Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips"

Transkript

1 Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter bips har til formål at effektivisere projekterings- og byggeprocessen for sine medlemmer bips skal udvikle fælles digitale strukturer og standarder, arbejdsmetoder, udvekslingsprincipper Der skal opnås produktivitetsgevinst her-og-nu og styres efter et langsigtet perspektiv Aktiviteterne skal koordineres med andre initiativer i byggesektoren. 1

2 Medlems- og abonnementudvikling Faggruppe Medlem/Fund CAD Beskrivelser Basis Sum Tilv. Sum Tilv. Sum Tilv. Sum Tilv. Arkitekt Bygningsejer Ingeniør Entreprenør Byggevare Landinspektør 3 3 Landskabsark Organisationer Uddannelse IT / Service Total, mar Industriel produktion vs. produktion og drift af byggeri Materialer og komponenter ind fra lev. Design Ordring Ledelse Planlægning Marketing Produktion Varer og produkter ud til kunder Produktions- og kvalitetsstyring Leverance IDÈ Bygherre Bygherrerådgiver Ingeniørrådgiver 1, 2, 3 Driftsorganisation Arkitektrådgiver Entreprenør 1, 2, 3 Byggeviden Byggevareproduktion1, 2, 3 Byggevareleverance 1, 2 BYGGERI Håndværker 2, 3, 4 etc. 2

3 bips projektorganisation 2009 buildingsmart-udv Fmd. Jan Karlshøj 4 medlemmer af bestyrelsen kommer fra de udførende og producenterne 17 deltagere i bips udvalg kommer fra de udførende og producenterne p.t. over 100 kompetencepersoner involveret i bips udviklingsprojekter + 5 CAD Erfa-klubber fordelt over hele landet med 150 virksomheder involveret bips abonnementstruktur

4 Kontingent og abonnement 2009 Justeret iht. byggeprisindexet IT-CAD Beskriv. værktøj Dig. basis bips fundament Produktion Antal "bips-enheder" dvs.antal byggefaglige medarbejdere Kontingent /år Abonnement /år Abonnement /år Abonnement /år Abonnement /år over Uddannelsesinst Udpegende organ Andre organ bips værktøjer til byggeriets aktører og faser Idé og program Dispositions/ projektforslag Projektering og udbud Udførelse og aflevering Brug og drift Myndigheder CAD-værktøjer CAD-værktøjer CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Bygherrer / driftsherrer CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj Digitale mangellister Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Digitale mangellister Rådgivere CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer CAD-værktøjer CAD-værktøjer Digitale mangellister A24 og A113 Digitale mangellister Udførende Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer A24 og A 113 Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Digitale mangellister A24 og A113 Digitale mangellister Producenter / leverandører Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer For alle aktører DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation standard standard standard standard standard IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Generelle publikationer bips nyt Introduktion til IFC Software-test- og certificeringsresultater 4

5 Informationsflow og -udveksling i byggeriets livscyklus med anvendelse af bips-værktøjer og standarder Brug og genbrug Renoveringsbeskrivelser Bortskaffelse Bygningsdrift Facility Management Drift og vedligehold Arealforvaltning Garantier Byggeskadefonde Byggeviden Erfaopsamling Videnformidling Benchmarking Aflevering Afleveringsprotokol Mangellister Byggeregnskab Færdigmelding Ibrugtagningstilladelse Programmering Funktionsbeskrivelse Rumskema Kravspecifikation Bygningsmodel Byggeriets begreber DBK klassifikation 3D arbejdsmetode Introduktion til IFC Dokumentation IKT-specifikationer Projekt-Id standard Arkiv- og dok.struktur Metadata Dok.klassifikation GIS / Geodata Højdekort Matrikelkort Landinspektøropmåling/afsætning 3D CAD modellering Visualisering Simulering CAD-projektering Tid og økonomi Budgettering Levetidsvurdering Totaløkonomi Tidsplanlægning 2D CAD projektering Tegningsproduktion Styklister Myndighedsbehandling Bebyggelsesregulering Bygningsreglement Sagsbehandling Byggetilladelse Udførelse Produktionskort Logistik Leverancelister Staderapporter Kontrolplan Udbudsmateriale Beskrivelser, arb.+bygningsdele Opmålingsregler Mængdefortegnelser Udbudskontrolplan Tilbudslister Udvalg af eksisterende standarder og værktøjer CAD-værktøjer Lagstruktur 2005 (IKT-teknisk CADspecifik.) Tegningsstandarder CAD-manual 2008 Ældre CAD-publikationer fra Beskrivelsesværktøjer B100 Beskrivelsesstruktur Byggesagsbeskrivelse Arbejder, generelt 34 arbejdsbeskrivelser Digitale basisbeskrivelser Beskrivelsesanvisninger Fundamentsværtøjer IKT-specifikationer standard Digitale mangellister A113 Betonelementer A24 Betonoverflader Arkiv- og dok.struktur DBK-publik./tabeller 5

6 Udvalg af kommende standarder og værktøjer CAD-værktøjer BIM-manual Lagstruktur 2008 Grafisk repræsentation Tegningsstandard for procesanlæg Beskrivelsesværktøj Revision af beskrivelsesstrukturen B1.000 og alle arbejdsbeskrivelser 16 nye arbejdsbeskrivelser Udvidelse af beskrivelserne, så de også dækker renovering Fundamentsværtøjer Digitale ydelser Arkiv og dok.struktur rev. Revision af DBK Udbudsopmålingsregler Certificering af software Objektstruktur 2008 Toleranceværktøj Hvilke krav stilles der i det digitale byggeri Erhvervs- og byggestyrelsens 10 krav 1. Brug af projektweb i byggeprojekter Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering Digital udbud Digital aflevering 2. Projektwebløsning 3. Tegningsformat 4. Anvendelse af bygningsmodel i konkurrencer 5. Anvendelse af bygningsmodel 6. Standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra bygningsmodel 7. Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser 8. Digital aflevering af forvaltningsdata 9. Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 10.Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 6

7 Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer 7

8 Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer 8

9 bips CAD-værktøjer CAD-manual

10 bips CAD-manual 2008 Formålet er at videreudvikle en fælles national de facto standard til det danske byggeri - uafhængigt af anvendt CAD-værktøj - ved at fremme struktureret og rationel 2D/3D CAD-produktion og CAD-samarbejde. CAD-manual 2008 er en sammenskrivning af bips CAD-manual 2005 og 3D CADmanual 2006, Det Digitale Byggeri. Den indeholder således forskrifter for CAD-produktion i 2D og 3D for både filbaserede systemer og databasebaserede systemer, på tværs af parter og CADsystemer. Opdateret i forhold til de erfaringer medlemmerne har fået ved brug af 3D modeller bl.a. med indførelse af nye modelbegreber CAD-manual 2008 er software- og applikationsneutral. Omstruktureret så projektspecifik CAD-information er samlet for sig selv Historisk udvikling af bips CAD-manualer tegnings-produktion modelopbygning udveksling samarbejde CAD-manual 2000 CAD-manual 2005 CAD-manual 2006 CAD-manual D 3D 2D / 3D 10

11 Model struktur i 3D arbejdsmetode Data fra andre fag Data inden for eget fag Data til andre fag Data til fælles brug Databasebaseret CAD-system KON Fagmodel Fra andet fag Fagmodel Indervægge ARK Systemmodel Fagmodel Fællesmodel (Fællesmodel 1 KON) (Fællesmodel 2 KON) Filbaseret CAD-system VVS Fagmodel Indervægge KON Fagmodel Indervægge ARK Systemmodel Ventilation Systemmodel Varme (Fællesmodel KON/VVS) (Fællesmodel VVS) Interne modeller Udveksling Fælles modeller bips beskrivelsesværktøjer 11

12 bips Beskrivelsesværktøj Beskrivelses-Strukturen Intentionerne er at sikre: ensartet opbygning af udbudsmateriale - en fælles struktur udarbejdelse af fælles reference udgangspunkt: basisbeskrivelser entydighed i kommunikationen mellem parterne - ensartet tolkning mindskning af papirforbrug og indsats - fokus på det projektspecifikke opnåelse af en større produktivitet - bedre kvalitet i udbudsmaterialet konsensus i sektoren - startet med 12 største bips-medlemsvirksomheder nem adgang til materialet digitalt og på nettet mulighed for database Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 1 12

13 Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 2 Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 3 13

14 Arbejdsbeskrivelser - B102 indholdsfortegnelse bips garage-princippet 14

15 bips Fundamentsværktøjer Fundamentspublikationer: Information Styr på s Styr på filer og data, og revision er på vej 15

16 Fundamentspublikationer: Klassifikation DBK 2006 et resultat af Det Digitale Fundament DBK omfatter hele det byggede miljø Bygger på ISO-standarden Med bebyggelser, bygninger og anlæg 16

17 DBK 2006 nogle vigtige pointer DBK er blevet til på basis af 4 års forarbejde og i 3 års efterfølgende arbejde, der involverede mere end 50 personer fra over 30 firmaer med bred repræsentation af hele byggesektoren DBK er 100% baseret på internationale og europæiske harmoniserede standarder (bl.a. ISO , DS/EN og DS/EN 61355) DBK er for første gang i Danmark et bud på en sammenhængende klassifikation for hele byggeriet en sektorstandardisering DBK kan anvendes analogt men er optimalt designet til digital anvendelse og til modellering DBKs succesfulde implementering i byggeriet forudsætter en korrekt implementering i software til byggesektoren DBK - Klassifikation byggeriets begrebsmodel Fasemodeller Byggeinformation Bebyggelser Aktører Bygninger Bygningsdele Rum I DBK s begrebsmodel opdeles i de 4 deldomæner for Ressourcer Processer Resultater og Egenskaber 17

18 Bygningsdele i produktaspektet - topniveau Bygningsdele i produktaspektet ex. til niveau 2 Prissætning Driftsinformation 18

19 Bygningsdele i produktaspektet - ex. til niveau 4 tidl. IT/CAD-projektaftale er nu afløst af Byggeriets IKT-specifikationer 19

20 Konceptet indeholder Aftalegrundlag mellem bygherre, rådgivere og udførende omkring digitale ydelser IKT-specifikationer omkring kommunikation, CAD og digital aflevering Ydelsesbeskrivelser og specifikationer er adskilt, således at ydelser fastlæggelse ved aftale/kontrakt indgåelse, mens de tekniske IKT specifikationer fastlægges senere i processen. Struktur for aftale-koncept for digitale ydelser Digitale ydelser Omfang af digitale ydelser til kontraktgrundlag IKT-Specifikationer kommunikation IKT-Specifikationer CAD IKT-Specifikationer udbud IKT-Specifikationer Aflevering Lag- og objektstruktur 2006 CAD-manual 2007 Lagstruktur 2007 DBK (Dansk Bygge Klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digitale mangellister standard 20

21 Kommende udfordringer BIM dataformater og informationsstruktur BIM Byggeviden Dataoverførsel via IFC og XML og Informationsstruktur ved DBK DV- og FM-DB CAD-model ByggeskadefondeDB KalkulationsDB Logistik- og planlægn.db BeskrivelsesDB Producent/ leverandørdb 21

22 BIM informations- og dataudveksling DV- og FM-DB BIM nøgletal Byggeviden arealdata Dataoverførsel via IFC og XML og Informationsstruktur ved DBK CAD-model byggeteknisk information bygningsdelsspecifikationer erfa-bygge- og driftspriser ByggeskadefondeDB Logistik- og planlægn.db projektdata KS-dokumentation produktdata leveranceordring projektdata byggepladsdata Producent/ leverandørdb modelkomponenter leverancepriser opmålingsmængder BeskrivelsesDB KalkulationsDB BIM informations- og dokumentgenerering Arealforvaltning Tilstandsrapporter Driftsplaner Visualiseringer Skadesregistreringer Eftersynsrapporter ByggeskadefondeDB DV- og FM-DB BIM Normer og standarder Byggeviden Anvisninger og vejledninger Byggeteknik-erfa CAD-model Simuleringer Tegninger og modeller Budgetter og tilbud KalkulationsDB Tidsplaner og pert-diagr Logistik- og planlægn.db BeskrivelsesDB Arbejdsbeskrivelser Byggesagsbeskrivelse Bygningsdelsbeskrivelser Leveranceplaner Sikkerhedsplaner Producent/ leverandørdb bygningsdelsspecifikationer leverancemængder Totaløkonomimodeller Udførelsesanvisninger Produktdatablade Modelkomponenter 22

23 Et aktuelt BIM-eksempel udbud med mængder Beskrivelsesdatabase B100 Ent BD Beskrivelsesposter Byggepladsens afgrænsning BSB 001 Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. <x> Byggepladsens indhegning ARB ENT02.24 <x>entreprenøren etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegnet Generelt ARB ENT02.24 Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: <x> Generelt ARB ENT02.24 Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol Vægkonstruktion ARB ENT Orientering 4.2 Omfang BA Summarisk beskr Lokalisering Udbudsmængde - måleregel: Materialer, produkttyper DBK-koder Materiale/produkt A: materiale/produkt type form dimension B04 CAD-model med 3D objekter BA03 Beskrivelsesdok.print BSB ARB BYB x6 Tegningsplot XML-skema, mængder Summering og bearbejdning af mængder iht. tilbudslistestruktur Udtræk af informationer til: Produktionskort Driftskort Print af tilbudsliste - Entreprise -Fag - Lokalitet - Bygningsdel -Variant AA B02 Fra Logistik og procesprojektet i DDF Sammenhæng mellem model, kalkulation, planlægning og produktion IFC-model BMF Tilbud Vareliste Akkorder Produktionskort 23

24 Produktionskort: Opsætning af lofter Links Tegninger Beskrivelse 3 D Model Montagevejledning Plan for sikkerhed og sundhed Stamdata: 2711 * AB Trolden Jens Jensensvej KBH. Ø Rådgivere Ingeniør: Jens Jensen Arkitekt: Hans Jensen Aktivitet: Opsætning af lofter i rum 314, 315, 316 Materiel: Eget værktøj anvendes Gipspladevogn og løfter er til rådighed Rullestillads anvendes Beskrivelsesværktøj CAD-modeller Planlægning: Opstart: Mandag uge 31 Aflevering senest: Fredag uge 31 Materialer på plads mandag uge 31 kl. 7:00 Mandskab: Byggeleder: Ole Jensen Formand : Hans Jensen Tømrer : Per Jensen Tidsforbrug: 0,49 timer pr. m² I alt 26 timer Svendeløn: 3.596,- kr ~ kr. 140,00 / time Arbejdsmetode: Der opsættes SKF 70 vægskinne ved alle be- Grænsede vægge. Der opsættes 1,5*20 mm Båndjernsstopper. Der monteres P45 bærepro- Filer og S 25/85 monteringsprofiler på træ- Bjælker, stålbjælker eller betondæk. Underste Lag gips opsættes og der fuges mod begræn- Sede vægge. Sidste lag gips opsættes og skæres Tæt mod vægge. Pladeender I det synlige lag Gips samles med T samlestykker. Spartling af plader er ikke indregnet. Producentinformation -210.CB02 Byggeplads: Skurvogn nr. 3 er til disposition Værktøjs og materialecontainer placeres ved Siden af skuret Miljø og sikkerhed Sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og høreværn skal benyttes. Hjelm anvendes ved ophejsning af materialer Og i de områder hvor der er hjelmpåbud. Affald Metalbånd fra gipspladebundter metal Loftsskinnerester metal Træ, plast, pap og papir brændbart Kalkulationsværktøj Leveranceværktøj Materialer: Gips byggeplade A1 13*1200*2400 m² : 52,79 Gips båndstrop 1.5*20 mm m : 39,59 Gips lydfuge 0.5 l antal poser : 7,29 Gips monteringsprofil s 25/ mm antal : 172 Gips samlestykker tska antal : 27 Gips skinne skp 70 med filt m : Gips skruer r/r 13 mm 100/ pk. Til skinne antal : 489 Gips skruer r/a 25 mm 1000/pk antal : 792 Loft bæreprofil p 45*3600 m : 39,59 Maskinbolt m 8*50 elz antal : 40 Skrue inkl. Plugs antal : 125 Strategi og visioner

25 Ny bips strategi fra udgangen af 2006 Efter dannelsen af bips ved fusionen af 3 foreninger i 2003 har foreningen udviklet sig både medlemsmæssigt og fagligt. Samtidig har Det Digitale Byggeri sat en ny dagsorden for byggeriet. På den baggrund har det været ønskeligt at udarbejde en ny vision for bips. Den strategiske vision for bips beskriver kortfattet, hvad bips vil i de kommende år, hvilke indsatsområder og aktiviteter bips vil prioritere og med hvilke formål. Foreningens formål er fortsat - at virksomhederne opnår produktivitetsgevinst her og nu, og at udviklingsarbejdet styres efter et langsigtet perspektiv - at effektivisere projekterings- og byggeprocessen og løfte kvaliteten fra byggeprogram til drift og vedligehold 25

26 bips strategi og visioner bips vil være byggeriets fælles faglige udviklingsforum udvikle og vedligeholde fælles standarder, metoder og værktøjer vil skabe informationssammenhæng og struktur i byggeriet fokusere på brugernes behov, på produktivitet og nytteværdi fundere og konsolidere nationale udviklingsresultater internationalt Byggeriets fælles faglige udviklingsforum bips vil være den samarbejdsskabende forening i byggeriet ved at udvikle det fælles faglige grundlag skabe de bedste tværgående arbejdsmetoder videreudvikle og vedligeholde fælles standarder, metoder og værktøjer bips vil styrke foreningen ved at udbrede kendskabet til foreningens virke og resultater være en strategisk vigtig samarbejdspartner at blive kendt blandt brugerne for praktisk arbejdsmetode, høj værktøjsfunktionalitet og brugervenlighed bips vil arbejde for at sikre at alle byggeriets aktører får indflydelse på og glæde af resultaterne at bygherrer, udførende, producenter og leverandører fremover får en større plads i det tværfaglige samarbejde 26

27 Fælles standarder, metoder og værktøjer bips vil engagere byggeriets aktører om udvikling af fælles standarder, metoder og værktøjer, der understøtter byggeriets virksomheder og deres arbejdsprocesser skaber produktivitet og sammenhæng finansieres ved bips midler eller eksterne tilskud bips vil sikre, at de udviklede værktøjer vedligeholdes og videreudvikles og at det kan finansieres og at dette sker i en løbende dialog med virksomheder og brugere Informationssammenhæng og struktur bips vil videreudvikle byggeriets informationsstruktur og klassifikation skabe sammenhæng mellem byggeriets aktører og deres informationer og mellem metoder og værktøjer for at give mulighed for strategisk ledelse og sikre IT-investeringer bips vil sikre sammenhæng i resultater og metoder, så brugerne oplever konsistens i data der skabes mulighed for større genbrug af data gennem alle byggeprocessens faser bips vil sørge for at koordinere egne projektresultater med andre udviklingsinitiativer at sikre størst mulig sammenhæng og nyttevirkning mellem resultater 27

28 bips vil have fokus på brugernes behov bips vil ved udvikling af metoder og værktøjer tage udgangspunkt i brugernes behov fokusere på nytteværdi og produktivitet her og nu have virksomhedernes fremtidige behov og de teknologiske muligheder som pejlemærke bips vil inddrage byggeriets ledere og brugere i medlemsvirksomhederne og i byggeriets brancheorganisationer for at prioritere indsats og udviklingsprojekter som aktive projektdeltagere som høringsparter i processen og vedrørende de udviklede resultater bips vil for at styrke implementeringen udvide formidlingsindsatsen for resultaterne af Det Digitale Fundament for resultaterne af bips egne udviklede standarder Sammenhæng nationalt og internationalt bips vil ved igangsættelse af udviklingsprojekter med fokus på den danske byggesektors behov tage udgangspunkt i internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde lade dette inspirere projektindsats og bidrage til at styrke resultater bips vil med fokus på en styrkelse af den danske byggesektor eksportmæssigt søge at konsolidere nationalt udviklede resultater i forhold til internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde udbrede kendskabet til de danske resultater internationalt 28

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007 5. kursusgang Kjeld Svidt Institut for Byggeri og Anlæg ks@civil.aau.dk /ks/ Kjeld Svidt Slide nr. 1 Opsamling fra sidst Demo af Byggeweb

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

3D arbejdsmetode 2006

3D arbejdsmetode 2006 Juni 2006 2006-06-30 3D arbejdsmetode 2006 er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation under bips. Erhvervs- og Byggestyrelsen har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen.

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Østergaard, redigeret af Anja Kiersgaard, udviklingskonsulent sbs rådgivning AS) Digital projektplanlægning giver bedre samarbejde,

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere