen at være en lille forskel i børnenes tilfredshed, når den gøres op for hver af de to tandklinikker. Mens halvdelen af børnene på Skovbakkeskolen svarer, at de er meget tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære, og den anden halvdel svarer, at de er tilfredse, fordeler svarerne sig lidt anderledes for børnene på Parkvejens Skole. Her er 63 % meget Dokumentnr.: side 11

12 tilfredse og 33 % tilfredse, jf. Tabel 4. Igen er der ingen forskel på forældrenes vurdering af dette spørgsmål, når den gøres op for hver af de to klinikker. Tabel 4: Børnenes svarprocenter for tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære opgjort for hver af de to tandklinikker Hvilken tandklinik er du blevet behandlet på? krydset med Hvor tilfreds er du med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Parkvejens Skole 63 % 33 % 4 % 0 % 0 % Skovbakkeskolen 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 6. Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne 6.1 Fysiske rammer Der er udbredt tilfredshed med Tandplejens fysiske rammer, dvs. venteværelse, klinikrum mv. Størstedelen af både børn og voksne tilkendegiver, at de er tilfredse, og der er blot 2 % af forældrene, som er utilfredse med de fysiske rammer. Ingen børn er utilfredse eller meget utilfredse, jf. Figur 4. Figur 4: Tilfredsheden med Tandplejens fysiske rammer Tilfredsheden med Tandplejens fysiske rammer % 4 58% % 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen Sammenlignes børnenes svarprocenter for hver af de to klinikker, er der også her en mindre forskel på svarprocenterne for de meget tilfredse børn. 44 % af børnene på Parkvejens Skole tilkendegiver, at de er meget tilfredse med de fysiske rammer mod 31 % på Skovbakkeskolen. Ses der sammenlagt på svarprocenterne i den tilfredse del af skalaen, er der dog lige mange tilfredse og meget tilfredse børn på de to klinikker, jf. Tabel 5. Forældrene differentierer sig ikke nævneværdigt på spørgsmålet, når det gøres op for hver af de to klinikker. Dokumentnr.: side 12

13 Tabel 5: Børnenes svarprocenter for tilfredsheden med Tandplejens fysiske rammer opgjort for hver af de to tandklinikker Hvilken tandklinik er du blevet behandlet på? krydset med Hvor tilfreds er du med Tandplejens fysiske rammer? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Parkvejens Skole 44 % 46 % 10 % 0 % 0 % Skovbakkeskolen 31 % 58 % 12 % 0 % 0 % 6.2 Ventetid Blandt både børn og voksne er der stor enighed om, at ventetiden i venteværelset er acceptabel. På spørgsmålet Hvordan opfatter du ventetiden i venteværelset? svarer blot 5 % voksne og 4 % børn, at den er for lang. Resten af brugerne er således tilfredse med ventetiden, jf. Figur 5. Figur 5: Brugernes opfattelse af ventetiden i venteværelset Brugernes opfattelse af ventetiden i venteværelset % 96% 2 Acceptabel 5% 4% For lang Børn med tilknytning til Tandplejen 6.3 Behandlingstid Når det kommer til selve behandlingstiden er der også en udbredt tilfredshed blandt børn og forældre, og der er flest brugere, som tilkendegiver, at de er meget tilfredse med den mængde tid, der blev brugt på den seneste behandling. En meget lille andel, primært forældre, svarer hverken eller og ingen er utilfredse eller meget utilfredse, jf. Figur 6. Dokumentnr.: side 13

14 Figur 6: Tilfredsheden med den mængde tid, der blev brugt på den seneste behandling Tilfredsheden med den mængde tid, der blev brugt på den seneste behandling % 45% 33% 5% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen 6.4 Antallet af indkaldelser Tilfredsheden med antallet af indkaldelser er målt ved spørgsmålet: Er antallet af besøg på klinikken passende for at opretholde en god tandstatus? Størstedelen af både børn og forældre svarer, at det er passende. Det er måske ikke overraskende, at flest børn er enige i, at antallet er passende, mens 34 % af forældrene, mod blot 14 % af børnene, mener, at der er for få besøg. Man kan forestille sig, at børnene synes, at de går nok til tandlæge. 2 % af børnene tilkendegiver da også, at der er for mange besøg, jf. Figur 7. Figur 7: Brugernes vurdering af, hvorvidt antallet af besøg på klinikken er passende for at opretholde en god tandstatus Er antallet af besøg på klinkken passende for at opretholde en god tandstatus? 66% 84% 34% 14% Ja, det er passende Nej, der er for få besøg Nej, der er for mange besøg 2% Børn med tilknytning til Tandplejen Dokumentnr.: side 14

15 7. Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden 7.1 Brugernes holdning til, hvor meget de selv kan gøre for at holde tænderne sunde Brugerne af Tandplejen er tydeligt bevidste om, at deres egen indsats har betydning for deres tandstatus. Hele 82 % af forældrene og 70 % af børnene svarer, at de i høj grad synes, at de selv kan gøre noget for at holde tænderne sunde. 29 % af børnene og 16 % af forældrene svarer, at de i nogen grad selv kan gøre noget. Der er ingen brugere, der svarer slet ikke, og forsvinde få der svarer, at de i ringe grad selv kan gøre noget, jf. Figur 8. Figur 8: Brugernes holdning til, hvorvidt de selv kan gøre noget for at holde tænderne sunde I hvor høj grad synes du selv, at du kan gøre noget for at holde tænderne sunde? % 7 29% 16% 1% 1% 1% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Børn med tilknytning til Tandplejen 7.2 Forældrenes oplevelse af at have et medansvar for deres barns forebyggelse og tandsundhed Ud over at forældrene i høj grad mener, at de selv kan gøre noget for at holde deres barns tænder sunde, tilkendegiver størstedelen af forældrene (64 %) også, at de finder det meget positivt at have et medansvar i forbindelse med deres barns forebyggelse/tandsundhed. 32 % oplever det som positivt, og ingen forældre oplever det som negativt eller meget negativt, jf. Figur 9. Dokumentnr.: side 15

16 Figur 9: Forældrenes oplevelse af at have et medansvar i forbindelse med deres barns forebyggelse/tandsundhed Hvordan opleves det at have et medansvar i forbindelse med deres barns forebyggelse/tandsundhed? % 32% 3% Meget positivt Positivt Hverken eller Negativt Meget negativt 8. Mødet med Tandplejen og behandlingssituationen 8.1 Deltagelse i Tandplejen på klinikken og ønsket om medansvar i forbindelse med behandlingsvalg Forældrene er blevet spurgt om, hvordan det opleves at deltage i deres barns tandpleje på klinikken, og der er en overvejende positiv holdning hertil. 64 % af forældrene svarer således, at de oplever det som meget positivt, og 30 % svarer positivt. 5 % svarer hverken eller og blot 1 % svarer, at det opleves som negativt. Ingen af forældrene finder det meget negativt. Når det kommer til ønsket om at være med til at træffe beslutning om behandlingsvalget, ønsker både børn og forældre i høj grad eller nogen grad at blive involveret i beslutningen. Ganske få er kun i ringe grad interesseret i at være med i beslutningen, og det er kun en lille andel af børnene, der slet ikke ønsker inddragelsen. En mindre andel, heraf flest børn, svarer ved ikke, jf. Figur 10. Dokumentnr.: side 16

17 Figur 10:Brugernes holdning til, i hvor høj grad de ønsker at være med til at træffe beslutning om behandlingsvalget I hvor høj grad brugerne ønsker at være med til at træffe beslutning om valg af behandling % 47% 48% 34% 9% 4% 5% 4% 3% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Børn med tilknytning til Tandplejen 8.2 Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med forebyggelse og behandling Et vigtigt aspekt i afdækningen af brugernes tilfredshed med selve mødet med Tandplejen og behandlingssituationen er, hvorvidt de er tilfredse med den information, de får fra Tandplejen omkring forebyggelse og behandling. Der er udbredt tilfredshed blandt både børn og forældre med både informationen om forebyggelse og behandling. Der er forsvindende få, der er utilfredse, og en mindre andel svarer hverken eller. Tilfredsheden med informationen i forbindelse med forebyggelse er en smule større, end den er for informationen i forbindelse med behandling, men der tegner sig et klart positivt billede af brugertilfredsheden på dette område, jf. Figur 11 og 12. Figur 11: Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med forebyggelse Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med forebyggelse % 47% 49% 43% % 4% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen Dokumentnr.: side 17

18 Figur 12: Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med behandling Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med behandling 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 46% 45% 42% 37% 14% 11% 3% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Børn med tilknytning til Tandplejen 9. Hjemmesiden 9.1 Brug af hjemmesiden Brugerundersøgelsens spørgsmål om Tandplejens hjemmeside afslører, at hjemmesiden kun bliver brugt i meget ringe grad. Størstedelen af brugerne benytter således kun hjemmesiden sjældent, dvs. mindre end en gang om året, eller aldrig, jf. Figur 13. Figur 13:Hvor ofte brugerne benytter Tandplejens hjemmeside Hvor ofte brugerne benytter Tandplejens hjemmeside % % % 4% 16% 12% 31% 18% Ofte (mindst en gang om måneden Af og til (mindst en gang om året) Sjældent (mindre end en gang om året) Aldrig Børn med tilknytning til Tandplejen Dokumentnr.: side 18

19 9.2 Tilfredsheden med hjemmesiden At Tandplejens hjemmeside benyttes i så lille grad afspejler også brugernes kendskab til hjemmesiden. Når der spørges til tilfredsheden med informationen på Tandplejens hjemmeside, svarer størstedelen af brugerne ved ikke. Det er dog værd at bemærke, at resten af brugerne svarer, at de er tilfredse, meget tilfredse eller hverken eller, og at stort set ingen er utilfredse med informationen på hjemmesiden. Figur 14: Tilfredsheden med informationen på Tandplejens hjemmeside Tilfredsheden med informationen på Tandplejens hjemmeside % 69% % 7% 17% 14% 1 5% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Børn med tilknytning til Tandplejen 10. Kommentarer fra brugerne sammenfatning af fællestræk Overordnet set er det nogle meget positive kommentarer, som gives af både børn og forældre. Børnene skriver blandt andet, at der er god service, at personalet er søde og venlige, og at de gør et godt stykke arbejde. Her er et par udpluk af børnenes kommentarer: Jeg synes generelt det er rigtig hyggeligt at være til tandlæge. Hej! Jeg er meget glad for at komme på klinikken. I har mange søde, rare og ikke mindst sjove tandplejere, klinikassistenter og tandlæger. Jeg glæder mig altid til at komme på klinikken. Og jeg er altid tryg, når jeg kommer og glæder mig til næste gang. Det er en fordel at kunne snakke med tandlægen og være tryg hernede, jeg kan bestemt også lide stedet her er stille, rent og godt at være. Der er en del flere forældre end børn, som har valgt at skrive kommentarer i slutningen af spørgeskemaet. Langt størstedelen af forældrene roser, ligesom børnene, Tandplejen og personalet for at give en god og tryg oplevelse for deres børn. Der er således langt flere positive og rosende kommentarer end negative. Her er et par udpluk af forældrenes kommentarer: Altid smilende og imødekommende ansatte som sørger for at både barn og forældre føler sig trygge. Et skulderklap og en stor smiley fra en meget tilfreds familie. Mine børn er super glade for at komme hos Tandplejen den mindste på syv glæder sig i flere måneder inden besøget! Altid et smil på læben hos personalet og den slags smitter. Dokumentnr.: side 19

20 Der er dog nogle fællestræk i forældrenes mindre positive kommentarer. En del skriver, at de synes, at der er for lang tid mellem besøgene, og at det kan bekymre dem i forhold til deres barns tandsundhed. Dette synes også at være tilfældet, når en tid er blevet aflyst, idet der derefter kan være lang ventetid til næste besøg, og en enkelt forældre har oplevet at vente 1 ½ måned på en tid til deres barn, som klagede over ondt i tænderne. Fire forældre skriver, at de nemt kan komme til at føle sig som dårlige forældre, hvis Tandplejen påtaler deres barns tandstatus, og at dette kan være ubehageligt. Et par forældre udtrykker utryghed ved, at det ikke er tandlæger men tandplejere, som tilser deres børns tænder. Endelig er der et par forældre, som foreslår et andet indkaldelsessystem, fx via mail for at spare penge, men også at man fik en sms-besked som påmindelse om, at man har en tid hos Tandplejen. Alle brugernes kommentarer kan læses i de to bilag. 11. Hvad har betydning for brugernes overordnede tilfredshed? Da brugerne hele vejen gennem undersøgelsen er utrolig tilfredse, og der stort set ikke er nogle utilfredse børn eller forældre, er det svært at finde nogle større sammenhænge i, hvilke brugere der er tilfredse og utilfredse. Der er dog fundet et par sammenhænge, som fremlægges her: På spørgsmålet ang. ventetiden i venteværelset tilkendegav ganske få brugere (5 % forældre og 4 % børn) at denne er for lang. Selvom der er tale om en meget lille gruppe, er den relativt set bemærkelsesværdig, når der sammenlignes med andelen af mindre positive vurderinger på de andre spørgsmål. Der er derfor lavet en krydsning af spørgsmålet om ventetiden med spørgsmålet om, hvor tilfreds brugerne er med Tandplejen alt i alt. Der tegner sig et billede af, at de forældre, som mener at ventetiden er for lang, også i mindre grad er tilfredse med Tandplejen alt i alt. Det er dog vigtig at være opmærksom på, at der er tale om en meget lille gruppe, idet blot 11 ud af 214 forældre har svaret at ventetiden er for lang, samt at ingen af disse er utilfredse eller meget utilfredse med Tandplejen alt i alt, jf. Tabel 6. Tabel 6: Forældrenes vurdering af ventetiden i venteværelset krydset med den overordnede tilfredshed med Tandplejen Hvordan opfatter du ventetiden i venteværelset? krydset med Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Acceptabel 67 % 31 % 1 % 1 % 0 % For lang 18 % 73 % 9 % 0 % 0 % En lignende krydsning er lavet af spørgsmålet omkring antallet af indkaldelser. Set i lyset af, at flere forældre i kommentardelen har efterlyst, at der går kortere tid mellem besøgene, er det interessant at se, om de forældre, der mener, at der er for få besøg, også er mindre tilfredse med Tandplejen alt i alt. Denne hypotese bliver bekræftet, idet krydsningen af de to spørgsmål klart viser, at de forældre, som mener, at der er for få besøg også er mindre tilfredse med Tandplejen alt i alt. Der er tale om en større respondentgruppe her, idet 72 ud af 142 forældre har svaret, at de synes, der er for få besøg. jf. Tabel 7. Dokumentnr.: side 20

21 Tabel 7: Forældrenes vurdering af antallet af indkaldelser krydset med den overordnede tilfredshed med Tandplejen Mener du, at antallet af indkaldelser er passende for at bevare sunde tænder? krydset med Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ja, det er passende 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % Nej, der er for få besøg 42 % 50 % 4 % 4 % 0 % Nej, der er for mange besøg 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 12. Udviklingen i brugertilfredsheden fra 2008 til nu I dette afsnit kommenteres der udelukkende på de spørgsmål, som er anvendt i begge undersøgelser, og som der er ikke er ændret på siden undersøgelsen i 2008, dvs. udviklingen i brugertilfredsheden fremhæves kun for de områder, hvor spørgsmålene direkte kan sammenlignes. Der synes at være en generel fremgang i brugertilfredsheden på de fleste spørgsmål, hvilket selvfølgelig er meget positivt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at brugerundersøgelsen i 2008, modsat denne undersøgelse, ikke havde tvunget svar samt at 2008-undersøgelsen brugte svarmuligheden ved ikke på samtlige spørgsmål. Brugerne har her i 2010 derfor ikke på samme måde som i 2008 kunnet springe over spørgsmål eller svare ved ikke, og dette kan have medvirket til at højne tilfredsheden Overordnet tilfredshed Når brugernes overordnede tilfredshed måles, er der en stigning i andelen af tilfredse børn i 2010 i forhold til2008. I 2008 var 46 % af børnene meget tilfredse og 48 % tilfredse. I dag er hele 60 % af børnene meget tilfredse og 39 % tilfredse. Der er ingen ændring for forældrene i den overordnede tilfredshed, og der er stadig forsvindende få børn og forældre, som tilkendegiver, at de er utilfredse Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen Der synes at være en lille ændring i retning af mere tilfredse forældre, når det kommer til Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen. I 2008 svarede 66 % af forældrene, at de var meget tilfredse med Tandplejens evne til at skabe tryghed i forbindelse med behandlingen, og i dag svarer 73 % af forældrene, at de er meget tilfredse. Tilfredsheden med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære er også øget, primært for forældrene. I 2008 var 68 % forældre meget tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære mod i dag 77 % forældre. Der er også en lille positiv udvikling at spore for børnene, som også i højere grad svarer, at de er meget tilfredse med Tandplejens evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære: I dag er der således 58 % meget tilfredse børn mod 50 % i Tilfredsheden med de overordnede rammer for behandling på klinikkerne Hvad angår Tandplejens fysiske rammer, er der ingen nævneværdig udvikling i forældrenes tilfredshed. Men børnene svarer i år i højere grad, at de er meget tilfredse, end de gjorde i Således svarer 40 % Dokumentnr.: side 21

22 børn i år, at de er meget tilfredse med de fysiske rammer mod 24 % i På spørgsmålet om de fysiske rammer er der også færre utilfredse børn og forældre i I 2008 var der 4 % utilfredse/meget utilfredse forældre og 9 % utilfredse/meget utilfredse børn, mod i dag blot 2 % utilfredse/meget utilfredse forældre og ingen utilfredse/meget utilfredse børn. Når det kommer til tilfredsheden med den mængde tid, der blev brugt på den seneste behandling, svarer 53 % børn i dag, at de er meget tilfredse mod 40 % børn i Forældrenes besvarelser på dette spørgsmål er uændrede Brugernes holdning til deres eget ansvar for tandsundheden Hos forældrene kan der også spores en beskeden positiv udvikling i holdningen til, hvordan det opleves at have et medansvar i forbindelse med deres barns forebyggelse/tandsundhed. Andelen som svarer, at dette opleves meget positivt, er uændret, mens der er en stigning i forældre som svarer positivt. I 2008 var der endvidere sammenlagt 10 % af forældrene, som svarede negativt/meget negativt på spørgsmålet, mens slet ingen forældre svarer negativt/meget negativt i dag Selve mødet med Tandplejen og behandlingssituationen Når der spørges til forældrenes oplevelse af at deltage i deres barns tandpleje på klinikken, er udviklingen, at tilfredsheden på dette punkt er steget en smule, idet 7 % af forældrene i 2008 svarede at det opleves som negativt/meget negativt mod blot 1 % i dag. Børnene udtrykker i dag i væsentlig større grad, at de er meget tilfredse med informationen fra Tandplejen i forbindelse med forebyggelse. 47 % af børnene er således meget tilfredse i 2010 mod blot 27 % i Tilfredsheden med informationen fra Tandplejen i forbindelse med behandling er også steget flot. I 2008 var søjlerne for meget tilfredse børn og forældre mindre end søjlerne for tilfredse. Dette er i dag vendt om, således at den største andel af forældre og børn placerer sig i den meget tilfredse ende Hjemmesiden Der synes ikke at være den store udvikling i, hvor ofte brugerne benytter Tandplejens hjemmeside, men en lille tendens kan dog spores idet andelen af brugere, som svarer at de aldrig benytter hjemmesiden, er faldet. Således svarede 86 % børn og 70 % forældre i 2008, at de aldrig benyttede hjemmesiden, mod 67 % børn og 51 % forældre i Andelen af børn og forældre, som i 2008 svarede at de benyttede hjemmesiden ofte, er dog uændret. Det er stadig langt størstedelen af brugerne, som svarer ved ikke, når de spørges til, hvor tilfredse de er med informationen på hjemmesiden. 13. Konklusion Rapporten har forsøgt at kaste lys over, hvor tilfredse børn og forældre i Tandplejen i Odder Kommune er. Resultaterne er meget flotte, idet der på alle områder er konstateret en meget høj grad af brugertilfredshed. Ligeledes er der stort set ingen børn og forældre, som er utilfredse. Det eneste sted, hvor undersøgelsen afslører et udviklingspotentiale er, når det kommer til Tandplejens hjemmeside, som brugerne kun benytter meget sjældent eller aldrig og derfor ikke har kendskab til. Der er endvidere konstateret en stigning i graden af tilfredshed fra den sidste brugertilfredshedsundersøgelse i 2008 og frem til i dag, hvilket kan indikere, at Tandplejens arbejde med at udvikle servicen overfor brugerne virker efter hensigten. Dokumentnr.: side 22

23 14. Bilag 1: Elevernes kommentarer til Tandplejens service Har du andre kommentarer til Tandplejens service, så skriv dem gerne her jeg syntes bare at den er god ^.^ alt er perfekt! Godt arbejde ;) det er en fordel at kunne snakke med tandlægen og at være tryg her nede jeg kan bestemt også lide stedet her er stille rent og godt at være :D Ventetiden er alt, alt for lang. har ikke nogen usædvanligt behageligt, sexet og servicerende personale!! Kan bedst lide besøg på Parkvejen de er meget sødere end dem på skovbakken jeg syndes de er godt og seje i gør det godt :P nej det er et dejligt miljø at komme ind i og alle er søde og venlige (: Hej:) jeg syntes at det er et god service her i Tandplejen og det er et godt sted.! og alt er bare super når man kommer ind.:) MEGET GOD TAK nej det har jeg ikke Meget venlig personlale ;) det er en meget rolig behandling hvor man får af vide hvad der skal til at ske.. jeg synes i er nogle gode tandpleje hele min klasse-min bore Jeg blev utryg ved de tal og minus og plus de sagde. jeg troede der var noget galt. men de var søde Synes, at mine børn er tilbudt for få tandeftersyn. 1 tandeftersyn på 2 år. ingen Savner dog lidt mere plads i venteværelset :) det med at vente i vente værelset. der er det nogen gange man skal vente lang tid, men nogen gange kommer man også hurtigt ind. jeg har dog prøvet at jeg kom til den aftalte tid,men skulle vente i min. fordi de havde frokost pause, så synes jeg godt jeg kunne havde fået en tid der passede tilde var færdig med at spise. Jeg har flere gange oplevet, at det er svært at komme igennem på telefonen til Tandplejen, fx. i tilfælde af sygdom eller ved flytning af tid. Måske kunne det overvejes at lave en telefontid fra morgenstunden. Jeg synes alle er søde Jeg er meget glad for at have tandlæge her. flinke tandlæger og klinikdamer. nej De yder det bedste de kan. Da det er min sidste konsultation idag, vil jeg sige tak for en god oplevelse med tandlæge, som har resulteret i 0 tandlægeskræk :D jeg synes i går meget ind i jeres arbejde, og i er meget snak salige så det beroliger en mere. nej i gør et godt stykke arbejde :P Dokumentnr.: side 23

24 Jeg synes generelt det er rigtig hyggeligt at være til tandlæge :-) selvfølgelig er der f.eks. lange ventetider nogle gange, men jeg er ret godt tilfreds. nej det er super det arbejde i laver så der er ikke noget krakt OK I gør et godt stykke arbejde, og det er altid rart at komme i klinikken. hurtigere god tandpleje klinik (; Hej! Jeg er meget glad for at komme på klinikken. I har mange søde, rare og ikke mindst sjove tanplejer, klinikassinstenter og tandlæger. Jeg glæder mig altid til at komme på klinikken. Og jeg er altid tryg når jeg kommer og glæder mig til næste gang. Tak, for den gode service. der er vist ikk andet det fandme godt! jeg er tilfreds 15. Bilag 2: Forældrenes kommentarer til Tandplejens service Har du andre kommentarer til Tandplejens service, så skriv dem gerne her Jeg vil gerne rose vores tandplejer. Hun er simpelthen super og får mine 2 børn til at føle sig trygge. nime børn er glade for dem der er her på parkvejensskole det er nogle søde damer og har et godt tav på børn Man føler sig altid velkommen, til at ringe ved spørgsmål/problemer. Kunne ønske sms besked som påmindelse af besøg. Gerne noget på skrift mht. børns tandlægebesøg eller en besked i skolens/elevens kontaktbog ved besked til forældre (har drenge der husker hvad de vil huske). At aftaler følges op uden man selv skal rykke for svar, med mindre det er aftalen. Man kan føle sig glemt. Altid sød og venlig betjening i tlf og på klinik. Tak I skal kunne køre indkald, ( her kan i også spare penge til at lave tænder istedet) et frimærke koster som bekendt kr. 5, er gratis Der er forlang ventetid når du virkelig har brug for en tid. Vi syntes det er rimelig akut når barnet klager over ondt i en tand og kan se med det blåtte øje at der er hul. Så er det ikke rimelig at vente 1½ mdr. Skaden vise sig også at være blevet for stor. Måsk pga. den lange vente tid. Har altid fået god service og de gange det har været nødvendig at få en akut tid har vi fået god behandling Har oplevet flere gange at tiden ikke holdes - også selv om det er den første tid om morgenen. Det virker uproffessionelt at tandlægen kommer halsende ind af døren 10 min over 8, specielt når det gentager sig. Der er altid en god og hyggelig stemning i klinikken. Der er altid tid til at få sat f.eks. en bøjle fast eller at få udleveret en kiste til en rokketand. Børnene føler sig trygge når de selv skal gå til klinikken i skoletiden. Vi sætter stor pris på det arbejde der bliver gjort i forhold til vores datters tænder. vi er rigtig meget tilfreds med tandplejen, både vores datter og os glæder os altid til at komme, i er virkelig rigtige gode til at takle små børn, og henvende jer til barnet istedet for at snakke hen over hovedet på den det handler om, og forklar om hvad der skal ske, jov alt i alt er i smadder profesionelle til lers job og især bonnie er super dygtig:) vores datter celina sidder og tæller dage på kalenderen om hvor mange dage der er til hun skal til tandlægen, der er da så fedt:):):):):) Jeg syntes, at tandplejen i Odder ihvertfald på Skovbakkeskole er helt igennem tip top... 2 børn på skole og 1 i bhv. men alle 3 er trykke ved, at komme der :-) Altid søde og imødekommende personale. Dokumentnr.: side 24

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje...

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 1 Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 5 Holdning til Tandplejens serviceydelser og faglighed... 9 Holdning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 42 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 32% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje

Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje 2014 Forfatter: Stud. cand. scient. pol. Mette Riishøj Mathiasen 1 Indhold Grundlæggende om brugerundersøgelsen... 3 Design... 4 Data indsamling... 4 Resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 68 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Afhængig

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 45% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 74 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 57% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker. En evalueringsrapport bestilt af: Landsforeningen Lænken Tårnfalkevej

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 78 Svarprocent: 60% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt helt

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Rapport af brugermåling i grønlænderenheden edoc 2012-23266, pej, 31.01.14 Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Nærværende rapport er baseret på

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 59% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det fungerer

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere