FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE"

Transkript

1 FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 47 Bo Borbye Pedersen / Hausenberg, øvrige Hausenberg Illustrationer: Hausenberg Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Rapporten er udgivet elektronisk og kan downloades på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE Dette kapitel ser nærmere på to initiativer, der begge handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede i yderområderne. Career Campus er et partnerskab med det formål at tiltrække praktikanter og nye kandidater til virksomheder i Vestjylland. Det skal ske ved at skabe rammerne om et godt liv med lige dele karriere og fritid. I spotcasen i slutningen af kapitlet sættes fokus på et nystartet netværk for akademikere i Thy og på Mors. Netværket har afsløret, at området har langt flere akademikere end forventet, og netværket kan fremover være med til at fremvise området som værende attraktivt for højtuddannede. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på INDHOLD Hovedcase: Praktikboliger skal trække højtuddannede vestpå... s. 40 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Akademikernetværk i Thy... s

3 FAKTA Hvad? Career Campus er et projekt, som formidler praktikpladser og studieprojekter mellem studerende og virksomheder. En væsentlig del af projektet er kollegiet i Ringkøbing, hvor et gammelt plejehjem er bygget om til kollegium, og hvor studerende og nyuddannede kandidater bor og mødes med hinanden på tværs af faglighed og kulturer. Career Campus er et af tre delprojekter, som ligger under Region Midtjyllands initiativ Markedsplads for højtuddannede. Formålet med initiativet er at øge andelen af primært små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft og understøtter samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet i Region Midtjylland. Kontakt: Hvem? Career Campus er finansieret af EU s Regionalfond, Region Midtjylland, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Ringkøbing-Skjern Kommune. Hertil kommer det lokale erhvervsliv, som støtter projektet, blandt andet med indretning af kollegiet. Projektet administreres af Ringkøbing- Skjern Kommune. Hvornår? Career Campus er en del af Markedsplads for højtuddannede, der løber fra 2008 til De første studerende flyttede ind på kollegiet i begyndelsen af 2009 KAPITEL 4 - FAKTA 39

4 BAGGRUND PRAKTIKBOLIGER SKAL TRÆKKE HØJTUD- DANNEDE VESTPÅ Career Campus i Ringkøbing er et eksempel på, at virksomheder og kommune samarbejder om at tiltrække og fastholde unge og nyuddannede ikke blot ved at tilbyde arbejdspladser, men også ved at skabe attraktive rammer om den øvrige del af deres liv. I Ringkøbing er et udfaset plejehjem blevet omdannet til kollegium for praktikanter og nyuddannede, der lige er flyttet til byen. Ifølge projektpartnerne er det vigtigt, at både praktikanter og nyuddannede får en god oplevelse af at bo i området. Uden både faglige udfordringer og spændende rammer om deres fritidsliv gider unge ikke forlade universitetsbyerne, mener initiativtagerne. Den største udfordring er at få de mellemstore virksomheder i tale at skabe kontakt og åbne op for praktikaftaler med virksomhederne. Det er en udfordring, vi sætter yderligere kræfter ind på at løse. Anders Bisgaard Andersen, projektleder VESTJYSKE UDFORDRINGER Ringkøbing og det omkringliggende område er præget af en blanding af større produktionsvirksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder. Den store udfordring for disse virksomheder er på længere sigt at tiltrække og fastholde nye medarbejdere. Udfordringen er især at tiltrække arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse. For de store virksomheder med mange ansatte handler det om at udfordre de mentale barrierer at få studerende og nyuddannede til at forlade universitetsbyerne og flytte til Vestjylland. Det skal ske ved at markedsføre Vestjyllands attraktive sider og via en god kommunikationsstrategi. F.eks. har en af områdets store virksomheder, vindmølleproducenten Vestas, sjældent problemer med at finde kvalificerede studerende til deres praktik- og graduate-programmer, mens det til gengæld er vanskeligt for virksomheden at tilbyde de unge velegnede og attraktive boligformer med et tilfredsstillende socialt liv. Anderledes er det for de mindre og mellemstore virksomheder. Projektleder Anders Bisgaard Andersen fra Career Campus fortæller: Det skyldes en blanding af manglende tradition for at bruge praktikanter, og at det for mindre og mellemstore virksomheder kan være en både faglig og praktisk udfordring at have en praktikant tilknyttet. KAPITEL 4 - BAGGRUND 40

5 DET GLADE BUDSKAB: HØJTUDDANNEDE SKABER VÆKST I 2004 viste en undersøgelse foretaget af Rambøll Management, at små og mellemstore virksomheder kan opnå væsentlige fordele med ansættelsen af den første højtuddannede. Blandt de virksomheder, der i den undersøgte periode havde en højtuddannet ansat, blev der udviklet to til tre gange så mange nye produkter og servicer i forhold til virksomheder, der ikke havde ansat en højtuddannet. Undersøgelsen viste også, at ansættelsen af den første højtuddannede havde ført til øget vækst, idet de virksomheder, som havde ansat deres første højtuddannede i perioden , havde oplevet dobbelt så høj vækst i beskæftigelsen som de virksomheder, der ikke havde ansat højtuddannede, og dem, som allerede havde ansat højtuddannede. Rambøll-rapporten viser tydeligt, at der er et enormt potentiale for de fleste mindre virksomheder i at ansætte deres første højtuddannede medarbejder. For et område som Vestjylland med mange mindre virksomheder, der har få eller ingen højtuddannede, peger rapporten dermed også på et åbenlyst vækstpotentiale men også på, at virksomhederne ikke af sig selv har været i stand til at bryde igennem muren til akademikerne. De mindre virksomheder skal altså hjælpes i gang, hvis de skal have del i den vækst, som Rambøll-rapporten omtaler. Det er den strategiske opgave, som Career Campus er en del af. KAPITEL 4 - BAGGRUND 41

6 PARTNERSKAB PARTNERSKABETS OVERORDNEDE MÅL Overordnet handler Career Campus om at synliggøre, at der er vækst- og karrieremuligheder i Vestjylland, at man som ung tilflytter har gode udviklingsmuligheder, og at Vestjylland er et godt udgangspunkt for det gode fritidsliv. Det er store og vidtløftige visioner, der i projektet konkretiseres i et kollegium og en praktikformidling. Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland søger sammen med de involverede virksomheder at løse en række problemstillinger, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på samme vis på egen hånd, eller som de kan løse bedre i fællesskab. De små og mellemstore virksomheder har brug for hjælp til uden de store risici at forsøge sig med praktikanter og studerende fra universiteterne. I den forbindelse er en af udfordringerne for de små og mellemstore virksomheder at skulle finde et egnet boligtilbud og hjælpe praktikanten i gang med at skabe et godt socialt netværk i fritiden. Undersøgelser viser, at de bløde værdier er vigtige for at tiltrække tilflyttere (se blandt andet Capacent Epinion (2008): Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne ). Med andre ord nytter det ikke at tiltrække højtuddannede, hvis der ikke er de boligformer og sociale aktiviteter, som denne gruppe efterspørger. Career Campus forener region, kommuner og virksomheder om det fælles mål at tiltrække og fastholde nyuddannede. Career Campus formidler ikke bare kontakt mellem virksomheder og studerende, men informerer også virksomheder om de vækstmuligheder og innovationspotentialet, der er ved at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Career Campus forsøger at løse den store udfordring, det er at give både virksomhed og praktikant en god oplevelse af praktikforløbet, som senere kan få virksomheden til at ansætte en højtuddannet og bruge praktikanter igen. VIRKSOMHEDER Virksomhederne indgår i samarbejdet på en række forskellige måder. De mindre og mellemstore virksomheder opfylder primært rollen som vært for studerende i praktik- eller projektforløb. De bidrager konkret med arbejdsopgaver og et skrivebord, og Career Campus løfter så den anden side af værtsproblemet at sørge for indkvartering og muligheder for et indholdsrigt fritidsliv. Career Campus arrangerer ture i lokalområdet og virksomhedsbesøg i lokalområdet, men sørger også for kontakt til sports- og idrætsforeninger. Mængden af aktiviteter udvides hele tiden, i takt med at Career Campus lærer af deres afholdte aktiviteter. Erfaringerne viser, at ikke alle mindre og mellemstore virksomheder kan fylde en hel praktikstilling med relevante opgaver eller give kvalificeret sparring undervejs i forløbet. Her har erhvervscentret, der også deltager i partnerskabet, samlet de halve og trekvarte praktikker og placeret dem i deres egne kontorer, hvis det har været nødvendigt. Her har praktikanter mulighed for at arbejde med andre opgaver og har bedre sparringsmuligheder. Det gør det endnu KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 42

7 nemmere og mere ligetil for virksomhederne at gøre brug af Career Campus, og den fleksible løsning hjælper med at løse et af hovedproblemerne for målgruppen. VESTAS Den største virksomhed i samarbejdet er Vestas, der har produktionsanlæg i både Ringkøbing og i Lem ca. 20 kilometer længere sydpå. Vestas har et andet behov og indgår dermed på lidt andre vilkår end de små og mellemstore virksomheder. Vestas har hele tiden praktikanter og faste graduate-programmer og har derfor et vedholdende behov for at finde velegnede boliger. Faktisk kunne Vestas sagtens fylde Career Campus med sine egne studerende og praktikanter, men det ønsker man ikke, fortæller Anders Huusom Christiansen, rekrutteringsmedarbejder i Vestas. For det handler om at give praktikanterne et rigt fritidsliv efter arbejde og det sker blandt andet ved, at de møder andre end Vestas-ansatte og altså ved f.eks. at bo i Career Campus. Det handler ligeledes om at vise de studerende, at der er andre karrieremuligheder i Vestjylland end Vestas. Det kan være, de skal have en kæreste med eller ikke ønsker at tage satsningen med at flytte familie og købe hus, hvis det er det eneste egnede job i området. Vestas har og kunne stadig skaffe boliger til deres studerende, men det løser kun boligproblematikken det er straks langt sværere for selv en stor virksomhed at arrangere fritidslivet og de sociale netværk. Derfor kan Vestas se et formål med at deltage i partnerskabet, og derfor bor der i dag over ti praktikanter fra Vestas på kollegiet. Stabschef for Ekstern udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune, Peter Donslund, fortæller, at for Career Campus er en virksomhed som Vestas bidrag afgørende. Det sikrer, at der er konstant efterspørgsel og en konstant volumen i udlejningen. Som den store aktør, Vestas er, spiller virksomheden en vigtig rolle i partnerskabet. KOMMUNE De enkelte virksomheder står hver især over for en problemstilling, som de ikke eller kun i begrænset omfang er i stand til at løse på egen hånd. Det giver en situation, hvor det kan være nødvendigt fra offentlig side at løfte opgaven på vegne af hele området. Den udfordring har Ringkøbing-Skjern Kommune taget op, og sammen med Region Midtjylland finansierer og forvalter kommunen projektet. Det var stabschef i Ekstern udvikling, Peter Donslund, der var initiativtager til Career Campus, og han havde ideen med fra et tidligere job. Ringkøbing-Skjern Kommune har selvfølgelig en overordnet interesse i at tiltrække nye skattebetalende borgere til området og har selv en rekrutteringsproblematik, de skal løse. I mange danske yderområder er kommunen selv den største arbejdsplads, ikke mindst for højtuddannede. Som projektejer er kommunens rolle dog primært at sikre fremdrift og indfrielse af projektets delmål, men kommunen har også spillet en afgørende KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 43

8 rolle ved at kunne stille det tidligere plejehjem Aldershvile til rådighed som kollegium. Det er muligvis lidt af en tilfældighed, at en regel om kvadratmeter gjorde Aldershvile uegnet som plejehjem, men kommunen har vendt problemet til en mulighed og tilbudt huset til Career Campus derved undgår partnerskabet at skulle finansiere og planlægge en nybygning eller at placere de studerende på et vandrerhjem, som var den oprindelige løsning. STYREGRUPPE: Career Campus styres af en gruppe med deltagere fra: Vestas A/S Bang & Olufsen Velux Fibo Intercon Aarhus Universitet-HIH ErhvervsCentret Ringkøbing Fjord Ringkøbing-Skjern Kommune. PROJEKTLEDER OG STYREGRUPPE Det er en alsidig stilling at være projektleder for Career Campus, fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. På skrivebordet ligger der ansøgninger og evalueringer til kommune og region, men det må vente, når der et vandrør eller en lampe, der skal repareres på det gamle plejehjem. Projektlederen sidder på rådhuset, men har altså sin daglige gang på kollegiet. Opgaverne er af varierende karakter, men er primært orienteret omkring partnerskabets drift, som på den ene side består af formidling mellem virksomheder og studerende og på den anden side at tilrettelægge aktiviteter og ordne praktiske ting. Projektlederen skal bevæge sig mellem offentlig forvaltning og virksomhedernes vekslende behov og muligheder, og projektlederen har en styregruppe til at hjælpe med at udpege den strategiske retning for det daglige arbejde. I styregruppen sidder repræsentanter fra virksomheder, Erhvervs- Centret Ringkøbing Fjord, Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet. Styregruppen er en vigtig platform for kommunikation mellem partnerne i projektet. Ikke bare virksomheder, men også på tværs af universiteter, kommune og virksomheder. Aarhus Universitet varetager kontaktmæglingen, den del af projektet, som laver opsøgende arbejde hos små og mellemstore virksomheder i deres lokalområde, for at kortlægge hvordan virksomhederne kan få udbytte af at få tilknyttet en studerende eller færdiguddannet kandidat. KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 44

9 DEN FEDE PØLSE OG DEN RÅDNE BANEN Region Midtjylland dækker et område på tværs af Jylland og inkluderer Danmarks næststørste by Århus og mod øst en væsentlig bid af det østjyske bælte af vækst, der populært kaldes den fede pølse. Regionens vestlige del er præget af spredte byer og store landområder, og det er her, Career Campus ligger. Her har der indtil for nylig været udbredt mangel på arbejdskraft. At tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i regionens yderområder er derfor ikke en uvæsentlig opgave for Region Midtjylland. Derfor valgte Region Midtjylland at støtte projektet økonomisk, da Ringkøbing-Skjern Kommune henvendte sig. Ina Drejer, der sidder i Region Midtjyllands afdeling for Regional Udvikling, tilføjer, at Career Campus samtidig fungerer som en prøveklud, da Region Midtjylland er interesseret i at se, om attraktive boligtilbud kan være en nøgle til at tiltrække akademikere til yderområderne. Derfor er der heller ikke nogen garanti for, at projektet efter en treårig prøveperiode får forlænget finansieringen. I Region Midtjyllands strategiske perspektiv er Career Campus et spændende bud på en løsning af områdets beskæftigelsesproblematikker. KAPITEL 4 - PARTNERSKAB 45

10 ERFARINGER PROJEKTLEDEREN ER VIGTIG På grund af den komplekse problemstilling har det været centralt for Career Campus, at projektet har haft en fast, kommunalt lønnet projektleder, der har varetaget den daglige drift og opstart af projektet. Der er eksempelvis brug for helt grundlæggende oplysnings- og informationsarbejde om projektet i forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men også etableringen af de fysiske rammer har været en krævende opgave. Vi har brugt mange kræfter på at få de fysiske rammer op at stå den opgave skal man ikke undervurdere, fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. Den konkrete formidling af praktikpladser mellem virksomheder og studerende er en vedvarende opgave, selvom der er eksempler på virksomheder, der efter et vellykket praktikforløb selv kontakter universitetet. Uden projektlederen ville mange praktiske opgaver også strande på parternes skriveborde projektlederen arbejder på vegne af det fælles mål. MÅLGRUPPEN Målgruppens forventninger er vigtige, fremhæver projektleder Anders Bisgaard Andersen: Det er vigtigt at overveje, hvilken gruppe man står over for. Man skal afstemme forventningerne med målgruppen og holde sig fra at oversælge projektet men tænke langsigtet. Vi kan se, at hvis fagligheden er i top så er de studerende også villige til at komme ud. ET RUM TIL NETVÆRK Styregruppen skaber et rum for kommunikation og et netværk mellem det offentlige og den private sektor, og styregruppen bruges til mere end blot at drøfte Career Campus. Her udveksles også mere generelt erfaringer og tanker omkring rekruttering, praktikforløb og bosætning. Det er værd at fremhæve dette spin-off som en positiv sideeffekt af partnerskabet. OFFENTLIGE MIDLER OG STRATEGISKE LØSNINGER Career Campus viser også, at det er muligt for et partnerskab at løse en udfordring, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på samme vis alene. Men det kræver sandsynligvis et offentligt initiativ og en finansiering til at begynde med, da indsatsen ligger i et felt mellem virksomheder, kommune og universiteter. Konkrete rekrutteringsproblemer for en virksomhed er for region og kommune et strukturelt problem, som må løses strategisk og langsigtet. Kommunen kan på egen hånd forsøge sig med markedsføring af området, men kan ikke skabe de nødvendige praktikforløb i de mange virksomheder. Career Campus er derfor et eksempel på et af grundprincipperne i partnerskaber; at løse en kompleks opgave i fællesskab, ved at hver især gør det, de er bedst til. KAPITEL 4 - ERFARINGER 46

11 SPOTCASE AKADEMIKERNETVÆRK I THY I Thy og på Mors i Nordjylland har et uformelt partnerskab mellem to erhvervsforeninger, lokale virksomheder og områdets akademikere sat nyt fokus på livet som akademiker på egnen. Det er erhvervsforeningerne, som har taget initiativet, og akademikernetværket har foreløbig været en overvældende succes. Erhvervschef Flemming Toftdahl Olesen i Thy Erhvervsråd fortæller, at erhvervsforeningerne blev nysgerrige efter at vide, hvor mange akademikere der fandtes på egnen. De havde indtryk af, at det måtte være meget få, og derfor fik de ideen om at danne et netværk, fordi det kunne være sjovt for de få at møde hinanden. Erhvervsforeningerne indledte et samarbejde med de akademiske a-kasser, der kunne tilbyde at sende invitationerne ud til deres medlemmer. Til stor overraskelse viste det sig imidlertid, at der var op imod akademikere i området. Derfor blev konceptet hurtigt ændret til, at det kunne være sjovt for de mange akademikere at se, hvem de mange andre akademikere var. Til det første arrangement, som var et sejltursarrangement, håbede man på 40 tilmeldinger, men fik over 80, og til det efterfølgende arrangement var der 120 tilmeldinger. De overordnede mål med netværket er at synliggøre de lokale akademikere, at styrke netværket mellem akademikerne og i det hele taget at gøre det mere attraktivt at være akademiker i Thy og på Mors. Men netværket har desuden haft en afledt og meget anvendelig funktion som jobformidler. Erhvervsrådene har længe samarbejdet uformelt med ingeniørernes og magistrenes a-kasser i Aalborg. I den forbindelse arrangerer erhvervsrådene en række skræddersyede busture med besøg på forskellige lokale virksomheder. Disse arrangementer er nu lettere at arrangere, fordi det er nemmere at komme i kontakt med de lokale akademikere i virksomhederne. Og virksomhederne i udkantsområderne har stor glæde af de besøgende akademikere, fordi det giver dem mulighed for at indgå i en dialog med akademikere og dermed med potentielle nye ansatte, som ellers kan være svære at trække ud til Thy og Mors. Gennem netværket sørger erhvervsrådene derfor for at have en finger på pulsen, om hvad det lokale erhvervsliv efterspørger, så de kan håndplukke akademikere med særlige profiler til de enkelte busture. Det har kostet erhvervsrådene mindre end kr. at starte netværket, og tanken er, at medlemmerne fremover på egen hånd skal stå for at drive netværket fremad. Erhvervsrådenes uformelle kontakt har været helt afgørende for projektets succes, fordi virksomhederne gerne deltager aktivt, men nødigt vil bindes op af forskellige kontrakter og formaliteter. Akademikernetværket i Thy og på Mors viser derfor, hvordan man med relativt få midler kan synliggøre og forbedre levevilkårene for akademikere i landdistrikterne og samtidig styrke forbindelsen mellem virksomhederne og akademikerne. KAPITEL 4 - SPOTCASE 47

12 UDVALGT LITTERAUTR OG KILDER Praktik skal lokke akademikere vestpå, s i Danske Kommuner, nr. 13 (2009). Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne af Capacent Epinioni (2008). Baseret på interview med Anders Bisgaard Andersen og Peter Donslund i Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestas, Region Midtjylland og Flemming Toftdahl-Olesen (Thy Erhvervsråd). Tak til alle involverede. 48

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere