System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen"

Transkript

1 System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige, som arbejder med byggeskadeforsikringsordningen, registrerer byggetekniske svigt og behandler 1- og 5-års eftersyn i byggeskadesystemet BSFS.

2 Indhold 1. Generel vejledning Rollefordelingen i ordningen Lovgrundlag Adgang til byggeskadeforsikringssystemet (BSFS) og brugeradministration Brugeroprettelse af forsikringssagsbehandlere Brugeroprettelse af byggesagkyndige Ændring af kodeord til BSFS Sagsoversigten og søgning i BSFS (filtermuligheder) Sagsoversigt Filtre og søgning i BSFS Forsikringsselskaber Eftersynstyper Eftersynsstatus Markeringer Tidsfrister Fritekst-søgning Eftersyn Formål med eftersynene Byggeteknisk tilstand og svigt års eftersyn, 5-års eftersyn og ekstraordinært eftersyn års eftersyn og 5-års eftersyn Ekstraordinært eftersyn Kontakt til Sekretariatet for Byggeskadeforsikring Kontakt til sekretariatet vedrørende manglende sager i BSFS Specifik vejledning til forsikringsselskaber Opret nyt eftersyn Side 1 af 39

3 2.1.1 Redigering af eftersynsoplysninger Statusskift på eftersyn Kopiering af eftersyn ved stikprøveeftersyn Sagsbehandling efter færdigmeldt eftersyn Opfølgning på registrerede svigt på færdigmeldte eftersyn Alvorlighedstyper Årsagstyper Oprettelse og redigering af byggesagkyndige Oprettelse og redigering af byggevirksomheder Specifik vejledning til Byggesagkyndige Planlægning og udførelse af eftersyn Hvilke bygningsdele skal efterses Afrapportering Rapportens forside Indtastning og beskrivelse af svigt og skader Særlige forhold for emne Beskrivelse af registrerede svigt og uoplyste forhold Genoptagelse af et igangværende eftersyn Afslutning af eftersynsbeskrivelse Side 2 af 39

4 1. Generel vejledning 1.1 Rollefordelingen i ordningen Under byggeskadeforsikringsordningen er der en række aktører: Energistyrelsen er den ressortansvarlige myndighed, som kan fortolke regelgrundlaget for ordningen. Kommunerne vurderer om byggerier er omfattet af forsikringspligten og indskriver ved færdigmelding af byggeriet forsikringsoplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne overføres herefter til byggeskadeforsikringssystemet primo hver måned. Energistyrelsens Sekretariat for Byggeskadeforsikring vejleder overordnet om reglerne for ordningen og om brug af byggeskadeforsikringssystemet (BSFS). Sekretariatet forestår eventuelle fejlmeldinger af BSFS til Energistyrelsens driftsleverandør. Sekretariatet udfører derudover kvalitetssikring af udførte eftersyn og rykker forsikringsselskaberne for udførelse af manglende eftersyn. Forsikringsselskaber udbyder den lovpligtige byggeskadeforsikring, og forestår udførelse af eftersyn i den forbindelse, samt behandler færdige eftersyn og vurderer om svigt er dækningsberettiget. Byggesagkyndige udfører eftersyn for forsikringsselskaberne i henhold til vejledningerne, og registrerer svigt i BSFS. Bygherrer opfører byggeriet, der skal forsikres og bygherren er den part som tegner forsikringen hos forsikringsselskaberne. I byggeskadeforsikringsordningens er bygherren defineret ud fra Byggelovens 5A, det vil sige én, der som led i sit erhverv udfører byggeri, og dermed er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab som følge af, at byggeriet ikke udføres i overensstemmelse med bygningsreglementet. Forbrugere er de boligejere som bliver sikret gennem forsikringen. 1.2 Lovgrundlag Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring findes i Kapitel 4 A i lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 og i Lov nr. 575 af 6/ om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering. Desuden er der udarbejdet en tilhørende bekendtgørelse om byggeskadeforsikring (BEK nr af 24/ ), der fastsætter de nærmere regler om bl.a. byggeskadeforsikringens dækningsomfang, definitionen på en byggeskade, eftersyn og offentliggørelse. Bekendtgørelsen er ændret ved BEK nr af 7/ , BEK nr. 162 af 2/ og BEK nr. 993 af 18/ Lov og bekendtgørelse kan findes på 1.3 Adgang til byggeskadeforsikringssystemet (BSFS) og brugeradministration Adgang til byggeskadeforsikringssystemet (BSFS) sker via denne hjemmeside: Side 3 af 39

5 Følgende har/kan få adgang til BSFS: - Energistyrelsens Sekretariat for Byggeskadeforsikring - Forsikringssagsbehandlere hos forsikringsselskaber, som udbyder byggeskadeforsikring - Byggesagkyndige, som udfører eftersyn under ordningen for forsikringsselskaberne Brugeroprettelse af forsikringssagsbehandlere Det er Energistyrelsens sekretariat, der opretter forsikringssagsbehandlere. Hvis du skal have adgang til BSFS som forsikringssagsbehandler, skal du kontakte sekretariatet Brugeroprettelse af byggesagkyndige Det er forsikringssagsbehandlere, der opretter byggesagkyndige i BSFS. Når du er oprettet som byggesagkyndig kan alle forsikringsselskaberne i BSFS bestille dig til at udføre eftersyn. Har du, som byggesagkyndig, ikke i forvejen adgang til BSFS skal du kontakte det forsikringsselskab, som har bestilt dig til opgaven Ændring af adgangskode til BSFS Er du byggesagkyndig og har glemt dit kodeord, kan du tage fat i det forsikringsselskab, som har oprettet dig i BSFS, eller kontakte sekretariatet. Forsikringssagsbehandlere skal kontakte sekretariatet, hvis de har glemt deres adgangskode. Det anbefales desuden, at du selv skifter dit kodeord til BSFS jævnligt. Byggesagkyndige har kun adgang til at se sig selv på listen over brugere i BSFS. Forsikringssagsbehandlere har mulighed for at se alle byggesagkyndige og sig selv. Forsikringssagsbehandlere kan kun redigere byggesagkyndige, som er oprettet af deres forsikringsselskab. Side 4 af 39

6 Ændring af adgangskode til BSFS sker under Administration i BSFS, og herunder Brugeradministration. Derefter find dig selv (eller den som du er ved at skrifte adgangskode for) på listen, og markerer linien med dit navn ved at klikke på den. Klik derefter på Rediger (eller dobbeltklik på dit navn). Vær desuden opmærksom på at der kun er 30 brugere pr. side og at du eventuelt skal hen på en anden side end den første. Under Rediger person kan du vælge Angiv ny adgangskode og redigere i stamdata. Side 5 af 39

7 1.4 Sagsoversigten og søgning i BSFS (filtermuligheder) Sagsoversigt Når du logger ind i BSFS, er det første billede, du ser, sagsoversigten: På sagsoversigten ligger alle de sager som du har adgang til. Hvis du er forsikringssagsbehandler, kan du se alle dit forsikringsselskabs forsikringer der er kommet ind fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis du er byggesagkyndig, kan du se alle de sager, hvor du enten er bestilt til et eftersyn, eller hvor du allerede har færdigmeldt et eftersyn. Du vil have adgang til alle sager hvor dit navn står på et eftersyn. Det øverste felt i billedet indeholder til venstre Energistyrelsens logo, som samtidigt er et aktiv et link til deres hjemmeside og viser desuden, at du er på siden Byggeskade sager (sagsoversigten). Til højre kan du komme videre til Energistyrelsens hjemmeside om byggeskadeforsikring ved at klikke på Læs mere om reglerne for byggeskadeforsikring. Du kan se det Side 6 af 39

8 pågældende BSFS versionsnummer, og hvad der er nyt i denne version ved at klikke på tallet nederst til højre. Den første blå bjælke under det øverste felt består af fire knapper. Den første knap til venstre (Sager) åbner en liste med kun et valg. Klikker du på Sager kommer du ind på sagsoversigten. Den anden knap, Administration, giver nogle flere muligheder. Her kan du komme ind under Brugeradministration, Bygningsdelsregister, Svigt, Eftersynsterminer, Faggrupper, Forsikringsselskaber og Byggevirksomheder. Brugeradministration. Her kan du som byggesagkyndig og som forsikringssagsbehandler skifte din egen adgangskode og redigere dine egne kontaktoplysninger. Forsikringssagsbehandlere kan derudover oprette og redigere byggesagkyndige der er oprettet af deres forsikringsselskab. Bygningsdelsregister. Her kan du se listerne over Bygningsemner, Bygningsdele og Bygningsdelstekster. Det er de dele og tekster som fremgår af eftersynsrapporten når du taster ind i den. Bygningsdelsregistret har desuden sin egen vejledning, hvor der er tilknyttet stikord. Du kan finde den særskilt på Svigt. Her kan du se Alvorlighedstyper og Årsagstyper. Det er typer som angives under svigtbeskrivelserne i eftersynsrapporten. Alvorlighedstyper angiver forsikringssagsbehandlerne i forbindelse med deres sagsbehandling af færdigmeldte eftersyn, og Årsagstyper angiver de byggesagkyndige i registreringen af et svigt, medmindre andet er aftalt med forsikringsselskabet. Side 7 af 39

9 Eftersynsterminer. Her kan du se de gældende terminer for hvornår eftersynene skal være udført fra forsikringens ikrafttræden. Terminerne er angivet i antal hele måneder fra ikrafttræden, og bruges af BSFS til at udregne hvornår eftersynene er forsinkede. Faggrupper. Her kan du se de forskellige roller de medvirkende byggefirmaer kan angives som, f.eks. Hovedentreprenør, Murer, VVS, osv. Forsikringsselskaber. Her kan du se de forsikringsselskaber der er oprettet i BSFS. Byggevirksomheder. Her kan du se de byggevirksomheder der er tilføjet i BSFS. Den tredje knap (Hjælp) er en genvej til denne vejledning. Og på den fjerde knap (Log ud), som sidder i højre side af bjælken, logger du ud af BSFS. Den anden blå bjælke under det øverste felt består af nogle værktøjsfunktioner, som beskrives nedenfor. Det er ikke sikkert at alle funktioner er klikbare hele tiden, det vil varigere efter hvilken sag der er markeret, samt om du er logget ind som byggesagkyndig eller forsikringssagsbehandler. Du kan altid opdatere din sidevisning, f.eks. hvis du har foretaget en filtrering/søgning i sagerne, ved at klikke på Opdater og du kan gå ind i Rediger sag-visning ved at klikke på Rediger. Som byggesagkyndig kan du starte et eftersyn du er blevet bestilt til, og fortsætte et eftersyn, som du er i gang med. Som forsikringssagsbehandler og byggesagkyndig kan du gå ind under de færdigmeldte eftersyn der ligger på din sagsoversigt. Du kan altid trække en rapport over alle de eftersyn der ligger på din sagsoversigt (på nuværende tidspunkt er dette kun gældende for 1-årseftersyn). Rapporten trækker ud på forudbestemte data og kommer ud i Excel. Rapporten er altid for alle sager der ligger på din sagsoversigt, og ikke kun for et eventuelt søgeresultat. Side 8 af 39

10 Nederst i billedet, på sagsoversigten, under sagerne er der et overbliksbillede for den pågældende sag der er markeret i oversigten. Her kan du hurtigt se hvilke Stamdata, Detaljer, Markeringer, Virksomheder og Eftersyn der er på sagen Filtre og søgning i BSFS I BSFS foretages søgning i sagsoversigten ved at bruge filter-funktionen: Du kan vælge at filtrere på Forsikringsselskab, Eftersynstyper, Eftersynsstatus, Markeringer, Tidsfrister og derudover en Fritekst-søgning. Filtrene kan kombineres på kryds og tværs alt efter hvilke sager du ønsker at se på sagsoversigten. I de følgende afsnit beskrives filtrene Forsikringsselskaber Har du adgang til sager fra flere forsikringsselskaber, kan du med fordel anvende filteret Forsikringsselskaber, her kan du vælge kun at få vist ét eller flere bestemte forsikringsselskaber ved at sætte hak ud for de forsikringsselskaber du vil se sager fra Eftersynstyper Under Eftersynstyper kan du vælge at filtrere på 1-års eftersyn, 5-års eftersyn eller ekstraordinært eftersyn. Det er derudover muligt at fravælge eftersynstyper ved denne filtrering. Side 9 af 39

11 Hvis du klikker én gang i afkrydsningsfirkanten, kommer der et grønt hak, dette betyder at der skal være den slags eftersynstype på sagen. Hvis du klikker to gange, kommer der et rødt kryds, dette betyder at der ikke må være sager med den eftersynstype på. Hvis du ikke vælger nogen afkrydsningsmulighed findes alle sager hvor der enten er, eller ikke er den type eftersyn. Følgende er eksempler på hvordan du kan vælge at kombinere afkrydsningerne: Hvis du gerne vil finde alle de sager hvor der endnu ikke er oprettet noget 1-års eftersyn, skal du sætte et rødt kryds i 1- års eftersyn. Det er ikke nødvendigt at sætte kryds i 5-års eftersyn, da de ikke kan forekomme hvis der ikke er et 1-års eftersyn på sagen. Du kan også vælge at sætte rødt kryds i Ekstraordinært eftersyn, hvis du vil finde sager helt uden eftersyn på. Hvis du gerne vil finde alle sager, hvor der er oprettet et 1-års eftersyn og hvor der endnu ikke er oprettet et 5-årseftersyn, kan du sætte grønt hak i 1-års eftersyn og rødt kryds i 5-års eftersyn Eftersynsstatus Du kan også vælge at filtrere efter sagernes Eftersynsstatus, altså efter hvor langt i eftersynsforløbet sagerne er, f.eks. hvis du kun vil se de sager du er i gang med, eller de sager hvor eftersynet ikke er startet endnu. Side 10 af 39

12 Status hvor den byggesagkyndige er inde over sagen: Eftersyn ikke påbegyndt - betyder at eftersynet er oprettet af forsikringsselskabet og der er tilknyttet en byggesagkyndig, men at eftersynet ikke endnu er påbegyndt. Eftersyn påbegyndt (kladde) - betyder at den byggesagkyndige har påbegyndt eftersynet og er i gang med at taste eftersynet ind. Eftersyn færdigmeldt - betyder at den byggesagkyndige er færdig med eftersynet og at forsikringssagsbehandleren nu kan gennemgå eftersynet med henblik på markering af dækningsberettigede og ikke-dækningsberettigede svigt. Status hvor forsikringssagsbehandleren er inde over sagen: Skadesoversigt påbegyndt - betyder at forsikringssagsbehandleren har påbegyndt sin gennemgang og vurdering af konstaterede svigt, efter at eftersynet er færdigmeldt af den byggesagkyndige. Skadesoversigt færdigmeldt - betyder at forsikringssagsbehandleren har færdigmeldt sin gennemgang og vurdering af konstaterede svigt. Rapport sendt til ejer - betyder at behandlingen af eftersynet er færdig og eftersynsrapporterne er sendt til ejer. Hvis du ønsker at finde sager som ikke har en status endnu, det vil sige sager uden eftersyn, skal du bruge filtret Eftersynstyper Markeringer Markeringer er en form for kommentar som sekretariatet kan sætte på en sag ved særlige tilfælde. Det vil sige at du, hvad end du er byggesagkyndig eller forsikringssagsbehandler, ikke kan sætte en markering på en sag, men du har mulighed for at fremsøge de sager hvor sekretariatet har sat en markering. I markeringerne har du samme afkrydsningsmuligheder som ved Eftersynstyper, det vil sige du kan sætte et grønt hak, hvis du kun vil finde én eller flere bestemte markeringer eller et rødt kryds, hvis den pågældende markering ikke må være på de sager du vil finde. Markeringen Sag afsluttet sætter sekretariatet på sager hvor det ikke har været muligt for forsikringsselskabet at foretage et eftersyn grundet boligejeren. Det kan f.eks. være tilfælde hvor boligejeren ikke reagerer på gentagne henvendelser fra den byggesagkyndige og forsikringsselskabet, eller hvor boligejeren modsætter sig eftersynets udførelse på anden vis. Side 11 af 39

13 De to markeringer vedrørende Udsættelse af eftersyn bevilliget sætter sekretariatet på sager hvor forsikringsselskabet har bedt om udsættelse af et eftersyn, fordi der har været begrundet årsag til at eftersynet ikke kan foretages indenfor tidsrammen. De to markeringer vedrørende Rykket for eftersyn sætter sekretariatet på sager hvor tidsfristen for eftersynet er overskredet og hvor sekretariatet har rykket forsikringsselskabet for udførelsen af eftersynet Tidsfrister Du kan vælge at filtrere efter tidsfrister til at finde de sager, der opfylder nogle foruddefinerede kriterier inden for enten forsinkede eftersyn eller eftersyn der snart bliver forsinket. Hvis du gerne vil finde de 1-års eller 5-års eftersyn, der ikke er rettidigt færdigmeldte, det vil sige sager hvor der enten ikke findes et eftersyn endnu eller hvor status på eftersynet ikke er skiftet til Eftersyn færdigmeldt endnu inden for tidsrammen, kan du bruge de 2 øverste frister. Hvis du gerne vil finde de 1-års eller 5-års eftersyn, hvor der ikke er oprettet eftersyn endnu og de eftersyn som har status Eftersyn ikke påbegyndt og som skal være færdigmeldt indenfor 21 dage, skal du bruge de 2 midterste frister. Vær her opmærksom på at du også finder alle overskredne sager, og dem som skal være færdigmeldt indenfor 21 dage. Hvis du gerne vil finde de 1-års eller 5-års eftersyn, hvor status på sagen er Eftersyn påbegyndt (i kladde) og hvor eftersynet skal være færdigmeldt inden for 14 dage skal du bruge de 2 nederste tidsfrister Fritekst-søgning Den sidste filtermulighed er fritekst-søgningen. Her kan du skrive hvilken som helst tekst du vil søge på i de kolonner som vises i sagsoversigten. Hvis den tekst eller de tal du søger på i fritekst fremgår af nogen af de viste kolonner i sagsoversigten vil du finde de sager hvor det står på. Dermed kan du f.eks. søge præcist på en bestemt adresse og så kun finde lige den adresse du leder efter, forudsat at den ligger i BSFS og er stavet på samme måde. Side 12 af 39

14 I fritekst-søgningen søger du kun på det som du har skrevet. Hvis du f.eks. søger på Kløvergårdsvej, men adressen i BSFS står som Kløvergaardsvej, så finder du ikke den adresse du leder efter. Der differentieres ikke mellem store eller små bogstaver, kun på bogstaver, tal og tegn. Du kan eventuelt vælge at søge på et udsnit af adressen f.eks. Kløverg for at se om det giver et ønsket resultat i søgningen. Det samme gør sig gældende ved talsøgning, f.eks. ved policenumre. Her skal du være opmærksom på om der kan være skrevet mellemrum eller tegn ind i policenummeret du søger på. Du kan eventuelt vælge at søge på et udsnit af policenummeret for at se om det giver et ønsket resultat i søgningen. 1.5 Eftersyn Eftersynsrapporten og skadesrapporten sendes til bygningsejerne og gøres herefter tilgængelig for dem via OIS, den Offentlige InformationsServer Formål med eftersynene Formålet med eftersynene er at give bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger om byggetekniske svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at udbedre fejl og mangler. Forsikringsselskabet vurderer ud fra eftersynsrapporterne eventuelle svigts alvorlighed og afgør om de er dækningsberettigede. Eftersynene gennemføres efter en fast systematik, hvor tilstanden i udvalgte bygningsemner registreres og beskrives i skemaform. Synlige bygningsdele bliver gennemgået ved direkte stikprøvevis besigtigelse (Aeftersyn), mens ikke-synlige bygningsdele bliver efterset gennem tegninger og kontroldokumentation (Beftersyn). Hvis der mangler dokumentation, eller der er mistanke om alvorlige problemer, kan der udføres et grundigere eftersyn, hvor f.eks. lukkede tagkonstruktioner bliver åbnet. Det kaldes et ekstraordinært eftersyn. Men den nærmere undersøgelse kan også foretages uden der udføres et ekstraordinært eftersyn Byggeteknisk tilstand og svigt Eftersynsrapporterne skal beskrive byggeriets tilstand, det vil sige belyse, om der er byggetekniske svigt og særlige funktionelle forhold, som stammer fra fejl eller mangler ved byggeriets projektering eller opførelse. Eftersynet drejer sig alene om disse forhold. Derfor efterses arkitektur og indretning ikke. Oplysningerne fra eftersynet om eventuelle svigt skal kunne anvendes som dokumentation i forbindelse med efterfølgende krav overfor parterne i byggeriet, og give andre bygningsejere, hvis boliger ikke har været udvalgt til eftersyn, inspiration til at efterse deres boliger for netop disse forhold. Registreres der under eftersynet forhold, som umiddelbart kan være til fare for personsikkerheden, skal eftersynsfirmaet straks rette henvendelse til myndighederne og forsikringsselskabet års eftersyn, 5-års eftersyn og ekstraordinært eftersyn I henhold til lovningen om byggeskadeforsikring skal forsikringsselskabet forestå og afholde to eftersyn af bebyggelsen i forsikringens 10-årige løbetid. De to eftersyn skal gennemføres henholdsvis 1 og 5 år efter forsikringen er trådt i kraft. Der er udover de to eftersyn mulighed for at udføre et eller flere ekstraordinære eftersyn hvis nødvendigt. Side 13 af 39

15 års eftersyn og 5-års eftersyn 1-års eftersynet skal være foretaget og fremsendt til ejeren indenfor 10 måneder efter forsikringen er trådt i kraft, dog tidligst 5 måneder efter ikrafttræden. 5-års eftersynet skal være foretaget og fremsendt til ejeren indenfor 4 år og 10 måneder efter forsikringen er trådt i kraft, dog tidligst 4 år efter ikrafttræden. Begge eftersyn foretages efter samme faste systematik, hvor tilstanden i udvalgte bygningsemner registreres og beskrives. Den eneste forskel på eftersynene er bebyggelsens alder og at man ved 5-års eftersynet kan se tilbage i rapporterne for 1-års eftersynet A og B-eftersyn En del af systematikken ved eftersynene er at foretage de såkaldte A- og B-eftersyn. A-eftersyn Eftersyn af synlige og let tilgængelige bygningsdele A-eftersynet er et direkte visuelt eftersyn af de bygningsdele, der er synlige og let tilgængelige. Det gælder også tagrum, krybekældre m.v. og bygningsdele, der er inspicerbare efter simple indgreb så som at løfte isolering eller tagsten. B-eftersyn ikke synlige og sværttilgængelige bygningsdele Et B-eftersyn er et indirekte eftersyn og kontrol af bygningsdele, som ikke er synlige og lettilgængelige. Det kan f.eks. dreje sig om lukkede tagkonstruktioner. Ved B-eftersynet gennemgås projekttegninger og projektbeskrivelser, tilsynsnotater, byggemødereferater samt de projekterendes og udførendes dokumentation på gennemført kvalitetssikring. Det kontrolleres, om dokumentationsmaterialet sandsynliggør, at bygningsdelene er i overensstemmelse med offentlige forskrifter, god byggeskik m.v. Ved B-eftersynet skal det endvidere vurderes, om der foreligger uoplyste forhold om bygningsdele. Eksempler på uoplyste forhold er, hvis der ikke er fyldestgørende statiske beregninger, mangler dokumentation på geoteknisk kontrol eller hvis bygningsdele ikke er tilstrækkeligt beskrevet i tegningseller beskrivelsesmaterialet. Uoplyste forhold kan endvidere være manglende dokumentation på, at udførelsen specielt af ikke-inspicer-bare bygningsdele er i overensstemmelse med projektet m.v Ekstraordinært eftersyn Et ekstraordinært eftersyn er et særligt eftersyn, der kun skal foretages, når forsikringsselskabet forlanger det. Det kan ske, hvis der helt mangler dokumentation om væsentlige bygningsdele, hvis forholdet vurderes muligvis at være dækningsberettiget eller i forbindelse med anmeldelse af en skade uden for 1- eller 5-års eftersynet. Ved et ekstraordinært eftersyn kan der blive foretaget destruktive indgreb ved at bygningsdele bliver åbnet. Det kan f.eks. dreje sig om eftersyn af lukkede tagkonstruktioner. Det ekstraordinære eftersyn kan Side 14 af 39

16 også bruges til at foretage efterregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner eller til laboratorieundersøgelser. Det ekstraordinære eftersyn kan kræve specialviden, og forsikringsselskabet kan vælge at lade det udføre af et andet firma eller selv at udføre det. Ved et ekstraordinært eftersyn er det kun det som forsikringsselskabet beder om at få undersøgt, som skal undersøges. Det vil sige at eftersynet ikke nødvendigvis følger samme faste systematik som 1- og 5-års eftersynet medmindre det er forsikringsselskabets ønske. Det ekstraordinære eftersyn oprettes på samme måde som 1- og 5-års eftersynene, og resultaterne skrives ind på samme vis i en rapport, der er opbygget som 1- og 5-års rapporterne. 1.6 Kontakt til Sekretariatet for Byggeskadeforsikring Sekretariatet kan svare på spørgsmål vedrørende generel vejledning om ordningen. Er der tale om fortolkningsspørgsmål til lovgivningen henvises der til Energistyrelsen. Derudover kan sekretariatet blandt andet vejlede om brugen af BSFS, fejlmelde eventuelle fejl i BSFS, videregive ønsker til udvikling eller ændringer af BSFS og hjælpe med at finde eventuelle manglende sager i BSFS. Du kan kontakte sekretariatet telefonisk hverdage kl på telefon Du kan også sende en mail til sekretariatet på Mails besvares hurtigst muligt, og senest indenfor 5 hverdage. Sekretariatet holder lukket alle danske helligdage og dagene mellem jul og nytår Kontakt til sekretariatet vedrørende manglende sager i BSFS Mangler du en sag/adresse i BSFS som byggesagkyndig, skal du kontakte det forsikringsselskab som har bestilt dig til eftersynet. Mangler du som forsikringssagsbehandler en sag/adresse i BSFS kan du som udgangspunkt, inden du kontakter sekretariatet, slå ejendommen op på eller hvor du kan finde ejendomsdata, herunder oplysninger om en tegnet byggeskadeforsikring. Fremgår der ikke oplysninger om forsikringen under oplysningerne på den pågældende bygning, hvor der er tegnet forsikring, mangler kommunen eventuelt at skrive oplysningerne ind i BBR-registret og boligejeren eller bygherren skal sørge for at kommunen modtager oplysningerne om den tegnede forsikring. Men fremgår der oplysningerne om at der er en byggeskadeforsikring, skal du tage kontakt til sekretariatet som kan se om sagen eventuelt ligger forkert i BSFS. Side 15 af 39

17 2. Specifik vejledning til forsikringsselskaber Forsikringssagsbehandlere skal blandt andet sikre at der oprettes eftersyn og tilknyttes byggesagkyndige hertil. Du skal efter den byggesagkyndiges gennemførelse af eftersyn og registrering af oplysninger foretage den videre sagsbehandling. Det omfatter blandt andet vurdering af om eventuelle registrerede svigt er at betragte som dækningsberettigede. Du skal også danne eftersyns- og skadesrapporterne. Som forsikringssagsbehandler skal du tillige overvåge at eftersyn gennemføres rettidigt indenfor de af loven fastsatte tidsrammer. 2.1 Opret nyt eftersyn I BSFS systemet er det dig som forsikringssagsbehandler, der skal tilføje oplysninger om byggeriet på sagen, oprette eftersyn og tilknytte byggesagkyndige hertil. I forbindelse med oprettelse af et eftersyn skal du sikre tilstedeværelsen af en række oplysninger i relation til sagen: Bygherre Policenummer i forsikringsselskabet Beskrivelse af bebyggelsen Virksomheder, der indgår i sagen (medvirker ved byggeriet) Typen af eftersyn Du opretter eftersynet i sagsoversigten ved at markere sagen og klikke på Rediger. Du kan også dobbeltklikke på sagen. Side 16 af 39

18 Derved får du Rediger sag-visning frem, hvor der er de samme fem faner med oplysninger, som du kan se i overbliksbilledet på sagsoversigten, men det er her du kan redigere oplysningerne. De fem faner beskrives nærmere nedenfor. Stamdata. Her skal du påføre Bygherre, det vil sige den professionelle entreprenør som har opført byggeriet, og policenummer på forsikringen. Hvis i kraft datoen for forsikringen er noteret forkert i BBR, kan du her redigere denne dato, så den fremgår korrekt af BSFS. Bebyggelse. Her er der 3 underfaner, hvor du kan påføre oplysningerne om bebyggelsen: Beskrivelse. Her kan du angive en beskrivelse af byggeriet og angiver entreprisesum, samt sætter hak i Træhus, såfremt der er tale om et træhus (hvis de bærende konstruktioner hovedsageligt er udført af træ). Antal og størrelse. Her kan du angive antal rum/boliger i bebyggelsen og det samlet kvadratmeter ud for den type af byggeri sagen omhandler. Rum antal og størrelse. Her kan du angive antal rum fordelt på typen af rum samt størrelsen for hver af disse angivet i m 2 og bolig m 2. Side 17 af 39

19 Markeringer. Her kan du se eventuelle markeringer som sekretariatet har sat på sagen. Virksomheder. Her skal du tilføje de virksomheder, som har været med i entreprisen. Klik på Opret ny for at tilføje en ny og Slet hvis du er kommet til at tilføje en forkert. Side 18 af 39

20 Når du tilknytter virksomheder til sagen skal du først vælge hvilken faggruppe virksomheden hører under, af de tre grupper Rådgivning, Entreprenør og Øvrige. Når du har valgt faggruppe kan du vælge den tilknyttede virksomhed fra en liste under Virksomhed. Står virksomheden ikke på listen, kan du tilføje den. Se mere herom under Oprettelse og redigering af byggevirksomheder. Når du har tilføjet alle relevante oplysninger under de fire første faner, er du klar til at oprette eftersynet under fanen Eftersyn. Du opretter et eftersyn ved at klikke på Opret ny, og derefter udfylde stamdata om eftersynet under den første fane, og så tilføjer du Sikrede under næste fane. Under Stamdata vælger du, hvilken type eftersyn der skal udføres. Et nyt eftersyn starter altid i status Eftersyn ikke påbegyndt og Skade ikke konstateret, så disse felter kan du ikke ændre. Du skal tilføje den byggesagkyndige, du har lavet aftale med om eftersynet, og du kan notere datoen for hvornår denne aftale er indgået (Dato-feltet). Findes den byggesagkyndige ikke i BSFS, skal du oprette personen først. Se mere herom under Oprettelse og redigering af bygningssagkyndige. Du skal tilføje den sikrede på eftersynet. Dette kan du gøre ved at klikke på knappen Opdater fra ESR. Så trækker systemet automatisk de gældende oplysninger fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). Side 19 af 39

21 Når du har tilføjet oplysningerne under Stamdata og Sikrede, klikker du på OK. Eftersynet ligger derefter i Eftersynsoversigten med Løbenr., Type, Status og Byggesagkyndig, samt oplysninger om, hvor et eventuelt kopieret eftersyn er kopieret fra. Den byggesagkyndige kan nu gå i gang med at taste eftersynet ind i BSFS, og du skal i princippet ikke gøre mere før eftersynet har status af Eftersyn færdigmeldt, medmindre den byggesagkyndige har behov for at du genåbner eftersynet. Side 20 af 39

22 2.1.1 Redigering af eftersynsoplysninger Du kan løbende ændre oplysningerne på eftersynet, hvis det er nødvendigt, under Stamdata og Sikrede. Dette kan du gøre ved at markere eftersynet på Eftersynsoversigten, og klikke på Rediger. Du kan også vælge at slette et eftersyn, hvis det er oprettet forkert. Det er kun eftersyn der ikke er påbegyndt der kan slettes. Hvis du har behov for at slette et eftersyn der har skiftet status, er du nødt til først at nulstille eftersynet, inden du kan slette det. Det er kun eftersyn med ordet Påbegyndt i status, der kan nulstilles, så det kan eventuelt være nødvendigt at skifte status på eftersynet inden du nulstiller og sletter det. Bemærk at hvis du vælger at nulstille et eftersyn, slettes alle eftersyns- og svigtoplysninger, og de kan ikke genskabes automatisk igen Statusskift på eftersyn Du kan også skifte status på eftersynet, f.eks. hvis den byggesagkyndige har glemt at notere noget på eftersynet og derfor har brug for, at det genåbnes, eller en anden byggesagkyndig skal foretage eftersynet. Bemærk at der kun kan skiftes byggesagkyndig, hvis eftersynet har status Eftersyn ikke påbegyndt. Du kan skifte status på eftersynet, medmindre status er sat til Rapport sendt til ejer. I de tilfælde er det kun sekretariatet, der kan skifte status, og du skal derfor kontakte sekretariatet. Hvis den byggesagkyndige har færdigmeldt eftersynet, men der mangler nogle oplysninger eller registreringer på eftersynet fra ham, så kan du skifte status tilbage til Eftersyn påbegyndt (i kladde). Herefter kan den byggesagkyndige redigere i eftersynet igen. Du gør dette ved at markere det eftersyn, du vil skifte status på, på Eftersynsoversigten, og derefter klikke på Skift status, og vælg den status på listen du vil ændre eftersynet til. Side 21 af 39

23 2.1.2 Kopiering af eftersyn ved stikprøveeftersyn I henhold til bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring kan eftersynene foretages stikprøvevis i et omfang, der sikrer, at eftersynet er repræsentativt for bebyggelsen eller for flere ens bebyggelser. Det betyder i BSFS at ét såkaldt stikprøveeftersyn kan kopieres over på andre sager, hvor forsikringsselskabet har vurderet at bebyggelserne er ens. Når dette stikprøveeftersyn er gennemført og færdigmeldt af den byggesagkyndige, kan du som forsikringssagsbehandler kopiere resultatet ud til andre sager. Hvis din sagsbehandling af eftersynet ikke varierer mellem de udvalgte sager, anbefales det, at du først kopierer stikprøveeftersynet når det har status af Rapport sendt til ejer. Du kan kopiere et eftersyn ved at markere det på Eftersynsoversigten, og derefter klikke på Kopier. Der åbnes nu et vindue, hvor du skal vælge stikprøve procenten, og derefter de sager, du vil kopiere eftersynet til. Bemærk at det kun er muligt at kopiere til sager med samme bygherre. Hvis du kopierer eftersyn der har status Rapport sendt til ejer, bliver eftersynsrapporterne automatisk gemt på de sager, du kopierer til. Hvis du vælger at kopiere et eftersyn som har en status tidligere end Rapport sendt til ejer, skal du selv gå ind og gemme eftersynsrapporterne efterfølgende. Side 22 af 39

24 2.2 Sagsbehandling efter færdigmeldt eftersyn Når den byggesagkyndig har gennemført eftersynet og har indtastet det i BSFS, har eftersynet fået status af Eftersyn færdigmeldt. Herefter skal du som forsikringssagsbehandler gå ind og følge op på eftersynet i overensstemmelse med de tilhørende faglige og administrative rutiner (vurdering af eventuelle svigts karakterer, dannelse af eftersyns- og skadesrapport, kommunikation til ejeren osv.) Opfølgning på registrerede svigt på færdigmeldte eftersyn Når du skal behandle et færdigmeldt eftersyn, skal du først fremsøge det på sagsoversigten. Dette kan du gøre ved at filtrere på Eftersynstype og Eftersynsstatus, eller du kan søge præcis på adressen eller policenummer i fritekst-feltet, hvis du skal kigge på en bestemt sag. Du skal derefter skifte status på sagen til Skadesoversigt påbegyndt, samt sætte skade status på sagen under Stamdata på eftersynet under Rediger eftersyn. Når du har sat den rigtige status, skal du tilbage til sagsoversigten og fortsat have markeret sagen i sagsoversigten. De færdigmeldte eftersyn kan ses ved at klikke på Færdigmeldte eftersyn og så klikke på det eftersyn, du vil ind på. Side 23 af 39

25 Derefter kommer du ind på eftersynet. Her kan du på forsiden af eftersynet se forskellige oplysninger om eftersynet, blandt andet sikrede, bygherre og de oplysninger, du har noteret på sagen, inden eftersynet blev oprettet. Du kan også se den byggesagkyndiges generelle kommentarer til eftersynet. Derudover kan du se, hvilke bygningsemner, som den byggesagkyndige har efterset, og hvilke der eventuelt er fundet svigt i. For at vurdere svigtet, skal du gå ind under de røde faner, og der klikke dig videre til vinduet Rediger svigt, ved at klikke på den lille blyant ud for den bygningsdel, hvor den byggesagkyndige har registreret et svigt. Side 24 af 39

26 Under Rediger svigt er der flere faner hvor den byggesagkyndige har beskrevet svigtet, og under fanen Bilag kan der eventuelt være billeder af svigtet, hvis den byggesagkyndige har medtaget det i sin gennemgang. Under fanen Stamdata skal du, efter din vurdering af svigtet, angive svigtets alvorlighed, ændre årsag hvis nødvendigt og angive hvorvidt svigtet er dækningsberettiget, eller ikkedækningsberettiget. Vær opmærksom på at du skal angive om svigtet er dækningsberettiget eller ej, idet du ellers ikke kan afslutte eftersynet i BSFS. Under fanen Beskrivelse kan du eventuelt knytte en bemærkning til svigtet, f.eks. hvorfor et svigt ikke er dækningsberettiget. Bemærkningen kommer med i rapporten og kan være en hjælp til forståelse af svigtet for modtageren af rapporten. Side 25 af 39

27 Alvorlighedstyper Under alvorlighed kan du vælge imellem 5 alvorlighedstyper: 1 Intakt eller med mindre svigt Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. 2 Mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger bør fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved øget drift. 3 Væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af mindre omfang Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. 4 Byggetekniske svigt eller byggeskade i stort omfang Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade i stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. 5 Alvorlige byggetekniske svigt eller byggeskade, med betydning for personsikkerheden Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlige og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger Årsagstyper Under årsag, kan den byggesagkyndige på forhånd have valgt en årsag, men du kan også vælge mellem 6 årsager til svigtet, hvis årsagen skal ændres: Fejl i projekteringen Svigtet har årsag i projekteringen Side 26 af 39

28 Fejl i udførelsen Følgeskade Materialefejl Selvbyg/medbyg Uforsvarlig brugeradfærd Svigtet har årsag i udførelsen Svigtet er en følgeskade Svigtet har årsag i fejl i materialet der er brugt til bygningsdelen Svigtet har årsag i arbejder, som ejeren selv har udført, og er derfor undtaget for forsikringen. Svigt har årsag i brugeren af bygningens adfærd, eller en byggeskade har udviklet sig, fordi det på grund af at sikredes forhold ikke har været muligt at gennemføre eftersyn. Når du har været alle de registrerede svigt igennem og vurderet dem og afsluttet din sagsbehandling, skal du igen sætte skade status på eftersynet og danne eftersynsrapporterne på sagen. Der er 3 rapporter for hvert eftersyn; Eftersynsrapporten, Skadesrapporten og Den Bearbejdede Eftersynsrapport. Eftersynsrapporten er hele eftersynet samlet, hvor det er muligt for modtageren at se alle den byggesagkyndiges registreringer, alle beskrivelser og bilag. Skadesrapporten er en samlet rapport over de dækningsberettigede skader på sagen. Den bearbejdede eftersynsrapport er en samlet rapport over de ikke-dækningsberettigede skader på sagen. I Rediger sag vinduet under fanen Eftersyn skal du gemme rapporterne ved at klikke på det lille PDF-ikon med en lille diskette på. Her skal du gemme eftersynsrapporten og skadesoversigten. Den bearbejdede eftersynsrapport dannes automatisk når de to førnævnte rapporter er gemt. Side 27 af 39

29 Når du har gemt eftersynsrapporterne på sagen, skal de sendes til bygherren og ejeren af ejendommen. Rapporterne fremsendes ikke automatisk via BSFS, men skal fremsendes manuelt udenfor BSFS, f.eks. via almindelig post eller mail. Du finder rapporterne frem ved at klikke på det almindelige PDF-ikon og klikke på den rapport du vil åbne. Vær opmærksom på at rapporterne først kan åbnes, når du har gemt dem på sagen. Når du har sendt rapporterne, skal du skifte status på eftersynet til Rapport sendt til ejer. Eftersynet er nu afsluttet i BSFS. Side 28 af 39

30 2.3 Oprettelse og redigering af byggesagkyndige Som forsikringssagsbehandler skal du i BSFS oprette byggesagkyndige og redigere deres oplysninger i tilfælde af, at de har glemt deres adgangskode. Vær opmærksom på at du kun kan redigere byggesagkyndige, som dit forsikringsselskab har oprettet i BSFS. Hvis en byggesagkyndig ikke er oprettet i BSFS, skal du gå ind under Brugeradministration. Klik her på Opret ny og udfyld nu den byggesagkyndiges oplysninger i vinduet Opret ny person. Klik til sidst på OK. Den byggesagkyndige er nu oprettet. Arbejder den byggesagkyndige i et større firma med andre byggesagkyndige som også er oprettet i BSFS, kan de knyttes sammen i BSFS ved at skrive det samme CVR-nummer på deres brugere. Herefter kan de selv flytte sager imellem hinanden i BSFS. Skal du ændre adgangskoden for en byggesagkyndig, sker det også under Brugeradministration. Se mere under Ændring af adgangskode. 2.4 Oprettelse og redigering af byggevirksomheder Som forsikringssagsbehandler skal du i BSFS oprette byggevirksomheder og redigere deres oplysninger i tilfælde af, at de har ændret deres oplysninger. Hvis en byggevirksomhed ikke er oprettet i BSFS, skal du gå ind under Byggevirksomheder. Klik her på Opret ny og udfyld nu byggevirksomhedens oplysninger i vinduet Opret ny byggevirksomhed. Klik til sidst på OK. Byggevirksomheden er nu oprettet. Side 29 af 39

31 Skal du ændre oplysninger på en byggevirksomhed, f.eks. hvis den har skiftet adresse eller navn, skal du finde den pågældende virksomhed på listen og derefter klikke på Rediger. Rediger oplysningerne og klik på OK til sidst, og byggevirksomheden er nu ændret. Side 30 af 39

32 3. Specifik vejledning til Byggesagkyndige Som byggesagkyndig skal du udføre et eftersyn af bebyggelsen og udarbejde en elektronisk rapport i BSFS, der beskriver bebyggelsens tilstand og herunder væsentlige byggetekniske svigt og særlige funktionelle forhold, som er registreret ved eftersynet. I rapporten opdeles byggeriet i 14 forskellige bygningsemner. Beskrivelse af de 14 bygningsemner kan du finde i vejledning om Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn på Energistyrelsens hjemmeside om byggeskadeforsikring. Rapporten skal også redegøre for, om der er uoplyste forhold f.eks. på grund af manglende dokumentation fra opførelsen. 3.1 Planlægning og udførelse af eftersyn Inden besigtigelsen skal du orientere bygningsejeren af de boliger, der indgår i eftersynet, om eftersynet, og planlægge tidspunkt med bygningsejeren. Bygningsejeren eller dennes repræsentant behøver kun at deltage i eftersynet i det omfang, ejeren eller du synes, det er hensigtsmæssigt. Ejeren bør dog altid være repræsenteret ved eftersyn i boliger. Eftersynet indledes altid med en overordnet gennemgang af projektmaterialet, og du skal planlægge eftersynet ud fra det foreliggende materiale: Tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, geoteknisk rapport, kontrol- og tilsynsjournaler, afleveringsprotokol, m.v. Der er metodefrihed i udførelsen af eftersynet. Du skal derfor selv vurdere, hvordan det udføres mest hensigtsmæssigt. Et væsentligt udgangspunkt er dog, at indsatsen bør skærpes ved de bygningsdele, hvor sandsynligheden for svigt er størst, og hvor omfanget af skade kan blive stor. Projektmaterialet, som du skal have kendskab til, omhandler alt det materiale, der kan have betydning for eftersynet. Hvis ikke du modtager projektmaterialet fra forsikringsselskabet, skal du selv fremskaffe materialet til dokumentation. Det kan forekomme, at der i projektmaterialet mangler dokumentation for, at en bygningsdel har de nødvendige egenskaber, f.eks. kan de statiske beregninger mangle helt eller delvis. Gør de det, skal der alligevel foretages en vurdering af de konstruktive forhold for hver bygningsdel. Det er ikke meningen, at du skal udarbejde egentlige statiske beregninger, men der skal foretages en kvalificeret vurdering. Nedenfor er en liste over eksempler på relevant materiale. Byggetilladelse Energimærkning Aftaler Mødereferater Geoteknisk rapport Arkitekttegninger Ingeniørtegninger Arkitektbeskrivelse Ingeniørbeskrivelse Ingeniørberegninger Tilsynsrapporter Side 31 af 39

33 Tidligere tilstands- og eftersynsrapporter, fra henholdsvis Huseftersynsordningen og Byggeskadeforsikringsordningen, såfremt disse findes Kvalitetssikringsmateriale Målerapporter (f.eks. lyd, tæthed m.v.) Afleveringsprotokol Du bestemmer selv, hvilket udstyr du vil benytte ved eftersynet. Udstyret skal gøre det muligt at inspicere detaljer på stor afstand, fotografere, samt måle fugtindhold og revnevidder m.v. Du skal selv medbringe stige, hvis du ikke på forhånd har indgået aftale med bygningsejeren om at denne stiller stige, lift eller lignende til rådighed ved eftersynet. Nedenfor er eksempler på udstyr du selv kan medbringe til eftersynet. En lygte, i tilfælde af at der ikke er lys alle steder, hvor en bygning skal efterses Et spejl til undersøgelse af bygningsdele, der kun indirekte er visuelt tilgængelige En fugtighedsmåler til stikprøvevise undersøgelser af fugtindhold i vægge (kapacitetsfugtmåler) og trækonstruktioner (indstiksfugtmåler) En skruetrækker til eventuel afmontering af gulvriste og lignende, hvis du f.eks. vil se ned i afløb En stige, hvis du f.eks. vil efterse tagrender eller andet i højder En kikkert for eftersyn af bygningsdele, hvor direkte besigtigelse ikke er mulig Fotografiapparat til billeddokumentation som vedhæftes som bilag til rapporten, så det er muligt at dokumentere forholdene som de var ved gennemgangen af ejendommen Det forventes, at der anvendes fugtighedsmåler i det omfang det findes nødvendigt i eftersynet. Hvis du angiver i din beskrivelse at der er risiko for fugt, bør der også være dertil hørende fugtmålinger og eventuelle fotos, som kan underbygge din beskrivelse. Byggetekniske svigt registreres i forhold til offentlige forskrifter og god byggeskik, der er gældende på opførelsestidspunktet Hvilke bygningsdele skal efterses Et A- og B-eftersyn skal omfatte følgende bygningsemner, som det også fremgår af rapportens standardskemaer (under hvert emne efterses relevante bygningsdele): Emne 1. Byggegrube, fundamenter og kælder Emne 2. Bærende og stabiliserende konstruktioner Emne 3. Ydervægge Emne 4. Tage Emne 5. Vådrum Emne 6. Afløb i jord og i bygning Emne 7. Vand, varme og ventilation Emne 8. Beton i udsat miljø Emne 9. Bygningsdele i øvrigt Emne 10. Brandsikring - funktionsforhold Emne 11. Lydforhold - funktionsforhold Emne 12. Energi - funktionsforhold Emne 13. Skimmelsvamp i bygningen funktionsforhold Emne 14. Teknisk isolering Side 32 af 39

34 Hvis du konstaterer væsentlige byggetekniske svigt i andre bygningsemner eller bygningsdele, skal disse svigt også registreres. Rapporteringen af dem skal da ske under det aktuelle emne eller under emne 9, Bygningsdele i øvrigt. Eftersynet drejer sig alene om byggetekniske forhold og de fire nævnte funktionsforhold. Hverken byggeriets udseende eller brugbarhed er således omfattet af eftersynet. Du skal oplyse i rapporten, hvem der har medvirket til opbygning af de bygningsdele, der registreres med byggetekniske svigt eller hvor eftersyn ikke er muligt. Ud fra rapporten skal forsikringsselskabet vurdere alvorligheden af de registrerede svigt og uoplyste forhold. Hvis bebyggelsen indeholder fælleslokaler er de også omfattet af eftersynet. Ligeledes omfatter et eftersyn af boliger i en etageejendom også klimaskærmen, som f.eks. tag, ydervægge, kælder og fundamenter. Nogle bygningstyper er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor ikke efterses. Dette gælder f.eks. fritliggende bygninger på mindre end 10 m2 og udestuer, garager, carporte samt skure, der ikke lovligt kan anvendes til beboelse, og som ikke har fundamenter til frostfri dybde. Ligeledes efterses ikke; udendørsarealer og derpå værende indretninger, herunder svømmebassiner, terrasser og legepladser. 3.2 Afrapportering Når du har udført eftersynet, skal du udfylde det elektroniske skema i BSFS. Dette gør du ved at logge ind i BSFS. Finde adressen på din sagsoversigt og markér sagen og klik derefter på Start eftersyn. Du kommer nu ind i rapportskemaet, hvor du kan udfylde eftersynet. Side 33 af 39

35 3.2.1 Rapportens forside Forsiden af rapporten er på forhånd udfyldt med navne og adresser på sikrede boligejer, bygherre og forsikringsselskab. Der er også anført et løbenummer, som er et unikt nummer for sagen, efterfulgt af en streg og et tal, der fortæller, hvilket nummer i rækken af rapporter, denne eftersynsrapport er. Endvidere er der anført tidligste eftersynsdato, der er den dato, eftersynet tidligst må påbegyndes. I feltet Kommentar til eftersynet skal du skrive en kort beskrivelse af den eftersete bebyggelse med oplysninger om beliggenheden (terrænklassen), bebyggelsesplanen og bygningernes opbygning (kort beskrivelse af væsentligste bygningsdele og tekniske installationer). Alle væsentlige bygningsdele beskrives inklusiv installationer men uden angivelse af mål. Endvidere angives adresserne på de boliger, der blev efterset i forbindelse med eftersynet. Nederst på siden er angivet det antal boliger, som eftersynet omfatter, og hvorledes rummene i boligerne fordeler sig. Det er afkrydset, om der er tale om træhuse eller ej, alt efter om de bærende konstruktioner hovedsagelig er udført af træ eller ej. Der er endvidere felter til entreprisesummen, dato for aftale mellem dig og forsikringsselskabet (kan redigeres under eftersynets Stamdata, såfremt det ønskes), dit navn og dit firmas CVR-nr. Felterne kan kun udfyldes og rettes i af forsikringsselskabet. Efter de 14 emner kan man under fanebladet Parter se hvilke rådgivere, entreprenører og andre, der har deltaget i byggeriet. Den bygningssagkyndige kan ikke tilføje eller ændre i listen, da den er oprettet af forsikringsselskabet Indtastning og beskrivelse af svigt og skader Når du har udfyldt kommentarfeltet på forsiden og i øvrigt tjekket, at oplysningerne på forsiden af rapporten er korrekte, skal du gennemgå de bygningsemner, du har efterset, og notere, hvorvidt der er svigt på de forskellige bygningsdele. Side 34 af 39

36 Du skal klikke på fanerne med bygningsemnerne (Emne 1, Emne 2, osv.) for at komme ind til, hvor du skal angive om bygningsdelene er intakte, eller om der er byggetekniske svigt. De 14 emner indgår kun i rapporten i det omfang, der forekommer registreringer i dem. Det vil sige, hvis et bygningsemne ikke forekommer i en bygning, skal du ikke foretage registrering under det emne. Når du står i en emne-fane, skal du under bygningsdelen vælge den konstruktion, der svarer bedst til det registrerede, som det burde være bygget, hvis det var korrekt udført. I videst muligt omfang vælges de færdigudarbejdede tekster. Skulle der i de færdige tekster ikke være en beskrivelse, der svarer tilstrækkeligt til den registrerede opbygning af bygningsdelen, kan den nye opbygning beskrives under Opret ny type. I kolonnerne for A-eftersyn og B-eftersyn afkrydses felterne ud for de registrerede opbygninger af bygningsdelene. Afkrydsningen sker i 3 kategorier afhængigt af de konstaterede forhold, som beskrevet nedenfor. Der kan afkrydses flere forskellige opbygninger af samme bygningsdel, og alle registrerede bygningsdele afkrydses, hvad enten der er registreret svigt, eftersyn ikke muligt eller at der ikke er registreret svigt. Konstateres der både svigt og uoplyste forhold i samme bygningsdel, går svigtet frem for det uoplyste forhold ved afkrydsningen, og krydset placeres under byggeteknisk svigt. Registreres der på en bebyggelse en bygningsdel, som ikke kan placeres under en af de fortrykte bygningsdele, placeres den under emne 9, bygningsdel 5 Andre bygningsdele. F.eks. skal et svigt i en indervæg, der ikke har noget at gøre med bæreevne, brand, lyd, energi eller skimmel, beskrives under emne 9, bygningsdel 5. Side 35 af 39

37 Du skal i eftersynet krydse af i én af 3 følgende muligheder under A-eftersynet, og derefter i B-eftersynet hvis nødvendigt: Ingen registrerede svigt Byggeteknisk svigt Eftersyn ikke muligt Bygningsdelen er intakt og er uden betydningsfulde byggetekniske svigt. Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele i et byggeri savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Ved A-eftersynet: Eftersynet på stedet viser inden betydningsfulde byggetekniske svigt. Væsentlige bygningsdele er ikke inspicerbare. Ved B-eftersynet: Dokumentationsmaterialet er utilstrækkeligt til at afgøre, om der er svigt eller ej i bygningsdelen. Hvis du krydser af i Byggeteknisk svigt eller Eftersyn ikke muligt kommer der en grøn cirkel med et plus i midten i kolonnen Detaljer. Klik på feltet for at åbne vinduet, hvor du skal beskrive svigtet Særlige forhold for emne 2 Emne 2 Bærende og stabiliserende konstruktioner er speciel ved kun at omhandle de bærende og stabiliserende egenskaber, men for alle bygningsdele over terræn (bærende og stabiliserende egenskaber under terræn rapporteres under emne 1). Se endvidere vejledningen til Bygningsdelsregistret på Energistyrelsens hjemmeside. Under bygningsdelene 2.1, 2.2 og 2.3 er der ikke beskrivelse af bygningsdeles opbygning, men kun henvisning til punkterne 2.4 til 2.8. De skal afkrydses, hvis der registreres byggetekniske svigt eller uoplyste forhold under henholdsvis 2.4 til 2.8, der har betydning for optagelse af laster lodret eller vandret. Ellers sættes kryds i Ingen registrerede svigt under A-eftersyn. Rækkerne 2.1, 2.2 og 2.3 er medtaget for at sikre, at der er foretaget eftersyn af, om der er bærende og stabiliserende systemer, og om der er sammenhæng i disse systemer Beskrivelse af registrerede svigt og uoplyste forhold For hver bygningsdel, hvor der er registreret et byggeteknisk svigt, eller hvor eftersyn ikke har været muligt hverken ved A- eller B-eftersynet, åbnes der et vindue Opret nyt svigt til beskrivelse af forholdet. Vinduet indeholder fanebladene Stamdata, Medvirkende, Opbygning, Beskrivelse, Lokalisering og Bilag. Side 36 af 39

38 Under fanen Stamdata kan du angive årsagen imellem de 6 årsagstyper til svigtet eller det uoplyste forhold, men du kan også undlade det efter nærmere aftale med forsikringsselskabet. Skulle forholdet have sin årsag i en kombination af to eller flere af valgmulighederne, kan der vælges den årsag, som umiddelbart vurderes at have størst indflydelse. Afkrydsningen af om forholdet er dækningsberettiget, og hvilken alvorlighed svigtet har, kan kun udfyldes af forsikringsselskabet. Under fanen Medvirkende har forsikringsselskabet på forhånd indtastet de parter, der har medvirket til bebyggelsens opførelse. I hvert af underpunkterne Rådgivning, Entreprenører og Øvrige afkrydser du de parter, der har skyld i svigtet, skaden eller at bygningsdelen ikke har været mulig at efterse tilstrækkelig. Under fanen Opbygning skal du beskrive opbygningen af bygningsdelen detaljeret fra yderst til inderst. Beskrivelsen skal indeholde alle relevante oplysninger med angivelser af mål, fabrikat og lignende. Ved uoplyste forhold beskrives bygningsdelens opbygning bedst muligt. Side 37 af 39

39 Under fanen Uoplyste forhold skal du, hvis der forekommer forhold, der ikke er belyst tilstrækkeligt til at afgøre om de er projekteret og udført korrekt, her beskrive, hvorfor eftersynet ikke er muligt, og hvad der manglede. Hvis der ikke forekommer uoplyste forhold ved bygningsdelen, skrives "Ingen" i feltet. Under Beskrivelse gives en nøjagtig beskrivelse af svigtet i forhold til reglerne, der var gældende på opførelsestidspunktet eventuelt med henvisning til hvilke offentlige forskrifter, der ikke er opfyldt, men vær opmærksom på at en henvisning ikke er tilstrækkelig beskrivelse. Det skal fremgå, hvad svigtet består i, og hvor det adskiller sig fra forskrifter, og eventuelle følgeskader eller tilhørende fugtmålinger kan skrives ind. Det skal her klart fremgå, hvori den bygningssagkyndige vurderer, at svigtet består. Mindre betydningsfulde svigt, som ikke har betydning for bygningens levetid og funktion som f.eks. ridser i malede overflader medtages ikke i rapporten. Forekommer der flere svigt under samme punkt, kan de opdeles i underpunkter f.eks. 1), 2) og 3) osv., men det anbefales at flere svigtbeskrivelser ikke skrives sammen, men at du i stedet tilføjer flere typer i bygningsdelsoversigten. Under Lokaliseringen angives entydigt, hvor svigtet er konstateret, så det ved en reklamation kan genfindes. Hvis svigtet er registreret i flere boliger, angives alle lokaliseringerne. Dette kan ske ved angivelse af adresse eller husnr. Er beskrivelsen af svigtene opdelt i flere punkter, opdeles lokaliseringen også i tilsvarende underpunkter. Fanen Bilag bliver tilgængelig, når du har gemt svigtet. Under fanen kan du vedhæfte fotos, udsnit af tegninger, dele af beskrivelser, tilsynsnotater m.v. Fotos skal være i farver. Bilagene kan bearbejdes med pil og tekster, før de importeres. Ved hvert indsat bilag beskrives det, hvor det stammer fra, f.eks. med angivelse af adresse, og sviget beskrives ud fra det, som bilaget viser. Det er kun muligt at vedhæfte bilag af filtyperne JPG, JPEG og PNG Genoptagelse af et igangværende eftersyn Dine indtastninger gemmes automatisk løbende i systemet i forbindelse med at du taster eftersynet ind. Hvis du i forbindelse med indtastning af et eftersyn i BSFS ikke gør dine indtastningerne færdige med det samme, kan du altid gå ind i eftersynet igen via sagsoversigten. Når du står på sagsoversigten, skal du finde den sag, hvor du ønsker at fortsætte din indtastning, og markere sagen. Derefter skal du klikke på Fortsæt eftersyn og vælge det eftersyn, der skal fortsættes. Herefter kommer du ind i rapporten igen, og du kan fortsætte dine indtastninger. Side 38 af 39

40 3.2.5 Afslutning af eftersynsbeskrivelse Når du har været alle bygningsemnerne igennem som du har efterset, kan du under det sidste faneblad Bilag indsætte generelle fotos, tegninger eller beskrivelser i det omfang, det vurderes nødvendigt af dig eller forsikringsselskabet. Det er kun muligt at vedhæfte bilag af filtyperne JPG, JPEG og PNG. Der er desuden muligheder for at skrive tekster til bilagene. Når du har sikret dig, at alt er skrevet ind i eftersynet, skal du færdigmelde det. Dette gør du ved at klikke på Færdigmeld. Eftersynet ligger herefter klar til forsikringsselskabets behandling og rapporten er hermed låst og kan kun ændres igen, hvis den låses op af forsikringsselskabet. Side 39 af 39

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere