Design denmark Generalforsamling Onsdag den 29. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design denmark Generalforsamling 2015. Onsdag den 29. april 2015"

Transkript

1 Design denmark Generalforsamling 2015 Onsdag den 29. april 2015 Bilagsfortegnelse 1. Oversigt over kandidater til bestyrelsen 2. Forslag til ændring af Design denmarks vedtægter 3. Revideret regnskab 2014 a. Fusionsbalance b. Regnskab 2014 Danish Design Association c. Regnskab 2014 Danske Designere 4. Budget 2015 til orientering

2 Bilag 1 Generalforsamling 2015 Kandidater til Design denmarks bestyrelse Abelone Varming, næstformand (punktum design) Camilla Behr (Formidabel) Christoffer Tange (Gribskov kommune) Daniel Gjøde (Stupid Studio) Jakob Herold (D-vision) Jeppe Schytte-Hansen, næstformand (Skabelon Design) Jesper von Wieding (3X) Kim Meyer Andersen (Kontrapunkt) Kaare Sølvsten (Arkitektfirmaet Kaare Sølvsten) Martin Delfer, formand (Designit) Michael Kreutzfeldt (Kreutzfeldt) Pil Bredahl (Pil Bredahl design) Ralph van der Made (Studio Ralphvandermade) Rune Kirt (Kirt-Thomsen Sara Schøler Lass (Zimplifi) Timothy Larcombe (Intent) Troels Seidenfaden (Seidenfaden design)

3 Bilag 2 Bestyrelsen indstiller følgende ændringer til vedtægterne. Begrundelse for forslag til ændring af vedtægternes 12 Bestyrelsen i Design Danmark har nu arbejdet et år, og har høstet erfaringer med hensyn til bestyrelsesarbejdet og den nye forening. Bestyrelsen har fra starten været opsat på, at der var tale om en arbejdende bestyrelse, der har søgt at arbejde for og realisere de mange opgaver og visioner som den nye forening har i ønske. Bestyrelsen, der jo som bekendt er en overgangsbestyrelse, består af de to gamle bestyrelser i forening, har i indeværende år været til stor gavn for dette arbejde. Da foreningen baserer sig på et aktivt medlemsinvolvering, er det derfor bestyrelsens ønske, at fremtidige bestyrelser fortsat har en størrelse der muliggør håndteringen af større og nuancerede arbejdsbyrder. Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag til en vedtægtsændring, der indebærer at bestyrelser fremover kommer til at bestå af et større antal bestyrelsesmedlemmer end de nu i vedtægterne fastlagte. I forbindelse med vedtægtsforslaget har det været magtpåliggende, at strukturen og styrkeforholdet i bestyrelsen, som det fremgår af foreningens vedtægter, forbliver uforandret. Dette vil sige, at alle medlemsgruppers antal og indflydelse i bestyrelsen øges lige meget. Det er således ønsket, at kommende bestyrelser kommer til at bestå af 14 medlemmer mod de nu fastsatte 8 medlemmer. Ved en sådan udvidelse vil det sikres, at det store og tværgående arbejde og samarbejde i bestyrelsen, sådan som det har været praktiseret i indeværende år, kan fortsættes. I samarbejde med Design denmarks Retsudvalg har bestyrelsen derfor udarbejdet et forslag til en vedtægtsændring, der primært drejer sig om ændringer af 12 Valg af bestyrelse. Som det fremgår af vedtægtsforslaget, er det i sin grundholdning sammenfaldende med den nu gældende vedtægt 12. Ændringer består primært i, at det nuværende antal af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 8 til 14 medlemmer, således fordelt at hver af medlemsgrupperne a) til f) får tildelt et ekstra bestyrelsesmedlem. Herved fastholdes vægtningen mellem de forskellige medlemsgrupper i bestyrelsen. Vedtægtsforslaget indeholder også muligheden af, at bestyrelsen kan have et mindre antal end 14 medlemmer i tilfælde af mangelende opstillede kandidater. Design denmarks vedtægter kan findes i sin helhed på foreningens hjemmeside:

4 Vedtægtsændringsforslaget Eksisterende vedtægt Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april Ved dannelsen af Design Denmark har de to bestyrelser besluttet, at der i det første foreningsår vil sidde en overgangsbestyrelse bestående af medlemmerne fra de to gamle foreningers bestyrelser samt deres suppleanter. Dette er dog korrigeret således, at der er lige mange repræsentanter fra hver af de to gamle bestyrelser - således syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter fra hver forening. Nyt forslag Indledningen slettes som konsekvens af den endelige sammenlægning. Herefter starter vedtægterne med 1. Såfremt denne vedtægtsændring vedtages vil valget til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2015 afvikles efter principperne i den foreslåede 12. Efter et år i 2015 på den ordinære generalforsamling, træder overgangsbestyrelsen tilbage og erstattes af en bestyrelse, der er sammensat, som beskrevet i vedtægterne 12. Valghandlingen foretages dog således for at fastholde bestyrelsens kontinuitet at ikke alle medlemmer er på valg. Herved forbliver nogle medlemmer fra overgangsbestyrelsen i bestyrelse endnu et år. Ved valget i 2015 til dannelsen af første ordinære bestyrelse sikrer bestyrelsen sig, at valghandlingen foretages således, at bestyrelsens sammensætning opfylder 12 i vedtægterne.

5 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Design Denmark. Foreningens hjemsted er København. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Design denmark. Foreningens hjemsted er København. (Konsekvensændringen foretages gennem alle er i vedtægterne) 12 Valg af bestyrelse Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer og to suppleanter. Af bestyrelsens otte medlemmer vælges: a) 1 medlem blandt CPR-medlemmer, jfr. 3, stk. 2.1 og stk. 2.3 b) 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 3, stk. 3.1 c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 3, stk. 3.1 d) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 3, stk. 3.1 e) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 3, stk. 3.1 f) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 3, stk. 3.1 g) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 3, stk. 3.2 h) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 3, stk. 3.3 Den ene suppleant vælges blandt CPRmedlemmerne og CVR b) og c). Den anden suppleant vælges blandt CVR d), e) og f). Ny 12 Valg af bestyrelse Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til fjorten medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges således: a) 2 medlemmer blandt CPR-medlemmer, jfr. 3, stk. 2.1 og stk. 2.3 b) 2 medlemmer blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 3, stk. 3.1 c) 2 medlemmer blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 3, stk. 3.1 d) 2 medlemmer blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 3, stk. 3.1 e) 2 medlemmer blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 3, stk. 3.1 f) 2 medlemmer blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 3, stk. 3.1 g) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 3, stk. 3.2 h) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 3, stk. 3.3 Såfremt der, inden for grupperne a) f), ikke kan findes tilstrækkeligt antal kandidater, kan den ledige plads besættes frit mellem kandidater fra de øvrige grupper blandt a)

6 Hvis et bestyrelsesmedlem i gruppen fra c til h ikke længere repræsenterer den kategori medlemmet er indvalgt i, træder vedkommende ud af bestyrelsen og lader sig erstatte af en suppleant. f). Hvis dette ikke er muligt, søges pladsen besat ved førstkommende generalforsamling. Der vælges 2 suppleanter blandt grupperne a) f). Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen foren periode på et år. Valghandlingen foregår således, at fire bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer. I ulige kalenderår er følgende fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt CPR medlemmer, jfr. 12, stk. 1, a) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 12, stk. 1, c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 12, stk. 1, e) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 12, stk. 1, g) I lige kalenderår er fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 12, stk. 2, b) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 12, Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år. Valghandlingen foregår således, at de to valgte i hver af medlemsgrupperne a) f) vælges forskudt med et år. I ulige kalenderår er et medlem blandt Partner medlemmer på valg, jfr. 12, stk. 1, g) I lige kalenderår er et medlem blandt Videnpartner medlemmer på valg, jfr. 12, stk. 1, h)

7 stk. 1, d) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 12, stk. 1, f) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 12, stk. 1, h) Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal. Den siddende bestyrelse er i videst muligt omfang forpligtet til at sørge for, at der opstilles et bredt udvalg af kandidater, så der så vidt muligt er kampvalg om alle poster, og at der tilstræbes bredest mulig geografisk, faglig og kønsmæssig repræsentation i feltet af opstillede til bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og to næstformænd. Ved valget af formand og næstformænd skal mindst ¾ af den nye bestyrelse være repræsenteret. Formanden og næstformændende udgør bestyrelsens formandskab. Formandskabet er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse. Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, a) - f) indkalder bestyrelsen den/de valgte suppleant(er). Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, g) og h) kan bestyrelsen indkalde den kandidat fra den pågældende gruppe, der fik næst flest Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal. (Flyttet til stk. 1.) Den siddende bestyrelse er i videst muligt omfang forpligtet til at sørge for, at der opstilles et bredt udvalg af kandidater, så der så vidt muligt er kampvalg om alle poster, og at der tilstræbes bredest mulig geografisk, faglig og kønsmæssig repræsentation i feltet af opstillede til bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og to næstformænd. Ved valget af formand og næstformænd skal mindst ¾ af den nye bestyrelse være repræsenteret. Formand og næstformænd udgør bestyrelsens formandskab. Formandskabet er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse. Ved frafald i bestyrelsen af medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, a) f) indkalder bestyrelsen den/de valgte suppleant(er). Ved frafald i bestyrelsen af medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, g) og h) kan bestyrelsen indkalde den kandidat fra den pågældende gruppe, der fik næst flest

8 stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen har derudover mulighed for at inddrage eksterne rådgivere efter behov. stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen har derudover mulighed for at inddrage rådgivere efter behov. Stk. 4. Bestyrelsen kan supplere sig med formanden fra sidste år (Past President) Hvis bestyrelsen ønsker det, kan vedkommende indgå sammen med formandskabet i et forretningsudvalg. Past President har ikke stemmeret i bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen kan supplere sig med formanden fra sidste år (Past President) Hvis bestyrelsen ønsker det, kan vedkommende indgå sammen med formandskabet i et forretningsudvalg. Past President har ikke stemmeret i bestyrelsen.

9 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

10

11

12 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

24

25

26

27

28

29

30

31 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

59

60

61

62

63

64

65

66 A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej Søborg Tlf CVR-nr.:

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Bilag 4 Dd Design denmark Budget 2015 Design denmark Design denmark is an alliance of designers, design thinkers and design businesses, working to promote design in business and society.

84 Budget 2015 Dd Design denmark Hermed fremlægges til orientering budgettet for Design denmark, regnskabsåret Det er det første samlede budget for foreningen, hvorfor det ikke indeholder sammenligningstal. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til nøgletallene for de to tidligere organisationer. Der henvises her til de reviderede regnskaber for Danske Designere og Danish Design Association. Budgettet afspejler en vækstambition på mellem 10 % og 15 %. Budgettet er udtryk for et ønske om at skabe en sund balance mellem solid ressourceallokering til medlemsservice og aktiviteter, en udbygning af medlemsbasen i Design denmark samt en optimeret vægtning af indtægter fra kontingenter og projekter (risikostyring). Indtægter Samlet fordeler indtægterne sig med tkr fra medlemsindtægter og tkr fra projektindtægter. En samlet omsætning på tkr. Udgifter Der er i budgettet skruet op for direkte medlemsaktiviteter. Således er der afsat 475 tkr til direkte medlemsrelaterede aktiviteter. Desuden er projektudgifterne på i alt1.410 tkr. ligeledes medlemsrelaterede fordelt på Business by designinitiativet i Region Midtjylland, NorthModern og Designpartnerskabet. Øvrige udgifter fordeler sig på driftsudgfifter, IT, løn og administration. Da Design denmark, som bekendt er en non-profit organisation viser budgettet samlet set et mindre overskud på 39 tkr. Design denmark is an alliance of designers, design thinkers and design businesses, working to promote design in business and society.

85 Note Budget for Design denmark 2015 Kontingent i alt kr Andre indtægter i alt kr - Projektindtægter i alt kr Indtægter i alt kr Dd Design denmark Medlemsaktiviteter Events Markedsføring kr Medlemsaktiviteter i alt kr Andre projektomkostninger 3 Projektomkostninger kr Møder og rejser 4 Møder og rejser i alt kr Administrationsomkostninger 5 Adminstrationsomkostninger i alt kr IT 6 IT i alt kr Lokaleomkostninger 7 Lokaleomkostninger i alt kr Personaleomkostninger 8 Personaleomkostninger i alt kr Markedsføring 9 Markedsføring i alt kr Udgifter i alt kr Resultat før afskrivninger kr Afskrivninger kr - Resultat før finansielle poster kr Finansielle poster Finansielle udgifter i alt kr Resultat før skat kr Skat kr - Årets resultat kr Design denmark is an alliance of designers, design thinkers and design businesses, working to promote design in business and society.

86 Noter Dd Design denmark Ad 1 Projektindtægterne er fordelt med tkr fra Business by designinitiativet i Region Midtjylland, 330 tkr. fra NorthModern-samarbejdet og 80 tkr. fra Designpartnerskabet (DDC) Ad 2 Posten indeholder midler til afvikling og markedsføring af medlemsaktiviteter, herunder Designdag+fest på 200 tkr, Flagskibsarrangementer 100 tkr, Markedsføring 80 tkr. Ad 3 Udgifter til Business by design-initativet Ad 4 Udgifter til sekretariatets mødeafvikling med medlemmer og rejseomkostninger ind og udland her til. Ad 5 Drift af sekretariatet, herunder sekretariatsvederlag (Dansk Erhverv), drift, udgifter til medlemssystem, samt hensat beløb til tab på debitorer. Ad 6 Indeholder udgifter til nyudvikling af hjemmesiden, drift af hjemmesiden, udgifter til telefoni og internet, samt nyanskaffelser. Ad 7 Indeholder husleje og rengøring Ad 8 Indeholder løn, pension, feriepengehensættelser, mv. Ad 9 Indeholder udgifter til anden markedsføring, samt udgifter ti udsendelse og produktion af medlemskortet. Design denmark is an alliance of designers, design thinkers and design businesses, working to promote design in business and society.

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere