En mosaik af dansk logistikforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En mosaik af dansk logistikforskning"

Transkript

1 En mosaik af dansk logistikforskning ISBN Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Langagervej Aalborg Ø Telefon Fax Omslag og sats. Aalborg Universitetsforlag Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S

2 Indhold Forord...5 af Charles Møller Fremtidens forsyningskæder...7 af Charles Møller Supply Chain Management - en vision for fremtiden af John Johansen Udvikling af interorganisatoriske relationer i forsyningskæder - i et teoretisk perspektiv af Tage Skjøtt-Larsen Supply Chain Management i detailhandlen af Herbert Kotzab Den strukturelle udvikling af virksomheders distributionssystemer af Niels Jørgensen Mass Customization og Postponement - strategier og modeller for integreret produktion og distribution af kundespecifikke produkter af Aage U. Michelsen og Janus D. Pagh Udvikling af underleverandørkompetence - et aftagerperspektiv af Ole S. Mikkelsen og John Johansen Nye grænser for tredjepartslogistik af Árni Halldórsson Globalisering og netværksorganisering af transport og logistik aktiviteter. Et case-studie af W. Lemoine, Lars Dagnæs og Lars Chr. Ragus Oversigt over produktionsfilosofier - et logistisk indblik af Kresten Kragh-Schmidt og John Johansen Den bedste logistikpraksis - et kritisk tilbageblik af Jan Stentoft Arlbjørn og John Johansen Om forfatterne...245

3 Forord Denne bog er et introspektiv på Dansk logistikforskning og et resultat af projektet: "Fremtidens forsyningskæde" der er gennemført i et samarbejde mellem Center for Logistik og Transport ( og Center for Industriel Produktion ( Projektet er finansieret af erhvervsministeriet og de deltagende institutionerne. Logistikbegrebet har specielt i de seneste år gennemgået store forandringer. Ikke alene har virksomhedernes logistiske opgaver og forudsætninger ændret sig gennem de senere år, hvor globalisering, stigende specialisering og samarbejde i forsyningskæden samt stigende konkurrence måske er de vigtigste enkeltstående faktorer. Logistikbegrebet har også ændret form og indhold bl.a. drevet af den teknologiske udvikling inden for IT-området samt en massiv forskning i og udvikling af nye innovative logistikkoncepter. Ofte er det store internationale forskningsmiljøer, som står i spidsen for denne innovative forskning. Det er en langsigtet og stadig fortløbende opgave at internationalisere dansk logistikforskning. Specielt i de senere år har der været gennemført forskellige internationaliseringstiltag, hvilket da også i nogen grad har båret frugt. Internationalisering af dansk logistikforskning er imidlertid i sin vorden, hvor hidtidige bestræbelser i nogen grad har været ukoordinerede og dermed også fragmenterede. Med dannelsen af Center for Logistik og Transport (CLT) er der skabt helt nye og unikke muligheder for at profilere dansk logistikforskning i et internationalt perspektiv, men også den interne konsolidering og formidling er på dagsordenen. Denne bog er en række danske logistikforskeres bud på fremtidens forsyningskæder, trend og tendenser. Bogen er samtidig en mosaik på hvad der rører sig i dansk logistikforskning. God fornøjelse. På forfatternes vegne Aalborg, 1/ Charles Møller 5

4

5 Indledning Fremtidens forsyningskæder Charles Møller På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leverance af kundetilpassede og individualiserede produkter og services sætter hidtil uhørte høje krav til effektiviteten og fleksibiliteten af både produktions- og logistiksystemerne. Denne artikel handler om fremtidens forsyningskæde. Artiklen tager udgangspunkt i de nye udfordringer for industrielle produktionsvirksomheder, fremkomsten og udviklingen af nye koncepter samt den seneste forskning inden for det udvidede produktionsbegreb. Inden for logistik har der i mange år været fokuseret på Supply Chain Management som en afgørende forudsætning for at skabe et konkurrencedygtig globalt forsyningssystem. På en række områder er der udviklet værktøjer og viden, der sætter virksomhederne i stand til at udvikle en effektiv forsyningskæde med rimelig sikkerhed. Men samtidig opstår nye muligheder og innovative løsninger. Vi ser, at der opstår nye virksomheder og konstellationer af virksomheder der konstant flytter målstregen for "World-class performance" og "Best practice", og det er i forståelsen af disse virksomheders organisering, at det udvidede produktionsbegreb har sit udgangspunkt. The Extended Enterprise, eller det udvidede produktionsbegreb er et nyt koncept, der samlet og idealiseret beskriver nogle af de elementer der indgår i de nye strukturer på tværs af virksomhederne. Artiklen præsenterer det nye koncept og trækker implikationerne op for logistik og SCM. Drivkræfter for forandringerne Den industrielle struktur er på mange måder under forandring. Det afspejles af såvel en række empiriske undersøgelser i industrien som gennem udvikling af en række nye teoretiske indfaldsvinkler til industriel produktion. 7

6 Fremtidens forsyningskœder Forandringerne drives i høj grad af en stigende velstand og ny teknologi. Den stigende velstand betyder at kunder i langt højere grad fokuserer på ikke-materielle værdier og nogle kalder ligefrem det nye samfund for et "drømme samfund". I dette nye univers konkurreres i langt højere grad på følelser og tilhørsforhold til produkter end på pris. Ikke mindst udviklingen af IKT (Informations- og kommunikations- teknologi) er afgørende for at kendte ramme og begrænsninger ændres. Internettet er et godt eksempel på denne udvikling. På mindre en fem år har Internettet fundamentalt ændret vores samhandelsmønster, med elektroniske markedspladser og auktioner, både inden for B2C (Business-to-consumer) men ikke mindst inden for B2B (Business-to-business). Forbildelige virksomheder som Amazon, Dell, eller CISCO var for et par år tilbage ikke kendte i den brede offentlighed. En af de forklaringsmodeller der indfanger en stor del af forandringerne er de tre store mega-trends: Globalization: Markederne globaliseres i stigende grad. Både kunder og leverandører bliver internationale. Teknologier bliver tilgængelige samtidig overalt i verden. Specialization: For at være konkurrencedygtig på de internationale markeder er det nødvendigt at virksomhederne fokuserer på deres kerne kompetencer. Individualization: De fleste markeder er mættede. Det er nødvendigt at udvikle nye kundetilpassede produkter og services. Hvad betyder det for logistik og SCM? Den gradvise erkendelse af de nye industrielle vilkår har de seneste år betydet en refokusering fra logistik mod Supply Chain Management (SCM). Logistik defineres traditionelt som: The definition of logistics is the process of planning, implementing, and Controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements 8

7 Charles Møller Den industrielle refokusering er kommet tydeligst til udtryk gennem en massiv teoretisk og senere også industriel interesse for det langt mere udadvendte og strategiske begreb "Supply Chain Management", der essentielt beskæftiger sig med styring af den samlede forsyningskæde fra leverandør til forsyningskæde som ét system. Supply Chain Management er efterhånden et gammelt begreb. De færreste er nok klar over, at kimen blev lagt allerede tilbage i slutningen af 50'erne hvor Jay Forrester på MIT udviklede det teoretiske grundlag for at beskæftige sig med dynamiske systemer. Andre fremskridt inden for materialestyring og logistik omkring den interne styring overskyggede dog dette arbejde og først i begyndelsen af 80'erne kom der fornyet fokus på forsyningskæden. SCM kan defineres som: "The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole " (Christopher, 98). Gennem de seneste år er SCM begrebet blevet fasttømret i organisationerne. Talrige indlæg på konferencer og artikler i fagblade har behandlet SCM fra forskellige synsvinkler. Hvor vi for få år siden diskuterede værdien af samarbejde med leverandører og kunder er fokus i dag rettet mod de strategier, systemer og løsninger til udvikling af hele forsyningskæden. Derfor kunne man forledes til at tro, at diskussionerne omkring begrebet SCM var afsluttet, men alligevel er der god grund til stadig at reflektere over begrebet SCM og forstå hvorfor logistik blev til SCM. Den nyeste indsigt i begrebet giver mere nuancerede billeder af SCM og indikerer at der er mange forskellige situationer som en industriel virksomhed kan befinde sig i, og at SCM som vi kender det i dag ikke altid er den rette løsning. Det der overordnet kendetegner de nye strømninger er ikke så meget et brud med de eksisterende logistiske dyder som vi kender fra SCM i dag, men det er mere et brud med de forretningsmodeller der ligger bag, og specielt beredskabet til at forandre de eksisterende systemer til at understøtte nye forretningskoncepter. 9

8 Fremtidens forsyningskœder Udfordringerne findes uden for virksomheden Michigan State University udgav i 1995 rapporten "World Class Logistics" bl.a. sponsoreret af "Council of Logistics Management", hvor verdens bedste logistikorganisationer blev analyseret. I rapporten konkluderes bl.a., at nye industrielle strukturer skaber et behov for en række nye logistikkompetencer hvoraf måling, positionering, integration og agility var de vigtigste. I Europa blev der i 1997 foretaget en større analyse af udviklingsretninger og vilkår for Europæisk logistik der bl.a. konkluderer, at et væsentlig karakteristika ved konkurrencedygtige virksomheder er evnen til at designe og implementere globale, hurtige og effektive logistiknetværk til forsyning, produktion og distribution. Samme problemstillinger, inklusive den eksterne fokusering, er set i Danmark, f.eks. i forbindelse med en ekspertpanel diskussion i forbindelse med "Den danske logistikkonference". Et af de praktiske problemstillinger der har drevet udviklingen i retning af SCM har været bølgen af outsourcing. Inden for SCM er det overvejende 3. parts logistik der har flyttet grænsen mellem hvad der produktionsmæssige operationer og logistiske serviceydelser. Man ser f.eks. en stor del af kundetilpasningen, f.eks. i forbindelse med pakning, lagt ud til leverandører der samtidig sørger for transporten. Det område der mere en noget andet har ændret forudsætningerne for SCM har været IKT. Først og fremmest har IKT baserede løsninger været med til at realisere visionerne om integrerede forsyningskæder som f.eks. med ECR konceptet der bl.a. kendes fra dagligvare handlen. Senest er det Internet teknologierne der har været medvirkende til at skabe nye forretningskoncepter, som det ses med E-Commerce (oftest B2C), men som måske er langt mere effektfuld i anvendelse mellem virksomhederne i forbindelse med Business-to-business handel (B2B). Standard/ramme ERP-systemer som SAP, Baan, Oracle har på godt og ondt muliggjort en langt tættere styring og integrering af forsyningskæden, men den væsentligste drivkraft er de nye SCM værktøjer, de såkaldte APS systemer (Advanced Planing and Scheduling). Når disse værktøjer kombineres med Internettets muligheder, er forudsætningerne for at virkeliggøre den integrerede forsyningskæde på plads - i hvert tilfælde rent teknisk. 10

9 Charles Møller De nye udfordringer På mange måder er SCM i dag et modent fagområde. Vi ser både praktiske eksempler på virksomheder der har opnået fantastiske resultater gennem SCM, og på den anden side ser vi at SCM er blevet et standard element i uddannelserne for logistikere. Den forskningsmæssige udfordring konvergerer markant mod forståelsen for samspillet af de eksterne aktører i den totale integrerede værdikæde fra forsyning af råvarer til den endelige forbruger, og specielt de virkemidler der kan tages i anvendelse til udvikling og implementering af effektive logistiknetværk. En anden vigtig forskningsmæssig erkendelse er, at logistikområdet overvejende er empirisk drevet og dermed at samspillet mellem forskere og virksomheder er central. En tredje meget vigtig forskningsmæssig erkendelse er, at ledelse af forandringsprocesser ofte udgør en barriere for at nye organisationsformer og teknologier ikke implementeres med maksimal effekt. Sammenfattende er der behov for en fornyet forskningsramme og perspektiv der ikke alene er rettet mod virksomheden eller forsyningskæden, men mod arkitekturen og netværket samt forretningskonceptet som helhed. Vejen mod det nye produktionsparadigme Et af de koncepter der forsøger at indfange de nye strømninger er det udvidede produktionsbegreb, eller "The Extended Enterprise". Elementerne i Extended Enterprise perspektivet er bl.a. arkitekturen bag udvidelsen af virksomheden mod kunder og leverandører, og mod markeder og teknologier, og dermed i høj grad om integration af værdikæden. Den udvidede virksomhed, eller "The Extended Enterprise" er et nyt koncept, der overvejende er et forskningsmæssigt perspektiv, der sigter på at beskrive en gruppe af virksomheder der udvikler relationer på tværs af organisationerne, deler viden og ressourcer og samarbejder for at skabe integrerede produkter og services. Med den udvidede virksomhed skabes en værdikæde der sigter på at maksimere nytten af de samlede kompetencer i netværket. Der er ikke alene tale om de logistiske processer og produktudviklingsprocesser men nærmere driftsprocesser, støtteprocesser der sigter på at bevare og forbedre de operative processer, og endelig de innovative processer. 11

10 Fremtidens forsyningskœder Den udvidede virksomhed kan ikke beskrives som en traditionel virksomhed. Den udvidede virksomhed opstår når de teknologiske og menneskelige kompetencer kombineres på tværs af organisationer, og den udvidede virksomhed er derfor i høj grad et holistisk systemkoncept der beskriver denne transformation. Den udvidede virksomhed kan lidt firkantet beskrives som et perspektiv der fokuserer på de processer der integrerer leverandører med kunder og teknologi med mennesker. Den udvidede produktionsbegreb er derfor overvejende et netværksbaseret koncept, og der kan identificeres mange forskellige typer af produktionsnetværk i extended enterprise perspektivet. Formålet med en udvidet virksomhed er, at udvikle et system der over for slutkunden giver værdikæden nogle bestemte egenskaber. Over tiden har forskellige industrielle paradigmer sat fokus på bestemte konfigurationer af produktionsnetværkene. Set med netværksøjne har koblingerne mellem systemerne haft afgørende roller for de problemstillinger der blev centrale for logistikken. Lad os derfor se på de industrielle paradigmer i bakspejlet. Mass Production Industri er en modsætning til masseproduktion. I dag betegnes det det oprindelige produktionsparadigme masseproduktion som en modsætning til håndværksproduktion. Det klassiske masseproduktionsparadigme har altid være udskældt for at være Fordistisk og Tayloristisk, dvs. baseret på standardisering og specialisering af arbejdsopgaverne. Tankegangen bag masseproduktion er, at enhedspriser reduceres gennem produktion af store styktal, og at kunden der igennem fik maksimal "Value for money". Den enkelte virksomhed var i fokus for dette paradigme, og der var en skarp skelnen mellem virksomhedens kunder og leverandører. De enkelte transaktioner blev optimeret i forhold til omverdenen, f.eks. optimal indkøbsvolumen, optimal kvalitetsniveau, optimal servicegrad, osv. Netværkskonfigurering gik udelukkende på at få en stor del af værdikæden internaliseret og de øvrige dele afkoblet fra virksomheden. Det førte til det vi senere betegnede som suboptimering. 12

11 Charles Møller Lean Produktion Der er mange forklaringer på hvorfor Japan udviklede sig til en industriel gigant. En af faktorerne var, at man allerede i 50'erne på grund af krigen restrukturerede industrien og at man i modsætning til de vestlige industrien ikke opererede på umættelige markeder og ikke besad ubegrænsede ressourcer til produktion. Et af de afgørende brud var opfattelsen af kvalitet som en omkostning. Derfor blev kvalitetsspørgsmål helt centrale for de Japanske industrier en årrække før det blev virkelighed for de vestlige industrier. Da det blev åbenlys for enhver, at den Japanske konkurrenceevne var overlegen, var reaktionen at importere de Japanske teknikker. I en lang periode opstod der en bevidsthed om en lang række værktøjer inspireret af "The Toyota Production System" (Shiego) som: Kanban, SMED, TQM, JIT, mv. Disse værktøjer satte skub i en positiv udvikling i de vestlige lande, men efterhånden blev man klar over, at den Japanske produktionsfilosofi var langt mere radikal og var langt mere end blot en række teknikker. Bilindustrien var blandt de første industrier der fik sat fokus på denne nye forståelse gennem "The International Vehicle Program" IMPV ledet af Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 80'rne. Programmet fokuserede på den transformationsproces der havde forandret de traditionelle masseproducerede virksomheder til effektive, Japansk inspirerede, JIT forsyningskæder. Forskningsmæssigt betød programmet, at et nyt produktionsparadigme, "Lean Production" eller "trimmet produktion" opstod. Trimmet produktion tager hovedsageligt udgangspunkt i dilemmaet mellem høj kvalitet og lave omkostninger, men derudover sætte fokus på produktionens samspil mellem de administrative processer og forsyningskæden som et samlet forretningssystem. Mass Customization Et særligt fokus var i begyndelsen af 90'erne på omstilling af industriens evner fra højvolumen masseproduktion til produktion af kundeindividualiserede produkter og services, og den tilsvarende industrialisering af enkeltstyksproduktion. 13

12 Fremtidens forsyningskœder Mass Customization har også rod i bilindustrien og det er diskutabelt om Mass Customization er et selvstændigt paradigme. Begrebet "Mass Customization" sigter først og fremmest på en udvikling af samspillet med kunderne og på de interne processer, såvel fremstillingsprocesser som de teknisk-administrative processer. Med Mass Customization sættes særlig fokus på forudsætningerne for at skabe stor variation over for kunderne i form af mange mulige produktvarianter, samtidig med at der de interne processer muliggør høj produktivitet. Et centralt logistisk begreb er "Postponement", der kan beskrives som en strategi der afkobler og udskyder de variantskabende processer til senest muligt. Mass Customization bygger på en omstrukturering af produkter og processer ud fra en modulariseringstankegang, platformstænkning og arkitekturer. Mass Customization sætter altså fokus på samspillet mellem produktudvikling, produktstruktur og produktion. Agile Manufacturing I 1991 udgav Iacocca Institute på Lehigh University rapporten "21st Century Manufacturing Entcrprise Strategy - An Industry Led View" med støtte fra det amerikanske forsvarsministerium. I rapporten sammenfattes 50 virksomhedslederes visioner for fremtidens industrielle vilkår og ledelsesprincipper. I forbindelse med diskussionerne omkring "ledelse af virksomheder i en dynamisk verden" introduceres begrebet "Agility". "Agile Manufacturing" er ikke et nyt produktionsparadigme, men snarere en måde at beskrive og forstå virksomhedens situation ud fra en helhedsorienteret indfaldsvinkel, altså et Extended Enterprise perspektiv. De centrale elementer i agility kan sammenfattes i følgende model med "De syv store C'er": Customer: Der vil være behov for at sætte kunden i centrum. Det er ikke nyt i forhold til tidligere, men samspillet vil være langt tættere end man tidligere har kunne forestillet sig. Competition: Der vil være et behov for at positionere sig i værdikæden gennem nye innovative produkter, services og processer. 14

13 Charles Møller Cooperation: Der vil være et behov for nye former for integration i værdikæden gennem nye former for inter-organisatorisk samarbejde og organisationsformer. Communication: Der vil være behov for at håndtere intensiv kommunikation, ikke blot inden for organisationen men også på tværs af organisationerne. Competencies: Der vil være behov for basere samarbejde og konkurrence på virksomhedens viden og kompetencer. Capabilities: Der vil være behov for at opbygge kapabiliteter i netværket fremfor i den enkelte virksomhed. Change: Der vil være behov for et beredskab til at håndtere ikke blot forandringer men vedvarende forandringer. En måde at forklare agility på i forhold til de øvrige koncepter er, at man i Agile Manufacturing lægger vægt på evnen til at rekonfigurere forretningssystemet for at udnytte de nye markedsmæssige muligheder, nye teknologier og et nøgleområde er derfor effektiviteten i omstillingen. Med andre ord ses forretningssystemet som et adaptivt system, og det er omstillingsevnen der er omdrejningspunktet i agility. I 1995 startede et amerikansk forskningsprogram: "Next-Generation Manufacturing" (NGM), der bl.a. sigtede på at identificere hvordan virksomheder kan udvikle agility. Ikke helt overraskende ses IKT og nye organisationsformer som centrale enablers i den transformation. Agile logistics? Extended Enterprise og agility skal først og fremmest ses som et forskningsmæssigt perspektiv, der åbner op for at betragte forsyningskæden på en ny måde. Hvad er det så for nye udfordringer der tegner sig for logistikken? En meget væsentlig dimension i netværkene er centralisering og decentralisering af tyngden i netværkene. En anden meget væsentlig dimension er relationernes stabilitet, dvs. om der er tale om meget langvarige relationer eller temporære relationer. 15

14 Fremtidens forsyningskœder Hovedparten af de SCM cases vi kender i dag falder ind under de centraliserede netværk med langvarige relationer. I agile logistics lægges en hel del energi i udforskningen af de decentraliserede netværk med temporære relationer. Denne type netværk kaldes ofte virtuelle virksomheder hvor man har defineret roller som "Broker" eller "Plug'n play supplier". Lidt firkantet formuleret er udfordringen: Hvad skal der til for at vi kan håndtere enkeltstående leverancer med samme effektivitet i forsyningskæder der har eksisteret i mange år? Den anden udfordring er at gå fra at betragte forsyningskæden som en ramme inden for hvilken informations- og materialeflowet optimeres, til at betragte forsyningskæden som en arkitektur der udvikles og tilpasses de enkelte situationer. I dag disponeres langt den overvejende del af forsyningskæde uden for indflydelse af logistikere. Spørgsmålet er her hvordan forsyningskædens arkitektur designes og implementeres effektivt. Endelig er et kardinalpunkt den strategiske transformation af virksomheden fra at være internt fokuseret hen imod at spille en rolle i et netværk. De dage hvor virksomheder kunne bruge år på at absorbere nye teknologier, som f.eks. erp-systemer, er talte. Udfordringen er at håndtere forandrings- og implementeringsprocesser som driftsopgaver. Konklusion Denne artikel har beskrevet udfordringerne til fremtidens forsyningskæde gennem at anvende et nyt netværks orienteret perspektiv som udgangspunkt for at forstå de nye krav. Budskabet her er, at det er nyttigt at skifte perspektiv med jævne mellemrum. Extended Enterprise er en ramme der kan være med til at udfordre vores forestillinger om hvordan verden hænger sammen og dermed hjælpe os til at skabe nye og innovative løsninger. John Johansen giver i det første kapitel et bud på hvorfor Supply Chain Management er et af tidens centrale ledelsesbegreber. Johansen ser SCM som eksponent for en ny integreret og holistisk opfattelse af den samlede forsyningskæde, men påpeger også vanskeligheden ved at arbejde med interorganisatoriske relationer. 16

15 Charles Møller I artiklen "Udvikling af interorganisatoriske relationer i forsyningskæder - i et teoretisk perspektiv" foreslår Tage Skjøtt-Larsen en teoretisk referenceramme for Supply Chain Mangement. Skjøtt-Larsen peger på et skifte fra et internt fokus i virksomheden til et eksternt fokus på det netværk hvori virksomheden befinder sig og dermed et behov for at kunne udvikle relationer på tværs af forsyningskæden. Herbert Kotzab stiller skarpt på detailbranchen og mere specifikt på detailbranchens anvendelse af Supply Chain Management i 3. kapitel. Kotzab gennemgår i artiklen en række begreber og illustrerer koncepterne gennem en række cases succesfulde anvendelser af SCM i detailhandlen. I "Den strukturelle udvikling af virksomheders distributionsstruktur" træder Niels Jørgensen et skridt tilbage og analyserer de fundamentale parametre der betinger virksomheders design af distributionssystemer. Jørgensen opstiller en model der fastlægger en række interne og eksterne faktorer. Mass Customization er et af de anvendte produktionskoncepter der kombinerer masseproduktion og enkeltstyksproduktion af kundeindividuelle produkter. I artiklen Mass Customization og Postponement opstiller Aage U. Michelsen og Janus D. Pagh en række strategier for hvorledes postponement muliggør integreret produktion og distribution af kundeindividuelle produkter. I den anden ende af forsyningskæden skitserer Ole S. Mikkelsen og John Johansen leverandørudviklingsprocessen således som den tager sig ud for en stor aftagervirksomhed. I "Udvikling af underleverandørkompetence - et aftager perspektiv" opstilles en model der beskriver fire forskellige situationer og samarbejdsformer. "Nye grænser for tredjepartslogistik" beskriver en anden type leverandører og leverancer. Den klassiske tredjepartslogistik model med outsourcing af de operative logistiske ydelser til en specialist er under kraftig udvikling og Árni Halldórsson kommer med tre bud på nye arbejdsdelinger i forsyningskæden. Netop godstransport virksomhedernes nye vilkår og muligheder illustreres gennem en række internationale case studier der beskrives af W. Lemoine, Dagnæs og Ragus. Casene beskriver "Globalisering og netværksorganisering af transport og logistik aktiviteterne". 17

16 Fremtidens forsyningskœder Mange af logistikkens trends og udviklingstendenser kan henføres til nye industrielle koncepter for fremstilling og distribution af produkter og services som f.eks. de japansk inspirerede Just-in-time principper. Kresten Kragh- Schmidt og John Johansen sammenfatter dette til produktionsfilosofier og analyserer og sammenligner en række af disse i "Oversigt over produktionsfilosofier - Et logistisk indblik". Jan Arlbjørn stiller sig meget kritisk over for udviklingen og forskningen inden for logistik. I "Den bedste logistikpraksis - et kritisk tilbageblik" analyserer han en række forskningsprojekter der genne de seneste 10 år har været med til at definere "Best practice" inden for logistik. Konklusionen er at undersøgelserne i høj grad giver et meget diffust billede af "Best practice". Bogens artikler dækker et meget bredt spektrum af emner og perspektiver. Det illustrerer i virkeligheden den problemstilling de fleste praktikere inden for logistikken står over for. Logistik er først og fremmest et praktisk fagområde der konstant påvirkes af ny viden inden for en lang række teorifelter. Dermed kan man udlede at fremtidens forsyningskæde ikke skabes i et laboratorium eller på papir, men derimod gennem at omsætte den mosaik af ny viden til et mønster og gennem anvendelse og implementering af nye ideer. Morgendagens vindere vil være de der konstant er på jagt efter inspiration og på sporet af:»fremtidens forsyningskæde«. 18

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

stadig udvikling af produktionen

stadig udvikling af produktionen Strategisk udvikling af produktionen Bo Dencker Sørensen, Direktør Dencker Gruppen Anders Drejer, Lektor, Ph.D. - Center for Industriel Produktion Hvorfor fokus på produktionen? Danske virksomheder er

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER VEU-centre Midt 31. oktober 2013 Pointer 1. Udflytning vil aftage i de kommende år. 2. Dansk produktion er fantastisk: konkurrencedygtige og højproduktiv og dét

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Hvilken udvikling. med vand? Birgitte Hoffmann Aalborg Universitet

Hvilken udvikling. med vand? Birgitte Hoffmann Aalborg Universitet Hvilken udvikling. med vand? Birgitte Hoffmann Aalborg Universitet Design for robusthed Håndtere effekter af klimaforandringer Sikre vandforsyning og miljøbeskyttelse Udvikle bykvalitet udvikling, grøn

Læs mere

Overvejelser om påbegyndelse af Erhvervs PhD projekt

Overvejelser om påbegyndelse af Erhvervs PhD projekt Overvejelser om påbegyndelse af Erhvervs PhD projekt Overvejelser om påbegyndelse af Erhvervs PhD projekt Hvem er Lars Pilegaard Lidt om LEGO Lidt om LEGO Concept Center Udfordringer Hvor opstod ideen

Læs mere

5.1 Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter

5.1 Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Formålet med problemanalysen er, at redegøre for hvorvidt udvalgte produktionsfilosofier er brugt i udviklingsarbejdet, bevidst/ubevidst.

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

En kur til den kommunale sektor hensigtsmæssigt?

En kur til den kommunale sektor hensigtsmæssigt? En kur til den kommunale sektor hensigtsmæssigt? Af: professor Jan Stentoft Arlbjørn, professor Per Vagn Freytag & adjunkt Majbritt Rostgaard Evald Institut for Entrepenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere