Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar Kære alle,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,"

Transkript

1 Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004 er det dejligt at mærke at kendskabet til - og respekten for - UU centrenes arbejde bliver stadigt mere udbredt. Jeg tænker ikke på undersøgelser eller rapporter, men på den kontakt vi alle har og møder menneske til menneske. Forleden var jeg til et festligt arrangement langt væk fra Esbjerg og udenfor mit eget UU centers område. Tænker jeg tilbage på de første år, var kendskabet til UU blandt venner og bekendte minimalt. Ved en fest jeg deltog i sidst i 2010, fik jeg en snak med en gruppe unge. Nå, jeg var fra et UU center, sagde de. Dem kendte de godt. En var kontaktet i forbindelse med et uddannelsesskifte: I holder godt nok øje med os var udmeldingen, en anden var i forbindelse med et uddannelsesdrop-out blevet kontaktet og havde været til en god samtale med en UU vejleder, hvor nederlaget var blevet bearbejdet, og der var blevet sat en ny kurs mod en anden uddannelse. De unge kender os, den positive kontakt fra grundskolens vejledning giver et godt grundlag for dialogen med de unge som på vej gennem ungdomsuddannelserne skal gennem et omvalg. Vores årskonference d januar er lige for, 116 har tilmeldt sig konferencen, som kursusudvalget har sikret et godt og relevant program. Jeg er sikker på, vi alle kan se frem til et par gode dage i Århus. Regionsmedlemmerne i UU47s bestyrelse har fået en samarbejdsaftale med Efterskoleforeningen ud til regional dialog. Materialet indeholder også efterskoleforeningens evaluering af dialogugen i uge 40 og en forespørgsel om en lokal efterskole/uu vejlederdag sidst i januar (med start 2012). Målet er at regionerne på møder eller pr. mail tager stilling til materialet, som behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 24. februar. 1

2 Vi tager i dette nummer hul på en stribe fokusinterviews med forskellige UU centre i Danmark. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan udøves forskelligt fra center til center og fra kommune til kommune. Vi håber med fokusinterviewsene at kunne bidrage til inspiration centrene imellem, samt vise mangfoldigheden af UU centre og UU ledere. Tak til Birgitte Simonsen fra UU Haderslev, der har sagt ja til at give det første interview, som bestemt er læsværdigt. Ungepakke II eller ungepakkens 2. fase er trådt i kraft i forbindelse med årsskiftet. Mange steder vil der selvfølgelig være usikkerhed omkring en del af lovgivningens detaljer, og mange steder har lovgivningen ikke fået den nødvendige politiske bevågenhed, med den konsekvens, at bl.a. tilbuddene til de ikke uddannelsesparate kan være svære at få øje på. Vi har prøvet det før. Ikke mange områder har været gennem så mange lov- og bekendtgørelsesændringer, som UU centrene har været udsat for siden Vi må holde fast i, at kursen mod Uddannelse Til Alle skal fastholdes, og vi skal lade os inspirere af hinanden til de lokale bud på Ungepakkens udfordringer. UUUC kan her spille en rolle, lige fra det lavpraktiske niveau, hvor UU Center Syd stiller sin mentorkontrakt og mentee aftale til rådighed til nogle af de mere omfattende projekter, som mange UU centre gennemfører i samarbejde med Jobcenter og LBR udvalg. En vigtig motivation for UUUC er netop at understøtte og stimulere til videndeling, erfaringsudveksling og fælles debat/fælles ressourcer - på tværs af UU lederne og på tværs af UU centrene. Det skal vi gøre på flere måder - og én af måderne er elektronisk/webbaseret. Om ganske kort tid er UUUC derfor klar med et fælles extranet for alle UU ledere. Og inden sommer også for alle UU vejledere. Formålet er at stille en vigtig ressource og et godt værktøj til rådighed for UU centrene og centerlederne jeg håber I vil tage godt imod. En fælles forening er en fordel for os alle,.. der skal være åbenhed og medinddragelse siger Birgitte Simonsen i fokusinterviewet, som kan læses i denne udgave. Jeg kan kun erklære mig enig. Rom blev ikke bygget på en dag. Vi har fået rejst et fælles udviklingscenter UUUC i 2010, en fælles kommunikationsplatform er på trapperne, så mon ikke vi kommer videre af vejen mod medinddragelse og udveksling af gode ideer i 2011? Jeg tror og håber det. Jeg glæder mig til at se jer alle til årsmødet i UUUC og generalforsamlingen i UU47 fredag den 21. januar, hvor vi sammen skal finde en fælles kurs for hvordan UU centrenes vejledning giver svaret på den fælles udfordring UTA. Der skal hugges en tå og klippes en hæl, men lad os holde fast i, at vi sammen er kommet langt og bruge det som afsættet til det fortsatte samarbejde i vores fælles foreninger. Finn Lambek. 2

3 Fra bestyrelsesmødet Der har ikke været holdt bestyrelsesmøde siden sidste nummer af VejLEDERNYT Tema fokus på et UU center i Danmark UU Haderslev Interview med : Birgitte S. Clemmensen, UU leder, Haderslev Hvor længe har du været centerleder og hvad er din baggrund for at sidde i det job du nu har? Jeg har været leder ved UU i Haderslev i godt og vel et år. Tidligere har jeg arbejdet på ungdomsuddannelser, som underviser, planlægger, afdelingsleder og uddannelseschef. Jeg er oprindelig læreruddannet, derudover har jeg en diplomuddannelse og senest en master i arbejdsmarked og personaleforhold fra Ålborg Universitet. UU Haderslev - hovedkvarter Birgitte S. Clemmensen Bor du selv i centerets område? Jeg boet i Haderslev i23 år, men kommer oprindelig fra Nordjylland få km nord for Ålborg. Kommuner som centeret dækker? Haderslev kommune Indbyggertal for hver af kommunerne og kommunernes (UU centerets dækningsområde) indbyggertalt i alt? Ca Hvorledes er UU konstruktionen (et 60 selskab, et kommunalt samarbejde, en afdeling under en forvaltning. Fortæl om bestyrelse/ ledelse, rådgivende dialogforum/ repræsentantskab)? UU Haderslev er en afdeling under Børn og familie i Haderslev kommune. UU et har en styregruppe, som består af kommunens interne samarbejdspartnere omkring de unge. Derudover er der flere gange årligt møder, hvor såvel interne som eksterne samarbejdspartnere mødes og drøfter samarbejdet 3

4 omkring de unge. Der er blandt alle samarbejdspartnere en meget stor velvilje til at ville samarbejde om de unge, det skinner igennem i det daglige arbejde, hvor samarbejde og dialog er i højsæde. Det lykkes kun fordi alle vil opgaven. Hvor mange skoler er der i dit område? (Folkeskoler, privatskoler, specialskoler/opholdsskoler med intern skole?) Dette er et område under forvandling. Kommunen er en langstrakt landkommune, hvor der i dag er mange mindre skoler, hvilket lige nu er til debat og formodentlig vil resultere i færre skoler allerede fra august Kommunen har desuden en del specialpædagogiske opholdssteder med interne skoler, her er der unge fra mange andre kommuner end Haderslev. Hvilke ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.m. er der i Haderslev? I Haderslev er der en meget aktiv produktionsskole, som udvikler sig meget i disse år. Der er plads til ca. 100 unge mennesker. Ungdomsskolen er en meget tæt samarbejdspartner, der har ansvaret for EGU. Vi har arbejdet sammen med Ungdomsskolen om etablering af et særligt forløb for ikke-uddannelsesparate. Vi glæder os til forløbet kommer i gang og forhåbentlig være med til, at de unge får modet og lysten til uddannelse igen. I Haderslev er der en handelsskole med såvel hg som hhx, en erhvervsskole med forholdsvis mange indgange, et VUC med hf, AVU, FVU og ordblindeundervisning. Så mange af de unge i Haderslev har muligheden indenfor kommunen at gennemføre en ungdomsuddannelse. STU er oprettet som en selvstændig skole, i år er det første år, hvor der er tre årgange på skolen, i alt ca. 90 elever. Selvom om STU er oprettet som en skole, er tilbuddene til de unge individuelt tilrettelagt. De unge nyder godt af det sociale liv med kammerater, der bor i nærområdet. Der opbygges for denne gruppe af unge relationer, som kan vare udover de tre år på STU, ja måske resten af livet. Hvilke efterskoler ligger der i UU centerets område og hvilket samarbejde har UU centeret med de forskellige efterskoler (IT, på vejledningsområdet etc.)? Der er fire efterskoler i Haderslev. På de tre har UU vejledningen, og vi samarbejder også med den fjerde efterskole, som bl.a. benytter UVdata gennem os. Vi er rigtig glade for samarbejdet. Det er for mig at se vigtigt, at UU søger at løse vejledningsopgaven på efterskolerne også, dels kan vi være med til at kvalificere arbejdet. Desuden er der mange unge, som vælger et år på efterskole og hvorfor skal de ikke nyde gavn af den vejledning, som UU kan tilbyde? Hvordan er samarbejdet med områdets privatskoler? De private skoler indgår i samarbejdet med UU på linje med folkeskolerne. De private skoler modtager vejledning som folkeskolerne, får samme tilbud om aktiviteter og arrangementer. De deltager i introduktionskurser og brobygning som folkeskolerne. Alt i alt et godt og helt uproblematisk samarbejde. 4

5 Antal ansatte i UU centeret incl. diverse projekter (tæl hoveder, altså både fuldtidsansatte/ deltidsansatte): Vi er 16 ansatte, heraf en deltids sekretær, 7 kombinationsansatte vejledere. Er der i dit center ansatte på fleksjob, praktik eller lignende specielle vilkår? Vi har i perioder en person i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Hvordan er opgaverne fordelt mellem de ansatte i UU centeret? Er de ansatte opdelt fagligt eller i kommunegrupper? Arbejder de ansatte med vejledning i både skole, special og ungeområdet? Eller? Vi arbejder i fire teams et grundskoleteam, et ungeteam, et specialteam og et overgangsteam. Overgangsteamet er oprettet fra august 2010 for at få sat fokus på opgaven med udvikling af støtte og samarbejde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Etableringen af teamet har haft til hensigt at øge og udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne og produktionsskolen omkring støtte til de unge med behov i overgangen til uddannelse. Hver ungdomsuddannelse har fået en kontaktperson på UU, som har haft til opgave i den daglige praksis at blive klogere på ungdomsuddannelsens interne miljø, indslusningsaktiviteter og støttemuligheder for de unge. Kontaktpersonen på UU har så haft som opgave at videreformidle både internt som eksternt, for at samarbejdet omkring de unge optimeres. Ungdomsuddannelserne er meget tilfredse med dette samarbejde Hvilke projekter er UU centeret involveret i? Hold fast projektet, desuden er der et efterværnsprojekt og et sundhedsprojekt i kommunen som UU også er involveret i. Er UU centeret med i et/flere netværk med andre UU centre? UU Haderslev har stor glæde af det samarbejde, der er mellem de sønderjyske UU er og det regionale samarbejde. Oprettelsen af UUUC, oplever jeg som er forholdsvis ny i UU-verden, som et meget positivt samarbejde og netværk, der er altid hurtige og konstruktive tilbagemeldinger fra bestyrelsen. Hvad er den største udfordring som UU centeret aktuelt står overfor? Økonomi er en væsentlig udfordring, såvel i kommunen som i UU. Derudover skal vi have løst de ændrede opgaver, vi fik 1/8-10 og 1/1-11. De ressourcestærke skal i højere grad benytte sig af e-vejledningen, og UU skal bruge mere tid på de unge med behov for støtte. Uanset hvor gerne vi vil hjælpe de unge med særlige behov, tager det tid at vænne os til de nye opgaver. Hvad er dine forventninger til UU centrenes fælles udviklingscenter UUUC? En forening, der varetager UU ernes fælles interesser i forhold til UVM, UVdata mm. ser jeg, som en stor fordel for os alle. Med oprettelsen ser jeg frem til, at der løbende kommer informationer og 5

6 opfordringer til deltagelse i drøftelser og arbejdsgrupper. Åbenhed vil give gennemsigtighed og viden om, hvad der sker. Jeg håber, bestyrelsen vil sørge for at trække bredt på os alle, medansvar og deltagelse betyder meget i denne sammenhæng. UU-Haderslev Laurids Skaus Gade 12, 1.sal Tlf Mail: Ring til os i følgende tidsrum: Mandag og onsdag : Kl Tirsdag og torsdag: Kl Fredag kl Kom til "åben vejledning": Mandag - torsdag kl UUUC januar 2011 Nyt besked til UU centrene Besked fra Efterskoleforeningen til UU-centrene/UU-vejlederne ang. optagelse.dk og elever som skal på efterskole til august i 10. klasse/årgang: Elever som skal starte på en efterskole til august, kan blive bedt om, at angive journalnummer eller lignende ved skriftlig aftale om optagelse, når de udfylder Uddannelsesplanen i Optagelse.dk. Hvis eleven ikke har fået besked direkte fra efterskolen om hvad de skal skrive i feltet, skal eleven skrive navnet på efterskolen. Uddybning: Eleven kan ikke komme videre i udfyldelse af planen uden at der står et eller andet i feltet, og det er efterskolerne som bestemmer hvad eleverne skal skrive i feltet. Feltet er ment som en hjælp til efterskolen, når de henter uddannelsesplanerne på de kommende elever og skal tjekke om de er optaget til start i august Venlig hilsen Lis Brok-Jørgensen Vejlederkonsulent Direkte Mobil

7 UU nyt centre og personer Ulla Petersen tiltrådt som ny leder af UU Lolland Falster pr : Ulla Petersen har en solid pædagogisk og psykologisk baggrund. Ulla Petersen har både erfaring med strategisk ledelse, positiv dialog og mestrer en anerkendende og værdsættende tilgang til såvel mennesker som opgaver. Ulla Petersen har praksiserfaring med både projektledelse og projektstyring, kompetencer der er uundværlige som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Senest har Ulla været ansat som udviklingskonsulent i folkeskoleområdet i Lolland kommune. UU er etableret i fællesskab mellem Lolland og Guldborgsund kommuner. UU ledes af en daglig leder, der i dialog med en politisk valgt bestyrelse ligger linjerne for udviklingen af UU. UU arbejder i det daglige tæt sammen med folkeskolerne i de to kommuner, frie grundskoler, ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedsområdet i begge kommuner. Ulla Petersen tlf mail: UU Lolland Falster ligger som altid på adressen: Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F., Tlf Hjemmeside: Vi byder Ulla velkommen til samarbejdet i UU47 og UUUC. Ulla Petersen Steffen Krøyer stopper i UU Vesthimmerland: Steffen Krøyer tiltrådte stillingen som leder af Vesthimmerland pr , men er sagt op ved prøvetidens ophør pr Steffen kom fra en lederstilling på UU Mors og blev leder af UU Vesthimmerland i forbindelse med fissionen mellem UU Vesthimmerland og UU Mariagerfjord pr. august Faktabox om UU center Vesthimmerland: UU-Vesthimmerland Vestre Boulevard 7, 9600 Aars Tlf UU Lillebælt får ny leder og tager samtidig afsked med Hans-Jørgen: Den var der afskedsreception for UU leder Hans-Jørgen Tarup Nielsen, der har ansøgt om og fået bevilliget afsked pr

8 Hans-Jørgen har været med i UU siden start og har stået i spidsen for UU Lillebælt, der omfatter kommunerne Middelfart og Fredericia. UU Lillebælt har markeret sig stærkt i forbindelse med UTA projektet og et tæt samarbejde mellem de lokale aktører, som ikke mindst Hans-Jørgen har stået i spidsen for. Hans-Jørgen sendes de bedste ønsker for den fremtidige aktive pensionisttilværelse. Velkommen til ny leder af UU Lillebælt pr Anders Ladegaard: Ny leder af UU-Lillebælt bliver den nuværende souschef i UU-Lillebælt, Anders Ladegaard. Der har været afholdt 2 samtalerunder inklusiv test, hvorefter et enigt ansættelsesudvalg indstillede Anders til stillingen. Anders tiltræder d. 1. januar Anders har været ansat i UU-Lillebælt siden august 2004, og har siden 1. september 2009 været souschef. Om ansættelsen og de kommende udfordringer siger han: Først og fremmest er jeg rigtig glad for, at valget faldt på mig. Jeg brænder for det arbejde som UUcentrene står for og glæder mig meget til at tage fat efter nytår. Det bliver en stor udfordring fra dag 1. Ungepakke II træder i kraft, kommunerne er under et hårdt økonomisk pres, praktikpladser er en mangelvare, specialtilbud trækkes hjem af kommunerne, vejlederne står midt i et paradigmeskift osv. Der er nok at tage fat på. I den forbindelse glæder jeg mig over, at UU-Lillebælt er i et godt og frugtbart ledernetværk, både lokalt, regionalt og nationalt. Det vil jeg benytte mig af i stor stil. Lederforsamlingen og UUUC byder Anders velkommen til samarbejdet og sender et stort til lykke med jobbet som tiltrædes med årsskiftet. Nyt nummer hos UU Sjælland Syd: Jeg vil lige give jer besked om, at UU Sjælland Syd har fået nyt telefonnummer. Nummeret er nu Det gamle nummer ( ) vil i en periode henvise til det nye. Derudover gør jeg lige opmærksom på, at jeg selv holder ferie fra torsdag d. 13/1 t.o.m. torsdag d. 27/1. Jørgen Bentzen er ledervikar for mig i perioden. Han har tlf Uffe Tvede Hansen leder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd Mentorkontrakt og aftale med mentee: UU Center Syd har som så mange andre UU centre en mentorordning. Center Syd har stillet deres mentor og mentee aftale til rådighed for UUUC. Aftalen er redigeret om til et UUUC dokument, som kan rekvireres fra UUUC ved henvendelse til samt snart downloades fra det fælles extranet. Tak til Center Syd. UUUC 8

9 Aktuelt UU Lederforeningen inviteret med i følgegruppe til ungepakke 2 implementeringen Undervisningsministeren er i færd med at nedsætte en følgegruppe til ungepakke 2 implementeringen og har bedt Lederforeningen om at deltage. Lederforeningen har takket ja, og deltager med formanden Finn Lambek Svaret på de 85% i 2010 kommer måske fra et helt andet sted? Flere elever begynder i børnehaveklasse til tiden [ uvm.] 85 procent af de elever, som begyndte i børnehaveklasse i skoleåret 2009/2010, begyndte rettidigt. Det er en stigning på fem procent siden sidste skoleår. Læs mere her UVdata meddeler at Lars Ole Wulff har afhændet sine aktier i UVdata og fratræder som bestyrelsesformand pr Ny formand bliver Jens Otto Størup. I 2006 blev Jens Otto Størup direktør for Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium. Begge institutioner ligger på havnen i Hirtshals. Den ene institution er en forskerpark, hvor fokusområdet er fisk og fiskeri i Nordsøen. Den anden institution er en kendt turistattraktion, som driver en oplevelses forretning. Jens Otto Størup er uddannet Cand Oecon fra Aalborg Universitet. Kandidatuddannelsen er senere suppleret med en MBA uddannelse fra Henley Management College. Gennem sit job i Hirtshals har Jens Otto en stor berøringsflade med innovation og innovationsledelse inden for såvel fødevareproduktion som oplevelsesøkonomi. Jens Otto Størup ny formand for UVdata Redaktion af VejLEDERNYT: Finn Lambek (ansv.), Pia Vigh og Mark Jensen Stof sendes til: Pia Vigh eller Mark Jensen Sekretariat: UUUC/ UU Lederforsamlingen, co. Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K, Danmark Sekretariatsleder: Pia Vigh, mail: mobil:

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere