Hotel Nyborg Strand den Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011"

Transkript

1 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den maj 2010 Hotel Nyborg Strand den Maj 2011 Som Vedtagelsen konsekvens af Ungepakken af vedtagelsen er af den ungepakken foreløbige i kulmination 2009 har vejledernes på flere års regelgrundlag ønske om at undergået knytte uddannelses- en markant og erhvervsvejledning forandring og vejlederne stadigt tættere har fået til mange uddannelses- helt nye og opgaver. socialpolitiske En af disse målsætninger. at følge op At på, flere unge om går de i gang unge med under og 18 gennemfører år opfylder deres en uddannelsespligt er blevet og den om de centrale følger opgave den plan, for som vejlederne, er lagt for og deres dem evne ved til at afslutning løfte netop på grundskolen. denne, det som I uddannelsessystemet de bliver målt på. Men skal vejlederne er vejledning justere svaret og på tilpasse de mange deres og vidt indsats, forskellige så den problemstillinger, kan blive en del der af institutionernes kan ligge bag de fastholdelsesindsats, unges frafald? som er indført som erstatning for forpligtelsen til at tilbyde gennemførelsesvejledning. På konferencen vil en række forskere give deres bud på, hvordan man som vejleder kan tackle nogle af de dilemmaer, der kan knytte sig til fremtidens vejledningsarbejde fx i grænsefeltet mellem motivation og social kontrol og mellem omsorg og overvågning. Desuden vil diskursen fastholdelse blive ud- De nye opgaver rejser mange vejledningsfaglige problemstillinger fx hvordan man kan spotte unge fordret med ved særlige præsentation behov, eller af noget at vurdere af den hvilke nyeste af disse, forskning som på kan vejledningsfeltet, få vanskeligt ved og at gennemføre til at en diskutere, uddannelse. om et At vejledningsfagligt forudse menneskers fokus fremtidige på elevernes adfærd vedholdenhed må formodes at kan blive tilbyde en vanskelig et mere profes- der vil blive lejlighed opgave, sionelt og som vejledningsfagligt også kan udfordre alternativ vejledernes til denne. professionsforståelse både fagligt og etisk. På konferencen har vi inviteret en række forskere og praktikere til at give netop deres bud på, hvordan det nye Traditionen regelgrundlag tro vil kan der implementeres på konferencen og både hvilke være konsekvenser oplæg og det tematiserede kan få, for workshops, både vejlederne i og år de vil sætte unge. spot på nogle af de konsekvenser for vejledningsområdet, som Ungepakken kan have, fx: Er mandsopdækning af de unge overhovedet en god idé og hvis det er, hvordan skal den varetages Traditionen og af hvem? tro Kan vil vejledning der på konferencen som profession både være rumme oplæg de og mange tematiserede myndighedsopgaver, workshops, hvor som der den er blevet bliver tildelt mulighed - eller står for vejlederne at udveksle ved erfaringer en korsvej, med hvor fagfæller. målet Nogle for deres af de arbejde temaer, for som alvor bliver skal taget til at omdefineres? op denne gang er: Er uddannelsesparathedsvurdering det rene krystalkuglekiggeri eller kan man rent faktisk forudsige, hvem der kan gennemføre en uddannelse? Hvordan ser man om en ung er parat Kom og deltag i debatten om disse og andre spørgsmål, som rører sig på vejledningsområdet! og hvad er det hun skal være parat til? Hvad skal der ske med de uparate og hvilke indsatser kan afhjælpe de mangler de har? Kom og deltag i debatten om disse og andre spørgsmål, som rører sig på vejledningsområdet! Professionshøjskolen UCC i København er en af otte professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolen udbyder og udvikler professionsuddannelser på bachelorniveau samt efter- og videreuddannelser, udfører udviklingsarbejde og varetager videncenterfunktioner. UCC udbyder uddannelser i Region Hovedstaden og har omkring studerende og ansatte. Læs mere på Professionshøjskolen UCC Titangade 11 DK-2200 København N

2 Program Program Torsdag den 6. maj Torsdag den 5. maj Ankomst og kaffe Ankomst og kaffe Velkomst og præsentation af program V/Lektor Velkomst Lisbeth og præsentation Højdal, Professionshøjskolen af program UCC V/Lektor Lisbeth Højdal, Professionshøjskolen UCC Vejlederen og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer - og vejledning, et uddannelses-, social- og integrationspolitisk columbusæg? V/Institutleder Vis vilje, ansvar Jens og Erik motivation Kristensen, DPU, Aarhus Universitet et kritisk blik på forventninger til den unge i vejledningssituationen Pause V/ Lektor, Nanna Mik-Meyer, CBS Nyt Pause fra Undervisningsministeriet fokus på Ungepakken - konsekvenser for UU og for gennemførelsesvejledningen V/Kontorchef Steffen Jensen, Vejledningskontoret, UVM Nyt fra Undervisningsministeriet Frokost - status og erfaringer med vejledernes nye roller og opgaver V/Kontorchef Steffen Jensen, Vejledningskontoret, UVM Career Guidance and Drop-Out prevention: Perspectives from Social Cognitive Career Theory Frokost og indkvartering V/Professor Steven Brown, Loyola University, Chicago Pause Fastholdelseskaravanen status og erfaringer V/Projektleder, Preben Holm, Integrationsministeriet Workshoprunde Workshoprunde Workshoprunde Pause Middag Workshoprunde 2 Fredag den 7. maj Middag Godmorgen Hvordan får vi de sidste med? Fredag den V/Skolechef 6. maj Anna Marie Illum, Horsens kommune Ungepakken Godmorgenog dens konsekvenser for vejledningen - nye roller og opgaver Paneldebat Guidance med: with mandated young people: motivation and resistance Leder V/Programme Torben Theilgaard, Leader Peter Studievalg Beven, København Northumbria University UU-chef Per Bram, UU- Vest Direktør Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole Lektor Vejledning Lene Poulsen, mellem UCC motivation og pligt - dialogcafé V/Peter Beven og Lisbeth Højdal Pause Pause Fra smørekande til elektronisk fodlænke - enkle løsninger som svar på komplicerede problemer? V/Kontorchef Fra ungdomsarbejdslejr Jakob Lange, til Københavns uddannelsespligt Universitet V/Lektor og Phd, Peter Plant, DPU, Århus Universitet Afslutning Afslutning Frokost og farvel Frokost og farvel

3 Workshops Hvordan fastholdes vejledningsperspektivet i en fastholdelsesstrategi? V/Lektor 1 Vejledningsmetoder Lis Boysen, Professionshøjskolen og strategier på UCC erhvervsskolerne V/ UE-vejleder, Lone Mejling, Roskilde Handelsskole I workshoppen vil der med afsæt i den herskende fastholdelsesdiskurs blive arbejdet med, hvorledes vejledningsfagligheden I denne workshop præsenteres fastholdes et i ungdomsuddannelsernes konkret forslag til udvikling strategiovervejelser. af vejledningen på Hvordan en er-gribehvervsskole. Der lægges blandt andet op til debat om de problematikker der knytter sig til vejledningsopgaven an, og hvilke udfordringer kan der være? skolernes fastholdelsesarbejde og til kvalitetssikring og professionalisering af vejledningsindsatsen. 2 Endelig Unges vil selvdestruktivitet workshoppen lægge op til diskussion om, hvordan inddragelse af vejledningsteorier kan bidrage til, Per at Straarup eleverne Søndergaard opstiller mål og dermed bidrage til at kvalificere den enkeltes V/Fagbogsforfatter valg. Antallet af unge, der skader sig selv, er i stigning. Det samme er antallet af selvmordsforsøg. Hvilke historier gemmer der sig bag tallene? Hvad er årsagen til, at så mange unge vender smerten indad? Og hvad er 2 min rolle vejledning som underviser status eller og vejleder, erfaringer når unge skader sig selv? Det er nogle af de spørgsmål, der arbejdes V/ e-vejleder, med i Bo denne Svane workshop. Møller, UU, Sjælland Syd I forbindelse med den seneste lovændring er der i starten af året blevet etableret en national 3 vejledningsenhed, Har vi en aftale? som tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer. og ph.d. I workshoppen Hanne Knudsen, præsenteres DPU de erfaringer man har indhøstet i opstartfasen V/Adjunkt og der lægges op til debat om, hvordan man kan arbejde med forskellige medier i vejledning I der workshoppen foregår på tager distancen. Hanne Knudsen afsæt i sin nye bog Har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie. En af konklusionerne i bogen er, at familien i dag ses som løsning på en række problemer omkring skoleelever og for eksempel får den vanskelige opgave at skulle lede på forældrenes 3 Fastholdelsesstrategier måde at være forældre fra et ledelsesperspektiv på. Spørgsmålet har vi en aftale? vidner om, at det ofte ikke er så let V/Afdelingsleder, for den professionelle Charlotte at forpligte Kølle Jørgensen, borgeren på SOSU at ville Sjælland det, den professionelle synes, at borgeren skal ville. Der lægges her op til debat om de nye samarbejdsformer og dilemmaer, der knytter an til arbejdet med Hvor den ambitiøse (u)ansvarlige skal vi familie. være? Hvor meget kan vi egentlig magte? Hvor går grænsen? Hvordan ser vores succeskriterier ud? Skolerne skal selv sætte rammer for fastholdelsesarbejdet i forhold til en meget bred definition Etik og af vejlederens vejledning, ansvar som omfatter etiske principper uddannelses- og cases og erhvervsvejledning, mentor, psykolog, 4 V/UE-vejleder læsevejledning Benny og socialrådgiver. Wielandt, TEC På SOSU Sjælland er funktionerne samlet i vejledningen, og der arbejdes strategisk med indsatsen. Nogle centrale begreber i skolens vejledningsstrategi Respekt, Ligeværdighed, Uafhængighed, Åbenhed og Tillid: Hvordan forvalter vejlederen sit etiske er professionalisering og kvalitet. Målet er en fastholdelsesindsats med et klart uddannelsesperspektiv. Wielandt, medskribent på FUEs etiske principper for vejledning, genopfrisker principperne og ansvar, når han/hun kommer under pres fra borgeren, fra myndighederne og fra ledere og kolleger? Benny præsenterer en række cases til en debat om etiske dilemmaer fra vejlederens praksis, set i lyset af 95% målsætningen 4 Uddannelsesparathedsvurdering og Ungepakkens indhold. i praksis V/ Souschef og UU- vejleder, Jette Fischer UU Vest Region Hovedstaden 5 Workshoppen Vejledning i fællesskaber tager afsæt i, hvordan nogle UU er begriber og angriber opgaverne før, under V/ og Ph.d. efter Rie uddannelsesparathedsvurderingen. Thomsen, Forskningsenheden i vejledning, Hvordan DPU, indgår Aarhus skole, Universitet forældre og eleven selv i processen? Hvad er egentlig uddannelsesparathed og hvordan kan paratheden identificeres? workshoppen Hvilke erfaringer tager Rie har Thomsen man foreløbig afsæt i sin gjort ph.d. sig afhandling på godt og Vejledning ondt? Workshoppens i fællesskaber deltagere og diskuterer I spørgsmål som: Hvad sker der egentlig, når man flytter vejledningen og vejlederne ud af opfordres til drøftelse ud fra egen vejlederpraksis og vejledningsoptik. kontorerne? Er uddannelses- og karrierevalg en indre proces, der finder sted gennem samtale og refleksion? Eller foregår afklaringen snarere gennem en konkret deltagelse i fællesskaber, hvor andres erfaringer 5 Professionel bliver personvurdering en ressource? vejlederens udfordringer V/Erhvervspsykolog, Dorte Buhl Det er blevet mere og mere almindeligt at anvende forskellige former for tests, fx i forbindelse med sortering af ansøgere, eller vurdering af personers behov for forskellige støtte-

4 Workshops fortsat -fortsat 6 foranstaltninger. Vejledning af etniske Men unge hvad kan bruge de forskellige typer af tests til, og hvilken betydning kan man V/UU-vejleder tillægge det resultat, Reza Sedighishiraz, som kommer UU- ud København af dem? I workshoppen tages der afsæt i et materiale, som Denne er udviklet workshop af Dansk tager Psykologisk afsæt i de erfaringer, Forlag, om der de er krav gjort man inden bør for stille et netværk til personale, af UU-vejledere, som arbejder der arbejder med med personvurderinger. tosprogede. De spørgsmål, som vil blive berørt, er fx betydningen af målgruppens forskellige kulturbaggrunde og/eller hvilken fase de er i i deres integrationsforløb. Desuden lægges der op til debat om kommunikationen 6. At være parat til gymnasiet og fra målgruppen, hvad indebærer forældresamarbejde det? og koordinering af vejledningsindsatsen. V/ Studievejleder, Annike Kjær Hansen, Avedøre Gymnasium & HF 7 At Vedholdenhed en ung er blevet og holdbare erklæret valg egnet, hvad eller og parat hvordan? til en gymnasial uddannelse er ikke nogen garanti V/ for Lektor at denne Lisbeth også Højdal, gennemfører. Professionshøjskolen For en del af UCC de unge, som fagligt måske kunne klare sig igennem, kan både personlige og social problemer spænde ben undervejs. I denne workshop vil vi fokusere I på denne hvilke workshop støttemuligheder præsenteres der et er bud til på disse et alternativ unge og lægge til diskursen op til om debat fastholdelse, om problematikker, som er optaget som kan af, hvordan man kan støtte den vejledte i at træffe valg, som denne finder værd at holde ved. På baggrund af den knytte social-kognitive sig til unges valgprocesser, teori (SCCT) præsenteres motivation en og række afklaring metoder på deres til arbejde vej gennem med vejledtes en gymnasial selvopfattelser, uddannelse. med at opstille mål for sin karriere og med de faktorer, der kan have indflydelse processen herpå. 7. Kvalitet i vejledningen V/UE-vejleder, Benny Wielandt, TEC og FUETS 8 Differentiering af vejledningsindsatsen V/ UU-chef Per Bram Som følge af den nye vejledningslov, skal skolerne dokumentere deres vejlednings- og fastholdelsesarbejde og vejlederne typologiseringer skal kunne af unges kvalitetsudvikle grad af uddannelsesparathed og dokumentere udfordrer deres arbejde. det vejledningsfaglige I workshoppen Ungepakkens grundlag præsenteres for at forskellige vurdere unges modeller karrieremodenhed. for kvalitetsudvikling Kontraktliggørelsen og evaluering af og uddannelsesplanen der gives eksempler fordrer på, derfor hvordan udvikling disse af en kan vejledningsfaglig bruges i forbindelse identifikationsmodel. med vejledernes Workshoppen overgangs- og tager fastholdelsesarbejde. afsæt i den spæde start på at udvikle en dynamisk fælles vejledningsfaglig model. 8. Intensive vejledningsforløb for uafklarede og umotiverede unge, med et særligt fokus på etniske minoritetsunge V/Konsulent Henrik Mosbæk og konsulent Svend Erik Sørensen, Fastholdelseskaravanen Når vejlederen møder unge, som ikke er afklaret omkring deres uddannelsesvalg og/eller umotiveret for uddannelse kan der med sikkerhed hentes inspiration fra det udviklingsarbejde Fastholdelseskaravanen har igangsat og tidligere har gjort erfaringer med. Senest er der indgået samarbejde med Schultz og en række UU-centre om at videreudvikle et særligt intensivt vejledningsforløb for unge, der er uafklarede og umotiverede i forhold til ungdomsuddannelse, med et særligt sigte på etniske minoritetsunge. I disse forløb er der fokus på udvikling af metoder, der sigter mod at : aktivere særlig de etniske minoritetsunges ressourcer skabe motivation og afklaring inddrage deres forældre I workshoppen præsenteres nogle af de værktøjer der er anvendt indtil nu og der lægges op til debat om de udfordringer, der bl.a. knytter sig til vejledning af unge fra forskellige kulturer.

5 Praktiske oplysninger Pris Kr ,- med overnatning / kr ,- uden overnatning Dato 5. og 6. maj 2011 Sted Konferencen bliver afholdt på Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tilmeldingsfrist 29. marts 2011 Tilmelding Akt.nr. Navn: Adresse: Postnummer og by: Faktura sendes til: EAN-nr: For at vi kan forberede workshops bedst muligt, beder vi dig vælge fire workshops i prioriteret rækkefølge. Du er sikker på at få to af dem. Jeg vil gerne deltage i følgende workshops (prioriter venligst med tal): Sæt kryds: Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves fuld betaling. Deltagerne optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen sendes, faxes senest den 29. marts 2011 til: Professionshøjskolen UCC Titangade København N Att. Karin Wendt Fax Hvis tilmeldingen mailes, vær da særlig opmærksom på, at alle tilmeldingsblankettens oplysninger er skrevet ind i mailen.

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram

Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram Konference: 7.-8. maj 2015 Vejledning som kollektivt arrangement besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram Praktiske oplysninger Sted Hotel Svendborg Centrumpladsen 1 5700 Svendborg Tid 7. og

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde Finn Thorbjørn Hansen Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde - om den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning Udgivet af FFD Folkehøjskolernes Forening

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Der skal to til en tango grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Fleksibelt forløb Master i Uddannelsesplanlægning og vejledning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere