KANDIDATAFHANDLING. Liberalisering af juridisk rådgivning Brancheglidningens konsekvenser. Mohbin Mahmood-Ul Hussain. Mattias Moll Niemann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATAFHANDLING. Liberalisering af juridisk rådgivning Brancheglidningens konsekvenser. Mohbin Mahmood-Ul Hussain. Mattias Moll Niemann"

Transkript

1 KANDIDATAFHANDLING Titel: Undertitel: Liberalisering af juridisk rådgivning Brancheglidningens konsekvenser Mohbin Mahmood-Ul Hussain Mattias Moll Niemann Vejleder Lars Kiertzner Censor 2. januar 2013 Antal anslag: Normalsider: 120 inkl. figurer/billeder Cand.merc.aud. Institut for regnskab og revision Copenhagen Business School 2013

2 Side 2 af 166

3 Executive summary In Denmark, certain services related to law has until recently been provided exclusively by lawyers in Denmark. The deregulation has occurred on various predefined areas including that of legal counseling which has evened out the playing field a bit in regards to the potential competitors. The purpose of thesis is answer whether the political goals of the liberalization have been reached. In order to answer the above mentioned question, we will first determine what current law is for legal services by examining the political consideration in the law, how the current law has developed since the start of the liberalization and has there been any adverse consequence since the liberalization. Second, we will determine the economic and the competitive situation in the present by examining the accountant and the lawyer professions in regards to macro conditions, economic development and competiveness and whether the liberalization has led to more efficiency. The economic analysis revealed that the lawyer had experienced a downfall in the sales of legal services to companies, whereas the accountants have managed to increase the sales of legal and other service and at the same had decreased the sale of audit services. The Association of Danish Law Firms has actively begun to counter the industry crossover by lobbying. The accounting firms have on the expensive of performing audit have switched to performing legal services. Case law regarding legal service only shows minor cases appearing in the recent years and was of no significant matter compared to the concerns raised when the deregulation was being discussed. However, recently a new case regarding legal services offered by a school teacher with no qualified background has raised new concerns, while the case is being reviewed by the Danish Consumer Ombudsman. Current law has undergone considerable changes and has switched focus from only consumer safety to both include consumer safety and increased competiveness. In conclusion, the positive economic consequences of a market in competition as it exists today, is not outweighed by the negative drawbacks resulting from a lower level of consumer safety. The political considerations, goals and recommendations that led to the deregulation of legal services, are met and complied with; in other words, the deregulation has fulfilled the underlying political purpose Side 3 af 166

4 Anvendte forkortelser GRL LOJR Bek. God skik RPL RL MFL VISL FAL Grundloven Lov om juridisk rådgivning Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning Retsplejeloven Revisorloven Markedsføringsloven Vinkelskriverloven Forbrugeraftaleloven Side 4 af 166

5 Indholdsfortegnelse Figurliste Tabelliste DEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Baggrund Kapitel 2 Præsentation af opgaven Problemstilling: Formål & Emne Problemformulering Del- og underspørgsmål Forskningsmæssige overvejelser Forventede resultater Afgrænsning Synsvinkel Begrebsdefinition Empiri Kapitel 3 - Afhandlingens stuktur Kapitel 4 Teori og metode Juridisk Økonomisk DEL 2 JURIDISK ANALYSE Kapitel 5 Baggrund for gældende ret Kapitel 6 - Revisorlovens ændring af Kapitel 7 Vinkelskriverloven Baggrund Retsvirkninger Ophævelse af vinkelskriverloven Baggrund for det politiske incitament til liberalisering konkurrence, vækst og velstand Kapitel 8 - Lov om juridisk rådgivning fra lovforslag til lovbekendtgørelse Den tværministerielle rapport vedrørende juridisk rådgivning Side 5 af 166

6 Rapportens anbefalinger fundamentet for lovforslaget Konklusion på rapportens anbefalinger L 65 Forslag til lov om juridisk rådgivning (forslag som fremsat ) Reaktioner på lovforslaget Et besynderligt udkast til lovforslag Ved Lars Bo Langsted (LBL): Reaktioner på lovforslaget i forbindelse med høringsrunden Oprids af konsekvensfremstillingen qua høringsrunden vedrørende LOJR Lov om juridisk rådgivning Bekendtgørelse om god skik Kapitel 9 - Markedsføringsloven Baggrund & formål Kapitel 10 - Brancheregulering Advokatretten Retsplejeloven Advokatsamfundets vedtægter Formålet med det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet Branchekontrol: Revisorretten Revisorloven FSR Danske Revisorers vedtægter Kapitel 11 - Rådgivers erstatningsansvar Revisors og advokats ansvarspådragende handlinger Professionsansvar Kapitel 12 - Liberaliseringens empiri ( Retspraksis ) Retspraksis Indvandrerrådgivningen Liberaliseringens skyggeside Kapitel 13 - Delkonklusion Politisk hensynsafvejning i liberaliseringen Gældendende rets udvikling i lyset af liberaliseringen Implikationer ved gældende ret post liberaliseringen Gældende ret DEL 3 INTERVIEW Kapitel 14 - Tematisering Side 6 af 166

7 14.1. Tematisering Formål Emne Kapitel 15 - Design Valg af respondenter Interviewguide Interviewmetode Spørgsmål til de interviewede Validering & transskribering Kapitel 16 Analyse Indledende bemærkninger Interviews DEL 4 ØKONOMISK ANALYSE Kapitel 17 Makro analyse Political politiske faktorer Economical økonomiske faktorer Socioccultural Sociale og kulturelle forhold Technological teknologiske forhold Kapitel 18 Advokatbranchen Definition af advokats virksomhed Branchens omsætning Omsætning fordelt på serviceydelser Kundegruppe Markedsandele Kapitel 19 Revisionsbranchen Definition af revisors virksomhed Branchens omsætning Kundegrupper Reviderede regnskaber Markedsandel Kapitel 20 Revisionsvirksomheder Side 7 af 166

8 20.1. Deloitte Forretningsområder Virksomhedens nøgletal Honorar fra klienter PwC Forretningsområder Virksomhedens nøgletal Honorar fra klienter Kapitel 21 Konkurrenceanalyse af brancherne Leverandørernes forhandlingskraft Kundernes forhandlingskraft Truslen fra nye konkurrenter & substitutter Konkurrenceintensiteten Kapitel 22 Retsøkonomisk analyse Baggrund Liberaliseringens økonomiske markedskonsekvenser Monopol kontra fuldkommen konkurrence Markedsfejl: asymmetrisk information Liberaliseringens konsekvenser Konsekvenser for konkurrencen Konsekvenser for priserne Konsekvenser for kvaliteten Kapitel 23 Delkonklusion Makro forhold Advokat- og revisorbranchen Advokat- og revisorvirksomheder Konkurrenceintensiteten Allokeringsmæssige efficient forbedring Økonomiske- og konkurrencemæssige situation DEL 5 AFSLUTNING Kapitel 24 Hovedkonklusion Juridisk konklusion Side 8 af 166

9 24.2. Økonomisk konklusion Integreret konklusion Kapitel 25 Perspektivering Litteraturliste Bilag Side 9 af 166

10 Figurliste Figur 1 Monopolmarkedets samfundsøkonomiske konsekvenser Figur 2 Opgave struktur Figur 3 Stuktur del Figur 4 Konkurrencens indvirkning Kilde Konkurrencestyrelsen Figur 5 Gældende rets udvikling Kilde egen tilvirkning Figur 6 Gældende ret Kilde egen tilvirkning Figur 7 Stuktur del Figur 8 Struktur del Figur 9 Graf over BNP udvikling - kilde Danmarks Statistik Figur 10 Advokatbranchens omsætning kilde Danske Advokater Figur 11 Fordeling af advokatbranchens omsætning i 2010 kilde Danmarks Statistik Figur 12 Omsætningsfordeling på kundegruppe i 2010 Kilde Danmarks Statistik Figur 13 - Omsætningsudvikling i revisorbranchen - kilde FSR årsberetning Figur 14 Fordeling af revisorbranchens omsætning 2010 Kilde Danmarks Statistik Figur 15 Omsætningsfordeling i 2010 på kundegrupper Kilde Danmarks Statistik Figur 16 Deloittes omsætning - Kilde Deloittes årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Figur 17 Fordeling af Deloittes omsætning på hovedydelser Kilde Deloittes årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Figur 18 Fordeling af Deloittes omsætning på hovedydelser Kilde Deloittes årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Figur 19 Oversigt over honorar fra klienter fordelt på hovedydelser Figur 20 PwCs nettoomsætning kilde PwC årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Figur 21 Fordeling af PwCs omsætning på hovedydelser i beløb Kilde PwCs årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Figur 22 Fordeling af PwCs omsætning på hovedydelser i % Kilde PwCs årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Figur 23 Oversigt over honorar fra klienter til PwC fordelt på hovedydelser Figur 24 Under monopol kilde: Microeconomics, Pyndyck & Rubin Figur 25 Fuldkommen konkurrence Kilde: Microeconomics, Pyndyck & Rubin Side 10 af 166

11 Tabelliste Tabel 1 BNP tal og vækst - kilde Danmarks Statistik Tabel 2 Advokatbranchens omsætning kilde Danske Advokater Tabel 3 Fordeling af advokatbranchens omsætning i % kilde Danmarks statistik Tabel 4 Fordeling af advokatbranchens omsætning i beløb - kilde Danmarks statistik & Danske advokater Tabel 5 Kundegrupper 2008 & 2010 i % kilde Danmarks Statistik Tabel 6 Kundegruppe 2009 & 2010 i beløb kilde Danmarks Statistik & Danske Advokater Tabel 7 Udvalgte advokatvirksomheder Kilde cvr.dk Tabel 8 Omsætningsudvikling - kilde FSR årsberetning Tabel 9 Omsætningsfordeling af revisorbranchens ydelser - kilde Danmarks Statistik Tabel 10 Omsætningsfordeling af revisorbranchens ydelser i beløb - kilde Danmarks Statistik & Danske advokater Tabel 11 Omsætningsfordeling i % på kundegrupper Kilde Danmarks Statistik Tabel 12 Omsætningsfordeling i beløb på kundegrupper Kilde Danmarks Statistik & Danske Advokater Tabel 13 Antal af reviderende regnskaber fra 2007 til 2010 Kilde FSR & Experian Tabel 14 Indekstal på antal af reviderende regnskaber fra 2007 til 2010 Kilde FSR & Expedia. 103 Tabel 15 Vægtning på antal af reviderende regnskaber fra 2007 til 2010 Kilde FSR & Expedia 103 Tabel 16 Markedsandel revisionsvirksomheder 2010/2011 Kilde Dansk Branche Analyse Tabel 17 Nøgletal Deloitte Kilde Deloittes årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Tabel 18 Indekstal af Deloittes nøgletal Tabel 19 Årlig vækst Tabel 20 Jyske Banks honorar til Deloitte for 2011 og 2010 Kilde Jyske Bank årsrapport Tabel 21 B&O honorar til Deloitte for 2011 og 2010 Kilde B&O årsrapport Tabel 22 TORM honorar til Deloitte for 2011 og 2010 Kilde Jyske Banks årsrapport Tabel 23 PwC nøgletal kilde PwCs årsrapporter & gennemsigtighedsrapporter Tabel 24 PwC indekstal kilde PwCs årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter Tabel 25 PwC Årlig vækst Tabel 26 Novozymes honorar til PwC Novozymes årsrapporter Tabel 27 Coloplast honorar til PwC Coloplast årsrapporter Tabel 28 Vestas honorar til PwC Vestas årsrapporter Side 11 af 166

12 DEL 1 INDLEDNING I denne del af opgaven præsenteres afhandlingen nærmere med hensyn til den historiske udvikling, samt relevante problemstilling i forhold til afhandlingens vinkel og formål. I forbindelse med denne generelle introduktion til problemfeltet defineres desuden visse af afhandlingens helt centrale nøglebegreber, hvilket har til formål sammen med en uddybende afgrænsning og synsvinkel at sikre en klar og tydelig forståelse for afhandlingens komplekse sammensætning. Side 12 af 166

13 Kapitel 1 Baggrund Danmark indførte i 1736 den juridiske embedseksamen. Juriststanden udviklede sig dog først for alvor i det 19. århundrede, da en række juridiske ydelser blev underkastet restriktiv lovgivning, hvorved advokaterne fik et offentligt tildelt monopol. Herefter hævede advokatbranchen sine priser, så juridiske ydelser nu ramte et niveau, hvor almindelige mennesker ikke kunne være med længere 1. Juristerne blev katapulteret op på øverste hylde blandt eliten i samfundets sociale gruppering, hvor den siden har befundet sig med et aristokratisk skær. Følgende citat illustrerer grundlaget for denne betragtning: Vi lever i en retsstat. Og hvad retten betyder - alment og konkret - bestemmes af juristerne Rettens teknikere driver deres værk som et sælsomt anonymt rollespil; med det uigennemskuelige juridiske sprog og dets fagligt specialiserede begrebssystemer opstilles der barrierer som er på det nærmeste uigennemtrængelige for omverdenen. Styresystemerne monopoliseres, de bliver autoritative. Juristklassen står for den verdslige autoritet i alle dens afskygninger 2 Dog er ikke alt som før, idet dette statsoverdragne monopol gradvist i snart 10 år, har undergået forandringer på baggrund af et politisk kursskifte vedrørende vægtningen af lovgivningens indre balancehensyn. Konsensus for denne afbalancering synes at være gået i retning af et reguleringskompromis, der tilgodeser de konfliktende hensyn ud fra en proportionalitetsbetragtning, hvorved forstås, at samfundspolitiske hensyn som forbrugerbeskyttelse ikke ved restriktiv lovgivning bør gå ud over, hvad der lige præcis er nødvendigt og egnet til at opfylde formålet. Vinkelskriverloven og markedet for juridisk rådgivning var lige præcis eksemplifikationen af et marked reguleret i et sådant misforhold, hvorved der politisk i de tidlige 00 ere, indfandt sig enighed om at ændre lovgivningen. Formålet var at reducere den konkurrenceforvridende lovgivning, som de facto udgjorde markedsbarrieren på markedet og herved skabte et monopolmarked. 1 Dalberg-Larsen, Jørgen, Lovene og livet, 2005, s92 ff. 2 OLE KRARUP; RETTEN, MAGTEN, OG MORALEN. Undertekster til retfærdighedsmyten, Lindhardt og Ringhof Side 13 af 166

14 Revisorbranchen 3 er modsat advokatbranchen af betydelig nyere dato. Revisionens udvikling tog først sin begyndelse så sent som ved århundredeskiftet (1900), primært på baggrund af industrialiseringens indtog 4, som skabte behovet for kvalificeret revisorstand og ledte til den i udarbejdede programerklæring for revisorstanden i Danmark, hvori præsenteredes nedenstående professionsdefinition. Denne beskrivelse af revisor kan tages som udtryk for de samfundsmæssige ønsker og forventninger til revisor, hvilket samlet set er uforandret frem til i dag: En Fagrevisors Opgaver ere forskellige: Han skal kritisk kunne gennemgaa et Regnskab hos en Forretningsdrivende, hos Enkeltperson eller Interessentskab bedømme, hvor hans Dom skal suppleres med et særligt fagkyndigt Skøn, f. Eks. over Lagerets eller udestaaende Fordringers Værd, baade for en Forretning i god Gang og for en Forretning i likvidation, ligesom han af Bøgerne skal kunne bedømme Forretningsførelsens Forsvarlighed og paavise dens Mangler. Yderligere bør hans Uddannelse være saaledes, at han kan fungere som Likvidator, Skifte- og Boforvalter, lede Afvikling og Sanering af Enkeltmands eller Interessentskabers Forretninger. Men Dygtighed er ikke nok; yderligere bør en kritisk Revisor være uafhængig og nyde anseelse. 5 Revisor har som udbyder løbende tilpasset sig efterspørgslen fra kunderne, hvilket har trukket revisor i en noget anden retning end det virke, som kan læses ud af definitionen ovenfor. Således yder revisor i dag erhvervsrådgivning fordelt på en bred palet af lukrative ydelser til sine kunder samtidig med at samfundets tillidsopgaver varetages i relation til kontrollen af disse kunders regnskabsinformation. Denne brancheglidning er direkte afledt af liberaliseringen på området, idet konkurrencen på markedet netop blev muliggjort herigennem som følge af monopolets fald. Monopolmarkeder eller monopolsituationer, er i sig selv et klassisk samfundsmæssigt problem defineret ved, at der på et nærmere afgrænset marked netop kun er én udbyder af en bestemt ydelse. Den fundamentale årsag til monopolets opståen og betingelse for dets fortsatte eksistens er tilstedeværelsen af adgangsbarrierer på markedet. Advokatbranchen har længe haft effektive barrierer, jf. ovenfor beskrevne konkurrencebegrænsende regulering, men er de seneste ti år gradvist søgt åbnet igennem liberaliserende tiltag på markedet. 3 Afgrænset til godkendte revisorer (statsautoriserede + registrerede) 4 subsidiært i øvrigt på baggrund af Alberti-sagen ; politisk skandale med økonomisk svind for ca. 1/3 af DK BNP (!) 5 Programerklæringen var indeholdt i en betænkning, afgivet af et i rigsdagssamlingen nedsat udvalg, d. 23. maj Side 14 af 166

15 Figur 1 Monopolmarkedets samfundsøkonomiske konsekvenser Billedet til venstre er udtryk for monopolistisk adfærd, mens grafikken til højre illustrerer konsekvenserne heraf: monopolets allokative effektivitetstab. Samfundsøkonomisk er problemet i helt korte overskrifter, at udbyder vil kræve en for høj pris, påvirke efterspørgselsskurven nedad til et lavere produktionsoutput for at herved selv profitmaksimere. Som udgangspunkt er monopolmarkeder derfor uønskede i samfundsmæssigt perspektiv, hvorfor det i det lys kan virke paradoksalt, at de fleste monopolmarkeder i nyere tid er offentligt tildelte monopoler, hvor konkurrencebegrænsende offentlig regulering 6 udgør markedets effektive adgangsbarriere. Paradokset er dog udtryk for en politisk allokeringsbeslutning, hvori indgår en afvejning af de på markedet samfundsmæssige beskyttelseshensyn overfor hensynet til markedskræfterne og den frie konkurrence. I de senere år har der været stigende fokus på at reducere monopolernes negative samfundsøkonomiske konsekvenser, hvilket har ført til en lang række liberaliseringer af disse tidligere monopolmarkeder 7. Formålet med liberaliseringerne er at sikre sund markedskonkurrence ud fra en politisk overbevisning om at konkurrence fører til vækst, velstand og velfærd 8, hvilket i kapitel 7.4. illustreres og forklares nærmere. 6 Regulering er de processer gennem hvilke, formelle og uformelle standarder eller regler fastsættes (for f.eks. priser, kvalitet eller adgang til serviceydelser); kontrol med at disse standarder og regler bliver fulgt; tildeling af sanktioner i forhold til uønsket adfærd 7 Markedet for elforsyningen, telekommunikations-markedet, spillemarkedet, postmarkedet, markedet for bilsyn m.fl. 8 Jf. Konkurrencestyrelsens rapporter af samme navn, som har udkommet løbende over årene Side 15 af 166

16 Kapitel 2 Præsentation af opgaven I dette kapitel præsenteres afhandlingens formål og emne, problemformulering, forskningsmæssige overvejelser, forventede resultater og afgræsning af opgaven Problemstilling: Formål & Emne Liberaliseringen førte direkte til en afledt brancheglidning på markedet for juridisk rådgivning, hvilket i sig selv førte til en intens diskussion omkring liberaliseringens konsekvenser illustreret ved følgende citater fra marts 2012: FSR ; Må revisionsfirmaer yde juridisk rådgivning? 9 Skal man tro advokaterne, så er svaret nej. Men ja, selvfølgelig må revisionsfirmaer gerne yde juridisk rådgivning. Punktum. Advokaterne har ikke monopol på den ydelse... Stridens kerne er kampen om et stærkt konkurrencepræget marked, hvor revisorerne står stærkt på baggrund af deres store indsigt i de virksomheder, de har deres løbende gang i. Vi mener ikke, at der skal være regler, der beskytter aktørerne mod konkurrence. Danske Advokaters handlingsplan Mærkesag 1: Brancheglidning På baggrund af udviklingen i 2011, hvor særligt de store revisionsvirksomheder har skærpet konkurrencen ved at udbyde traditionelle advokatydelser i markedet, vil Danske Advokater gøre en målrettet indsats for at modvirke brancheglidningen både i forhold til de formelle rammebetingelser og i forhold til evnen til at imødegå konkurrencen ude hos kunderne. Danske Advokater vil i 2012 have fokus på at forklare og redegøre for de hensyn, der gør, at det er i bl.a. forbrugernes interesse at opretholde et reguleret advokaterhverv. Liberaliseringen var en kraftig revision af de tidligere spilleregler, men den nuværende situation og mulige udvikling står uafklaret hen. Dette vil være emnefeltet for denne afhandling, hvor der skal søges svar på, hvorvidt gældende ret i dag opfylder liberaliseringens bagvedliggende konkurrenceog samfundsøkonomiske formål. 9 Af Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR - danske revisorer Side 16 af 166

17 Vi vil afdække de juridiske-, økonomiske-, konkurrencemæssige- og retsøkonomiske forhold, for herved at kunne analysere os frem til en samlet konklusion på den udledte konsekvensbetragtning i komparativt lys overfor liberaliseringens formål. Dette leder frem til følgende hovedproblemformulering: 2.2. Problemformulering Hovedproblemformuleringen i denne opgave er at besvare: Har liberaliseringen af lovgivningen på markedet for juridisk rådgivning opfyldt de bagvedliggende politiske formål? Del- og underspørgsmål Besvarelsen af dette spørgsmål rummer en tværfaglig redegørelse og fortolkning af liberaliseringens konsekvenser. På baggrund af denne pluralistiske indgangsvinkel til emnet bliver problemformuleringen dekomponeret til følgende del-og underspørgsmål: 1. Hvad er gældende ret i dag på markedet for juridisk rådgivning? Formålet med dette underspørgsmål er at kaste lys på de reguleringsmæssige tiltag, som liberaliseringen har kastet af sig i markedskonkurrencens navn. Dette fordrer en fremstilling af markedets juridiske ramme inklusiv en analyse af udviklingen i lyset af de bagvedliggende formål. Spørgsmålet vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: a) Hvilken politisk hensynsafvejning ligger indeholdt i lovændringerne? b) Hvordan har gældende ret for juridisk rådgivning udviklet sig i lyset af foretagne liberaliseringsindgreb? c) Forekommer der utilsigtede negative konsekvenser ved gældende ret post liberalisering? 2. Hvordan er den økonomiske- og konkurrencemæssige situation i dag? Formålet med denne del af opgaven er at analysere markedet post liberaliseringen 11, med henblik på at vurdere de aktuelle økonomiske-, konkurrence- og retsøkonomiske forhold. 11 Underspørgsmål 2 bygger således direkte på besvarelsen i underspørgsmål 1, idet gældende ret danner rammen for det marked, hvorpå brancheglidningen og konkurrencen på markedet generelt finder sted. Side 17 af 166

18 Spørgsmålet vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: a) Hvilke makroforhold har væsentlig indflydelse på brancherne? b) Hvordan har advokat- og revisorbranchen udviklet sig økonomisk? c) Hvordan har virksomhederne i branchen præsteret økonomiske og hvilke ydelser generer den største omsætning? d) Hvordan er konkurrenceintensiteten? e) Har liberaliseringen ført til en allokeringsmæssig efficient forbedring? Bemærk, at der foretages en interviewundersøgelse mellem del 2 og 4, hvor vi empirisk indsamler data af kvalitativ karakter. Interviewet vil fokusere på at inddrage markedets nøgleaktører og diskutere foreløbige fund. Ligeledes fører dette forhåbentligt til en masse praktisk input og skæve aktørspecifikke vinkler, som vi fra vores teoretiske ståsted ikke selv var kommet frem til Forskningsmæssige overvejelser Afhandlingens problemformulering er bygget op omkring en faglig integration af jura og økonomi. Afhandlingens tværfaglige model er i skrivende stund den første af sin slags, idet eksisterende analyser af liberalisering på diverse advokatmonopoler er udført uden en direkte sammenkobling af juridisk og økonomisk analyse. Det tætteste på en sådan faglig integration findes i Advokatsamfundets rapport fra 2005 Liberalisering af advokatbranchen lavet i samarbejde med Copenhagen Economics. Rapporten tilbyder dog ikke en egentlig sammenkobling af analyserne i samme omfang som sigtet er med nærværende afhandling Forventede resultater Formålet med denne fremstilling er at koble problemformuleringen ovenfor og estimatet nedenstående a priori, hvorved der gerne skulle skabes en forståelse for forfatternes fortolkning af emnet hidtil. Vi forholder os skeptiske til, hvorvidt afhandlingen vil munde ud i en krystalklar konklusion på problemformuleringens hovedspørgsmål, men forsøger så vidt muligt naturligvis og krydser fingre for en akademisk sejr. En sådan målopfyldelse af denne afhandling ville imidlertid kræve, at liberaliseringens konsekvenser på det valgte analyseniveau var 100 % kvantificerbare og objektivt målbare. Når dette ikke er tilfældet, vil det i stedet være nødvendigt at foretage antagelser og gå på kompromis med, at konklusionerne potentielt skal bygges på teoretisk argumentation og logisk kausal-retotik snarere end videnskabelige deduktivt opbyggede Side 18 af 166

19 universaludsagn. Med disse forbehold voves pelsen dog alligevel, idet det forventes, at besvarelsen vil påvise en tydelig øget markedskonkurrence -og muligvis brancheglidning - som følge af liberaliseringen. Ligeledes forventes det uundgåeligt, at denne konkurrence er muliggjort i bytte for tidligere forbrugerbeskyttelseshensyn, hvorved implikationer kan udledes ved gældende ret post liberalisering. Den samlede konklusion forventes at påvise en vis grad af målopfyldelse ift. den ønskede konkurrenceudsætning af juridiske ydelser. Gevinsterne vil sandsynligvis være nemmere at påvise, idet disse direkte tager form på markedet og induktivt kan påvises ved den ændrede konkurrencesituation, hvorimod latente retssikkerhedsmæssige implikationer kan leve mere i det skjulte, inden de empirisk viser deres ansigt. Vi forventer dog at kunne ræsonnere os frem til et forkromet overblik over, hvilke af disse afledte problemer, der latent kan aktualisere en problemstilling og hvilke andre der enten aldrig gør det eller måske empirisk allerede har gjort det. I henhold til dette vil vi inddrage relevant praksis i snæver forstand, såvel som at inddrage sager af betydning, der dog ikke nødvendigvis har fået prædikatet dom, konflikt el.lign. Vi inddrager hermed empiriske eksempler på liberaliseringens afledte negative konsekvenser, således at der kan foretages en velovervejet konklusion på, hvorvidt vægten svinger til højre eller venstre i forhold til den samlede konsekvensanalyse (liberaliseringens formål kontra liberaliseringens virkning). Vi hælder umiddelbart til, at den samlede konklusion vil pege i retning af, at liberaliseringen samlet set har været en samfundsmæssig efficient allokering, om end vi stadig er langt fra en efficiens tilstand Afgrænsning Vi vil i den juridiske fremstilling udelukkende behandle den regulering, som direkte eller indirekte styrer markedet for juridisk rådgivning set i lyset af den omtalte brancheglidning mellem revisorbranchen og advokatbranchen. Hermed vil vi afgrænse os fra de andre dele af det tidligere samlede advokatmonopol, som ligeledes har undergået en liberalisering. Desuden ønsker vi at holde fokus på markedets centrale udbydere indskrænket til advokatbranchen og revisorbranchen, idet kampen om markedet (brancheglidningen) foregår mellem disse. De øvrige aktører på markedet for juridisk rådgivning inddrages for at belyse de retssikkerhedsmæssige implikationer. Side 19 af 166

20 I udledningen af gældende ret inddrages professionsansvar og de erstatningsretligregler, men disse bliver ikke gennemgået i dybden. Dette skyldes, at emnerne i sig selv er selvstændige juridiske fag og inddragelsen af disse emner i nærværende kontekst har således blot til formål at helt overordnet forklare reglerne på området. Den økonomiske analyse af revisionsvirksomheder vil strække sig over en periode på 3-4 år fra 2008/09. Analysen af brancherne vil kun tage udgangspunkt i 2008 og 2010 i detailniveau på grund af manglede data. Information og data efter den 1. august 2012 er nødvendigvis ikke medtaget Synsvinkel Afhandlingens analysemæssige fokus er i kraft af allokeringsperspektivet en samfundsorienteret synsvinkel. Dette er dog ikke en snæver synsvinkel men blot hovedfokus, hvorved opgaven bevæger sig på forskellige niveauer analysemæssigt i forhold til de enkelte kapitlers indhold og den anvendte fagvinkel Begrebsdefinition Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning som begreb anvendes i flere betydninger med forskelligt indhold til følge alt efter begrebets aktuelle anvendelse. Oveni dette er begrebet todelt og kræver afgrænsning af såvel juridisk overfor ikke-juridisk, samt rådgivning overfor eksempelvis assistance, vejledning mv. For så vidt angår definitionen af juridisk rådgivning findes flere varianter alt efter i hvilken sammenhæng begrebet anvendes. Der er den lovmæssigt semifastankrede version jf. Lov om juridisk rådgivning 1, som dog ikke i sig selv er særlig fyldestgørende. Ligeledes er der den operationelt anvendte 12, der fx kan referere til visse af de accessoriske ydelser, revisor laver i forbindelse med en revisionskunde. 13 Det er i forarbejderne til lov om juridisk rådgivning forudsat, at der anlægges en bred forståelse af begrebet juridisk rådgivning, således at ikke kun egentlige rådgivningsydelser i snæver forstand, men også anden juridisk bistand i øvrigt omfattes. Eksempelvis omfattes affattelse af dokumenter, indgivelse af andragender til myndigheder og 12 Refererer til begrebets anvendelse i almindelig tale og praksis 13 Dette er den type juridisk rådgivning der netop var tilladt revisorerne som undtagelse til det generelle forbud (mod markedsføring) i den nu historiske Vinkelskriverlov. Side 20 af 166

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden VIRKSOMHEDSTJEK Få styr på de juridiske forhold i virksomheden 73% ERKENDER AT DERES JURIDISKE FORRETNINGS- GRUNDLAG ER MANGELFULDT OG DERMED SÅRBART TAG SKRIDTET NU Som virksomhedsejer/direktør sætter

Læs mere