Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?"

Transkript

1 Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning Dansk transporterhverv står foran store udfordringer i de kommende år. Her kan nævnes: den kommende udvidelse af EU, fortsat globalisering af markederne, fusioner blandt transportkøbere, øget konkurrence fra internationale transportvirksomheder, øgede krav til dokumentation ved transport af f.eks. fødevarer. Danmarks Transport Akademi blev etableret i foråret Målet er gennem et bredt netværkssamarbejde mellem erhvervet og dets organisationer, forskning og uddannelse og vidensformidling i fællesskab at udvikle det bedste grundlag for en samlet strategi for udvikling af dansk transporterhverv gennem uddannelser og nye kompetencer. Der er nok at tage fat på. Det illustreres af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Transport Akademi gennemførte i starten af Sammenfatning Skærpede krav til transportvirksomhederne Et tema i undersøgelsen var: Hvorledes ser transportvirksomhederne på deres konkurrenceparametre i dag og i den nærmeste fremtid vil det ændre behovet for udvikling af viden og kompetencer? De vigtigste konkurrenceparametre er i dag i nævnte rækkefølge: Lave omkostninger sikkerhed for levering pris leveringsservice lav skadesrisiko Forventningen er, at konkurrencen inden for alle disse parametre vil blive skærpet i de kommende år. Hertil kommer, at virksomhederne forventer, at de skal vise evne til en markant udvikling inden for især: it-løsninger markedskendskab produkt- og konceptudvikling Der peges således på behovet for ny viden som kilde til fastholdelse af konkurrenceevnen. Nye kompetencer hos medarbejderne Der er derfor gode grunde til, at transportvirksomhederne finder det nødvendigt, at medarbejderne dygtiggøres og kan mere i de kommende år. For de forskellige medarbejderkategorier peges der i undersøgelsen især på behov for udvikling inden for: Ledelse: Organisation og strategi, personaleledelse, marketing/salg, økonomistyring, it, logistik og transportjura Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Spedition/shipping: Logistik, kvalitetsstyring, transportjura, sprog, økonomistyring, marketing/salg og organisation/strategi. Godshåndtering: it, sprog, køreteknik, godshåndtering, kvalitetsstyring og transportjura. Ny viden hvorfra? Sammenholdt med tidligere undersøgelser er tendensen, at transportvirksomheder i dag er mere opmærksomme på behovet for udvikling af virksomheden gennem stadig mere kompetente medarbejdere. Dette understreges af det forhold, at 4 ud af 5 af de virksomheder, som har svaret, vurderer, at uddannelse har betydning for virksomhedens konkurrenceevne. Undersøgelsen peger desværre også på, at det stadig er svært for virksomhederne at omsætte den positive holdning til uddannelse i konkrete udviklingsaktiviteter i virksomheden. Undersøgelsen viser, at transportvirksomhederne vil bruge de samme eller færre ressourcer på uddannelse i de kommende år. Det må derfor konkluderes, at langt de fleste danske transportvirksomheder i dag stadig mangler strategier og handlinger til gennemførelse af en nødvendig øget indsats for udvikling gennem nye kompetencer og viden til medarbejderne ved deltagelse i uddannelse. Formål og metode Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at analysere: Transportvirksomhedernes konkurrenceparametre behov for viden Nuværende og fremtidige kvalifikationsprofiler for medarbejderkategorier Holdning til og anvendelse af uddannelse Præferencer i forhold til særlige uddannelsesformer Ønsker og krav til information om uddannelse Ca transportvirksomheder i hele Danmark modtog et spørgeskema med posten. 77 virksomheder returnerede brugbare spørgeskemaer. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Virksomhedens konkurrenceparametre Spørgeskemaet omfattede 13 konkurrenceparametre: Prisen Sikkerhed for leverance Leveringsservice Kvalitet Lave omkostninger Lav skadesrisiko Markedsdækning Markedskendskab Totalløsninger/totalleverandør Koncept/produktudvikling it-løsninger Netværk Miljø Virksomhederne skulle vurdere, hvilken betydning hver eneste af de ovennævnte parametre har for virksomheden i dag henholdsvis om 3-5 år. Respondenterne kunne svare på en skala fra meget stor betydning til ingen betydning. Svarene fik den følgende vægt: Meget stor betydning = + 3 Stor betydning = + 2 Nogen betydning = 1 Lidt betydning = - 2 Ingen betydning = - 1 Svarede ikke = 0 For transportvirksomhederne i analysen har følgende konkurrenceparametre i dag og om 3-5 år en stor betydning: Lave omkostninger, sikkerhed for leverance, kvaliteten, prisen, lav skaderisiko (Jf. Tabel 1). Tabel 1 Vigtigste konkurrenceparametre i dag og om 3-5 år. 77 virksomheder Konkurrenceparametre I dag Om 3-5 år Lave omkostninger 2,7 2,6 Sikkerhed for leverance 2,6 2,7 Kvaliteten 2,5 2,6 Prisen 2,5 2,5 Lav skaderisiko 2,5 2,4 Leveringsservice 2,3 2,5 Om 3-5 år dukker to nye konkurrenceparametre op: koncept-/produktudvikling og itløsninger. Derudover vil totalløsninger, netværk og miljø have en stigning, og de vil have større betydning for virksomhedens konkurrenceevne i fremtiden. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Figur 1 Betydning af de følgende konkurrenceparametre Tidligere undersøgelser gennemført af Institut for Transportstudier i Sønderjyllands Amt ( ); Nordjyllands Amt (1999) og Viborg Amt ( ) viser tilsvarende resultater. Prisen, kvaliteten, sikkerhed for leverance og lave omkostninger var blandt de vigtigste konkurrenceparametre i de tre analyserede regioner. Medarbejdernes kvalifikationer Virksomhederne blev spurgt, hvad medarbejderne er gode til i dag, og hvad medarbejderne skal være gode til om 3-5 år. 16 kvalifikationskrav blev givet, hvor respondenterne skulle sætte kryds efter deres mening i forhold til fire medarbejdergrupper: ledelse, spedition/shipping, administration/it og godshåndtering. Respondenterne kunne svare på en skala fra særdeles gode til det har ingen betydning. Ledelsens nøglekvalifikationer Respondenterne vurderede, at lederne i dag er meget gode til kundeservice, økonomistyring og produktkundskab. Lederne er i dag gode til organisation og strategi, personaleledelse, marketing og salg, logistik og kvalitetsstyring, udvikling og innovation. Derudover skal lederen i fremtiden også være bedre på en række områder som transportjura, it, projektledelse, miljø, godshåndtering og sprog (jf. Figur 2). Resultaterne bekræfter de tre nævnte undersøgelser gennemført i Sønderjyllands, Viborg og Nordjyllands amter, hvor tallene viser, at i dag og i fremtiden bør lederen være gode til næsten alt. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Figur 2 Lederens nøglekvalifikationer. I dag og i fremtiden. 77 virksomheder Speditøren/Shipping nøglekvalifikationer Virksomhederne i undersøgelsen angav, at speditørerne/shipping er gode til kundeservice, udvikling, produkt-/varekundskab, logistik, sprog, it og kvalitetsstyring i dag. Men i fremtiden bør speditørerne være lidt dygtigere til kundeservice, produktkundskab, logistik, it, sprog, organisation og strategi, personaleledelse, økonomistyring, projektledelse, marketing og salg, transportjura og miljø. Figur 3 Speditørens/shippings nøglekvalifikationer. I dag og i fremtiden Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Administrations- og it-medarbejderens nøglekvalifikationer Administrations- og it-medarbejdere er i dag gode til økonomi, it, og kundeservice. Derudover bør administrations- og it-medarbejdere i fremtiden have et bedre kendskab til organisation, personaleledelse, økonomistyring, it, projektledelse, marketing og salg, kundeservice, udvikling, logistik, kvalitetsstyring og transportjura. Økonomistyring, it og kundeservice figurerer også blandt administrationsmedarbejderens nøglekvalifikationer i de tidligere undersøgelser gennemført af Institut for Transportstudier i Nordjyllands Amt, Sønderjyllands Amt og Viborg Amt. Figur 4 Administrations- og it-medarbejderens nøglekvalifikationer Godshåndteringsmedarbejderens nøglekvalifikationer Denne medarbejdergruppe er i dag god til godshåndtering og køreteknik, og har kendskab til kundeservice og produkt-/varekundskab. Godshåndteringsmedarbejdere bør være bedre til disse fire områder samt have kendskab til miljø, kvalitetsstyring og logistik i fremtiden. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Figur 5 Godshåndteringsmedarbejderens nøglekvalifikationer Uddannelsen og virksomhedens konkurrenceevne Virksomhederne blev også spurgt, hvor stor betydning det har for virksomhedens konkurrenceevne, at medarbejderne deltager i kurser eller uddannelsesforløb. Svarene er fordelt på følgende måde: For 43 % har uddannelse nogen betydning. 38 % havde en positiv indstilling (meget stor/stor betydning), og 19 % svarede negativt med lidt/ingen betydning. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Figur 6 Betydning af uddannelse for virksomhedens konkurrenceevne. 77 firmaer Uddannelsen havde en afgørende/stor betydning som konkurrenceparameter blandt 31 % af transportvirksomhederne i Sønderjylland, 23 % i Viborg Amt og 20 % i Nordjyllands Amt. Resultaterne fra undersøgelsen i 2004 indikerede, at uddannelsens betydning som konkurrenceparameter er steget. Medarbejdernes opkvalificering 79 % af virksomhederne i analysen har ingen skriftlig uddannelsespolitik. Figur 7 Har virksomheden en skriftlig uddannelsespolitik? 77 firmaer Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Den væsentligste årsag til at sende medarbejderne på kursus og uddannelsesforløb er lovkrav (82 %). Andre vigtige grunde er kvalitetskrav, indførelse af nye teknologier, uddannelsespolitik og medarbejdernes krav. Tabel 2 Hvorfor blev medarbejderne sendt på kurser? Uddannelsesudgifter Virksomhederne i undersøgelsen blev spurgt, hvordan deres forbrug af uddannelse og kurser til de enkelte medarbejdere i Danmark vil udvikle sig de kommende år. For hver medarbejdergruppe kunne respondenterne svare på en skala fra "stige kraftigt" til "falde kraftigt". Forventningen til fremtidige uddannelsesudgifter er ikke positiv, og virksomhederne forudsætter, at deres forbrug af uddannelse og kurser til de enkelte medarbejdere i Danmark vil falde. Grunden til den negative forventning kan være, at det er besværligt og dyrt at kvalificere medarbejdere. Mange virksomheder opgiver at efteruddanne deres ansatte. Tilsyneladende er holdningen i branchen, at problemer med velkvalificeret arbejdskraft kan klares ved afskedigelser og nyansættelser. De rigtige kvalifikationer er en knap ressource, og der er en risiko for, at der opstår en flaskehalsproblematik. I hvert fald kunne resultaterne indikere, at virksomhederne ikke er bevidste om, at uddannelse ruster organisationen til at klare konkurrencen på markedet. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Læringsformer Virksomhederne i undersøgelsen blev spurgt, hvilke læringsformer virksomheden vil være interesseret i at benytte i forbindelse med uddannelse/efteruddannelse. 96 % af virksomhederne foretrækker endags- eller weekendkurser. Halvdelen foretrækker kurser internt i virksomheden og ugekurser. Kun en tredjedel vender sig mod de nye fjernlæringsformer baseret på computer og internet. Figur 2 Foretrukne undervisningsformer. 77 virksomheder Litteratur Dagnæs, L., L.Chr. Ragus og W. Lemoine (1999) Den Kompetente Transportvirksomhed, Institut for Transportstudier, Toptryk I/S, Danmark. Godstransport i Nordjyllands Amt. Transportredegørelse i Nordjyllands Amt. Arbejdsgruppen om godstransport (1999). Institut for Transportstudier. Lemoine, W., Lars Chr. Ragus og Lars Dagnæs (2000) Trafik- og transportanalyse for Viborg Amt. De nuværende og fremtidige kvalifikationskrav i godstransporterhvervet i Viborg Amt. Institut for Transportstudier, Toptryk I/S, Danmark. Lemoine, W; Lars Dagnæs og Lars Chr. Ragus (2001): Competencies and competitiveness of the Danish hauliers and forwarding firms. In: Thorstenson, A. and P. Østergaard (eds). Proceedings of the 12th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics. Logistics Changes in the New Century. The Aarhus School of Business, Denmark. Trafikdage på Aalborg Universitet

Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering

Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering Udviklet for Transporterhvervets UddannelsesRåd via en bevilling fra Undervisningsministeriets AMU-udviklingsprogram Institut for

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere