Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips"

Transkript

1 Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter bips har til formål at effektivisere projekterings- og byggeprocessen for sine medlemmer bips skal udvikle fælles digitale strukturer og standarder, arbejdsmetoder, udvekslingsprincipper Der skal opnås produktivitetsgevinst her-og-nu og styres efter et langsigtet perspektiv Aktiviteterne skal koordineres med andre initiativer i byggesektoren. 1

2 Medlems- og abonnementudvikling Faggruppe Medlem/Fund CAD Beskrivelser Basis Sum Tilv. Sum Tilv. Sum Tilv. Sum Tilv. Arkitekt Bygningsejer Ingeniør Entreprenør Byggevare Landinspektør 3 3 Landskabsark Organisationer Uddannelse IT / Service Total, mar Industriel produktion vs. produktion og drift af byggeri Materialer og komponenter ind fra lev. Design Ordring Ledelse Planlægning Marketing Produktion Varer og produkter ud til kunder Produktions- og kvalitetsstyring Leverance IDÈ Bygherre Bygherrerådgiver Ingeniørrådgiver 1, 2, 3 Driftsorganisation Arkitektrådgiver Entreprenør 1, 2, 3 Byggeviden Byggevareproduktion1, 2, 3 Byggevareleverance 1, 2 BYGGERI Håndværker 2, 3, 4 etc. 2

3 bips projektorganisation 2009 buildingsmart-udv Fmd. Jan Karlshøj 4 medlemmer af bestyrelsen kommer fra de udførende og producenterne 17 deltagere i bips udvalg kommer fra de udførende og producenterne p.t. over 100 kompetencepersoner involveret i bips udviklingsprojekter + 5 CAD Erfa-klubber fordelt over hele landet med 150 virksomheder involveret bips abonnementstruktur

4 Kontingent og abonnement 2009 Justeret iht. byggeprisindexet IT-CAD Beskriv. værktøj Dig. basis bips fundament Produktion Antal "bips-enheder" dvs.antal byggefaglige medarbejdere Kontingent /år Abonnement /år Abonnement /år Abonnement /år Abonnement /år over Uddannelsesinst Udpegende organ Andre organ bips værktøjer til byggeriets aktører og faser Idé og program Dispositions/ projektforslag Projektering og udbud Udførelse og aflevering Brug og drift Myndigheder CAD-værktøjer CAD-værktøjer CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Bygherrer / driftsherrer CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj Digitale mangellister Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Digitale mangellister Rådgivere CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer CAD-værktøjer CAD-værktøjer Digitale mangellister A24 og A113 Digitale mangellister Udførende Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer A24 og A 113 Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Digitale mangellister A24 og A113 Digitale mangellister Producenter / leverandører Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer For alle aktører DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation standard standard standard standard standard IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Generelle publikationer bips nyt Introduktion til IFC Software-test- og certificeringsresultater 4

5 Informationsflow og -udveksling i byggeriets livscyklus med anvendelse af bips-værktøjer og standarder Brug og genbrug Renoveringsbeskrivelser Bortskaffelse Bygningsdrift Facility Management Drift og vedligehold Arealforvaltning Garantier Byggeskadefonde Byggeviden Erfaopsamling Videnformidling Benchmarking Aflevering Afleveringsprotokol Mangellister Byggeregnskab Færdigmelding Ibrugtagningstilladelse Programmering Funktionsbeskrivelse Rumskema Kravspecifikation Bygningsmodel Byggeriets begreber DBK klassifikation 3D arbejdsmetode Introduktion til IFC Dokumentation IKT-specifikationer Projekt-Id standard Arkiv- og dok.struktur Metadata Dok.klassifikation GIS / Geodata Højdekort Matrikelkort Landinspektøropmåling/afsætning 3D CAD modellering Visualisering Simulering CAD-projektering Tid og økonomi Budgettering Levetidsvurdering Totaløkonomi Tidsplanlægning 2D CAD projektering Tegningsproduktion Styklister Myndighedsbehandling Bebyggelsesregulering Bygningsreglement Sagsbehandling Byggetilladelse Udførelse Produktionskort Logistik Leverancelister Staderapporter Kontrolplan Udbudsmateriale Beskrivelser, arb.+bygningsdele Opmålingsregler Mængdefortegnelser Udbudskontrolplan Tilbudslister Udvalg af eksisterende standarder og værktøjer CAD-værktøjer Lagstruktur 2005 (IKT-teknisk CADspecifik.) Tegningsstandarder CAD-manual 2008 Ældre CAD-publikationer fra Beskrivelsesværktøjer B100 Beskrivelsesstruktur Byggesagsbeskrivelse Arbejder, generelt 34 arbejdsbeskrivelser Digitale basisbeskrivelser Beskrivelsesanvisninger Fundamentsværtøjer IKT-specifikationer standard Digitale mangellister A113 Betonelementer A24 Betonoverflader Arkiv- og dok.struktur DBK-publik./tabeller 5

6 Udvalg af kommende standarder og værktøjer CAD-værktøjer BIM-manual Lagstruktur 2008 Grafisk repræsentation Tegningsstandard for procesanlæg Beskrivelsesværktøj Revision af beskrivelsesstrukturen B1.000 og alle arbejdsbeskrivelser 16 nye arbejdsbeskrivelser Udvidelse af beskrivelserne, så de også dækker renovering Fundamentsværtøjer Digitale ydelser Arkiv og dok.struktur rev. Revision af DBK Udbudsopmålingsregler Certificering af software Objektstruktur 2008 Toleranceværktøj Hvilke krav stilles der i det digitale byggeri Erhvervs- og byggestyrelsens 10 krav 1. Brug af projektweb i byggeprojekter Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering Digital udbud Digital aflevering 2. Projektwebløsning 3. Tegningsformat 4. Anvendelse af bygningsmodel i konkurrencer 5. Anvendelse af bygningsmodel 6. Standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra bygningsmodel 7. Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser 8. Digital aflevering af forvaltningsdata 9. Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 10.Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 6

7 Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer 7

8 Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer 8

9 bips CAD-værktøjer CAD-manual

10 bips CAD-manual 2008 Formålet er at videreudvikle en fælles national de facto standard til det danske byggeri - uafhængigt af anvendt CAD-værktøj - ved at fremme struktureret og rationel 2D/3D CAD-produktion og CAD-samarbejde. CAD-manual 2008 er en sammenskrivning af bips CAD-manual 2005 og 3D CADmanual 2006, Det Digitale Byggeri. Den indeholder således forskrifter for CAD-produktion i 2D og 3D for både filbaserede systemer og databasebaserede systemer, på tværs af parter og CADsystemer. Opdateret i forhold til de erfaringer medlemmerne har fået ved brug af 3D modeller bl.a. med indførelse af nye modelbegreber CAD-manual 2008 er software- og applikationsneutral. Omstruktureret så projektspecifik CAD-information er samlet for sig selv Historisk udvikling af bips CAD-manualer tegnings-produktion modelopbygning udveksling samarbejde CAD-manual 2000 CAD-manual 2005 CAD-manual 2006 CAD-manual D 3D 2D / 3D 10

11 Model struktur i 3D arbejdsmetode Data fra andre fag Data inden for eget fag Data til andre fag Data til fælles brug Databasebaseret CAD-system KON Fagmodel Fra andet fag Fagmodel Indervægge ARK Systemmodel Fagmodel Fællesmodel (Fællesmodel 1 KON) (Fællesmodel 2 KON) Filbaseret CAD-system VVS Fagmodel Indervægge KON Fagmodel Indervægge ARK Systemmodel Ventilation Systemmodel Varme (Fællesmodel KON/VVS) (Fællesmodel VVS) Interne modeller Udveksling Fælles modeller bips beskrivelsesværktøjer 11

12 bips Beskrivelsesværktøj Beskrivelses-Strukturen Intentionerne er at sikre: ensartet opbygning af udbudsmateriale - en fælles struktur udarbejdelse af fælles reference udgangspunkt: basisbeskrivelser entydighed i kommunikationen mellem parterne - ensartet tolkning mindskning af papirforbrug og indsats - fokus på det projektspecifikke opnåelse af en større produktivitet - bedre kvalitet i udbudsmaterialet konsensus i sektoren - startet med 12 største bips-medlemsvirksomheder nem adgang til materialet digitalt og på nettet mulighed for database Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 1 12

13 Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 2 Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 3 13

14 Arbejdsbeskrivelser - B102 indholdsfortegnelse bips garage-princippet 14

15 bips Fundamentsværktøjer Fundamentspublikationer: Information Styr på s Styr på filer og data, og revision er på vej 15

16 Fundamentspublikationer: Klassifikation DBK 2006 et resultat af Det Digitale Fundament DBK omfatter hele det byggede miljø Bygger på ISO-standarden Med bebyggelser, bygninger og anlæg 16

17 DBK 2006 nogle vigtige pointer DBK er blevet til på basis af 4 års forarbejde og i 3 års efterfølgende arbejde, der involverede mere end 50 personer fra over 30 firmaer med bred repræsentation af hele byggesektoren DBK er 100% baseret på internationale og europæiske harmoniserede standarder (bl.a. ISO , DS/EN og DS/EN 61355) DBK er for første gang i Danmark et bud på en sammenhængende klassifikation for hele byggeriet en sektorstandardisering DBK kan anvendes analogt men er optimalt designet til digital anvendelse og til modellering DBKs succesfulde implementering i byggeriet forudsætter en korrekt implementering i software til byggesektoren DBK - Klassifikation byggeriets begrebsmodel Fasemodeller Byggeinformation Bebyggelser Aktører Bygninger Bygningsdele Rum I DBK s begrebsmodel opdeles i de 4 deldomæner for Ressourcer Processer Resultater og Egenskaber 17

18 Bygningsdele i produktaspektet - topniveau Bygningsdele i produktaspektet ex. til niveau 2 Prissætning Driftsinformation 18

19 Bygningsdele i produktaspektet - ex. til niveau 4 tidl. IT/CAD-projektaftale er nu afløst af Byggeriets IKT-specifikationer 19

20 Konceptet indeholder Aftalegrundlag mellem bygherre, rådgivere og udførende omkring digitale ydelser IKT-specifikationer omkring kommunikation, CAD og digital aflevering Ydelsesbeskrivelser og specifikationer er adskilt, således at ydelser fastlæggelse ved aftale/kontrakt indgåelse, mens de tekniske IKT specifikationer fastlægges senere i processen. Struktur for aftale-koncept for digitale ydelser Digitale ydelser Omfang af digitale ydelser til kontraktgrundlag IKT-Specifikationer kommunikation IKT-Specifikationer CAD IKT-Specifikationer udbud IKT-Specifikationer Aflevering Lag- og objektstruktur 2006 CAD-manual 2007 Lagstruktur 2007 DBK (Dansk Bygge Klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digitale mangellister standard 20

21 Kommende udfordringer BIM dataformater og informationsstruktur BIM Byggeviden Dataoverførsel via IFC og XML og Informationsstruktur ved DBK DV- og FM-DB CAD-model ByggeskadefondeDB KalkulationsDB Logistik- og planlægn.db BeskrivelsesDB Producent/ leverandørdb 21

22 BIM informations- og dataudveksling DV- og FM-DB BIM nøgletal Byggeviden arealdata Dataoverførsel via IFC og XML og Informationsstruktur ved DBK CAD-model byggeteknisk information bygningsdelsspecifikationer erfa-bygge- og driftspriser ByggeskadefondeDB Logistik- og planlægn.db projektdata KS-dokumentation produktdata leveranceordring projektdata byggepladsdata Producent/ leverandørdb modelkomponenter leverancepriser opmålingsmængder BeskrivelsesDB KalkulationsDB BIM informations- og dokumentgenerering Arealforvaltning Tilstandsrapporter Driftsplaner Visualiseringer Skadesregistreringer Eftersynsrapporter ByggeskadefondeDB DV- og FM-DB BIM Normer og standarder Byggeviden Anvisninger og vejledninger Byggeteknik-erfa CAD-model Simuleringer Tegninger og modeller Budgetter og tilbud KalkulationsDB Tidsplaner og pert-diagr Logistik- og planlægn.db BeskrivelsesDB Arbejdsbeskrivelser Byggesagsbeskrivelse Bygningsdelsbeskrivelser Leveranceplaner Sikkerhedsplaner Producent/ leverandørdb bygningsdelsspecifikationer leverancemængder Totaløkonomimodeller Udførelsesanvisninger Produktdatablade Modelkomponenter 22

23 Et aktuelt BIM-eksempel udbud med mængder Beskrivelsesdatabase B100 Ent BD Beskrivelsesposter Byggepladsens afgrænsning BSB 001 Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. <x> Byggepladsens indhegning ARB ENT02.24 <x>entreprenøren etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegnet Generelt ARB ENT02.24 Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: <x> Generelt ARB ENT02.24 Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol Vægkonstruktion ARB ENT Orientering 4.2 Omfang BA Summarisk beskr Lokalisering Udbudsmængde - måleregel: Materialer, produkttyper DBK-koder Materiale/produkt A: materiale/produkt type form dimension B04 CAD-model med 3D objekter BA03 Beskrivelsesdok.print BSB ARB BYB x6 Tegningsplot XML-skema, mængder Summering og bearbejdning af mængder iht. tilbudslistestruktur Udtræk af informationer til: Produktionskort Driftskort Print af tilbudsliste - Entreprise -Fag - Lokalitet - Bygningsdel -Variant AA B02 Fra Logistik og procesprojektet i DDF Sammenhæng mellem model, kalkulation, planlægning og produktion IFC-model BMF Tilbud Vareliste Akkorder Produktionskort 23

24 Produktionskort: Opsætning af lofter Links Tegninger Beskrivelse 3 D Model Montagevejledning Plan for sikkerhed og sundhed Stamdata: 2711 * AB Trolden Jens Jensensvej KBH. Ø Rådgivere Ingeniør: Jens Jensen Arkitekt: Hans Jensen Aktivitet: Opsætning af lofter i rum 314, 315, 316 Materiel: Eget værktøj anvendes Gipspladevogn og løfter er til rådighed Rullestillads anvendes Beskrivelsesværktøj CAD-modeller Planlægning: Opstart: Mandag uge 31 Aflevering senest: Fredag uge 31 Materialer på plads mandag uge 31 kl. 7:00 Mandskab: Byggeleder: Ole Jensen Formand : Hans Jensen Tømrer : Per Jensen Tidsforbrug: 0,49 timer pr. m² I alt 26 timer Svendeløn: 3.596,- kr ~ kr. 140,00 / time Arbejdsmetode: Der opsættes SKF 70 vægskinne ved alle be- Grænsede vægge. Der opsættes 1,5*20 mm Båndjernsstopper. Der monteres P45 bærepro- Filer og S 25/85 monteringsprofiler på træ- Bjælker, stålbjælker eller betondæk. Underste Lag gips opsættes og der fuges mod begræn- Sede vægge. Sidste lag gips opsættes og skæres Tæt mod vægge. Pladeender I det synlige lag Gips samles med T samlestykker. Spartling af plader er ikke indregnet. Producentinformation -210.CB02 Byggeplads: Skurvogn nr. 3 er til disposition Værktøjs og materialecontainer placeres ved Siden af skuret Miljø og sikkerhed Sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og høreværn skal benyttes. Hjelm anvendes ved ophejsning af materialer Og i de områder hvor der er hjelmpåbud. Affald Metalbånd fra gipspladebundter metal Loftsskinnerester metal Træ, plast, pap og papir brændbart Kalkulationsværktøj Leveranceværktøj Materialer: Gips byggeplade A1 13*1200*2400 m² : 52,79 Gips båndstrop 1.5*20 mm m : 39,59 Gips lydfuge 0.5 l antal poser : 7,29 Gips monteringsprofil s 25/ mm antal : 172 Gips samlestykker tska antal : 27 Gips skinne skp 70 med filt m : Gips skruer r/r 13 mm 100/ pk. Til skinne antal : 489 Gips skruer r/a 25 mm 1000/pk antal : 792 Loft bæreprofil p 45*3600 m : 39,59 Maskinbolt m 8*50 elz antal : 40 Skrue inkl. Plugs antal : 125 Strategi og visioner

25 Ny bips strategi fra udgangen af 2006 Efter dannelsen af bips ved fusionen af 3 foreninger i 2003 har foreningen udviklet sig både medlemsmæssigt og fagligt. Samtidig har Det Digitale Byggeri sat en ny dagsorden for byggeriet. På den baggrund har det været ønskeligt at udarbejde en ny vision for bips. Den strategiske vision for bips beskriver kortfattet, hvad bips vil i de kommende år, hvilke indsatsområder og aktiviteter bips vil prioritere og med hvilke formål. Foreningens formål er fortsat - at virksomhederne opnår produktivitetsgevinst her og nu, og at udviklingsarbejdet styres efter et langsigtet perspektiv - at effektivisere projekterings- og byggeprocessen og løfte kvaliteten fra byggeprogram til drift og vedligehold 25

26 bips strategi og visioner bips vil være byggeriets fælles faglige udviklingsforum udvikle og vedligeholde fælles standarder, metoder og værktøjer vil skabe informationssammenhæng og struktur i byggeriet fokusere på brugernes behov, på produktivitet og nytteværdi fundere og konsolidere nationale udviklingsresultater internationalt Byggeriets fælles faglige udviklingsforum bips vil være den samarbejdsskabende forening i byggeriet ved at udvikle det fælles faglige grundlag skabe de bedste tværgående arbejdsmetoder videreudvikle og vedligeholde fælles standarder, metoder og værktøjer bips vil styrke foreningen ved at udbrede kendskabet til foreningens virke og resultater være en strategisk vigtig samarbejdspartner at blive kendt blandt brugerne for praktisk arbejdsmetode, høj værktøjsfunktionalitet og brugervenlighed bips vil arbejde for at sikre at alle byggeriets aktører får indflydelse på og glæde af resultaterne at bygherrer, udførende, producenter og leverandører fremover får en større plads i det tværfaglige samarbejde 26

27 Fælles standarder, metoder og værktøjer bips vil engagere byggeriets aktører om udvikling af fælles standarder, metoder og værktøjer, der understøtter byggeriets virksomheder og deres arbejdsprocesser skaber produktivitet og sammenhæng finansieres ved bips midler eller eksterne tilskud bips vil sikre, at de udviklede værktøjer vedligeholdes og videreudvikles og at det kan finansieres og at dette sker i en løbende dialog med virksomheder og brugere Informationssammenhæng og struktur bips vil videreudvikle byggeriets informationsstruktur og klassifikation skabe sammenhæng mellem byggeriets aktører og deres informationer og mellem metoder og værktøjer for at give mulighed for strategisk ledelse og sikre IT-investeringer bips vil sikre sammenhæng i resultater og metoder, så brugerne oplever konsistens i data der skabes mulighed for større genbrug af data gennem alle byggeprocessens faser bips vil sørge for at koordinere egne projektresultater med andre udviklingsinitiativer at sikre størst mulig sammenhæng og nyttevirkning mellem resultater 27

28 bips vil have fokus på brugernes behov bips vil ved udvikling af metoder og værktøjer tage udgangspunkt i brugernes behov fokusere på nytteværdi og produktivitet her og nu have virksomhedernes fremtidige behov og de teknologiske muligheder som pejlemærke bips vil inddrage byggeriets ledere og brugere i medlemsvirksomhederne og i byggeriets brancheorganisationer for at prioritere indsats og udviklingsprojekter som aktive projektdeltagere som høringsparter i processen og vedrørende de udviklede resultater bips vil for at styrke implementeringen udvide formidlingsindsatsen for resultaterne af Det Digitale Fundament for resultaterne af bips egne udviklede standarder Sammenhæng nationalt og internationalt bips vil ved igangsættelse af udviklingsprojekter med fokus på den danske byggesektors behov tage udgangspunkt i internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde lade dette inspirere projektindsats og bidrage til at styrke resultater bips vil med fokus på en styrkelse af den danske byggesektor eksportmæssigt søge at konsolidere nationalt udviklede resultater i forhold til internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde udbrede kendskabet til de danske resultater internationalt 28

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere