Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS"

Transkript

1 Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 Forord... 4 Velkomst Virksomhedens data og historie Ejerforhold Organisationsplan Mål og strategier Kundekreds/kernekunder Kundepleje Opgavetyper Funktionærer Stamoplysninger Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsesbevis Ugesedler Skattekort Pension Kørepenge Militærtjeneste Akkord Opmåling Standardpriser Akkorderingssedler Tegninger Arbejdstid Daglig, ugentlig, kontortid og overarbejde Pauser Holddrift/forskudt tid Vejrlig Sygdom Sygdom, anmeldelse, løn under sygdom Dokumentation (lægeerklæring) Syg i løbet af dagen Barns 1. sygedag Graviditet og barsel Orlov Falck abonnement Ferie Optjening og afholdelse Feriefridage Overførsel af ferie Fridage Helligdage Søgne helligdags- og feriefridags betaling Personalegoder

3 7.1. Køb af materialer til privat brug Dobbeltbeskæftigelse/sort arbejde Lån af værksted og materiel Sommerudflugt og julefrokost Mærkedage Bonus Firmabil-ordning Kiropraktorordning Frugtordning Alkohol- og rygepolitik Alkoholpolitik Rygepolitik IT-politik Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Intern information Arbejdsredskaber Arbejdstøj Nøgler og alarmbrik Mobiltelefoner Værktøj Lager Arbejdsmiljø Arbejdspolitik Sikkerhedsorganisation Arbejdspladsvurdering (APV) - risikovurdering Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog Skurforhold Stoffer og materialer Sundhedsfremme, rummeligt arbejdsmarked og seniorpolitik Arbejdets kvalitet Kvalitetskontrol Forsikringsforhold Forsikringsforhold Elever Elever Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets ophør Fratrædelse Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse Advarsler Byggesager Kvalitetssikring Varekøb

4 1. Indledning Forord Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser, der gælder i virksomheden LN Tømrer & Snedkermester ApS. Vi vil naturligvis også gerne fortælle, hvad du kan forvente af rettigheder og goder som ansat hos os. Det er vigtigt at du gennemlæser, forstår og følger personalehåndbogens forskrifter, selvfølgelig af hensyn til alles velvære og sikkerhed, men også af hensyn til firmaets renomme og fortsatte udvikling. Hver medarbejder får et eksemplar af medarbejderhåndbogen udleveret. Oplever du situationer i dagligdagen, hvor du ikke syntes at det fungerer godt nok, så kontakt mester, sikkerhedsrepræsentant eller den du føler der kan hjælpe dig, således at vi kan forbedre forholdene til alles bedste. Vi opdaterer håndbogen efter behov, og når det sker, vil du få et rettelsesblad ud sammen med din lønseddel. Velkomst Vi byder dig velkommen i LN Tømrer & Snedkermester ApS, og håber på et godt og inspirerende samarbejde, vi håber ligeledes at du vil finde dig rigtig godt til rette i virksomheden, både sammen med ledere, kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere. Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for dig og firmaet i vores daglige samarbejde. Håndbogen er et opslagsværk hvor du kan søge diverse oplysninger om vores virksomhedskultur, organisation, arbejdsforhold, personaleforhold, sikkerhed, miljø og mange andre forhold som har betydning for dig. Med venlig hilsen LN Tømrer & Snedkermester ApS Lars Nielsen Bent Nielsen Per Jørgensen Bo Schrøder Bjarne Lund 4

5 1.3. Virksomhedens data og historie LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C, Nr. Lyndelse 5792 Årslev Telefon: Telefax: Web: CVR-nr: Virksomheden LN Tømrer & Snedkermester blev stiftet af Lars Nielsen i 1994, og holdt til i beskedne lejede garager i Odense. I 2001 overgik virksomheden til ApS og vi lejede os ind i de nuværende lokaler i Nr. Lyndelse. Samtidig startede de 4 (senere anpartshavere) i virksomheden og i 2005 indtrådte disse sammen med Lars Nielsen i ejerskabet samt bestyrelsen. I december 2007 købte LN Tømrer & Snedkermester ApS vores lokaler efter den tidligere ejer, da denne ønskede at afhænde sin ejendom. Virksomheden beskæftiger i gennemsnit ca. 10 medarbejdere og har gerne flere lærlinge og jævnligt praktikanter. Den daglige ledelse udføres af Lars Nielsen og Bo Schrøder som også indgår i ejerkredsen. Bogføring, ind- og udbetalinger, lønkørsel, div. refusionsopgørelser m.m. varetages af en administrativ medarbejder ansat på deltid efter behov. Vi har kontor, værksted, lager mm. på en 750 m2 stor ejendom i Nr. Lyndelse, som ligger lige syd for Odense Ejerforhold Virksomheden ejes af de 5 anpartshavere og tømrermestrene Lars Nielsen, Bent Nielsen, Per Jørgensen, Bo Schrøder og Bjarne Lund. 5

6 1.5. Organisationsplan Lars Nielsen Anpartshaver Daglig Leder Bjarne Lund Anpartshaver Sikkerhed Per Jørgensen Anpartshaver Service Bent Nielsen Anpartshaver Maskinværksted Bo Schrøder Anpartshaver Byggestyring Ellen Bølle Bogholder/ Administration Jan Jensen Tømrer Nicolaj Metter Tømrer Toke Uta Lærling Anders Bomann Lærling 1.6. Mål og strategier Group Insurance Virksomheden har Vital som mål at levere arbejde af høj håndværksmæssig Next Return standard End og i en kvalitet, som bygherren og slutbrugeren er tilfredse med i mange år fremover. Vi vil bestræbe os på at overholde love, regler og normer, samt være kendt som en seriøs samarbejdspartner, der leverer en tømrer/snedkerydelse i top. 1 Vi vil gå foran som det gode eksempel og være med til at trække branchen fremad og til stadighed op på et højere kvalitetsniveau, samt styrke håndværkerbranchen generelt Kundekreds/kernekunder Virksomhedens kundekreds er bred: boligejere, små og store virksomheder, institutioner, kommuner, samt forsikringsselskaber Kundepleje En god kundepleje fra os alle sammen er med til at sikre, at vi får arbejde en anden gang. Enten fra samme kunde eller fra en, som kunden anbefaler os til. 6

7 Derfor er det nødvendigt at du: Leverer en god service Møder til tiden og udnytte arbejdstiden effektivt Medbringer det du skal bruge til opgaven Holder orden og rydder op/gør rent efter dig. Fortæller kunden hvis der sker noget uforudset, eller hvis der vil være gener på grund af en container, lift, afspærring osv. Optræder høfligt og servicemindet overfor vores kunder. Værner om materialer, materiel og kundeejendele. Medvirker aktivt til at vores lærlinge får en god og lærerig uddannelse Opgavetyper Vores opgaver er mangeartede, lige fra en dør der klemmer til udskiftning af tage samt opførelse af større bygninger m.m. Særligt holder vi af udfordringer med kompleksitet og en vis sværhedsgrad. Hos os kan du lære om godt tømrer/snedkerarbejde udført i høj kvalitet. Du kan se udvalgte projekter på vores hjemmeside Funktionærer Vi udleverer denne medarbejderhåndbog til alle virksomhedens medarbejdere. Der kan derfor forekomme afsnit, der ikke omfatter alle medarbejdere f.eks. kontoransatte, der er omfattet af anden lovgivning. Funktionæransattes vilkår tager udgangspunkt i deres individuelle kontrakt samt de regler, der omhandler funktionærforhold herunder funktionærloven Stamoplysninger Ved ansættelse skal du udfylde et oplysningsskema med telefonnummer, adresse, kontonr. m.v. Husk at kontakte vores administration, hvis du flytter, ændrer tlf. nr. eller adresse. Oplysninger vil blive opbevaret i bogholderiet under stamdata. 7

8 2. Løn og ansættelsesvilkår Firmaet har tiltrædelsesoverenskomst med Byg Ansættelsesbevis Senest en måned efter ansættelsen vil du modtage et ansættelsesbevis, som vi vil bede dig underskrive. Ét eksemplar udleveres til dig, et andet eksemplar bliver opbevaret i bogholderiet, i mappen " stamdata" 2.2. Ugesedler Du skal udfylde og aflevere ugeseddel hver fredag efter fyraften, dog i særlige tilfælde senest mandag morgen den følgende uge. Ugesedlen skal indeholde: Navn Uge nummer Datoer Arbejdsadresse/kunde Timeantal på hver sag Hvad du har udført det pågældende sted Forbrug af materialer. Hvis du har haft værkstedstimer, skal du skrive, hvad du har udført, om det er oprydning generelt på værkstedet, om det er oprydning af bilerne eller det er noget i forbindelse med en sag/projekt, møde etc Skattekort Straks ved ansættelse skal du oplyse adresse, CPR nummer, bankforbindelse mv. ligesom skattekort afleveres til kontoret. Såfremt skattekortet ikke bliver afleveret, vil skattetrækket blive beregnet med 60 %. Skattekort for det nye år overføres elektronisk og skal ikke afleveres, medmindre du har ændringer eller vi beder om det Pension Som medarbejder hos LN Tømrer & Snedkermester ApS er du omfattet af en arbejdsmarkedspensions-ordning i Pension-Danmark. Ordningen omfatter medarbejdere, der er fyldt 20 år. Pensionsbidraget er i øjeblikket 4,0 % (medarbejdere) og 8,0 % (arbejdsgiver) af den skattepligtige lønindkomst. 8

9 2.5. Kørepenge Med hensyn til kørepenge/køretid udbetales i henhold til overenskomstens bestemmelser. Spørg administrationen Militærtjeneste Militærtjeneste skal meddeles firmaet så tidligt som muligt. 3. Akkord Ikke meget arbejde udføres i akkord. Men i tilfælde af, at arbejdet skal udføres i akkord, vil der forud for indgåelse af akkordtildeling, blive udleveret et sæt komplette tegninger og beskrivelser over projektet til de medarbejdere, der skal arbejde på det pågældende projekt Opmåling Evt. akkordarbejde i denne virksomhed, udføres efter de til enhver tid gældende prislister mellem organisationerne Standardpriser Alle akkorders omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes. Du vil hurtigst muligt, og senest når halvdelen af arbejdet er udført, modtage virksomhedens forslag til akkordprisen Akkorderingssedler Du afleverer akkorderingssedler til arbejdslederen under arbejdets gang. Arbejdslederen godkender timelønstimer under arbejdets gang Tegninger Du kan rette spørgsmål i forbindelse med tegninger og beskrivelse til arbejdslederen. 9

10 4. Arbejdstid 4.1. Daglig, ugentlig, kontortid og overarbejde Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Den normale daglige arbejdstid for tømrere/snedkere og elever er mandag til torsdag fra og fredag fra Kontoret er normalt åbent mandag til torsdag fra og fredag fra Pauser Der er for tømrere/snedkere og elever indregnet to pauser á en halv time i løbet af dagen. Klokken og klokken Pauserne er selvbetalte, hvorfor det er tilladt at forlade arbejdspladsen i dette tidsrum. Vedr. funktionærer henvises der til lokalaftale (ansættelseskontrakten) Holddrift/forskudt tid Når du bliver ansat hos LN Tømrer & Snedkermester ApS, må du være indstillet på at arbejde på forskudt arbejdstid eller holddrift i henhold til overenskomstens bestemmelser Vejrlig Vi vil bestræbe os på ikke at sende dig ud på sager, hvor du skal være udendørs, hvis vi skønner at vejret hindrer arbejdets udførelse. Hvis du selv i løbet af dagen skønner, at du ikke kan arbejde videre på grund af vejrliget, skal du kontakte Lars eller Bo og du vil få at vide, hvilke opgaver, du så skal overtage. Der er udleveret regntøj, som du har pligt til at medbringe på arbejdspladen. Det skal bruges ved moderat regn. Du er selv ansvarlig for at holde din påklædning tør, medbring evt. skiftetøj. 10

11 5. Sygdom 5.1. Sygdom, anmeldelse, løn under sygdom Du skal melde sygdom telefonisk inden klokken til Lars eller Bo. Du skal på 1. dagen for sygdommen meddele, om du regner med at vende tilbage på 2. dagen. Vender du ikke tilbage på 2. dagen, må du meddele dette, samt tidspunktet for forventet opstart efter sygdom igen. Virksomheden udbetaler løn under sygdom i op til 4 uger fra 1. fraværsdag til medarbejdere, som har været ansat i mindst 6 måneder. Herefter overgår pligten til din kommune. Betalingen til løn under sygdom og tilskadekomst udgør fuld løn, dog max. 128 kr. pr time. Ved sygdom i de første 6 måneders ansættelse forespørges på kontoret om de gældende regler på det pågældende tidspunkt. Hvis du kommer til skade under arbejdet ydes fuld løn uanset anciennitet, dog max. 128 kr. pr. time i op til 8 uger, hvorefter pligten overgår til din kommune. 28-aftale: Ovennævnte bestemmelser gælder ikke, hvis der er indgået en aftale mellem dig, din hjemkommune og firmaet, i henhold til bestemmelse om kronisk sygdom Dokumentation (lægeerklæring) LN Tømrer & Snedkermester ApS kan efter 3 dages sygefravær forlange en lægeerklæring, som vil blive betalt af LN Tømrer & Snedkermester ApS Syg i løbet af dagen Hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykkestilfælde i løbet af dagen, betaler LN Tømrer & Snedkermester ApS. din løn for resten af dagen, dog max 128 kr. pr time Barns 1. sygedag Efter overenskomsten har du ret til frihed på et barns 1. sygedag, hvis barnet er under 14 år. Betalingen udgør fuld løn, dog max 128 kr. pr. time. Du skal melde barnets sygdom, ligesom ved egen sygdom. Du har ret til frihed, hvis et barn under 14 år, og som du har forældremyndighed over, skal indlægges på et sygehus. Der ydes sammenlagt 1 uges frihed pr. barn over en 12 måneders periode. 11

12 5.5. Graviditet og barsel Graviditets/barselsorlov Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/ barselsorlov). Fædreorlov Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Forældreorlov I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder virksomheden løn under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i de 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 128 kr. pr. time. Der betales ferie-, feriefridags-, og SH godtgørelse samt pension af beløbet. Beløbet indeholder den ved lovgivning fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Pligt til varsling Af hensyn til planlægningen i virksomheden skal du overholde følgende regler om varsling af fravær i forbindelse med fødsel: Virksomhedens kvindelige medarbejdere skal senest tre måneder før forventet fødsel give besked til virksomheden om, hvornår hun forventer at barselsorloven skal begynde og om hun ønsker at benytte sin ret til graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel. Senest fire uger før forventet fødsel skal virksomhedens mandlige medarbejdere oplyse virksomheden om, hvornår han forventer at holde sine to ugers fædreorlov. Senest otte uger efter fødslen skal virksomhedens kvindelige medarbejdere give meddelelse om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Senest otte uger efter fødslen skal virksomhedens mandlige medarbejdere give meddelelse om, hvorvidt han vil gøre brug af sin ret til op til 32 ugers forældreorlov. 12

13 Senest otte uger efter fødslen skal både virksomhedens kvindelige og mandlige medarbejdere give meddelelse om, hvorvidt de ønsker at dele forældreorloven, herunder om de vil benytte retten til at udskyde eller forlænge orloven Orlov Alle medarbejdere har ret til frihed uden løn til pasning af alvorligt syge, nære slægtninge Falck abonnement LN Tømrer & Snedkermester ApS. er medlem af Falck. 6. Ferie 6.1. Optjening og afholdelse Du har efter ferieloven ret til 25 feriedage inden for ferieåret. Vi vil bestræbe os på at holde samlet ferielukket i 3 uger i juli måned. Du vil få besked om ferielukningen, så snart den er planlagt, dog senest 2-3 måneder før. For restferie aftales der med en arbejdsleder, hvornår restferien kan afholdes. Du skal henvende dig herom i god tid og senest 4 uger før ønsket afholdelse. Vi holder normalt ferielukket mellem jul og nytår, hvilket vi varsler senest en måned inden ferielukningen. Har du andre ferieønsker, vil vi bestræbe os på at opfylde dem, dog under hensyntagen til virksomhedens tarv. Kom altid i god tid med dine ferieønsker af hensyn til planlægningen i LN Tømrer & Snedkermester ApS Feriefridage Du har ret til 5 feriefridage i et kalenderår. Dog med fradrag for tidligere afholdte feriefridage i andre virksomheder Overførsel af ferie Du kan overføre ikke afviklede feriedage udover 20 dage til det følgende ferieår. Hvis du ønsker dette, skal du lave en skriftlig aftale med din nærmeste overordnede. 13

14 6.4. Fridage 1. maj er hel fridag Helligdage Som helligdage regnes Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 1. og 2. juledag Søgne helligdags- og feriefridags betaling Til at betale søgne helligdage og feriefridage indgår 6,9 % af medarbejderens ferieberettigede løn. Forskudsbeløbene pr. dag udgør 850 kr. til voksenarbejdere og 525 kr. til ungarbejdere. Dog maximalt fuld løn. 7. Personalegoder 7.1. Køb af materialer til privat brug Alle medarbejdere ved LN Tømrer & Snedkermester ApS kan købe materialer m.m. hos vore leverandører. Du skal blot sørge for, at dit løn nummer og navn bliver påført fakturaen Dobbeltbeskæftigelse/sort arbejde Du skal være opmærksom på, at ansættelse hos LN Tømrer & Snedkermester ApS er et fuldtidsarbejde, og at vi derfor forudsætter, at du ikke samtidig kan have væsentlig beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver Lån af værksted og materiel Du må gerne låne værkstedet i din fritid, men det skal være aftalt med en arbejdsleder (og arbejdet skal være til eget brug). 14

15 7.4. Sommerudflugt og julefrokost Vi afholder hvert år sommerudflugt og julefrokost, sted og tidspunkter aftales ca. 2 måneder før afholdelse Mærkedage Fra kontoret kommer der et forslag til, hvordan vi skal betale til og evt. fejre mærkedage som f.eks. fødselsdage, bryllup, jubilæum etc Bonus LN Tømrer & Snedkermester har en bonuspraksis. Hvert år i december bliver der udbetalt bonus, ud fra firmaets overskud. Der vil blive taget hensyn til indsats, præsterede timer og fleksibilitet. Ledelsen afgør fordelingen Firmabil-ordning Ingen pt. Spørg på kontoret Kiropraktorordning Har du behov for kiropraktorbehandling, så aftal det med kontoret. Så kan du enten få kiropraktoren til at sende fakturaen til firmaet, eller du kan betale i første omgang og så aflevere fakturaen i bogholderiet, hvorefter udgiften vil blive overført til din konto. Tal med kontoret om evt. skattepligt Frugtordning Firmaet har en frugtordning med ugentlig levering. 15

16 8. Alkohol- og rygepolitik 8.1. Alkoholpolitik Indtagelse af alkohol i arbejdstiden er kun tilladt indenfor de aftalte pauser og kun under diskrete forhold. Indtagelse må kun ske i så begrænset omfang, at påvirkningen hverken har synlige eller arbejdsmæssig effekt, og heller ikke overstiger gældende lovgivning om max 0,5 promille. Dog er der direkte forbud mod indtagelse af alkohol i forbindelse med serviceopgaver (opgaver under 1 dags varighed). Har kunden en alkoholpolitik som angiver totalforbud er det altid denne som er gældende Rygepolitik Der er rygeforbud indendørs i firmaet såvel som i firmaets biler. Ved arbejde i private hjem må der heller ikke ryges indendørs. Med henvisning til Lov om røgfri miljøer, vil en overtrædelse af rygeforbudet kunne medføre en advarsel, evt. efterfulgt af en ophævelse af arbejdsforholdet. Virksomheden kan risikere bøde fra Arbejdstilsynet, hvis medarbejderne ikke overholder rygeforbudet. 9. IT-politik Vi har for tiden ingen aftaler om medarbejderbredbånd. 10.Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Virksomheden har endnu ikke indført medarbejdersamtaler, men påtænker snarest at indføre, at alle medarbejdere deltager i en udviklingssamtale med den nærmeste leder mindst en gang årligt samt løbende opfølgning efter behov. De emner, som vi vil drøfte, er efteruddannelses- og videreuddannelsesbehov, trivsel og arbejdssituationen. 16

17 10.2. Intern information LN Tømrer & Snedkermester ApS lægger vægt på, at alle medarbejdere får tilstrækkelig information om de begivenheder, som er vigtige for medarbejderen og virksomheden. Disse informationer vil blive meddelt på tavlen i frokostrummet, og du har pligt til at holde dig orienteret. Såfremt der er medarbejdere på eksternt kursus, længere sygefravær eller skoleophold eller lign. orienterer kontoret disse om ovennævnte begivenheder, møder m.m. 17

18 11. Arbejdsredskaber Arbejdstøj Indkøb af arbejdstøj og sikkerhedssko sker efter behov men aftales med kontoret. Firmaets logo skal være på arbejdstøjet Nøgler og alarmbrik Ved ansættelsen får du udleveret 1 nøgle og en alarmkode til værkstedet. Du skal aflevere nøglen, når din ansættelse ophører Mobiltelefoner Enkelte medarbejdere vil kunne få udleveret en mobiltelefon til brug i forbindelse med arbejdet Værktøj Vi udleverer redskaber og værktøj i god og brugbar stand. Du skal anvende og vedligeholde værktøjet efter forskrifterne for de enkelte værktøjer. Vær opmærksom på, at hvis du behandler værktøjet skødesløst, kan du gøres ansvarlig for eventuelle skader eller bortkomst. Tyveri af og hærværk på værktøjet skal straks indberettes til kontoret. Værktøj, der udleveres til medarbejderen, skal mærkes med gravørpen, spraymaling eller lignende Lager Der holdes styr på lageret af en af de ansatte. Vedkommende sørger for, at der er opfyldning af almindeligt brugte lagervarer efter aftale med en arbejdsleder. 18

19 12. Arbejdsmiljø Arbejdspolitik LN Tømrer & Snedkermester ApS ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Arbejdsmiljøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Alle skal kunne føle sig godt tilpas både psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsregler. Overtrædelse kan medføre afskedigelse. Vi har prioriteret at arbejde med følgende områder i 2009: Alle skal så vidt muligt undgå tunge løft Alle skal lære at bruge Arbejdspladsvurderingen aktivt Alle skal have en god omgangstone over for hinanden Alle skal vide, hvor de finder relevant sikkerhedsudstyr Alle ulykker samt nærved ulykker skal meldes til Bjarne Lund og kontoret Alle skal kende medarbejderhåndbogen Alle skal huske at rose hinanden, når det går godt Sikkerhedsorganisation For øjeblikket varetages sikkerhedsarbejdet af sikkerhedsrepræsentant Bjarne Lund. Arbejdsmiljømapper forefindes i firmaets biler, i frokoststuen og på kontoret. Du kan altid kontakte Bjarne Lund om sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer. Hellere en gang for meget end en gang for lidt! Arbejdspladsvurdering (APV) - risikovurdering Der skal altid laves en APV inden et arbejde bliver startet i virksomheden. Det betyder i praksis, at du skal vurdere risikoen ved arbejdet. Snak med din arbejdsleder om, hvordan I gør. Vi har gode erfaringer med at lave APV. APV en betyder, at vi får planlagt arbejdet bedre og undgår skader. Derfor ser vi gerne, at du deltager aktivt i arbejdet med APV. Nye medarbejdere vil få gennemgået APV og handlingsplanen samt arbejdsmiljømappen af en arbejdsleder i relation til deres arbejde i virksomheden. 19

20 12.4. Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog Vi udleverer en taske med personlige værnemidler som høreværn, beskyttelsesbriller, hjelm, masker, handsker m.m. til alle medarbejdere ved ansættelse eller ved arbejdets begyndelse. Hver medarbejder skal kvittere for modtagelsen. Det påhviler medarbejderen at sørge for hos arbejdslederen at få suppleret op af manglende eller opbrugte værnemidler som f.eks. masker, handsker, øjenskyl eller lignende. Dette gælder ved slitage såvel som ved bortkomst. Når øjenskyllemidlet er brugt en enkelt gang skal resten kasseres og en ny anskaffes. Såfremt høreværn, beskyttelsesbriller og hjelm mistes eller ødelægges på en skødesløs måde, skal medarbejderen selv erstatte det pågældende. Sidstnævnte værnemidler påføres den pågældende medarbejders navn. Forhør dig hos din sikkerhedsrepræsentant, hvorledes du skal vedligeholde værnemidlerne. Vær opmærksom på slitage og snavs. Du har pligt til at bruge de værnemidler, der bliver anvist og til at overholde arbejdsmiljøloven f.eks. ved APV/handlingsplan, eller i brugsanvisninger. OBS! Manglende brug af værnemidler og anden overtrædelse af Arbejdsmiljøloven kan medføre bortvisning Skurforhold Hvis arbejdet ikke er kortvarigt (overstiger tre dage), eller de ansattes samlede beskæftigelse er på mere end seks mandedage, opstiller vi et skur. Vi lægger vægt på at have gode skurforhold og forventer, at alle føler sig ansvarlige for at holde orden i skuret Stoffer og materialer Vi bruger de mindst farlige stoffer, vi kan finde, men hvis der er risiko forbundet med at arbejde med et stof eller et materiale, skal du læse arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de anvisninger, der står. Oversigt over alle arbejdspladsbrugsanvisninger står sammen med Arbejdsmiljømappen på kontoret. Vi vil gerne have styr på de stoffer og materialer, der bruges i Virksomheden. Det er vort mål, at vi så vidt muligt undgår farlige stoffer. Derfor skal du forhøre dig hos din arbejdsleder, inden du indkøber nye stoffer og materialer. 20

21 12.7. Sundhedsfremme, rummeligt arbejdsmarked og seniorpolitik LN Tømrer & Snedkermester ApS har fokus på sundhed og trivsel. Det betyder noget for os, at du har det godt og er tryg under udførelse af arbejdet. Da arbejdets karakter kan give problemer med ryggen, har medarbejderne mulighed for at forebygge skader og nedslidning via motion og rygtræning. Hvis du ønsker denne mulighed, bedes du kontakte kontoret. Vi ønsker, at ældre medarbejdere bliver så længe, de har lyst og mulighed for det. Derfor er det muligt at gå på nedsat tid. Kontakt kontoret, hvis du gerne vil lave en aftale om nedsat tid. 13.Arbejdets kvalitet Kvalitetskontrol Vi lægger stor vægt på, at det arbejde, vi leverer, stemmer overens med de aftaler, som vi indgår med vore kunder. Vi gør derfor vort yderste for at kontrollere, at kvaliteten lever op til kundens forventninger. 14. Forsikringsforhold Forsikringsforhold Arbejdsskader Ved tilskadekomst under arbejdet skal du straks orientere kontoret, så vi kan anmelde din tilskadekomst til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet m.fl. Øvrige skader på ting/personer Hvis du kommer til at påføre virksomhedens eller andres køretøjer, løsøre eller personer en skade under udførelsen af arbejdet, skal du straks orientere administrationen. LN Tømrer & Snedkermester ApS har følgende forsikringer: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Motorkøretøjsforsikring Der forefindes police og relevante forsikringsbetingelser på kontoret. 21

22 15. Elever Elever LN Tømrer & Snedkermester ApS deltager løbende i at uddanne elever for at sikre den faglige arbejdskraft. Vi er derfor godkendt som praktikuddannelsessted. Ansættelse af elever sker i henhold til Erhvervsuddannelsesloven. Et eksempel på en uddannelseskontrakt forefindes på kontoret. Som elev modtager du løn i hele den periode, som uddannelsesaftalen dækker, inklusiv perioder med skoleundervisning, under ferie (+ 1 % ferietillæg), i sygdomsperioder osv. Lønnen er fastsat i Dansk Byggeris overenskomster. Ved afslutningen af uddannelsen modtager du et feriekort for det netop afsluttede optjeningsår. 16.Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets ophør Du vil altid modtage en eventuel opsigelse på skrift, og du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen. Vi tilstræber at holde medarbejderne løbende orienteret om beskæftigelsessituationen, samt at informere om opsigelser i så god tid, som det er muligt Fratrædelse Ved fratrædelse fra virksomheden, uanset om du siger op eller virksomheden opsiger dig, skal du møde på værkstedet den sidste arbejdsdag kl for at aflevere virksomhedens værktøj, firmabil, nøgler, mobil tlf. m.m. Virksomheden vil sammen med dig gennemgå det tilbageleverede ud fra udleveringslisten. 22

23 16.3. Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse Du vil blive øjeblikkeligt bortvist fra virksomheden i tilfælde af: Tyveri Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik Udeblivelse Brug af euforiserende stoffer Vold eller trusler om vold Klare overtrædelser af Arbejdsmiljøloven Gentagen manglende overholdelse af brug af relevant sikkerhedsudstyr. Handlinger i arbejdstiden, som er omfattet af straffeloven Advarsler Såfremt du misligholder din ansættelseskontrakt eller bestemmelser i personalehåndbogen kan du få en mundtlig eller skriftlig advarsel. En advarsels formål er at undgå tvivl om en uønsket adfærd fra din side. Den bedes betragtet som en ekstra chance for dig, til at forblive i ansættelsesforholdet og honorere de krav, som vi stiller til dig. 17.Byggesager Kvalitetssikring Til hver krævende byggesag skal der oprettes en kvalitetssikringshåndbog som skal udfyldes og afleveres til bygherren ved aflevering af byggeriet. Kvalitetssikringshåndbogen skal udarbejdes i henhold til udbudsmaterialet. Der stilles krav om kontrol af bestemte elementer, og en arbejdsleder vil efterfølgende komme ud på de forskellige pladser for at sikre, at kontrollen bliver overholdt i henhold til det aftalte. LN Tømrer & Snedkermester ApS har sin egen norm for god kvalitet for arbejdets udførelse, som sammen med den enkelte kvalitetssikringshåndbog udgør den samlede kvalitetskontrol på arbejdsopgaverne. Forhør dig på kontoret, såfremt du ønsker at vide mere herom. 23

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere