Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget"

Transkript

1 Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

2 Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre 2

3 Personalehåndbog i Malerfaget Forord En personalehåndbog kan være et nyttigt værktøj i enhver virksomhed. Med personalehåndbogen sikrer du dig, at alle medarbejdere er orienteret om, hvilke retningslinjer, der gælder i din virksomhed for arbejdstider, sygdom, opførsel over for kunder m.v. Håndbogen kan ikke beskrive alle konkrete retningslinjer, som arbejdsgiveren ønsker i lige netop sin virksomhed, men den kan give en rettesnor eller nærmere tjene som inspiration for arbejdet med at udvikle en personalepolitik i netop din virksomhed. Når arbejdsgiveren har besluttet sig for personalepolitikken, skal han selvfølgelig sikre sig, at medarbejderne bliver gjort bekendt med den. Både medarbejdere, der allerede er ansat, samt alle nye medarbejdere. Det er vigtigt, at du nøje gennemgår personalehåndbogen med medarbejderne, samt at du i tilblivelsesfasen diskuterer indholdet med dine medarbejdere. Ved at opnå medarbejdernes accept og forståelse af indholdet i personalehåndbogen, sikrer du dig, at den respekteres fremover. Personalepolitikken efterleves i dagligdagen. Det er vigtigt, at personalepolitikken løbende håndhæves og ikke kun hentes frem af skabet til festlige lejligheder. Endelig skal personalepolitikken løbende opdateres, således at personalepolitikken hele tiden afspejler virksomhedens politik i omgangen med medarbejderne. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Afsnit 1 Hvordan udvikles og gennemføres personalepolitikken?... 5 Afsnit 2 - Introduktion til virksomheden... 5 Indledning... 5 Lidt om virksomheden... 6 Virksomhedens ide og målsætning... 6 Virksomhedens kundegrundlag... 6 Forventninger til medarbejderne... 7 Afsnit 3 - Arbejdsforhold... 7 Ansættelse... 7 Arbejdstøj... 7 Arbejdstid... 8 Arbejdsophør... 8 Løn... 9 Ugesedler... 9 Materialebestilling... 9 Graviditet Arbejdsmiljøet Alkoholpolitik Ferie Værktøj og nøgler m.m Firmabil Mobiltelefon Rygning Elever Uddannelse Afsnit 4 Arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr Møder i arbejdsmiljøorganisationen Sikkerhedsudstyr Klubformand Afsnit 5 Generelle oplysninger Diverse

5 Afsnit 1 Hvordan udvikles og gennemføres personalepolitikken? Virksomhedens personalepolitik udtrykker de overordnede retningslinjer, som ledelsen fastlægger som udgangspunkt for virksomhedens holdning. Personalepolitikken er samtidig en bevidst stillingtagen til, hvilke værdier virksomheden ønsker at stå for. En fair og forståelig personalepolitik skaber trygge og klare retningslinjer for medarbejderne. Første skridt i udviklingen af en personalepolitik bør være, at virksomhedsejeren sætter sig ned og overvejer hvad, der er vigtigt for ham og hvilke delelementer personalepolitikken skal indeholde. Herefter drøftes personalepolitikken med medarbejderne og medarbejdernes bemærkninger indarbejdes i rimeligt omfang i personalepolitikken. Den endelige personalepolitik udleveres til samtlige medarbejdere og ved nyansættelser skal medarbejderne skrive under på, at virksomhedens personalepolitik er udleveret sammen med ansættelseskontrakt. Danske Malermestres standardansættelseskontrakt for malere indeholder et afkrydsningsfelt om personalepolitik (side 2). Du kan hente ansættelseskontrakten ved at trykke her. Du skal betragte en personalepolitik som et dokument, der løbende skal vedligeholdes. Ikke nødvendigvis hvert år. Men fra tid til anden bør du selv læse personalepolitikken igennem for at se, om den fortsat afspejler dine behov. Endelig skal personalepolitikken efterleves og i den forbindelse bør du som virksomhedsejer gå forrest. Konstaterer du, at medarbejderne ikke overholder personalepolitikken, skal du skride til handling. Ellers mister personalepolitikken værdi både som ledelsesredskab men også i forbindelse med sanktionering af overtrædelser. Afsnit 2 - Introduktion til virksomheden Indledning Begynd med at byde den nye medarbejder velkommen i virksomheden og beskriv herunder, hvem hun/han kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansættelsen og arbejdet generelt. 5

6 Jeg vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i virksomheden. Jeg vil bede dig læse denne håndbog igennem, da den indeholder en række praktiske oplysninger, som du vil få brug for i din hverdag. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for begge parter og ikke mindst til gavn for malerfaget og vore kunder. Er der spørgsmål vedrørende dit ansættelsesforhold, kan du altid henvende dig til NN. Virksomhedens forretningsadresse er NN malervirksomhed, telefonnummer, mobilnumre og mailadresse. Lidt om virksomheden Beskriv kort virksomhedens historie. Hvem startede virksomheden, hvor begyndte det, hvor mange er i dag ansat i virksomheden. Virksomheden startede af XX i XXXX. Virksomheden er i dag et A/S, som ejes af XX, som også sidder i bestyrelsen. Den daglige ledelse består af følgende personer Virksomheden beskæftiger ca. XX medarbejdere fordelt mellem ledelse, administration, svende, elever osv. Virksomhedens ide og målsætning Forklar om idegrundlaget, og hvorfor er det netop det, der er ideen. Har virksomheden sat sig nogle mål - både på kort og lang sigt. Er nogle delmål allerede opnået. Er der nogle maleteknikker som virksomheden er særlig god til eller er der områder, virksomheden vil satse på. Sørg for at afsnittet er realistisk og målbart. Virksomhedens idegrundlag er at servicere virksomheder og private kunder som efterspørger specielle maleteknikker. Målet er at blive den førende virksomhed inden for dette område. Virksomhedens kundegrundlag Beskriv kort virksomhedens kundegrundlag - ikke alene de gamle kunder, men også de kunder, som virksomheden forventer at kunne få i fremtiden eller hvilken kundegruppe, det er målet at få. Virksomheden har gennem tiderne altid haft en solid kundekreds, og der lægges stor vægt på høj arbejdskvalitet og service. Vi magter mange spændende og krævende opgaver og har igennem tiderne udført malearbejde for følgende kunder 6

7 Forventninger til medarbejderne Fortæl hvordan virksomheden forventer, at medarbejderne opfører sig indadtil over for de øvrige medarbejdere, men også, hvordan man forventer, at medarbejderen opfører sig over for virksomhedens kunder. Du er nu med i et team af dygtige medarbejdere, som har stor erfaring med kvalitetsmalearbejde. Dette teams samarbejde sikrer, at kunderne får udført et helt perfekt stykke malearbejde. Vore kunder ved, at de kan have tillid til virksomheden og medarbejderne, og at arbejdet er i de bedste hænder hos os. Vi er sikker på, at du vil hjælpe os med at leve op til dette. Husk, at over for kunden er du den professionelle fagmand, der på bedst mulig måde kan vejlede kunden om arbejdets udførelse og kvalitet. Afsnit 3 - Arbejdsforhold Ansættelse Beskriv hvordan ansættelsesproceduren er i virksomheden. Det kan være nyttigt at beskrive medarbejderens forpligtelser i forbindelse med adresseændring mm. Danske Malermestre har lavet pjecen Min første medarbejder - som indeholder en række nyttige oplysninger om ansættelse og særligt ansættelse af den første medarbejder. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Danske Malermestre har herudover lavet en række ansættelsesretlige blanketter, herunder ansættelsesblanket, som alle kan findes på Danske Malermestres hjemmeside. Du kan finde ansættelsesblanketten til malersvende ved at trykke her. Ved ansættelse udfærdiges et ansættelsesbevis i to eksemplarer, der skal udfyldes og underskrives af både virksomheden og medarbejderen. Det er af afgørende betydning, at virksomheden har mulighed for at kunne kontakte sine medarbejdere. Du skal derfor meddele virksomheden adresseændring, ligesom du bedes meddelelse virksomheden hvis du ændre telefonnummer. Arbejdstøj Mange virksomheder har forventninger til, hvordan medarbejderen ser ud på arbejdspladsen eller udleverer arbejdstøj til sine medarbejdere, enten lige når de bliver ansat eller efter et stykke tid. 7

8 Overvej desuden om der er situationer, hvor det ikke tjener virksomhedens interesser, hvis medarbejderen optræder i arbejdstøj med virksomhedens navn påtrykt. Og beskriv i den sammenhæng, hvornår firmaets arbejdstøj må bruges og hvornår det ikke må bruges. Alle medarbejdere, der har været ansat i mere end 3 måneder, kan mod betaling af kr. xx få udleveret et par arbejdsbukser, arbejdsjakke, T-shirts. eller: Det forventes, at du møder i rent og præsentabelt arbejdstøj. Husk at du er virksomhedens repræsentant over for kunderne. Arbejdstid Overenskomsten beskriver en række forslag og krav til arbejdstider. Det skal beskrives hvornår arbejdstiden starter og slutter, ligesom pauserne bør beskrives i personalepolitikken. Endelig bør det præciseres, om pauserne er betalt af medarbejderne eller virksomheden. Arbejdstider Mandag torsdag fra kl Fredag kl Der holdes frokostpause fra kl Medarbejderne betaler selv frokostpausen. Det er af flere grunde vigtigt - at arbejdstiderne overholdes. Hvis en medarbejder helt undtagelsesvist har behov for at møde senere eller gå før normal arbejdstids ophør skal dette altid ske efter forudgående aftale med NN. Arbejdsophør Hvordan skal medarbejderen forholde sig i forbindelse med arbejdsophør i virksomheden? Hvornår skal arbejdstøj, værktøj, mobiltelefon senest være virksomheden i hænde? Det kan være ganske nyttigt at medarbejderen ved udlevering af værktøj m.m. kvitterer for modtagelsen af værktøj m.m. Ved arbejdsophør skal du aflevere det af virksomheden udleverede arbejdstøj (dog ikke hvis medarbejderen har købt det), værktøj, nøgler m.m. tilbage til virksomheden. 8

9 Løn Beskriv lidt om lønudbetalingen. For eksempel hvornår lønnen udbetales og hvilke forpligtelser medarbejderen har i forbindelse med skift af pengeinstitut. Vær opmærksom på, at overenskomsten opererer med 14 dages løn og månedsvis afregning, jf. overenskomsten 9. I virksomheden udbetales lønnen som 14 dages løn. En lønperiode slutter altid en søndag ved arbejdets ophør og udbetaling af lønnen finder altid sted den førstkommende torsdag efter lønperiodens afslutning. Du bør løbende kontrollere dine lønsedler. I tilfælde af uoverensstemmelse bedes du kontakte virksomheden. Hvis du skifter pengeinstitut og dermed kontonummer skal du meddele dette til virksomheden. Ugesedler Afsnittet bør indeholde en beskrivelse af, hvornår ugesedlerne skal afleveres og hvad ugesedlerne skal indeholde. Det er en forudsætning for at få udbetalt korrekt løn, at ugesedler / 14 dages sedler er udfyldt korrekt med angivelse af arbejdspladsnummer, adresse, timer m.m. Ud over at danne grundlag for korrekt lønudbetaling bruges ugesedlerne også til sagsstyring og viderefakturering. Andre lønandele end løn skal også af denne grund derfor også løbende påføres ugesedlen / 14 dages sedlen. Ugesedlen / 14 dages sedlen skal afleveres til virksomheden senest mandag formiddag kl efter lønperiodens afslutning. Sygdom Danske Malermestre har lavet pjecen - Sygdom i malerfaget - som nærmere beskriver reglerne i forbindelse med sygdom, ligesom pjecen indeholder en række anbefalinger til formulering af personalepolitik på området. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Materialebestilling Er der i virksomheden særlige regler for bestilling af materialer og udbringning, bør dette beskrives. 9

10 Bestilling af materialer skal ske inden kl.12.00, hvis de skal være på arbejdspladsen næste dag. Du kan ringe direkte til NN på tlf. Husk at få det hele med første gang. Hvis I er flere på samme arbejdsplads, så lav en samlet bestilling. Tænk også fremad når du bestiller materialer, og bestil materialer i god tid. Så undgår du irriterende ventetid. Graviditet Danske Malermestre har lavet pjecen Gravid i malerfaget - som nærmere beskriver reglerne i forbindelse med graviditet, ligesom pjecen indeholder en række anbefalinger til formulering af personalepolitik på området. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Arbejdsmiljøet Beskriv lidt om virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, hvilke materialer der anvendes, eller hvorfor de ikke anvendes, og såfremt der er særlige regler for affaldshåndtering i virksomheden beskrives dette. Endelig bør arbejdsmiljøorganisationen beskrives i personalepolitikken. De produkter, vi bruger i virksomheden, er altid de mindst sundhedsfarlige produkter. Vi har i samarbejde med de ansatte / arbejdsmiljørepræsentanten udarbejdet APV for arbejdspladserne. Ligeledes er datablade/brugsanvisninger på de produkter vi arbejder med tilgængelige for alle medarbejdere. Det affald, som naturligt fremkommer ved arbejdsprocessen, skal opsamles i plastsække, som udleveres af virksomheden, eller henlægges i de på byggepladsen opstillede containere. Alkoholpolitik Må der drikkes alkohol i arbejdstiden? Er der kunder, hvor der er særlige restriktioner vedrørende alkohol? Beskriv også hvornår det er tilladt at drikke alkohol (fødselsdage, julefrokost m.m.). Vær opmærksom på at når der indføres en alkoholpolitik i virksomheden, gælder det alle ansatte også arbejdsgiveren selv. Indtagelse af alkohol i arbejdstiden er ikke foreneligt med ansættelse i virksomheden. Det er ligeledes ikke foreneligt med et ansættelsesforhold i virksomheden at møde beruset op på arbejde eller i øvrigt lugte af alkohol. 10

11 Dette gælder tilsvarende euforiserende stoffer. Overtrædelse af dette forbud vil medføre bortvisning. Ferie Er der særlige aftaler i forbindelse med ferie eller ferielukning i virksomheden, det være sig mellem jul og nytår, eller ønsker virksomheden at holde lukket på særlige dage, f.eks. Grundlovsdag, fredagen efter St. Bededag osv. kan det beskrives her. Virksomheden skal dog være opmærksom på de varslingsregler, der er gældende ifølge Ferieloven. Virksomheden holder kollektivt lukket mellem jul og nytår. Endvidere holdes der lukket Grundlovsdag. Du skal derfor sikre dig, at du har det tilstrækkelige antal feriedage til rådighed ved din ferietilrettelæggelse. Ferie skal i øvrigt meddeles virksomheden senest 30 dage før, du skal holde den, så virksomheden kan tilrettelægge arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. Fridage skal meddeles senest 7 dage før. For så vidt angår afholdelse af sommerferie skal du senest 1. april indlevere ferieønsker, hvorefter virksomheden vil udarbejde ferieplan, der i videst muligt omfang tager højde for medarbejdernes behov. Værktøj og nøgler m.m. Hvilke regler gælder for værktøj m.m. og hvilket ansvar har medarbejderne for det udleverede. En værktøjskasse med almindeligt håndværktøj bliver udleveret ved ansættelsen (du skal kvittere for modtagelsen af værktøjet). Det udleverede værktøj er dit personlige værktøj, som skal afleveres igen, hvis du holder op i virksomheden. Slidt værktøj kan du få erstattet med nyt, enten ved henvendelse til XX eller YY. Værktøj ud over det personlige værktøj kan rekvireres hos XX. Det skal tilbageleveres umiddelbart efter brug. Husk at aflevere værktøjet i den stand, som du selv gerne vil modtage det i. Nøgler skal opbevares på betryggende måde og må ikke udleveres til personer, der ikke er ansat i virksomheden. 11

12 Firmabil Har virksomheden firmabiler beskrives det i hvilket omfang, disse må benyttes og konsekvensen af at benytte firmabilen til privat brug. Vores firmabiler må kun anvendes til arbejdsmæssig befordring af personale eller materialer. Ifølge skattemyndighederne må firmabiler ikke bruges til privat brug. Såfremt medarbejderen alligevel gør dette, vil medarbejderen blive skattepligtig i henhold til skattelovgivningen. Mobiltelefon Beskriv i hvilket omfang mobiltelefoner må benyttes i arbejdstiden. Visse medarbejdere vil have mulighed for at få udleveret mobiltelefon af virksomheden. Disse telefoner må som hovedregel kun anvendes i arbejdets medfør. Den daglige arbejdstid er effektiv. Det betyder, at private mobiltelefoner ikke må bruges i arbejdstiden. Dette gælder både i form af telefonsamtaler og SMS/MMS. Dette gælder dog ikke korte beskeder. Rygning Rygepolitikken skal indeholde oplysninger om, hvor der må ryges og/eller om der i det hele taget må ryges. For at undgå, at vores medarbejdere mod deres vilje udsættes for passiv rygning samt af hensyn til kundernes ønsker er rygning på virksomhedens arbejdspladser ikke tilladt. Rygning skal derfor foregå udenfor arbejdspladserne og kun i pauserne. Overtrædelse af reglerne om rygning vil medføre advarsel og i gentagelsestilfælde opsigelse. I særlige tilfælde vil overtrædelse af rygepolitikken medføre bortvisning. Elever Danske Malermestre har lavet pjecen Elevhåndbogen som nærmere beskriver reglerne i forbindelse med elever. Du kan læse pjecen ved at trykke her. Uddannelse Beskriv kort virksomhedens tilgang til efteruddannelse. 12

13 Såvel virksomhed som medarbejderne har interesse i, at medarbejderne løbende gennemfører relevant efteruddannelse. Du er velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du ønsker efteruddannelse. Afsnit 4 Arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr Her oplyses om, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden, og hvem der indgår i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Der er i virksomheden valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Har du spørgsmål om sikkerhed, skal du rette henvendelse til en af nedenstående repræsentanter. For at undgå misforståelser i forbindelse med sikkerhedsarbejdet, skal du altid kontakte virksomheden først, hvis der er et sikkerhedsproblem på en arbejdsplads. Arbejdsmiljørepræsentant: XX Adresse Tlf. Mobiltlf. Arbejdsmiljørepræsentanten indgår i virksomhedens arbejdsmiljøgruppe sammen med XX Adresse Tlf. Mobiltlf. Møder i arbejdsmiljøorganisationen Hvor tit holdes der møde i arbejdsmiljøorganisationen, hvem og hvordan formidler man beslutninger ud til virksomhedens medarbejdere. Sikkerhedsgruppen holder møde en gang i kvartalet, hvor alle spørgsmål om arbejdsmiljø og sikkerhed kan behandles. Har du nogle ideer til forbedring af arbejdsmiljøet, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Sikkerhedsudstyr Har virksomheden udleveret sikkerhedsudstyr til medarbejderen, vil det være naturligt at beskrive, hvordan medarbejderen skal forholde sig, og hvilke konsekvenser det kan få ikke at bruge sikkerhedsudstyret. 13

14 Det sikkerhedsudstyr, du har fået udleveret, er personligt udstyr (så længe du er ansat i virksomheden), og du er pligtig til at bruge dette sikkerhedsudstyr i det omfang, arbejdsopgaven kræver brug af sikkerhedsudstyr. Det er endvidere din opgave at sørge for, at udstyret altid er intakt. Skulle der mangle noget, eller er der noget, der går i stykker, skal du øjeblikkeligt rekvirere noget nyt i virksomheden ved at henvende dig til XX. Overtrædelse af sikkerhedsreglerne eller manglende brug af sikkerhedsudstyret, vil efter omstændighederne kunne medføre bortvisning fra virksomheden. Klubformand Hvis medarbejderne har valgt en klubformand og om der i givet fald er nogle klubregler, der skal informeres om. Værkstedsklubben består af følgende personer: Klubformand XX Kasserer XX Afsnit 5 Generelle oplysninger Her kan nævnes nøglepersoners adresser m.m., eller der kan indgå en liste over virksomhedens medarbejdere. Diverse Har virksomheden særlige forsikringsordninger, rabatordninger kan dette beskrives. Der bør endvidere beskrives i hvilket omfang medarbejderne kan købe materialer gennem firmaet, herunder hvordan privatkøb modregnes i fremtidige lønudbetalinger, ligesom medarbejderen ved privatkøb giver samtykke til modregning i SH-godtgørelse og eventuelt feriepenge. Der er adgang til køb af materialer til privat brug på virksomhedens konto hos NN. Privatkøb skal altid godkendes af virksomheden. Betaling af privatkøb gennemføres i de efterfølgende lønudbetalinger. I det omfang medarbejderen fratræder, vil privatkøb blive modregnet i SHgodtgørelsen og feriepengene, hvilket medarbejderen med sit privatkøb samtidig giver samtykke til. 14

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

EKSEMPEL. Denne ansættelseskontrakt, er alene et eksempel til brug sammen med DRF s vejledning til rejselederkontrakt.

EKSEMPEL. Denne ansættelseskontrakt, er alene et eksempel til brug sammen med DRF s vejledning til rejselederkontrakt. EKSEMPEL Denne ansættelseskontrakt, er alene et eksempel til brug sammen med DRF s vejledning til rejselederkontrakt. Eksemplet er med den forudsætning (som med kontrakten) at der er tale om en rejseleder

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great...

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great... LPOWER PERSONALE HÅNDBOG Personalehåndbog 2015»You don t have to be great to start, but you have to start to be great...«- Zig Zagler Life begins at the end of your comfort zone You got the power Vision

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Min første medarbejder MALERFAGETS ARBEJDSRET Min første medarbejder Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres

Læs mere

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Ansættelseskontrakt for taxachauffører Ansættelseskontrakten er udarbejdet af ATAX, og kan frit bruges af alle foreningens medlemmer. Undertegnede

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ejendomscenter Guldborgsund side 3 Hvem er vi? - side 4 Organisationsdiagram - side 4 Leder af Ejendomscenter Guldborgsund

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S

PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S Ændret senest: Februar 2015 PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE: PERSONALEHÅNDBOG: Side Velkommen i NHH 3 Rygepolitik 4 Alkoholpolitik 4 IT-Politik 4-6 Forhold ved fratrædelse

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere