FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE"

Transkript

1 FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 47 Bo Borbye Pedersen / Hausenberg, øvrige Hausenberg Illustrationer: Hausenberg Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Rapporten er udgivet elektronisk og kan downloades på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE Dette kapitel ser nærmere på to initiativer, der begge handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede i yderområderne. Career Campus er et partnerskab med det formål at tiltrække praktikanter og nye kandidater til virksomheder i Vestjylland. Det skal ske ved at skabe rammerne om et godt liv med lige dele karriere og fritid. I spotcasen i slutningen af kapitlet sættes fokus på et nystartet netværk for akademikere i Thy og på Mors. Netværket har afsløret, at området har langt flere akademikere end forventet, og netværket kan fremover være med til at fremvise området som værende attraktivt for højtuddannede. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på INDHOLD Hovedcase: Praktikboliger skal trække højtuddannede vestpå... s. 40 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Akademikernetværk i Thy... s

3 FAKTA Hvad? Career Campus er et projekt, som formidler praktikpladser og studieprojekter mellem studerende og virksomheder. En væsentlig del af projektet er kollegiet i Ringkøbing, hvor et gammelt plejehjem er bygget om til kollegium, og hvor studerende og nyuddannede kandidater bor og mødes med hinanden på tværs af faglighed og kulturer. Career Campus er et af tre delprojekter, som ligger under Region Midtjyllands initiativ Markedsplads for højtuddannede. Formålet med initiativet er at øge andelen af primært små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft og understøtter samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet i Region Midtjylland. Kontakt: Hvem? Career Campus er finansieret af EU s Regionalfond, Region Midtjylland, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Ringkøbing-Skjern Kommune. Hertil kommer det lokale erhvervsliv, som støtter projektet, blandt andet med indretning af kollegiet. Projektet administreres af Ringkøbing- Skjern Kommune. Hvornår? Career Campus er en del af Markedsplads for højtuddannede, der løber fra 2008 til De første studerende flyttede ind på kollegiet i begyndelsen af 2009 KAPITEL 4 - FAKTA 39

4 BAGGRUND PRAKTIKBOLIGER SKAL TRÆKKE HØJTUD- DANNEDE VESTPÅ Career Campus i Ringkøbing er et eksempel på, at virksomheder og kommune samarbejder om at tiltrække og fastholde unge og nyuddannede ikke blot ved at tilbyde arbejdspladser, men også ved at skabe attraktive rammer om den øvrige del af deres liv. I Ringkøbing er et udfaset plejehjem blevet omdannet til kollegium for praktikanter og nyuddannede, der lige er flyttet til byen. Ifølge projektpartnerne er det vigtigt, at både praktikanter og nyuddannede får en god oplevelse af at bo i området. Uden både faglige udfordringer og spændende rammer om deres fritidsliv gider unge ikke forlade universitetsbyerne, mener initiativtagerne. Den største udfordring er at få de mellemstore virksomheder i tale at skabe kontakt og åbne op for praktikaftaler med virksomhederne. Det er en udfordring, vi sætter yderligere kræfter ind på at løse. Anders Bisgaard Andersen, projektleder VESTJYSKE UDFORDRINGER Ringkøbing og det omkringliggende område er præget af en blanding af større produktionsvirksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder. Den store udfordring for disse virksomheder er på længere sigt at tiltrække og fastholde nye medarbejdere. Udfordringen er især at tiltrække arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse. For de store virksomheder med mange ansatte handler det om at udfordre de mentale barrierer at få studerende og nyuddannede til at forlade universitetsbyerne og flytte til Vestjylland. Det skal ske ved at markedsføre Vestjyllands attraktive sider og via en god kommunikationsstrategi. F.eks. har en af områdets store virksomheder, vindmølleproducenten Vestas, sjældent problemer med at finde kvalificerede studerende til deres praktik- og graduate-programmer, mens det til gengæld er vanskeligt for virksomheden at tilbyde de unge velegnede og attraktive boligformer med et tilfredsstillende socialt liv. Anderledes er det for de mindre og mellemstore virksomheder. Projektleder Anders Bisgaard Andersen fra Career Campus fortæller: Det skyldes en blanding af manglende tradition for at bruge praktikanter, og at det for mindre og mellemstore virksomheder kan være en både faglig og praktisk udfordring at have en praktikant tilknyttet. KAPITEL 4 - BAGGRUND 40

5 DET GLADE BUDSKAB: HØJTUDDANNEDE SKABER VÆKST I 2004 viste en undersøgelse foretaget af Rambøll Management, at små og mellemstore virksomheder kan opnå væsentlige fordele med ansættelsen af den første højtuddannede. Blandt de virksomheder, der i den undersøgte periode havde en højtuddannet ansat, blev der udviklet to til tre gange så mange nye produkter og servicer i forhold til virksomheder, der ikke havde ansat en højtuddannet. Undersøgelsen viste også, at ansættelsen af den første højtuddannede havde ført til øget vækst, idet de virksomheder, som havde ansat deres første højtuddannede i perioden , havde oplevet dobbelt så høj vækst i beskæftigelsen som de virksomheder, der ikke havde ansat højtuddannede, og dem, som allerede havde ansat højtuddannede. Rambøll-rapporten viser tydeligt, at der er et enormt potentiale for de fleste mindre virksomheder i at ansætte deres første højtuddannede medarbejder. For et område som Vestjylland med mange mindre virksomheder, der har få eller ingen højtuddannede, peger rapporten dermed også på et åbenlyst vækstpotentiale men også på, at virksomhederne ikke af sig selv har været i stand til at bryde igennem muren til akademikerne. De mindre virksomheder skal altså hjælpes i gang, hvis de skal have del i den vækst, som Rambøll-rapporten omtaler. Det er den strategiske opgave, som Career Campus er en del af. KAPITEL 4 - BAGGRUND 41

6 PARTNERSKAB PARTNERSKABETS OVERORDNEDE MÅL Overordnet handler Career Campus om at synliggøre, at der er vækst- og karrieremuligheder i Vestjylland, at man som ung tilflytter har gode udviklingsmuligheder, og at Vestjylland er et godt udgangspunkt for det gode fritidsliv. Det er store og vidtløftige visioner, der i projektet konkretiseres i et kollegium og en praktikformidling. Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland søger sammen med de involverede virksomheder at løse en række problemstillinger, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på samme vis på egen hånd, eller som de kan løse bedre i fællesskab. De små og mellemstore virksomheder har brug for hjælp til uden de store risici at forsøge sig med praktikanter og studerende fra universiteterne. I den forbindelse er en af udfordringerne for de små og mellemstore virksomheder at skulle finde et egnet boligtilbud og hjælpe praktikanten i gang med at skabe et godt socialt netværk i fritiden. Undersøgelser viser, at de bløde værdier er vigtige for at tiltrække tilflyttere (se blandt andet Capacent Epinion (2008): Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne ). Med andre ord nytter det ikke at tiltrække højtuddannede, hvis der ikke er de boligformer og sociale aktiviteter, som denne gruppe efterspørger. Career Campus forener region, kommuner og virksomheder om det fælles mål at tiltrække og fastholde nyuddannede. Career Campus formidler ikke bare kontakt mellem virksomheder og studerende, men informerer også virksomheder om de vækstmuligheder og innovationspotentialet, der er ved at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Career Campus forsøger at løse den store udfordring, det er at give både virksomhed og praktikant en god oplevelse af praktikforløbet, som senere kan få virksomheden til at ansætte en højtuddannet og bruge praktikanter igen. VIRKSOMHEDER Virksomhederne indgår i samarbejdet på en række forskellige måder. De mindre og mellemstore virksomheder opfylder primært rollen som vært for studerende i praktik- eller projektforløb. De bidrager konkret med arbejdsopgaver og et skrivebord, og Career Campus løfter så den anden side af værtsproblemet at sørge for indkvartering og muligheder for et indholdsrigt fritidsliv. Career Campus arrangerer ture i lokalområdet og virksomhedsbesøg i lokalområdet, men sørger også for kontakt til sports- og idrætsforeninger. Mængden af aktiviteter udvides hele tiden, i takt med at Career Campus lærer af deres afholdte aktiviteter. Erfaringerne viser, at ikke alle mindre og mellemstore virksomheder kan fylde en hel praktikstilling med relevante opgaver eller give kvalificeret sparring undervejs i forløbet. Her har erhvervscentret, der også deltager i partnerskabet, samlet de halve og trekvarte praktikker og placeret dem i deres egne kontorer, hvis det har været nødvendigt. Her har praktikanter mulighed for at arbejde med andre opgaver og har bedre sparringsmuligheder. Det gør det endnu KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 42

7 nemmere og mere ligetil for virksomhederne at gøre brug af Career Campus, og den fleksible løsning hjælper med at løse et af hovedproblemerne for målgruppen. VESTAS Den største virksomhed i samarbejdet er Vestas, der har produktionsanlæg i både Ringkøbing og i Lem ca. 20 kilometer længere sydpå. Vestas har et andet behov og indgår dermed på lidt andre vilkår end de små og mellemstore virksomheder. Vestas har hele tiden praktikanter og faste graduate-programmer og har derfor et vedholdende behov for at finde velegnede boliger. Faktisk kunne Vestas sagtens fylde Career Campus med sine egne studerende og praktikanter, men det ønsker man ikke, fortæller Anders Huusom Christiansen, rekrutteringsmedarbejder i Vestas. For det handler om at give praktikanterne et rigt fritidsliv efter arbejde og det sker blandt andet ved, at de møder andre end Vestas-ansatte og altså ved f.eks. at bo i Career Campus. Det handler ligeledes om at vise de studerende, at der er andre karrieremuligheder i Vestjylland end Vestas. Det kan være, de skal have en kæreste med eller ikke ønsker at tage satsningen med at flytte familie og købe hus, hvis det er det eneste egnede job i området. Vestas har og kunne stadig skaffe boliger til deres studerende, men det løser kun boligproblematikken det er straks langt sværere for selv en stor virksomhed at arrangere fritidslivet og de sociale netværk. Derfor kan Vestas se et formål med at deltage i partnerskabet, og derfor bor der i dag over ti praktikanter fra Vestas på kollegiet. Stabschef for Ekstern udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune, Peter Donslund, fortæller, at for Career Campus er en virksomhed som Vestas bidrag afgørende. Det sikrer, at der er konstant efterspørgsel og en konstant volumen i udlejningen. Som den store aktør, Vestas er, spiller virksomheden en vigtig rolle i partnerskabet. KOMMUNE De enkelte virksomheder står hver især over for en problemstilling, som de ikke eller kun i begrænset omfang er i stand til at løse på egen hånd. Det giver en situation, hvor det kan være nødvendigt fra offentlig side at løfte opgaven på vegne af hele området. Den udfordring har Ringkøbing-Skjern Kommune taget op, og sammen med Region Midtjylland finansierer og forvalter kommunen projektet. Det var stabschef i Ekstern udvikling, Peter Donslund, der var initiativtager til Career Campus, og han havde ideen med fra et tidligere job. Ringkøbing-Skjern Kommune har selvfølgelig en overordnet interesse i at tiltrække nye skattebetalende borgere til området og har selv en rekrutteringsproblematik, de skal løse. I mange danske yderområder er kommunen selv den største arbejdsplads, ikke mindst for højtuddannede. Som projektejer er kommunens rolle dog primært at sikre fremdrift og indfrielse af projektets delmål, men kommunen har også spillet en afgørende KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 43

8 rolle ved at kunne stille det tidligere plejehjem Aldershvile til rådighed som kollegium. Det er muligvis lidt af en tilfældighed, at en regel om kvadratmeter gjorde Aldershvile uegnet som plejehjem, men kommunen har vendt problemet til en mulighed og tilbudt huset til Career Campus derved undgår partnerskabet at skulle finansiere og planlægge en nybygning eller at placere de studerende på et vandrerhjem, som var den oprindelige løsning. STYREGRUPPE: Career Campus styres af en gruppe med deltagere fra: Vestas A/S Bang & Olufsen Velux Fibo Intercon Aarhus Universitet-HIH ErhvervsCentret Ringkøbing Fjord Ringkøbing-Skjern Kommune. PROJEKTLEDER OG STYREGRUPPE Det er en alsidig stilling at være projektleder for Career Campus, fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. På skrivebordet ligger der ansøgninger og evalueringer til kommune og region, men det må vente, når der et vandrør eller en lampe, der skal repareres på det gamle plejehjem. Projektlederen sidder på rådhuset, men har altså sin daglige gang på kollegiet. Opgaverne er af varierende karakter, men er primært orienteret omkring partnerskabets drift, som på den ene side består af formidling mellem virksomheder og studerende og på den anden side at tilrettelægge aktiviteter og ordne praktiske ting. Projektlederen skal bevæge sig mellem offentlig forvaltning og virksomhedernes vekslende behov og muligheder, og projektlederen har en styregruppe til at hjælpe med at udpege den strategiske retning for det daglige arbejde. I styregruppen sidder repræsentanter fra virksomheder, Erhvervs- Centret Ringkøbing Fjord, Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet. Styregruppen er en vigtig platform for kommunikation mellem partnerne i projektet. Ikke bare virksomheder, men også på tværs af universiteter, kommune og virksomheder. Aarhus Universitet varetager kontaktmæglingen, den del af projektet, som laver opsøgende arbejde hos små og mellemstore virksomheder i deres lokalområde, for at kortlægge hvordan virksomhederne kan få udbytte af at få tilknyttet en studerende eller færdiguddannet kandidat. KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 44

9 DEN FEDE PØLSE OG DEN RÅDNE BANEN Region Midtjylland dækker et område på tværs af Jylland og inkluderer Danmarks næststørste by Århus og mod øst en væsentlig bid af det østjyske bælte af vækst, der populært kaldes den fede pølse. Regionens vestlige del er præget af spredte byer og store landområder, og det er her, Career Campus ligger. Her har der indtil for nylig været udbredt mangel på arbejdskraft. At tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i regionens yderområder er derfor ikke en uvæsentlig opgave for Region Midtjylland. Derfor valgte Region Midtjylland at støtte projektet økonomisk, da Ringkøbing-Skjern Kommune henvendte sig. Ina Drejer, der sidder i Region Midtjyllands afdeling for Regional Udvikling, tilføjer, at Career Campus samtidig fungerer som en prøveklud, da Region Midtjylland er interesseret i at se, om attraktive boligtilbud kan være en nøgle til at tiltrække akademikere til yderområderne. Derfor er der heller ikke nogen garanti for, at projektet efter en treårig prøveperiode får forlænget finansieringen. I Region Midtjyllands strategiske perspektiv er Career Campus et spændende bud på en løsning af områdets beskæftigelsesproblematikker. KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 45

10 ERFARINGER PROJEKTLEDEREN ER VIGTIG På grund af den komplekse problemstilling har det været centralt for Career Campus, at projektet har haft en fast, kommunalt lønnet projektleder, der har varetaget den daglige drift og opstart af projektet. Der er eksempelvis brug for helt grundlæggende oplysnings- og informationsarbejde om projektet i forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men også etableringen af de fysiske rammer har været en krævende opgave. Vi har brugt mange kræfter på at få de fysiske rammer op at stå den opgave skal man ikke undervurdere, fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. Den konkrete formidling af praktikpladser mellem virksomheder og studerende er en vedvarende opgave, selvom der er eksempler på virksomheder, der efter et vellykket praktikforløb selv kontakter universitetet. Uden projektlederen ville mange praktiske opgaver også strande på parternes skriveborde projektlederen arbejder på vegne af det fælles mål. MÅLGRUPPEN Målgruppens forventninger er vigtige, fremhæver projektleder Anders Bisgaard Andersen: Det er vigtigt at overveje, hvilken gruppe man står over for. Man skal afstemme forventningerne med målgruppen og holde sig fra at oversælge projektet men tænke langsigtet. Vi kan se, at hvis fagligheden er i top så er de studerende også villige til at komme ud. ET RUM TIL NETVÆRK Styregruppen skaber et rum for kommunikation og et netværk mellem det offentlige og den private sektor, og styregruppen bruges til mere end blot at drøfte Career Campus. Her udveksles også mere generelt erfaringer og tanker omkring rekruttering, praktikforløb og bosætning. Det er værd at fremhæve dette spin-off som en positiv sideeffekt af partnerskabet. OFFENTLIGE MIDLER OG STRATEGISKE LØSNINGER Career Campus viser også, at det er muligt for et partnerskab at løse en udfordring, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på samme vis alene. Men det kræver sandsynligvis et offentligt initiativ og en finansiering til at begynde med, da indsatsen ligger i et felt mellem virksomheder, kommune og universiteter. Konkrete rekrutteringsproblemer for en virksomhed er for region og kommune et strukturelt problem, som må løses strategisk og langsigtet. Kommunen kan på egen hånd forsøge sig med markedsføring af området, men kan ikke skabe de nødvendige praktikforløb i de mange virksomheder. Career Campus er derfor et eksempel på et af grundprincipperne i partnerskaber; at løse en kompleks opgave i fællesskab, ved at hver især gør det, de er bedst til. KAPITEL 4 - ERFARINGER 46

11 SPOTCASE AKADEMIKERNETVÆRK I THY I Thy og på Mors i Nordjylland har et uformelt partnerskab mellem to erhvervsforeninger, lokale virksomheder og områdets akademikere sat nyt fokus på livet som akademiker på egnen. Det er erhvervsforeningerne, som har taget initiativet, og akademikernetværket har foreløbig været en overvældende succes. Erhvervschef Flemming Toftdahl Olesen i Thy Erhvervsråd fortæller, at erhvervsforeningerne blev nysgerrige efter at vide, hvor mange akademikere der fandtes på egnen. De havde indtryk af, at det måtte være meget få, og derfor fik de ideen om at danne et netværk, fordi det kunne være sjovt for de få at møde hinanden. Erhvervsforeningerne indledte et samarbejde med de akademiske a-kasser, der kunne tilbyde at sende invitationerne ud til deres medlemmer. Til stor overraskelse viste det sig imidlertid, at der var op imod akademikere i området. Derfor blev konceptet hurtigt ændret til, at det kunne være sjovt for de mange akademikere at se, hvem de mange andre akademikere var. Til det første arrangement, som var et sejltursarrangement, håbede man på 40 tilmeldinger, men fik over 80, og til det efterfølgende arrangement var der 120 tilmeldinger. De overordnede mål med netværket er at synliggøre de lokale akademikere, at styrke netværket mellem akademikerne og i det hele taget at gøre det mere attraktivt at være akademiker i Thy og på Mors. Men netværket har desuden haft en afledt og meget anvendelig funktion som jobformidler. Erhvervsrådene har længe samarbejdet uformelt med ingeniørernes og magistrenes a-kasser i Aalborg. I den forbindelse arrangerer erhvervsrådene en række skræddersyede busture med besøg på forskellige lokale virksomheder. Disse arrangementer er nu lettere at arrangere, fordi det er nemmere at komme i kontakt med de lokale akademikere i virksomhederne. Og virksomhederne i udkantsområderne har stor glæde af de besøgende akademikere, fordi det giver dem mulighed for at indgå i en dialog med akademikere og dermed med potentielle nye ansatte, som ellers kan være svære at trække ud til Thy og Mors. Gennem netværket sørger erhvervsrådene derfor for at have en finger på pulsen, om hvad det lokale erhvervsliv efterspørger, så de kan håndplukke akademikere med særlige profiler til de enkelte busture. Det har kostet erhvervsrådene mindre end kr. at starte netværket, og tanken er, at medlemmerne fremover på egen hånd skal stå for at drive netværket fremad. Erhvervsrådenes uformelle kontakt har været helt afgørende for projektets succes, fordi virksomhederne gerne deltager aktivt, men nødigt vil bindes op af forskellige kontrakter og formaliteter. Akademikernetværket i Thy og på Mors viser derfor, hvordan man med relativt få midler kan synliggøre og forbedre levevilkårene for akademikere i landdistrikterne og samtidig styrke forbindelsen mellem virksomhederne og akademikerne. KAPITEL 4 - SPOTCASE 47

12 UDVALGT LITTERAUTR OG KILDER Praktik skal lokke akademikere vestpå, s i Danske Kommuner, nr. 13 (2009). Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne af Capacent Epinioni (2008). Baseret på interview med Anders Bisgaard Andersen og Peter Donslund i Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestas, Region Midtjylland og Flemming Toftdahl-Olesen (Thy Erhvervsråd). Tak til alle involverede. 48

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden Jakob Kristiansen 6550 4611 jakobk@sdu.dk 1 Agenda Intro af SDU Erhverv og Syddansk Universitet Studentersamarbejde Aktuelle cases Spørgsmål

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO

VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 2 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 2 af 5 Publikationen er udgivet

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Sydfynsk Synlighed Det hele liv et projekt med fokus på sydfyns kvaliteter,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune.

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Indhold Aftalens parter... 2 Forord... 2 Horsens Erhvervsråd... 2 VIA Campus Horsens... 2 Aarhus Universitet... 3 Horsens Kommune... 3 Temaer for samarbejdet... 4 1. Studenterjobs, praktik og studieprojekter...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS AARHUS AU UNIVERSITET PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS 3 PARTNERSKABSAFTALE Kontakt til godt 13.000 studerende AU Career på Arts ved Aarhus Universitet har som mission at

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere