Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips"

Transkript

1 Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter bips har til formål at effektivisere projekterings- og byggeprocessen for sine medlemmer bips skal udvikle fælles digitale strukturer og standarder, arbejdsmetoder, udvekslingsprincipper Der skal opnås produktivitetsgevinst her-og-nu og styres efter et langsigtet perspektiv Aktiviteterne skal koordineres med andre initiativer i byggesektoren. 1

2 Medlems- og abonnementudvikling Faggruppe Medlem/Fund CAD Beskrivelser Basis Sum Tilv. Sum Tilv. Sum Tilv. Sum Tilv. Arkitekt Bygningsejer Ingeniør Entreprenør Byggevare Landinspektør 3 3 Landskabsark Organisationer Uddannelse IT / Service Total, mar Industriel produktion vs. produktion og drift af byggeri Materialer og komponenter ind fra lev. Design Ordring Ledelse Planlægning Marketing Produktion Varer og produkter ud til kunder Produktions- og kvalitetsstyring Leverance IDÈ Bygherre Bygherrerådgiver Ingeniørrådgiver 1, 2, 3 Driftsorganisation Arkitektrådgiver Entreprenør 1, 2, 3 Byggeviden Byggevareproduktion1, 2, 3 Byggevareleverance 1, 2 BYGGERI Håndværker 2, 3, 4 etc. 2

3 bips projektorganisation 2009 buildingsmart-udv Fmd. Jan Karlshøj 4 medlemmer af bestyrelsen kommer fra de udførende og producenterne 17 deltagere i bips udvalg kommer fra de udførende og producenterne p.t. over 100 kompetencepersoner involveret i bips udviklingsprojekter + 5 CAD Erfa-klubber fordelt over hele landet med 150 virksomheder involveret bips abonnementstruktur

4 Kontingent og abonnement 2009 Justeret iht. byggeprisindexet IT-CAD Beskriv. værktøj Dig. basis bips fundament Produktion Antal "bips-enheder" dvs.antal byggefaglige medarbejdere Kontingent /år Abonnement /år Abonnement /år Abonnement /år Abonnement /år over Uddannelsesinst Udpegende organ Andre organ bips værktøjer til byggeriets aktører og faser Idé og program Dispositions/ projektforslag Projektering og udbud Udførelse og aflevering Brug og drift Myndigheder CAD-værktøjer CAD-værktøjer CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Bygherrer / driftsherrer CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj Digitale mangellister Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Digitale mangellister Rådgivere CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer CAD-værktøjer CAD-værktøjer Digitale mangellister A24 og A113 Digitale mangellister Udførende Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer A24 og A 113 Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Digitale mangellister A24 og A113 Digitale mangellister Producenter / leverandører Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer Beskrivelsesværktøj CAD-værktøjer For alle aktører DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation DBK - Klassifikation standard standard standard standard standard IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer IKT-specifikationer Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Arkiv- og dok.struktur Generelle publikationer bips nyt Introduktion til IFC Software-test- og certificeringsresultater 4

5 Informationsflow og -udveksling i byggeriets livscyklus med anvendelse af bips-værktøjer og standarder Brug og genbrug Renoveringsbeskrivelser Bortskaffelse Bygningsdrift Facility Management Drift og vedligehold Arealforvaltning Garantier Byggeskadefonde Byggeviden Erfaopsamling Videnformidling Benchmarking Aflevering Afleveringsprotokol Mangellister Byggeregnskab Færdigmelding Ibrugtagningstilladelse Programmering Funktionsbeskrivelse Rumskema Kravspecifikation Bygningsmodel Byggeriets begreber DBK klassifikation 3D arbejdsmetode Introduktion til IFC Dokumentation IKT-specifikationer Projekt-Id standard Arkiv- og dok.struktur Metadata Dok.klassifikation GIS / Geodata Højdekort Matrikelkort Landinspektøropmåling/afsætning 3D CAD modellering Visualisering Simulering CAD-projektering Tid og økonomi Budgettering Levetidsvurdering Totaløkonomi Tidsplanlægning 2D CAD projektering Tegningsproduktion Styklister Myndighedsbehandling Bebyggelsesregulering Bygningsreglement Sagsbehandling Byggetilladelse Udførelse Produktionskort Logistik Leverancelister Staderapporter Kontrolplan Udbudsmateriale Beskrivelser, arb.+bygningsdele Opmålingsregler Mængdefortegnelser Udbudskontrolplan Tilbudslister Udvalg af eksisterende standarder og værktøjer CAD-værktøjer Lagstruktur 2005 (IKT-teknisk CADspecifik.) Tegningsstandarder CAD-manual 2008 Ældre CAD-publikationer fra Beskrivelsesværktøjer B100 Beskrivelsesstruktur Byggesagsbeskrivelse Arbejder, generelt 34 arbejdsbeskrivelser Digitale basisbeskrivelser Beskrivelsesanvisninger Fundamentsværtøjer IKT-specifikationer standard Digitale mangellister A113 Betonelementer A24 Betonoverflader Arkiv- og dok.struktur DBK-publik./tabeller 5

6 Udvalg af kommende standarder og værktøjer CAD-værktøjer BIM-manual Lagstruktur 2008 Grafisk repræsentation Tegningsstandard for procesanlæg Beskrivelsesværktøj Revision af beskrivelsesstrukturen B1.000 og alle arbejdsbeskrivelser 16 nye arbejdsbeskrivelser Udvidelse af beskrivelserne, så de også dækker renovering Fundamentsværtøjer Digitale ydelser Arkiv og dok.struktur rev. Revision af DBK Udbudsopmålingsregler Certificering af software Objektstruktur 2008 Toleranceværktøj Hvilke krav stilles der i det digitale byggeri Erhvervs- og byggestyrelsens 10 krav 1. Brug af projektweb i byggeprojekter Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering Digital udbud Digital aflevering 2. Projektwebløsning 3. Tegningsformat 4. Anvendelse af bygningsmodel i konkurrencer 5. Anvendelse af bygningsmodel 6. Standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra bygningsmodel 7. Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser 8. Digital aflevering af forvaltningsdata 9. Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 10.Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 6

7 Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer 7

8 Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer Hvordan understøtter bips værktøjer kravene - hjælp til implementering i virksomhederne Lag- og objektstruktur 2006 Samarbejdet / Projektweb Design/ Modellering CAD-manual 2008 Lagstruktur 2008 DBK (Dansk bygge klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Digital udbud Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digital aflevering Digitale mangellister Byggeriets IKT specifikationer 8

9 bips CAD-værktøjer CAD-manual

10 bips CAD-manual 2008 Formålet er at videreudvikle en fælles national de facto standard til det danske byggeri - uafhængigt af anvendt CAD-værktøj - ved at fremme struktureret og rationel 2D/3D CAD-produktion og CAD-samarbejde. CAD-manual 2008 er en sammenskrivning af bips CAD-manual 2005 og 3D CADmanual 2006, Det Digitale Byggeri. Den indeholder således forskrifter for CAD-produktion i 2D og 3D for både filbaserede systemer og databasebaserede systemer, på tværs af parter og CADsystemer. Opdateret i forhold til de erfaringer medlemmerne har fået ved brug af 3D modeller bl.a. med indførelse af nye modelbegreber CAD-manual 2008 er software- og applikationsneutral. Omstruktureret så projektspecifik CAD-information er samlet for sig selv Historisk udvikling af bips CAD-manualer tegnings-produktion modelopbygning udveksling samarbejde CAD-manual 2000 CAD-manual 2005 CAD-manual 2006 CAD-manual D 3D 2D / 3D 10

11 Model struktur i 3D arbejdsmetode Data fra andre fag Data inden for eget fag Data til andre fag Data til fælles brug Databasebaseret CAD-system KON Fagmodel Fra andet fag Fagmodel Indervægge ARK Systemmodel Fagmodel Fællesmodel (Fællesmodel 1 KON) (Fællesmodel 2 KON) Filbaseret CAD-system VVS Fagmodel Indervægge KON Fagmodel Indervægge ARK Systemmodel Ventilation Systemmodel Varme (Fællesmodel KON/VVS) (Fællesmodel VVS) Interne modeller Udveksling Fælles modeller bips beskrivelsesværktøjer 11

12 bips Beskrivelsesværktøj Beskrivelses-Strukturen Intentionerne er at sikre: ensartet opbygning af udbudsmateriale - en fælles struktur udarbejdelse af fælles reference udgangspunkt: basisbeskrivelser entydighed i kommunikationen mellem parterne - ensartet tolkning mindskning af papirforbrug og indsats - fokus på det projektspecifikke opnåelse af en større produktivitet - bedre kvalitet i udbudsmaterialet konsensus i sektoren - startet med 12 største bips-medlemsvirksomheder nem adgang til materialet digitalt og på nettet mulighed for database Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 1 12

13 Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 2 Byggesagsbeskrivelse - indholdsfortegnelse 3 13

14 Arbejdsbeskrivelser - B102 indholdsfortegnelse bips garage-princippet 14

15 bips Fundamentsværktøjer Fundamentspublikationer: Information Styr på s Styr på filer og data, og revision er på vej 15

16 Fundamentspublikationer: Klassifikation DBK 2006 et resultat af Det Digitale Fundament DBK omfatter hele det byggede miljø Bygger på ISO-standarden Med bebyggelser, bygninger og anlæg 16

17 DBK 2006 nogle vigtige pointer DBK er blevet til på basis af 4 års forarbejde og i 3 års efterfølgende arbejde, der involverede mere end 50 personer fra over 30 firmaer med bred repræsentation af hele byggesektoren DBK er 100% baseret på internationale og europæiske harmoniserede standarder (bl.a. ISO , DS/EN og DS/EN 61355) DBK er for første gang i Danmark et bud på en sammenhængende klassifikation for hele byggeriet en sektorstandardisering DBK kan anvendes analogt men er optimalt designet til digital anvendelse og til modellering DBKs succesfulde implementering i byggeriet forudsætter en korrekt implementering i software til byggesektoren DBK - Klassifikation byggeriets begrebsmodel Fasemodeller Byggeinformation Bebyggelser Aktører Bygninger Bygningsdele Rum I DBK s begrebsmodel opdeles i de 4 deldomæner for Ressourcer Processer Resultater og Egenskaber 17

18 Bygningsdele i produktaspektet - topniveau Bygningsdele i produktaspektet ex. til niveau 2 Prissætning Driftsinformation 18

19 Bygningsdele i produktaspektet - ex. til niveau 4 tidl. IT/CAD-projektaftale er nu afløst af Byggeriets IKT-specifikationer 19

20 Konceptet indeholder Aftalegrundlag mellem bygherre, rådgivere og udførende omkring digitale ydelser IKT-specifikationer omkring kommunikation, CAD og digital aflevering Ydelsesbeskrivelser og specifikationer er adskilt, således at ydelser fastlæggelse ved aftale/kontrakt indgåelse, mens de tekniske IKT specifikationer fastlægges senere i processen. Struktur for aftale-koncept for digitale ydelser Digitale ydelser Omfang af digitale ydelser til kontraktgrundlag IKT-Specifikationer kommunikation IKT-Specifikationer CAD IKT-Specifikationer udbud IKT-Specifikationer Aflevering Lag- og objektstruktur 2006 CAD-manual 2007 Lagstruktur 2007 DBK (Dansk Bygge Klassifikation) bips beskrivelsesværktøj Udbudsopmålingsregler Ny arkiv og dokumentstruktur Digitale mangellister standard 20

21 Kommende udfordringer BIM dataformater og informationsstruktur BIM Byggeviden Dataoverførsel via IFC og XML og Informationsstruktur ved DBK DV- og FM-DB CAD-model ByggeskadefondeDB KalkulationsDB Logistik- og planlægn.db BeskrivelsesDB Producent/ leverandørdb 21

22 BIM informations- og dataudveksling DV- og FM-DB BIM nøgletal Byggeviden arealdata Dataoverførsel via IFC og XML og Informationsstruktur ved DBK CAD-model byggeteknisk information bygningsdelsspecifikationer erfa-bygge- og driftspriser ByggeskadefondeDB Logistik- og planlægn.db projektdata KS-dokumentation produktdata leveranceordring projektdata byggepladsdata Producent/ leverandørdb modelkomponenter leverancepriser opmålingsmængder BeskrivelsesDB KalkulationsDB BIM informations- og dokumentgenerering Arealforvaltning Tilstandsrapporter Driftsplaner Visualiseringer Skadesregistreringer Eftersynsrapporter ByggeskadefondeDB DV- og FM-DB BIM Normer og standarder Byggeviden Anvisninger og vejledninger Byggeteknik-erfa CAD-model Simuleringer Tegninger og modeller Budgetter og tilbud KalkulationsDB Tidsplaner og pert-diagr Logistik- og planlægn.db BeskrivelsesDB Arbejdsbeskrivelser Byggesagsbeskrivelse Bygningsdelsbeskrivelser Leveranceplaner Sikkerhedsplaner Producent/ leverandørdb bygningsdelsspecifikationer leverancemængder Totaløkonomimodeller Udførelsesanvisninger Produktdatablade Modelkomponenter 22

23 Et aktuelt BIM-eksempel udbud med mængder Beskrivelsesdatabase B100 Ent BD Beskrivelsesposter Byggepladsens afgrænsning BSB 001 Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. <x> Byggepladsens indhegning ARB ENT02.24 <x>entreprenøren etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegnet Generelt ARB ENT02.24 Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: <x> Generelt ARB ENT02.24 Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol Vægkonstruktion ARB ENT Orientering 4.2 Omfang BA Summarisk beskr Lokalisering Udbudsmængde - måleregel: Materialer, produkttyper DBK-koder Materiale/produkt A: materiale/produkt type form dimension B04 CAD-model med 3D objekter BA03 Beskrivelsesdok.print BSB ARB BYB x6 Tegningsplot XML-skema, mængder Summering og bearbejdning af mængder iht. tilbudslistestruktur Udtræk af informationer til: Produktionskort Driftskort Print af tilbudsliste - Entreprise -Fag - Lokalitet - Bygningsdel -Variant AA B02 Fra Logistik og procesprojektet i DDF Sammenhæng mellem model, kalkulation, planlægning og produktion IFC-model BMF Tilbud Vareliste Akkorder Produktionskort 23

24 Produktionskort: Opsætning af lofter Links Tegninger Beskrivelse 3 D Model Montagevejledning Plan for sikkerhed og sundhed Stamdata: 2711 * AB Trolden Jens Jensensvej KBH. Ø Rådgivere Ingeniør: Jens Jensen Arkitekt: Hans Jensen Aktivitet: Opsætning af lofter i rum 314, 315, 316 Materiel: Eget værktøj anvendes Gipspladevogn og løfter er til rådighed Rullestillads anvendes Beskrivelsesværktøj CAD-modeller Planlægning: Opstart: Mandag uge 31 Aflevering senest: Fredag uge 31 Materialer på plads mandag uge 31 kl. 7:00 Mandskab: Byggeleder: Ole Jensen Formand : Hans Jensen Tømrer : Per Jensen Tidsforbrug: 0,49 timer pr. m² I alt 26 timer Svendeløn: 3.596,- kr ~ kr. 140,00 / time Arbejdsmetode: Der opsættes SKF 70 vægskinne ved alle be- Grænsede vægge. Der opsættes 1,5*20 mm Båndjernsstopper. Der monteres P45 bærepro- Filer og S 25/85 monteringsprofiler på træ- Bjælker, stålbjælker eller betondæk. Underste Lag gips opsættes og der fuges mod begræn- Sede vægge. Sidste lag gips opsættes og skæres Tæt mod vægge. Pladeender I det synlige lag Gips samles med T samlestykker. Spartling af plader er ikke indregnet. Producentinformation -210.CB02 Byggeplads: Skurvogn nr. 3 er til disposition Værktøjs og materialecontainer placeres ved Siden af skuret Miljø og sikkerhed Sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og høreværn skal benyttes. Hjelm anvendes ved ophejsning af materialer Og i de områder hvor der er hjelmpåbud. Affald Metalbånd fra gipspladebundter metal Loftsskinnerester metal Træ, plast, pap og papir brændbart Kalkulationsværktøj Leveranceværktøj Materialer: Gips byggeplade A1 13*1200*2400 m² : 52,79 Gips båndstrop 1.5*20 mm m : 39,59 Gips lydfuge 0.5 l antal poser : 7,29 Gips monteringsprofil s 25/ mm antal : 172 Gips samlestykker tska antal : 27 Gips skinne skp 70 med filt m : Gips skruer r/r 13 mm 100/ pk. Til skinne antal : 489 Gips skruer r/a 25 mm 1000/pk antal : 792 Loft bæreprofil p 45*3600 m : 39,59 Maskinbolt m 8*50 elz antal : 40 Skrue inkl. Plugs antal : 125 Strategi og visioner

25 Ny bips strategi fra udgangen af 2006 Efter dannelsen af bips ved fusionen af 3 foreninger i 2003 har foreningen udviklet sig både medlemsmæssigt og fagligt. Samtidig har Det Digitale Byggeri sat en ny dagsorden for byggeriet. På den baggrund har det været ønskeligt at udarbejde en ny vision for bips. Den strategiske vision for bips beskriver kortfattet, hvad bips vil i de kommende år, hvilke indsatsområder og aktiviteter bips vil prioritere og med hvilke formål. Foreningens formål er fortsat - at virksomhederne opnår produktivitetsgevinst her og nu, og at udviklingsarbejdet styres efter et langsigtet perspektiv - at effektivisere projekterings- og byggeprocessen og løfte kvaliteten fra byggeprogram til drift og vedligehold 25

26 bips strategi og visioner bips vil være byggeriets fælles faglige udviklingsforum udvikle og vedligeholde fælles standarder, metoder og værktøjer vil skabe informationssammenhæng og struktur i byggeriet fokusere på brugernes behov, på produktivitet og nytteværdi fundere og konsolidere nationale udviklingsresultater internationalt Byggeriets fælles faglige udviklingsforum bips vil være den samarbejdsskabende forening i byggeriet ved at udvikle det fælles faglige grundlag skabe de bedste tværgående arbejdsmetoder videreudvikle og vedligeholde fælles standarder, metoder og værktøjer bips vil styrke foreningen ved at udbrede kendskabet til foreningens virke og resultater være en strategisk vigtig samarbejdspartner at blive kendt blandt brugerne for praktisk arbejdsmetode, høj værktøjsfunktionalitet og brugervenlighed bips vil arbejde for at sikre at alle byggeriets aktører får indflydelse på og glæde af resultaterne at bygherrer, udførende, producenter og leverandører fremover får en større plads i det tværfaglige samarbejde 26

27 Fælles standarder, metoder og værktøjer bips vil engagere byggeriets aktører om udvikling af fælles standarder, metoder og værktøjer, der understøtter byggeriets virksomheder og deres arbejdsprocesser skaber produktivitet og sammenhæng finansieres ved bips midler eller eksterne tilskud bips vil sikre, at de udviklede værktøjer vedligeholdes og videreudvikles og at det kan finansieres og at dette sker i en løbende dialog med virksomheder og brugere Informationssammenhæng og struktur bips vil videreudvikle byggeriets informationsstruktur og klassifikation skabe sammenhæng mellem byggeriets aktører og deres informationer og mellem metoder og værktøjer for at give mulighed for strategisk ledelse og sikre IT-investeringer bips vil sikre sammenhæng i resultater og metoder, så brugerne oplever konsistens i data der skabes mulighed for større genbrug af data gennem alle byggeprocessens faser bips vil sørge for at koordinere egne projektresultater med andre udviklingsinitiativer at sikre størst mulig sammenhæng og nyttevirkning mellem resultater 27

28 bips vil have fokus på brugernes behov bips vil ved udvikling af metoder og værktøjer tage udgangspunkt i brugernes behov fokusere på nytteværdi og produktivitet her og nu have virksomhedernes fremtidige behov og de teknologiske muligheder som pejlemærke bips vil inddrage byggeriets ledere og brugere i medlemsvirksomhederne og i byggeriets brancheorganisationer for at prioritere indsats og udviklingsprojekter som aktive projektdeltagere som høringsparter i processen og vedrørende de udviklede resultater bips vil for at styrke implementeringen udvide formidlingsindsatsen for resultaterne af Det Digitale Fundament for resultaterne af bips egne udviklede standarder Sammenhæng nationalt og internationalt bips vil ved igangsættelse af udviklingsprojekter med fokus på den danske byggesektors behov tage udgangspunkt i internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde lade dette inspirere projektindsats og bidrage til at styrke resultater bips vil med fokus på en styrkelse af den danske byggesektor eksportmæssigt søge at konsolidere nationalt udviklede resultater i forhold til internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde udbrede kendskabet til de danske resultater internationalt 28

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

3D-modeller i byggeproduktionen. Søren Spile Bygteq it

3D-modeller i byggeproduktionen. Søren Spile Bygteq it 3D-modeller i byggeproduktionen Søren Spile Bygteq it Præsentation af Bygteq it a s Ejet af Dansk Byggeri og Tekniq. Leverandører af IT-løsninger til ca. 6.000 fortrinsvis udførende virksomheder. Primært

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

bips-presentation at ICIS Delegates Assembly, Berlin 2008-06-16 by Gunnar Friborg, Secretariat Manager, bips

bips-presentation at ICIS Delegates Assembly, Berlin 2008-06-16 by Gunnar Friborg, Secretariat Manager, bips byggeri = construction information technology productivity samarbejde = cooperation bips-presentation at ICIS Delegates Assembly, Berlin 2008-06-16 by Gunnar Friborg, Secretariat Manager, bips The association

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

bips faglige strategi

bips faglige strategi bips faglige strategi Workshop Mandag den 14. september 2015 bips konferencen, Nyborg Strand v. Morten Alsdorf, NCC og Gunnar Friborg, bips 2 Agenda - bips faglige strategi Hvorfor faglig strategi? Tidsplanen

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede Copyright 2013 Curavita Ved Mads Valentin, IKT Leder, CuraVita/Arkitema Architects Jacob Güldner, BIM Specialist, CuraVita/Grontmij 1 DNV-Gødstrup

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction 5 år med OpenBIM og IFC Frank Hollinger Virtual Design & Construction 1 NCC er en af de førende udviklings- og entreprenørvirksomheder Omkostninger: Den højeste produktionseffektivitet Kunder: De mest

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere