FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE"

Transkript

1 FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 47 Bo Borbye Pedersen / Hausenberg, øvrige Hausenberg Illustrationer: Hausenberg Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Rapporten er udgivet elektronisk og kan downloades på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE Dette kapitel ser nærmere på to initiativer, der begge handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede i yderområderne. Career Campus er et partnerskab med det formål at tiltrække praktikanter og nye kandidater til virksomheder i Vestjylland. Det skal ske ved at skabe rammerne om et godt liv med lige dele karriere og fritid. I spotcasen i slutningen af kapitlet sættes fokus på et nystartet netværk for akademikere i Thy og på Mors. Netværket har afsløret, at området har langt flere akademikere end forventet, og netværket kan fremover være med til at fremvise området som værende attraktivt for højtuddannede. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på INDHOLD Hovedcase: Praktikboliger skal trække højtuddannede vestpå... s. 40 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Akademikernetværk i Thy... s

3 FAKTA Hvad? Career Campus er et projekt, som formidler praktikpladser og studieprojekter mellem studerende og virksomheder. En væsentlig del af projektet er kollegiet i Ringkøbing, hvor et gammelt plejehjem er bygget om til kollegium, og hvor studerende og nyuddannede kandidater bor og mødes med hinanden på tværs af faglighed og kulturer. Career Campus er et af tre delprojekter, som ligger under Region Midtjyllands initiativ Markedsplads for højtuddannede. Formålet med initiativet er at øge andelen af primært små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft og understøtter samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet i Region Midtjylland. Kontakt: Hvem? Career Campus er finansieret af EU s Regionalfond, Region Midtjylland, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Ringkøbing-Skjern Kommune. Hertil kommer det lokale erhvervsliv, som støtter projektet, blandt andet med indretning af kollegiet. Projektet administreres af Ringkøbing- Skjern Kommune. Hvornår? Career Campus er en del af Markedsplads for højtuddannede, der løber fra 2008 til De første studerende flyttede ind på kollegiet i begyndelsen af 2009 KAPITEL 4 - FAKTA 39

4 BAGGRUND PRAKTIKBOLIGER SKAL TRÆKKE HØJTUD- DANNEDE VESTPÅ Career Campus i Ringkøbing er et eksempel på, at virksomheder og kommune samarbejder om at tiltrække og fastholde unge og nyuddannede ikke blot ved at tilbyde arbejdspladser, men også ved at skabe attraktive rammer om den øvrige del af deres liv. I Ringkøbing er et udfaset plejehjem blevet omdannet til kollegium for praktikanter og nyuddannede, der lige er flyttet til byen. Ifølge projektpartnerne er det vigtigt, at både praktikanter og nyuddannede får en god oplevelse af at bo i området. Uden både faglige udfordringer og spændende rammer om deres fritidsliv gider unge ikke forlade universitetsbyerne, mener initiativtagerne. Den største udfordring er at få de mellemstore virksomheder i tale at skabe kontakt og åbne op for praktikaftaler med virksomhederne. Det er en udfordring, vi sætter yderligere kræfter ind på at løse. Anders Bisgaard Andersen, projektleder VESTJYSKE UDFORDRINGER Ringkøbing og det omkringliggende område er præget af en blanding af større produktionsvirksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder. Den store udfordring for disse virksomheder er på længere sigt at tiltrække og fastholde nye medarbejdere. Udfordringen er især at tiltrække arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse. For de store virksomheder med mange ansatte handler det om at udfordre de mentale barrierer at få studerende og nyuddannede til at forlade universitetsbyerne og flytte til Vestjylland. Det skal ske ved at markedsføre Vestjyllands attraktive sider og via en god kommunikationsstrategi. F.eks. har en af områdets store virksomheder, vindmølleproducenten Vestas, sjældent problemer med at finde kvalificerede studerende til deres praktik- og graduate-programmer, mens det til gengæld er vanskeligt for virksomheden at tilbyde de unge velegnede og attraktive boligformer med et tilfredsstillende socialt liv. Anderledes er det for de mindre og mellemstore virksomheder. Projektleder Anders Bisgaard Andersen fra Career Campus fortæller: Det skyldes en blanding af manglende tradition for at bruge praktikanter, og at det for mindre og mellemstore virksomheder kan være en både faglig og praktisk udfordring at have en praktikant tilknyttet. KAPITEL 4 - BAGGRUND 40

5 DET GLADE BUDSKAB: HØJTUDDANNEDE SKABER VÆKST I 2004 viste en undersøgelse foretaget af Rambøll Management, at små og mellemstore virksomheder kan opnå væsentlige fordele med ansættelsen af den første højtuddannede. Blandt de virksomheder, der i den undersøgte periode havde en højtuddannet ansat, blev der udviklet to til tre gange så mange nye produkter og servicer i forhold til virksomheder, der ikke havde ansat en højtuddannet. Undersøgelsen viste også, at ansættelsen af den første højtuddannede havde ført til øget vækst, idet de virksomheder, som havde ansat deres første højtuddannede i perioden , havde oplevet dobbelt så høj vækst i beskæftigelsen som de virksomheder, der ikke havde ansat højtuddannede, og dem, som allerede havde ansat højtuddannede. Rambøll-rapporten viser tydeligt, at der er et enormt potentiale for de fleste mindre virksomheder i at ansætte deres første højtuddannede medarbejder. For et område som Vestjylland med mange mindre virksomheder, der har få eller ingen højtuddannede, peger rapporten dermed også på et åbenlyst vækstpotentiale men også på, at virksomhederne ikke af sig selv har været i stand til at bryde igennem muren til akademikerne. De mindre virksomheder skal altså hjælpes i gang, hvis de skal have del i den vækst, som Rambøll-rapporten omtaler. Det er den strategiske opgave, som Career Campus er en del af. KAPITEL 4 - BAGGRUND 41

6 PARTNERSKAB PARTNERSKABETS OVERORDNEDE MÅL Overordnet handler Career Campus om at synliggøre, at der er vækst- og karrieremuligheder i Vestjylland, at man som ung tilflytter har gode udviklingsmuligheder, og at Vestjylland er et godt udgangspunkt for det gode fritidsliv. Det er store og vidtløftige visioner, der i projektet konkretiseres i et kollegium og en praktikformidling. Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland søger sammen med de involverede virksomheder at løse en række problemstillinger, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på samme vis på egen hånd, eller som de kan løse bedre i fællesskab. De små og mellemstore virksomheder har brug for hjælp til uden de store risici at forsøge sig med praktikanter og studerende fra universiteterne. I den forbindelse er en af udfordringerne for de små og mellemstore virksomheder at skulle finde et egnet boligtilbud og hjælpe praktikanten i gang med at skabe et godt socialt netværk i fritiden. Undersøgelser viser, at de bløde værdier er vigtige for at tiltrække tilflyttere (se blandt andet Capacent Epinion (2008): Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne ). Med andre ord nytter det ikke at tiltrække højtuddannede, hvis der ikke er de boligformer og sociale aktiviteter, som denne gruppe efterspørger. Career Campus forener region, kommuner og virksomheder om det fælles mål at tiltrække og fastholde nyuddannede. Career Campus formidler ikke bare kontakt mellem virksomheder og studerende, men informerer også virksomheder om de vækstmuligheder og innovationspotentialet, der er ved at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Career Campus forsøger at løse den store udfordring, det er at give både virksomhed og praktikant en god oplevelse af praktikforløbet, som senere kan få virksomheden til at ansætte en højtuddannet og bruge praktikanter igen. VIRKSOMHEDER Virksomhederne indgår i samarbejdet på en række forskellige måder. De mindre og mellemstore virksomheder opfylder primært rollen som vært for studerende i praktik- eller projektforløb. De bidrager konkret med arbejdsopgaver og et skrivebord, og Career Campus løfter så den anden side af værtsproblemet at sørge for indkvartering og muligheder for et indholdsrigt fritidsliv. Career Campus arrangerer ture i lokalområdet og virksomhedsbesøg i lokalområdet, men sørger også for kontakt til sports- og idrætsforeninger. Mængden af aktiviteter udvides hele tiden, i takt med at Career Campus lærer af deres afholdte aktiviteter. Erfaringerne viser, at ikke alle mindre og mellemstore virksomheder kan fylde en hel praktikstilling med relevante opgaver eller give kvalificeret sparring undervejs i forløbet. Her har erhvervscentret, der også deltager i partnerskabet, samlet de halve og trekvarte praktikker og placeret dem i deres egne kontorer, hvis det har været nødvendigt. Her har praktikanter mulighed for at arbejde med andre opgaver og har bedre sparringsmuligheder. Det gør det endnu KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 42

7 nemmere og mere ligetil for virksomhederne at gøre brug af Career Campus, og den fleksible løsning hjælper med at løse et af hovedproblemerne for målgruppen. VESTAS Den største virksomhed i samarbejdet er Vestas, der har produktionsanlæg i både Ringkøbing og i Lem ca. 20 kilometer længere sydpå. Vestas har et andet behov og indgår dermed på lidt andre vilkår end de små og mellemstore virksomheder. Vestas har hele tiden praktikanter og faste graduate-programmer og har derfor et vedholdende behov for at finde velegnede boliger. Faktisk kunne Vestas sagtens fylde Career Campus med sine egne studerende og praktikanter, men det ønsker man ikke, fortæller Anders Huusom Christiansen, rekrutteringsmedarbejder i Vestas. For det handler om at give praktikanterne et rigt fritidsliv efter arbejde og det sker blandt andet ved, at de møder andre end Vestas-ansatte og altså ved f.eks. at bo i Career Campus. Det handler ligeledes om at vise de studerende, at der er andre karrieremuligheder i Vestjylland end Vestas. Det kan være, de skal have en kæreste med eller ikke ønsker at tage satsningen med at flytte familie og købe hus, hvis det er det eneste egnede job i området. Vestas har og kunne stadig skaffe boliger til deres studerende, men det løser kun boligproblematikken det er straks langt sværere for selv en stor virksomhed at arrangere fritidslivet og de sociale netværk. Derfor kan Vestas se et formål med at deltage i partnerskabet, og derfor bor der i dag over ti praktikanter fra Vestas på kollegiet. Stabschef for Ekstern udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune, Peter Donslund, fortæller, at for Career Campus er en virksomhed som Vestas bidrag afgørende. Det sikrer, at der er konstant efterspørgsel og en konstant volumen i udlejningen. Som den store aktør, Vestas er, spiller virksomheden en vigtig rolle i partnerskabet. KOMMUNE De enkelte virksomheder står hver især over for en problemstilling, som de ikke eller kun i begrænset omfang er i stand til at løse på egen hånd. Det giver en situation, hvor det kan være nødvendigt fra offentlig side at løfte opgaven på vegne af hele området. Den udfordring har Ringkøbing-Skjern Kommune taget op, og sammen med Region Midtjylland finansierer og forvalter kommunen projektet. Det var stabschef i Ekstern udvikling, Peter Donslund, der var initiativtager til Career Campus, og han havde ideen med fra et tidligere job. Ringkøbing-Skjern Kommune har selvfølgelig en overordnet interesse i at tiltrække nye skattebetalende borgere til området og har selv en rekrutteringsproblematik, de skal løse. I mange danske yderområder er kommunen selv den største arbejdsplads, ikke mindst for højtuddannede. Som projektejer er kommunens rolle dog primært at sikre fremdrift og indfrielse af projektets delmål, men kommunen har også spillet en afgørende KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 43

8 rolle ved at kunne stille det tidligere plejehjem Aldershvile til rådighed som kollegium. Det er muligvis lidt af en tilfældighed, at en regel om kvadratmeter gjorde Aldershvile uegnet som plejehjem, men kommunen har vendt problemet til en mulighed og tilbudt huset til Career Campus derved undgår partnerskabet at skulle finansiere og planlægge en nybygning eller at placere de studerende på et vandrerhjem, som var den oprindelige løsning. STYREGRUPPE: Career Campus styres af en gruppe med deltagere fra: Vestas A/S Bang & Olufsen Velux Fibo Intercon Aarhus Universitet-HIH ErhvervsCentret Ringkøbing Fjord Ringkøbing-Skjern Kommune. PROJEKTLEDER OG STYREGRUPPE Det er en alsidig stilling at være projektleder for Career Campus, fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. På skrivebordet ligger der ansøgninger og evalueringer til kommune og region, men det må vente, når der et vandrør eller en lampe, der skal repareres på det gamle plejehjem. Projektlederen sidder på rådhuset, men har altså sin daglige gang på kollegiet. Opgaverne er af varierende karakter, men er primært orienteret omkring partnerskabets drift, som på den ene side består af formidling mellem virksomheder og studerende og på den anden side at tilrettelægge aktiviteter og ordne praktiske ting. Projektlederen skal bevæge sig mellem offentlig forvaltning og virksomhedernes vekslende behov og muligheder, og projektlederen har en styregruppe til at hjælpe med at udpege den strategiske retning for det daglige arbejde. I styregruppen sidder repræsentanter fra virksomheder, Erhvervs- Centret Ringkøbing Fjord, Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet. Styregruppen er en vigtig platform for kommunikation mellem partnerne i projektet. Ikke bare virksomheder, men også på tværs af universiteter, kommune og virksomheder. Aarhus Universitet varetager kontaktmæglingen, den del af projektet, som laver opsøgende arbejde hos små og mellemstore virksomheder i deres lokalområde, for at kortlægge hvordan virksomhederne kan få udbytte af at få tilknyttet en studerende eller færdiguddannet kandidat. KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 44

9 DEN FEDE PØLSE OG DEN RÅDNE BANEN Region Midtjylland dækker et område på tværs af Jylland og inkluderer Danmarks næststørste by Århus og mod øst en væsentlig bid af det østjyske bælte af vækst, der populært kaldes den fede pølse. Regionens vestlige del er præget af spredte byer og store landområder, og det er her, Career Campus ligger. Her har der indtil for nylig været udbredt mangel på arbejdskraft. At tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i regionens yderområder er derfor ikke en uvæsentlig opgave for Region Midtjylland. Derfor valgte Region Midtjylland at støtte projektet økonomisk, da Ringkøbing-Skjern Kommune henvendte sig. Ina Drejer, der sidder i Region Midtjyllands afdeling for Regional Udvikling, tilføjer, at Career Campus samtidig fungerer som en prøveklud, da Region Midtjylland er interesseret i at se, om attraktive boligtilbud kan være en nøgle til at tiltrække akademikere til yderområderne. Derfor er der heller ikke nogen garanti for, at projektet efter en treårig prøveperiode får forlænget finansieringen. I Region Midtjyllands strategiske perspektiv er Career Campus et spændende bud på en løsning af områdets beskæftigelsesproblematikker. KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 45

10 ERFARINGER PROJEKTLEDEREN ER VIGTIG På grund af den komplekse problemstilling har det været centralt for Career Campus, at projektet har haft en fast, kommunalt lønnet projektleder, der har varetaget den daglige drift og opstart af projektet. Der er eksempelvis brug for helt grundlæggende oplysnings- og informationsarbejde om projektet i forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men også etableringen af de fysiske rammer har været en krævende opgave. Vi har brugt mange kræfter på at få de fysiske rammer op at stå den opgave skal man ikke undervurdere, fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. Den konkrete formidling af praktikpladser mellem virksomheder og studerende er en vedvarende opgave, selvom der er eksempler på virksomheder, der efter et vellykket praktikforløb selv kontakter universitetet. Uden projektlederen ville mange praktiske opgaver også strande på parternes skriveborde projektlederen arbejder på vegne af det fælles mål. MÅLGRUPPEN Målgruppens forventninger er vigtige, fremhæver projektleder Anders Bisgaard Andersen: Det er vigtigt at overveje, hvilken gruppe man står over for. Man skal afstemme forventningerne med målgruppen og holde sig fra at oversælge projektet men tænke langsigtet. Vi kan se, at hvis fagligheden er i top så er de studerende også villige til at komme ud. ET RUM TIL NETVÆRK Styregruppen skaber et rum for kommunikation og et netværk mellem det offentlige og den private sektor, og styregruppen bruges til mere end blot at drøfte Career Campus. Her udveksles også mere generelt erfaringer og tanker omkring rekruttering, praktikforløb og bosætning. Det er værd at fremhæve dette spin-off som en positiv sideeffekt af partnerskabet. OFFENTLIGE MIDLER OG STRATEGISKE LØSNINGER Career Campus viser også, at det er muligt for et partnerskab at løse en udfordring, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på samme vis alene. Men det kræver sandsynligvis et offentligt initiativ og en finansiering til at begynde med, da indsatsen ligger i et felt mellem virksomheder, kommune og universiteter. Konkrete rekrutteringsproblemer for en virksomhed er for region og kommune et strukturelt problem, som må løses strategisk og langsigtet. Kommunen kan på egen hånd forsøge sig med markedsføring af området, men kan ikke skabe de nødvendige praktikforløb i de mange virksomheder. Career Campus er derfor et eksempel på et af grundprincipperne i partnerskaber; at løse en kompleks opgave i fællesskab, ved at hver især gør det, de er bedst til. KAPITEL 4 - ERFARINGER 46

11 SPOTCASE AKADEMIKERNETVÆRK I THY I Thy og på Mors i Nordjylland har et uformelt partnerskab mellem to erhvervsforeninger, lokale virksomheder og områdets akademikere sat nyt fokus på livet som akademiker på egnen. Det er erhvervsforeningerne, som har taget initiativet, og akademikernetværket har foreløbig været en overvældende succes. Erhvervschef Flemming Toftdahl Olesen i Thy Erhvervsråd fortæller, at erhvervsforeningerne blev nysgerrige efter at vide, hvor mange akademikere der fandtes på egnen. De havde indtryk af, at det måtte være meget få, og derfor fik de ideen om at danne et netværk, fordi det kunne være sjovt for de få at møde hinanden. Erhvervsforeningerne indledte et samarbejde med de akademiske a-kasser, der kunne tilbyde at sende invitationerne ud til deres medlemmer. Til stor overraskelse viste det sig imidlertid, at der var op imod akademikere i området. Derfor blev konceptet hurtigt ændret til, at det kunne være sjovt for de mange akademikere at se, hvem de mange andre akademikere var. Til det første arrangement, som var et sejltursarrangement, håbede man på 40 tilmeldinger, men fik over 80, og til det efterfølgende arrangement var der 120 tilmeldinger. De overordnede mål med netværket er at synliggøre de lokale akademikere, at styrke netværket mellem akademikerne og i det hele taget at gøre det mere attraktivt at være akademiker i Thy og på Mors. Men netværket har desuden haft en afledt og meget anvendelig funktion som jobformidler. Erhvervsrådene har længe samarbejdet uformelt med ingeniørernes og magistrenes a-kasser i Aalborg. I den forbindelse arrangerer erhvervsrådene en række skræddersyede busture med besøg på forskellige lokale virksomheder. Disse arrangementer er nu lettere at arrangere, fordi det er nemmere at komme i kontakt med de lokale akademikere i virksomhederne. Og virksomhederne i udkantsområderne har stor glæde af de besøgende akademikere, fordi det giver dem mulighed for at indgå i en dialog med akademikere og dermed med potentielle nye ansatte, som ellers kan være svære at trække ud til Thy og Mors. Gennem netværket sørger erhvervsrådene derfor for at have en finger på pulsen, om hvad det lokale erhvervsliv efterspørger, så de kan håndplukke akademikere med særlige profiler til de enkelte busture. Det har kostet erhvervsrådene mindre end kr. at starte netværket, og tanken er, at medlemmerne fremover på egen hånd skal stå for at drive netværket fremad. Erhvervsrådenes uformelle kontakt har været helt afgørende for projektets succes, fordi virksomhederne gerne deltager aktivt, men nødigt vil bindes op af forskellige kontrakter og formaliteter. Akademikernetværket i Thy og på Mors viser derfor, hvordan man med relativt få midler kan synliggøre og forbedre levevilkårene for akademikere i landdistrikterne og samtidig styrke forbindelsen mellem virksomhederne og akademikerne. KAPITEL 4 - SPOTCASE 47

12 UDVALGT LITTERAUTR OG KILDER Praktik skal lokke akademikere vestpå, s i Danske Kommuner, nr. 13 (2009). Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne af Capacent Epinioni (2008). Baseret på interview med Anders Bisgaard Andersen og Peter Donslund i Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestas, Region Midtjylland og Flemming Toftdahl-Olesen (Thy Erhvervsråd). Tak til alle involverede. 48

Opfølgning pr. 1. september 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. september 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Etablering af Campus for højtuddannede under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Etablering af Campus for højtuddannede under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 2 5.1. Markedsplads

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 13-08-2010 11:02:00 Sidst udskrevet: 13-08-2010 11:02:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4060p Evaluering

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 13-08-2010 11:02:00 Sidst udskrevet: 13-08-2010 11:02:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4060p Evaluering Forfatter: Microsof Sidst gemt: 13-08-2010 11:02:00 Sidst udskrevet: 13-08-2010 11:02:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4060p Evaluering af Markedsplads for højtuddannede\rapport\evaluering

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden - en undersøgelse af high performeres præferencer og forventninger til job og karriere Baggrund Rapporten bygger på en undersøgelse

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden Jakob Kristiansen 6550 4611 jakobk@sdu.dk 1 Agenda Intro af SDU Erhverv og Syddansk Universitet Studentersamarbejde Aktuelle cases Spørgsmål

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift STUDIEJOBS, PRAKTIKPLADS ELLER ANSÆTTELSE NU? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift DET ER DIG, VI TÆNKER

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Bemærk, at der er tale om forslag. De kan udbygges, skæres til, kvalificeres eller forkastes.

Bemærk, at der er tale om forslag. De kan udbygges, skæres til, kvalificeres eller forkastes. Kære arbejdsgruppe for IKT og smarte fællesskaber Vi har i sekretariatet for arbejdsgruppen sammen med formand Claus Wistoft samlet op på drøftelserne på seneste møde og formuleret 4 konkrete forslag,

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere