Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget"

Transkript

1 Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

2 Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre 2

3 Personalehåndbog i Malerfaget Forord En personalehåndbog kan være et nyttigt værktøj i enhver virksomhed. Med personalehåndbogen sikrer du dig, at alle medarbejdere er orienteret om, hvilke retningslinjer, der gælder i din virksomhed for arbejdstider, sygdom, opførsel over for kunder m.v. Håndbogen kan ikke beskrive alle konkrete retningslinjer, som arbejdsgiveren ønsker i lige netop sin virksomhed, men den kan give en rettesnor eller nærmere tjene som inspiration for arbejdet med at udvikle en personalepolitik i netop din virksomhed. Når arbejdsgiveren har besluttet sig for personalepolitikken, skal han selvfølgelig sikre sig, at medarbejderne bliver gjort bekendt med den. Både medarbejdere, der allerede er ansat, samt alle nye medarbejdere. Det er vigtigt, at du nøje gennemgår personalehåndbogen med medarbejderne, samt at du i tilblivelsesfasen diskuterer indholdet med dine medarbejdere. Ved at opnå medarbejdernes accept og forståelse af indholdet i personalehåndbogen, sikrer du dig, at den respekteres fremover. Personalepolitikken efterleves i dagligdagen. Det er vigtigt, at personalepolitikken løbende håndhæves og ikke kun hentes frem af skabet til festlige lejligheder. Endelig skal personalepolitikken løbende opdateres, således at personalepolitikken hele tiden afspejler virksomhedens politik i omgangen med medarbejderne. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Afsnit 1 Hvordan udvikles og gennemføres personalepolitikken?... 5 Afsnit 2 - Introduktion til virksomheden... 5 Indledning... 5 Lidt om virksomheden... 6 Virksomhedens ide og målsætning... 6 Virksomhedens kundegrundlag... 6 Forventninger til medarbejderne... 7 Afsnit 3 - Arbejdsforhold... 7 Ansættelse... 7 Arbejdstøj... 7 Arbejdstid... 8 Arbejdsophør... 8 Løn... 9 Ugesedler... 9 Materialebestilling... 9 Graviditet Arbejdsmiljøet Alkoholpolitik Ferie Værktøj og nøgler m.m Firmabil Mobiltelefon Rygning Elever Uddannelse Afsnit 4 Arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr Møder i arbejdsmiljøorganisationen Sikkerhedsudstyr Klubformand Afsnit 5 Generelle oplysninger Diverse

5 Afsnit 1 Hvordan udvikles og gennemføres personalepolitikken? Virksomhedens personalepolitik udtrykker de overordnede retningslinjer, som ledelsen fastlægger som udgangspunkt for virksomhedens holdning. Personalepolitikken er samtidig en bevidst stillingtagen til, hvilke værdier virksomheden ønsker at stå for. En fair og forståelig personalepolitik skaber trygge og klare retningslinjer for medarbejderne. Første skridt i udviklingen af en personalepolitik bør være, at virksomhedsejeren sætter sig ned og overvejer hvad, der er vigtigt for ham og hvilke delelementer personalepolitikken skal indeholde. Herefter drøftes personalepolitikken med medarbejderne og medarbejdernes bemærkninger indarbejdes i rimeligt omfang i personalepolitikken. Den endelige personalepolitik udleveres til samtlige medarbejdere og ved nyansættelser skal medarbejderne skrive under på, at virksomhedens personalepolitik er udleveret sammen med ansættelseskontrakt. Danske Malermestres standardansættelseskontrakt for malere indeholder et afkrydsningsfelt om personalepolitik (side 2). Du kan hente ansættelseskontrakten ved at trykke her. Du skal betragte en personalepolitik som et dokument, der løbende skal vedligeholdes. Ikke nødvendigvis hvert år. Men fra tid til anden bør du selv læse personalepolitikken igennem for at se, om den fortsat afspejler dine behov. Endelig skal personalepolitikken efterleves og i den forbindelse bør du som virksomhedsejer gå forrest. Konstaterer du, at medarbejderne ikke overholder personalepolitikken, skal du skride til handling. Ellers mister personalepolitikken værdi både som ledelsesredskab men også i forbindelse med sanktionering af overtrædelser. Afsnit 2 - Introduktion til virksomheden Indledning Begynd med at byde den nye medarbejder velkommen i virksomheden og beskriv herunder, hvem hun/han kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansættelsen og arbejdet generelt. 5

6 Jeg vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i virksomheden. Jeg vil bede dig læse denne håndbog igennem, da den indeholder en række praktiske oplysninger, som du vil få brug for i din hverdag. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for begge parter og ikke mindst til gavn for malerfaget og vore kunder. Er der spørgsmål vedrørende dit ansættelsesforhold, kan du altid henvende dig til NN. Virksomhedens forretningsadresse er NN malervirksomhed, telefonnummer, mobilnumre og mailadresse. Lidt om virksomheden Beskriv kort virksomhedens historie. Hvem startede virksomheden, hvor begyndte det, hvor mange er i dag ansat i virksomheden. Virksomheden startede af XX i XXXX. Virksomheden er i dag et A/S, som ejes af XX, som også sidder i bestyrelsen. Den daglige ledelse består af følgende personer Virksomheden beskæftiger ca. XX medarbejdere fordelt mellem ledelse, administration, svende, elever osv. Virksomhedens ide og målsætning Forklar om idegrundlaget, og hvorfor er det netop det, der er ideen. Har virksomheden sat sig nogle mål - både på kort og lang sigt. Er nogle delmål allerede opnået. Er der nogle maleteknikker som virksomheden er særlig god til eller er der områder, virksomheden vil satse på. Sørg for at afsnittet er realistisk og målbart. Virksomhedens idegrundlag er at servicere virksomheder og private kunder som efterspørger specielle maleteknikker. Målet er at blive den førende virksomhed inden for dette område. Virksomhedens kundegrundlag Beskriv kort virksomhedens kundegrundlag - ikke alene de gamle kunder, men også de kunder, som virksomheden forventer at kunne få i fremtiden eller hvilken kundegruppe, det er målet at få. Virksomheden har gennem tiderne altid haft en solid kundekreds, og der lægges stor vægt på høj arbejdskvalitet og service. Vi magter mange spændende og krævende opgaver og har igennem tiderne udført malearbejde for følgende kunder 6

7 Forventninger til medarbejderne Fortæl hvordan virksomheden forventer, at medarbejderne opfører sig indadtil over for de øvrige medarbejdere, men også, hvordan man forventer, at medarbejderen opfører sig over for virksomhedens kunder. Du er nu med i et team af dygtige medarbejdere, som har stor erfaring med kvalitetsmalearbejde. Dette teams samarbejde sikrer, at kunderne får udført et helt perfekt stykke malearbejde. Vore kunder ved, at de kan have tillid til virksomheden og medarbejderne, og at arbejdet er i de bedste hænder hos os. Vi er sikker på, at du vil hjælpe os med at leve op til dette. Husk, at over for kunden er du den professionelle fagmand, der på bedst mulig måde kan vejlede kunden om arbejdets udførelse og kvalitet. Afsnit 3 - Arbejdsforhold Ansættelse Beskriv hvordan ansættelsesproceduren er i virksomheden. Det kan være nyttigt at beskrive medarbejderens forpligtelser i forbindelse med adresseændring mm. Danske Malermestre har lavet pjecen Min første medarbejder - som indeholder en række nyttige oplysninger om ansættelse og særligt ansættelse af den første medarbejder. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Danske Malermestre har herudover lavet en række ansættelsesretlige blanketter, herunder ansættelsesblanket, som alle kan findes på Danske Malermestres hjemmeside. Du kan finde ansættelsesblanketten til malersvende ved at trykke her. Ved ansættelse udfærdiges et ansættelsesbevis i to eksemplarer, der skal udfyldes og underskrives af både virksomheden og medarbejderen. Det er af afgørende betydning, at virksomheden har mulighed for at kunne kontakte sine medarbejdere. Du skal derfor meddele virksomheden adresseændring, ligesom du bedes meddelelse virksomheden hvis du ændre telefonnummer. Arbejdstøj Mange virksomheder har forventninger til, hvordan medarbejderen ser ud på arbejdspladsen eller udleverer arbejdstøj til sine medarbejdere, enten lige når de bliver ansat eller efter et stykke tid. 7

8 Overvej desuden om der er situationer, hvor det ikke tjener virksomhedens interesser, hvis medarbejderen optræder i arbejdstøj med virksomhedens navn påtrykt. Og beskriv i den sammenhæng, hvornår firmaets arbejdstøj må bruges og hvornår det ikke må bruges. Alle medarbejdere, der har været ansat i mere end 3 måneder, kan mod betaling af kr. xx få udleveret et par arbejdsbukser, arbejdsjakke, T-shirts. eller: Det forventes, at du møder i rent og præsentabelt arbejdstøj. Husk at du er virksomhedens repræsentant over for kunderne. Arbejdstid Overenskomsten beskriver en række forslag og krav til arbejdstider. Det skal beskrives hvornår arbejdstiden starter og slutter, ligesom pauserne bør beskrives i personalepolitikken. Endelig bør det præciseres, om pauserne er betalt af medarbejderne eller virksomheden. Arbejdstider Mandag torsdag fra kl Fredag kl Der holdes frokostpause fra kl Medarbejderne betaler selv frokostpausen. Det er af flere grunde vigtigt - at arbejdstiderne overholdes. Hvis en medarbejder helt undtagelsesvist har behov for at møde senere eller gå før normal arbejdstids ophør skal dette altid ske efter forudgående aftale med NN. Arbejdsophør Hvordan skal medarbejderen forholde sig i forbindelse med arbejdsophør i virksomheden? Hvornår skal arbejdstøj, værktøj, mobiltelefon senest være virksomheden i hænde? Det kan være ganske nyttigt at medarbejderen ved udlevering af værktøj m.m. kvitterer for modtagelsen af værktøj m.m. Ved arbejdsophør skal du aflevere det af virksomheden udleverede arbejdstøj (dog ikke hvis medarbejderen har købt det), værktøj, nøgler m.m. tilbage til virksomheden. 8

9 Løn Beskriv lidt om lønudbetalingen. For eksempel hvornår lønnen udbetales og hvilke forpligtelser medarbejderen har i forbindelse med skift af pengeinstitut. Vær opmærksom på, at overenskomsten opererer med 14 dages løn og månedsvis afregning, jf. overenskomsten 9. I virksomheden udbetales lønnen som 14 dages løn. En lønperiode slutter altid en søndag ved arbejdets ophør og udbetaling af lønnen finder altid sted den førstkommende torsdag efter lønperiodens afslutning. Du bør løbende kontrollere dine lønsedler. I tilfælde af uoverensstemmelse bedes du kontakte virksomheden. Hvis du skifter pengeinstitut og dermed kontonummer skal du meddele dette til virksomheden. Ugesedler Afsnittet bør indeholde en beskrivelse af, hvornår ugesedlerne skal afleveres og hvad ugesedlerne skal indeholde. Det er en forudsætning for at få udbetalt korrekt løn, at ugesedler / 14 dages sedler er udfyldt korrekt med angivelse af arbejdspladsnummer, adresse, timer m.m. Ud over at danne grundlag for korrekt lønudbetaling bruges ugesedlerne også til sagsstyring og viderefakturering. Andre lønandele end løn skal også af denne grund derfor også løbende påføres ugesedlen / 14 dages sedlen. Ugesedlen / 14 dages sedlen skal afleveres til virksomheden senest mandag formiddag kl efter lønperiodens afslutning. Sygdom Danske Malermestre har lavet pjecen - Sygdom i malerfaget - som nærmere beskriver reglerne i forbindelse med sygdom, ligesom pjecen indeholder en række anbefalinger til formulering af personalepolitik på området. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Materialebestilling Er der i virksomheden særlige regler for bestilling af materialer og udbringning, bør dette beskrives. 9

10 Bestilling af materialer skal ske inden kl.12.00, hvis de skal være på arbejdspladsen næste dag. Du kan ringe direkte til NN på tlf. Husk at få det hele med første gang. Hvis I er flere på samme arbejdsplads, så lav en samlet bestilling. Tænk også fremad når du bestiller materialer, og bestil materialer i god tid. Så undgår du irriterende ventetid. Graviditet Danske Malermestre har lavet pjecen Gravid i malerfaget - som nærmere beskriver reglerne i forbindelse med graviditet, ligesom pjecen indeholder en række anbefalinger til formulering af personalepolitik på området. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Arbejdsmiljøet Beskriv lidt om virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, hvilke materialer der anvendes, eller hvorfor de ikke anvendes, og såfremt der er særlige regler for affaldshåndtering i virksomheden beskrives dette. Endelig bør arbejdsmiljøorganisationen beskrives i personalepolitikken. De produkter, vi bruger i virksomheden, er altid de mindst sundhedsfarlige produkter. Vi har i samarbejde med de ansatte / arbejdsmiljørepræsentanten udarbejdet APV for arbejdspladserne. Ligeledes er datablade/brugsanvisninger på de produkter vi arbejder med tilgængelige for alle medarbejdere. Det affald, som naturligt fremkommer ved arbejdsprocessen, skal opsamles i plastsække, som udleveres af virksomheden, eller henlægges i de på byggepladsen opstillede containere. Alkoholpolitik Må der drikkes alkohol i arbejdstiden? Er der kunder, hvor der er særlige restriktioner vedrørende alkohol? Beskriv også hvornår det er tilladt at drikke alkohol (fødselsdage, julefrokost m.m.). Vær opmærksom på at når der indføres en alkoholpolitik i virksomheden, gælder det alle ansatte også arbejdsgiveren selv. Indtagelse af alkohol i arbejdstiden er ikke foreneligt med ansættelse i virksomheden. Det er ligeledes ikke foreneligt med et ansættelsesforhold i virksomheden at møde beruset op på arbejde eller i øvrigt lugte af alkohol. 10

11 Dette gælder tilsvarende euforiserende stoffer. Overtrædelse af dette forbud vil medføre bortvisning. Ferie Er der særlige aftaler i forbindelse med ferie eller ferielukning i virksomheden, det være sig mellem jul og nytår, eller ønsker virksomheden at holde lukket på særlige dage, f.eks. Grundlovsdag, fredagen efter St. Bededag osv. kan det beskrives her. Virksomheden skal dog være opmærksom på de varslingsregler, der er gældende ifølge Ferieloven. Virksomheden holder kollektivt lukket mellem jul og nytår. Endvidere holdes der lukket Grundlovsdag. Du skal derfor sikre dig, at du har det tilstrækkelige antal feriedage til rådighed ved din ferietilrettelæggelse. Ferie skal i øvrigt meddeles virksomheden senest 30 dage før, du skal holde den, så virksomheden kan tilrettelægge arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. Fridage skal meddeles senest 7 dage før. For så vidt angår afholdelse af sommerferie skal du senest 1. april indlevere ferieønsker, hvorefter virksomheden vil udarbejde ferieplan, der i videst muligt omfang tager højde for medarbejdernes behov. Værktøj og nøgler m.m. Hvilke regler gælder for værktøj m.m. og hvilket ansvar har medarbejderne for det udleverede. En værktøjskasse med almindeligt håndværktøj bliver udleveret ved ansættelsen (du skal kvittere for modtagelsen af værktøjet). Det udleverede værktøj er dit personlige værktøj, som skal afleveres igen, hvis du holder op i virksomheden. Slidt værktøj kan du få erstattet med nyt, enten ved henvendelse til XX eller YY. Værktøj ud over det personlige værktøj kan rekvireres hos XX. Det skal tilbageleveres umiddelbart efter brug. Husk at aflevere værktøjet i den stand, som du selv gerne vil modtage det i. Nøgler skal opbevares på betryggende måde og må ikke udleveres til personer, der ikke er ansat i virksomheden. 11

12 Firmabil Har virksomheden firmabiler beskrives det i hvilket omfang, disse må benyttes og konsekvensen af at benytte firmabilen til privat brug. Vores firmabiler må kun anvendes til arbejdsmæssig befordring af personale eller materialer. Ifølge skattemyndighederne må firmabiler ikke bruges til privat brug. Såfremt medarbejderen alligevel gør dette, vil medarbejderen blive skattepligtig i henhold til skattelovgivningen. Mobiltelefon Beskriv i hvilket omfang mobiltelefoner må benyttes i arbejdstiden. Visse medarbejdere vil have mulighed for at få udleveret mobiltelefon af virksomheden. Disse telefoner må som hovedregel kun anvendes i arbejdets medfør. Den daglige arbejdstid er effektiv. Det betyder, at private mobiltelefoner ikke må bruges i arbejdstiden. Dette gælder både i form af telefonsamtaler og SMS/MMS. Dette gælder dog ikke korte beskeder. Rygning Rygepolitikken skal indeholde oplysninger om, hvor der må ryges og/eller om der i det hele taget må ryges. For at undgå, at vores medarbejdere mod deres vilje udsættes for passiv rygning samt af hensyn til kundernes ønsker er rygning på virksomhedens arbejdspladser ikke tilladt. Rygning skal derfor foregå udenfor arbejdspladserne og kun i pauserne. Overtrædelse af reglerne om rygning vil medføre advarsel og i gentagelsestilfælde opsigelse. I særlige tilfælde vil overtrædelse af rygepolitikken medføre bortvisning. Elever Danske Malermestre har lavet pjecen Elevhåndbogen som nærmere beskriver reglerne i forbindelse med elever. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Uddannelse Beskriv kort virksomhedens tilgang til efteruddannelse. 12

13 Såvel virksomhed som medarbejderne har interesse i, at medarbejderne løbende gennemfører relevant efteruddannelse. Du er velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du ønsker efteruddannelse. Afsnit 4 Arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr Her oplyses om, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden, og hvem der indgår i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Der er i virksomheden valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Har du spørgsmål om sikkerhed, skal du rette henvendelse til en af nedenstående repræsentanter. For at undgå misforståelser i forbindelse med sikkerhedsarbejdet, skal du altid kontakte virksomheden først, hvis der er et sikkerhedsproblem på en arbejdsplads. Arbejdsmiljørepræsentant: XX Adresse Tlf. Mobiltlf. Arbejdsmiljørepræsentanten indgår i virksomhedens arbejdsmiljøgruppe sammen med XX Adresse Tlf. Mobiltlf. Møder i arbejdsmiljøorganisationen Hvor tit holdes der møde i arbejdsmiljøorganisationen, hvem og hvordan formidler man beslutninger ud til virksomhedens medarbejdere. Sikkerhedsgruppen holder møde en gang i kvartalet, hvor alle spørgsmål om arbejdsmiljø og sikkerhed kan behandles. Har du nogle ideer til forbedring af arbejdsmiljøet, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Sikkerhedsudstyr Har virksomheden udleveret sikkerhedsudstyr til medarbejderen, vil det være naturligt at beskrive, hvordan medarbejderen skal forholde sig, og hvilke konsekvenser det kan få ikke at bruge sikkerhedsudstyret. 13

14 Det sikkerhedsudstyr, du har fået udleveret, er personligt udstyr (så længe du er ansat i virksomheden), og du er pligtig til at bruge dette sikkerhedsudstyr i det omfang, arbejdsopgaven kræver brug af sikkerhedsudstyr. Det er endvidere din opgave at sørge for, at udstyret altid er intakt. Skulle der mangle noget, eller er der noget, der går i stykker, skal du øjeblikkeligt rekvirere noget nyt i virksomheden ved at henvende dig til XX. Overtrædelse af sikkerhedsreglerne eller manglende brug af sikkerhedsudstyret, vil efter omstændighederne kunne medføre bortvisning fra virksomheden. Klubformand Hvis medarbejderne har valgt en klubformand og om der i givet fald er nogle klubregler, der skal informeres om. Værkstedsklubben består af følgende personer: Klubformand XX Kasserer XX Afsnit 5 Generelle oplysninger Her kan nævnes nøglepersoners adresser m.m., eller der kan indgå en liste over virksomhedens medarbejdere. Diverse Har virksomheden særlige forsikringsordninger, rabatordninger kan dette beskrives. Der bør endvidere beskrives i hvilket omfang medarbejderne kan købe materialer gennem firmaet, herunder hvordan privatkøb modregnes i fremtidige lønudbetalinger, ligesom medarbejderen ved privatkøb giver samtykke til modregning i SH-godtgørelse og eventuelt feriepenge. Der er adgang til køb af materialer til privat brug på virksomhedens konto hos NN. Privatkøb skal altid godkendes af virksomheden. Betaling af privatkøb gennemføres i de efterfølgende lønudbetalinger. I det omfang medarbejderen fratræder, vil privatkøb blive modregnet i SHgodtgørelsen og feriepengene, hvilket medarbejderen med sit privatkøb samtidig giver samtykke til. 14

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse Den 16. marts 2006 Personalepolitik Der har igennem årene ikke været tradition for at have en nedskrevet personalepolitik gældende for hele boligselskabet Baldersbo. Dette er et forsøg på at lave et første

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere