Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS"

Transkript

1 Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 Forord... 4 Velkomst Virksomhedens data og historie Ejerforhold Organisationsplan Mål og strategier Kundekreds/kernekunder Kundepleje Opgavetyper Funktionærer Stamoplysninger Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsesbevis Ugesedler Skattekort Pension Kørepenge Militærtjeneste Akkord Opmåling Standardpriser Akkorderingssedler Tegninger Arbejdstid Daglig, ugentlig, kontortid og overarbejde Pauser Holddrift/forskudt tid Vejrlig Sygdom Sygdom, anmeldelse, løn under sygdom Dokumentation (lægeerklæring) Syg i løbet af dagen Barns 1. sygedag Graviditet og barsel Orlov Falck abonnement Ferie Optjening og afholdelse Feriefridage Overførsel af ferie Fridage Helligdage Søgne helligdags- og feriefridags betaling Personalegoder

3 7.1. Køb af materialer til privat brug Dobbeltbeskæftigelse/sort arbejde Lån af værksted og materiel Sommerudflugt og julefrokost Mærkedage Bonus Firmabil-ordning Kiropraktorordning Frugtordning Alkohol- og rygepolitik Alkoholpolitik Rygepolitik IT-politik Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Intern information Arbejdsredskaber Arbejdstøj Nøgler og alarmbrik Mobiltelefoner Værktøj Lager Arbejdsmiljø Arbejdspolitik Sikkerhedsorganisation Arbejdspladsvurdering (APV) - risikovurdering Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog Skurforhold Stoffer og materialer Sundhedsfremme, rummeligt arbejdsmarked og seniorpolitik Arbejdets kvalitet Kvalitetskontrol Forsikringsforhold Forsikringsforhold Elever Elever Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets ophør Fratrædelse Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse Advarsler Byggesager Kvalitetssikring Varekøb

4 1. Indledning Forord Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser, der gælder i virksomheden LN Tømrer & Snedkermester ApS. Vi vil naturligvis også gerne fortælle, hvad du kan forvente af rettigheder og goder som ansat hos os. Det er vigtigt at du gennemlæser, forstår og følger personalehåndbogens forskrifter, selvfølgelig af hensyn til alles velvære og sikkerhed, men også af hensyn til firmaets renomme og fortsatte udvikling. Hver medarbejder får et eksemplar af medarbejderhåndbogen udleveret. Oplever du situationer i dagligdagen, hvor du ikke syntes at det fungerer godt nok, så kontakt mester, sikkerhedsrepræsentant eller den du føler der kan hjælpe dig, således at vi kan forbedre forholdene til alles bedste. Vi opdaterer håndbogen efter behov, og når det sker, vil du få et rettelsesblad ud sammen med din lønseddel. Velkomst Vi byder dig velkommen i LN Tømrer & Snedkermester ApS, og håber på et godt og inspirerende samarbejde, vi håber ligeledes at du vil finde dig rigtig godt til rette i virksomheden, både sammen med ledere, kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere. Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for dig og firmaet i vores daglige samarbejde. Håndbogen er et opslagsværk hvor du kan søge diverse oplysninger om vores virksomhedskultur, organisation, arbejdsforhold, personaleforhold, sikkerhed, miljø og mange andre forhold som har betydning for dig. Med venlig hilsen LN Tømrer & Snedkermester ApS Lars Nielsen Bent Nielsen Per Jørgensen Bo Schrøder Bjarne Lund 4

5 1.3. Virksomhedens data og historie LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C, Nr. Lyndelse 5792 Årslev Telefon: Telefax: Web: CVR-nr: Virksomheden LN Tømrer & Snedkermester blev stiftet af Lars Nielsen i 1994, og holdt til i beskedne lejede garager i Odense. I 2001 overgik virksomheden til ApS og vi lejede os ind i de nuværende lokaler i Nr. Lyndelse. Samtidig startede de 4 (senere anpartshavere) i virksomheden og i 2005 indtrådte disse sammen med Lars Nielsen i ejerskabet samt bestyrelsen. I december 2007 købte LN Tømrer & Snedkermester ApS vores lokaler efter den tidligere ejer, da denne ønskede at afhænde sin ejendom. Virksomheden beskæftiger i gennemsnit ca. 10 medarbejdere og har gerne flere lærlinge og jævnligt praktikanter. Den daglige ledelse udføres af Lars Nielsen og Bo Schrøder som også indgår i ejerkredsen. Bogføring, ind- og udbetalinger, lønkørsel, div. refusionsopgørelser m.m. varetages af en administrativ medarbejder ansat på deltid efter behov. Vi har kontor, værksted, lager mm. på en 750 m2 stor ejendom i Nr. Lyndelse, som ligger lige syd for Odense Ejerforhold Virksomheden ejes af de 5 anpartshavere og tømrermestrene Lars Nielsen, Bent Nielsen, Per Jørgensen, Bo Schrøder og Bjarne Lund. 5

6 1.5. Organisationsplan Lars Nielsen Anpartshaver Daglig Leder Bjarne Lund Anpartshaver Sikkerhed Per Jørgensen Anpartshaver Service Bent Nielsen Anpartshaver Maskinværksted Bo Schrøder Anpartshaver Byggestyring Ellen Bølle Bogholder/ Administration Jan Jensen Tømrer Nicolaj Metter Tømrer Toke Uta Lærling Anders Bomann Lærling 1.6. Mål og strategier Group Insurance Virksomheden har Vital som mål at levere arbejde af høj håndværksmæssig Next Return standard End og i en kvalitet, som bygherren og slutbrugeren er tilfredse med i mange år fremover. Vi vil bestræbe os på at overholde love, regler og normer, samt være kendt som en seriøs samarbejdspartner, der leverer en tømrer/snedkerydelse i top. 1 Vi vil gå foran som det gode eksempel og være med til at trække branchen fremad og til stadighed op på et højere kvalitetsniveau, samt styrke håndværkerbranchen generelt Kundekreds/kernekunder Virksomhedens kundekreds er bred: boligejere, små og store virksomheder, institutioner, kommuner, samt forsikringsselskaber Kundepleje En god kundepleje fra os alle sammen er med til at sikre, at vi får arbejde en anden gang. Enten fra samme kunde eller fra en, som kunden anbefaler os til. 6

7 Derfor er det nødvendigt at du: Leverer en god service Møder til tiden og udnytte arbejdstiden effektivt Medbringer det du skal bruge til opgaven Holder orden og rydder op/gør rent efter dig. Fortæller kunden hvis der sker noget uforudset, eller hvis der vil være gener på grund af en container, lift, afspærring osv. Optræder høfligt og servicemindet overfor vores kunder. Værner om materialer, materiel og kundeejendele. Medvirker aktivt til at vores lærlinge får en god og lærerig uddannelse Opgavetyper Vores opgaver er mangeartede, lige fra en dør der klemmer til udskiftning af tage samt opførelse af større bygninger m.m. Særligt holder vi af udfordringer med kompleksitet og en vis sværhedsgrad. Hos os kan du lære om godt tømrer/snedkerarbejde udført i høj kvalitet. Du kan se udvalgte projekter på vores hjemmeside Funktionærer Vi udleverer denne medarbejderhåndbog til alle virksomhedens medarbejdere. Der kan derfor forekomme afsnit, der ikke omfatter alle medarbejdere f.eks. kontoransatte, der er omfattet af anden lovgivning. Funktionæransattes vilkår tager udgangspunkt i deres individuelle kontrakt samt de regler, der omhandler funktionærforhold herunder funktionærloven Stamoplysninger Ved ansættelse skal du udfylde et oplysningsskema med telefonnummer, adresse, kontonr. m.v. Husk at kontakte vores administration, hvis du flytter, ændrer tlf. nr. eller adresse. Oplysninger vil blive opbevaret i bogholderiet under stamdata. 7

8 2. Løn og ansættelsesvilkår Firmaet har tiltrædelsesoverenskomst med Byg Ansættelsesbevis Senest en måned efter ansættelsen vil du modtage et ansættelsesbevis, som vi vil bede dig underskrive. Ét eksemplar udleveres til dig, et andet eksemplar bliver opbevaret i bogholderiet, i mappen " stamdata" 2.2. Ugesedler Du skal udfylde og aflevere ugeseddel hver fredag efter fyraften, dog i særlige tilfælde senest mandag morgen den følgende uge. Ugesedlen skal indeholde: Navn Uge nummer Datoer Arbejdsadresse/kunde Timeantal på hver sag Hvad du har udført det pågældende sted Forbrug af materialer. Hvis du har haft værkstedstimer, skal du skrive, hvad du har udført, om det er oprydning generelt på værkstedet, om det er oprydning af bilerne eller det er noget i forbindelse med en sag/projekt, møde etc Skattekort Straks ved ansættelse skal du oplyse adresse, CPR nummer, bankforbindelse mv. ligesom skattekort afleveres til kontoret. Såfremt skattekortet ikke bliver afleveret, vil skattetrækket blive beregnet med 60 %. Skattekort for det nye år overføres elektronisk og skal ikke afleveres, medmindre du har ændringer eller vi beder om det Pension Som medarbejder hos LN Tømrer & Snedkermester ApS er du omfattet af en arbejdsmarkedspensions-ordning i Pension-Danmark. Ordningen omfatter medarbejdere, der er fyldt 20 år. Pensionsbidraget er i øjeblikket 4,0 % (medarbejdere) og 8,0 % (arbejdsgiver) af den skattepligtige lønindkomst. 8

9 2.5. Kørepenge Med hensyn til kørepenge/køretid udbetales i henhold til overenskomstens bestemmelser. Spørg administrationen Militærtjeneste Militærtjeneste skal meddeles firmaet så tidligt som muligt. 3. Akkord Ikke meget arbejde udføres i akkord. Men i tilfælde af, at arbejdet skal udføres i akkord, vil der forud for indgåelse af akkordtildeling, blive udleveret et sæt komplette tegninger og beskrivelser over projektet til de medarbejdere, der skal arbejde på det pågældende projekt Opmåling Evt. akkordarbejde i denne virksomhed, udføres efter de til enhver tid gældende prislister mellem organisationerne Standardpriser Alle akkorders omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes. Du vil hurtigst muligt, og senest når halvdelen af arbejdet er udført, modtage virksomhedens forslag til akkordprisen Akkorderingssedler Du afleverer akkorderingssedler til arbejdslederen under arbejdets gang. Arbejdslederen godkender timelønstimer under arbejdets gang Tegninger Du kan rette spørgsmål i forbindelse med tegninger og beskrivelse til arbejdslederen. 9

10 4. Arbejdstid 4.1. Daglig, ugentlig, kontortid og overarbejde Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Den normale daglige arbejdstid for tømrere/snedkere og elever er mandag til torsdag fra og fredag fra Kontoret er normalt åbent mandag til torsdag fra og fredag fra Pauser Der er for tømrere/snedkere og elever indregnet to pauser á en halv time i løbet af dagen. Klokken og klokken Pauserne er selvbetalte, hvorfor det er tilladt at forlade arbejdspladsen i dette tidsrum. Vedr. funktionærer henvises der til lokalaftale (ansættelseskontrakten) Holddrift/forskudt tid Når du bliver ansat hos LN Tømrer & Snedkermester ApS, må du være indstillet på at arbejde på forskudt arbejdstid eller holddrift i henhold til overenskomstens bestemmelser Vejrlig Vi vil bestræbe os på ikke at sende dig ud på sager, hvor du skal være udendørs, hvis vi skønner at vejret hindrer arbejdets udførelse. Hvis du selv i løbet af dagen skønner, at du ikke kan arbejde videre på grund af vejrliget, skal du kontakte Lars eller Bo og du vil få at vide, hvilke opgaver, du så skal overtage. Der er udleveret regntøj, som du har pligt til at medbringe på arbejdspladen. Det skal bruges ved moderat regn. Du er selv ansvarlig for at holde din påklædning tør, medbring evt. skiftetøj. 10

11 5. Sygdom 5.1. Sygdom, anmeldelse, løn under sygdom Du skal melde sygdom telefonisk inden klokken til Lars eller Bo. Du skal på 1. dagen for sygdommen meddele, om du regner med at vende tilbage på 2. dagen. Vender du ikke tilbage på 2. dagen, må du meddele dette, samt tidspunktet for forventet opstart efter sygdom igen. Virksomheden udbetaler løn under sygdom i op til 4 uger fra 1. fraværsdag til medarbejdere, som har været ansat i mindst 6 måneder. Herefter overgår pligten til din kommune. Betalingen til løn under sygdom og tilskadekomst udgør fuld løn, dog max. 128 kr. pr time. Ved sygdom i de første 6 måneders ansættelse forespørges på kontoret om de gældende regler på det pågældende tidspunkt. Hvis du kommer til skade under arbejdet ydes fuld løn uanset anciennitet, dog max. 128 kr. pr. time i op til 8 uger, hvorefter pligten overgår til din kommune. 28-aftale: Ovennævnte bestemmelser gælder ikke, hvis der er indgået en aftale mellem dig, din hjemkommune og firmaet, i henhold til bestemmelse om kronisk sygdom Dokumentation (lægeerklæring) LN Tømrer & Snedkermester ApS kan efter 3 dages sygefravær forlange en lægeerklæring, som vil blive betalt af LN Tømrer & Snedkermester ApS Syg i løbet af dagen Hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykkestilfælde i løbet af dagen, betaler LN Tømrer & Snedkermester ApS. din løn for resten af dagen, dog max 128 kr. pr time Barns 1. sygedag Efter overenskomsten har du ret til frihed på et barns 1. sygedag, hvis barnet er under 14 år. Betalingen udgør fuld løn, dog max 128 kr. pr. time. Du skal melde barnets sygdom, ligesom ved egen sygdom. Du har ret til frihed, hvis et barn under 14 år, og som du har forældremyndighed over, skal indlægges på et sygehus. Der ydes sammenlagt 1 uges frihed pr. barn over en 12 måneders periode. 11

12 5.5. Graviditet og barsel Graviditets/barselsorlov Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/ barselsorlov). Fædreorlov Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Forældreorlov I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder virksomheden løn under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i de 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 128 kr. pr. time. Der betales ferie-, feriefridags-, og SH godtgørelse samt pension af beløbet. Beløbet indeholder den ved lovgivning fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Pligt til varsling Af hensyn til planlægningen i virksomheden skal du overholde følgende regler om varsling af fravær i forbindelse med fødsel: Virksomhedens kvindelige medarbejdere skal senest tre måneder før forventet fødsel give besked til virksomheden om, hvornår hun forventer at barselsorloven skal begynde og om hun ønsker at benytte sin ret til graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel. Senest fire uger før forventet fødsel skal virksomhedens mandlige medarbejdere oplyse virksomheden om, hvornår han forventer at holde sine to ugers fædreorlov. Senest otte uger efter fødslen skal virksomhedens kvindelige medarbejdere give meddelelse om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Senest otte uger efter fødslen skal virksomhedens mandlige medarbejdere give meddelelse om, hvorvidt han vil gøre brug af sin ret til op til 32 ugers forældreorlov. 12

13 Senest otte uger efter fødslen skal både virksomhedens kvindelige og mandlige medarbejdere give meddelelse om, hvorvidt de ønsker at dele forældreorloven, herunder om de vil benytte retten til at udskyde eller forlænge orloven Orlov Alle medarbejdere har ret til frihed uden løn til pasning af alvorligt syge, nære slægtninge Falck abonnement LN Tømrer & Snedkermester ApS. er medlem af Falck. 6. Ferie 6.1. Optjening og afholdelse Du har efter ferieloven ret til 25 feriedage inden for ferieåret. Vi vil bestræbe os på at holde samlet ferielukket i 3 uger i juli måned. Du vil få besked om ferielukningen, så snart den er planlagt, dog senest 2-3 måneder før. For restferie aftales der med en arbejdsleder, hvornår restferien kan afholdes. Du skal henvende dig herom i god tid og senest 4 uger før ønsket afholdelse. Vi holder normalt ferielukket mellem jul og nytår, hvilket vi varsler senest en måned inden ferielukningen. Har du andre ferieønsker, vil vi bestræbe os på at opfylde dem, dog under hensyntagen til virksomhedens tarv. Kom altid i god tid med dine ferieønsker af hensyn til planlægningen i LN Tømrer & Snedkermester ApS Feriefridage Du har ret til 5 feriefridage i et kalenderår. Dog med fradrag for tidligere afholdte feriefridage i andre virksomheder Overførsel af ferie Du kan overføre ikke afviklede feriedage udover 20 dage til det følgende ferieår. Hvis du ønsker dette, skal du lave en skriftlig aftale med din nærmeste overordnede. 13

14 6.4. Fridage 1. maj er hel fridag Helligdage Som helligdage regnes Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 1. og 2. juledag Søgne helligdags- og feriefridags betaling Til at betale søgne helligdage og feriefridage indgår 6,9 % af medarbejderens ferieberettigede løn. Forskudsbeløbene pr. dag udgør 850 kr. til voksenarbejdere og 525 kr. til ungarbejdere. Dog maximalt fuld løn. 7. Personalegoder 7.1. Køb af materialer til privat brug Alle medarbejdere ved LN Tømrer & Snedkermester ApS kan købe materialer m.m. hos vore leverandører. Du skal blot sørge for, at dit løn nummer og navn bliver påført fakturaen Dobbeltbeskæftigelse/sort arbejde Du skal være opmærksom på, at ansættelse hos LN Tømrer & Snedkermester ApS er et fuldtidsarbejde, og at vi derfor forudsætter, at du ikke samtidig kan have væsentlig beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver Lån af værksted og materiel Du må gerne låne værkstedet i din fritid, men det skal være aftalt med en arbejdsleder (og arbejdet skal være til eget brug). 14

15 7.4. Sommerudflugt og julefrokost Vi afholder hvert år sommerudflugt og julefrokost, sted og tidspunkter aftales ca. 2 måneder før afholdelse Mærkedage Fra kontoret kommer der et forslag til, hvordan vi skal betale til og evt. fejre mærkedage som f.eks. fødselsdage, bryllup, jubilæum etc Bonus LN Tømrer & Snedkermester har en bonuspraksis. Hvert år i december bliver der udbetalt bonus, ud fra firmaets overskud. Der vil blive taget hensyn til indsats, præsterede timer og fleksibilitet. Ledelsen afgør fordelingen Firmabil-ordning Ingen pt. Spørg på kontoret Kiropraktorordning Har du behov for kiropraktorbehandling, så aftal det med kontoret. Så kan du enten få kiropraktoren til at sende fakturaen til firmaet, eller du kan betale i første omgang og så aflevere fakturaen i bogholderiet, hvorefter udgiften vil blive overført til din konto. Tal med kontoret om evt. skattepligt Frugtordning Firmaet har en frugtordning med ugentlig levering. 15

16 8. Alkohol- og rygepolitik 8.1. Alkoholpolitik Indtagelse af alkohol i arbejdstiden er kun tilladt indenfor de aftalte pauser og kun under diskrete forhold. Indtagelse må kun ske i så begrænset omfang, at påvirkningen hverken har synlige eller arbejdsmæssig effekt, og heller ikke overstiger gældende lovgivning om max 0,5 promille. Dog er der direkte forbud mod indtagelse af alkohol i forbindelse med serviceopgaver (opgaver under 1 dags varighed). Har kunden en alkoholpolitik som angiver totalforbud er det altid denne som er gældende Rygepolitik Der er rygeforbud indendørs i firmaet såvel som i firmaets biler. Ved arbejde i private hjem må der heller ikke ryges indendørs. Med henvisning til Lov om røgfri miljøer, vil en overtrædelse af rygeforbudet kunne medføre en advarsel, evt. efterfulgt af en ophævelse af arbejdsforholdet. Virksomheden kan risikere bøde fra Arbejdstilsynet, hvis medarbejderne ikke overholder rygeforbudet. 9. IT-politik Vi har for tiden ingen aftaler om medarbejderbredbånd. 10.Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Virksomheden har endnu ikke indført medarbejdersamtaler, men påtænker snarest at indføre, at alle medarbejdere deltager i en udviklingssamtale med den nærmeste leder mindst en gang årligt samt løbende opfølgning efter behov. De emner, som vi vil drøfte, er efteruddannelses- og videreuddannelsesbehov, trivsel og arbejdssituationen. 16

17 10.2. Intern information LN Tømrer & Snedkermester ApS lægger vægt på, at alle medarbejdere får tilstrækkelig information om de begivenheder, som er vigtige for medarbejderen og virksomheden. Disse informationer vil blive meddelt på tavlen i frokostrummet, og du har pligt til at holde dig orienteret. Såfremt der er medarbejdere på eksternt kursus, længere sygefravær eller skoleophold eller lign. orienterer kontoret disse om ovennævnte begivenheder, møder m.m. 17

18 11. Arbejdsredskaber Arbejdstøj Indkøb af arbejdstøj og sikkerhedssko sker efter behov men aftales med kontoret. Firmaets logo skal være på arbejdstøjet Nøgler og alarmbrik Ved ansættelsen får du udleveret 1 nøgle og en alarmkode til værkstedet. Du skal aflevere nøglen, når din ansættelse ophører Mobiltelefoner Enkelte medarbejdere vil kunne få udleveret en mobiltelefon til brug i forbindelse med arbejdet Værktøj Vi udleverer redskaber og værktøj i god og brugbar stand. Du skal anvende og vedligeholde værktøjet efter forskrifterne for de enkelte værktøjer. Vær opmærksom på, at hvis du behandler værktøjet skødesløst, kan du gøres ansvarlig for eventuelle skader eller bortkomst. Tyveri af og hærværk på værktøjet skal straks indberettes til kontoret. Værktøj, der udleveres til medarbejderen, skal mærkes med gravørpen, spraymaling eller lignende Lager Der holdes styr på lageret af en af de ansatte. Vedkommende sørger for, at der er opfyldning af almindeligt brugte lagervarer efter aftale med en arbejdsleder. 18

19 12. Arbejdsmiljø Arbejdspolitik LN Tømrer & Snedkermester ApS ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Arbejdsmiljøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Alle skal kunne føle sig godt tilpas både psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsregler. Overtrædelse kan medføre afskedigelse. Vi har prioriteret at arbejde med følgende områder i 2009: Alle skal så vidt muligt undgå tunge løft Alle skal lære at bruge Arbejdspladsvurderingen aktivt Alle skal have en god omgangstone over for hinanden Alle skal vide, hvor de finder relevant sikkerhedsudstyr Alle ulykker samt nærved ulykker skal meldes til Bjarne Lund og kontoret Alle skal kende medarbejderhåndbogen Alle skal huske at rose hinanden, når det går godt Sikkerhedsorganisation For øjeblikket varetages sikkerhedsarbejdet af sikkerhedsrepræsentant Bjarne Lund. Arbejdsmiljømapper forefindes i firmaets biler, i frokoststuen og på kontoret. Du kan altid kontakte Bjarne Lund om sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer. Hellere en gang for meget end en gang for lidt! Arbejdspladsvurdering (APV) - risikovurdering Der skal altid laves en APV inden et arbejde bliver startet i virksomheden. Det betyder i praksis, at du skal vurdere risikoen ved arbejdet. Snak med din arbejdsleder om, hvordan I gør. Vi har gode erfaringer med at lave APV. APV en betyder, at vi får planlagt arbejdet bedre og undgår skader. Derfor ser vi gerne, at du deltager aktivt i arbejdet med APV. Nye medarbejdere vil få gennemgået APV og handlingsplanen samt arbejdsmiljømappen af en arbejdsleder i relation til deres arbejde i virksomheden. 19

20 12.4. Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog Vi udleverer en taske med personlige værnemidler som høreværn, beskyttelsesbriller, hjelm, masker, handsker m.m. til alle medarbejdere ved ansættelse eller ved arbejdets begyndelse. Hver medarbejder skal kvittere for modtagelsen. Det påhviler medarbejderen at sørge for hos arbejdslederen at få suppleret op af manglende eller opbrugte værnemidler som f.eks. masker, handsker, øjenskyl eller lignende. Dette gælder ved slitage såvel som ved bortkomst. Når øjenskyllemidlet er brugt en enkelt gang skal resten kasseres og en ny anskaffes. Såfremt høreværn, beskyttelsesbriller og hjelm mistes eller ødelægges på en skødesløs måde, skal medarbejderen selv erstatte det pågældende. Sidstnævnte værnemidler påføres den pågældende medarbejders navn. Forhør dig hos din sikkerhedsrepræsentant, hvorledes du skal vedligeholde værnemidlerne. Vær opmærksom på slitage og snavs. Du har pligt til at bruge de værnemidler, der bliver anvist og til at overholde arbejdsmiljøloven f.eks. ved APV/handlingsplan, eller i brugsanvisninger. OBS! Manglende brug af værnemidler og anden overtrædelse af Arbejdsmiljøloven kan medføre bortvisning Skurforhold Hvis arbejdet ikke er kortvarigt (overstiger tre dage), eller de ansattes samlede beskæftigelse er på mere end seks mandedage, opstiller vi et skur. Vi lægger vægt på at have gode skurforhold og forventer, at alle føler sig ansvarlige for at holde orden i skuret Stoffer og materialer Vi bruger de mindst farlige stoffer, vi kan finde, men hvis der er risiko forbundet med at arbejde med et stof eller et materiale, skal du læse arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de anvisninger, der står. Oversigt over alle arbejdspladsbrugsanvisninger står sammen med Arbejdsmiljømappen på kontoret. Vi vil gerne have styr på de stoffer og materialer, der bruges i Virksomheden. Det er vort mål, at vi så vidt muligt undgår farlige stoffer. Derfor skal du forhøre dig hos din arbejdsleder, inden du indkøber nye stoffer og materialer. 20

21 12.7. Sundhedsfremme, rummeligt arbejdsmarked og seniorpolitik LN Tømrer & Snedkermester ApS har fokus på sundhed og trivsel. Det betyder noget for os, at du har det godt og er tryg under udførelse af arbejdet. Da arbejdets karakter kan give problemer med ryggen, har medarbejderne mulighed for at forebygge skader og nedslidning via motion og rygtræning. Hvis du ønsker denne mulighed, bedes du kontakte kontoret. Vi ønsker, at ældre medarbejdere bliver så længe, de har lyst og mulighed for det. Derfor er det muligt at gå på nedsat tid. Kontakt kontoret, hvis du gerne vil lave en aftale om nedsat tid. 13.Arbejdets kvalitet Kvalitetskontrol Vi lægger stor vægt på, at det arbejde, vi leverer, stemmer overens med de aftaler, som vi indgår med vore kunder. Vi gør derfor vort yderste for at kontrollere, at kvaliteten lever op til kundens forventninger. 14. Forsikringsforhold Forsikringsforhold Arbejdsskader Ved tilskadekomst under arbejdet skal du straks orientere kontoret, så vi kan anmelde din tilskadekomst til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet m.fl. Øvrige skader på ting/personer Hvis du kommer til at påføre virksomhedens eller andres køretøjer, løsøre eller personer en skade under udførelsen af arbejdet, skal du straks orientere administrationen. LN Tømrer & Snedkermester ApS har følgende forsikringer: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Motorkøretøjsforsikring Der forefindes police og relevante forsikringsbetingelser på kontoret. 21

22 15. Elever Elever LN Tømrer & Snedkermester ApS deltager løbende i at uddanne elever for at sikre den faglige arbejdskraft. Vi er derfor godkendt som praktikuddannelsessted. Ansættelse af elever sker i henhold til Erhvervsuddannelsesloven. Et eksempel på en uddannelseskontrakt forefindes på kontoret. Som elev modtager du løn i hele den periode, som uddannelsesaftalen dækker, inklusiv perioder med skoleundervisning, under ferie (+ 1 % ferietillæg), i sygdomsperioder osv. Lønnen er fastsat i Dansk Byggeris overenskomster. Ved afslutningen af uddannelsen modtager du et feriekort for det netop afsluttede optjeningsår. 16.Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets ophør Du vil altid modtage en eventuel opsigelse på skrift, og du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen. Vi tilstræber at holde medarbejderne løbende orienteret om beskæftigelsessituationen, samt at informere om opsigelser i så god tid, som det er muligt Fratrædelse Ved fratrædelse fra virksomheden, uanset om du siger op eller virksomheden opsiger dig, skal du møde på værkstedet den sidste arbejdsdag kl for at aflevere virksomhedens værktøj, firmabil, nøgler, mobil tlf. m.m. Virksomheden vil sammen med dig gennemgå det tilbageleverede ud fra udleveringslisten. 22

23 16.3. Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse Du vil blive øjeblikkeligt bortvist fra virksomheden i tilfælde af: Tyveri Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik Udeblivelse Brug af euforiserende stoffer Vold eller trusler om vold Klare overtrædelser af Arbejdsmiljøloven Gentagen manglende overholdelse af brug af relevant sikkerhedsudstyr. Handlinger i arbejdstiden, som er omfattet af straffeloven Advarsler Såfremt du misligholder din ansættelseskontrakt eller bestemmelser i personalehåndbogen kan du få en mundtlig eller skriftlig advarsel. En advarsels formål er at undgå tvivl om en uønsket adfærd fra din side. Den bedes betragtet som en ekstra chance for dig, til at forblive i ansættelsesforholdet og honorere de krav, som vi stiller til dig. 17.Byggesager Kvalitetssikring Til hver krævende byggesag skal der oprettes en kvalitetssikringshåndbog som skal udfyldes og afleveres til bygherren ved aflevering af byggeriet. Kvalitetssikringshåndbogen skal udarbejdes i henhold til udbudsmaterialet. Der stilles krav om kontrol af bestemte elementer, og en arbejdsleder vil efterfølgende komme ud på de forskellige pladser for at sikre, at kontrollen bliver overholdt i henhold til det aftalte. LN Tømrer & Snedkermester ApS har sin egen norm for god kvalitet for arbejdets udførelse, som sammen med den enkelte kvalitetssikringshåndbog udgør den samlede kvalitetskontrol på arbejdsopgaverne. Forhør dig på kontoret, såfremt du ønsker at vide mere herom. 23

Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk

Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk Medarbejder håndbog Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Velkomst... 4 1.3. Virksomhedens

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

19-05-2015 Rev. 28-08-2015

19-05-2015 Rev. 28-08-2015 A/S JULIUS NIELSEN OG SØN Medarbejderhåndbog For A/S Julius Nielsen og søn 19-05-2015 Rev. 28-08-2015 A/S Julius Nielsen og søn Landlystvej 42 2650 Hvidovre tlf. 36 75 28 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great...

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great... LPOWER PERSONALE HÅNDBOG Personalehåndbog 2015»You don t have to be great to start, but you have to start to be great...«- Zig Zagler Life begins at the end of your comfort zone You got the power Vision

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Page 1 of 23 1. Indledning 1.1. Forord 1.2. Virksomhedens historie 1.3. Ejerforhold 1.4. Mål og strategier 1.5. Kundekreds / kernekunder 1.6. Kundepleje 1.7. Opgavetyper 1.8. Organisationsplan 1.9. Funktionærer

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere