Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:"

Transkript

1 Produkt-mix Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Produkt-mix - Passer vores produkter til markedet? - User Guide: Produkt-mix - Formular 1: Oversigt over input - Formular 2: Oversigt over virksomhedens produktmix - Formular 3: Strategi for de enkelte produktlinier 1

2 Introduktion Passer vores produkter til markedet? Dette tool-kit gør dig i stand til at lave en strategisk analyse af din virksomheds mix af forskellige produkter. Resultatet af analysen kan anvendes til: at skabe et overblik over virksomhedens situation i forbindelse med strategisk planlægning for en kommende periode, herunder besvare spørgsmålet om din virksomhed har et produkt-mix der kan skabe vækst og indtjening på længere sigt. beslutningsgrundlag i forbindelse med større investeringer i f.eks. produktudvikling, nye produktionsfaciliteter, markedsføringskampagner og rekruttering af nøglemedarbejdere, da det er vigtigt at investeringerne foretages i de rigtige produkter. at vurdere hvorfor enkelte produkter ikke lever op til forventningerne og tage stilling til hvad der kan gøres ved det. Analyserne foretages ved hjælp af et specielt udviklet ekspertprogram. Dette tool-kit er derfor også en instruktion i at anvende dette program og tolke out-put fra programmet. Analyserne kræver ½ til 1 time per produktlinie. Produktportefølje-analysen er en strategisk analyse. Det vil sige at fokus er på kvalitative input og vurderinger fremfor kvantitative input. Økonomiske nøgletal for de enkelte produktlinier indgår dog i analyserne. Analyserne udføres ved hjælp af det ekspertprogram, som ligger på Produktportefølje-analysen giver indsigt i virksomhedens stærke og svage sider og medvirker til at ledergruppen får en ens opfattelse af virksomhedens strategiske situation. Mål Gennem arbejdet med dette materiale opnår du at få - analyseret virksomhedens produkt-mix - skabt et beslutningsgrundlag vedrørende nye investeringer, ændrede strategiplaner, kompetenceudvikling mv. - vurderet konkrete produktliniers potentialer og krav til ændringer/videreudviklinger - skabt et fælles strategisk overblik sammen med andre ledere og nøglepersoner i virksomheden. Artikler Anbefaling: Yoram Wind, Vijay Mahajan (1981). Designing product and business portfolios. Harvard Business Review, January Henderson, Bruce D. (1973): The Growth Share Matrix of the Product Portfolio, Boston Consulting Group. Denne kan downloades fra 2

3 Forfatter Denne Tool-kit er skrevet af Jesper Klintrup Nielsen Århus, Danmark, februar 2001 Jesper Klintrup Nielsen er uddannet Cand.Merc. med speciale i Markedsøkonomi på Handelshøjskolen i Århus. Har arbejdet med supportering af datterselskaber i Nord- og Sydeuropa hos V. Kann Rasmussen Industri / VELUX A/S. Underviser i dag på Århus Købmandsskole, Center for Videregående Uddannelser i fagene International Markedsføring, Økonomisk Styring og Innovation. Har herunder været med til at udvikle den kortere videregående uddannelse Innovation og Entrepreneurship. Hvis du har brug for rådgivning er du altid velkommen på: Ellers kan disse værktøjskasser måske være til inspiration: SWOT Analysis - Kender vi virksomhedens situation godt nok? En SWOT-analyse drejer sig om Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eller Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Det er et nyttigt værktøj til at bestemme hvilken situation virksomheden er i. SWOT-analysen er en god måde at stille sprøgsmål på både i forbindelse med strategisk analyse og i mere praktiske situationer. Sprog: Engelsk Find den på Se under Ressourcer. Market Analysis - Går vi efter de rigtige muligheder i markedet? I markedsanalysepakken finder du en overordnet model for hvordan du systematisk kan analysere det marked som din virksomhed befinder sig på. Modellen behandler både fjerne forhold som lovgivning, samfundsøkonomi og generelle trends samt nære forhold som kunder, konkurrenter og leverandører. Sprog: Dansk Find den på Se under Ressourcer. 3

4 User Guide Indledning De fleste virksomheder i dag markedsfører mere end ét produkt eller én service ydelse. At have flere produkter indebærer en række fordele for virksomheden såsom risikospredning, fleksibilitet i produktionen og udvikling af forskellige kompetencer. Samlet set skal alle produkterne danne grundlag for indtjening og vækst hos virksomheden. Et vigtigt element i strategisk ledelse er derfor at sørge for at virksomheden satser på de rigtige produkter. I nedenstående er nævnt et par eksempler på situationer, hvor det er relevant at lave en analyse af virksomhedens produkt-mix: - Strategisk planlægning for en kommende periode: Hvilke produkter skal der satses på i den kommende periode? Hvordan skal markedsføringsbudgettet fordeles det kommende år? Til hvilke områder skal der rekrutteres nye medarbejdere? Inden for hvilke områder skal der investeres i nye maskiner og produktionsfaciliteter? - Resultaterne lever ikke op til forventningerne: Hvilke produkter skyldes det at virksomhedens resultater i en periode ikke har levet op til forventningerne og hvad kan der gøres strategisk med hensyn til de enkelte produkter for at forbedre resultaterne? - Overskydende likviditet skal investeres i virksomheden: Hvilke produkter skal have tilført ressourcer til for eksempel udvikling og markedsføring? Hvordan investeres pengene så de giver størst mulig afkast? For at bevare overblikket er fokus på det strategiske niveau produktlinier og ikke individuelle produkter eller varianter. En produktlinie er en gruppe af produkter der er tæt forbundet fordi de: teknisk fungerer på samme måde bliver solgt til de samme kundegrupper bliver solgt gennem de samme distributionskanaler eller befinder sig i samme priskategori. Begrebet produkt-mix er en samlet betegnelse for alle virksomhedens produktlinier. Når din virksomhed analyserer sit produkt-mix er der tre overordnede spørgsmål der skal tages stilling til: - Hvilke produktlinier skal virksomheden investere i? Investeringer skal udbygge produktliens position på markedet og kan for eksempel være udvikling af nye varianter, markedsføringskampagner, opdyrkning af nye distributionskanaler eller rekruttering af nye medarbejdere. 4

5 - For hvilke produktlinier skal den nuværende position fastholdes og forsvares? En forsvarsstrategi skal forhindre at kunder skifter til konkurrende produkter. Det kan for eksempel gøres gennem udbygning af det nuværende distributionsnet eller ved at øge salgspromoveringen gennem rabatordninger, loyalitetsprogrammer eller andre former tiltag. - Er der produktlinier der med fordel kan udfases? Udfasning vil sige at der ikke investeres mere i produktlinien og produktet holdes på vågeblus med hensyn til markedsføring. På længere sigt afvikles lagrene, medarbejdere overføres til nye funktioner og til sidst trækkes produktlinien helt tilbage fra markedet. Når din virksomhed skal beslutte hvilke produktlinier den skal satse på der en række forhold du skal være opmærksom på. Markedet Det er i sidste ende markedet (kunderne) der afgør en produktlinies succes. Der er derfor vigtigt at tage udviklingen i efterspørgslen med i betragtningen når der skal træffes beslutninger om produktlinier. Produktlinier der befinder sig på vækst markeder vil ofte være attraktive at investere i. Produktlinier på markeder der stagnerer eller er i tilbagegang vil ofte kræve en fastholdelses- eller udfasnings strategi. Konkurrencesituationen Konkurrencesituationen er også meget afgørende når der skal træffes strategiske beslutninger om virksomhedens produktlinier. En produktlinie der står stærkt i forhold til konkurrerende produkter er attraktiv for virksomheden, hvorimod produktlinier med en svag konkurrenceposition kan være problematiske for virksomheden. Produktets livscyklus Alle produktlinier går gennem en livscyklus fra de bliver udviklet til de på et tidspunkt trækkes tilbage fra markedet. Nye produktlinier vil som regel kræve store investeringer i markedsføring, udbygning af produktionen, rekruttering af medarbejdere med mere. Hvorimod gamle produkter ofte ikke vil kræve så store investeringer. Det er derfor vigtigt at vurdere hvor i livscyklen en produktlinie befinder sig inden der træffes strategiske beslutninger. (Se nedenstående afsnit for en uddybning af produkt livscyklus begrebet). Ekspertprogrammet der er indeholdt i denne pakke hjælper dig med at vurdere ovenstående tre forhold for din virksomheds produktliner. Lidt om baggrunden for pakken Produkt-mix (eller produkt portefølje) analyse anvendes som tidligere nævnt i forbindelse med strategisk analyse og ledelse. Der findes flere modeller til analyse af en virksomheds produkt portefølje. De mest kendte er Boston modellen (udviklet af Boston Consulting Group) og General Electric modellen, som analyserne i denne pakke også er inspireret af. Tankegangen bag produktportefølje begrebet er at en fornuftig sammensætning af virksomhedens produktportefølje vil sikre virksomhedens indtjening og vækst på længere sigt. I de fleste bøger om marketing eller strategisk ledelse findes et afsnit om produktportefølje analyser (se f.eks. Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition, Prentice Hall 2000). For en yderligere uddybning af de forskellige 5

6 produktportefølje modeller og hvordan de kan anvendes til strategiske analyser og beslutninger se også baggrundsartiklen til denne pakke. Et væsentligt element i produktportefølje analyser er en vurdering af markeds- /konkurrencesituationen. I denne pakke er vurderingen af konkurrencesituationen baseret på Michael Porters 5 forces analysemodel, som er et meget anvendt analyse værktøj på dette felt (se Michael E. Porter, Techniques for analysing industries and competitors, The Free Press, 1980). Et andet væsentligt element i produktportefølje analyser er produkt livscyklus begrebet, der bygger på at et produkt vil gennemløbe forskellige faser fra udvikling, introduktion, vækst, modenhed til nedgang. En fornuftig sammensætning af produktporteføljen indebærer at virksomheden har produkter på flere forskellige stadier i livscyklusen, da produkter i modenhedsfasen vil skabe overskydende likviditet der kan investeres i udvikling og introduktion af nye produkter. (se f.eks. Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition, Prentice Hall 2000). Inden analysearbejdet påbegyndes Inden analyse arbejdet påbegyndes er der nogle punkter der bør afklares: Først og fremmest er det vigtigt at gøre sig klart hvilken strategisk problemstilling virksomheden står overfor? Hvad skal resultaterne bruges til? Disse spørgsmål kan eventuelt diskuteres/afklares på et møde i ledergruppen. Til produkt-mix analyserne skal virksomhedens produkter skal inddeles i relevante produktlinier (jævnfør ovenstående definition af en produktlinie), og det er en fordel hvis du under arbejdet har historiske salgstal og de seneste budgetter for produktlinierne ved hånden. Når du bruger henrikwbendix.dk s ekspertprogram bliver du bedt om at give en række kvalitative input. For at kvaliteten af analyserne bliver så høj som mulig er det en god idé, hvis du har overvejet og eventuelt diskuteret de enkelte produktliniers position på markedet sammenholdt med konkurrerende produkter med ledergruppen herunder: Hvor hård er konkurrencesituationen for de enkelte produktlinier? Er det sandsynligt at der kommer nye konkurrenter til nogle af produktlinierne? Hvor stærke er kunderne til de enkelte produktlinier? Hvor stærke er leverandørerne til de enkelte produktlinier? Kan kunderne erstatte/substituere nogle af produktlinierne med andre typer produkter der kan opfylde nogenlunde de samme behov? Når du har et overblik over ovenstående forhold kan du gå ind i ekspertprogrammet og gå i gang med analyserne. Indtastning af basisoplysninger Produktmix (eller produktportefølje) er et strategisk begreb. Derfor er fokus produktlinier og ikke individuelle produkter eller varianter. En produktlinie er en gruppe af produkter der er tæt forbundet fordi de: teknisk fungerer på samme måde bliver solgt til de samme kundegrupper 6

7 bliver solgt gennem de samme distributionskanaler eller befinder sig i samme priskategori. Når du har besluttet dig for hvilke produktlinier der skal indgå i analysen, kan du gå i gang med at indtaste basisoplysninger om de enkelte produktlinier i det vedlagte program. Formular 1: Oversigt over input kan bruges som hjælpeskema, når du forbereder arbejdet med indtastningen. Product, Market, and Time Først indtastes nogle fakta om produktlinien der kommer til at stå på udskriften og derved identificerer outputtet om de enkelte produktliner: What is the name of the product? Skriv navnet på produktlinien. What is the primary purpose? Angiv om produktet er: Consumable good (købes og forbruges af slutbrugere) Intermediary good (købes af virksomheder og organisationer til videre forarbejdning) Investment asset (udstyr, tilbehør, maskiner m.m.) For which geographical market or market segment do you analyze the product? Angiv her den geografiske region der analyserer. Markedsføres produktlinien i flere regioner kan der med fordel laves flere analyser for linien, da markedsforholdene højst sandsynligt vil være forskellige fra region til region. What kind of input is most essential to the product or service? Angiv her de inputs der er kritiske for produktet, såsom råmaterialer, hjælpematerialer, arbejdskraft m.m. What is the time horizon for the answers in this analysis? Her er det vigtigt nøje at overveje hvad resultaterne skal bruges til, da svarene på flere af de efterfølgende spørgsmål afhænger af hvilken tidshorisont der er valgt. Produktportefølje-analyserne kan have tre forskellige tidshorisonter: Fortid: giver indblik i hvorfor virksomhedens strategiske situation har udviklet sig som den har Nutid: giver overblik over virksomhedens nuværende strategiske situation Fremtid: vurderer en forventet fremtidig strategisk situation (et scenarie) Market Demand Trends Her angives hvordan efterspørgslen for produktlinien har udviklet sig eller forventes at udvikle sig. Husk at svaret er afhængigt af hvilken tidshorisont der er valgt. Er fortid valgt, angives den historiske udvikling i efterspørgslen, er nutid valgt, angives den nuværende udvikling, og er fremtid valgt, angives den forventede fremtidige udvikling. Du kan basere dit skøn på de historiske salgstal for dit produkt og den nuværende ordrebeholdning (det giver indblik i efterspørgslen i den nærmeste fremtid). Du kan eventuelt supplere med prognoser fra f.eks. brancherapporter, hvis sådanne er tilgængelige. Udtalelser fra nøglekunder omkring deres forventninger til fremtiden kan også give en idé om den fremtidige efterspørgsel. Endelig kan du også foretage en hurtig rundspørge hos den øvrige ledergruppe og/eller salgspersonalet. 7

8 Skalaen er: Big decrease, small decrease, no change, small increase, big increase. Om en stigning eller fald vurderes som big eller small afhænger af branchen. En stigning på f.eks. 7% kan være big i en gammel veletableret branche, men vil være small i f.eks. ITbranchen. Competitive Threaths: Du skal her angive din samlede vurdering af produktliniens konkurrencemæssige position. Der foretages en samlet vurdering i forhold til de nærmeste konkurrenter. I vurderingen indgår produktliniens markedsandel, kvalitet, pris, kundeloyalitet, salgs- og marketingindsats samt andre relevante forhold. Scalaen er: - Very weak (produktlinen er de væsentligste konkurrentprodukter underlegen på de fleste af ovenstående punkter) - Moderately weak (produktlinien er de væsentligste konkurrentprodukter underlegen på enkelte punkter) - Average (enten hvis produktlinien er de væsentligste konkurrentprodukter underlegen på enkelte punkter men til gengæld er dem overlegen på andre punkter eller hvis alle produkter på markedet er meget ens) - Moderately strong (produktlinien er de væsentligste konkurrentprodukter overlegen på enkelte punkter) - Very strong (produktlinen er de væsentligste konkurrentprodukter overlegen på de fleste af ovenstående punkter) Life Cycle Stage I dette afsnit danner svarene på en række spørgsmål udgangspunkt for en samlet vurdering af produktliniens placering på en product life cycle kurve. Life cycle begrebet er vigtigt i denne forbindelse da et produkt gennemløber forskellige stadier fra det introduceres til det eventuelt trækkes tilbage. Stadierne er forskellige med hensyn til behov for investeringer, omsætning og indtjening. Igen afhænger svarene af hvilken tidshorisont der er valgt. How are sales revenues of the product? Ud fra omsætningstal (historiske tal + seneste budget) for produktlinien skal du tage stilling til om tallene viser/har vist en udvikling der kan betegnes som: rapid decline (produktlinien udviser et betydeligt fald i omsætning i de seneste perioder) slow decline (produktliens omsætning har været svagt faldende i de seneste perioder) stable (der er ikke de store udsving i produktliniens omsætning) slow growth (produktliens omsætning har været svagt stigende i de seneste perioder) rapid growth (produktlinien udviser en betydelig stigning i omsætning i de seneste perioder) Det er vigtigt at du baserer dit svar på trenden set over flere perioder og ikke på udsving mellem enkelte perioder. How many competing products are there? Antallet af konkurrerende produkter angives som: none (ingen konkurrenter af betydning) few but growing (der er i dag få konkurrenter, men der kommer hele tiden flere til) many (der er mange konkurrenter på markedet) 8

9 many but declining (der er i dag mange konkurrenter, men flere har for nylig forladt markedet) Do you see any competitive products/services being introduced to the market? Hvor mange nye konkurrerende produkter forventer du vil blive introduceret på markedet i fremtiden? Angiv om der forventes: None, few, some eller many nye konkurrentprodukter. How is the cash flow from the product? Her skal du angive Pengestrømmen fra produktlinien. Det vil sige omsætningen minus alle de omkostninger der vedrører produktlinien. Pengestrømmen angives som: very negative (produktliniens pengestrøm er meget negativ) moderately negative (produktliniens pengestrøm er negativ) balancing around zero (produktliniens pengestrøm er tæt på nul) moderately positive (produktliniens pengestrøm er positiv) very positive (produktliniens pengestrøm er meget positiv) For at vurdere om f.eks. en positivt pengestrøm er moderately eller very positive kan det være en god idé at sammenligne pengestrømmen med de andre produktlinier eller med tal for branchen generelt eller for de nærmeste konkurrenter såfremt sådanne oplysninger er tilgængelige. How is the product profitability developing? Når du kigger på cash flowet fra produktlinien de seneste år hvordan kan udviklingen så bedst beskrives? Vælg en af følgende kategorier: Strong deterioration (pengestrømmen er kraftigt faldende) Slightly deteriorating (pengestrømmen er jævnt faldende) Stable (pengestrømmen har ligget på sammen niveau) Slightly improving (pengestrømmen er jævnt stigende) Strong improvement (pengestrømmen er kraftigt stigende) Competitive rivalry Din vurdering af fem forhold vil danne grundlag for en vurdering af konkurrencesituationen for produktlinien. For alle fem forhold gælder at vurderingen foretages på skalaen: very weak, moderately weak, neutral, moderately strong eller very strong. Følgende generelle områder kan give din virksomhed eller de andre aktører på markedet en relativ styrke i forhold til konkurrenterne: Finansielt: store økonomiske ressourcer vil give en relativ styrke Knowhow: speciel viden der kan udnyttes til at kunne producere billigere end de andre eller til at være mere innovativ vil give en relativ styrke Image: Et stærkt image hos kunder og andre interessenter vil give en relativ styrke Grad af forskellighed (differentiering): adskiller en virksomhed og dens produkter sig meget fra de andre på markedet vil det give en relativ styrke Netværk: stærke samarbejdspartnere og tætte relationer med disse vil give en relativ styrke Branchespecifikke forhold: i flere brancher kan det give en relativ fordel at være stærk på nogle meget specielle punkter (f.eks. lobby-virksomhed, politisk korrekthed) 9

10 Ud over ovenstående generelle forhold kan du også hente også inspiration i nedenstående spørgsmål når de fem forhold skal vurderes. Compared to the position of your enterprise, how strong are the buyers of the product? Den samlede vurdering af købernes styrke baseres på: Hvor mange købere er der til produktet? (få store købere indtager en stærk position) Hvor mange alternativer har køberne? (få alternativer giver køberne en svag position) Er produktet differentieret? (meget differentierede produkter giver køberne en svag position) Prisens betydning ved valg af produkt? (vælges produktet udelukkende ud fra prisen indtager køberne en stærk position) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af købernes styrke. Compared to the position of your enterprise, how strong are the suppliers of raw material and intermediate goods for the product? Den samlede vurdering af leverandørernes styrke baseres på: Hvor mange alternative leverandører er der? (mange alternativer giver leverandørerne en svag position) Omkostninger ved leverandørskift? (er leverandørskift forbundet med store omkostninger vil leverandørerne indtage en stærk position) Har leverandøren en mærkevare? (hvis leverandøren har en mærkevare dine kunder forventer indgår i dit produkt, har leverandøren en stærk position) Leverandørernes størrelse? (er leverandørerne meget store sammenlignet med din virksomhed, vil de indtage en stærk position) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af leverandørernes styrke. Compared to the position of your enterprise, how strong are the threaths to your product from substituting products or services? Den samlede vurdering af truslen fra substitutter baseres på: Den relative pris for substituerende produkter? (er substitutter relativt dyre vil truslen være svag) Omkostninger ved at substituere? (høje omkostninger ved substituering f.eks. omstillinger i produktionen vil betyde at truslen er svag) Innovation? (udvikles der i øjeblikket mange potentielle substitutter, er truslen stærk) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af truslen fra substituerende produkter eller services. 10

11 Compared to the position of your enterprise, how strong is the threat that other products or services will be introduced to compete with the product? Den samlede vurdering af truslen fra nye produkter eller services baseres på: Udnyttelse af stordriftsfordele? (er der betydelige stordriftsfordele i produktionen, vil det være svært for en ny udbyder at etablere sig, hvorfor truslen vil være svag). Omkostninger ved etablering af produktion? (er der få omkostninger forbundet med etableringen, vil truslen være stærk) Adgang til distributionskanaler? (er det vanskeligt at komme ind hos mellemhandlere eller detailhandlen, f.eks. på grund af stærke mærkevarer, er truslen fra nye produkter svag) Reaktion fra nuværende udbydere? (forventes en kraftig modreaktion ved introduktion af nye produkter, vil truslen være svag) Lovgivning? (er der lovgivningsmæssige forhold der begrænser adgangen til markedet, vil truslen være svag) Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af truslen fra nye produkter eller services. Compared to the position of your enterprise, how strong is the competition currently in the market for the product? Den samlede vurdering af konkurrencens styrke baseres på: Er markedet i balance? (er der overkapacitet hos nogle af konkurrenterne, vil konkurrencen være stærk) Markedsvæksten? (er markedsvæksten lille, vil konkurrencen ofte være stærk) Priskonkurrence eller differentiering? (er produkterne meget forskellige, vil der være svagere konkurrence og omvendt hvis der primært konkurreres på prisen. F.eks. er der hård priskonkurrence på telefoni, hvorimod der er svagere konkurrence på ERP systemer hvor produkterne er mere forskellige) Er det svært eller nemt at forlade branchen? (er det svært at forlade branchen, f.eks. på grund af store investeringer i specialiseret udstyr, vil konkurrencen være stærk. F.eks. vil et kraftværk have foretaget meget store investeringer i produktionsudstyr og distributionsnet og kan derfor ikke umiddelbart trække sig ud af branchen). Ud fra en kvalitativ vurdering af ovenstående punkter angiver du en samlet vurdering af konkurrencens styrke for produktlinien. Du har nu indtastet alle de nødvendige basisoplysninger om produktlinien. Klik herefter på Analyse this product. 11

12 Case: Product - mix Virksomheden er en møbelfabrik som arbejder med en produktserie ved navn High End Office Furniture og ønsker i den forbindelse at undersøge markedspositionen som led i de strategiske overvejelser. Input til analysen fremgår af denne oversigt. 12

13 Beskrivelse af resultaterne fra analyserne Når analysen af produktlinien er færdig, kommer et skærmbillede frem med en oversigt over alle de analyser du har lavet. Her kan du få et godt overblik produktporteføljen. Du kan her vælge New Analysis for at lave en ny analyse på en anden produktlinie, og du kan med Delete marked items slette de analyser du ikke har brug for. Markerer du en produktlinie og klikker efterfølgende på Details for marked items kommer der et nyt skærmbillede frem der uddyber resultaterne af analysen for den valgte produktlinie. Product, Market and Time Skærmbilledet består dels af en boks med oplysninger om Product, Market and Time. Denne boks tjener primært det formål at specificere de forudsætninger, som analysen er lavet ud fra, og derved gøre det muligt at identificere udskrifterne fra programmet. Market Characteristics Matrix input: labour Den anden boks omhandler Market Time aspect: Decision before August Characteristics. Ud fra de indtastede 2001 oplysninger er markedet for den aktuelle produktline karakteriseret med hensyn til vækst og markedsandel. Nedenfor i tekstboksen forklares produktets placering i matrixen nærmere. Den sidste boks på skærmen er en tekstboks. Product, Market and Time Product name: High End Office Furniture Primary purpose: Investment asset Market: Europe Primary buyers: Importers, wholesalers Most essential Wood, aluminium and Først forklares produktliniens Market Characteristics nærmere. Der angives endvidere i generelle vendinger, hvad du kan forvente der sker på markedet i fremtiden. Til sidst gives forslag til hvilke overvejelser du bør gøre dig med hensyn til den aktuelle produktlinie. Life Cycle Stage Herefter angives produktets Life cycle stage. Kategorien, der angives her, bygger på en teori om at produkter gennemgår et livsforløb der består af nogle bestemte faser. Disse faser karakteriseres som: Product development, Introduction, Growth, Maturity og Decline. Et produkt i de 3 første faser vil kræve forholdsvis store investeringer, men kan ikke forventes at skabe den store indtjening. Et produkt i maturity vil derimod ikke kræve store investeringer og kan forventes at skabe en forholdsvis stor indtjening. Et produkt i decline er på vej ned med hensyn til omsætning og indtjening og skal enten udfases eller relanceres. På lang sigt er det vigtigt at din virksomhed har produkter der befinder sig på forskellige stadier. Competition Til sidst gives under Competition en samlet vurdering af konkurrenceintensiteten for den pågældende produktlinie på en skala fra Low til High. Ved at klikke på Go back nederst på skærmen kan du komme tilbage og redigere i oplysningerne for produktet. Arbejder du med scenarier, kan du gå tilbage og ændre nogle af forudsætningerne og se hvordan det påvirker resultaterne af analysen. 13

14 Forslag til anvendelse af resultaterne Først skal det fremhæves at analyseresultaterne skal ses som et input til strategiske diskussioner om sammensætningen af produktporteføljen og enkelte produktlinier og ikke som en facitliste. Kigger du først på Market Characteristics kan analyseresultaterne give anledning til to typer af overvejelser. Overvejelser om produktporteføljens sammensætning. Det vil normalt være en fordel for din virksomhed at have produkter der er er placeret forskellige steder i matrixen. Produkter på markeder med høj vækst vil normalt kræve investeringer i f.eks. videreudvikling af produktet, ansættelse af flere medarbejdere og markedsføring. Det er dog vigtigt at der satses på de produkter der har de bedste fremtidsudsigter. Nogle produkter befinder sig på markeder med høj vækst, men vil have svært ved at erobre markedsandele på grund af stærk konkurrence. Hvorimod andre produkter har mulighed for at erobre en betydelig markedsandel. Konsekvenser Produkter med lav markedsandel på et marked med høj vækst: Er et produkt der normalt kun bidrager med en beskeden indtjening, samtidig med at der kræves store investeringer i markedsføring af produktet. Et højvækstmarked er naturligvis et interessant marked, men problemet med disse produkter er den lave markedsandel. Det skal her naturligvis tages med i betragtningen hvornår produktet er lanceret. Et nyt produkt vil som regel altid have en beskeden markedsandel (f.eks. et reklamebureau der for nyligt har introduceret et e-business koncept). Strategi for produkterne: Investér i produktet hvis fremtidsudsigterne er gode. Find nye kunder og udvid samarbejdet med eksisterende kunder. Overvej om produktet skal udfases hvis fremtidsudsigterne er dårlige. Produkter med høj markedsandel på markeder med lav vækst vil derimod normalt ikke kræve så store nyinvesteringer og således genere en stor pengestrøm. Denne pengestrøm kan anvendes til at investere i andre produkter. Det er dog vigtigt at den høje markedsandel forsvares over for eksisterende og nye konkurrenter. For at sikre den samlede pengestrøm på længere sigt er det derfor vigtigt at have begge typer produkter i produktporteføljen. Ligeledes bør en virksomhed normalt ikke have for mange produkter placeret med både lav vækst og lav markedsandel. Der skal for disse produkter træffes beslutning om hvorledes deres position kan forbedres, eller om de eventuelt helt skal trækkes tilbage fra markedet. Det kan derfor anbefales at du prøver at sammenholde placeringen af de enkelte produktlinier for at se hvordan de samlet set er placeret i matrixen. ( Du kan bruge vedlagte Formular 2: Oversigt over virksomhedens produktmix). 14

15 Overvejelser om de enkelte produktlinier I tekstboksen er der angivet nogle forslag til overvejelser du bør gøre dig med hensyn de enkelte produktlinier. Forslagene er baseret på produktliniens Market Characteristics. Der vil ofte være en række andre forhold der også har betydning for hvad der skal ske med en produktlinie. Ønsker din virksomhed f.eks. at være en komplet leverandør inden for et område kan det betyde at der er nogle produkter der skal være i porteføljen, selv om indtjeningen på dem ikke er stor. Eller hvis et produkt giver din virksomhed noget knowhow, der kan anvendes på andre områder, kan det ligeledes berettige at der investeres i det. Det er derfor vigtigt også her at se de enkelte produktlinier i sammenhæng, idet det er den samlede produktportefølje der skal sikre din virksomhed på længere sigt. Det er vigtigt at se analyseresultatet som et af flere inputs, der tilsammen udgør et beslutningsgrundlag. Analyseresultaterne kan med fordel diskuteres på et møde i ledergruppen; herved sikres det at alle relevante aspekter omkring produktet bliver vendt, og der dannes en fælles opfattelse af produktliniens nuværende situation. Ønskes et indblik i markedssituationen kan der med fordel laves en mere dybdegående markedsanalyse. Efterfølgende laves en vurdering af de forventede konsekvenser af de forslag der udarbejdes for produktlinierne. Life cycle Stage Produktets Life cycle Stage er også vigtig at have med i overvejelserne inden der træffes vigtige beslutninger om en produktlinie. Normalt er det bedst at investere i produkter der befinder sig på de tidlige livscyklusstadier ( Introduction og Growth ). Derimod skal du tænke dig godt om inden der investeres i produkter der befinder sig i de sidste stadier ( Maturity og Decline ). Det kan dog ikke udelukkes at produkter sidst i livscyklen kan modificeres og relanceres med succes. Din virksomhed bør have produkter der er placeret på forskellige stadier i livscyklen. Produkter på de første stadier skal sikre virksomheden i fremtiden, og produkter på de sidste stadier skal skabe en positiv pengestrøm der kan investeres i de nye produkter. Competition Graden af Competition er ligeledes vigtig at overveje inden der træffes beslutninger om en produktlinie. En høj grad af konkurrence kan Konsekvenser Produkter med høj markedsandel på et marked med høj vækst: Er et attraktivt produkt for virksomheden. Der er her tale om produkter hvor virksomheden har høj markedsandel på et højvækstmarked. Produktet har succes på markedet og forventes at bidrage med stor omsætning og indtjening i fremtiden. Disse produkter kræver ofte store investeringer i markedsføring (f.eks. mobiltelefoner for de førende producenter af kommunikationsudstyr). Strategi for produkterne: Intensiv markedsføringsindsats. Fasthold eller forøg produktets førerposition. Forsvar produktet mod udfordringer fra konkurrenterne. Vær proaktiv med hensyn til videreudvikling af produktet Konsekvenser Produkter med høj markedsandel på et marked med lav vækst: Er et produkt med en stor markedsandel på et stagnerende marked. Disse produkter er som regel karakteriseret ved stor indtjening og som regel kræves der ikke de store investeringer i produktet. Produkterne er derfor yderst attraktive for virksomheden, da de skaber en pengestrøm der kan investeres andre steder (f.eks. øl for de førende bryggerier). Strategi for produkter: Forsvar den høje markedsandel. indikere at et produkt kan få det svært og at du kan forudse lave fortjenester på dette produkt. På den anden side kan høj konkurrence også indikere at markedet er meget attraktivt. Markeder med 15

16 lav konkurrence (ofte nichemarkeder eller nye markeder) kan være attraktive at investere i, da der normalt kan forventes forholdsvis høje fortjenester. På den anden side kan markeder med lav konkurrence også virke tiltrækkende på nye virksomheder, og du skal derfor være forberedt på at forsvare din position. Det kan her være en god idé at lave en decideret konkurrentanalyse for produktet/produkterne inden der træffes endelige beslutninger. Konsekvenser Produkter med lav markedsandel på et marked med lav vækst: Er typisk et produkt der ligger nummer 3, 4 eller 5 på markedet, samtidig med at der er tale om et lavvækstmarked. Disse produkter vil normalt fremvise dårlige økonomiske resultater. Strategi for produkterne: Selektiv adfærd. Overvej om der mulighed for at produktet kan vinde en større markedsandel. Udfas produktet, hvis fremtidsudsigterne er dårlige. Hold eventuelt produktet på vågeblus, det vil sige behold produktet men investér kun beskedne ressourcer i det. 16

17 Case: Product - Mix En producent af kontormøbler markedsfører 3 forskellige produktlinier en discount linie en mellemklasse linie en high end linie. Kontormøblerne eksporteres til de fleste europæiske lande. Specielt high end linien har givet anledning til bekymringer i ledergruppen, da fortjenesten ikke har udviklet sig tilfredsstillende. Direktøren har derfor lavet en analyse på produktlinien med nedenstående resultat: Product, Market and Time Product name: Primary purpose: Market: Primary buyers: Most essential input: Time aspect: Market Characteristics High Share Low Share High Growth Market Characteristics The firm is in a market with high growth, but it has a relatively low market share. Normally, the firm is profitable, but not exceedingly so. The challenge is to capture a greater percentage of the growing market than your competitors. Normally, it is easier to capture new business than take existing business from your competitors. Your firm should concentrate on gaining a larger share of the new growth business. You should probably develop new customers as well as expand volume with existing customers. Low Growth Life Cycle Stage Revenue should be growing at a moderate to rapid rate. The cash flow is likely to be near zero, as large investments are required to support the growth. However profitability should be moderate, perhaps even high. During this phase, competitors are likely to enter the market with similar products or services. At this stage of growth, the question is to find the right level of investment to support the desired rate of growth. There is the risk of over investment for the market potential, and under investment permits competitors to become established. Here, flexibility of scale is important, and rapid adjustment to feedback is important. Competitive Rivalry Your enterprise is in a competitive position - neither weak and vulnerable, nor strong and powerful. Your enterprise cannot dictate buyer and supplier prices and other characteristics. Competitors can enter and exit the market. Your competitors may change price levels within narrow limits, but no one has control over the market. Your strategy should focus on mainstream products and be prepared to make small variations to obtain even small advantages. As you have limited control over price, efficiency and low cost are important to maintain profitability. Your enterprise can realize normal but not high profits. You should look for opportunities for new investments. 17

18 Case: Product - Mix Som det kan ses er den primære udfordring at udvide produktliniens markedsandel. Direktøren har allerede et par forslag, han vil tage op på et kommende møde i ledergruppen: Sælge direkte til store grossister og detailkæder på de store europæiske markeder Udarbejde nye markedsføringsmaterialer og udstillingsmaterialer for produktet Skabe ekstra motivation hos agenter og importører f.eks. gennem bonusordninger. Inden mødet vil han dog køre tilsvarende analyser for de to andre produktlinier for at have et fuldstændigt overblik over virksomhedens produktportefølje. Han vil også indkalde ledergruppen til en strategidag, hvor de forskellige alternativer og det samlede produktmix skal diskuteres, og han overvejer desuden at kontakte en rådgiver inden den endelige beslutning træffes. Den videre proces Når der er taget stilling til konkrete strategiforslag for de enkelte produktlinier kan Formular 3: Strategi for de enkelte produktlinier udfyldes. Der bør efterfølgende laves en nærmere vurdering af konsekvenserne af forslagene. Det vil sige: Hvad er de forventede omkostninger og indtægter ved at gennemføre strategierne samt hvilke strategiske mål forventes opfyldt ved at følge strategierne? Dette arbejde kan eventuelt uddelegeres til andre i ledergruppen. Når konsekvenserne af strategiforslagene er vurderet kan de præsenteres og diskuteres på et ledergruppemøde. For de strategiforslag, som ledergruppen vælger at gennemføre, skal der udpeges en ansvarlig/projektleder og der skal sættes en tidsramme for gennemførslen af forslagene. 18

19 Formular 1: Oversigt over input Areas Questions Notes Product, Market and Time Market Demand Trends Competitive Threats Life Cycle Stage What is the name of the product? What is the primary purpose? For which geographical market or market segment do you analyze the product? What kind of input is most essential to the product or service? What is the time horizon for the answers in this analysis? Big decrease Small decrease No change Small increase Big increase Very weak Moderately weak Average Moderately strong Very strong How are sales revenues of the product? rapid decline slow decline stable slow growth rapid growth How many competing products are there? none few but growing many many but declining Do you see any competitive products/services being introduced to the market? none few some 19

20 Areas Questions Notes many How is the cash flow from the product? very negative moderately negative balancing around zero moderately positive very positive How is the product profitability developing? strong deterioration slightly deteriorating stable slightly improving strong improvement Competitive Rivalry Compared to the position of your enterprise, how strong are the buyers of the product? Compared to the position of your enterprise, how strong are the suppliers of raw material and intermediate goods for the product? Compared to the position of your enterprise, how strong are the threats to your product from substituting products or services? Compared to the position of your enterprise, how strong is the threat that other products or services will be introduced to compete with the product? Compared to the position of your enterprise, how strong is the competition currently in the market for the product? 20

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Nyhed. December 2009 REVITALISERING

Nyhed. December 2009 REVITALISERING Nyhed December 2009 Nyhed 1 / 4 Laver man intelligent opdatering af sine produkter, skabes der et større økonomisk udbytte. Økonomisk udbytte Når der tales om produktudvikling, kommer der som regel et

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU...

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU... KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU... BLIV FORBEREDT TIL ÅRSFORHANDLINGERNE Årsforhandlingerne mellem kæder og leverandører er i stigende grad en kontant proces, og bør være baseret på fakta.

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com 1x0 Commercial Analysis Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 02JAN15 / 1 Commercial Analysis Sikrer øget profitabilitet Fasthold gode erhvervskunder

Læs mere

Layers of the business environment

Layers of the business environment Lektion 2 - Ekstern Strategi (Kap 2, 8.2, 8.3) PESTEL, PORTERS FIVE FORCES, STRATEGISK LÆRRED (Strategy Canvas), PORTERS DIAMOND, PORTERS CHANGING PATTERNS OF (IN) COMPETIT Layers of the business environment

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Markedsanalyse - Går vi efter de rette muligheder i markedet? - User guide: Markedsanalyse - Checkliste: Markedsanalyse - Formular 1:

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Axcel er en dansk kapitalfond, der gennem de sidste 23 år har lavet mere end 46 større investeringer

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Konkurrentanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Konkurrentanalyse - Er konkurrenterne så stærke som vi tror? - User guide: Konkurrentanalyse - Formular 1: Trin for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013

Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013 Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013 Solar A/S #1 in Technical Wholesale Magnus Dahlmann, Corporate Vice President Fokus på private investorer 2 Dansk Aktiemesse 2013 Hvem er vi? Kort

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere