Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordea Gold. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til et andet gyldigt Nordea Gold gælder forsikringerne fortsat. Hvis uheldet er ude Kontakt straks Tryg Alarm Ved sygdom eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus eller hvis hjemrejsen forsinkes. Tryg Alarms læge vil herefter kontakte sygehuset/den behandlende læge og aftale den videre behandling, overførsel, hjemtransport mm. Tryg Alarm kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet eller den behandlende læge. ved behov for redningshjælp ved evakuering. ved forsinket fremmøde eller ved flyforsinkelse. ved behov for sikkerhedsstillelse. ved afbestilling af rejse eller afbestilling af billetter. Husk at tage det blå EU-sygesikringskort med på rejse til EU/EØS-landene. at hjemtransport, overførsel til andet sygehus, sygeledsagelse, tilkaldelse og hjemkaldelse eller akut hjælp på stedet kun kan iværksættes, når det er aftalt med Tryg Alarm. at have den nødvendige dokumentation for skaden og for de afholdte udgifter. Læs mere i afsnit 22 I tilfælde af skade. at overfald skal straks anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. at forsøge at begrænse skadens omfang. at anmelde skaden hurtigst muligt efter hjemkomst på telefon (8-16) eller på tryg.dk under Privat Anmeld skade. Tryg Alarm Du har adgang til Tryg Alarm, uanset om rejsen går til EU/EØS-landene eller den øvrige verden. Alarmcentralen har medarbejdere og læger der døgnet rundt sidder klar til at hjælpe dig på: Telefon Telefax Opkald til og fra Tryg Alarm er betalt af forsikringen. Derfor skal du sikre dig en udspecificeret telefonregning for udgiften til opkaldet. Tryg samarbejder med SOS International under navnet Tryg Alarm.

2 Generelt Hvem dækker forsikringen 1 Hvornår dækker forsikringen 2 Hvor dækker forsikringen 3 Generelle betingelser 21 I tilfælde af skade 22 Afsnit Når du køber med kortet Pr. pers. (maks.) Pr. skade (maks.) Afsnit Købsforsikring pr. år 4 Afbestilling af billetter Når du køber og rejser med kortet Før du rejser Afbestilling af rejsen Under rejsen Sygdom og tilskadekomst Ubegrænset 7 Hjemkaldelse Rimelige og nødvendige udgifter 8 Tilkaldelse Rimelige og nødvendige udgifter 9 Sygeledsagelse Rimelige og nødvendige udgifter 10 Overfald Evakuering og ufrivilligt ophold Rimelige og nødvendige udgifter 12 Forsinket fremmøde Flyforsinkelse (efter 4 timer) Bagageforsinkelse (efter 4 timer) Selvrisiko på bagage Ansvar for skade på lejet bolig Retshjælp Sikkerhedsstillelse Efter rejsen Feriekompensation

3 1. Hvem dækker forsikringen Købsforsikring Forsikringen (afsnit 4) dækker indehaveren (forsikrede) af et gyldigt Nordea Gold hovedkort eller familiekort, som er udstedt af Nordea. Hovedkortholder og evt. familiekortholdere skal være bosat i Danmark og kortet skal være gyldigt i hele forsikringsperioden. Afbestilling af billetter Forsikringen (afsnit 5) dækker indehaveren (forsikrede) af et gyldigt Nordea Gold hovedkort. Rejseforsikring Forsikringen (afsnit 7-20) dækker indehaveren af et gyldigt Nordea Gold hovedkort og dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/stedbørn/adoptivbørn og plejebørn under 23 år, ægtefælles/samlevers børn fra tidligere forhold under 23 år. Disse personer (inklusive hovedkortholder) betegnes alle hver for sig som forsikrede, når de opfylder betingelserne for at være dækket af forsikringen. Samlever og plejebørn skal have samme folkeregisteradresse som hovedkortholder. Hvis de medrejsende forsikrede ikke rejser ud/hjem sammen med hovedkortholder, er de kun dækket i det tidsrum af rejsen som de tilbringer sammen med hovedkortholder. 2. Hvornår dækker forsikringen Købsforsikring Forsikringen dækker varer betalt med et Nordea Gold kort. Forsikringens dækningsperiode afhænger af om der er tale om Funktionsfejl eller Pludselig skade, se afsnit 4. Nordea Gold skal være gyldigt i hele dækningsperioden. Udskiftes kortet i dækningsperioden til et andet gyldigt Nordea kreditkort, der også har Købsforsikring, gælder forsikringen fortsat. Afbestilling af billetter Forsikringen dækker billetter til arrangementer, som er betalt med et Nordea Gold kort, når kortholder ikke kan deltage i arrangementet, se afsnit 5. Nordea Gold skal være gyldigt i hele dækningsperioden. Rejseforsikring Forsikringen (afsnit 7-20) dækker både private rejser og forretningsrejser i op til 60 dage, når kortholder har et Nordea Gold hovedkort, der er gyldigt i hele rejseperioden. Rejsen skal være betalt med kortet Forsikringen træder først i kraft, når rejsen er betalt med et Nordea Gold, se afsnit 2.1. Længerevarende rejser Rejseforsikringens varighed kan forlænges op til 18 måneder. Tillægget købes hos Tryg, som kan kontaktes på telefon eller via mail: Ved henvendelse skal du oplyse: Policenr. Navn, adresse og cpr-nr. på alle forsikrede Dato for ud- og hjemrejse Rejsens destination Rejseperiode pr. rejse Dækningen gælder fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller sin arbejdsadresse for at begynde rejsen. Dækningen ophører, når forsikrede kommer tilbage til sin bopæl eller sin arbejdsadresse. Hvis hjemkomsten forsinkes uden egen skyld forlænges dækningsperioden automatisk med op til 48 timer. Bopælsland er det land, hvor du har din faste adresse og er registreret i folkeregistret. 2.1 Betaling af rejsen Forsikringen træder først i kraft, når kortet er blevet brugt til betaling eller reservation af rejsen. Mindst et af disse 4 kriterier skal være opfyldt: 1. Hele rejsen skal være betalt med kortet. 2. Al transport til og fra rejsedestinationen skal være betalt med kortet, fx flybilletter, togbilletter og lignende. 3. Alle overnatninger skal være betalt med kortet, fx hotel, ferielejlighed, sommerhus og lignende. 4. Minimum halvdelen af udgifterne til transport og overnatning skal være betalt med kortet. Rejser betalt med bonuspoint Betales flyrejsen med bonuspoint, skal skatter og afgifter være betalt med kortet, for at forsikringen træder i kraft. Særligt for rejser i bil For kørsel i egen, lånt eller lejet bil kan forsikringen også træde i kraft, hvis et af disse 3 kriterier er opfyldt: 1. Egen bil: Alle udgifter til brændstof skal betales med kortet og bilen skal tankes op hjemmefra tidligst 3 dage før afrejsedato. 2. Lejet bil: Billeje og alle udgifter til brændstof skal betales med kortet. 3. Firmabil: Alle overnatninger skal være betalt med kortet, hvis brændstof betales af arbejdsgiver. Afbestilling pr. rejse Afbestillingsforsikringen træder i kraft når mindst et af kriterierne for betaling med kortet i afsnit 2.1 er opfyldt.. Afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har tjekket ind og er påbegyndt rejsen. Ved rejse i bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i bilen for at påbegynde rejsen.

4 3. Hvor dækker forsikringen Købsforsikring Forsikringen dækker varer, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, se afsnit 4. Afbestilling af billetter Forsikringen dækker billetter til arrangementer i bopælslandet og på rejser. Rejseforsikring Forsikringen dækker på rejser i hele verden uden for bopælslandet, også rejser mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Når du køber med kortet Her kan du læse, hvad forsikringen præcis dækker. 4. Købsforsikring Forsikringen dækker, uanset antallet af udstedte familiekort, op til kr. pr. hovedkort pr. år, regnet fra første udstedelsesdato. Der er en selvrisiko på kr. pr. skade. Forsikringen dækker elektriske apparater og hårde hvidevarer, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark. Varen skal være købt som ny. Den skal tilhøre forsikredes private indbo og udelukkende være købt til privat brug. Funktionsfejl Forsikringen dækker alle indefra kommende skader på den forsikrede vare. Varen er dækket i 4 år fra købsdato. Skaden skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode. Pludselig skade i 90 dage Forsikringen dækker pludselige skader på den forsikrede vare i 90 dage efter købsdatoen eller modtagelsen af varen. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra kommende og øjeblikkeligt virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidigt. Erstatning Tryg kan erstatte ved at udbedre den beskadigede vare til væsentlig samme stand som før skaden, udskifte varen til en ny og tilsvarende, eller betale kontanterstatning svarende til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny vare. Modsætter forsikrede sig genanskaffelse af en ny vare, udbetaler Tryg kontanterstatning svarende til den pris, Tryg skal betale for varen hos den leverandør, Tryg har benyttet. Forsikringen dækker ikke: Skade på motoriserede haveredskaber, el-scootere og elektriske apparater/redskaber, der udelukkende er til udendørs brug. Demo-, andensorterings- eller udstillingsvarer; varer uden den oprindelige fabrikants serienummer. Skade, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade fx farveforskelle. Skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. Fejl i og tab af software, data mv. samt pixelfejl. Skade, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetlige regler. Skade, der skyldes forsæt, eller at sikrede har udvist grov uagtsomhed Skade, der er forvoldt af dyr Skade som følge af brand, lynnedslag, tyveri, røveri, overfald, hærværk, storm, el-skade, færdselsskade eller sodskade Skade som direkte eller indirekte følge af: o virus- og hackerangreb eller lignende på den forsikrede vare o jordskælv eller andre naturforstyrrelser o oversvømmelse fra hav, fjord, sø og lignende 5. Afbestilling af billetter Forsikringssummen er op til kr. pr. person, dog maks kr. pr. skade. Forsikringen dækker afbestilling af billetter købt til kortholder (forsikrede) samt medfølgende gæster. Det er en betingelse for dækning, at billetternes samlede pris er over 500 kr., og at de er betalt med hovedkortholders Nordea Gold kort. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan deltage i arrangementet (fx teater, biograf, koncerter og lignende) som følge af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos forsikrede, forsikredes ægtefælle, samlever, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/samlevere eller hos en ledsager brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden arrangementets begyndelse. I tilfælde af afbestilling dækker forsikringen de udgifter, som arrangøren/-formidleren ifølge de almindelige betingelser har krav på, når arrangementet afbestilles, maks. op til forsikringssummen. Ved sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen kun, hvis tilstanden er akut, og der ikke var kendskab til den på tidspunktet, hvor billetterne blev købt. Afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede er mødt op til arrangementet, og dette er påbegyndt. Ved afbestilling skal forsikrede straks og senest inden arrangementets begyndelse underrette Tryg Alarm. Forsikringen dækker ikke afbestilling efter at arrangementet er begyndt.

5 Når du rejser med kortet Her kan du læse, hvad forsikringen dækker. Før du rejser 6. Afbestilling af rejsen Forsikringssummen er op til kr. pr. person, dog maks kr. pr. skade. Forhøjelse af afbestillingssum Afbestillingssummen kan forhøjes. Tillægget købes hos Tryg, som kan kontaktes på telefon eller via mail: Ved henvendelse skal du oplyse: Policenr. Navn, adresse og cpr-nr. på alle forsikrede Dato for ud- og hjemrejse Rejsens destination. Akut sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker i forbindelse med afbestilling af en rejse, dvs. at forsikrede er forhindret i at rejse som følge af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos forsikrede eller forsikredes ægtefælle/samlever, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/samlevere eller en person, i hvis varetægt enhver af de ovennævnte personer befinder sig. en person, som forsikrede rejser ud for at besøge. en medrejsende, som har til hensigt at rejse sammen med forsikrede og har bestilt en rejse til samme destination. Forsikringen gælder kun, når sygdommen eller tilskadekomsten var akut, og der ikke var kendskab til (symptomer på) sygdommen på tidspunktet for bestilling og betaling af rejsen. For en person med en bestående sygdom dækker forsikringen kun, hvis sygdommen har været stabil de seneste to måneder, inden rejsen blev købt, se afsnit 7 Bestående sygdom. Afskedigelse eller skader i privat bolig Endvidere dækker forsikringen afbestilling som følge af arbejdsgivers skriftlige afskedigelse af forsikrede mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse. brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig i bopælslandet. Erstatning ved afbestilling Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport, udflugter og arrangementer, som er betalt og som ikke kan refunderes, maks. op til forsikringssummen. Rejsearrangementer skal afbestilles så hurtigt som muligt efter at forsikrede har fundet ud af, at rejsen ikke kan foretages. Afbestillingsforsikringens ophør Afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har tjekket ind og er påbegyndt rejsen i sit bopælsland eller arbejdsland. Rejser forsikrede i bil, ophører dækningen, når forsikrede sidder i bilen for at påbegynde sin rejse. Forsikringen dækker ikke tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtigelser som transportør og rejseudbyder. udgifter som rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører refunderer. Under rejsen 7. Sygdom og tilskadekomst Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, som forsikrede har haft under rejsen i forbindelse med et akut opstået behov for behandling af sygdom, tilskadekomst eller tandlægebehandling. Ved behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor og ved tandskade ydes dækning op til maks kr. pr. person pr. skade. Bestående sygdom Hvis forsikrede har en bestående sygdom, dækker forsikringen behandling af en akut forværring af sygdommen opstået under rejsen. Sygdommen skal dog have været stabil i to måneder inden afrejsen, det vil sige, at der ikke har været nogen form for forværring som har krævet kontakt til læge eller har medført en plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse. Er du i tvivl om, hvorvidt forsikringen vil dække, kan du kontakte Rejseservice hos SOS International på tlf og få lavet en forhåndsvurdering. Behandling af sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker egenandelen af behandlingsudgiften på EU-sygesikringen (det blå kort). lægebehandling og lægeordineret medicin. hospitalsophold og behandling, inkl. operationer. behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. nødvendige ekstraudgifter til hotel og forplejning, når ekstraordinært ophold er lægeordineret. ambulancetransport eller lokal transport til nærmeste hospital eller læge og retur til dit opholdssted. lægeordineret transport til nærmeste egnede behandlingssted. transport til bopælslandet eller til indhentning af rejserute, når den planlagte rejserute ikke kan følges fordi du bliver lægeordineret ophold på hospital eller hotel. Tandskade Forsikringen dækker behandling af tandskade, der er forårsaget af en tilskadekomst under rejsen. Behandling og/eller undersøgelser skal foretages eller være ordineret af en tandlæge og behandlingen skal påbegyndes i udlandet, men den afsluttende behandling kan om nødvendigt finde sted i forsikredes hjemland. Forsikringen dækker ikke tyggeskader. Forsikringen dækker ikke udgifter til rekreations- eller kurophold fortsat behandling, hvis forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når såvel Tryg Alarms læge og den behandlende læge har besluttet, at hjemtransport skal ske. behandling efter hjemkomst til bopælslandet behandling af sygdom eller tilskadekomst, hvis forsikrede, efter at have været transporteret hjem, rejser til udlandet igen, og dette ikke er aftalt med Tryg graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitetsundersøgelser eller behandling. fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter udløbet af 35. svangerskabsuge. specialtandbehandling, krone, rodbehandling og lignende.

6 Desuden dækker forsikringen ikke udgifter, som erstattes af EU-sygesikringen (det blå kort). Se også afsnit 21 Generelle undtagelser. Hjemtransport som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af forsikrede til forsikredes bopælsland. Forsikringen dækker også transport til bopælsland eller til indhentning af rejserute, når den planlagte rejserute ikke kan følges, fordi forsikrede bliver lægeordineret ophold på hospital eller hotel. Hjemtransport som følge af dødsfald Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af forsikrede til forsikredes bopælsland, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger. Hjemtransport af børn, der rejser sammen med forsikrede Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter til hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, hvis forsikrede på grund af sygdom eller tilskadekomst er hospitalsindlagt, se også afsnit 10 Sygeledsagelse. Udgifter til hjemtransport af børn dækkes ikke, hvis forsikredes ægtefælle/samlever er med på rejsen. 8. Hjemkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport til bopæls-/arbejdslandet. Udgifterne til transport erstattes maks. med ordinært rutefly på økonomiklasse. Forsikringen dækker hvis forsikrede kaldes hjem på grund af akut alvorlig sygdom/tilskadekomst af livstruende art eller dødsfald hos forsikredes ægtefælle/samlever, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/samlevere, en nær kollega eller en kollega, der rejser sammen med forsikrede og er dækket af sin egen Nordea Gold rejseforsikring. brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig eller på forsikredes arbejdsplads, som kræver, at forsikrede straks vender tilbage til bopæls- /arbejdslandet. Hvilke personer kan rejse hjem Forsikrede og dennes medrejsende familie (se afsnit 1) kan afbryde rejsen, hvis alle rejser hjem sammen. Der udbetales kun erstatning, hvis omgående afrejse til bopæls-/arbejdslandet er nødvendig, og forsikrede ikke ankommer til bopæls-/arbejdslandet senere end 48 timer før den planlagte hjemkomst. Hvis forsikrede genoptager rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport til at rejse retur, forudsat at rejsen genoptages senest 7 døgn, før rejseperioden udløber. 9. Tilkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotel og forplejning for 1 person i op til 10 dage. Udgifterne til transport erstattes maks. med ordinært rutefly på økonomiklasse. Udgifterne til ophold erstattes maks. med udgifter til et mellemklassehotel med op til kr. pr. person pr. døgn i højst ti døgn, inklusiv forplejning. Forsikringen dækker tilkaldelse, hvis forsikrede bliver akut alvorligt syg, kommer alvorligt til skade eller dør. Den tilkaldte person er under rejsen dækket af kortholders rejseforsikring. Begrænsning Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvis forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, afsnit Sygeledsagelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport, inkl. lokal transport, hotel og forplejning for op til 2 medrejsende forsikrede personer og alle forsikrede børn. Udgifterne til transport erstattes maks. med ordinært rutefly på økonomiklasse. Udgifterne til ophold erstattes maks. med udgifter til et mellemklassehotel med op til kr. pr. person pr. døgn i højst ti døgn, inklusiv forplejning. Forsikringen dækker sygeledsagelse, når forsikredes planlagte rejse afbrydes eller forsinkes i forbindelse med, at forsikrede bliver akut alvorligt syg. kommer alvorligt til skade. dør. hjemtransporteres. Desuden dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport med henblik på at genoptage den fastlagte rejserute i henhold til den oprindelige rejseplan efter endt hospitalsophold. genoptage den fastlagte rejserute for sygeledsager, når sygeledsager har ledsaget forsikrede til bopælslandet. Det er en betingelse, at rejsen genoptages senest 7 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, og at der mindst er 7 døgn tilbage af rejsens og forsikringens varighed. Begrænsning Forsikringen dækker ikke udgifter til sygeledsagelse, hvis forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, afsnit Overfald Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Forsikringen dækker vold over for eller mishandling af forsikrede, når den er begået af tredjemand med påviselig skade til følge. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager.

7 12. Evakuering og ufrivilligt ophold Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport ved evakuering hjem til bopælslandet eller til nærmeste sikre destination. Ved ufrivilligt ophold dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til hotel og forplejning op til kr. pr. person pr. døgn. Udgifterne til transport erstattes maks. med ordinært rutefly på økonomiklasse. Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt, at evakuering fra området skal ske, fordi de offentlige myndigheder på stedet har lukket for ud- eller indrejse til landet, dækker forsikringen transport til nærmeste destination, der af de offentlige myndigheder på stedet og Det Danske Udenrigsministerium betragtes som et sikkert opholdssted. Forsikringen dækker i tilfælde af at Det Danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering eller hjemrejse. overhængende fare for naturkatastrofer eller epidemier, terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor forsikrede befinder sig. forsikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion. Transport til bopælslandet vil ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet. Bemærk dog, at transportmulighederne kan være begrænsede i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande, og Tryg er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium, rejseselskabet eller lignende. Hvis Tryg Alarm ikke kan anvise en hjemrejseplan til evakueringen inden for 12 timer efter, at der er besluttet, at evakuering skal ske, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Forsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter at Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse eller anbefalet hjemrejse/evakuering. 13. Forsinket fremmøde Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter op til kr. pr. person pr. rejse til transport, ophold, forplejning og lokal transport. For udgifter til transport gælder en maksimal erstatning på økonomiklasse. For ophold, forplejning og lokal transport gælder en maksimal erstatning på op til kr. pr. person pr. dag. Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan gennemføre rejsen som planlagt, efter at forsikrede har forladt sin bopæl/arbejdsplads eller opholdsstedet på forsikredes rejsedestination, fordi forsikrede uforskyldt og uden at det kunne forudses, kommer for sent til først tjek-ind på rejsen, som kan være et offentligt transportmiddel. transportmiddel arrangeret af rejsearrangør. 14. Flyforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til fortæring og eventuelle overnatninger med op til kr. pr. person pr. rejse, dog maks kr. pr. skade pr. rejse. Forsikringen dækker hvis forsikredes fly bliver forsinket i mere end 4 timer på grund af klimatiske forhold, teknisk eller mekanisk svigt forsikrede ikke kommer med et fly på grund af overbooking eller flyet er indstillet og intet alternativt fly kan tilbydes inden for 4 timer. Forsikringen dækker ikke hvis flyet er forsinket i bopæls-/arbejdslandet. forsikrede på grund af egen skyld ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimum transfertid/- transittid. flyet er forsinket på grund af strejke, arbejd efter reglerneaktioner eller lignende aktioner blandt flyveledere, lufthavnspersonale eller andet personale. flyet er aflyst på grund af flyselskabets konkurs. 15. Bagageforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til køb af tøj og toiletartikler samt leje af forsinket udstyr, fx klapvogn, ski- eller golfudstyr, med op til kr. pr. person pr. skade, dog maks kr. pr. skade pr. rejse. Forsikringen dækker, hvis indtjekket bagage er forsinket i mere end 4 timer fra forsikredes ankomst til en destination uden for bopælslandet. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at bagagen har været tjekket ind hos et flyselskab som medfølgende bagage, og at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den indskrevne bagage. Købene skal foretages på ankomstdestinationen. Når den forsinkede bagage dukker op, er forsikrede stillet, som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande købt efter dette tidspunkt. Hjælp til akut behov Formålet er ikke at erstatte forsvundne genstande, men alene at give mulighed for køb af rent tøj og toiletartikler for at afhjælpe et akut behov. Erstatning ydes ud fra genstandens funktionsværdi og ikke ud fra, hvilke mærkevarer forsikrede normalt bruger. Der udbetales ikke erstatning til køb af alle former for sportsudstyr, it-udstyr og elektronisk udstyr. til køb af rekvisitter, instrumenter og værktøj til erhvervsmæssig brug. for andre afgange end de afgange, der er registreret i det internationale reservationssystem for registrerede rutefly. for toldmyndigheds og/eller anden myndigheds beslaglæggelse af bagage. ved forsinkelse som følge af strejke eller faglige aktioner. ved forsinkelse af bagage på hjemrejsens sidste flyvning.

8 16. Selvrisiko på bagage Forsikringssummen er op til kr. pr. skade. Selvrisikoforsikringen dækker skade på og tyveri af bagage, når selvrisikoen vedrører skadeudbetaling fra forsikredes private indboforsikring. 17. Ansvar for skade på lejet feriebolig Forsikringssummen er op til kr. pr. skade. Der er en selvrisiko på 300 kr. pr. skade. Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson pådrager sig erstatningsansvar for skade på inventar eller bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt. lejet campingvogn, mobilhome eller telt, når det er i forsikredes varetægt. Forsikringen dækker ikke skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde. skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. skade på mobilhome, når det er i brug som motorkøretøj. 18. Retshjælp Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Selvrisikoen er 10 % pr. skade, dog minimum kr. Forsikringen dækker forsikredes juridiske udgifter, når der rejses civilretligt erstatningskrav som følge af at forsikrede som privatperson: uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser. Undtagelse Forsikringen dækker ikke assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. 19. Sikkerhedsstillelse Forsikringssummen er op til kr. pr. tvist. Tryg stiller sikkerhed for betaling af procesomkostninger. frigivelse af forsikrede i tilfælde af, at denne bliver tilbage holdt, fængslet eller truet hermed i forbindelse med et færdselsuheld; inden for forsikringssummen er sikkerhedsstillelsen (kautionen) begrænset til højst kr. pr. person. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Tryg. Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. Efter rejsen Forsikringssummen er op til kr. pr. person, dog maks kr. pr. rejse. Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport, udflugter og arrangementer, som er betalt, og som ikke kan refunderes. Erstatning ved bilferie Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad korteste vej med maks. 1 kr. pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til erstatning, dækkes udgifterne forholdsmæssigt Erstatningsrejse Forsikringen dækker, hvis den planlagte rejse bliver ødelagt pga. en af følgende årsager: Akut sygdom/tilskadekomst, som medfører indlæggelse på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden. Når lokalt autoriseret behandlende læge ordinerer, at forsikrede ikke kan deltage i den planlagte primære aktivitet i mere end halvdelen af den planlagte rejse på grund af akut opstået knoglebrud, fraktur, ledbåndsskade, forvridning, forstuvning eller lignende skader på led og muskler. Ved lægeordineret hjemtransport i den første halvdel af rejseperioden, når forsikrede ikke rejser retur, se afsnit 7. Hjemkaldelse i første halvdel af den fastlagte rejse, når forsikrede ikke rejser retur, se afsnit 8. Hvem kan få erstatning Ved sygdom eller tilskadekomst inkl. knoglebrud eller lignende dækker forsikringen erstatningsrejse til forsikrede og den medrejsende familie, når de bliver hos forsikrede i sygeperioden. Ved hjemtransport og hjemkaldelse dækker forsikringen erstatningsrejse til forsikrede og den medrejsende familie, når de rejser hjem sammen med forsikrede og ikke rejser retur. Bestilling af ny rejse Erstatning for køb af ny rejse udbetales ved dokumenteret bestilling af erstatningsrejsen. Den nye rejse skal være påbegyndt senest et år efter skadedatoen Ødelagte feriedøgn Forsikringen giver erstatning for ødelagte feriedøgn, hvis forsikrede ikke er berettiget til en erstatningsrejse, og det er pga. en af følgende årsager: Akut sygdom/tilskadekomst, som medfører indlæggelse på hospital eller lægeordineret ro og hvile i og omkring feriebolig. Når lokalt autoriseret behandlende læge ordinerer, at forsikrede ikke kan deltage i den planlagte primære aktivitet på grund af akut opstået knoglebrud, fraktur, ledbåndsskade, forvridning, forstuvning eller lignende skader på led og muskler. Ved lægeordineret hjemtransport, når forsikrede ikke rejser retur, se afsnit 7. Hjemkaldelse, når forsikrede ikke rejser retur, se afsnit 8. Hvordan beregnes erstatning Erstatningen beregnes ud fra rejsens pris pr. dag, og antallet af feriedøgn opgøres sådan: Udrejse- og hjemkomstdag regnes for to hele dage, uanset udrejse- og hjemkomsttidspunkt. Der ydes ingen erstatning for den oprindeligt planlagte hjemkomstdag og aldrig erstatning ud over den oprindeligt planlagte rejseperiode. 20. Feriekompensation Erstatningsrejse og Ødelagte feriedøgn er kun dækket på private ferierejser.

9 Sygdom/tilskadekomst Erstatningen beregnes fra første lægebesøg til og med udskrivningsdagen eller ophøret af lægeordinationen. Hjemkaldelse Erstatningen beregnes fra hjemrejsedagen. Hvem kan få erstatning Ved sygdom eller tilskadekomst inkl. knoglebrud eller lignende betales ødelagte feriedøgn til skadelidte. Er skadelidte under 18 år betales også erstatning for en voksen. Ved hjemtransport og hjemkaldelse betales for ødelagte feriedøgn til de forsikrede, der rejser hjem og ikke rejser retur. 21. Generelle betingelser Forsikringsgiver og forsikringstager Nordea Gold forsikring er tegnet i Tryg Forsikring A/S og administreres i samarbejde med Nordea, på vegne af Nordea Gold hovedkortholder. Forsikringsgiver: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Forsikringstager: Nordea Bank Danmark A/S Christiansbro, Strandgade København K Aftalegrundlag For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg. Desuden dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder som direkte eller indirekte skyldes indrejse til et land, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Hvis en af de nævnte tilstande pludseligt opstår efter, at forsikrede er rejst ind i landet, kan forsikrede opholde sig der i indtil 30 dage efter konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om forsikringsbegivenheden sker i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog forsikringsbegivenheder, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. strejke og lockout. arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb, der er foretaget af en offentlig myndighed. Forsikringen dækker ikke under rejser i bopælslandet. flyvninger, hvor forsikrede er en del af flybesætningen erhvervsdykning. rejser til og fra boreplatforme og skader i forbindelse med arbejde på boreplatforme. deltagelse i ekspeditioner eller bjergbestigning. deltagelse i motorsport, uanset arten. deltagelse i professionel sport. Dog dækkes transport til og fra rejsedestinationen samt under opholdet i egenskab af privatperson. Professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager anden betaling end ren udgiftsrefusion, og som skal opgives som indkomst. Mulighed for at klage Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 22. I tilfælde af skade Hvornår udbetaler Tryg erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales samt erstatningens størrelse. I tilfælde af en udbetaling indtræder Tryg i dine rettigheder. Erstatning udbetales i danske kroner. Forsikring i andet selskab Har du købt forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab, er du dobbeltforsikret, og du skal også anmelde skaden dertil. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Det medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Bestemmelsen gælder også i de tilfælde, hvor begge forsikringer er i Tryg.

10 Godkendelse inden dækning Hvis du eller en i din medrejsende familie (se afsnit 1) bliver syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital, er det Tryg Alarm, der aftaler den videre behandling, overførsel, hjemtransport mv., og Tryg kan afvise at dække, hvis Tryg ikke har godkendt behandlingsforløbet eller transporten på forhånd. Krav til dokumentation Erstatning kan udbetales fra en eller flere af dækningerne i rejseforsikringen. Du kan herunder se hvilken dokumentation Tryg kræver at få, før der kan udbetales erstatning. Købsforsikring Dokumentation for at forsikrede har haft den beskadigede vare Dokumentation for varens alder og genanskaffelsespris Original kvittering for købet Kvittering for, at varen er betalt med kortet Afbestilling af billetter Ubenyttede billetter Faktura fra arrangøren/formidleren Lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse Kvittering for, at billetterne er betalt med kortet Afbestilling Originale rejsebilag Bekræftelse på afbestilling af rejsen og oplysning om det beløb, der eventuelt er refunderet Lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse Dokumentation for opsigelse Forsikrede skal selv betale for lægeerklæring og være indforstået med at give adgang til relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, hvis Tryg beder om det. Sygdom og hjemtransport Lægeerklæring fra den lokalt autoriserede læge Kopi af recepter Dødsattest Liste over udgifterne Originale kvitteringer Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse Originale regninger for ekstra transportudgifter og forplejning Lægeerklæring, dødsattest eller anmeldelsen til politi/redningsselskab Overfald Dokumentation for anmeldelse til nærmeste politimyndighed Lægeerklæring Navn og adresse på eventuelle vidner Evakuering og ufrivilligt ophold Originale regninger for de afholdte udgifter Forsinket fremmøde Detaljer om hændelsen i form af politirapport eller erklæring fra transportselskabet, myndigheder eller lignende Originale regninger for udgifter og den oprindelige rejseplan Flyforsinkelse Dokumentation fra flyselskabet med årsag til forsinkelsen Originale flybilletter eller rejsebevis Originale regninger for ekstraudgifter Bagageforsinkelse Dokumentation fra transportselskabet (P.I.R Property Irregularity Report) Flybillet, bagagebevis og dokumentation for, hvornår forsikrede fik bagagen udleveret Originale kvitteringer for udgifter til tøj og toiletartikler Selvrisiko på bagage Dokumentation for betaling af selvrisiko fra forsikredes indboforsikring Ansvar for skade på lejet feriebolig Beskrivelse af hændelsesforløbet Navn og adresse på skadelidte og vidner Opgørelse over de dokumenterede krav Eventuel politianmeldelse Retshjælp kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg Sikkerhedsstillelse Politirapport, udskrift af retsprotokol eller lignende, der kan dokumentere, at der er stillet krav om en sikkerhedsstillelse/kaution Originale regninger for udgifter Erstatningsrejse og ødelagte feriedøgn Lægeerklæring med angivelse af diagnose, evt. undersøgelsesresultater, behandling og medicinering og periode for indlæggelse og lægeordineret ro og hvile Originale regninger på udgifter til transport, ophold, udflugter, arrangementer og aktiviteter Ved erstatningsrejse original dokumentation af bestilling af ny rejse (erstatningsrejsen)

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. januar 2017 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for MasterCard Premium. Udskiftes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Nordea Black. Forsikringsbetingelser

Nordea Black. Forsikringsbetingelser Nordea Black Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Black. Udskiftes Nordea Black i forsikringsperioden

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01 Forsikringsbetingelser 654-01 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 8 300 Personassistance 10 310 Hjemkaldelse 10 320 Tilkaldelse 12 330 Sygeledsagelse 13 340 Erstatningsmedarbejder

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0802

Forsikringsbetingelser nr. 0802 Side 1 af 28 Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere