Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:"

Transkript

1 Produkt-mix Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Produkt-mix - Passer vores produkter til markedet? - User Guide: Produkt-mix - Formular 1: Oversigt over input - Formular 2: Oversigt over virksomhedens produktmix - Formular 3: Strategi for de enkelte produktlinier 1

2 Introduktion Passer vores produkter til markedet? Dette tool-kit gør dig i stand til at lave en strategisk analyse af din virksomheds mix af forskellige produkter. Resultatet af analysen kan anvendes til: at skabe et overblik over virksomhedens situation i forbindelse med strategisk planlægning for en kommende periode, herunder besvare spørgsmålet om din virksomhed har et produkt-mix der kan skabe vækst og indtjening på længere sigt. beslutningsgrundlag i forbindelse med større investeringer i f.eks. produktudvikling, nye produktionsfaciliteter, markedsføringskampagner og rekruttering af nøglemedarbejdere, da det er vigtigt at investeringerne foretages i de rigtige produkter. at vurdere hvorfor enkelte produkter ikke lever op til forventningerne og tage stilling til hvad der kan gøres ved det. Analyserne foretages ved hjælp af et specielt udviklet ekspertprogram. Dette tool-kit er derfor også en instruktion i at anvende dette program og tolke out-put fra programmet. Analyserne kræver ½ til 1 time per produktlinie. Produktportefølje-analysen er en strategisk analyse. Det vil sige at fokus er på kvalitative input og vurderinger fremfor kvantitative input. Økonomiske nøgletal for de enkelte produktlinier indgår dog i analyserne. Analyserne udføres ved hjælp af det ekspertprogram, som ligger på Produktportefølje-analysen giver indsigt i virksomhedens stærke og svage sider og medvirker til at ledergruppen får en ens opfattelse af virksomhedens strategiske situation. Mål Gennem arbejdet med dette materiale opnår du at få - analyseret virksomhedens produkt-mix - skabt et beslutningsgrundlag vedrørende nye investeringer, ændrede strategiplaner, kompetenceudvikling mv. - vurderet konkrete produktliniers potentialer og krav til ændringer/videreudviklinger - skabt et fælles strategisk overblik sammen med andre ledere og nøglepersoner i virksomheden. Artikler Anbefaling: Yoram Wind, Vijay Mahajan (1981). Designing product and business portfolios. Harvard Business Review, January Henderson, Bruce D. (1973): The Growth Share Matrix of the Product Portfolio, Boston Consulting Group. Denne kan downloades fra 2

3 Forfatter Denne Tool-kit er skrevet af Jesper Klintrup Nielsen Århus, Danmark, februar 2001 Jesper Klintrup Nielsen er uddannet Cand.Merc. med speciale i Markedsøkonomi på Handelshøjskolen i Århus. Har arbejdet med supportering af datterselskaber i Nord- og Sydeuropa hos V. Kann Rasmussen Industri / VELUX A/S. Underviser i dag på Århus Købmandsskole, Center for Videregående Uddannelser i fagene International Markedsføring, Økonomisk Styring og Innovation. Har herunder været med til at udvikle den kortere videregående uddannelse Innovation og Entrepreneurship. Hvis du har brug for rådgivning er du altid velkommen på: Ellers kan disse værktøjskasser måske være til inspiration: SWOT Analysis - Kender vi virksomhedens situation godt nok? En SWOT-analyse drejer sig om Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eller Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Det er et nyttigt værktøj til at bestemme hvilken situation virksomheden er i. SWOT-analysen er en god måde at stille sprøgsmål på både i forbindelse med strategisk analyse og i mere praktiske situationer. Sprog: Engelsk Find den på Se under Ressourcer. Market Analysis - Går vi efter de rigtige muligheder i markedet? I markedsanalysepakken finder du en overordnet model for hvordan du systematisk kan analysere det marked som din virksomhed befinder sig på. Modellen behandler både fjerne forhold som lovgivning, samfundsøkonomi og generelle trends samt nære forhold som kunder, konkurrenter og leverandører. Sprog: Dansk Find den på Se under Ressourcer. 3

4 User Guide Indledning De fleste virksomheder i dag markedsfører mere end ét produkt eller én service ydelse. At have flere produkter indebærer en række fordele for virksomheden såsom risikospredning, fleksibilitet i produktionen og udvikling af forskellige kompetencer. Samlet set skal alle produkterne danne grundlag for indtjening og vækst hos virksomheden. Et vigtigt element i strategisk ledelse er derfor at sørge for at virksomheden satser på de rigtige produkter. I nedenstående er nævnt et par eksempler på situationer, hvor det er relevant at lave en analyse af virksomhedens produkt-mix: - Strategisk planlægning for en kommende periode: Hvilke produkter skal der satses på i den kommende periode? Hvordan skal markedsføringsbudgettet fordeles det kommende år? Til hvilke områder skal der rekrutteres nye medarbejdere? Inden for hvilke områder skal der investeres i nye maskiner og produktionsfaciliteter? - Resultaterne lever ikke op til forventningerne: Hvilke produkter skyldes det at virksomhedens resultater i en periode ikke har levet op til forventningerne og hvad kan der gøres strategisk med hensyn til de enkelte produkter for at forbedre resultaterne? - Overskydende likviditet skal investeres i virksomheden: Hvilke produkter skal have tilført ressourcer til for eksempel udvikling og markedsføring? Hvordan investeres pengene så de giver størst mulig afkast? For at bevare overblikket er fokus på det strategiske niveau produktlinier og ikke individuelle produkter eller varianter. En produktlinie er en gruppe af produkter der er tæt forbundet fordi de: teknisk fungerer på samme måde bliver solgt til de samme kundegrupper bliver solgt gennem de samme distributionskanaler eller befinder sig i samme priskategori. Begrebet produkt-mix er en samlet betegnelse for alle virksomhedens produktlinier. Når din virksomhed analyserer sit produkt-mix er der tre overordnede spørgsmål der skal tages stilling til: - Hvilke produktlinier skal virksomheden investere i? Investeringer skal udbygge produktliens position på markedet og kan for eksempel være udvikling af nye varianter, markedsføringskampagner, opdyrkning af nye distributionskanaler eller rekruttering af nye medarbejdere. 4

5 - For hvilke produktlinier skal den nuværende position fastholdes og forsvares? En forsvarsstrategi skal forhindre at kunder skifter til konkurrende produkter. Det kan for eksempel gøres gennem udbygning af det nuværende distributionsnet eller ved at øge salgspromoveringen gennem rabatordninger, loyalitetsprogrammer eller andre former tiltag. - Er der produktlinier der med fordel kan udfases? Udfasning vil sige at der ikke investeres mere i produktlinien og produktet holdes på vågeblus med hensyn til markedsføring. På længere sigt afvikles lagrene, medarbejdere overføres til nye funktioner og til sidst trækkes produktlinien helt tilbage fra markedet. Når din virksomhed skal beslutte hvilke produktlinier den skal satse på der en række forhold du skal være opmærksom på. Markedet Det er i sidste ende markedet (kunderne) der afgør en produktlinies succes. Der er derfor vigtigt at tage udviklingen i efterspørgslen med i betragtningen når der skal træffes beslutninger om produktlinier. Produktlinier der befinder sig på vækst markeder vil ofte være attraktive at investere i. Produktlinier på markeder der stagnerer eller er i tilbagegang vil ofte kræve en fastholdelses- eller udfasnings strategi. Konkurrencesituationen Konkurrencesituationen er også meget afgørende når der skal træffes strategiske beslutninger om virksomhedens produktlinier. En produktlinie der står stærkt i forhold til konkurrerende produkter er attraktiv for virksomheden, hvorimod produktlinier med en svag konkurrenceposition kan være problematiske for virksomheden. Produktets livscyklus Alle produktlinier går gennem en livscyklus fra de bliver udviklet til de på et tidspunkt trækkes tilbage fra markedet. Nye produktlinier vil som regel kræve store investeringer i markedsføring, udbygning af produktionen, rekruttering af medarbejdere med mere. Hvorimod gamle produkter ofte ikke vil kræve så store investeringer. Det er derfor vigtigt at vurdere hvor i livscyklen en produktlinie befinder sig inden der træffes strategiske beslutninger. (Se nedenstående afsnit for en uddybning af produkt livscyklus begrebet). Ekspertprogrammet der er indeholdt i denne pakke hjælper dig med at vurdere ovenstående tre forhold for din virksomheds produktliner. Lidt om baggrunden for pakken Produkt-mix (eller produkt portefølje) analyse anvendes som tidligere nævnt i forbindelse med strategisk analyse og ledelse. Der findes flere modeller til analyse af en virksomheds produkt portefølje. De mest kendte er Boston modellen (udviklet af Boston Consulting Group) og General Electric modellen, som analyserne i denne pakke også er inspireret af. Tankegangen bag produktportefølje begrebet er at en fornuftig sammensætning af virksomhedens produktportefølje vil sikre virksomhedens indtjening og vækst på længere sigt. I de fleste bøger om marketing eller strategisk ledelse findes et afsnit om produktportefølje analyser (se f.eks. Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition, Prentice Hall 2000). For en yderligere uddybning af de forskellige 5

6 produktportefølje modeller og hvordan de kan anvendes til strategiske analyser og beslutninger se også baggrundsartiklen til denne pakke. Et væsentligt element i produktportefølje analyser er en vurdering af markeds- /konkurrencesituationen. I denne pakke er vurderingen af konkurrencesituationen baseret på Michael Porters 5 forces analysemodel, som er et meget anvendt analyse værktøj på dette felt (se Michael E. Porter, Techniques for analysing industries and competitors, The Free Press, 1980). Et andet væsentligt element i produktportefølje analyser er produkt livscyklus begrebet, der bygger på at et produkt vil gennemløbe forskellige faser fra udvikling, introduktion, vækst, modenhed til nedgang. En fornuftig sammensætning af produktporteføljen indebærer at virksomheden har produkter på flere forskellige stadier i livscyklusen, da produkter i modenhedsfasen vil skabe overskydende likviditet der kan investeres i udvikling og introduktion af nye produkter. (se f.eks. Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition, Prentice Hall 2000). Inden analysearbejdet påbegyndes Inden analyse arbejdet påbegyndes er der nogle punkter der bør afklares: Først og fremmest er det vigtigt at gøre sig klart hvilken strategisk problemstilling virksomheden står overfor? Hvad skal resultaterne bruges til? Disse spørgsmål kan eventuelt diskuteres/afklares på et møde i ledergruppen. Til produkt-mix analyserne skal virksomhedens produkter skal inddeles i relevante produktlinier (jævnfør ovenstående definition af en produktlinie), og det er en fordel hvis du under arbejdet har historiske salgstal og de seneste budgetter for produktlinierne ved hånden. Når du bruger henrikwbendix.dk s ekspertprogram bliver du bedt om at give en række kvalitative input. For at kvaliteten af analyserne bliver så høj som mulig er det en god idé, hvis du har overvejet og eventuelt diskuteret de enkelte produktliniers position på markedet sammenholdt med konkurrerende produkter med ledergruppen herunder: Hvor hård er konkurrencesituationen for de enkelte produktlinier? Er det sandsynligt at der kommer nye konkurrenter til nogle af produktlinierne? Hvor stærke er kunderne til de enkelte produktlinier? Hvor stærke er leverandørerne til de enkelte produktlinier? Kan kunderne erstatte/substituere nogle af produktlinierne med andre typer produkter der kan opfylde nogenlunde de samme behov? Når du har et overblik over ovenstående forhold kan du gå ind i ekspertprogrammet og gå i gang med analyserne. Indtastning af basisoplysninger Produktmix (eller produktportefølje) er et strategisk begreb. Derfor er fokus produktlinier og ikke individuelle produkter eller varianter. En produktlinie er en gruppe af produkter der er tæt forbundet fordi de: teknisk fungerer på samme måde bliver solgt til de samme kundegrupper 6

7 bliver solgt gennem de samme distributionskanaler eller befinder sig i samme priskategori. Når du har besluttet dig for hvilke produktlinier der skal indgå i analysen, kan du gå i gang med at indtaste basisoplysninger om de enkelte produktlinier i det vedlagte program. Formular 1: Oversigt over input kan bruges som hjælpeskema, når du forbereder arbejdet med indtastningen. Product, Market, and Time Først indtastes nogle fakta om produktlinien der kommer til at stå på udskriften og derved identificerer outputtet om de enkelte produktliner: What is the name of the product? Skriv navnet på produktlinien. What is the primary purpose? Angiv om produktet er: Consumable good (købes og forbruges af slutbrugere) Intermediary good (købes af virksomheder og organisationer til videre forarbejdning) Investment asset (udstyr, tilbehør, maskiner m.m.) For which geographical market or market segment do you analyze the product? Angiv her den geografiske region der analyserer. Markedsføres produktlinien i flere regioner kan der med fordel laves flere analyser for linien, da markedsforholdene højst sandsynligt vil være forskellige fra region til region. What kind of input is most essential to the product or service? Angiv her de inputs der er kritiske for produktet, såsom råmaterialer, hjælpematerialer, arbejdskraft m.m. What is the time horizon for the answers in this analysis? Her er det vigtigt nøje at overveje hvad resultaterne skal bruges til, da svarene på flere af de efterfølgende spørgsmål afhænger af hvilken tidshorisont der er valgt. Produktportefølje-analyserne kan have tre forskellige tidshorisonter: Fortid: giver indblik i hvorfor virksomhedens strategiske situation har udviklet sig som den har Nutid: giver overblik over virksomhedens nuværende strategiske situation Fremtid: vurderer en forventet fremtidig strategisk situation (et scenarie) Market Demand Trends Her angives hvordan efterspørgslen for produktlinien har udviklet sig eller forventes at udvikle sig. Husk at svaret er afhængigt af hvilken tidshorisont der er valgt. Er fortid valgt, angives den historiske udvikling i efterspørgslen, er nutid valgt, angives den nuværende udvikling, og er fremtid valgt, angives den forventede fremtidige udvikling. Du kan basere dit skøn på de historiske salgstal for dit produkt og den nuværende ordrebeholdning (det giver indblik i efterspørgslen i den nærmeste fremtid). Du kan eventuelt supplere med prognoser fra f.eks. brancherapporter, hvis sådanne er tilgængelige. Udtalelser fra nøglekunder omkring deres forventninger til fremtiden kan også give en idé om den fremtidige efterspørgsel. Endelig kan du også foretage en hurtig rundspørge hos den øvrige ledergruppe og/eller salgspersonalet. 7

8 Skalaen er: Big decrease, small decrease, no change, small increase, big increase. Om en stigning eller fald vurderes som big eller small afhænger af branchen. En stigning på f.eks. 7% kan være big i en gammel veletableret branche, men vil være small i f.eks. ITbranchen. Competitive Threaths: Du skal her angive din samlede vurdering af produktliniens konkurrencemæssige position. Der foretages en samlet vurdering i forhold til de nærmeste konkurrenter. I vurderingen indgår produktliniens markedsandel, kvalitet, pris, kundeloyalitet, salgs- og marketingindsats samt andre relevante forhold. Scalaen er: - Very weak (produktlinen er de væsentligste konkurrentprodukter underlegen på de fleste af ovenstående punkter) - Moderately weak (produktlinien er de væsentligste konkurrentprodukter underlegen på enkelte punkter) - Average (enten hvis produktlinien er de væsentligste konkurrentprodukter underlegen på enkelte punkter men til gengæld er dem overlegen på andre punkter eller hvis alle produkter på markedet er meget ens) - Moderately strong (produktlinien er de væsentligste konkurrentprodukter overlegen på enkelte punkter) - Very strong (produktlinen er de væsentligste konkurrentprodukter overlegen på de fleste af ovenstående punkter) Life Cycle Stage I dette afsnit danner svarene på en række spørgsmål udgangspunkt for en samlet vurdering af produktliniens placering på en product life cycle kurve. Life cycle begrebet er vigtigt i denne forbindelse da et produkt gennemløber forskellige stadier fra det introduceres til det eventuelt trækkes tilbage. Stadierne er forskellige med hensyn til behov for investeringer, omsætning og indtjening. Igen afhænger svarene af hvilken tidshorisont der er valgt. How are sales revenues of the product? Ud fra omsætningstal (historiske tal + seneste budget) for produktlinien skal du tage stilling til om tallene viser/har vist en udvikling der kan betegnes som: rapid decline (produktlinien udviser et betydeligt fald i omsætning i de seneste perioder) slow decline (produktliens omsætning har været svagt faldende i de seneste perioder) stable (der er ikke de store udsving i produktliniens omsætning) slow growth (produktliens omsætning har været svagt stigende i de seneste perioder) rapid growth (produktlinien udviser en betydelig stigning i omsætning i de seneste perioder) Det er vigtigt at du baserer dit svar på trenden set over flere perioder og ikke på udsving mellem enkelte perioder. How many competing products are there? Antallet af konkurrerende produkter angives som: none (ingen konkurrenter af betydning) few but growing (der er i dag få konkurrenter, men der kommer hele tiden flere til) many (der er mange konkurrenter på markedet) 8

9 many but declining (der er i dag mange konkurrenter, men flere har for nylig forladt markedet) Do you see any competitive products/services being introduced to the market? Hvor mange nye konkurrerende produkter forventer du vil blive introduceret på markedet i fremtiden? Angiv om der forventes: None, few, some eller many nye konkurrentprodukter. How is the cash flow from the product? Her skal du angive Pengestrømmen fra produktlinien. Det vil sige omsætningen minus alle de omkostninger der vedrører produktlinien. Pengestrømmen angives som: very negative (produktliniens pengestrøm er meget negativ) moderately negative (produktliniens pengestrøm er negativ) balancing around zero (produktliniens pengestrøm er tæt på nul) moderately positive (produktliniens pengestrøm er positiv) very positive (produktliniens pengestrøm er meget positiv) For at vurdere om f.eks. en positivt pengestrøm er moderately eller very positive kan det være en god idé at sammenligne pengestrømmen med de andre produktlinier eller med tal for branchen generelt eller for de nærmeste konkurrenter såfremt sådanne oplysninger er tilgængelige. How is the product profitability developing? Når du kigger på cash flowet fra produktlinien de seneste år hvordan kan udviklingen så bedst beskrives? Vælg en af følgende kategorier: Strong deterioration (pengestrømmen er kraftigt faldende) Slightly deteriorating (pengestrømmen er jævnt faldende) Stable (pengestrømmen har ligget på sammen niveau) Slightly improving (pengestrømmen er jævnt stigende) Strong improvement (pengestrømmen er kraftigt stigende) Competitive rivalry Din vurdering af fem forhold vil danne grundlag for en vurdering af konkurrencesituationen for produktlinien. For alle fem forhold gælder at vurderingen foretages på skalaen: very weak, moderately weak, neutral, moderately strong eller very strong. Følgende generelle områder kan give din virksomhed eller de andre aktører på markedet en relativ styrke i forhold til konkurrenterne: Finansielt: store økonomiske ressourcer vil give en relativ styrke Knowhow: speciel viden der kan udnyttes til at kunne producere billigere end de andre eller til at være mere innovativ vil give en relativ styrke Image: Et stærkt image hos kunder og andre interessenter vil give en relativ styrke Grad af forskellighed (differentiering): adskiller en virksomhed og dens produkter sig meget fra de andre på markedet vil det give en relativ styrke Netværk: stærke samarbejdspartnere og tætte relationer med disse vil give en relativ styrke Branchespecifikke forhold: i flere brancher kan det give en relativ fordel at være stærk på nogle meget specielle punkter (f.eks. lobby-virksomhed, politisk korrekthed) 9

10 Ud over ovenstående generelle forhold kan du også hente også inspiration i nedenstående spørgsmål når de fem forhold skal vurderes. Compared to the position of your enterprise, how strong are the buyers of the product? Den samlede vurdering af købernes styrke baseres på: Hvor mange købere er der til produktet? (få store købere indtager en stærk position) Hvor mange alternativer har køberne? (få alternativer giver køberne en svag position) Er produktet differentieret? (meget differentierede produkter giver køberne en svag position) Prisens betydning ved valg af produkt? (vælges produktet udelukkende ud fra prisen indtager køberne en stærk position) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af købernes styrke. Compared to the position of your enterprise, how strong are the suppliers of raw material and intermediate goods for the product? Den samlede vurdering af leverandørernes styrke baseres på: Hvor mange alternative leverandører er der? (mange alternativer giver leverandørerne en svag position) Omkostninger ved leverandørskift? (er leverandørskift forbundet med store omkostninger vil leverandørerne indtage en stærk position) Har leverandøren en mærkevare? (hvis leverandøren har en mærkevare dine kunder forventer indgår i dit produkt, har leverandøren en stærk position) Leverandørernes størrelse? (er leverandørerne meget store sammenlignet med din virksomhed, vil de indtage en stærk position) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af leverandørernes styrke. Compared to the position of your enterprise, how strong are the threaths to your product from substituting products or services? Den samlede vurdering af truslen fra substitutter baseres på: Den relative pris for substituerende produkter? (er substitutter relativt dyre vil truslen være svag) Omkostninger ved at substituere? (høje omkostninger ved substituering f.eks. omstillinger i produktionen vil betyde at truslen er svag) Innovation? (udvikles der i øjeblikket mange potentielle substitutter, er truslen stærk) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af truslen fra substituerende produkter eller services. 10

11 Compared to the position of your enterprise, how strong is the threat that other products or services will be introduced to compete with the product? Den samlede vurdering af truslen fra nye produkter eller services baseres på: Udnyttelse af stordriftsfordele? (er der betydelige stordriftsfordele i produktionen, vil det være svært for en ny udbyder at etablere sig, hvorfor truslen vil være svag). Omkostninger ved etablering af produktion? (er der få omkostninger forbundet med etableringen, vil truslen være stærk) Adgang til distributionskanaler? (er det vanskeligt at komme ind hos mellemhandlere eller detailhandlen, f.eks. på grund af stærke mærkevarer, er truslen fra nye produkter svag) Reaktion fra nuværende udbydere? (forventes en kraftig modreaktion ved introduktion af nye produkter, vil truslen være svag) Lovgivning? (er der lovgivningsmæssige forhold der begrænser adgangen til markedet, vil truslen være svag) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af truslen fra nye produkter eller services. Compared to the position of your enterprise, how strong is the competition currently in the market for the product? Den samlede vurdering af konkurrencens styrke baseres på: Er markedet i balance? (er der overkapacitet hos nogle af konkurrenterne, vil konkurrencen være stærk) Markedsvæksten? (er markedsvæksten lille, vil konkurrencen ofte være stærk) Priskonkurrence eller differentiering? (er produkterne meget forskellige, vil der være svagere konkurrence og omvendt hvis der primært konkurreres på prisen. F.eks. er der hård priskonkurrence på telefoni, hvorimod der er svagere konkurrence på ERP systemer hvor produkterne er mere forskellige) Er det svært eller nemt at forlade branchen? (er det svært at forlade branchen, f.eks. på grund af store investeringer i specialiseret udstyr, vil konkurrencen være stærk. F.eks. vil et kraftværk have foretaget meget store investeringer i produktionsudstyr og distributionsnet og kan derfor ikke umiddelbart trække sig ud af branchen). Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af konkurrencens styrke for produktlinien. Du har nu indtastet alle de nødvendige basisoplysninger om produktlinien. Klik herefter på Analyse this product. 11

12 Case: Product - mix Virksomheden er en møbelfabrik som arbejder med en produktserie ved navn High End Office Furniture og ønsker i den forbindelse at undersøge markedspositionen som led i de strategiske overvejelser. Input til analysen fremgår af denne oversigt. 12

13 Beskrivelse af resultaterne fra analyserne Når analysen af produktlinien er færdig, kommer et skærmbillede frem med en oversigt over alle de analyser du har lavet. Her kan du få et godt overblik produktporteføljen. Du kan her vælge New Analysis for at lave en ny analyse på en anden produktlinie, og du kan med Delete marked items slette de analyser du ikke har brug for. Markerer du en produktlinie og klikker efterfølgende på Details for marked items kommer der et nyt skærmbillede frem der uddyber resultaterne af analysen for den valgte produktlinie. Product, Market and Time Skærmbilledet består dels af en boks med oplysninger om Product, Market and Time. Denne boks tjener primært det formål at specificere de forudsætninger, som analysen er lavet ud fra, og derved gøre det muligt at identificere udskrifterne fra programmet. Market Characteristics Matrix input: labour Den anden boks omhandler Market Time aspect: Decision before August Characteristics. Ud fra de indtastede 2001 oplysninger er markedet for den aktuelle produktline karakteriseret med hensyn til vækst og markedsandel. Nedenfor i tekstboksen forklares produktets placering i matrixen nærmere. Den sidste boks på skærmen er en tekstboks. Product, Market and Time Product name: High End Office Furniture Primary purpose: Investment asset Market: Europe Primary buyers: Importers, wholesalers Most essential Wood, aluminium and Først forklares produktliniens Market Characteristics nærmere. Der angives endvidere i generelle vendinger, hvad du kan forvente der sker på markedet i fremtiden. Til sidst gives forslag til hvilke overvejelser du bør gøre dig med hensyn til den aktuelle produktlinie. Life Cycle Stage Herefter angives produktets Life cycle stage. Kategorien, der angives her, bygger på en teori om at produkter gennemgår et livsforløb der består af nogle bestemte faser. Disse faser karakteriseres som: Product development, Introduction, Growth, Maturity og Decline. Et produkt i de 3 første faser vil kræve forholdsvis store investeringer, men kan ikke forventes at skabe den store indtjening. Et produkt i maturity vil derimod ikke kræve store investeringer og kan forventes at skabe en forholdsvis stor indtjening. Et produkt i decline er på vej ned med hensyn til omsætning og indtjening og skal enten udfases eller relanceres. På lang sigt er det vigtigt at din virksomhed har produkter der befinder sig på forskellige stadier. Competition Til sidst gives under Competition en samlet vurdering af konkurrenceintensiteten for den pågældende produktlinie på en skala fra Low til High. Ved at klikke på Go back nederst på skærmen kan du komme tilbage og redigere i oplysningerne for produktet. Arbejder du med scenarier, kan du gå tilbage og ændre nogle af forudsætningerne og se hvordan det påvirker resultaterne af analysen. 13

14 Forslag til anvendelse af resultaterne Først skal det fremhæves at analyseresultaterne skal ses som et input til strategiske diskussioner om sammensætningen af produktporteføljen og enkelte produktlinier og ikke som en facitliste. Kigger du først på Market Characteristics kan analyseresultaterne give anledning til to typer af overvejelser. Overvejelser om produktporteføljens sammensætning. Det vil normalt være en fordel for din virksomhed at have produkter der er er placeret forskellige steder i matrixen. Produkter på markeder med høj vækst vil normalt kræve investeringer i f.eks. videreudvikling af produktet, ansættelse af flere medarbejdere og markedsføring. Det er dog vigtigt at der satses på de produkter der har de bedste fremtidsudsigter. Nogle produkter befinder sig på markeder med høj vækst, men vil have svært ved at erobre markedsandele på grund af stærk konkurrence. Hvorimod andre produkter har mulighed for at erobre en betydelig markedsandel. Konsekvenser Produkter med lav markedsandel på et marked med høj vækst: Er et produkt der normalt kun bidrager med en beskeden indtjening, samtidig med at der kræves store investeringer i markedsføring af produktet. Et højvækstmarked er naturligvis et interessant marked, men problemet med disse produkter er den lave markedsandel. Det skal her naturligvis tages med i betragtningen hvornår produktet er lanceret. Et nyt produkt vil som regel altid have en beskeden markedsandel (f.eks. et reklamebureau der for nyligt har introduceret et e-business koncept). Strategi for produkterne: Investér i produktet hvis fremtidsudsigterne er gode. Find nye kunder og udvid samarbejdet med eksisterende kunder. Overvej om produktet skal udfases hvis fremtidsudsigterne er dårlige. Produkter med høj markedsandel på markeder med lav vækst vil derimod normalt ikke kræve så store nyinvesteringer og således genere en stor pengestrøm. Denne pengestrøm kan anvendes til at investere i andre produkter. Det er dog vigtigt at den høje markedsandel forsvares over for eksisterende og nye konkurrenter. For at sikre den samlede pengestrøm på længere sigt er det derfor vigtigt at have begge typer produkter i produktporteføljen. Ligeledes bør en virksomhed normalt ikke have for mange produkter placeret med både lav vækst og lav markedsandel. Der skal for disse produkter træffes beslutning om hvorledes deres position kan forbedres, eller om de eventuelt helt skal trækkes tilbage fra markedet. Det kan derfor anbefales at du prøver at sammenholde placeringen af de enkelte produktlinier for at se hvordan de samlet set er placeret i matrixen. ( Du kan bruge vedlagte Formular 2: Oversigt over virksomhedens produktmix). 14

15 Overvejelser om de enkelte produktlinier I tekstboksen er der angivet nogle forslag til overvejelser du bør gøre dig med hensyn de enkelte produktlinier. Forslagene er baseret på produktliniens Market Characteristics. Der vil ofte være en række andre forhold der også har betydning for hvad der skal ske med en produktlinie. Ønsker din virksomhed f.eks. at være en komplet leverandør inden for et område kan det betyde at der er nogle produkter der skal være i porteføljen, selv om indtjeningen på dem ikke er stor. Eller hvis et produkt giver din virksomhed noget knowhow, der kan anvendes på andre områder, kan det ligeledes berettige at der investeres i det. Det er derfor vigtigt også her at se de enkelte produktlinier i sammenhæng, idet det er den samlede produktportefølje der skal sikre din virksomhed på længere sigt. Det er vigtigt at se analyseresultatet som et af flere inputs, der tilsammen udgør et beslutningsgrundlag. Analyseresultaterne kan med fordel diskuteres på et møde i ledergruppen; herved sikres det at alle relevante aspekter omkring produktet bliver vendt, og der dannes en fælles opfattelse af produktliniens nuværende situation. Ønskes et indblik i markedssituationen kan der med fordel laves en mere dybdegående markedsanalyse. Efterfølgende laves en vurdering af de forventede konsekvenser af de forslag der udarbejdes for produktlinierne. Life cycle Stage Produktets Life cycle Stage er også vigtig at have med i overvejelserne inden der træffes vigtige beslutninger om en produktlinie. Normalt er det bedst at investere i produkter der befinder sig på de tidlige livscyklusstadier ( Introduction og Growth ). Derimod skal du tænke dig godt om inden der investeres i produkter der befinder sig i de sidste stadier ( Maturity og Decline ). Det kan dog ikke udelukkes at produkter sidst i livscyklen kan modificeres og relanceres med succes. Din virksomhed bør have produkter der er placeret på forskellige stadier i livscyklen. Produkter på de første stadier skal sikre virksomheden i fremtiden, og produkter på de sidste stadier skal skabe en positiv pengestrøm der kan investeres i de nye produkter. Competition Graden af Competition er ligeledes vigtig at overveje inden der træffes beslutninger om en produktlinie. En høj grad af konkurrence kan Konsekvenser Produkter med høj markedsandel på et marked med høj vækst: Er et attraktivt produkt for virksomheden. Der er her tale om produkter hvor virksomheden har høj markedsandel på et højvækstmarked. Produktet har succes på markedet og forventes at bidrage med stor omsætning og indtjening i fremtiden. Disse produkter kræver ofte store investeringer i markedsføring (f.eks. mobiltelefoner for de førende producenter af kommunikationsudstyr). Strategi for produkterne: Intensiv markedsføringsindsats. Fasthold eller forøg produktets førerposition. Forsvar produktet mod udfordringer fra konkurrenterne. Vær proaktiv med hensyn til videreudvikling af produktet Konsekvenser Produkter med høj markedsandel på et marked med lav vækst: Er et produkt med en stor markedsandel på et stagnerende marked. Disse produkter er som regel karakteriseret ved stor indtjening og som regel kræves der ikke de store investeringer i produktet. Produkterne er derfor yderst attraktive for virksomheden, da de skaber en pengestrøm der kan investeres andre steder (f.eks. øl for de førende bryggerier). Strategi for produkter: Forsvar den høje markedsandel. indikere at et produkt kan få det svært og at du kan forudse lave fortjenester på dette produkt. På den anden side kan høj konkurrence også indikere at markedet er meget attraktivt. Markeder med 15

16 lav konkurrence (ofte nichemarkeder eller nye markeder) kan være attraktive at investere i, da der normalt kan forventes forholdsvis høje fortjenester. På den anden side kan markeder med lav konkurrence også virke tiltrækkende på nye virksomheder, og du skal derfor være forberedt på at forsvare din position. Det kan her være en god idé at lave en decideret konkurrentanalyse for produktet/produkterne inden der træffes endelige beslutninger. Konsekvenser Produkter med lav markedsandel på et marked med lav vækst: Er typisk et produkt der ligger nummer 3, 4 eller 5 på markedet, samtidig med at der er tale om et lavvækstmarked. Disse produkter vil normalt fremvise dårlige økonomiske resultater. Strategi for produkterne: Selektiv adfærd. Overvej om der mulighed for at produktet kan vinde en større markedsandel. Udfas produktet, hvis fremtidsudsigterne er dårlige. Hold eventuelt produktet på vågeblus, det vil sige behold produktet men investér kun beskedne ressourcer i det. 16

17 Case: Product - Mix En producent af kontormøbler markedsfører 3 forskellige produktlinier en discount linie en mellemklasse linie en high end linie. Kontormøblerne eksporteres til de fleste europæiske lande. Specielt high end linien har givet anledning til bekymringer i ledergruppen, da fortjenesten ikke har udviklet sig tilfredsstillende. Direktøren har derfor lavet en analyse på produktlinien med nedenstående resultat: Product, Market and Time Product name: Primary purpose: Market: Primary buyers: Most essential input: Time aspect: Market Characteristics High Share Low Share High Growth Market Characteristics The firm is in a market with high growth, but it has a relatively low market share. Normally, the firm is profitable, but not exceedingly so. The challenge is to capture a greater percentage of the growing market than your competitors. Normally, it is easier to capture new business than take existing business from your competitors. Your firm should concentrate on gaining a larger share of the new growth business. You should probably develop new customers as well as expand volume with existing customers. Low Growth Life Cycle Stage Revenue should be growing at a moderate to rapid rate. The cash flow is likely to be near zero, as large investments are required to support the growth. However profitability should be moderate, perhaps even high. During this phase, competitors are likely to enter the market with similar products or services. At this stage of growth, the question is to find the right level of investment to support the desired rate of growth. There is the risk of over investment for the market potential, and under investment permits competitors to become established. Here, flexibility of scale is important, and rapid adjustment to feedback is important. Competitive Rivalry Your enterprise is in a competitive position - neither weak and vulnerable, nor strong and powerful. Your enterprise cannot dictate buyer and supplier prices and other characteristics. Competitors can enter and exit the market. Your competitors may change price levels within narrow limits, but no one has control over the market. Your strategy should focus on mainstream products and be prepared to make small variations to obtain even small advantages. As you have limited control over price, efficiency and low cost are important to maintain profitability. Your enterprise can realize normal but not high profits. You should look for opportunities for new investments. 17

18 Case: Product - Mix Som det kan ses er den primære udfordring at udvide produktliniens markedsandel. Direktøren har allerede et par forslag, han vil tage op på et kommende møde i ledergruppen: Sælge direkte til store grossister og detailkæder på de store europæiske markeder Udarbejde nye markedsføringsmaterialer og udstillingsmaterialer for produktet Skabe ekstra motivation hos agenter og importører f.eks. gennem bonusordninger. Inden mødet vil han dog køre tilsvarende analyser for de to andre produktlinier for at have et fuldstændigt overblik over virksomhedens produktportefølje. Han vil også indkalde ledergruppen til en strategidag, hvor de forskellige alternativer og det samlede produktmix skal diskuteres, og han overvejer desuden at kontakte en rådgiver inden den endelige beslutning træffes. Den videre proces Når der er taget stilling til konkrete strategiforslag for de enkelte produktlinier kan Formular 3: Strategi for de enkelte produktlinier udfyldes. Der bør efterfølgende laves en nærmere vurdering af konsekvenserne af forslagene. Det vil sige: Hvad er de forventede omkostninger og indtægter ved at gennemføre strategierne samt hvilke strategiske mål forventes opfyldt ved at følge strategierne? Dette arbejde kan eventuelt uddelegeres til andre i ledergruppen. Når konsekvenserne af strategiforslagene er vurderet kan de præsenteres og diskuteres på et ledergruppemøde. For de strategiforslag, som ledergruppen vælger at gennemføre, skal der udpeges en ansvarlig/projektleder og der skal sættes en tidsramme for gennemførslen af forslagene. 18

19 Formular 1: Oversigt over input Areas Questions Notes Product, Market and Time Market Demand Trends Competitive Threats Life Cycle Stage What is the name of the product? What is the primary purpose? For which geographical market or market segment do you analyze the product? What kind of input is most essential to the product or service? What is the time horizon for the answers in this analysis? Big decrease Small decrease No change Small increase Big increase Very weak Moderately weak Average Moderately strong Very strong How are sales revenues of the product? rapid decline slow decline stable slow growth rapid growth How many competing products are there? none few but growing many many but declining Do you see any competitive products/services being introduced to the market? none few some 19

20 Areas Questions Notes many How is the cash flow from the product? very negative moderately negative balancing around zero moderately positive very positive How is the product profitability developing? strong deterioration slightly deteriorating stable slightly improving strong improvement Competitive Rivalry Compared to the position of your enterprise, how strong are the buyers of the product? Compared to the position of your enterprise, how strong are the suppliers of raw material and intermediate goods for the product? Compared to the position of your enterprise, how strong are the threats to your product from substituting products or services? Compared to the position of your enterprise, how strong is the threat that other products or services will be introduced to compete with the product? Compared to the position of your enterprise, how strong is the competition currently in the market for the product? 20

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Markedsanalyse - Går vi efter de rette muligheder i markedet? - User guide: Markedsanalyse - Checkliste: Markedsanalyse - Formular 1:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Konkurrentanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Konkurrentanalyse - Er konkurrenterne så stærke som vi tror? - User guide: Konkurrentanalyse - Formular 1: Trin for

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Etablering af en virksomhed

Etablering af en virksomhed Forfatter: Vejleder: Studie: Institut: Tina Juul Pedersen Jørgen Lægaard MsC Managament Accounting and Control Erhvervsøkonomisk Institut Etablering af en virksomhed Med udgangspunkt i Center for Krop,

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

E X C L U S I V E F L O O R I N G 2 0 1 2 E T I N H O U S E G R O U P C O N C E P T

E X C L U S I V E F L O O R I N G 2 0 1 2 E T I N H O U S E G R O U P C O N C E P T E X C L U S I V E F L O O R I N G 2 0 1 2 E T I N H O U S E G R O U P C O N C E P T Hvem er InHouse Group: InHouse Group er Skandinaviens største importør og distributør af afpassede tæpper. Denne mangeårige

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere