Bona Via Virksomhedshandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk"

Transkript

1 Bona Via Virksomhedshandel

2 1 Indhold 1 INDHOLD INDLEDNING SALGSMODNING AF VIRKSOMHEDEN VÆRDIEN AF VIRKSOMHEDEN GENERELT VURDERING DEN RETTE KØBER DEN ARBEJDENDE KØBER DEN STRATEGISKE KØBER DEN FINANSIELLE KØBER DEN RETTE KØBER GENERATIONSSKIFTE PROCESSEN AFKLARING OG PLANLÆGNING FORBEREDELSERNE IDENTIFIKATION OG AFSØGNING FORHANDLING OVERDRAGELSE CENTRALE SPØRGSMÅL HVAD MED MEDARBEJDERNE? KAN DE FORTSÆTTE? HVOR LANG TID TAGER DET AT SÆLGE EN VIRKSOMHED? SKAL MAN HAVE ET HOLDINGSELSKAB? HVORDAN FINDER MAN DEN RETTE KØBER? JEG KENDER NOGEN DER MÅSKE VIL KØBE MIN VIRKSOMHED. ER DET SÅ IKKE BILLIGERE AT SÆLGE DEN SELV? FÅR MEDARBEJDERNE INFORMATION OM, AT DERES ARBEJDSPLADS SKAL SÆLGES? HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT Bona Via Værd at Vide 2014 Side 2 af 13

3 2 Indledning At sælge sin virksomhed er en stor beslutning som kræver grundig overvejelse. For mange virksomhedsejere sker det kun en gang i livet, så derfor er det vigtigt at forberedelser og proces foregår optimalt. I det følgende har du mulighed for at danne dig et overblik over, hvilke processer der er at tage hensyn til i salgssituationen, og hvilke forhold der er væsentlige. Endvidere vil du kunne få indblik i nogle af de ting vi lægger stor vægt på, når vi hjælper virksomhedsejere med at finde en god løsning på deres ejerskifte. Jeg håber dette skriv vil inspirere dig til at få planlagt og gennemført et succesfuldt ejerskifte. Med venlig hilsen Thorsten Gregersen Virksomhedsmægler Bona Via Værd at Vide 2014 Side 3 af 13

4 3 Salgsmodning af virksomheden Salgsmodning af virksomheden bør egentlig påbegyndes når man starter virksomheden. Den gode nyhed er, at det aldrig er for sent at gå i gang. Dog kan man komme så sent i gang, at man ikke kan nå at udvikle det fulde potentiale, og dermed få et salg der er helt så godt, som det kunne have været. Det bør imidlertid ikke afholde nogen fra at gå i gang med salgsmodning, det det kan gøre en enorm forskel, ikke alene på virksomhedens pris, men i de værste tilfælde, kan det være forskellen på, om virksomheden kan sælges eller ej. Ofte er virksomhedens pris noget af det første vi som virksomhedsmæglere bliver spurgt om, når vi kommer i kontakt med en virksomhedsejer der overvejer at sælge. En virksomheds pris er imidlertid ikke en fast størrelse, men er derimod afhængig af mange ting, herunder naturligvis indtjeningen i virksomheden. Men der er en række forhold, som i høj grad spiller ind, og heldigvis kan man som ejer/leder kan gøre tiltag for at forbedre prisen. To virksomheder der har samme indtjening vil nemlig ikke nødvendigvis have samme pris. Prisforskellen på to virksomheder med samme indtjening er blandt graden af slagsmodning. Typiske forhold der skal arbejdes med under salgsmodningen er: Sikre at virksomheden har en strategi der også sikrer indtjening fremover. Der skal være styr på kunderne og prissætningen herunder overblik over og dokumentation for hvilke kunder og ordrer virksomheden tjener penge på og hvilke der bør undgås. At virksomheden har et produktsortiment der løbende udvikles så det også kan give indtjening i morgen. At der er et passende investeringsniveau i virksomheden. At medarbejdere korrekte ansættelsesaftaler og jobbeskrivelser. At der er styr på alle leverandørkontrakter (lejemål, underleverandørydelser, indkøbsaftaler m.m.). Hvis virksomheden ejer fast ejendom, skal eventuelle forureningsforhold være kortlagt. At virksomheden har en selskabsstruktur der understøtter virksomhedens aktiviteter og risici. I den enkelte virksomhed vil der være en række overordnede eller detaljerede forhold, der skal indgå i salgsmodningen, så ovenstående skal alene ses som eksempler. Ud over, at manglende salgsmodning kan betyde endog stor forskel på virksomhedens pris, så er salgsmodning ofte med til at give virksomheden en bedre indtjening, så ud over at løbe en risiko for et manglende eller dårligt salg, kan man faktisk tjene penge på en veludført salgsmodning. Jo tidligere indsatsen iværksættes, des længere tid kan man høste udbyttet heraf. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 4 af 13

5 4 Værdien af virksomheden 4.1 Generelt Populært sagt er den rigtige værdi af virksomheden den pris, som en køber og en sælger kan blive enige om at handle til. Det gælder for såvel virksomheder som for alt andet der handles mellem to frie parter. Ved enhver handel er der en underliggende frygt for, at man bliver snydt. Jo mere specifik og unik en vare er, des sværere er det at sammenligne prisen med andre varer, da de simpelthen ikke er sammenlignelige. I mange tilfælde, giver det også et større spænd i opnåelige priser, da det afhænger meget af, hvilken køber der ser på virksomheden. Dette gør sig især gældende ved handel med virksomheder. Der findes ikke to ens virksomheder, og derfor er der ikke nogen standardpris på virksomheder. Derfor er det vigtigt at foretage en vurdering af virksomhedens værdi, ud fra rimelige og realistiske vilkår, for at sikre, at man både som køber og sælger har realistiske forventninger til prisen. 4.2 Vurdering Når vi skal vurdere hvad en salgspris skal være, tager vi udgangspunkt i virksomhedens økonomistruktur der dokumenteres via de seneste årsregnskaber og yderligere økonomiske rapporter. Ud fra de dokumenterede forhold, bygger vi en budgetmodel op, der så giver en forventet indtjening i fremtiden. I forhold til de historiske informationer korrigerer vi for ændrede forhold i virksomheden Særligt høje eller lave omkostninger justeres til markedsniveau, og eventuelle ændringer i kundemassen og/eller ordrebeholdningen medtages. Virksomhedens strategi og de forventninger der er til at virksomheden kan opretholde indtjening fremover, betyder naturligvis en stor del for budgetmodellen. Endelig indregnes renteniveau som både er afhængig af markedet og virksomhedens forhold samt forventninger til den generelle økonomiske udvikling. Med alle de forhold indarbejdet i budgetmodellen, opnår vi budget for fremtidig indtjening (såvel årets resultat og cashflow) som via renteberegning omregnes til nutidsværdi (Diskonteret Cash Flow modellen). Ved at anvende denne model, får vi alle relevante forhold med, og vi finder en pris som netop er den en køber kan finansiere, da det fremgår direkte af modellen. Således opnår vi den højeste realistiske værdi på virksomheden, den værdi sælger maksimalt kan forvente at få. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 5 af 13

6 5 Den rette køber Der findes generelt tre typer af købere, den arbejdende køber, den strategiske køber og den finansielle køber. De tre typer er karakteriseret herunder. 5.1 Den arbejdende køber Er typisk en enkelt person, der ofte har en fortid og nutid som lønmodtager. Det er den type hvor man typisk taler om, at springe ud som selvstændig eller at få fod under eget bord. Den arbejdende køber kommer typisk med store ambitioner, gode kompetencer og en lyst til at bygge videre på et godt fundament. Under finanskrisen har en række arbejdende købere desværre oplevet, at det har været vanskeligt at få finansieret den virksomhed de drømmer om. Nogle virksomheder er kun egnet til at sælge til en arbejdende køber, men hvis man overhovedet kan bringe sin virksomhed i en position til en strategisk køber, er det en stor fordel. 5.2 Den strategiske køber Er typisk en eksisterende virksomhed der har en strategisk interesse i at købe en virksomhed. Det kan være en virksomhed i samme branche, en leverandør eller en kunde. Den strategiske køber har ofte mulighed for at skabe positiv synergi ved opkøbet, det kan både være i produktionen, i administrationen, i afsætningen eller på anden vis. Da synergien kan indregnes i budgetmodellen, kan en virksomhed i nogle tilfælde have en højere værdi for en strategisk køber, da besparelserne vil slå igennem på bundlinjen. Det er en væsentlig del af analysearbejdet ved såvel den langsigtede salgsmodning som i forbindelse med det konkrete salg af virksomheden, at identificere de rette købere, især blandt de strategiske købere. Jo bedre et match der er, des bedre vil salget kunne blive. 5.3 Den finansielle køber Er ofte kendetegnet ved, at have en begrænset interesse i selve produktet eller ydelsen som virksomheden leverer. Naturligvis kan der være en interesse for den branche virksomheden er i, men ellers ikke. Det er i høj grad Bona Via Værd at Vide 2014 Side 6 af 13

7 virksomhedens evne til at generere cash flow, og ikke mindst muligheden for at udvikle virksomheden med henblik på et senere salg, hvor værdien skal være væsentligt højere. Når det er en finansiel køber som overtager virksomheden, er det ofte kun et delvist køb, og sælger skal som regel forblive i virksomheden, for at være med til at realisere vækstmålene. Oftest sker salg til en finansiel køber på en måde, hvor de fleste af de penge som køberen kommer med, tilføres virksomheden med henblik på at gennemføre den aftalte strategi. Dermed får man som sælger typisk først gevinsten når der senere laves et fælles exit. 5.4 Den rette køber At finde den rette køber kræver en nærmere vurdering af den enkelte virksomhed. Det skal afdækkes hvad potentialet er, for derigennem at finde den købertype som har den største interesse i virksomheden. Dette skal kombineres med ejerens forhold, herunder økonomi og tidshorisont, for at sikre, at ejeren opnår det bedst mulige salg med udgangspunkt i de ønsker der måtte være. Kun ved at tage højde for alle forhold opnår man den rette køber, som vil give den bedste pris for virksomheden. 5.5 Generationsskifte Vi betragter det normalt som generationsskifte når virksomheden overdrages til en medarbejder eller et familiemedlem. Når det er tilfældet, er det at vælge den rette køber normalt ikke et valg der træffes ud fra en økonomisk betragtning. Her gælder det til gengæld om, at gøre virksomheden klar og optimal til den form for overdragelse. Dette betyder blandt andet grundig planlægning, for at opnå den rette timing og ikke mindst at sikre virksomhedens eksistens og indtjening efter overdragelsen. Ofte ser vi at det er planen at sønnen skal overtage virksomheden, og så venter man blot på, at dagen kommer. Når den nærmer sig, er der i en række tilfælde sket noget, som gør, at sønnen alligevel ikke ønsker at overtage. Her oplever vi desværre mange der står tilbage med en vanskelligt salgsbar virksomhed, fordi der ikke er gjort nogen forberedelser, og de til tider kan være svære at nå. Derfor anbefaler vi altid, at man tilrettelægger virksomheden, så den enten kan overdrages til sønnen eller kan sælges. Så har man en væsentlig bedre situation, uanset om sønnen vil overetage eller ej. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 7 af 13

8 6 Processen 6.1 Afklaring og planlægning Hvis man har tiden, kan det være en stor fordel at tilrettelægge virksomhedens udvikling målrettet mod den køber der skal overtage. Det vil være forskellige forhold der skal prioriteres, afhængig af hvilken type køber der satses på. Nogle forhold kan tage flere år at få tilrettelagt optimalt, så hvis man har mulighed for det, kan det være meget værdifuldt at drøfte salget med en virksomhedsmægler i god tid. 5 år før ønsket overdragelse er ikke for tidligt til at tage en uforpligtende snak om det. 6.2 Forberedelserne Under selve forberedelserne skal det defineres hvad der skal sælges og hvordan man ønsker at sælge det. Det skal afklares om det er selskabet der sælges, eller om det er frasalg af aktiver og aktivitet. Hvis man driver virksomhed som enkeltmandsejet firma, vil det altid være et frasalg af aktiver og aktivitet. Når man driver virksomhed i selskabsform kommer salgsformen blandt andet an på, om man har et holdingselskab og om virksomheden skal sælges samlet, på købers ønsker og en række øvrige forhold. Der skal foretages en beregning af salgsprisen på virksomheden. Uanset om man ønsker at offentliggøre den beregnede pris i salgsprocessen eller ej, bør man have en realistisk vurdering af prisen på virksomheden, så man ved i hvilket niveau der skal forhandles og hvad man kan forvente af salgssum. Endvidere skal der udarbejdes en beskrivelse af virksomheden som kan udleveres til potentielle købere. Når vi udarbejder en virksomhedsbeskrivelse, medtager vi værdiansættelsen samt foretager en dybere beskrivelse af virksomheden og brancheforhold. Herudover skal virksomhedens interne og eksterne forhold beskrives, så potentielle købere kan danne sig et indtryk af virksomheden. Endvidere uddyber vi potentielle synergieffekter for en køber, så det på den måde dokumenteres at virksomheden er et godt køb. Vi oplever også at prospektet medbringes til købers bankforbindelse, og er med til at åbne vejen for finansiering. 6.3 Identifikation og afsøgning Markedsføringsmateriale skal forberedes og potentielle købere skal identificeres. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 8 af 13

9 Markedet for købere afsøges. Potentielle købere kontaktes og der indhentes fortrolighedserklæringer fra dem, så anonymiteten bevares, som sikkerhed for virksomheden. Når vi har defineret de relevante køberprofiler tager vi direkte henvendelser til dem, for at afklare interessen for at købe virksomheden. Dette sker sideløbende med vores mere passive markedsføring på nettet og i aviser. 6.4 Forhandling Relevante potentielle købere præsenteres for virksomheden, og der startes et forhandlingsforløb for at se, om man kan blive enige om vilkår for en overdragelse. Der indhentes altid fortrolighedserklæring hos interesserede inden virksomhedens identitet afsløres og materiale udleveres. Også i dette forløb er det vigtigt med erfaring i processen, for at sikre, at de potentielle købere håndteres så de har lyst til at købe virksomheden og ikke mindst betale en god pris for den. Når forhandlingsforløbet går optimalt, ender det med enighed om vilkår for overdragelse, og der kan udarbejdes en aftale. Ved underskrift er virksomheden solgt! 6.5 Overdragelse Efter der er indgået en aftale, er der stadig noget praktisk arbejde at gøre. Der skal typisk foregå en del registreringsarbejde og der skal information til kunder, leverandører og medarbejdere. Ofte er der i aftalen taget stilling til, hvem der er ansvarlig for de forskellige opgaver i den forbindelse. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 9 af 13

10 7 Centrale spørgsmål I det følgende er nogle af de spørgsmål vi ofte møder hos virksomhedsejere der er i gang med overvejelser omkring salg af deres virksomhed. 7.1 Hvad med medarbejderne? Kan de fortsætte? Medarbejderne er i udgangspunktet underlagt lov om virksomhedsoverdragelse. Det betyder at de har ret og pligt til at fortsætte ansættelsesforholdet under den nye ejer. Det er ofte en bekymring hos sælger, om nu køberen vil overtage medarbejderne, fordi sælger ofte føler en helt naturlig forpligtelse overfor medarbejderne. I langt de fleste tilfælde er det en unødig bekymring, for det er netop en af årsagerne til at en køber er interesseret i virksomheden. Køber ønsker at overtage den know how der er hos medarbejderne, så det kan ofte være et krav fra købers side, at medarbejderne ønsker at fortsætte. 7.2 Hvor lang tid tager det at sælge en virksomhed? Det varierer meget. Afhængig af hvor godt det er forberedt og hvor heldig man er. I mange tilfælde er det dog vanskelligt at gennemføre salgsprocessen hurtigere end tre måneder. Det kræver at man har en interesseret køber meget hurtigt i forløbet. Oftest går der mellem et halvt og et helt år, men det kan også være længere. Derfor er det også vigtigt at man kommer i gang i god tid, så man hele tiden er sikker på, at have tid nok til processen. 7.3 Skal man have et holdingselskab? En holdingkonstruktion har en række fordele. Men hvis ikke man har etableret den, er det sjældent man får nogen gevinst ved at lave den meget tæt på salgstidspunktet. Endvidere kan man sagtens sælge virksomheden alligevel, og opnå tilsvarende provenu ved salget. Så har man ikke lavet et holdingselskab, er det sjældent en fordel at gøre det. Det må dog altid bero på en konkret vurdering. At have et holdingselskab betyder ekstra omkostninger. Derfor skal man altid vurdere gevinstmulighederne ved at have holdingselskabet, inden man vælger denne model, og dermed påfører sig omkostningerne. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 10 af 13

11 7.4 Hvordan finder man den rette køber? Først og fremmest skal man identificere den rette købertype. Så kan man begynde afsøgningen som kan ske ved at lave anonyme annoncer på nettet og i aviser/blade. Strategiske og finansielle købere kan man identificere og kontakte direkte. Dog bør man ikke selv gøre det, da man så ikke kan bevare fortroligheden. 7.5 Jeg kender nogen der måske vil købe min virksomhed. Er det så ikke billigere at sælge den selv? Hvis man med billigere alene tænker på de omkostninger der er til en virksomhedsmægler, vil det være billigere at gøre det selv. Dog sker det tit, at man ikke får solgt virksomheden, fordi processen er meget kompleks, og vanskellig at gennemføre hvis ikke man har erfaring i det. Endvidere vil en virksomhedsmægler ofte kunne finde den rette køber, og dermed ofte få en bedre pris. Hvis man først prøver at sælge selv til dem man kender, er der netop en stor risiko for, at man ikke får solgt. Hvis man så senere vil lade en virksomhedsmægler arbejde med salget, er de bedste emner brændt af, og man risikerer dermed at få en dårligere pris for sin virksomhed. Så alt i alt, vil man ofte have et lavere provenu om overhovedet noget hvis ikke virksomheden bliver solgt end hvis man får en virksomhedsmægler til at gennemføre processen. Hvis provenuet er lavere, har man egentlig ikke sparet så meget Får medarbejderne information om, at deres arbejdsplads skal sælges? Det er altid op til ejeren at beslutte hvornår han ønsker at informere om det. Normalt anbefaler vi, at man ikke informerer medarbejderne før der er indgået endelig aftale med køber. I processen kan det dog være påkrævet at enkelte (nøglemedarbejdere) inddrages i forløbet, men da bør de være de eneste der informeres. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 11 af 13

12 8 Hvad kan vi gøre for dig? Situation Tidshorisont Vores ydelse Du ønsker at være helt ude af virksomheden og det daglige arbejde 1-2 år Vi udarbejder prospekt på virksomheden og igangsætter salgsprocessen Du vil gerne kende markedsværdien af virksomheden Nu Vi udarbejder værdiansættelse af virksomheden Du ønsker at være helt ude af virksomheden og det daglige arbejde 3-5 år Vi udarbejder prospekt på virksomheden og igangsætter salgsprocessen Afhængig af dine og virksomhedens forhold, vil det være muligt at iværksætte tiltag der kan øge virksomhedens markedsværdi med denne tidshorisont Du ønsker at være helt ude af virksomheden og det daglige arbejde Du har planer om at overdrage virksomheden til et familiemedlem Mere end 5 år Mere end 2 år Vi drøfter potentialet i salgsmodning. Her kan vi vurdere om virksomhedens markedsværdi og salgbarhed kan øges Vi drøfter en konkret plan, så det sikres at næste generation kan overtage virksomheden på det ønskede tidspunkt og på vilkår der passer begge generationer. Bona Via Værd at Vide 2014 Side 12 af 13

13 9 Yderligere oplysninger Hvis du ønsker en mere specifik vurdering af din virksomhed eller blot at drøfte din situation, står vi til rådighed for et uforpligtende og personligt møde. 9.1 Kontakt Firma: Bona Via ApS Adresse: Frugthaven Vordingborg Telefon Mail: Hjemmeside: Bona Via Værd at Vide 2014 Side 13 af 13

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

KØB SALG UDVIKLING VÆRDI AF VIRKSOMHEDEN. Start processen så tidligt som muligt. Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi

KØB SALG UDVIKLING VÆRDI AF VIRKSOMHEDEN. Start processen så tidligt som muligt. Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi Start processen så tidligt som muligt SALG Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi KØB Ny ejerleder Ekspansion Fusion og opkøb (M&A) Værdiansættelse Markedspris Salgsmodning Finansiering UDVIKLING

Læs mere

KØB SALG UDVIKLING VÆRDI AF VIRKSOMHEDEN. Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi Værdiansættelse Salgsmodning

KØB SALG UDVIKLING VÆRDI AF VIRKSOMHEDEN. Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi Værdiansættelse Salgsmodning SALG KØB Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi Værdiansættelse Salgsmodning Ny ejerleder Ekspansion Fusion og opkøb (M&A) Markedspris Finansiering UDVIKLING VÆRDI Kapitaltilførsel Partnerrekruttering

Læs mere

Værdifastsæt din virksomhed.

Værdifastsæt din virksomhed. Værdifastsæt din virksomhed. Find værdierne i din virksomhed og få betaling for dem En virksomheds værdi er fremtidsorienteret Værdien af din virksomhed afspejler sig i den fremtidige indtjening, på basis

Læs mere

Business Brokers rolle i ejerskifte processen

Business Brokers rolle i ejerskifte processen BUSINESS BROKER A/S Business Brokers rolle i ejerskifte processen - Hvor og hvordan findes køberne? BUSINESS BROKERS TEAM 10 mand = 250 års industriel/finansiel erfaring og netværk LANDSDÆKKENDE REFERENCER

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER I ET STRUKTURERET FORLØB En virksomhedstransaktion indeholder forskelligartede juridiske discipliner, komplekse processer og kan indebære store risici

Læs mere

Vil du købe eller sælge virksomhed?

Vil du købe eller sælge virksomhed? Vil du købe eller sælge virksomhed? redmark.dk Redmark yder dig rådgivning gennem hele processen Hvis du overvejer at få foden under eget bord eller ønsker at overlade direktørstolen til en ny ejer, kan

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering

BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering Case: A.P. Botved A/S VÆRDIANSÆTTELSE OG OPTIMERING Værdiansættelse den korte udgave af den lange forklaring Optimeringsmuligheder hvilke interne forbedringstiltag

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Ejerskabsbarometret. Ellen M. Korsager, Ph.d. Center for Ejerledede Virksomheder

Ejerskabsbarometret. Ellen M. Korsager, Ph.d. Center for Ejerledede Virksomheder Ejerskabsbarometret Ellen M. Korsager, Ph.d. Center for Ejerledede Virksomheder Ejerledelse og de bløde værdier Viden Udvikling af ny forskningsbaseret viden om den enkelte ejerleders overvejelser, motiver

Læs mere

Temahæfte 3 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Let dit generationsskifte få overblik og succes med dit generationsskifte

Temahæfte 3 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Let dit generationsskifte få overblik og succes med dit generationsskifte Temahæfte 3 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Let dit generationsskifte få overblik og succes med dit generationsskifte Indhold Hvornår har du tænkt dig at på pension? Forord

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Finansieringsdag 09. Ejerskifte er virksomheden klar til salg? ved Birger Lindberg Skov og Michael Thrane, partnere Dragsted Development A/S

Finansieringsdag 09. Ejerskifte er virksomheden klar til salg? ved Birger Lindberg Skov og Michael Thrane, partnere Dragsted Development A/S Finansieringsdag 09 Ejerskifte er virksomheden klar til salg? ved Birger Lindberg Skov og Michael Thrane, partnere Dragsted Development A/S 09.Oktober 2009 Frivilligt eller presset? 09. Oktober 2009 2

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen?

Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen? Ejerskifte Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen? 16-11-2011 Steen Witthøfft, PARTNER Advokater Ret&Råd A/S Slide nr. 1 Advokat Steen Witthøfft PARTNER Advokater Ret&Råd A/S Afdelinger

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Hvad siger ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology

Hvad siger ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology Hvad siger 10.000 ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology Ejerledelse i Danmark Siden sidst Rapport 2: De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Kommerciel forretningsudvikling Strategiske alliancer og opkøb Salgsmodning og salgsprocesser Små og mellemstore virksomheder DIN VÆKST VORES PASSION

Kommerciel forretningsudvikling Strategiske alliancer og opkøb Salgsmodning og salgsprocesser Små og mellemstore virksomheder DIN VÆKST VORES PASSION Kommerciel forretningsudvikling Strategiske alliancer og opkøb Salgsmodning og salgsprocesser Små og mellemstore virksomheder W W W. O D I N C O N S U LT. D K KOMMERCIEL FORRETNINGS- UDVIKLING Med base

Læs mere

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey 2017 ey.com/dk 1 2 2017 Ernst & Young P/S, All Rights Reserved. Introduktion At skulle give plads til næste generation er en stor beslutning. Det gælder for

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013

www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013 www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013 Agenda 1. Kort opdatering på M&A-markedet 2. Hvordan fastsættes prisen på en SMV-virksomhed 3. Salgsmodning

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Ejerlederne og ejerskiftet

Ejerlederne og ejerskiftet Ejerlederne og ejerskiftet Smagsprøve på rapport 3 Vi glæder os til at lancere Rapport 3 Ejerlederne og ejerskiftet. Her får du en lille smagsprøve på udvalgte konklusioner. Rapporten henvender sig til

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

EJERSKIFTE MED 360 PERSPEKTIV MÅLRETTET SÆLGER DER OVERVEJER OM, ELLER PLANLÆGGER AT VIRKSOMHEDEN SKAL SKIFTE EJER

EJERSKIFTE MED 360 PERSPEKTIV MÅLRETTET SÆLGER DER OVERVEJER OM, ELLER PLANLÆGGER AT VIRKSOMHEDEN SKAL SKIFTE EJER EJERSKIFTE MED 360 PERSPEKTIV MÅLRETTET SÆLGER DER OVERVEJER OM, ELLER PLANLÆGGER AT VIRKSOMHEDEN SKAL SKIFTE EJER STATUS PÅ EJERSKIFTEPROCESSEN IDENTIFIKATION AF INDSATSOMRÅDER Virksomhed: Kontaktperson:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

Nuværende aktiviteter

Nuværende aktiviteter Ved Hans Houlind Min baggrund HDR fra Handelshøjskolen i Århus 1974 1982 Regnskab og økonomi ansvarlig 1982 1986 Koncernøkonomi direktør Pasilac, Silkeborg 1986 1989 Økonomi og salgsdirektør i Purup Electronics,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Svendborg, den 17. april 2007 NOTAT Til: Økonomiudvalget Vedr.: Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Økonomiudvalget behandlede d. 23/1 2007 forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Ejerstrategi-kortet. Jette P. Jørgensen, leder af Center for ejerledede virksomheder

Ejerstrategi-kortet. Jette P. Jørgensen, leder af Center for ejerledede virksomheder 2016 Ejerstrategi-kortet Jette P. Jørgensen, leder af Center for ejerledede virksomheder Den næste times tid 1. Baggrund kort: Center for Ejerledede Virksomheder på CBS 3. Værktøj: 2. Forskning: Ejerledelse

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Er det nu din virksomheds værdi skal realiseres? v/ Carsten Yde Hemme og Thomas Krantz, partnere i PwC

Er det nu din virksomheds værdi skal realiseres? v/ Carsten Yde Hemme og Thomas Krantz, partnere i PwC Er det nu din virksomheds værdi skal realiseres? v/ Carsten Yde Hemme og Thomas Krantz, partnere i 21 Agenda Introduktion Kort opdatering på M&A-markedet En ejerleders fortælling M&A processen lessons

Læs mere

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder FIGUR 0: - om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder samt skattemæssige konsekvenser FIGUR 1: Etablering af holdingselskab Når hverdagen

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere